Maskinmekanikerprov 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinmekanikerprov 2015"

Transkript

1 Maskinmekanikerprov Vem har det övergripande ansvaret för att din arbetsplats är säker? a. Skyddsombudet b. De fackliga organisationerna c. Arbetsgivaren d. Arbetstagaren 2. Under förutsättning att det finns minst en person på företaget som är certifierad, får även övrig personal arbeta med luftkonditioneringssystem under överinseende av denne om de... a.... är ackrediterade b.... förstår hur systemet fungerar c.... är korrumperade d.... har genomgått en godkänd utbildning och innehar utbildningsintyg e.... är licensierade 3. Vad är det första man ska tänka på när man arbetar med, eller i närheten av, startmotorn? a. Att stänga av tändningen för att undvika att startmotorn går igång av sig själv b. Att undvika elektriska stötar genom att inte vidröra batterikabeln eller startmotorn c. Att koppla bort batteriet för att undvika kortslutning 4. Vilken av dessa symboler varnar för vådligt eller hälsoskadligt ämne? a. A b. B c. C d. D e. E f. F 5. Vilket/vilka påstående(n) är riktiga beträffande härdplaster? a. Polyesterspackel, rutlim och härdarförtunning är exempel på härdplaster b. Härdplast bildas när du blandar en baskomponent och en härdare c. Det finns speciella regler för hantering av härdplaster för att undvika hud- och luftvägsallergier

2 6. Hur mycket utgör moms (avrundat till närmaste jämna krontal) på en faktura på 2318 SEK inkl moms? a. 580 SEK b. 463 SEK c. 579 SEK d. 464 SEK 7. Vilket/vilka av följande påståenden är riktigt/riktiga beträffande ekonomin på det företag du jobbar? a. Banklån är kortfristig skuld b. Banklån är långfristig skuld c. Leverantörsskulder är kortfristiga skulder d. Leverantörsskulder är långfristiga skulder e. Checkkredit är en kortfristig skuld f. Checkkredit är en långfristig skuld 8. Ert företag har köpt reservdelar från England. På fakturan står det angivet VAT. Vad innebär bokstäverna? a. Att delarna är befriade från moms b. Att delarna inte behöver förtullas c. Att delarna är skickade enligt överenskommelse d. Det är engelsk benämning på moms e. Att delarna är slut i lager 9. Hur många grader är det från kant till kant på skruvskallen (vinkeln α)? a. 90 b. 60 c. 50 d. 45 e. 37,5 f Hur mycket är 1⅓" uttryckt i mm? a. 31,75 mm b. 19,05 mm c. 21,17 mm d. 33,87 mm e. 29,16 mm 11. En 4-cylindrig motor på cm³ har cylinderdiameter 76 mm. Vilken slaglängd har motorn? a. 183,8 mm b. 76 mm c. 146 mm d. 77 mm e. 69 mm

3 12. I en rätvinklig triangel är sida A = 300 mm och sidan B = 400 mm. Hur lång är den rödmarkerade sidan C? (Pythagoras sats) a. 485 mm b. 490 mm c. 495 mm d. 500 mm e. 505 mm f. 510 mm 13. Vad är den engelska benämningen på verktyget på bilden? a. Crow bar b. Roll bar c. Hacksaw d. Chisel e. Chip cutter 14. Which statement(s) is/are correct for the torque wrench? a. It measures the amount of torque applied to a bolt or nut b. Should never be used to loosen bolts or nuts c. Should be returned to the lowest setting after usage d. Even turning speed should be maintained during tightening 15. For measuring resistance in a circuit... a.... a multimeter has to be connected in series to the item you want to measure b.... a multimeter has to be connected parallel to the item you want to measure c.... the item you want to measure has to be removed d.... the circuit has to be turned off 16. Vad av följande är korrekt beträffande common-railsystemets komponenter? a. Insprutningsventilerna/spridarna aktiveras med en 12-voltssignal b. Insprutningsventilerna/spridarna aktiveras med en växelströmssignal c. Inget av påståendena är korrekt 17. Vilken funktion har regulatorn i laddningssystemet? a. Regulatorn håller den genererade spänningen konstant när generatorns varvtal ändras b. Regulatorn håller generatorns varvtal konstant så att även den genererade spänningen är konstant c. Regulatorn genererar elektricitet när motorn är igång

4 18. Vilken är den största skillnaden mellan en voltmeter och ett oscilloskop? a. Ett oscilloskop har sitt eget batteri och är därför mycket mobilt och enkelt att använda jämfört med en voltmeter b. Ett oscilloskop har olika ändstycken till sonderna som underlättar anslutning till kontakter och uttag. Det har inte en voltmeter c. På ett oscilloskop visas signalvärdet över tiden, medan en voltmeter endast visar signalen momentant d. På ett oscilloskop visas medelvärdet av snabba, varierande signaler, medan voltmetern visar en mer exakt signal 19. Vilka/vilka fel kan upptäckas vid kontroll av rotorspolen? a. Avbrott i eller jordad rotorspole b. Kortslutning mellan rotorspole och batteri c. Varken A eller B 20. Vilken funktion har dioden i ritningen? a. Dioden förhindrar att strömbrytaren bränns b. Dioden förhindrar att kretsen exploderar när polariteten kastas om c. Dioden ser till att spolen L fungerar när transistorn stängs d. Dioden skyddar transistorn mot höga spänningar 21. Vilket av följande påståenden angående spänning och ström är riktigt? a. Spänning ska mätas mellan två punkter, medan ström mäts inom en krets b. Spänning ska mätas inom en krets, medan ström mäts mellan två punkter c. Både spänning och ström ska mätas mellan två punkter d. Både spänning och ström ska mätas inom en krets 22. Vad av följande gäller för startmotorn? A: Den ström som flyter genom startmotorn minskar i takt med att startmotorns varvtal ökar, pga. spänningens backriktning. B: Maximalt vridmoment uppnås när startmotorns varvtal är högt. a. Påstående A är korrekt b. Påstående A och B är båda korrekta c. Påstående A och B är båda felaktiga d. Påstående B är korrekt

5 23. Använd bilden för att beräkna frekvensen hos de givna signalerna och välj rätt svar nedan a. Frekvensen för båda kanalerna är 55,5 Hz b. Frekvensen för kanal 1 är 5,55 Hz och 55,5 Hz för kanal 2 c. Frekvensen för båda kanalerna är 180 Hz d. Frekvensen för båda kanalerna är 5,55 Hz 24. Hur stor ström är det rimligt att denna komponent förbrukar? a. 4,5 A b. 20 ma c. 100 A d. 50 ma 25. Hur många Ohm har motståndet R1 i kretsen? a. 60 Ohm b. 75 Ohm c. 90 Ohm d. 100 Ohm 26. Vilket oscillogram överensstämmer med en induktiv givare? a. A b. B c. C d. D

6 27. När finns det spänning i anslutning +30? a. När tändningslåset är i körläge b. När tändningslåset är i radioläge c. Alltid när batteriet är inkopplat 28. Signalen från kylvätsketemp-sensorn används för att reglera insprutningsmängden i förhållande till temperaturen. Vad innehåller sensorn? a. Kondensator b. Thermistor c. Transistor d. Potentiometer e. Hall-givare

7 29. Vad händer om det blir avbrott i kabeln till S, på generatorn, i kopplingsschemat? a. Det gör ingen skillnad b. Generatorn kommer att överladda c. Generatorn blir strömförande d. Generatorn kommer att ladda för lite e. Batterispänningen stabiliseras till 9,5 volt 30. Vad av följande beträffande automatväxellådsolja (ATF) är korrekt? a. ATF försämras bara i proportion till hur många år den används, vilket gör det nödvändigt att byta den vid angiven tid b. Om ATF inte byts blir växellådan stötigare, men bränsleekonomin förbättras c. Under normala driftförhållanden sjunker inte ATF-vätskans nivå d. En automatisk växellåda behöver inte nödvändigtvis ATF. ATF kan bytas ut mot olja för manuella växellådor, eftersom den oljan också uppfyller de nödvändiga specifikationerna

8 31. Vilket/vilka av följande påståenden är riktigt/riktiga beträffande batterisyra? a. Den består av 37 % svavelsyra och 63 % vatten b. Den leder strömmen mellan plattorna c. 1 liter batterisyra från ett fulladdat batteri väger 1,28-1,29 kg d. 1 liter destillerat vatten väger 1 kg 32. Vilket värde läser du av på mikrometern? a. 2,84 mm b. 23,4 mm c. 2,34 mm d. 28,4 mm 33. Vilket av följande påståenden avseende sträckbult är riktigt? a. En sträckbult kan alltid återanvändas eftersom den är avsedd att deformeras b. Om man använder sträckbultar i stället för vanliga bultar förhindrar det att bultarna lossnar c. Den angivna vinkeln för att dra åt sträckbultar med varierar beroende på bulten och/eller funktion d. Man kan fastställa om en sträckbult kan återanvändas genom att visuellt kontrollera om det finns stora deformationer eller fel 34. Vilken skruvskalle är Pozidrive? a. A b. B c. C d. D e. E f. F 35. Hur beräknas effekten i ett hydraulsystem? a. Effekt = tryck x area b. Effekt = hastighet x area c. Effekt = tryck x flöde

9 36. Vad kallas den ledpunkt som bromsbackarna är infästa vid och vilken av bromsbackarna är sekundärback? a. Kammarbult b. Ankarbult c. Pinnbult d. Spindelbult e. X är sekundärback f. Y är sekundärback 37. Vad kallas muttern på bilden? a. Låsmutter b. Saxpinnsmutter c. Hårnålsmutter d. Kronmutter e. Sprintmutter f. Navmutter 38. Bilden visar komponenter i tryckluftssystemet i verkstaden. Vad kallas komponenten till höger märkt MAX/MIN? a. Dimsmörjare b. Tryckregulator c. Vattenavskiljare d. Strypventil 39. Vilken funktion har ventilen som är ansluten till cylinderns kolvsida? a. Slangbrottsventil b. Återfyllnadsventil c. Snabbslagsventil d. Lasthållningsventil e. Bromsventil 40. Vilken/vilka uppgift(er) har bågsvetselektrodens hölje? a. Att rikta materialet från elektroden mot smältan b. Bilda slagg och skydda svetssmältan c. Att tillföra grundmaterialet en hög kolhalt för god svetsbarhet

10 41. Hur bestäms rätt mängd bränsle? a. Genom att mäta den mängd luft som används av motorn b. Genom att mäta det lufttryck som används av motorn c. Genom att mäta vikten av den luft som används av motorn d. Genom att mäta gasspjällets öppning 42. Vad av följande är riktigt? a. Kronmuttern behöver inte dras åt till angivet vridmoment, eftersom saxsprinten förhindrar att kronmuttern lossnar b. Om det inte går att rikta in kronmutterns öppning och bulthålet, riktar du in dem i lossdragningsriktningen c. Saxsprintar i rostfritt stål kan återanvändas d. Böj saxsprinten som i bilden för att förhindra att kronmuttern lossnar 43. Vad av följande kan upptäckas när man utför sprickinspektion med färg? a. Läckage i en slang eller ledning b. Små sprickor i cylinderblock eller bromsskiva c. Kuggingrepp i differentialdreven d. Distorsion vid anliggningsytor 44. Vad gäller för bränslepumpen på bilden? a. Kamaxeln driver skovelhjulet direkt b. Backventilen öppnas när bränslepumpen stannar c. Säkerhetsventilen stängs när trycket på utsläppssidan blir för högt d. Resttrycket förhindrar bränslelås i bränsleledningen 45. Vilket av följande påståenden angående motorns smörjsystem är korrekt? a. Motoroljans smörjegenskaper försämras över 125 ºC. b. Normalt oljetryck ligger mellan 0,5 och 5,0 kpa. c. Båda påståendena är korrekta d. Inget av påståendena är korrekt

11 46. Vilket av följande påståenden angående interna motorkomponenter är korrekt? a. Delade drivhjul reducerar kuggspel b. Felaktig installation av balansaxeln kan generera sex olika vibrationsrörelser vid varje vevaxelvarv c. Inget av påståendena är korrekt 47. I den röda rutan på bilden ska det finnas en pil, som anger rotationsriktning. Åt vilket håll ska den bakre axelns pinjong rotera i förhållande till den främre axelns pinjong? a. Åt samma håll b. Åt motsatt håll 48. Vad är den grundläggande teorin bakom kylning? a. Vätska tillför värme till en substans vid avdunstning b. Vätska tar värme från en substans vid avdunstning c. När vätska avdunstar ökar den omgivande temperaturen d. Kalla substanser krävs för att få en vätska att förångas 49. Bilden föreställer en a.... överströmningsventil b.... tryckbegränsningsventil c.... backventil 50. Vilken av de tre komponenterna är det som åstadkommer momentförstärkning? a. Pumphjulet b. Turbinhjulet c. Ledhjulet

Maskinmekaniker 2011. 2. Vilka två typer av glas finns det för bilrutor? Härdat glas Polyvinylklorid Laminerat glas Plastvinylglas

Maskinmekaniker 2011. 2. Vilka två typer av glas finns det för bilrutor? Härdat glas Polyvinylklorid Laminerat glas Plastvinylglas Maskinmekaniker 2011 1. Enligt bilden ska skruven dras åt på ett speciellt sätt. Varför? För att slippa använda onödigt stora momentnycklar För att friktionen i gängor och under skruvskalle inte ska påverka

Läs mer

Lastbilsmekaniker 2013

Lastbilsmekaniker 2013 Lastbilsmekaniker 2013 1. Vilken lag reglerar hur lokaler och maskiner utformas så att de anställda inte ska skadas? a. Lagen om anställningsskydd b. Medbestämmandelagen c. Arbetsmiljölagen d. Förtoendemannalagen

Läs mer

Lastbilsmekaniker 2016

Lastbilsmekaniker 2016 Lastbilsmekaniker 2016 1. Varje företag som arbetar med luftkonditioneringssystem med fyllning över 3 kg i bilar (Kategori V, tidigare 2.3), måste ha en ansvarig person som är... a.... ackrediterad b....

Läs mer

1. Vilken av topparna på bilden representerar det vi kallar för pilotsignal (insprutning) räknat från vänster? - 1-2 - 3 eller 4-5, 6 eller 7

1. Vilken av topparna på bilden representerar det vi kallar för pilotsignal (insprutning) räknat från vänster? - 1-2 - 3 eller 4-5, 6 eller 7 Maskinprov 2012 1. Vilken av topparna på bilden representerar det vi kallar för pilotsignal (insprutning) räknat från vänster? - 1-2 - 3 eller 4-5, 6 eller 7 2. Bilden visar en momentomvandlare. Ange numret

Läs mer

Lastbilsmekaniker 2011

Lastbilsmekaniker 2011 Lastbilsmekaniker 2011 1. Det uppstår missljud när kopplingspedalen trycks ned med motorn igång. Vilket är den troligaste orsaken? Kopplingsarmens returfjäder är brusten För litet spel i ingående axeln

Läs mer

Impulsgivare. Kamaxelgivare

Impulsgivare. Kamaxelgivare "VCC047115 SV 200906 Impulsgivare Utmed svänghjulet/medbringarplåtens periferi finns hål. För varje flank som passerar impulsgivaren induceras en spänning i spolen. Detta genererar en växelströmssignal,

Läs mer

Personbilsmekaniker 2016

Personbilsmekaniker 2016 Personbilsmekaniker 2016 1. Vad avses med reklamation? a. Kunden anser att varan eller tjänsten är felaktig och ska rättas till utan kostnad b. Att göra reklam för en vara eller tjänst c. När ett företag

Läs mer

Personbilsmekanikerprov 2015

Personbilsmekanikerprov 2015 Personbilsmekanikerprov 2015 1. Vid vilket/vilka tillfälle(n) finns det möjlighet att öka kundnöjdheten och se till att kunden blir en återkommande kund? a. När kunden ringer och beskriver problemet och

Läs mer

Reservdelsspecialistprov 2015

Reservdelsspecialistprov 2015 Reservdelsspecialistprov 2015 1. Vilket/vilka av följande är kvalitetskontrollsystem? a. ISO 14000 b. KPL 2000 c. KBV och KSV d. ISO 9000 2. Vad av följande är företagsledarens uppgift(er)? a. Planering

Läs mer

Maskinmekaniker 2013. 1. Vem är ansvarig för att anmälan om arbetsskada fylls i och lämnas till försäkringskassan?

Maskinmekaniker 2013. 1. Vem är ansvarig för att anmälan om arbetsskada fylls i och lämnas till försäkringskassan? Maskinmekaniker 2013 1. Vem är ansvarig för att anmälan om arbetsskada fylls i och lämnas till försäkringskassan? a. Skyddsombudet b. Den skadade c. Arbetsgivaren d. Fackklubbens ordförande 2. Du arbetar

Läs mer

Lastbilsprov Bilden föreställer en överströmningsventil -... tryckbegränsningsventil -... backventil

Lastbilsprov Bilden föreställer en överströmningsventil -... tryckbegränsningsventil -... backventil Lastbilsprov 2012 1. Bilden föreställer en... -... överströmningsventil -... tryckbegränsningsventil -... backventil 2. I vilket läge befinner sig reläventilen på bilden? - Ansättning - Avluftning - Opåverkad

Läs mer

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism Elektricitet och magnetism Eldistribution Laddning Ett grundläggande begrepp inom elektricitetslära är laddning. Under 1700-talet fann forskarna två sorters laddning POSITIV laddning och NEGATIV laddning

Läs mer

Maskinmekaniker Hur fort får du köra på motorväg med personbil med tillkopplat bromsat släp?

Maskinmekaniker Hur fort får du köra på motorväg med personbil med tillkopplat bromsat släp? Maskinmekaniker 2016 1. Hur fort får du köra på motorväg med personbil med tillkopplat bromsat släp? a. 70 km/tim b. 80 km/tim c. 90 km/tim d. 100 km/tim e. 110 km/tim 2. Vilket påstående är riktigt? a.

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se * Skillnader mellan radiorör och halvledarkomponenter 1.Halvledarkomponenter är mycket mindre I storlek 2.De är mycket tåliga för slag och stötar

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Bilskadereparatör 2011

Bilskadereparatör 2011 Bilskadereparatör 2011 1. Vad visar de markeringar som finns på bilden? Tillåtna skarvställen Möjliga brytpunkter Tillåtna lyftpunkter Känsliga deformationspunkter 2. Vilket är det första efterarbete du

Läs mer

Fordonslackerarprov 2015

Fordonslackerarprov 2015 Fordonslackerarprov 2015 1. Vem har det övergripande ansvaret för att din arbetsplats är säker? a. Skyddsombudet b. De fackliga organisationerna c. Arbetsgivaren d. Arbetstagaren 2. Verkstäder i motorbranschen

Läs mer

Bilmekaniker 2011. 5. Vad läser MAP (Manifold Absolute Pressure) -sensorn av? Luft volym Tryck Luftens densitet Luftens kvalitet

Bilmekaniker 2011. 5. Vad läser MAP (Manifold Absolute Pressure) -sensorn av? Luft volym Tryck Luftens densitet Luftens kvalitet Bilmekaniker 2011 1. Ventilfjädrar är ofta oregelbundet lindade (har en tätare lindning i den ena ändan). Anledningen till detta är att...... fjädern ska ta mindre plats... fjäderns kylning ska bli bättre...

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Bilskadereparatör 2014

Bilskadereparatör 2014 Bilskadereparatör 2014 1. Åt vilket håll ska kundens bil parkeras när den är klar för avhämtning? a. Så att kunden får backa ut bilen b. Så att kunden kan köra ut och inte behöver backa c. Om kunden är

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI KAPITEL 1 ELLÄRA Reviderad: 20050816 Inledning Som ni vet går allt på elektricitet även röntgenapparater. Därför inleds röntgenteknikkursen med en kort presentation av ellärans

Läs mer

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Författad av Jenny Karlsson Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9 Ämnen: Fysik Speltid: 6/5/5/6 minuter Produktionsår: 2017 INNEHÅLL: Elektricitet, spänning och ström Elsäkerhet och

Läs mer

Lastbilsmekanikerprov 2015

Lastbilsmekanikerprov 2015 Lastbilsmekanikerprov 2015 1. Vad gäller efter reparation för ett fordon som belagts med körförbud? a. Provkörning får endast ske i omedelbart samband med reparationen b. Efter reparation måste fordonet

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6 Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 6 1 Växelström - komponenter Växelström beskrivs enklast i komplex form Kräver kännedom om komplex analys Grund för signalteori Lösningsmetoder

Läs mer

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud.

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud. M115N / Mårdskydd för motorfordon 12V jagar bort mårdar med hjälp av små högspänningsplattor laddade med ca. 200 300 V genom elektriska chocker i fordonets motorutrymme (endast svaga strömpulser som skrämmer

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

EMK och inre resistans - tvåpolen

EMK och inre resistans - tvåpolen elab009a EMK och inre resistans - tvåpolen Namn Datum Handledarens sign. Laboration I den här laborationen skall du undersöka vad en tvåpol är och hur den fungerar. Viktiga begrepp att förstå är emk och

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Mät kondensatorns reaktans

Mät kondensatorns reaktans Ellab012A Mät kondensatorns reaktans Namn Datum Handledarens sign Varför denna laboration? Avsikten med den här laborationen är att träna grundläggande analys- och mätteknik vid mätning på växelströmkretsar

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

KAPITEL 4 MTU AB

KAPITEL 4 MTU AB KAPITEL 4 MTU AB 2007 65 TIDSDIAGRAM Ett vanligt diagram består av två axlar. Den ena är horisontell (x) och den andre vertikal (y). Dessutom har man en kurva. W V Ovan har vi som ex. ritat in en kurva

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Efter avsnittet ska du:

Efter avsnittet ska du: ELLÄRA Kapitel 3 Efter avsnittet ska du: veta vad som menas med att ett föremål är elektriskt laddat kunna förklara vad elektricitet är veta vad som menas med strömstyrka, spänning och resistans samt känna

Läs mer

Laboration II Elektronik

Laboration II Elektronik 817/Thomas Munther IDE-sektionen Halmstad Högskola Laboration II Elektronik Transistor- och diodkopplingar Switchande dioder, D1N4148 Zenerdiod, BZX55/C3V3, BZX55/C9V1 Lysdioder, Grön, Gul, Röd, Vit och

Läs mer

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Växelspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Mätningar på transistorkopplingar

Mätningar på transistorkopplingar Ellab015A Mätningar på transistorkopplingar Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Transistorn är en av de allra viktigaste komponenterna inom elektroniken. I den här laborationen

Läs mer

Spolens reaktans och resonanskretsar

Spolens reaktans och resonanskretsar Ellab013A Spolens reaktans och resonanskretsar Namn Datum Handledarens sign Laboration Varför denna laboration? Avsikten med den här laborationen är att träna grundläggande analys- och mätteknik vid mätning

Läs mer

Reservdelsspecialist 2016

Reservdelsspecialist 2016 Reservdelsspecialist 2016 1. Vilka påståenden är riktiga beträffande 'Konsumentköplagen'? a. 'Konsumentköplagen' är endast rådgivande b. Sedan den 1 april 2005 är reklamationstiden förlängd till 3 år c.

Läs mer

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd Kopplingsövningar Det här kapitlet har vi kallat "Prova på". Prova på Det är till för att du ska bekanta dig med det kopplingsbord - breadboard som du ska arbeta med och det universalinstrument av god

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Allmän symbol för diod. Ledriktning. Alternativ symbol för en ideal diod.

Allmän symbol för diod. Ledriktning. Alternativ symbol för en ideal diod. 14BDioder Den ideala dioden. En stor och viktig grupp av halvledarkomponenter utgör dioderna, som kännetecknas av att de har vad man kallar ventilverkan. De uppvisar låg resistans för ström i den ena riktningen,

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

GPS- och Elmöte 27 maj 2008

GPS- och Elmöte 27 maj 2008 GPS- och Elmöte 27 maj 2008 Teoretiska grunder och definitioner Storhet Beteckning Enhet Beteckning Ström I ampere A Spänning U volt V Resistans R motstånd Ω Effekt P kraft W, kw Energi E utfört arbete

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. SW838 Termostat till handdukstork

INSTALLATIONSGUIDE. SW838 Termostat till handdukstork INSTALLATIONSGUIDE SW838 Termostat till handdukstork BÄSTE KUND Tack för att du valt vår produkt. Tag några minuter att läsa denna manual innan installation och användning. VARNING 1. Använd aldrig en

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

FUNKTIONSPRINCIP: CITROEN SYSTEM FÖR KONSTANT FOR- DONSHÖJD "SC/MAC"

FUNKTIONSPRINCIP: CITROEN SYSTEM FÖR KONSTANT FOR- DONSHÖJD SC/MAC FUNKTIONSPRINCIP: CITROEN SYSTEM FÖR KONSTANT FOR- DONSHÖJD "SC/MAC" 1 - PRESENTATION AV SYSTEMET Sedan september 1993 har alla XANTIA med ABS standardutrustats med "SC/MAC" (Citroën system för konstant

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

1( ), 2( ), 3( ), 4( ), 5( ), 6( ), 7( ), 8( ), 9( )

1( ), 2( ), 3( ), 4( ), 5( ), 6( ), 7( ), 8( ), 9( ) Inst. för Fysik och materialvetenskap Ola Hartmann Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I 2008-10-08 Skrivtid: 5 tim. för Kand_Fy 2 och STS 3. Hjälpmedel: Physics Handbook, formelblad i Elektricitetslära, räknedosa

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA.

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA. Föreläsning 1 Likströmsmaskinen och likström (test). 1. Modell och verklighet. 2. Moment och ström (M&IA). Momentkonstanten K2Ф. 3. Varvtal och inducerad spänning (ω&ua). Spänningskonstanten K2Ф. 4. Momentkonstant

Läs mer

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01 Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 3 R- och RL-nät i tidsplanet Elektronik för D ETIA01??? Telmo Santos Anders J Johansson Lund Februari 2008 Laboration 3 Mål Efter laborationen vill vi att

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Steget vidare. (By JaunJimenez at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid= )

Steget vidare. (By JaunJimenez at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid= ) Steget vidare I en växelström hoppar elektronerna fram och tillbaka 50 gånger per sekund i Sverige. I andra länder har man andra system. I USA hoppar elektronerna med 60Hz. Man kan även ha andra spänningar.

Läs mer

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC SIT Sports Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 1 SIT Sports Tracking Unit SIT Sports Tracking enheten måste monteras och anslutas i alla tävlandes bilar innan ankomst till besiktningen,

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTRUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVR Elektroteknik MF1017 013 10 31 Kl: 14:00 17:00 Du får, som hjälpmedel, använda räknedosa, kursens lärobok

Läs mer

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 ELEKTRISK TESTER 12/24V När du ansluter din Cargo till fordonets batteri så kommer du att ha en mängd olika testmöjligheter framför dig! Med ett tryck på strömbrytaren

Läs mer

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Läs mer

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Automation 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet 5MT001: Lektion 1 p. 2 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet Ohms lag Ström Spänning Motstånd 5MT001: Lektion 1 p.

Läs mer

Varvtalsstyrning av likströmsmotorer

Varvtalsstyrning av likströmsmotorer Varvtalstyrning av likströmsmotorer Föreläsning 6 Kap 3.6 Grundkretsar med transistorer, avsnitt Transistorn som switch sid 3-42. Kap. 7.6 Kraftelektronik avsnitten Systemuppbyggnad sid 7-36, Likspänningsomvandlare

Läs mer

Bilskadereparatör 2013

Bilskadereparatör 2013 Bilskadereparatör 2013 1. Vad står bokstäverna MAF för? a. Motorbranschens Yrkesnämnd b. MAF är ett fackförbund c. Motorarbetarnas förening d. Motorbranschens Arbetsgivareförbund e. Miljöverket 2. Under

Läs mer

Reservdelsspecialist 2011

Reservdelsspecialist 2011 Reservdelsspecialist 2011 1. Vad kallas denna typ av fjäder? Progressionsfjäder Parabelfjäder Jämnlastfjäder Konventionell bladfjäder 2. Du ska utföra ett arbete som innebär att dragkroken måste demonteras.

Läs mer

Mät spänning med en multimeter

Mät spänning med en multimeter elab002a Mät spänning med en multimeter Namn atum Handledarens sign Elektrisk spänning och hur den mäts Elektrisk spänning uppstår när elektriska laddningar separeras från varandra Ett exempel är statisk

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Vad är elektricitet?

Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Grundämnenas elektriska egenskaper avgörs av antalet elektroner i det yttersta skalet - valenselektronerna! Skol-modellen av en Kiselatom. Kisel med atomnumret

Läs mer

FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe

FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe O B S gäller endast TECH1 kontakt med 10 uttag. Kontakten sitter i motorrummet, bakom vänstra

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer som är

Läs mer

Mekanisk solros, Digitala projekt(edi021) Kristoer Nordvall, Stefan Windfeldt, Inlämmnad: 4 december 2006

Mekanisk solros, Digitala projekt(edi021) Kristoer Nordvall, Stefan Windfeldt, Inlämmnad: 4 december 2006 Mekanisk solros, Digitala projekt(edi021) Kristoer Nordvall, d03kn@student.lth.se Stefan Windfeldt, d03sw@student.lth.se Inlämmnad: 4 december 2006 Innehåll 1 Problembeskrivning 3 2 Teknisk beskrivning

Läs mer

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I 6. Likströmskretsar 6.1 Elektrisk ström, I Elektrisk ström har definierats som laddade partiklars rörelse mer specifikt som den laddningsmängd som rör sig genom en area på en viss tid. Elström kan bestå

Läs mer

4. Elektromagnetisk svängningskrets

4. Elektromagnetisk svängningskrets 4. Elektromagnetisk svängningskrets L 15 4.1 Resonans, resonansfrekvens En RLC krets kan betraktas som en harmonisk oscillator; den har en egenfrekvens. Då energi tillförs kretsen med denna egenfrekvens

Läs mer

Personbilsmekaniker 2014

Personbilsmekaniker 2014 Personbilsmekaniker 2014 1. Vem utfärdar regler och föreskrifter för arbetsmiljön? a. Socialstyrelsen b. Riksförsäkringsverket c. Arbetsmiljöinspektionen d. Arbetsmiljöverket e. Länsarbetsnämnden f. Arbetsmarknadsstyrelsen

Läs mer

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll.

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. 250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTOTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTE I ELEKTOTEKNIK MED SV Elektroteknik MF117 11 1 18 Kl: 14: 17: För godkänt fordras c:a 5% av totalpoängen. Du får lämna salen tidigast

Läs mer

Extrauppgifter Elektricitet

Extrauppgifter Elektricitet Extrauppgifter Elektricitet 701 a) Strömmen genom en ledning är 2,50 A Hur många elektroner passerar varje sekund genom ett tvärsnitt av ledningen? b) I en blixt kan strömmen vara 20 ka och pågå i 0,90

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer