Vilka vi är. Våra senaste certifieringar, utmärkelser och erkännanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka vi är. Våra senaste certifieringar, utmärkelser och erkännanden"

Transkript

1 SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2012

2 Innehåll 1 Meddelande från VD 2 Byggnader 4 Produkter 6 Företag 9 Kommande åtgärder Vilka vi är Knauf Insulation i korthet: 1,2 miljard euro i omsättning 2011 Över anställda i mer än 35 länder 30 tillverkningsställen i hela världen 2, 4 % personalomsättning Våra senaste certifieringar, utmärkelser och erkännanden Children and Schools Greenguard & Formaldehyde free April 2011 Green Mark March 2012 Trade organisation Eurobaustoff, Innovation award January 2011 Flintshire Business Awards October 2012 Legambiente March 2010 Blue Angel certification October 2010 ÖKO-TEST ranks March 2012 Verksamhetsplatser 2011 Sweden Finland Norway Russia Poland Czech Republic Slovakia Ukraine Hungary Romania Spain Turkey Serbia Canada UK Italy Bulgaria USA France Austria Greece China Belgium Germany Slovenia Australia ii Sustainability Report 2012 Netherlands Switzerland Croatia

3 CEO s message Meddelande från VD Samhället slösar pengar. Som betalning för importerad energi och bränslen, exporterade Europa och USA 2011 välstånd värt 500 miljarder euro respektive 421 miljarder dollar. Detta välstånd skulle ha kunnat underblåsa våra ekonomier. Det skulle ha kunnat investeras i lokal sysselsättning inom byggnadsrenovering. Istället slösades det bort på uppvärmning och kylning av ineffektiva byggnader. I en tid av ekonomisk kris, när vi behöver arbetstillfällen och ekonomisk återhämtning, är byggnader en outnyttjad naturresurs. Om det någonsin funnits en tid då denna resurs borde användas för att frigöra dess potential att driva fram återhämtning och bidra till att skapa en hållbar framtid, så är den tiden helt säkert här nu. Som ett av världens mest respekterade namnen inom isolering är det mest hållbara vi som företag kan göra att se till att alla byggnader, nya som gamla, blir bättre isolerade. Vi är också tydliga med vårt ansvar att leverera faktiska energibesparingar, så vi antar utmaningen att se till att verklig, termiska prestanda uppnås i byggnader. Men för att vara en trovärdig röst för förändring har vi också ett ansvar att se till att vi gör framsteg när det gäller att hålla ordning i vårt eget hus. Denna sammanfattning av vår hållbarhetsredovisning för 2012 beskriver bara några av de saker vi gör för att uppnå allt detta. Tony Robson - CEO Knauf Insulation Tony Robson Group CEO, Knauf Insulation Område (arbetsgrupp) Långsiktiga mål Trend 2011 Byggnader (Arbetsgrupp för byggnader) Products and Systems (Products task group) - Erkänd som ledande förespråkare för en hållbar miljö byggd på låg energiförbrukning - Ett byggnadsbestånd (ägt och förvaltat) med noll kolanvändning = - Produkter som är bäst i klassen när det gäller hållbarhet + = Company (Manufacturing task group and People task group) - Noll tillverkning av kol + - Noll negativ påverkan på resursanvändning + - Noll avfall (till deponi och avloppsvatten) = - Att ha branschens starkaste hållbara Triple-E strategin för personal = + positiv trend = stadig trend negativ trend - Noll arbetsskador (Lost Time Accident) Sustainability Report

4 Byggnader och samhälle Samtidigt regeringar i avsaknad av pengar står inför dagens globala ekonomiska påtryckningar, har den absolut nödvändigheten att leverera en hållbart byggd miljö aldrig varit starkare. Var annars kan regeringarna minska koldioxidutsläppen, skapa arbetstillfällen och återvinna upp till 5 i skatteintäkter för varje investerad euro? 2 Sustainability Report 2012 Betongstommen till ett hyreshus står övergiven mitt under uppförandet i utvecklingsförorten Pueblo de Luz i Almeria, Spanien.

5 Buildings Energieffektiva byggnader - en motor för ekonomisk återhämtning Program för renovering av byggnader skapar långsiktiga, lokala och högkvalitativa arbetstillfällen för framtiden. Dessa kommer att bli avgörande när vi ska bygga om våra ekonomier. Lägg till detta det uppsving som de här arbetstillfällena ger till statliga fonder genom skatter och ökad konsumtion och att den byggda miljön snabbt blir ett stimulanspaket som regeringar inte kan ignorera. För att komma åt denna potential måste regeringarna föra en politik som stimulerar och stödjer totalrenovering och därmed förbättrar energieffektiviteten i bebyggelse med minst 80 %. Detta med användning av isolering och andra energibesparande teknik. 1 5 Regeringar kan återvinna upp till 5 i i skatteintäkter för varje investerad euro NU SNACKAR VI ALLVAR Knauf Insulation var det enda företag med verksamhet i Tjeckien som vände sig till mig angående riktlinjerna för energieffektivitet (Energy Efficiency Directive) och såg dem som en möjlighet snarare än ett hot. Det var uppmuntrande att samarbeta med dem. Pavel Poc Ledamot av Europaparlamentet för Tjeckien Vi bedriver kampanjer för energieffektivitet i byggnader Energiförluster i byggnader prioriteras fortfarande alldeles för lågt av regeringarna. Vi driver därför på lagstiftarna för att de ska skapa riktlinjer och ekonomiska ramar som kommer att ge oss nya byggnader med nära noll energiförbrukning och förbättra befintliga byggnader. Vi har utökat vårt opinionsbildningsteam och skapat helt nya partnerskap för att verka för hållbar bebyggelse som kräver låg energi. I Tjeckien t.ex. där presidenten lade in sitt veto mot direktivet om byggnaders energieffektivitet samarbetade vi nära med branschen och civila kollegor från En chans för byggnader för att säkerställa att vår röst hördes i debatten och blev nöjda när det tjeckiska parlamentet upphävde vetot. Vi stöder också bredare initiativ och blev stolta över att bli en av de första regionala parterna i World Green Building Councils (GBC) europeiska nätverk som arbetar för att förändra byggbranschen i riktning mot hållbarhet. Att få ordning på vårt eget hus Vi menar allvar med att ändra byggmiljön och arbetar därför för att förbättra våra byggnader. Under de senaste 12 månaderna har vi förbättrat resultatkriterierna för inköp och hyra av nya byggnader. Vi färdigsttäller också en granskning av vårt byggnadsbestånd så att vi kan göra riktade energiförbättringar i nästa fas. Dessutom har vi sparkat gång ett initiativ för hållbara arbetsplatser (Sustainable Workplace Initiative) som en del av vårt engagemang i Green Office. Och med vår kår för energirespons (Energy Response Corps), hjälper vi husägare i USA att minska sin energianvändning genom en rad förbättringar av energieffektiviteten. Sustainability Report

6 Från produkter till lösningar: på riktigt Idag vet vi att byggnader ofta inte ger den termiska effektivitet som är avsedd och att miljöpåståenden ofta inte är övertygande, obekräftade eller båda delarna. Vi måste vara säkra på att det blir resultat: inte bara till synes utan i verkligheten. Knauf Insulations nya hemtätningssystem installeras i träramskonstruktion, Frankrike

7 Products Fokus på kunskap Vi arbetar med ledande experter för att förstå varför byggnader inte alltid ger verklig termisk effektivitet och hur vi kan bidra till att de verkligen gör det. Vi revolutionerar vår förståelse av byggnader genom våra byggnadsfysiska program, som i sin tur hjälper oss att utforma lösningar som kan bidra till att vi får ännu bättre effektivitet i byggnader. Och vi stannar inte vid det; med vårt Knauf Insulation Reality Check Symposium, det första hölls i mars 2012, engagerar vi det fysiska bebyggelsesamhället i stort i att hjälpa oss förbättra förståelsen av hur byggnader presterar i verkligheten Vid vårt meduppvärmningstest i april 2012 användes Knauf Insulations blåsull Supafil 100 kollegor och har hittills utbildats som en del av vårt LCA- och hållbarhetsprogram på hela företaget Att förstå våra produkters miljöpåverkan Vi får bättre förståelse av våra produkters och systems miljökonsekvenser genom livscykelanalyser (Life Cycle Assessment, LCA) och vi kommer att täcka 50 % av dem i slutet av De hjälper också till att förmedla trovärdig information till marknaden, bättre förståelse av produktens påverkan bidrar till att informera om ekodesignen av våra produkter. Skapa lösningar som verkligen levererar Genom att förstå byggmiljön bättre kan vi utveckla integrerade system som överträffar ett enskilt isoleringsmaterial. Bland dessa återfinns vårt lufttäta isoleringssystem (Luftdicht- Dämmsystem, LDS) och hemtätningslösningar (Homeseal air tight solutions) och även nya, spännande system från vår originaltillverkning (OEM, Original Equipment Manufacturing), som erbjuder system inom trädgårdsodling och bullerskydd. Sustainability Report

8 Vårt företag: ett år av konsolidering 2011 var ett konsolideringens år på Knauf Insulation. Vi har tillbringat de senaste 18 månaderna med att förbättra vår inställning till hållbar verksamhet, engagemang och databehandling. 6 Sustainability Report 2012

9 Company Mot noll kolproduktion För att uppnå noll koldioxidutsläpp, har vi satt ett delmål att minska vår CO2 intensitet med 20 % till Vi började ta itu med tillverkningen eftersom den har överlägset störst effekt på vår energianvändning. Från 2010 till 2011 minskade vi den totala användningen av gruppenergi med 6,2 % och gruppdirekta CO² uttsläpp med 2,8 %. Vi minskar också energianvändningen i våra kontor,verksamheter, produkttransporter och tjänsteresor. Vi har åtagit sig att minska våra CO ² - intensitet med 20 % fram till 2020 Vi har uppnått upp till 82 % halt av återvunnet glas i många av våra glasullsanläggningar. Mot noll negativ påverkan på resursanvändning För att uppnå noll negativ inverkan på resursanvändningen, vi driver vi på användningen av återvinningsmaterial och får ett bättre grepp om vår påverkan genom livscykelanalyser (LCA). Tack vare LCA kan vi bättre förstå hur vår användning av material, som återvunnet material, påverkar olika nyckeltal. Vi fortsätter att driva på användningen av återvunnet glas i produktionen av glasull, och nådde 71% i Vise, Belgien och 82 % vid vår anläggningar St Helens och Cwmbran i Storbritannien (vilket omfattar interna återvinningsströmmar). Mot noll avfall till deponi och noll avfall till avloppsvatten Avfall är en nyckelfråga på Knauf Insulation, till den grad att vi åtagit oss att uppnå noll avfall till deponi år Under det senaste året, 2010 till 2011 har vi minskat vår säkra avfall med 29,7 % och vårt farliga avfall med 9,8 %. Från och med 2008 är minskningen ännu mer imponerande, med minskningar av säkert och farligt avfall på 40 % respektive 63 %. För att uppnå noll utsläpp i avloppsvatten, har vi åtagit oss en 50 % minskning av avloppsvatten till 2020, både för kontor och tillverkning. Vi har åtagit oss att minska avloppsvattnet med 50 % till 2020, både för kontor och tillverkning. Sustainability Report

10 Mot den bästa hållbara Triple-E-strategin för personal Vår nya hållbara Triple-E-strategi för personal syftar till att utveckla, aktivera och engagera våra medarbetare siktade vi på att stärka samordningen mellan våra HR-team och verksamheten. Bättre kvalitativa resultatindikatorer planeras och kvantitativa indikatorer, som utbildningstimmar och personalomsättning kommer att fortsätta bidra till att mäta våra framsteg när det gäller vårt långsiktiga mål: att få branschens starkaste hållbara Triple-E-strategin för personal. Vi har åtagit oss att under de kommande fyra åren minska den genomsnittliga mängden CO ² i vår bilpark med 5 % per år Vi isolerade varenda hem och de flesta kommersiella fastigheter i Nya Zeelands kallaste stad, Ophir. Anda av gemenskap Utöver våra ansträngningar att förbättra våra miljöresultat försöker vi också bli positivt engagerade i de samhällen vi verkar i. I USA hjälpte piloten på Energy Response Corps husägare att ur alla aspekter bedöma var de kan göra energibesparingar i hemmet, från isolering till HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering). Anställda i Storbritannien cyklade 360 miles och samlade in pund till två utvalda välgörenhetsorganisationer - byggbranschen är välgörenhet för hemlöshet CRASH och Wirral Hospice St Johns. Samtidigt tog vi i Nya Zeeland det exempellösa steget att hjälpa medborgarna i landets kallaste stad, Ophir, att isolera alla hem och de flesta kommersiella fastigheter. Mot noll skador För att uppnå noll skador, är vi fast beslutna att minska arbetsskadorna med 50 fram till För att uppnå detta på rätt sätt antog vi det var viktigt att ha ett mer exakt och tillförlitlig rapporteringssystem och därför har vi arbetat hårt för att få ett sådant system på plats. Förbättrad datainsamling leder ofta till en ökning av rapporterade olyckor. Därför tror vi att den negativa trenden i antalet redovisade olyckor detta år, är ett tecken på att vår rapporteringskultur förbättrats; frekvens av och svårighetsgrad av arbetsskador ökade med 11,9 % respektive 13 % under 2011 jämfört med När det gäller utsläpp, minskar våra kväveoxidutsläpp med 13,98 %, vilket var relaterad till påverkan av ökad användning av återvunnet material i tillverkningen; men användningen av mer återvunnet material har också lett till ökning av våra svaveloxidutsläpp med 5,7 % kg/ton produkt under Vi har åtagits oss att minska arbetsskadorna med 50 % till Sustainability Report 2012

11 Följande årgärder Sammanfattning av åtaganden och mål Våra viktigaste åtaganden och framsteg visas nedan. Vi har satt upp ett antal långsiktiga mål som är visionära till sin natur och därför långt ifrån att vara möjliga i dag. Men genom att anta sådana mål ger vi ett tydligt budskap till oss själva och till andra om den riktning vi vill gå i. Dessutom har vi också förtydligat var vårt kortsiktiga fokus nu ligger. Byggnader och samhälle Långsiktiga mål Ledande förespråkare för byggmiljö med låg energi och hållbar miljö Noll kolberoende byggnadsbestånd (ägt och/eller förvaltat) Produkter och system Långsiktiga mål Have products recognised as best in class for sustainability 2013 års åtaganden 2013 års åtaganden Offentligt förespråka behovet att flytta till lågenergihus och hållbara byggnader Offentligt förespråka verkliga resultat i byggnader Ytterligare öka kapaciteten för samhällskontakter Stödja viktiga europeiska initiativ (t.ex. Green Building Councils, Renovera Europa-kampanjen). Inta ledande roller på nationella och regionala opinionsbildande plattformar Fortsätta utveckla programmet för byggnadsfysik Börja upprustningen av energieffektiviteten i kontorsbyggnader med de sämsta resultaten Börja upprustningen av energieffektiviteten i tillverkningsanläggningar med de sämsta resultaten Se till att alla nyinköpta eller hyrda byggnader följer nya resultatkriterier för byggnader Som ett pilotprojekt i Europa börja med energierbjudanden från Response Corps till anställda Slutföra LCA:er för samtliga produkter Påbörja LCA för system Införa miljö-och hälsopåverkan i ekodesignprocessen Förbättra LCA datainsamling genom gå över till till automatiserad datainsamling Internt och externt kommunicera ytterligare om LCA-tänkande Gör miljövarudeklarationer (EPD:er) tillgängliga för 50 % av produkterna Företag Långsiktiga mål Noll kol Noll påverkan på resursanvändning Noll avfall till deponi Noll avfall till vattenutsläpp Noll skador Att ha branschens bästa hållbara Triple-E-strategin för personal 2013 års åtaganden 5 % minskning av CO²-utsläppen i alla RMW-anläggningar Minska påverkan av ITverksamhet på kontor (genom att minska antelet skrivare, främja kommunikationssystemet Lync etc. Kartlägga och förbättra effektiviteten hos motorer och utrustning på skumoch träullsanläggningar Ersätta alla inblåsningsgaser i skumisoleringsprodukter med alternativ som har en GWP mindre än 10 Komplettera utbildningen i energimedvetenhet Ange och uppfylla mål för lastbilarnas påfyllningskvot för varje land Minska CO²-utsläppen från vår bilpark med 5 % genom nya riktlinjer för tjänstebilar Vidareutveckla de nya byggnadskriterierna för nya inköp och uthyrning Inleda det brittiska initiativet pallåtersändning på 3 nya anläggningar Se till att all virkesförsörjning till träullsprodukter är PEFCcertifierad Genomföra etapp 2 av programmet för hantering av leveranskedjan (Supply Chain Management Program) Utöka det brittiska GMW-programmet för resurseffektivitet till andra länder Upprätta återanvändnings- och återvinningsvägar för gammal IT-utrustning Öka fokus på rapportering och hantering av avfallshantering Utöka planen för ökning av glasavfall till nya mål för varje enskild GMW-anläggning Utöka pilotprojektet RMW för att minska mängden avfall till deponi till mindre än 0,5 % Installera ny återvinningsutrustning i träullsanläggningar för att minska avfallet från profileringsdamm Implementera nya datainsamlingsprocesser för att analysera källor och mängder och informera om åtgärdsplanering Identifiera nya ledande viktiga indikatorer på skador för att stödja rubrikens LTAindikator Introducera alla uppgifter som kommer från brandsäkerhetsrevisionens bästa praxis Införa tre poängkort för hållbar Triple-E-strategin för personal Engagemangsundersökning klar för chefer och verkställande direktörer Förbättra bedömningssystem Lansera hållbart ledarskapsprogram Inleda Knaufs värdeinitiativ (Knauf Values Initiative) Färdigställa första omgången av KI Global Talent Management Inrätta en personalledningskommitté Lansera nytt bonusschema Sustainability Report

12 Knauf Insulation Ab Box Göteborg us at:

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Varför isolering har betydelse

Varför isolering har betydelse Varför isolering har betydelse En sammanfattning av våra Hållbarhetsredovisning 2010 Varför isolering har betydelse Rollen vi har att spela På Knauf Insulation har vi upplevt en markant tillväxt under

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Grön och hållbar tillväxt

Grön och hållbar tillväxt Grön och hållbar tillväxt Jörgen Qwist 2014-09-17 Terminstart Telekom 1 Computer Sweden 2014-08-13 2 1 Mot en klimatkatastrof 450 400 350 300 250 1550 1590 1630 1670 1710 1750 1790 1830 1870 1910 1950

Läs mer

Ett Europeiskt samarbete för att minska avfallet. This project is cofinanced by the ERDF and made possible by the INTERREG IVC programme

Ett Europeiskt samarbete för att minska avfallet. This project is cofinanced by the ERDF and made possible by the INTERREG IVC programme Ett Europeiskt samarbete för att minska avfallet Samarbete mellan tio organisationer, regioner och kommuner över hela EU för att utbyta erfarenheter och utarbeta metoder och indikatorer för hur avfallets

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Vi vill vara People & Planet Positive 2020! Ny hållbarhetsstrategi med mål och tydlig tidsplan

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen Vilka är vi? MINT är en nätverksorganisation för tidningsföretag som omfattar: Ett miljönätverk Branschgemensamma miljönyckeltal MINT historia: Miljönyckeltal

Läs mer

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Jenny Miltell, 2013 ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Följ bilen: vilken bil och när? Vilken laddinfrastruktur krävs? Endast ACladdning (3 kw) AC halvsnabb laddning (6 10 kw) På

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv Michelle Ekman, Energigas Sverige Med biogas i tankarna på Green Highway, Östersund, 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fordonsgasutvecklingen i Sverige Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Energigaser en

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Louise Trygg Tekn. Dr.

Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Louise Trygg Tekn. Dr. Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Tekn. Dr. Energisystem Linköpings universitet Tillförd energi för elproduktion i Sverige Foto: Owen Humphreys/AP Bennewitz nära Wurzen Källa: MDR

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Produkters miljöinformation

Produkters miljöinformation ! Willy Karlsson, Högskolan Trollhättan- Uddevalla / SME-network for Sustainable Development & Quality Management! Carl-Otto Nevén, Assess AB! Maria Brahm, Högskolan Trollhättan- Uddevalla Miljöledningsprojektets

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning Inledning av Lars Brandell 1 (2011-06-30) Det finns en vanlig uppfattning att kunskaper i matematik inte är så viktiga längre för människorna i i dagens och

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Resan mot solen - bli din egen elproducent!

Resan mot solen - bli din egen elproducent! Resan mot solen - bli din egen elproducent! Omställning Knivsta Resan mot solen Christer Larsson, ordförande Gustaf Delin Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB Hans Nylén, produktutvecklare Sala-Heby

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Conscious Actions Höjdpunkter 2013

Conscious Actions Höjdpunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HÖJDPUNKTER 2013 VÄLKOMMEN Conscious Actions Höjdpunkter 2013 På H&M har vi gett oss själva utmaningen att göra hållbart mode för våra kunder. Vi vill hjälpa människor att uttrycka sin

Läs mer

Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg

Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg Höskolan Dalarna och Linköpings universitet Vi står inför stora utmaningar Övergödning Ozonuttunning Utfiskade hav Avskogning Landexploatering Artutrotning Klimat

Läs mer

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi INFO En serie faktablad från Svensk Energi Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp Världens länder har berikats med olika naturresurser. Att utnyttja dessa har varit självklart

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren

Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren Tylösandsveckan 17 maj 20110 Ett förändrat samhälle - krav på nya lösningar Vad händer med demografi, hälsa

Läs mer

Karbonneutrala textilplattor

Karbonneutrala textilplattor Karbonneutrala textilplattor CO 2 kompensation Till dig som är tveksam till miljökompensationer, har jag bara en fråga: när du har gjort allt du kan for att reducera din miljöpåverkan genom att ändra din

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Grundläggande logistikrätt för distribution

Grundläggande logistikrätt för distribution Grundläggande logistikrätt för distribution Vad är logistikrätt? Vad är ett transportuppdrag respektive ett logistikuppdrag? Pris Gränssnitt Konkurrens Varumärke Språk Garantier Produkt ansvar Marknads

Läs mer

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet.

Skriv gärna ut denna manual för att underlätta användningen av programmet. Välkommen till Svante Fastighet Svante Fastighet är ett webbaserat klimatprogram som ger dig som fastighetsägare stöd för att minska din klimatpåverkan. Programmet gör det enkelt att kartlägga och följa

Läs mer

Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W

Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren Beräkningsperiod: 2014 Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W Redovisningsdetaljer Konsolideringsmodell (Consolidation Approach) Verksamhetskontroll

Läs mer