Lastbilsmekanikerprov 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lastbilsmekanikerprov 2015"

Transkript

1 Lastbilsmekanikerprov Vad gäller efter reparation för ett fordon som belagts med körförbud? a. Provkörning får endast ske i omedelbart samband med reparationen b. Efter reparation måste fordonet bärgas till besiktningsstationen c. Fordonet ska besiktigas inom en månad efter reparationen d. Kunden kan hämta bilen och köra hem för att sedan köra till besiktningsstationen dagen efter e. Fordonet får endast köras kortaste vägen till besiktningsstationen 2. Vem eller vilka bestämmer över VD i ett aktiebolag som arbetar inom motorbranschen? a. Motorbranschens Arbetsgivareförbund b. Fackföreningen c. Bolagets styrelse d. Skatteverket e. Motorbranschens Yrkesnämnd 3. Vad är Euro 6? a. Totalvikten på en lastbil b. Den transporttyp bilen tillhör c. Emissionskrav d. Europakrav på lastbilens totalhöjd 4. Vid förbränning av bränslen i förbränningsmotorer bildas såväl ofarliga som farliga ämnen. Vilket eller vilka av följande ämnen är farligt/farliga? a. Kolmonoxid b. Kväve c. Kväveoxid d. Kolväten

2 5. Vid arbete med ett motorgasdrivet fordon (CNG) är det viktigt att ha utsug i taket. Varför? a. Motorgasen är extremt giftig b. Motorgasen är lättare än luft c. Motorgasen luktar väldigt illa d. Motorgasen är tyngre än luft 6. Ert företag får en offert från en leverantör. Vad är det leverantören har skickat till er? a. En upparbetningsplan b. En faktura c. Ett kostnadsförslag d. En aktivitetsplan e. En materialspecifikation 7. Vilket påstående är riktigt? a. Soliditet är lika med företagets betalningsförmåga på kort sikt b. Soliditet är lika med företagets betalningsförmåga på lång sikt 8. Mervärdesskatt (moms) är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor eller tjänster. Vad är rätt om moms? a. Moms betalas bara av den som är slutlig köpare av en vara eller tjänst b. Företag kan få moms tillbaka om man t.ex. köper in reservdelar för att lägga i lager c. Aktiebolag betalar inte moms när de gör inköp d. Moms kan vara olika stor beroende på vilken vara och/eller bransch den avser e. Om ett företag skyltar eller annonserar om ett tillbehör till sina kunder, måste priset alltid inkludera moms. 9. Om en buss gör 57 km/tim vid motorvarvtalet 1000 v/min, vad är då motorvarvtalet vid 80 km/tim på samma växel? a. Ca 1500 v/min b. Ca 1900 v/min c. Ca 1400 v/min d. Ca 1700 v/min e. Ca 1200 v/min f. Ca 1600 v/min 10. Hur mycket är 1¾" uttryckt i mm? a. 22,23 mm b. 19,05 mm c. 59,27 mm d. 44,45 mm e. 31,55 mm

3 11. Om lutningen är 100%, hur många grader lutar det då? a. 90 b. 60 c. 50 d Hur lång är bromssträckan från 100 km/tim om medelredardationen är 6,5 m/sek²? a. 48,1 m b. 59,3 m c. 23,8 m d. 41,3 m 13. For measuring the voltage drop of a load,... a.... a multimeter has to be connected in series with the load b.... a multimeter has to be connected parallel to the load c.... the load has to be disconnected d.... the circuit has to be turned off 14. If additional problems are discovered and repairs are required the Service Advisor should... a.... forget about it and pretend like there are no additional problems with the car b.... tell the technician to proceed with the repair assuming the customer will agree c.... call the customer and tell him/her that new repairs were carried out d.... call the customer and ask if he/she wants the additional repairs carried out 15. Översätt high beam a. Helljus b. Högväxel c. Hög effekt d. Högt vridmoment 16. Vilken enhet inom elektricitet betecknas med bokstaven R? a. Ström b. Spänning c. Motstånd

4 17. Vilken egenskap hos generatorn kontrolleras vid test utan belastning? a. Om den genererade spänningen upprätthålls på en konstant nivå ifall generatorns varvtal ändras b. Diodfunktionen c. Om generatorns uteffekt är korrekt d. Om den spänning som genereras vid neutralpunkten är tillräcklig 18. Vilket av följande påståenden angående hallelement är korrekt? a. Halleffekten beskriver fenomenet att en utspänning genereras när en strömförande halvledare placeras i ett magnetiskt fält b. Det magnetiska fältets vinkel mot hallkomponenten påverkar inte hallkomponentens utspänning 19. Vilket/vilka av följande påståenden är rätt? Frekvens är... a.... antal perioder per motorvarv b.... antal perioder per sekund c.... antal spänningsövergångar per sekund d.... spänningspulsens stigningstid 20. Vad betyder symbolen på bilden? a. Motstånd b. Kondensator c. Säkring d. Spole 21. Ett fulladdat batteri fryser vid -67 C. Vid vilken temperatur fryser ett helt urladdat batteri? a C b C c C d. - 7 C e. ± 0 C 22. Vilken av följande egenskaper gäller för en fotodiod? a. Motståndet varierar beroende på hur mycket ljus som lyser på den b. Strömstyrkan varierar beroende på hur mycket ljus som lyser på den c. Strömstyrkan ut från en fotodiod är alltid större än strömstyrkan ut från en fototransistor d. En fotodiod kallas ibland för en kadmiumcell 23. Märkningen på en diod talar om. a. värdet på resistansen (Ω) b. vilken sida som är anodsidan (+) c. vilken sida som är katodsidan (-) d. värdet på tröskelspänningen (V)

5 24. Vilken kombination stämmer med bilden? a. 3=axelmodulator, 4=slitagevarnare, 6=ABS givare, 7=bromstrycksgivare, 8= släpreglerventil b. 3=axelmodulator, 4=ABS givare, 6=slitagevarnare, 7=lastkännandegivare, 8=släpreglerventil c. 3=modulator, 4=slitagegivare, 6=ABS givare, 7=bromstrycksgivare, 8=släpreglerventil d. 3=modulator, 4=ABS givare, 6=slitagegivare, 7=lastkännandegivare, 8=släpreglerventil 25. Jämför signalerna från kanal 2 på bilderna nedan. Vilka inställningar måste ändras för att komma till bild 2 från bild 1? a. Volt per enhet: bild 1 har fler volt per enhet än bild 2 b. Tid per enhet: tidbasen i bild 2 är större än i bild 1 c. Volt per enhet: bild 2 har fler volt per enhet än bild 1 d. Tid per enhet: tidbasen i bild 2 är mindre än i bild 1

6 26. Du ska koppla in ett relä så att den elektriska bränslepumpen stannar om motorn tappar oljetryck. På vilket relästift kopplar du in bränslepumpens strömmatning? a. 87 b. 87a c. Det spelar ingen roll, 87 eller 87a 27. Hur kan den piezoelektriska kristallen användas i fordon? a. Som knackgivare b. För att öppna insprutare c. Som summer d. Som förändlig resistans 28. Oscilloskopet har en aktiveringsmeny. Vad har aktiveringen för funktion? a. Aktiveringen används för att "jämna ut" en signal b. Aktiveringen fastställer från vilken punkt som signalen ska visas c. Med hjälp av aktiveringsfunktionen går det att "frysa" en signal d. Aktiveringen gör det möjligt att spela in en signal 29. Vad av följande är korrekt angående neutralpunkten? A: Med neutralpunktsdioder ökar generatorns uteffekt med 10-15%. B: Den spänning som genereras vid neutralpunkten utnyttjas som kraftkälla till reläet till laddningskontrollampan a. Påstående A är korrekt b. Påstående B är korrekt c. Påstående A och B är båda korrekta d. Påstående A och B är båda felaktiga

7 30. Vilket av följande påståenden angående integrationsreläfunktionen är sant? a. Integrationsreläet aktiverar huvudreläet till fönsterhissarna när tändningen är i läge OFF och dörren på förarsidan är öppen b. Integrationsreläet aktiverar huvudreläet till fönsterhissarna när tändningen är i läge OFF och dörren på förarsidan är stängd c. Integrationsreläet aktiverar huvudreläet till fönsterhissarna när den automatiska öppnings- och stängningsfunktionen används på förarsidan d. Integrationsreläet styr huvudströmbrytaren till fönsterhissarna 31. På vilka sätt kan man förhindra att paraffin fälls ur dieselbränslet och sätter igen bränslefiltren vintertid? a. Genom att tillsätta 0.5-2% alkohol i bränslet b. Genom att tillsätta fotogen i bränslet c. Med hjälp av förvärmare på bränslefiltret 32. Moderna fordon utformas så att man erhåller ett lågt Cw-värde. Vad påverkar man då? a. Fordonets karossutformning för ett lågt luftmotstånd b. Fordonets konstruktion för att erhålla bättre köregenskaper c. Fordonets material för att minska totalvikten d. Minskar antalet komponenter, som påverkar elektronisk utrustning

8 33. Vilken skruvskalle är en Torx? a. A b. B c. C d. D e. E f. F 34. Vilket värde läser du av på mikrometern? a. 1,46 mm b. 1,96 mm c. 3,46 mm d. 4,46 mm 35. Vad menas med att bromsvätskan är hygroskopisk? a. Att den smörjer hydraulsystemet b. Att hydraultrycket sjunker med stigande temperatur (bromsarna kräver högre pedaltryck) c. Att den tar upp vatten d. Att den kan orsaka bromsfading 36. Hur benämns kopplingstypen på bilden? a. Klämringskoppling b. JIC-koppling c. O-ringskoppling d. Tryckringskoppling e. Flänskoppling 37. Hur beräknas kraften i ett hydraulsystem? a. Kraft = tryck x area b. Kraft = hastighet x area c. Kraft = tryck x flöde 38. Du råkar tanka i dieselbränsle i en bil med bensinmotor men upptäcker det innan du hunnit starta motorn. Vad kan du göra? a. Eftersom dieselbränslet är tyngre än bensin kommer det att lägga sig på botten av tanken och kan sugas upp och kasseras b. Bränslena blandar sig direkt och måste tömmas ur och kasseras c. Det är bara att köra vidare för bensinmotorn går att köra på dieselbränsle (men den ger lägre effekt) d. Dieselbränslet är lättare än bensin och kommer att lägga sig ovanpå bensinen. Bensinen kan därför sugas upp och sparas, varefter dieselbränslet sugs upp och kasseras

9 39. Man talar om aktiva och passiva säkerhetssystem i fordon. Vilket eller vilka av följande system är aktivt/aktiva? a. Bältessträckare b. Deformationszoner c. Krockkudde (SRS) d. Låsningsfritt bromssystem (ABS) 40. Vilken/vilka funktion/er har skyddsgasen vid MAG-svetsning? a. Ingå kemisk förening med smältan b. Skydda smältan mot oxidation c. Förhindra svetsstänk d. Kyla svetstråden e. Skydda omgivningen mot UV-strålning 41. Vad visar bilden? a. Kamaxellägesgivare b. Hastighetsgivare på utgående axel c. Trumbromsaktivator d. ABS-givare e. Lägesgivare för framaxel 42. Vad är en retarder? a. En luftkompressor b. En enhet som avfuktar den komprimerade luften c. En typ av katalysator för rening av avgaser d. En tillsatsbroms som kompletterar det ordinarie bromssystemet e. En enhet som renar vevhusgaser 43. Vad kallas denna typ av växel? a. Planetväxel b. Fördelningsväxel c. Kardanväxel d. Mellanväxel e. Hypoidväxel

10 44. Dragtappen (king pin) på en semitrailer finns i två standarddiametrar. Vilka? a. 1,5" och 3,0" b. 2,0" och 4,0" c. 2,0" och 3,5" d. 2,5" och 3,5" 45. I manuella växellådor kan det finnas en planetväxel. Vad har den för funktion? a. Att utjämna hastigheten mellan ingående och sidoaxeln b. Att utöka antalet växelsteg i växellådan c. Växellådan får två register, hög- och lågområde d. Reglera hastigheten på kraftuttaget i växellåda 46. Vad av följande är riktigt beträffande momentomvandlaren? a. I en vridmomentomvandlare roterar turbinlöphjulet för att pumpa vätskan, vilket gör att kraften överförs till skovelhjulet b. I en vridmomentomvandlare roterar skovelhjulet för att pumpa vätskan, vilket gör att kraften överförs till turbinlöphjulet c. På samma sätt som i en koppling kopplar en vridmomentomvandlare bort kraften d. En vridmomentomvandlare använder en dator för att styra gaspedalen och kopplingen vid växling 47. Vad av följande ger dieselmotorn minskat HC-utsläpp? a. Lägre temperatur i förbränningsrummet b. Minskad virvelbildning (luftrotation) i förbränningsrummet c. Mer finfördelat bränsle d. Ökat insprutningstryck e. Katalytisk efterbehandling

11 48. Bilden visar... a.... ett enhetsinsprutarsystem b.... en rotorpump c.... ett Common Rail-system d.... en radpump e.... ett HPI-system 49. Vilken av topparna på bilden representerar det vi kallar för pilotsignal (insprutning) räknat från vänster? a. 1 b. 2 c. 3 eller 4 d. 5, 6 eller Vid vilken pil kommer servotrycket in i cylindern? a. 1 b. 2 c. 3

Lastbilsmekaniker 2013

Lastbilsmekaniker 2013 Lastbilsmekaniker 2013 1. Vilken lag reglerar hur lokaler och maskiner utformas så att de anställda inte ska skadas? a. Lagen om anställningsskydd b. Medbestämmandelagen c. Arbetsmiljölagen d. Förtoendemannalagen

Läs mer

Maskinmekaniker Hur fort får du köra på motorväg med personbil med tillkopplat bromsat släp?

Maskinmekaniker Hur fort får du köra på motorväg med personbil med tillkopplat bromsat släp? Maskinmekaniker 2016 1. Hur fort får du köra på motorväg med personbil med tillkopplat bromsat släp? a. 70 km/tim b. 80 km/tim c. 90 km/tim d. 100 km/tim e. 110 km/tim 2. Vilket påstående är riktigt? a.

Läs mer

Maskinmekaniker 2011. 2. Vilka två typer av glas finns det för bilrutor? Härdat glas Polyvinylklorid Laminerat glas Plastvinylglas

Maskinmekaniker 2011. 2. Vilka två typer av glas finns det för bilrutor? Härdat glas Polyvinylklorid Laminerat glas Plastvinylglas Maskinmekaniker 2011 1. Enligt bilden ska skruven dras åt på ett speciellt sätt. Varför? För att slippa använda onödigt stora momentnycklar För att friktionen i gängor och under skruvskalle inte ska påverka

Läs mer

Maskinmekaniker 2013. 1. Vem är ansvarig för att anmälan om arbetsskada fylls i och lämnas till försäkringskassan?

Maskinmekaniker 2013. 1. Vem är ansvarig för att anmälan om arbetsskada fylls i och lämnas till försäkringskassan? Maskinmekaniker 2013 1. Vem är ansvarig för att anmälan om arbetsskada fylls i och lämnas till försäkringskassan? a. Skyddsombudet b. Den skadade c. Arbetsgivaren d. Fackklubbens ordförande 2. Du arbetar

Läs mer

1. Vilken av topparna på bilden representerar det vi kallar för pilotsignal (insprutning) räknat från vänster? - 1-2 - 3 eller 4-5, 6 eller 7

1. Vilken av topparna på bilden representerar det vi kallar för pilotsignal (insprutning) räknat från vänster? - 1-2 - 3 eller 4-5, 6 eller 7 Maskinprov 2012 1. Vilken av topparna på bilden representerar det vi kallar för pilotsignal (insprutning) räknat från vänster? - 1-2 - 3 eller 4-5, 6 eller 7 2. Bilden visar en momentomvandlare. Ange numret

Läs mer

Impulsgivare. Kamaxelgivare

Impulsgivare. Kamaxelgivare "VCC047115 SV 200906 Impulsgivare Utmed svänghjulet/medbringarplåtens periferi finns hål. För varje flank som passerar impulsgivaren induceras en spänning i spolen. Detta genererar en växelströmssignal,

Läs mer

Reservdelsspecialistprov 2015

Reservdelsspecialistprov 2015 Reservdelsspecialistprov 2015 1. Vilket/vilka av följande är kvalitetskontrollsystem? a. ISO 14000 b. KPL 2000 c. KBV och KSV d. ISO 9000 2. Vad av följande är företagsledarens uppgift(er)? a. Planering

Läs mer

Reservdelsspecialist 2014

Reservdelsspecialist 2014 Reservdelsspecialist 2014 1. I vilken fas befinner sig kolven på bilden? a. Insug b. Kompression c. Expansion d. Avgas 2. Varför används O²-sensor(er) i en bensinmotors styrsystem? a. För att kontrollera

Läs mer

Bilmekanikerprov 2012

Bilmekanikerprov 2012 Bilmekanikerprov 2012 1. Hur benämns måttet mellan pilarna på bilden? - Set-back - Kick-back - Thrustline - Off-centre line - Toe-back - Toe-forward 2. Du ska justera ventilspelet på en rak 6-cylindrig

Läs mer

Lastbilsprov Bilden föreställer en överströmningsventil -... tryckbegränsningsventil -... backventil

Lastbilsprov Bilden föreställer en överströmningsventil -... tryckbegränsningsventil -... backventil Lastbilsprov 2012 1. Bilden föreställer en... -... överströmningsventil -... tryckbegränsningsventil -... backventil 2. I vilket läge befinner sig reläventilen på bilden? - Ansättning - Avluftning - Opåverkad

Läs mer

Personbilsmekaniker 2014

Personbilsmekaniker 2014 Personbilsmekaniker 2014 1. Vem utfärdar regler och föreskrifter för arbetsmiljön? a. Socialstyrelsen b. Riksförsäkringsverket c. Arbetsmiljöinspektionen d. Arbetsmiljöverket e. Länsarbetsnämnden f. Arbetsmarknadsstyrelsen

Läs mer

3. Den här märkningen återfinns på skyddsutrustningar. Vilken information ger märket?

3. Den här märkningen återfinns på skyddsutrustningar. Vilken information ger märket? Bilmekaniker 2013 1. Vid försäljning av nya bilar ska bränsleförbrukningen finnas angiven. Bränsleförbrukningen tas fram genom körning enligt ett speciellt schema som fastslagits av EU. Varför har det

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

Fordonslackerare 2011

Fordonslackerare 2011 Fordonslackerare 2011 1. Vilket/vilka av följande alternativ är de(n) vanligaste orsaken/orsakerna till onödigt stor färgförbrukning vid lackering med klarlack? För kort sprutavstånd För högt spridningstryck

Läs mer

Maskinmekanikerprov 2015

Maskinmekanikerprov 2015 Maskinmekanikerprov 2015 1. Vem har det övergripande ansvaret för att din arbetsplats är säker? a. Skyddsombudet b. De fackliga organisationerna c. Arbetsgivaren d. Arbetstagaren 2. Under förutsättning

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

Personbilsmekaniker 2016

Personbilsmekaniker 2016 Personbilsmekaniker 2016 1. Vad avses med reklamation? a. Kunden anser att varan eller tjänsten är felaktig och ska rättas till utan kostnad b. Att göra reklam för en vara eller tjänst c. När ett företag

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Reservdelsspecialist 2011

Reservdelsspecialist 2011 Reservdelsspecialist 2011 1. Vad kallas denna typ av fjäder? Progressionsfjäder Parabelfjäder Jämnlastfjäder Konventionell bladfjäder 2. Du ska utföra ett arbete som innebär att dragkroken måste demonteras.

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

Personbilsmekanikerprov 2015

Personbilsmekanikerprov 2015 Personbilsmekanikerprov 2015 1. Vid vilket/vilka tillfälle(n) finns det möjlighet att öka kundnöjdheten och se till att kunden blir en återkommande kund? a. När kunden ringer och beskriver problemet och

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

4. Elektromagnetisk svängningskrets

4. Elektromagnetisk svängningskrets 4. Elektromagnetisk svängningskrets L 15 4.1 Resonans, resonansfrekvens En RLC krets kan betraktas som en harmonisk oscillator; den har en egenfrekvens. Då energi tillförs kretsen med denna egenfrekvens

Läs mer

Fordonslackerarprov 2015

Fordonslackerarprov 2015 Fordonslackerarprov 2015 1. Vem har det övergripande ansvaret för att din arbetsplats är säker? a. Skyddsombudet b. De fackliga organisationerna c. Arbetsgivaren d. Arbetstagaren 2. Verkstäder i motorbranschen

Läs mer

Diesel Tuning Module Teknisk Guide

Diesel Tuning Module Teknisk Guide Diesel Tuning Module Teknisk Guide HUR FUNGERAR DET? För att förklara hur DTM fungerar måste man veta hur en dieselmotor fungerar. Den stora skillnaden mellan en diesel- och en bensinmotor är hur blandningen

Läs mer

Bilskadereparatör 2011

Bilskadereparatör 2011 Bilskadereparatör 2011 1. Vad visar de markeringar som finns på bilden? Tillåtna skarvställen Möjliga brytpunkter Tillåtna lyftpunkter Känsliga deformationspunkter 2. Vilket är det första efterarbete du

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

Bilmekaniker 2011. 5. Vad läser MAP (Manifold Absolute Pressure) -sensorn av? Luft volym Tryck Luftens densitet Luftens kvalitet

Bilmekaniker 2011. 5. Vad läser MAP (Manifold Absolute Pressure) -sensorn av? Luft volym Tryck Luftens densitet Luftens kvalitet Bilmekaniker 2011 1. Ventilfjädrar är ofta oregelbundet lindade (har en tätare lindning i den ena ändan). Anledningen till detta är att...... fjädern ska ta mindre plats... fjäderns kylning ska bli bättre...

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Reservdelsspecialist 2013

Reservdelsspecialist 2013 Reservdelsspecialist 2013 1. Vem är direkt ansvarig för garantiåtaganden mot konsumenten? a. Fabrikanten som tillverkat produkten b. Både fabrikanten och säljföretaget c. Säljföretaget d. Verkstaden 2.

Läs mer

Lastbilsmekaniker 2016

Lastbilsmekaniker 2016 Lastbilsmekaniker 2016 1. Varje företag som arbetar med luftkonditioneringssystem med fyllning över 3 kg i bilar (Kategori V, tidigare 2.3), måste ha en ansvarig person som är... a.... ackrediterad b....

Läs mer

Bilskadereparatör 2013

Bilskadereparatör 2013 Bilskadereparatör 2013 1. Vad står bokstäverna MAF för? a. Motorbranschens Yrkesnämnd b. MAF är ett fackförbund c. Motorarbetarnas förening d. Motorbranschens Arbetsgivareförbund e. Miljöverket 2. Under

Läs mer

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I 6. Likströmskretsar 6.1 Elektrisk ström, I Elektrisk ström har definierats som laddade partiklars rörelse mer specifikt som den laddningsmängd som rör sig genom en area på en viss tid. Elström kan bestå

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB Alingsås kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB Diarie 2014.083 Upphandlare Jonas Brunnegård Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01 Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 3 R- och RL-nät i tidsplanet Elektronik för D ETIA01??? Telmo Santos Anders J Johansson Lund Februari 2008 Laboration 3 Mål Efter laborationen vill vi att

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric Chalmers Tekniska Högskola 2002 05 28 Tillämpad Fysik Igor Zoric Tentamen i Fysik för Ingenjörer 2 Elektricitet, Magnetism och Optik Tid och plats: Tisdagen den 28/5 2002 kl 8.45-12.45 i V-huset Examinator:

Läs mer

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS /TC Innehåll Innehåll... 2 /TC... 3 -uppbyggnad och funktion... 4 /TC-uppbyggnad och funktion... 6 /TC med EDC-uppbyggnad och funktion... 7 Gränsvärden för fram- och bakhjulens rullningsomkrets... 9 Kontrollampor...

Läs mer

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism Elektricitet och magnetism Eldistribution Laddning Ett grundläggande begrepp inom elektricitetslära är laddning. Under 1700-talet fann forskarna två sorters laddning POSITIV laddning och NEGATIV laddning

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt

Läs mer

Reservdelsspecialist 2016

Reservdelsspecialist 2016 Reservdelsspecialist 2016 1. Vilka påståenden är riktiga beträffande 'Konsumentköplagen'? a. 'Konsumentköplagen' är endast rådgivande b. Sedan den 1 april 2005 är reklamationstiden förlängd till 3 år c.

Läs mer

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se * Skillnader mellan radiorör och halvledarkomponenter 1.Halvledarkomponenter är mycket mindre I storlek 2.De är mycket tåliga för slag och stötar

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling VVFS 1995:19 Vägverkets föreskrifter om kompetenskrav för förare som anlitas för godstransporter; Utkom från trycket den 3 april 1995 Allmänna råd markeras med indragen text

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6 Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 6 1 Växelström - komponenter Växelström beskrivs enklast i komplex form Kräver kännedom om komplex analys Grund för signalteori Lösningsmetoder

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. LASTBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Vad är elektricitet?

Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Grundämnenas elektriska egenskaper avgörs av antalet elektroner i det yttersta skalet - valenselektronerna! Skol-modellen av en Kiselatom. Kisel med atomnumret

Läs mer

Efter avsnittet ska du:

Efter avsnittet ska du: ELLÄRA Kapitel 3 Efter avsnittet ska du: veta vad som menas med att ett föremål är elektriskt laddat kunna förklara vad elektricitet är veta vad som menas med strömstyrka, spänning och resistans samt känna

Läs mer

Energiöverföring med resistor

Energiöverföring med resistor nergiöverföring med resistor n emk med en högre spänning kan ladda en annan emk 2 med en lägre spänning om man ansluter dem till varandra med en strömbegränsande resistor. > 2. I R 2 2 I = R Avgiven energi

Läs mer

Termostatbrytning Förbrukning. DC-motstånd i vattentanken, 2" gängad fläns Åskskydd AC, LA302. AC Out, 230 V ~

Termostatbrytning Förbrukning. DC-motstånd i vattentanken, 2 gängad fläns Åskskydd AC, LA302. AC Out, 230 V ~ 1fas 230 VAC eller 3fas 400 VAC (med tre inverterladdare). Bockholm, FIN21760 Houtskär www.reps.fi, 358405883344 DCmotstånd värme till DCmotstånd MPPTsolregulator Åsk och överspänningsskydd, batteritemperatursensor

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Destillationskolonn. kylvatten. magnetventil. 8st Pt100-givare. Enhet för temperaturgivare. Värmemantel

Destillationskolonn. kylvatten. magnetventil. 8st Pt100-givare. Enhet för temperaturgivare. Värmemantel Destillationskolonn 3 Uppställningen består av en destillationskolonn med åtta Pt100- givare för att mäta temperaturen på de olika bottnarna. Magnetventilen, som är placerad på toppen av kolonnen, kontrolleras

Läs mer

Fordonslackerare 2014

Fordonslackerare 2014 Fordonslackerare 2014 1. Vilket/vilka av följande är kvalitetskontrollsystem? a. ISO 14000 b. KPL 2000 c. KBV och KSV d. ISO 9000 2. Vad gäller efter reparation för ett fordon som belagts med körförbud?

Läs mer

FAKTABLAD. Konstantfarthållare. Volvo Trucks. Driving Progress

FAKTABLAD. Konstantfarthållare. Volvo Trucks. Driving Progress Volvo Trucks. Driving Progress FAKTABLAD n hjälper föraren att hålla en jämn och bränslebesparande hastighet. Systemet reglerar automatiskt hastigheten till den inställda hastigheten som föraren valt.

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX 1. Allmänt Funktionen SMART Link DX är avsedd att användas för styrning av tilluftstemperatur via sammankoppling av ett GOLD-aggregat med roterande värmeväxlare

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA. Art nr: 8300018

BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA. Art nr: 8300018 1 VIKTIGT Behåll dessa anvisningar och läs dem noggrant innan provet utförs så att inga oklarheter finns. BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA Art nr: 8300018 KONTROLL AV GASLÄCKAGE Provet är effektivt för alla slags

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering Grundkurs 1 - Självtest Sid. 1:5 UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Flödet från en hydraulpump bestäms av: (ev förändring i volymetrisk verkningsgrad

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-08-17 Sal TER3 Tid 14-18 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida TGA CAN bus system Dörrmodul Passagerarsida Dörrmodul Förarsida FFR Färddator EDC MS 6.1 Motorstyrning ZBR Centraldatorenhet Instrument Färdskrivare EBS Bromssystem ECAS Luftfjädring KSM Påbyggnadsmodul

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA.

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA. Föreläsning 1 Likströmsmaskinen och likström (test). 1. Modell och verklighet. 2. Moment och ström (M&IA). Momentkonstanten K2Ф. 3. Varvtal och inducerad spänning (ω&ua). Spänningskonstanten K2Ф. 4. Momentkonstant

Läs mer

Vi presenterar... Krockkudde för Honda motorcykel

Vi presenterar... Krockkudde för Honda motorcykel Vi presenterar... Krockkudde för Honda motorcykel AVANCERAD SÄKERHET FÖR MOTORCYKELFÖRAREN Airbag_SE_Cover1_2_4 3 Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa motorcykelägare, och de som värnar om dem,

Läs mer

Lagstiftning för dieselmotorer i entreprenadmaskiner Off-Road

Lagstiftning för dieselmotorer i entreprenadmaskiner Off-Road Lagstiftning för dieselmotorer i entreprenadmaskiner Off-Road Avgasrening & Krav Peter Bäck SWECON Välkomna till Eskilstuna på Volvo/Swecons SKOLDAGAR Mars 2013 September 2013 pirrko.thim@swecon.com 016

Läs mer

RC-kretsar, transienta förlopp

RC-kretsar, transienta förlopp 13 maj 2013 Labinstruktion: RC-kretsar, magnetiska fält och induktion Ellära, 92FY21/27 1(5) RC-kretsar, transienta förlopp I den här laborationen kommer du att titta på urladdning av en RC-krets och hur

Läs mer

WM Evolution II Bensin/Diesel/Elektrisk

WM Evolution II Bensin/Diesel/Elektrisk WM Evolution II Bensin/Diesel/Elektrisk WM Evolution II Bensin Tekniska uppgifter Motor FORD SOHC 640 V6 4.009 cm 3 Förbättrade köregenskaper genom Reviderad styrgeometri Ökad spårbredd Optimerad viktfördelning

Läs mer

Lastbilsmekaniker 2011

Lastbilsmekaniker 2011 Lastbilsmekaniker 2011 1. Det uppstår missljud när kopplingspedalen trycks ned med motorn igång. Vilket är den troligaste orsaken? Kopplingsarmens returfjäder är brusten För litet spel i ingående axeln

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

4:4 Mätinstrument. Inledning

4:4 Mätinstrument. Inledning 4:4 Mätinstrument. Inledning För att studera elektriska signaler, strömmar och spänningar måste man ha lämpliga instrument. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de viktigaste, och som vi kommer att

Läs mer

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara.

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara. Service på en bil Med hjälp av dessa frågor kan du testa dina egna kunskaper om service på en bil. Rätta svar bland svarsalternativen är 0...4 st. Fel svar ger dig minuspoäng. Utför testet på en gång från

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Bilskadereparatör 2014

Bilskadereparatör 2014 Bilskadereparatör 2014 1. Åt vilket håll ska kundens bil parkeras när den är klar för avhämtning? a. Så att kunden får backa ut bilen b. Så att kunden kan köra ut och inte behöver backa c. Om kunden är

Läs mer

FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe

FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe O B S gäller endast TECH1 kontakt med 10 uttag. Kontakten sitter i motorrummet, bakom vänstra

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Elektroteknikens grunder Laboration 1 Elektroteknikens grunder Laboration 1 Grundläggande ellära Elektrisk mätteknik Elektroteknikens grunder Laboration 1 1 Mål Du skall i denna laboration få träning i att koppla elektriska kretsar och att

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95.

Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95. Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95. Dosorna för diagnos och kontrollfunktioner sitter till höger långt fram I motorrummet där databoxarna sitter. Ta av locken så ser

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration Reviderad: 20 december 2016 av Jonas Enger jonas.enger@physics.gu.se Förberedelse: Du måste känna till följande Kirchoffs ström- och spänningslagar Ström- och spänningsriktig koppling vid resistansmätning

Läs mer

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL ATT VÄLJA RÄTT MOTOR. DIESEL. BENSIN. HYBRID. ELEKTRISK. Utvecklingen av motorer har tagit enorma steg de senaste åren. BMWs diesel-, bensin- och plug-in hybridmotorer är inget

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud.

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud. M115N / Mårdskydd för motorfordon 12V jagar bort mårdar med hjälp av små högspänningsplattor laddade med ca. 200 300 V genom elektriska chocker i fordonets motorutrymme (endast svaga strömpulser som skrämmer

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

Extrauppgifter Elektricitet

Extrauppgifter Elektricitet Extrauppgifter Elektricitet 701 a) Strömmen genom en ledning är 2,50 A Hur många elektroner passerar varje sekund genom ett tvärsnitt av ledningen? b) I en blixt kan strömmen vara 20 ka och pågå i 0,90

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Tentamen i Fysik för K1, 000818

Tentamen i Fysik för K1, 000818 Tentamen i Fysik för K1, 000818 TID: 8.00-13.00. HJÄLPMEDEL: LÄROBÖCKER (3 ST), RÄKNETABELL, GODKÄND RÄKNARE. ANTAL UPPGIFTER: VÅGLÄRA OCH OPTIK: 5 ST, ELLÄRA: 3 ST. LÖSNINGAR: LÖSNINGARNA SKA VARA MOTIVERADE

Läs mer