MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING"

Transkript

1 LEK MOS SE MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111

2

3 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt Drift Säkerhetsventil Avluftning Avtappning Åtgärder vid frysrisk Till Installatören Allmänt till installatören Funktion Rörinstallation Elinstallation Avtappning FIGHTER 112 FIGHTER 113 F11 10 F F20XX med SMO 10 1 Övrigt Elschema Till F Tekniska specifikationer Mått 21 Komponentplacering 22 Komponentlista 22 Tekniska data 23 Åtgärder vid driftstörningar Låg rumstemperatur 2 1

4 Till Fastighetsägaren Allmänt Allmänt För att få bästa utbyte av elpannan bör Du läsa igenom den här Monterings- och Skötselanvisningens avdelning Till Fastighetsägaren. är en elkassett som i förstahand är avsedd för montering tillsammans med värmepump för uppvärmning av villor eller mindre hyreshus. är en svensktillverkad kvalitetsprodukt med lång livslängd och säker drift. Serienummer* (9), ska alltid uppges vid korrespondens med NIBE. 09 Installationsdatum Rörinstallatör Elinstallatör Här införes eventuella anteckningar. Datum Sign *Serienummer finns i vänster hörn på :s insida. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att säkerhetställa att de aldrig leker med produkten. Med förbehåll för konstruktionsändringar. NIBE

5 Till Fastighetsägaren Systembeskrivning Systembeskrivning Funktionsprincip NIBE är en elkassett som i första hand är avsedd för montering tillsammans med värmepump för uppvärmning av villor eller mindre hyreshus. innehåller överhettningsskydd samt kontaktorer för att externt kunna reglera de två effektgrupperna,,0 och 10,0 kw. Tidsfördröjning rekommenderas enligt Svenska Elverksföreningens normer när inkopplad effekt överstiger kw. Elkassetten är i princip en elpatron monterad i en vattenbehållare, eller en elpanna utan varmvattenberedare. De rostfria elslingorna och elpannetuben är gjorda av syrafast stål (SIS 2333) vilket ger en mycket bra livslängd. Energisnål En liten vattenvolym och en välisolerad kassett ger väldigt små värmeförluster. Förkortningar Avstängningsventil BV Backventil CP Cikulationspump EXP Expansionskärl FG Framledningsgivare RG Returledningsgivare RV Reglerventil SÄV Säkerhetsventil OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För inkoppling mot de olika värmepumparna se respektive principschema. Systemprincip Tillsatsvärme från styrs utav värmepumpen eller SMO:n. EXP SÄV CP FG RV RG ELK 1 BV LEK LEK LEK 3

6 Till Fastighetsägaren Drift och skötsel Drift och skötsel Allmänt Kontrollera efter installationen tillsammans med installatören att anläggningen är i fullgott skick. Låt installatören visa reglage och funktioner så att du har fullt klart hur anläggningen skall fungera och skötas. Kontrollera att vattentrycket är rätt, det kan vara luft kvar i systemet en tid efter installationen varför avluftning och kontroll av trycket bör ske ytterligare någon gång. Drift Eleffekten styrs externt av värmepumpen. Det innebär att eleffekten kopplas in och ur stegvis vid behov av tillskottsvärme. Säkerhetsventil Säkerhetsventil som monteras i värmesystemet i samband med slutet expansionssystem skall motioneras regelbundet, cirka gånger / år, för att upprätthålla säkerhetsfunktionen. Avluftning Kontrollera med jämna mellanrum att vatten finns i systemet. Det kan vara luft kvar i systemet en tid efter installationen varför avluftning av radiatorerna och panna bör ske ytterligare någon gång. Efter avluftning skall trycket kontrolleras och vatten eventuellt fyllas på. Avtappning Om systemet skall tömmas på vatten så måste elkassetten stängas av för att elpatronens elspiraler inte skall ta skada. Åtgärder vid frysrisk Vid sträng kyla får ingen del av värmesystemet vara avstängd, då risk för frostsprängning föreligger. Om någon del av värmesystemet kan misstänkas vara fruset, tillkalla installatör. Om värmeystemet skall vara avstängt en längre tid bör man tappa ut vattnet och därmed även säkerhetsställa att det inte går att starta elpatronen.

7 Till Installatören Allmänt till installatören Allmänt till installatören Funktion Användningsområdet för NIBE elkassett är i kombination med NIBE berg- och luft/vattenvärmepumpar. När värmebehovet är större än värmepumpens kapacitet kopplas elkassetten automatiskt in som kompletteringsvärme. Elutrustningen är anpassad till värmepumpens funktion. innehåller överhettningsskydd samt två kontaktorer för att styra de två effektstegen kw respektive 10 kw. För bästa funktion bör effekten binärstyras, det vill säga, 10 och 1 kw. Tidsfördröjning rekommenderas enligt svenska elverksföreningens normer när inkopplad effekt överstiger kw. Om ingen manöverspänning erhålls från värmepumpen kan det största effektsteget tvångsstyras via termostat. Se elschema. Rörinstallation Rörinstallationen ska utföras enligt gällande normer. Elinstallation skall installeras via allpolig arbetsbrytare med minst 3 mm brytaravstånd. OBS! Elinstallationen samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Kraftmatning Elkassetten skall matas med xmm 2 kabel, 3 x 00 V AC 0Hz, avsäkrad 3 x 2 A. Till exempel FKK x,fklkx. Kabeln för manövermatningen ska vara x 1, mm 2. OBS! Återställ temperaturbegränsaren, den kan ha löst ut under transporten. OBS! Vid eventuell service ska all elektrisk matning kontrolleras och kopplas ifrån. Elkassetten kan vara spänningssatt från tillkopplad värmepump. LEK Avtappning Systemet töms lättast genom att montera en avtappningsventil på rörinstallationens lågpunkt. Avtappning genom en sådan ventil ger en liten kvarstående mängd vatten i elkassetten, vilken därefter tömmes genom avtappningsanslutning (1). Om anläggningens avtappning normalt sker genom elkassettens avtappningsanslutning, monteras här lämpligen en avtappningsventil. Elkassetten skall monteras stående (se ovanstående bild). För service erfodras ett fritt utrymme på 00 mm framför kassetten. Om detta inte är möjligt ska demonterbara kopplingar användas. Cirkulationspump ska användas för att säkerställa flödet över elpatronen. Om värmesystemet ventiler kan stänga cirkulationen helt ska bypassventil installeras för att flödet genom elkassetten inte ska upphöra. Vid sluten anläggning ska godkänd säkerhetsventil installeras samt tryckexpansionskärl. Säkerhetsventilen ska motioneras minst gånger per år. Detta görs genom att kortvarigt öppna och åter stänga ventilen. Därefter återställs trycket genom påfyllning av vatten.

8 Till Installatören FIGHTER 112 EXP SÄV CP FG RV 1 BV SÄV T VXV SF SÄV SF EL VVB VVG UG VVB/ACK BK/JK FIGHTER 112 prioriterar laddning av varmvatten via växelventilen (VXV). Vid fulladdad varmvattenberedare/ackumulatortank (VVB/ACK), c:a 0 C, växlar växelventilen (VXV) från varmvattenladdning till värmekretsen. Värmepumpen styrs då av utegivaren (UG) i kombination med framledningsgivaren (FG). inkopplas automatiskt när energibehovet överstiger värmepumpens kapacitet. Detta alternativ kan även kompletteras med en rumsgivare. Till detta alternativ behövs tillbehören VST 11 och XTS 20. OBS! Funktionen Extra varmvatten kan inte styras från värmepumpen med denna systemlösning. Tillse därför att funktionen inte är aktiverad. Menyinställningar 1. Välj driftläge "Normalläge". 2. Välj "0" i meny 1 - "EP-drift", vilket innebär kompressordrift + 3-stegs binär eltillsats. Förkortningar Avstängningsventil BK/JK Bergkollektor/Jordkollektor BV Backventil CP Cirkulationspump ELK Elkassett El VVB Elektrisk varmvattenberedare HR Hjälprelä LP Laddpump NK Nivåkärl SF Smutsfilter SÄV Säkerhetsventil FG Framledningstemperaturgivare VVG Varmvattentemperaturgivare UG Utomhustemperaturgivare RG Returtemperaturgivare VVB/ACK Ackumulator med varmvattenberedare VXV Växelventil, VST 11/VST 20 För mer information, se aktuell Monterings- och Skötselanvisning till FIGHTER 112.

9 Till Installatören Elinkoppling FIGHTER FIGHTER 112 XTS-20 Kontaktor 1, -K V 230 V Re 1 Re 2 Re 3 Re Re Brun Brun Blå Blå Grå Grå Svart Svart Vit Vit Blå Blå Grå Grå 10 9 X9 PE L3 L2 L1 J2,2 J1,2 J1,1 Re Re Kontaktor 2, -K2 Re Re

10 Till Installatören FIGHTER 113 EXP SÄV CP FG RV 1 BV SÄV T VXV SF SÄV SF EL VVB VVG UG VVB/ACK BK/JK FIGHTER 113 prioriterar laddning av varmvatten via växelventil (VXV). Vid fulladdad varmvattenberedare/ackumulatortank (VVB/ACK) växlar (VXV) mot värmekrets. Värmepumpen styrs av utegivare i kombination med framledningsgivaren som skall placeras på stamledningen till radiatorerna. inkopplas automatiskt när effektbehovet överstiger värmepumpens kapacitet. För denna inkoppling behövs tillbehöret VST 11. OBS! Funktionen Extra varmvatten kan inte styras från värmepumpen med denna systemlösning. Tillse därför att funktionen inte är aktiverad. Menyinställningar 1. Välj "1" i meny "Valt dockningsalt". 2. Välj "Till" i meny "Varmvatten gen". 3. Välj "Binär 3 steg" i meny "Elpatrontyp".. Välj "0" i meny 1. - "Intervall per. XVV".. Välj driftläge Auto för att eltillsatsen skall tillåtas att gå in. OBS! Dessa val bekräftas genom att värmepumpen stängs av och sätts på. Kontrollera inställningen av maxeffekt på ratt (101) i FIGHTER 113. För mer information, se aktuell Monterings- och Skötselanvisning till FIGHTER 113.

11 Till Installatören Elinkoppling FIGHTER 113 FIGHTER 113 Kontaktor 1, -K1 X9 X PE L3 L2 L1 J2,2 J1,2 J1,1 Kontaktor 2, -K2 9

12 Till Installatören F11 EXP SÄV CP FG RV BV AXC 0 T SÄV VXV SF SÄV SF EL VVB VVG UG VVB/ACK BK/JK F11 F11 prioriterar laddning av varmvatten via växelventil (VXV). Vid fulladdad varmvattenberedare/ackumulatortank (VVB/ACK) växlar (VXV) mot värmekrets. Värmepumpen styrs av utegivare i kombination med framledningsgivaren som skall placeras på stamledningen till radiatorerna. inkopplas automatiskt när effektbehovet överstiger värmepumpens kapacitet. OBS! För inkoppling av till F11 krävs tillbehöret AXC 0. Menyinställningar 1. Gör en sökning i "systeminställningar" meny Välj "stegstyrd tillsats" i meny Ställ in "start tillsats", "diff. mellan tillsatssteg", "max steg" samt om det ska vara binär styrning eller inte i meny.3.. För mer information, se aktuell Installatörshandbok till F11. 10

13 Till Installatören Elinkoppling F11 X9 X PE L3 L2 L1 J2,2 J1,2 J1,1 11

14 A B A B 0.0 C Varmvattentemperatur I II Till Installatören F1330 SÄV EXP VBP3 FG RV HR RG BV UG VXV SÄV* T RV BV VVG VVB KB-ut B SF HR VVB / ACK P SÄV SF EXP SF KB-in A RV BV F1330 prioriterar laddning av varmvatten med halva effekten (värmepumpsmodul B) via växelventil. Vid fulladdad varmvattenberedare/ackumulatortank växlar växelventil mot värmekrets. Vid värmebehov startas först modul A. Vid stort behov startas även modul B för värmedrift. F1330 kopplar stegvis in ELK 1 när effektbehovet överstiger värmepumpens kapacitet. Om VVB/ACK förses med elpatron plus kopplingsbox kan funktionen Extra varmvatten användas. Förbikopplingsbar kontaktor rekommenderas. Menyinställningar 1. Välj "El" i meny "Tillsats". 2. Välj "Binär" i meny "Eltillsatstyp". 3. Välj "2" i meny "Reläer eltillsats".. Välj "1" i meny "Steg vid 2h fördröjning", om en begränsning av eleffekten till kw inom 2 timmar från uppstart önskas.. Välj driftläge Auto för att eltillsatsen skall tillåtas att gå in. Kontrollera inställningen av maxeffekt på ratt (101) i F1330. För mer information, se aktuell Monterings- och Skötselanvisning till F

15 Till Installatören Förkortningar Avstängningsventil BK/JK Bergkollektor/Jordkollektor BV Backventil CP Cirkulationspump ELK Elkassett El VVB Elektrisk varmvattenberedare HR Hjälprelä LP Laddpump NK Nivåkärl SF Smutsfilter SÄV Säkerhetsventil FG Framledningstemperaturgivare VVG Varmvattentemperaturgivare UG Utomhustemperaturgivare RG Returtemperaturgivare VVB/ACK Ackumulator med varmvattenberedare VXV Växelventil, VST 11/VST 20 13

16 Till Installatören Elinkoppling F1330 Utan termostat F1330 Kontaktor 1, -K1 X9 X PE L3 L2 L1 J2,2 J1,2 J1,1 Kontaktor 2, -K2 Med termostat 10 kw elpatronsteg aktivt i reservläge. F1330 X X9 PE L3 L2 L1 J2,2 J1,2 J1,1 Kontaktor 1, -K1 Kontaktor 2, -K2 B2 T OBS! Termostaten (B2) måste justeras så att temperaturer över systemets högsta tillåtna temperatur inte överskrids. 1

17 Till Installatören Elinkoppling FIGHTER 1320/1330 Utan termostat FIGHTER 1320/1330 Kontaktor 1, -K1 X9 X PE L3 L2 L1 J2,2 J1,2 J1,1 Kontaktor 2, -K2 Med termostat 10 kw elpatronsteg aktivt i reservläge. FIGHTER 1320/1330 Kontaktor 1, -K1 X9 X PE L3 L2 L1 J2,2 J1,2 J1,1 Kontaktor 2, -K2 B2 T OBS! Termostaten (B2) måste justeras så att temperaturer över systemets högsta tillåtna temperatur inte överskrids. 1

18 Till Installatören F20XX med SMO 10 SMO 10 HR P FG1* ELK CP* UKV* CP1 HR BV RG1 RV BV BV UG VXV1 SÄV VP HR LP1 VVG HR VVB/ACK SMO 10 styr värmepump, elkassett, cirkulationspumpar, växelventil mm. Värmepumpen arbetar med flytande kondensering mot värmesystemet samt prioriterar laddning av varmvatten via växelventil (VXV1). Om värmepumpen ej klarar av värmebehovet inkopplas tillskottsvärme från. Vid inkopplad tillsatsvärme värms varmvattnet med elpatronen i varmvattenberedaren. Vid kombidrift är växelventilen (VXV1) öppen mot uppvärmningssystemet. Menyinställningar 1. Välj "SMO Elkassett efter växelventil" i meny "Dockning". 2. Välj "Binär" i meny "Stegringstyp". 3. Kontrollera i meny.3.2 att "Max elsteg" är ställd på "3". Justera vid behov inställningen på ratt (101) i SMO 10.. Välj "1" i meny "Steg för 2h fördröjning", om en begränsning av eleffekten till kw inom 2 timmar från uppstart önskas.. Välj driftläge Auto för att eltillsatsen skall tillåtas att gå in. För mer information, se aktuell Monterings- och Skötselanvisning till SMO 10. 1

19 Till Installatören Elinkoppling F20XX, SMO 10 SMO 10 ger manöverspänning, 230 V för effektreglering. Elkassettens olika steg styrs av reläerna TS1, TS2 och TS3. OBS! Kontrollera artikelnumret på den SMO som är installerad och följ de tillhörande instruktionerna. Utan termostat 09 3 SMO 10 X9 PE Kontaktor 1, -K1 L3 X L2 L1 TS2 TS1 TS3 A1 A2 A1 A2 A1 A J2,2 J1,2 J1,1 Kontaktor 2, -K2 Med termostat 10 kw elsteg aktivt i reservläge 09 3 SMO 10 X9 PE Kontaktor 1, -K1 L3 TS2 TS1 TS3 A1 A2 A1 A2 A1 A2 X L2 L1 J2,2 J1,2 J1,1 B2 T Kontaktor 2, -K2 OBS! Termostaten (B2) måste justeras så att temperaturer över systemets högsta tillåtna temperatur inte överskrids. 1

20 Till Installatören Utan termostat SMO 10 X9 PE Kontaktor 1, -K1 L3 X L2 L1 20 TS2 TS1 TS J2,2 J1,2 J1,1 Kontaktor 2, -K2 2 Med termostat 10 kw elsteg aktivt i reservläge SMO 10 X9 PE Kontaktor 1, -K1 L3 TS2 TS1 TS3 X L2 L1 J2,2 J1,2 J1,1 B2 T Kontaktor 2, -K2 2 OBS! Termostaten (B2) måste justeras så att temperaturer över systemets högsta tillåtna temperatur inte överskrids. 1

21 Övrigt Elschema Elschema Till F11 19

22 Övrigt Elschema -X9 -X9 20

23 Övrigt Tekniska specifikationer Tekniska specifikationer Mått Ø x

24 Övrigt Tekniska specifikationer Komponentplacering J J2 L1 9 J1 L2 L3 PE 1 LEK Komponentlista Elpatron (-R1) Överhettningsskydd (-B1) Anslutningsplint (-X9) Kontaktor,,0 kw (-K1) Kontaktor, 10,0 kw (-K2) Reservlägestermostat (-B2) Anslutning, framledning, G 0 Anslutning, returledning, G 0 Kabelgenomföring Avluftning Skylt, serienummer Monteringshål st (Ø mm) 22

25 Övrigt Tekniska specifikationer Tekniska data IP Höjd Bredd Djup Vikt Volym Matningsspänning Effekt elpatron Avsäkring elpatron Kapslingsklass Max tillåtet tryck i pannan Material elpatron Material tub RSK nr 0 mm 20 mm 13 mm 11 kg, liter 3 x 00 V AC 0Hz 1 kw 2 A IP 0, MPa ( bar) SIS 2333 EN SIS 2333 EN

26 Övrigt Åtgärder vid driftstörningar Åtgärder vid driftstörningar Vid felaktig funktion eller vid driftstörning kan som en första åtgärd nedanstående punkter kontrolleras: Låg rumstemperatur Utlöst grupp- eller huvudsäkring. Eventuell jordfelsbrytare utlöst. Överhettningsskyddet har utlöst. Om överhettningsskyddet utlöst, skall funktionen på systemets cirkulationspumpar och ventiler kontrolleras. Återställning sker genom att trycka in knappen på överhettningsskyddet, när temperaturen sjunkit under 0 C. Cirkulationspump stannat. Luft i pannan eller systemet. För lågt förtryck i expansionskärlet. Effektvakt eller extern styrning kan ha blockerat eleffekten. OBS! Ingrepp bakom fastskruvade luckor får endast göras av behörig installatör. 2

27

28 AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 1 Schörfling Tel: +3 (0) Fax: +3 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 10, CH-2 Flurlingen Tel: (2) Fax: (2) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 9, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 011/-0 Fax: 011/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej, 920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato OY, Valimotie 2, 0110 Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S1 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-9 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO NIBE AB, Fekjan 1F, 139 Nesbru Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II, 1-03 BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 1, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 1, Järnvägsgatan 0, SE-2 21 Markaryd Tel: +-(0) Fax: +-(0)

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13

Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13 METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 54 KALMAR TEL 0480-420 730 FAX 0480-420 731 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 2006-05 Montering och skötselanvisning Elpanna PV-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll...

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket 10 - n

LK Värmeväxlarpaket 10 - n LK Värmeväxlarpaket 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 8 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Driftsinstruktioner, Siemens RVA36/IS

Driftsinstruktioner, Siemens RVA36/IS Cetetherm Mini Driftsinstruktioner, Siemens RVA36/IS Alfa Laval har specialiserat sig pa varmevaxling och varmvattenberedning och ar ett av varldens ledande foretag inom dessa omraden. Alfa Lavals kvalitetssystem

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Kärlberäkning för värmesystem

Kärlberäkning för värmesystem Kärlberäkning för värmesystem Beräkning av ett Flexcon-expansionskärl för värmesystem med fast eller utbytbart membran Grundläggande begrepp för beräkning av Flexcon-expansionskärl Du behöver förstå följande

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

Länsförsäkringar och Agrias krav på driftlarm och reservelverk för lantbruksdjur och produkter

Länsförsäkringar och Agrias krav på driftlarm och reservelverk för lantbruksdjur och produkter DRIFTLARM OCH RESERVELVERK REGELSAMLING ENLIGT FÖRSÄKRINGSVILLKOR Länsförsäkringar och Agrias krav på driftlarm och reservelverk för lantbruksdjur och produkter Gäller från 2010-06-01 Innehåll 1 Syfte

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer