ALTERNATIVA INVESTERINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALTERNATIVA INVESTERINGAR"

Transkript

1 ALTERNATIVA INVESTERINGAR NR NYA INVESTERARAVDRAGET 15% avkastning direkt från skatteavdrag OROLIG FÖR BÖRSEN? Skogen växer alltid STJÄRNFÖRVALTAREN BERÄTTAR Gör som Yale! HAN FÖRUTSPÅDDE FINANSKRISEN: För de närmaste sju åren gäller skog

2 YALE-UNIVERSITETETS INVESTERINGSFOND har slagit de amerikanska aktiefonderna med hästlängder i 20 år. Framgångsreceptet är känt över hela världen som Yale-modellen. Mannen bakom modellen heter David Swensen. Han älskar långsiktighet, diversifiering och utbildningsinstitutioner. Han kallas Mr Yale Model och har tjänat miljarder åt Yaleuniversitetets forskningsstiftelse, Yale Endowment. När David Swensen, som promoverade i nationalekonomi på Yale, tog jobbet som investeringschef för universitetets forskningsstiftelse, hade han en miljard dollar i potten. 20 år senare har stiftelsens kapital växt till 23 miljarder dollar, runt 140 miljarder kronor. Med undantag för finanskrisens 2009, har han i snitt fått pengarna att växa med 16 procent per år. Investeringsstrategin bakom David Swensens framgångar är ingen hemlighet. Den beskrivs ingående i boken Pioneering Portfolio Management som utkom Det mest grundläggande i David Swensens investeringsstrategi är att komma ifrån den vanliga traditionella portföljen, som har sin grund i räntefonder, obligationer och börsnoterade aktier. Marknaden överbetalar för likviditet. Likviditet skapar volatilitet. Illikvida reala tillgångar ger bättre avkastning David Swensen Skog och reala tillgångar 27% Amerikanska aktier 11% Ränteavkastning 4% Istället delar han sin portfölj i sex ungefär lika stora delar och diversifierar investeringarna. Räntefonder, obligationer och börsnoterade aktier viktas ner och makar på sig för att göra plats för alternativa investeringar som onoterade aktier, hedgefonder och reala tillgångar som oljefält, skog och mark. I strategin ingår ett förhållandevis lågt risktagande, eftersom avkastningen finansierar Yales löpande drift. Dessutom är David Swensen tydlig med hur han ogillar att stirra sig blind på kortsiktiga siffror och han stirrar sig inte blind på investeringens likviditet. Kassaflödet är minst lika viktigt. Onoterat 19% Utländska aktier 14% Cash 2% Absolutavkasning 23%

3 Baltisk skogsmark fortfarande billig FOTO: LYKKE STJERNSWÄRD Jonas Silfverschiöld äger sedan länge skogsmark i Sverige men han var också tidigt ute med att investera i skog i Baltikum. Det har varit en fantastisk affär, säger han. Nu är han ordförande i en skogsfond öppen för institutionella och privata placerare som har samma inriktning. Priset på skogsfastigheter är avsevärt lägre i Baltikum jämfört med Sverige och Västeuropa. Vi tror att denna skillnad kommer utjämnas med tiden, det vill säga att priserna stiger snabbare i Baltikum. De faktorer som talar för denna utveckling är att de baltiska länderna har bättre tillväxt än Västeuropa och snabbt ökande levnadsstandard vilket driver priserna lokalt. Möjligheterna att belåna skogsfastigheter ökar, till exempel utökas investeringsstödet från lettiska staten till jordbrukare. Ökade möjligheter till belåning driver i allmänhet priserna och att efterfrågan på biobränsle ökar kraftigt i Europa vilket driver upp priserna förklarar Jonas och fortsätter: Jag har investerat sedan 2004 i Baltikum och jag ser fortfarande fantastiska möjligheter för skogsinvesteringar där. Baltic Forest Fund investerar i skogsfastigheter i länder runt Östersjön med fokus på Baltikum. Anledningen är att skogsmarken här är mycket billigare än i Sverige, samtidigt som virkespriserna runt Östersjön är de samma oavsett var virket kommer ifrån. Det gör dels att direktavkastningen blir högre men också att vi bedömer att värdeutvecklingen kommer vara högre i Baltikum, säger Jonas SEK / HA Aktiemarknaden går upp och träden växer. Aktiemarknaden kraschar och träden växer. Det kanske inte är den mest spännande investeringen, men den är stadig Jonas Silfverschiöld I princip under vilken tidsperiod du vill de senaste 20 åren så har skog enligt olika källor gett mellan 2 och 15% i avkastning per år inkluderat både direktavkastning från avverkning och värdeökning i marken. Det beror ju på att skog växer. Och den biologiska tillväxten är också den främsta anledningen till att skog ger en så stabil avkastning. Obligationer växer inte, guld växer inte, hyresfastigheter växer inte. Hela 60% av avkastningen från en skogsinvestering kan härledas till den rent biologiska tillväxten som naturen ger oss, förklarar Jonas. Man kan i stora stycken likna Baltic Forest Fund vid en fastighetsfond. Fastigheter ger löpande avkastning i form av hyresintäkter. Vi har löpande avverkning, röjning och gallring som ger oss löpande intäkter. Då en fastighet säljs uppstår förhoppningsvis en vinst och det är samma för våra skogsfastigheter. Fastighetsfonder har nästan alltid belåning, antingen från bank eller obligationer som man ger ut. Vi lånar inte in kapital i fonden vilket ytterligare sänker risken och gör att fonden aldrig kan komma på obestånd. 0 GÖTALAND ESTLAND Läs mer om Baltic Forest Fund FAKTA Baltic Forest Fund Baltic Forest Fund är ett publikt bolag som tid till annan erbjuder ytterligare investerare att ansluta sig genom nyemission av aktier. MISSA INTE INVESTERARAVDRAGET INVESTERA INNAN DEN 31 DECEMBER Värdepapper: B-aktie i svenskt publikt aktiebolag Emittent: Baltic Forest Fund AB (publ) Aktiebok: Euroclear ISIN-nummer: SE Revisor: BDO Nordic Målavkastning: 10-12% Minsta investering: Från kr

4 Jeremy Grantham Spräcker bubblor Den här gången är det annorlunda. Så brukar det låta bland investerare innan ännu en finansiell bubbla brister. Jeremy Grantham är investeraren som har byggt sitt rykte på att förutsäga finansiella bubblor. Jeremy Grantham förutsade bland annat Japankrisen, IT-kraschen och den senaste finanskrisen. Han sitter i styrelsen för ett av världens största fondföretag, GMO, som förvaltar 107 miljarder dollar. Jeremy Grantham är sällan optimistisk. När finansmarknaderna har party gör han sitt bästa för att förstöra stämningen. Han tror inte heller på någon uthållig återhämtning efter den senaste kraschlandningen. Det framtidsscenario som Jeremy Grantham tror mest på går under det talande namnet Seven Lean Years (sju svåra år). Det har mycket med psykologi att göra, säger han i en intervju med Financial Times. Förut kunde det vara så att folk åkte på semestrar baserat på hur värdet på huset utvecklades. Nu åker de inte på semester. Vi har förlorat känslan av rikedom. Jeremy Grantham trycker på vikten av att lära sig av historien. Om något är ovanligt högt eller lågt värderat så är det helt enkelt något som är fel och rätt snart kommer IT-aktierna, fastigheterna eller vad det nu är fråga om att återgå till den historiska medelvärderingen. Idag ser Jeremy Grantham finansiella bubblor på vissa husmarknader och anser också att man på sikt ska förhålla sig något skeptisk till råvaror och tillväxtmarknader. Tillväxtmarknader växer just nu dubbelt så snabbt som mogna marknader och attraherar därför allt fler investerare som ser få Skog är den enda tillgång som både har låg risk och hög avkastning och har stigit stadigt i värde under de senaste 200 åren. potentiella tillväxtområden någon annanstans just nu. Men den trista sanningen är kanske att vi inte kommer att se någon riktigt snabb tillväxt de närmaste åren. Istället, tycker Jeremy Grantham, kan det vara läge att satsa på tråkiga investeringar som stora, undervärderade amerikanska företag, typ Coca-Cola och Microsoft. En annan investeringsform som han ser positivt på är skog. Men vad händer om den globala ekonomin kollapsar och efterfrågan på timmer sjunker? Inga problem, du håller bara ut tills saker och ting ordnar upp sig. Och eftersom träd växer med 4 procent om året kommer du att ha mer att sälja om du väntar ett tag. Eller, som Jeremy Grantham, uttrycker det i ett av sina nyhetsbrev: Skog är ett bra sätt att diversifiera en portfölj i goda tider, en lysande värdebevarare om inflationen oväntat skulle ta fart och en historiskt sett utmärkt defensiv investering om världsekonomin skulle trassla till sig. 8% 6% Stocks 6.8% Bonds 6.5% Long-term Historical US Equity Return Other 5.9% Fondföretaget GMO bedömer att förutom tillväxtmarknader så kommer skog (timber) att vara det starkaste tillgångsslaget de närmaste sju åren. Annual Real Return Over 7 years 4% 2% 0% -2% -2.1% -4% -3.5% US Large US Small 3.1% US High Quality 2.4% 2.1% Intl Large 2.5% 0.2% 0.2% -2.0% -0.4% Intl Small Emerging US Bonds Intl Bonds Emerging Inflation Cash Timber Hedged Debt Linked Bonds

5 Ekonomierna i Baltikum visar styrka De kallas inte för intet de Baltiska tigrarna. De små men effektiva baltiska ekonomierna har legat i toppskiktet inom EU vad gäller ekonomisk tillväxt de senaste åren. Internationella Valutafonden (IMF) skriver i sin rapport World Economic Outlook publicerad den 8 oktober 2013 att Lettland kommer ha 4% BNP-tillväxt 2013 och 4,2% BNP-tillväxt Det är den högsta prognostiserade tillväxten bland alla länder i Centraloch Östeuropa. Estland beräknas ha en tillväxt på 1,5% för 2013 och 2,5% för 2014 och slutligen Litauen med 3,4% under 2013 och De har gått igenom det stålbad som fortfarande väntar många sydeuropeiska ekonomier. Estland har till och med den lägsta statsskulden i förhållande till BNP bara 10% av alla EU-länder. Baltikum har genomgått det stålbad som väntar sydeuropa Trävaruindstrin har även den utvecklats positivt i Baltikum efter finanskrisen med en allt större export av trävaror. Det har skett en utbyggnad och modernisering av industrin under de senaste åren samtidigt som mindre enheter har lagts ner. Lettland, till exempel, exporterade rundvirke och trävaror 2009 för cirka 9 miljarder SEK och 2012 för cirka 14 miljarder SEK. En uppgång på över 50% mitt under en Europeisk finanskris. Exporten av trävaror har fortsatt att öka under 2013 och i september var exporten 6,8% större än året innan under samma period enligt data från Lantoch jorbruksministeriet i Lettland. Sverige är största importören av lettiska trävaror med 13% av värdet Den svenska importen av trävaror utgörs till största delen av rundvirke, 2,6 miljoner m3 till ett värde av ca 1 miljard SEK under Det dessa siffror visar är dels att de lokala ekonomierna går bra, dels att trävaruindustrin är en stor och viktig bransch i Baltikum. För alla som investerar i skog i Baltikum är detta bra nyheter eftersom vi har lätt att få avkastning för råvaran, säger Jonas Silfverschiöld, styrelseordförande i Baltic Forest Fund. ARBETSLÖSHET (%) STATSSKULD (% AV BNP) P 2014P 2015P 2013P 2014P 2015P Estland Lettland Litauen Estland Lettland Litauen 35% Europa 50% Sydamerika 15% Nordamerika J&O GLOBAL FORESTRY FUND: +11,3% I ÅR J&O Global Forestry Fund är unik i sitt slag. Fonden investerar enbart i skog på olika platser i världen vilket diversifierar portföljen Samtidigt är det en vanlig standardfond med månadsvis kurssättning och kvartalsvisa uttag. Fonden har som målsättning att ge 10-12% avkastning per år och har per den 31 oktober i år gett 11.3%. För mer information, se

6 Högre avkastning och lägre risk Börsen är mycket volatil och att hitta rätt timing är extremt svårt. Det bästa är att undvika den risken helt. J&Ö Kapitalförvaltning guidar dig i alternativen. Jag var med och grundade det som idag är Avanza Bank och såg på nära håll kunder som spelar på börsen. De mest framgångsrika investerarna hade dock andra tillgångar än aktier, företrädesvis fastigheter och skog, berättar Marcus Jibréus, vd. Detta är också grundbulten i det som kallas alternativa investeringar där just skog har fått en särskild plats hos J&Ö Kapitalförvaltning. Sedan 2009 har han tillsammans med sin kollega Marcus Ölvestad startat fyra skogsfonder. Snittavkastning per år sedan start ligger på 11,9%. Eftersom skog är en tillgång som hela tiden växer så har skog som tillgång en given plats i de flesta investeringsportföljer, säger Marcus. OMX30 (Stockholmsbörsen i dagligt tal) har under de senaste tolv åren både tappat 50% på resans gång och tagit igen dessa tapp. Två gånger har det hänt under denna tolvårsperiod. Detta visar hur volatil börsen faktiskt är och enskilda aktier har ännu större svängningar. Sannolikheten att alltid pricka rätt är mycket låg. Därför menar vi att det är bättre att investera i tillgångsslag som är oberoende av börsen, helst med eget kassaflöde som är oberoende av börsen. Såsom skog. Träden växer ju oavsett hur börsen går. På börsen handlar mycket om tur med tajming. Ett löpande kassaflöde som man själv kontrollerar är en mer långsiktig strategi. Fastigheter, skog, oljekällor och infrastruktur är exempel på investeringar som har detta stabila börsoberoende kassaflödet. Vårt angreppssätt bygger på avkastning från andra tillgångar än finansiella. Börsen är inte det enda svaret på frågan hur en krona blir två. Marcus Jibréus, vd Jibréus & Ölvestad Kapitalförvaltning

7 INTRESSEANMÄLAN! Jag vill veta mer om investeraravdraget Jag vill veta mer om Baltic Forest Fund Kontakta mig enklast på dagtid kvällstid Namn: Adress: Telefonnummer: Jibreus & Ölvestad Kapitalförvaltning AB Postens kundnummer Skeppsbron Stockholm Mail:

8 Nya investeraravdraget ger 15% extra avkastning i onoterade bolag Johan Pharmanson är auktoriserad revisor/partner och internationell kontaktperson på BDO, världens femte största revisionsbyrå. Vad innebär egentligen det nya investeraravdraget? Enkelt uttryckt så får du 15% skatterabatt då du som privatperson investerar i ett onoterat bolag. Det låter ju otroligt! Finns det ingen hake? Självklart finns det ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda, både gällande företaget som man investerar i och kring själva avdraget, men dessa är ganska enkla. Syftet med avdraget från regeringens sida är ju att motivera privatpersoner att investera i mindre bolag som är så viktiga för Sverige som helhet. OK. Kan du nämna de viktigaste förutsättningarna i alla fall, så man kan få en känsla för avdraget? För det första gäller avdraget privatpersoner och max en investering på 1,3 Mkr. Avdraget blir då kr i inkomstslaget kapital. Säg att du har exakt i inkomst av kapital som du alltså ska betala 30% skatt på, eller kr. Har du investerat 1,3 Mkr i ett onoterat bolag som uppfyller kraven så får du dra av 50%, i det här fallet kronor och sparar då kr i skatt. Suveränt. Då är det ju bara att sälja året efter på samma pris man köpte för så har man ju 15% i avkastning! Nej, riktigt så bra är det inte. Du måste behålla investeringen i minst fem år och sen beskattas eventuell vinst som vanligt, vilket när det gäller onoterat oftast innebär 25% vinstskatt. OK. Men det innebär ju i alla fall 3% per år i ren skattevinst oavsett hur investeringen går? Ja, så kan man uttrycka det. De där andra kraven som företaget man investerar i ska uppfylla, gör Baltic Forest Fund det? De kraven är ganska enkla: Bolaget ska vara onoterat och rörelsedrivande med max 50 anställda och omsättning under 80 Mkr samt ha ett löneunderlag på 300 Tkr. Dessa förutsättningar uppfyller Baltic Forest Fund. Mer information finns på SEMINARIUM INVESTERARAVDRAG & KÖTTBULLAR! Anmäl dig till någon av våra träffar på Restaurang Prinsen. Vi berättar mer om Baltic Forest Fund och det nya investeraravdraget, som ger dig 50% skatterabatt. Dessutom bjuder vi på Prinsens klassiska köttbullar! Vi vänder oss till dig som kan utnyttja investeraravdraget och därmed har ett investerbart kapital om minst kronor. Platserna är starkt begränsade och först-till-kvarn principen gäller. Välkommen! NOVEMBER/DECEMBER Ons 27/ Tis 3/ Ons 11/ (Lunch) Mån 16/ JANUARI Tor 16/ Tor 30/ Har du inte tid? Fyll i talongen på motstående sida och posta så skickar vi information. Anmälan sker på eller per telefon: Du kan även boka ett personligt möte genom att kontakta oss. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2009 Swedbanks nya vd gillar Apple 3 är aktier verkligen bäst på lång sikt? 8 pernilla wiberg trivs i monaco Planera i tid för kommande

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING

FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING ANNONS Hela denna TEMATIDNING är en annons om KAPITAl från Mediaplanet ANNONS KAPITAL FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING Tänk efter före när du ska låna Oavsett vad du lånar till, bostad, båt,

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV>

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV> 4.13 Fond&Bank SVENSKA NYHETS BREV> 26 mars Oberoende affärsnyheter om bank- och finansmarknaden Nya börser jagar fastighetsbolag I december lanserade Nasdaq OMX sin marknadsplats för mindre och medelstora

Läs mer