Din manual OMRON E3Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual OMRON E3Z http://sv.yourpdfguides.com/dref/2887630"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OMRON E3Z. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Detta kan lösas genom att använda ljusemissionens stoppfunktion för att få successiv ljusemission. Fel beroende på inbördes störningar inträffas ofta när flera sändare/mottagarfotoceller monteras efter varandra. Inbördes störningar kan förehär är byggas genom lösningen! att använda ett PLC-system för att ändra tidsinställningen så mycket att E3Z-givare successivt kan tändas med ljusemissionens stoppfunktion. Ljusemissionens PÅ AV stoppingång Givare 1 Lysdiod PÅ AV Ljusemissionens PÅ stoppingång AV Givare 2 Lysdiod PÅ AV Ljusemissionens PÅ AV stoppingång Givare 3 Lysdiod PÅ AV Givaren kan fungera fel eller kopplas bort. Ljusemissionens stoppfunktion förebygger problem innan de inträffar! Givare som slås PÅ/AV endast tillfälligtvis, till exempel givare för felindikering kan behöva en viss tid för att upptäcka en felfunktion eller bortkoppling orsakad av externa faktorer, till exempel att systemet utsätts för slag eller att en kabel dras ut. E3Z med stoppfunktion för ljusehär är missionen kan lösningen! användas för att bestämma om en felfunktion eller urkoppling har uppkommit. Du kan kontrollera detta genom att slå av och på ljusemissionen i sändaren regelbundet, och kontrollera att mottagaren reagerar på motsvarande sätt. Det gör det möjligt att i förväg upptäcka problem beroende på felfunktioner eller bortkopplingar. För läge mörker PÅ Ljusemissionens stoppingång PÅ AV Lysdiod PÅ AV Normal Utgångstran- PÅ sistor AV Felfunktion Utgångstran- PÅ sistor AV Serie E3Z förebyggande underhåll 1 De optiska axlarna är kanske inte rätt inställda. Växlingsfunktionen för ljusintensitet kan användas för att kontrollera avvikelsens storlek. givaren används i dammiga och smutsiga miljöer, kan fel uppkomma beroende på en sänkning av det mottagna ljusets intensitet beroende på damm eller smuts som hamnar på givarens indikeringsyta. För läge ljus PÅ med arbetsstycke Ingång för ljusintensitetsväxling Utgång för självdiagnos Intensiteten hos det mottagna ljuset 1,1 till 1,2 Driftnivå 1,1 till 1,2 Driftnivå Driftnivå 0,8 till 0,9 PÅ Ingång för ljusintensitetsväxling AV Avkänning Avk nning av lådor som passerar en punkt l dor på en transportör. transport r. 1 0,8 till 0,9 E3Z med ljusintensitetsväxling Här är kan förebygga lösningen! felfunktioner genom att regelbundet kontrollera avvikelsens storlek när driften startas. Ifall ljusmottagningen blir instabil under drift, ger E3Z med utgångar för självdiagnostikfunktion ett alarm för att kunna utföra förebyggande underhåll. 1 Ljuskälla 1/2 (emissionsintensitet) 0 OK (avvikelse) utgångstransistor Styrutgång PÅ (läge Ljus PÅ) AV Utgång för PÅ självdiagnos AV 0,3 s min.* 0,3 s min.* PÅ AV Orange Display NG (ingen avvikelse) utgångstransistor Grön Grön Grön PÅ AV * Självdiagnosutgången kan också aktiveras när objektet flyttas med låg hastighet. Använd en tillslagsfördröjningskrets eller annan åtgärd för att förhindra detta. Objektet är för litet för att PLC-systemet ska kunna läsa utgångssignalen. Stabil avkänning med hjälp av en frånslagsfördröjningstimer. Vid avkänning av små objekt kan utgångssignalen vara för kort för PLC-ingången. Frånslagsfördröjningstiden på Här är ungefär 10 ms lösningen! i E3Z med frånslagsfördröjningstimer ger en tillräcklig utgångssignal som PLC-systemet kan läsa utan höghastighetsräknare. För läge ljus PÅ Infallande ljus Inget infallande ljus T Driftindikator (orange) Utgångstransistor PÅ AV PÅ AV Last (relä) Draget Återställt T: Frånslagsfördröjningstid 10 ms 2 Kompakt fotocell Typöversikt Sändare/Mottagare Typbeteckning Utgångstyp Avkänningsavstånd Extra funktioner Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp --Röd lampa Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling NPNutgång Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp --Infraröd E3Z-T61-G2SHW Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z- T61-G0THW E3Z-T61-G2THW E3Z-T81-AH E3Z-T81-J0SRW --Röd lampa Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-T81-G0SRW E3Z-T81-G2SRW E3Z- T81-G0TRW E3Z-T81-G2TRW E3Z-T81-H E3Z-T81-J0SHW --Infraröd Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-T81-G0SHW E3Z-T81-G2SHW E3Z- T81-G0THW E3Z-T81-G2THW Timerfunktioner Röd lampa Ljuskälla Infrarött ljus Huvudtypbeteckning (position 1 till 7) E3Z-T61-AH E3Z-T61-J0SRW E3Z- T61-G0SRW E3Z-T61-G2SRW E3Z-T61-G0TRW E3Z-T61-G2TRW E3Z-T61-H E3Z-T61-J0SHW E3Z-T61-G0SHW Typbeteckningstillägg Anslutningsmetod Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel M8-kontaktdon (fyrpoligt) M12-grenkontaktdon M8-grenkontaktdon (fyrpoligt) 0,3 m 0,3 m 0,5 m 1m 2m 5m Typbeteckningstillägg (position 8) -05 -P1 -P2 -P5 -CN -M1 -M3 10 m 15 m Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling 10 m PNPutgång 15 m Anm: 1. Beställ alltid med en huvudtypbeteckning följt av en tilläggsbeteckning (Exempel: E3Z-T61-S0SRW-05) Serie E3Z förebyggande underhåll 3 Reflexavkännande typ Typbeteckning Utgångstyp Röd lampa Infrarött ljus Typbeteckningstillägg Typbeteckningstillägg (position 8) -05 -P1 -P2 -P5 -CN 0,3 m -M1 -M3 Avkänningsavstånd Extra funktioner Timerfunktioner Ljuskälla Antimanipulering Självdiagnos Emissionsstopp --- Huvudtypbeteckning (position 1 till 7) E3Z-R61H E3Z-R61-J0SRW E3Z-R61-G0SRW E3Z- R61-G2SRW Anslutningsmetod Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel M8-kontaktdon M12-grenkontaktdon 0,5 m 1m 2m 5m NPNutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-R61-G0TRW Röd lampa E3Z-R61-G2TRW E3Z-R81H E3Z-R81-J0SRW E3Z-R81-G0SRW E3Z-R81-G2SRW 4m (100 mm) Antimanipulering (se anm.

3 2) Självdiagnos Emissionsstopp PNPutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) --- M8-grenkontaktdon 0,3 m E3Z-R81-G0TRW E3Z-R81-G2TRW Anm: 1. Beställ alltid med en huvudtypbeteckning följt av en tilläggsbeteckning. (Exempel: E3Z-R61-P2) 2. Avkänningsavståndet anges med reflektor E39-R1S. Värden inom parentes indikerar minsta erforderliga avkänningsavstånd mellan givare och reflektor. Direktavkännande typ Typbeteckning Utgångstyp Röd lampa Infrarött ljus Typbeteckningstillägg Typbeteckningstillägg (position 8) -05 -P1 -P2 -P5 -CN 0,3 m -M1 -M3 Avkänningsavstånd Extra funktioner Timerfunktioner Ljuskälla Antimanipulering Själv-diagnos Emissionsstopp --- Huvudtypbeteckning (position 1 till 7) E3Z-D61H E3Z-D61-J0SHW E3Z-D61-G0SHW E3Z-D61-G2SHW Anslutningsmetod Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel Med fast kabel M8-kontaktdon M12-grenkontaktdon 0,5 m 1m 2m 5m NPNutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-D61-G0THW E3Z-D61-G2THW E3Z-D81H E3Z-D81-J0SHW 5 till 100 mm Antimanipulering Själv-diagnos Emissionsstopp --- M8-grenkontaktdon 0,3 m E3Z-D81-G0SHW E3Z-D81-G2SHW PNPutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Antimanipulering Själv-diagnos Emissionsstopp --Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) Infraröd E3Z-D81-G0THW E3Z-D81-G2THW E3Z-D62H E3Z-D62-J0SHW E3Z- D62-G0SHW E3Z-D62-G2SHW NPNutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z- D62-G0THW E3Z-D62-G2THW E3Z-D82-J0SHW E3Z-D82H 1m Själv-diagnos Antimanipulering Emissionsstopp --- E3Z-D82-G0SHW E3Z-D82-G2SHW PNPutgång Ljusintensitetsväxling Emissionsstopp Ljusintensitetsväxling Frånslagsfördröjning (alltid 10 ms) E3Z-D82-G0THW E3Z-D82-G2THW Anm: 1. Beställ alltid med en huvudtypbeteckning följt av en tilläggsbeteckning. (Exempel: E3Z-R61) 4 Kompakt fotocell Beställningsnummer Välj ur tabellen över typbeteckningstillägg Välj ur tabellen över typbeteckningstillägg 1:Avkänningstyp Kod Betydelse 2:Utgångstyp Kod Betydelse 3:Avkänningsavstånd Kod Betydelse 4:Extra funktioner Kod Betydelse T R D Sändare/mottagare Reflexavkännande Direktavkännande 6 8 NPN-utgång PNP-utgång 1 2 Standard Långt avstånd H J0 G0 G2 Antimanipulering Utgång för självdiagnos Ljusemissionens stoppfunktion Ljusintensitetsväxling 5:Timerfunktioner Kod Betydelse 6:Ljuskälla Kod Betydelse 7:Givartyp Kod Betydelse 8:Anslutningsmetod Kod Betydelse S T Utan timers Frånslagsfördröjningstid alltid 10 ms R H Röd lampa Infrarött ljus L Sändare (envägsavkännande typ) Mottagare (envägsavkännande typ) Inställning av sändare/ mottagare (envägsavkännande typ) Reflexavkännande 05 P1 P2 P5 CN M1 M3 Fast kabel (0,5 m) Fast kabel 1 m Fast kabel 2 m Fast kabel 5 m M8-kontaktdon (fyrpoligt) M12-grenkontaktdon (M1J) 0,3 m M8-grenkontakdon (M3J) 0,3 m (fyrpoligt) D W Serie E3Z förebyggande underhåll 5 Data/prestanda Givartyp Typ NPNutgång Egenskap Avkänningsavstånd PNPutgång Sändare/mottagare E3Z-T61 (rött ljus) E3Z- T81 (rött ljus) 10 m E3Z-T61 (infrarött ljus) E3Z-T81 (infrarött ljus) 15 m Reflexavkännande typ (med M.S.R-funktion) E3Z-R61 E3Z-R81 4 m (100 mm) (När E39-R1S används) 3 m (100 mm)(se anm.) (När E39-R1 används) Ogenomskinlig: 75 mm min. dia. 2 till 10 Röd lysdiod (660 nm) max 30 ma. Direktavkännande E3 (i förpackning) M8-kontaktdon: M12-grenkontaktdon M8-grenkontaktdon Material Tillbehör Hölje Lins PBT (Polybutylentereftal) Metakrylatplast M8-kontaktdon: M12-grenkontaktdon M8-grenkontaktdon Metakrylatplast Handbok (reflektorn eller monteringsfästet ingår inte i någon av typerna ovan.) Anm: Värden inom parentes indikerar minsta möjliga avstånd mellan givare och reflektor. 6 Kompakt fotocell Beskrivning (typvärden) Parallellrörelse Sändare/mottagare E3Z-T61/T81 (rött ljus) Avstånd Y (mm) X Y E3Z-T61/T81 (infrarött ljus) Avstånd Y (mm) Y X Avstånd X (m) Avstånd X (m) Reflexavkännande E3Z-R61/R81 Avstånd Y (mm) 200 E39-R1K E39-R9 E39-R1 E39-R1S E39-R2 E39-R3 E39-R10 X Y Avstånd X (m) Driftområde Direktavkännande E3Z-D61/D81 Avstånd Y (mm) 30 Avkänningsobjekt: mm vitt papper Y 20 X 10 E3Z-D62/D82 Avstånd Y (mm) Avkänningsobjekt: mm vitt papper Y X Avstånd X (mm) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1, Avstånd X (m) Serie E3Z förebyggande underhåll 7 Mottagarutgång sfa avkänningsavstånd Sändare/mottagare E3Z-T61/T81 (rött ljus) Överförstärkningsförhållande E3Z-T61/T81 (infrarött ljus) Överförstärkningsförhållande Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0, Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0, Avstånd (m) Avstånd (m) Reflexavkännande E3Z-R61/R81 Överförstärkningsförhållande 100 E39-R9 E39-R1K 10 E39-R10 E39-R1S E39-R2 1 E39-R3 E39-R Avstånd (m) Direktavkännande E3Z- D61/D81 Överförstärkningsförhållande E3Z-D62/D82 Överförstärkningsförhållande 100 Avkänningsobjekt: mm vitt papper Avkänningsobjekt: mm vitt papper Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0, Avstånd (mm) Drift- 3 nivå 1 0,7 0,5 0,3 0,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Avstånd (m) 8 Kompakt fotocell Objektets storlek sfa avstånd Direktavkännande E3Z-D61/D81 Avstånd (mm) E3Z-D62/D82 Avstånd (mm) 350 d 300 d SUS (blank yta) 250 Vitt papper 4,5 4 d 3,5 3 d SUS (blank yta) 200 2,5 2 1, Kolsvart 0, Vitt papper Kolsvart Sidolängd (en sida) av avkänningsobjektet d (mm) Sidolängd (en sida) av avkänningsobjektet d (mm) Serie E3Z förebyggande underhåll 9 Kopplingsschema för utgångskrets Extra funktioner: Utgång för självdiagnos utan timer NPN-utgång Typ Utgångskonfiguration Tidsdiagram Infallande Avbruten Driftindikator (orange) Utgångstransistor Last (relä) PÅ AV PÅ AV Draget Återställt [Mellan brun (1) till svart (4)] Infallande Avbruten Driftindikator (orange) Utgångstransistor Last (relä) PÅ AV PÅ AV Draget Driftlägesväljare LJUS PÅ (L/ON) Utgångskrets Ljus PÅ Mottagare (sändare/mottagare), reflexavkännande typer, direktavkännande typer Drift-indikator (orange) Stabilitetsindikator (grön) Brun 1 12 till 24 VDC Last (relä) Last (relä) (utgång) ma max.

4 Svart Mörker PÅ MÖRKER PÅ (D/PÅ) Huvudkrets ZD 2 20 ma max. Orange (Utgång för självdiagnos) ZD 3 Blå 0V Återställt [Mellan brun (1) och svart (4)] Sändare (Sändare/mottagare) Driftindikator (orange) Huvudkrets 1 Brun 12 till 24 VDC 3 Blå Anm: Avsnittet Kontaktdonens placering på sidan 17 innehåller information om användning av kontaktdonets stift. PNP-utgång Typ Utgångskonfiguration Tidsdiagram Infallande Avbruten DriftPÅ indikator AV (orange) PÅ Utgångstransistor AV Draget Last (relä) Återställt [Mellan brun (1) till svart (4)] Infallande Avbruten Driftindikator (orange) Utgångstransistor Last (relä) PÅ AV PÅ AV Draget Återställt [Mellan blå (3) och svart (4)] Driftlägesväljare LJUS PÅ (L/ON) Utgångskrets Ljus PÅ Mottagare (sändare/mottagare), reflexavkännande typer, direktavkännande typer Brun Driftindikator (orange) Stabilitetsindikator (grön) 1 12 till 24 VDC ZD 2 max 20 ma. Orange (Utgång för självdiagnos) Mörker PÅ MÖRKER PÅ (D/ON) Huvudkrets ZD 4 (Reglerutgång) max 100 ma. Ljus PÅ E3Z- Ljus PÅ E3Z- Ljus PÅ x 2 max. Ljus PÅ x 2 max. Ljus PÅ Ljus PÅ Ljus PÅ E3Z- x 2 max. Ljus PÅ x 2 max. kan leda till inbördes störningar. Montera alltid fotocellen noggrant, så att fotocellens öppningsvinkel inte är inställd sp att den utsätts för direkt, intensivt ljus, till exempel solljus, lysrörsljus eller glödlampsljus. Slå inte på fotocellen med hammare eller andra verktyg under installationen. Då kan fotocellen förlora sin vattenbeständighet. Montera fotocellen med M3-skruvar. Skyddsklassen är IEC IP67, men undvik att använda fotocellen i vatten eller utomhus. När höljet monteras får monteringsskruvarnas åtdragningsmoment inte överskrida 0,54 Nm. Försiktighetsåtgärder för säker användning Var noga med att följa säkerhetsföreskrifterna nedan när du använder fotocellen. Ledningsdragning Spänningsmatningen och den utgående lastens spänningsmatning Kontrollera att fotocellens spänningsmatning ligger inom det nominella spänningsområdet. Om spänningen ligger utanför det nominella spänningsområdet, kan fotocellen skadas eller börja brinna. Kontaktdon Stäng alltid av spänningsmatningen till fotocellen innan kontaktdonet sätts i eller dras ut. Håll alltid i kontaktdonets hölje när du sätter i eller drar ur det. Fäst kontaktens hölje för hand. Använd inte tång, det kan leda till att kontaktdonet skadas. Om kontaktdonet inte är ordentligt fastsatt kan den ramla ur beroende på vibrationer. Dessutom kan det hända att fotocellen inte längre klarar kraven för skyddsklassen. Last Överskrid inte den nominella lasten. Kortslut inte lasten, fotocellen kan skadas eller explodera Anslut inte spänningsmatningen till fotocellen utan att lasten är ansluten, annars kan de interna elementen explodera eller börja brinna. Driftsmiljö Använd inte fotocellen där det finns explosiv eller brandfarlig gas. Rengöring Använd aldrig thinner eller andra organiska lösningsmedel för att rengöra produktens yta. Säkerhetsåtgärder för korrekt användning Konstruktion Spänningssättningstid Fotocellen kan börja användas 100 ms efter att den slagits på. Om lasten och fotocellen är anslutna till olika spänningsmatningar, måste fotocellen vara på innan lasten spänningssätts. Ledningsdragning Att undvika tekniska fel Om fotocellen används med en frekvensomriktare eller servomotor, jorda alltid anslutningarna FG (ramjord) och G (jord) jordas. Annars kan det uppkomma felfunktioner i fotocellen. Serie E3Z förebyggande underhåll 17 Mått (Enhet: mm) Anm: Alla mått är i millimeter om inget annat anges. Sändare/mottagare Typer med fast Mottagare Driftindikator (orange) 3,2 10,8 10,4 Stabilitetsindikator (grön) 7,2 Lins Optisk axel 2, ,45 8,8 4,3 M12-grenkontaktdon (-M1) Vinylisolerad rund kabel med 2, 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm standard 0,3 m 1 4 Funktionsväljare Avkänningsjustering 17 3 M M8-grenkontaktdon (-M3) Vinylisolerad rund kabel med 2, 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm standard 0,3 m , ,4 2 Två hål M M8 1 Vinylisolerad rund kabel med 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm (0,2 mm2 med isolering diam. 1,1); standardlängd: 2 m 20 Stiftanvändning i mottagarens kontaktdon Anslutning nr. 1 +V Oanvänd utgång eller utgång för självdiagnos 0V Utgång 2 Specifikationer 8 Sändare 10,8 10,4 Driftindikator (orange) 7,2 Optisk axel Lins 2, , ,4 Stiftanvändning i sändarens kontaktdon Anslutning nr ,45 8,8 4,3 Specifikationer +V Oanvänd ingång, emissionsstoppsingång eller ingång för ljusintensitetsväxling 0V Används inte Två hål M3 Vinylisolerad rund kabel med 3 eller 4 kontaktdon, diam. 4 mm 2 (0,2 mm med isolering diam. 1,1); standardlängd: 2 m Sändare/Mottagare M8-kontaktdon E3Z-T Driftindikator (orange) 3,2 3 4 Mottagare 10,8 10,4 Stabilitetsindikator (grön) 7,2 Lins Optisk axel 2,1 17 Funktionsväljare Avkänningsjustering , ,4 10,4 M3 Två hål M8-kontaktdon 9, Sändare 10,8 10,4 Driftindikator (orange) 7,2 Lins Optisk axel 2, , ,4 10,4 2-M3 M8-kontaktdon 9,75 18 Kompakt fotocell Reflexavkännande Typer med fast Direktavkännande Typer med fast M12-grenkontaktdon (-M1) 20 12,45 8,8 4,3 Vinylisolerad rund kabel med 3 eller 4 kontaktdon, diam.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) mm 2 (0,2 mm med isolering diam. 2 +V Oanvänd ingång, självdiagnosingång, emissionsstoppsingång eller ingång för ljusintensitetsväxling 0V Utgång Specifikationer Reflexavkännande Direktavkännande Driftindikator (orange) 3,2 10,8 10,4 Stabilitetsindikator (grön) Två linser Mottagare diam. 7 Optisk axel ,5 10,4 Två hål M ,45 8,8 4,3 3 4 Funktionsväljare Avkänningsjustering 17 2, ,4 Sändare M8-kontaktdon 9,75 Serie E3Z förebyggande underhåll 19 Tillämpningsexemplen som anges i denna katalog är endast referensvärden. Kontrollera utrustningens funktioner och säkerhet innan den börjar användas. Använd aldrig produkterna för tillämpningar som kräver särskilda säkerhetsåtgärder, till exempel styrsystem för kärnkraft, järnvägssystem, flygledningssystem, medicinsk utrustning, tivolimaskiner, fordon, säkerhetsutrustning eller andra tillämpningar där det finns stor risk för person- och sakskador, utan att först kontrollera, att systemet som helhet har konstruerats så, att sådana risker kan undvikas, och att OMRON-produkterna är rätt klassade och monterade för det avsedda ändamålet i utrustningen eller det överordnade systemet. Cat. No. E39E-SV-01 I produktutvecklingens intresse förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. SVERIGE Omron Electronics AB Noregatan 1, Box 1275, SE Kista Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Borås Tel: +46 (0) Malmö Tel: +46 (0) Norsjö Tel: +46 (0) Kompakt fotocell.

Din manual OMRON E3Z-LASER http://sv.yourpdfguides.com/dref/2887651

Din manual OMRON E3Z-LASER http://sv.yourpdfguides.com/dref/2887651 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OMRON E3Z-LASER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

E3Z-Laser. Laserfotocell med inbyggd förstärkare. Egenskaper. Sändare/mottagare och reflexavkännande fotoceller

E3Z-Laser. Laserfotocell med inbyggd förstärkare. Egenskaper. Sändare/mottagare och reflexavkännande fotoceller Laserfotocell med inbyggd förstärkare EZ-Laser Kompakt fotocell med laserljus Lasersensorn EZ LASER i kompakt plasthölje använder synligt laserljus för precisionspositionering och indikeringstillämpningar.

Läs mer

Serie E3FS med F3SP-U3P-TGR och F3SP-U5P-TGR

Serie E3FS med F3SP-U3P-TGR och F3SP-U5P-TGR Enstrålig ljusbom & kontrollenhet Serie EFS med FSP-UP-TGR och FSP-U5P-TGR Funktioner EFS är en typ ljusbom med enkel stråle, avsedd att användas med kontrollenhet FSP-UP -TGR eller FSP-U5P-TGR. Enstrålig

Läs mer

F3E. Mycket tunn ljusbom för hissar. Typöversikt. Egenskape. F3E flerstrålig ljusbom. Hög tillförlitlighet och flexibilitet

F3E. Mycket tunn ljusbom för hissar. Typöversikt. Egenskape. F3E flerstrålig ljusbom. Hög tillförlitlighet och flexibilitet Mycket tunn ljusbom för hissar FE Mycket tunn 9 mm form för enkel inbyggnad i hisskonstruktioner Högsta tålighet mot omgivningsljus (200.000 lux) för installationer som utsätts för direkt solljus Den tredubbla

Läs mer

SPACEMASTER SERIES SM 9000

SPACEMASTER SERIES SM 9000 SPACEMASTER SERIES SM 9 Beskrivning Arbetssätt och räckvidd: Sändare/mottagare: -7 m Fast kabel eller kontaktdon Känslighetsjustering via kontrollingång Indikering av matningsspänning och utgångsstatus

Läs mer

Cylindrisk induktiv givare E2A. Hög kvalitet för extra lång livslängd i daglig användning. Typöversikt

Cylindrisk induktiv givare E2A. Hög kvalitet för extra lång livslängd i daglig användning. Typöversikt Cylindrisk induktiv givare Hög kvalitet för extra lång livslängd i daglig användning Ett brett sortiment genom modulär uppbyggnad Konstruerad och testad för extra lång livslängd Skyddsklass IP 67 och IP

Läs mer

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm SPACEGUARD SG Beskrivning Räckvidd -0 meter 6 till 56 parallella ljusstrålar Aktiv höjd 695 mm till 255 mm Totalhöjd 850 mm till 2800 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Kapsling

Läs mer

E3FA FOTOELEKTRISKA SENSORER

E3FA FOTOELEKTRISKA SENSORER E3FA FOTOELEKTRISKA SENSORER En ny generation inom avkänningsprestanda»» Användarvänlighet»» En serie för allt»» Oavbruten avkänning 2 En ny generation inom avkänningsprestanda! Omron tillverkar över en

Läs mer

Installationsguide ME 3

Installationsguide ME 3 (5) Installationsguide ME 3 Ansvarig Författare Godkänd Distribution Nicklas Andersson Nicklas Andersson 999-0-2 / NA Inledning Detta dokument beskriver hur man installerar LuLIS mottagarenhet ME 3. ME

Läs mer

E2B INDUKTIVA GIVARE. » Anpassad för standard industrimiljö» Ny kostnadseffektiv induktiv givare. Upplev innovation och tillförlitlighet av idag

E2B INDUKTIVA GIVARE. » Anpassad för standard industrimiljö» Ny kostnadseffektiv induktiv givare. Upplev innovation och tillförlitlighet av idag E2B INDUKTIVA GIVARE Upplev innovation och tillförlitlighet av idag» Tids- och kostnadsbesparande» Anpassad för standard industrimiljö» Ny kostnadseffektiv induktiv givare 2 Kvalitet och tillförlitlighet

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Aluminium (svarteloxerad)

Aluminium (svarteloxerad) SPACEGUARD SG 0 Beskrivning Räckvidd -0 meter till 9 korsade ljusstrålar Aktiv höjd 60 mm till 800 mm Totalhöjd 80 mm till 0 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Vattentät kapsling,

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX COLORQUBE 9300. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX COLORQUBE 9300 instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

D4NL. Blyfri, miljövänlig konstruktion. Låsbar förreglingsbrytare. Beställningsnummer

D4NL. Blyfri, miljövänlig konstruktion. Låsbar förreglingsbrytare. Beställningsnummer Låsbar förreglingsbrytare DNL Blyfri, miljövänlig konstruktion Innehåller inga farliga ämnen som bly eller kadmium, och minskar därför belastningen på miljön. Det finns varianter med eller 5 kontakter.

Läs mer

Din manual BOSE 201 REFLECTING

Din manual BOSE 201 REFLECTING Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE 201 REFLECTING. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE 201 REFLECTING instruktionsbok

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

SMR SMT. ac 20 250 V ac 20 250 V ac Matningsspänning 10 30 V dc Max tillåtet rippel 15 % Felpolningsskydd dc Ja Kortslutningsskydd dc Ja

SMR SMT. ac 20 250 V ac 20 250 V ac Matningsspänning 10 30 V dc Max tillåtet rippel 15 % Felpolningsskydd dc Ja Kortslutningsskydd dc Ja SPACEMASTER SM Beskrivning Arbetssätt och räckvidd: Sändare-mottagare: -2 m Direktavkännande: -,5 m Reflektorfotocell: - m Fiberoptik: Beroende på val av fiber Anslutning via fast kabel eller kontaktdon

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Givare. Fotoceller... 84. Induktiva givare... 126. Kapacitiva givare... 161. Ultraljudsgivare... 163. Gränslägen... 166. Tryck och vakuumvakter...

Givare. Fotoceller... 84. Induktiva givare... 126. Kapacitiva givare... 161. Ultraljudsgivare... 163. Gränslägen... 166. Tryck och vakuumvakter... Givare Osiconcept är en patenterad innovation från Telemecanique, framtagen för att förenkla detektering. Med ett rekonstruerat utbud baserat på noggranna kundstudier löser Osiconcept era behov. Detta

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs.

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Ljusbom Orion ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Funktioner: Finns med, eller strålar Sändare + mottagarenhet 50 m räckvidd Kompakt utförande

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 316 Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 6 2

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007 Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG 704156 / 00 08 / 007 Innehåll Funktion... 3 Montering... 3 Tryckknappar och indikering... 3 Elektrisk anslutning... 4 Idrifttagande... 4 Inställning av känslighet

Läs mer

GIVARE MED SEPARAT FÖRSTÄRKARE

GIVARE MED SEPARAT FÖRSTÄRKARE Givare med små byggmått kännetecknar denna serie. Givaren är trots sin storlek mycket tålig mot slag och stötar. Denna givartyp är också det mest smutståliga vi kan erbjuda. Beskrivning Arbetssätt och

Läs mer

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Tillverkardeklaration ENT 7 Kapacitiv Nivåvakt Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överenstämmer med kraven i följande harmoniserade Europeiska standarder. EN50081-1 : Elektromagnetisk kompabilitet

Läs mer

SmartSlice. Systemkonfiguration

SmartSlice. Systemkonfiguration SmartSlice Det smartaste moduluppbyggda I/O-systemet Omrons SmartSlice I/O-system är kompakt intelligent och enkelt. När det används med Omrons CS/CJ DeviceNet mastermoduler behövs inget konfigurationsverktyg.

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Trajexia Motionenhet

Trajexia Motionenhet TJ1- Trajexia Motionenhet Motion Fristående avancerad motionstyrning med hjälp av Mechatrolink-II motionbuss 16-axlig avancerad motionkoordination över en robust och snabb motionlänk MECHATROLINK-II Stöder

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S Version 1.4b RRA85-2 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare PTC/RTC optionskort För Emotron FlowDrive-IP2Y Bruksanvisning Svenska PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FM4360GAN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer 0 kw Elvärme 9 modeller Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer Användningsområden Tiger är en serie tåliga och kompakta värmefläktar för proffs med höga krav. Värmefläkt

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

D-POS Användarmanual. NE v2.3

D-POS Användarmanual. NE v2.3 D-POS Användarmanual NE41 07005-01 v2.3 ❷ ❶ ❹ ❸ D-POS kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår i paketet. Om någon del saknas eller är defekt, vänligen kontakta larmansvarig eller din återförsäljare.

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Aquatec IP44. Utanpåliggande system

Aquatec IP44. Utanpåliggande system Utanpåliggande system Den utanpåliggande serien Berker AQUATEC IP44 med sin funktionella design är den idealiska lösningen i utrymmen där, av säkerhetsskäl, installationer av skyddsklass IP44 krävs. Rymliga

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer