Maskinmekanikerprov 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinmekanikerprov 2015"

Transkript

1 Maskinmekanikerprov Vem har det övergripande ansvaret för att din arbetsplats är säker? a. Skyddsombudet b. De fackliga organisationerna c. Arbetsgivaren d. Arbetstagaren 2. Under förutsättning att det finns minst en person på företaget som är certifierad, får även övrig personal arbeta med luftkonditioneringssystem under överinseende av denne om de... a.... är ackrediterade b.... förstår hur systemet fungerar c.... är korrumperade d.... har genomgått en godkänd utbildning och innehar utbildningsintyg e.... är licensierade 3. Vad är det första man ska tänka på när man arbetar med, eller i närheten av, startmotorn? a. Att stänga av tändningen för att undvika att startmotorn går igång av sig själv b. Att undvika elektriska stötar genom att inte vidröra batterikabeln eller startmotorn c. Att koppla bort batteriet för att undvika kortslutning 4. Vilken av dessa symboler varnar för vådligt eller hälsoskadligt ämne? a. A b. B c. C d. D e. E f. F 5. Vilket/vilka påstående(n) är riktiga beträffande härdplaster? a. Polyesterspackel, rutlim och härdarförtunning är exempel på härdplaster b. Härdplast bildas när du blandar en baskomponent och en härdare c. Det finns speciella regler för hantering av härdplaster för att undvika hud- och luftvägsallergier

2 6. Hur mycket utgör moms (avrundat till närmaste jämna krontal) på en faktura på 2318 SEK inkl moms? a. 580 SEK b. 463 SEK c. 579 SEK d. 464 SEK 7. Vilket/vilka av följande påståenden är riktigt/riktiga beträffande ekonomin på det företag du jobbar? a. Banklån är kortfristig skuld b. Banklån är långfristig skuld c. Leverantörsskulder är kortfristiga skulder d. Leverantörsskulder är långfristiga skulder e. Checkkredit är en kortfristig skuld f. Checkkredit är en långfristig skuld 8. Ert företag har köpt reservdelar från England. På fakturan står det angivet VAT. Vad innebär bokstäverna? a. Att delarna är befriade från moms b. Att delarna inte behöver förtullas c. Att delarna är skickade enligt överenskommelse d. Det är engelsk benämning på moms e. Att delarna är slut i lager 9. Hur många grader är det från kant till kant på skruvskallen (vinkeln α)? a. 90 b. 60 c. 50 d. 45 e. 37,5 f Hur mycket är 1⅓" uttryckt i mm? a. 31,75 mm b. 19,05 mm c. 21,17 mm d. 33,87 mm e. 29,16 mm 11. En 4-cylindrig motor på cm³ har cylinderdiameter 76 mm. Vilken slaglängd har motorn? a. 183,8 mm b. 76 mm c. 146 mm d. 77 mm e. 69 mm

3 12. I en rätvinklig triangel är sida A = 300 mm och sidan B = 400 mm. Hur lång är den rödmarkerade sidan C? (Pythagoras sats) a. 485 mm b. 490 mm c. 495 mm d. 500 mm e. 505 mm f. 510 mm 13. Vad är den engelska benämningen på verktyget på bilden? a. Crow bar b. Roll bar c. Hacksaw d. Chisel e. Chip cutter 14. Which statement(s) is/are correct for the torque wrench? a. It measures the amount of torque applied to a bolt or nut b. Should never be used to loosen bolts or nuts c. Should be returned to the lowest setting after usage d. Even turning speed should be maintained during tightening 15. For measuring resistance in a circuit... a.... a multimeter has to be connected in series to the item you want to measure b.... a multimeter has to be connected parallel to the item you want to measure c.... the item you want to measure has to be removed d.... the circuit has to be turned off 16. Vad av följande är korrekt beträffande common-railsystemets komponenter? a. Insprutningsventilerna/spridarna aktiveras med en 12-voltssignal b. Insprutningsventilerna/spridarna aktiveras med en växelströmssignal c. Inget av påståendena är korrekt 17. Vilken funktion har regulatorn i laddningssystemet? a. Regulatorn håller den genererade spänningen konstant när generatorns varvtal ändras b. Regulatorn håller generatorns varvtal konstant så att även den genererade spänningen är konstant c. Regulatorn genererar elektricitet när motorn är igång

4 18. Vilken är den största skillnaden mellan en voltmeter och ett oscilloskop? a. Ett oscilloskop har sitt eget batteri och är därför mycket mobilt och enkelt att använda jämfört med en voltmeter b. Ett oscilloskop har olika ändstycken till sonderna som underlättar anslutning till kontakter och uttag. Det har inte en voltmeter c. På ett oscilloskop visas signalvärdet över tiden, medan en voltmeter endast visar signalen momentant d. På ett oscilloskop visas medelvärdet av snabba, varierande signaler, medan voltmetern visar en mer exakt signal 19. Vilka/vilka fel kan upptäckas vid kontroll av rotorspolen? a. Avbrott i eller jordad rotorspole b. Kortslutning mellan rotorspole och batteri c. Varken A eller B 20. Vilken funktion har dioden i ritningen? a. Dioden förhindrar att strömbrytaren bränns b. Dioden förhindrar att kretsen exploderar när polariteten kastas om c. Dioden ser till att spolen L fungerar när transistorn stängs d. Dioden skyddar transistorn mot höga spänningar 21. Vilket av följande påståenden angående spänning och ström är riktigt? a. Spänning ska mätas mellan två punkter, medan ström mäts inom en krets b. Spänning ska mätas inom en krets, medan ström mäts mellan två punkter c. Både spänning och ström ska mätas mellan två punkter d. Både spänning och ström ska mätas inom en krets 22. Vad av följande gäller för startmotorn? A: Den ström som flyter genom startmotorn minskar i takt med att startmotorns varvtal ökar, pga. spänningens backriktning. B: Maximalt vridmoment uppnås när startmotorns varvtal är högt. a. Påstående A är korrekt b. Påstående A och B är båda korrekta c. Påstående A och B är båda felaktiga d. Påstående B är korrekt

5 23. Använd bilden för att beräkna frekvensen hos de givna signalerna och välj rätt svar nedan a. Frekvensen för båda kanalerna är 55,5 Hz b. Frekvensen för kanal 1 är 5,55 Hz och 55,5 Hz för kanal 2 c. Frekvensen för båda kanalerna är 180 Hz d. Frekvensen för båda kanalerna är 5,55 Hz 24. Hur stor ström är det rimligt att denna komponent förbrukar? a. 4,5 A b. 20 ma c. 100 A d. 50 ma 25. Hur många Ohm har motståndet R1 i kretsen? a. 60 Ohm b. 75 Ohm c. 90 Ohm d. 100 Ohm 26. Vilket oscillogram överensstämmer med en induktiv givare? a. A b. B c. C d. D

6 27. När finns det spänning i anslutning +30? a. När tändningslåset är i körläge b. När tändningslåset är i radioläge c. Alltid när batteriet är inkopplat 28. Signalen från kylvätsketemp-sensorn används för att reglera insprutningsmängden i förhållande till temperaturen. Vad innehåller sensorn? a. Kondensator b. Thermistor c. Transistor d. Potentiometer e. Hall-givare

7 29. Vad händer om det blir avbrott i kabeln till S, på generatorn, i kopplingsschemat? a. Det gör ingen skillnad b. Generatorn kommer att överladda c. Generatorn blir strömförande d. Generatorn kommer att ladda för lite e. Batterispänningen stabiliseras till 9,5 volt 30. Vad av följande beträffande automatväxellådsolja (ATF) är korrekt? a. ATF försämras bara i proportion till hur många år den används, vilket gör det nödvändigt att byta den vid angiven tid b. Om ATF inte byts blir växellådan stötigare, men bränsleekonomin förbättras c. Under normala driftförhållanden sjunker inte ATF-vätskans nivå d. En automatisk växellåda behöver inte nödvändigtvis ATF. ATF kan bytas ut mot olja för manuella växellådor, eftersom den oljan också uppfyller de nödvändiga specifikationerna

8 31. Vilket/vilka av följande påståenden är riktigt/riktiga beträffande batterisyra? a. Den består av 37 % svavelsyra och 63 % vatten b. Den leder strömmen mellan plattorna c. 1 liter batterisyra från ett fulladdat batteri väger 1,28-1,29 kg d. 1 liter destillerat vatten väger 1 kg 32. Vilket värde läser du av på mikrometern? a. 2,84 mm b. 23,4 mm c. 2,34 mm d. 28,4 mm 33. Vilket av följande påståenden avseende sträckbult är riktigt? a. En sträckbult kan alltid återanvändas eftersom den är avsedd att deformeras b. Om man använder sträckbultar i stället för vanliga bultar förhindrar det att bultarna lossnar c. Den angivna vinkeln för att dra åt sträckbultar med varierar beroende på bulten och/eller funktion d. Man kan fastställa om en sträckbult kan återanvändas genom att visuellt kontrollera om det finns stora deformationer eller fel 34. Vilken skruvskalle är Pozidrive? a. A b. B c. C d. D e. E f. F 35. Hur beräknas effekten i ett hydraulsystem? a. Effekt = tryck x area b. Effekt = hastighet x area c. Effekt = tryck x flöde

9 36. Vad kallas den ledpunkt som bromsbackarna är infästa vid och vilken av bromsbackarna är sekundärback? a. Kammarbult b. Ankarbult c. Pinnbult d. Spindelbult e. X är sekundärback f. Y är sekundärback 37. Vad kallas muttern på bilden? a. Låsmutter b. Saxpinnsmutter c. Hårnålsmutter d. Kronmutter e. Sprintmutter f. Navmutter 38. Bilden visar komponenter i tryckluftssystemet i verkstaden. Vad kallas komponenten till höger märkt MAX/MIN? a. Dimsmörjare b. Tryckregulator c. Vattenavskiljare d. Strypventil 39. Vilken funktion har ventilen som är ansluten till cylinderns kolvsida? a. Slangbrottsventil b. Återfyllnadsventil c. Snabbslagsventil d. Lasthållningsventil e. Bromsventil 40. Vilken/vilka uppgift(er) har bågsvetselektrodens hölje? a. Att rikta materialet från elektroden mot smältan b. Bilda slagg och skydda svetssmältan c. Att tillföra grundmaterialet en hög kolhalt för god svetsbarhet

10 41. Hur bestäms rätt mängd bränsle? a. Genom att mäta den mängd luft som används av motorn b. Genom att mäta det lufttryck som används av motorn c. Genom att mäta vikten av den luft som används av motorn d. Genom att mäta gasspjällets öppning 42. Vad av följande är riktigt? a. Kronmuttern behöver inte dras åt till angivet vridmoment, eftersom saxsprinten förhindrar att kronmuttern lossnar b. Om det inte går att rikta in kronmutterns öppning och bulthålet, riktar du in dem i lossdragningsriktningen c. Saxsprintar i rostfritt stål kan återanvändas d. Böj saxsprinten som i bilden för att förhindra att kronmuttern lossnar 43. Vad av följande kan upptäckas när man utför sprickinspektion med färg? a. Läckage i en slang eller ledning b. Små sprickor i cylinderblock eller bromsskiva c. Kuggingrepp i differentialdreven d. Distorsion vid anliggningsytor 44. Vad gäller för bränslepumpen på bilden? a. Kamaxeln driver skovelhjulet direkt b. Backventilen öppnas när bränslepumpen stannar c. Säkerhetsventilen stängs när trycket på utsläppssidan blir för högt d. Resttrycket förhindrar bränslelås i bränsleledningen 45. Vilket av följande påståenden angående motorns smörjsystem är korrekt? a. Motoroljans smörjegenskaper försämras över 125 ºC. b. Normalt oljetryck ligger mellan 0,5 och 5,0 kpa. c. Båda påståendena är korrekta d. Inget av påståendena är korrekt

11 46. Vilket av följande påståenden angående interna motorkomponenter är korrekt? a. Delade drivhjul reducerar kuggspel b. Felaktig installation av balansaxeln kan generera sex olika vibrationsrörelser vid varje vevaxelvarv c. Inget av påståendena är korrekt 47. I den röda rutan på bilden ska det finnas en pil, som anger rotationsriktning. Åt vilket håll ska den bakre axelns pinjong rotera i förhållande till den främre axelns pinjong? a. Åt samma håll b. Åt motsatt håll 48. Vad är den grundläggande teorin bakom kylning? a. Vätska tillför värme till en substans vid avdunstning b. Vätska tar värme från en substans vid avdunstning c. När vätska avdunstar ökar den omgivande temperaturen d. Kalla substanser krävs för att få en vätska att förångas 49. Bilden föreställer en a.... överströmningsventil b.... tryckbegränsningsventil c.... backventil 50. Vilken av de tre komponenterna är det som åstadkommer momentförstärkning? a. Pumphjulet b. Turbinhjulet c. Ledhjulet

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Vad är och var finns elektronik?

Vad är och var finns elektronik? Vad är och var finns elektronik? Inom området elektricitet eller el-lära finns ett delområde som kallas elektronik. Kunskapen om elektriciteten började slå igenom i samhället i slutet på 1800-talet. Vi

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

ZAFIR 100 Batteriladdare

ZAFIR 100 Batteriladdare ZAFIR 100 Batteriladdare För blysyra batterier 14 150Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

Förord. I denna serviceinformation används följande nivåer på observandum och varning:

Förord. I denna serviceinformation används följande nivåer på observandum och varning: Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation om Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal Alternativa bränslen FM FE Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Optimering av startluftskam för W32 motorer

Optimering av startluftskam för W32 motorer Optimering av startluftskam för W32 motorer Sami Horttana Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik Vasa 2015 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram

Läs mer