Kurskatalog GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog GLASBRANSCHFÖRENINGEN"

Transkript

1 Kurskatalog GLASBRANSCHFÖRENINGEN

2 Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning kommer nya affärsidéer och möjligheten att erbjuda nya tjänster och produkter. Utbildning är den enskilt viktigaste förutsättning du som företagare och dina medarbetare behöver för att möjliggöra teknikutveckling och innovationer. Alla våra utbildningar uppdateras kontinuerligt så att innehållet är aktuellt och inspirerande för din yrkesroll. I den här kurskatalogen hittar du alla de utbildningar vi erbjuder. Katalogen uppdateras löpande under året. Om en utbildning du vill gå inte har något aktuellt kursdatum ber vi dig skicka en intresseanmälan till oss. När tillräckligt många vill gå en kurs bokar vi in ett datum. Skicka ett mejl till För aktuellt kursutbud besök: Karin Lindskog Välkommen på kurs! Karin Lindskog Utbildningsansvarig,

3 Innehållsförteckning OBS! Detta är hela vårt kursutbud. För att se aktuella kursdatum, besök. Om en kurs du vill gå inte ges för tillfället, vänligen skicka en intresseanmälan till Grundutbildning/Lärlingsutbildning 1 Obligatoriska lärlingsveckan 1 Lärlingscoachning 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 Kalibrering - Bilrutor 3 Bilglasdagar hösten Arbetsmiljö 4 Kemiska arbetsmiljörisker, miljö och arbetsmiljö 4 MTK 5 MTK Montage och brand kurs för montörer (MTK 1 och 2) 5 MTK Anvisningar kurs för arbetsledare (MTK 1 och 2) 7 MTK 3 kurs för montörer och arbetsledare 8 Diplomerad Dörrmästare 9 Praktisk dörrmästarutbildning 9 Teoretisk dörrmästarutbildning 10 Övrig lås- och beslagsutbildning 11 Grundkurs Lås och beslag 11 Fördjupningskurs Elektromekaniska lås 12 Konstinramning 13 Grundkurs i inramningsteknik - papperskonst 13 Grundkurs i inramningsteknik målningar 14 Fördjupningskurs i inramningsteknik - Objektsinramning 15 Juridik 16 Arbetsrätt i praktiken med fokus på de nya arbetstidsreglerna 16 Anpassad och företagsförlagd arbetsrättsutbildning - eller utbildning av ett antal företag på viss ort 17 Entreprenadjuridisk grundkurs 18 Projektledning/Ledarskap 19 Projektledning i praktiken 19 Utveckla ditt företag 21 Övriga kurser 22 Utbildning i glasberäkningsprogrammet ClearSight 22 Yrkesprov/Gesällprov 23 Yrkesprov i Glasmästeriyrket 23 Gesällprov i Konstinramaryrket 24 Bokning 25 Anmälan 25 Avbokningsregler 25

4 Grundutbildning/Lärlingsutbildning Obligatoriska lärlingsveckan När en lärling har varit anställd i cirka sex månader genomförs en utbildningsvecka anordnad av Lärlingsnämnden. Utbildningen ges två gånger per år och genomförs på Glasskolan i Katrineholm. Lärlingsveckan är en teoretisk utbildning som ger en introduktion till de olika delområdena inom glasmästeriyrket. Branschen bekostar utbildningen inklusive lunch under veckan och företaget tar kostnaderna för resor, logi samt lön till lärlingen under veckan. Inbjudan till utbildningsveckan skickas till alla nyregistrerade lärlingar. Syfte Introduktion till de olika delområdena och teoriavsnitten i yrkesutbildningen. Traditionella lärlingar med cirka sex månaders anställningstid. 4,5 dagar Branschen bekostar utbildningen, företaget står för lärlingens lön under veckan, resa och logi. Kurstillfälle 1

5 Lärlingscoachning har utvecklat en kurs som ger stöd åt lärlingar med den teoretiska delen av yrkesutbildningen. Kursen består av fem delar som bygger på fem utbildningshäften. Joakim Länder, ansvarig för lärlingsutbildning på, gör en individuell lärlingsplan för lärlingen och ser till att överenskommen kursplan hålls. Joakim rättar även övningsuppgifter och skrivningar över nätet samt samlar in underlag från de praktiska proven. Lärlingscoachning från Joakim bekostas av branschen och är således kostnadsfri för företag med lärlingar. Syfte Att ge stöd till lärlingen med att läsa in den teoretiska delen av yrkesutbildningen. Lärlingar Individuellt Kursledare Joakim Länder, Kostnadsfritt för medlemmar i. Kurstillfälle Kontakta Joakim Länder /

6 Bilglas Grundutbildning bilglas Dagens bilar med polyuretanlimmade rutor ställer höga krav på företag och bilrutemontörer. Det är viktigt att arbetet är fackmässigt utfört. I grundutbildningskursen är första dagen teoretisk med genomgång av glasets och limmets materialegenskaper samt arbetsmiljöfrågor. Andra dagen har en praktisk inriktning på demontering och montering av bilrutor samt juridisk information rörande bilrutebyte. Syfte Ge kunskap för att arbeten med bilrutemontage ska bli fackmässigt utförda. Bilglasmästare 2 dagar kr exkl. moms för medlemmar i kr exkl. moms för icke medlemmar. Kalibrering - Bilrutor Kursen ger dig en djupare kunskap om kalibrering och genomförs med Hella Gutmann-systemet, vilket är det enda system som för närvarande används i branschen. Syfte Ge kunskap om kalibrering Bilglasmästare 1 dag 800 kr exkl. moms för medlemmar i kr exkl. moms för icke medlemmar. Bilglasdagar hösten 2016 I höst arrangerar vi bilglasträffar på nio platser runt om i landet. Det blir ett program på tre timmar, med både information och utbildning inom bland annat arbetsmiljö. Nytt för i år är att du kommer att få ett intyg på vidareutbildning med dig hem från kursen. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt och endast för medlemmar. Mer information kommer efter sommaren. 3

7 Arbetsmiljö Kemiska arbetsmiljörisker, miljö och arbetsmiljö Enligt Arbetsmiljöverkets nya regler om Kemiska hälsorisker, AFS 2014:43, som började gälla 1 juni 2015, måste alla som arbetar med kemiska produkter och som kan komma att exponeras mer än 30 minuter under en vecka, genomgå en utbildning. Utbildningen får inte vara äldre än fem år och det innebär att en stor andel av alla verksamma inom bilglasmästeri, glasmästeri och glas- och metallentreprenad är berörda av detta. Kursen leder fram till intyg för de nya kraven i Arbetsmiljöverkets författning AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker. Efter kursen ska deltagarna själva kunna ge utbildning till sina medarbetare avseende kemiska arbetsmiljörisker enligt AFS 2014:43. I den här kursen får du material och underlag för en utbildning på två timmar, en mall för interna utbildningsintyg till företagets anställda samt kursdokumentation. Dessutom ges kunskap och handböcker om och för systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöpolicy, miljömål och hur man utvecklar företagets miljöarbete. Kursen är ursprungligen framtagen för ansvariga inom Auktoriserat Bilglasmästeri, men den är även mycket lämplig för ansvariga inom områdena glasmästeri och glas- och metallentreprenad. 1 dag kr exkl. moms för medlemmar i kr exkl. moms för icke medlemmar 4

8 MTK MTK Montage och brand kurs för montörer (MTK 1 och 2) OBS! Montagekursen ska inte kombineras med arbetsledarkursen Varje år uppstår skador och reklamationer på glasade partier till stora belopp. Kontroller visar att de uppkomna felen och skadorna i många fall beror på felaktig hantering och felaktigt montage av glaspartiet, snarare än materialfel. Med kunskap och rätt utbildning kan du förhindra och minska antal fel och kostnader för reklamationer. MTK Montage och brand är en praktiskt inriktad kurs med tyngdpunkt på montering av glas och ramverk. Kursen ska ge kunskap till att utföra kvalitetsmässigt montage av glas och ramverk och därmed förhindra och minska antal fel och kostnader för reklamationer. Kursen ska också ge kunskap om montering av brandklassade partier enligt gällande anvisningar. När du har gått kursen blir du MTK-behörig. Personer som glasar och monterar fönster och dörrar av trä och metall och som har arbetat några år i branschen. Kursinnehåll Kursen är indelad i två delar montage och brand. MTK Montage innehåller en genomgång av MTKs monteringsanvisningar för isolerrutor och du får även praktiskt genomföra montage av isolerrutor i trä- och aluminiumfönster. MTK Montage innehåller också grundläggande teori om olika glastyper och glaskonstruktioner. Efter kursen ska du veta hur man på ett bra sätt planerar, genomför, utvärderar samt kvalitetsbedömer ett utfört arbete. MTK Brand handlar om montage av brandglas. Det är av yttersta vikt att detta sker på ett korrekt sätt. Partiet måste också monteras rätt till anslutande väggkonstruktion för att det ska fungera som avsett. Montaget av brandglas och anslutningar har en helt avgörande betydelse för funktionen. I kursen ingår: Att kunna identifiera olika glastyper och veta att du fått rätt glas enligt handlingar (ritning, ordersedel eller instruktion). Montage av isolerruta enligt MTKs anvisningar. Grunderna om brandglas och hur de fungerar. Montage av brandglas enligt gällande anvisningar. Mottagning, hantering och lagring av glas och brandglas. Utvärdering av det färdiga monteringsarbetet utifrån gällande handlingar och anvisningar. Kunskap om vad felaktigt montage kan få för konsekvenser för exempelvis u-värde, ljudöverföring och brandspridning. Att kunna genomföra arbetet på ett säkert och arbetsmiljöriktigt sätt. Information gällande asbest i gammalt fönsterkitt samt PCB i isolerglas. Begreppet kondens och orsakerna till varför det uppstår. Begreppet u-värde och dess ungefärliga värde för olika glaskombinationer. Baskunskap om isolerrutor, energiglas, skydds- och säkerhetsglas samt brandglas. Läsa ritningar gällande glasning, brandglasning, montage och orientering. Försäkringar i arbetslivet. Kursledare Joakim Länder, Jörgen Häll, JinMo Aronsson 2 dagar För att bli godkänd För att bli godkänd på kursen ska du ha deltagit aktivt i teoriavsnittens diskussioner och för att bli MTK-behörig måste du genomfört båda delarna av kursen det vill säga dag 1 och dag 2. Du kan välja att endast gå en av kursdagarna åt gången, men då måste du ha genomfört båda delarna inom loppet av två år. 5

9 Kurstider Dag 1: kl , med fika från kl. 09:00. Dag 2: kl. 08:00-ca kl kr exkl. moms (2 500 kr/dag) för medlemmar i kr exkl. moms (4 500 kr/dag) för icke medlemmar. 6

10 MTK Anvisningar kurs för arbetsledare (MTK 1 och 2) OBS! Arbetsledarkurserna bör inte kombineras med montagekurserna Årligen uppstår reklamationer och skador på glasade partier. Kontroller av utförda montagearbeten har visat att uppkomna fel och skador i många fall kan hänföras till felaktig hantering och montering av glaspartier, snarare än materialfel. Det är av största vikt att ett korrekt val och montage av glas-partier utförs enligt gällande regler och föreskrifter. Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar - branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Kursen ger en genomgång av regler och anvisningar för montering av glas och ramverk. Du får en teoretisk genomgång av MTKs publikationer samt grundläggande teori om olika glastyper och glaskombinationer. Kursen innehåller även teoriavsnitt om brand kopplat till glas och glaspartier. Kursen ska ge teoretiska kunskaper om glas och ramverk. Vi går igenom regelverk och MTK-anvisningar i syfte att förhindra och minska antal fel och kostnader för reklamationer. När du har gått kursen MTK Anvisningar blir du MTK-behörig arbetsledare. Kursen vänder sig till dig som arbetar som arbetsledare på exempelvis ett glasmästeri eller montageföretag. Kursinnehåll Glas som material och dess funktioner. Översiktlig kvalitetsbedömning av glas. Brandglas och dess funktioner samt montage av brandglas enligt gällande anvisningar. Regelverk om mottagning, hantering och lagring av glas och brandglas. Bedömning och utvärdering av färdigt monterat arbete utifrån gällande anvisningar, regler och praxis. Information om risk för asbest i gammalt fönsterkitt och PCB i isolerglas. Hur kondens uppstår och hur den kan förhindras. Vilka konsekvenser ett felaktigt montage kan få för exempelvis u-värde, ljudöverföring och fukt. Isolerrutor, energiglas, skydds- och säkerhetsglas. Hur glas, trä, stål och aluminium reagerar vid brand. Lagar, regelverk och begrepp såsom BVL, brandcell och brandsluss. Försäkringar i arbetslivet. Kursledare Jörgen Häll, JinMo Aronsson 2 dagar För att bli godkänd För att bli godkänd på kursen ska du ha deltagit aktivt i teoriavsnittens diskussioner och för att bli MTK-arbetsledare måste du genomfört båda delarna av kursen det vill säga dag 1 och dag 2. Du kan välja att endast gå en av kursdagarna åt gången, men då måste du ha genomfört båda delarna inom loppet av två år. Kurstider Dag 1: kl , med fika från kl. 09:00. Dag 2: kl. 08:00-ca kl kr exkl. moms (2 500 kr/dag) för medlemmar i kr exkl. moms (4 500 kr/dag) för icke medlemmar. 7

11 MTK 3 kurs för montörer och arbetsledare Kursen MTK 3 ger en kort repetition av det viktigaste i de tidigare kurserna MTK Anvisningar och MTK Brand (MTK 1 och 2) samt en genomgång av de senaste årens nyheter inom glas och glasning. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med nyheter och revideringar som sker i regler och anvisningar men också att repetera grundläggande kunskap om glas och montage. Repetition och uppdatering av teoretiska kunskaper om lagar och regelverk samt anvisningar för montering av glas och ramverk. Den här kursen vänder sig till dig som har gått kurserna MTK 1 och MTK 2 för några år sedan och som behöver uppdatera dina kunskaper. För att få behålla sin MTK-behörighet måste du genomföra en uppdateringskurs, som MTK 3, vart femte år. Kursinnehåll Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Kursen ger en repetition av de väsentligaste delarna av kurserna MTK 1 och MTK 2 samt tar upp viktiga nyheter inom exempelvis säkerhet och skydd. Kursen innehåller inga praktiska moment. Kursledare Jörgen Häll, JinMo Aronsson 1 dag För att bli godkänd För att bli godkänd på kursen ska du ha deltagit aktivt i teoriavsnittens diskussioner. För att bli MTK-behörig måste du ha genomfört en tvådagarskurs i MTK Anvisningar eller i MTK montage och brand. Kurstider Kl , med fika från kl. 09: kr exkl moms för medlemmar i kr exkl moms för icke medlem. 8

12 Diplomerad Dörrmästare Praktisk dörrmästarutbildning I dag ställs det många olika krav på ett dörrparti. En dörr ska vara inbrottssäker, den ska fungera vid utrymning och vid brand, den ska vara skottskyddad, öppning och stängning ska ske på olika sätt och den ska tillgänglighetsanpassas. I vissa fall ska dessutom många av kraven kombineras. För att uppfylla kraven måste partiet förses med olika beslags- och låsprodukter som ska installeras och monteras på ett korrekt sätt. Den här kursen har tagits fram i samarbete med branschens leverantörer för att öka kunskapen om vilka olika låsoch beslagprodukter som finns på marknaden och hur de ska monteras och installeras. Efter kursen ska du veta hur man monterar och ansluter olika beslagsprodukter för dörrpartier i metall- och glaskonstruktioner. Du ska också ha fått kunskap om hur produkterna fungerar. Kursen ingår som krav för att företaget ska kunna bli Diplomerad Dörrmästare. Kursen vänder sig till personer som arbetar med montering och installation av dörrar av glas och metall. Deltagarna ska ha minst tre års branscherfarenhet. Kursinnehåll Kursen ger en genomgång av olika beslagstyper som krävs för att uppfylla ställda krav. Under kursdagarna får deltagarna montera flera typer av lås och beslag i olika dörrkonstruktioner som ska uppfylla brand-, inbrottoch utrymningskrav. Kraven kan gälla var för sig eller i kombination. Det finns två olika kurstyper. I den ena monteras och installeras produkter från Assa och i den andra produkter från Dorma och lärarna kommer från Assa respektive Dorma. Många av dagens produkter, exempelvis lås och dörrstängare, kräver svagström. Kursen ger en genomgång av hur man kontrollerar att de installerade enheterna fungerar. I kursen ingår: Montage och utbyte av mekaniskt och elektromekaniskt lås ihop med slutbleck Montage av panik- och nödutrymningsbeslag Installation av motorlås Olika typer av dörrstängare och koordinatorer. System för branddörrstängning Trycken och handtag Kontroll av installerade produkter med hjälp av svagström Installationen genomförs i enkel- och pardörrar av fabrikaten Sapa, Wicona, Schüco och Stålprofiler. 2 dagar Kurstider Dag 1: kl , med fika från kl. 09:30. Dag 2: kl. 08:00-ca kl kr exkl. moms för medlemmar i kr exkl. moms för icke medlemmar. 9

13 Teoretisk dörrmästarutbildning Det ställs många olika krav på ett dörrparti idag. Kraven kan exempelvis gälla: Inbrottssäkerhet Brandskydd Tillgänglighet Utrymning Skottskydd Öppning och stängning av partiet på en mängd olika sätt I vissa fall ska dessutom många av kraven kombineras. Med kunskap om de olika kraven och hur dessa kan uppfyllas kan företaget ta ett större ansvar gentemot kunden och vara rådgivande i planeringsfrågor samt även kunna utföra totalentreprenader för denna typ av entreprenader. För att öka kunskapen och lås- och beslagprodukter för dörrpartier har denna kurs har tagits fram i samarbete med branschens leverantörer. Efter kursen ska deltagaren veta vilka krav som ställs, i exempelvis BBR och SSF 200, på dörrpartier av metall- och glaskonstruktion i olika miljöer samt hur kraven uppfylls genom olika profilkonstruktioner, glas och lås- och beslagsprodukter. Kraven kan gälla brand, personsäkerhet, inbrottssäkerhet, tillgänglighet, nödutrymning. Kursen vänder sig till företagsledare säljare, inköpare och projektörer som arbetar mot byggherrar, arkitekter, konstruktörer. Kursen ingår som ett krav för att företaget ska kunna bli Diplomerad Dörrmästare. Kursinnehåll Deltagarna får en genomgång av de krav som i olika lagar, förordningar och regler ställs på ett dörrparti samt hur kraven uppfylls. Kursen innehåller krav om: Brandsäkerhet för dörrar och väggar (BBR, MTK-Brand) Inbrottsskydd (EN 1627, SSF 200, MTK-Skydd) Personskydd, säkerhet glas, klämrisk (BBR, MTK-Säkerhet) Tillgänglighet (BBR) Utrymningskrav (EN 179, EN 1125, BBR) Skottsäkerhet för glas och profil, infästning i vägg (MTK-skydd) Explosion (MTK-skydd) Kursen avslutas med ett kunskapsprov. Kurstider Dag 1: kl , med fika från kl. 09:30 Dag 2: kl. 08:00-ca kl kr exkl. moms för medlemmar i kr exkl. moms för icke medlemmar Praktisk- och teoretisk dörrmästarutbildning ges i samverkan med branschens leverantörer: 10

14 Övrig lås- och beslagsutbildning Grundkurs Lås och beslag Den här kursen ger dig grunderna om lås och beslag. Även om du inte arbetar med lås och beslag dagligen kan det vara viktigt att känna till olika typer av lås och beslag och veta var de används. Kursen genomförs i samarbete med Göthes Industribeslag och den kan utgöra en grund för de personer som sedan vill gå en Diplomerad Dörrmästarutbildning. Ge deltagarna grundkunskaper om olika lås och beslag. Kursen vänder sig till alla som behöver kännedom om lås och beslag och hur de används. Kursinnehåll I kursen får du får lära dig vad ett lås är och vilka delar det består av. Du får också veta skillnaden på olika typer av lås och i vilka dörrmiljöer de olika typerna ska användas. Kursen ger kännedom om andra dörrbeslag exempelvis dörrstängare och slutbleck. Du får produktkännedom om alla olika fabrikat som förekommer på marknaden och i kursen ingår både praktiska och teoretiska moment. 1 dag Kurstider Start kl (fika serveras från kl ). Slut kl Kursledare Stefan Adolfsson, Göthes Industribeslag kr exkl. moms för medlemmar i kr exkl. moms för icke medlemmar. Kursen ges i samverkan med: 11

15 Fördjupningskurs Elektromekaniska lås Den här kursen om elektromekaniska lås är en specialanpassad fortsättningskurs för dig som tidigare gått Praktisk dörrmästarutbildning - Assaprodukter. Kursen genomförs i Assas utbildningslokaler i Eskilstuna. Efter kursen ska praktisk kunskap och teoretisk kännedom om elektromekaniska lås. Kursen vänder sig till de personer som genomfört Praktisk dörrmästarutbildning - Assaprodukter. Kursinnehåll Med ett elektroniskt dörrlås kombineras mekanisk säkerhet med kontrollerat tillträde. Kursen ger praktiska kunskaper om elektromekaniska produkter som ellås och dörrautomatik. Deltagarna får genomföra felsökning på produkterna samt lära sig om testregler, standarder, och normer som gäller för olika elektromekaniska produkter. Utbildning inom ASSA elektromekaniska produktsortiment, samt en viss del i Hi-O, ASSA ABLOYs eget canbus-system Testregler och normer/standarder som styr hur våra produkter ska se ut Produktgenomgång och praktiska moment Standarder och normer Dörrstängning, Hi-O samt kursprov Automatik Kursledare Lärare från Assa Abloy 2 dagar Kurstider Start kl dag 1, Slut kl dag kr exkl. moms för medlemmar i Övernattning Övernattning kan ske på: Clarion Collection Hotel Bolinder, telefon: Quality Coice Hotel Centralbokningen, telefon: Best Western Centralbokningen, telefon: Fråga alltid efter ASSA Abloy-avtal vid bokningen för en lägre rumskostnad Kursen ges i samverkan med: 12

16 Inramning Grundkurs i inramningsteknik - papperskonst Detta är en grundkurs i inramning av konst på papper. Under kursen går vi bland annat igenom standardinramningskomponenter och material samt olika sätt att montera papperskonst. Vi lär oss också om olika verktyg och maskiner, samt om skyddsanordningar och arbetsmiljö. Under den andra utbildningsdagen får deltagarna tillfälle att arbeta på egen hand med tillskärning av kartong och glas, kapning och spikning av ramlist samt montering till en färdig inramning. Som kursdeltagare får du också lära dig hur felaktigt utförda inramningar på sikt kan påverka papperskonsten negativt och när du bör kontakta en papperskonservator. Ge deltagarna grundläggande kunskaper i inramningsteknik av konst på papper. Kursen vänder sig till nya i yrket eller till dig som vill fräscha upp dina slumrande kunskaper. Kursen är även bra att gå som förberedelse inför gesällprovet i konstinramaryrket. Kursledare Eva Wadenhorn, Galleri ABCD, Malmö 2 dagar kr exkl. moms för medlemmar i kr exkl. moms för icke medlemmar I avgiften ingår kursmaterial och studiehäftet Konstinramning, fm- o em-kaffe samt lunch båda dagarna. Kursen ges efter efterfrågan. Vill du gå? Skicka en intresseanmälan till 13

17 Grundkurs i inramningsteknik målningar Detta är en grundkurs i inramning av konst på duk. Under första kursdagen går vi igenom tekniker för hur man monterar upp målningar och textilier på kil respektive spännram. Vi lär oss också demontering av äldre målningar samt hur man ramar in med och utan glas. Vi har också en genomgång av inramningens olika komponenter, material, verktyg, maskiner, skyddsanordningar och arbetsmiljö. Under den andra utbildningsdagen får kursdeltagarna arbeta på egen hand med uppspänning av målningar, tillskärning av glas, kapning och spikning av ramlist samt montering till en färdig inramning. Du får också lära dig om hur felaktigt utförda inramningar på sikt kan påverka målningar på ett negativt sätt och när du bör kontakta en målerikonservator. Ge deltagarna grundläggande kunskaper i inramningsteknik av konst på duk/textilier. Kursen vänder sig till nybörjare eller till dig som vill fräscha upp dina slumrande kunskaper samt till dem som vill prova på konstinramaryrket. Även de som vill förbereda sig inför gesällprovet i konstinramaryrket kan med fördel gå kursen. 2 dagar Kursledare Eva Wadenhorn, Galleri ABCD, Malmö kr exkl. moms för medlemmar i kr exkl. moms för icke medlemmar I avgiften ingår kursmaterial och arbetshäftet Att arbeta med målningar och annan konst, för och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna. Kursen ges efter efterfrågan. Vill du gå? Skicka en intresseanmälan till 14

18 Fördjupningskurs i inramningsteknik - Objektsinramning Objektsinramning, den ultimata utmaningen för en konstinramare inget är omöjligt, det är bara fantasin som sätter gränser. Det krävs ett öppet sinne och kreativitet för ett lyckat resultat. Vi bygger miljöer för olika föremål och löser problem kring hur man fäster olika föremål utan att orsaka skador. Då kursen till största del går ut på praktiskt arbete behöver deltagarna ha kunskap och erfarenhet från arbete med inramningar. Teorin vävs in under det praktiska arbetets gång. Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper i inramningsteknik av objektsinramningar. Kursen vänder sig till erfarna konstinramare. Kursledare Eva Wadenhorn, Galleri ABCD, Malmö 2 dagar kr exkl. moms för medlemmar i kr exkl. moms för icke medlemmar Kursen ges efter efterfrågan. Vill du gå? Skicka en intresseanmälan till 15

19 Juridik Arbetsrätt i praktiken med fokus på de nya arbetstidsreglerna OBS! Endast för medlemmar i Våren 2016 genomfördes omfattande förändringar i Glasmästeriavtalet, med särskilt fokus på arbetstider. Du kan nu schemalägga eller göra överenskommelse om arbete från kl och även genom överenskommelse få arbeta natt. Detta betyder att du som företagare har bättre möjligheter att konkurrera om olika uppdrag. Du kan också öka lönsamheten genom att låta dina medarbetare arbeta på olika arbetstider. Den nya arbetsrättskursen kommer att fokusera på förändringarna och de nya reglerna i Glasmästeriavtalet. Som deltagare kommer du lära dig att hitta i kollektivavtalet och lära dig att resonera runt de knepiga frågeställningar som finns i juridikens värld. Tanken är att kursdagen även ska innehålla dina frågor och funderingar. Syftet är att vi inom glasbranschen ska förstå de svårigheter samt lösningar som är specifika för oss. Ett annat syfte med kursen är att du ska få ett nätverk av kollegor i branschen som arbetar med liknande frågor i andra företag. Kursen vänder sig till dig som har personalansvar. Kursinnehåll Kursen kommer överlag att fokusera på arbetsrätten i praktiken och det blir genomgång av arbetsrättslig lagstiftning och av Glasmästeriavtalet, varvat med grupparbeten. Vi går igenom arbetsrättens grunder, vi lär oss vad arbetsrätten säger kring ledarskapet samt vilka olika anställningsformer som finns. Vi går även igenom vad som gäller när du behöver säga upp eller avskeda arbetstagare. Program Kurspresentation samt info om Glasbranschförenigen Arbetsrättslig introduktion Hur leder man arbetet bäst och vad gäller arbetsrättsligt kring ledarskapet? Anställningsformer Särskilt fokus på genomgång av de nya arbetstidsreglerna (även genomgång av reglerna kring arbetstidsförkortning) Uppsägning (arbetsbrist och personliga skäl) samt avsked Avslutande diskussion 1 dag Kursledare Ingrid Clementson, arbetsrättsjurist kr exkl. moms för medlemmar i. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch. 16

20 Anpassad och företagsförlagd arbetsrättsutbildning - eller utbildning av ett antal företag på viss ort OBS! Endast för medlemmar i arrangerar gärna en arbetsrättsutbildning på ditt företag. Fördelen med en företagsförlagd utbildning är att kursen blir skräddarsydd utifrån ditt företags behov, med fokus på frågor som just ni vill ha svar på. Vi kan utforma kursen efter ert ledarskap och exempelvis gå igenom era policys och interna rutiner. Utbildningen utformas i samarbete mellan och ditt företags ledning. Arbetsrätten är ett brett område, men generellt kan man säga att vår arbetsrättskurser fokuserar på hur arbetsrätten ska fungera i praktiken. Kurserna innebär en genomgång av arbetsrättslig lagstiftning inom relevant område och genomgång av kollektivavtalen. Kurserna är alltid varvade med grupparbeten och det finns stort utrymme för att diskutera era frågor. Det går också bra att beställa en arbetsrättskurs tillsammans med kollegor i branschen. Kom överens om vilket kursinnehåll ni önskar så skapar vi en anpassad utbildning för er. Du som går kursen kommer att lära dig hitta i kollektivavtalen samt att resonera om knepiga frågeställningar som finns inom juridiken. Genom konkreta exempel och tips kommer du att bli tryggare i din ledarskapsroll samt som personalansvarig. Kursen vänder sig till dig som har personalansvar. Kursinnehåll Utformas utifrån företagets specifika behov. Se innehållsbeskrivningen för kursen Arbetsrätt i praktiken för generellt kursinnehåll. Generellt innehåll 1-dagskurs Genomgång kring arbetsrätten och kollektivavtalen med fokus på ett antal ämnen, exempelvis uppsägningar, avsked, arbetstider och anställningsformer. Generellt innehåll 2-dagarskurs En mer fullständig genomgång kring arbetsrätten och kollektivavtalen med fokus på ett antal ämnen, exempelvis uppsägningar, avsked, arbetstider och anställningsformer samt mer fördjupade diskussioner. 1 eller 2 dagar Kursledare Ingrid Clementson, arbetsrättsjurist kr exkl. moms. Kostnader för kursledarens resa/kost/logi tillkommer. Anmälan Anmälan görs genom direktkontakt med Ingrid Clementson: /

21 Entreprenadjuridisk grundkurs OBS! Endast för medlemmar i Kursen ger dig grundkunskap i entreprenadjuridik med en genomgång av olika entreprenadformer och gällande branschregler. Du får bland annat en genomgång av de regler som styr samt branschspecifika dokument. Syfte Att ge grundläggande kunskaper om de särskilda lagar, regler och standardavtal som gäller för byggbranschen inom de delar av entreprenadjuridiken som berör glasentreprenader. Företagsledare, projekt- och arbetsledare. 1 dag Kursledare Extern entreprenadjurist kr exkl. moms för medlemmar i. Kursen ges efter efterfrågan. Vill du gå? Skicka en intresseanmälan till 18

22 Projektledning/Ledarskap Projektledning i praktiken Duktiga självgående projektledare har en nyckelposition i de framgångsrika glas- och fasadföretagen. har tillsammans med Måleriföretagen i Sverige tagit fram den här utbildningen för att stärka projektledarna och ge dem värdefulla verktyg och kunskaper. Projektledning i praktiken utgår från ett helhetsperspektiv på projektledarrollen och utbildningen innehåller exempel från många olika branscher. Den består av fyra utbildningstillfällen och varje tillfälle fokuserar på ett specifikt kunskapsområde. Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner. Ingen kan lära sig allt på åtta dagar, men kursdeltagarna kommer att få en grundlig genomgång i de kunskapsområden som en projektledare behöver behärska för att klara av sitt arbete. Utbildningen är också ett gyllene tillfälle att knyta värdefulla kontakter med branschkollegor. Utbildningen bedrivs i internatform med fyra utbildningstillfällen om vardera två dagar. Kursen genomförs på Steningevik Konferens, Arlanda Märsta, Ge deltagarna kunskap och verktyg för att bli bättre i sin roll som projektledare. Utbildningen vänder sig till arbetsledare och projektledare som vill vässa sina kunskaper i projektledning. Den kan också vara ett första steg för en anställd som ska skolas in i projektledarrollen. Kursinnehåll Utbildningstillfälle 1 - Projektplanering (7-8 nov 2016) Det första utbildningstillfället fokuserar på projektets viktigaste del den planerande fasen med de olika metoder och verktyg som behövs. Den belyser även hur lagda planer skall följas upp och hur ett projekt skall avslutas (leverans) och utvärderas. Utbildningen ger dig grunderna och strukturerna för hur du skall driva ett projekt, oavsett om det är ditt första projekt eller om du har arbetat som projektledare tidigare. Utbildningstillfälle 2 - Projektekonomi (5-6 dec 2016) Det andra utbildningstillfället är uppbyggt kring de olika ekonomiska delarna i ett projekt och fokuserar på de specifika ekonomiska delar som är viktiga för en projektledare att behärska. Utbildningen ger dig de färdigheter som du som projektledare behöver för att ta fram projektkalkyler och för att kunna följa upp dessa under projektets gång. Du får också lära dig tekniker för att göra tids- och kostnadsprognoser. Utbildningstillfälle 3 - Entreprenadjuridik, arbetsmiljö och arbetsrätt (17-18 jan 2017) Vid det tredje utbildningstillfället går kursledarna igenom de grundläggande delarna avseende entreprenadjuridik (en heldag), arbetsmiljö (en halv dag) och arbetsrätt (en halv dag) som en projektledare bör känna till. Utbildningstillfälle 4 Ledarskap i projekt (6-7 feb 2017) Det fjärde och sista utbildningstillfället fokuserar på projektledarens ledarroll, projektledarens personliga utveckling samt hur kommunikationen i ett projekt kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en linjeverksamhet, inte minst utifrån det begränsade tidsperspektivet. 4 utbildningstillfällen om 2 dagar vardera (8 dagar) Kursledare Johan Hydén, Lexicon, kurstillfälle 1,2 och 4 Kursledare från och Måleriföretagen, kurstillfälle kr exkl. moms för medlemmar i kr exkl. moms för icke medlemmar I kursavgiften ingår utbildningen samt internatkostnaden, det vill säga måltider under alla kursdagar samt en övernattning i samband med varje utbildningstillfälle. 19

23 De kursdeltagare som önskar övernatta på kursgården natten innan resp. utbildningstillfälle startar bokar själv och betalar detta på egen hand. Kontaktinformation till kursgården finns på OBS! Sista anmälningsdag är 30 september 2016 och anmälan är bindande efter detta datum. 20

24 Utveckla ditt företag Att arbeta med utvecklingen av sitt företag är ofta mycket roligt och stimulerande men det är också utmanande. Med utveckling kan företaget bli mer konkurrenskraftigt och därmed ge förutsättningar för högre lönsamhet och bättre affärer. Denna kurs som är på tre dagar fokuserar på tre viktiga områden som företagsledaren kan utveckla: Att strukturera sitt ledningsarbete Att jobba aktivt med försäljningsaktiviteter Att engagera och involvera medarbetarna i företagets verksamhet och utveckling Ge deltagarna kunskap om hur de bättre och mer effektivt kan leda sitt företag och få ut bättre resultat av nedlagd tid. Kursen vänder sig till företagsledare och personer som ingår i en ledningsgrupp. Kursinnehåll Kursinnehåll dag 1 och 2 (25-26 okt) Dag ett får deltagarna bland annat lära sig identifiera förbättringsområden genom att analysera och ta fram nyckeltal ur företagets resultaträkning. Den andra dagen behandlar offertprocessen, från kundförfrågan till order. Hur kan den göras mer effektiv och vilka aktiviteter är det viktigt att arbeta med? Kursinnehåll dag 3 (22 nov) Det finns en stor möjlighet att utveckla verksamheten med hjälp av sina medarbetare. Under dag tre får deltagarna lära sig grundläggande ledarskap och hur man motiverar och engagerar sin personal i företagets utveckling. Under utbildningen varvas teori med erfarenhetsutbyte, diskussioner och praktiska övningar. Utbildningen är också ett bra tillfälle att knyta värdefulla kontakter med branschkollegor. 3 dagar Kursledare Jonas Kritz, Aledri kr exkl. moms för medlemmar i kr exkl. moms för icke medlemmar. Övernattning mellan dag 1 och 2 bokar deltagarna själva. 21

25 Övriga kurser Utbildning i glasberäkningsprogrammet ClearSight OBS! Endast för medlemmar i. Forskning vid Lunds Tekniska Högskola om glas som konstruktivt material har resulterat i beräkningsprogrammet ClearSight. Programmet kan användas för att dimensionera exempelvis laminerat glas i ballustrader. För att få en programlicens måste användaren gå två kursdagar, en dag för att lära sig programmet samt en dag för att få kunskap om dimensionering. Utöver glasberäkningsprogrammet, ClearSight, ingår också ett hjälpprogram för beräkning av laster och lastkombinationer. Att ge deltagarna ett verktyg för och kunskaper om dimensionering av glas. Personer som har goda kunskaper om glas samt har kännedom om dimensioneringsfrågor. 2 dagar kr exkl. moms för medlemmar i. I avgiften ingår en licens av beräkningsprogrammet, hjälpprogrammet för laster och lastkombinationer samt kurskostnad. Kursen ges efter efterfrågan. Vill du gå? Skicka en intresseanmälan till 22

26 Yrkesprov/Gesällprov Yrkesprov i Glasmästeriyrket När du är klar med din grundutbildning bör du dokumentera din kompetens genom att göra ett yrkesprov. och Byggnads anordnar provtillfällen två gånger per år. Efter godkänt yrkesprov får du ditt yrkesbevis vilket visar att du uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Du har i och med detta också möjlighet att ansöka om Gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Gesällbrevet ger dig underlag att senare ansöka om Mästarbrev om du så önskar. Gesäll- och Mästarbrevet är viktiga dokument om du vill söka arbete inom ditt yrke utomlands. Genomförande Yrkesprovet består av åtta delprov, sju är praktiska och ett är teoretiskt. Innan du genomför provet måste du träna noga hemma i verkstaden på de ingående arbetsmomenten. Provet bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. När du godkänts får du ett yrkesbevis från Lärlingsnämnden. Yrkesprovet genomförs på vår Glasskola i Katrineholm. Det finns plats för max åtta deltagare per tillfälle, så anmäl dig i god tid. När du anmäler dig till yrkesprovet är det viktigt att du bifogar din utbildningsbok eller annat intyg som bekräftar att du är behörig. Glasmästare som avklarat grundutbildningen. Avgift Yrkesprovet bekostas av branschen. Längd 2 dagar Provtillfälle och anmälan OBS! Inkom med din anmälan till senast två månader innan utsatt provtid. Antalet platser är begränsade. Mer information om yrkesprovet hittar du under utbildning på gbf.se. 23

27 Gesällprov i Konstinramaryrket Välkommen att avlägga gesällprov i konstinramaryrket. Under hösten 2016 arrangerar ett provtillfälle på Glasskolan i Katrineholm. Gesällprovets samtliga praktiska uppgifter bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. Ett godkänt gesällprov ger dig möjlighet att ansöka om ett gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Genom att ha ett gesällbrev får du även möjlighet att senare gå mästarbrevsutbildningen. Genomförande Gesällprovet består av fem praktiska uppgifter och ett teoretiskt prov. Provmoment: 1. Genomgång av en svävande inramning Tas med till provtillfället 2. Genomgång av en enkel objektsinramning Tas med till provtillfället 3. Åldersbeständig standardinramning av konst på papper med dubbel passepartout - Bättring och lagning av hörn 4. Uppspänning och inramning av stafflikonst - Bättring och lagning av hörn 5. Passepartoutskärning med flera öppningar 6. Teoretiskt prov görs två veckor innan provtillfället Konstinramare med tre års dokumenterad erfarenhet av inramningsverksamhet. Avgift Gesällprovet är kostnadsfritt för medlemmar i kr exkl moms för icke medlemmar. Provtagaren, oavsett om man är medlem i eller inte, får själv bekosta rese och eventuella logikostnader. Provtillfälle och anmälan OBS! Inkom med din anmälan till senast en månad innan utsatt provtid. Antalet platser är begränsade. När du har anmält dig kommer du att bli uppringd av en av granskarna som ger dig mer information om både den praktiska och den teoretiska delen av gesällprovet. Mer information, provbestämmelser och anmälningsblankett hittar du under utbildning på gbf.se. 24

28 Bokning Anmälan För att anmäla dig till någon av våra kurser vänligen använd anmälningsformuläret på vår hemsida:. Se till att anmäla dig i god tid till den kurs du vill gå då antalet platser är begränsade. Vi vill senast ha din intresseanmälan tre veckor före kursstart. Observera att andra anmälningsdatum gäller för yrkesprov och gesällprov. Hittar du inte kursen du söker? Om en kurs inte finns med i listan på innebär det att det inte finns något aktuellt kursdatum. Vänligen skicka en intresseanmälan till så att vi vet att kursen efterfrågas. Avbokningsregler Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast tio arbetsdagar före kursstart. Vid avbokning senare än tio arbetsdagar men senast fem arbetsdagar före kursstart, debiteras 25 procent av kursavgiften. Vid avbokning senare än fem arbetsdagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften. Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften. Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Glöm inte att meddela! förbehåller sig rätten att senast 14 dagar innan kursstart ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. 25

29

Kurser våren 2016 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Kurser våren 2016 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Kurser våren 2016 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning kommer

Läs mer

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning

Läs mer

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer

MTK Montage och Brand kurs för montörer

MTK Montage och Brand kurs för montörer Inbjudan till MTK Montage och Brand kurs för montörer Dag 1 Montage Varje år uppstår skador och reklamationer på glasade partier till stora belopp. Kontroller visar att de uppkomna felen och skadorna i

Läs mer

Kurskatalog 2010 2011

Kurskatalog 2010 2011 Glasbranschföreningens Kurskatalog 2010 2011 Box 16286, 103 25 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40 www.gbf.se Utbildning är framtidstro! Glasbranschföreningen har alltid förstått vikten av utbildningar

Läs mer

Fasaddagen 2015. Välkommen till Fasaddagen!

Fasaddagen 2015. Välkommen till Fasaddagen! Välkommen till Fasaddagen! Program Fasaddagen 2015 Förmiddagen 10.15 Hur ser det ut för byggindustrin? Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier 10.55 Nyheter i SSF 200:5 Jörgen Häll, Glascentrum 11.30

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar och förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument.

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar/förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument. Detta

Läs mer

ASSA-skolan. Kurser 2011. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA-skolan. Kurser 2011. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA-skolan Kurser 2011 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Jeanine har ordet 3 Välkommen till ASSA-skolan 4 Allmänna villkor för ASSA-skolan 5 Kursöversikt 2011

Läs mer

Nyhetsbrev från GBF NR 2-2012 2012-03-29. Beställ! Film på firman. Mikrokurser i Energiglas och Mät rätt är klara! Innehåll. 1 Beställ!

Nyhetsbrev från GBF NR 2-2012 2012-03-29. Beställ! Film på firman. Mikrokurser i Energiglas och Mät rätt är klara! Innehåll. 1 Beställ! NR 2-2012 Nyhetsbrev från GBF 2012-03-29 Innehåll 1 Beställ! Film på firman 1 Mikrokurser i Energiglas och Mät rätt är klara! 2 Förhandlingar med Byggnads pågår 2 Bilglaskurser 2 MTK-kurser 3 Bra start

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR KONSTINRAMARYRKET

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR KONSTINRAMARYRKET GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR KONSTINRAMARYRKET Provbestämmelserna framtagna och reviderade av branschen våren 2013, reviderade februari 2015 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2015-03-20 ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION:

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschföreträdaren våren 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschföreträdaren våren 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd Bestämmelser för Gesällbrev i: Duodji/Duodje/Vätnoe inriktning trä/horn eller skinn/textil Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschföreträdaren våren 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet 1/3/ PROVBESTÄMMELSER Godkända och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2012-09-13 i samverkan med mästare och yrkesverksamma inom yrket. FÖR GESÄLLBREV

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning Kursprogram 2013

Inbjudan till facklig utbildning Kursprogram 2013 Stockholm i december 2012 Nr. 13/2012 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning Kursprogram 2013 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

ASSA Utbildning. Kursutbud 2016. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA Utbildning. Kursutbud 2016. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA Utbildning Kursutbud 2016 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Förord ASSA Utbildning 2016 Vi på ASSA Utbildning vill att det ska vara lätt för dig som söker kunskap att hitta en

Läs mer

Glassäkra miljöer publika lokaler

Glassäkra miljöer publika lokaler Glassäkra miljöer Publika lokaler Mars 21 1 Glassäkra miljöer publika lokaler Denna publikation är nummer tre i en serie utgiven av Glascentrum i Växjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 20-21 mars 2017 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel? Denna kurs riktar sig till Er som inför

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2011

Facklig utbildning. Kursprogram 2011 Facklig utbildning Kursprogram 2011 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet SVERIGES HANTVERKSRÅD PROVBESTÄMMELSER (Centrala Yrkesnämnden 1986-12-01). Reviderade av Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening SPEF och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2011-12-01 FÖR GESÄLLBREV

Läs mer

GLASBRANSCHFÖRENINGEN TRYGGHET ANSVAR UTVECKLING KVALITET GEMENSKAP STYRKA

GLASBRANSCHFÖRENINGEN TRYGGHET ANSVAR UTVECKLING KVALITET GEMENSKAP STYRKA GLASBRANSCHFÖRENINGEN TRYGGHET ANSVAR UTVECKLING KVALITET GEMENSKAP STYRKA ATT VARA MEDLEM I GLASBRANSCH FÖRENINGEN Som medlem i Glasbranschföreningen kan du vara lugn och trygg. Vi bevakar marknaden

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

1a. Glas i entrédörr. 1b. Glas i dörr. 3. Källarfönster. 2. Glas i skärmtak

1a. Glas i entrédörr. 1b. Glas i dörr. 3. Källarfönster. 2. Glas i skärmtak Glassäkra miljöer Skolor och förskolor Maj 2009 4c 6 4b 11 6 5a 4d 1b 4b 4a 5b 2 7 8 1a 10 0 3 9 2 1a 1b 1a. Glas i entrédörr, skydd mot sammanstötning 1b. Glas i dörr, skydd mot sammanstötning 2 3 2.

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Väl kommen 2008 till höstens kurser

Väl kommen 2008 till höstens kurser Välkommen till höstens kurser 2008 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkrings området? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Glassäkra miljöer Bostäder

Glassäkra miljöer Bostäder Februari 0 Glassäkra miljöer - Bostäder Glassäkra miljöer Bostäder Denna publikation är nummer ett i en serie utgiven av Glascentrum i Väjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen i förskolor

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 2012 Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 Vi ger svaren på dina arbetsgivarfrågor! En av våra främsta arbetsuppgifter på Industriarbetsgivarna är att hjälpa dig som arbetsgivare. Hos oss

Läs mer

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen våren 2017 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen våren 2017 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd Bestämmelser för Mästarbrev i: Bagaryrket Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen våren 2017 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd 2017-03-02. Ansvarig bransch-/yrkesorganisation Sveriges

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 SP Borås 23, 24 november 2010 med prov 7 december 2010 NU ENLIGT EUROKOD 5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2010-09-07 2 (6) MÅLGRUPP

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 1 2015-11-10 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Kursledare Anna Fouganthine, fil. dr. i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Christer

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION KURSER FÖR NYA HR-MEDARBETARE Introduktion till personalarbete & rekrytering Medarbetarutveckling Ekonomi för PA- området Människokunskap Introduktion till arbetsrätten

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Våra utbildningar våren 2016

Våra utbildningar våren 2016 Våra utbildningar våren 2016 Allmän info Utbildningskostnad ingår för de företag som har timavtal med oss. Allt kursmaterial faktureras. Anmälan är bindande. Eventuell avbokning skall ske senast 10 dagar

Läs mer

Glassäkra miljöer Publika miljöer

Glassäkra miljöer Publika miljöer Glassäkra miljöer Publika miljöer Februari 011 1 Glassäkra miljöer Publika miljöer Denna publikation är nummer två i en serie utgiven av Glascentrum i Väjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

Konstruktion. Gjutsimulering. Konstruktion gjutna komponenter. Introduktion i tätkrav, tätkontroll och läcksökning hos gjutgods

Konstruktion. Gjutsimulering. Konstruktion gjutna komponenter. Introduktion i tätkrav, tätkontroll och läcksökning hos gjutgods 3 Konstruktion Gjutsimulering Konstruktion gjutna komponenter Introduktion i tätkrav, tätkontroll och läcksökning hos gjutgods Lättviktskonstruktion och material Beredning 4 Gjutsimulering 1 dag Kursen

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Provbestämmelser för Yrkes- och gesällprov inom Glasmästeribranschen

Provbestämmelser för Yrkes- och gesällprov inom Glasmästeribranschen Provbestämmelser för Yrkes- och gesällprov inom Glasmästeribranschen Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd c/o GLASBRANSCHFÖRENINGEN Box 16286, 103 25 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40 Tel: 08-453 90

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Glassäkra miljöer Publika lokaler

Glassäkra miljöer Publika lokaler Glassäkra miljöer Publika lokaler Oktober 01 1 Glassäkra miljöer Publika lokaler Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget. En hög

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Skogen i Skolan. Kurserna vänder sig i första hand till dig som arbetar som eller kommer att arbeta som pedagog med barn i alla åldrar, från F-9.

Skogen i Skolan. Kurserna vänder sig i första hand till dig som arbetar som eller kommer att arbeta som pedagog med barn i alla åldrar, från F-9. Välkommen att välja bland sex olika utbildningstillfällen där vi vill ge dig ökad skoglig kunskap och inspiration till att utnyttja skogen och naturen i din Rankhyttan undervisning! 12 juni Grundkurs Rankhyttan

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. 1 För att optimera YITs verktygshantering har YIT/CalVan och Hilti tecknat ett samarbetsavtal.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 28-29 september 2016 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet 1 SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet PROVBESTÄMMELSER G-brev 1984-02-23/ rev.1996-01-01/rev. och godkända av Plåtslageriernas Riksförbund, PLR 2009-03-30 samt fastställda av Sveriges

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi PM Version 2 2015-05-04 Sedan våren 2014 bedriver Inläsningstjänst en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14-15 Sid 16 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA

Läs mer

Företagsdeklaration - Certifierad Konstinramare

Företagsdeklaration - Certifierad Konstinramare CERTIFIERAD Insändes eller faxas till: Glasbranschföreningen, Box 16286, 113 25 STOCKHOLM Fax: 08-453 90 71, anne@gbf.se Som medlem i GBF och Inramningsgruppen kan man ansöka om att få bli Certifierad

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer