Informationsmöte Fristående förskolor ht 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte Fristående förskolor ht 2014"

Transkript

1 Informationsmöte Fristående förskolor ht 2014 Vidareutbildning till förskollärare Föreläsningar: Bim Riddersporre Förskolesummit 2015 Referensgrupp och Branschråd Central avgiftshantering Kontaktcenter Gemensamt ansökningssystem The Capital of Scandinavia

2 Förskollärarutbildning Andelen som studerar med stöd av vikarieersättning ökar vt 2013 vt Fristående Kommunala Totalt The Capital of Scandinavia Sid 2

3 Förskollärarutbildning Totalen ökar och andelen från fristående ökar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Kommunala Fristående 30% 20% 10% 0% vt 2013 vt 2014 The Capital of Scandinavia Sid 3

4 Vidareutbildning till förskollärare Erfarenhetsbaserad utbildning: (högerklicka för att öppna länkarna) Stockholms universitet; Länk till SU:s distansutbildning Södertörns högskola; Länk till SH:s distansutbildning Intag både vår och höst, sista ansökningsdag 15/10 Möjlighet till vikarieersättning, se information på stockholm.se/ef kompetensutveckling Observera sista datum för överenskommelse (17/10) och faktura (30/11) Mejla underlag, överenskommelse och frågor till; Sid 4

5 Förskola på vetenskaplig grund Föreläsning med Bim Riddarsporre Som fortsättning på vårt undersökande i vad förskola som bygger på vetenskaplig grund ställer för krav, fortsätter vi nu med Bim Riddarsporre från Malmö Högskolan. Målgrupp: chefer och ledare inom fristående och kommunal förskola Näringslivets hus, Storgatan 19, Östermalm 16/ eller 17/ Anmäl via; (högerklicka för att öppna länken) Anmälningslänk Sid 5

6 Förskolesummit / Stockholms universitet Forskning möter praktik Internationella forskare Framstående svenska forskare från olika lärosäten Stora och mindre föreläsningar Seminarier, workshop och utställningar Målgrupp: chefer, ledare och pedagoger i Stockholm Cirka platser Pris: ca 3.500:- (självfinansierande) Anmälan: kring årsskiftet Deltagande: utvecklingsarbete i samverkan med forskare / på teoretisk grund Sid 6

7 Referensgrupp fristående förskolor Syfte: Förbättrad kommunikation mellan fristående förskolor och utbildningsförvaltningen Ökad likvärdighet mellan fristående och kommunala förskolor Möjlighet att påverka pågående utredningar och projekt Namn Funktion Huvudman Form Storlek Stadsdel Annika Ahlqvist Johansson Fskchef Fsk Tryggis F-koop 24 barn Bromma Berit Ahlin Fskchef Fsk Upptäckarna AB 4 fsk Älvsjö Frida Karlsson Regionchef Pysslingen Koncern 38 fsk Flera Linnea Lindqvist Fskchef Lilla fågel KB 5 fsk R-K, Skpn Ulla Parkkinen Fskchef Mångården AB Tina Svärd Fskchef Sörgården AB 160 barn 32 barn R-K Söderm. Emelie Karlsson Fskchef Norlandia AB 7 fsk Hby sjöstad Amelie Wallmark Fskchef Johannes Waldorff Stiftelse 4 fsk Söderm. Ulrika Öhlin Fskchef Liberorum fsk AB 2 fsk Bromma Liz Henning Verksamhch ef Moderna Montessori AB 4 fsk Bromma Mariam Andersson Klint Fskchef Fsk Regnbågen Perskoo p 3 fsk R-K Sid 7

8 Branschråd Samverkan mellan politik, fristående och kommunal förskola Nyval av representanter till ordinarie och 2 suppleanter Väljs från referensgruppen för fristående fsk Kriterier:» Kontaktyta» Företagsform» Geografisk spridning» Storlek Sid 8

9 Kontaktvägar Mejl OBS! Viktigt att rätt adresser finns inlagda i Anordnarwebben Nyhetsbrev Referensgrupppen för fristående förskolor Informationsmöten Sid 9

10 Egenkontroll 2015 Skickas ut via mejl 15 oktober Till utbildningsförvaltningen senast 3 november Kommer att göras digitalt via anordnarwebben fr.o.m. hösten Sid 10

11 Information om projekt central avgiftshantering för förskolor och fritidshem i Stockholms stad Fristående förskolor och enskilt driven pedagogisk omsorg The Capital of Scandinavia

12 Bakgrund Servicenämnden har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att under år 2015 införa en central avgiftshantering för förskola och fritidshem i Stockholms stad - Obligatorisk tjänst för berörda förvaltningar - Fristående utförare ska erbjudas köpa tjänsten - Omfattar inte fritidsklubbar Sid 12

13 Vad ska projektet uppnå? Skapa en säker och enhetlig hantering av avgifter för förskola och fritidshem - Fakturering av vårdnadshavare - Årliga inkomstkontroller - Verkställighet av anstånd och avbetalningsplaner - Uppdatering av inkomstuppgifter Sid 13

14 Preliminär planering för fristående utförare Under våren 2015 ska förutsättningar och beroenden för att möjligöra anslutningen av fristående utförare till tjänsten avgiftshantering utredas Tidigast under hösten 2015 förväntas de fristående utförarna kunna erbjudas att ansluta sig till tjänsten avgiftshantering Sid 14

15 Vad händer framöver? En första utredning kommer att genomföras av stadsledningskontoret för att utreda de juridiska förutsättningarna för en anslutning av fristående utförare till tjänsten avgiftahantering Referensgrupper för fristående utförare kommer att bildas Information fås löpande via utbildningsförvaltningens informationsmöten och nyhetsbrev Sid 15

16 Kontaktuppgifter för projekt central avgiftshantering Frågor och svar, Projektledare, Delprojektledare,

17 Kontaktcenter - svar på medborgarnas frågor The Capital of Scandinavia

18 Kontaktcenters uppdrag 2014 Svara på frågor från medborgare: Förskola Skola Kulturskola Kollo Äldreomsorg (Äldre direkt) Funktionsnedsättning Parkeringstillstånd Serveringstillstånd för alkohol Avfall Tillfälliga försäljningsplatser Miljö och hälsoskydd Tomträttsfakturor E-tjänstsupport Stockholm direkt (allmänna frågor om Stockholms stad) Överförmyndare och god man SIDAN 18

19 Kontaktcenter är uppdelat i tre enheter med vissa svarsgrupper tvärs enheterna Verksamhetschef Systemförvaltning Gemensam växel Äldreomsorg Funktionsnedsättning Överförmyndarfrågor Förskola Skola Kollo Kulturskola e-support Stockholm Direkt Tillfälliga uppdrag Tekniska frågor Sida 19

20 I nuläget ca 65 medarbetare med olika typer av utbildning och erfarenhet: Lärare, förskollärare, socionomer, beteendevetare, lång erfarenhet från stadens verksamheter, kundtjänstmedarbetare Engelska, finska, arabiska, turkiska, spanska, tyska, kurdiska, m.m. Kontaktcenter Stockholm SIDAN 20

21 Kontaktcenter Stockholm 2013 Ca handlagda ärenden (tel och mail) 87 % löses vid första kontakten 84 % nöjda med bemötande 84 % anser att handläggaren inger förtroende 83% anser att väntetiden var rimlig 82% är nöjda med servicen som helhet Kontaktcenter Stockholm SIDAN 21

22 Gemensamt ansökningssystem för förskola och pedagogisk omsorg The Capital of Scandinavia

23 Beslutet i KF 8/ Alla verksamheter ska vara sökbara från e-tjänsten Min barnomsorg Alla föräldrar kommer att söka förskola/pedagogisk omsorg via samma e-tjänst Föräldrarna får göra max 5 val Ködatum räknas från barnets 6-månaders dag Fristående verksamheter har fortsättningsvis sin egen kö

24 Jämför service Föräldrakooperativ: Avsteg från öppenhetskravet Föräldrakooperativ kan ansöka om undantag från att förskolan ska vara öppen för alla barn det s.k. öppenhetskravet mot bakgrund av verksamhetens särskilda karaktär (8 kap. 18 skollagen). Undantag kan innebära att: Att föräldrar då deras barn går på förskolan måste bidra med arbetsinsatser t.ex. att hjälpa till med städning, styrelsearbete, underhåll av lokaler och gården samt hjälpa till i verksamheten när ordinarie personal är frånvarande. För att få undantag krävs att huvudmannen ger in en ansökan till utbildningsförvaltningen som fattar ett beslut Sid 24

25 Jämför service Regler kring öppenhetskravet Avsteg från öppenhetskravet innebär inte att kooperativet kan ansöka om avsteg från Stockholms stads köregler Urvalet ska göras på de grunder som utbildningsförvaltningen kan godkänna (8 kap 19 skollagen) Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling Syskonförtur Anmälningsdatum Geografisk närhet Sid 25

26 Tidplan IT-utveckling Idag Registrera kö Göra prioriteringar Övergång till 5 val Avslut Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov dec IT-utveckling, test och driftsättning av etapp 1 (Registrera kö) Driftsättning 25/2 IT-utveckling, test och driftsättning av etapp 2 (Göra prioriteringar) Driftsättning xx/x IT-utveckling, test och driftsättning av etapp 3 (Övergång till 5 val) Driftsättning xx/x Uppdatera version av e-tjänster Anordnare registrerar sin kö Vårdnadshavare prioriterar 5 val Information på stockholm.se och utskick till förskolor Information på stockholm.se, annonsering lokalpress och utskick till vårdnadshavare Övergång xx/x

27 Föräldrar prioriterar val

28

29 Föräldrar prioriterar sina fem val 3/10-30/11 Om föräldrar inte hittar er förskola bland sina val ska de kontakta er. Ni vänder er till Kontaktcenter (KC) för att få barnets ansökan registrerad, med rätt ködatum. Om föräldrar inte har eller kan skaffa e-legitimation ska de kontakta KC. Övriga frågor, hänvisa föräldrar till KC ,

30 Nya ansökningar

31

32

33

34

35

36 Anordnarwebben Ni ser er kö i Anordnarwebben den kommer att minska när alla föräldrar prioriterat (30 nov) upprättat i december. Ni erbjuder plats på samma sätt som tidigare under en övergångsperiod överenskommelse skickas till I okt/nov prövotid för att erbjuda plats i Anordnarwebben för vissa förskolor.

37

38

39

40

41 Tidplan kommunikationsaktiviteter Registrera kö Göra prioriteringar Övergång till 5 val Avslut Information till anordnare, sdf, KC m fl om föräldrainformation Annons på stockholm.se Information på stockholm.se Talsvar KC Annons lokalpress (7/10) Annons 2 lokalpress (17/11) Uppdatering av texter och frågor och svar på stockholm.se (3/10) Brev-utskick köföräldrar (6/10) Brev-utskick nr 2 köföräldrar (17/11)

42 Information Information läggs löpande ut Frågor kan mejlas till Sid 42

43 Utveckling av anordnarwebben Uppgradering för att öka prestanda och göra systemet snabbare Sms och mejl vid förändringar t.ex. vid uppsägningar Systemutveckling av ovanstående pågår och beräknas vara klar kring årsskiftet Sid 43

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1 ÅRSREDOVISNING 2012 Sundbybergs stad sundbybergs stad 1 Årsredovisning SUNDBYBERGs STAD 2 sundbybergs stad Innehåll Den politiska ledningen har ordet...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Årets

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 1. Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs

Läs mer