Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN"

Transkript

1 Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

2 Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning kommer nya affärsidéer och möjligheten att erbjuda nya tjänster och produkter. Utbildning är den enskilt viktigaste förutsättning du som företagare och dina medarbetare behöver för att möjliggöra teknikutveckling och innovationer. Varje utbildning uppdateras också kontinuerligt så att innehållet är aktuellt och inspirerande för din yrkesroll. I den här kurskatalogen hittar du alla de utbildningar som Glasbranschföreningen erbjuder hösten Katalogen uppdateras löpande under året, se kalendern på vår webbplats - gbf.se - för aktuell information. Karin Lindskog Välkommen på kurs! Karin Lindskog Utbildningsansvarig, Glasbranschföreningen

3 Innehållsförteckning Detta är de kurser som hittills är fastställda för hösten Kursutbudet kan komma att utökas längre fram. Se kalendern på vår webbplats gbf.se för uppdaterad information. Grundutbildning/Lärlingsutbildning 1 Obligatoriska lärlingsveckan 1 Lärlingscoachning 1 Bilglas 2 Grundutbildning bilglas 2 MTK 3 MTK Montage och brand kurs för montörer 3 MTK Anvisningar kurs för arbetsledare 4 MTK 3 5 Dörrmästare 6 Praktisk dörrmästarutbildning 6 Praktisk dörrmästarutbildning elektromekaniska lås Fördjupningskurs 7 Teoretisk dörrmästarutbildning 8 Juridik 9 Arbetsrätt i praktiken 9 Entreprenadjuridisk grundkurs 10 Yrkesprov/Gesällbrev 11 Yrkesprov i Glasmästeriyrket 11 Gesällprov i Konstinramaryrket 12 Projektledarutbildning 13 Projektledning i praktiken 13 ClearSight 15 Utbildning i beräkningsprogram för u-värde och kallras 16 Bokning 17 Anmälan 17 Avbokningsregler 17

4 Grundutbildning/Lärlingsutbildning Obligatoriska lärlingsveckan När en lärling har varit anställd cirka sex månader genomförs en utbildningsvecka anordnad av Lärlingsnämnden. Utbildningen ges två gånger per år och genomförs på Glasskolan i Katrineholm. Lärlingsveckan är en teoretisk utbildning som ger en introduktion till de olika delområdena inom glasmästeriyrket. Branschen bekostar utbildningen inklusive lunch under veckan och företaget tar kostnaderna för resor, logi samt lön till lärlingen under veckan. Inbjudan till utbildningsveckan skickas till alla nyregistrerade lärlingar. Introduktion till de olika delområdena och teoriavsnitten i yrkesutbildningen. Traditionella lärlingar med cirka sex månaders anställningstid. 4,5 dagar Branschen bekostar utbildningen, företaget står för lärlingens lön under veckan, resa och logi. 5-9 oktober, Glasskolan i Katrineholm. Lärlingscoachning Glasbranschföreningen har utvecklat en kurs som ger stöd åt lärlingar med den teoretiska delen av yrkesutbildningen. Kursen består av fem delar som bygger på fem utbildningshäften. Joakim Länder, ansvarig för lärlingsutbildning på Glasbranschföreningen, gör en individuell lärlingsplan för lärlingen och ser till att överenskommen kursplan hålls. Joakim rättar även övningsuppgifter och skrivningar över nätet samt samlar in underlag från de praktiska proven. Lärlingscoachning från Joakim bekostas av branschen och är således kostnadsfri för företag med lärlingar. Att ge stöd till lärlingen med att läsa in den teoretiska delen av yrkesutbildningen. Lärlingar Individuellt Kostnadsfritt för medlemmar i GBF. Kontakta Joakim Länder på eller (17)

5 Bilglas Grundutbildning bilglas Dagens bilar med polyuretanlimmade rutor ställer höga krav på företag och bilrutemontörer. Det är viktigt att arbetet är fackmässigt utfört. I grundutbildningskursen är första dagen teoretisk med genomgång av glasets och limmets materialegenskaper samt arbetsmiljöfrågor. Andra dagen har en praktisk inriktning på demontering och montering av bilrutor samt juridisk information rörande bilrutebyte. Ge kunskap för att arbeten med bilrutemontage ska bli fackmässigt utförda. Bilrutemontörer 2 dagar kr exkl moms för medlemmar i GBF kr exkl moms för icke medlemmar september, Glasskolan i Katrineholm oktober, Glasskolan i Katrineholm 8-9 december, Glasskolan i Katrineholm 2 (17)

6 MTK MTK Montage och brand kurs för montörer OBS! Montagekursen ska inte kombineras med arbetsledarkursen MTK Montage och brand är en praktiskt inriktad kurs med tyngdpunkt på montering av glas och ramverk. Kursen är uppdelad på två delar där den första delen MTK Montage innehåller en genomgång av MTKs monteringsanvisningar för isolerrutor och du får även praktiskt genomföra montage av isolerrutor i trä- och aluminiumfönster. MTK Montage innehåller även grundläggande teori om olika glastyper och glaskonstruktioner. Efter kursen ska du veta hur man på ett bra sätt planerar, genomför, utvärderar samt kvalitetsbedömer ett utfört arbete. Den andra delen MTK Brand handlar om montage av brandglas. Det är av yttersta vikt att detta sker på ett korrekt sätt. Partiet måste också monteras rätt till anslutande väggkonstruktion för att det ska fungera som avsett. Montaget av brandglas och anslutningar har en helt avgörande betydelse för funktionen. När du har gått kursen blir du MTK behörig. Båda delarna av kursen MTK Montage och MTK Brand - måste vara avklarade inom en tidsperiod om två år för att du ska bli godkänd. Kursen ska ge kunskap till att utföra kvalitetsmässigt montage av glas och ramverk och därmed förhindra och minska antal fel och kostnader för reklamationer. Kursen ska också ge kunskap om montering av brandklassade partier enligt gällande anvisningar. Personer som glasar och monterar fönster och dörrar av trä och metall och som har jobbat några år i branschen. 2 dagar (kan delas upp på två endagstillfällen) kr exkl moms (2 500 kr/dag) för medlemmar i GBF kr exkl moms (4 500 kr/dag) för icke medlemmar september MTK Montage dag 1, MTK Brand dag 2), Glasskolan i Katrineholm november (MTK Montage dag 1, MTK Brand dag 2), Glasskolan i Katrineholm december (MTK Montage dag 1, MTK Brand dag 2), Glasskolan i Katrineholm 3 (17)

7 MTK Anvisningar kurs för arbetsledare OBS! Arbetsledarkurserna bör inte kombineras med montagekurserna Första delen av kursen MTK Anvisningar går igenom regler och anvisningar för montering av glas och ramverk och du får en teoretisk genomgång av MTKs publikationer. Den innehåller också grundläggande teori om olika glastyper och glaskombinationer. För att en konstruktion med uppgift att förhindra brandspridning ska fungera som avsett måste rätt glas ha valts och monterats på ett riktigt sätt. Det gäller även anslutning till intilliggande konstruktion. Detta avhandlar kursens andra del. Kursen innehåller teoriavsnitt om brand kopplat till glas och glaspartier samt genomgång av MTKs publikationer. När du har gått kursen MTK Anvisningar blir du MTK behörig arbetsledare. Du måste ha avklarat båda delarna, det vill säga båda dagarna, inom en tidsperiod om två år för att du ska bli godkänd. Ge teoretiska kunskaper om regler och anvisningar för montering av glas och ramverk. Arbetsledare på glasmästeri, fasad- samt montageföretag. 2 dagar (kan delas upp på två endagstillfällen) kr exkl moms (2 500 kr/dag) för medlemmar i GBF kr exkl moms (4 500 kr/dag) för icke medlemmar november, Glasskolan i Katrineholm 1-2 december, Glasskolan i Katrineholm 4 (17)

8 MTK 3 Kursen MTK 3 ger en kort repetition av det viktigaste i de tidigare kurserna MTK Anvisningar och MTK Brand, samt en genomgång av de senaste årens nyheter inom glas och glasning. Du som är MTK behörig måste gå MTK 3-kursen inom fem år efter det att du gick någon av de tidigare kurserna för att inte mista du din behörighet. Därefter repeteras kursen vart femte år. Att uppdatera kunskaper från tidigare MTK-kurser och ge fortsatt behörighet. Kursen riktar sig till dig som har gått tidigare MTK-kurser för några år sedan och behöver uppdatera dina kunskaper för att behålla din behörighet. Observera att du måste ha gått antingen MTK Anvisningar eller MTK Brand för att vara behörig att gå kursen. 1 dag kr exkl moms för medlemmar i GBF kr exkl moms för icke medlemmar. 12 november, Glasskolan i Katrineholm 3 december, Glasskolan i Katrineholm 5 (17)

9 Dörrmästare Praktisk dörrmästarutbildning OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Idag ställs det många olika krav på ett dörrparti. En dörr ska vara inbrottssäker, den ska fungera vid utrymning och brand, den ska vara skottskyddad, öppning och stängning ska ske på olika sätt och den ska också vara tillgänglighetsanpassad. I vissa fall ska dessutom många av kraven kombineras. För att uppfylla kraven måste partiet förses med olika beslags- och låsprodukter som ska installeras och monteras på ett korrekt sätt. Den här kursen har tagits fram i samarbete med branschens leverantörer för att öka kunskapen om vilka låsoch beslagprodukter som finns för dörrpartier på marknaden och hur de ska monteras och installeras. Kursen ger en genomgång av olika beslagstyper som krävs för att uppfylla ställda krav. Under kursdagarna får deltagarna montera flera typer av lås och beslag i olika dörrkonstruktioner som ska uppfylla brand-, inbrottoch utrymningskrav. I kursen ingår även komplettering av befintlig konstruktion vilket innebär bearbetning och att göra urtag på plats. Det finns två olika kurstyper. I den ena monteras och installeras produkter från Assa och i den andra produkter från Dorma och lärarna kommer från Assa respektive Dorma. Många av dagens produkter, exempelvis lås och dörrstängare, kräver svagström. Kursen ger en genomgång av hur kontroll av de installerade enheterna sker. I kursen ingår: Montage och utbyte av mekaniskt och elektromekaniskt lås ihop med slutbleck Montage av panik- och nödutrymningsbeslag Installation av motorlås Att komplettera befintlig konstruktion dvs. rita lås- och slutblecksurtag på profiler och göra urtag på plats Olika typer av dörrstängare och koordinatorer System för branddörrstängning Trycken och handtag Kontroll av installerade produkter med hjälp av svagström Installationen genomförs i enkel- och pardörrar av olika fabrikat: Sapa, Wicona, Schüco och Stålprofil. Deltagarna ska få praktisk kunskap om hur man monterar och ansluter olika beslagsprodukter för dörrpartier i metall- och glaskonstruktioner samt kunskap om hur produkterna fungerar. Kursen vänder sig till personer som arbetar med montage av dörrar av glas och metall. Deltagarna ska ha minst tre års branscherfarenhet. 2 dagar kr exkl moms för medlemmar i GBF. Kurserna ges på Glasskolan i Katrineholm oktober, Assa november, Dorma 6 (17)

10 Praktisk dörrmästarutbildning elektromekaniska lås Fördjupningskurs OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Kursen i elektromekaniska lås är en specialanpassad fortsättningskurs för dig som redan gått Praktisk dörrmästarutbildning - Assaprodukter. Deltagarna ska få praktisk kunskap och kunna genomföra felsökning samt få insikt i testregler, standarder och normer för olika elektromekaniska produkter som ellås, dörrautomatik. Kursen vänder sig till personer som genomfört Praktisk Dörrmästarutbildning Assaprodukter. 2 dagar kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen. Kursen ges i Assas utbildningslokaler i Eskilstuna. 1-2 december (17)

11 Teoretisk dörrmästarutbildning OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Det ställs många olika krav på ett dörrparti idag. Kraven kan exempelvis gälla: Inbrottsskydd Brandskydd Tillgänglighet Utrymning Skottskydd Öppning och stängning av partiet på en mängd olika sätt I vissa fall ska dessutom flera av kraven kombineras. Med kunskap om de olika kraven och hur dessa kan uppfyllas kan företaget ta ett större ansvar gentemot kunden och vara rådgivande i planeringsfrågor samt även kunna utföra totalentreprenader för denna typ av entreprenader. För att öka kunskapen om lås- och beslagprodukter för dörrpartier har denna kurs tagits fram i samarbete med branschens leverantörer. Kursen ska ge kunskaper om vilka krav som ställs, i exempelvis BBR och SSF 200, på dörrpartier av metall- och glaskonstruktion i olika miljöer samt hur kraven uppfylls genom olika konstruktioner, glas och lås- och beslagsprodukter. Kraven kan gälla brand, personsäkerhet, inbrottsskydd, tillgänglighet, nödutrymning. Kursen vänder sig till företagsledare, säljare, inköpare, projektörer samt andra som arbetar mot byggherrar, arkitekter och konstruktörer. 2 dagar exkl moms kr för medlemmar i GBF oktober, Glasskolan i Katrineholm november, Malmö Praktisk- och teoretisk dörrmästarutbildning ges i samverkan med branschens leverantörer: 8 (17)

12 Juridik Arbetsrätt i praktiken OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Detta är en arbetsrättslig utbildning med fokus på arbetsrätt i praktiken. Det blir genomgång av arbetsrättslig lagstiftning och av Glasmästeriavtalet varvat med grupparbeten. Vi kommer att gå igenom vad man ska tänka på när företaget står inför förändringar och vilka lagkrav som gäller innan man börjar förhandla. Vidare går vi igenom avtalets arbetstidsregler och med utgångspunkt från verkliga ärenden och händelser kommer vi att diskutera vad som gäller när man behöver säga upp eller avskeda arbetstagare. Som deltagare kommer du att lära dig att hitta i kollektivavtalet och lära dig att resonera runt de knepiga frågeställningar som finns i juridikens värld. Tanken är att kursdagen även ska innehålla dina frågor och funderingar och syftet är att vi inom glasbranschen ska förstå de svårigheter samt lösningar som är specifika hos oss. Ett annat syfte med kursen är också att du som deltagare ska få ett nätverk inom glasbranschen med andra som arbetar med liknande frågor i andra företag. Kursen vänder sig till dig som har personalansvar. 1 dag kr exkl moms för medlemmar i GBF. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch. 22 september, Göteborg 5 oktober, Malmö - Börshuset 17 november, Stockholm - Glasbranschföreningens lokaler på Skeppsbron 40 Program Kurspresentation samt info om Glasbranschföreningen Arbetsrättslig introduktion Arbetets ledning och fördelning Medbestämmandelagen Anställningsformer Arbetstidsbestämmelser inkl. arbetstidsförkortning Uppsägning (arbetsbrist och personliga skäl) samt avsked Avslutande diskussion Kursledare Ingrid Clementson, arbetsrättsjurist Glasbranschföreningen. Intresserad av företagsförlagd utbildning? Vi erbjuder även företagsförlagda utbildningar i arbetsrätt. Vänligen kontakta vår arbetsrättsjurist Ingrid Clementson för mer information på eller (17)

13 Entreprenadjuridisk grundkurs OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Kursen ger dig grundkunskap i entreprenadjuridik med en genomgång av olika entreprenadformer och gällande branschregler. Du får bland annat en genomgång av de regler som styr samt branschspecifika dokument. Att ge grundläggande kunskaper om de särskilda lagar, regler och standardavtal som gäller för byggbranschen inom de delar av entreprenadjuridiken som berör glasentreprenader. Företagsledare, projekt- och arbetsledare. 1 dag kr exkl. moms för medlemmar i GBF. 24 september, Göteborg 7 oktober, Stockholm 10 (17)

14 Yrkesprov/Gesällbrev Yrkesprov i Glasmästeriyrket När du är klar med din grundutbildning bör du dokumentera din kompetens genom att göra ett yrkesprov. Glasbranschföreningen och Byggnads anordnar provtillfällen två gånger per år. Efter godkänt yrkesprov får du ditt yrkesbevis vilket visar att du uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Du har i och med detta också möjlighet att ansöka om Gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Gesällbrevet ger dig underlag att senare ansöka om Mästarbrev om du så önskar. Gesäll- och Mästarbrevet är viktiga dokument om du vill söka arbete inom ditt yrke utomlands. Genomförande Yrkesprovet består av åtta delprov, sju är praktiska och ett är teoretiskt. Innan du genomför provet måste du träna noga hemma i verkstaden på de ingående arbetsmomenten. Provet bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. När du godkänts får du ett yrkesbevis från Lärlingsnämnden. Yrkesprovet genomförs på vår Glasskola i Katrineholm. Det finns plats för max åtta deltagare per tillfälle, så anmäl dig i god tid. När du anmäler dig till yrkesprovet är det viktigt att du bifogar din utbildningsbok eller annat intyg som bekräftar att du är behörig. Glasmästare som avklarat grundutbildningen. Avgift Yrkesprovet bekostas av branschen. Provtillfälle 1-2 september, Glasskolan i Katrineholm. Provet genomförs under två dagar. Anmälan Inkom med din anmälan till Glasbranschföreningen senast två månader innan utsatt provtid. Mer information om yrkesprovet och anmälningsblankett hittar du på vår hemsida - gbf.se 11 (17)

15 Gesällprov i Konstinramaryrket Välkommen att avlägga Gesällprov i Konstinramaryrket. Under hösten 2015 arrangerar Glasbranschföreningen ett provtillfälle på Glasskolan i Katrineholm. Gesällprovets samtliga praktiska uppgifter bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. Ett godkänt gesällprov ger dig möjlighet att ansöka om ett Gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Genom att erhålla ett Gesällbrev får du även möjlighet att senare ansöka om ett Mästarbrev. Genomförande Gesällprovet består av fem praktiska uppgifter och ett teoretiskt prov. Provmoment: 1. Genomgång av en svävande inramning Medtages till provtillfället 2. Genomgång av en enkel objektsinramning Medtages till provtillfället 3. Åldersbeständig standardinramning av konst på papper med dubbel passepartout - Bättring och lagning av hörn 4. Uppspänning och inramning av stafflikonst - Bättring och lagning av hörn 5. Passepartoutskärning med flera öppningar 6. Teoretiskt prov görs två veckor innan provtillfället Konstinramare med tre års dokumenterad erfarenhet av inramningsverksamhet. Avgift Gesällprovet är kostnadsfritt för medlemmar i GBF kr exkl moms för icke medlemmar. Provtagaren, oavsett om man är medlem i GBF eller inte, får själv stå för rese och eventuella logikostnader. Provtillfälle 16 oktober, Glasskolan i Katrineholm. Från och med 15 oktober kl är skolan öppen för provning av maskiner och lokaler. Anmälan Inkom med din anmälan till Glasbranschföreningen senast 8 september. När du har anmält dig kommer du att bli uppringd av en av granskarna som ger dig mer information om både den praktiska och den teoretiska delen av gesällprovet. Mer information, provbestämmelser och anmälningsblankett hittar du på vår hemsida gbf.se. 12 (17)

16 Projektledarutbildning Projektledning i praktiken Duktiga självgående projektledare står högt i kurs och har en nyckelposition i de framgångsrika glas- och fasadföretagen. Därför har Glasbranschföreningen tillsammans med Måleriföretagen i Sverige tagit fram utbildningen "Projektledning i praktiken". Projektledning i praktiken utgår från ett helhetsperspektiv på projektledarrollen. Utbildningen bedrivs i internatform med fyra utbildningstillfällen om vardera två dagar. Respektive utbildningstillfälle fokuserar på ett specifikt kunskapsområde. Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner. Varje utbildningstillfälle avslutas med ett skriftligt prov. De kursdeltagare som klarar av samtliga prov erhåller ett diplom. Projektledning i praktiken är ett bra alternativ för arbetsledare och projektledare som vill vässa sina kunskaper i projektledning. Den kan också vara ett första steg för en anställd som ska skolas in i projektledarrollen samt passa för personer som har annan erfarenhet från byggbranschen och vill söka arbetsledande befattningar inom glasbranschen. Utbildningen är också ett gyllene tillfälle att knyta värdefulla kontakter med branschkollegor. Företagsledare, arbetsledare och projektledare. Projektledning i praktiken är en internatutbildning med fyra utbildningstillfällen om vardera två dagar. en är kr + moms för medlemmar och för icke medlemmar kr + moms. I kursavgiften ingår utbildningen samt internatkostnaden, det vill säga måltider under alla kursdagar samt en övernattning i samband med varje utbildningstillfälle. De kursdeltagare som önskar övernatta på kursgården natten innan resp. utbildningstillfälle startar bokar själv och betalar detta på egen hand. Kontaktinformation till kursgården finns på november 2015, Stockholm - Steningevik 9-10 december 2015, Stockholm - Steningevik januari 2016, Stockholm - Steningevik 9-10 februari 2016, Stockholm - Steningevik Program Utbildningstillfälle 1 - Projektplanering Det första utbildningstillfället fokuserar på projektets viktigaste del den planerande fasen med de olika metoder och verktyg som behövs. Den belyser även hur lagda planer ska följas upp och hur ett projekt ska avslutas (leverans) och utvärderas. Utbildningen ger dig grunderna och strukturerna för hur du ska driva ett projekt, oavsett om det är ditt första projekt eller om du har arbetat som projektledare tidigare. Kursledare: Johan Hydén (Lexicon) Utbildningstillfälle 2 - Projektekonomi Det andra utbildningstillfället är uppbyggt kring de olika ekonomiska delarna i ett projekt och fokuserar på de specifika ekonomiska delar som är viktiga för en projektledare att behärska. Utbildningen ger dig de färdigheter som du som projektledare behöver för att ta fram projektkalkyler och för att kunna följa upp dessa under projektets gång. Du får också lära dig tekniker för att göra tids- och kostnadsprognoser. Kursledare: Johan Hydén (Lexicon) Utbildningstillfälle 3 - Entreprenadjuridik, arbetsmiljö och arbetsrätt Vid det tredje utbildningstillfället går kursledarna igenom de grundläggande delarna avseende entreprenadjuridik (en heldag), arbetsmiljö (en halv dag) och arbetsrätt (en halv dag) som en projektledare bör känna till. Kursledare: Anders Lindqvist (Måleriföretagen i Sverige), Thomas Lundsten (Måleriföretagen i Sverige) och Ingrid Clementson (Glasbranschföreningen). 13 (17)

17 Utbildningstillfälle 4 Ledarskap i projekt Det fjärde och sista utbildningstillfället fokuserar på projektledarens ledarroll, projektledarens personliga utveckling samt hur kommunikationen i ett projekt kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en linjeverksamhet, inte minst utifrån det begränsade tidsperspektivet. Kursledare: Johan Hydén (Lexicon) Anmälan Sista anmälningsdag är 30 september och anmälan är bindande efter detta datum. OBS! Antalet utbildningsplatser är begränsat, så anmäl dig i god tid. 14 (17)

18 ClearSight Utbildning i glasberäkningsprogrammet ClearSight OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Forskning vid Lunds Tekniska Högskola om glas som konstruktivt material har resulterat i beräkningsprogrammet ClearSight. Programmet kan användas för att dimensionera exempelvis laminerat glas i ballustrader. För att få en programlicens måste användaren gå kvå kursdagar, en dag för att lära sig programmet samt en dag för att få kunskap om dimensionering. Utöver glasberäkningsprogrammet, ClearSight, ingår också ett hjälpprogram för beräkning av laster och lastkombinationer. Personer som har goda kunskaper om glas samt har kännedom om dimensioneringsfrågor. Att ge deltagarna ett verktyg för och kunskaper om dimensionering av glas. 2 dagar kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen. I avgiften ingår en licens av beräkningsprogrammet, hjälpprogrammet för laster och lastkombinationer samt kurskostnad. Ej fastställt se kalendern på gbf.se för uppdaterad information. 15 (17)

19 Utbildning i beräkningsprogram för u-värde och kallras Ett nytt beräkningsprogram har utvecklats och ägs av Glass og Fasadeforeningen i Norge. Glasbranschföreningen har tillsammans med Svensk Planglasförening rätten att licensiera programvaran till våra respektive medlemmar. Med programmet kan man räkna fram ett realistiskt u-värde för en given glaskonstruktion vid rådande omständigheter, exempelvis ute- och innetemperaturer, vindhastighet och taklutning. I programmet kan man också räkna fram risken för kallras vid dimensionerande utetemperatur. Utifrån en analys kan man då föreslå en lämplig glasning där risken för kallras blir minimal. I samband med beställning/köp av programvaran erbjuds en kostnadsfri utbildningsdag för genomgång av programmet och gemensamma övningsexempel. Deltagarna ska efter avslutad kurs förstå hur programmet är uppbyggt och hur det kan användas. Kursinnehåll Genomgång av u-värde och kallras och hur programmet används för att beräkna detta. Gemensam beräkning av ett antal exempel. Medverkande Alf Rolandsson, glaskonsult, Roland & Roland AB 1 dag kr exkl. moms för medlemmar i GBF och SVP för licens och kursdag. Ej fastställt se kalendern på gbf.se för uppdaterad information. 16 (17)

20 Bokning Anmälan För att anmäla dig till någon av våra kurser vänligen använd vår anmälningsblankett. Se till att anmäla dig i god tid till den kurs du vill gå då antalet platser är begränsade. Vi vill senast ha din intresseanmälan tre veckor före kursstart. OBS! Anmälningsblanketten finner du på vår webbplats Avbokningsregler Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast tio arbetsdagar före kursstart. Vid avbokning senare än tio arbetsdagar men senast fem arbetsdagar före kursstart, debiteras 25 procent av kursavgiften. Vid avbokning senare än fem arbetsdagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften. Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften. Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Glöm inte att meddela Glasbranschföreningen! Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. 17 (17)

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer

Kurskatalog 2010 2011

Kurskatalog 2010 2011 Glasbranschföreningens Kurskatalog 2010 2011 Box 16286, 103 25 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40 www.gbf.se Utbildning är framtidstro! Glasbranschföreningen har alltid förstått vikten av utbildningar

Läs mer

Fasaddagen 2015. Välkommen till Fasaddagen!

Fasaddagen 2015. Välkommen till Fasaddagen! Välkommen till Fasaddagen! Program Fasaddagen 2015 Förmiddagen 10.15 Hur ser det ut för byggindustrin? Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier 10.55 Nyheter i SSF 200:5 Jörgen Häll, Glascentrum 11.30

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar och förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument.

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar/förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument. Detta

Läs mer

Nyhetsbrev från GBF NR 2-2012 2012-03-29. Beställ! Film på firman. Mikrokurser i Energiglas och Mät rätt är klara! Innehåll. 1 Beställ!

Nyhetsbrev från GBF NR 2-2012 2012-03-29. Beställ! Film på firman. Mikrokurser i Energiglas och Mät rätt är klara! Innehåll. 1 Beställ! NR 2-2012 Nyhetsbrev från GBF 2012-03-29 Innehåll 1 Beställ! Film på firman 1 Mikrokurser i Energiglas och Mät rätt är klara! 2 Förhandlingar med Byggnads pågår 2 Bilglaskurser 2 MTK-kurser 3 Bra start

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR KONSTINRAMARYRKET

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR KONSTINRAMARYRKET GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR KONSTINRAMARYRKET Provbestämmelserna framtagna och reviderade av branschen våren 2013, reviderade februari 2015 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2015-03-20 ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION:

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Provbestämmelser för Yrkes- och gesällprov inom Glasmästeribranschen

Provbestämmelser för Yrkes- och gesällprov inom Glasmästeribranschen Provbestämmelser för Yrkes- och gesällprov inom Glasmästeribranschen Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd c/o GLASBRANSCHFÖRENINGEN Box 16286, 103 25 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40 Tel: 08-453 90

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

GLASBRANSCHFÖRENINGEN TRYGGHET ANSVAR UTVECKLING KVALITET GEMENSKAP STYRKA

GLASBRANSCHFÖRENINGEN TRYGGHET ANSVAR UTVECKLING KVALITET GEMENSKAP STYRKA GLASBRANSCHFÖRENINGEN TRYGGHET ANSVAR UTVECKLING KVALITET GEMENSKAP STYRKA ATT VARA MEDLEM I GLASBRANSCH FÖRENINGEN Som medlem i Glasbranschföreningen kan du vara lugn och trygg. Vi bevakar marknaden

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Känner du att du vill kunna använda mer funktioner i Kapster eller Nextep? Vi hjälper dig att använda programmet för att du ska kunna få mer tid över till

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet 1 SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet PROVBESTÄMMELSER G-brev 1984-02-23/ rev.1996-01-01/rev. och godkända av Plåtslageriernas Riksförbund, PLR 2009-03-30 samt fastställda av Sveriges

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

Information om utbildning

Information om utbildning Datum 2014-10-07 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator. Utbildningen

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

Glassäkra miljöer publika lokaler

Glassäkra miljöer publika lokaler Glassäkra miljöer Publika lokaler Mars 21 1 Glassäkra miljöer publika lokaler Denna publikation är nummer tre i en serie utgiven av Glascentrum i Växjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ Provbestämmelserna framtagna av branschen 2014 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2014-09-24 (reviderade 2015-03-18) ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION:

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

WICONA Academy Program 2009/2010

WICONA Academy Program 2009/2010 T E C H N O L O G Y F O R I D E A S WICONA Academy Program 2009/2010 WICONA Academy 2009/2010 Utbildning När Var Vem Anmäl senast Brand/P-märkning WICSTYLE 77FP EI30/EI60 6-7 april Åseda KP/JS 22/3 WICTEC

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION KURSER FÖR NYA HR-MEDARBETARE Introduktion till personalarbete & rekrytering Medarbetarutveckling Ekonomi för PA- området Människokunskap Introduktion till arbetsrätten

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18-19 UTBILDNINGAR 2015 ÅRSPLAN INTRODUKTION LSS

Läs mer

Provbestämmelser för Yrkes- och gesällprov inom Glasmästeribranschen

Provbestämmelser för Yrkes- och gesällprov inom Glasmästeribranschen Provbestämmelser för Yrkes- och gesällprov inom Glasmästeribranschen Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd c/o GLASBRANSCHFÖRENINGEN Box 16286, 103 25 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40 Tel: 08-453 90

Läs mer

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN)

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) 1, 2 UTBILDNINGSAVTAL 1. Mål och syfte med utbildningen En god och ändamålsenlig utbildning är av avgörande betydelse för måleribranschens utveckling. Detta utbildningsavtals syfte är: sörjning måleriyrket,

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Glassäkra miljöer Publika miljöer

Glassäkra miljöer Publika miljöer Glassäkra miljöer Publika miljöer Februari 011 1 Glassäkra miljöer Publika miljöer Denna publikation är nummer två i en serie utgiven av Glascentrum i Väjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje IWS utbildning - I Sundsvall - Start: Sundsvall måndag 28 september 2015 Sista ansökningsdatum 14 september 2015 Utbildningen arrangeras av Inwenco AB. Varje modul avslutas med tentamen. När dessa är godkända

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev Förtydligande angående ansökan om mästarbrev För att ansöka om mästarbrev måste du Vara verksam i ditt yrke. Ha minst 6 års yrkeserfarehet. Avlägga mästarprov, i vissa yrken räcker det med avlagt gesällprov.

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2011

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2011 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2011 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KOMPOSITIONSÖVNINGAR MED KNYPPLING KNYPPLA SKÅNSKA PETTERSSONSPETSAR KNYPPLADE BILDER tema BROAR FRI KNYPPLING

Läs mer

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500.

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500. Åf-utbildningar 2012 Digitala kvitton Presentation av Digitala kvitton. 1 timme på nätet Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion.

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Utbildningsprogram 2013

Utbildningsprogram 2013 Utbildningsprogram 2013 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande

Läs mer

Sveriges Hantverksråds Gesällbrev Yrke: Florist Bestämmelser för Gesällprov att gälla från och med 2007-04-23 reviderat schema 2010-06-15

Sveriges Hantverksråds Gesällbrev Yrke: Florist Bestämmelser för Gesällprov att gälla från och med 2007-04-23 reviderat schema 2010-06-15 Sveriges Hantverksråds Gesällbrev Yrke: Florist Bestämmelser för Gesällprov att gälla från och med 2007-04-23 reviderat schema 2010-06-15 Huvudregel för Gesällprov/Utbildningsvägar: Följande utbildningsvägar

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN

ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN 2015 KURSER I FEBRUARI OCH MARS VALBEREDNING Ta tillfället i akt och lär dig mer om rollen i valberedningen och vilken din uppgift är i bostadsrättsföreningen.

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Åf-utbildningar hösten 2010

Åf-utbildningar hösten 2010 Åf-utbildningar hösten 2010 Materialplanering/MPS grunder Två dagar där vi går igenom Materialplanering från grunden. MPS fördjupning Denna dagen tar vi upp de rena MPS-funktionerna. Dagen är lämplig även

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08. II. Medicinsk Kur-Spa terapeut vidareutbildning i JÖNKÖPING HT-09

I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08. II. Medicinsk Kur-Spa terapeut vidareutbildning i JÖNKÖPING HT-09 Jönköping, 2008 I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08 Kur-SPA Kurs nivå I distansutbildning, 2 terminer Medicinsk baskurs termin 1 MediSpa/Kur-Spa kurs termin 2 Antagningskriterier * 2 eller

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Safety of Machinery Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag Dag 1 Grundkurs i CE-märkning inkl. nya maskindirektivet

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

RIKSPOLISSTYRELSEN DÖRR OCH FÖNSTERMILJÖER

RIKSPOLISSTYRELSEN DÖRR OCH FÖNSTERMILJÖER Diarie nr: PVS 244-6345/10 RIKSPOLISSTYRELSEN DÖRR OCH FÖNSTERMILJÖER Daterad: 2003-02-10 Reviderad: 2003-08-27 2005-03-15 2005-11-01 2006-10-30 2007-10-15 2010-10-01 Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2015

Kurskatalog Hösten 2015 Kurskatalog Hösten 2015 Välkommen på kurs i höst! I broschyren hittar du kurser med olika innehåll för dig och dina assistenter, lägg fram katalogen så alla får ta utbud av innehållet. Du anmäler ditt

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Datum 2013-03-25 rev 3 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig. Utbildningen bygger på de delar,

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Kurser och konferenser Våren 2015

Kurser och konferenser Våren 2015 Drygt 60 olika kurser Kurser och konferenser Våren 2015 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel.

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Jordbruksverket är huvudman för grundkursen och Länsstyrelsen i respektive län

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Cirkulär Nr 3 Januari 2009

Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken Byggnadsämnesförbundet, Metallgruppen, Industri- och Kemi Gruppen, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen,

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer