Din manual OMRON E3Z

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual OMRON E3Z http://sv.yourpdfguides.com/dref/2887630"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OMRON E3Z. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Detta kan lösas genom att använda ljusemissionens stoppfunktion för att få successiv ljusemission. Fel beroende på inbördes störningar inträffas ofta när flera sändare/mottagarfotoceller monteras efter varandra. Inbördes störningar kan förehär är byggas genom lösningen! att använda ett PLC-system för att ändra tidsinställningen så mycket att E3Z-givare successivt kan tändas med ljusemissionens stoppfunktion. Ljusemissionens PÅ AV stoppingång Givare 1 Lysdiod PÅ AV Ljusemissionens PÅ stoppingång AV Givare 2 Lysdiod PÅ AV Ljusemissionens PÅ AV stoppingång Givare 3 Lysdiod PÅ AV Givaren kan fungera fel eller kopplas bort. Ljusemissionens stoppfunktion förebygger problem innan de inträffar! Givare som slås PÅ/AV endast tillfälligtvis, till exempel givare för felindikering kan behöva en viss tid för att upptäcka en felfunktion eller bortkoppling orsakad av externa faktorer, till exempel att systemet utsätts för slag eller att en kabel dras ut. E3Z med stoppfunktion för ljusehär är missionen kan lösningen! användas för att bestämma om en felfunktion eller urkoppling har uppkommit. Du kan kontrollera detta genom att slå av och på ljusemissionen i sändaren regelbundet, och kontrollera att mottagaren reagerar på motsvarande sätt. Det gör det möjligt att i förväg upptäcka problem beroende på felfunktioner eller bortkopplingar. För läge mörker PÅ Ljusemissionens stoppingång PÅ AV Lysdiod PÅ AV Normal Utgångstran- PÅ sistor AV Felfunktion Utgångstran- PÅ sistor AV Serie E3Z förebyggande underhåll 1 De optiska axlarna är kanske inte rätt inställda. Växlingsfunktionen för ljusintensitet kan användas för att kontrollera avvikelsens storlek. givaren används i dammiga och smutsiga miljöer, kan fel uppkomma beroende på en sänkning av det mottagna ljusets intensitet beroende på damm eller smuts som hamnar på givarens indikeringsyta. För läge ljus PÅ med arbetsstycke Ingång för ljusintensitetsväxling Utgång för självdiagnos Intensiteten hos det mottagna ljuset 1,1 till 1,2 Driftnivå 1,1 till 1,2 Driftnivå Driftnivå 0,8 till 0,9 PÅ Ingång för ljusintensitetsväxling AV Avkänning Avk nning av lådor som passerar en punkt l dor på en transportör. transport r. 1 0,8 till 0,9 E3Z med ljusintensitetsväxling Här är kan förebygga lösningen! felfunktioner genom att regelbundet kontrollera avvikelsens storlek när driften startas. Ifall ljusmottagningen blir instabil under drift, ger E3Z med utgångar för självdiagnostikfunktion ett alarm för att kunna utföra förebyggande underhåll. 1 Ljuskälla 1/2 (emissionsintensitet) 0 OK (avvikelse) utgångstransistor Styrutgång PÅ (läge Ljus PÅ) AV Utgång för PÅ självdiagnos AV 0,3 s min.* 0,3 s min.* PÅ AV Orange Display NG (ingen avvikelse) utgångstransistor Grön Grön Grön PÅ AV * Självdiagnosutgången kan också aktiveras när objektet flyttas med låg hastighet. Använd en tillslagsfördröjningskrets eller annan åtgärd för att förhindra detta. Objektet är för litet för att PLC-systemet ska kunna läsa utgångssignalen. Stabil avkänning med hjälp av en frånslagsfördröjningstimer. Vid avkänning av små objekt kan utgångssignalen vara för kort för PLC-ingången. Frånslagsfördröjningstiden på Här är ungefär 10 ms lösningen! i E3Z med frånslagsfördröjningstimer ger en tillräcklig utgångssignal som PLC-systemet kan läsa utan höghastighetsräknare. För läge ljus PÅ Infallande ljus Inget infallande ljus T Driftindikator (orange) Utgångstransistor PÅ AV PÅ AV Last (relä) Draget Återställt T: Frånslagsfördröjningstid 10 ms 2 Kompakt fotocell Typöversikt Sändare/Mottagare Typbeteckning Utgångstyp Avkänningsavstånd Extra funktioner Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp --Röd lampa Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling NPNutgång Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp --Infraröd E3Z-T61-G2SHW Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z- T61-G0THW E3Z-T61-G2THW E3Z-T81-AH E3Z-T81-J0SRW --Röd lampa Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-T81-G0SRW E3Z-T81-G2SRW E3Z- T81-G0TRW E3Z-T81-G2TRW E3Z-T81-H E3Z-T81-J0SHW --Infraröd Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-T81-G0SHW E3Z-T81-G2SHW E3Z- T81-G0THW E3Z-T81-G2THW Timerfunktioner Röd lampa Ljuskälla Infrarött ljus Huvudtypbeteckning (position 1 till 7) E3Z-T61-AH E3Z-T61-J0SRW E3Z- T61-G0SRW E3Z-T61-G2SRW E3Z-T61-G0TRW E3Z-T61-G2TRW E3Z-T61-H E3Z-T61-J0SHW E3Z-T61-G0SHW Typbeteckningstillägg Anslutningsmetod Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel M8-kontaktdon (fyrpoligt) M12-grenkontaktdon M8-grenkontaktdon (fyrpoligt) 0,3 m 0,3 m 0,5 m 1m 2m 5m Typbeteckningstillägg (position 8) -05 -P1 -P2 -P5 -CN -M1 -M3 10 m 15 m Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling 10 m PNPutgång 15 m Anm: 1. Beställ alltid med en huvudtypbeteckning följt av en tilläggsbeteckning (Exempel: E3Z-T61-S0SRW-05) Serie E3Z förebyggande underhåll 3 Reflexavkännande typ Typbeteckning Utgångstyp Röd lampa Infrarött ljus Typbeteckningstillägg Typbeteckningstillägg (position 8) -05 -P1 -P2 -P5 -CN 0,3 m -M1 -M3 Avkänningsavstånd Extra funktioner Timerfunktioner Ljuskälla Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp --- Huvudtypbeteckning (position 1 till 7) E3Z-R61H E3Z-R61-J0SRW E3Z-R61-G0SRW E3Z- R61-G2SRW Anslutningsmetod Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel M8-kontaktdon M12-grenkontaktdon 0,5 m 1m 2m 5m NPNutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-R61-G0TRW Röd lampa E3Z-R61-G2TRW E3Z-R81H E3Z-R81-J0SRW E3Z-R81-G0SRW E3Z-R81-G2SRW 4m (100 mm) Antimanipulering (se anm.

3 2) Självdiagnos Emissionsstopp PNPutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) --- M8-grenkontaktdon 0,3 m E3Z-R81-G0TRW E3Z-R81-G2TRW Anm: 1. Beställ alltid med en huvudtypbeteckning följt av en tilläggsbeteckning. (Exempel: E3Z-R61-P2) 2. Avkänningsavståndet anges med reflektor E39-R1S. Värden inom parentes indikerar minsta erforderliga avkänningsavstånd mellan givare och reflektor. Direktavkännande typ Typbeteckning Utgångstyp Röd lampa Infrarött ljus Typbeteckningstillägg Typbeteckningstillägg (position 8) -05 -P1 -P2 -P5 -CN 0,3 m -M1 -M3 Avkänningsavstånd Extra funktioner Timerfunktioner Ljuskälla Antimanipulering Själv-diagnos Emissionsstopp --- Huvudtypbeteckning (position 1 till 7) E3Z-D61H E3Z-D61-J0SHW E3Z-D61-G0SHW E3Z-D61-G2SHW Anslutningsmetod Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel M8-kontaktdon M12-grenkontaktdon 0,5 m 1m 2m 5m NPNutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-D61-G0THW E3Z-D61-G2THW E3Z-D81H E3Z-D81-J0SHW 5 till 100 mm Antimanipulering Själv-diagnos Emissionsstopp --- M8-grenkontaktdon 0,3 m E3Z-D81-G0SHW E3Z-D81-G2SHW PNPutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Antimanipulering Själv-diagnos Emissionsstopp --Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) Infraröd E3Z-D81-G0THW E3Z-D81-G2THW E3Z-D62H E3Z-D62-J0SHW E3Z- D62-G0SHW E3Z-D62-G2SHW NPNutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z- D62-G0THW E3Z-D62-G2THW E3Z-D82-J0SHW E3Z-D82H 1m Själv-diagnos Antimanipulering Emissionsstopp --- E3Z-D82-G0SHW E3Z-D82-G2SHW PNPutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-D82-G0THW E3Z-D82-G2THW Anm: 1. Beställ alltid med en huvudtypbeteckning följt av en tilläggsbeteckning. (Exempel: E3Z-R61) 4 Kompakt fotocell Beställningsnummer Välj ur tabellen över typbeteckningstillägg Välj ur tabellen över typbeteckningstillägg 1:Avkänningstyp Kod Betydelse 2:Utgångstyp Kod Betydelse 3:Avkänningsavstånd Kod Betydelse 4:Extra funktioner Kod Betydelse T R D Sändare/mottagare Reflexavkännande Direktavkännande 6 8 NPN-utgång PNP-utgång 1 2 Standard Långt avstånd H J0 G0 G2 Antimanipulering Utgång för självdiagnos Ljusemissionens stoppfunktion Ljusintensitetsväxling 5:Timerfunktioner Kod Betydelse 6:Ljuskälla Kod Betydelse 7:Givartyp Kod Betydelse 8:Anslutningsmetod Kod Betydelse S T Utan timers Frånslagsfördröjningstid alltid 10 ms R H Röd lampa Infrarött ljus L Sändare (envägsavkännande typ) Mottagare (envägsavkännande typ) Inställning av sändare/ mottagare (envägsavkännande typ) Reflexavkännande 05 P1 P2 P5 CN M1 M3 Fast kabel (0,5 m) Fast kabel 1 m Fast kabel 2 m Fast kabel 5 m M8-kontaktdon (fyrpoligt) M12-grenkontaktdon (M1J) 0,3 m M8-grenkontakdon (M3J) 0,3 m (fyrpoligt) D W Serie E3Z förebyggande underhåll 5 Data/prestanda Givartyp Typ NPNutgång Egenskap Avkänningsavstånd PNPutgång Sändare/mottagare E3Z-T61 (rött ljus) E3Z- T81 (rött ljus) 10 m E3Z-T61 (infrarött ljus) E3Z-T81 (infrarött ljus) 15 m Reflexavkännande typ (med M.S.R-funktion) E3Z-R61 E3Z-R81 4 m (100 mm) (När E39-R1S används) 3 m (100 mm)(se anm.) (När E39-R1 används) Ogenomskinlig: 75 mm min. dia. 2 till 10 Röd lysdiod (660 nm) max 30 ma. Direktavkännande E3 (i förpackning) M8-kontaktdon: M12-grenkontaktdon M8-grenkontaktdon Material Tillbehör Hölje Lins PBT (Polybutylentereftal) Metakrylatplast M8-kontaktdon: M12-grenkontaktdon M8-grenkontaktdon Metakrylatplast Handbok (reflektorn eller monteringsfästet ingår inte i någon av typerna ovan.) Anm: Värden inom parentes indikerar minsta möjliga avstånd mellan givare och reflektor. 6 Kompakt fotocell Beskrivning (typvärden) Parallellrörelse Sändare/mottagare E3Z-T61/T81 (rött ljus) Avstånd Y (mm) X Y E3Z-T61/T81 (infrarött ljus) Avstånd Y (mm) Y X Avstånd X (m) Avstånd X (m) Reflexavkännande E3Z-R61/R81 Avstånd Y (mm) 200 E39-R1K E39-R9 E39-R1 E39-R1S E39-R2 E39-R3 E39-R10 X Y Avstånd X (m) Driftområde Direktavkännande E3Z-D61/D81 Avstånd Y (mm) 30 Avkänningsobjekt: mm vitt papper Y 20 X 10 E3Z-D62/D82 Avstånd Y (mm) Avkänningsobjekt: mm vitt papper Y X Avstånd X (mm) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1, Avstånd X (m) Serie E3Z förebyggande underhåll 7 Mottagarutgång sfa avkänningsavstånd Sändare/mottagare E3Z-T61/T81 (rött ljus) Överförstärkningsförhållande E3Z-T61/T81 (infrarött ljus) Överförstärkningsförhållande Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0, Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0, Avstånd (m) Avstånd (m) Reflexavkännande E3Z-R61/R81 Överförstärkningsförhållande 100 E39-R9 E39-R1K 10 E39-R10 E39-R1S E39-R2 1 E39-R3 E39-R Avstånd (m) Direktavkännande E3Z- D61/D81 Överförstärkningsförhållande E3Z-D62/D82 Överförstärkningsförhållande 100 Avkänningsobjekt: mm vitt papper Avkänningsobjekt: mm vitt papper Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0, Avstånd (mm) Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Avstånd (m) 8 Kompakt fotocell Objektets storlek sfa avstånd Direktavkännande E3Z-D61/D81 Avstånd (mm) E3Z-D62/D82 Avstånd (mm) 350 d 300 d SUS (blank yta) 250 Vitt papper 4,5 4 d 3,5 3 d SUS (blank yta) 200 2,5 2 1, Kolsvart 0, Vitt papper Kolsvart Sidolängd (en sida) av avkänningsobjektet d (mm) Sidolängd (en sida) av avkänningsobjektet d (mm) Serie E3Z förebyggande underhåll 9 Kopplingsschema för utgångskrets Extra funktioner: Utgång för självdiagnos utan timer NPN-utgång Typ Utgångskonfiguration Tidsdiagram Infallande Avbruten Driftindikator (orange) Utgångstransistor Last (relä) PÅ AV PÅ AV Draget Återställt [Mellan brun (1) till svart (4)] Infallande Avbruten Driftindikator (orange) Utgångstransistor Last (relä) PÅ AV PÅ AV Draget Driftlägesväljare LJUS PÅ (L/ON) Utgångskrets Ljus PÅ Mottagare (sändare/mottagare), reflexavkännande typer, direktavkännande typer Drift-indikator (orange) Stabilitetsindikator (grön) Brun 1 12 till 24 VDC Last (relä) Last (relä) (utgång) ma max.

4 Svart Mörker PÅ MÖRKER PÅ (D/PÅ) Huvudkrets ZD 2 20 ma max. Orange (Utgång för självdiagnos) ZD 3 Blå 0V Återställt [Mellan brun (1) och svart (4)] Sändare (Sändare/mottagare) Driftindikator (orange) Huvudkrets 1 Brun 12 till 24 VDC 3 Blå Anm: Avsnittet Kontaktdonens placering på sidan 17 innehåller information om användning av kontaktdonets stift. PNP-utgång Typ Utgångskonfiguration Tidsdiagram Infallande Avbruten DriftPÅ indikator AV (orange) PÅ Utgångstransistor AV Draget Last (relä) Återställt [Mellan brun (1) till svart (4)] Infallande Avbruten Driftindikator (orange) Utgångstransistor Last (relä) PÅ AV PÅ AV Draget Återställt [Mellan blå (3) och svart (4)] Driftlägesväljare LJUS PÅ (L/ON) Utgångskrets Ljus PÅ Mottagare (sändare/mottagare), reflexavkännande typer, direktavkännande typer Brun Driftindikator (orange) Stabilitetsindikator (grön) 1 12 till 24 VDC ZD 2 max 20 ma. Orange (Utgång för självdiagnos) Mörker PÅ MÖRKER PÅ (D/ON) Huvudkrets ZD 4 (Reglerutgång) max 100 ma. Ljus PÅ E3Z- Ljus PÅ E3Z- Ljus PÅ x 2 max. Ljus PÅ x 2 max. Ljus PÅ Ljus PÅ Ljus PÅ E3Z- x 2 max. Ljus PÅ x 2 max. kan leda till inbördes störningar. Montera alltid fotocellen noggrant, så att fotocellens öppningsvinkel inte är inställd sp att den utsätts för direkt, intensivt ljus, till exempel solljus, lysrörsljus eller glödlampsljus. Slå inte på fotocellen med hammare eller andra verktyg under installationen. Då kan fotocellen förlora sin vattenbeständighet. Montera fotocellen med M3-skruvar. Skyddsklassen är IEC IP67, men undvik att använda fotocellen i vatten eller utomhus. När höljet monteras får monteringsskruvarnas åtdragningsmoment inte överskrida 0,54 Nm. Försiktighetsåtgärder för säker användning Var noga med att följa säkerhetsföreskrifterna nedan när du använder fotocellen. Ledningsdragning Spänningsmatningen och den utgående lastens spänningsmatning Kontrollera att fotocellens spänningsmatning ligger inom det nominella spänningsområdet. Om spänningen ligger utanför det nominella spänningsområdet, kan fotocellen skadas eller börja brinna. Kontaktdon Stäng alltid av spänningsmatningen till fotocellen innan kontaktdonet sätts i eller dras ut. Håll alltid i kontaktdonets hölje när du sätter i eller drar ur det. Fäst kontaktens hölje för hand. Använd inte tång, det kan leda till att kontaktdonet skadas. Om kontaktdonet inte är ordentligt fastsatt kan den ramla ur beroende på vibrationer. Dessutom kan det hända att fotocellen inte längre klarar kraven för skyddsklassen. Last Överskrid inte den nominella lasten. Kortslut inte lasten, fotocellen kan skadas eller explodera Anslut inte spänningsmatningen till fotocellen utan att lasten är ansluten, annars kan de interna elementen explodera eller börja brinna. Driftsmiljö Använd inte fotocellen där det finns explosiv eller brandfarlig gas. Rengöring Använd aldrig thinner eller andra organiska lösningsmedel för att rengöra produktens yta. Säkerhetsåtgärder för korrekt användning Konstruktion Spänningssättningstid Fotocellen kan börja användas 100 ms efter att den slagits på. Om lasten och fotocellen är anslutna till olika spänningsmatningar, måste fotocellen vara på innan lasten spänningssätts. Ledningsdragning Att undvika tekniska fel Om fotocellen används med en frekvensomriktare eller servomotor, jorda alltid anslutningarna FG (ramjord) och G (jord) jordas. Annars kan det uppkomma felfunktioner i fotocellen. Serie E3Z förebyggande underhåll 17 Mått (Enhet: mm) Anm: Alla mått är i millimeter om inget annat anges. Sändare/mottagare Typer med fast Mottagare Driftindikator (orange) 3,2 10,8 10,4 Stabilitetsindikator (grön) 7,2 Lins Optisk axel 2, ,45 8,8 4,3 M12-grenkontaktdon (-M1) Vinylisolerad rund kabel med 2, 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm standard 0,3 m 1 4 Funktionsväljare Avkänningsjustering 17 3 M M8-grenkontaktdon (-M3) Vinylisolerad rund kabel med 2, 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm standard 0,3 m , ,4 2 Två hål M M8 1 Vinylisolerad rund kabel med 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm (0,2 mm2 med isolering diam. 1,1); standardlängd: 2 m 20 Stiftanvändning i mottagarens kontaktdon Anslutning nr. 1 +V Oanvänd utgång eller utgång för självdiagnos 0V Utgång 2 Specifikationer 8 Sändare 10,8 10,4 Driftindikator (orange) 7,2 Optisk axel Lins 2, , ,4 Stiftanvändning i sändarens kontaktdon Anslutning nr ,45 8,8 4,3 Specifikationer +V Oanvänd ingång, emissionsstoppsingång eller ingång för ljusintensitetsväxling 0V Används inte Två hål M3 Vinylisolerad rund kabel med 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm 2 (0,2 mm med isolering diam. 1,1); standardlängd: 2 m Sändare/Mottagare M8-kontaktdon E3Z-T Driftindikator (orange) 3,2 3 4 Mottagare 10,8 10,4 Stabilitetsindikator (grön) 7,2 Lins Optisk axel 2,1 17 Funktionsväljare Avkänningsjustering , ,4 10,4 M3 Två hål M8-kontaktdon 9, Sändare 10,8 10,4 Driftindikator (orange) 7,2 Lins Optisk axel 2, , ,4 10,4 2-M3 M8-kontaktdon 9,75 18 Kompakt fotocell Reflexavkännande Typer med fast Direktavkännande Typer med fast M12-grenkontaktdon (-M1) 20 12,45 8,8 4,3 Vinylisolerad rund kabel med 3 eller 4 kontaktdon, diam.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) mm 2 (0,2 mm med isolering diam. 2 +V Oanvänd ingång, självdiagnosingång, emissionsstoppsingång eller ingång för ljusintensitetsväxling 0V Utgång Specifikationer Reflexavkännande Direktavkännande Driftindikator (orange) 3,2 10,8 10,4 Stabilitetsindikator (grön) Två linser Mottagare diam. 7 Optisk axel ,5 10,4 Två hål M ,45 8,8 4,3 3 4 Funktionsväljare Avkänningsjustering 17 2, ,4 Sändare M8-kontaktdon 9,75 Serie E3Z förebyggande underhåll 19 Tillämpningsexemplen som anges i denna katalog är endast referensvärden. Kontrollera utrustningens funktioner och säkerhet innan den börjar användas. Använd aldrig produkterna för tillämpningar som kräver särskilda säkerhetsåtgärder, till exempel styrsystem för kärnkraft, järnvägssystem, flygledningssystem, medicinsk utrustning, tivolimaskiner, fordon, säkerhetsutrustning eller andra tillämpningar där det finns stor risk för person- och sakskador, utan att först kontrollera, att systemet som helhet har konstruerats så, att sådana risker kan undvikas, och att OMRON-produkterna är rätt klassade och monterade för det avsedda ändamålet i utrustningen eller det överordnade systemet. Cat. No. E39E-SV-01 I produktutvecklingens intresse förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. SVERIGE Omron Electronics AB Noregatan 1, Box 1275, SE Kista Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Borås Tel: +46 (0) Malmö Tel: +46 (0) Norsjö Tel: +46 (0) Kompakt fotocell.

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB /1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB Givare, brytare och lås Varför skall man använda givare/brytare? /3 Beröringsfri säkerhetsgivare Eden DYNAMIC /5 Eden OSSD /7 Eden AS-i /11 Sense7 /1 Processlås

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer