LK Golvvärme, Universal, Boendesprinkler, Markvärme, Conex, Push-Fit, >B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LK Golvvärme, Universal, Boendesprinkler, Markvärme, Conex, Push-Fit, >B

Transkript

1 LK Golvvärme, Universal, Boendesprinkler, Markvärme, Conex, Push-Fit, >B<Press, Pressverktyg, Armatur LK Prislista 2012

2 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. För aktuellt sortiment och dokumentation, se Innehållsförteckning Prislista 2012 Lathundar LK Golvvärme... 2 LK Golvvärme LK Universal LK Boendesprinkler LK Markvärme LK Conex LK Push-Fit LK >B<Press LK >B<Press Elförzinkat LK >B<Press Gas LK Pressverktyg LK Armatur Artikelregister

3 Golvvärme Lathundar Lathund LK Golvvärme Lathund LK Golvvärme Gör så här: Multiplicera byggytan med valt golvvärmesystem och rörlig fördelarkostnad. Avsluta med att addera grundpriset för vår fördelare och kostnaden för rumsreglering. Pris och materialåtgång är baserat på ett värmebehov på max 50 W/m². Samtliga priser är LKs bruttopris exklusive moms. Arbetskostnader tillkommer. Angivet m 2 -pris är baserat på nettoåtgång av r ör. På gr und av att r ör endast försäljs i hela ringar kan priset påverkas något. ( ) LK Golvvärmelist 16 LK Systemskiva 30 LK Heat Floor 22 LK Bjälklagsplåt LK Golvvärmelist 16 Pris per m 2 (c/c 240) kr Pris per m 2 (c/c 320) kr I priset ingår LK Universalrör X16, golvvärmelist samt rörhållarbygel. LK Golvvärmelist 16 används vid ingjutning i betong. Listen fästs i underliggande isolering med rörhållarbyglar. Vid tvåskiktsgjutning fästs listen med hjälp av spikpistol. LK Systemskiva 30 Pris per m 2 (c/c 240) kr Pris per m 2 (c/c 320) kr I priset ingår LK Universalrör X16, systemskiva samt rörhållarbygel. LK Systemskiva 30 används som tilläggsisolering när rören ska monteras i ett mellanbjälklag med tvåskiktsgjutning. Detta för att förhindra för stora värmeförluster till våningen under. LK HeatFloor 22 med vändskiva Pris per m kr I priset ingår LK Universalrör X16, värmefördelningsplåt 16, spårskiva 22 mm samt spårvändskiva. LK HeatFloor 22 används som bärande undergolv vid montering av golvvärme i träbjälklag. LK Universalrör X16 förläggs i värmefördelningsplåtar. Röret vänder med hjälp av av spårvändskivan. LK Bjälklagsplåt Pris per m kr I priset ingår LK Universalrör X16 samt bjälklagsplåt. Systemet används i träbjälklag där golvreglarna har ett inbördes c/c-avstånd på 600 mm. Bjälklagsplåten läggs i regelfackens längdriktning och spikas fast på reglarnas ovansida. Bygghöjd motsvarande bjälklagsplåtens bygghöjd, d.v.s. 0,5 mm. Konstruktionen kräver ett bärande övergolv. Materialåtgång för LK Golvvärmelist 16 LK Universalrör 16 c/c ,0 m/m 2 golvyta LK Universalrör 16 c/c ,6 m/m 2 golvyta LK Universalrör 16 c/c ,5 m/m 2 golvyta LK Golvvärmelist 16,4 m... 0,3 st/m 2 golvyta LK Golvvärmelist 16,2 m... 0,6 st/m 2 golvyta LK Rörhållarbygel... 3,0 st/m 2 golvyta Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. Materialåtgång för LK Systemskiva 30 LK Universalrör X16 c/c ,0 m/m 2 golvyta LK Universalrör X16 c/c ,6 m/m 2 golvyta LK Universalrör X16 c/c ,5 m/m 2 golvyta LK Systemskiva fp/10 m 2 golvyta Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. Materialåtgång för LK HeatFloor 22 LK Universalrör 16 c/c ,7 m/m 2 golvyta LK HeatFloor 22 Spårskiva... 1,0 st/m 2 exkl. vändzonsyta LK HeatFloor 22 Vändskiva... 1,4 st/m vändzon LK Värmefördelningsplåt ,0 st/ m 2 golvyta Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. Vändzonsyta i m 2 = antalet spårvändskivor x 0,48. Materialåtgång för LK Bjälklagsplåt LK Universalrör X16 c/c ,7 m/m 2 golvyta LK Bjälklagsplåt... 3,6 st/m 2 golvyta Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. SE.33.G

4 LK Värmefördelningsplåt i glespanel LK Värmefördelningsplåt i glespanel Pris per m kr I priset ingår LK Universalrör X16 samt värmefördelningsplåt 16. Systemet används vanligtvis när golvreglarna i ett träbjälklag inte har ett c/c-avstånd på 600 mm. Glespanel spikas tvärs bjälklagsriktningen. Värmefördelningsplåten läggs i spåren mellan glespanelen. Bygghöjd motsvarande glespanelens höjd, 28 mm. Konstruktionen kräver ett bärande övergolv. Lathundar Lathund LK Golvvärme Materialåtgång för LK Värmefördelningsplåt LK Universalrör X16 c/c ,7 m/m 2 golvyta LK Värmefördelningsplåt ,0 st/m 2 golvyta Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. Golvvärme LK Spårskiva EPS 30/50 LK Spårskiva EPS 16 LK Golvvärmelist 8 LK Golvvärmelist 12 LK Spårskiva EPS 30/50 Pris per m /460 kr I priset ingår LK Universalrör X16, värmefördelningsplåt, spårskiva 30 alt. 50 mm samt vändskiva. Systemet används när man ska montera golvvärme på ett bärande golv som saknar isolering nedåt. Lämplig för befi ntlig platta på mark samt i källarutrymmen. LK Spårskiva EPS 16 Pris per m kr I priset ingår LK Golvvärmerör 12 x 2, spårskiva 16 mm, vändskiva samt matarskiva. LK Spårskiva EPS 16 kan antingen läggas flytande eller limmas mot bärande underlag. Eftersom skivan har en mycket låg bygghöjd är den väl lämpad att använda vid renovering/ombyggnad. Under förutsättning att man limmar skivan mot ett bärande underlag kan man montera klinker direkt mot skivan utan något bygghöjdsökande mellangolv. Skivan är försedd med hellimmad aluminiumplåt som fördelar värmen jämt över golvytan. Som övergolv kan man välja parkett, klinker eller plastmatta. LK Golvvärmelist 8 Pris per m kr I priset ingår LK Golvvärmerör 8 x 1 samt golvvärmelist 8. Systemet är avsett för t.ex. badrumsrenoveringar. Röret monteras i golvvärmelisten. Rör och list spacklas eller gjuts in i betong. LK Golvvärmelist 12 Pris per m kr I priset ingår LK Golvvärmerör 12 x 2 samt golvvärmelist 12. Systemet är avsett för t.ex. badrumsrenoveringar. Röret monteras i golvvärmelisten. Rör och list spacklas eller gjuts in i betong. Materialåtgång för LK Spårskiva EPS 30/50 LK Universalrör X16 c/c ,7 m/m 2 golvyta LK Värmefördelningsplåt ,2 st/m 2 golvyta LK Spårskiva EPS... 1,5 st/m 2 exkl. vändzonsyta LK Vändskiva EPS 30/ ,9 st/m vändzon Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. Vändzonsyta i m 2 = antalet vändskivor EPS x 0,36 Materialåtgång för LK Spårskiva EPS 16 LK Golvvärmerör 12 c/c ,0 m/m 2 golvyta LK Spårskiva EPS ,5 st/m 2 exkl. vändzonsyta LK Vändskiva EPS ,66 st/m vändzon LK Matarskiva EPS ,4 st/m 2 golvvärmeyta Max slinglängd ca. 70 m vid 50 W/m 2. Vändzonsyta i m 2 = antalet vändskivor EPS x 0,18 Materialåtgång för LK Golvvärmelist 8 LK Golvvärmerör 8 x 1 c/c ,0 m/m 2 golvyta LK Golvvärmelist ,7 st/m 2 golvyta Max slinglängd ca. 45 m vid 50 W/m 2. Materialåtgång för LK Golvvärmelist 12 LK Golvvärmerör 12 x 2 c/c ,0 m/m 2 golvyta LK Golvvärmelist ,7 st/m 2 golvyta Max slinglängd ca. 70 m vid 50 W/m 2. SE.33.G

5 Golvvärme Lathundar Lathund LK Golvvärme LK Värmekretsfördelare RF tillkommer med: Grundpris: 1500 kr Rörlig fördelarkostnad: 48 kr/m 2 byggyta LK Rumsreglering BAS LK Rumsreglering BAS är ett trådförbundet reglersystem med självmoduleringsteknik för LK Golvvärme. Utrustningen består av LK Rumstermostat S1, LK Kopplingsbox NO samt LK Ställdon NO. Systemet har inbyggd motionering av ställdon samt via ett potentialfritt relä möjlighet för styrning av värmesystemets pump. LK Rumsreglering BAS (trådförbunden) tillkommer med: 1 rum: 1500 kr 2 rum: 2600 kr 3 rum: 3300 kr 4 rum: 3900 kr 5 rum: 4500 kr 6 rum: 5200 kr LK Rumsreglering ICS-W LK ICS-W är ett trådförbundet reglersystem för LK Golvvärme. Utrustningen består av LK Termostat ICS-W, LK Mottagarenhet ICS-W samt LK Ställdon NO. Termostaterna är som standard försedd med display och fi nns i högblank vit, högblank svart samt silverfärg. Nedanstående pris är baserat på högblank vit termostat. Systemet erbjuder en mängd smarta funktioner såsom: självmoduleringsteknik som standard, motionering av ställdon, möjlighet för fjärrstyrning via mobiltelefon (med ansluten GSM switch), adaptivt veckoprogram, semesterfunktion, loggning/analysfunktion samt reläer för styrning av värmekälla och pump. LK Rumsreglering ICS-W (trådförbunden) tillkommer med: 1 rum: 2400 kr 2 rum: 4500 kr 3 rum: 5500 kr 4 rum: 6400 kr 5 rum: 7300 kr 6 rum: 8300 kr LK Rumsreglering ICS-RF LK ICS-RF är ett trådlöst reglersystem för LK Golvvärme. Signalöverföring mellan termostat och mottagarenhet sker trådlöst. Utrustningen består av LK Termostat ICS-RF, LK Mottagarenhet ICS-RF samt LK Ställdon NO Termostaterna är som standard försedda med display och fi nns i högblank vit, högblank svart samt silverfärg. Nedanstående pris är baserat på högblank vit termostat. Systemet erbjuder en mängd smarta funktioner såsom: självmoduleringsteknik som standard, möjlighet för fjärrstyrning via mobiltelefon (med ansluten GSMswitch), adaptivt veckoprogram, semesterfunktion, loggning/analysfunktion samt reläer för styrning av värmekälla och pump. LK Rumsreglering ICS-RF (trådlös) tillkommer med: 1 rum: 3000 kr 2 rum: 5500 kr 3 rum: 6600 kr 4 rum: 7700 kr 5 rum: 8700 kr 6 rum: 9700 kr SE.33.G

6 Lathund LK Värmekretsfördelare RF Lathundar Lathund LK Värmekretsfördelare RF Golvvärme Tillbehörsguide LK Värmekretsfördelare RF 1. RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF 3 1. RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF 5 1. RSK LK VKF RF 6 1. RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF 8 1. RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF LK Anslutningsdetaljer 2. RSK LK Anslutningskoppling RF 12x2,0 2. RSK LK Anslutningskoppling RF 16x2,0/2,2 2. RSK LK Anslutningskoppling RF 17x2,0 2. RSK LK Anslutningskoppling RF 20x2,0 2. RSK LK Anslutningskoppling 20x2,8 2. RSK LK Anslutningskoppling RF Cu 12x1 2. RSK LK Anslutningskoppling RF Cu 15x1 3. RSK LK Pressanslutningskoppling dim 16x2,0/2,2 3. RSK LK Pressanslutningskoppling dim 20x2,0 3. RSK LK Pressanslutningskoppling dim 20x2,8 4. RSK LK Skruvlock 5. RSK LK By-Pass RF 6. RSK LK By-Pass Delta P RF 7. RSK LK Automatisk avluftare RF 8. RSK LK Kulventil Rak G25 utv/inv 9. RSK LK Kulventil Vinkel G25 utv/inv 10. RSK LK Märkbricka R 11. RSK LK Manometer RF LK Rörböjningsstöd 12. RSK LK Rörböjningsstöd PL RSK LK Rörböjningsstöd öppet RSK LK Rörböjningsstöd PL RSK LK Rörböjningsstöd RSK LK Fixeringsplatta (till LK Rörböjningsstöd 16) 15. RSK LK Rörböjningsstöd PL RSK LK Rörböjningsstöd PL 40 LK Injusteringsventil 16. RSK LK OptiFlow 2-16 l/min, G RSK LK OptiFlow 4-36 l/min, G RSK LK Övergångsnippel inv/inv G25/G RSK LK Övergångsnippel inv/inv G25/G RSK LK Övergångsnippel inv/utv G25/G RSK LK Övergångsnippel inv/utv G25/G RSK LK Halvkoppling G25xCu RSK LK Halvkoppling G25xCu RSK LK Halvkoppling G25 Pex-rör 25x2,3 SE.33.G

7 Golvvärme Lathundar Lathund LK Värmekretsfördelare RF LK Anslutningsset till matningsledning 20. RSK LK Anslutningsset Rak R25 utv/25x2,3 20. RSK LK Anslutningsset Rak R25 utv/32x2,9 20. RSK LK Kopplingsset AX25 (25x3,5). Obs! Komplettera med Conex Rak G25 utv/cu RSK LK Anslutningsset Vinkel R25 utv/25x2,3 21. RSK LK Anslutningsset Vinkel R25 utv/32x2,9 21. RSK LK Kopplingsset AX25 (25x3,5). Obs! Komplettera med Conex Vinkel G25 utv/cu b LK Presskoppling till matningsledning 22. RSK LK Presskoppling PV Rak 25xR25 utv (25x2,3/2,5). 22. RSK LK Presskoppling PV Rak 32xR25 utv(32x2,9/3,0). 22. RSK LK Presskoppling Rak AX25xR25 utv (25x3,5) 23. RSK LK Presskoppling PV Vinkel 25xR25 utv(25x2,3/2,5). 31a RSK LK Presskoppling Vinkel 25xR20 utv (25x3,5) Obs! Komplettera med en bussning G20 inv/g25 utv. 23. RSK LK PressPex Vinkel 32xR25 utv (32x2,9/3,0). 33 LK Matningsledningar 24. RSK LK Universalrör PE-X RiR X25 (25x3,5) 50 m 24. RSK LK Universalrör A (PAL) RiR A25 (25x3,5) 50 m 25. RSK LK Universalrör A (PAL) (25x3,5) 3,2 m/lgd 25. RSK LK Universalrör A (PAL) (32x3,0) 3,2 m/lgd 26. RSK LK Värmerör PE-X RiR (25x2,3) 50 m 26. RSK LK Värmerör PE-X RiR (32x2,9) 25 m 26. RSK LK Värmerör PE-X RiR (32x2,9) 50 m LK Trådförbunden Rumsreglering ICS W (NO) 36. RSK LK Termostat ICS-W vit, högblank RSK LK Termostat ICS-W svart, högblank RSK LK Termostat ICS-W silvergrå 37. RSK LK Mottagarenhet ICS-W RSK LK Mottagarenhet ICS-W RSK LK Extern Givare ICS 33. RSK LK Ställdon 34. RSK LK Fördelarreglering. Obs! Komplettera med LK Halvkoppling (19.) LK Trådförbunden rumsreglering Bas S1 (NO) 24V AC 27. RSK LK Rumstermostat S1 28. RSK LK Rumstermostat S1 Dti (dold temp. inst.) 29. RSK LK Rumstermostat S1 EXT 30. Art.nr LK Skyddshuv RSK LK Täckram S1 31 a. RSK LK Kopplingsbox (NO) 230/24V AC 31 b. RSK LK Kopplingsplint RSK LK Extern givare S1 (golvgivare) 33. RSK LK Ställdon 34. RSK LK Fördelarreglering. Obs! Komplettera med LK Halvkoppling (19.) 35. RSK LK Transformator 230/24 V AC SE.33.G

8 Lathundar Lathund LK Värmekretsfördelare RF Golvvärme LK Fördelarskåp VT RF, i enlighet med Branschregler Säker Vatteninstallation RSK LK Fördelarskåp VT RF 550 (VKF RF 2-4) 43. RSK LK Fördelarskåp VT RF 800 (VKF RF 5-9) 43. RSK LK Fördelarskåp VT RF 1150 (VKF RF 10-12) 44. RSK LK Sockel VT RF 550, tillbehör för utvändigt montage 44. RSK LK Sockel VT RF 800, tillbehör för utvändigt montage 44. RSK LK Sockel VT RF 1150, tillbehör för utvändigt montage LK Trådlös Rumsreglering ICS RF (NO) 40. RSK LK Termostat ICS-RF vit, högblank RSK LK Termostat ICS-RF svart, högblank RSK LK Termostat ICS-RFsilvergrå 41. RSK LK Mottagarenhet ICS-RF RSK LK Mottagarenhet ICS-RF 8 RSK LK Repeater ICS 39. RSK LK Extern Givare ICS 33. RSK LK Ställdon 34. RSK LK Fördelarreglering. Obs! Komplettera med LK Halvkoppling (19.) LK Fördelarskåp 45. RSK LK Fördelarskåp INB 2-6 B 540 (VKF RF 2-4) 45. RSK LK Fördelarskåp INB 7-12 B 800 (VKF RF 5-9) 45. RSK LK Fördelarskåp INB 2-12 B 1150 (VKF RF 10-12) 46. RSK LK Fördelarskåp UTV 2-6 B 595 (VKF RF 2-5) 46. RSK LK Fördelarskåp UTV 7-12 B 800 (VKF RF 6-9) 46. RSK LK Fördelarskåp UTV 2-12 B 1150 (VKF RF 10-12) SE.33.G

9 Golvvärme Lathundar Tillbehörsguide - LK Gruppfördelare Qmax Tillbehörsguide - LK Gruppfördelare Qmax A LK Gruppfördelare Qmax 1. RSK LK Fördelare Qmax G RSK LK Fördelare Qmax G RSK LK Fördelare Qmax G LK Injusteringsventil OptiFlow 5. RSK LK OptiFlow 2-16 l/min G25 5. RSK LK OptiFlow 4-36 l/min G25 6. RSK LK Övergångsnippel inv/inv G25 x G20 6. RSK LK Övergångsnippel inv/inv G25 x G25 6. RSK LK Övergångsnippel inv/utv G25 x G20 6. RSK LK Övergångsnippel inv/utv G25 x G25 7. RSK LK Halvkoppling G25 x Cu RSK LK Halvkoppling G25 x Cu RSK LK Halvkoppling G25 x Pex 25 x 2,3 LK Anslutningsdetaljer 2. RSK LK Kulventil G40 3. RSK LK Dubbelnippel G40 För skarvning av fl era Qmax Fördelare 4. RSK LK Propp G40 För proppning av Qmax fördelare 8. RSK LK Kulventil rak med termometer 8. RSK LK Kulventil 9. RSK & RSK LK Anslutningskoppling 20 x 2,0 & LK Nippel 25 x G25 För anslutning av LK Golvvärmerör 20 x 2 9. RSK & RSK RSK & RSK LK Anslutningskoppling 25 x 2,3 & LK Nippel 25 x G25 LK Anslutningskoppling 32 x 2,9 & LK Nippel 32 x G25 För anslutning av LK Värmerör 25 x 2,3 samt LK Markvärmerör 25 x 2,3 För anslutning av LK Värmerör 32 x 2,9 10. RSK LK Presskoppling PV 25 x R25 För anslutning av LK Värmerör 25 x 2,3 samt LK Markvärmerör 25 x 2,3 10. RSK LK Presskoppling PV 32 x R25 För anslutning av LK Värmerör 32 x 2,9 11. RSK LK Propp G25 För proppning av icke utnyttjad utgång 12. RSK LK Konsol G40 A Avluftare. Kan ersättas med LK Termometerficka & LK Termometer Beakta behov av avluftning. SE.33.G

10 Schablondimensionering av matningsledning Lathundar Schablondimensionering av matningsledning Golvvärme Utifrån LKs Golvvärmeberäkning avläses värmekr etsfördelarens totalflöde. Finns det ingen beräkning kan flödet utifrån golvvärmeytan approximeras med hjälp av tabellen nedan. Därefter avläses matningsledningens maximala längd (summan av tillopp- och returlängd) i diagrammet nedan. Obs! Schablondimensionering av matningsledningar avser matningen mellan värmekälla och värmekretsfördelare eller i blandade värmesystem mellan shuntgrupp och värmekretsfördelare. I system med två eller fler värmekretsfördelare ska samtliga returledningar förses med injusteringsventil. Injusteringsventil typ LK OptiFlow, väljs enligt tabellen nedan. Golvvärmeflöde samt val av LK OptiFlow injusteringsventil Golvvärmeyta ( m 2 ) Flöde (l/h) / (l/min) LK OptiFlow, flödesområde (l/min) / 2, / / 7, / / / 12, / / / 17, / / 22, / / 27, / Flödet är beräknat vid 50W/m 2 och Δt 7. LK OptiFlow injusteringsventil. Matningsledning Flöde l/h LK Universalrör AX25 (25 x 3,5) LK Värmerör 25 x 2,3 LK Värmerör 32x2,9 / LK PAL 32 x 3,0 LK Universalrör A40 x 3, Längd m (tillopp + retur) Diagrammet är baserat på max tryckfall 5 kpa i matningsledningarna. SE.33.G

11 Golvvärme Lathundar Lathund LK Shuntprogram Lathund LK Shuntprogram För Golvvärme-, Radiator-, Ventilationssystem m.m. Samtliga priser är LKs bruttopris ex. moms. ( ) Pris: kr LK Minishunt M60 (RSK ) Liten kompakt shuntgrupp för anslutning av enstaka golvvärmekretsar till radiatorsystem. Omkopplingsbar för 1- och 2-rörssystem. Kan kompletteras med LK Minikretsfördelare för 2-4 kretsar. Levereras med 2 m kapillärförbunden termostat. Kan kompletteras med elektronisk rumsreglering. Max golvvärmeyta ca 60 m2. Tillägg för LK Minifördelare 2, 3 resp. 4 kretsar: 772 kr, 954 kr resp kr. Trådförbunden Elektronisk rumsreglering till LK Minishunt M60 Komplement till LK Minishunt för elektronisk reglering av rumstemperatur. Större valfrihet vid placering av rumsgivare. Inställning görs på rumsgivaren i rummet. Förbättrad reglernoggrannhet då rumsgiva ren oftast kan placeras mer representativt. Består av: LK Transformator (RSK ), LK Rumstermostat S1 (RSK ), LK Ställdon (RSK ) samt LK Kopplingsplint 1 (RSK ). Pris: kr Pris: kr LK Shunt 2/3-2,5 (RSK ) Komplett shuntgrupp i rakt utförande. Vändbar, d.v.s. kan anslutas i vänster- eller högerutförande. Omkopplingsbar mellan 2- och 3-vägsutförande. Levereras i manuellt utförande och kan kompletteras med LK Styr. Konsol ingår. Injusteringsventil LK OptiFlow på primärsidan. Styrventil = sätesventil kvs 2,5. Max golvvärmeyta ca 300 m2. LK Shunt 2/3-4,0 (RSK ) Komplett shuntgrupp i rakt utförande. Vändbar, d.v.s. kan anslutas i vänster- eller högerutförande. Omkopplingsbar mellan 2- och 3-vägsutförande. Levereras i manuellt utförande och kan kompletteras med LK Styr. Konsol ingår. Injusteringsventil typ STAD på primärsidan. Styrventil = sätesventil kvs 4,0. Max golvvärmeyta ca 700 m 2. Pris: kr LK Shunt 2/3-6,3 (RSK ) Komplett shuntgrupp i rakt utförande. Vändbar, d.v.s. kan anslutas i vänster- eller högerutförande. Omkopplingsbar mellan 2- och 3-vägsutförande. Levereras i manuellt utförande och kan kompletteras med LK Styr. Konsol ingår. Injusteringsventil typ STAD på primärsidan. Styrventil = sätesventil kvs 6,3. Max golvvärmeyta ca 1000 m 2. Pris: kr Pris: kr Trådlös Rumsreglering till LK Minishunt M60 Komplement till LK Minishunt för elektronisk reglering av rumstemperatur. Större valfrihet vid placering av rumsgivare. Inställning görs på rumsgivaren i rummet. Förbättrad reglernoggrannhet då rumsgivaren oftast kan placeras mer representativt. Består av: LK Termostat ICS-RF (RSK ), LK Ställdon (RSK ) samt LK Mottagarenhet ICS-RF1 (RSK ). LK Fördelarshunt VS (RSK ) Kompakt shuntgrupp i vinkel som kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare. Vändbar, d.v.s. kan anslutas i vänster- eller högerutförande. Cirkulationspump Grundfos Alpha 2L med automatisk varvtalsreglering. Integrerad maxbegränsning av framlednings temperatur. Levereras i manuellt utförande och kan kom pletteras med LK Styr v.3. Konsol ingår. 2 vägs styrventil = sätesventil kvs 2,5. Kan placeras i shuntskåp tillsammans med värmekretsfördelaren. Max golvvärmeyta ca 200 m 2. Pris: kr Pris: kr Pris: kr LK Shunt UHP-6,3 (RSK ) Kompakt shuntgrupp i vinkel som kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare. Vändbar, d.v.s. kan anslutas i vänster- eller högerutförande. Levereras i manuellt utförande och kan kompletteras med LK Styr. Konsol ingår. Maxbegränsningstermostat med dykgivare. Styrventil = sätesventil kvs 6,3. Max golvvärmeyta ca 240 m 2. LK Styr v.3 (RSK ) Reglerutrustning för komplement till samtliga shuntgrupper i LK Shuntprogram (gäller ej LK Minishunt). Komplett sats bestående av reglercentral med väderstyrd värmereglering och med program för temperatursänkning och pumpstyrning, ventilställdon med handmanöverdon, utomhusgivare och framledningsgivare. Allmän information Max golvvärmeytor är baserade på ett värmebehov på max 50 W/m 2. Samtliga shuntgrupper utom LK Shunt UHP är avsedda för system med huvudpump. SE.33.G

12 Lathundar Lathund LK Minishunt M60 (RSK ) Lathund LK Minishunt M60 (RSK ) Golvvärme 1. V entilhus 2. Omkoppling mellan 1- och 2-rör 3. Termostat 2 m kapillärrör 4. Anslutning primärt värmesystem (tillopp) CU15 / R20 utv. 5. Anslutning primärt värmesystem (retur) CU15 / R20 utv. 6. Maxtemperaturbegränsar e 7. Returventil 8. Anslutning för systempåfyllnad G15 9. A vluftningsventil 10. VF-Ventil 11. Cirkulationspump 12. Anslutning golvvärme (tillopp) G15 inv. 13. Anslutning golvvärme (retur) G15 inv. 14. Konsol Schablondimensionering för LK Golvvärme med LK Minishunt M60 Tabellen är baserad på en värmeavgivning vid D.V.U.T. på ca 50 W/m2 och för en inomhustemperatur på 20 ºC. Primärtemperatur är beräknad till 55 ºC och med en golvvärmetemperatur på ca 40/33 ºC. Förläggningssystem 1-7 r espektive är beräknade med 14 mm lamellparkett. System 8 och 9 är beräknade med 22 mm lamellparkett. 5m 2 10m 2 15m 2 20m 2 25m 2 30m 2 35m 2 40m 2 45m 2 50m 2 55m 2 60m 2 1. Golvvärmelist t 8 c/c 120 mm 1x43m 2x43m 3x43m 4x43m 2. Golvvärmelist 12 c/c 150 mm 1x35m 1x70m 2x53m 2x70m 3x58m 3x70m 4x61m 4x70m 3. Golvvärmelist 16 c/c 320 mm 1x17m 1x35m 1x52m 2x35m 2x44m 2x53m 3x41m 3x46m 3x53m 4x44m 4x48m 4. Golvvärmelist 16 c/c 240 mm 1x23m 1x46m 1x69m 2x46m 2x58m 2x69m 3x54m 3x61m 3x69m 4x58m 4x63m 4x69m 5. Golvvärmelist 16 c/c 160 mm 1x35m 1x70m 1x105m 2x70m 2x88m 3x70m 3x82m 3x93m 4x79m 4x88m 4x96m 6. Golvvärmelist 20 c/c 300 mm 1x19m 1x38m 1x57m 1x76m 2x48m 2x57m 2x67m 2x76m 3x57m 3x63 3x70m 3x76m 7. Trä 22 rördim. X16 c/c 200 mm 1x29m 1x57m 2x43m 2x57m 2x70m 3x57m 3x67m 3x76m 4x64m 4x70m 4x78m 4x85m 8. Bjälklagsplåt 16 c/c 200 mm 1x29m 1x57m 2x43m 2x57m 3x48m 3x57m 4x50m 4x57m 9. Glespanel med golvvärmeplåt 1x29m 1x57m 2x43m 2x57m 3x48m 3x57m 4x50m 4x57m 16 c/c 200 mm 10. Flytande golv EPS 30 rördim. 1x29m 1x57m 1x85m 2x57m 2x70m 2x85m 3x67m 3x76m 4x64m 4x70m 4x78m 4x85m X16 c/c 200 mm 11. Flytande golv EPS 50 rördim. 1x29m 1x57m 1x85m 2x57m 2x70m 2x85m 3x67m 3x76m 4x64m 4x70m 4x78m 4x85m X16 c/c 200 mm 12. Trä 22 XPE rördim. X16 1x29m 1x57m 1x85m 2x57m 2x70m 2x85m 3x67m 3x76m 4x64m 4x70m 4x78m 4x85m c/c 200 mm 13. EPS 16 rördim 12 c/c 150 1x35m 1x70m 2x53m 2x70m 3x58m 3x70m 4x61m 4x70m LK Minishunt är avsedd för inkoppling på utetemperaturstyrt värmesystem med huvudpump. T änk på att alltid placera minishunten som högsta punkt i golvvärmeinstallationen. Detta för att garantera avluftningsfunktionen. SE.33.G

13 Golvvärme Lathundar Lathund LK Minishunt M60 (RSK ) Tillbehörsguide LK Minishunt M60 Tillbehör golvvärmeanslutning: För anslutning av en golvvärmekrets i dim 8. 2 st. LK PushFit 8 single G15 utv. gg. RSK LK Trådlös rumsreglering ICS-RF LK Termostat ICS-RF, RSK LK Mottagarenhet ICS-RF1 (1-kanals), RSK LK Ställdon, RSK För anslutning av 2 golvvärmekretsar i dim 8. 2 st. LK PushFit 8 Duo G15 inv. gg. RSK Kompletera med 2 st.lk Dubbelnippel G15 utv. gg. Art nr För anslutning av 3 golvvärmekretsar i dim 8. 2 st LK PushFit 8 Quattro G15 inv. gg. RSK Kompletera med 2 st. LK Dubbelnippel G15 utv. gg Art nr st LK PushFit 8 Plugg (pluggen används för ombyggnad till tre kretsar).rsk För anslutning av 4 golvvärmekretsar i dim 8. 2 st LK PushFit 8 Quattro G15 inv. gg. RSK Kompletera med 2 st. LK Dubbelnippel G15 utv. gg. Art nr För anslutning av golvvärmekrets i dim 12, 16 eller 20. LK Anslutningskoppling 12xR15 utv. gg. RSK LK Anslutningskoppling 16xR15 utv. gg. RSK LK Anslutningskoppling 20xR15 utv. gg. RSK För anslutning av 2-4 golvvärmekretsar (inkl. anslutningskopplingar) för anslutning av dim 12, 16 eller 20. LK Minifördelare 2-12 RSK LK Minifördelare 3-12 RSK LK Minifördelare 4-12 RSK LK Minifördelare 2-16 RSK LK Minifördelare 3-16 RSK LK Minifördelare 4-16 RSK LK Minifördelare 2-20 RSK LK Minifördelare 3-20 RSK LK Minifördelare 4-20 RSK Tillbehör rumsreglering: LK Elektronisk rumsreglering (trådförbunden) LK Rumstermostat S1, RSK LK Ställdon, RSK LK Transformator, RSK LK Kopplingsplint 1, RSK LK Termostatventilsats Mini (trådförbunden) För elektronisk reglering av respektive krets, trådförbunden LK Rumstermostat S1, RSK LK Termostatventilsats Mini, RSK , dim 12 LK Termostatventilsats Mini, RSK , dim 16 LK Kopplingsbox, RSK LK Termostatventilsats (trådlös) För elektronisk reglering av respektive krets, trådlös LK Termostat ICS-RF, RSK LK Termostatventilsats Mini, RSK , dim 12 LK Termostatventilsats Mini, RSK , dim 16 LK Mottagarenhet ICS-RF8, RSK LK Termostat med 5 m kapillärrörsförbunden givare LK Termostat, RSK Tillbehör övrigt: LK Heater 350 LK Heater 350 är en elektrisk komfortvärmare för golvvärmeinstallationer utförda med LK Minishunt M60. LK Heater mm, RSK LK Heater mm, RSK LK Heater mm, RSK LK Heater mm, RSK LK Skåp M60 VT LK Inbyggnadsskåp M60 VT (avsedd för LK Minishunt M60), RSK LK Inbyggnadsskåp M60 VT-XL, (avsedd för LK Minishunt M60 med mont. minifördelare alt. LK Heater 350) RSK LK Utvändigt Skåp M60 VT, (avsedd för LK Minishunt M60) RSK LK Utvändigt Skåp M60 VT-XL, (avsedd för LK Minishunt M60 med mont. minifördelare alt. LK Heater 350) RSK SE.33.G

14 Rör LK Golvvärme-/Universalrör PE-Xa Prislista Golvvärme RSK nr. Dim PE-X rör Rörtyp Längd Vikt Pris/Enhet x 1 Golvvärmerör 45 m 1,5 kg 530, x 1 Golvvärmerör 90 m 3,0 kg 1 010, x 1 Golvvärmerör 180 m 6,0 kg 1 955, x 2 Golvvärmerör 70 m 5,6 kg 1 330, x 2 Golvvärmerör 140 m 11,2 kg 2 670, x 2 Golvvärmerör 600 m 42,0 kg , X16 (16 x 2,2) Universalrör 75 m 8,2 kg 1 680, X16 (16 x 2,2) Universalrör 120 m 11,4 kg 2 625, X16 (16 x 2,2) Universalrör 160 m 15,1 kg 3 500, X16 (16 x 2,2) Universalrör 200 m 18,9 kg 4 370, X16 (16 x 2,2) Universalrör 500 m 46,0 kg , x 2 Värmerör 75 m 10,5 kg 1 650, x 2 Värmerör 120 m 16,3 kg 2 640, x 2 Värmerör 160 m 21,5 kg 3 520, x 2 Värmerör 240 m 26,3 kg 5 280, x 2 Värmerör 300 m 32,8 kg 6 220, x 2 Värmerör 360 m 46,5 kg 7 470, x 2 Värmerör 500 m 54,8 kg ,00 LK Värmerör PE-Xa RiR RSK nr. Dim PE-X rör Dim tomrör Längd Vikt Pris/Enhet x 2,3 mm 34 mm 50 m 15,5 kg 2 900, x 2,9 mm 40 mm 25 m 12,9 kg 2 430, x 2,9 mm 40 mm 50 m 28,0 kg 4 770,00 LK Tomrör HD-PE RSK nr. Dim tomrör Längd Vikt Pris/Enhet mm 50 m 3,6 kg 498, mm 50 m 5,6 kg 695,00 13

15 Golvvärme Prislista Ingjutning i betong LK Systemskiva 30 RSK nr. Rördim Höjd Yta Vikt Pris/Enhet mm 30 mm 10,2 m² 12 kg 1 525,00 LK Golvvärmelist RSK nr. Rördim. Längd Höjd Vikt Pris/Enhet mm 1,2 m 10 mm 0,12 kg 27, mm 1,2 m 14 mm 0,15 kg 29, mm 2 m 25 mm 0,6 kg 45, mm 4 m 25 mm 1,1 kg 91, mm 2 m 25 mm 0,8 kg 57, mm 4 m 25 mm 1,6 kg 110,50 LK Rörhållarbygel RSK nr. Rördim Längd Pris/Enhet mm 65 mm 2, mm 42 mm 2,30 LK Bygelpistol och LK Pistolbyglar RSK nr. Art Längd Rördim Pris/Enhet Bygelpistol , Pistolbygel 40 mm , Pistolbygel 50 mm ,00 14

16 LK Rörhulling Prislista Golvvärme RSK nr. Dim Längd Pris/Enhet mm 2,90 LK Rörhulling RSK nr. Dim Längd Pris/Enhet mm 95 mm 3,75 LK Rörclips RSK nr. Dim Längd Pris/Enhet mm 3,20 15

17 Golvvärme Prislista På golvbjälkar LK HeatFloor 22, Spårskiva RSK nr. B x L x H Vikt Kvalitetsklass Pris/Enhet x 1800 x 22 mm 16 kg V20 230, x 1800 x 22 mm 16 kg V ,00 LK HeatFloor 22, Vändskiva RSK nr. B x L x H Vikt Kvalitetsklass Pris/Enhet x 595 x 22 mm 7 kg V20 146, x 595 x 22 mm 7 kg V ,50 LK Värmefördelningsplåt 16/190 RSK nr. B x L Vikt Pris/Enhet x 1150 mm 0,3 kg 32,80 LK Bjälklagsplåt 16 RSK nr. B x L Vikt Pris/Enhet x 300 mm 1,0 kg 60,10 16

18 På bärande golv LK Spårskiva EPS 30/50 Prislista Golvvärme RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 1200 x 30 mm 0,7 kg 81, x 1200 x 50 mm 1,2 kg 118,00 LK Vändskiva EPS 30/50 RSK nr. B x H x L Vikt Pris/Enhet x 1200 x 30 mm 0,3 kg 85, x 1200 x 50 mm 0,5 kg 92,00 LK Värmefördelningsplåt 16/190 RSK nr. B x L Vikt Pris/Enhet x 1150 mm 0,3 kg 32,80 LK Värmefördelningsplåt 16/280 RSK nr. B X L Vikt Pris/Enhet x 1150 mm 0,4 kg 43,00 LK Spårskiva EPS 16 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 1200 x 16 mm 1,5 kg 311,00 LK Vändskiva EPS 16 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 300 x 16 mm 0,1 kg 39,60 LK Matarskiva EPS 16 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 300 x 16 mm 0,1 kg 39,60 17

19 Golvvärme Prislista LK Stegljudsskiva Silencio 36 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 1800 x 36 mm 10,4 kg 528,00 LK Vändskiva Silencio 36 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 1800 x 36 mm 5,2 kg 412,00 LK Matarskiva Silencio 36 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 1800 x 36 mm 10,4 kg 572,00 LK Golvvärmelist RSK nr. Rördim. Längd Höjd Vikt Pris/Enhet mm 1,2 m 10 mm 0,12 kg 27, mm 1,2 m 14 mm 0,15 kg 29,30 LK Spikklammer RSK nr. Dim Påse Spiklängd Klammerhöjd Pris/Enhet mm 40 st 15 mm 10 mm 31,00 LK Vändskiva XPE 22 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 300 x 22 mm 0,49 kg 177,00 LK Värmefördelningsplåt 12 RSK nr. B x L Vikt Pris/Enhet x 1150 mm 0,22 kg 30,00 18

20 Lim & Primer LK Bostik Multi Tac Prislista Golvvärme RSK nr. Volym Pris/Enhet l 536,00 LK Kiilto Flytfix RSK nr. Vikt Pris/Enhet kg 363,00 LK Kiilto Fixbinder RSK nr. Volym Pris/Enhet liter 321,00 LK Kiilto Start Primer RSK nr. Volym Pris/Enhet liter 326,00 LK Kiilto Rot & Värmegolvspackel RSK nr. Vikt Pris/Enhet kg 240,00 LK Armeringsnät -2,5 RSK nr. Vikt Pris/Enhet ,07 kg 90,00 19

Rinkaby Rör - för privatperson och företag. 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär

Rinkaby Rör - för privatperson och företag. 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär Katalog Nr 27 1/3-13 Ett kvalitetslexikon för företag, rörmontörer och privatpersoner 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär Rinkaby Rör - för privatperson

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket 10 - n

LK Värmeväxlarpaket 10 - n LK Värmeväxlarpaket 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 8 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 solvärme Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Byt och förnya minska din energianvändning INLEDNING ROT betyder renovering, om- och tillbyggnad. Denna

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning PBD SE 1344-8 NIBE TM F47 63941 Frånluftsvärmepump NIBE TM F47 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläktar

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Stainless Steel Edition Allt-Som-Behövs-tank för installation av värmepumpar Art 402013 (ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump,

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

30 år. Välkommen till Relek. Jubileumskatalog. www.relek.se. www.relek.se TEL: 0451-62029

30 år. Välkommen till Relek. Jubileumskatalog. www.relek.se. www.relek.se TEL: 0451-62029 www.relek.se TEL: 0451-62029 Välkommen till Relek Relek Produktion AB firar 30 år och har sedan starten 1982 arbetat med elpatroner och effektstyrningar som grund. Genom åren har vi utökat vårt sortiment

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

EVR-CA Plint Reglersystem

EVR-CA Plint Reglersystem A01026 Teknisk data Reglercentral EVR-CA är en elektronisk enhet för automatisk reglering av framledningsvattnets temperatur. Centralen arbetar med signaler från givare för utomhustemperatur, framledningstemperatur

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer