Vilka vi är. Våra senaste certifieringar, utmärkelser och erkännanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka vi är. Våra senaste certifieringar, utmärkelser och erkännanden"

Transkript

1 SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2012

2 Innehåll 1 Meddelande från VD 2 Byggnader 4 Produkter 6 Företag 9 Kommande åtgärder Vilka vi är Knauf Insulation i korthet: 1,2 miljard euro i omsättning 2011 Över anställda i mer än 35 länder 30 tillverkningsställen i hela världen 2, 4 % personalomsättning Våra senaste certifieringar, utmärkelser och erkännanden Children and Schools Greenguard & Formaldehyde free April 2011 Green Mark March 2012 Trade organisation Eurobaustoff, Innovation award January 2011 Flintshire Business Awards October 2012 Legambiente March 2010 Blue Angel certification October 2010 ÖKO-TEST ranks March 2012 Verksamhetsplatser 2011 Sweden Finland Norway Russia Poland Czech Republic Slovakia Ukraine Hungary Romania Spain Turkey Serbia Canada UK Italy Bulgaria USA France Austria Greece China Belgium Germany Slovenia Australia ii Sustainability Report 2012 Netherlands Switzerland Croatia

3 CEO s message Meddelande från VD Samhället slösar pengar. Som betalning för importerad energi och bränslen, exporterade Europa och USA 2011 välstånd värt 500 miljarder euro respektive 421 miljarder dollar. Detta välstånd skulle ha kunnat underblåsa våra ekonomier. Det skulle ha kunnat investeras i lokal sysselsättning inom byggnadsrenovering. Istället slösades det bort på uppvärmning och kylning av ineffektiva byggnader. I en tid av ekonomisk kris, när vi behöver arbetstillfällen och ekonomisk återhämtning, är byggnader en outnyttjad naturresurs. Om det någonsin funnits en tid då denna resurs borde användas för att frigöra dess potential att driva fram återhämtning och bidra till att skapa en hållbar framtid, så är den tiden helt säkert här nu. Som ett av världens mest respekterade namnen inom isolering är det mest hållbara vi som företag kan göra att se till att alla byggnader, nya som gamla, blir bättre isolerade. Vi är också tydliga med vårt ansvar att leverera faktiska energibesparingar, så vi antar utmaningen att se till att verklig, termiska prestanda uppnås i byggnader. Men för att vara en trovärdig röst för förändring har vi också ett ansvar att se till att vi gör framsteg när det gäller att hålla ordning i vårt eget hus. Denna sammanfattning av vår hållbarhetsredovisning för 2012 beskriver bara några av de saker vi gör för att uppnå allt detta. Tony Robson - CEO Knauf Insulation Tony Robson Group CEO, Knauf Insulation Område (arbetsgrupp) Långsiktiga mål Trend 2011 Byggnader (Arbetsgrupp för byggnader) Products and Systems (Products task group) - Erkänd som ledande förespråkare för en hållbar miljö byggd på låg energiförbrukning - Ett byggnadsbestånd (ägt och förvaltat) med noll kolanvändning = - Produkter som är bäst i klassen när det gäller hållbarhet + = Company (Manufacturing task group and People task group) - Noll tillverkning av kol + - Noll negativ påverkan på resursanvändning + - Noll avfall (till deponi och avloppsvatten) = - Att ha branschens starkaste hållbara Triple-E strategin för personal = + positiv trend = stadig trend negativ trend - Noll arbetsskador (Lost Time Accident) Sustainability Report

4 Byggnader och samhälle Samtidigt regeringar i avsaknad av pengar står inför dagens globala ekonomiska påtryckningar, har den absolut nödvändigheten att leverera en hållbart byggd miljö aldrig varit starkare. Var annars kan regeringarna minska koldioxidutsläppen, skapa arbetstillfällen och återvinna upp till 5 i skatteintäkter för varje investerad euro? 2 Sustainability Report 2012 Betongstommen till ett hyreshus står övergiven mitt under uppförandet i utvecklingsförorten Pueblo de Luz i Almeria, Spanien.

5 Buildings Energieffektiva byggnader - en motor för ekonomisk återhämtning Program för renovering av byggnader skapar långsiktiga, lokala och högkvalitativa arbetstillfällen för framtiden. Dessa kommer att bli avgörande när vi ska bygga om våra ekonomier. Lägg till detta det uppsving som de här arbetstillfällena ger till statliga fonder genom skatter och ökad konsumtion och att den byggda miljön snabbt blir ett stimulanspaket som regeringar inte kan ignorera. För att komma åt denna potential måste regeringarna föra en politik som stimulerar och stödjer totalrenovering och därmed förbättrar energieffektiviteten i bebyggelse med minst 80 %. Detta med användning av isolering och andra energibesparande teknik. 1 5 Regeringar kan återvinna upp till 5 i i skatteintäkter för varje investerad euro NU SNACKAR VI ALLVAR Knauf Insulation var det enda företag med verksamhet i Tjeckien som vände sig till mig angående riktlinjerna för energieffektivitet (Energy Efficiency Directive) och såg dem som en möjlighet snarare än ett hot. Det var uppmuntrande att samarbeta med dem. Pavel Poc Ledamot av Europaparlamentet för Tjeckien Vi bedriver kampanjer för energieffektivitet i byggnader Energiförluster i byggnader prioriteras fortfarande alldeles för lågt av regeringarna. Vi driver därför på lagstiftarna för att de ska skapa riktlinjer och ekonomiska ramar som kommer att ge oss nya byggnader med nära noll energiförbrukning och förbättra befintliga byggnader. Vi har utökat vårt opinionsbildningsteam och skapat helt nya partnerskap för att verka för hållbar bebyggelse som kräver låg energi. I Tjeckien t.ex. där presidenten lade in sitt veto mot direktivet om byggnaders energieffektivitet samarbetade vi nära med branschen och civila kollegor från En chans för byggnader för att säkerställa att vår röst hördes i debatten och blev nöjda när det tjeckiska parlamentet upphävde vetot. Vi stöder också bredare initiativ och blev stolta över att bli en av de första regionala parterna i World Green Building Councils (GBC) europeiska nätverk som arbetar för att förändra byggbranschen i riktning mot hållbarhet. Att få ordning på vårt eget hus Vi menar allvar med att ändra byggmiljön och arbetar därför för att förbättra våra byggnader. Under de senaste 12 månaderna har vi förbättrat resultatkriterierna för inköp och hyra av nya byggnader. Vi färdigsttäller också en granskning av vårt byggnadsbestånd så att vi kan göra riktade energiförbättringar i nästa fas. Dessutom har vi sparkat gång ett initiativ för hållbara arbetsplatser (Sustainable Workplace Initiative) som en del av vårt engagemang i Green Office. Och med vår kår för energirespons (Energy Response Corps), hjälper vi husägare i USA att minska sin energianvändning genom en rad förbättringar av energieffektiviteten. Sustainability Report

6 Från produkter till lösningar: på riktigt Idag vet vi att byggnader ofta inte ger den termiska effektivitet som är avsedd och att miljöpåståenden ofta inte är övertygande, obekräftade eller båda delarna. Vi måste vara säkra på att det blir resultat: inte bara till synes utan i verkligheten. Knauf Insulations nya hemtätningssystem installeras i träramskonstruktion, Frankrike

7 Products Fokus på kunskap Vi arbetar med ledande experter för att förstå varför byggnader inte alltid ger verklig termisk effektivitet och hur vi kan bidra till att de verkligen gör det. Vi revolutionerar vår förståelse av byggnader genom våra byggnadsfysiska program, som i sin tur hjälper oss att utforma lösningar som kan bidra till att vi får ännu bättre effektivitet i byggnader. Och vi stannar inte vid det; med vårt Knauf Insulation Reality Check Symposium, det första hölls i mars 2012, engagerar vi det fysiska bebyggelsesamhället i stort i att hjälpa oss förbättra förståelsen av hur byggnader presterar i verkligheten Vid vårt meduppvärmningstest i april 2012 användes Knauf Insulations blåsull Supafil 100 kollegor och har hittills utbildats som en del av vårt LCA- och hållbarhetsprogram på hela företaget Att förstå våra produkters miljöpåverkan Vi får bättre förståelse av våra produkters och systems miljökonsekvenser genom livscykelanalyser (Life Cycle Assessment, LCA) och vi kommer att täcka 50 % av dem i slutet av De hjälper också till att förmedla trovärdig information till marknaden, bättre förståelse av produktens påverkan bidrar till att informera om ekodesignen av våra produkter. Skapa lösningar som verkligen levererar Genom att förstå byggmiljön bättre kan vi utveckla integrerade system som överträffar ett enskilt isoleringsmaterial. Bland dessa återfinns vårt lufttäta isoleringssystem (Luftdicht- Dämmsystem, LDS) och hemtätningslösningar (Homeseal air tight solutions) och även nya, spännande system från vår originaltillverkning (OEM, Original Equipment Manufacturing), som erbjuder system inom trädgårdsodling och bullerskydd. Sustainability Report

8 Vårt företag: ett år av konsolidering 2011 var ett konsolideringens år på Knauf Insulation. Vi har tillbringat de senaste 18 månaderna med att förbättra vår inställning till hållbar verksamhet, engagemang och databehandling. 6 Sustainability Report 2012

9 Company Mot noll kolproduktion För att uppnå noll koldioxidutsläpp, har vi satt ett delmål att minska vår CO2 intensitet med 20 % till Vi började ta itu med tillverkningen eftersom den har överlägset störst effekt på vår energianvändning. Från 2010 till 2011 minskade vi den totala användningen av gruppenergi med 6,2 % och gruppdirekta CO² uttsläpp med 2,8 %. Vi minskar också energianvändningen i våra kontor,verksamheter, produkttransporter och tjänsteresor. Vi har åtagit sig att minska våra CO ² - intensitet med 20 % fram till 2020 Vi har uppnått upp till 82 % halt av återvunnet glas i många av våra glasullsanläggningar. Mot noll negativ påverkan på resursanvändning För att uppnå noll negativ inverkan på resursanvändningen, vi driver vi på användningen av återvinningsmaterial och får ett bättre grepp om vår påverkan genom livscykelanalyser (LCA). Tack vare LCA kan vi bättre förstå hur vår användning av material, som återvunnet material, påverkar olika nyckeltal. Vi fortsätter att driva på användningen av återvunnet glas i produktionen av glasull, och nådde 71% i Vise, Belgien och 82 % vid vår anläggningar St Helens och Cwmbran i Storbritannien (vilket omfattar interna återvinningsströmmar). Mot noll avfall till deponi och noll avfall till avloppsvatten Avfall är en nyckelfråga på Knauf Insulation, till den grad att vi åtagit oss att uppnå noll avfall till deponi år Under det senaste året, 2010 till 2011 har vi minskat vår säkra avfall med 29,7 % och vårt farliga avfall med 9,8 %. Från och med 2008 är minskningen ännu mer imponerande, med minskningar av säkert och farligt avfall på 40 % respektive 63 %. För att uppnå noll utsläpp i avloppsvatten, har vi åtagit oss en 50 % minskning av avloppsvatten till 2020, både för kontor och tillverkning. Vi har åtagit oss att minska avloppsvattnet med 50 % till 2020, både för kontor och tillverkning. Sustainability Report

10 Mot den bästa hållbara Triple-E-strategin för personal Vår nya hållbara Triple-E-strategi för personal syftar till att utveckla, aktivera och engagera våra medarbetare siktade vi på att stärka samordningen mellan våra HR-team och verksamheten. Bättre kvalitativa resultatindikatorer planeras och kvantitativa indikatorer, som utbildningstimmar och personalomsättning kommer att fortsätta bidra till att mäta våra framsteg när det gäller vårt långsiktiga mål: att få branschens starkaste hållbara Triple-E-strategin för personal. Vi har åtagit oss att under de kommande fyra åren minska den genomsnittliga mängden CO ² i vår bilpark med 5 % per år Vi isolerade varenda hem och de flesta kommersiella fastigheter i Nya Zeelands kallaste stad, Ophir. Anda av gemenskap Utöver våra ansträngningar att förbättra våra miljöresultat försöker vi också bli positivt engagerade i de samhällen vi verkar i. I USA hjälpte piloten på Energy Response Corps husägare att ur alla aspekter bedöma var de kan göra energibesparingar i hemmet, från isolering till HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering). Anställda i Storbritannien cyklade 360 miles och samlade in pund till två utvalda välgörenhetsorganisationer - byggbranschen är välgörenhet för hemlöshet CRASH och Wirral Hospice St Johns. Samtidigt tog vi i Nya Zeeland det exempellösa steget att hjälpa medborgarna i landets kallaste stad, Ophir, att isolera alla hem och de flesta kommersiella fastigheter. Mot noll skador För att uppnå noll skador, är vi fast beslutna att minska arbetsskadorna med 50 fram till För att uppnå detta på rätt sätt antog vi det var viktigt att ha ett mer exakt och tillförlitlig rapporteringssystem och därför har vi arbetat hårt för att få ett sådant system på plats. Förbättrad datainsamling leder ofta till en ökning av rapporterade olyckor. Därför tror vi att den negativa trenden i antalet redovisade olyckor detta år, är ett tecken på att vår rapporteringskultur förbättrats; frekvens av och svårighetsgrad av arbetsskador ökade med 11,9 % respektive 13 % under 2011 jämfört med När det gäller utsläpp, minskar våra kväveoxidutsläpp med 13,98 %, vilket var relaterad till påverkan av ökad användning av återvunnet material i tillverkningen; men användningen av mer återvunnet material har också lett till ökning av våra svaveloxidutsläpp med 5,7 % kg/ton produkt under Vi har åtagits oss att minska arbetsskadorna med 50 % till Sustainability Report 2012

11 Följande årgärder Sammanfattning av åtaganden och mål Våra viktigaste åtaganden och framsteg visas nedan. Vi har satt upp ett antal långsiktiga mål som är visionära till sin natur och därför långt ifrån att vara möjliga i dag. Men genom att anta sådana mål ger vi ett tydligt budskap till oss själva och till andra om den riktning vi vill gå i. Dessutom har vi också förtydligat var vårt kortsiktiga fokus nu ligger. Byggnader och samhälle Långsiktiga mål Ledande förespråkare för byggmiljö med låg energi och hållbar miljö Noll kolberoende byggnadsbestånd (ägt och/eller förvaltat) Produkter och system Långsiktiga mål Have products recognised as best in class for sustainability 2013 års åtaganden 2013 års åtaganden Offentligt förespråka behovet att flytta till lågenergihus och hållbara byggnader Offentligt förespråka verkliga resultat i byggnader Ytterligare öka kapaciteten för samhällskontakter Stödja viktiga europeiska initiativ (t.ex. Green Building Councils, Renovera Europa-kampanjen). Inta ledande roller på nationella och regionala opinionsbildande plattformar Fortsätta utveckla programmet för byggnadsfysik Börja upprustningen av energieffektiviteten i kontorsbyggnader med de sämsta resultaten Börja upprustningen av energieffektiviteten i tillverkningsanläggningar med de sämsta resultaten Se till att alla nyinköpta eller hyrda byggnader följer nya resultatkriterier för byggnader Som ett pilotprojekt i Europa börja med energierbjudanden från Response Corps till anställda Slutföra LCA:er för samtliga produkter Påbörja LCA för system Införa miljö-och hälsopåverkan i ekodesignprocessen Förbättra LCA datainsamling genom gå över till till automatiserad datainsamling Internt och externt kommunicera ytterligare om LCA-tänkande Gör miljövarudeklarationer (EPD:er) tillgängliga för 50 % av produkterna Företag Långsiktiga mål Noll kol Noll påverkan på resursanvändning Noll avfall till deponi Noll avfall till vattenutsläpp Noll skador Att ha branschens bästa hållbara Triple-E-strategin för personal 2013 års åtaganden 5 % minskning av CO²-utsläppen i alla RMW-anläggningar Minska påverkan av ITverksamhet på kontor (genom att minska antelet skrivare, främja kommunikationssystemet Lync etc. Kartlägga och förbättra effektiviteten hos motorer och utrustning på skumoch träullsanläggningar Ersätta alla inblåsningsgaser i skumisoleringsprodukter med alternativ som har en GWP mindre än 10 Komplettera utbildningen i energimedvetenhet Ange och uppfylla mål för lastbilarnas påfyllningskvot för varje land Minska CO²-utsläppen från vår bilpark med 5 % genom nya riktlinjer för tjänstebilar Vidareutveckla de nya byggnadskriterierna för nya inköp och uthyrning Inleda det brittiska initiativet pallåtersändning på 3 nya anläggningar Se till att all virkesförsörjning till träullsprodukter är PEFCcertifierad Genomföra etapp 2 av programmet för hantering av leveranskedjan (Supply Chain Management Program) Utöka det brittiska GMW-programmet för resurseffektivitet till andra länder Upprätta återanvändnings- och återvinningsvägar för gammal IT-utrustning Öka fokus på rapportering och hantering av avfallshantering Utöka planen för ökning av glasavfall till nya mål för varje enskild GMW-anläggning Utöka pilotprojektet RMW för att minska mängden avfall till deponi till mindre än 0,5 % Installera ny återvinningsutrustning i träullsanläggningar för att minska avfallet från profileringsdamm Implementera nya datainsamlingsprocesser för att analysera källor och mängder och informera om åtgärdsplanering Identifiera nya ledande viktiga indikatorer på skador för att stödja rubrikens LTAindikator Introducera alla uppgifter som kommer från brandsäkerhetsrevisionens bästa praxis Införa tre poängkort för hållbar Triple-E-strategin för personal Engagemangsundersökning klar för chefer och verkställande direktörer Förbättra bedömningssystem Lansera hållbart ledarskapsprogram Inleda Knaufs värdeinitiativ (Knauf Values Initiative) Färdigställa första omgången av KI Global Talent Management Inrätta en personalledningskommitté Lansera nytt bonusschema Sustainability Report

12 Knauf Insulation Ab Box Göteborg us at:

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar 2010 års rapport om företagsansvar Tar det personligt Vi tar företagsansvar personligt på Pitney Bowes. Innovation, integritet och service är grundläggande för vår framgång. Jag vet att det är så för mig.

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Vision Affärsidé Drivkrafter Värderingar Att förse världen med SKFs kunskap Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION En internationell utblick om impact investment Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Rapportförfattare Camilla Backström Verksamhets ansvarig för området

Läs mer

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING 2014 Kavaj 199:- H&M VÅR 2015 MODERN ESSENTIALS SELECTED BY DAVID BECKHAM VÅR 2015 Skjorta 199:- H&M VÅR 2014 Tröja 199:- H&M ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll H&M I ORD OCH BILD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande Hållbart värdeskapande Det är med glädje jag välkomnar Olav Thon Gruppens andra hållbarhetsredovisning, som utarbetats för att systematisera och synliggöra Olav Thon Gruppens arbete med hållbar utveckling.

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer