Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN"

Transkript

1 Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

2 Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning kommer nya affärsidéer och möjligheten att erbjuda nya tjänster och produkter. Utbildning är den enskilt viktigaste förutsättning du som företagare och dina medarbetare behöver för att möjliggöra teknikutveckling och innovationer. Varje utbildning uppdateras också kontinuerligt så att innehållet är aktuellt och inspirerande för din yrkesroll. I den här kurskatalogen hittar du alla de utbildningar som Glasbranschföreningen erbjuder hösten Katalogen uppdateras löpande under året, se kalendern på vår webbplats - gbf.se - för aktuell information. Karin Lindskog Välkommen på kurs! Karin Lindskog Utbildningsansvarig, Glasbranschföreningen

3 Innehållsförteckning Detta är de kurser som hittills är fastställda för hösten Kursutbudet kan komma att utökas längre fram. Se kalendern på vår webbplats gbf.se för uppdaterad information. Grundutbildning/Lärlingsutbildning 1 Obligatoriska lärlingsveckan 1 Lärlingscoachning 1 Bilglas 2 Grundutbildning bilglas 2 MTK 3 MTK Montage och brand kurs för montörer 3 MTK Anvisningar kurs för arbetsledare 4 MTK 3 5 Dörrmästare 6 Praktisk dörrmästarutbildning 6 Praktisk dörrmästarutbildning elektromekaniska lås Fördjupningskurs 7 Teoretisk dörrmästarutbildning 8 Juridik 9 Arbetsrätt i praktiken 9 Entreprenadjuridisk grundkurs 10 Yrkesprov/Gesällbrev 11 Yrkesprov i Glasmästeriyrket 11 Gesällprov i Konstinramaryrket 12 Projektledarutbildning 13 Projektledning i praktiken 13 ClearSight 15 Utbildning i beräkningsprogram för u-värde och kallras 16 Bokning 17 Anmälan 17 Avbokningsregler 17

4 Grundutbildning/Lärlingsutbildning Obligatoriska lärlingsveckan När en lärling har varit anställd cirka sex månader genomförs en utbildningsvecka anordnad av Lärlingsnämnden. Utbildningen ges två gånger per år och genomförs på Glasskolan i Katrineholm. Lärlingsveckan är en teoretisk utbildning som ger en introduktion till de olika delområdena inom glasmästeriyrket. Branschen bekostar utbildningen inklusive lunch under veckan och företaget tar kostnaderna för resor, logi samt lön till lärlingen under veckan. Inbjudan till utbildningsveckan skickas till alla nyregistrerade lärlingar. Introduktion till de olika delområdena och teoriavsnitten i yrkesutbildningen. Traditionella lärlingar med cirka sex månaders anställningstid. 4,5 dagar Branschen bekostar utbildningen, företaget står för lärlingens lön under veckan, resa och logi. 5-9 oktober, Glasskolan i Katrineholm. Lärlingscoachning Glasbranschföreningen har utvecklat en kurs som ger stöd åt lärlingar med den teoretiska delen av yrkesutbildningen. Kursen består av fem delar som bygger på fem utbildningshäften. Joakim Länder, ansvarig för lärlingsutbildning på Glasbranschföreningen, gör en individuell lärlingsplan för lärlingen och ser till att överenskommen kursplan hålls. Joakim rättar även övningsuppgifter och skrivningar över nätet samt samlar in underlag från de praktiska proven. Lärlingscoachning från Joakim bekostas av branschen och är således kostnadsfri för företag med lärlingar. Att ge stöd till lärlingen med att läsa in den teoretiska delen av yrkesutbildningen. Lärlingar Individuellt Kostnadsfritt för medlemmar i GBF. Kontakta Joakim Länder på eller (17)

5 Bilglas Grundutbildning bilglas Dagens bilar med polyuretanlimmade rutor ställer höga krav på företag och bilrutemontörer. Det är viktigt att arbetet är fackmässigt utfört. I grundutbildningskursen är första dagen teoretisk med genomgång av glasets och limmets materialegenskaper samt arbetsmiljöfrågor. Andra dagen har en praktisk inriktning på demontering och montering av bilrutor samt juridisk information rörande bilrutebyte. Ge kunskap för att arbeten med bilrutemontage ska bli fackmässigt utförda. Bilrutemontörer 2 dagar kr exkl moms för medlemmar i GBF kr exkl moms för icke medlemmar september, Glasskolan i Katrineholm oktober, Glasskolan i Katrineholm 8-9 december, Glasskolan i Katrineholm 2 (17)

6 MTK MTK Montage och brand kurs för montörer OBS! Montagekursen ska inte kombineras med arbetsledarkursen MTK Montage och brand är en praktiskt inriktad kurs med tyngdpunkt på montering av glas och ramverk. Kursen är uppdelad på två delar där den första delen MTK Montage innehåller en genomgång av MTKs monteringsanvisningar för isolerrutor och du får även praktiskt genomföra montage av isolerrutor i trä- och aluminiumfönster. MTK Montage innehåller även grundläggande teori om olika glastyper och glaskonstruktioner. Efter kursen ska du veta hur man på ett bra sätt planerar, genomför, utvärderar samt kvalitetsbedömer ett utfört arbete. Den andra delen MTK Brand handlar om montage av brandglas. Det är av yttersta vikt att detta sker på ett korrekt sätt. Partiet måste också monteras rätt till anslutande väggkonstruktion för att det ska fungera som avsett. Montaget av brandglas och anslutningar har en helt avgörande betydelse för funktionen. När du har gått kursen blir du MTK behörig. Båda delarna av kursen MTK Montage och MTK Brand - måste vara avklarade inom en tidsperiod om två år för att du ska bli godkänd. Kursen ska ge kunskap till att utföra kvalitetsmässigt montage av glas och ramverk och därmed förhindra och minska antal fel och kostnader för reklamationer. Kursen ska också ge kunskap om montering av brandklassade partier enligt gällande anvisningar. Personer som glasar och monterar fönster och dörrar av trä och metall och som har jobbat några år i branschen. 2 dagar (kan delas upp på två endagstillfällen) kr exkl moms (2 500 kr/dag) för medlemmar i GBF kr exkl moms (4 500 kr/dag) för icke medlemmar september MTK Montage dag 1, MTK Brand dag 2), Glasskolan i Katrineholm november (MTK Montage dag 1, MTK Brand dag 2), Glasskolan i Katrineholm december (MTK Montage dag 1, MTK Brand dag 2), Glasskolan i Katrineholm 3 (17)

7 MTK Anvisningar kurs för arbetsledare OBS! Arbetsledarkurserna bör inte kombineras med montagekurserna Första delen av kursen MTK Anvisningar går igenom regler och anvisningar för montering av glas och ramverk och du får en teoretisk genomgång av MTKs publikationer. Den innehåller också grundläggande teori om olika glastyper och glaskombinationer. För att en konstruktion med uppgift att förhindra brandspridning ska fungera som avsett måste rätt glas ha valts och monterats på ett riktigt sätt. Det gäller även anslutning till intilliggande konstruktion. Detta avhandlar kursens andra del. Kursen innehåller teoriavsnitt om brand kopplat till glas och glaspartier samt genomgång av MTKs publikationer. När du har gått kursen MTK Anvisningar blir du MTK behörig arbetsledare. Du måste ha avklarat båda delarna, det vill säga båda dagarna, inom en tidsperiod om två år för att du ska bli godkänd. Ge teoretiska kunskaper om regler och anvisningar för montering av glas och ramverk. Arbetsledare på glasmästeri, fasad- samt montageföretag. 2 dagar (kan delas upp på två endagstillfällen) kr exkl moms (2 500 kr/dag) för medlemmar i GBF kr exkl moms (4 500 kr/dag) för icke medlemmar november, Glasskolan i Katrineholm 1-2 december, Glasskolan i Katrineholm 4 (17)

8 MTK 3 Kursen MTK 3 ger en kort repetition av det viktigaste i de tidigare kurserna MTK Anvisningar och MTK Brand, samt en genomgång av de senaste årens nyheter inom glas och glasning. Du som är MTK behörig måste gå MTK 3-kursen inom fem år efter det att du gick någon av de tidigare kurserna för att inte mista du din behörighet. Därefter repeteras kursen vart femte år. Att uppdatera kunskaper från tidigare MTK-kurser och ge fortsatt behörighet. Kursen riktar sig till dig som har gått tidigare MTK-kurser för några år sedan och behöver uppdatera dina kunskaper för att behålla din behörighet. Observera att du måste ha gått antingen MTK Anvisningar eller MTK Brand för att vara behörig att gå kursen. 1 dag kr exkl moms för medlemmar i GBF kr exkl moms för icke medlemmar. 12 november, Glasskolan i Katrineholm 3 december, Glasskolan i Katrineholm 5 (17)

9 Dörrmästare Praktisk dörrmästarutbildning OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Idag ställs det många olika krav på ett dörrparti. En dörr ska vara inbrottssäker, den ska fungera vid utrymning och brand, den ska vara skottskyddad, öppning och stängning ska ske på olika sätt och den ska också vara tillgänglighetsanpassad. I vissa fall ska dessutom många av kraven kombineras. För att uppfylla kraven måste partiet förses med olika beslags- och låsprodukter som ska installeras och monteras på ett korrekt sätt. Den här kursen har tagits fram i samarbete med branschens leverantörer för att öka kunskapen om vilka låsoch beslagprodukter som finns för dörrpartier på marknaden och hur de ska monteras och installeras. Kursen ger en genomgång av olika beslagstyper som krävs för att uppfylla ställda krav. Under kursdagarna får deltagarna montera flera typer av lås och beslag i olika dörrkonstruktioner som ska uppfylla brand-, inbrottoch utrymningskrav. I kursen ingår även komplettering av befintlig konstruktion vilket innebär bearbetning och att göra urtag på plats. Det finns två olika kurstyper. I den ena monteras och installeras produkter från Assa och i den andra produkter från Dorma och lärarna kommer från Assa respektive Dorma. Många av dagens produkter, exempelvis lås och dörrstängare, kräver svagström. Kursen ger en genomgång av hur kontroll av de installerade enheterna sker. I kursen ingår: Montage och utbyte av mekaniskt och elektromekaniskt lås ihop med slutbleck Montage av panik- och nödutrymningsbeslag Installation av motorlås Att komplettera befintlig konstruktion dvs. rita lås- och slutblecksurtag på profiler och göra urtag på plats Olika typer av dörrstängare och koordinatorer System för branddörrstängning Trycken och handtag Kontroll av installerade produkter med hjälp av svagström Installationen genomförs i enkel- och pardörrar av olika fabrikat: Sapa, Wicona, Schüco och Stålprofil. Deltagarna ska få praktisk kunskap om hur man monterar och ansluter olika beslagsprodukter för dörrpartier i metall- och glaskonstruktioner samt kunskap om hur produkterna fungerar. Kursen vänder sig till personer som arbetar med montage av dörrar av glas och metall. Deltagarna ska ha minst tre års branscherfarenhet. 2 dagar kr exkl moms för medlemmar i GBF. Kurserna ges på Glasskolan i Katrineholm oktober, Assa november, Dorma 6 (17)

10 Praktisk dörrmästarutbildning elektromekaniska lås Fördjupningskurs OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Kursen i elektromekaniska lås är en specialanpassad fortsättningskurs för dig som redan gått Praktisk dörrmästarutbildning - Assaprodukter. Deltagarna ska få praktisk kunskap och kunna genomföra felsökning samt få insikt i testregler, standarder och normer för olika elektromekaniska produkter som ellås, dörrautomatik. Kursen vänder sig till personer som genomfört Praktisk Dörrmästarutbildning Assaprodukter. 2 dagar kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen. Kursen ges i Assas utbildningslokaler i Eskilstuna. 1-2 december (17)

11 Teoretisk dörrmästarutbildning OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Det ställs många olika krav på ett dörrparti idag. Kraven kan exempelvis gälla: Inbrottsskydd Brandskydd Tillgänglighet Utrymning Skottskydd Öppning och stängning av partiet på en mängd olika sätt I vissa fall ska dessutom flera av kraven kombineras. Med kunskap om de olika kraven och hur dessa kan uppfyllas kan företaget ta ett större ansvar gentemot kunden och vara rådgivande i planeringsfrågor samt även kunna utföra totalentreprenader för denna typ av entreprenader. För att öka kunskapen om lås- och beslagprodukter för dörrpartier har denna kurs tagits fram i samarbete med branschens leverantörer. Kursen ska ge kunskaper om vilka krav som ställs, i exempelvis BBR och SSF 200, på dörrpartier av metall- och glaskonstruktion i olika miljöer samt hur kraven uppfylls genom olika konstruktioner, glas och lås- och beslagsprodukter. Kraven kan gälla brand, personsäkerhet, inbrottsskydd, tillgänglighet, nödutrymning. Kursen vänder sig till företagsledare, säljare, inköpare, projektörer samt andra som arbetar mot byggherrar, arkitekter och konstruktörer. 2 dagar exkl moms kr för medlemmar i GBF oktober, Glasskolan i Katrineholm november, Malmö Praktisk- och teoretisk dörrmästarutbildning ges i samverkan med branschens leverantörer: 8 (17)

12 Juridik Arbetsrätt i praktiken OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Detta är en arbetsrättslig utbildning med fokus på arbetsrätt i praktiken. Det blir genomgång av arbetsrättslig lagstiftning och av Glasmästeriavtalet varvat med grupparbeten. Vi kommer att gå igenom vad man ska tänka på när företaget står inför förändringar och vilka lagkrav som gäller innan man börjar förhandla. Vidare går vi igenom avtalets arbetstidsregler och med utgångspunkt från verkliga ärenden och händelser kommer vi att diskutera vad som gäller när man behöver säga upp eller avskeda arbetstagare. Som deltagare kommer du att lära dig att hitta i kollektivavtalet och lära dig att resonera runt de knepiga frågeställningar som finns i juridikens värld. Tanken är att kursdagen även ska innehålla dina frågor och funderingar och syftet är att vi inom glasbranschen ska förstå de svårigheter samt lösningar som är specifika hos oss. Ett annat syfte med kursen är också att du som deltagare ska få ett nätverk inom glasbranschen med andra som arbetar med liknande frågor i andra företag. Kursen vänder sig till dig som har personalansvar. 1 dag kr exkl moms för medlemmar i GBF. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch. 22 september, Göteborg 5 oktober, Malmö - Börshuset 17 november, Stockholm - Glasbranschföreningens lokaler på Skeppsbron 40 Program Kurspresentation samt info om Glasbranschföreningen Arbetsrättslig introduktion Arbetets ledning och fördelning Medbestämmandelagen Anställningsformer Arbetstidsbestämmelser inkl. arbetstidsförkortning Uppsägning (arbetsbrist och personliga skäl) samt avsked Avslutande diskussion Kursledare Ingrid Clementson, arbetsrättsjurist Glasbranschföreningen. Intresserad av företagsförlagd utbildning? Vi erbjuder även företagsförlagda utbildningar i arbetsrätt. Vänligen kontakta vår arbetsrättsjurist Ingrid Clementson för mer information på eller (17)

13 Entreprenadjuridisk grundkurs OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Kursen ger dig grundkunskap i entreprenadjuridik med en genomgång av olika entreprenadformer och gällande branschregler. Du får bland annat en genomgång av de regler som styr samt branschspecifika dokument. Att ge grundläggande kunskaper om de särskilda lagar, regler och standardavtal som gäller för byggbranschen inom de delar av entreprenadjuridiken som berör glasentreprenader. Företagsledare, projekt- och arbetsledare. 1 dag kr exkl. moms för medlemmar i GBF. 24 september, Göteborg 7 oktober, Stockholm 10 (17)

14 Yrkesprov/Gesällbrev Yrkesprov i Glasmästeriyrket När du är klar med din grundutbildning bör du dokumentera din kompetens genom att göra ett yrkesprov. Glasbranschföreningen och Byggnads anordnar provtillfällen två gånger per år. Efter godkänt yrkesprov får du ditt yrkesbevis vilket visar att du uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Du har i och med detta också möjlighet att ansöka om Gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Gesällbrevet ger dig underlag att senare ansöka om Mästarbrev om du så önskar. Gesäll- och Mästarbrevet är viktiga dokument om du vill söka arbete inom ditt yrke utomlands. Genomförande Yrkesprovet består av åtta delprov, sju är praktiska och ett är teoretiskt. Innan du genomför provet måste du träna noga hemma i verkstaden på de ingående arbetsmomenten. Provet bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. När du godkänts får du ett yrkesbevis från Lärlingsnämnden. Yrkesprovet genomförs på vår Glasskola i Katrineholm. Det finns plats för max åtta deltagare per tillfälle, så anmäl dig i god tid. När du anmäler dig till yrkesprovet är det viktigt att du bifogar din utbildningsbok eller annat intyg som bekräftar att du är behörig. Glasmästare som avklarat grundutbildningen. Avgift Yrkesprovet bekostas av branschen. Provtillfälle 1-2 september, Glasskolan i Katrineholm. Provet genomförs under två dagar. Anmälan Inkom med din anmälan till Glasbranschföreningen senast två månader innan utsatt provtid. Mer information om yrkesprovet och anmälningsblankett hittar du på vår hemsida - gbf.se 11 (17)

15 Gesällprov i Konstinramaryrket Välkommen att avlägga Gesällprov i Konstinramaryrket. Under hösten 2015 arrangerar Glasbranschföreningen ett provtillfälle på Glasskolan i Katrineholm. Gesällprovets samtliga praktiska uppgifter bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. Ett godkänt gesällprov ger dig möjlighet att ansöka om ett Gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Genom att erhålla ett Gesällbrev får du även möjlighet att senare ansöka om ett Mästarbrev. Genomförande Gesällprovet består av fem praktiska uppgifter och ett teoretiskt prov. Provmoment: 1. Genomgång av en svävande inramning Medtages till provtillfället 2. Genomgång av en enkel objektsinramning Medtages till provtillfället 3. Åldersbeständig standardinramning av konst på papper med dubbel passepartout - Bättring och lagning av hörn 4. Uppspänning och inramning av stafflikonst - Bättring och lagning av hörn 5. Passepartoutskärning med flera öppningar 6. Teoretiskt prov görs två veckor innan provtillfället Konstinramare med tre års dokumenterad erfarenhet av inramningsverksamhet. Avgift Gesällprovet är kostnadsfritt för medlemmar i GBF kr exkl moms för icke medlemmar. Provtagaren, oavsett om man är medlem i GBF eller inte, får själv stå för rese och eventuella logikostnader. Provtillfälle 16 oktober, Glasskolan i Katrineholm. Från och med 15 oktober kl är skolan öppen för provning av maskiner och lokaler. Anmälan Inkom med din anmälan till Glasbranschföreningen senast 8 september. När du har anmält dig kommer du att bli uppringd av en av granskarna som ger dig mer information om både den praktiska och den teoretiska delen av gesällprovet. Mer information, provbestämmelser och anmälningsblankett hittar du på vår hemsida gbf.se. 12 (17)

16 Projektledarutbildning Projektledning i praktiken Duktiga självgående projektledare står högt i kurs och har en nyckelposition i de framgångsrika glas- och fasadföretagen. Därför har Glasbranschföreningen tillsammans med Måleriföretagen i Sverige tagit fram utbildningen "Projektledning i praktiken". Projektledning i praktiken utgår från ett helhetsperspektiv på projektledarrollen. Utbildningen bedrivs i internatform med fyra utbildningstillfällen om vardera två dagar. Respektive utbildningstillfälle fokuserar på ett specifikt kunskapsområde. Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner. Varje utbildningstillfälle avslutas med ett skriftligt prov. De kursdeltagare som klarar av samtliga prov erhåller ett diplom. Projektledning i praktiken är ett bra alternativ för arbetsledare och projektledare som vill vässa sina kunskaper i projektledning. Den kan också vara ett första steg för en anställd som ska skolas in i projektledarrollen samt passa för personer som har annan erfarenhet från byggbranschen och vill söka arbetsledande befattningar inom glasbranschen. Utbildningen är också ett gyllene tillfälle att knyta värdefulla kontakter med branschkollegor. Företagsledare, arbetsledare och projektledare. Projektledning i praktiken är en internatutbildning med fyra utbildningstillfällen om vardera två dagar. en är kr + moms för medlemmar och för icke medlemmar kr + moms. I kursavgiften ingår utbildningen samt internatkostnaden, det vill säga måltider under alla kursdagar samt en övernattning i samband med varje utbildningstillfälle. De kursdeltagare som önskar övernatta på kursgården natten innan resp. utbildningstillfälle startar bokar själv och betalar detta på egen hand. Kontaktinformation till kursgården finns på november 2015, Stockholm - Steningevik 9-10 december 2015, Stockholm - Steningevik januari 2016, Stockholm - Steningevik 9-10 februari 2016, Stockholm - Steningevik Program Utbildningstillfälle 1 - Projektplanering Det första utbildningstillfället fokuserar på projektets viktigaste del den planerande fasen med de olika metoder och verktyg som behövs. Den belyser även hur lagda planer ska följas upp och hur ett projekt ska avslutas (leverans) och utvärderas. Utbildningen ger dig grunderna och strukturerna för hur du ska driva ett projekt, oavsett om det är ditt första projekt eller om du har arbetat som projektledare tidigare. Kursledare: Johan Hydén (Lexicon) Utbildningstillfälle 2 - Projektekonomi Det andra utbildningstillfället är uppbyggt kring de olika ekonomiska delarna i ett projekt och fokuserar på de specifika ekonomiska delar som är viktiga för en projektledare att behärska. Utbildningen ger dig de färdigheter som du som projektledare behöver för att ta fram projektkalkyler och för att kunna följa upp dessa under projektets gång. Du får också lära dig tekniker för att göra tids- och kostnadsprognoser. Kursledare: Johan Hydén (Lexicon) Utbildningstillfälle 3 - Entreprenadjuridik, arbetsmiljö och arbetsrätt Vid det tredje utbildningstillfället går kursledarna igenom de grundläggande delarna avseende entreprenadjuridik (en heldag), arbetsmiljö (en halv dag) och arbetsrätt (en halv dag) som en projektledare bör känna till. Kursledare: Anders Lindqvist (Måleriföretagen i Sverige), Thomas Lundsten (Måleriföretagen i Sverige) och Ingrid Clementson (Glasbranschföreningen). 13 (17)

17 Utbildningstillfälle 4 Ledarskap i projekt Det fjärde och sista utbildningstillfället fokuserar på projektledarens ledarroll, projektledarens personliga utveckling samt hur kommunikationen i ett projekt kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en linjeverksamhet, inte minst utifrån det begränsade tidsperspektivet. Kursledare: Johan Hydén (Lexicon) Anmälan Sista anmälningsdag är 30 september och anmälan är bindande efter detta datum. OBS! Antalet utbildningsplatser är begränsat, så anmäl dig i god tid. 14 (17)

18 ClearSight Utbildning i glasberäkningsprogrammet ClearSight OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen Forskning vid Lunds Tekniska Högskola om glas som konstruktivt material har resulterat i beräkningsprogrammet ClearSight. Programmet kan användas för att dimensionera exempelvis laminerat glas i ballustrader. För att få en programlicens måste användaren gå kvå kursdagar, en dag för att lära sig programmet samt en dag för att få kunskap om dimensionering. Utöver glasberäkningsprogrammet, ClearSight, ingår också ett hjälpprogram för beräkning av laster och lastkombinationer. Personer som har goda kunskaper om glas samt har kännedom om dimensioneringsfrågor. Att ge deltagarna ett verktyg för och kunskaper om dimensionering av glas. 2 dagar kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen. I avgiften ingår en licens av beräkningsprogrammet, hjälpprogrammet för laster och lastkombinationer samt kurskostnad. Ej fastställt se kalendern på gbf.se för uppdaterad information. 15 (17)

19 Utbildning i beräkningsprogram för u-värde och kallras Ett nytt beräkningsprogram har utvecklats och ägs av Glass og Fasadeforeningen i Norge. Glasbranschföreningen har tillsammans med Svensk Planglasförening rätten att licensiera programvaran till våra respektive medlemmar. Med programmet kan man räkna fram ett realistiskt u-värde för en given glaskonstruktion vid rådande omständigheter, exempelvis ute- och innetemperaturer, vindhastighet och taklutning. I programmet kan man också räkna fram risken för kallras vid dimensionerande utetemperatur. Utifrån en analys kan man då föreslå en lämplig glasning där risken för kallras blir minimal. I samband med beställning/köp av programvaran erbjuds en kostnadsfri utbildningsdag för genomgång av programmet och gemensamma övningsexempel. Deltagarna ska efter avslutad kurs förstå hur programmet är uppbyggt och hur det kan användas. Kursinnehåll Genomgång av u-värde och kallras och hur programmet används för att beräkna detta. Gemensam beräkning av ett antal exempel. Medverkande Alf Rolandsson, glaskonsult, Roland & Roland AB 1 dag kr exkl. moms för medlemmar i GBF och SVP för licens och kursdag. Ej fastställt se kalendern på gbf.se för uppdaterad information. 16 (17)

20 Bokning Anmälan För att anmäla dig till någon av våra kurser vänligen använd vår anmälningsblankett. Se till att anmäla dig i god tid till den kurs du vill gå då antalet platser är begränsade. Vi vill senast ha din intresseanmälan tre veckor före kursstart. OBS! Anmälningsblanketten finner du på vår webbplats Avbokningsregler Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast tio arbetsdagar före kursstart. Vid avbokning senare än tio arbetsdagar men senast fem arbetsdagar före kursstart, debiteras 25 procent av kursavgiften. Vid avbokning senare än fem arbetsdagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften. Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften. Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Glöm inte att meddela Glasbranschföreningen! Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. 17 (17)

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer

Kurskatalog 2010 2011

Kurskatalog 2010 2011 Glasbranschföreningens Kurskatalog 2010 2011 Box 16286, 103 25 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40 www.gbf.se Utbildning är framtidstro! Glasbranschföreningen har alltid förstått vikten av utbildningar

Läs mer

VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014

VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014 2014 Erik Haara, VD Per Sjöhult, Ordförande VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014 Under 2014 präglades föreningen och branschen av utveckling och framtidsanda. Samhället

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Tuff objektsmarknad i skakig världsekonomi

Tuff objektsmarknad i skakig världsekonomi www.gbf.se Innehållsförteckning Per Sjöhult, VD Anders Berling, Ordförande Central verksamhet 4 Gemensamma projekt 8 Utbildning och rekrytering 10 Glasmästerigruppen 12 Bilglasgruppen 14 Fasadgruppen 16

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

ASSA Utbildning. Kursutbud 2015. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA Utbildning. Kursutbud 2015. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA Utbildning Kursutbud 2015 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Förord ASSA Utbildning 2015 Vi på ASSA Utbildning vill att det ska vara lätt för dig som söker kunskap att hitta en

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 49 November och December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Dorma flyttar in i nya lokaler! Säkerhetsinstallatören. Inspirerande design Smarta funktioner Show room-känsla. Bertil Benneklint som pensionär

Dorma flyttar in i nya lokaler! Säkerhetsinstallatören. Inspirerande design Smarta funktioner Show room-känsla. Bertil Benneklint som pensionär Säkerhetsinstallatören Nr 1-2015 Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR Sid 14 Dorma flyttar in i nya lokaler! Inspirerande design Smarta funktioner Show room-känsla Jubileum för SLRs

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer