REHAN ELECTRONICS LIMITED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REHAN ELECTRONICS LIMITED"

Transkript

1 Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1

2 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM HÖLJET AVLÄGSNAS FINNS RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. ALL SERVICE BÖR UTFÖRAS AV AUKTORISERAD PERSONAL. FÖRSÄKRA DIG OM ATT UTRYMMET DÄR APPARATEN SKA PLACERAS TÅL BELASTNINGEN. Högsta tillåtna vikt som kan placeras ovanpå Affinity Basic är 25 kg. Kontakta gärna din lokala leverantör om du har ytterligare frågor om produkten. 2

3 Affinity prestanda och packlista Affinity Basic: Kan användas med TV eller Affinity bildskärm Strömförsörjning: 12V IEC Nätkabel Kabel för anslutning till TV Kabel för anslutning till bildskärm Affinity Supreme: Levereras med egen bildskärm IEC Nätkabel Kabel för anslutning till Affinitys egna bildskärm Affinity Supreme med VGA-standard: IEC Nätkabel Kabel för anslutning till Affinitys egna bildskärm Kabel för anslutning till dator Anmärkning: Spara originalförpackningen. Att ersätta den medför extra kostnader. Regionala bestämmelser avgör vilken anslutning som bör användas mellan Basic och TV-apparat. 3

4 Affinity Basic VGA Använd en standard VGA-kabel när du ska ansluta en Affinity Basic VGA till en PC. Standard VGA-kabel Fig. 1 In och utgångar på Affinity Basic VGA Bildskärmens kabel Ingång för avståndskamera Video utgång Anslut till Affinity bildskärm EXT-cam VIDEO-out 12VDC-in VGA-out VGA-in Ingång för 12 volts strömförsörjning VGA-utgång Anslut till bildskärm VGA-ingång Anslut till PC:s grafikkort Fig. 2 Observera: VGA-kablar medföljer ej till Affinity Basic 4

5 1 Inledning 6 2 Affinity Basic På/av-knapp 7 3 Affinity Basic, kontrollpanel Funktionsomkopplare Bakgrundstext Autofokus/Zoom-ratt Bildvals-ratt (mörkblå med fördjupning) 13 4 Affinity, kontrollpanel Djupleds-broms Sidleds-broms Tab-stop reglage 16 5 Affinity Supreme, kontrollpanel På/av-knapp Ljusreglage (mörkblå med fördjupning) 17 6 Förebyggande skötsel 18 7 Allmän varning 19 8 Tekniska specifikationer 21 5

6 Inledning I vårt sortiment av hjälpmedel för synskadade finns tredje generationens läskameror (CCTV) med många förbättringar som underlättar för användaren. Kontrollpanelen saknar exempelvis symboler och värden och har ersatts av rattar i olika storlek, struktur och färg. Syndjupet är 7 cm i maximal förstoring och kan visa ett helt A4-ark i minsta förstoring. Vi har utvecklat en funktionell förstoringsapparat för synsvaga personer med klara, verklighetstrogna färger. Affinity Supreme har utformats för att höjden på skärmen ska vara bästa tänkbara ur ergonomisk synpunkt. Affinity Basic Affinity Supreme 6

7 Affinity Basic kan antingen användas tillsammans med en TV-apparat med ingång för SCART/S-Video/RCA eller med vår egen designade Affinity VDU (Visual Display Unit) (Affinity Supreme). Affinity VDU är INTE en vanlig bildskärm. Basic som är kompatibel med VGA kan kopplas till en dator med en VGA/TFT-bildskärm och fungera som en fristående CCTV. 2. Affinity Basic Så här använder du Affinity Basic: Börja med att sätta in medföljande 12V-nätsladd i uttaget på baksidan. Sätt därefter in den ena änden av nätsladden i 12V ingången och den andra i huvudkontakten. Då lyser en grön lampa. 2.1Av/på knappen Tryck på knappen på höger sida för att sätta på Basic. Då tänds bildskärmen. 7

8 Affinity använder en minnesfunktion för såväl foto/text som ljusstyrka. Apparaten startar med den senast valda inställningen. Det tar några sekunder innan bilden syns på bildskärmen (Basic), PC-skärmen (Basic med VGA kapabilitet) eller Affinity VDU (Affinity Supreme). Under tiden söker den interna kameran den bästa fokusläget. Läge/plats/position Bilderna är lättast att urskilja i dämpad belysning varför skärmen inte bör användas i starkt ljus eller direkt solljus. Observera: Om Affinity VDU placeras ovanpå Affinity Basic, kommer på/av-knappen som vi nyss har beskrivit, att ersättas av på/av-knappen som finns på Affinity VDU. Det är alltså den senare knappen som ska användas i detta fall. 8

9 3.Affinity Basic, kontrollpanel 3.1 Funktionsomkopplaren Du växlar mellan foto och textläge genom att trycka en gång på funktionsomkopplaren, som finns längst fram till vänster på Basic. Tryck på den gula ratten om du vill justera ljusstyrkan och håll den intryckt medan du antingen vrider till vänster (mörkare) eller till höger (ljusare). Observera: När Affinity VDU är i bruk (se Affinity Supreme) ska du i stället använda den blå ratten på framsidan på VDU. 9

10 För att välja olika färg på text och bakgrund, vrider du på den släta gula Text-ratten. Genom at vrida vredet medurs kan du växla mellan nedanstående färgkombinationer. BAKGRUND VIT GUL BLÅ GUL VIT GRÖN PURPUR VIT RÖD GRÖN VIT RÖD GRÖN VIT BLÅ BÄRNSTEN RÖD TEXT VIT GUL GUL BLÅ GRÖN VIT PURPUR RÖD VIT PURPUR RÖD VIT GRÖN BLÅ VIT BÄRNSTEN RÖD 10

11 Magnetskydd: När du sätter på Affinity VDU hörs en ljudsignal som påminner om ljudet då en dator eller teve startas. Det är helt normalt. Affinity VDU har en funktion som möjliggör för användaren att reglera avmagnetiseringen på CPT vid behov. Avmagnetiseringsknappen sitter på baksidan av Affinity VDU och fungerar endast om VDU har varit på mer än 30 minuter När behöver jag kunna reglera avmagnetiseringen på VDU? 1. Om Affinity VDU har varit på länge nära järnbalkar. 2. Om Affinity VDU har flyttats medan den har varit på eller varit nära en magnet. 3. Om personerna i Bildläget har grönaktig eller annan ovanlig hudfärg. 11

12 3.2 Autofokus/Zoom-ratt När du slår på apparaten startar den alltid med autofokus på. Autofokus/Låsbar autofokus Affinity har två slags autofokus: automatisk och låsbar fokusering. Börja med att hålla den stora svarta ratten med räfflor nertryckt för att låsa fokus. Därefter räcker det med en enda knapptryckning för att återställa till kontinuerlig autofokus. Du kan också bara vrida på autofokus-ratten för att återställa till kontinuerlig autofokus. Zoom För att minska bilden: (Zooma ut) vrider du ratten åt vänster. För att förstora bilden: (zooma in) vrider du ratten åt höger. Efter zoomningen återgår apparaten automatiskt till autofokus. 12

13 3.3 Bildinställningsratt (blå med en fördjupning) När apparaten sätts på, startas Affinity alltid med sin egna kamerabild. När du trycker på ratten kan du växla mellan PC och läskamera. Vrid på Bildinställnings-ratten: I mittenposition: Normal bild Vrid åt vänster för att reglera maskeringsgardinen. Vrid till höger för att reglera läs- och skrivhjälplinjen. 13

14 4. Ställa in läsbordet Djupled Sidled 4.1 Djupleds broms Den här bromsen reglerar läsbordets rörelse i djupled. När du för spaken så långt det går åt vänster, är läsbordet fullständigt flyttbar. När du ställer spaken i mellanläge bromsas läsbordet något, vilket är bra för personer med begränsad rörelseförmåga. När spaken förs helt till höger är läsbordet låst. 14

15 4.2 Sidleds broms Broms som kontrollerar läsbordets rörelse i sidled. För spaken så långt det går åt vänster för att göra läsbordet lätt att justera i sidled. Är spaken i mellanläge ger detta en något trögare rörelse. När spaken dras helt åt höger är läsbordet låst. 15

16 4.3 Tabstop reglage Tab-stop möjliggör för användaren att minska läsbordets rörelse i sidled vilket är viktigt då man ska läsa kolumner i tidningar eller telefonböcker. Tab-stopp vänster Tab-stopp höger Avståndet mellan tab-stops reglagen visar bredden från vänster till höger. Vik tab-stoppen emot dig och för sedan den i sidled för att ändra inställning. När vänster tab-stopp dras helt åt vänster och höger tab-stop till höger, är tab-stoppet ur funktion. 16

17 5. Affinity Supreme, VDU kontrollpanel Affinity Supreme = Affinity Basic + Affinity VDU 5.1 På/av knapp Genom att trycka på den mörkgröna VDUströmbrytaren aktiveras såväl Affinity VDU som Affinity Basic samtidigt. Ljus Strömbrytare 5.2 Reglage för ljus (blå med hack) Vrid ratten åt vänster för att minska ljuset och vrid knappen åt höger för att öka skärpan. 17

18 6. Försiktighetsåtgärder för Affinity Utsätt varken bildskärm eller läsbord för direkt solljus. Se till att Affinity behandlas varsamt och undvik att tappa den eller att utsätta den för stötar. Behandla nätsladden varsamt Se till att det finns tillräckligt utrymme på båda sidor om apparaten för att få tillräcklig ventilation. Affinity kräver nästan ingen service. På utsidan kan du rengöra apparaten med en mjuk, torr tygtrasa. Undvik aggressiva rengöringsmedel som alkohol, aceton och liknande. Varken vätskor, rengöringsmedel, metallspikar, häftklamrar eller liknande ämnen bör användas. Undvik att ställa saker som växter eller klockor ovanpå Affinity. Undvik att utsätta Affinity för stora temperaturskillnader och aldrig utomhus. Luta dig inte mot Affinity och undvik att använda apparaten som stol eller stöd. 18

19 7. Allmän varning Akta dig för de skarpa kanterna som finns bakom själva läsbordet till vänster. Ställ apparaten på ett bord som tål dess vikt och se till att den placeras som bilden nedan visar! 10 cm 19

20 8. Allmän information Varje produkt i Affinity-sortimentet har genomgått följande tester: 1. Elektriska Säkerhetstester 2. DHHS 3. Kvalitetskontroll Godkännande: KEMA/FCC/DHHS/CB Scheme Report IEC/EN :2001 För regionala frågor kontakta din distributör. Vi hoppas att du kommer att få många års bekymmersfri användning av våra produkter. 20

21 Tekniska specifikationer Förpackningsstorlek (längd x bredd x höjd) Affinity Basic: 56 x 52 x 43 cm (14 kg) 22 x 20 x 17 inches (30 lbs 8) Affinity VDU: 52.5 x 46 x 58.5 cm (16 kg) 20 x 18 x 23 inches (35 lbs-3) Tillbehör: Vikt 1 kg/2.2 lbs Strömförsörjning: Affinity Basic: Affinity Basic: Spänning: Ineffekt: Affinity VDU: Spänning: Ineffekt 12V DC/2A 12V DC Strömförsörjning DA-25D VAC (växelspänning) 18W VAC/50-60Hz/1A max 68 W Förstoring 2.8 gånger 57 gånger (beroende på bildskärmens storlek) Affinity VDU: 41 cm 17 tum Analog RGB ingång 15.7kHz 60 Hz 21

22 Affinity Basic VGA VGA-utgång VGA-ingång Standard VGA på 640x480 med 31.4 khz (horisontell) 59.9 Hz (vertikal) Rekommenderar VGA-kort med 1024 x Hz 22

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Bruksanvisning Svenska 7SV160173-03 Produktbeskrivning Liko Originalsele Hög Rygg är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer