HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar frigör du tid för kärnverksamheten. Investering Så tar du fram rätt beslutsunderlag Ledarskap Skapa kortare och effektivare beslutsvägar

2 2 MAJ 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Genom skapas förutsättningar för din organisation att förbättra exekveringen av kärnprocesser. VI REKOMMENDERAR Niklas Johnsson Vd för UClarity. Turboladda dina kärnprocesser med Unifi ed Communications Konvergensen av alla kommunikationer till Internet Protocol (IP) och öppna plattformar har skapat nya, kostnadseffektiva, möjligheter till bättre kommunikation. Dessa nya möjligheter, vilka i dagligt tal brukar samlas under samlingsnamnet, förändrar drastiskt hur individer, grupper och organisationer kommunicerar och samarbetar med varandra. Tillväxt trots konjunkturläget Turbulensen på den globala marknaden har resulterat i att de ekonomiska förutsättningarna förändrats radikalt för de flesta företag under det senaste halvåret. Trots detta står det tydligt att är en av de absolut viktigaste trenderna inom IT just nu. Under 2009 och 2010 förutspår vi att vi kommer att se en kraftig ökning av företag och organisationer som vill realisera de möjligheter och den potentiella nytta som medför. Självklart kommer strävan efter kostnadsrationaliseringar vara en bidragande faktor till varför allt fler väljer att implementera men knappast det som kommer vara avgörande för huruvida man tar en investering eller inte. I många fall kan det till och med vara svårt att snabbt hitta konkreta sätt att räkna hem en investering i rena pengar. Om man ska se helhet måste man främst titta på hur organisationens produktivitet och effektivitet kan förbättras genom. Först då förstår man det totala värdet av. Konvergensen av olika kommunikationslösningar medför stora möjligheter för individerna i din organisation att öka sin effektivitet och därmed att din organisation snabbare ska kunna hantera förändringar på marknaden och anpassa sig efter dessa. Exakt och effektiv underlättar snabb informationsspridning i företaget. Genom att samla samtliga kommunikationsmedier under ett gemensamt gränssnitt kan du hela tiden få en överblick över vilka medarbetare som finns tillgängliga för kommunikation. Vidare kan du snabbt hitta den absolut bästa kommunikationsmetoden för att effektivt distribuera ett budskap i Leif-Olof Wallin Research VP, Gartner FOTO: GARTNER LEIF-OLOFS TIPS Kärnprocesser Se som ett sätt att effek- 1 tivisera dina kärnprocesser snarare än som en stödfunktion. Först då kommer du kunna realisera den fulla potentialen av Unified Communications. Flexibilitet Använd för att skapa en flex- 2 ibel organisation som snabbt kan hantera förändringar i omvärlden och hitta nya vägar för att hantera lågkonjunkturen. organisationen. Detta innebär otroliga effektivitetsvinster för din organisation och skapar förutsättningar för exakt kommunikation utan missförstånd. Integrerat i kärnprocesser Vi står inför ett viktigt skifte i hur vi generellt betraktar förhållandet mellan kommunikation och företagets verksamhet. Tidigare har vi i stor utsträckning betraktat kommunikation som en stödfunktion till kärnverksamheten och kärnprocesserna. Med tar vi nu ett viktigt steg för att förändra detta traditionella synsätt. Genom har du möjlighet att optimera hur dina kommunikationslösningar används och integrera kommunikation med dina kärnprocesser vilket dramatiskt ökar din organisations effektivitet. Om du vill vara en av de aktörer som går stärkt ur lågkonjunkturen då måste du ha en kommunikationslösning som stödjer hög produktivitet hos medarbetarna, ett mobilt arbetssätt, snabb informationsspridning, och som låter dig fokusera på din kärnverksamhet. Se till att turboladda dina kärnprocesser med! SIDA 4 FOTO: UCLARITY Men när lösningarna väl har skruvats in i verksamheten är det affärsnyttan som dominerar uppföljningen. Ledarskap s.8 Unifi ed Communications skapar snabba beslutsvägar. Styr din tillgänglighet s.12 Defi niera vilka sätt du kan bli kontaktad på. Vi får våra läsare att lyckas UNIFIED COMMUNICATIONS NR 2, MAJ 2009 Försäljningschef: Gustaf Ryding Redaktionschef: Nadine Kissmann Redigerare: Alex Mak Projektledare: Richard Ohlsson Tel: E-post: Distribution: Computer Sweden Tryckeri: Pressgrannar AB Repro: Ordbild Mediaplanet kontaktinformation: Tel: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Carl Dohrmann Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. finns du på sökmotorerna så för kunderna Vi gör proffsiga hemsidor som dessutom syns. Ring idag finns du UC = Universal Confusion or Unified Communication? Vi är en oberoende rådgivare som hjälper företag att identifiera och maximera affärsnyttan med Unified Communication. O P UC E IT $

3 FOTO: RYNO QUANTZ/SVENSK FRIIDROTT Yannick Tregaro är en av Sveriges mest framgångsrika friidrottstränare. Han har varit delaktig i mängder av mästerskapsmedaljer i längd, höjd och tresteg under 2000-talet. Snabb och tydlig ROI Kan du hålla ditt nästa möte smartare? Samarbeta mer effektivt Minimera era kostnader för kommunikation Håll effektiva möten där du befinner dig, oavsett utrustning Vill du se det i verkligheten? Boka en demo eller läs mer om Cicso från Atea på OFFICIELL SPONSOR TILL SVENSK FRIIDROTT Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige fi nns vi nära dig på 27 orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Ateakoncernen har omkring medarbetare, är noterade på Oslobörsen och har en årlig omsättning på 15 miljarder norska kronor.

4 4 MAJ 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER TA FRAM RÄTT UNDERLAG FÖR DINA BESLUT 1TIPS 1 2 FOKUSERA PÅ BEHOVEN Fråga: Hur kan ett företag eller en organisation säkerställa att rätt investeringsbeslut fattas gällande Unifi ed Communications? Svar: Genom att basera beslutet på noggranna analyser av verksamhetens processer, kostnadsstruktur och de anställdas kommunikationsbehov. Investeringsbeslut inom Unified Communications bör inte bara drivas av IT-avdelningen. I synnerhet bör personal- och ekonomiavdelningen vara delaktiga eftersom leder till effektivare och mer flexibelt samarbete liksom lägre kostnader, poängterar Niklas Johnsson, vd för UClarity. Niklas Johnsson berättar att många företag och organisationer driver projekt enbart ur ett teknikperspektiv. Det är inget fel i att vara teknikpionjär, men utan en grundlig kostnads- och behovsanalys är det svårt att uppnå maximal affärsnytta i investeringen. Utnyttja och integrera befintlig ICT-struktur Du måste vara finansiellt tråkig i din analys. Först behöver du ta reda på nuläget gällande organisationens kostnader och användarmönster för fast och mobil telefoni, voic , e-post, videokonferens och andra kommunikationsoch samarbetslösningar. Du behöver även få kontroll över resmönster samt hur man kommunicerar och samarbetar inom och utom organisationen. Utan nulägesanalysen blir det omöjligt att mäta, förbättra och följa upp investeringarna, konstaterar Niklas Johnsson. Många har svårt att göra en korrekt beräkning av sina ICT-kostnader beroende på att kostnaderna ligger utspridda på många olika kostnadsställen. Exempelvis hamnar en del av mobiltelefonin i medarbetarnas reseräkningar. För att kunna göra en korrekt analys av fördelarna med måste alla ICT-kostnader hittas och kategoriseras. Vi brukar rekommendera att så långt det är möjligt behålla befintliga ICT-lösningar och att konsolidera, integrera och komplettera med nya lösningar för att få Niklas Johnsson Vd för UClarity. FOTO: UCLARITY bäst avkastning. Därmed blir också tröskeln lägre för användarna att komma igång med nya kommunikations- och samarbetssätt. Genom att integrera moderna Unified Communications-lösningar får den gamla miljön nytt liv med helt nya möjligheter till effektiv kommunikation, understryker Niklas Johnsson. Minska resande De flesta företag och organisationer fokuserar på kostnadsbesparingar i sina investeringsunderlag. Men när lösningarna väl har skruvats in i verksamheten är det affärsnyttan som dominerar uppföljningen. Arbetet blir mer flexibelt och därmed effektivare. Kommunikation och samarbete blir smidigare, vilket minskar ledtider, ger snabbare beslut och gör de anställda mer lättillgängliga. Dessutom minskar resandet när möjligheten att med videooch webbaserade möten ersätta en stor del av de personliga mötena. Detta reducerar inte bara resekostnaderna utan ger också bättre utväxling på medarbetarnas kunskap och arbetstid, påpekar Niklas Johnsson. PATRIK LONES 4 OPTIMERA INVESTERINGEN 1. Fokusera på affärsnytta. 2. Börja i mindre skala. 3. Se över befintliga system. 4. Genomför noggranna kostnadsanalyser för befintliga kommunikationssystem. FOTO: ISTOCKPHOTO VI VET VIKTEN AV ETT VÄL FUNGERANDE NÄTVERK

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MAJ Ta ett helhetsgrepp om företagets kommunikation UNIFIED COMMUNICATIONS FOTO: ISTOCKPHOTO Konvergensen mellan telekom och data skapar förutsättningar för en enda enhetlig lösning där man samlar företagets samtliga kommunikationslösningar under ett gemensamt gränssnitt och till en källa. Analytikerna är eniga och allt fler IT-chefer runt om i världen börjar nu komma till insikt om potentialen med, men vad innebär begreppet egentligen? Olika leverantörer, analytiker och integratörer har olika definitioner på begreppet, men gemensamt för de flesta är att det handlar om att ta ett helhetsgrepp om samtliga av företagets kommunikationslösningar. Genom Unified Communications kan röst-, video- och textlösningar nu samlas i ett enhetligt gränssnitt, styras utifrån en enda källa och användarna kan nu sömlöst gå mellan dessa. IP-telefoni en förutsättning Själva grunden till en Unified Communicationslösning läggs i infrastrukturövergången då man byter ut gamla telefonväxlar mot IP-telefoni. Förutom ett byte av infrastruktur innebär detta även att man digitaliserar röstsamtalet. Detta skapar förutsättningar för en ökad integration mot andra kommunikationslösningar som exempelvis Instant Messaging (chatt) och . Datorn sätts nu i fokus och blir utgångspunkten för din kommunikation. Nästa steg är att integrera videolösningar där man i realtid från datorn har möjlighet att deltaga i videokonferenser med varandra. Mobilitet Att man nu kan samla samtliga kommunikationsmetoder på datorn skapar möjligheter att faktiskt realisera möjligheterna till en ökad mobilitet hos medarbetarna. Genom finns det nu möjlighet till att arbeta fullständigt mobilt och ändå ha tillgång till alla de kommunikationsmetoder man behöver för att kunna genomföra sitt arbete fullt ut. Collaboration avancerar Att i sig är en revolutionerande applikation är det väl knappast någon tvekan om. Dock öppnar inte bara dörren till effektivare kommunikation utan även dörren till effektivare samarbeten. Utbudet av integrerade samarbetstjänster inom har växt lavinartat under de senaste åren och alla tecken tyder på att det är här en stor del av utvecklingen kommer att ligga de närmsta åren samtidigt är det även här man till stor del finner källan till produktivitetsökningar. RICHARD OHLSSON Enligt Gartner består Unified Communications av följande underliggande teknologier Röst och telekommunikation Inkluderar fast och mobil röst, samt softphones. Konferens Inkluderar telefonkonferens, videokonferens samt webbkonferens. Messaging Inkluderar , röstmail och Unified Messaging. Instant Messaging/ Presence Inkluderar Instant Messaging och närvaro/tillgänglighet-återgivning. Klienter Inkluderar tjocka klienter, tunna webbklienter och mobila klienter. Applikationer Inkluderar applikationer som har integrerade kommunikationsfunktioner. Detta område kan delas upp i fem områden bestående av konsoliderade administrativa verktyg, collaborationapplikationer, notifikationsapplikationer, mobilitetsapplikationer, och kontaktcenterapplikationer. Dataphone tillfredställer era avancerade kommunikationsbehov Våra kunder väljer oss för den snabba och personliga servicen. Det ger dem mer tid över till sin egen verksamhet. Vår effektiva MPLS-teknik och kraftfulla fasta telefoni ser till att kommunikationen fungerar. Skulle ett problem uppstå så fi nns vi inte längre än ett telefonsamtal bort. Vill du också bli kund eller har du frågor? Kontakta oss på telefon: eller besök oss på Datakommunikation Telefoni Colocation

6 6 MAJ 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS BYGG DIN IP- STRUKTUR NYHETER I KORTHET Vi går mot den holografi sk framtiden. FOTO: ISTOCKPHOTO FRAMTIDSÄKER LÖSNING Genom att gå över till IPtelefoni kan du reducera kostnader och lägga grunden till en framtidssäkrad lösning. FOTO: ISTOCKPHOTO IP-telefoni skapar förutsättningar för en utvidgad lösning Fråga: Vad fi nns det för alternativ när företaget växer och den traditionella telefonväxeln behöver uppgraderas eller ersättas med en ny som visar sig vara betydligt mer kostsam? Svar: Man kartlägger sina behov och ser över möjligheterna att gå över till en IP-baserad lösning. SHOWCASE STOCKHOLM Certus Executives arbetar med att hyra ut personal på chefsnivå under kortare eller längre perioder. Från kontoret på Snickarbacken i Stockholm arbetar man gentemot kunder i hela Norden. Det kan exempelvis vara ett företag som ska flytta en fabrik som behöver en särskilt kompetens under en begränsad period, säger Johan Tysklind. I takt med att Certus Executives har växt så har det uppstått ett behov av att uppgradera telefonväxeln. Förra sommaren begärde Johan Tysklind in offerter från flera leverantörer av traditionella telefonväxlar. Det framgick väldigt snart att det skulle bli betydligt billigare med en IP-baserad telefonväxel, säger Johan Tysklind som numera har samma tjänstemöjligheter med sin IP-baserade telefonväxel som han skulle ha med en traditionell telefonväxel men som dock skulle ha kostat honom mångdubbelt mycket mer. FAKTA IP-telefoni bygger på att samtalet överförs via datornätverk. Så länge man har tillgång till Internet kan man ringa från ett och samma telefonnummer var man än befinner sig. Det går även att ringa till nummer som inte är IP-nummer. Samtalet kopplas då över till det traditionella telefonnätet och det blir en debitering. Ringer man ett fast nummer utomlands blir kostnaden vanligtvis densamma som kostnaden för ett lokalsamtal. Det som gör IP-telefoni till en attraktiv företagslösning är att Som med allting nytt är det en viss inkörningsperiod, men i stort sett har systemet fungerar väldigt bra. Johan Tysklind Managing partner, Certus Executives. FOTO: CERTUS-EXECUTIVES Anpassningsbar lösning Genom att gå över till IP-telefoni har man på Certus Executives inte bara fått ner kostnaderna, utan arbetsdagen har även blivit enklare för Johan Tysklind och hans kollegor. Jag har med mig mitt fasta telefonnummer överallt och när någon ringer kopplas samtalet automatiskt till såväl min bordstelefon som min mobiltelefon, den inte kräver att kunden köper sin egen hårdvara. I fallet med Certus Executives så hyr de sina fasta bordstelefoner av tjänsteleverantören, medan de därutöver betalar för de tjänster de väljer att abonnera på. Den övriga hårdvaran som krävs är vanlig nätverksutrustning såsom brandvägg, hubbar och switchar. Vill man använda sin gamla analoga telefon som IP-telefon är det möjligt genom en analog telefonadapter (ATA). I dag har i stort sett alla tillverkare av telefonväxlar renodlade IPväxlar i sitt sortiment. säger Johan Tysklind. Dessutom är det lätt för Johan Tysklind och hans kollegor att hantera tillfälliga vidarekopplingar, och skulle de behöva ta emot fax har de ett nummer för det där systemet omvandlar faxet till en epostbilaga. I början köpte vi hela paketet, men efterhand har vi skalat bort sådana tjänster som det visat sig att vi inte behöver, säger Johan Tysklind och nämner flexibiliteten och möjligheten att göra hållbara kostnadskalkyler som en av de stora fördelarna med en IP-baserad lösning. Skype kollegor emellan Även telefonkonferenser sköts väldigt enkelt där företaget har ett fast telefonnummer dit deltagarna ringer och uppger en kod. Det är allt som behöver göras för att mötet ska vara igång. Som med allting nytt är det en viss inkörningsperiod, men i stort sett har systemet fungerar väldigt bra, och i dag har vi ingenting att klaga på, säger Johan Tysklind. Certus Executives finns utspridda över stora delar av världen, och när kollegorna ska kommunicera med varandra sker det många gånger med hjälp av IP-telefoni då också, fast av en annan sort. Vi skypar rätt mycket sinsemellan, men det är bara internt, säger Johan Tysklind. SIMEON OGÉN FRAMTID Hologram nästa UC-dimension John Chambers och Martin De Beer från Cisco har nu premiärvisat nästa generations Unified Communications-lösningar. I framtidens -lösningar kommer man kan kunna kommunicera med varandra via hologrambilder. Många bedömer att detta är framtidens kommunikationsmetod som är på ingång. KOMMUNIKATION Smart-Com.se konferens Tisdagen den 26:e maj 2009 går Sveriges största kommunikationskonferens av stapeln på Grand Hôtel i Stockholm. Under konferensen kommer tre viktiga komponenter i en kommunikationsstrategi att belysas; IP-telefoni, och mobilitet. Syftet med konferensen är att inspirera besökarna och förse dessa med idéer över hur dessa kan arbeta mer effektivt med hjälp av kommunikation samt minimera kostnaderna för denna. Konferensen är ett årligen återkommande event. SE MER INFORMATION OM KONFERENSEN PÅ TEKNIK Framtidens möte Hur ser egentligen framtidens möte ut? skapar möjlighet till möten där användarna genom videokonferenser kan se varandra i verklig storlek och i god kvalitet. Just nu ser vi att lösningar som Telepresence snabbt etablerar sig. Videokonferenser kommer också starkt. Möjligheten att se en person i naturlig storlek, med rätt belysning, och i HD-kvalitet är en upplevelse. Dessa möten känns som om man satt i samma rum. Det är det närmaste du kan komma ett riktigt möte, förklarar Robert Haglund, konsultchef på Atea.

7 Ny växel, nya mobiler och tillgång till personlig support. Anders Hagberg på Andritz Hydro leasar företagets nya telefonilösning från BKE TeleCom som blev både bättre och billigare. Stort mervärde i prisvärd telefonilösning från BKE TeleCom Samma avtal fast med ny växel, nya telefoner, personlig support och ett riktigt bra finansieringsavtal: Med en helhetslösning från BKE TeleCom blev telefonin både bättre och billigare för Andritz Hydro i Kristinehamn. Det händer mycket på telefonifronten. För en vanlig konsument eller ett företag kan det vara svårt att skaffa sig en bra översikt på alla tjänster och möjligheter som finns idag. När leasingavtalet på växeln gick ut började Anders Hagberg, IT- och telefoniansvarig på Andritz Hydros, att undersöka vilka alternativa möjligheter som marknaden hade att erbjuda. Han upptäckte rätt så snabbt att det fanns en djungel av avtal och tjänster och kontaktade därför BKE TeleCom som sedan tidigare försåg företaget med mobiltelefoner. BKE:s förslag bygger både på en samverkan mellan fast och mobil telefoni där den stationära växeln fortfarande finns kvar, men som en uppgraderad modell med fler möjligheter än den gamla, säger Anders Hagberg. Ringer gratis internt Den gamla växeln har bytts ut mot en ny Aastra Business Phone och leasas istället direkt genom BKE TeleCom. Alla medarbetare har fått nya mobiltelefoner som de använder för en rad olika ändamål. Istället för att ha separata nummer för fast och mobil telefoni leder samma nummer till båda telefonerna. På kontoret fungerar mobilen då som en bärbar telefon och ute på fält som en vanlig mobil. Via mobilen kan medarbetaren även styra röstmeddelanden och exempelvis ange frånvaro genom en enkel knapptryckning. Andritz Hydro är verksamma inom uppgradering och renovering av vattenturbiner. Företaget har cirka 50 anställda varav en tredjedel ständigt befinner sig ute i fält. Genom den nya växeln kan medarbetarna lätt kommunicera med varandra via kortnummer. De riskerar heller aldrig att missa viktiga samtal då all inkommande kommunikation går via mobilen där även samtliga missade samtal registreras. Bra avtal Ekonomiskt sett har BKE TeleCom lyckats pressa priserna rejält, inte minst genom att Andritz Hydro fått förmånliga samtalsavtal med Telia. All intern kommunikation, även mobilsamtal, är dessutom gratis. En annan stor skillnad är den personliga relationen vi har med BKE TeleCom. När man leasar från stora bolag kan det vara svårt att få tag på rätt person om något krånglar. På BKE TeleCom har vi en egen kontaktperson som känner till vårt företag väl och som kan ge snabb hjälp och support, säger Anders Hagberg. Under BKE:s ansvar ligger också att hålla Andritz uppdaterade på alla nya tjänster och funktioner som ständigt dyker upp på marknaden. Nyteckningar av avtal eller uppgraderingar av befintliga tjänster administreras alltid av BKE TeleCom. Enligt Anders Hagberg sparar det mycket tid att slippa förhandla om avtal eller hålla sig uppdaterad på utbudet. Dessutom är han övertygad om att BKE TeleCom har helt andra möjligheter att få de riktigt bra avtalen med telefonibolagen. Vi har fått en ny växel, nya mobiler och tillgång till personlig support. Vi har med andra ord fått en lösning med ett stort mervärde fast till ett lägre pris, säger Anders Hagberg. BKE TeleCom har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas. AUTHORIZED RESELLER BKE TeleCom AB har sedan starten 1983 utvecklats till en av Sveriges största helhetsleverantörer av telefoni- och datakommunikation. Kostnadsanalyser & operatörstjänster Vi analyserar och effektiviserar er nuvarande telefonilösning. Detta har resulterat i en mängd sänkta fakturor och nöjda kunder. Telefoni & växellösningar Vi är en helhetsleverantör, det innebär för er som kund en enda kontakt som hanterar all er kommunikation. Mobil kommunikation Vi löser er telefonipolicy genom att strukturera inköp, serviceavtal, tjänster och abonnemang. Vi erbjuder ett komplett produktsortiment i vår webshop och butik. BKE TeleCom AB Ramgatan 2, Karlstad Tel: E-post:

8 8 MAJ 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur kan du som ledare föra en effektiv kommunikation trots stora fysiska avstånd mellan olika avdelningar? Svar: Se till att du anammar möjligheterna med Unified Communications så att du i alla situationer kan välja den kommunikationsmetod som passar situationen bäst. Effektivisera ditt ledarskap och bli mer produktiv LEDARE TILL LEDARE LEDARSKAP Eivind Hauglie-Hanssen är vd för Intelecom, ett bolag som är aktivt i gränslandet mellan IT och telekom och som har 200 anställda fördelade på tolv kontor i Norge, Sverige, Danmark och London. I en traditionell företagsstruktur skulle Eivind Hauglie-Hanssen sitta på huvudkontoret i Oslo och huvudsakligen kommunicera genom sina närmsta medarbetare i ledningsgruppen. Genom får man en helt annan kommunikation och sammansvetsning inom företaget. Jag kan direkt se från min dator eller telefon vilka medarbetare som finns tillgängliga vid vilket givet tillfälle som helst, och jag kan även se vilka kanaler jag kan nå dem på, säger Eivind Hauglie-Hanssen. innebär att chatt, e-post, IP-telefoni och videosamtal fungerar integrerat och finns samlat inom ramarna för ett lättadministrerade gränssnitt. Sedan vi införde har vi upplevt att organisationen blivit plattare och dynamisk. Informationsflödet når direkt rätt person utan en massa omvägar, säger Eivind Hauglie-Hanssen. Sparar pengar och miljö Tack vara har Eivind Hauglie-Hanssen nästan halverat antalet resdagar. Det personliga mötet ska inte underskattas. Men många interna möten som jag tidigare varit tvingad att resa till kan vi nu på ett enkelt och smidigt sätt i stället hållas via. Dessutom kan vi få ut samma information till alla våra kontor samtidigt. Vi som företag vinner på att vi blir effektivare och mer produktiva, samtidigt som vi genom minskat resande även ser till att miljön kan bli en vinnare. Dessutom blir det färre hotellnätter och mer tid hemma med min fru och mina barn, vilket jag är mycket glad för och det är förhoppningsvis även min fru, säger Eivind Hauglie-Hanssen och skrattar. Snabbare beslutsvägar Samtliga på företaget använder i dag Microsoft Office Communication Server, vilket har bidragit till kortare leveranstider. Resultatet är nöjdare kunder men också bättre lönsamhet då de som PROFIL Eivind Hauglie- Hanssen Yrke: vd, Intelecom Sverige och koncernchef Intelecom Group AS. Familj: Fru och två söner (7 och 10 år). Intressen: Aktivt friluftsliv med familjen i fjällen och vid sjön. kan börja fakturerar kunderna flera veckor tidigare. Vi har fått kortare beslutsvägar och blivit mycket effektivare. Du får tag i rätt resurs vid rätt tillfälle och behöver inte lägga tid på att söka folk. Tänk dig att 200 anställda kan spara tio minuter per dag på att få tag i rätt resurser. Det gör inte minst att personalen blir nöjdare och gladare, men det är även bra företagsekonomiskt då det sparar många kronor i ökad effektivitet, säger Eivind Hauglie-Hanssen. En lönsam investering Alla fördelar som medför gör att det är väldigt enkelt att räkna hem investeringen. Många företag är självklart försiktiga i dagens läge med att investera i nya lösningar, men eftersom tekniken även finns som nätcentrisk lösning krävs ingen dyr kundplacerad utrustning då tjänsten produceras centralt i nätet. Den analys vi har gjort på vår egen verksamhet visar att tiden det tar för en hostad lösning att betala sig ligger mellan tre till sex månader och att investeringen på tre år har betalat sig femdubbelt, säger Eivind Hauglie-Hanssen. Enligt Eivind Hauglie-Hanssen har resultatet av att införa överstiget allas förväntningar och i dag har det blivit en naturlig del av vardagen, Det är ingen som tänker på att de använder när de har möten via video- eller talkonferenser. Det som tidigare var något som kunde upplevas som krångligt och omständligt har blivit en del av vardagen. Det skulle bli ett himlans liv om vi av någon outgrundlig anledning beslutade oss för att ta sluta med, säger Eivind Hauglie-Hanssen. Ersätter inte allt gör det enklare för Eivind Hauglie-Hanssen att vara en effektiv vd. De många kommunikationskanalerna snabbar upp beslutsvägarna och gör att han har ögonblicklig tillgång till relevant information varhelst han befinner sig. Men är inte lösningen på allt. Det är fortfarande lika viktigt som någonsin att träffas på riktigt och lära känna varandra, att gå ut och ta öl ihop och bara snacka, den biten kommer nog aldrig att förändras, säger Eivind Hauglie-Hanssen. SIMEON OGÉN HEADSET FÖR UNIFIED COMMUNICATIONS Antalet användare av (UC) förväntas öka med 41% under 2009*. Varje användare kommer behöva ett kvalitativt headset för att verkligen kunna uppleva fördelarna med - såsom äkta bredbandsljud och plug&playanslutning. GN Netcom har UC-anpassade Jabra-headset för telefonisystem från Microsoft Office Communicator 2007, Cisco, Aastra, Alcatel-Lucent med fler. Läs mer på *enligt analysföretaget Datamonitor JABRA IS A REGISTERED TRADEMARK OF GN NETCOM A/S

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MAJ SKAPAR NYA SAMARBETEN samlar alla former av affärskommunikation till ett enda enhetligt system som erbjuder nya effektiva sätt att samarbeta på. Genom har nu företag utökade möjlighet till: Samarbete Med hjälp av samarbetsverktyg kan du skapa förstklassiga, säkra och anpassningsbara arbetsytor runtom i företaget. När kollegor, partners, leverantörer och kunder kan samarbeta effektivare kan företag snabbt anpassa sig till marknadsförändringar och bygga upp konkurrensfördelar. Snabbare beslut Med hjälp av -funktioner som till exempel närvaro, direktmeddelanden och medietjänster når informationen rätt person omedelbart. På så sätt förbättras användarens och företagets produktivitet avsevärt. Effektivisera värdekedjan Genom att integrera Unified Communicationsfunktioner i företagsapplikationer kan organisationer omvandla affärsprocesser och uppleva nya nivåer av kundtillfredsställelse och innovation. UNIFIED COMMUNICATIONS Skapar förutsättningar för ett effektivt ledarskap och kortare beslutsvägar. FOTO: ISTOCKPHOTO Applikationer Genom att integrera Unified Communications med andra applikationer kan anställda samarbeta i realtid med sina egna val av verktyg och applikationer. Dialogic Media Gateways Bring IP-Based UC Solutions to Legacy Infrastructures Most new (UC) solutions are developed for IP networks using the SIP protocol. But what if you have legacy TDM, hybrid, or proprietary PBX technology in place and no resources for an expensive upgrade? The Dialogic Media Gateway Series (DMG Series) can allow you to use new UC solutions with your legacy infrastructure. The DMG Series features: 4 to 120 ports of TDM to VoIP and FoIP connectivity Tight integration with leading PBXs Support for SIP and SIP supplementary services Ability to continue to use legacy equipment Simple web-based installation and configuration The DMG Series enables new solutions from a wide variety of technology leaders, which have been successfully tested for interoperability. Visit for details.

10 10 MAJ 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 3TIPS ANVÄND ND UC FÖR MOBILITET NYHETER I KORTHET FOTO: ISTOCKPHOTO SJUKVÅRD UC effektiviserar sjukvården Skapa ett mobilt arbetssätt med UC Fråga: Hur kan du skapa ett fl exibelt och mobilt arbetssätt utan att tappa effektivitet? Svar: Se till att du har en kommunikationslösning som stödjer mobiltet. HUR VI LYCKADES Att ha ett mobilt arbetssätt kan medföra otroliga effektivitetsvinster för både anställda och chefer då man kan utföra sitt arbete från vilken plats man än önskar. Dock måste man se till att ha effektiva kommunikationsverktyg som stödjer detta. Lars Pettersson, vd för Atea Sverige, har under en längre tid arbetat mobilt och har följt utvecklingen av kommunikationsverktyg noggrant. Jag har ända sedan början på nittiotalet arbetat väldigt mobilt. Jag har många gånger välsignat tekniken som gjort det möjligt för mig att jobba där jag är och när jag vill. Bärbara datorer, kraftfulla mobiler med mailoch kalenderuppkoppling och nu även videokommunikation med HD-kvalitet har verkligen gjort det möjligt för mig att frigöra mig från kontoret, berättar Lars Pettersson. Med en stor organisation som är spridd över hela landet kan Lars leda sin organisation på ett effektivt sätt oavsett om han är på resande fot, på huvudkontoret eller på ett av kontoren ute i landet. Vi har kontor över hela landet vilket innebär att jag ofta är ute och reser. Det är en enorm förmån att kunna arbeta med moderna verktyg som gör att man i princip kan arbeta helt papperslöst. Allt är nu digitaliserat och tillgängligt även utanför kontoret. LARS PETTERSONS TIPS Detta har minskat resandet för oss alla och skapat högre livskvalitet. Lars Petterson Vd, Atea Sverige. FOTO: ATEA Revolutionerande videomöten Ett viktigt kommunikationsverktyg som verkligen förändrat Lars arbetssätt är videokommunikation. Vi har tillgång till videosystem i toppkvalitet på alla våra kontor. Tre av fyra ledningsmöten genomförs nu via HD-video vilket har revolutionerat mina ledningsgruppsmedlemmars vardag. Detta har Använd de mobila verktyg som kommer med till att verkligen utnyttja din tid på ett optimalt sätt. Våga satsa på nya sätt att kommunicera, interagera och samarbeta. Använd videomöten i så stor utsträckning som möjligt. Videomöten går till exempel att spela in vilket innebär att man kan göra dem tillgängliga för medarbetare som inte var med på mötet. Se till att ni utnyttjar Unified Communications för att ena organisationen och verkligen låta information och kunskap spridas obehindrat genom den. Använd mobila kommunikationsverktyg för att minska din organisations påverkan på miljön. MOBILITET skapar förutsättningar för ett mobilt arbetssätt. FOTO: ISTOCKPHOTO minskat resandet för oss alla och skapat högre livskvalitet, säger Lars Pettersson. Mobilen viktigt verktyg I och med att mobiltelefonernas snabbt utvecklats till bärbara datorer kan Lars nu utföra precis samma sysslor från sin mobiltelefon som han kan från sin dator på kontoret. Min mobiltelefon ger mig datorns funktionalitet men i ett betydligt smidigare format. Jag når till exempel samtliga anställdas kontaktuppgifter i mobilen och kan kontakta dessa på precis det sätt som situationen kräver, förklarar Lars Pettersson. Mobilitet viktig del i strategin Att leva som man lär är viktigt för Lars Pettersson, samtidigt som ett mobilt arbetssätt även är en viktig del i Ateas roll som arbetsgivare. Vi inför ständigt nya tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för våra medarbetare att arbeta effektivare och mer mobilt. Det ger dem möjlighet till att få ihop sitt livspussel på ett bättre sätt, förklarar Lars Pettersson och avslutar: Att alla dessa mobila hjälpmedel sparar miljön är ju ytterligare en utomordentlig uppsida. SANDRA BRANTHAMMER Sjukhus står inför stora utmaningar i och med ökade kostnader och brist på utbildad medicinsk personal. Enligt en rapport från Cisco visar data att mer än 72 procent av alla sjukhus står inför en brist på sjuksköterskor. I och med att befolkningen fortsätter att växa, ökar även behovet för sjukvårdstjänster. För att kunna hantera minskade budgetar och brist på personal måste sjukvården fokusera på att arbeta mer effektivt och öka produktiviteten hos deras befintliga personal. Ineffektiv kommunikation orsakar fel Sjukvårdare har många olika kommunikationsverktyg till sitt förfogande så som fasta och trådlösa telefoner, PCs, PDAer, personsökare, och flertalet meddelandesystem, men lyckas fortfarande inte få tag på varandra under tidskritiska situationer, enligt Cisco. Möjligheterna för effektivare kommunikation genom är här enorma. Genom att implementera inom sjukvården kan man uppnå ökad produktivitet genom att hela tiden ha koll på vilka anställda som finns tillgängliga och vilken kommunikationsmedier dessa går att kontaktas på. KOMMUN Marks kommun anammar UC Marks kommun i Västergötland med invånare räknar med att spara 1,4 miljoner kronor på att slå samman sina telefon- och e-postsystem. Dessutom kan personalen sköta e-posthanteringen från mobiltelefonen på väg till möten eller när de pendlar och komma hem i vanlig tid. Kommunen behöver numera bara sköta en enda infrastruktur till röstpost och meddelandelagring, överföring, säkerhetskopiering och katalogtjänster. På så sätt minskar IT-kostnaderna och personal kan omfördelas till andra mer produktiva områden i verksamheten.

11 Unga medarbetare kräver Snart är, UC, en självklarhet och ett måste på alla arbetsplatser. Framförallt om man vill locka och behålla unga medarbetare. De kräver en palett av integrerade kommunikationsverktyg som de enkelt och sömlöst kan växla mellan. Unga människor vill ha möjligheten att enkelt kunna chatta, att visa en sak via video eller att koppla in andra under ett pågående samtal. De är vana vid att kommunicera via flera kanaler och kommunikationssätt med många samtidigt och kräver den möjligheten av sina arbetsgivare, förklarar Erik Abele, vd på NEC Philips Unified Solutions Sverige AB. Erik Abele berättar att många av deras kunder märkt att personalomsättningen minskat samtidigt som det blivit lättare att rekrytera unga medarbetare efter införandet av UC. för alla NEC Philips är ledande inom UC och har lösningar som gör alla medarbetare, i alla typer av organisationer, effektivare och nöjdare med hjälp av UC. Även i de organisationer där ett antal av medarbetarna saknar egna datorer. En vanlig missuppfattning är att UC kräver en arbetsmiljö där alla medarbetare har en egen pc. Därför går väldigt många organisationer och företag miste om möjligheterna med UC då de inte tror att det är något för dem. Men det är helt fel. Vi har till exempel avancerade UC-lös ningar där helt vanliga trådlösa DECTtelefoner används som klienter. Enligt Erik Abele är det vanligt och mycket praktiskt med DECTbaserade UC-lösningar i bland annat vården och handeln där personalen ständigt är i rörelse. Spara och tjäna pengar Allt plattare organisationer behöver nya hjälpmedel för att kommunicera på ett bättre sätt. En UC-lösning ger möjlighet för företag och organisationer att både spara och tjäna pengar. Att spara pengar genom att utnyttja IT-teknologi för samarbete mellan geografiskt spridda medarbetare, istället för att resa, är en given effekt av UC. Med UC kan du också enklare hitta den kompetens du behöver för att effektivisera processer och snabbare lösa ett problem, vilket gör att företag och organisationer kommer att tjäna mer pengar. Att man på köpet får nöjdare kunder och medarbetare är ett extra plus. UC skapar effektiva kommunikationsvägar inom det egna företaget men ger också möjlighet att bygga upp ett snabbfotat virtuellt företag bestående av de egna medarbetarna samt kompetens hos externa samarbetspartners. NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS NEC Philips är världsledande systemintegratör av affärskommunikationslösningar inom UC för företag och offentlig verksamhet. De senaste teknologierna inom tal, data och video används över konvergerade nätverk, innehållande PCs, bordstelefoner och mobila enheter för samarbete i realtid. För mer information besök: Collaborative Solutions Mobility Open Standards VoIP 2008 Aastra Technologies Limited. All rights reserved. Aastra, the Aastra logo, Aastra, the shining star and star design are trademarks or registered trademarks of Aastra Technologies Limited in the United States, Canada, European Union and other countries. Aastra, the shining star I en värld full av aktörer som tillhandahåller kommunikationslösningar lyser en stjärna starkare än de andra. Som världsledande leverantör av företagskommunikation, erbjuder Aastra helt unika kommunikationslösningar. Aastra betyder stjärna på latin och det är en passande beskrivning av vår ambition att göra dig till stjärna inom kommunikation. Vi levererar integrerade lösningar som förbättrar era affärsprocesser och som baseras på öppna standarder och integrerad mobilitet. Vi kan hjälpa dig att skapa en kommunikationslösning som passar just dig och som kan växa i takt med dina framtida verksamhetsbehov. på dina villkor. Tel

12 12 MAJ 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS Öka din produktivitet med Unifi ed Communications Fråga: Upplever du att du ofta blir störd av oönskad eller felaktig kommunikation? Svar: Genom Unifi ed Communications kan du styra exakt vilka former av kommunikation som passar dig för tillfället och snabbt öka din produktivitet. Hur många gånger har du inte suttit i möte och varit tvungen att besvara samtal som visat sig vara oviktiga eller som för tillfället varit av låg prioritet? Vidare, hur ofta har inte dessa kommunikationsstörningar resulterat i att du tappat koncentrationen och haft svårt att hitta tillbaka till det du arbetade med eller den konversation du hade? handlar om att du ska kunna styra vilken typ av kommunikation du är tillgänglig för, vilka typer av ärenden du är beredd att hantera, samt med vem du är beredd att kommunicera med, förklarar Gerald Q. Maguire Jr., professor inom datorkommunikation på Kungliga Tekniska Högskolan och fortsätter: Studier visar att kostnaden för kontextbyte i många fall är mycket höga. Ett oönskat samtal utgör inte bara förlorad tid i form av själva samtalet men kan även resultera i att din koncentration bryts och att det därmed tar ytterligare tid innan du är tillbaka i samma tankebanor eller diskussioner som du hade innan samtalet. spelar här en viktig roll då det låter dig FINNS INGA HINDER. Har vi kommunikationen i ett digitalt format finns det inga begränsing på vad man kan göra säger Maguire Jr., professor inom datorkommunikation på KTH. FOTO: RICHARD OHLSSON som användare styra exakt vilken form av kommunikation du är tillgänglig för och kan kraftigt bidra till att öka både din och organisationens produktivitet. Genom att exakt kunna definiera vilka sätt du kan bli kontaktad på, i vilka ärenden, samt av vilka personer, kan du undvika störningsmoment som sänker din produktivitet. Ponera att du sitter i ett möte med en klient där du inte får bli störd. Då kan du visa att du enbart är tillgänglig för kommunikation i kritiska ärenden via Instant Messaging, som till exempel UNIFIED COMMUNICATIONS ENLIGT MAGUIRE kommer att möjliggöra för alla att ha en personlig assistent som hjälper till att anpassa den typ av kommunikation som passar tillfället bäst. skapar även fördelar för den part som försöker att kontakta dig då denna kan se hur du vill bli kontaktad, vilken tid du går att nås under och på vilka sätt du vill bli nådd. Genom att allt är digitaliserat har du möjlighet att få alla olika kommunikationsformer levererade via ditt val av gränssnitt. Det går exempelvis att få alla dina mail upplästa som röstmeddelanden på vägen hem från jobbet. Detta skapar förutsättningar för att du ska kunna hantera all din kommunikation när och på det sätt som passar dig allra bäst. FOKUSERA PÅ PRODUKTIVITET av din chef i ett nödfall, förklarar Maguire. Automatisera rutiner I dagsläget kan vi genom de Unified Communicationslösningar som finns på marknaden ange vår tillgänglighet och välja kommunikationslösningar genom ett gemensamt gränssnitt. Enligt Maguire kommer vi dock i den närmsta framtiden att se lösningar som automatiserar din kommunikation i större utsträckning än i dagsläget. Så länge vi har kommunikationen i ett digitalt format finns det ingen begränsning på vad man kan göra. En viktig del kommer att vara att automatisera din tillgänglighet baserad på dina beteendemönster, samtidigt som man effektivt hanterar avvikelser. En stor del av människors vardag är baserad på rutin. Därmed finns det möjligheter att skapa en lärande funktion som är kopplad till exempelvis ditt schema. Då kan din tillgänglighet ändras automatiskt baserat på hur du brukar vilja bli kontaktad i vissa situationer. Det strömlinjeformar ditt vardagliga liv ytterligare, säger Maguire och fortsätter: Utvecklingen går mot att Unified Communications kommer att tillhandahålla en digital personlig assistent som hjälper dig att upprätthålla en hög produktivitet. RICHARD OHLSSON FRÅGOR & SVAR 1. Vad bör man tänka på vid val av infrastruktur för UC? 2. Hur kan man säkerställa hög säkerhet och pålitlighet för UC? Michael Lager Partners/ leverantör, Network Services. FOTO: NETWORK SERVICES 1. Innan en lösning implementeras bör nätverket alltid provtryckas för att få fram om nätverket kan hantera och framför allt garantera de krav på tillgänglighet och kvalitet som behövs. För att vara mer konkret tekniskt så måste nätverket kunna hantera QoS mekanismer i hela nätverket. Funktioner i LAN switchar som behövs är exempel in-line power, multiple queue support, 802.1p, 802.1Q, fast link convergence, traffic classification och reclassification, LFI och link efficiency. 2. Det finns många olika sätt att säkra UC, lösenord, port access med flera. Se till att UC trafiken separeras virtuellt i nätet genom införande av exempelvis Network Access Control NAC lösning. Beroende på företagets säkerhetspolitik kan man välja vad som passar bäst. Pålitlighet får vi genom redundanta enheter och länkar, även genom funktioner som till exempel QoS. FOTO: ISTOCKPHOTO Vi har många pusselbitar till Er UC-lösning! Fax Hänvisning SMS UC Contact Center Kalenderkoppling Vi kan Unified Communications! Kan ni? Callback Konferens Talsvar Röstbrevlåda Telefon:

13 SMART MOBILE TM Gränslöst trådlöst för företag Lunds Universitet John Bauer-gymnasierna Oskarshamns Kommun Torsås Kommun Högskolan i Kalmar Visby Kommun Konstfack AKZO Nobel Caparol Höganäs AB Lernia Utbildning AB Sjöbo Kommun Den nya generationens trådlösa system En ny generation trådlöst LAN är här. Smart Mobile från Trapeze Networks ger dig mycket mer än en trådlös nätverkslösning. Nu handlar det inte längre om att slippa dyrt kablage, utan om att göra dina anställda så effektiva och mobila som möjligt. Med Smart Mobile kan du använda de applikationer och data du dig på ditt företag. Dessutom ger Smart Mobile teknologin dig allt som du kan få med ett trådbundet Trapeze Networks lösningar är känd över hela världen. Smart Mobile ökar mätbart effektiviteten i din IT-infrastruktur. Driftskostnaderna för nätverket kommer att minska påtagligt. Framtidssäker och skalbar arkitektur men endast en driftscentral. Med Trapeze kan man koncentrera tekniken till en central plats och endast sprida accesspunkter till de platser där de behövs. fördröjningar som kan vara förödande minimeras. Detta är mycket viktigt när man bygger nätverk med behov av högre kapacitet. Säkerhet och gästaccess Säkerhetstänkandet inom Trapeze är mycket högt och man uppfyller mycket högt ställda krav. Lösningen för Stabilitet och redundans Med Trapeze är det enkelt att bygga klustrade och redundanta lösningar där kraven på driftsäkerhet är höga. Managementverktyg i världsklass RingMaster är ett mycket kraftfullt verktyg med funktioner utöver det vanliga. Positioneringsfunktioner i trådlösa nätverk Det trådlösa nätet kan användas till så mycket mer än Studsvik AB Mölndals Energi AB branscher: Sjukvården, Tillverkningsindustrin, Lager och logistik, Dagligvaruhandeln, Hotell och NoWire är en nordisk kompetensdistributör som erbjuder kompletta lösningar inom trådlös kommunikation. Som distributör arbetar vi tillsammans med återförsäljare över hela Norden för att erbjuda rätt lösning till varje kund. NoWire har mångårig erfarenhet av lösningar för företag (WiFi, länkar) och operatörer (publika surfplatser, trådlöst bredband). Med ett brett utbud av tjänster hjälper nätverken. Genom vår kompetens skapar vi kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet. Vi har expertkunskap inom trådlös nätverksteknik, nätverksdesign, utomhuslänkar, frekvensplanering, säkerhet, mikrovågslänkar, antennteknik och kundhanteringssystem. Vi vill gärna träffas och berätta mer om Trapeze! Mer information om Trapeze hittar ni på

14 14 MAJ 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Roger Moe Sales Consultant, NEC Philips Unified Solutions Sverige AB. FOTO: KERSTIN ÅHLBERG Robert Stahre Business Development Manager, Aastra Telecom Sweden AB FOTO: AASTRA Kristian Hedman Business Development Manager, Cisco. Magnus Olsson UC-ansvarig, Atea Fråga 1: Varför anser du att företag bör implementera Unified Communications och vilken potentiell nytta kan komma dessa till gagn? ligger helt rätt i tiden. Allt plattare organisationer behöver bättre verktyg för att kommunicera effektivare. kommer att både spara och tjäna pengar åt företag och organisationer. Minskade kostnader för resande, telefoni och utbildning är uppenbara. Effektivare kommunikationsvägar kommer att öka lönsamheten genom effektivare processer. För miljömedvetna är det här ett måste! Många företag har en åldersstruktur som gör att unga människor kommer att slussas in under de närmaste åren. Den generationen kommer att kräva all den funktionalitet som finns i. För några företag är det här en överlevnadsfråga. Med är det möjligt för organisationer och företag att skapa kontroll, vilket i sin tur erbjuder möjligheter till stora kostnadseffektiviseringar. UC är också ett utmärkt sätt att höja effektiviteten och produktiviteten inom organisationen genom att integrera affärsprocesser och affärsapplikationer med kommunikationsapplikationer. UC bidrar också till en ökad servicegrad för att öka organisationers konkurrenskraft och skapa större kundnöjdhet. UC gör det också möjligt för medarbetare och anställda att jobba där man gör det bäst. En betydande del av en medarbetares dag går till att kommunicera med kollegor, kunder eller leverantörer via flertalet olika kanaler. Genom att ge dessa tillgång till verktyg och tjänster som underlättar för dom att mötas, kommunicera och dela information kan man skapa enorma värden och konkurrensfördelar till affärsverksamheten. Dessutom finns stora kostnadsbesparingar att göra eftersom man i en väl införd UC-lösning undviker dyra och komplexa integrationer mellan diversifierade system. Alla står idag inför utmaningen att bli mer effektiva och produktiva, att nå resultat snabbare med mindre resurser. Detta kräver effektivare kommunikationssystem, som till exempel snabbmeddelanden med närvarostatus, videokonferens och dokumentdelning över nätet. Många företag har redan gjort punktlösningar för att lösa akuta behov men vinsterna har uteblivit. Vi anser att de stora vinsterna kommer först när systemen integreras. De blir då lättanvända och redan gjorda investeringar kan utnyttjas. Fråga 2: Vilka råd skulle du vilja ge till ett företag som funderar på att införa Unified Communications? Det fina med är att man kan införa funktionaliteten i etapper tänk stort men starta smått! Identifiera det område som ger snabbast avkastning. Det finns low hanging fruit! Starta en pilot med den del av verksamheten som har mest nytta. Utvärdera, skala ut. Identifiera nytt område som testas i en ny pilot. Utbilda för att förändra beteende. Vidare bör du säkerställa att din samarbetspartner har lokal kompetens och erfarenhet. Kolla upp att det finns referenser. Det viktiga är att ta ett helhetsgrepp över HELA sin kommunikation, dvs telefoni med dess applikationer, samtliga IT-system och affärsapplikationer samt WAN, access och trafikkostnader. Ta samtidigt och se över arbetssätt och affärsprocesser. Vilka delar i kommunikationen är affärskritisk, var ligger dagens olika kostnader och vad vill jag uppnå. Utgå ifrån användarna - det är genom att tillgodose användarna som det är möjligt att både skapa kontroll och kostnadseffektiviseringar samt höja effektiviteten och produktiviteten. Tänk också på att införandet av mobilitet är fundamentalt, mobilitet är ett verktyg som är en kärnfråga inom UC. Kapitalisera på redan gjorda investeringar som går att återanvända. Det absolut viktigaste är att säkerställa att man arbetar med en arkitektur vid införandet av UC. Man behöver se lösningen som en helhet genom alla lager som omfattar infrastruktur, infrastrukturella tjänster, applikationer och klienter och man behöver förstå hur dessa lager hänger ihop. Man får inte se UC som en punktprodukt eller några lösryckta funktioner. kan verka abstrakt. Därför föredrar jag färdiga paketlösningar som gör det enkelt att välja och förstå. Låt införandet vara en resa i flera steg, bygg vidare på er befintliga miljö, och ha alltid slutmålet klart för er. Det första steget kan vara IP-telefoni, videokonferens eller snabbmeddelanden. Ju fler system som integreras i miljön, desto större affärsnytta uppnås. Infört fullt ut har kraften att förändra företagets affärsprocesser i grunden. Fråga 3: Vilka utmaningar står inför och hur tror du att utvecklingen ser ut de närmsta åren? Den stora utmaningen är förknippad med det allmänna investeringsstopp som följer med finanskrisen. På längre sikt måste vi lyckas övertyga Filofax-generationen att förstå värdet av förenklad och förbättrad kommunikation mellan medarbetare och samarbetspartners. Tekniskt finns det fortfarande vissa utmaningar med att knyta ihop det virtuella företaget. Det finns fortfarande möjlighet för snabbfotade att få konkurrensfördelar. Användaren är i centrum, uniforma användargränssnitt där åtkomst till applikationer och innehåll oavsett vilken typ av terminal, klient eller accessnät är ett absolut krav för att både tillgodose kraven och behoven, men också för UC att utvecklas som lösning. Vad vi ser idag är att fler och fler användare använder sig av laptop och någon form av mobil terminal för åtkomst av både telefoni och data applikationer. Den stora utmaningen här är naturligtvis den diversifierade mobila miljön med mängder av olika operativ system i mobilerna som inte är kompatibla. Vi har även fortfarande leverantörer som inte i tillräcklig omfattning anammat öppna standarder och öppna gränssnitt i nödvändig omfattning. Förhoppningsvis tar industrin framöver sitt ansvar och tar itu med dessa barriärer. Vi ser att en användare hinderfritt skall kunna kommunicera och dra nytta av UC funktionerna oavsett vilken terminal denne har eller vart denne befinner sig. Funktionerna, tillgången och användarupplevelsen blir homogen. Men detta kräver standardiseringar och öppenhet, något som flera aktörer inte ställer upp på. En annan drivande faktor kommer att vara förbättring av tjänster mellan företag. Även här krävs standardiseringar så att två olika verksamheters UC lösningar klarar av att kommunicera. De unga som är på väg in i arbetslivet idag är vana vid närvarostatus, snabbmeddelanden, forum, bloggar och sociala nätverks-siter. Det duger inte att bara ge dem en systemtelefon och en dator med första arbetsdagen. Den nya tekniken finns tillgänglig. Utmaningen ligger hos företagen att våga låta personalen kommunicera lika effektiv på arbetet som de är vana vid privat. I framtiden kommer gränserna mellan tjänster i molnet och företaget egna applikationer i datahallen att suddas ut allt mer.

15

16

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Skype For Business TDC Sverige En del av Tele2 1 Innehåll Att välja kommunikationsplattform 4 Skype for business som plattform 4 Användarupplevelsen kräver rätt

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet Licencia Netx n telefonitjänst i molnet Licencia Netx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.

Läs mer

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel,

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, CONNECTING DYNAMIC COMPANIES Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, 2010-04-28 2 DFS Nätverket Kommunikationsteknik Agenda 1 2 3 Introduktion Om Unified Communications

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera

Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera Varje kontakt är en möjlighet till ett bra bemötande Aastra Contact Management säljs världen över. Över 3 000 kunder och fler än tre

Läs mer

Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation

Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation Kraven om ett mobilt arbetssätt, har satt en ny standard för vår kommunikation. icentrex har gett oss de verktyg våra medarbetare behöver

Läs mer

Trött på analogt? Byt till IP!

Trött på analogt? Byt till IP! for you Trött på analogt? Byt till IP! Nummer 1 2013 Ur innehållet Porttelefoner Anslut dörren till SIP Fasta IP-telefoner Optimalt ljud med snom och Yealink Headset - Talk distributör åt Jabra TALK TELECOM

Läs mer

Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411

Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411 Vinster med integrerad kommunikation? Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411 Telefoni Arkitektur Ingående komponenter i en Traditionell televäxel jmf med -Telefoni Samtalshantering/

Läs mer

# $%& $'( +",& ,& (' 7. november 2007 2

# $%& $'( +,& ,& (' 7. november 2007 2 !" # $%& $'( ) $(' +",& "%,& ('!"- 7. november 2007 2 1 !"!!". / 7. november 2007 3 0 (1&' Från och med 1 januari samlar vi oss under ett och samma varumärke 7. november 2007 4 2 .' 23' 2 & 2 '1 2 45.0-

Läs mer

Effektiv och smidig vårdkontakt

Effektiv och smidig vårdkontakt Effektiv och smidig vårdkontakt TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Digitaliseringen av vården är på framfart. Från och med 2016 erbjuder den moderna sjukvården valfrihet inte bara för vem du besöker, utan också

Läs mer

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning Kort projektpresentation Ny telefonilösning Enköping den 11/11 2009 Stefan Hedlund Telefonispecialist Enköpings Kommun Lars Lindström Telefonikonsult Caperio AB Varför ny lösning? - 1) Kommunens krav på

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning UC och mobilitet i en effektiv förpackning Aastra 700 är det bästa sättet att dra nytta av den produktivitet, effektivitet och oöverträffade

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN Oavsett hur höga krav Ni än ställer så är Swyx ett system som möter Era behov. Marknadens mest kompetenta och kompletta telefonsystem Utmärkande egenskaper Mobilitet Funktionalitet Integration Administration

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Extrautrusta din företagsväxel Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2008-11-11 Integrerad kommunikationslösning för framtiden Mobilintegration:

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

UC med telefonin i centrum

UC med telefonin i centrum UC med telefonin i centrum Elektroskandias kommunikationslösning med fokus på integration av Aastra CMG (Contact Management) Lars-Gunnar Johansson fd IT Projektledare, ansvarig Kommunikation Numera Pensionär

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Microsoft Office System Fallstudie kundlösning Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Översikt Land eller region: Nederländerna Bransch: Olja och gas Kundprofil

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo KommuniKationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 1 Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 11 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo Kommunikationslösningar

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort!

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort! COBS Porttelefoner från 2N -För ökad säkerhet och komfort! Porttelefonen - din dörrvakt På grund av bland annat vandalisering så är kontroll i dagens samhälle en nödvändighet. Ett vanligt krav för nästan

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare Trådlöst Bluetooth STATIONÄRT MOBILT P C/DATOR STEREO, MOBIL Voyager Pro HD Taltid Bullerdämpning Vindreducering MultiPoint

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Welcome Unified Communication Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Vad ska vi göra idag? En överblick över Unified Communications-platformen Hur kommer jag igång? Förkunskaper Grundläggande kunskaper i

Läs mer

IPnett presenterar: Unified Communication. Martin Klasson, maj 2008

IPnett presenterar: Unified Communication. Martin Klasson, maj 2008 IPnett presenterar: Unified Communication Martin Klasson, maj 2008 Unified Communication Utveckling, historik Vad är Unified Communication samt dess fördelar Råd på vägen Återkoppling från kund Frågor

Läs mer

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM for you Nummer 3 2011 Din guide till IP Ur innehållet Interop Snom och Ascom hos Telia WLAN Ascom i62 på lager Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering TALK TELECOM Distribution, Installation, Integration

Läs mer

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Gör ditt företag mobilt med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Troligtvis arbetar de flesta av dina kunder och anställda redan mobilt, att sitta på kontoret från nio

Läs mer

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Mobila Anknytningar i Nortel CS1000 Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Utveckling av företagstelefoni IP IP telefoni Stödsystem och applikationer Mobil telefoni

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN for you Nummer 2 2013 SIP är vår arena! Ur innehållet IP-DECT provkör Gigaset PRO Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Extrautrusta din företagsväxel. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Extrautrusta din företagsväxel Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2009-05-26 Växeln på bilden är extrautrustad med

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP for you Nummer 5 2012 Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP Ur innehållet Unified Communications snom och Microsoft Lync Workshops IP-DECT & snom i mars Trådlös IP-telefoni - Nya lurar från Gigaset

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Nordic Connect IP-VPN Företagsnät

Nordic Connect IP-VPN Företagsnät IP- Företagsnät Under de senaste 10 20 åren har arbetslivet genomgått en radikal förändring. Nya sätt att arbeta på, ökad mobilitet, ökande krav på säkerhet skapar nya krav på kommunikationslösningar.

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor De senaste åren har ett antal offentliga myndigheter blivit utsatta för hot och olaga intrång i sina IT-system. Inte minst Regeringskansliet

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör for you Nummer 4 2010 Din guide till IP Ur innehållet Tema trådlöst IP DECT och WLAN Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör Talk Telecom Distribution,

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer