Kurskatalog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog 2010 2011"

Transkript

1 Glasbranschföreningens Kurskatalog Box 16286, Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40

2 Utbildning är framtidstro! Glasbranschföreningen har alltid förstått vikten av utbildningar för alla delar i vår mångfacetterade bransch och har under många år haft en bred utbildningsverksamhet. Företaget ser utbildningen som en naturlig och viktig investering och medarbetaren ser det som en självklar utveckling i arbetslivet. För branschorganisationen är utbildning en avgörande och viktig insats för branschens anseende och utveckling. Det är med glädje vi kan se att utbudet av utbildningar för branschen under kommande år är stort och att GBFs styrelse dessutom tagit beslut om en mycket stor investering i en utbildningscheck till alla medlemsföretag. Satsningen gäller från hösten 2010 till sommaren Allt för att stärka företagens ambitioner med att investera i utbildning för sina medarbetare. Satsningen på Glascentrum i Växjö har gett en unik möjlighet att ta fram rätt utbildningar för branschen. Efter ett behövligt utvecklingsarbete har vi nu målgruppsanpassat utbildningarna ytterligare och fler kurser har kommit till. Fasadgruppen satsar åter på diplomerad projektledarutbildning, konstinramarna har fått ett större kursutbud med sin samverkan med Tranås kompetensakademi och bilglas får med hjälp av Bernt Jonasson både grund- och vidareutbildningar. Återkoppla gärna till Karin Lindskog på kansliet med synpunkter och idéer kring utbildning. Tag nu chansen att utbilda dig eller ge möjligheten till en av dina medarbetare! Antalet platser i varje kurs är begränsad så... först till kvarn... Att investera i utbildning är framtidstro! Anders Berling ordförande, Per Sjöhult VD 3

3 Lärlingsveckan Den här obligatoriska teoretiska utbildningen ger en inspirerande introduktion till glasmästeriyrkets många olika arbetsområden. Utbildningen hålls på Glasskolan i Växjö två gånger per år. Traditionella lärlingar med cirka 6 månaders anställningstid. 4,5 dagar Introduktion till de olika delområdena och teoriavsnitten i yrkesutbildningen. Glasbranschföreningen bekostar utbildningen, medan företaget står för lärlingens lön under veckan, resa, logi samt middagar. Växjö oktober Växjö 4 8 april 5

4 Distansutbildning för lärlingar Det här är en kurs för lärlingar som vill läsa den teoretiska delen av yrkesutbildningen på distans. Med stöd av en webbcoach på Glasskolan i Växjö görs individuella studieplaner för varje elev. En webblärare rättar övningsuppgifter och skrivningar och samlar in underlag för de praktiska proven. Lärlingar Individuellt Ge lärlingen stöd med att läsa in den teoretiska delen av yrkesutbildningen kr per kursmodul (totalt 5 moduler). Kontinuerligt 6 7

5 Grundutbildning bilglas Vidareutbildning bilrutor Dagens moderna bilar där de limmade vindrutorna är en bärande del i karossen och där andelen glas i bilarna ökar starkt ställer ökade krav på bilglasmästerier och bilrutemontörer att utföra arbetet fackmannamässigt. Första kursdagen är teoretisk med genomgång av glasets och limmets materialegenskaper samt arbetsmiljöfrågor. Andra dagen har en praktisk inriktning kring demontering och montering av bilrutor samt juridisk information rörande bilrutebyte. Bilrutemontörer 2 dagar Växjö september Stockholm januari Växjö mars Stockholm 5 6 april Ge kunskap för att arbeten med bilrutemontage ska bli fackmässigt utförda kr Design, säkerhet, monteringsutrustning mm för bilar och bilglas utvecklas snabbt och ny och viktig kunskap för att kunna arbeta i denna föränderliga bilglasmästerimiljö krävs. Den här fortsättningskursen riktar sig till alla som under årens lopp genomgått Glasbranschföreningens tvådagars grundutbildning. Bilrutemontörer som genomfört grundutbildningen. 1 dag Växjö 22 februari Växjö 23 februari Göteborg 2 mars Göteborg 3 mars Örebro 8 mars Örebro 9 mars Luleå 29 mars Umeå 30 mars Karlstad 28 april Malmö 4 maj Ge kunskap om nyheter och uppdateringar inom området bilrutemontage kr Växjö 11 maj Sundsvall 17 maj Gävle 18 maj Stockholm 24 maj Stockholm 25 maj 8 9

6 MTK Montage för montörer En praktisk inriktad kurs med tyngdpunkt på montering av glas och ramverk. Den innehåller en genomgång av MTKs monteringsanvisningar för isolerrutor och möjlighet att även praktiskt utföra montage av isolerruta i trä- respektive aluminumfönster. Kursen innehåller även grundläggande teori om olika glastyper och glaskonstruktioner. När du har gått kursen ska du kunna planera, genomföra, utvärdera samt kvalitets bedöma ett utfört arbete på ett bra sätt. Personer som glasar och monterar fönster och dörrar av trä och metall och som har jobbat några år i branschen. 1 dag * Växjö 7 oktober Stockholm 9 december Ge kunskap för kunna utföra kvalitetsmässigt montage av glas och ramverk och därmed förhindra och minska antal fel och kostnader för reklamationer kr kr för icke medlem i GBF eller SPF Växjö 25 januari Stockholm 30 mars * Kursen genomförs av Glascentrum i Växjö AB. Anmälan på 11

7 MTK Brand för montörer Liv och dyrbara materiella värden står ofta på spel vid eldsvådor. Montage av brandglas måste därför ske på ett korrekt sätt. Brandglaspartier och brandglas måste monteras rätt till anslutande väggkonstruktion för att de ska fungera säkert och minimera riskerna vid en eventuell brand. Personer som glasar och monterar fönster och dörrar av trä och metall och som har jobbat några år i branschen. 1 dag * Växjö 11 november Stockholm 8 december Ge kunskaper om montering av brandglas och brandklassade partier enligt gällande anvisningar kr kr för icke medlem i GBF eller SPF Växjö 10 februari Stockholm 14 april * Kursen genomförs av Glascentrum i Växjö AB. Anmälan på

8 MTK Anvisningar del 1 för arbetsledare MTK Anvisningar del 2 för arbetsledare Kursen ger en gedigen genomgång av regler och anvisningar för montering av glas och ramverk. Här ingår också en teoretisk genomgång av MTKs publikationer samt grundläggande teori om olika glastyper och glaskombinationer. För att en konstruktion med uppgift att förhindra brandspridning ska fungera som avsett måste rätt glas ha valts och monterats på ett korrekt sätt. Det gäller även anslutning till intilliggande konstruktion. Kursen innehåller teoriavsnitt om brand kopplat till glas och glaspartier samt genomgång av MTKs publikationer. Arbetsledare på glasmästeri, fasad- samt montageföretag. Ge teoretiska kunskaper om regler och anvisningar för montering av glas och ramverk. Arbetsledare på glasmästeri, fasad samt montageföretag. Ge teoretiska kunskaper om regler och anvisningar för montering av glas och ramverk. 1 dag kr kr för icke medlem i GBF eller SPF 1 dag kr kr för icke medlem i GBF eller SPF * Växjö 10 november Stockholm 18 november Växjö 17 februari Stockholm 13 april * Växjö 25 november Stockholm 2 december Växjö 3 mars Stockholm 5 maj * Kursen genomförs av Glascentrum i Växjö AB. Anmälan på * Kursen genomförs av Glascentrum i Växjö AB. Anmälan på

9 MTK 3 Kort repetition av väsentligheterna MTK 1 och MTK 2 samt genomgång av de senaste årens nyheter inom glas och glasning. Kursen är riktad till dig som gått de tidigare MTK-kurserna för några år sedan och som behöver uppdatera dina kunskaper för att behålla din behörighet. Uppdatering av kunskaper samt nyheter om glas och glasning. 1 dag 2900 kr 3900 kr för icke medlem i GBF eller SPF * Växjö 28 oktober Stockholm 1 december Växjö 27 januari Stockholm 31 mars * Kursen genomförs av Glascentrum i Växjö AB. Anmälan på

10 Glasrådgivning del 1 Möjligheternas material Glasrådgivning del 2 Glas i funktion En kurs för dig som jobbar med föreskrivning, projektering, kund-, produkt- eller kvalitetsfrågor inom planglasområdet. Du bör ha några års erfarenhet inom nämnda områden eller ha en adekvat teoretisk utbildning. 2 dagar En grundkurs för dig som vill lära dig mycket om materialet glas. Den innehåller avsnitt om: Planglas tillverkning och marknad Basglasen Glasets egenskaper Glas och värmesprickor * Växjö september Växjö oktober Glasets optik Glas och värmeisolering Förädling och bearbetning Isolerglas Ge en samlad teoretisk kunskap om planglas och planglasprodukter och därmed bidra till att höja kompetensen inom produktområdet kr Medlemmar i GBF och SPF 10 % rabatt Stockholm 8 9 februari Göteborg maj En kurs för dig som jobbar med föreskrivning, projektering, kund-, produkt- eller kvalitetsfrågor inom planglasområdet. Du bör ha några års erfarenhet inom nämnda områden eller ha en adekvat teoretisk utbildning. 2 dagar Detta är en kurs om hur glas med olika funktioner används i byggnader. Områden som tas upp är exempelvis glas och säkerhet, glas och energi, glas och brand. Kursen ger god kunskap för att diskutera olika lösningar med arkitekter, byggherrar och andra kunder. * Växjö 3 4 maj Göteborg maj Ge en samlad teoretisk kunskap om olika funktionsglas och därmed bidra till att höja kompetensen inom produktområdet kr Medlemmar i GBF och SPF 10 % rabatt * Kursen genomförs av Glascentrum i Växjö AB. Anmälan på * Kursen genomförs av Glascentrum i Växjö AB. Anmälan på

11 Praktisk låskurs för montörer En uppskattad kurs om lås och beslag för glas- och metallpartier, där teori varvas med praktiska övningar. Du får en genomgång av olika produkter inom mekaniska och elektromekniska lås, motorlås och slutbleck, panik- och nödutrymningsbeslag. Du får också tillfälle att praktiskt montera olika produkter. Verkstadsmontörer, men också andra som behöver praktisk och teoretisk kunskap om montering av lås och beslag i glas- och metallpartier. 1 dag Ge kunskap om förarbete och montering av samt produkter för lås och beslag i glasoch metallkonstruktioner kr * Växjö 16 mars * Kursen genomförs av Glascentrum i Växjö AB. Anmälan på 21

12 Låskurs för säljare och projektörer Kursen ger en både bred och djup genomgång av olika produkter inom mekaniska och elektromekaniska lås, motorlås och slutbleck, panik & nödutrymning etc. Du får exempel på olika specifika lösningar för exempelvis kontorsentré i fasad eller invändigt för trapphus och utrymningsdörrar från olika verksamheter. Kursen vänder sig till säljare, inköpare, projektörer och företagsledare samt andra som arbetar mot byggherrar, arkitekter, konstruktörer och behöver utökad teoretisk kunskap om lås och säkerhet för glasoch metallpartier. Ge kunskaper om hur säkerhet inom brand, inbrott och utrymning uppfylls på olika nivåer i metall- och glaskonstruktioner. 1 dag 1900 kr * Växjö 17 mars * Kursen genomförs av Glascentrum i Växjö AB. Anmälan på

13 Entreprenadjuridik grundkurs Entreprenadjuridik fortsättningskurs För att sluta bra avtal och veta att man följer alla de lagar och regler som gäller är den här kursen mycket lämplig. Den ger grundkunskap i entreprenadjuridik, med bland annat en genomgång av olika entreprenadformer, gällande branschregler och branschspecifika dokument. En påbyggnadskurs som bland annat innehåller avsnitt om riskfördelning, avvikelser, tidsförlängning och rätt till ersättning utöver kontraktssumman. Här ges dessutom en kort repetition av det viktigaste från grundkursen. Det finns också möjlighet för deltagarna att skicka in egna frågor kring projekt och förfrågningsunderlag innan kursen. Företagsledare, projekt- och arbetsledare Att ge grundläggande kunskaper om de särskilda lagar, regler och standardavtal för byggbranschen inom de delar av entreprenadjuridiken som berör glasentreprenader. Företagsledare, projekt- och arbetsledare. Ge en fördjupad kunskap i entreprenadjuridiken. 1 dag kr 1 dag kr Stockholm november 2011 Stockholm 11 november 24 25

14 Projektledarutbildning del 1 För att stärka den egna rollen i byggprocessen behövs en bra förståelse för helheten. Denna första delkurs i projektledarutbildningen ger grundläggande kunskap om byggprocessen och de lagar, regler och standardavtal som styr. Kursen ger också en överblick över de lagar, förordningar, föreskrifter och myndighetskrav som är kopplade till bygg-processen och som reglerar byggandet. En fördjupning görs i de delar som berör glas och metall. Projektledare i glas- och metallbranschen. 2 dagar Ge kunskap för att kunna leda och genomföra lyckade glas- och metallprojekt kr våren

15 Glas, regler och föreskrifter En halvdagskurs om regler, föreskrifter och standarder för bygg- och planglas. Kursen omfattar regler för glas i BBR, BÄR och AFS, med tonvikt på säkerhet vid användning av glas, MTKpublikationer, kvalitetsbedömning av glas samt PBL-BVF. Företagsledare, arbetsledare, projektledare. En halv dag * Stockholm 13 oktober Växjö 27 oktober Informera om gällande regler för byggoch planglas. 750 kr för kurs i Växjö, kr för kurs i Stockholm eller Göteborg Växjö 15 mars Göteborg 24 mars * Kursen genomförs av Glascentrum i Växjö AB. Anmälan på

16 Preparandkurs inför Gesällprovet i Konstinramaryrket Gesällbrevet i Konstinramaryrket är relativt nyinstiftat och därför har ej ännu några provtillfällen arrangerats. För att förbereda och informera de som är intresserade av att ta Gesällbrevet, planeras s k preparandkurser. De som är verksamma inom konstinramaryrket. 1 dag Att inför kommande provtillfällen både teoretiskt och praktiskt förbereda de som har för avsikt att ta Gesällbrevet. Ej fastställd. Ej fastställd. 31

17 Grundkurs i inramningsteknik I samarbete med TUC Kompetensakademi i Tranås erbjuder GBF en grundkurs i inramning och materiallära. Denna kurs kommer att vara ett krav för de medlemsföretag som vill vara Certifierade Konstinramare. Kursen vänder sig till dem som är nybörjare inom konstinramaryrket. 2 dagar. Att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i konstinramaryrket kr i priset ingår även en middag samt en natt på hotell i Tranås. Tranås september 33

18 Förgyllningskurs för rammakare Avancerad inramning och materiallära I samarbete med TUC Kompetensakademi i Tranås erbjuder GBF en introduktionskurs i förgyllning. Denna kurs kommer att vara ett krav för de medlemsföretag som vill vara Certifierade Konstinramare. I samarbete med TUC Kompetensakademi i Tranås erbjuder GBF en fördjupningskurs i inramning och materiallära. Denna kurs kommer att vara ett krav för de medlemsföretag som vill vara Certifierade Konstinramare. Kursen vänder sig till verksamma inom konstinramaryrket. Att ge bättre kunskap om vad som kännetecknar handförgyllda föremål i både poliment och oljeförgyllning (äkta guld och slagmetall). Kursen vänder sig till verksamma inom konstinramaryrket. Att ge fördjupade kunskaper i konstinramning. 3 dagar kr i priset ingår även två middagar samt två nätter på hotell i Tranås. 2 dagar kr i priset ingår även en middag samt en natt på hotell i Tranås. Tranås 6 8 oktober Tranås oktober 34 35

19 Papperskunskap Objektinramning I samarbete med TUC Kompetensakademi i Tranås erbjuder GBF en kurs i papperskunskap som ger grundläggande kunskaper om papperets historia, olika typer av papper, papperets kemi, samt konservering. Denna kurs kommer att vara ett krav för de medlemsföretag som vill vara Certifierade Konstinramare. I samarbete med TUC Kompetensakademi i Tranås erbjuder GBF en kurs i objektinramning. Under kursen går man igenom layout, proportioner, design, monterings-material och -teknik. Denna kurs kommer att vara ett krav för de medlemsföretag som vill vara Certifierade Konstinramare. Kursen vänder sig till såväl verksamma som nybörjare inom konstinramaryrket. Att ge grundläggande kunskaper i pappers kunskap och konservering Kursen vänder sig till verksamma inom konstinramaryrket. Att ge inspiration och idéer för objektinramning samt teknisk vägledning. 2 dagar kr i priset ingår även en middag samt en natt på hotell i Tranås. 2 dagar kr i priset ingår även en middag samt en natt på hotell i Tranås Tranås november Tranås november 36 37

20 Ställningsbyggnad allmän kurs Alla som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning måste ha fått viss utbildning/information (enl AFS 2004:4). För ställningar med en arbetshöjd 2 9 meter krävs allmän utbildning. Kursen ges av Sveriges Byggindustrier. För mer information gå in på: Byggarbetsmiljösamordnare Nya krav har införts inom arbetsmiljöområdet. En Byggarbetsmiljösamordnare ska utses för projekteringen av ett projekt och för byggandet. Kravet gäller även konsumententreprenader. Glasbranschföreningen och Målaremästarna erbjuder i samverkan med Sveriges Byggindustriers Entreprenörskola endagskurser för Byggmiljösamordnare. Kurserna är inriktade på vår typ av entreprenader. Läs mer och boka på: 39

21 Anteckningar 40 41

22 42 Anteckningar

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. Professionell renovering i SABO-företag

Boverket Byggkostnadsforum. Professionell renovering i SABO-företag Boverket Byggkostnadsforum Professionell renovering i SABO-företag Professionell renovering i SABO-företag Boverket mars 2009 Titel: Professionell renovering i SABO-företag Utgivare: Boverket mars 2009

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se Utbildningsguiden för jobbet våren 2015 FÖR DIG SOM ÄR SKYDDSOMBUD/ARBETSMILJÖOMBUD, CHEF, HR-ANSVARIG ELLER ENGAGERAD FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ. www.arbetsmiljoforum.se Fatta bättre beslut med rätt kunskap!

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Årsredovisning PLR och koncernredovisning 19 Revisionsberättelse PLR 37 Årsredovisning PLS 38 Revisionsberättelse

Läs mer

KURSPROGRAM HÖSTEN 2012. Kunskap ger framgång. produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar

KURSPROGRAM HÖSTEN 2012. Kunskap ger framgång. produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar KURSPROGRAM HÖSTEN 2012 produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar Kunskap ger framgång Välkommen till höstens kurser Vad händer på marknaden? Hur

Läs mer