Din manual OMRON E3Z

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual OMRON E3Z http://sv.yourpdfguides.com/dref/2887630"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OMRON E3Z. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Detta kan lösas genom att använda ljusemissionens stoppfunktion för att få successiv ljusemission. Fel beroende på inbördes störningar inträffas ofta när flera sändare/mottagarfotoceller monteras efter varandra. Inbördes störningar kan förehär är byggas genom lösningen! att använda ett PLC-system för att ändra tidsinställningen så mycket att E3Z-givare successivt kan tändas med ljusemissionens stoppfunktion. Ljusemissionens PÅ AV stoppingång Givare 1 Lysdiod PÅ AV Ljusemissionens PÅ stoppingång AV Givare 2 Lysdiod PÅ AV Ljusemissionens PÅ AV stoppingång Givare 3 Lysdiod PÅ AV Givaren kan fungera fel eller kopplas bort. Ljusemissionens stoppfunktion förebygger problem innan de inträffar! Givare som slås PÅ/AV endast tillfälligtvis, till exempel givare för felindikering kan behöva en viss tid för att upptäcka en felfunktion eller bortkoppling orsakad av externa faktorer, till exempel att systemet utsätts för slag eller att en kabel dras ut. E3Z med stoppfunktion för ljusehär är missionen kan lösningen! användas för att bestämma om en felfunktion eller urkoppling har uppkommit. Du kan kontrollera detta genom att slå av och på ljusemissionen i sändaren regelbundet, och kontrollera att mottagaren reagerar på motsvarande sätt. Det gör det möjligt att i förväg upptäcka problem beroende på felfunktioner eller bortkopplingar. För läge mörker PÅ Ljusemissionens stoppingång PÅ AV Lysdiod PÅ AV Normal Utgångstran- PÅ sistor AV Felfunktion Utgångstran- PÅ sistor AV Serie E3Z förebyggande underhåll 1 De optiska axlarna är kanske inte rätt inställda. Växlingsfunktionen för ljusintensitet kan användas för att kontrollera avvikelsens storlek. givaren används i dammiga och smutsiga miljöer, kan fel uppkomma beroende på en sänkning av det mottagna ljusets intensitet beroende på damm eller smuts som hamnar på givarens indikeringsyta. För läge ljus PÅ med arbetsstycke Ingång för ljusintensitetsväxling Utgång för självdiagnos Intensiteten hos det mottagna ljuset 1,1 till 1,2 Driftnivå 1,1 till 1,2 Driftnivå Driftnivå 0,8 till 0,9 PÅ Ingång för ljusintensitetsväxling AV Avkänning Avk nning av lådor som passerar en punkt l dor på en transportör. transport r. 1 0,8 till 0,9 E3Z med ljusintensitetsväxling Här är kan förebygga lösningen! felfunktioner genom att regelbundet kontrollera avvikelsens storlek när driften startas. Ifall ljusmottagningen blir instabil under drift, ger E3Z med utgångar för självdiagnostikfunktion ett alarm för att kunna utföra förebyggande underhåll. 1 Ljuskälla 1/2 (emissionsintensitet) 0 OK (avvikelse) utgångstransistor Styrutgång PÅ (läge Ljus PÅ) AV Utgång för PÅ självdiagnos AV 0,3 s min.* 0,3 s min.* PÅ AV Orange Display NG (ingen avvikelse) utgångstransistor Grön Grön Grön PÅ AV * Självdiagnosutgången kan också aktiveras när objektet flyttas med låg hastighet. Använd en tillslagsfördröjningskrets eller annan åtgärd för att förhindra detta. Objektet är för litet för att PLC-systemet ska kunna läsa utgångssignalen. Stabil avkänning med hjälp av en frånslagsfördröjningstimer. Vid avkänning av små objekt kan utgångssignalen vara för kort för PLC-ingången. Frånslagsfördröjningstiden på Här är ungefär 10 ms lösningen! i E3Z med frånslagsfördröjningstimer ger en tillräcklig utgångssignal som PLC-systemet kan läsa utan höghastighetsräknare. För läge ljus PÅ Infallande ljus Inget infallande ljus T Driftindikator (orange) Utgångstransistor PÅ AV PÅ AV Last (relä) Draget Återställt T: Frånslagsfördröjningstid 10 ms 2 Kompakt fotocell Typöversikt Sändare/Mottagare Typbeteckning Utgångstyp Avkänningsavstånd Extra funktioner Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp --Röd lampa Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling NPNutgång Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp --Infraröd E3Z-T61-G2SHW Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z- T61-G0THW E3Z-T61-G2THW E3Z-T81-AH E3Z-T81-J0SRW --Röd lampa Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-T81-G0SRW E3Z-T81-G2SRW E3Z- T81-G0TRW E3Z-T81-G2TRW E3Z-T81-H E3Z-T81-J0SHW --Infraröd Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-T81-G0SHW E3Z-T81-G2SHW E3Z- T81-G0THW E3Z-T81-G2THW Timerfunktioner Röd lampa Ljuskälla Infrarött ljus Huvudtypbeteckning (position 1 till 7) E3Z-T61-AH E3Z-T61-J0SRW E3Z- T61-G0SRW E3Z-T61-G2SRW E3Z-T61-G0TRW E3Z-T61-G2TRW E3Z-T61-H E3Z-T61-J0SHW E3Z-T61-G0SHW Typbeteckningstillägg Anslutningsmetod Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel M8-kontaktdon (fyrpoligt) M12-grenkontaktdon M8-grenkontaktdon (fyrpoligt) 0,3 m 0,3 m 0,5 m 1m 2m 5m Typbeteckningstillägg (position 8) -05 -P1 -P2 -P5 -CN -M1 -M3 10 m 15 m Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling 10 m PNPutgång 15 m Anm: 1. Beställ alltid med en huvudtypbeteckning följt av en tilläggsbeteckning (Exempel: E3Z-T61-S0SRW-05) Serie E3Z förebyggande underhåll 3 Reflexavkännande typ Typbeteckning Utgångstyp Röd lampa Infrarött ljus Typbeteckningstillägg Typbeteckningstillägg (position 8) -05 -P1 -P2 -P5 -CN 0,3 m -M1 -M3 Avkänningsavstånd Extra funktioner Timerfunktioner Ljuskälla Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp --- Huvudtypbeteckning (position 1 till 7) E3Z-R61H E3Z-R61-J0SRW E3Z-R61-G0SRW E3Z- R61-G2SRW Anslutningsmetod Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel M8-kontaktdon M12-grenkontaktdon 0,5 m 1m 2m 5m NPNutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-R61-G0TRW Röd lampa E3Z-R61-G2TRW E3Z-R81H E3Z-R81-J0SRW E3Z-R81-G0SRW E3Z-R81-G2SRW 4m (100 mm) Antimanipulering (se anm.

3 2) Självdiagnos Emissionsstopp PNPutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) --- M8-grenkontaktdon 0,3 m E3Z-R81-G0TRW E3Z-R81-G2TRW Anm: 1. Beställ alltid med en huvudtypbeteckning följt av en tilläggsbeteckning. (Exempel: E3Z-R61-P2) 2. Avkänningsavståndet anges med reflektor E39-R1S. Värden inom parentes indikerar minsta erforderliga avkänningsavstånd mellan givare och reflektor. Direktavkännande typ Typbeteckning Utgångstyp Röd lampa Infrarött ljus Typbeteckningstillägg Typbeteckningstillägg (position 8) -05 -P1 -P2 -P5 -CN 0,3 m -M1 -M3 Avkänningsavstånd Extra funktioner Timerfunktioner Ljuskälla Antimanipulering Själv-diagnos Emissionsstopp --- Huvudtypbeteckning (position 1 till 7) E3Z-D61H E3Z-D61-J0SHW E3Z-D61-G0SHW E3Z-D61-G2SHW Anslutningsmetod Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel M8-kontaktdon M12-grenkontaktdon 0,5 m 1m 2m 5m NPNutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-D61-G0THW E3Z-D61-G2THW E3Z-D81H E3Z-D81-J0SHW 5 till 100 mm Antimanipulering Själv-diagnos Emissionsstopp --- M8-grenkontaktdon 0,3 m E3Z-D81-G0SHW E3Z-D81-G2SHW PNPutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Antimanipulering Själv-diagnos Emissionsstopp --Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) Infraröd E3Z-D81-G0THW E3Z-D81-G2THW E3Z-D62H E3Z-D62-J0SHW E3Z- D62-G0SHW E3Z-D62-G2SHW NPNutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z- D62-G0THW E3Z-D62-G2THW E3Z-D82-J0SHW E3Z-D82H 1m Själv-diagnos Antimanipulering Emissionsstopp --- E3Z-D82-G0SHW E3Z-D82-G2SHW PNPutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-D82-G0THW E3Z-D82-G2THW Anm: 1. Beställ alltid med en huvudtypbeteckning följt av en tilläggsbeteckning. (Exempel: E3Z-R61) 4 Kompakt fotocell Beställningsnummer Välj ur tabellen över typbeteckningstillägg Välj ur tabellen över typbeteckningstillägg 1:Avkänningstyp Kod Betydelse 2:Utgångstyp Kod Betydelse 3:Avkänningsavstånd Kod Betydelse 4:Extra funktioner Kod Betydelse T R D Sändare/mottagare Reflexavkännande Direktavkännande 6 8 NPN-utgång PNP-utgång 1 2 Standard Långt avstånd H J0 G0 G2 Antimanipulering Utgång för självdiagnos Ljusemissionens stoppfunktion Ljusintensitetsväxling 5:Timerfunktioner Kod Betydelse 6:Ljuskälla Kod Betydelse 7:Givartyp Kod Betydelse 8:Anslutningsmetod Kod Betydelse S T Utan timers Frånslagsfördröjningstid alltid 10 ms R H Röd lampa Infrarött ljus L Sändare (envägsavkännande typ) Mottagare (envägsavkännande typ) Inställning av sändare/ mottagare (envägsavkännande typ) Reflexavkännande 05 P1 P2 P5 CN M1 M3 Fast kabel (0,5 m) Fast kabel 1 m Fast kabel 2 m Fast kabel 5 m M8-kontaktdon (fyrpoligt) M12-grenkontaktdon (M1J) 0,3 m M8-grenkontakdon (M3J) 0,3 m (fyrpoligt) D W Serie E3Z förebyggande underhåll 5 Data/prestanda Givartyp Typ NPNutgång Egenskap Avkänningsavstånd PNPutgång Sändare/mottagare E3Z-T61 (rött ljus) E3Z- T81 (rött ljus) 10 m E3Z-T61 (infrarött ljus) E3Z-T81 (infrarött ljus) 15 m Reflexavkännande typ (med M.S.R-funktion) E3Z-R61 E3Z-R81 4 m (100 mm) (När E39-R1S används) 3 m (100 mm)(se anm.) (När E39-R1 används) Ogenomskinlig: 75 mm min. dia. 2 till 10 Röd lysdiod (660 nm) max 30 ma. Direktavkännande E3 (i förpackning) M8-kontaktdon: M12-grenkontaktdon M8-grenkontaktdon Material Tillbehör Hölje Lins PBT (Polybutylentereftal) Metakrylatplast M8-kontaktdon: M12-grenkontaktdon M8-grenkontaktdon Metakrylatplast Handbok (reflektorn eller monteringsfästet ingår inte i någon av typerna ovan.) Anm: Värden inom parentes indikerar minsta möjliga avstånd mellan givare och reflektor. 6 Kompakt fotocell Beskrivning (typvärden) Parallellrörelse Sändare/mottagare E3Z-T61/T81 (rött ljus) Avstånd Y (mm) X Y E3Z-T61/T81 (infrarött ljus) Avstånd Y (mm) Y X Avstånd X (m) Avstånd X (m) Reflexavkännande E3Z-R61/R81 Avstånd Y (mm) 200 E39-R1K E39-R9 E39-R1 E39-R1S E39-R2 E39-R3 E39-R10 X Y Avstånd X (m) Driftområde Direktavkännande E3Z-D61/D81 Avstånd Y (mm) 30 Avkänningsobjekt: mm vitt papper Y 20 X 10 E3Z-D62/D82 Avstånd Y (mm) Avkänningsobjekt: mm vitt papper Y X Avstånd X (mm) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1, Avstånd X (m) Serie E3Z förebyggande underhåll 7 Mottagarutgång sfa avkänningsavstånd Sändare/mottagare E3Z-T61/T81 (rött ljus) Överförstärkningsförhållande E3Z-T61/T81 (infrarött ljus) Överförstärkningsförhållande Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0, Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0, Avstånd (m) Avstånd (m) Reflexavkännande E3Z-R61/R81 Överförstärkningsförhållande 100 E39-R9 E39-R1K 10 E39-R10 E39-R1S E39-R2 1 E39-R3 E39-R Avstånd (m) Direktavkännande E3Z- D61/D81 Överförstärkningsförhållande E3Z-D62/D82 Överförstärkningsförhållande 100 Avkänningsobjekt: mm vitt papper Avkänningsobjekt: mm vitt papper Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0, Avstånd (mm) Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Avstånd (m) 8 Kompakt fotocell Objektets storlek sfa avstånd Direktavkännande E3Z-D61/D81 Avstånd (mm) E3Z-D62/D82 Avstånd (mm) 350 d 300 d SUS (blank yta) 250 Vitt papper 4,5 4 d 3,5 3 d SUS (blank yta) 200 2,5 2 1, Kolsvart 0, Vitt papper Kolsvart Sidolängd (en sida) av avkänningsobjektet d (mm) Sidolängd (en sida) av avkänningsobjektet d (mm) Serie E3Z förebyggande underhåll 9 Kopplingsschema för utgångskrets Extra funktioner: Utgång för självdiagnos utan timer NPN-utgång Typ Utgångskonfiguration Tidsdiagram Infallande Avbruten Driftindikator (orange) Utgångstransistor Last (relä) PÅ AV PÅ AV Draget Återställt [Mellan brun (1) till svart (4)] Infallande Avbruten Driftindikator (orange) Utgångstransistor Last (relä) PÅ AV PÅ AV Draget Driftlägesväljare LJUS PÅ (L/ON) Utgångskrets Ljus PÅ Mottagare (sändare/mottagare), reflexavkännande typer, direktavkännande typer Drift-indikator (orange) Stabilitetsindikator (grön) Brun 1 12 till 24 VDC Last (relä) Last (relä) (utgång) ma max.

4 Svart Mörker PÅ MÖRKER PÅ (D/PÅ) Huvudkrets ZD 2 20 ma max. Orange (Utgång för självdiagnos) ZD 3 Blå 0V Återställt [Mellan brun (1) och svart (4)] Sändare (Sändare/mottagare) Driftindikator (orange) Huvudkrets 1 Brun 12 till 24 VDC 3 Blå Anm: Avsnittet Kontaktdonens placering på sidan 17 innehåller information om användning av kontaktdonets stift. PNP-utgång Typ Utgångskonfiguration Tidsdiagram Infallande Avbruten DriftPÅ indikator AV (orange) PÅ Utgångstransistor AV Draget Last (relä) Återställt [Mellan brun (1) till svart (4)] Infallande Avbruten Driftindikator (orange) Utgångstransistor Last (relä) PÅ AV PÅ AV Draget Återställt [Mellan blå (3) och svart (4)] Driftlägesväljare LJUS PÅ (L/ON) Utgångskrets Ljus PÅ Mottagare (sändare/mottagare), reflexavkännande typer, direktavkännande typer Brun Driftindikator (orange) Stabilitetsindikator (grön) 1 12 till 24 VDC ZD 2 max 20 ma. Orange (Utgång för självdiagnos) Mörker PÅ MÖRKER PÅ (D/ON) Huvudkrets ZD 4 (Reglerutgång) max 100 ma. Ljus PÅ E3Z- Ljus PÅ E3Z- Ljus PÅ x 2 max. Ljus PÅ x 2 max. Ljus PÅ Ljus PÅ Ljus PÅ E3Z- x 2 max. Ljus PÅ x 2 max. kan leda till inbördes störningar. Montera alltid fotocellen noggrant, så att fotocellens öppningsvinkel inte är inställd sp att den utsätts för direkt, intensivt ljus, till exempel solljus, lysrörsljus eller glödlampsljus. Slå inte på fotocellen med hammare eller andra verktyg under installationen. Då kan fotocellen förlora sin vattenbeständighet. Montera fotocellen med M3-skruvar. Skyddsklassen är IEC IP67, men undvik att använda fotocellen i vatten eller utomhus. När höljet monteras får monteringsskruvarnas åtdragningsmoment inte överskrida 0,54 Nm. Försiktighetsåtgärder för säker användning Var noga med att följa säkerhetsföreskrifterna nedan när du använder fotocellen. Ledningsdragning Spänningsmatningen och den utgående lastens spänningsmatning Kontrollera att fotocellens spänningsmatning ligger inom det nominella spänningsområdet. Om spänningen ligger utanför det nominella spänningsområdet, kan fotocellen skadas eller börja brinna. Kontaktdon Stäng alltid av spänningsmatningen till fotocellen innan kontaktdonet sätts i eller dras ut. Håll alltid i kontaktdonets hölje när du sätter i eller drar ur det. Fäst kontaktens hölje för hand. Använd inte tång, det kan leda till att kontaktdonet skadas. Om kontaktdonet inte är ordentligt fastsatt kan den ramla ur beroende på vibrationer. Dessutom kan det hända att fotocellen inte längre klarar kraven för skyddsklassen. Last Överskrid inte den nominella lasten. Kortslut inte lasten, fotocellen kan skadas eller explodera Anslut inte spänningsmatningen till fotocellen utan att lasten är ansluten, annars kan de interna elementen explodera eller börja brinna. Driftsmiljö Använd inte fotocellen där det finns explosiv eller brandfarlig gas. Rengöring Använd aldrig thinner eller andra organiska lösningsmedel för att rengöra produktens yta. Säkerhetsåtgärder för korrekt användning Konstruktion Spänningssättningstid Fotocellen kan börja användas 100 ms efter att den slagits på. Om lasten och fotocellen är anslutna till olika spänningsmatningar, måste fotocellen vara på innan lasten spänningssätts. Ledningsdragning Att undvika tekniska fel Om fotocellen används med en frekvensomriktare eller servomotor, jorda alltid anslutningarna FG (ramjord) och G (jord) jordas. Annars kan det uppkomma felfunktioner i fotocellen. Serie E3Z förebyggande underhåll 17 Mått (Enhet: mm) Anm: Alla mått är i millimeter om inget annat anges. Sändare/mottagare Typer med fast Mottagare Driftindikator (orange) 3,2 10,8 10,4 Stabilitetsindikator (grön) 7,2 Lins Optisk axel 2, ,45 8,8 4,3 M12-grenkontaktdon (-M1) Vinylisolerad rund kabel med 2, 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm standard 0,3 m 1 4 Funktionsväljare Avkänningsjustering 17 3 M M8-grenkontaktdon (-M3) Vinylisolerad rund kabel med 2, 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm standard 0,3 m , ,4 2 Två hål M M8 1 Vinylisolerad rund kabel med 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm (0,2 mm2 med isolering diam. 1,1); standardlängd: 2 m 20 Stiftanvändning i mottagarens kontaktdon Anslutning nr. 1 +V Oanvänd utgång eller utgång för självdiagnos 0V Utgång 2 Specifikationer 8 Sändare 10,8 10,4 Driftindikator (orange) 7,2 Optisk axel Lins 2, , ,4 Stiftanvändning i sändarens kontaktdon Anslutning nr ,45 8,8 4,3 Specifikationer +V Oanvänd ingång, emissionsstoppsingång eller ingång för ljusintensitetsväxling 0V Används inte Två hål M3 Vinylisolerad rund kabel med 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm 2 (0,2 mm med isolering diam. 1,1); standardlängd: 2 m Sändare/Mottagare M8-kontaktdon E3Z-T Driftindikator (orange) 3,2 3 4 Mottagare 10,8 10,4 Stabilitetsindikator (grön) 7,2 Lins Optisk axel 2,1 17 Funktionsväljare Avkänningsjustering , ,4 10,4 M3 Två hål M8-kontaktdon 9, Sändare 10,8 10,4 Driftindikator (orange) 7,2 Lins Optisk axel 2, , ,4 10,4 2-M3 M8-kontaktdon 9,75 18 Kompakt fotocell Reflexavkännande Typer med fast Direktavkännande Typer med fast M12-grenkontaktdon (-M1) 20 12,45 8,8 4,3 Vinylisolerad rund kabel med 3 eller 4 kontaktdon, diam.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) mm 2 (0,2 mm med isolering diam. 2 +V Oanvänd ingång, självdiagnosingång, emissionsstoppsingång eller ingång för ljusintensitetsväxling 0V Utgång Specifikationer Reflexavkännande Direktavkännande Driftindikator (orange) 3,2 10,8 10,4 Stabilitetsindikator (grön) Två linser Mottagare diam. 7 Optisk axel ,5 10,4 Två hål M ,45 8,8 4,3 3 4 Funktionsväljare Avkänningsjustering 17 2, ,4 Sändare M8-kontaktdon 9,75 Serie E3Z förebyggande underhåll 19 Tillämpningsexemplen som anges i denna katalog är endast referensvärden. Kontrollera utrustningens funktioner och säkerhet innan den börjar användas. Använd aldrig produkterna för tillämpningar som kräver särskilda säkerhetsåtgärder, till exempel styrsystem för kärnkraft, järnvägssystem, flygledningssystem, medicinsk utrustning, tivolimaskiner, fordon, säkerhetsutrustning eller andra tillämpningar där det finns stor risk för person- och sakskador, utan att först kontrollera, att systemet som helhet har konstruerats så, att sådana risker kan undvikas, och att OMRON-produkterna är rätt klassade och monterade för det avsedda ändamålet i utrustningen eller det överordnade systemet. Cat. No. E39E-SV-01 I produktutvecklingens intresse förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. SVERIGE Omron Electronics AB Noregatan 1, Box 1275, SE Kista Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Borås Tel: +46 (0) Malmö Tel: +46 (0) Norsjö Tel: +46 (0) Kompakt fotocell.

Din manual OMRON E3Z-LASER http://sv.yourpdfguides.com/dref/2887651

Din manual OMRON E3Z-LASER http://sv.yourpdfguides.com/dref/2887651 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OMRON E3Z-LASER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

E3Z-Laser. Laserfotocell med inbyggd förstärkare. Egenskaper. Sändare/mottagare och reflexavkännande fotoceller

E3Z-Laser. Laserfotocell med inbyggd förstärkare. Egenskaper. Sändare/mottagare och reflexavkännande fotoceller Laserfotocell med inbyggd förstärkare EZ-Laser Kompakt fotocell med laserljus Lasersensorn EZ LASER i kompakt plasthölje använder synligt laserljus för precisionspositionering och indikeringstillämpningar.

Läs mer

E3FA FOTOELEKTRISKA SENSORER

E3FA FOTOELEKTRISKA SENSORER E3FA FOTOELEKTRISKA SENSORER En ny generation inom avkänningsprestanda»» Användarvänlighet»» En serie för allt»» Oavbruten avkänning 2 En ny generation inom avkänningsprestanda! Omron tillverkar över en

Läs mer

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm SPACEGUARD SG Beskrivning Räckvidd -0 meter 6 till 56 parallella ljusstrålar Aktiv höjd 695 mm till 255 mm Totalhöjd 850 mm till 2800 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Kapsling

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Aluminium (svarteloxerad)

Aluminium (svarteloxerad) SPACEGUARD SG 0 Beskrivning Räckvidd -0 meter till 9 korsade ljusstrålar Aktiv höjd 60 mm till 800 mm Totalhöjd 80 mm till 0 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Vattentät kapsling,

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S Version 1.4b RRA85-2 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs.

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Ljusbom Orion ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Funktioner: Finns med, eller strålar Sändare + mottagarenhet 50 m räckvidd Kompakt utförande

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

S8VK NÄTAGGREGAT. Pålitlig och enkel drift världen över.»» Marknadens mest kompakta konstruktion»» Tål tuff miljö»» Enkel och snabb installation

S8VK NÄTAGGREGAT. Pålitlig och enkel drift världen över.»» Marknadens mest kompakta konstruktion»» Tål tuff miljö»» Enkel och snabb installation S8VK NÄTAGGREGAT Pålitlig och enkel drift världen över»» Marknadens mest kompakta konstruktion»» Tål tuff miljö»» Enkel och snabb installation 2 Kompakta nätaggregat... Omron har utvecklat en ny och spännande

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus

Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för inomhus- och utomhusbruk i industrin Om Dialight Dialight

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer