Nya rutiner ger ökad säkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya rutiner ger ökad säkerhet"

Transkript

1 Tema Arbetsmiljö Nr Nyheter från Sirius finns också på Nya rutiner ger ökad säkerhet Processindustrin är en tuff miljö och det är viktigt att processen är ordentligt avstängd om egen personal eller externa entreprenörer ska öppna kärl eller gå in och göra reparationer. Kenneth Vesterberg på Smurfit Kappa i Piteå där nya rutiner skapar ökad säkerhet. Läs mer på sidan 3 Heinz Jönsson på Södra Cell i Mörrum var långtidssjuk men fick hjälp av företagets Rehabteam. Idag är han tillbaka på sin gamla arbetsplats på heltid igen. Läs mer på mittuppslaget Framgångsrikt Rehabteam i Mörrum

2 Mer information finns på Skogsindustriernas hemsida, där det också finns anmälningsformulär. Ledarkonferens för nätverkande och ny kunskap Sirius arrangerar vartannat år partsgemensamma konferenser med utgångspunkt från Samverkansavtalet. Årets tema är hållbart arbetsliv. Syftet är att inspirera till bättre lokal samverkan, visa på nya vägar till en utvecklad arbetsorganisation och att stärka företagens arbete inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Vi hoppas naturligtvis på en god uppslutning, säger Mårten Ericsson på Skogsindustrierna. Det här är ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter och att bygga nätverk mellan bruken. Konferenserna genomförs på fyra orter: 7-8 december Jönköping/Hooks Herrgård januari Karlstad Konferens Center 9-10 februari Gävle/Högsbo Brukshotell mars Umeå Scandic Plaza Bland programpunkterna finns bland annat: Hållbara chefer hållbara arbetsplatser, erfarenheter från ett utvecklingsprojekt Bygga goda relationer genom professionell förhandling. Ledning i förändring en lärande upptäcktsfärd God säkerhetskultur hur gör man? Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Avstämning hållbarhetsmål

3 I mitten på 1950-talet skapar SCA för första gången embryot till det som skulle komma att bli SSG - avdelningen för utarbetande av interna företagsstandarder för anläggningarnas komponenter. Företaget byter så småningom namn till Standard Solutions Group ägandet övertas till lika delar av sju skogsindustrikoncerner, Billerud, Holmen, Korsnäs, M-real, SCA, Stora Enso och Södra. För tre år sedan kompletterades den med ytterligare ett affärsområde, nämligen Hälsa Säkerhet Miljö. Säker avställning handlar om att skapa rätt rutiner Sedan drygt ett år har Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå jobbat efter nya rutiner för säkra stopp i processen. Förr var personalen mer vana vid maskinerna. De kunde lyssna och hade en särskild känsla för ovana ljud. Planerade stopp av fabriken gjordes vid storhelger, men oplanerade stopp hände också t.ex vid åskoväder. Idag handlar det om övervakning Vi får ibland diskussionen där man undrar om inte pappersarbetet tagit över tid från jobbet. Personalen vill jobba vid maskinen - inte gå till manöverrummet och fylla i papper. vid datorer och ett enda stopp om året, personalen får inte samma träning som förr, säger säkerhetschefen vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, Peder Eriksson. Följden blir att personalen har inte samma erfarenhet av att ställa av maskinerna, utan det krävs mer instruktioner alt. checklistor för att kunna ställa av maskinerna på ett säkert sätt. Peder sitter med i säkerhetskommittén inom Standard Solutions Group, som arbetar med att utveckla gemensamma, effektiva arbetssätt och metoder som ger god arbetsmiljö hos ägarföretag och kunder. Gruppen har också tagit fram gemensamma grundrutiner för att få ett väl fungerande arbete med säker av- och påställning av arbetsutrustning vid stopp av olika slag. Vi har sedan haft en egen arbetsgrupp inom Smurfit Kappa för att anpassa reglerna och för att införa dem hos oss, berättar Peder. En avdelning testade först och i våras förra året infördes rutinerna över hela företaget. Smurfit Kappa i Piteå har idag två pappersmaskiner och 550 anställda som tillsammans producerar ton kraftliner per år. Processindustrin har en tuff och farlig miljö, säger Peder Eriksson. Och det är viktigt att processen är ordentligt avstängd om egen personal eller externa entreprenörer måste öppna kärl eller kanske gå in och göra reparationer. Vid vissa svåra objekt finns idag färdigskrivna mallar för hur en avstängning ska gå till. Det är ett sätt att säkra platsen, säger Peder Eriksson. Vid mer frekventa arbetsmoment finns istället en tom blankett där operatör och underhållspersonal dokumenterar processavsnittet och noterar så att alla ventiler och liknande som kan tillföra energier är avstängda. Sedan ger operatören ett tillträdestillstånd. I samma dokument måste underhållspersonalen också skriva in - och sedan skriva ut sig - med klockslag och tid, säger Peder och antyder att här fortfarande finns vissa kulturproblem som ännu inte är helt lösta: Vi får ibland diskussionen där man undrar om inte pappersarbetet tagit över tid från jobbet. Personalen vill jobba vid maskinen - inte gå till manöverrummet och fylla i papper. Men, poängterar han, personalen kan utsättas för oerhörda risker om någon glömt stänga av el eller kanske en ventil om det t ex ska bytas en omrörare i ett kärl eller liknande. För att få säkra rutiner innebär ett icke-skrivet dokument också en avvikelserapportering som hanteras på vanligt sätt. Syftet är ju en säkrare arbetsplats, säger Peder, som ser Peder Eriksson. (foto Anders Lindberg) att rutinerna idag accepteras bäst på avdelningen som började testa först. Alla förändringar tar tid för att bli accepterade, menar han. De flesta förstår i sak, men tycker det är besvärligt med pappersarbetet. Fast, avslutar han. Vi ger inte avkall på säkerheten.

4 Smurfit Kappa blev årets industriföretag Flera gånger har Smurfit Kappa i Eslöv tillhört toppskiktet. I år gick företaget hela vägen och kammade hem priset Årets Industriföretag, som delas ut av Dagens Arbete. Priset delas ut till industriföretag som satsar på en god arbetsmiljö. Hittills har Smurfit Kappa förlorat på mållinjen. Men i år var juryn enig. Företagets kontinuerliga arbetsmiljöarbete bidrog till segern. Dessutom är sjukfrånvaron låg och arbetsolyckorna få. Trots att de jobbar kontinuerligt med arbetsmiljön finns en förbättringspotential, säger juryns ordförande Mikael Sjöberg, tillika Arbetsmiljöverkets generaldirektör till Dagens Arbete. Det går hela tiden att förbättra sig. Kraven på en god arbetsmiljö förändras hela tiden. Det som ansågs som bra på 1950-talet är knappast bra idag. Ett företag kan alltid bli bättre, säger Mikael Sjöberg. Vi vill uppmuntra de företag som bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Genom att lyfta fram de goda exemplen kan vi stimulera andra företag att ta efter, säger Hans Larsson, Dagens Arbetes chefredaktör. Förutom Smurfit Kappa var också Bolidens gruva i Kristenberg och Tomoku Hus i Insjön i final. Företag som kan nomineras är arbetsplatser med medlemmar ur fackförbunden IF Metall, GS och Pappers. Första pris i tävlingen är ett friskvårdsarrangemang. Ifjol vann Stora Enso i Fors utanför Avesta och året dessförinnan vann SSAB Tunnplåt i Luleå. Juryns hela motivering för årets vinnare: Genom en god friskvård och via ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete som resulterat i låg sjukfrånvaro och få arbetsolyckor har Smurfit Kappa i Eslöv bildats skola för hela Smurfit-koncernen. I god samverkan mellan företag, fack och medarbetare tas ett helhetsgrepp på arbetsmiljön, alltifrån fria och obligatoriska arbetskläder till hälsosam kost i personalmatsalen. Rehabteamet fångar upp problem tidigt Det ligger ett grundmurat intresse för individen i botten Malin Abrahamsson minns dagen när Försäkringskassan erbjöd henne 75-procentig sjukersättning. Jag vill inte, tänkte Malin, som med hjälp av företagets Rehabteam nu är tillbaka på jobbet på heltid. Efter aktivt stöd av Rehabteamet har Malin Abrahamsson kastat kryckorna. Malin Abrahamsson är anställd inom Södra Cell i Mörrum sedan mitten av 1990-talet då hon arbetade på driftlaboratoriet. Allt svårare ryggproblem gjorde henne kraftigt funktionsnedsatt, hon gick med kryckor och hade svår värk. Det var besvärligt både här och hemma i familjen. För fem år sedan fångades hon in av det nystartade Rehabteamet på företaget. Malin skickades bl.a. till Rygginstitutet i Växjö, fick rätt träning och en tydlig rehabiliteringsplan. I planen ingick också samtal med beteendevetare. Det var tungt att vara borta från jobbet och inte veta om jag någonsin kunde komma tillbaka, säger Malin. Men utan det här stödet hade jag aldrig klarat det, säger hon och nickar mot Kristina Andersson från företagshälsan, Olle Svensson som är huvudskyddsombud och HR-specialist Sara Bengtsson, som tillsammans utgör kärnan i Rehabteamet. Medarbetarens chef är också en viktig och självklar part i rehabteamet eftersom han/hon har det närmaste rehabansvaret. Bredvid träningen testade Malin försiktigt andra arbetsuppgifter på företaget, bland annat som bemannningsplanerare och i receptionen där hennes

5 Viktiga delar av Rehabteamet i Mörrum; huvudskyddsombudet Olle Svensson (t.v.), Företagshälsovårdens Kristina Andersson (i mitten) och HR-specialist Sara Bengtsson (t.h.) tillsammans med Heinz Jönsson och Malin Abrahamsson som båda har egna erfarenheter av fungerande rehabilitering. sjukskrivningar, underlätta återgång i arbetet till ordinarie arbetsplats eller en meningsfull sysselsättning. Arbetet ska följa en fastställd process i en rehabiliteringskedja med en tydlig ansvarsfördelning och checklista för uppföljning. - Företaget, en fristående företagshälsovård, Alviva, som finns här på området, facket och medarbetaren själv är fyra viktiga parter i det arbetet, säger HR-specialist Sara Bengtsson på Södra Cell i Mörrum. Men vi har också en fast kontakt inom Försäkringskassan som tidigt är delaktig i diskussionerna. Hon betonar samarbetet, det gemensamma målet och att gruppen håller sig uppdaterad tillsammans - åker på gemensamma kurser om innebörden av ny lagstiftning etc. Utan stödet hade jag aldrig klarat mig Personal med upprepad korttidsfrånvaro erbjuds hälsosamtal, indikationer på hälsoproblem på en avdelning leder till diskussioner med arbetsledningen. Hälsoundersökningar och gruppaktiviteter syftar alla mot ett proaktivt arbetssätt. Här finns ett grundmurat intresse för individen, säger huvudskyddsombud Olle Svensson. kunskaper om bruket kom väl till pass. Idag arbetar hon heltid i receptionen, hon äter medicin mot värken, men är oerhörd glad över att kunna jobba. På Försäkringskassan visste de först inte hur de skulle hantera mitt fall - de var inte vana att någon ville bryta en sjukersättning, berättar hon. Ryggskada På Flisfabriken arbetar Heinz Jönsson sedan 2006 bl a med truckkörning. Jag fick en ryggskada för tre år sedan, berättar han. Domningar och svåra smärtor blev följden. Han fångades upp av Rehabteamet under sjukskrivningstiden. På samma sätt som med Malin samlade vi alla gemensamma krafter, berättar Sara Bengtsson. Heinz fick en personlig sjukgymnast som ordnade ett anpassat - och hårt - träningsprogram. I Heinz rehabilitering ingick också samtal med psykolog. Det mentala har också betydelse, vet han idag. Jag kände mig som en belastning men upplevde att Rehabteamet verkligen ville ha mig tillbaka hit. Efter enklare arbetsträning kom han först tillbaka på deltid och sedan allt mer. Idag är det ordinarie skift som gäller. Inom Södrakoncernen finns en tydlig och formellt fastställd rehabiliteringspolicy med målen att undvika upprepade korta sjukskrivningar, undvika långa Heinz Jönsson var aktiv idrottsman när han skadade ryggen och blev långtidssjuk. Idag är han tillbaka på sitt gamla jobb på heltid.

6 Arbetsmiljöverket inspekterar: Med fokus på underhållsarbetet Glöm inte centrala pengar för arbetsmiljöutbildning Skyddsombuden inom Pappers är det LO-förbund som har störst andel dagar för arbetsmiljöutbildningar per år visar en LOundersökning. Säkert underhållsarbete står i fokus för EU kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv Underhåll är nödvändigt för att förebygga risker på arbetsplatsen men underhållsarbetet i sig kan ofta medföra risker. Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU- Osha, lyfter under 2010/2011 i en kampanj fram riskerna med underhållsarbete. I samband med underhåll I några europeiska länder har upp emot 20 % av arbetsolyckorna samband med underhållsarbete. Europeiska siffror för år 2006 visar att ungefär % av dödsolyckorna har samband med underhållsarbete. Svensk statistik saknar motsvarande siffror. Inspektioner i oktober I linje med övriga Europa kommer Arbetsmiljöverkets tillsyn under den europeiska arbetsmiljöveckan att ha underhåll som tema. Omkring inspektioner planeras i slutet av oktober. Bruken bör se till att riskbedömningar görs vid underhållsarbete och att det finns skriftliga rutiner på hur underhållsarbetet kan utföras på ett säkert sätt. En viktig del En viktig del är bryt & lås och samordningen mellan underhåll och övrig produktion/personal. Mer information om EU-kampanjen se: Margareta Jernelöv Inom Pappers har 10,8% av skyddsombuden mer än tio dagars utbildning per år jämfört med alla LO- förbund, där 1,9% av skyddsombuden hade mer 10 dagar. Därför att det vikigt att uppmärksamma de medel, 10 mkr per år, som Svenskt Näringsliv och LO har avsatt för vidareutbildning av skyddsombud utsedda av LO förbunden. Pengarna kommer att finnas under fem år ( ). Utbildningsanslaget täcker kursavgift, kost, logi och resa. För att få ta del av medlen ska utbildningen omfatta någon av LO:s vidareutbildningar, som en partgemensam styrgrupp årligen godkänner. Utbildningen ska omfatta högst tre dagar. Arbetsgivare och kursdeltagare ska gemensamt besluta om deltagandet och kursanmälan ska undertecknas av bägge parter. Ansökan görs via det lokala facket till LO centralt.

7 Fortsatt nedgång av den totala sjukfrånvaron Sjukfrånvaron inom branschen fortsätter att gå ner. (Arkivbild) Den totala sjukfrånvaron, Sjukfrånvaro totalt 2009 räknat i procent av den ordinarie Arbetare och tjm Arbetare Tjänstemän arbetstiden, fortsätter att minska. Sjukfrånvaro totalt < 20 dagar 3,36 1,76 3,83 2,02 2,19 1,09 Det är långtidssjukfrånvaron som i första hand går ner, medan den kortare sjukfrånvaron har legat relativt stabilt de senare åren. Den totala sjukfrånvaron är högre bland arbetare jämfört med tjänstemän och högre bland kvinnor än män. År 2003 var långtidssjukfrånvaron bland kvinnliga arbetare i branschen 8,57 %, att jämföra med 2, 11 % år Den kraftiga nedgången är ett resultat av ett aktivt rehabiliteringsarbete ute på företagen i kombination med nya sjukförsäkringsregler. Margareta Jernelöv > 20 dagar 1,60 1,81 1, kvinnor Arbetare och tjm Arbetare Tjänstemän Sjukfrånvaro totalt 3,71 4,58 2,57 < 20 dagar 1,94 2,47 1,25 > 20 dagar 1,77 2,11 1, män Arbetare och tjm Arbetare Tjänstemän Sjukfrånvaro totalt 3,27 3,69 2,03 < 20 dagar 1,71 1,94 1,02 > 20 dagar 1,56 1,75 1,01

8 Sverige porto betalt B Box 55525, Stockholm Chaufförer vill ta fram ett säkrare låssystem Det finns många kritiska punkter i massaprocessen ur arbetmiljöoch säkerhetsaspekter. Leverans av kemikalier är en. Margareta Engholm är arbetsledare vid utlastningen av kemikaler vid Eka Chemicals fabriker i Alby, strax utanför Ånge. Hon har direktkontakter med ett 20-tal kunder inom den svenska massaindustrin. Chaufförer från Eka Chemicals fabriker i Alby och Stockvik levererar både natriumklorat och väteperoxid direkt till brukens blekningsprocesser, främst via lastbil över hela landet. Förbättringsförslag Jag har diskuterat rutinerna med chaufförerna som menar att massaindustrins mottagningsrutiner idag fungerar överlag väldigt bra, säger hon. Hon har, med hjälp av chaufförerna, en idé för att ytterligare öka säkerheten vid leverans av väteperoxid där hon vill att bruken, tillsammans med transportörerna, tar fram ett säkert låssystem, för att förhindra att annan produkt lossas i VP-tankarna. Det skulle vara omöjligt att välja fel Margareta Engholm och chauffören Emilie Hultin som kör väteperoxid. ventil när väteperoxiden lossas. Det är en säkerhet både för chaufförerna och bruken. Några bruk har redan ett sorts låssystem som ev kan för bättras, säger Margareta Engholm. I övrigt är hon ganska nöjd: Det är lätt att komma fram till lossningsplatserna, slangar, packningar och ventiler är överlag täta och i god kondition. Vid lossningsstationerna för natriumklorat kan det ibland dröja lite lång tid innan ångslangar/lossningsslangar byts ut när de är otäta vilket innebär en säkerhetsrisk eftersom det handlar om hetvatten som då sipprar ut, säger hon. Kemikalierna är oxiderande och frätande och kräver tillgängliga nödduschar och vattenslangar för att kunna skölja bort ev spill. Också där fungerar det överlag bra idag, säger Margareta Engholm. Några saknas i PIA... Branschen saknar några av er i PIAsystemet Alla företag i branschen är inte med i PIA-systemet, branschens gemensamma rapporteringssystem för olycksfall och tillbud. Men även de som inte använder systemet kan rapportera in sina årliga siffror och på så sätt bidra till att hela branschens statistik är samlat. Vi saknar flera företags siffror och ber er därför skicka in uppgifterna till administratören AFA Försäkring. Statistiken är värdefull för branschen, eftersom den visar vilka som är de vanligaste skadorna och tillbuden, men även om skadorna minskar eller ökar. Systemet synliggör riskerna och är därför ett bra verktyg i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Fallskador vanligast Den senaste statistiken i PIA systemet visar att fallskadorna fortfarande är de absolut vanligaste år 2009 (56 stycken har medfört sjukfrånvaro), näst vanligast är fastnat eller klämts mellan föremål (29 stycken medförde sjukfrånvaro). Massa- och pappersindustrin var först med att utveckla rapporteringssystemet, som nu används av flera andra branscher. Varje branschsystem är namngett med bokstavsprefix, t ex MIA, SIA TIA, FIA, GRIA, LIA. Nytillkomna företag under 2009/2010 är; Rexcell Bengtsfors, SCA Östrand, SCA Ortviken, Stora Enso Kvarnsveden, Stora Enso Skutskär, Stora Enso Fors, Billerud Gruvön. Margareta Jernelöv Tidningen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins råd för Industriell Utveckling i samverkan. Ansvarig Utgivare: Mårten Ericsson Sirius på nätet: Text: Där inget annan anges, Sven Magnusson Hur vill du ha tidningen distribuerad i fortsättningen? Som papperstidning eller via mejl? Gå in på vår hemsida och fyll i dina uppgifter:

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

På gång inom SSG Säkerhet. Johan Nylander SSG

På gång inom SSG Säkerhet. Johan Nylander SSG På gång inom SSG Säkerhet Johan Nylander SSG SSG Säkerhetskommitté 2 SSG Säkerhetskommitté Sture Sköld, Billerud Gruvön Eva Olofsson, Korsnäs Gävle Bengt-Arne Walldén, Stora Enso Skoghall Tommy Eriksson,

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombuden är till för dig! Skyddsombudet är en nyckelperson i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. Skyddsombudet är arbetstagarnas

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (12) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen FRAMGÅNGSRIKA ERFARENHETER, AKTIVITETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT I SÄKERHETSKULTURARBETET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius

Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Nr 3 2009 SYFTET MED SIRIUS Sirius uppgift är att - i linje med samverkansavtalet - övergripande stödja företagens och medarbetarnas utveckling av kompetens, hälsa, säkerhet, arbetsmiljö, ledarskap och

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

SAMVERKAN RUNT UTBILDNINGAR. Nu blir det mer fokus på vårt eget behov. Flera bruk med samma behov kan gå samman

SAMVERKAN RUNT UTBILDNINGAR. Nu blir det mer fokus på vårt eget behov. Flera bruk med samma behov kan gå samman Tema: Kompetens- och utbildningsfrågor Nr 1 2016 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Nu blir det mer fokus på vårt eget behov Flera bruk med samma behov kan gå samman SAMVERKAN RUNT

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

ENGAGEMANGET HAR BLIVIT STÖRRE. Vi samlar allas kunnande i team. Boka redan nu KompetensForum i februari. Nya arbetsformer skapade förändringar:

ENGAGEMANGET HAR BLIVIT STÖRRE. Vi samlar allas kunnande i team. Boka redan nu KompetensForum i februari. Nya arbetsformer skapade förändringar: Tema: Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa Nr 3 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Framtidens kompetens Vi samlar allas kunnande i team Boka redan nu KompetensForum i februari Nya

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete

Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete jo VÄGLEDNING Kommunkontoret Personal- och löneenheten 2004-04-19 Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt!

Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt! Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt! 1 (2) Handels exemplar 1. Verksamhet Bransch/verksamhet Totalt antal anställda varav säsongsanställda/visstidsanställda

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Hjärnkraft. Målinriktad gymnasiepraktik. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Målinriktad gymnasiepraktik. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2009 Tema: Skolkontakter/Arbetsplatsförlagd Utbildning Målinriktad gymnasiepraktik 2015 Hjärnkr aft 2015 Den röda tråden Uthållighet

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och sociala miljön på arbetet,

Läs mer

Välkommen som skyddsombud i Pappers

Välkommen som skyddsombud i Pappers Välkommen som skyddsombud i Pappers Du är nu vald av dina arbetskamrater till ett av de finaste uppdragen som man kan få inom Pappers SKYDDSOMBUD, vi kan bara säga GRATTIS, till uppdraget. Varför då? Du

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS.

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS. Bransch VVS Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom VVS. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda olyckor som leder till sjukfrånvaro

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Vikten av systematiska utvecklingssamtal

Vikten av systematiska utvecklingssamtal Nr 1 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Mattias Ardesjö (till vänster) är skiftgående produktionsledare på Korsnäs Frövi och har ansvar för de BUM-samtal som man nu

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

ARBETSMILJÖ. Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering

ARBETSMILJÖ. Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering 2015-10-14 1(6) Iggesunds Bruk Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering Det är av yttersta vikt att alla arbetsmiljöhändelser

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

Att identifiera risker och genomföra åtgärder. Fall 2

Att identifiera risker och genomföra åtgärder. Fall 2 Att identifiera risker och genomföra åtgärder Fall 2 Viktigaste reglerna för fall 2 AFS 2001:1 AFS 2012:2 AFS 1994:1 AFS 1998:5 AFS 2015:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete Belastningsergonomi Arbetsanpassning

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer