Bilmekanikerprov 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilmekanikerprov 2012"

Transkript

1 Bilmekanikerprov Hur benämns måttet mellan pilarna på bilden? - Set-back - Kick-back - Thrustline - Off-centre line - Toe-back - Toe-forward 2. Du ska justera ventilspelet på en rak 6-cylindrig motor med tändföljden Vilka ventiler kan du justera när 5:ans ventiler befinner sig i overlap-läge? - 4:ans insugnings- och 3:ans avgasventil - 3:ans insugnings- och avgasventiler - 6:ans avgas- och 4:ans insugningsventil - 2:ans avgas- och insugningsventiler - 6:ans insugnings- och 1:ans avgasventil - 6:ans avgas- och insugningsventil 3. Hur mycket luft förbrukar en lambdareglerad bensinmotor när den förbrukar 2 kg bensin? - 8 kg liter - 29,4 kg - 58,8 kg liter 4. Vilket av följande är huvudorsaken till ökat CO-utsläpp på en bensinmotor? - Mager bränsle/luftblandning - Fet bränsle/luftblandning - Luftläckage på insugningssidan - Höga varvtal 5. Bilden visar en luftmängdmätare. Utrymmet 5 på bilden är slutet. Varför? - För att "tjuvluft" inte ska kunna sugas in. - För att motorn ska gå stabilt vid fullast. - För att dämpa spjällets svängningar.

2 6. Vilken uppgift har framvagnsvinkeln på bilden? - Motverka kursändringar vid bromsning eller punktering - Kompensera glapp i styrleder och hjullager - Sträva att hjulet ska rotera i lodlinjen - Ge fordonet kursstabilitet 7. Hur reglerar styrenheten den insprutade bränslemängden i ett modernt insprutningssystem? - Genom att stomansluta insprutningsventilerna olika lång tid. - Genom att variera bränsletrycket. - Genom att variera spänningen ( + ) till insprutningsventilerna. - Genom att öka hastigheten på bränslepumpen. 8. Synkroniseringen i en manuell växellåda har till uppgift att förhindra att motorn stannar vid växling -... att förbättra vridmomentet -... att göra det lättare att lägga ur växeln -... att förenkla iläggning av växeln 9. Vilken/vilka mätning(ar) utförs enligt bilden? - Kontroll av vevaxelns rakhet - Uppmätning av ramtappens konicitet - Kontroll av ramtappens ovalitet - Uppmätning av lagerspel 10. Av bilden framgår att framhjulen har toe-out vid kurvtagning. Varför? - För att kompensera för att bakaxeln i en bakhjulsdriven bil har differentialbroms - För att kompensera för att det yttre hjulet har en snävare kurvradie - För att kompensera för att bakaxeln är stel (gäller en bakhjulsdriven bil) - För att kompensera för att det inre hjulet har snävare kurvradie

3 11. Du ska utföra ett arbete som innebär att dragkroken måste demonteras. Måste bilen kontrollbesiktigas efter att dragkroken monterats tillbaka? - Ja - Nej 12. Hur benämns måttet som visas på bilden? - Axelavstånd - Camber - Hjullutning - Spårvidd - Hjulbas 13. Vilken/vilka funktion/er har skyddsgasen vid MAG-svetsning? - Ingå kemisk förening med smältan - Skydda smältan mot oxidation - Förhindra svetsstänk - Kyla svetstråden - Skydda omgivningen mot UV-strålning 14. Vilken uppgift har komponenten på bilden? - Aktivera krockkudden (Air-bag) - Förvärma motorns insugningsluft - Mäta syrehalten i avgaserna - Mäta syremängden i motorns insugningsluft - Mäta mängden sotpartiklar i dieselavgaserna - Reglera förvärmningen av bränsle (diesel) 15. Moderna bilar har ofta karosseridetaljer av plast. Hur kan du ta reda på vilken plasttyp detaljen är gjord av? - Det står i verkstadshandboken - Detaljen har en materialkod inbyggd - Genom att provlimma - Det står angivet på typskylten 16. Du råkar tanka i dieselbränsle i en bil med bensinmotor men upptäcker det innan du hunnit starta motorn. Vad kan du göra? - Eftersom dieselbränslet är tyngre än bensin kommer det att lägga sig på botten av tanken och kan sugas upp och kasseras - Bränslena blandar sig direkt och måste tömmas ut och kasseras - Det är bara att köra vidare för bensinmotorn går att köra på dieselbränsle (men den ger lägre effekt) - Dieselbränslet ät lättare än bensin och kommer att lägga sig ovanpå bensinen. Bensinen kan därför sugas upp och sparas, varefter dieselbränslet sugs upp och kasseras

4 17. Vilken information ger märkningen 8.8 på ett skruvhuvud (bultskalle)? - Skruven ska dras med 8,8 Nm - Du ska borra med ett 8,8 mm borr för att skruven ska ha frigång i hålet - Skruvens hållfasthetsklass - Det är en 8 mm skruv, 8 mm lång - Skruven ska dras med 8,8 kpm 18. Hur beräknas kraften i ett hydraulsystem? - Kraft = tryck x flöde - Kraft = tryck x area - Kraft = hastighet x area 19. Vilken funktion har systemet på bilden? - Höja motoreffekten - Minska utsläppen av HC/CO vid kallstart - Reducera NOx i avgaserna - Stabilisera tomgången vid låga varv 20. Vad heter det avgasprov som utförs vid kontrollbesiktning av dieselbilar? - Opacitetsprov - Varvtalsprov - Kapacitetsprov - Katalysatorprov 21. Hur kan du kontrollera om ett CAN-bus nätverk fungerar? - Koppla in en systemtester i EOBD-uttaget - Mäta spänningen mellan CAN HIGH och CAN LOW - Mäta motståndet i nätverket - Läsa protokoll som sänds med oscilloskop

5 22. Vilket/vilka av följande påståenden är riktigt/riktiga beträffande batterisyra? - Den består av 37 % svavelsyra och 63 % vatten - Den leder strömmen mellan plattorna - 1 liter batterisyra från ett fulladdat batteri väger 1,28-1,29 kg - 1 liter destillerat vatten väger 1 kg 23. Vilken/vilka metod(er) kan användas vid felsökning på insprutningsventiler för bensinmotorer? - Mätning av dess resistans - Kontroll av vågform med oscilloskop - Kontroll av bränsletryckregulator - Kontroll av arbetsljud 24. Du har lagt i en växel, släppt upp kopplingen, bromsar bilen samt slår till startmotorn, som är på 3,3 hkr i detta 12 V-system. Mätningen sker med tångampére-meter om batterikabeln. Hur hög kan strömmen vara i kabeln från startmotor till batteri? - Cirka 20 A - Cirka 10 A - Cirka 80 A - Cirka 205 A 25. Vilket oscillogram överensstämmer med en hallgivare? - A - B - C - D 26. Styrenheter för bränsle- och tändsystem har idag s.k. adaptiva funktioner. Vad innebär det? - Mikrostyrd styrenhet - Nödkörningsprogram (limp home mode) - De anpassar inställningar mot inlärda värden - Självradering av felkoder

6 27. Hur många ampere drar strålkastarlamporna (55W) i en bil med 12 volts system? - 7,2 A - 8,1 A - 9,1 A - 12 A 28. Vad betyder symbolen som kan återfinnas i moderna bilars el-schema? - Skärmad ledning - Seriell kommunikation - Diagnosledning - Ledning för multiplexkommunikation - Strömbrytare 29. Batterier kan inte bara laddas individuellt, det går även att ladda flera batterier samtidigt. Vad ska du då tänka på vid laddningen? - Laddning av seriekopplade batterier går ej - Batterierna måste ha samma nominella spänning och samma kapacitet vid seriell laddning - Laddning av parallellkopplade batterier rekommenderas ej - Batterierna måste ha samma kapacitet och nominella spänning vid parallell laddning 30. Du ska eftermontera elutrustning med effektbehovet 200 W och kabellängden är 380 cm. Vilken ledningsarea och säkringsstorlek väljer du om spänningen är 12 volt? - 20A säkring och 2,5 mm² ledningsarea - 20A säkring och 4 mm² ledningsarea - 15A säkring och 2,5 mm² ledningsarea - 15A säkring och 1,5 mm² ledningsarea - 40A säkring och 10 mm² ledningsarea - 40A säkring och 6 mm² ledningsarea

7 31. Hur lång tid under en period visar oscillogrammet att spänningen är 0 volt? Sveptid: 1ms/ruta; spänningsnivå: 5V/ruta - 45 ms - 15 ms - 9 ms - 3 ms - 15 ms - 9 ms 32. Vad läser du ut av multimeterns display? - 3 volt växelspänning - 0,3 millivolt likspänning - 0,3 millivolt växelspänning - 3 milliampere - 0,0003 millivolt likspänning 33. Om spänningen är konstant och motståndet ökar, kommer strömmen att minska enligt elektronteorin -... strömflödesteorin -... Ohm's lag -... Kirchoff's lag 34. Vilket är det mest troliga felet när laddningslampan "lyser svagt" vid tillslagen 15- matning från tändningsnyckeln? (Motorn ej igång.) - Avbrott i statorn - Kolen utslitna (dålig kontakt) - Jordad D+ (61)-krets - Avbrott i B+ krets 35. Du ska kontrollera skyddsjordningen på en elektrisk motorvärmare enligt bilden. Vilket mätvärde ska Ohmmätaren visa om skyddsjordningen är riktig? - 12 Ohm - 24 Ohm - Oändligt - 0 Ohm

8 36. The Workshop Manual suggests that you use a plier when you perform a certain repairwork. What is a plier? - En tång - Ett dorn - En flat skruvmejsel - En penhammare - En Philpsskruvmejsel 37. The picture shows a front suspension seen from behind. The right hand wheel indicates that the car will pull. In which direction will it pull? - To the left - To the right 38. What is the main function of the pressure valve in a radiator cap? See pic. - To prevent a cooling system exploding at high temperature - To increase the engine heat efficiency - To prevent a coolant leakage - To prevent dirt contamination 39. På en bil utrustad med ABS-bromsar kan för stor skillnad i hjulens rullomkrets ge felaktiga signaler till styrenheten. Hur många procent större rullomkrets har bakhjulen i förhållande till framhjulen och skulle styrenheten i detta fall ge felsignal om gränsvärdet är ± 8%? % - 0.7% - Nej - Ja

9 40. Efter en bromsrenovering ska du provköra bilen. Kravet på medelretardation är 5,8 m/sek². Vilken är den längsta tillåtna bromssträckan från 50 km/tim? - 23,9 m - 5,7 m - 16,6 m - 11,9 m 41. Hur mycket väger tyngden på hydraulkolven när det råder balans? - 1,25 kg - 25 kg - 5 kg - 4 kg - 20 kg - 10 kg 42. Vilken formel är riktig för beräkning av medelhastighet? - Hastigheten = Sträckan x Tiden - Sträckan = Hastigheten x Tiden - Tiden = Sträckan x Hastigheten 43. Vilken eller vilka av följande är i affärslivet juridisk person? - AB Skruv & mutter - Pelle Svensson - Motorföreningen Turbo - Mats och Emelie Gustavsson 44. Vilket av följande påståenden är riktigt beträffande ekonomin på det företag du jobbar? - Checkkredit är en kortfristig skuld - Checkkredit är en långfristig skuld 45. Företaget där du jobbar begär in ett skriftligt kostnadsförslag från en leverantör. Vad är det leverantören ska presentera för er? - En budget - En kalkyl - En aktivitetsplan - En offert - En faktura

10 46. Vid arbete med ett gasdrivet fordon är det viktigt att ha utsug i taket. Varför? - Motorgasen är extremt giftig - Motorgasen är lättare än luft - Motorgasen luktar väldigt illa - Motorgasen är tyngre än luft 47. Vad gäller vid arbete med luftkonditioneringssystem? - Att ha heltäckande klädsel inklusive handskar och skyddsglasögon - Om köldmedlet släpps ut i luften skadar det stratosfärens ozonlager - Att man inte får blanda olika typer av köldmedier i ett system - För att få arbeta med AC-system måste någon inom företaget vara certifierad eller inneha licens 48. Vad innebär beteckningen på elektrisk utrustning? - 3-fasanslutning - Apparatens eldetaljer är dubbelisolerade och därför behöver den inte vara skyddsjordad - Den är endast avsedd för 24V - Den är försedd med kabel som är extra motståndskraftig mot nötning 49. Vad gäller efter reparation för ett fordon som belagts med körförbud? - Provkörning får endast ske i omedelbart samband med reparationen - Efter reparation måste fordonet bärgas till besiktningsstationen - Fordonet ska besiktigas inom en månad efter reparationen - Kunden kan hämta bilen och köra hem för att sedan köra till besiktningsstationen dagen efter - Fordonet får endast köras kortaste vägen till besiktningsstationen 50. Vad står bokstäverna MAF för? - Motorbranschens Yrkesnämnd - MAF är ett fackförbund - Motorarbetarnas förening - Motorbranschens Arbetsgivareförbund - Miljöverket

Lastbilsmekaniker 2011

Lastbilsmekaniker 2011 Lastbilsmekaniker 2011 1. Det uppstår missljud när kopplingspedalen trycks ned med motorn igång. Vilket är den troligaste orsaken? Kopplingsarmens returfjäder är brusten För litet spel i ingående axeln

Läs mer

Reservdelsspecialistprov 2015

Reservdelsspecialistprov 2015 Reservdelsspecialistprov 2015 1. Vilket/vilka av följande är kvalitetskontrollsystem? a. ISO 14000 b. KPL 2000 c. KBV och KSV d. ISO 9000 2. Vad av följande är företagsledarens uppgift(er)? a. Planering

Läs mer

Maskinmekaniker 2011. 2. Vilka två typer av glas finns det för bilrutor? Härdat glas Polyvinylklorid Laminerat glas Plastvinylglas

Maskinmekaniker 2011. 2. Vilka två typer av glas finns det för bilrutor? Härdat glas Polyvinylklorid Laminerat glas Plastvinylglas Maskinmekaniker 2011 1. Enligt bilden ska skruven dras åt på ett speciellt sätt. Varför? För att slippa använda onödigt stora momentnycklar För att friktionen i gängor och under skruvskalle inte ska påverka

Läs mer

Lastbilsmekaniker 2013

Lastbilsmekaniker 2013 Lastbilsmekaniker 2013 1. Vilken lag reglerar hur lokaler och maskiner utformas så att de anställda inte ska skadas? a. Lagen om anställningsskydd b. Medbestämmandelagen c. Arbetsmiljölagen d. Förtoendemannalagen

Läs mer

Personbilsmekaniker 2014

Personbilsmekaniker 2014 Personbilsmekaniker 2014 1. Vem utfärdar regler och föreskrifter för arbetsmiljön? a. Socialstyrelsen b. Riksförsäkringsverket c. Arbetsmiljöinspektionen d. Arbetsmiljöverket e. Länsarbetsnämnden f. Arbetsmarknadsstyrelsen

Läs mer

Lastbilsmekanikerprov 2015

Lastbilsmekanikerprov 2015 Lastbilsmekanikerprov 2015 1. Vad gäller efter reparation för ett fordon som belagts med körförbud? a. Provkörning får endast ske i omedelbart samband med reparationen b. Efter reparation måste fordonet

Läs mer

Bilskadereparatör 2013

Bilskadereparatör 2013 Bilskadereparatör 2013 1. Vad står bokstäverna MAF för? a. Motorbranschens Yrkesnämnd b. MAF är ett fackförbund c. Motorarbetarnas förening d. Motorbranschens Arbetsgivareförbund e. Miljöverket 2. Under

Läs mer

Maskinmekaniker 2013. 1. Vem är ansvarig för att anmälan om arbetsskada fylls i och lämnas till försäkringskassan?

Maskinmekaniker 2013. 1. Vem är ansvarig för att anmälan om arbetsskada fylls i och lämnas till försäkringskassan? Maskinmekaniker 2013 1. Vem är ansvarig för att anmälan om arbetsskada fylls i och lämnas till försäkringskassan? a. Skyddsombudet b. Den skadade c. Arbetsgivaren d. Fackklubbens ordförande 2. Du arbetar

Läs mer

Reservdelsspecialist 2013

Reservdelsspecialist 2013 Reservdelsspecialist 2013 1. Vem är direkt ansvarig för garantiåtaganden mot konsumenten? a. Fabrikanten som tillverkat produkten b. Både fabrikanten och säljföretaget c. Säljföretaget d. Verkstaden 2.

Läs mer

Reservdelsspecialist 2011

Reservdelsspecialist 2011 Reservdelsspecialist 2011 1. Vad kallas denna typ av fjäder? Progressionsfjäder Parabelfjäder Jämnlastfjäder Konventionell bladfjäder 2. Du ska utföra ett arbete som innebär att dragkroken måste demonteras.

Läs mer

Reservdelsspecialist 2016

Reservdelsspecialist 2016 Reservdelsspecialist 2016 1. Vilka påståenden är riktiga beträffande 'Konsumentköplagen'? a. 'Konsumentköplagen' är endast rådgivande b. Sedan den 1 april 2005 är reklamationstiden förlängd till 3 år c.

Läs mer

Personbilsmekaniker 2016

Personbilsmekaniker 2016 Personbilsmekaniker 2016 1. Vad avses med reklamation? a. Kunden anser att varan eller tjänsten är felaktig och ska rättas till utan kostnad b. Att göra reklam för en vara eller tjänst c. När ett företag

Läs mer

1. Vilken av topparna på bilden representerar det vi kallar för pilotsignal (insprutning) räknat från vänster? - 1-2 - 3 eller 4-5, 6 eller 7

1. Vilken av topparna på bilden representerar det vi kallar för pilotsignal (insprutning) räknat från vänster? - 1-2 - 3 eller 4-5, 6 eller 7 Maskinprov 2012 1. Vilken av topparna på bilden representerar det vi kallar för pilotsignal (insprutning) räknat från vänster? - 1-2 - 3 eller 4-5, 6 eller 7 2. Bilden visar en momentomvandlare. Ange numret

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

Impulsgivare. Kamaxelgivare

Impulsgivare. Kamaxelgivare "VCC047115 SV 200906 Impulsgivare Utmed svänghjulet/medbringarplåtens periferi finns hål. För varje flank som passerar impulsgivaren induceras en spänning i spolen. Detta genererar en växelströmssignal,

Läs mer

Personbilsmekanikerprov 2015

Personbilsmekanikerprov 2015 Personbilsmekanikerprov 2015 1. Vid vilket/vilka tillfälle(n) finns det möjlighet att öka kundnöjdheten och se till att kunden blir en återkommande kund? a. När kunden ringer och beskriver problemet och

Läs mer

Lastbilsmekaniker 2016

Lastbilsmekaniker 2016 Lastbilsmekaniker 2016 1. Varje företag som arbetar med luftkonditioneringssystem med fyllning över 3 kg i bilar (Kategori V, tidigare 2.3), måste ha en ansvarig person som är... a.... ackrediterad b....

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

Bilskadeprov 2012. 3. Hur benämns måttet mellan pilarna på bilden? - Set-back - Kick-back - Thrustline - Off-centre line - Toe-back - Toe-forward

Bilskadeprov 2012. 3. Hur benämns måttet mellan pilarna på bilden? - Set-back - Kick-back - Thrustline - Off-centre line - Toe-back - Toe-forward Bilskadeprov 2012 1. Vad är riktigt beträffande bältessträckare och krockkuddar? - De utlöses av en sensor i bälteslåset - Bältessträckaren utlöses alltid när krockkudden löser ut - De utlöses av en sensor

Läs mer

Bilskadereparatör 2014

Bilskadereparatör 2014 Bilskadereparatör 2014 1. Åt vilket håll ska kundens bil parkeras när den är klar för avhämtning? a. Så att kunden får backa ut bilen b. Så att kunden kan köra ut och inte behöver backa c. Om kunden är

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Fordonslackerare 2011

Fordonslackerare 2011 Fordonslackerare 2011 1. Vilket/vilka av följande alternativ är de(n) vanligaste orsaken/orsakerna till onödigt stor färgförbrukning vid lackering med klarlack? För kort sprutavstånd För högt spridningstryck

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS /TC Innehåll Innehåll... 2 /TC... 3 -uppbyggnad och funktion... 4 /TC-uppbyggnad och funktion... 6 /TC med EDC-uppbyggnad och funktion... 7 Gränsvärden för fram- och bakhjulens rullningsomkrets... 9 Kontrollampor...

Läs mer

Maskinmekanikerprov 2015

Maskinmekanikerprov 2015 Maskinmekanikerprov 2015 1. Vem har det övergripande ansvaret för att din arbetsplats är säker? a. Skyddsombudet b. De fackliga organisationerna c. Arbetsgivaren d. Arbetstagaren 2. Under förutsättning

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Facit till Testa dig själv 3.1

Facit till Testa dig själv 3.1 Facit till Testa dig själv 3.1 1. En atom består av en positivt laddad atomkärna och negativt laddade elektroner. 2. a) Negativ laddning b) Positiv laddning 3. a) De stöter bort, repellerar, varandra.

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism Elektricitet och magnetism Eldistribution Laddning Ett grundläggande begrepp inom elektricitetslära är laddning. Under 1700-talet fann forskarna två sorters laddning POSITIV laddning och NEGATIV laddning

Läs mer

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara.

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara. Service på en bil Med hjälp av dessa frågor kan du testa dina egna kunskaper om service på en bil. Rätta svar bland svarsalternativen är 0...4 st. Fel svar ger dig minuspoäng. Utför testet på en gång från

Läs mer

Bilskadereparatör 2011

Bilskadereparatör 2011 Bilskadereparatör 2011 1. Vad visar de markeringar som finns på bilden? Tillåtna skarvställen Möjliga brytpunkter Tillåtna lyftpunkter Känsliga deformationspunkter 2. Vilket är det första efterarbete du

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I 6. Likströmskretsar 6.1 Elektrisk ström, I Elektrisk ström har definierats som laddade partiklars rörelse mer specifikt som den laddningsmängd som rör sig genom en area på en viss tid. Elström kan bestå

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Elektricitet studieuppgifter med lösning.

Elektricitet studieuppgifter med lösning. Elektricitet studieuppgifter med lösning. 1. Vad behöver man minst för att tillverka ett batteri? Två olika metaller och en syra eller saltlösning. 2. Vad var det som gjorde batteriet till en så banbrytande

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19.

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19. KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik Kod: MSGB24 Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26 Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

GPS- och Elmöte 27 maj 2008

GPS- och Elmöte 27 maj 2008 GPS- och Elmöte 27 maj 2008 Teoretiska grunder och definitioner Storhet Beteckning Enhet Beteckning Ström I ampere A Spänning U volt V Resistans R motstånd Ω Effekt P kraft W, kw Energi E utfört arbete

Läs mer

Fordonslackerarprov 2015

Fordonslackerarprov 2015 Fordonslackerarprov 2015 1. Vem har det övergripande ansvaret för att din arbetsplats är säker? a. Skyddsombudet b. De fackliga organisationerna c. Arbetsgivaren d. Arbetstagaren 2. Verkstäder i motorbranschen

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Bilmekaniker 2011. 5. Vad läser MAP (Manifold Absolute Pressure) -sensorn av? Luft volym Tryck Luftens densitet Luftens kvalitet

Bilmekaniker 2011. 5. Vad läser MAP (Manifold Absolute Pressure) -sensorn av? Luft volym Tryck Luftens densitet Luftens kvalitet Bilmekaniker 2011 1. Ventilfjädrar är ofta oregelbundet lindade (har en tätare lindning i den ena ändan). Anledningen till detta är att...... fjädern ska ta mindre plats... fjäderns kylning ska bli bättre...

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

Svensk installationsmanual Toyota Supra MKIV MaxxECU Plugin

Svensk installationsmanual Toyota Supra MKIV MaxxECU Plugin Svensk installationsmanual Toyota Supra MKIV MaxxECU Plugin 2014-03-20 Viktig information! (måste läsas innan installation) Maxxtuning AB - www.maxxecu.se - info@maxxtuning.se 1 - Förord Denna manual behandlar

Läs mer

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - +

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - + Föreläsning 1 Vad är en elektrisk spänning? Det finns två grundläggande fysikaliska begrepp som inte kan förklaras på ett enkelt sätt. Massa Elektrisk laddning Inom eltekniken börjar vi med elektrisk laddning.

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll.

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. 250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Automation 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet 5MT001: Lektion 1 p. 2 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet Ohms lag Ström Spänning Motstånd 5MT001: Lektion 1 p.

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Bilreparation. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. Efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara.

Bilreparation. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. Efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara. Bilreparation Med hjälp av dessa frågor kan du testa dina egna kunskaper om bilreparation. Rätta svar bland svarsalternativen är 0...8 st. Fel svar ger dig minuspoäng. Utför testet på en gång från början

Läs mer

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2 Lina Rogström linro@ifm.liu.se Lösningar till tentamen 150407, Fysik 1 för Basåret, BFL101 Del A A1. (2p) Eva kör en bil med massan 1500 kg med den konstanta hastigheten 100 km/h. Längre fram på vägen

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Introduktion till fordonselektronik ET054G. Föreläsning 3

Introduktion till fordonselektronik ET054G. Föreläsning 3 Introduktion till fordonselektronik ET054G Föreläsning 3 1 Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Att använda el I Sverige Fas: svart Nolla: blå Jord: gröngul Varför en jordkabel? 2 Jordning och

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Lastbilsprov Bilden föreställer en överströmningsventil -... tryckbegränsningsventil -... backventil

Lastbilsprov Bilden föreställer en överströmningsventil -... tryckbegränsningsventil -... backventil Lastbilsprov 2012 1. Bilden föreställer en... -... överströmningsventil -... tryckbegränsningsventil -... backventil 2. I vilket läge befinner sig reläventilen på bilden? - Ansättning - Avluftning - Opåverkad

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 4 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Diesel Tuning Module Teknisk Guide

Diesel Tuning Module Teknisk Guide Diesel Tuning Module Teknisk Guide HUR FUNGERAR DET? För att förklara hur DTM fungerar måste man veta hur en dieselmotor fungerar. Den stora skillnaden mellan en diesel- och en bensinmotor är hur blandningen

Läs mer

Ventiljustering, Honda CRF 450R

Ventiljustering, Honda CRF 450R Ventiljustering, Honda CRF 450R Honda Mc Svenska AB April 2002 22 Allmänt om ventiljusteringen En fyrtaktsmotor har ventiler som öppnas av en kamaxel. Denna kamaxel drivs med hjälp av en kedja från vevaxeln.

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

3-8 Proportionalitet Namn:

3-8 Proportionalitet Namn: 3-8 Proportionalitet Namn: Inledning Det här kapitlet handlar om samband mellan olika storheter och formler. När du är klar är du mästare på att arbeta med proportionalitet, det vill säga du klarar enkelt

Läs mer

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Materia 1. Rita en atom och sätt ut atomkärna, proton, neutron, elektron samt laddningar. 2. Vad är det för skillnad på ett grundämne och en kemisk förening?

Läs mer

Magnetism och EL. Prov v 49

Magnetism och EL. Prov v 49 Magnetism och EL Prov v 49 Magnetism Veta något om hur fasta magneter fungerar och används Förstå elektromagnetism Veta hur en elmotor arbetar Förstå hur vi kan få elektrisk ström av en rörelse Veta vad

Läs mer

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL ATT VÄLJA RÄTT MOTOR. DIESEL. BENSIN. HYBRID. ELEKTRISK. Utvecklingen av motorer har tagit enorma steg de senaste åren. BMWs diesel-, bensin- och plug-in hybridmotorer är inget

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

användarmanual & servicebok

användarmanual & servicebok användarmanual & servicebok CYKLAR SEDAN 1990 Innehållsförteckning Några tips innan du börjar cykla... 6 Tekniska specifikationer... 7 Bra att veta om Marvil e-motion... 8 Körsträcka under olika förhållanden...

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som Elsäkerhet I våtutrymmen I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 110 volt

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C Du har valt ett ankarspel från South Pacific. Dessa ankarspel och kapstan utmärks av: Rostfritt kabelarhjul för både lina

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Beskrivning av processen runt uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 2 Metod för uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 3 Kalibreringsmetod för W i

Läs mer

Svensk installationsmanual Nissan S14 SR20 (76-pin) MaxxECU Plugin

Svensk installationsmanual Nissan S14 SR20 (76-pin) MaxxECU Plugin Svensk installationsmanual Nissan S14 SR20 (76-pin) MaxxECU Plugin 2015-06-05 Viktig information! (måste läsas innan installation) Maxxtuning AB - www.maxxtuning.se - info@maxxtuning.se 1 - Förord Denna

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer