Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer"

Transkript

1 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning mot tunga konstruktioner Schaktvägg. Polyetenduk Gyproc GPD Vid ljudklass R' w = d. kustisk tätmassa Gyproc G Vid ljudklass R' w 0 d används G + GPD (.). vståndet mellan infästningspunkterna för kantreglarna får ej överstiga 600 mm. Min tjocklek för betong, se typdetaljer.:09.: Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller klassen. Ljudklassen gäller för enkel vägg (schaktvägg). Vid dubbelvägg eller från våning till våning kan ljudisoleringsklasser upp till R' w = 6 d åstadkommas, se datablad.:09. ) randklass enligt datablad för väggtypen. / polyetenduk GPD (.) ) / polyetenduk GPD (.) + akustisk tätmassa G (.) 0 till 6 ) 06 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

2 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning mot tunga konstruktioner Schaktvägg. Polyetenduk Gyproc GPD används vid ljudisoleringsklassen R' w = d. vståndet mellan infästningspunkterna för kantreglarna får ej överstiga 600 mm. Min tjocklek för betong, se typdetaljer.:09.: Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller klassen. randklass enligt datablad för väggtypen. / regel 0 / polyetenduk GPD (.) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 07

3 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning mot tunga konstruktioner. Polyetenduk Gyproc GPD Vid ljudklass R' w = d. kustisk tätmassa Gyproc G Vid ljudklass R' w 0 d används G + GPD se (.). vståndet mellan infästningspunkterna för kantreglarna får ej överstiga 600 mm. Min tjocklek för betong, se typdetaljer.:09.: Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller klassen. randklass enligt datablad för väggtypen. / polyetenduk GPD (.) / polyetenduk GPD (.), akustisk tätmassa G (.) 0 till 08 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

4 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning mot tunga konstruktioner Gyproc P profil kustisk tätmassa Gyproc G. Polyetenduk Gyproc GPD. vståndet mellan infästningspunkterna för kantreglarna får ej överstiga 600 mm. Profil Gyproc P max c 00 mm Infästs med skruv Gyproc QT Quick. L-profil Gyproc L /0 6. Min tjocklek för betong, se typdetalj.:09.: 7. Min 0 mm. Gipsskivorna får inte ha kontakt med golvet Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller klassen. randklass enligt datablad för väggtypen. ) För att ljudklassen ska uppfyllas krävs att Gyproc Gipsskivor montera enligt (7.) samt att Gyproc P profil skruvas i underkant. / P profil skruvas i underkant ) ) 8 till Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 09

5 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:06 nslutning mot tunga konstruktioner. kustisk tätmassa Gyproc G. Polyetenduk Gyproc GPD. vståndet mellan infästningspunkterna för kantreglarna får ej överstiga 600 mm. Min tjocklek för betong, se typdetalj.:09.:. Uppfyller betongen ej min tjocklek enligt (.), måste en stomfog läggas in. Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller klassen. randklass enligt datablad för väggtypen. ) Väggar med min 0 mm mineralull, R' w = 6 d och R' w = d. / 0 mm mineralull / Min 0 mm mineralull 6 ) ) 0 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

6 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:07 nslutning mot tunga konstruktioner. kustisk tätmassa Gyproc G. Polyetenduk Gyproc GPD. vståndet mellan infästningspunkterna för kantreglarna får ej överstiga 600 mm. Stomfog alt se typdetalj.:09.: angående min tjocklek för betong Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller klassen. randklass enligt datablad för väggtypen. / enligt detalj 60 7 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

7 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:08 nslutning mot tunga och lätta konstruktioner lternativ akustisk tätning. Väggregel med påhäftad tätlist Gyproc GT kustisk fogtätning Är väggen inte bärande kan syll, hammarband och kantregel bytas ut mot kantprofil Gyproc C alt C counomic. För innerhörn se.:. Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

8 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:09 nslutning av vägg mot betongplatta - Rum, x alt 6x m. Tätlist Gyproc GT Förutsättningar (se även akustikkapitlet. Fribärande platta Platta flytande på värmeisolering av mineralull eller cellplast Platta på pålar yggnadens yttervägg utformas så att flanktransmission förhindras: Vid tung yttervägg får det läggas in stomfog. Vid lätt yttervägg utförs anslutning enligt Gyproc Handbok. Observera Nedanstående värden gäller med limmade golvbeläggningar. Flytande monterade skivgolv, exempelvis parkett, ger regelmässigt en kraftig försämring av luftljudsisoleringen. Minst en halv ljudklass bättre tunga anslutningar bör väljas. Vid platta på mark rekommenderas ljudfog vid skiljevägg (genomgående fog utan kontaktbryggor över fogen). Fogen ska även gå genom eventuell värmeisolering av cellplast. vståndet mellan infästningspunkterna för skenor får ej överstiga 00 mm. Stomsystem och planlösning yggnadens stomsystem typ och enligt nedan måste uppfyllas. eakta planlösning, rumsstorlekar (två typfall), vägghöjd samt betongplattans storlek enligt nedan. : Lamellhus med bärande väggar. jälklagsbredd m. : Pelardäckstomme med en sammanhängande platta 00 m. Rumslängd tvärs lätt vägg enligt Plan ovan förutsätts vara max alt 6 m (L r alt 6 m) vid L v = m. En ökning av L v sänker ljudisoleringen måttligt. Erforderlig plattjocklek Ljudklass R' w (d) R' w + C 0 0 (d) Erforderlig minsta plattjocklek H (mm) lamellhus / pelardäckstomme vid ljudklass R' w för resp rumsstorlek vid R' w för resp rumsstorlek L r m L r 6 m L r m L r 6 m 0 /0 /0 /0 /0 8 /0 /0 /60 /80 0/0 0/ /0 /0 70/00 00/0 Ljudklass 7 resp d avser medelvärde och inkluderar verkan av begränsningsregler enligt SS 67:00 för bostäder. Se vidare kap... Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

9 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning av vägg mot håldäck 6 7, med övergolv 6 Rum, x alt 6x m, med pågjutning. Kantregel med tätlist Gyproc GT. vståndet mellan infästningspunkterna för kantreglarna får ej överstiga 00 mm. 0 0 mm pågjutning. mm mineralull 600 mm på vardera sidan av vägg (vid ljudklass d). Övergolv av mm spånskiva eller motsvarande med styv konstruktion och ljuddämpande fötter/ anslutning till håldäcket. Totalhöjd min 0 mm. 6. Håldäckens yta spacklas för att utjämna fogsprång och skarvar mellan håldäcken. För att uppnå erforderlig akustisk tätning krävs dessutom att v-spåren på håldäckets undersida tätas 7. kustisk tätmassa Gyproc G Förutsättningar (se även kap. yggnadsakustik) Pelar-/balkstomme med en sammanhängande bjälklagspl. på minst 00 m. etongväggar endast i trapphus och ev i husets gavlar (stomstabilitet). Standardhåldäck från Strängbetong, Skanska Prefab eller likvärdigt. Vikt fogade håldäck: HD/F 0/7 min 60 kg/m, HD/F 0/0 min 90 kg/m, HD/F 0/8, min 90 kg/m. yggnadens yttervägg utformas så att flank-- transmission förhindras: vid tung yttervägg genom stomfog. Vid lätt yttervägg utförs anslutningen enligt Gyproc Handbok. eakta planlösning, rumsstorlekar (två typfall) samt vägghöjd. Rumslängd tvärs lätt vägg enligt Plan ovan förutsätts vara max alt 6 m (L r alt 6 m) vid L v = m. En ökning av L v sänker ljudisoleringen måttligt. Nedanstående rekommendationer för anslutning (håldäck med pågjutning) gäller vid limmade golvbeläggningar. Flytande monterade skivgolv, exempelvis parkett, ger regelmässigt en kraftig försämring av luftljudsisoleringen. Minst en halv ljudklass bättre tunga anslutningar bör väljas. I ljudklass R' w = 0 8 d och med rumslängd tvärs lättväggen max m (L r m) kan HD/F 0/0 med vikten kg/m väljas. Erforderlig plattyp Ljudklass R' w (d) R' w + C 0 0 (d) Krav på anslutning med hänsyn till typ av håldäck och rumsstorlek = övergolv, = pågjutning för håldäck HD/F 0/7 för håldäck HD/F 0/8, och HD/F 0/0 L r m L r 6 m L r m L r 6 m 0,,,,,,,, 8,,,,,,,, 6 7,, ) Ljudklass 7 resp d avser medelvärde och inkluderar verkan av begränsningsregler enligt SS 67:00 för bostäder. Se vidare kap... ) nslutning kan användas vid ljudklass R' w = 6 d. I ljudklass R' w = 7 d är marginalen låg, d i stället för d. HD/F 0/7 rekommenderas. Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

10 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: nslutning av vägg mot massiv betongvägg Lv m Trapphusvägg Lätt vägg Lv m Lätt ytter- eller innervägg Plan, Trapphusvägg Innervägg av betong *) L 0 m, nslutning mot betongvägg Lätt vägg Lv m Lätt ytter- eller innervägg Plan, Lång innervägg Lv m. Tätlist Gyproc GT * ) alt sluten fasad, t.ex gavel med endast små öppningar. Stora öppningar t.ex balkongdörrar eller liknande ökar R' w. Förutsättningar Den anslutande väggen är minst m lång. Ökas längden L v ökas ljudisoleringen något. Trapphusväggen är max m lång, längs trapphusets insida. Ljudtransmissionen via betongväggen begränsas med hjälp av lätta innerväggar enligt plan ovan. Om trapphusväggens längd ökar minskar ljudisoleringen. yggnadens yttervägg utformas så att flanktransmission förhindras: vid tung yttervägg genom stomfog. Vid lätt yttervägg utförs anslutningen enligt Gyproc Handbok. Erforderlig väggtjocklek Ljudklass R' w (d) R' w + C 0 0 (d) Erforderlig väggtjocklek H (mm) för trapphusvägg (Plan resp lång innervägg (Plan ) med längden L vid ljudklass R' w vid R' w trapphusvägg lång innervägg trapphusvägg lång innervägg Ljudklass 7 resp d avser bostäder vid medelvärde enligt SS 67:00 för bostäder. Se vidare kap... Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

11 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: Ytterhörn. Väggreglarna spikas ihop. Hörnregel Gyproc HR 60/60 som alt till väggreglar vid innerhörn. Hörnskydd Gyproc HS 9 Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. regel 0 till EI 0 hörnregel (.) 0 till EI 0 6 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

12 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: Ytterhörn. kustisk tätmassa Gyproc G. Väggregelarna spikas ihop. Hörnregel Gyproc HR 60/60 alt hörnprofil Gyproc C 60-H COUnomic. Hörnskydd Gyproc HS 9 Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. kustisk tätmassa är ej nödvändig vid alternativ Gyproc C 60-H COUnomic. akustisk tätmassa G (.) 0 till EI 60 hörnprofil C 60-H (.) 0 till EI 60 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 7

13 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: Ytterhörn 7. kustisk tätmassa Gyproc G. Hörnprofil Gyproc H 0/0 alt Gyproc C 0-H COUnomic skruvas mot P profil. Profil Gyproc P. Väggreglarna spikas ihop. Distansklots 6. Hörnregel Gyproc HR alt hörnprofil C 60-H COUnomic som alt till väggreglar och distansklots vid innerhörn (jmf detalj.:) 7. Mineralull mellan reglarna (vid ljudkrav) kustisk tätmassa är ej nödvändig 6 vid alternativ Gyproc C 60-H COUnomic. mineralull (7.) 8 till EI 60 regel 8 till EI 60 8 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

14 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:6 Ytterhörn. kustisk tätmassa Gyproc G. Sista facket fylls med mineralull. Hörnregel Gyproc HR 60/60 alt hörnprofil Gyproc C 60-H COUnomic som alternativ till väggreglarna vid innerhörn Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. kustisk tätmassa är ej nödvändig vid alternativ Gyproc C 60-H COUnomic. ) Vid lag gipsskivor blir ljudklassen R' w = 60 d resp R' w = 7 d. Ljudvärden enligt vald väggtyp i resp väggnyckel eller översikt över systemegenskaper. x, mm gipsskivor 6 EI 60 x, mm gipsskivor 60 ) 7 ) EI 90 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 9

15 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:7 T-hörn., mm Gyproc Gipsskivor. Väggregel alt kortling ). mm Polyetenduk Gyproc GPD Vid R' w = 0 d krävs ingen ljudtätning Vid R' w = d används Gyproc GPD. kustisk tätmassa Gyproc G Vid R' w 0 d används G + GPD se (.) Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. Med väggregel (.) placerad enligt ritningen uppnås brandklass EI 60. polyetenduk GPD (.) EI 0 polyetenduk GPD (.), akustisk tätmassa G (.) 0 EI 0 regel (.) vid ljudtätning GPD (.) alt GPD (.) + G (.) 0 till 0 EI 60 0 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

16 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:8 T-hörn 6., mm Gyproc Gipsskivor. x, mm Gyproc Gipsskivor. Väggregel. mm Polyetenduk Gyproc GPD. kustisk tätmassa Gyproc G 6. Gipsskivorna slitsas, alt skivskarv Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. Detalj : Med väggregel (.) placerad enligt ritningen erhålls brandklass EI 60., mm gipsskivor (.), slits (6.) EI 0 60 x, mm gipsskivor (.) EI 60 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

17 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:9 T-hörn., mm Gyproc Gipsskivor. x, mm Gyproc Gipsskivor. Väggregel. kustisk tätmassa Gyproc G. Gipsskivorna slitsas 6. mm Polyetenduk Gyproc GPD 7. Profil Gyproc P 8. L- profil Gyproc L /0 i detalj, skruvad mot P profilen 9. Hörnprofil Gyproc H 0/0 0. Gipsskivorna skruvas mot hörnprofilen efter att övrig fullskruvning utförts Hörnprofilen och P profilen får ej skruvas ihop Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. Ljudklass R' w = d uppnås om hörnlösningen utförs med stor nogrannhet. 6, mm gipsskivor (.) + slits vid regel 8 EI 0 x, mm gipsskivor (.) + slits vid P profil 8 till EI 60 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

18 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 T-hörn., mm Gyproc Gipsskivor. x, mm Gyproc Gipsskivor. Hålrummet fylls med mineralull. Minst ett regelfack fylls med mineralull. Hörnregel Gyproc HR 60/60 alt hörnprofil Gyproc C 60-H COUnomic 6. kustisk tätmassa Gyproc G Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. kustisk tätmassa är ej nödvändig vid alt Gyproc C 60-H counomic ) Ljudklass R' w = 7 d förutsätter en vägg som klarar ljudklassen samt att syll och hammarband i flankväggen är delade mitt för väggen med dubbelstomme., mm gipsskivor (.), mineralull (.), mineralull/regelfack (.) 8 till EI 0 x, mm gipsskivor (.), mineralull (.) 8 till EI 60 x, mm gipsskivor (.), mineralull + delad syll/hammarband (.) 6 7 ) EI 60 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

19 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: nslutning mot träbjälklag (tak) Princip för montering av vägg tvärs resp längs glespanel/läkt. Obruten gelspanel/läkt Montering av vägg tvärs glespanel/läkt Montering av vägg längs glespanel/läkt. ruten glespanel/läkt Detaljen gäller även för lag gipsskivor i taket Montering av vägg tvärs glespanel/läkt Montering av vägg längs glespanel/läkt. Glespanel/läkt slitsas. Dubbel glespanel/läkt Konstruktion och är likvärdiga. Val av konstruktion är avhängigt av helhetslösningen. I typdetaljerna visas endast konstruktion. Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

20 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: nslutning mot träbjälklag., mm Gyproc Gipsskivor. Glespanel eller läkt. kustisk tätning Vid R' w = d används Polyetenduk Gyproc GPD Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. eträffande montering av vägg tvärs resp längs glespanel/läkt: se typdetalj.:. polyetenduk GPD (.) EI 0 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

21 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: nslutning mot träbjälklag 6., mm Gyproc Gipsskivor. x, mm Gyproc Gipsskivor. kustisk tätmassa Gyproc G. mm Polyetenduk Gyproc GPD. Glespanel eller läkt 6. Gipsskivorna slitsas Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. eträffande montering av vägg tvärs resp längs glespanel/läkt, se typdetalj.:. Vid brandklass EI 60 fullskruvas båda lagen med gipsskivor i tak (detalj )., mm gipsskivor (.), slits (6.) 0 EI 0 x, mm gipsskivor (.) 0 EI 60 6 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

22 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: nslutning mot träbjälklag 6., mm Gyproc Gipsskivor. x, mm Gyproc Gipsskivor. kustisk tätmassa Gyproc G. mm Polyetenduk Gyproc GPD. Glespanel eller läkt 6. Glespanel och gipsskivor slitsas 7. Gipsskivorna slitsas Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. eträffande montering av vägg tvärs resp längs glespanel/läkt, se typdetalj.:. 7 Vid brandklass EI 60 fullskruvas båda lagen gipsskivor i tak (detalj )., mm gipsskivor (.), glespanel slitsas (6.) EI 0 x, mm gipsskivor (.) EI 60 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 7

23 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:6 nslutning av vägg träbjälklag Gyproc P Profil , mm Gyproc Gipsskivor. x, mm Gyproc Gipsskivor. kustisk tätmassa Gyproc G. mm polyetenduk Gyproc GPD. Glespanel eller läkt 6. Glespanel och gipsskivor slitsas. I ljudklass R' w = d placeras slitsen enligt detalj 7. Min mm mineralull, 00 mm på vardera sida om väggen 8. Profil Gyproc P, c 00 mm 9. Hörnprofil Gyproc H 0/0 alt Gyproc C 0-H COUnomic 0. Gipsskivorna skruvas mot hörnprofilen efter det att övrig fullskruvning utförts Hörnprofil och P profil får ej skruvas ihop Vid brandklass EI 60 fullskruvas båda lagen gipsskivor i tak , mm gipsskivor (.) 8 EI 0 x, mm gipsskivor (.) 8 EI 60 x, mm gipsskivor (.), slits vid P profil (6.) EI 60 8 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

24 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:7 nslutning av vägg träbjälklag Gyproc P Profil 6. x, mm Gyproc Gipsskivor. kustisk tätmassa Gyproc G. mm polyetenduk Gyproc GPD. Glespanel eller läkt, c 00 mm. Glespanel och gipsskivor slitsas 6. Min mm mineralull, 00 mm på vardera sidan av väggen eträffande montering av vägg tvärs resp längs glespanel/läkt, se typdetalj.:. Vägg med anslutning håller brandklass EI 60. Vindsbjälklaget klarar EI 0 med heltäckande mineralull. Krävs EI 60 även för vindsbjälklaget måste taket utföras enligt datablad..:07. Vid ljudklass R' w = 6 d och R' w = d kan väggen endast monteras tvärs glespanelen (enligt fig). Vid montering tvärs takbjälkarna ersätts glespanelen med Gyproc P profil och min mm mineralull läggas över hela taket på var sida om väggen. ) Med 70 mm mineralull (6.),, m ut på var sida om väggen erhålls R' w = 6 d och R' w = 7 d. ) randklassen erfordrar fullskruvning av båda lagen gipsskivor i tak. montering tvärs glespanel EI 60 ) montering tvärs takbjälkar: gles ersätts av P profil + mineralull EI 60 ) 70 mm mineralull,, m/sida 6 ) 7 ) EI 60 ) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 9

25 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:7 nslutning av vägg mot vindsbjälklag., mm Gyproc Protect F monteras längs glespanelen och med kortkanterna underbyggda med plåtband, t.ex Gyproc P 00. Spacklad fog. Glespanel, läkt eller sekundärprofiler c 00 0 mm. Obrännbar mineralull i form av skivor eller lösull, min 00 mm Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. Konstruktionen är endast möjlig att utföra parallellt med takstolarna. R' w = 6 d resp R' w = 7 d, under förutsättning att väggtypen klarar ljudkravet. ) c-avståndet anpassas till skivbredden (max c 0 mm). lla skivskarvar underbyggs med glespanel eller Gyproc P Plåtband. Vägg med anslutning håller brandklass EI 60. Vindsbjälklaget klarar EI 0, med min 00 mm mineralull (.). Krävs EI 60 även för vindsbjälklaget måste taket utföras enligt datablad..:07. enligt detalj till 6 till 7 EI 60 ) 0 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

26 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:8 nslutning av vägg mot vindsbjälklag Radhusskiljande vägg 6., mm Gyproc Gipsskivor. Spacklad fog. Glespanel x 9 eller sekundärprofiler c 00 mm., +, mm Gyproc Gipsskivor ansluten tätt mot underkant takpanel. lternativt kan väggen ovanför bjälklaget utföras med brandklass EI 60 (+ lag Gyproc Gipsskivor). Då ställs inget krav på vindsbjälklagets brandklass 6. Min 0 mm obrännbar isolering För sammanbyggda småhus gäller brandklass EI 60. randklassen erhålls genom summan av vindsbjälklaget och den avskiljande väggen ovanför bjälklaget. Detta förutsätter att vindsutrymmet inte kan inredas för bostadsändamål. Väggen ansluts till yttertak av exempelvis råspont eller spontade träskivor. Enligt randskydd i overkets byggregler R, Svenska randskyddsföreningen ska undersidan av yttertaket bekläs med motsvarande lag, mm Gyproc Gipsskivor vid brandklass EI 0, 600 mm på vardera sida om väggen (väggutförande enligt.). Vid brandklass EI 60 monteras gipsskivorna längs glespanelen och med kortkanterna underbyggda med t.ex Gyproc P 00 Plåtband. Vid alternativ lösning se (.). enligt detalj 6 7 EI 60 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

27 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:9 nslutning av vägg mot vindsbjälklag Gyptone. Gyptone undertak typ Line, Point, Quattro, Sixto och ase. Mineralull min 0 mm. Mineralull mellan glespanelen. Glespanel Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I. Gyptone (.) 8 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

28 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning av vägg mot yttervägg 6. Väggregel alt kortling, c 600 mm., mm Gyproc Gipsskivor., mm Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva. mm polyetenduk Gyproc GPD används vid R' w = d. kustisk tätmassa Gyproc G och GPD se (.) används vid R' w 0 d 6. Fasadmaterial Påverkar ej ljudisoleringsklassen Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. Med träregel (.) placerade enligt ritningen, uppnås brandklass EI 60. lternativt kan x, mm Gyproc Gipsskivor (.) användas. GPD (.) eller GPD (.) och akustisk tätmassa G (.) till 0 EI 0 väggregel (.), vid ljudkrav enligt (.) och (.) alt x, mm gipsskivor (.), vid ljudkrav enligt (.) och (.) till 0 EI 60 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

29 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: nslutning av vägg mot yttervägg 7 6. Väggregel alt kortling, c 600 mm )., mm Gyproc Gipsskivor., mm Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva. mm polyetenduk Gyproc GPD. kustisk tätmassa Gyproc G 6. Gipsskivorna slitsas 7. Fasadmaterial Påverkar ej ljudisoleringsklassen Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. Med lag gipsskivor i ytterväggen erfordras ej slits (6.) för ljudklass R' w = d ) Med träregel (.) placerade enligt ritning erhålls brandklass EI 60., mm gipsskivor (.), slits (6.) EI 0 x, mm gipsskivor + utan slits EI 0, mm gipsskivor (.), slits (6.), väggregel (.) EI 60 ) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

30 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: nslutning av vägg mot yttervägg P Profil Väggregel., mm Gyproc Gipsskivor., mm Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva. Hörnprofil Gyproc H 0/0. Väggregel x70 mm underlättar montering av gipsskiva (.). Profil Gyproc P 6. Gipsskivorna skarvas eller slitsas 7. kustisk tätmassa Gyproc G 8. mm polyetenduk Gyproc GPD 9. Gipsskivorna skruvas mot hörnprofilen efter det att övrig fullskruvning utförts. Hörnprofil och P profil får ej skruvas ihop Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. Ljudklass R' w = d kan erhållas om hörnlösningarna utförs med stor noggrannhet. ) Med väggregel (.) placerad enligt ritningen erhålls brandklass EI 60. enligt detalj 8 EI 0 väggregel (.) 8 EI 60 ) hörndetalj utförs omsorgsfullt EI 0 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

31 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: nslutning av vägg mot yttervägg. Väggregel, t min = 8 mm erfordras för ljudisoleringen R' w = d, R' w = d: st R' w = 6 d, R' w = 7 d: st., mm Gyproc Gipsskivor. x, mm Gyproc Gipsskivor., mm Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva. kustisk tätmassa Gyproc G används vid alt C 60-H (6.) 6. Hörnregel Gyproc HR 60/60 eller hörnprofil Gyproc C 60-H COUnomic 7. Fasadmaterial Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen. R' w = 7 d förutsätter att ytterväggens syll och hammarband delas vid anslutande vägg. Vidare rekommenderas att Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva skarvas vid anslutande vägg. ) Med lag gipsskivor och en väggregel (.) uppnås ljudklass R' w = 6 d resp R' w = 7 d. ) Med väggreglar (.) placerade enligt ritning eller lag Gyproc Gipsskivor (.) uppnås brandklass EI 60, varvid reglar (.) inte behöver placeras i den rumsavskiljande väggens förlängning., mm gipsskivor (.), st väggregel (.) EI 60 ), mm gipsskivor (.), st väggreglar (.) 6 7 EI 60 ) x, mm gipsskivor (.), st väggregel (.) 6 7 ) EI 60 ) 6 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

32 Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.: Dilatationsfog. vslutningslist Gyproc J O alt J L. kustisk fogning vid ljudklassad vägg. Skruv Gyproc QT Quick. Mineralull vid krav på ljudisolering Åtgärder vid krav på ljudisolering. R' w = 0 d: mineralull i spalten. R' w = d: mineralull i spalten samt tätmassa Gyproc G. mineralull i spalt till 0 mineralull + akustisk tätmassa G Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 7

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar.

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar. Gyproc Träbjälklag Typdetalj.51:201 Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6 Horisontalsnitt 7. 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie 8. Min 170 mm mineralull, mht väggens brandklass

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt Val av plåt Brandisolering Ljudisolering Montering...

Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt Val av plåt Brandisolering Ljudisolering Montering... Bjälklag Bjälklag Innehåll.6 Gyproc TRP bjälklag med Gyproc Golvgips Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt... 323 Val av plåt... 324 Brandisolering... 324 Ljudisolering... 325 Montering... 325.41

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

2.1. 46 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning och funktionsnyckel. Systembeskrivning. Uppbyggnad av system Gyproc XR. Systemets fördelar

2.1. 46 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning och funktionsnyckel. Systembeskrivning. Uppbyggnad av system Gyproc XR. Systemets fördelar .1 Gyproc XR 450 Innerväggar med stålstoe Systembeskrivning Gyproc XR är ett system för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Systemet är uppbyggt av 900 breda Gyproc Gipsskivor på stålstoe

Läs mer

3.5 Undertak. Gyproc GK System. Gyproc Fribärande Undertak. Gyproc PS Undertak. Gyproc Innertak med trästomme. Gyproc Böjda Undertak

3.5 Undertak. Gyproc GK System. Gyproc Fribärande Undertak. Gyproc PS Undertak. Gyproc Innertak med trästomme. Gyproc Böjda Undertak Undertak I detta kapitel beskrivs följande Gyproc Undertak: Gyproc GK System Gyproc GK System är ett stålprofilbärverk för nedpendlat undertak. Stålprofilerna lämpar sig väl till platsbyggda undertak med

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

MINERIT mellanväggar med stålreglar

MINERIT mellanväggar med stålreglar MINERIT mellanväggar med stålreglar C På sid 7 kan väggtyp väljas med utgångspunkt från de brandoch ljudmässiga krav som gäller för det enskilda projektet. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar

Läs mer

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm Telefon 09 0 74 50 Telefax 09 0 74 59 Väggrupp Brandklass*) Icke brandklassad Ljudklass R w Väggrupp, c 450 och 600 mm, eller x mm Norgips Normalskiva Hålrum utfyllt med stenullsisolering*

Läs mer

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar .1 Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar omfattar både inner- och ytterväggar. Systemet är uppbyggt av våtrumsskivan Glasroc GHI Hydro och en stomme av stål eller trä. Skivan rekommenderas

Läs mer

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 2012-03-05 Tg-bevis nr 0436/98 Gyproc AB Ritningsförteckning för Gyproc THERMOnomic Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 Gyproc Handbok 8, upplaga 1 daterad April 2010.

Läs mer

3.3.51 Glasroc Ytterväggar med trästomme

3.3.51 Glasroc Ytterväggar med trästomme .51 Glasroc Ytterväggar med trästomme .51 Glasroc Ytterväggar med trästomme Innehåll Egenskaper...319 Ytterväggars brandtekniska klass...322 Ljudisolering...323 325 Väggar mot överglasad gård...326 327

Läs mer

Innerväggar. Guide för val av väggtyp

Innerväggar. Guide för val av väggtyp Innerväggar 18 Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger väggar. Fördelen med stål är att reglarna alltid blir räta och raka. Och att regelverket är lätt att bygga. Profilerna vrids

Läs mer

Systeminformation. Exempel 1. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Exempel 2. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Datablad exempel på innerväggar

Systeminformation. Exempel 1. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Exempel 2. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Datablad exempel på innerväggar Datablad exempel på innerväggar Exempel 1 Glasroc XR 70/70 (450) 1V*-1 M0 1. 15,5 mm Glasroc GHIE 15 Hydro Ergo 2. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil 4. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor Ljudklass = 30 db Exempel

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar... 447 4 mm Polyetenduk... 447 Akustisk tätmassa... 447.1 Akustisk tätning och fogning

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

3.4. Bjälklag. Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt. Allmän beskrivning Gyproc TRP bjälklag med Gyproc Golvgips

3.4. Bjälklag. Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt. Allmän beskrivning Gyproc TRP bjälklag med Gyproc Golvgips .6 Gyproc TRP bjälklag med Gyproc Golvgips Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt Allmän beskrivning Gyproc TRP bjälklag är en obrännbar konstruktion med låg egenvikt. Bjälklaget består av 2 lag

Läs mer

3.1. Innerväggar. Bärande väggar utan krav på brandmotstånd. Konstruktionsdetaljer. Krav på golv och överliggande bjälklag.

3.1. Innerväggar. Bärande väggar utan krav på brandmotstånd. Konstruktionsdetaljer. Krav på golv och överliggande bjälklag. Gyproc DUROnomic Innerväggar med stålstomme Datablad.15:110 1200 mm breda gipsskivor på stålstomme 1 2 3 c 600 mm 3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor, 1200 mm breda Bjälklag: Nedböjning pga nyttig last ska ej

Läs mer

3.3. Ytterväggar. Vindskydd. Egenskaper. Allmänt. Regnskydd. Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva är en. Lufttäthet

3.3. Ytterväggar. Vindskydd. Egenskaper. Allmänt. Regnskydd. Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva är en. Lufttäthet .51 Gyproc Ytterväggar med trästomme Egenskaper Allmänt En yttervägg är en komplicerad konstruktion som består av flera olika produkter och material med olika funktioner i väggen. Ytterväggar ska uppfylla

Läs mer

Konstruktionslösningar - Brand

Konstruktionslösningar - Brand I detta avsnitt redovisas olika lösningar från 30 minuters brandmotstånd i bärande och avskiljande klass upp till 120 minuter. Även Isovers typgodkända fogtätningssystem finns med. Brandklassade konstruktioner

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Kortare efterklangstid, mindre fladdereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

RAPPORT 10154886.10 Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande

RAPPORT 10154886.10 Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande RAPPORT Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande RAPPORT Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande Kund Lättelement AB Höglandsvägen 9 SE-891 50 Örnsköldsvik

Läs mer

Typdetaljer...413 414. Typdetaljer...415 416. Typdetaljer...417 419. Typdetaljer...420 427 Kalcineringsrisk bakom el-radiatorer och lysrör...

Typdetaljer...413 414. Typdetaljer...415 416. Typdetaljer...417 419. Typdetaljer...420 427 Kalcineringsrisk bakom el-radiatorer och lysrör... Installationer Installationer Innehåll.1 Inklädnad av ventilationskanaler Typdetaljer...413 414.11 Håltagning Typdetaljer...415 416.16 Inspektionsluckor Typdetaljer...417 419.21 Elektriska installationer

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410 Installationer Installationer Innehåll.1 Inklädnad av ventilationskanaler Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410.11 Håltagning Normal håltagning... 411 Förstärkning runt

Läs mer

Kapitel 1 Innerväggar

Kapitel 1 Innerväggar Kapitel 1 Innerväggar Innerväggar 1.1 Stomsystem Gyproc XR Gyproc DUROnomic Gyproc XR är ett unikt system för hög ljudreduktion i lätta icke bärande innerväggar med Gyproc byggskivor. Den nya profilformen

Läs mer

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak ERGOLITE Lätta gipsskivor Revolutionerande lätta gipsskivor För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc ErgoLite är resultatet av en ny unik teknologi som gör att vi kan tillverka gipsskivor

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Båglängd. Böjning av torr gipsskiva. Böjning av fuktad gipsskiva

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Båglängd. Böjning av torr gipsskiva. Böjning av fuktad gipsskiva .16 Gyproc Böjda väggar Böjning av torr gipsskiva 6,5 mm Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo kan enkelt böjas i radier ner till 1500 1 mm direkt mot regelverket. 12,5 och 15,4 mm Gyproc Gipsskivor kräver betydligt

Läs mer

1.1 Väggstomme och monteringssätt. Stålreglar c 450 mm, XR, R/ER resp. GFR. Stålreglar c 600 mm, R, ER resp GFR

1.1 Väggstomme och monteringssätt. Stålreglar c 450 mm, XR, R/ER resp. GFR. Stålreglar c 600 mm, R, ER resp GFR Kapitel 1 1.1 Väggstomme och monteringssätt Längsmontering = Skivorna monteras på regel eller läkt längs skivans långkant. Tvärsmontering = Skivorna monteras på regel eller läkt tvärs skivans långkant.

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Ytterväggar. Inledning Gyproc THERMOnomic

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Ytterväggar. Inledning Gyproc THERMOnomic .11 Gyproc THERMOnomic Inledning Gyproc Thermonomic är beteckningen för ett sortiment stålprofiler och tillbehör för ytterväggar. Reglar och skenor är slitsade i livet för att minimera värmeledningen.

Läs mer

3.2. 248 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Enkelsidig delvis perforerad väggyta. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer.

3.2. 248 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Enkelsidig delvis perforerad väggyta. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Akustikvägg Datablad.8:101 Enkelsidig delvis perforerad väggyta Övre väggyta Nedre väggyta 2. Z-profil AVZ, se tabell nedan, c 300 mm 3. 45 mm stenull 4. Gipsskivor, se tabell nedan 5. Regel alt, c 450

Läs mer

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG NORGIPS TAK & BJÄLKLAG UNDERTAK - INNERTAK tak och bjälklag undertak med norgips gipsskivor Norgips gipsskivor monterade på ett underlag av stålprofiler eller träreglar är en idealisk lösning på de allra

Läs mer

3.1. 3.1.15:204 och :205 :202 3.1.15:203. 186 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Elevation och typsektion av vägg

3.1. 3.1.15:204 och :205 :202 3.1.15:203. 186 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Elevation och typsektion av vägg Gyproc DUROnomic Innerväggar med stålstomme Typdetalj.15:01 0 Elevation och typsektion av vägg.15:0 och :05 :0 1. Förstärkningsregel Gyproc GFR DUROnomic. 1,5 mm Gyproc Gipsskivor Elevation.15:0 Typsektion

Läs mer

ytterväggar Generella monteringsprinciper

ytterväggar Generella monteringsprinciper 3.1 THERMOnomic THERMOnomic är ett system för med stålprofiler och Glasroc H Storm som vindskyddsskivor. Till systemet finns ett sortiment av stålreglar och skenor med slitsar i livet, för att minimera

Läs mer

Oneday Wall. klickvägg av gips med spackelfritt och skruvlöst montage

Oneday Wall. klickvägg av gips med spackelfritt och skruvlöst montage Oneday Wall klickvägg av gips med spackelfritt och skruvlöst montage Oneday Wall är ett system som effektiviserar byggandet av mellanväggar i gips. Med en teknik som påminner om klickgolvens fäster väggskivorna

Läs mer

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1.

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1. Byggnadsakustik .1 Begrepp I detta avsnitt finns förklaringar till de viktigaste begreppen inom byggnadsakustiken. Ljud Ljud, så som vi normalt uppfattar det, är små fluktuationer hos lufttrycket. Buller

Läs mer

System Förstärkningsregel

System Förstärkningsregel System Förstärkningsregel För höga och stabilitetskrävande väggar System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande

Läs mer

6.2. 564 Gyproc Handbok 7 Gyproc Produkter. Stålprofiler. 6.2.1 Gyproc Stålprofiler. Reglar

6.2. 564 Gyproc Handbok 7 Gyproc Produkter. Stålprofiler. 6.2.1 Gyproc Stålprofiler. Reglar Stålprofiler .1 Gyproc Stålprofiler Reglar Gyproc ER ERGOnomic Skarvar regel i Gyproc Ergonomic-systemet. Regeln är försedd med två rektangulära hål för t.ex rördragning. Plåttjocklek: 0,56 mm Beteckning:

Läs mer

Mars 2005. Gyproc Akustikvägg. Kombinera god. rumsakustik. med ett tilltalande yttre

Mars 2005. Gyproc Akustikvägg. Kombinera god. rumsakustik. med ett tilltalande yttre Mars 25 Kombinera god rumsakustik med ett tilltalande yttre Innehåll Gyproc Akustikvägg... 5 Enkelsidig väggabsorbent, horisontellt snitt... 6 Dubbelsidig väggabsorbent, horisontellt snitt... 7 Enkelsidig

Läs mer

Akustisk dimensionering

Akustisk dimensionering Akustisk dimensionering 1 Eva Sjödahl, Akustiker, Tyréns AB, Malmö Byggprojektens olika skeden Program-/ Ramhandling Systemhandling / huvudhandling Bygghandlingar / förfrågningsunderlag Byggskedet Färdig

Läs mer

Ljudgranar C C+ CSP+

Ljudgranar C C+ CSP+ Ljudgranar C C+ CSP+ Bra, Bättre, Bäst! Att välja stålregel behöver inte vara svårt! Bra - Stålregel C En vägg byggd med standardreglar ger en god ekonomi och ergonomi i kombination med goda ljudtekniska

Läs mer

Kapitel 7 Gyproc Index

Kapitel 7 Gyproc Index Kapitel 7 Gyproc Index A A- och C-vägning, akustik...458 Absorptionsfaktor (Gyptone)... 81 ACOUnomic, AC... 66-69, 447-448, 544-545 Akustikprofil, AP...550 Akustikvägg... 79-81, 248-255 Akustisk tätning...

Läs mer

LAFARGE GIPSKORTPLANK 4.0

LAFARGE GIPSKORTPLANK 4.0 LFRGE GIPSKORTPLNK 4.0 Gipsplank innertak med fasade kanter kan användas med fördel, där det är önskvärt med en markerad innertaksyta. Gipsplank är dock inte optimalt att använda vid större krav på ljudisolering,

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Kapitel 3 Ytterväggar

Kapitel 3 Ytterväggar Kapitel 3 Ytterväggar Max 600 mm 3.1 Glasroc THERMOnomic Glasroc THERMOnomic är ett system för ytterväggar med stålprofiler och Glasroc GHU Hydro som vindskyddsskivor. Till systemet finns ett sortiment

Läs mer

Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar

Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar traditionell spackelskarv perfekt spackelskarv Planum har försänkta kanter på alla fyra sidor också de korta Perfekta fogar...snabbt Tak så släta som... Planum

Läs mer

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtålig och ljudisolerande Gyproc Robust är en extra hård gipsskiva med en kraftig fiberarmerad gipskärna och yta av tjock kartong. Det gör

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok. Undertak. En nivå och ett lag gipsskivor. 5.1 Gyproc GK-System

Gyproc Monteringshandbok. Undertak. En nivå och ett lag gipsskivor. 5.1 Gyproc GK-System Kapitel 5 Undertak 5.1 Gyproc GK-System En nivå och ett lag gipsskivor max 900 mm 1. Markera en vågrät linje för takhöjden. Märk upp linjer i taket för bärprofilerna med c-avstånd 900. Avståndet från väggen

Läs mer

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar .. Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar. Dimensionering Gyproc Thermonomic reglar och skenor är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränsen (f yk ) 0 MPa. Profilerna tillverkas av varmförzinkad

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

AQUAROC. Aquaroc Invändiga lösningar. System för invändigt utsatta miljöer CEMENTSKIVA

AQUAROC. Aquaroc Invändiga lösningar. System för invändigt utsatta miljöer CEMENTSKIVA AQUAROC CEMENTSKIVA Aquaroc Invändiga lösningar System för invändigt utsatta miljöer Aquaroc Invändiga lösningar Gyproc erbjuder våtrumslösningar för offentliga miljöer där luftfuktigheten är hög och hårt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

6.2. 542 Gyproc Handbok 8 Gyproc Produkter. Stålprofiler. Standardskenor. Urklippt skena. Gyproc SK Skena Gyproc SK 55 Skena Gyproc SK 100 Skena

6.2. 542 Gyproc Handbok 8 Gyproc Produkter. Stålprofiler. Standardskenor. Urklippt skena. Gyproc SK Skena Gyproc SK 55 Skena Gyproc SK 100 Skena .1 Gyproc Stålprofiler Standardskenor Urklippt skena a 30 70 Gyproc SK Skena Gyproc SK 55 Skena Gyproc SK 100 Skena SK, SK 70 SK 95 SK /55, SK 70/55, SK 95/55, SK 120/55, SK 1/55, SK 160/55 SK /100, SK

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka.

Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka. Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka. Gipsskivor med hög infästningsstyrka Tack vare en helt ny patenterad teknologi har vi tagit fram Gyproc Habito gipsskivor med revolutionerande

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Elsa Hus på 156.17 kvm är ett vackert och välgenomtänkt 1,5-plans hus, vars stolthet är ett stort vardagsrum med stora förnster ända till snedtak. Från vardagsrummet

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar...451 4 mm Polyetenduk...451 Akustisk tätmassa...451 Fogstorlek och placering...452 Gyproc

Läs mer

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 1 2012-03-28 Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ljudkrav... 3 Luftljudsisolering... 3 Stegljudsisolering... 4 Efterklangstid... 4 Buller från

Läs mer

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor .1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor Byggnader uppförda med lättbyggnadsteknik stabiliseras vanligtvis mot horisontella laster, vind eller snedställningskrafter, genom att utnyttja

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSYSTEM MED TRÄSTOMME ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Väggsystemet med Norgips gipsskivor på trästomme är ut provat både teoretiskt och praktiskt, och omfattas av en mängd väggtyper med väldokumenterade

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

Gyproc GN 13 Normal Standardgipsskiva Gyproc GNE 13 Normal Ergo 900-standardgipsskiva

Gyproc GN 13 Normal Standardgipsskiva Gyproc GNE 13 Normal Ergo 900-standardgipsskiva checklista 8.1 Checklista Krav Myndighetskrav Brandkrav Ljudkrav Stabilitetskrav Bärande konstruktion Vindlaste Inbrottsskydd Mekanisk åverkan Lufttäthet Våtrum Spacklingsbehandling Standardgipsskivor

Läs mer

Gipsskivor standardtillämpningar. Våtrumsskivor. översikt. översikt

Gipsskivor standardtillämpningar. Våtrumsskivor. översikt. översikt Gipsskivor standardtillämpningar Classic oard Vikt: 9,0 kg/m 2 (13/1200 och 13/900), 9,3 kg/m 2 (13/600). 13 A 12,5 1200 900 2200, 2400, 2500, 2700, 3000 2000, 2200, 2385, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800,

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Handbok för Hemmet. Du bygger, vi visar och förklarar

Handbok för Hemmet. Du bygger, vi visar och förklarar Handbok för Hemmet Du bygger, vi visar och förklarar Grattis till flera kloka val. Först och främst för att du har valt att bygga och renovera med gipsbaserade skivor men även för att du valt att ta del

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Mätningar enligt AkuLite Mätmall. BoKlok, Skogskullegatan Alingsås. Pontus Thorsson

Mätningar enligt AkuLite Mätmall. BoKlok, Skogskullegatan Alingsås. Pontus Thorsson Sid 1 av 24 Mätningar enligt AkuLite Mätmall BoKlok, Skogskullegatan Alingsås Pontus Thorsson 2012-11-16 Sid 2 av 24 1. OBJEKTSBESKRIVNING Mätningar enligt AkuLites mätmall daterad 2010-05-26 har utförts

Läs mer

Balkar och hålprofiler

Balkar och hålprofiler BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Balkar och hålprofiler allmänt Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brand 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Gyptone Undertak Monteringsanvisning

Gyptone Undertak Monteringsanvisning Gyptone Undertak Monteringsanvisning GK-system Reflecting everyday life GK-systemet Profiler kapas vid behov med plåtsa. Skivorna lyfts på plats med skivlyft och fästs med skruv, typ Gyproc QSTR 25 Quick.

Läs mer

Stepisol. Ljuddämpande underlag för moderna golv

Stepisol. Ljuddämpande underlag för moderna golv Stepisol Ljuddämpande underlag för moderna golv Det finns inte längre någon ursäkt för störande ljud Grannfruns högklackade klapprande, tonårssonens malande trumsolon, barngruppens hysteriska dunslekar

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

F12 Ljudisolering 2. SDOF-system. Kraft förskjutning. Frekvens och massa. Reduktionstal enkelvägg. Kritisk frekvens koincidens

F12 Ljudisolering 2. SDOF-system. Kraft förskjutning. Frekvens och massa. Reduktionstal enkelvägg. Kritisk frekvens koincidens SDOF-system F1 Ljudisolering Fjädern bestämmer Resonans Massan bestämmer Ökandefrekvens Kraft förskjutning Frekvens och massa Vid låga frekvenser är ljudisoleringen en funktion av styvheten. Ju tyngre

Läs mer

FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN

FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN INTRODUKTION ULTRA BOARD 13 NY ULTRA BOARD! NU OCKSÅ. I 13 MM! FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN ULTRA BOARD 13 En stabil, säker och hållbar innerväggskonstruktion med skruvfast gipsskiva Ultra Board

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för byggande av bostäder.

Läs mer

Ljudisolering 2. SDOF-system. Kraft förskjutning 2009-03-03. Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090. Ökandefrekvens.

Ljudisolering 2. SDOF-system. Kraft förskjutning 2009-03-03. Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090. Ökandefrekvens. Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090 SDOF-system Fjädern bestämmer Resonans Massan bestämmer Ökandefrekvens Kraft förskjutning 1 Vid låga frekvenser är ljudisoleringen funktion

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

3.8 Brandisolering av bärande konstruktioner

3.8 Brandisolering av bärande konstruktioner Brandisolering av bärande konstruktioner Brandisolering av stålstomme konstruktioner Innehåll.1 Brandisolering av bärande konstruktioner med Glasroc F FireCase Systemfördelar... 379 Pelare 4-sidigt inklädd

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

fermacell Konstruktionsöversikt REI 60 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1

fermacell Konstruktionsöversikt REI 60 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 Konsöversikt REI 60 K 60 2 K 10 2 EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Innehåll Infästning av föremål på väggar och innertak Montage på vägg 3 Infästning av föremål på innertak 3 Tabell A: Lätta montage på fibergips

Läs mer

6.1. 12,5 mm. 900 mm. Skivor. Gyproc Normal och Normal Ergo. Gyproc Ytskiva Ergo. Produktbeteckning. Produktbeskrivning.

6.1. 12,5 mm. 900 mm. Skivor. Gyproc Normal och Normal Ergo. Gyproc Ytskiva Ergo. Produktbeteckning. Produktbeskrivning. .1 Gyproc Gipsskivor Gyproc Normal och Normal Ergo Gyproc Ytskiva Ergo 12,5 mm 12,5 mm 6,5 mm 900 / 1200 mm 900 mm 900 mm För invändig beklädnad av tak, väggar, pelare, balkar m.m. Gyproc Normal Ergo ger:

Läs mer