Bostadshus, butikslokaler, sjukhus, industrifastigheter, skolor, konferensanläggningar, bilhallar och kyrkor. Sverige vimlar av fastigheter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadshus, butikslokaler, sjukhus, industrifastigheter, skolor, konferensanläggningar, bilhallar och kyrkor. Sverige vimlar av fastigheter."

Transkript

1 Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump som kan minska uppvärmningskostnaderna med mer än 50 %. Nyckelord är totalekonomi, driftsäkerhet, bekvämlighet och minskad miljöpåverkan. 1

2 Bostadshus, butikslokaler, sjukhus, industrifastigheter, skolor, konferensanläggningar, bilhallar och kyrkor. Sverige vimlar av fastigheter. De allra flesta behöver värmas upp. Många av ägarna bekymrar sig över stegrande energikostnader, men det finns motmedel. Thermia Robust är värmepumpen som kan minska uppvärmningskostnaderna för en fastighet med mer än 50 %. 2

3 Thermia Robust lovordas av ekonomiska fastighetsägare Värmepumpens idé är att hämta den energi som finns tillgänglig i anslutning till en fastighet och som annars står outnyttjad. Det gäller först och främst solvärme som finns lagrad i marken, berget eller sjön, men kan också handla om att ta tillvara på den frånluft som skapas i en befintlig ventilation. Totalekonomi Många är de fastighetsägare som kan vittna om de positiva effekterna av en värmepumpsinstallation. Thermia Robust är så effektiv att den kan reducera uppvärmningskostnaderna med mer än 50 %! Den ökade uppmärksamheten, är bara början av den värmepumpsvåg som komma skall. För priserna på el, olja och andra energikällor lär knappast bli lägre i framtiden. Årsverkningsgrad är ett mått på en värmepumps förmåga att hämta upp energi från marken. Thermia Robust har en så tillfredsställande årsverkningsgrad att en investeringskalkyl i många fall kommer att visa på en tilltalande totalekonomi. Driftsäkerhet Thermia har tillverkat och marknadsfört värmepumpar i trettio år. Vår teknik är med andra ord beprövad. Regelbundna undersökningar visar att de allra flesta kunder är så nöjda att de skulle rekommendera Thermias värmepumpar till en bekant. Vi ser detta faktum som ett förtroende som skapats genom produkter av hög kvalitet samt av välutbildade och auktoriserade återförsäljare. Bekvämlighet Värme, ventilation och kyla kan ibland vara ganska komplicerade ämnen. Människors behov av effektiva och sunda inomhusklimat ökar. Förr trodde många att vem som helst kunde bli fastighetsskötare. I dag utbildas driftstekniker på högskolenivå. Oavsett utvecklingstrender har Thermia alltid valt enkla lösningar som följeslagare. De ökar funktionsdugligheten och förenklar styrning och skötsel. Ett påtagligt utbyte för användarna är bekvämlighet. Minskad miljöpåverkan Att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja den förnyelsebara energi som finns i vår natur känns sunt. Värmepumpstekniken har ambitionen att räcka över en klokare energiförsörjning till kommande generationer. 3

4 Thermia Robust ger värme och komfortkyla Robust är en serie värmepumpar avsedda för fastighetsmarknaden. Möjligheten till behovsanpassning är mycket stor, eftersom de olika grundstorlekarna kan kombineras för att tillgodose ett önskat effektbehov. Varje värmepump är utrustad med underkylare, hetgasväxlare och scrollkompressor. Komfortkyla Värmepumpen kan även tillföra komfortkyla hämtad från marken (passiv kyla) samt producera kyla (aktiv kyla). Dessa faktum kan utnyttjas för att sänka temperaturen i t.ex. kontorsutrymmen, butikslokaler, industrihallar eller soprum med livsmedelsavfall. 4

5 Hög årsverkningsgrad*. Thermia Robust kan minska uppvärmningskostnaderna för en fastighet med mer än 50 %. Mycket enkel att hantera. T.ex. justeras temperaturen med en enkel knapptryckning. Kort payoff-tid. Det höga värdet när det gäller årsverkningsgrad ger intresseväckande kalkyler beträffande investeringskostnaden. Det gäller även vid övergång från elradiatorer och byte till ett vattenburet värmesystem. (Som för övrigt ger en behagligare värme.) När det är riktigt kallt utomhus behöver fastigheten extra energitillskott. Valfri tilläggsvärme medger sund ekonomi. Möjlighet till distansövervakning. Via persondator och telenät eller GSM-modul kan Thermia Robust övervakas på avstånd. Scrollkompressorn har få rörliga delar. Det minskar felrisker och bidrar till en tyst gång. Den underkylare som finns i Thermia Robust kan utnyttjas för t.ex. snösmältning och förvärmning av varmvatten. Detta innebär ett kostnadsfritt energitillskott. * Årsverkningsgraden uttrycker det genomsnittliga förhållandet mellan utnyttjad och tillförd energi under en jämförelseperiod av ett år. 5

6 Johan Jägerström är fastighetschef på TomtbergaHuge Fastigheter AB i Huddinge. Företaget är ett kommunalägt bolag med ett stort fastighetsbestånd: drygt lokaler och nästan bostäder. Man arbetar intensivt med att sänka fastigheternas driftskostnader genom bl.a. energieffektivisering. Ett steg på vägen har varit att avveckla all oljeuppvärmning, ett mål som nu är uppnått. Nästa utmaning är att bli fri från direktverkande el 6

7 »Värmepumpen har minskat den totala energiförbrukningen med 25 %. Och då har vi samtidigt byggt ut med 50 m 2 och tredubblat ventilationseffekten» Vi inleder vårt samtal om värmepumpar med ett besök på Tjäderns förskola i Huddinge. Augusti 2001 invigdes den moderna värme- och ventilationsanläggning som ersatte en tidigare utrustning som försörjdes med direktverkande el. Den nya ventilationsanläggningen är anpassad efter EU-regler och byter luft fyra gånger i timmen. Barn och personal mår bra i det sunda inomhusklimatet. Men att den 750 m 2 stora förskolan värms upp med bergvärme är det ingen av personalen som tycks känna till. Och det är kanske inte så konstigt. En värmepump gör inte speciellt mycket väsen av sig. Utom när det gäller att sänka uppvärmningskostnaderna. Jagar uppvärmningskostnader TomtbergaHuge i Huddinge är ett fastighetsbolag med tre övergripande mål: nöjda hyresgäster, övergripande miljötänkande och ekonomisk styrka. Fastighetschef Johan Jägerströms engagemang i energifrågor går inte att ta miste på. Strävan efter att hitta uppvärmningslösningar som är sunda både ekonomiskt och miljömässigt är tydlig.»vi arbetar hela tiden med att sänka uppvärmningskostnaderna. Som stöd har vi Södertörns Fjärrvärme AB som ägs av Huddinge och Botkyrka kommuner. Detta förhållande gör förstås att vi ser fjärrvärme som vårt huvudspår. Trots detta är värmepumpstekniken mycket intressant och vi är nöjda med de installationer vi gjort hittills. Thermia Robust är inte den sista värmepumpen vi installerar.» Tydliga pluseffekter av värmepumpsinstallationen Energikostnaderna före och efter installationen av värmepumpen är inte direkt jämförbara. T.ex. drar den nya ventilationsanläggningen mycket energi. Ändå är värmepumpens positiva effekter påtagliga. Johan kommenterar:»värmepumpen har minskat den totala energiförbrukningen med 25 %. Och då har vi samtidigt byggt ut med 50 m 2 och tredubblat ventilationseffekten.» Rekommenderar gärna andra»om man i stort ser på fastighetsmarknaden med rådande energipriser, så kommer andelen värmepumpar att växa», menar Johan.»Olje- och elpriserna kommer knappast att sjunka framöver. Tvärtom.» Thermias återförsäljare i detta område är Huddinge Energikonsult. Det var efter ett möte med dem som Johan Jägerströms intresse för värmepumpstekniken väcktes. Det ångrar han inte.»värmepumpen tuffar och går. Allt har gått väldigt bra. Vi är mycket nöjda med den här installationen. För oss är det en lönsam investering. Jag rekommenderar gärna andra att titta på denna lösning», avslutar Johan Jägerström. Utanför Tjäderns förskola möts Staffan Hällegårdh, Huddinge Energikonsult AB och fastighetsägarens representant Johan Jägerström från TomtbergaHuge. Johan tycker att stödet från Thermias lokala återförsäljare har varit mycket bra. 7

8 TEKNISKA DATA R22 R28 R38 R45 Köldmedium: R404A R404A R404A R404A Elanslutning: 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N Märkeffekt: 9,2 kw 10,1 kw 14,0 kw 16,2 kw Vikt: 280 kg 290 kg 320 kg 345 kg Angiven effekt*: 22,6 21,0 kw 27,1 25,0 kw 38,2 34,9 kw 44,2 40,8 kw Värmefaktor: 4,2 2,8 COP 4,1 2,8 COP 4,1 2,8 COP 4,2 2,9 COP Säkring: 25 A 25 A 35 A 35 A Nominellt flöde Köldbärare 1,33 l/s 1,59 l/s 2,13 l/s 2,60 l/s Värmebärare 0,54 l/s 0,64 l/s 0,9 l/s 1,06 l/s Yttre tillgängligt tryck Köldbärare 200 kpa 185 kpa 163 kpa 150 kpa Internt tryckfall Värmebärare 27 kpa 35 kpa 37 kpa 39 kpa Liljedal Communication AB. Foto: Christer Pöhner Bild AB. Tryckning: Welins Tryckeri AB, Örebro H 23H 26H Köldmedium: R134a R134a R134a Elanslutning: 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N Märkeffekt: 10,1 kw 14,0 kw 16,2 kw Vikt: 290 kg 320 kg 345 kg Angiven effekt*: 16,3 15,8 kw 22,6 21,6 kw 25,8 25,4 kw Värmefaktor: 4,3 3,0 COP 4,1 2,8 COP 4,1 3,0 COP Säkring: 25 A 35 A 35 A Nominellt flöde Köldbärare 0,95 l/s 1,63 l/s 1,33 l/s Värmebärare 0,34 l/s 0,6 l/s 0,6 l/s Yttre tillgängligt tryck Köldbärare 190 kpa 173 kpa 201 kpa Internt tryckfall Värmebärare 35 kpa 37 kpa 39 kpa * Enligt EN 255 vid köldbärare in/värmebärare ut vid 0 C/35 C samt 0 C/50 C OBS! Köldbärare är vatten med frostskyddsvätska för 15 till 20 C. Maximi- respektive minimitemperatur för köldbärare in är 20 C/ 10 C. THERMIA VÄRME AB Box 950, Arvika. Telefon:

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust för plånboken och miljön Fastighetsvärmepumpen Thermia Robust är en smart investering både på kort och lång sikt. Den betalar sig snabbt

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt. Säkerställer en snabb återbetalning på din investering. www.lindab.se. lindab vi förenklar byggandet

Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt. Säkerställer en snabb återbetalning på din investering. www.lindab.se. lindab vi förenklar byggandet lindab vi förenklar byggandet Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt Föreställ dig ett system med tilluftsbafflar där det är möjligt att kyla

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! VÄRMEPUMPCENTER 040-42 41 30, 046-211 41 30 WWW.ROTEK.SE Erfaren återförsäljare av värmepumpar Värmepumpcenter Rotek

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

det bästa vi gjort! s4-5

det bästa vi gjort! s4-5 Ut med el-elementen! Spara 850 000:- Familjen Johansson bytte bort oljepannan, sparade 250 000 s3 Benny sänkte sin energiförbrukning s6 En informationstidning Berghogens Rör AB Värmepump det bästa vi gjort!

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

ProffsNytt Nr. 1/2013 FRÅNLUFTSVÄRME: Ny vår för frånluftsvärmepumpar. Miljö kan vara affärs nytta LILJESTRANDS HAR KOLL PÅ DISTANS.

ProffsNytt Nr. 1/2013 FRÅNLUFTSVÄRME: Ny vår för frånluftsvärmepumpar. Miljö kan vara affärs nytta LILJESTRANDS HAR KOLL PÅ DISTANS. ProffsNytt Nr. 1/2013 FRÅNLUFTSVÄRME: NIBE Dominerar test av nya frånluftsvärmepumpar Miljö kan vara affärs nytta Ny vår för frånluftsvärmepumpar när EU svänger LILJESTRANDS HAR KOLL PÅ DISTANS Proffsnytt

Läs mer

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR PROFFSNYTT Nr. 1/2014 NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR VINTER ÅRET OM I EUROPAS MODERNASTE TESTLABB NIBE SATSAR PÅ LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR MED BERGVÄRMETRYGGHET EN VÄRLD EN FRAMTID EN LEVERANTÖR

Läs mer

[PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special

[PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special [PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special LÅT SOLEN [PROVISA INFORMATION AB] [Uppslag] [430x280] [Icakuriren] [24188] VÄRLDSPREMIÄR! Bli energi- och miljösmart Nu behöver

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer