Nya rutiner ger ökad säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya rutiner ger ökad säkerhet"

Transkript

1 Tema Arbetsmiljö Nr Nyheter från Sirius finns också på Nya rutiner ger ökad säkerhet Processindustrin är en tuff miljö och det är viktigt att processen är ordentligt avstängd om egen personal eller externa entreprenörer ska öppna kärl eller gå in och göra reparationer. Kenneth Vesterberg på Smurfit Kappa i Piteå där nya rutiner skapar ökad säkerhet. Läs mer på sidan 3 Heinz Jönsson på Södra Cell i Mörrum var långtidssjuk men fick hjälp av företagets Rehabteam. Idag är han tillbaka på sin gamla arbetsplats på heltid igen. Läs mer på mittuppslaget Framgångsrikt Rehabteam i Mörrum

2 Mer information finns på Skogsindustriernas hemsida, där det också finns anmälningsformulär. Ledarkonferens för nätverkande och ny kunskap Sirius arrangerar vartannat år partsgemensamma konferenser med utgångspunkt från Samverkansavtalet. Årets tema är hållbart arbetsliv. Syftet är att inspirera till bättre lokal samverkan, visa på nya vägar till en utvecklad arbetsorganisation och att stärka företagens arbete inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Vi hoppas naturligtvis på en god uppslutning, säger Mårten Ericsson på Skogsindustrierna. Det här är ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter och att bygga nätverk mellan bruken. Konferenserna genomförs på fyra orter: 7-8 december Jönköping/Hooks Herrgård januari Karlstad Konferens Center 9-10 februari Gävle/Högsbo Brukshotell mars Umeå Scandic Plaza Bland programpunkterna finns bland annat: Hållbara chefer hållbara arbetsplatser, erfarenheter från ett utvecklingsprojekt Bygga goda relationer genom professionell förhandling. Ledning i förändring en lärande upptäcktsfärd God säkerhetskultur hur gör man? Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Avstämning hållbarhetsmål

3 I mitten på 1950-talet skapar SCA för första gången embryot till det som skulle komma att bli SSG - avdelningen för utarbetande av interna företagsstandarder för anläggningarnas komponenter. Företaget byter så småningom namn till Standard Solutions Group ägandet övertas till lika delar av sju skogsindustrikoncerner, Billerud, Holmen, Korsnäs, M-real, SCA, Stora Enso och Södra. För tre år sedan kompletterades den med ytterligare ett affärsområde, nämligen Hälsa Säkerhet Miljö. Säker avställning handlar om att skapa rätt rutiner Sedan drygt ett år har Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå jobbat efter nya rutiner för säkra stopp i processen. Förr var personalen mer vana vid maskinerna. De kunde lyssna och hade en särskild känsla för ovana ljud. Planerade stopp av fabriken gjordes vid storhelger, men oplanerade stopp hände också t.ex vid åskoväder. Idag handlar det om övervakning Vi får ibland diskussionen där man undrar om inte pappersarbetet tagit över tid från jobbet. Personalen vill jobba vid maskinen - inte gå till manöverrummet och fylla i papper. vid datorer och ett enda stopp om året, personalen får inte samma träning som förr, säger säkerhetschefen vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, Peder Eriksson. Följden blir att personalen har inte samma erfarenhet av att ställa av maskinerna, utan det krävs mer instruktioner alt. checklistor för att kunna ställa av maskinerna på ett säkert sätt. Peder sitter med i säkerhetskommittén inom Standard Solutions Group, som arbetar med att utveckla gemensamma, effektiva arbetssätt och metoder som ger god arbetsmiljö hos ägarföretag och kunder. Gruppen har också tagit fram gemensamma grundrutiner för att få ett väl fungerande arbete med säker av- och påställning av arbetsutrustning vid stopp av olika slag. Vi har sedan haft en egen arbetsgrupp inom Smurfit Kappa för att anpassa reglerna och för att införa dem hos oss, berättar Peder. En avdelning testade först och i våras förra året infördes rutinerna över hela företaget. Smurfit Kappa i Piteå har idag två pappersmaskiner och 550 anställda som tillsammans producerar ton kraftliner per år. Processindustrin har en tuff och farlig miljö, säger Peder Eriksson. Och det är viktigt att processen är ordentligt avstängd om egen personal eller externa entreprenörer måste öppna kärl eller kanske gå in och göra reparationer. Vid vissa svåra objekt finns idag färdigskrivna mallar för hur en avstängning ska gå till. Det är ett sätt att säkra platsen, säger Peder Eriksson. Vid mer frekventa arbetsmoment finns istället en tom blankett där operatör och underhållspersonal dokumenterar processavsnittet och noterar så att alla ventiler och liknande som kan tillföra energier är avstängda. Sedan ger operatören ett tillträdestillstånd. I samma dokument måste underhållspersonalen också skriva in - och sedan skriva ut sig - med klockslag och tid, säger Peder och antyder att här fortfarande finns vissa kulturproblem som ännu inte är helt lösta: Vi får ibland diskussionen där man undrar om inte pappersarbetet tagit över tid från jobbet. Personalen vill jobba vid maskinen - inte gå till manöverrummet och fylla i papper. Men, poängterar han, personalen kan utsättas för oerhörda risker om någon glömt stänga av el eller kanske en ventil om det t ex ska bytas en omrörare i ett kärl eller liknande. För att få säkra rutiner innebär ett icke-skrivet dokument också en avvikelserapportering som hanteras på vanligt sätt. Syftet är ju en säkrare arbetsplats, säger Peder, som ser Peder Eriksson. (foto Anders Lindberg) att rutinerna idag accepteras bäst på avdelningen som började testa först. Alla förändringar tar tid för att bli accepterade, menar han. De flesta förstår i sak, men tycker det är besvärligt med pappersarbetet. Fast, avslutar han. Vi ger inte avkall på säkerheten.

4 Smurfit Kappa blev årets industriföretag Flera gånger har Smurfit Kappa i Eslöv tillhört toppskiktet. I år gick företaget hela vägen och kammade hem priset Årets Industriföretag, som delas ut av Dagens Arbete. Priset delas ut till industriföretag som satsar på en god arbetsmiljö. Hittills har Smurfit Kappa förlorat på mållinjen. Men i år var juryn enig. Företagets kontinuerliga arbetsmiljöarbete bidrog till segern. Dessutom är sjukfrånvaron låg och arbetsolyckorna få. Trots att de jobbar kontinuerligt med arbetsmiljön finns en förbättringspotential, säger juryns ordförande Mikael Sjöberg, tillika Arbetsmiljöverkets generaldirektör till Dagens Arbete. Det går hela tiden att förbättra sig. Kraven på en god arbetsmiljö förändras hela tiden. Det som ansågs som bra på 1950-talet är knappast bra idag. Ett företag kan alltid bli bättre, säger Mikael Sjöberg. Vi vill uppmuntra de företag som bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Genom att lyfta fram de goda exemplen kan vi stimulera andra företag att ta efter, säger Hans Larsson, Dagens Arbetes chefredaktör. Förutom Smurfit Kappa var också Bolidens gruva i Kristenberg och Tomoku Hus i Insjön i final. Företag som kan nomineras är arbetsplatser med medlemmar ur fackförbunden IF Metall, GS och Pappers. Första pris i tävlingen är ett friskvårdsarrangemang. Ifjol vann Stora Enso i Fors utanför Avesta och året dessförinnan vann SSAB Tunnplåt i Luleå. Juryns hela motivering för årets vinnare: Genom en god friskvård och via ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete som resulterat i låg sjukfrånvaro och få arbetsolyckor har Smurfit Kappa i Eslöv bildats skola för hela Smurfit-koncernen. I god samverkan mellan företag, fack och medarbetare tas ett helhetsgrepp på arbetsmiljön, alltifrån fria och obligatoriska arbetskläder till hälsosam kost i personalmatsalen. Rehabteamet fångar upp problem tidigt Det ligger ett grundmurat intresse för individen i botten Malin Abrahamsson minns dagen när Försäkringskassan erbjöd henne 75-procentig sjukersättning. Jag vill inte, tänkte Malin, som med hjälp av företagets Rehabteam nu är tillbaka på jobbet på heltid. Efter aktivt stöd av Rehabteamet har Malin Abrahamsson kastat kryckorna. Malin Abrahamsson är anställd inom Södra Cell i Mörrum sedan mitten av 1990-talet då hon arbetade på driftlaboratoriet. Allt svårare ryggproblem gjorde henne kraftigt funktionsnedsatt, hon gick med kryckor och hade svår värk. Det var besvärligt både här och hemma i familjen. För fem år sedan fångades hon in av det nystartade Rehabteamet på företaget. Malin skickades bl.a. till Rygginstitutet i Växjö, fick rätt träning och en tydlig rehabiliteringsplan. I planen ingick också samtal med beteendevetare. Det var tungt att vara borta från jobbet och inte veta om jag någonsin kunde komma tillbaka, säger Malin. Men utan det här stödet hade jag aldrig klarat det, säger hon och nickar mot Kristina Andersson från företagshälsan, Olle Svensson som är huvudskyddsombud och HR-specialist Sara Bengtsson, som tillsammans utgör kärnan i Rehabteamet. Medarbetarens chef är också en viktig och självklar part i rehabteamet eftersom han/hon har det närmaste rehabansvaret. Bredvid träningen testade Malin försiktigt andra arbetsuppgifter på företaget, bland annat som bemannningsplanerare och i receptionen där hennes

5 Viktiga delar av Rehabteamet i Mörrum; huvudskyddsombudet Olle Svensson (t.v.), Företagshälsovårdens Kristina Andersson (i mitten) och HR-specialist Sara Bengtsson (t.h.) tillsammans med Heinz Jönsson och Malin Abrahamsson som båda har egna erfarenheter av fungerande rehabilitering. sjukskrivningar, underlätta återgång i arbetet till ordinarie arbetsplats eller en meningsfull sysselsättning. Arbetet ska följa en fastställd process i en rehabiliteringskedja med en tydlig ansvarsfördelning och checklista för uppföljning. - Företaget, en fristående företagshälsovård, Alviva, som finns här på området, facket och medarbetaren själv är fyra viktiga parter i det arbetet, säger HR-specialist Sara Bengtsson på Södra Cell i Mörrum. Men vi har också en fast kontakt inom Försäkringskassan som tidigt är delaktig i diskussionerna. Hon betonar samarbetet, det gemensamma målet och att gruppen håller sig uppdaterad tillsammans - åker på gemensamma kurser om innebörden av ny lagstiftning etc. Utan stödet hade jag aldrig klarat mig Personal med upprepad korttidsfrånvaro erbjuds hälsosamtal, indikationer på hälsoproblem på en avdelning leder till diskussioner med arbetsledningen. Hälsoundersökningar och gruppaktiviteter syftar alla mot ett proaktivt arbetssätt. Här finns ett grundmurat intresse för individen, säger huvudskyddsombud Olle Svensson. kunskaper om bruket kom väl till pass. Idag arbetar hon heltid i receptionen, hon äter medicin mot värken, men är oerhörd glad över att kunna jobba. På Försäkringskassan visste de först inte hur de skulle hantera mitt fall - de var inte vana att någon ville bryta en sjukersättning, berättar hon. Ryggskada På Flisfabriken arbetar Heinz Jönsson sedan 2006 bl a med truckkörning. Jag fick en ryggskada för tre år sedan, berättar han. Domningar och svåra smärtor blev följden. Han fångades upp av Rehabteamet under sjukskrivningstiden. På samma sätt som med Malin samlade vi alla gemensamma krafter, berättar Sara Bengtsson. Heinz fick en personlig sjukgymnast som ordnade ett anpassat - och hårt - träningsprogram. I Heinz rehabilitering ingick också samtal med psykolog. Det mentala har också betydelse, vet han idag. Jag kände mig som en belastning men upplevde att Rehabteamet verkligen ville ha mig tillbaka hit. Efter enklare arbetsträning kom han först tillbaka på deltid och sedan allt mer. Idag är det ordinarie skift som gäller. Inom Södrakoncernen finns en tydlig och formellt fastställd rehabiliteringspolicy med målen att undvika upprepade korta sjukskrivningar, undvika långa Heinz Jönsson var aktiv idrottsman när han skadade ryggen och blev långtidssjuk. Idag är han tillbaka på sitt gamla jobb på heltid.

6 Arbetsmiljöverket inspekterar: Med fokus på underhållsarbetet Glöm inte centrala pengar för arbetsmiljöutbildning Skyddsombuden inom Pappers är det LO-förbund som har störst andel dagar för arbetsmiljöutbildningar per år visar en LOundersökning. Säkert underhållsarbete står i fokus för EU kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv Underhåll är nödvändigt för att förebygga risker på arbetsplatsen men underhållsarbetet i sig kan ofta medföra risker. Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU- Osha, lyfter under 2010/2011 i en kampanj fram riskerna med underhållsarbete. I samband med underhåll I några europeiska länder har upp emot 20 % av arbetsolyckorna samband med underhållsarbete. Europeiska siffror för år 2006 visar att ungefär % av dödsolyckorna har samband med underhållsarbete. Svensk statistik saknar motsvarande siffror. Inspektioner i oktober I linje med övriga Europa kommer Arbetsmiljöverkets tillsyn under den europeiska arbetsmiljöveckan att ha underhåll som tema. Omkring inspektioner planeras i slutet av oktober. Bruken bör se till att riskbedömningar görs vid underhållsarbete och att det finns skriftliga rutiner på hur underhållsarbetet kan utföras på ett säkert sätt. En viktig del En viktig del är bryt & lås och samordningen mellan underhåll och övrig produktion/personal. Mer information om EU-kampanjen se: Margareta Jernelöv Inom Pappers har 10,8% av skyddsombuden mer än tio dagars utbildning per år jämfört med alla LO- förbund, där 1,9% av skyddsombuden hade mer 10 dagar. Därför att det vikigt att uppmärksamma de medel, 10 mkr per år, som Svenskt Näringsliv och LO har avsatt för vidareutbildning av skyddsombud utsedda av LO förbunden. Pengarna kommer att finnas under fem år ( ). Utbildningsanslaget täcker kursavgift, kost, logi och resa. För att få ta del av medlen ska utbildningen omfatta någon av LO:s vidareutbildningar, som en partgemensam styrgrupp årligen godkänner. Utbildningen ska omfatta högst tre dagar. Arbetsgivare och kursdeltagare ska gemensamt besluta om deltagandet och kursanmälan ska undertecknas av bägge parter. Ansökan görs via det lokala facket till LO centralt.

7 Fortsatt nedgång av den totala sjukfrånvaron Sjukfrånvaron inom branschen fortsätter att gå ner. (Arkivbild) Den totala sjukfrånvaron, Sjukfrånvaro totalt 2009 räknat i procent av den ordinarie Arbetare och tjm Arbetare Tjänstemän arbetstiden, fortsätter att minska. Sjukfrånvaro totalt < 20 dagar 3,36 1,76 3,83 2,02 2,19 1,09 Det är långtidssjukfrånvaron som i första hand går ner, medan den kortare sjukfrånvaron har legat relativt stabilt de senare åren. Den totala sjukfrånvaron är högre bland arbetare jämfört med tjänstemän och högre bland kvinnor än män. År 2003 var långtidssjukfrånvaron bland kvinnliga arbetare i branschen 8,57 %, att jämföra med 2, 11 % år Den kraftiga nedgången är ett resultat av ett aktivt rehabiliteringsarbete ute på företagen i kombination med nya sjukförsäkringsregler. Margareta Jernelöv > 20 dagar 1,60 1,81 1, kvinnor Arbetare och tjm Arbetare Tjänstemän Sjukfrånvaro totalt 3,71 4,58 2,57 < 20 dagar 1,94 2,47 1,25 > 20 dagar 1,77 2,11 1, män Arbetare och tjm Arbetare Tjänstemän Sjukfrånvaro totalt 3,27 3,69 2,03 < 20 dagar 1,71 1,94 1,02 > 20 dagar 1,56 1,75 1,01

8 Sverige porto betalt B Box 55525, Stockholm Chaufförer vill ta fram ett säkrare låssystem Det finns många kritiska punkter i massaprocessen ur arbetmiljöoch säkerhetsaspekter. Leverans av kemikalier är en. Margareta Engholm är arbetsledare vid utlastningen av kemikaler vid Eka Chemicals fabriker i Alby, strax utanför Ånge. Hon har direktkontakter med ett 20-tal kunder inom den svenska massaindustrin. Chaufförer från Eka Chemicals fabriker i Alby och Stockvik levererar både natriumklorat och väteperoxid direkt till brukens blekningsprocesser, främst via lastbil över hela landet. Förbättringsförslag Jag har diskuterat rutinerna med chaufförerna som menar att massaindustrins mottagningsrutiner idag fungerar överlag väldigt bra, säger hon. Hon har, med hjälp av chaufförerna, en idé för att ytterligare öka säkerheten vid leverans av väteperoxid där hon vill att bruken, tillsammans med transportörerna, tar fram ett säkert låssystem, för att förhindra att annan produkt lossas i VP-tankarna. Det skulle vara omöjligt att välja fel Margareta Engholm och chauffören Emilie Hultin som kör väteperoxid. ventil när väteperoxiden lossas. Det är en säkerhet både för chaufförerna och bruken. Några bruk har redan ett sorts låssystem som ev kan för bättras, säger Margareta Engholm. I övrigt är hon ganska nöjd: Det är lätt att komma fram till lossningsplatserna, slangar, packningar och ventiler är överlag täta och i god kondition. Vid lossningsstationerna för natriumklorat kan det ibland dröja lite lång tid innan ångslangar/lossningsslangar byts ut när de är otäta vilket innebär en säkerhetsrisk eftersom det handlar om hetvatten som då sipprar ut, säger hon. Kemikalierna är oxiderande och frätande och kräver tillgängliga nödduschar och vattenslangar för att kunna skölja bort ev spill. Också där fungerar det överlag bra idag, säger Margareta Engholm. Några saknas i PIA... Branschen saknar några av er i PIAsystemet Alla företag i branschen är inte med i PIA-systemet, branschens gemensamma rapporteringssystem för olycksfall och tillbud. Men även de som inte använder systemet kan rapportera in sina årliga siffror och på så sätt bidra till att hela branschens statistik är samlat. Vi saknar flera företags siffror och ber er därför skicka in uppgifterna till administratören AFA Försäkring. Statistiken är värdefull för branschen, eftersom den visar vilka som är de vanligaste skadorna och tillbuden, men även om skadorna minskar eller ökar. Systemet synliggör riskerna och är därför ett bra verktyg i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Fallskador vanligast Den senaste statistiken i PIA systemet visar att fallskadorna fortfarande är de absolut vanligaste år 2009 (56 stycken har medfört sjukfrånvaro), näst vanligast är fastnat eller klämts mellan föremål (29 stycken medförde sjukfrånvaro). Massa- och pappersindustrin var först med att utveckla rapporteringssystemet, som nu används av flera andra branscher. Varje branschsystem är namngett med bokstavsprefix, t ex MIA, SIA TIA, FIA, GRIA, LIA. Nytillkomna företag under 2009/2010 är; Rexcell Bengtsfors, SCA Östrand, SCA Ortviken, Stora Enso Kvarnsveden, Stora Enso Skutskär, Stora Enso Fors, Billerud Gruvön. Margareta Jernelöv Tidningen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins råd för Industriell Utveckling i samverkan. Ansvarig Utgivare: Mårten Ericsson Sirius på nätet: Text: Där inget annan anges, Sven Magnusson Hur vill du ha tidningen distribuerad i fortsättningen? Som papperstidning eller via mejl? Gå in på vår hemsida och fyll i dina uppgifter:

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Vikten av systematiska utvecklingssamtal

Vikten av systematiska utvecklingssamtal Nr 1 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Mattias Ardesjö (till vänster) är skiftgående produktionsledare på Korsnäs Frövi och har ansvar för de BUM-samtal som man nu

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan

Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan Nr 4 2009 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Ny ISO-standard för socialt ansvar Nästa år lanseras en ISO-standard för socialt ansvarstagande, där hälsa och säkerhet på

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Systematiskt arbete ger ökad jämställdhet och bättre kompetens

Systematiskt arbete ger ökad jämställdhet och bättre kompetens Tema: Sociala hållberhetsmål Nr 4 2013 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Vi tittar bakom hållbarhetsmålens siffror: Systematiskt arbete ger ökad jämställdhet och bättre kompetens

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Få din egen SIRIUS via epost

Få din egen SIRIUS via epost Tema Kompetensoch utbildning Nr 2 2011 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Kompetenscenter skapar lärande mötesplatser i Mönsterås Få din egen SIRIUS via epost Du läser

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Lättläst Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare är alla företag,

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Skyddsombud SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Arbeta rätt & lönsamt! - enkelt med IT-stöd från Idea Idea VerksamhetsLedning Ett IT-system för att genomföra och administrera arbetsmiljörehab- och säkerhetsarbetet.

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Tommy Eriksson Wikén, Arbetsmiljöverket Sevesokonferensen 2012-05-22, Globen

Tommy Eriksson Wikén, Arbetsmiljöverket Sevesokonferensen 2012-05-22, Globen Tommy Eriksson Wikén, Arbetsmiljöverket Sevesokonferensen 2012-05-22, Globen Sevesodioxinet 2,3,7,8- tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Dioxinutsläpp i italienska Seveso ca 25 km norr om Milano, kl. 12.37

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 2003-03 LOs utredningsmall vid TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 1 2 Utredningsmall vid tillbud och olycksfall Utredningens avsikt är att klarlägga varför tillbudet/olyckan skedde och förhindra att det

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer