LK Golvvärme, Universal, Boendesprinkler, Markvärme, Conex, Push-Fit, >B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LK Golvvärme, Universal, Boendesprinkler, Markvärme, Conex, Push-Fit, >B

Transkript

1 LK Golvvärme, Universal, Boendesprinkler, Markvärme, Conex, Push-Fit, >B<Press, Pressverktyg, Armatur LK Prislista 2012

2 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. För aktuellt sortiment och dokumentation, se Innehållsförteckning Prislista 2012 Lathundar LK Golvvärme... 2 LK Golvvärme LK Universal LK Boendesprinkler LK Markvärme LK Conex LK Push-Fit LK >B<Press LK >B<Press Elförzinkat LK >B<Press Gas LK Pressverktyg LK Armatur Artikelregister

3 Golvvärme Lathundar Lathund LK Golvvärme Lathund LK Golvvärme Gör så här: Multiplicera byggytan med valt golvvärmesystem och rörlig fördelarkostnad. Avsluta med att addera grundpriset för vår fördelare och kostnaden för rumsreglering. Pris och materialåtgång är baserat på ett värmebehov på max 50 W/m². Samtliga priser är LKs bruttopris exklusive moms. Arbetskostnader tillkommer. Angivet m 2 -pris är baserat på nettoåtgång av r ör. På gr und av att r ör endast försäljs i hela ringar kan priset påverkas något. ( ) LK Golvvärmelist 16 LK Systemskiva 30 LK Heat Floor 22 LK Bjälklagsplåt LK Golvvärmelist 16 Pris per m 2 (c/c 240) kr Pris per m 2 (c/c 320) kr I priset ingår LK Universalrör X16, golvvärmelist samt rörhållarbygel. LK Golvvärmelist 16 används vid ingjutning i betong. Listen fästs i underliggande isolering med rörhållarbyglar. Vid tvåskiktsgjutning fästs listen med hjälp av spikpistol. LK Systemskiva 30 Pris per m 2 (c/c 240) kr Pris per m 2 (c/c 320) kr I priset ingår LK Universalrör X16, systemskiva samt rörhållarbygel. LK Systemskiva 30 används som tilläggsisolering när rören ska monteras i ett mellanbjälklag med tvåskiktsgjutning. Detta för att förhindra för stora värmeförluster till våningen under. LK HeatFloor 22 med vändskiva Pris per m kr I priset ingår LK Universalrör X16, värmefördelningsplåt 16, spårskiva 22 mm samt spårvändskiva. LK HeatFloor 22 används som bärande undergolv vid montering av golvvärme i träbjälklag. LK Universalrör X16 förläggs i värmefördelningsplåtar. Röret vänder med hjälp av av spårvändskivan. LK Bjälklagsplåt Pris per m kr I priset ingår LK Universalrör X16 samt bjälklagsplåt. Systemet används i träbjälklag där golvreglarna har ett inbördes c/c-avstånd på 600 mm. Bjälklagsplåten läggs i regelfackens längdriktning och spikas fast på reglarnas ovansida. Bygghöjd motsvarande bjälklagsplåtens bygghöjd, d.v.s. 0,5 mm. Konstruktionen kräver ett bärande övergolv. Materialåtgång för LK Golvvärmelist 16 LK Universalrör 16 c/c ,0 m/m 2 golvyta LK Universalrör 16 c/c ,6 m/m 2 golvyta LK Universalrör 16 c/c ,5 m/m 2 golvyta LK Golvvärmelist 16,4 m... 0,3 st/m 2 golvyta LK Golvvärmelist 16,2 m... 0,6 st/m 2 golvyta LK Rörhållarbygel... 3,0 st/m 2 golvyta Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. Materialåtgång för LK Systemskiva 30 LK Universalrör X16 c/c ,0 m/m 2 golvyta LK Universalrör X16 c/c ,6 m/m 2 golvyta LK Universalrör X16 c/c ,5 m/m 2 golvyta LK Systemskiva fp/10 m 2 golvyta Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. Materialåtgång för LK HeatFloor 22 LK Universalrör 16 c/c ,7 m/m 2 golvyta LK HeatFloor 22 Spårskiva... 1,0 st/m 2 exkl. vändzonsyta LK HeatFloor 22 Vändskiva... 1,4 st/m vändzon LK Värmefördelningsplåt ,0 st/ m 2 golvyta Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. Vändzonsyta i m 2 = antalet spårvändskivor x 0,48. Materialåtgång för LK Bjälklagsplåt LK Universalrör X16 c/c ,7 m/m 2 golvyta LK Bjälklagsplåt... 3,6 st/m 2 golvyta Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. SE.33.G

4 LK Värmefördelningsplåt i glespanel LK Värmefördelningsplåt i glespanel Pris per m kr I priset ingår LK Universalrör X16 samt värmefördelningsplåt 16. Systemet används vanligtvis när golvreglarna i ett träbjälklag inte har ett c/c-avstånd på 600 mm. Glespanel spikas tvärs bjälklagsriktningen. Värmefördelningsplåten läggs i spåren mellan glespanelen. Bygghöjd motsvarande glespanelens höjd, 28 mm. Konstruktionen kräver ett bärande övergolv. Lathundar Lathund LK Golvvärme Materialåtgång för LK Värmefördelningsplåt LK Universalrör X16 c/c ,7 m/m 2 golvyta LK Värmefördelningsplåt ,0 st/m 2 golvyta Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. Golvvärme LK Spårskiva EPS 30/50 LK Spårskiva EPS 16 LK Golvvärmelist 8 LK Golvvärmelist 12 LK Spårskiva EPS 30/50 Pris per m /460 kr I priset ingår LK Universalrör X16, värmefördelningsplåt, spårskiva 30 alt. 50 mm samt vändskiva. Systemet används när man ska montera golvvärme på ett bärande golv som saknar isolering nedåt. Lämplig för befi ntlig platta på mark samt i källarutrymmen. LK Spårskiva EPS 16 Pris per m kr I priset ingår LK Golvvärmerör 12 x 2, spårskiva 16 mm, vändskiva samt matarskiva. LK Spårskiva EPS 16 kan antingen läggas flytande eller limmas mot bärande underlag. Eftersom skivan har en mycket låg bygghöjd är den väl lämpad att använda vid renovering/ombyggnad. Under förutsättning att man limmar skivan mot ett bärande underlag kan man montera klinker direkt mot skivan utan något bygghöjdsökande mellangolv. Skivan är försedd med hellimmad aluminiumplåt som fördelar värmen jämt över golvytan. Som övergolv kan man välja parkett, klinker eller plastmatta. LK Golvvärmelist 8 Pris per m kr I priset ingår LK Golvvärmerör 8 x 1 samt golvvärmelist 8. Systemet är avsett för t.ex. badrumsrenoveringar. Röret monteras i golvvärmelisten. Rör och list spacklas eller gjuts in i betong. LK Golvvärmelist 12 Pris per m kr I priset ingår LK Golvvärmerör 12 x 2 samt golvvärmelist 12. Systemet är avsett för t.ex. badrumsrenoveringar. Röret monteras i golvvärmelisten. Rör och list spacklas eller gjuts in i betong. Materialåtgång för LK Spårskiva EPS 30/50 LK Universalrör X16 c/c ,7 m/m 2 golvyta LK Värmefördelningsplåt ,2 st/m 2 golvyta LK Spårskiva EPS... 1,5 st/m 2 exkl. vändzonsyta LK Vändskiva EPS 30/ ,9 st/m vändzon Max slinglängd ca. 90 m vid 50 W/m 2. Vändzonsyta i m 2 = antalet vändskivor EPS x 0,36 Materialåtgång för LK Spårskiva EPS 16 LK Golvvärmerör 12 c/c ,0 m/m 2 golvyta LK Spårskiva EPS ,5 st/m 2 exkl. vändzonsyta LK Vändskiva EPS ,66 st/m vändzon LK Matarskiva EPS ,4 st/m 2 golvvärmeyta Max slinglängd ca. 70 m vid 50 W/m 2. Vändzonsyta i m 2 = antalet vändskivor EPS x 0,18 Materialåtgång för LK Golvvärmelist 8 LK Golvvärmerör 8 x 1 c/c ,0 m/m 2 golvyta LK Golvvärmelist ,7 st/m 2 golvyta Max slinglängd ca. 45 m vid 50 W/m 2. Materialåtgång för LK Golvvärmelist 12 LK Golvvärmerör 12 x 2 c/c ,0 m/m 2 golvyta LK Golvvärmelist ,7 st/m 2 golvyta Max slinglängd ca. 70 m vid 50 W/m 2. SE.33.G

5 Golvvärme Lathundar Lathund LK Golvvärme LK Värmekretsfördelare RF tillkommer med: Grundpris: 1500 kr Rörlig fördelarkostnad: 48 kr/m 2 byggyta LK Rumsreglering BAS LK Rumsreglering BAS är ett trådförbundet reglersystem med självmoduleringsteknik för LK Golvvärme. Utrustningen består av LK Rumstermostat S1, LK Kopplingsbox NO samt LK Ställdon NO. Systemet har inbyggd motionering av ställdon samt via ett potentialfritt relä möjlighet för styrning av värmesystemets pump. LK Rumsreglering BAS (trådförbunden) tillkommer med: 1 rum: 1500 kr 2 rum: 2600 kr 3 rum: 3300 kr 4 rum: 3900 kr 5 rum: 4500 kr 6 rum: 5200 kr LK Rumsreglering ICS-W LK ICS-W är ett trådförbundet reglersystem för LK Golvvärme. Utrustningen består av LK Termostat ICS-W, LK Mottagarenhet ICS-W samt LK Ställdon NO. Termostaterna är som standard försedd med display och fi nns i högblank vit, högblank svart samt silverfärg. Nedanstående pris är baserat på högblank vit termostat. Systemet erbjuder en mängd smarta funktioner såsom: självmoduleringsteknik som standard, motionering av ställdon, möjlighet för fjärrstyrning via mobiltelefon (med ansluten GSM switch), adaptivt veckoprogram, semesterfunktion, loggning/analysfunktion samt reläer för styrning av värmekälla och pump. LK Rumsreglering ICS-W (trådförbunden) tillkommer med: 1 rum: 2400 kr 2 rum: 4500 kr 3 rum: 5500 kr 4 rum: 6400 kr 5 rum: 7300 kr 6 rum: 8300 kr LK Rumsreglering ICS-RF LK ICS-RF är ett trådlöst reglersystem för LK Golvvärme. Signalöverföring mellan termostat och mottagarenhet sker trådlöst. Utrustningen består av LK Termostat ICS-RF, LK Mottagarenhet ICS-RF samt LK Ställdon NO Termostaterna är som standard försedda med display och fi nns i högblank vit, högblank svart samt silverfärg. Nedanstående pris är baserat på högblank vit termostat. Systemet erbjuder en mängd smarta funktioner såsom: självmoduleringsteknik som standard, möjlighet för fjärrstyrning via mobiltelefon (med ansluten GSMswitch), adaptivt veckoprogram, semesterfunktion, loggning/analysfunktion samt reläer för styrning av värmekälla och pump. LK Rumsreglering ICS-RF (trådlös) tillkommer med: 1 rum: 3000 kr 2 rum: 5500 kr 3 rum: 6600 kr 4 rum: 7700 kr 5 rum: 8700 kr 6 rum: 9700 kr SE.33.G

6 Lathund LK Värmekretsfördelare RF Lathundar Lathund LK Värmekretsfördelare RF Golvvärme Tillbehörsguide LK Värmekretsfördelare RF 1. RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF 3 1. RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF 5 1. RSK LK VKF RF 6 1. RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF 8 1. RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF RSK LK VKF RF LK Anslutningsdetaljer 2. RSK LK Anslutningskoppling RF 12x2,0 2. RSK LK Anslutningskoppling RF 16x2,0/2,2 2. RSK LK Anslutningskoppling RF 17x2,0 2. RSK LK Anslutningskoppling RF 20x2,0 2. RSK LK Anslutningskoppling 20x2,8 2. RSK LK Anslutningskoppling RF Cu 12x1 2. RSK LK Anslutningskoppling RF Cu 15x1 3. RSK LK Pressanslutningskoppling dim 16x2,0/2,2 3. RSK LK Pressanslutningskoppling dim 20x2,0 3. RSK LK Pressanslutningskoppling dim 20x2,8 4. RSK LK Skruvlock 5. RSK LK By-Pass RF 6. RSK LK By-Pass Delta P RF 7. RSK LK Automatisk avluftare RF 8. RSK LK Kulventil Rak G25 utv/inv 9. RSK LK Kulventil Vinkel G25 utv/inv 10. RSK LK Märkbricka R 11. RSK LK Manometer RF LK Rörböjningsstöd 12. RSK LK Rörböjningsstöd PL RSK LK Rörböjningsstöd öppet RSK LK Rörböjningsstöd PL RSK LK Rörböjningsstöd RSK LK Fixeringsplatta (till LK Rörböjningsstöd 16) 15. RSK LK Rörböjningsstöd PL RSK LK Rörböjningsstöd PL 40 LK Injusteringsventil 16. RSK LK OptiFlow 2-16 l/min, G RSK LK OptiFlow 4-36 l/min, G RSK LK Övergångsnippel inv/inv G25/G RSK LK Övergångsnippel inv/inv G25/G RSK LK Övergångsnippel inv/utv G25/G RSK LK Övergångsnippel inv/utv G25/G RSK LK Halvkoppling G25xCu RSK LK Halvkoppling G25xCu RSK LK Halvkoppling G25 Pex-rör 25x2,3 SE.33.G

7 Golvvärme Lathundar Lathund LK Värmekretsfördelare RF LK Anslutningsset till matningsledning 20. RSK LK Anslutningsset Rak R25 utv/25x2,3 20. RSK LK Anslutningsset Rak R25 utv/32x2,9 20. RSK LK Kopplingsset AX25 (25x3,5). Obs! Komplettera med Conex Rak G25 utv/cu RSK LK Anslutningsset Vinkel R25 utv/25x2,3 21. RSK LK Anslutningsset Vinkel R25 utv/32x2,9 21. RSK LK Kopplingsset AX25 (25x3,5). Obs! Komplettera med Conex Vinkel G25 utv/cu b LK Presskoppling till matningsledning 22. RSK LK Presskoppling PV Rak 25xR25 utv (25x2,3/2,5). 22. RSK LK Presskoppling PV Rak 32xR25 utv(32x2,9/3,0). 22. RSK LK Presskoppling Rak AX25xR25 utv (25x3,5) 23. RSK LK Presskoppling PV Vinkel 25xR25 utv(25x2,3/2,5). 31a RSK LK Presskoppling Vinkel 25xR20 utv (25x3,5) Obs! Komplettera med en bussning G20 inv/g25 utv. 23. RSK LK PressPex Vinkel 32xR25 utv (32x2,9/3,0). 33 LK Matningsledningar 24. RSK LK Universalrör PE-X RiR X25 (25x3,5) 50 m 24. RSK LK Universalrör A (PAL) RiR A25 (25x3,5) 50 m 25. RSK LK Universalrör A (PAL) (25x3,5) 3,2 m/lgd 25. RSK LK Universalrör A (PAL) (32x3,0) 3,2 m/lgd 26. RSK LK Värmerör PE-X RiR (25x2,3) 50 m 26. RSK LK Värmerör PE-X RiR (32x2,9) 25 m 26. RSK LK Värmerör PE-X RiR (32x2,9) 50 m LK Trådförbunden Rumsreglering ICS W (NO) 36. RSK LK Termostat ICS-W vit, högblank RSK LK Termostat ICS-W svart, högblank RSK LK Termostat ICS-W silvergrå 37. RSK LK Mottagarenhet ICS-W RSK LK Mottagarenhet ICS-W RSK LK Extern Givare ICS 33. RSK LK Ställdon 34. RSK LK Fördelarreglering. Obs! Komplettera med LK Halvkoppling (19.) LK Trådförbunden rumsreglering Bas S1 (NO) 24V AC 27. RSK LK Rumstermostat S1 28. RSK LK Rumstermostat S1 Dti (dold temp. inst.) 29. RSK LK Rumstermostat S1 EXT 30. Art.nr LK Skyddshuv RSK LK Täckram S1 31 a. RSK LK Kopplingsbox (NO) 230/24V AC 31 b. RSK LK Kopplingsplint RSK LK Extern givare S1 (golvgivare) 33. RSK LK Ställdon 34. RSK LK Fördelarreglering. Obs! Komplettera med LK Halvkoppling (19.) 35. RSK LK Transformator 230/24 V AC SE.33.G

8 Lathundar Lathund LK Värmekretsfördelare RF Golvvärme LK Fördelarskåp VT RF, i enlighet med Branschregler Säker Vatteninstallation RSK LK Fördelarskåp VT RF 550 (VKF RF 2-4) 43. RSK LK Fördelarskåp VT RF 800 (VKF RF 5-9) 43. RSK LK Fördelarskåp VT RF 1150 (VKF RF 10-12) 44. RSK LK Sockel VT RF 550, tillbehör för utvändigt montage 44. RSK LK Sockel VT RF 800, tillbehör för utvändigt montage 44. RSK LK Sockel VT RF 1150, tillbehör för utvändigt montage LK Trådlös Rumsreglering ICS RF (NO) 40. RSK LK Termostat ICS-RF vit, högblank RSK LK Termostat ICS-RF svart, högblank RSK LK Termostat ICS-RFsilvergrå 41. RSK LK Mottagarenhet ICS-RF RSK LK Mottagarenhet ICS-RF 8 RSK LK Repeater ICS 39. RSK LK Extern Givare ICS 33. RSK LK Ställdon 34. RSK LK Fördelarreglering. Obs! Komplettera med LK Halvkoppling (19.) LK Fördelarskåp 45. RSK LK Fördelarskåp INB 2-6 B 540 (VKF RF 2-4) 45. RSK LK Fördelarskåp INB 7-12 B 800 (VKF RF 5-9) 45. RSK LK Fördelarskåp INB 2-12 B 1150 (VKF RF 10-12) 46. RSK LK Fördelarskåp UTV 2-6 B 595 (VKF RF 2-5) 46. RSK LK Fördelarskåp UTV 7-12 B 800 (VKF RF 6-9) 46. RSK LK Fördelarskåp UTV 2-12 B 1150 (VKF RF 10-12) SE.33.G

9 Golvvärme Lathundar Tillbehörsguide - LK Gruppfördelare Qmax Tillbehörsguide - LK Gruppfördelare Qmax A LK Gruppfördelare Qmax 1. RSK LK Fördelare Qmax G RSK LK Fördelare Qmax G RSK LK Fördelare Qmax G LK Injusteringsventil OptiFlow 5. RSK LK OptiFlow 2-16 l/min G25 5. RSK LK OptiFlow 4-36 l/min G25 6. RSK LK Övergångsnippel inv/inv G25 x G20 6. RSK LK Övergångsnippel inv/inv G25 x G25 6. RSK LK Övergångsnippel inv/utv G25 x G20 6. RSK LK Övergångsnippel inv/utv G25 x G25 7. RSK LK Halvkoppling G25 x Cu RSK LK Halvkoppling G25 x Cu RSK LK Halvkoppling G25 x Pex 25 x 2,3 LK Anslutningsdetaljer 2. RSK LK Kulventil G40 3. RSK LK Dubbelnippel G40 För skarvning av fl era Qmax Fördelare 4. RSK LK Propp G40 För proppning av Qmax fördelare 8. RSK LK Kulventil rak med termometer 8. RSK LK Kulventil 9. RSK & RSK LK Anslutningskoppling 20 x 2,0 & LK Nippel 25 x G25 För anslutning av LK Golvvärmerör 20 x 2 9. RSK & RSK RSK & RSK LK Anslutningskoppling 25 x 2,3 & LK Nippel 25 x G25 LK Anslutningskoppling 32 x 2,9 & LK Nippel 32 x G25 För anslutning av LK Värmerör 25 x 2,3 samt LK Markvärmerör 25 x 2,3 För anslutning av LK Värmerör 32 x 2,9 10. RSK LK Presskoppling PV 25 x R25 För anslutning av LK Värmerör 25 x 2,3 samt LK Markvärmerör 25 x 2,3 10. RSK LK Presskoppling PV 32 x R25 För anslutning av LK Värmerör 32 x 2,9 11. RSK LK Propp G25 För proppning av icke utnyttjad utgång 12. RSK LK Konsol G40 A Avluftare. Kan ersättas med LK Termometerficka & LK Termometer Beakta behov av avluftning. SE.33.G

10 Schablondimensionering av matningsledning Lathundar Schablondimensionering av matningsledning Golvvärme Utifrån LKs Golvvärmeberäkning avläses värmekr etsfördelarens totalflöde. Finns det ingen beräkning kan flödet utifrån golvvärmeytan approximeras med hjälp av tabellen nedan. Därefter avläses matningsledningens maximala längd (summan av tillopp- och returlängd) i diagrammet nedan. Obs! Schablondimensionering av matningsledningar avser matningen mellan värmekälla och värmekretsfördelare eller i blandade värmesystem mellan shuntgrupp och värmekretsfördelare. I system med två eller fler värmekretsfördelare ska samtliga returledningar förses med injusteringsventil. Injusteringsventil typ LK OptiFlow, väljs enligt tabellen nedan. Golvvärmeflöde samt val av LK OptiFlow injusteringsventil Golvvärmeyta ( m 2 ) Flöde (l/h) / (l/min) LK OptiFlow, flödesområde (l/min) / 2, / / 7, / / / 12, / / / 17, / / 22, / / 27, / Flödet är beräknat vid 50W/m 2 och Δt 7. LK OptiFlow injusteringsventil. Matningsledning Flöde l/h LK Universalrör AX25 (25 x 3,5) LK Värmerör 25 x 2,3 LK Värmerör 32x2,9 / LK PAL 32 x 3,0 LK Universalrör A40 x 3, Längd m (tillopp + retur) Diagrammet är baserat på max tryckfall 5 kpa i matningsledningarna. SE.33.G

11 Golvvärme Lathundar Lathund LK Shuntprogram Lathund LK Shuntprogram För Golvvärme-, Radiator-, Ventilationssystem m.m. Samtliga priser är LKs bruttopris ex. moms. ( ) Pris: kr LK Minishunt M60 (RSK ) Liten kompakt shuntgrupp för anslutning av enstaka golvvärmekretsar till radiatorsystem. Omkopplingsbar för 1- och 2-rörssystem. Kan kompletteras med LK Minikretsfördelare för 2-4 kretsar. Levereras med 2 m kapillärförbunden termostat. Kan kompletteras med elektronisk rumsreglering. Max golvvärmeyta ca 60 m2. Tillägg för LK Minifördelare 2, 3 resp. 4 kretsar: 772 kr, 954 kr resp kr. Trådförbunden Elektronisk rumsreglering till LK Minishunt M60 Komplement till LK Minishunt för elektronisk reglering av rumstemperatur. Större valfrihet vid placering av rumsgivare. Inställning görs på rumsgivaren i rummet. Förbättrad reglernoggrannhet då rumsgiva ren oftast kan placeras mer representativt. Består av: LK Transformator (RSK ), LK Rumstermostat S1 (RSK ), LK Ställdon (RSK ) samt LK Kopplingsplint 1 (RSK ). Pris: kr Pris: kr LK Shunt 2/3-2,5 (RSK ) Komplett shuntgrupp i rakt utförande. Vändbar, d.v.s. kan anslutas i vänster- eller högerutförande. Omkopplingsbar mellan 2- och 3-vägsutförande. Levereras i manuellt utförande och kan kompletteras med LK Styr. Konsol ingår. Injusteringsventil LK OptiFlow på primärsidan. Styrventil = sätesventil kvs 2,5. Max golvvärmeyta ca 300 m2. LK Shunt 2/3-4,0 (RSK ) Komplett shuntgrupp i rakt utförande. Vändbar, d.v.s. kan anslutas i vänster- eller högerutförande. Omkopplingsbar mellan 2- och 3-vägsutförande. Levereras i manuellt utförande och kan kompletteras med LK Styr. Konsol ingår. Injusteringsventil typ STAD på primärsidan. Styrventil = sätesventil kvs 4,0. Max golvvärmeyta ca 700 m 2. Pris: kr LK Shunt 2/3-6,3 (RSK ) Komplett shuntgrupp i rakt utförande. Vändbar, d.v.s. kan anslutas i vänster- eller högerutförande. Omkopplingsbar mellan 2- och 3-vägsutförande. Levereras i manuellt utförande och kan kompletteras med LK Styr. Konsol ingår. Injusteringsventil typ STAD på primärsidan. Styrventil = sätesventil kvs 6,3. Max golvvärmeyta ca 1000 m 2. Pris: kr Pris: kr Trådlös Rumsreglering till LK Minishunt M60 Komplement till LK Minishunt för elektronisk reglering av rumstemperatur. Större valfrihet vid placering av rumsgivare. Inställning görs på rumsgivaren i rummet. Förbättrad reglernoggrannhet då rumsgivaren oftast kan placeras mer representativt. Består av: LK Termostat ICS-RF (RSK ), LK Ställdon (RSK ) samt LK Mottagarenhet ICS-RF1 (RSK ). LK Fördelarshunt VS (RSK ) Kompakt shuntgrupp i vinkel som kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare. Vändbar, d.v.s. kan anslutas i vänster- eller högerutförande. Cirkulationspump Grundfos Alpha 2L med automatisk varvtalsreglering. Integrerad maxbegränsning av framlednings temperatur. Levereras i manuellt utförande och kan kom pletteras med LK Styr v.3. Konsol ingår. 2 vägs styrventil = sätesventil kvs 2,5. Kan placeras i shuntskåp tillsammans med värmekretsfördelaren. Max golvvärmeyta ca 200 m 2. Pris: kr Pris: kr Pris: kr LK Shunt UHP-6,3 (RSK ) Kompakt shuntgrupp i vinkel som kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare. Vändbar, d.v.s. kan anslutas i vänster- eller högerutförande. Levereras i manuellt utförande och kan kompletteras med LK Styr. Konsol ingår. Maxbegränsningstermostat med dykgivare. Styrventil = sätesventil kvs 6,3. Max golvvärmeyta ca 240 m 2. LK Styr v.3 (RSK ) Reglerutrustning för komplement till samtliga shuntgrupper i LK Shuntprogram (gäller ej LK Minishunt). Komplett sats bestående av reglercentral med väderstyrd värmereglering och med program för temperatursänkning och pumpstyrning, ventilställdon med handmanöverdon, utomhusgivare och framledningsgivare. Allmän information Max golvvärmeytor är baserade på ett värmebehov på max 50 W/m 2. Samtliga shuntgrupper utom LK Shunt UHP är avsedda för system med huvudpump. SE.33.G

12 Lathundar Lathund LK Minishunt M60 (RSK ) Lathund LK Minishunt M60 (RSK ) Golvvärme 1. V entilhus 2. Omkoppling mellan 1- och 2-rör 3. Termostat 2 m kapillärrör 4. Anslutning primärt värmesystem (tillopp) CU15 / R20 utv. 5. Anslutning primärt värmesystem (retur) CU15 / R20 utv. 6. Maxtemperaturbegränsar e 7. Returventil 8. Anslutning för systempåfyllnad G15 9. A vluftningsventil 10. VF-Ventil 11. Cirkulationspump 12. Anslutning golvvärme (tillopp) G15 inv. 13. Anslutning golvvärme (retur) G15 inv. 14. Konsol Schablondimensionering för LK Golvvärme med LK Minishunt M60 Tabellen är baserad på en värmeavgivning vid D.V.U.T. på ca 50 W/m2 och för en inomhustemperatur på 20 ºC. Primärtemperatur är beräknad till 55 ºC och med en golvvärmetemperatur på ca 40/33 ºC. Förläggningssystem 1-7 r espektive är beräknade med 14 mm lamellparkett. System 8 och 9 är beräknade med 22 mm lamellparkett. 5m 2 10m 2 15m 2 20m 2 25m 2 30m 2 35m 2 40m 2 45m 2 50m 2 55m 2 60m 2 1. Golvvärmelist t 8 c/c 120 mm 1x43m 2x43m 3x43m 4x43m 2. Golvvärmelist 12 c/c 150 mm 1x35m 1x70m 2x53m 2x70m 3x58m 3x70m 4x61m 4x70m 3. Golvvärmelist 16 c/c 320 mm 1x17m 1x35m 1x52m 2x35m 2x44m 2x53m 3x41m 3x46m 3x53m 4x44m 4x48m 4. Golvvärmelist 16 c/c 240 mm 1x23m 1x46m 1x69m 2x46m 2x58m 2x69m 3x54m 3x61m 3x69m 4x58m 4x63m 4x69m 5. Golvvärmelist 16 c/c 160 mm 1x35m 1x70m 1x105m 2x70m 2x88m 3x70m 3x82m 3x93m 4x79m 4x88m 4x96m 6. Golvvärmelist 20 c/c 300 mm 1x19m 1x38m 1x57m 1x76m 2x48m 2x57m 2x67m 2x76m 3x57m 3x63 3x70m 3x76m 7. Trä 22 rördim. X16 c/c 200 mm 1x29m 1x57m 2x43m 2x57m 2x70m 3x57m 3x67m 3x76m 4x64m 4x70m 4x78m 4x85m 8. Bjälklagsplåt 16 c/c 200 mm 1x29m 1x57m 2x43m 2x57m 3x48m 3x57m 4x50m 4x57m 9. Glespanel med golvvärmeplåt 1x29m 1x57m 2x43m 2x57m 3x48m 3x57m 4x50m 4x57m 16 c/c 200 mm 10. Flytande golv EPS 30 rördim. 1x29m 1x57m 1x85m 2x57m 2x70m 2x85m 3x67m 3x76m 4x64m 4x70m 4x78m 4x85m X16 c/c 200 mm 11. Flytande golv EPS 50 rördim. 1x29m 1x57m 1x85m 2x57m 2x70m 2x85m 3x67m 3x76m 4x64m 4x70m 4x78m 4x85m X16 c/c 200 mm 12. Trä 22 XPE rördim. X16 1x29m 1x57m 1x85m 2x57m 2x70m 2x85m 3x67m 3x76m 4x64m 4x70m 4x78m 4x85m c/c 200 mm 13. EPS 16 rördim 12 c/c 150 1x35m 1x70m 2x53m 2x70m 3x58m 3x70m 4x61m 4x70m LK Minishunt är avsedd för inkoppling på utetemperaturstyrt värmesystem med huvudpump. T änk på att alltid placera minishunten som högsta punkt i golvvärmeinstallationen. Detta för att garantera avluftningsfunktionen. SE.33.G

13 Golvvärme Lathundar Lathund LK Minishunt M60 (RSK ) Tillbehörsguide LK Minishunt M60 Tillbehör golvvärmeanslutning: För anslutning av en golvvärmekrets i dim 8. 2 st. LK PushFit 8 single G15 utv. gg. RSK LK Trådlös rumsreglering ICS-RF LK Termostat ICS-RF, RSK LK Mottagarenhet ICS-RF1 (1-kanals), RSK LK Ställdon, RSK För anslutning av 2 golvvärmekretsar i dim 8. 2 st. LK PushFit 8 Duo G15 inv. gg. RSK Kompletera med 2 st.lk Dubbelnippel G15 utv. gg. Art nr För anslutning av 3 golvvärmekretsar i dim 8. 2 st LK PushFit 8 Quattro G15 inv. gg. RSK Kompletera med 2 st. LK Dubbelnippel G15 utv. gg Art nr st LK PushFit 8 Plugg (pluggen används för ombyggnad till tre kretsar).rsk För anslutning av 4 golvvärmekretsar i dim 8. 2 st LK PushFit 8 Quattro G15 inv. gg. RSK Kompletera med 2 st. LK Dubbelnippel G15 utv. gg. Art nr För anslutning av golvvärmekrets i dim 12, 16 eller 20. LK Anslutningskoppling 12xR15 utv. gg. RSK LK Anslutningskoppling 16xR15 utv. gg. RSK LK Anslutningskoppling 20xR15 utv. gg. RSK För anslutning av 2-4 golvvärmekretsar (inkl. anslutningskopplingar) för anslutning av dim 12, 16 eller 20. LK Minifördelare 2-12 RSK LK Minifördelare 3-12 RSK LK Minifördelare 4-12 RSK LK Minifördelare 2-16 RSK LK Minifördelare 3-16 RSK LK Minifördelare 4-16 RSK LK Minifördelare 2-20 RSK LK Minifördelare 3-20 RSK LK Minifördelare 4-20 RSK Tillbehör rumsreglering: LK Elektronisk rumsreglering (trådförbunden) LK Rumstermostat S1, RSK LK Ställdon, RSK LK Transformator, RSK LK Kopplingsplint 1, RSK LK Termostatventilsats Mini (trådförbunden) För elektronisk reglering av respektive krets, trådförbunden LK Rumstermostat S1, RSK LK Termostatventilsats Mini, RSK , dim 12 LK Termostatventilsats Mini, RSK , dim 16 LK Kopplingsbox, RSK LK Termostatventilsats (trådlös) För elektronisk reglering av respektive krets, trådlös LK Termostat ICS-RF, RSK LK Termostatventilsats Mini, RSK , dim 12 LK Termostatventilsats Mini, RSK , dim 16 LK Mottagarenhet ICS-RF8, RSK LK Termostat med 5 m kapillärrörsförbunden givare LK Termostat, RSK Tillbehör övrigt: LK Heater 350 LK Heater 350 är en elektrisk komfortvärmare för golvvärmeinstallationer utförda med LK Minishunt M60. LK Heater mm, RSK LK Heater mm, RSK LK Heater mm, RSK LK Heater mm, RSK LK Skåp M60 VT LK Inbyggnadsskåp M60 VT (avsedd för LK Minishunt M60), RSK LK Inbyggnadsskåp M60 VT-XL, (avsedd för LK Minishunt M60 med mont. minifördelare alt. LK Heater 350) RSK LK Utvändigt Skåp M60 VT, (avsedd för LK Minishunt M60) RSK LK Utvändigt Skåp M60 VT-XL, (avsedd för LK Minishunt M60 med mont. minifördelare alt. LK Heater 350) RSK SE.33.G

14 Rör LK Golvvärme-/Universalrör PE-Xa Prislista Golvvärme RSK nr. Dim PE-X rör Rörtyp Längd Vikt Pris/Enhet x 1 Golvvärmerör 45 m 1,5 kg 530, x 1 Golvvärmerör 90 m 3,0 kg 1 010, x 1 Golvvärmerör 180 m 6,0 kg 1 955, x 2 Golvvärmerör 70 m 5,6 kg 1 330, x 2 Golvvärmerör 140 m 11,2 kg 2 670, x 2 Golvvärmerör 600 m 42,0 kg , X16 (16 x 2,2) Universalrör 75 m 8,2 kg 1 680, X16 (16 x 2,2) Universalrör 120 m 11,4 kg 2 625, X16 (16 x 2,2) Universalrör 160 m 15,1 kg 3 500, X16 (16 x 2,2) Universalrör 200 m 18,9 kg 4 370, X16 (16 x 2,2) Universalrör 500 m 46,0 kg , x 2 Värmerör 75 m 10,5 kg 1 650, x 2 Värmerör 120 m 16,3 kg 2 640, x 2 Värmerör 160 m 21,5 kg 3 520, x 2 Värmerör 240 m 26,3 kg 5 280, x 2 Värmerör 300 m 32,8 kg 6 220, x 2 Värmerör 360 m 46,5 kg 7 470, x 2 Värmerör 500 m 54,8 kg ,00 LK Värmerör PE-Xa RiR RSK nr. Dim PE-X rör Dim tomrör Längd Vikt Pris/Enhet x 2,3 mm 34 mm 50 m 15,5 kg 2 900, x 2,9 mm 40 mm 25 m 12,9 kg 2 430, x 2,9 mm 40 mm 50 m 28,0 kg 4 770,00 LK Tomrör HD-PE RSK nr. Dim tomrör Längd Vikt Pris/Enhet mm 50 m 3,6 kg 498, mm 50 m 5,6 kg 695,00 13

15 Golvvärme Prislista Ingjutning i betong LK Systemskiva 30 RSK nr. Rördim Höjd Yta Vikt Pris/Enhet mm 30 mm 10,2 m² 12 kg 1 525,00 LK Golvvärmelist RSK nr. Rördim. Längd Höjd Vikt Pris/Enhet mm 1,2 m 10 mm 0,12 kg 27, mm 1,2 m 14 mm 0,15 kg 29, mm 2 m 25 mm 0,6 kg 45, mm 4 m 25 mm 1,1 kg 91, mm 2 m 25 mm 0,8 kg 57, mm 4 m 25 mm 1,6 kg 110,50 LK Rörhållarbygel RSK nr. Rördim Längd Pris/Enhet mm 65 mm 2, mm 42 mm 2,30 LK Bygelpistol och LK Pistolbyglar RSK nr. Art Längd Rördim Pris/Enhet Bygelpistol , Pistolbygel 40 mm , Pistolbygel 50 mm ,00 14

16 LK Rörhulling Prislista Golvvärme RSK nr. Dim Längd Pris/Enhet mm 2,90 LK Rörhulling RSK nr. Dim Längd Pris/Enhet mm 95 mm 3,75 LK Rörclips RSK nr. Dim Längd Pris/Enhet mm 3,20 15

17 Golvvärme Prislista På golvbjälkar LK HeatFloor 22, Spårskiva RSK nr. B x L x H Vikt Kvalitetsklass Pris/Enhet x 1800 x 22 mm 16 kg V20 230, x 1800 x 22 mm 16 kg V ,00 LK HeatFloor 22, Vändskiva RSK nr. B x L x H Vikt Kvalitetsklass Pris/Enhet x 595 x 22 mm 7 kg V20 146, x 595 x 22 mm 7 kg V ,50 LK Värmefördelningsplåt 16/190 RSK nr. B x L Vikt Pris/Enhet x 1150 mm 0,3 kg 32,80 LK Bjälklagsplåt 16 RSK nr. B x L Vikt Pris/Enhet x 300 mm 1,0 kg 60,10 16

18 På bärande golv LK Spårskiva EPS 30/50 Prislista Golvvärme RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 1200 x 30 mm 0,7 kg 81, x 1200 x 50 mm 1,2 kg 118,00 LK Vändskiva EPS 30/50 RSK nr. B x H x L Vikt Pris/Enhet x 1200 x 30 mm 0,3 kg 85, x 1200 x 50 mm 0,5 kg 92,00 LK Värmefördelningsplåt 16/190 RSK nr. B x L Vikt Pris/Enhet x 1150 mm 0,3 kg 32,80 LK Värmefördelningsplåt 16/280 RSK nr. B X L Vikt Pris/Enhet x 1150 mm 0,4 kg 43,00 LK Spårskiva EPS 16 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 1200 x 16 mm 1,5 kg 311,00 LK Vändskiva EPS 16 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 300 x 16 mm 0,1 kg 39,60 LK Matarskiva EPS 16 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 300 x 16 mm 0,1 kg 39,60 17

19 Golvvärme Prislista LK Stegljudsskiva Silencio 36 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 1800 x 36 mm 10,4 kg 528,00 LK Vändskiva Silencio 36 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 1800 x 36 mm 5,2 kg 412,00 LK Matarskiva Silencio 36 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 1800 x 36 mm 10,4 kg 572,00 LK Golvvärmelist RSK nr. Rördim. Längd Höjd Vikt Pris/Enhet mm 1,2 m 10 mm 0,12 kg 27, mm 1,2 m 14 mm 0,15 kg 29,30 LK Spikklammer RSK nr. Dim Påse Spiklängd Klammerhöjd Pris/Enhet mm 40 st 15 mm 10 mm 31,00 LK Vändskiva XPE 22 RSK nr. B x L x H Vikt Pris/Enhet x 300 x 22 mm 0,49 kg 177,00 LK Värmefördelningsplåt 12 RSK nr. B x L Vikt Pris/Enhet x 1150 mm 0,22 kg 30,00 18

20 Lim & Primer LK Bostik Multi Tac Prislista Golvvärme RSK nr. Volym Pris/Enhet l 536,00 LK Kiilto Flytfix RSK nr. Vikt Pris/Enhet kg 363,00 LK Kiilto Fixbinder RSK nr. Volym Pris/Enhet liter 321,00 LK Kiilto Start Primer RSK nr. Volym Pris/Enhet liter 326,00 LK Kiilto Rot & Värmegolvspackel RSK nr. Vikt Pris/Enhet kg 240,00 LK Armeringsnät -2,5 RSK nr. Vikt Pris/Enhet ,07 kg 90,00 19

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

LK Golvvärme. LK Golvvärme. Värme att längta hem till

LK Golvvärme. LK Golvvärme. Värme att längta hem till LK Golvvärme LK Golvvärme Värme att längta hem till 1 Värme att längta hem till. Längtan hem har beskrivits och tolkats av poeter och sångare i alla tider. Nu vill vi ge dig vår tolkning av den sköna,

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

LK Installationsskåp

LK Installationsskåp LK Installationsskåp Skåp för tappvatten- och golvvärmesystem LK Installationsskåp bäst när det gäller Efter 10 år som ledande skåpleverantör vet vi vad branschen uppskattar mest; säkerhet, enkelhet och

Läs mer

Generella anvisningar

Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M60, 10 m 2 Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M60, 10 m 2 är ett komplett installationspaket för golvvärme. Paketet innehåller material som räcker till en installation på

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

Flooré Prislista 2010 MED REkoMMEnDERaDE cirkapriser inklusive MoMs

Flooré Prislista 2010 MED REkoMMEnDERaDE cirkapriser inklusive MoMs Flooré Prislista 2010 MED Rekommenderade cirkapriser inklusive moms SYSTEMKOMPONENTER Systemkomponenter Flooréwa för lägst bygghöjd Passar bäst för: Redan isolerade golv. Golv som ej behöver isolering,

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket -10

LK Värmeväxlarpaket -10 LK Värmeväxlarpaket -10 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel på detta kan vara uterum vinterträdgårdar

Läs mer

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22

På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 På golvbjälkar med LK HeatFloor 22 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK HeatFloor 22 Spår- och vändskiva är avsedd att monteras på standard träbjälklag max c/c 600 mm. Konstruktionen består bl.a.

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket 10 - n

LK Värmeväxlarpaket 10 - n LK Värmeväxlarpaket 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 8 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning rojekteringsanvisning rojektering För att erhålla alla fördelar med ett golvvärmesystem krävs en noggrann dimensionering. rojekteringsanvisningen som här följer är avsedd som ett hjälpmedel vid projektering

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Teknisk beskrivning. Temperaturfördelning / Komfort. Golvmaterial. Idealtemperatur. Trägolv på golvvärme

Teknisk beskrivning. Temperaturfördelning / Komfort. Golvmaterial. Idealtemperatur. Trägolv på golvvärme Teknisk beskrivning Temperaturfördelning / Komfort LK Golvvärme är ett lågtemperatursystem med cirkulerande värmevatten i PE-X rör installerade i golvkonstruktionen. Värmen överförs från rören till golvet

Läs mer

Tappvatten- Värme- Golvvärmesystem

Tappvatten- Värme- Golvvärmesystem Tappvatten- Värme- Golvvärmesystem Ett heltäckande system avsett i första hand för golvvärme-, tappvatten-, värme och kylsystem. Altechsystemet är anpassat till branschreglerna Säker Vatteninstallation

Läs mer

Intelligent golvvärme

Intelligent golvvärme Intelligent golvvärme - kompletta system som är enkla att installera...living full of energy 1 GOLVVÄRME SOM ÄR ENKEL ATT INSTALLERA Roths golvvärmelösningar är utvecklade för professionella installatörer,

Läs mer

THERMOTECH ThermoSystem Golvvärme

THERMOTECH ThermoSystem Golvvärme THERMOTECH ThermoSystem Golvvärme Sortiment Ver 1503 Copyright: Thermotech Scandinvia AB 2015 Omslagsfoto: Michael Engman Grafisk form: Ulrika Mattisson Övrigt bildmaterial: Michael Engman, Jens Edbladh

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

... living full of energy! Golvvärmesystem. När du värdesätter komfort!

... living full of energy! Golvvärmesystem. När du värdesätter komfort! ... living full of energy! Golvvärmesystem När du värdesätter komfort! Vattenburen golvvärme är utan jämförelse framtidens uppvärmningssystem. Roth Nordic har arbetat med vattenburen golvvärme i mer är

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12 12 2006 5012 Uponor Golvvärmesystem kan läggas på alla sorters golv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Vattenburen golvvärme Golvvärmes komfort och fl exibilitet har gjort så att den vattenburna golvvärme i huvudsak väljs

Läs mer

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. testad funktionsgodkänd 0131/06 Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv.

Läs mer

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv. Vi värnar om att du ska få

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Katalog Nr 28 1/5-14. www.rinkabyror.se

Katalog Nr 28 1/5-14. www.rinkabyror.se Katalog Nr 28 1/5-14 Välkända fabrikat 180 dagars returrätt! Detta är Rinkaby Rör Vi har sålt VVS direkt till konsument utan mellanhänder sedan 1970. Hela vårt sortiment och vår verksamhet genomsyras av

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

FLIK 5:13 Aug 1999. Wirsbo Golvvärme 17

FLIK 5:13 Aug 1999. Wirsbo Golvvärme 17 FLIK 5:13 Aug 1999 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Golvvärme 17 Handbok Wirsbo Golvvärme 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att skapa ett

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI

LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI Utförande Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt tak eller utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 95 mm. Skåpet ska kompletteras

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme.

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme. UPONOR VVS GOLVVÄRME Inget värmer så gott som riktig golvvärme. Den varma känslan Hem, ljuva hem. Så skönt att komma in i värmen. Lyxa till det med bara fötter på det varma golvet. Eller tänk att få komma

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

VVS. Termostatguide. Byt enkelt till en ny traditionell eller elektronisk termostat. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Termostatguide. Byt enkelt till en ny traditionell eller elektronisk termostat. EL & VVS - för din säkerhet Termostatguide VVS Byt enkelt till en ny traditionell eller elektronisk termostat EL & VVS - för din säkerhet Innan du byter termostat Fungerar den befintliga ventilen på elementet? Montera bort den gamla

Läs mer

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1 Innehåll 1001 Tryckmätare 2 Tryckmätare 617 2 Tryckmätare 101-A 2 Difftryckmätarsats 2 1010 Termometrar 2 Termometer rak, lång 2 Termometer rak, kort 3 Termometer vinkel, lång 3 Dykrör 3 Instickstermometer,

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer

Företagspresentation Roth Nordic AB

Företagspresentation Roth Nordic AB Företagspresentation Roth Nordic AB Administration Roth Nordic AB Regionskontor: - Söderhamn - Stockholm Roth Nordic AB ingår i den nordiska gruppen tillsammans med Danmark, Norge, Finland och Baltikum.

Läs mer

Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME

Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME 01 2014 5001 Skönt, bekvämt och säkert idag och i framtiden Med golvvärme från Uponor får det gamla talesättet hem, ljuva hem också en påtaglig

Läs mer

Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME

Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME REFERENS GOLVVÄRME GOLVVÄRME Skidsveriges nya landmärke med installerad golvvärme från Uponor I västra Härjedalen, inte långt från norska gränsen, ligger Ramund berget.

Läs mer

Rinkaby Rör - för privatperson och företag. 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär

Rinkaby Rör - för privatperson och företag. 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär Katalog Nr 27 1/3-13 Ett kvalitetslexikon för företag, rörmontörer och privatpersoner 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär Rinkaby Rör - för privatperson

Läs mer

Badrumsinredningar 25:

Badrumsinredningar 25: Innehåll 2501 Handdukstorkar 2 Handdukstorkar Curant 2 Elpatron till handdukstork Curant 2 Ventil och ratt 2 Handdukstorkar INR line 2 Handdukstork, Pax 3 Handdukstorkventil 3 Handdukstorkar FMM 3 Reglerventil

Läs mer

Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME

Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME REFERENS GOLVVÄRME Skidsveriges nya landmärke med installerad golvvärme från Uponor I västra Härjedalen, inte långt från norska gränsen, ligger Ramund berget. Skidorten

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 2-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 2-rörsanläggningar. Det säkerställer en enkel injustering

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307.

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. 1(12) Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning - typ 2000/01. Art.nr

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de fl esta radiatorer på marknaden och är avsett för

Läs mer

VVS. Rör i rör. RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus. Monteringsanvisning och sortimentshjälp

VVS. Rör i rör. RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus. Monteringsanvisning och sortimentshjälp Rör i rör VVS RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus Monteringsanvisning och sortimentshjälp EL & VVS - för din säkerhet TRYGGT OCH SÄKERT MED EGEN VATTENCENTRAL

Läs mer

25 B. Katalog Nr. Webbutik Postorder Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby och Jönköping www.rinkabyror.se. Med prislista 1/7-2011

25 B. Katalog Nr. Webbutik Postorder Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby och Jönköping www.rinkabyror.se. Med prislista 1/7-2011 Katalog Nr 25 B Med prislista 1/7-2011 Ett kvalitetslexikon för företag, rörmontörer och privatpersoner Många sköna 1000-lappar att spara Webbutik Postorder Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby

Läs mer

GOLVVÄRME UNDER KLINKER OCH NATURSTEN

GOLVVÄRME UNDER KLINKER OCH NATURSTEN GOLVVÄRME UNDER KLINKER OCH NATURSTEN THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.PENTAIRTHERMAL.SE PENTAIR THERMAL MANAGEMENT Vi säljer mest värmekabel i Sverige och det har vi gjort i 60 år Värmekabelsystem är

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

Golvvärme som inspirerar

Golvvärme som inspirerar Golvvärme Golvvärme som inspirerar Med golvvärme från bygger du in både njutning och trygghet i golvet Golvvärmens tilltalande egenskaper gör den intressant som uppvärmningsform i alltfler miljöer. Från

Läs mer

Katalog Nr. Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby och Jönköping www.rinkabyror.se. Med prislista 1/7-2011

Katalog Nr. Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby och Jönköping www.rinkabyror.se. Med prislista 1/7-2011 Katalog Nr Ett kvalitetslexikon för företag, rörmontörer och privatpersoner Webbutik Postorder 25 Med prislista 1/7-2011 Många sköna 1000-lappar att spara Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby

Läs mer

Intelligent golvvärme

Intelligent golvvärme Intelligent golvvärme Kompletta system som är enkla att installera Living full of energy Ju större den värmeavgivande ytan är, desto mer effektiv och ekonomisk blir uppvärmningen av rummet. Vid uppvärmning

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Rörläggnings- och installationsprinciper

Wirsbo Golvvärme Rörläggnings- och installationsprinciper Flik 5:31/Nov 2001 Wirsbo Golvvärme Rörläggnings- och installationsprinciper Nuvarande isoleringskrav innebär att husens värmebehov normalt är 30-50W /m², vilket innebär att en golvytetemperatur på 23-25

Läs mer

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip. Golvvärme LIP Sverige AB Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.dk Gulvvarme A4 1 22/08/05, 9:11:37 Varför? Var? Hur? I den här

Läs mer

RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME

RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME LISA RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME Lisa är en mycket robust och kompakt radiator med en konvektors utseende. Tack vare den låga bygghöjden passar Lisa utmärkt vid installationer med låga bröstningshöjder

Läs mer

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vattenistallation. Leverantören garanterar produktens

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från september 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

V Ä R M E S Y S T E M

V Ä R M E S Y S T E M Vardagsrum k 1 rd Sovrum 3 Bastu Bad 3 m 2 52m 1 54m Uppdrag uppgradering ENERGISMART RUMSREGLERING FÖR VATTENBUREN GOLVVÄRME TILL ALLA Va Vardagsrum dagsrum k k 1 r år ä v K d Sovrum 3 Sovrum 3 3 1 3

Läs mer

Rörläggnings- och installationsprinciper

Rörläggnings- och installationsprinciper FLIK 5:31 Sep 1999 Wirsbo Golvvärme Rörläggnings- och installationsprinciper Nuvarande isoleringskrav innebär att husens värmebehov normalt är 30-50W /m², vilket innebär att en golvytetemperatur på 23-25

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING EL-SHUNT FS 36. Installationsanvisning. El-Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING EL-SHUNT FS 36. Installationsanvisning. El-Shunt FS 36 Installationsanvisning El-Shunt FS 36 1 Kontakta oss gärna Försäljning & Support +46 (0)8-549 040 49 Huvudkontor Vildhussens väg 11 840 13 Torpshammar Tel 0690 130 80 Web info@floore.se www.floore.se 2

Läs mer

Teknisk broschyr 03.2012 TEKNISK BROSCHYR. Golvvärme

Teknisk broschyr 03.2012 TEKNISK BROSCHYR. Golvvärme Teknisk broschyr 03.2012 TEKNISK BROSCHYR Golvvärme 2012 PURMO GOLVVÄRME 2 PURMO GOLVVÄRME Innehåll Inledning Historik...4 Komfort...5 Energibesparing...5 Användningsområden...5 Säkerhet...5 DIN-värmeeffekt...5

Läs mer

El-Shunt FS 36. Installationsanvisning

El-Shunt FS 36. Installationsanvisning El-Shunt FS 6 Installationsanvisning Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade låg temperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

HANDBOK GOLVVÄRME TIPS OCH RÅD FÖR PROJEKTERING OCH UTFÖRANDE AV GOLVVÄRMESYSTEM

HANDBOK GOLVVÄRME TIPS OCH RÅD FÖR PROJEKTERING OCH UTFÖRANDE AV GOLVVÄRMESYSTEM HANDBOK GOLVVÄRME TIPS OCH RÅD FÖR PROJEKTERING OCH UTFÖRANDE AV GOLVVÄRMESYSTEM Innehållsförteckning Generellt om Arjonfloor...2 Dimensionerande temperaturer / värmeavgivning...3 Rördimensioner / slinglängder...3

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION. Rörläggnings- och installationsprinciper

UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION. Rörläggnings- och installationsprinciper UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION Rörläggnings- och installationsprinciper 12 2009 5031 Installation av golvvärme kan göras på många olika sätt. I denna broschyr förklarar vi hur man går

Läs mer

Uponor Golvvärmekalkyl (Phoenix) - Användarinstruktion

Uponor Golvvärmekalkyl (Phoenix) - Användarinstruktion Uponor Golvvärmekalkyl (Phoenix) - Användarinstruktion Svensk V1.1 Uponor AB Box 2 (Sintervägen 14) T 0223-387 42 Org. nr. 556690-0808 Uponor VVS 721 03 Västerås F 0223-387 01 VAT ID SE556690080801 Sverige

Läs mer

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS Golvvärme KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS V Ä R M E L E D A R E N V Ä R M E L E D A R E N Golvvärme energibesparande värmekablar med 10 års garanti Golvvärme är en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna

Läs mer

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 IntelliOhms golvvärmesystem är avsett för att läggning under trä-, parkett- och laminatgolv. Golvvärmemattan är försedd med ett isolerande cellplastskikt

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

VATETTE MONTERINGSANVISNINGAR

VATETTE MONTERINGSANVISNINGAR VATETTE MONTERINGSANVISNINGAR VATETTE KLÄMRINGSKOPPLINGAR för koppar- och rostfria stålrör (633 257) VATETTE PLAST för PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör (633 369) VATETTE PE PLASTRÖRSKOPPLINGAR

Läs mer