pfsfpflk=çáöáí~ä /=pfsfpflk=p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pfsfpflk=çáöáí~ä /=pfsfpflk=p"

Transkript

1 pfsfpflk=çáöáí~ä /=pfsfpflk=p _êìâë~åîáëåáåö=ñ ê=nv=íìã=ñä~í=äáäçëâ êãéå obc=so=nm=sqm obc=sm=pm=spq pîéåëâ~

2 Allmänna anvisningar Sirona Dental Systems GmbH Bruksanvisning SIVISION digital, SIVISION 3, flat bildskärm Allmänna anvisningar Bästa kund, du har bestämt dig för att utrusta din dentala arbetsplats med det integrerade kommunikationssystemet SIVISION digital / SIVISION 3 från Sirona. Du har därmed gjort ett viktigt steg i riktning mot en kommunikation med patienten över arbetsresultaten. Du kan på det viset lätt diskutera tillståndet och behandlingsresultatet med patienten. En bild säger ju mer än tusen ord. Gör dig förtrogen med den flata bildskärmen med hjälp av denna bruksanvisning. För undvikande av person- och materielskador skall därvid även säkerhetsanvisningarna respekteras. Ditt Sirona Team Denna produkt bär CE-märket i överensstämmelse med bestämmelserna i lågspänningsdirektivet 73/23/EEC från den 19:e feb Bildskärmen motsvarar kraven: IEC 60950: 2001 IEC : A1: A2: 1995 IEC : D

3 Sirona Dental Systems GmbH Bruksanvisning SIVISION digital / SIVISION 3, 19 tum flat bildskärm Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Varnings- och säkerhetsanvisningar Teknisk beskrivning... 6 pîéåëâ~ 3 Manöver- och indikeringselement Manövrering Användning av "On Screen Display"-menyer (OSD-menyer) Val av signalingång OSD huvudmeny Skötsel och rengöring Skötsel- och rengöringsmedel Skötsel och rengöring av bildskärmen D

4 1 Varnings- och säkerhetsanvisningar Sirona Dental Systems GmbH Bruksanvisning SIVISION digital / SIVISION 3, 19 tum flat bildskärm 1 Varnings- och säkerhetsanvisningar Avsedd användning Allmänna säkerhetsanvisningar Fara genom elektrisk stöt Den flata 19 tum bildskärmen är avsedd att användas med dentalinstrument från Sirona. Den används för att granska intraorala bilder, röntgenbilder och andra bilder som resulterar av PC anslutningen. Denna apparat får inte användas inom områden med explosionsrisk. "Installationen i lokalen" måste vara utförd enligt våra krav. Som tillverkare av dentalmedicinska instrument lägger vi, för instrumentets driftssäkerhets skull, stort värde på att underhåll och reparationer på detta endast utförs av oss själva eller uttryckligen av oss härtill befullmäktigade firmor och att skadade delar, som påverkar instrumentes säkerhet, ersätts av original-reservdelar. Ändringar på detta instrument, som kan påverka säkerheten för användare, patient eller tredje person, är på grund av lagförordningar inte tillåtet! Servicepersonalen står omfattande teknisk dokumentation till förfogande. För att förhindra risken för eld eller elektrisk stöt skall produkten inte utsättas för regn eller fuktighet. Anslutna apparater Bildskärmen får enbart anslutas till apparater som motsvarar IEC eller IEC (t.ex. PC). Detta gäller även för anslutningen för högtalare. En stereoanläggning eller dylikt får inte anslutas till den. Öppna apparaten Ytor Omgivningsvillkor Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Öppna eller demontera inte produkten. Fara för kroppskador genom elektrisk stöt! Vidrör aldrig glasytan med vassa eller hårda föremål. Använd inte apparaten i följande omgivningar: mycket het, kall eller fuktig omgivning kraftig damm- eller smutsutveckling i närheten av instrument med starka magnetfält direkt solljus Den SIVISION digital / SIVISION 3 flata bildskärmen uppfyller kraven i normen IEC : Medecinska elektriska instrument är underkastade speciella försiktighetsåtgärder när det gäller EMC. De måste installeras och drivas i enlighet med uppgifterna i dokumentet Installationsvoraussetzungen för respektive behandlingsenhet. 4 D

5 Sirona Dental Systems GmbH Bruksanvisning SIVISION digital / SIVISION 3, 19 tum flat bildskärm 1 Varnings- och säkerhetsanvisningar Bärbara och mobila HF-kommunikationsanordningar kan påverka medicinska elektriska instrument. Användning av mobiltelefoner är därför förbjudet på mottagningar och kliniker. Avfallshantering Vid elektromagnetiska störningar i närheten av den flata bildskärmen och vid högfrekventa kopplingar, som förorsakas av sändningsanläggningar genom t.ex. radiotjänster och radioamatörer, uppstår möjligtvis bildstörningar. Offentliga rättsliga bestämmelser kan innehålla speciella föreskrifter beträffande denna produkts hantering som avfall. Kontakta ditt dentaldepå, för undvikande av miljö- och personskador, när denna produkt slutgiltigt tas ur drift med avsikten att behandla den som avfall. Observera även anvisningarna för avfallshantering i behandlingsenhetens bruksanvisning. pîéåëâ~ Markering av varnings- och säkerhetsanvisningar Respektera de i denna bruksanvisning givna varnings- och säkerhetsanvisningarna för undvikande av person- och materielskador. De är speciellt markerade med OBSERVERA, SE UPP eller VARNING. i Viktigt, beakta bilagorna! D

6 2 Teknisk beskrivning Sirona Dental Systems GmbH Bruksanvisning SIVISION ditigal / SIVISION 3, 19 tum flat bildskärm 2 Teknisk beskrivning Modell Monitor SIVISION ditigal / SIVISION 3 LCD-display Displayens storlek Pixelavstånd 19" TFT aktiv matrisbildskärm 376 (H) x 301 (V) mm 0,294 (H) x 0,294 (V) mm Indikeringsmodus QVGA 320 x 240 CGA 545 x 240 EGA 640 x 350 Text 720 x 400 VESA 640 x Hz VESA 640 x Hz VESA 852 x Hz VESA 800 x Hz VESA 1024 x Hz VESA 1152 x Hz VESA 1280 x Hz VESA 1280 x Hz PAL 672 x 560 PAL x 466 NTSC 680 x 466 SECAM 668 x 550 Max upplösning SXGA 1280 x 1024 (60/70 Hz) Kontrastförhållande > 350:1 Ljusstyrka typ. 240 Cd/m² Indikeringsfärg 16,7 M (RGB 8 bit) Blickvinkel Horisontell ± 85 Vertikal ± 85 Inputsignal S-video RGB Analog 0,7 V peak-peak Sync TTL positiv eller negativ Signalanslutning XGA 15 polig Mini D-Sub Styrning på framsidan Soft-strömbrytare, Meny/Välja (uppåt/nedåt), inställning ( eller ) OSD Kontrast, ljusstyrka, pixel takt, fas H/V-position, återställa, Auto-inställning, mättnad Färgton, RGB-styrning, FÖRINSTÄLLA 1/2 OSD H/V-pos OSD-ljusstyrka/storlek, språk Driftstyp Kontinuerlig drift Driftsspänning 12 V DC Märkström 4 A max. Driftsvillkor Omgivningstemperatur +10 C +40 C (+50 F +104 F) Relativ luftfuktighet 10 % 90 % Lufttryck 700 hpa 1060 hpa 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH Bruksanvisning SIVISION ditigal / SIVISION 3, 19 tum flat bildskärm 2 Teknisk beskrivning Förvaringsvillkor Temperatur -20 C +60 C (-4 F +140 F) Relativ fuktighet 10 % 90 % Lufttryck 500 hpa 1060 hpa Mått HxBxD 440 mm x 370 mm x 63 mm Vikt 7,0 kg Skyddsklass Instrument tillhörande skyddssklass I ingen användningsdel Skyddsgrad mot inträngande av IPXO vatten Andel pixelfel enligt ISO :2001 klass2 Högtalare 2 x 2 W pîéåëâ~ D

8 3 Manöver- och indikeringselement Sirona Dental Systems GmbH Bruksanvisning SIVISION ditigal / SIVISION 3, 19 tum flat bildskärm 3 Manöver- och indikeringselement SE UPP De ej använda kontakterna resp. uttagen på LCD-bildskärmens baksida får inte vidröras, för att förebygga möjliga skador genom elektrostatiska urladdningar. För att belägga ej använda kontakter resp. uttag med något annat krävs tillstånd av tillverkaren och att dennes tillbehör används. i OBSERVERA Bildskärmen har två inbyggda högtalare. Högtalarna regleras via den anslutna PC:n. Nr. Symbol Reglage Funktion Meny/Välja För indikering av OSD-menyn. Denna knapp skall också användas för att välja ( Uppåt") OSD-styrningsoptionerna på bildskärmen. Meny/Välja För indikering av OSD-menyn. Denna knapp skall också användas för att välja ("Nedåt") OSD-styrningsoptionerna på bildskärmen. Plus När man trycker på denna knapp höjs värdet för den valda OSD-styrningsoptionen. Minus När man trycker på denna knapp sänks värdet för den valda OSD-styrningsoptionen. Knappen används för att välja signalingångsmeny (video- eller PC-läge). Denna funktion är endast tillgänglig sålänge ingen annan meny visas. TILL-/FRÅN-brytare För att sätta på och stänga av LCD-bildskärmen. Driftsberedskapsindikering Denna LED visar tillstånden för bildskärmens olika driftslägen. grön: på den valda signalkällan ligger en ingångssignal gul: vid signalingångsval AUTO: det föreligger ingen ingångssignal vid fast inställd signalkälla: på den valda ingången ligger ingen ingångssignal från: Bildskärmen är avstängd eller ingen spänning ligger på 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH Bruksanvisning SIVISION ditigal / SIVISION 3, 19 tum flat bildskärm 4 Manövrering 4 Manövrering 4.1 Användning av "On Screen Display"-menyer (OSD-menyer) 4.1 Användning av "On Screen Display"-menyer (OSD-menyer) Genom en meny på displayen (OSD) kan olika bildskärmsfunktioner ställas in. i OBSERVERA OSD-menyn försvinner när inga knappar trycks inom 10 sekunder. Redan gjorda inställningar går då förlorade! pîéåëâ~ i OBSERVERA På OSD-sidan 2 kan man välja följande språk (se sidan 12): tyska engelska franska spanska italienska Indikera och välja OSD-funktionerna Tryck på eller en gång för att öppna OSD-huvudmenyn. Tryck ner eller tills den önskade OSD-styrningsoptionen kan väljas. Ställa in styrningsoptionens värde Tryck på knappen eller för att ändra den valda OSD-styrningsoptionen. För att lämna inställningsdialogen trycker man på eller. Efter inställning av värdena sparar bildskärmen automatiskt ändringarna. D

10 4 Manövrering Sirona Dental Systems GmbH 4.2 Val av signalingång Bruksanvisning SIVISION ditigal / SIVISION 3, 19 tum flat bildskärm 4.2 Val av signalingång Tryck på knappen för att öppna signalingångsmenyn (endast möjligt när ingen OSD-meny är aktiv). Tryck ner eller tills den önskade signalkällan kan väljas. AUTO Bildskärmen kopplar automatiskt om till påliggande signalkälla. Avfrågningen av signalingångarna sker med rangordningen AUTO, S-VIDEO-PORT och ANALOG PORT. S-VIDEO-PORT Signal från videokameran (Video-läge) ANALOG PORT Signal från PC (PC-läge) Tryck på knappen för att spara inställningen. Denna inställning bibehålls även efter avstängningen. 10 D

11 Sirona Dental Systems GmbH Bruksanvisning SIVISION ditigal / SIVISION 3, 19 tum flat bildskärm 4 Manövrering 4.3 OSD huvudmeny 4.3 OSD huvudmeny OSD-sida 1 endast PC-läge (Analog Port) OSD-sida 1 endast video-läge (S-Video Port) OSD-sida 1 KONTRAST (CONTRAST) Ställ in kontrasten med hjälp av knapparna och. LJUSSTYRKA (BRIGHTNESS) Ställ in ljusstyrkan med hjälp av knapparna och. PIXEL TAKT (PIXEL CLOCK) Denna option används för att minska den vertikala interferensen. Minska med hjälp av knapparna och på LCD-monitorn den vertikala interferensen för att uppnå en optimal indikering. FAS (PHASE) Denna option används för att minska den horisontala interferensen. Minska med hjälp av knapparna och på LCD-monitorn den horisontala interferensen för att uppnå en optimal indikering. H-POSITION (H-POSITION) (horisontell position) Tryck på knappen för att förskjuta indikeringsbilden åt höger och på knappen för att förskjuta den åt vänster. V-POSITION (V-POSITION) (vertikal position) Tryck på knappen för att förskjuta indikeringsbilden uppåt och på knappen för att förskjuta den nedåt. ÅTERSTÄLLA (RECALL) Tryck på knappen eller för att återställa fabriksinställningen. AUTO-INSTÄLLNING (AUTO ADJUST) Tryck på knappen eller för att låta ställa in de relevanta parametrarna automatiskt av LCD-monitorn för en optimal indikering. MÄTTNAD (SATURATION) Ställ in videobildens färgmättnad med hjälp av knapparna och. FÄRGTON (HUE) Ställ in videobildens färgton med hjälp av knapparna och. pîéåëâ~ D

12 4 Manövrering Sirona Dental Systems GmbH 4.3 OSD huvudmeny Bruksanvisning SIVISION ditigal / SIVISION 3, 19 tum flat bildskärm OSD-sida 2 Med följande inställningar kan OSD-menyernas utseende ställas in. OSD H-POS (OSD H-POS) Ställ in den horisontella positionen på OSD med hjälp av knapparna och. OSD V-POS (OSD V-POS) Ställ in den vertikala positionen på OSD med hjälp av knapparna och. OSD LJUSSTYRKA (OSD-LEVEL) OSD-sida 2 PC-läge och video-läge Ställ in ljusstyrkan på bakgrunden på OSD med hjälp av knapparna och. OSD STORLEK (OSD-SIZE) Ställ in OSD:ns vertikala storlek med hjälp av knapparna och. SPRÅK (LANGUAGE) Denna option används för att välja OSD-språk. Fem språk är tillgängliga för OSD-styrningen: engelska, franska, tyska, spanska och italienska. LÄMNA (EXIT) Med hjälp av knapparna och kan man lämna inställningsdialogen. OSD-sida 3 Dessa inställningar är endast möjliga i Analog-Mode (med PC). RÖD-/GRÖN-/BLÅTON (RGB-DRIVER) Ställ in RGB-färgökningen med hjälp av knapparna och (RGB = Röd, Grön, Blå). FÖRINSTÄLLING 1/2 (PRESET 1/2) Detta avsnitt tjänar till inställning av färgtemperaturen. När du väljer FÖRINSTÄLLA 1/2 (PRESET 1/2) och sedan gör inställningen med hjälp av knapparna och används färgtemperaturen som standardinställning. OSD-sida 3 endast PC-läge (Analog Port) 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH Bruksanvisning SIVISION ditigal / SIVISION 3, 19 tum flat bildskärm 5 Skötsel och rengöring 5 Skötsel och rengöring 5.1 Skötsel- och rengöringsmedel 5.1 Skötsel- och rengöringsmedel SE UPP Använd endast av Sirona tillåtna rengörings- och vårdmedel! pîéåëâ~ En lista över vid leveransen tillåtna medel finns i behandlingsenhetens dokumentationsmapp. En ständigt aktualiserad lista över de tillåtna medlen kan hämtas under REF från Sironas hemsida på internet: Om du inte har någon tillgång till internet, använd en av de båda följande möjligheterna att beställa listan: Beställning hos ansvarigt dentaldepå Beställning hos Sirona Tel: ++49 (0) 62 51/ FAX: ++49 (0) 62 51/ Skötsel och rengöring av bildskärmen Rengöring Avlägsna smuts och rester av desinfektionsmedel regelbundet med milda i handeln vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd för detta inga färgade trasor, dessa kan t.ex. i förbindelse med desinfektionsmedel förorsaka missfärgning av ytorna! SE UPP Använd under inga omständigheter korrosiva rengöringsmedel, vax eller lösningsmedel. Desinficering Bildskärmens glasskiva och hölje kan torkas av med en mjuk lapp med desinfektionsmedel. SE UPP Använd endast av Sirona tillåtna rengörings- och skötselmedel (se ovan, "Skötsel- och rengöringsmedel")! SE UPP Spruta under inga omständigheter desinfektions- eller rengöringsmedel på bildskärmen! D

14 ûåçêáåö~ê=ìåçéê=äçéééí=~î=çéå=íéâåáëâ~=îáç~êéìíîéåâäáåöéå=ñ êäéü ääëk «=páêçå~=aéåí~ä=póëíéãë=dãäe=ommr péê~åüéw=ëåüïéçáëåü= mêáåíéç=áå=déêã~åó appookomnkmvkmoknm =MUKOMMU ûkjkêkw= NNM=ONQ qêóåâí=á=qóëâä~åç páêçå~=aéåí~ä=póëíéãë=dãäe á=rp^w c~äêáâëíê~ É=PN páêçå~=aéåí~ä=póëíéãë=ii` SQSOR=_ÉåëÜÉáã QUPR=páêçå~=aêáîÉI=pìáíÉ=NMM déêã~åó `Ü~êäçííÉI=k`=OUOTP ïïïkëáêçå~kåçã rp^ á=h~å~ç~w páêçå~=`~å~ç~ PORM=oáÇÖÉï~ó=aêáîÉ=J=råáí=R jáëëáëë~ìö~i=låí~êáç=iri=rvs h~å~ç~ _Éëí ääjåêk SM=QV=QSV=aPPOO

pfsfpflk=çáöáí~äi=pfsfpflk=p

pfsfpflk=çáöáí~äi=pfsfpflk=p pfsfpflk=çáöáí~äi=pfsfpflk=p _êìâë~åîáëåáåö=ñ ê=çéå=oo?=ñä~í~=äáäçëâ êãéå obc=sp=nv=nmo obc=sp=tp=nru pîéåëâ~ Allmänna hänvisningar Sirona Dental Systems GmbH Allmänna hänvisningar Bästa kund! Du har bestämt

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Beskrivning av monitor 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Kanalval Tryck på knappen för att växla mellan mottagna kanaler 5. Knappen för Färg, Svart/vitt 6.

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 En apparat som kombinerar en färgmonitor av LCD-typ (flytande kristaller) med en pekskärm (s.k. pekskärmsmonitor) med ett diagonalmått på bildskärmen

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR...2 Paket innehåll...3 Installations instruktioner...3 Sätta ihop skärmen...3 Åter-förpacka skärmen...4 Justera tittande

Läs mer

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner...

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner... Innehåll Förberedelser... 2 Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2 Paketinnehåll... 3 Installationsinstruktioner... 3 Koppla ur bildskärmen... 3 Granska vinkeljustering... 4 Koppla... 5 Justera

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Pro Visual LCD 14 -Excellence Series-

Pro Visual LCD 14 -Excellence Series- Pro Visual LCD 14 -Excellence Series- Användarhandbok Version 1.0 Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM Grattis till ditt val av förstorings utrustning. Vi hoppas att IDEA-CX V.I.C kommer att berika din vardag. Nordic Production AB Innehåll 1. Ingående delar. 2. Montering

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

REHAN ELECTRONICS LIMITED

REHAN ELECTRONICS LIMITED Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan.

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan. Bruksanvisning MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Alltid på den säkra sidan. Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Tillverkare:

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5 Bruksanvisning - S Pediatric Audiometer PA5 Datum: 1999-01-15 Sid 1/5 Avsedd användning PA5 är en handhållen pediatrisk undersökningsaudiometer som är konstruerad som en apparat för undersökning av förlust

Läs mer

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner...

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner... Innehåll Förberedelser... 2 Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2 Paketinnehåll... 3 Installationsinstruktioner... 3 Koppla ur bildskärmen... 3 Granska vinkeljustering... 4 Koppla... 6 Slå

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV BX09 SV BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

TFT LCD-skärm CMTC1720 CMTC1920

TFT LCD-skärm CMTC1720 CMTC1920 TFT LCD-skärm CMTC1720 CMTC1920 Användarhandbok Fire Safety & Security Products Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability. Data och konstruktion kan komma att ändras

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Säkerhet 1 Elektrisk säkerhet 1 Installationssäkerhet 1 Rengöringssäkerhet 1 Speciella kommentarer om 2 LCD-bildskärmar Paketets innehåll 2 Installationsinstruktioner 3 Placering 3

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter. Manual / Installationsguide

15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter. Manual / Installationsguide 15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter Manual / Installationsguide Vad finns i lådan? - Digital trådlös monitor - Trådlös backkamera med anslutningskabel - Hållare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar SOPPKITTEL ESK Installations- och bruksanvisningar 15.11.2010 Översättning av tillverkarens engelska anvisningar 4239100, 4239101 ALLMÄNT Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Bruksanvisning Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Innehåll W&H symboler...3 1. Inledning...4 5 2. Uppackning...6 3. Levererade delar...7 4. Säkerhetsanvisningar...8 5. Beskrivning...9 6. Driftstart

Läs mer

Centronic SensorControl SC43

Centronic SensorControl SC43 Centronic SensorControl SC43 sv Monterings- och bruksanvisning Ljussensor till tidsautomatik TC52 Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SALAMANDER SRH 1060/2060, SRT

SALAMANDER SRH 1060/2060, SRT SALAMANDER SRH 1060/2060, SRT 1060/2060 4172730, 4172732, 4172734, 4712736 Installations- och bruksanvisningar Översättning av tillverkarens manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3 2. Säkerhetsanvisningar...3

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter 3 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 917 Climatix Manöverpanel HMI-TM POL871.71/STD POL871.72/STD för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter Climatix HMI-TM

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

S 5004 Braspanel. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

S 5004 Braspanel. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! S 5004 Braspanel Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! S 5004 Braspanel Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Komplettering till bruksanvisningen Säkerhetsanvisningar... 2 Viktig användarinformation...

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL

BRUKSANVISNING MODELL BRUKSANVISNING MODELL Grattis till din nya multimeter. Innan du börjar använda produkten bör du läsa bruksanvisningen noggrant. I. ANVÄNDNING: Denna kategori III multimeter kan användas för mätningar av

Läs mer