Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump"

Transkript

1 Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump

2 Thermia Robust för plånboken och miljön Fastighetsvärmepumpen Thermia Robust är en smart investering både på kort och lång sikt. Den betalar sig snabbt genom att uppvärmningskostnaderna minskar. Den använder förnyelsebar, lagrad sol- energi vilket miljön och framtida generationer gynnas av. Thermia Robust kan förse fastigheten med värme, varmvatten och komfortkyla. Thermia har lång erfarenhet av att utveckla och tillverka fastighetsvärmepumpar. All vår kunskap hittar du i Robust. Till exempel har den en kompressorteknik som är designad för värmepumpsdrift och ger en mycket hög verkningsgrad. Robust kan även styras via internet. Perfekt för alla som har flera fastigheter eller bor på annan ort än fastigheten är belägen. Energibesparing Att installera fastighetsvärmepumpen Thermia Robust betalar sig på kort tid tack vare mycket stora energibesparingar både vad gäller värme och kyldrift. Möjligheterna att anpassa värmeanläggningen efter de förutsättningar som råder är stora, till exempel går det bra att behålla ett gammalt system parallellt med värmepumpsystemet. Med Thermia Robust får du också bekvämlighet, den är lätt att styra och kräver så gott som inget underhåll. Årsverkningsgrad Det bästa måttet på en värmepumps effektivitet är årsverkningsgraden. Den visar förhållandet mellan hur mycket energi som tillförs och hur mycket energi värmepumpen ger, utslaget över ett helt år. Den energivinst som görs kommer från till exempel berget, marken eller husets frånluftssystem. Se hur mycket du sparar, gör din egen kalkyl på Thermias hemsida! Hela cirkeln motsvarar fastighetens totala energiförbrukning av värme och varmvatten. Det blå fältet visar drivenergi till värmepumpen, det röda visar tillsatsenergi och det gröna är gratisenergi. I detta fall är beräkningen gjord på en tusen kvadratmeter stor fastighet under ett normalår väderleksmässigt. Energi som driver värmepumpen Annat energislag som behövs de kallaste dagarna Energibesparing med Thermia Robust På kan du göra en grov kalkyl över hur mycket energi du kan spara med en värmepump i din fastighet. Tänk på att ju högre energiförbrukning en fastighet har desto snabbare betalar sig investeringen i en värmepump. För en exakt kalkyl, som är anpassad efter din fastighets förutsättningar, kontakta din närmaste Thermia återförsäljare.

3 Passar alla typer av fastigheter Sverige är fullt av fastigheter. Bostadshus, butikslokaler, industrier, skolor och kyrkor. Listan kan göras lång. Det många fastigheter har gemensamt är att de kostar mycket att värma upp. Allt fler upptäcker nu fördelarna med att slippa beroendet av dyr och miljöbelastande olja, gas eller elenergi. Thermia Robust passar alla typer av fastigheter med ett effektbehov upp till 550 kw. Med Thermia Robust kan uppvärmningskostnaderna minska radikalt. Du får en bättre totalekonomi, hög driftsäkerhet, ökad bekvämlighet och på köpet gör du en stor insats för miljön. Även komfortkyla Istället för ett dyrt kylsystem kan Thermia Robust mycket enkelt kompletteras så att värmepumpen även kan producera komfortkyla. Man skiljer då mellan passiv och aktiv kyla. Med bergvärme får man passiv kyla till en mycket låg kostnad eftersom man bara behöver cirkulera den Istället för ett dyrt kylsystem kan Thermia Robust mycket enkelt kompletteras så att värmepumpen även kan producera komfortkyla. svala vätskan i kollektorslingan. Skulle inte den passiva kylan räcka till startar kompressorn och producerar kyla. Kompletterar befintligt system När man installerar en värmepumpsanläggning i fastigheten kan man behålla sitt befintliga värmesystem som ett komplement. Oavsett om det gamla systemet är gas, el, olja, pellets eller fjärrvärme kan värmepumpen dockas in i befintligt system. Flexibiliteten i värmepumpens styrning hanterar alla typer av befintliga värmesystem. Det gamla systemet kommer inte att användas förrän det är absolut nödvändigt. Eftersom värmepumpsystemet producerar både värme och kyla kan det användas på flera energisparande sätt. Till exempel kan värmen från lampor och annan värmealstrande utrustning i en butik utnyttjas för att värma lägenheter i samma fastighet. På motsvarande sätt kan kylan som uppstår när varmvatten produceras till lägenheterna användas för att kyla butikslokalen.

4 Fördelar med Thermia Robust Hög årsverkningsgrad vilket minimerar energiförbrukningen, en positiv miljöeffekt. Låg ljudnivå. Suverän varmvattenproduktion med möjlighet till legionellakontroll. Lätt att använda tack vare styrningens enkla och logiska menyer. Inbyggd hetgasväxlare för varmare varmvatten. Intelligent styrning håller koll på hela värmecentralen (värmepumpar, tillsatsvärme, kyla, undershuntgrupper, varmvatten). Kompressorteknik utvecklad för värmepumpsdrift. Kompakt byggmått gör den lättplacerad. Kan styras och övervakas via internet. Skulle fel uppstå får du automatiskt reda på detta via SMS och e-post. Passar i alla system; berg, ytjord, grundvatten, frånluftsåtervinning. Värmepump, Robust Köldmedium Typ R134a R134a R407C R407C R407C R407C Mängd kg 2,7 2,9 3,4 3,5 3,6 4,4 Provtryck MPa 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Beräkningstryck MPa 2,45 2,45 3,1 3,1 3,1 3,1 Kompressor Typ Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Olja POE POE POE POE POE POE Elanslutning 3-N Märkeffekt kompressor kw 10,2 12,8 8,6 11,7 14,2 17,9 Märkeffekt komp. pumpar kw 10,2 12,8 8,6 11,7 14,2 17,9 Elanslutning Volt 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz Startström A Säkring A Nominella effekter Angiven effekt 1) kw Värmefaktor 1) COP 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 2,9 Nominellt flöde 2) Köldbärare l/s 1,2 1,5 1,2 1,6 2,2 2,4 Värmebärare l/s 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 Yttre tillgängligt tryck Köldbärare kpa Värmebärare kpa Max/min temperatur Köldbärare C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 Värmebärare C 70/20 70/20 60/20 60/20 60/20 60/20 Pressostat Lågtryckspressostat MPa 0,3 0,3 0,08 0,08 0,08 0,08 Drifttryckspressostat MPa 2 2 2,65 2,65 2,65 2,65 Högtryckspressostat MPa 2,45 2,45 3,1 3,1 3,1 3,1 Frostskyddsmedel Ethylene glykol Ethylene glykol Ethylene glykol Ethylene glykol Ethylene glykol Ethylene glykol Ethanol - vatten Ethanol - vatten Ethanol - vatten Ethanol - vatten Ethanol - vatten Ethanol - vatten 1) Enligt EN /45. Delta 3 på kalla sidan och delta 5 på varma sidan 2) Nominellt flöde vid delta 10 på varma sidan och delta 3 på kalla sidan

5 Fyra möjligheter att utvinna energi Värmepumpar använder lagrad energi från solen och husets frånluft. Genom en genial process skapas värme och varmvatten till fastigheten till en mycket låg driftkostnad. Bergvärme En bergvärmepump använder den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Energi som sedan kan användas för att värma upp huset och ditt tappvarmvatten. Rör sänks ned i ett antal borrhål ca m djupa. Att hämta energi från berggrunden är den vanligaste lösningen. fördelar Det behövs ingen stor tomt Hålet i berget har en jämn temperatur hela året Liten inverkan på tomten Ger möjlighet till passiv kyla (frikyla) Markvärme / Ytjordvärme Markvärmepumpen tar upp den solenergi som finns lagrad i markytan. En slang grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor. Om berggrunden ligger djupt, eller om du av andra skäl inte vill borra på din tomt kan du välja en markvärmelösning. fördelar Ingen borrning behövs Lägre installationskostnad Markslingan har en jämn temperatur hela året Vi har en av Sveriges lägsta uppvärmningskostnader Allmännyttan Strömstadsbyggen har valt väg när det gäller uppvärmningen av sina fastigheter. Det är värmepumpar från Thermia som gäller. Värmepumpstekniken är helt rätt strategi för oss, både ur miljö- och ekonomisk synvinkel, säger Sven-Erik Adolfsson, VD på Strömstadsbyggen. I dag har Strömstadsbyggen cirka 240 värmepumpar i drift. I alla nybyggen installeras värmepumpar och i äldre fastigheter byts direktverkande el- och oljeuppvärmning ut mot värmepumpsteknik. Tack vare värmepumpstekniken har vi fått en av Sveriges lägsta uppvärmningskostnader per kvadratmeter. Vi vet att många följer vår utveckling med stort intresse och jag ser gärna att fler följer efter, säger Sven-Erik Adolfsson. Grundvattenvärme En grundvattenvärmepump använder den energi som finns i grundvattnet. Grundvatten pumpas upp från berget och energin tas upp av värmepumpen, för att sedan föra vattnet tillbaka till berget. fördelar Lägre borrkostnad än för bergvärme Jämn och hög temperatur vilket gynnar verkningsgraden Ger möjlighet till passiv kyla Andra typer av processvatten kan användas Frånluftsåtervinning Värmepumpen kan även anpassas för att återvinna den varma frånluft som ventileras bort i vissa fastigheter. Systemet kräver mekanisk frånluft. Den varma luften passerar ett återvinningsbatteri placerat i frånluftskanalen, varvid luftens temperatur sänks. Energi överförs till värmepumpen. fördelar Låg investeringskostnad Kan med fördel kombineras med annan värmekälla (berg, mark etc.) för att ytterligare höja verkningsgraden Passar utmärkt där borrförbud råder och inga ytor för markvärme finns att tillgå Oslagbar teknik På Strömstadsbyggen menar man att värmepumpar är oslagbara ur miljösynpunkt. Väl i drift kräver de minimal tillsyn och har låg påverkan på miljön. Dessutom krävs inga bränsleleveranser, det i sig är också en miljövinst. Det är en kombination av den Idag har Strömstadsbyggen cirka 240 värmepumpar i drift. effektiva och pålitliga teknologin och det goda samarbetet med Thermias återförsäljare Strömstad Värme & Sanitet som gjort att vi satsat så hårt på värmepumpar, berättar Sven-Erik Adolfsson.

6 Thermia Robust kan enkelt styras via internet vilket ger kontroll över drift och samtliga inställningar. 30 års erfarenhet av att styra värmepumpar Thermias långa erfarenhet av att dimensionera och reglera värmepumpssystem gör att Thermia Robust är både effektiv och mycket lätt att använda. För att få ut maximal energibesparing och komfort ställs stora krav på reglerutrustningen. Den ska dessutom vara lätt att använda och lätt att förstå. Genom ett logiskt menysystem i Thermia Robust presenteras alla inställningar och information om anläggningens status i displayen. Styrutrustningen håller även ordning på tillsatsvärme, varmvatten, shuntgrupper, kyla och legionellakontroll. Värmepumpen är utrustad med en webbserver, vilket gör det möjligt att via en vanlig webbläsare kunna se alla värden och ändra inställningar som finns att tillgå i anläggningen. Hög säkerhetsnivå Dimensionering och inställning är viktiga faktorer för att värmepumpssystemet ska fungera optimalt och ge stora besparingar. Thermias återförsäljare är mycket välutbildade och tar ansvar för att du får största möjliga effekt. Systemet håller också en hög säkerhetsnivå vilket gör det omöjligt för obehöriga att göra ändringar. Displayen är logiskt uppbyggd och presenterar systemets aktuella värden. Genom knappsatsen kan inställningar enkelt justeras.

7 Inbyggd webbserver ger total kontroll, trygghet och effektivitet Thermia Robust kan styras och övervakas via internet. Därmed är driftoptimeringen enklare än någonsin. Anslut värmepumpen till ditt bredband, och du har total kontroll över din anläggning. Alla Thermia Robust är utrustade med en integrerad webbserver. Anslut bara en nätverkskabel till värmepumpen och logga sedan in i systemet så kan du styra och övervaka värmepumpen var du än befinner dig i världen. Du får kontroll över alla inställningar; larmhantering, drifthistorik, aktuella temperaturer och driftfall. Drifthistorik får du i form av grafer i sekund, minut och timdatabaser. Databaserna kan sedan även exporteras till exempelvis Excel. Enklare och effektivare Alla dessa möjligheter underlättar vid driftoptimering, men kan också vara till stor hjälp om du skulle behöva support Alla dessa möjligheter underlättar vid driftoptimering eller service på din anläggning. För den som har anläggningar på flera olika platser ger internetstyr- ning mycket stora möjligheter till effektivisering. Systemet kan även kommunicera med andra överordnade system på marknaden. Testa internetstyrning Du kan logga in på vår demosida och testa internetstyrning. Webbadress: Användarnamn: view Lösenord: demo

8 Liljedal Communication AB. Foto: Christer Pöhner, Gunnar Karlsson. Tryckning : Pagroup, THERMIA VÄRME AB Box 950, Arvika. Telefon :

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! VÄRMEPUMPCENTER 040-42 41 30, 046-211 41 30 WWW.ROTEK.SE Erfaren återförsäljare av värmepumpar Värmepumpcenter Rotek

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol.

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Värmepumpar för större fastigheter

Värmepumpar för större fastigheter Värmepumpar för större fastigheter KOOM MJÖ TYHT Sänk driftkostnaderna och gör samtidigt en insats för miljön U har klassificerat värmepumpen som en förnyelsebar energikälla, genom att mängden lagrad solenergi

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! www.ivt.se VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB 040-42 41 30, 046-211 41 30 www.rotek.se IVT s största återförsäljare genom

Läs mer

Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt. Säkerställer en snabb återbetalning på din investering. www.lindab.se. lindab vi förenklar byggandet

Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt. Säkerställer en snabb återbetalning på din investering. www.lindab.se. lindab vi förenklar byggandet lindab vi förenklar byggandet Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt Föreställ dig ett system med tilluftsbafflar där det är möjligt att kyla

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer