Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt. Säkerställer en snabb återbetalning på din investering. lindab vi förenklar byggandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt. Säkerställer en snabb återbetalning på din investering. www.lindab.se. lindab vi förenklar byggandet"

Transkript

1 lindab vi förenklar byggandet Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt Föreställ dig ett system med tilluftsbafflar där det är möjligt att kyla och värma i samma vattenkrets. Med Lindab Solo blir detta verklighet! En allt i ett - lösning med låg investeringskostnad, låg driftkostnad och en snabb och enkel installation. Det unika i Solo är att samma temperatur på vattenkretsen används för både värme och kyla. Följden av detta blir att systemet automatiskt kommer att värma respektive kyla utifrån aktuellt behov. Då returvattnet blandas från de olika zonerna får man en vattentemperatur nära sin tilloppstemperatur och ges därmed möjlighet att recirkulera vattnet istället för att tillföra energi för att kyla eller värma vattnet. Vid användning av förnyelsebara energikällor, såsom exempelvis kyltorn, kan man göra mycket stora energibesparingar jämfört med konventionella kylsystem och på så sätt få en mycket snabb avkastning på hela investeringen. Lindab Solo, en unik kostnadsbesparande lösning

2 tema ENERGI VÄRMEPUMP TEMA: 22 extra SIDor MeD NYttIG LÄSNING FÖr FAStIGHetSÄGAre INNeHåll: Nyheter gemensam avtalsmodell...49 Vinsten finns bortom payoff räkna rätt på energiinvesteringen...50 Koll på pumpen Värdefull checklista...56 Låt inte värmen gå till spillo läs om ett par riktigt effektiva lösningar...58 ENKLARE ATT UPPHANDLA TA VARA PÅ ÖVERSKOTTET 5SÄTT ATT OPTIMERA VÄRMEPUMPEN verkliga vinsten syns i Lcc-kaLkyLen RÄKNA RÄTT PÅ BERGVÄRMEN

3 thermia.se Tack vare en nyutvecklad kylkrets har effektiviteten i vår nya fastighetsvärmepump Robust Eco ökats med ända upp till 24 procent!* Robust Eco ger dig total kontroll var än i världen du befi nner dig. Du kan kommunicera med den via den inbyggda webbservern från vilken dator som helst. Eller direkt i mobilen genom vår mobilapp. På så sätt kan du alltid känna dig trygg och veta att allt fungerar som det ska. Skulle det mot förmodan hända något, får du omedelbart information om det. För dig som har fl era anläggningar, innebär det här stora möjligheter till effektivisering. Eftersom ingen fastighet och inget system är det andra likt, kan våra certifi erade återförsäljare hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för just din fastighet. Du hittar närmaste återförsäljare på thermia.se *Resultat från mätningar av årsvärmefaktorn, utförda enligt EN14825 (Helsingforsklimat) vid Danfoss R&D Center 2013.

4 energi & värmepump tema 36,7 GiGaWaTT. Det är solcellernas globala effekttillskott i år enligt analysföretaget Bloomberg New energy Finance. Det är första gången som det installeras mer sol än vindkraft (35,5 gigawatt) i världen. Tryggare upphandling med ny modell en Gemensam avtalsmodell för fastighetsägare och värmepumpsföretag kommer att presenteras inom kort. Per Forsling, energiexpert på Fastighetsägarna Stockholm har varit pådrivande i processen. Många medlemmar tycker att det är svårt att handla upp sådana här entreprenader. Dessutom är marknaden för fastighetsvärmepumpar i en mognadsfas. Då kan det vara en hjälp att vi från både kundoch leverantörssidan enas om hur avtal ska se ut och hur exempelvis prestanda ska verifieras, säger Per Forsling. Ambitionen har varit att ta fram ett juridiskt dokument som reglerar upphandling och installation. en utmaning för branschen är att kunderna ser olika ut och har väldigt olika kompetens när det gäller denna typ av upphandling. Det blir en trygghet för beställaren men också för entreprenören som vet exakt vad man har att förhålla sig till, säger Johan Landé, på branschorganisationen Kyl & Värmepumpföretagen. Mycket finns redan reglerat i ABT 06, upphandlingsunderlaget blir ett komplement till detta. Hellre en stor värmepump än flera mindre DageNS värmepum Par täcker större andel av uppvärmningen, och behovet av spetslast minskar. Bättre kapacitetsreglering gör att en fastig hetsägare kan välja en stor värmepump istället för flera mindre. Länge har det varit vanligt med flera små parallellkopplade värmepumpar i fastigheter, berättar Johan Landé vid Kyl & Värmepumpsföretagen. Stora fastighetsvärmepumpar med steglös reglering minskar antalet start och stopp. Det ger stabilare drift och gör större maskiner till ett intressant alternativ. Den förbättrade regleringen gör också att effekttäckningsgraden kan höjas. en effekttäckning på endast 50 procent hör till historien. I vissa fall har man installerat värmepumpar med 100 procent energitäckningsgrad. Det kan vara motiverat vid höga effekttaxor på spetsvärmen från el eller fjärrvärme. Men normalt brukar bergvärme idag hamna på procent av effektbehovet, vilket klarar över 95 procent av byggnadens energibehov, enligt Johan Landé. Arrheniuslaboratoriet ska växa med en helt ny byggnad. berget värmer forskare arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet byggs till för att stärka den fortsatta forskningen om marina ekosystem och botanik. Den nya byggnaden kommer bland annat att ha växthus på taket med tillhörande växtklimatkammare. Men lika spännande blir det under jord. energilösningen kommer att bestå av ett marklager med cirka 150 energiborrhål. Denna lösning gör att byggnaden blir i stort sett självförsörjande på värme och kyla. Byggnaden blir inte bara vacker, den är också mycket miljövänlig. Den omfattande byggnationen av laboratoriet och resten av kvarteret är ett viktigt led i Akademiska Hus övergripande arbete med att minska mängden köpt energi med 40 procent från år 2000 fram till 2025, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm. ENERGISPARTIPS! Gör inga onödiga blandarbyten! Vi tillverkar marknadens mest energieffektiva och långtidsverkande sparstrålsamlare för kök och tvättställ (Sparlatorer), samt duschar. Monteras på befintliga armaturer som oavsett fabrikat och ålder, med bibehållen komfort, förvandlas till motsvarande Energiklass A B Läs mer på: Halmstad rekommenderar ELLESS vattensparprodukter för god miljöanpassning! Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november

5 tema energi & värmepump Vinsten finns bortom payoff Att räkna på payofftid för en energiinvestering ger inte hela bilden. Med en LCC livscykelkostnadsanalys får man en ordentlig bild av ekonomin även efter payofftiden. LCC kan avslöja att en stor investering i bergvärme kan bli mer lönsam än vad payofftiden antyder. TexT: björn åslund Nyfikenheten på bergvärme är stor bland fastighetsägare, men det är inte lika ofta intresset blir till beslut. Framförallt är det en stor investering. Ofta svävar frågetecken kring det ekonomiska utfallet. En enkel beräkning om payofftid ger inte hela verkligheten. För bergvärmen har ju en återstående livslängd även efter payofftiden. Hur stor besparingen därefter blir har man egentligen bara på känn, vilket knappast är ett vettigt beslutsunderlag. Då finns LCC (Life Cycle Cost analysis), som innebär en ekonomisk kalkyl över energiinvesteringens livslängd år efter år. Ett mycket bättre beslutsunderlag, och ett helt annat perspektiv på investeringen. En LCC innefattar en rad faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet; investeringssumman, underhållskostnader, energipriser, räntor med mera. En LCC ska förstås jämföra olika värmealternativ, så att man exempelvis kan ställa bergvärme mot fjärrvärme. FråN värmepumpsbranschen rekommenderar man LCC analyser, eftersom just bergvärme kan bli en rejält tung investering. Det kan göra fastig hetsägaren tveksam om värdet även om energikostnaden är större än investeringen över en längre tidsperiod. Gör man en LCC rätt så får man en bra uppfattning om den långsiktiga lönsamheten i en energiinvestering. Det behövs då bergvärme innebär en större investering än andra värmealternativ, säger Johan Landé, som ansvarar för teknisk information på branschorganisationen Kyl & Värmepumpsföretagen. Han betonar att LCC är främst en angelägenhet för långsiktiga ägare som har fokus på byggnadens driftskostnader och driftnetto, och gärna ser besparingsmöjligheter. För andra ägartyper, med De allra flesta får tillstånd. Är man nära någon anläggning i marken går det ofta att flytta borrhålen lite, säger Jeanette Hagberg enhetschef vid miljöförvaltningen i Stockholm. Underlag för offertförfrågan ska beskriva egenskaper, funktioner och på vilka grunmånga steg till fungerande bergvärme Att skaffa bergvärme innebär en mängd steg från tanke till färdig anläggning. Med kunskap står man sig självklart bättre, när kraven ska formuleras och i diskussion med konsulter och entreprenörer. Innan beslut bör man först göra andra lönsamma energiåtgärder så att man inte överdimensionerar den nya anläggningen. Det krävs detaljerade uppgifter om byggnaden, dess installationer och värmesystem, energibehov och effektbehov. Detta för att kunna dimensionera anläggningen. Passar byggnadens tekniska förutsättningar en stor värmepump? Finns det plats för borrhåll, är radiatorsystemet lämpligt för bergvärme? Borrning i marken för bergvärmen kräver tillstånd av kommunen. Men inte ens i Stockholm med många tunnlar brukar det hindra särskilt ofta. 50 Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november 2013

6 Kostnad Så Här skulle en förenklad kalkyl kunna se ut. Investering och drift inräknad. De övre kurvorna är utfallet av en tre-procentig energiprisökning. är Det rimligt att anta samma energiprisutveckling för fjärrvärme som för el? Elkostnaden för bergvärmepumpen reduceras utifrån värmepumpens COP (verkningsgrad). Därför gynnas bergvärmekalkylen vid antagandet av en hög energiprisutveckling. andra FaKtorer som påverkar är kalkylränta/bankränta, drift- och underhållskostnader, energitäckningsgrad, COP, borrhålens kapacitet under anläggningens livslängd. Payoff energi PrIS chock! Så DraBBaS Du Vinst! Fjärrvärme Värmepump År stora hyresintäkter och där energin står för en liten utgift, är inte LCC:n så angelägen. FortFaraNDe Har LCC kalkylen inte helt slagit igenom. Inför investeringsbesluten tycks många fortfarande nöja sig med att räkna på payofftiden. Jag vågar påstå att payoff är den vanligaste metoden. Det hör jag när jag pratar med våra medlemmar som är entreprenörer och med fastighetsägare. Det har då troligen att göra med att en LCC är mer komplicerad. Och som Johan Landé påpekar: bergvärmeentreprenörer sitter med programvara för payoff, och dessa kan också visa lönsamhet. Men payoff är en förenklad bild, det ger bara en indikering av ekonomin. der som offerten ska utvärderas. Man bör ställa krav på dokumentation som gör installationen begriplig även utan expertkunskaper. Beställaren bör förklara hur offerterna ska utvärderas, till exempel genom LCC analys. Försök få en totalentreprenad, med en entreprenör som tar helhetsansvaret för bergvärmens alla delar. om bergvärmen inte fungerar ordentligt blir det lättare att kräva ansvar än om fler entreprenörer är inblandade. Beställarhjälpen från Bebo rekommenderar de utarbetade standardavtalen i ABT06. Ta offerter från ett par entreprenörer för att kunna jämföra. Kontrakt ska formuleras. Här kan det vara viktigt att reglera vad som händer vi oförutsedda händelser, som att installationen försenas. Under byggtiden bör man som beställare följa och tera arbetet. dokumen Värmepumpen ska kontrollmätas vid slutbesiktning. efter ett par år gör man vanligen en besiktning. garanti Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november

7 1 tema energi & värmepump en bra lcc måste innehålla riktiga förutsättningar, annars blir resultatet tokigt. är det skit in, så blir det skit ut. LCC är dock inte helt enkel att genomföra, det är många faktorer och en del osäkra sådana som ska sammanställas. Det ställs alltså krav på en fastighetsägare som vill göra LCC. Konsulthjälp kan behövas, men Johan Landé konstaterar att det är relativt tunnsått med sådana konsulter. Endast ett fåtal värmepumpsentreprenörer kan göra LCC. Och många gånger vill inte fastighetsägaren betala för den tjänsten, tillägger han. För lcc som jämför värmealternativ krävs lite förberedelser, som att beräkna byggnadens värmebehov och storlek på varmvattenackumulator. Har man haft fjärrvärme ser man hur många kwh som köpts in, men det syns sällan hur stor del som är varmvatten. Med program kan man räkna fram husets ungefärliga behov, och man klarar sig ganska väl med en schablonberäkning. Det viktiga är att tänka till kring behovet, inte bara gissa. Om det finns fällor i LCC beräkningarna, så tycks det handla om att man glömmer ta med väsentliga faktorer. Det kan komma surt efteråt om värmepumpen kräver en större säkring, vilket ändrar eltaxan. Hur mycket taxan ändras beror på värmepumpens konstruktion. Idag täcker värmepumparna ett större effektbehov, och det krävs mindre spets med el, vilket minskat behovet av större säkring, framhåller Johan Landé. lcc är FörStåS inte en absolut sanning. En del av indata i kalkylen är antaganden, som ger ett spann av osäkerhet. Jan-Erik Nowacki, som bland annat är teknisk rådgivare åt Svenska Värmepumpföreningen, varnar för några indata i LCC:erna som tenderar att bli fel. Främst är det räntor, energipriser och restvärden. En bra LCC måste innehålla riktiga förutsättningar, annars blir resultatet tokigt. Är det skit in, så blir det skit ut, säger Jan Erik Nowacki. Han konstaterar att många använder bankräntan i sin kalkyl. Men han förordar istället realränta, alltså bankränta minus inflation. När vi inte haft inflation på många år, så har folk har glömt den. Men en långsiktig kalkyl blir tokig utan hänsyn till inflation. Man bör nog räkna med två procents inflation, vilket varit den historiska nivån i genomsnitt. Jan Erik Nowacki hänvisar till Riksbankens statistik över realräntan, som varierat rätt mycket, men i genomsnitt legat på två procent. Han ser cirka tre procent (inkluderar en procent för risk) som en rimlig realränta, vilket är betydligt lägre än vad många använder. Det går FörStåS att invända mot resonemanget. Vi har haft låga räntor och noll inflation under ett antal år nu, då ekonomin haltat. Det är svårt att avgöra om tillväxten tar fart igen, eller om världsekonomin gått in i en långsiktigt mer lugn fas med riktigt låg inflation. Avskrivningstiden för bergvärmen görs ibland på ett sätt som långsiktigt missgynnar den, anser Jan Erik Nowacki. Själva värmepumpen kan hålla upp till 20 år, men borrhåll, slangar och husets installation håller mycket längre. Så restvärdet efter 20 år är inte alls noll, man kan räkna med ett stort restvärde, vilket Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme i fler- bostadshus. Projektet har letts av Fastighetsägarna Stockholm och det har finansierats av Be- ställargruppen Bostäder, BeBo som är ett program inom Energimyndigheten. Fallgroparna är många vid upphandling och installation av en bergvärmepump och syftet med projektet har varit att dokumentera vad man som beställare ska tänka på vad gäller: Uppgifter om byggnad och installationer Innehåll i en offertförfrågan Utvärdering av offerter Formulering av kontrakt Kontroller under byggtiden Verifiering av egenskaper och funktion En del av de uppgifter som behöver tas fram under var och en av dessa punkter kan man som fastighetsägare ta reda på själv medan andra kräver specialkompetens. Antingen kan man ta hjälp av entreprenör eller anlita en VVS- eller energikonsult. Generella uppgifter Byggår Atemp,, antal lägenheter Eventuella andra verksamhet i huset som butiker eller samlingslokaler Nuvarande värmekälla Varmvattenförbrukning Nuvarande användning av fastighetsel och säkringsstorlek Husets nuvarande energibehov Uppgift om husets energibehov hämtas enklast från Energideklarationen eller ur energileveran- törens fakturor. Tänk på att den del som gått åt för att värma huset ska normalårskorrigeras. Energin för att bereda varmvatten påverkas inte av uteklimatet och ska därför inte normalårskorrigeras. Husets dimensionerande effektbehov Detta är en viktig uppgift som avgör storleken på värmepumpen. Med dimensionerande effekt menas den mängd värme som måste tillsättas när det är som kallast ute för att klara att hålla komforttemperatur inomhus. Dimensionerande effektbehov kan mätas eller beräknas. Undvik nyckeltal som enbart utgår från byggnadsår, det är oftast mycket stor skillnad mellan byggna- ders effektbehov. Undersök om det finns energibesparande åtgärder att genomföra samtidigt Kartlägg byggnadens underhålls- och renoveringsbehov för att hitta eventuella energi- och ef- fektbesparande åtgärder som om de genomförs minskar värmepumpens storlek och driftkost- Läs mer I boken Bergvärme på djupet får man inblick i bergvärmens teknik, ekonomi, dimensionering m m. Boken beskriver vad som bör gälla vid upphandlingen, samt avrundas med tips för intrimning av systemet. Finns att ladda hem bland annat hos en annan skrift är Beställarhjälp för upphandling av bergvärme i fler bostadshus, från beställargruppen bostäder Bebo. Den har tagits fram under ledning av Fastighetsägarna Stockholm. Även på Kyl & Värmepumpsföretagens hemsida finns vägledningar för upphandling av värmepumpar: (se under värmepumpar) 52 Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november 2013

8 FOtO: JenniFer glans Lcc övertygade bostadsrättsföreningen en stor utmaning med LCC kan vara att göra den begriplig för medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Det menar Mathias Ridal som är ordförande i bostadsrättsföreningen Ljuskärrsberget i Saltsjöbaden, som för några år sedan stod inför utmaningen att ersätta direktverkande el i alla 500 medlemmars lägenheter. Med LCC:ns känslighetsanalys kunde man visa att bergvärmen skulle bli billigare än fjärrvärme eller pellets, trots en större investering och även med en ränta på fem procent. Det var en jättelik utmaning att presentera LCC för våra medlemmar. Under fyra år körde vi åtta stämmor och informationsmöten innan vi kunde ta beslut. Vi gav även ut en broschyr där vi grovt presenterade livscykelanalyser av energialternativen, säger Mathias Ridal. Folk är ju inte ekonomer men vill förstå och kunna jämföra alternativen. Styrelsen såg att bergvärme var fördelaktigare, och då krävs det en hel del pedagogik att förklara för medlemmarna skillnaden mellan fjärrvärme med liten elräkning, kontra bergvärme med högre räntekostnader och högre elräkning. Elräkningen hade dragit iväg rejält om man fortsatt värma med elradiatorer (övre kurvan). LCC kalkylen visade en mer gynnsam utveckling för bergvärmen (nedre kurvan). Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november

9 tema energi & värmepump Stora BorrHålSlager blir en allt vanligare lösning i fastigheter och centrumanläggningar där det finns behov av både kyla och värme. Komplexa installationer som ställer stora krav på korrekta förarbeten. Om inte brunnsborraren lämnar rätt underlag kommer vvs-installatören att dimensionera anläggningen fel. Historiskt har alltid energipriserna ökat. och vad händer om kärnkraften avvecklas? Det får enorma konsekvenser för energipriset. gör att nästa värmepump kanske kostar mindre än hälften av vad den första kostade. Vilka framtida energipriser som ska matas in i LCC:n kan vara en knepig faktor. Boverket och Energimyndigheten räknar med cirka en procents genomsnittliga energiprishöjningar för el och fjärrvärme för bostäder fram till 2040, vilket är långt under den historiska ökningen på 4,7 procent energi för bostäder sedan 90 talets mitt. Han tvivlar på att 1 procent är en rimlig siffra. Nu har vi en dipp med lågkonjunktur och man har hittat mycket skiffergas. Men historiskt har alltid energipriserna ökat. Och vad händer om kärnkraften avvecklas? Det får enorma konsekvenser för energipriset. De förväntade energipriserna som stoppas in i LCC:n får stor betydelse för dimensioneringen av en bergvärmeanläggning. Idag räknar vi med att värmepumpen ska klara procent av husets effektbehov den kallaste dagen. Ett antagande om billig energi, gör att man kanske väljer en värmepump som bara klarar halva effektbehovet och kompenserar med en kraftigare elpatron. Han sammanfattar: Man måste verkligen fundera över en del ingående data. Om man inte gör det, finns risken att beslutsunderlaget leder till en väldigt dålig affär, säger han men kastar in en brasklapp; det finns andra uppfattningar om en del av hans påståenden, till exempel om räntans utveckling och energipriserna. 54 Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november 2013

10 Carriers systemlösning optimerar er värmecentral. Kort återbetalningstid med Carriers systemlösningar för värmecentraler. - Carriers högeffektiva värmepumpar finns för alla typer av fastigheter. - Oavsett befintlig uppvärmningskälla såsom fjärrvärme, olja, el etc. sparar du pengar med Carrier värmepump i kombination med värmestyrning HSM. För mer info om Carriers effektiva värmepumpar och värmestyrning HSM, kontakta våra tekniska säljare på tel eller besök

11 tema energi & värmepump Så Håller Du Koll På värmepumpen en värmepump är inte så bekymmersfri som fjärrvärmen. Det är trots allt en komplicerad teknik som kräver tillsyn. Det finns några punkter att hålla koll på, för bättre ekonomi, och för att förebygga och upptäcka driftstörningar. Ställ in radiatorsystemet för värmepump Man ska försöka hålla framledningstemperaturen till radiatorerna så låg som möjligt. Värmepumpen behöver inte lyfta värmen så mycket då, och arbetar då effektivare och med högre värmefaktor (CoP), tipsar Jan erik Nowacki, värmepumpsexpert vid Svenska Värmepumpsföreningen. Hur detta går till förklaras i skriften Bergvärme på djupet. Rengör silarna Värmepumpar har ofta silar på värme och borrhållskretsarna som ska fånga upp partiklar som annars skulle sätta igen värmeväxlarna. Lämpligen rengörs silarna en gång om året, men gärna lite oftare när värmepumpen är ny, tipsar Jan erik Nowacki. Kolla av driftdata Märker man att värmepumpens driftdata förändras långsiktigt bör det utredas. Skillnaden mellan framlednings och returtemperaturen för både radiatorvatten och köldbärare är faktorer att hålla koll på. Notera värden så du har något att jämföra med. elförbrukning, gångtider och antal starter kan avslöja driftproblem. om el patronen går igång omotiverat mycket bör det undersökas. Pass upp för läckande köldbärare Köldbäraren, som hämtar värme ur borrhålet, kan drabbas av läckage. Den består av vatten med tillsats av teknisk sprit som frysskydd. Spritlukt är ett varningstecken, men också sjunkande nivå och tryck i expansionskärlet. Läckor kan göra att grundvatten kommer in i köldbärarkretsen, vilket kan ge isproppar som orsakar driftstopp. om man behövt fylla på köldbärare, bör man även tillkalla en service tekniker som kollar nivåer och frysskyddets koncentration. Växelventilen är känslig Växelventilen är en komponent som kan ge driftstörningar. Dess uppgift är att skifta värmematningen mellan tappvarmvatten och radiatorvatten. om den hänger upp sig i radiatorläge kallnar tappvarmvattnet medan det kan bli riktigt varmt på elementen. I fall låsningen blir i tappvarmvattenläge svalnar radiatorerna. Därefter kan högtryckspressostaten lösa ut, och värmepumpen stoppas. om ventilen krånglar kan elpatronen dra igång för att värma tappvarmvatten. Det kan upptäckas om man har koll på värmepumpens elanvändning. Vill du ha lägre energikostnader? Anlita en smålänning. I höst duggar nyheterna tätt från CTC. En ny generation av Sveriges mest sålda värmepump för luft/vatten CTC EcoAir. Dessutom kommer CTC EcoHeat Sveriges mest effektiva bergvärmepump med pekskärm i en ny version med ny design. Kontakta någon av våra 300 CTC-partners. Läs mer om produkterna och vår nya 10-åriga trygghetsgaranti på NYA CTC EcoHeat bergvärme NYA CTC EcoAir luft/vatten Från Småland med värme. 56 Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november 2013

12 Våra fastighetsexperter ingår. Vår fastighetsavdelning hjälper dig sänka dina värmekostnader. Vi har över 30 års erfarenhet av värmepumpsinstallationer i allt från stora idrottsarenor till butikslokaler och hyreshus. Det gör att vi kan garantera driftsäkra anläggningar som sänker dina värmekostnader med upp till 70 procent. I normalfallet tjänar du in din investering på bara 3-6 år. Så om du tycker att dina värmekostnader är för höga, kontakta oss

13 tema energi & värmepump låt inte värmen gå till spillo tiden då värmepump var synonymt med att pumpa upp värme från ett hål i backen när man behövde är förbi. Här är 5 exempel på hur dagens installationer blivit betydligt elegantare. TexT och FoTo: erik HörnkvisT Det handlar om att flytta energi från en del av byggnaden till en annan, men också från en årstid till en annan. I dessa exempel har man tagit ett helhetsgrepp för att ta tillvara på överskottsenergi som tidigare gått till spillo. I ett par av fallen fungerar hela huset som en enda stor sol och värmefångare som återladdar berget med värme. MIljöNyttaN Då? Om man som i fallet Ica Tallkrogen går från olja till bergvärme är svaret lika enkelt som självklart (se sidan 61). Men när fjärrvärme ersätts med bergvärme blir ekvationen genast mer komplicerad. Diskussionen dyker upp titt som tätt. Argumentet som bygger på marginalelsidén handlar om att då någon förbrukar en kwh mer så kommer förändringen ske på marginalproduktionen, alltså den allra skitigaste tänkbara kolkraften. Men Energimyndigheten satte ner foten. I ett yttrande till Miljödomstolen 2008 skriver man: En bergvärmepump som drivs med produktionsspecificerad förnybar elektricitet kan ur miljöhänseende vara bättre än fjärrvärme som till stor del är fossilbaserad. Eller vice versa. Poängen är alltså att det helt enkelt inte går att säga vilken teknik som är bäst för miljön. vill MaN Helt slippa diskussionen så väljer man Wallenstams lösning. I deras nybygge på Kungsportsavenyn drivs värmepumparna med egen vindkraftsel, vilket gör energianvändningen helt koldioxidfri. Eller så kompletterar man sin installation med solceller och blir helt oberoende. Exemplet från Bahnhofs serverhall (se nästa sida) visar å andra sidan på en utveckling där det inte längre måste råda ett motsatsförhållande mellan värmepump och fjärrvärme. Brf Vårdträdet byggs i Annedal, en ny stadsdel på gränsen mellan Stockholm och Sundbyberg. #1 Det mesta pekar på ett allt varmare klimat. Ska vi ha ett behagligt inneklimat krävs det kyla även i vanliga bostadslägenheter. Här är kylan helt gratis I nyproducerade Brf Vårdträdet kommer det att finnas kyla i samtliga 44 lägenheter. En lyx som är helt gratis. Frikylan från berget är egentligen en biprodukt i det uppvärmningssystem man valt. Idén är att återladda borrhålslagret med så mycket överskottsvärme som möjligt. Mellan de två huskropparna är det ett glasat trapphus. Istället för att kyla ner det med ett aggregat tar vi värmen till återladdning, säger Bengt Bruzelli på företaget Bryggan Fastighetsekonomi som leder projektet som byggs av Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB. Solvärme hämtas också via slingor som grävts ner i marken framför entréplan. Vintertid värmer slingorna och håller det snö och isfritt. Resultatet för energianvändningen för uppvärmning, varmvatten och markvärme blir så lågt som cirka 20 kwh/kvm köpt energi. 58 Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november 2013

14 Gustav Bergquist ovanför servrarna som numera även levererar värme till nätet. #2 nästan all den elenergi som matas i en dator kommer ut som värme. två serverskåp alstrar lika mycket värme som en öppen brasa. kylningen är ofta kostsam, men kan nu förvandlas till en inkomst. i pilotprojektet Öppen fjärrvärme låter energibolaget Fortum sina kunder leverera till fjärrvärmenätet. i piloten ingår 14 kunder, varav 8 är i drift. enligt Fortum kan den sammanslagna överskottsvärmen från stadens serverhallar räcka till att värma normalstora (65 kvm) lägenheter. Datorhallen som levererar värme till nätet Pionen var kodnamnet på civilförsvarets fullträffsäkra ledningsplats 30 meter rakt in i urberget under Sofiakyrkan på Södermalm i Stockholm. Kalla kriget svalnade och 2007 flyttade internetleverantören Bahnhof istället in med sina servrar. Bergrummet har dock behållit en del av sin mystik. Under kalla dagar har entrén legat inbäddad i en mjölkvit dimma. Men snart är det varma kondensmolnet ett minne blott. Istället för att producera kyla i kyltornet kommer Bahnhof att skicka ut värmeöverskottet på fjärrvärmenätet. KylvätSKaN ut FråN serverhallen håller 12 till 13 grader. Två värmepumpar höjer i omgångar temperaturen till 70 gradig högvärdig värme som kan pumpas in direkt på framledningen. Värme till fjärrvärmenätet och kyla tillbaks in i serverhallen alltså. För oss är värmen i anläggningen en spillprodukt vi betalar för att bli av med. Men i huset tvärs över gatan betalar man för att få samma värme, säger Gustav Bergquist, teknikchef på Bahnhof. FaKtuM är att Bahnhof gjorde påstötningar att få leverera sin överskottsvärme direkt till huset mitt över gatan. Men deras värmebehov varierar, medan vi behöver kyla med full effekt under dygnets alla timmar. I fjärrvärmenätet kan vi däremot dumpa vår värme året runt, säger Gustav Bergquist. Och dessutom få betalt. Taxan varierar efter utetemperaturen. Riktigt kalla vinterdagar betalar Fortum riktigt bra, men när termometern kryper över 22 grader får Bahnhof inte en krona. Men enligt våra beräkningar är det här ett billigare sätta att producera kyla även om vi inte skulle få betalt alls. Att driva ett kyltorn är dyrare, säger Gustav Bergquist. en Kul Detalj: Fortum har specialtillverkat klistermärken till de nya rören. Här pekar returpilen in i byggnaden. Ett av de största problemen har varit att entreprenörerna är vana att en anläggning ska fungera för att leverera värme in i byggnaden. Det har varit besvärligt att få dem att förstå att allt ska vara tvärt om här, skrattar Gustav Bergquist. Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november

15 NIBE UplINk Frihet - var du vill, när du vill Nu lanserar vi NIBE Uplink, ett nytt och effektivt verktyg som ger dig full kontroll över värmepumpen i din fastighet. Snabbt och enkelt och oavsett var du befinner dig. Har du flera anläggningar med värmepumpar ger NIBE Uplink ännu fler fördelar eftersom det hjälper dig med den externa övervakningen. Med NIBE Uplink och internet får du en snabb överblick och aktuell status på värmen och värmepumpen i din fastighet. Du får ett överskådligt och bra underlag där du kan följa och styra värmen och varmvattenkomforten. Vid en eventuell driftstörning får du dessutom ett larm direkt i mejlen, vilket ger möjlighet till snabba motåtgärder. NIBE Uplink är kompatibel med NIBE F1345. NIBE F1345 är en effektiv och användarvänlig bergvärmepump, som är perfekt för att värma större lokaler och fastigheter. Värmepumpen kan styras via NIBE Uplink eller med den tydliga, enkla displayen. NIBE F1345 är extremt flexibel och kraftfull och ger optimal energibesparing. Med NIBE Uplink kan du styra komforten i din fastighet var du vill och när du vill. Det kallar vi NIBE frihet. NIBE Energy Systems Box 14, Markaryd Tel

16 energi & värmepump tema #3 i hundratals livsmedelsbutiker ventileras överskottsvärme från kyl- och frysaggregat bort via fläktar på taket. det finns mycket att vinna på samverkan mellan fastighetsägare och handlare. svårigheten ligger oftast i att komma överens om de affärsmässiga villkoren. Handlaren värmer sitt hus med kyla När handlare och fastighetsägare är en och samma går förhandlingarna smidigt. Stefan Eckevall har drivit Ica i Tallkrogen i södra Stockholm sedan De första åren hyrde han lokalen, men 2007 fick han möjlighet att köpa hela fastigheten med fyra hyreslägenheter ovanpå butiksplanet. Då började jag investera i butiken, där underhållet har varit eftersatt. Det var i den vevan som Danne kom in med den här geniala lösningen, säger Stefan Eckevall. Danne, det är Dan Hummel, teknisk rådgivare inom kyl och värmeteknik. Och den geniala lösningen var att ersätta gamla frysar och kylar, som bolmade ut överskottsvärme via fläktar på fasaden, med energisnåla nya och sen köra ner överskottsvärmen i fyra borrhål. Därifrån pumpas det upp värme som troligen även kommer att räcka när Stefan Eckevall snart bygger ut både butik och lägenhetsyta. tidigare värmdes huset med olja och direktverkande el och med det följde höga driftskostnader. Nu betalar han ungefär hälften så mycket för både uppvärmning och kyla. Lösningen blev bättre än vad någon vågat hoppas på. Eftersom vi kan ladda upp borrhålen så effektivt med överskottsvärme från kyl och frysaggregaten går det att pumpa upp 13 till 16 gradig värme ur hålen. Det gör att värmepumpen går oerhört effektivt, säger Dan Hummel. Driftsäkert. Handlaren Stefan Eckevall till vänster har inte tecknat något avtal för skötsel med installatören Dan Hummel, till höger. #4 I innerstaden är det ofta svårt att få plats med borrhål. Då handlar det om att hitta de tekniska lösningarna för ett optimalt energiutnyttjande. Som att ta tillvara på värmen i frånluften för att återladda borrhålen och därigenom kompensera för en begränsad yta. Här är hela huset med och laddar berget Det är ingen smal sak att mitt inne i Stockholms innerstad få plats med borrhål för att täcka värmebehovet för de 121 lägenheterna i Brf Svärdet 6. Med en mer konventionell lösning hade man succesivt minskat bergets värmeinnehåll. Modern teknik gör det dock möjligt att kompensera den lilla borrhålsytan. Men låt oss backa ett par år tillbaka i tiden. Hela kvarteret tillhörde samma fastighet. År 2009 skedde ombildning till två bostadsrättsföreningar. Fjärrvärmecentralen låg i grannföreningen. Det var en olycklig lösning som innebar höga energikostnader för oss, säger styrelseledamoten Roger Larsson. Jan Persson demonstrerar hur enkelt det är att få fram driftsdata från bergvärmeanläggningen. FöreNINgeN BörjaDe överväga alternativen. Den ekonomiska kalkylen talade för bergvärme. I denna installation spelar värmeåtervinningen av frånluften en viktig roll. Den tillvaratagna värmen som återladdar berget motsvarar fyra borrhål. Innerstadsanläggningar blir ofta underdimensionerade beroende på de begränsade borrmöjligheterna. Man måste helt enkelt utnyttja möjligheterna till återvinning maximalt, säger Jan Persson på Carrier, som dimensionerat och levererat värmepumparna. Efterfrågan på optimal energibesparing leder utvecklingen av avancerade system. Användarvänlig utrustning för styrning och övervakning gör det möjligt. riktigt Kalla Dagar fyller elpannan på. Miljömässigt hade det kanske varit bäst att nyttja fjärrvärme som spets. Men med dagens villkor hade det blivit för dyrt. Alla slåss med näbbar och klor för att värna sin bit av marknaden. Det borde gynna alla om det gick att hitta ett bättre samarbete, säger Jan Persson. Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november

17 tema energi & värmepump Peter Jordell och Jan Enegård ögonblicket innan de kliver över en av de 70 energibrunnarna. Vem installerar din värmepump? Anlita alltid en SVEP-ansluten värmepumpinstallatör Vill du veta mer om säkra värmeanläggningar? Läs mer på CCJ #5 i många byggnader finns det behov av kyla och värme samtidigt. här finns möjlighet att skapa den mest optimala lösningen för en bergvärmeanläggning. sommartid, när värmebehovet är litet, används den bortförda värmen till att återladda borrhålen med värme. sjukhemmet får kylan på köpet Stockholms sjukhem har drivits som ett privat sjukhus och sjukhem på Kungsholmen sedan Värme och kylanläggningar har uppgraderats i omgångar sedan dess. Men i och med att man byggde ut med 99 vårdplatser bestämde man sig för att ta ett helhetsgrepp. Då ökade också kylbehovet. Istället för att lösa det med konventionell kyla ville man utnyttja möjligheten att samverka med värmebehovet, säger Jan Enegård vd på företaget Enstar som stått för installationen. 70 BruNNSlocK på garagegolvet i den utbyggda och nyligen invigda delen skvallrar om den största bergvärmeanläggningen inom tullarna i Stockholm. Och det för den oinvigde fullständiga virrvarr av slingrande rör i taket ger en bild av hur komplext försörjningssystemet för värme, varmvatten, kyla och ventilation är i ett sjukhus. Vi tar och följer de rör som går ut genom väggen där uppe i vänstra hörnet. På andra sidan fortsätter de i slingor under marken för att hålla entrén snö och isfri. Bra för både äldre och ambulanser, men blir det inte dyrt? Nej, här får man värmen i slingorna mer eller mindre på köpet. Tidigare var det en massa överskottsvärme som blåstes rakt ut via kylmedelskylare. Den energin har vi nu tagit tillvara på. Elenergin är redan tillförd i kylprocessen i de stora köks och patologkylarna. Det är värme vi kan hämta mer eller mindre gratis, säger Peter Jordell, teknisk chef och kundansvarig på Enstar. lösningen BaSeraS på geoenergi som tillsammans med kraftfulla värmepumpar ska producera förnybar energi i många år. LCC analyserna visade på att ingen annan uppvärmningsform genererar lika bra ekonomi. Styrsystemet ser till att överskottsvärmen hela tiden utnyttjas optimalt. Finns värmebehov samtidigt används värmen direkt i byggnaden. Under sommarhalvåret leds värmen istället ner och återladdar berget. Det är som sagt en komplex anläggning. Men det viktiga är att inte bara stirra sig blind på att producera värme. Det är så lätt att gå den enkla vägen med konventionella lösningar. Ofta glömmer man att titta på vad det finns för installationer i huset som har ett värmeöverskott, säger Peter Jordell. I denna lösning hämtas en stor del av husets värmebehov från överskottsvärme från processer som är nödvändiga för sjukhusets drift. Med andra ord energi som är utan kostnad. Köper man grön el så är den tillförda energin i en anläggning som denna helt förnybar. Nästa steg kan vara att bli helt självförsörjande med till exempel egna solceller. Men det förutsätter nettodebitering, eller något liknande system, så att det blir en vettig ekonomi, säger Jan Enegård. Här är taket förberett för solceller, så möjligheten finns. 62 Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november 2013

18 Alvin Innova Heat Skräddarsydda värmepumpar för fastigheter Kundanpassade aggregat Steglös kapacitetsreglering Extern eller integrerad styrning Helkapslat hölje (lättplacerad) Driftsäker och energieffektiv Snabb återbetalning (pay-off) Kontakta någon av våra säljare på division Kyl, så hjälper vi dig att anpassa värmepumpen till just ditt behov. Ahlsell Sverige AB Division Kyl Telefon: E-post: Hemsida:

19 Alvin Innova Heat Skräddarsydda värmepumpar för fastigheter Ahlsell, Nordens ledande grossist inom installationsprodukter, verktyg och maskiner, har i mer än 15 år tillverkat kundanpassade fastighetsvärmepumpar. Alltid baserade på kundens krav och önskemål. Genom kundanpassningen kan värmepumpen optimeras för fastigheten och dess uppbyggnad och tekniska förutsättningar. Vid dimensioneringen utgår man från den aktuella fastighetens temperatur-, effekt- och energibehov. Uppbyggnaden anpassas sedan för fastigheten och dess möjligheter till värmekällor och värmeåtervinning. Exempelvis kan värmen tas från frånluft, eller från borrhål i mark. Värmen kan leveraras till radiatorkrets, eller för att generera tappvarmvatten. Hittills har värmepumpar levererats från ca 10 kw upp till 350 kw. Allt utifrån kundens behov. Det estetiska är nog så viktigt. Värmepumparna är därför inkapslade med öppningsbara dörrar eller avtagningsbara luckor. Det kapslade utförandet gör att värmepumparna blir mycket tilltalande och därigenom mycket lättplacerade. Värmepumparna kan enkelt anpassas mot befintligt styrsystem i fastigheten. Alternativt kan en separat styrning integreras i värmepumpen. Denna styr då värmepumpen utifrån en utetemperaturkompenserad fastighetskurva, samt ger möjligheter att exempelvis styra spetsvärme, shuntventiler och laddning av tappvarmvatten. För en värmepump, och för den totala ekonomin, är styrningen och driftstrategin av yttersta vikt. Vill man göra en miljövänlig och långsiktig investering och samtidigt minska sina kostnader för uppvärmning av fastigheten, är värmepumpen ett utomordentligt gott val. För kapacitetsreglering av värmepumpen väljs lämpligen en steglös varvtalsreglering av kompressorn, vilket medger en optimerad drift under alla uppkommande driftsfall under året. Genom detta erhålls en snabb och god intjäning. Återbetalningstiden (Pay-off) blir därför mycket kort och redan efter några år ger värmepumpen ett överskott i kassan. Tekniskt är värmepumparna uppbyggda av erkänt driftsäkra och bra komponenter, vilket borgar för hög tillförlitlighet och lång livslängd. Skulle olyckan ändå vara framme, så medger uppbyggnaden en snabb återställning av aggregatet. lindab vi förenklar byggandet Lindab Solo Det självklara valet Välj ett självreglerande och enkelt system som sparar mycket energi! Lindab har återigen tagit fram en högeffektiv baffel som skapar helt nya möjligheter till förenklad energibesparing. Lindab Solo levererar mycket höga effekter i förhållande till temperaturskillnaden mellan rörsystemet och rumstemperaturen. Detta kan nu uppnås tack vare ett effektfullt batteri och en helt unik dysteknik. Den nya tekniken eliminerar effektförluster inom produkten varför man kan utnyttja mer av batteriets kapacitet. Resultatet av denna optimering är att ni nu får tillgång till en baffel som kan kyla och värma er anläggning med ett och samma tvårörssystem, samtidigt som energibesparingen blir mycket hög. Det hela förenklas ytterligare genom att man inte behöver någon rumsstyrutrustning. Lindab Solo bygger helt enkelt på ett självverkande system som kyler där det behövs och värmer där det behövs. Välkommen in på vår hemsida där du hittar mer information om hur just du enkelt kan spara energi med Lindab Solo. fastighetstidningen-183x128-solo.indd :16:13 64 Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november 2013

20 PRODUKTNYHET NYA FASTIGHETSVÄRMEPUMPAR FRÅN THERMIA UPP TILL 24 % EFFEKTIVARE THERMIA LANSERAR NU TVÅ NYA FASTIGHETSVÄRMEPUMPAR, ROBUST ECO OCH SOLID ECO, SOM TACK VARE EN NYUTVECKLAD KYLKRETS ÄR UPP TILL 24 % EFFEKTIVARE ÄN TIDIGARE MODELLER. THERMIA ROBUST ECO UPP TILL 24 % EFFEKTIVARE THERMIA SOLID ECO UPP TILL 24 % EFFEKTIVARE - FINNS I EFFEKTSTORLEKARNA 22, 26, 33 OCH 42 kw - KASKADKOPPLING UPP TILL 8 MASKINER (GER UPP TILL 336 kw) - COP 4,4 (VID B0W35, EN 14511) - UPPFYLLER KRAVEN FÖR EU:S MILJÖMÄRKNING ECO-LABEL - KAN STYRA UPP TILL 9 VÄRME-/KYLKRETSAR - HETGASVÄXLARE SOM STANDARD - FJÄRRSTYRNING VIA INBYGGD WEBBSERVER ELLER MOBIL-APP - MODBUS INGÅR SOM STANDARD - THERMIA SOLID ECO ÄR EN ENKLARE VARIANT AV ROBUST ECO - FINNS I EFFEKTSTORLEKARNA 22, 26, 33 OCH 42 kw - HAR EXAKT SAMMA PRESTANDA SOM ROBUST MEN ETT ENKLARE STYRSYSTEM - PASSAR PERFEKT TILL STÖRRE FASTIGHETER UTAN KRAV PÅ AVANCERADE EXTRAFUNKTIONER, T.EX. SKOLOR, KYRKOR, HERRGÅRDAR, SPORTHALLAR, ETC - LÅGENERGIPUMPAR - ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL - LÅG LJUDNIVÅ - GODKÄND FÖR 6 BARS SYSTEMTRYCK PÅ BÅDE VARMA OCH KALLA SIDAN - KÖLDMEDIUM R410A FÖR MER INFORMATION OM PRODUKTERNA, LÄS PÅ THERMIA.SE UNDER PRODUKTER Vaillant en av Europas största tillverkare av värmeprodukter Det tyska företaget Vaillant, som räknas som en av Europas största leverantör av värmeprodukter, lanserar nu en serie värmepumpar för den svenska marknaden. Värmepumparna tillhör marknadens mest driftsäkra och energieffektiva vilket har visats i oberoende europeiska konsumenttester. - Produkterna håller högsta kvalitet så nu gäller det för oss att hitta kunderna i Sverige, säger Roger Andersson, företagets svenske försäljningschef. Under snart 140 år har det tyska företaget Vaillant Group levererat värmeprodukter och med över medarbetare är företaget en jätte på den europeiska värmemarknaden. - Vaillant har tidigare enbart fokuserat på gasmarknaden i Sverige, där vi spelat en central roll för produktsegmentet gaspannor. Men sedan några år tillbaka gör Vaillant en satsning på den skandinaviska marknaden vad gäller värmepumpar, säger Roger Andersson. Vaillant huvudkontor i Remscheid i Tyskland där en del av företagets över anställda arbetar. Med ett sortiment av luft/vatten- och bergvärmepumpar som visat sig erkänt driftsäkra vet Roger Andersson att produkterna har vad som krävs för den svenska värmepumpmarknaden. - Jag är övertygad om att på några års sikt så är det ingen i branschen som frågar sig vem Vaillant är, avslutar Roger Andersson. Tema: energi & värmepump Fastighetstidningen nr 8 november

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Extra föreningsstämma brf Tingvallen. Lund

Extra föreningsstämma brf Tingvallen. Lund Extra föreningsstämma brf Tingvallen Lund 2017-02-16 Bakgrund Uppvärmning är föreningens enskilt största kostnadspost. Vi har en del komfortproblem i vissa lägenheter och hus. En del utrustning närmar

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Varför värma ditt hus med annat än solen?

Varför värma ditt hus med annat än solen? Varför värma ditt hus med annat än solen? HYSS Hybrid Solar System Ett nytt värmesystem med solen som drivkraft året om! 10 ÅRS GARANTI LÄGSTA MÖJLIGA ENERGIKOSTNAD KLOK INVESTERING ÖKAD KOMFORT SMART

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM.

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. 37 NYA PRODUKTER. 37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. Det är en ny vinter nu. Det enda vi med säkerhet vet är att det är då människor funderar på hur de värmer upp sina hus. Och det är då värmepumpar

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Gå in på vår hemsida så har du chans att vinna en 50-tums TV eller en espresso-bryggare! Trygghet i mer än tre decennier

Gå in på vår hemsida  så har du chans att vinna en 50-tums TV eller en espresso-bryggare! Trygghet i mer än tre decennier 30 års jubileum Gå in på vår hemsida www.rotek.se så har du chans att vinna en 50-tums TV eller en espresso-bryggare! Trygghet i mer än tre decennier Vår kunskap är din trygghet! Rotek är Nordens största

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP Fältmätningar,

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP 769604-3863 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 KALLELSETILLFÖRENINGSSTÄMMA MedlemmarnaiBRFHjälmaren Sköntorpkallashärmedtillordinarieföreningsstämma.

Läs mer

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD 2017 Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD BRF Seglatsen hittade gömda besparingar på 485 000 kr/år Bostadsrättsföreningen Seglatsens fastigheter byggdes 2007. Ändå

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Innovationskluster Målstyrd energiförvaltning

Innovationskluster Målstyrd energiförvaltning Margot Bratt, WSP Innovationskluster Målstyrd energiförvaltning Ett kluster inom Energimyndighetens beställargrupp för bostäder Projekttid: oktober 2015 till juni 2016 Stockholms stad är huvudman för projektet

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Bostadshus, butikslokaler, sjukhus, industrifastigheter, skolor, konferensanläggningar, bilhallar och kyrkor. Sverige vimlar av fastigheter.

Bostadshus, butikslokaler, sjukhus, industrifastigheter, skolor, konferensanläggningar, bilhallar och kyrkor. Sverige vimlar av fastigheter. Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump som kan minska uppvärmningskostnaderna med mer än 50 %. Nyckelord är totalekonomi, driftsäkerhet, bekvämlighet och minskad miljöpåverkan. 1 Bostadshus,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

FYRA EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

FYRA EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. FYRA EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Spara miljön och många sköna tusenlappar

Spara miljön och många sköna tusenlappar Spara miljön och många sköna tusenlappar Indol är en supereffektiv värmepumpsberedare som sparar upp till 75% av kostnaderna för varmvatten i jämförelse med en vanlig elvarmvattenberedare. Hemligheten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tunnan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tunnan 3 Utgåva 1:1 2015-03-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tunnan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post:

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post: Greyhound i kyrkan- vad är Greyhound? Botech har kunskap och erfarenhet av att styra och övervaka uppvärmning, luftfuktighet och luftkvalitet i kyrkor. Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem

Läs mer

Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning

Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning 2016-03-16 1 Förord Avtal för målstyrd energiförvaltning är avsett att användas i entreprenader där parterna avtalat

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi.

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex sänker din elkostnad helt utan kompromiss i komfort. eflex är kompatibelt via en enkel kalendersynkroniseras av

Läs mer

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare.

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Resultat från Energimyndighetens test av bergvärmepumpar 2012 Sammanfattning av testresultatet Energimyndigheten har under 2012 testat

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Informationsmaterial om bergvärme inför årsstämman 2017 Innehållsförteckning

Informationsmaterial om bergvärme inför årsstämman 2017 Innehållsförteckning 1 Informationsmaterial om bergvärme inför årsstämman 2017 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Bergvärmeutredningen... 2 Val av entreprenör... 3 Fjärrvärme vs Bergvärme... 4 Ekonomi... 4 Finansiering...

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering -. I ' Sida 1 av 7 Rapport Energideklarering Namn:!Adress: lpostnr: Ort: Datum: Brr Malmöhus 52 Östra Stations gatan 19 21236 Malmö 2010-03-25 Thommie HahmolTorgn Pettersson Sida 2 av 7 Nu är er energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vapensmedjan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer