3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar"

Transkript

1 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP 40 d, kantprofil Gyproc C-X2 2. vståndet mellan infästningspunkterna för skenor får ej överstiga 400 mm 3. Regel Gyproc XR alt Gyproc ER och Gyproc GFR DUROnomic 4. Min tjocklek för betong, se typdetaljer.1:207.1:209 Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller Ljudklassen gäller för enkelvägg (schaktvägg). Vid dubbel vägg eller från våning till våning kan ljudisoleringsklasser upp till = 56 d och = 53 d åstadkommas, se datablad.1:110. 2) randklass enligt datablad för väggtypen. Detalj Utförande (d) (d) randklass 2) / skena SK alt SKP (1.) 30 till 35 / kantprofil C-X2 (1.), min tjocklek betong (4.) 40 till Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 127

2 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:202 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP 2. vståndet mellan infästningspunkterna för skenor får ej överstiga 400 mm 3. Regel Gyproc XR alt Gyproc ER och Gyproc GFR DUROnomic 4. Min tjocklek för betong: se typdetaljer.1:207.1:209 Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller randklass enligt datablad för väggtypen. Detalj Utförande (d) (d) randklass / skena SK alt SKP (1.) 30 till Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

3 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:203 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Kantprofil Gyproc C COUnomic 2. Regel Gyproc XR alt Gyproc ER 3. vståndet mellan infästningspunkterna för kantprofiler får ej överstiga 400 mm 4. Eventuell mineralull (se aktuell väggtyp) 5. Min tjocklek för betong: se typdetaljer.1:207.1:209 Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller randklass enligt datablad för väggtypen. Detalj Utförande (d) (d) randklass / kantprofil C (1.) 40 till 52 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 129

4 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:204 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Kantprofil Gyproc C COUnomic 2. Regel Gyproc XR alt Gyproc ER eller Gyproc GFR DUROnomic 3. vståndet mellan infästningspunkterna för kantprofiler får ej överstiga 400 mm 4. Väggklammer Gyproc VK 25 (i golv och takskena) 5. Min tjocklek för betong: se typdetaljer.1:207.1:209 Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller randklass enligt datablad för väggtypen. Detalj Utförande (d) (d) randklass / kantprofil C (1.) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

5 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:205 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Kantprofil Gyproc C-X2 COUnomic 2. Regel Gyproc XR alt Gyproc ER eller Gyproc GFR DUROnomic 3. vståndet mellan infästningspunkterna för kantprofiler får ej överstiga 400 mm 4. Stomfog alt se typdetaljer.1:207.1:210 som visar min tjocklek för betong Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller randklass enligt datablad för väggtypen. Detalj Utförande (d) (d) randklass / kantprofil C-X2 (1.) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 131

6 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:206 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Kantprofil Gyproc C-X2 COUnomic 2. Regel Gyproc XR alt Gyproc ER eller Gyproc GFR DUROnomic 3. vståndet mellan infästningspunkterna för kantprofiler får ej överstiga 400 mm 4. Stomfog alt se typdetaljer.1:207.1:209 som visar min tjocklek för betong Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp och tung anslutning uppfyller randklass enligt datablad för väggtypen. Detalj Utförande (d) (d) randklass / kantprofil C-X2 (1.) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

7 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:207 nslutning av vägg mot betongplatta - Rum, 4x5 alt 6x5 m 2 1. Kantprofil Gyproc COUnomic som golvskena Förutsättningar (se även akustikkapitlet 4. Fribärande platta Platta flytande på värmeisolering av mineralull eller cellplast Platta på pålar yggnadens yttervägg utformas så att flanktransmission förhindras: vid tung yttervägg används stomfog. Vid lätt yttervägg utförs anslutning enligt Gyproc Handbok. Observera Nedanstående värden gäller med limmade golvbeläggningar. Flytande monterade skivgolv, exempelvis parkett, ger regelmässigt en kraftig försämring av luftljudsisoleringen. Minst en halv ljudklass bättre tunga anslutningar bör väljas. Vid platta på mark rekommenderas ljudfog vid skiljevägg (genomgående fog utan kontaktbryggor över fogen). Fogen ska även gå genom eventuell värmeisolering av cellplast. vståndet mellan infästningspunkterna för skenor får ej överstiga 400 mm. Stomsystem och planlösning yggnadens stomsystem typ och enligt nedan måste uppfyllas. eakta planlösning, rumsstorlekar (två typfall), vägghöjd samt betongplattans storlek enligt nedan. : Lamellhus med bärande väggar. jälklagsbredd 12 m. (mindre bredd minskar ljudisoleringen) : Pelardäckstomme med en sammanhängande platta 400 m 2. (mindre platta minskar ljudisoleringen). Rumslängd tvärs lätt vägg enligt Plan ovan förutsätts vara max 4 alt 6 m (L r 4 alt 6 m) vid L v = 5 m. En ökning av L v sänker ljudisoleringen måttligt. Erforderlig plattjocklek Ljudklass (d) + C (d) Erforderlig minsta plattjocklek H (mm) lamellhus / pelardäckstomme vid ljudklass för resp rumsstorlek vid för resp rumsstorlek L r 4 m L r 6 m L r 4 m L r 6 m 40 /120 / /120 / /120 / /160 / / / /210 / / /210 Ljudklass 57 resp 53 d avser medelvärde och inkluderar verkan av begränsningsregler enligt SS 25267:2004 för bostäder. Se vidare kap Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 133

8 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:208 nslutning av vägg mot håldäck, med övergolv Rum, 4x5 alt 6x5 m 2, med pågjutning 1. Kantprofil Gyproc C-X2 COUnomic 2. vståndet mellan infästningspunkterna för kantprofiler och skenor får ej överstiga 400 mm mm pågjutning mm mineralull 600 mm på vardera sida av vägg (vid ljudklass 52 d) 5. Övergolv av 22 mm spånskiva eller motsvarande med en styv stomme och ljuddämpande fötter/anslutning till håldäcket. Totalhöjd minst 150 mm 6. Håldäckens yta spacklas för att utjämna fogsprång och skarvar mellan håldäcken. För att uppnå erforderlig akustisk tätning krävs dessutom att v-spåren på håldäckets undersida tätas 7. kustisk tätmassa Gyproc G 55 Förutsättningar (se även kap 4.1 yggnadsakustik) Pelar-/balkstomme med en sammanhängande bjälklagspl. på minst 400 m 2. etongväggar endast i trapphus och ev i husets gavlar (stomstabilitet). Standardhåldäck från Strängbetong, Skanska Prefab eller likvärdigt. Vikt fogade håldäck: HD/F 120/27 min 360 kg/m 2, HD/F 120/20 min 290 kg/m 2, HD/F 120/18,5 min 290 kg/m 2. yggnadens yttervägg utformas så att flanktrans mission förhindras: vid tung yttervägg genom stomfog. Vid lätt yttervägg utförs anslutningen enligt Gyproc Handbok. eakta planlösning, rumsstorlekar (två typfall) samt vägghöjd. Rumslängd tvärs lätt vägg enligt Plan ovan förutsätts vara max 4 alt 6 m (L r 4 alt 6 m) vid L v = 5 m. En ökning av L v sänker ljudisoleringen måttligt. Nedanstående rekommendationer för anslutning (håldäck med pågjutning) gäller vid limmade golvbeläggningar. Flytande monterade skivgolv, exempelvis parkett, ger regelmässigt en kraftig försämring av luftljudsisoleringen. Minst en halv ljudklass bättre tunga anslutningar bör väljas. I ljudklass = d och med rumslängd tvärs lätt väggen max 4 m (L r 4 m) kan HD/F 120/20 med vikten 255 kg/m 2 väljas. Erforderlig plattyp Ljudklass (d) + C (d) Krav på anslutning med hänsyn till typ av håldäck och rumsstorlek = övergolv, = pågjutning för håldäck HD/F 120/27 för håldäck HD/F 120/18,5 och HD/F 120/20 L r 4 m L r 6 m L r 4 m L r 6 m 40,,,, 44,,,, 48,,,, 52 53,,,, 56 57,, 2) Ljudklass 57 resp 53 d avser medelvärde och inkluderar verkan av begränsningsregler enligt SS 25267:2004 för bostäder. Se vidare kap ) nslutning kan användas vid ljudklass = 56 d. I ljudklass = 57 d är marginalen låg, 3 d i stället för 5 d. HD/F 120/27 rekommenderas. 134 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

9 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:209 nslutning av vägg mot massiv betongvägg, nslutning mot betongvägg * ) alt sluten fasad, t.ex gavel med endast små öppningar. Stora öppningar t.ex balkongdörrar eller liknande ökar. 1. Kantprofil Gyproc C COUnomic som anslutningsskena Förutsättningar Den anslutande väggen är minst 5 m lång. Ökas längden L v ökas ljudisoleringen något. Trapphusväggen är max 4 m lång, längs trapphusets insida. Ljudtransmissionen via betongväggen begränsas med hjälp av lätta innerväggar enligt Plan 1 ovan. Om trapphusväggens längd ökar minskar ljudisoleringen. yggnadens yttervägg utformas så att flanktransmission förhindras: vid tung yttervägg genom stomfog. Vid lätt yttervägg utförs anslutningen enligt Gyproc Handbok. Erforderlig väggtjocklek Ljudklass (d) + C (d) Erforderlig väggtjocklek H (mm) för trapphusvägg (Plan resp lång inner-vägg (Plan 2) med längden L vid ljudklass vid trapphusvägg lång innervägg trapphusvägg lång innervägg Ljudklass 57 resp 53 d avser bostäder vid medelvärde enligt SS 25267:2004 för bostäder. Se vidare kap Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 135

10 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:212 Ytterhörn 1. Kantprofil Gyproc C 60-H COUnomic 2. Hörnprofil Gyproc H 50/50 3. Skena Gyproc SK alt Gyproc R eller ER 4. Kantprofil Gyproc C COUnomic 5. Springa 5 10 mm mellan skivorna 6. Med mineralull 45 mm i ett regelfack uppnås = 44 d resp 48 d Detalj Utförande (d) (d) randklass / ej mineralull (6.) 40 EI 60 / 45 mm mineralull (6.) 44 och 48 EI Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

11 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:213 Ytterhörn 1. Hörnprofil Gyproc C 60-H COUnomic 2. Full utfyllnad av mineralull i ett regelfack 3. Hörnprofil Gyproc H 50/50 alt regel Gyproc ER 4. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor Kravet uppfylls med 3 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor, se datablad för väggtypen. Detalj Utförande (d) (d) randklass 2 x 12,5 mm gipsskivor (4.) 52 till EI 60 3 x 12,5 mm gipsskivor (4.) EI 90 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 137

12 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:214 T-hörn 1. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 2. Skena Gyproc SK alt SKP som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP 3. Skruv Gyproc QS 25 Quick, c 400 mm alt infästning med metallexpander 4. Eventuell mineralullsisolering, se aktuell väggtyp lternativet med metallexpander är i första hand tilllämpligt i de fall där flankväggen byggs färdig före rumsskiljande vägg. Detalj Utförande (d) (d) randklass / skena SK alt SKP (2.) 30 till 35 EI Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

13 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:215 T-hörn 1. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 2. Hörnprofil Gyproc C 60-H COUnomic 3. Eventuell mineralullsisolering, se aktuell väggtyp 4. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 5. Kantprofil Gyproc C COUnomic 6. Skruv Gyproc QS 38 Quick, c 400 mm Detalj Utförande (d) (d) randklass 12,5 mm gipsskivor (1.), hörnprofil C 60-H (2.) 40 till 44 EI 30 2 x 12,5 mm gipsskivor (4.), kantprofil C (5.) 40 till 44 EI 60 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 139

14 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1: T-hörn 1. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 2. Hörnprofil Gyproc C 60-H COUnomic 3. Minst ett regelfack fylls med mineralull 4. Mineralullsisolering, se aktuell väggtyp 5. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 6. Kantprofil Gyproc C COUnomic 7. Skruv Gyproc QS 38 Quick, c 400 mm 8. Gipsskiveskarv eller slits vid regel Detalj Utförande (d) (d) randklass 12,5 mm gipsskivor (1.), hörnprofil C 60-H (2.) 48 EI 30 2 x 12,5 mm gipsskivor (4.), kantprofil C (5.), slits + regel (8.) 48 EI Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

15 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:218 T-hörn 1. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 2. Hörnprofil Gyproc C 60-H COUnomic 3. Regel Gyproc XR erfordras för den akustiska tätningen 4. Hålrummet fylls med mineralull 5. Minst ett regelfack fylls med mineralull 6. För väggens uppbyggnad se resp ljudkrav 7. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor Med 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor ( uppnås ljudklass = 56 d resp = 57 d. Detalj Utförande (d) (d) randklass 12,5 mm gipsskivor (1.), regel (3.) EI 60 2 x 12,5 mm gipsskivor (1.), regel (3.) EI 60 2 x 12,5 mm gipsskivor (7.) EI 60 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 141

16 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:220 nslutning av vägg mot undertak Obruten tvärskena Obruten tvärskena ruten tvärskena ruten tvärskena 1. Skruv Gyproc QS 25 Quick, skruvas i bärprofil Gyproc GK 1 som tvärskena, c 400 mm. lt fästs i takskenan med metallexpander i gipsskivan Konstruktion och är likvärdiga. Val av konstruktion är avhängigt av helhetslösningen. I typdetaljer redovisas endast konstruktion. I typdetaljer.1:221.1:228 förutsätts att undertaksutrymmet är avskilt i lägst samma brandtekniska klass som väggen (jmf R, 5:64). nslutningens brandklass begränsas av undertakets brandklass. Gyproc Gipsskivor uppfyller i sig kravet tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I. lternativ till Gyproc GK system är Gyproc PS system. 142 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

17 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:221 nslutning mot undertak 1. ärprofil Gyproc GK 1 2. ärprofil Gyproc GK 1 som tvärskena, c 400 mm 3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 4. Skruv Gyproc QS 25 Quick, skruvas i tvärprofilerna 5. Skena Gyproc SK alt SKP som kantprofil = 30 d används skena Gyproc SK = 35 d används skena Gyproc SKP Information om Gyproc GK i en alternativt två nivåer se datablad 3.5.1: :102. llmänna förutsättningar, se typdetalj.1:220. nslutningens brandklass begränsas av undertakets brandklass. SE R, 5:64. Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I. Detalj Utförande (d) (d) randklass skena SK (5.) 30 skena SKP (5.) 35 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 143

18 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:222 nslutning mot undertak 1. ärprofil Gyproc GK 1 2. ärprofil Gyproc GK 1 som tvärskena, c 400 mm 3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 4a. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 45 mm mineralull heltäckande vid brandklass EI 30 alt 4b. 1 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 1 x 15,4 mm Gyproc Protect F (ytterst) 5. Skruv Gyproc QS 38 Quick, skruvas i tvärprofiler 6. Kantprofil Gyproc C COUnomic 7. Gipsskivorna slitsas Information om Gyproc GK i en alternativt två nivåer se datablad 3.5.1: :102. llmänna förutsättningar, se typdetalj.1:220. nslutningens brandklass begränsas av undertakets brandklass. Se R, 5:64. Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I. Detalj Utförande (d) (d) randklass 12,5 mm gipsskivor (3.), slits (7.) 40 till 44 2 x 12,5 mm gipsskivor utan mineralull (4a.) 40 till 44 2 x 12,5 mm gipsskivor + 45 mm mineralull (4a.) alt 12,5 mm gipsskivor + 15,4 mm Protect F (4b.) 40 till 44 EI Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

19 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:223 nslutning mot undertak 1. ärprofil Gyproc GK 1 2. ärprofil Gyproc GK 1 som tvärskena, c 400 mm 3. Min 45 mm mineralull, 1200 mm på var sida av väggen 4. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 5a. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 5b. randklass EI 30 uppnås vid 45 mm mineralull heltäckande alt 5c. 1 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 1 x 15,4 mm Gyproc Protect F (ytterst) 6. Skruv Gyproc QS 38 Quick, skruvas i tvärprofiler 7. Kantprofil Gyproc C COUnomic 8. Gipsskivor slitsas och tvärprofil delas 9. Gipsskivorna slitsas Information om Gyproc GK i en alternativt två nivåer se datablad 3.5.1: :102. llmänna förutsättningar, se typdetalj.1:220. nslutningens brandklass begränsas av undertakets brandklass. Se R, 5:64. Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I. 2) EI 30 kan uppnås även med Gyproc GK i en nivå utan mineralull, se tabell i datablad 3.5.1: :101D. Detalj Utförande (d) (d) randklass 12,5 mm gipsskiva (4.), 45 mm mineralull/1,2 m (3.), delad GK 1 (8.) 48 2 x 12,5 mm gipsskivor (5a.) 48 2 x 12,5 mm gipsskivor + 45 mm mineralull (5b.) alt 12,5 mm gipsskivor + 15,4 mm Protect F (5c.) 48 EI 30 2) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 145

20 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:224 nslutning mot undertak 1. Skena fästs in i angränsande konstruktion på max c 600 mm 2. Kantprofil Gyproc C 70/40-X2 COUnomic 3. ärprofil Gyproc GK 1, c 400 mm 4. Min 45 mm mineralull, 1200 mm på var sida av väggen 5. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 6a. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 45 mm mineralull heltäckande vid brandklass EI 30 alt 6b. 1 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 1 x 15,4 mm Gyproc Protect F (ytterst) För information om Gyproc GK system i en alt två nivåer, se datablad 3.5.1: :102. llmänna förutsättningar, se typdetalj.1:220. nslutningens brandklass begränsas av undertakets brandklass. Se R, 5:64. Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I. Detalj Utförande (d) (d) randklass 12,5 mm gipsskivor (5.), 45 mm mineralull (4.) 48 2 x 12,5 mm gipsskivor (6a.) 48 2 x 12,5 mm gipsskivor + 45 mm mineralull (6a.) alt 12,5 mm gipsskivor + 15,4 mm Protect F (6b.) 48 EI Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

21 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:225 nslutning mot undertak 1. ärprofil Gyproc GK 1 2. ärprofil Gyproc GK 1 som tvärskena, c 400 mm 3. Min 45 mm mineralull, 1200 mm på var sida av väggen 4. Hörnprofil Gyproc C 50-H COUnomic 5. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 6a. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 45 mm mineralull heltäckande vid brandklass EI 30 alt 6b. 1 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 1 x 15,4 mm Gyproc Protect F (ytterst) 7. Tvärprofiler delade För information om Gyproc GK system i en alt två nivåer, se datablad 3.5.1: :102. llmänna förutsättningar, se typdetalj.1:220. nslutningens brandklass begränsas av undertakets brandklass. Se R, 5:64. Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I. Detalj Utförande (d) (d) randklass 12,5 mm gipsskivor (5.), 45 mm mineralull/1,2 m (3.), delad GK 1 (7.) 48 2 x 12,5 mm gipsskivor (6a.) 48 2 x 12,5 mm gipsskivor + 45 mm mineralull (6a.) alt 12,5 mm gipsskivor + 15,4 mm Protect F (6b.), 45 mm mineralull/1,2 m (3.) 48 EI 30 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 147

22 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:226 nslutning mot undertak 1. Skena fästs in i angränsande konstruktion på max c 600 mm 2. Kantprofil Gyproc C 70/40-X2 COUnomic 3. ärprofil Gyproc GK 1, c 400 mm 4. Min 45 mm mineralull, 1200 mm på var sida av väggen (vid ljudkrav) 5a. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 45 mm mineralull heltäckande vid brandklass EI 30 5b. 1 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 1 x 15,4 mm Gyproc Protect F (ytterst) vid brandklass EI 30 6a. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F vid brandklass EI 60 6b. 15,4 mm Gyproc Protect F som yttre skivlag vägg vid brandklass EI 60 i tak För information om Gyproc GK system i en alt två nivåer, se datablad 3.5.1: :102. llmänna förutsättningar, se typdetalj.1:220. nslutningens brandklass begränsas av undertakets brandklass. Se R, 5:64. Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I. 2) Med min 70 mm mineralull (4.), 2,4 m ut från väggen, uppnås ljudklass = 56 d resp = 57 d. Detalj Utförande (d) (d) randklass / 2 x 12,5 mm gipsskivor (5a.), 45 mm mineralull/1,2 m (4.) 52 till x 12,5 mm gipsskivor (5a.), 70 mm mineralull/2,4 m (4.) 56 2) 2) 57 / 2 x 12,5 mm gipsskivor + 45 mm mineralull (5a.) alt 12,5 mm gipsskivor + 15,4 mm Protect F (5b.), 45 mm mineralull/1,2 m (4.) 52 till EI 30 / 2 x 15,4 mm Protect F (6a.), 15,4 mm Protect F (vägg) (6b.) 52 till EI Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

23 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:227 nslutning mot undertak 1. ärprofil Gyproc GK 1 2. ärprofil Gyproc GK 1 som tvärskena, c 400 mm 3. Hörnprofil Gyproc C 60-H COUnomic 4. Min 45 mm mineralull, 1200 mm på var sida av väggen 5a. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 45 mm mineralull heltäckande vid brandklass EI 30 5b. 1 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 1 x 15,4 mm Gyproc Protect F vid brandklass EI 30 5c. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F vid brandklass EI ,4 mm Gyproc Protect F i yttre skivlag i vägg vid brandklass EI 60 i tak För information om Gyproc GK system i en alt två nivåer, se datablad 3.5.1: :102. llmänna förutsättningar, se typdetalj.1:220. nslutningens brandklass begränsas av undertakets brandklass. Se R, 5:64. Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I. 2) Med min 70 mm mineralull (4.), 2,4 m ut från väggen, uppnås ljudklass = 60 d resp = 57 d. Detalj Utförande (d) (d) randklass / 2 x 12,5 mm gipsskivor (5a.), 45 mm mineralull/1,2 m (4.) / 2 x 12,5 mm gipsskivor + 45 mm mineralull (5a.) alt 12,5 mm gipsskivor + 15,4 mm Protect F (5b.), 45 mm mineralull/1,2 m (4.) EI 30 / 2 x 15,4 mm Protect F (5c.), 15,4 mm Protect F (vägg) (6.) EI 60 / 2 x 12,5 mm gipsskivor (5a.), 70 mm mineralull/2,4 m (4.) 60 2) 57 2) EI 30 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 149

24 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:228 nslutning mot undertak ärprofil Gyproc GK 1 2. ärprofil Gyproc GK 1 som tvärskena, c 400 mm 3. Skena SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP 40 d, kantprofil Gyproc C COUnomic 4. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F 5. Skena Gyproc SK 6. 15,4 mm Gyproc Protect F i yttre skivlag i vägg vid brandklass EI 60 i tak 7. Skena Gyproc SKP För information om Gyproc GK system i en alt två nivåer, se datablad 3.5.1: :102. llmänna förutsättningar, se typdetalj.1:220. nslutningens brandklass begränsas av undertakets brandklass. Se R, 5:64. Detalj Utförande (d) (d) randklass / 2 x 15,4 mm Protect F (4.), 15,4 mm Protect F (vägg) (6.) EI Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

25 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:229 nslutning mot undertak Korridor Undertaket ansluter mot korridorväggen Korridorväggen ansluter mot undertaket 1. ärprofil Gyproc GK 1 2. ärprofil Gyproc GK 1 som tvärskena, c 400 mm 3. kustisk tätning = 30 d: skena Gyproc SK = 35 d: skena Gyproc SKP = d: kantprofil Gyproc COUnomic 4. Skruv Gyproc QS 38 Quick, skruvas i tvärskena max c 600 mm alt metallexpander i gipsskivan Ljudklassen förutsätter att väggtyp uppfyller klassen och att anslutningen utförs enligt detalj.1:230.1:233. För information om Gyproc GK system i en alt två nivåer, se datablad 3.5.1: :102. llmänna förutsättningar, se typdetalj.1:220. randklassen förusätter att väggtyp och undertak uppfyller kravet. Detalj Utförande (d) (d) randklass / skena SK alt SKP eller kantprofil C (3.) 30 till 48 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 151

26 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1: nslutning mot undertak Korridor 1. ärprofil Gyproc GK 1 som tvärskena, c 400 mm 2. = 35 d: 12,5 mm Gyproc Gipsskivor = 40 d: 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 30 mm mineralull, se (5.) = 44 d: 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor = 48 d: 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor + 30 mm mineralull, se (5.) 3. Kantprofil Gyproc C-X2 COUnomic 4. Gyptone Quattro, Line, Sixto eller Point 5. Min 30 mm mineralull över hela takytan, vid krav enligt (2.) För information om Gyproc GK system i en alt två nivåer, se datablad 3.5.1: :102. llmänna förutsättningar, se typdetalj.1:220. Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I. Detalj Utförande (d) (d) randklass 12,5 mm gipsskivor (2.) 35 12,5 mm gipsskivor + 30 mm mineralull (2.) 40 2 x 12,5 mm gipsskivor (2.) 44 2 x 12,5 mm gipsskivor + 30 mm mineralull (2.) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

27 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:234 nslutning mot undertak Korridor 1. ärprofil Gyproc GK 1 som tvärskena, c 400 mm 2. Kantprofil Gyproc C-X2 COUnomic 3. Kantprofil Gyproc C COUnomic 4. Korridorundertak utan krav på ljudisolering 5. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 6. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor mot korridor För information om Gyproc GK system i en alt två nivåer, se datablad 3.5.1: :102. llmänna förutsättningar, se typdetalj.1: mm mineralull i tak 1,2 m ut från vägg. 2) 45 mm mineralull i tak, heltäckande. 3) 3 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor mot korridorvägg med regelstomme c 450 mm. Detalj Utförande (d) (d) randklass 2 x 12,5 mm gipsskivor (6.) EI 30 2 x 12,5 mm gipsskivor (6.), 45 mm mineralull/1,2 m i tak EI 30 3 x 12,5 mm gipsskivor (6.), 45 mm mineralull, heltäckande i tak 60 2) 57 2) EI 60 3) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 153

28 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:236 nslutning mot Gyptone akustikundertak 1. Gyptone ase 2. Min 30 mm mineralull över hela takytan 3. Metallexpander alt skruv Gyproc QS 25 Quick 4. vslutningslist Gyproc J 13 O eller J 13 L alt kantskydd KS Skena Gyproc SKP alt SKP Kantlist KL 24 alt KLS 7. Stenull, volymvikt min. 135 kg/m 3 alt glasull min 70 kg/m 3 Ljud och brandklass förutsätter att väggtypen uppfyller Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I. Detalj Utförande (d) (d) randklass / skena SKP (5.) 35 kantlist KL 24 (6.) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

29 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:240 nslutning mot yttervägg 1. Väggregel alt kortling c 600 mm 2. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 3. 12,5 mm Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva 4. Skena SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d: skena Gyproc SK = 35 d: skena Gyproc SKP = 40 d: kantprofil Gyproc C COUnomic 5. Skruv Gyproc QS 38 alt QT 41 Quick, c 600 mm Detalj Utförande (d) (d) randklass skena SK alt SKP eller kantprofil C (4.) 30 till 40 EI 30 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 155

30 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:241 nslutning mot yttervägg 1. Väggregel alt kortling c 600 mm 2. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 3. 12,5 mm Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva 4. Kantprofil Gyproc C COUnomic 5. Skruv Gyproc QS 38 alt QT 41 Quick, c 600 mm 6. Gipsskivorna slitsas Med 2 lag Gyproc Gipsskivor i ytterväggen erfordras ingen slits (6.) i ljudklass = 44 d. 2) Med väggregel (1.) placerad enligt ritningen eller 2 lag Gyproc Gipsskivor (2.) erhålls brandklass EI 60. Detalj Utförande (d) (d) randklass 2 x 12,5 mm gipsskivor utan slits (2.) 44 EI 60 2) 12,5 mm gipsskivor (2.), slits (6.), väggregel (1.) 48 EI 60 2) 12,5 mm gipsskivor (2.), slits (6.) 48 EI Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

31 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:242 nslutning mot yttervägg 1. Väggregel 2. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 3. Väggregel, t min = 38 mm erfordras för ljudisoleringen = 52 d, = 53 d: 1 st = 56 d, = 57 d: 2 st 4. 12,5 mm Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva 5. Hörnprofil Gyproc C 60-H COUnomic Med 2 lag Gyproc Gipsskivor i ytterväggen (2.) och 1 st regel (3.) erhålls ljudklass = 56 d resp = 57 d. 2) Med en väggregel (3.) placerad enligt ritningen eller 2 lag gipsskivor (2.) erhålls brandklass EI 60. 3) = 57 d förutsätter en innervägg som klarar samma ljudklass samt att ytterväggens syll och hammarband är delade vid anslutande vägg. Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva skarvas vid anslutande vägg. Detalj Utförande (d) (d) randklass 2) 12,5 mm gipsskiva (2.), 1 st väggregel (3.) EI 60 12,5 mm gipsskiva (2.), 2 st väggreglar (3.) ) EI 60 2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), 1 st väggregel (3.) ) EI 60 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 157

32 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:243 nslutning mot yttervägg 1. Väggregel 2. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 3. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 4. Väggregel, t min = 38 mm erfordras för ljudisoleringen = 52 d, = 53 d: 1 st = 56 d, = 57 d: 2 st 5. Liggande väggreglar 45x45 mm avslutas mot regel (6.) 6. Regel 45x45 mm, spikas på stående väggregel (1.) 7. Hörnprofil Gyproc H 50/ ,5 mm Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva Med 2 lag Gyproc Gipsskivor i ytterväggen (2.) och 1 st regel (4.) och (6.) uppnås ljudklass = 56 d resp = 57 d. 2) Med en väggregel (4.) och (6.) placerad enligt ritningen eller 2 lag gipsskivor (2.) uppnås brandklass EI 60. 3) Ljudklass = 57 d förut sätter en innervägg som klarar samma ljudklass samt att ytterväggens syll och hammarband är delade vid anslutande vägg. Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva skarvas vid anslutande vägg. Detalj Utförande (d) (d) randklass 2) 12,5 mm gipsskiva (2.), 1 st väggregel (4.) och (6.) EI 60 12,5 mm gipsskiva (2.), 2 st väggreglar (4.) och (6.) ) EI 60 2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), 1 st väggregel (4.) och (6.) ) EI Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

33 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:245 nslutning av vägg mot betongpelare 1. Hörnprofil Gyproc H 50/50 2. kustisk tätmassa Gyproc G 55, ej nödvändig vid kantprofil Gyproc COUnomic 3. Skena Gyproc SKP alt kantprofil Gyproc COUnomic 4. Detalj gäller i princip även för anslutning av vägg mot betongvägg Vid dubbelstomme kan = 56 d och = 57 d uppnås. Detalj Utförande (d) (d) randklass / Enkelstomme 52 / Dubbelstomme Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 159

34 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:246 Dilatationsfog 1. vslutningslist Gyproc J 13 O eller J 13 L alt kantskydd Gyproc KS Mineralull vid krav på ljudisolering 3. Skruv Gyproc QS 38 Quick 4. Regel Gyproc XR 5. Eventuell mineralullsisolering, se aktuell väggtyp 6. Tätmassa Gyproc G 55 vid krav på ljudisolering Åtgärder vid krav på ljudisolering: = d: mineralull (2.) = 44 d: mineralull (2.) samt Gyproc G 55 Tätmassa (6.) Detalj Utförande (d) (d) randklass Mineralull (2.) 35 till 40 Mineralull (2.), tätmassa G 55 (6.) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

35 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:251 Teleskopanslutningar max 30 mm nedböjning Krav på plåttjocklek i skena i detalj : = 35 d: t = 0,56 mm, max vägghöjd = 3 m = 40 d: t = 1,2 mm = 44 d: t = 1,2 mm 1. Kantprofil Gyproc C-T COUnomic alt skena Gyproc GFS DUROnomic + tätlist Gyproc GT 2. Stenull, volymvikt 135 kg/m 3 alt glasull 70 kg/m 3, h = 120 mm (vid ljudkrav) 3. Översta skruven 4. Skena Gyproc GFS DUROnomic 5. Hörnprofil Gyproc H 50/50 infästs c 400 mm i bjälklag (alt Gyproc L 12/50) 6. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor, h = min 100 mm skruvas i Gyproc H hörnprofil 7. Mjukfog 8. Mineralull 9. Skena Gyproc GFS DUROnomic mm polyetenduk Gyproc GPD 11. Stucklist Gyproc Cove/Cornice Vid vägghöjder högre än 3,0 meter eller när väggen är horisontellt belastad, ska Gyproc GFS 45 GFS 120 Duronomic användas. 2) Se typdetalj.1:252- konstruktionsdetalj (4.) C Detalj Utförande (d) (d) randklass skena SK, max vägghöjd 3 m (1.) kantprofil C max vägghöjd 3 m (1.), isolering 120 mm (2.) 35 skena GFS + tätlist GT (1.), isolering 120 mm (2.) 40 till 44 skena GFS (1.), 4 mm GPD (10.), mjukfog (7.), (enkelstomme) 48 2) C skena GFS (1.), 4 mm GPD (10.), mjukfog (7.), (dubbelstomme) ) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 161

36 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:252 Teleskopanslutningar max 30 mm nedböjning nslutning mot betongbjälklag nslutning mot Gyproc TRP-bjälklag 1. Skena Gyproc GFS DUROnomic infästs c 400 mm 2. Hörnprofil Gyproc H 50/50 infästs c 400 mm mot tak 3. Mineralull 4a. 1 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor (EI 30) remsor, h = min 100 mm, skruvas i hörnprofil 4b. 1 x 15,4 mm Gyproc Protect F alt 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor (EI 60) remsor, h = min 100 mm, skruvas i hörnprofil 5. 15,4 mm Gyproc Protect F, b = 600 mm sätts i hela väggens längd och skruvas mot TRP-plåt c 200 mm i långkanten 6. Stenullsstavar, volymvikt 70 kg/m 3, min. 600 mm i nedåtvända rillor 7. 4 mm polyetenduk Gyproc GPD C nslutning mot Gyproc TRP-bjälklag Generellt gäller att innerväggen förutsätts klara ljud nslutningens ljudklass begränsas av TRP-bjälklaget. Detalj Utförande (d) (d) randklass 12,5 mm gipsskiva, 100 mm (4a.) EI 30 2 x 12,5 mm gipsskiva, 100 mm (4b.) alt 1 x 15,4 mm Protect F, 100 mm (4b.) EI 60 /C 12,5 mm gipsskivor, 100 mm (4a.), 15,4 mm Protect F, tak (5.), stenull (6.) EI 30 /C 2 x 12,5 mm gipsskivor, 100 mm (4b.), 15,4 mm Protect F, tak (5.), stenull (6.) alt 15,4 mm Protect F, 100 mm (4b.), 15,4 mm Protect F, tak (5.), stenull (6.) EI Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

37 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:261 Flanktransmission i Gyproc Träbjälklag Väggen parallellt med golvbjälklag Väggen vinkelrätt med golvbjälklag 1. Ljudisolerande vägg 2. Skivlim Gyproc G alt 2 x 12,5 mm Gyproc GG 13 Golvgips 3) mm spånskiva eller likvärdig Stegljudsklassen (68 d) kräver att Gyproc GG 13 Golvgips limmas mot spånskivan med dämplim (Swedac DG-2 eller likvärdig). Med skivlim Gyproc G 46 erhålls ljudklassen L' n,w = 73 d. 2) 1 lag Gyproc GG 13 Golvgips kräver skruvlimning mot underlaget samt helspackling av golvgipsskivorna för vissa mattyper. 3) Golvgipsskivorna kan monteras före väggen utan att ljudisoleringen försämras. Detalj Utförande Luftljud (d) Stegljud L' n,w (d) enbart spånskiva med 12,5 mm Gyproc GG 13 Golvgips med 2 x 12,5 mm Gyproc GG 13 Golvgips Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering 163

38 Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:262 Flanktransmission i Gyproc Träbjälklag Väggen parallellt med golvbjälklag Väggen vinkelrätt med golvbjälklag 1. Ljudisolerande vägg 2. Skivlim Gyproc G alt 2 x 12,5 mm Gyproc GG 13 Golvgips mm spånskiva eller likvärdig 5. Slits i spånskivan 6. Dubbla golvbjälkar 7. Kortling 70x45 mm Ljudisoleringsklassen begränsas av väggens ljudklass samt eventuella ljudbryggor vid bjälklagets underkant. L' n,w < 58 d förutsätter helt delat undertak. 2) Ljudklassen gäller både vid 1 och 2 lag golvgipsskivor. 1 lag Gyproc GG 13 Golvgips kräver skruvlimning samt helspackling av golvgipsskivorna för vissa mattyper. Golvgipsskivorna kan monteras före väggen om mellanrum lämnas vid (5.) 3) L' n,w = 68 d uppfylls endast i gynnsamma fall. Detalj Utförande Luftljud (d) Stegljud L' n,w (d) med 12,5 mm Gyproc GG 13 Golvgips < 58 med 2 x 12,5 mm Gyproc GG 13 Golvgips < 58 enbart spånskiva med 12,5 mm Gyproc GG 13 Golvgips 2) ) med 2 x 12,5 mm Gyproc GG 13 Golvgips 2) Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning mot tunga konstruktioner Schaktvägg. Polyetenduk Gyproc GPD Vid ljudklass R' w = d. kustisk tätmassa Gyproc G Vid ljudklass R' w 0 d används

Läs mer

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar.

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar. Gyproc Träbjälklag Typdetalj.51:201 Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6 Horisontalsnitt 7. 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie 8. Min 170 mm mineralull, mht väggens brandklass

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar .1 Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar omfattar både inner- och ytterväggar. Systemet är uppbyggt av våtrumsskivan Glasroc GHI Hydro och en stomme av stål eller trä. Skivan rekommenderas

Läs mer

Kapitel 7 Gyproc Index

Kapitel 7 Gyproc Index Kapitel 7 Gyproc Index A A- och C-vägning, akustik...458 Absorptionsfaktor (Gyptone)... 81 ACOUnomic, AC... 66-69, 447-448, 544-545 Akustikprofil, AP...550 Akustikvägg... 79-81, 248-255 Akustisk tätning...

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar... 447 4 mm Polyetenduk... 447 Akustisk tätmassa... 447.1 Akustisk tätning och fogning

Läs mer

Systeminformation. Exempel 1. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Exempel 2. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Datablad exempel på innerväggar

Systeminformation. Exempel 1. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Exempel 2. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Datablad exempel på innerväggar Datablad exempel på innerväggar Exempel 1 Glasroc XR 70/70 (450) 1V*-1 M0 1. 15,5 mm Glasroc GHIE 15 Hydro Ergo 2. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil 4. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor Ljudklass = 30 db Exempel

Läs mer

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1.

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1. Byggnadsakustik .1 Begrepp I detta avsnitt finns förklaringar till de viktigaste begreppen inom byggnadsakustiken. Ljud Ljud, så som vi normalt uppfattar det, är små fluktuationer hos lufttrycket. Buller

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

Mars 2005. Gyproc Akustikvägg. Kombinera god. rumsakustik. med ett tilltalande yttre

Mars 2005. Gyproc Akustikvägg. Kombinera god. rumsakustik. med ett tilltalande yttre Mars 25 Kombinera god rumsakustik med ett tilltalande yttre Innehåll Gyproc Akustikvägg... 5 Enkelsidig väggabsorbent, horisontellt snitt... 6 Dubbelsidig väggabsorbent, horisontellt snitt... 7 Enkelsidig

Läs mer

Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt Val av plåt Brandisolering Ljudisolering Montering...

Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt Val av plåt Brandisolering Ljudisolering Montering... Bjälklag Bjälklag Innehåll.6 Gyproc TRP bjälklag med Gyproc Golvgips Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt... 323 Val av plåt... 324 Brandisolering... 324 Ljudisolering... 325 Montering... 325.41

Läs mer

2.1. 46 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning och funktionsnyckel. Systembeskrivning. Uppbyggnad av system Gyproc XR. Systemets fördelar

2.1. 46 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning och funktionsnyckel. Systembeskrivning. Uppbyggnad av system Gyproc XR. Systemets fördelar .1 Gyproc XR 450 Innerväggar med stålstoe Systembeskrivning Gyproc XR är ett system för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Systemet är uppbyggt av 900 breda Gyproc Gipsskivor på stålstoe

Läs mer

3.4. Bjälklag. Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt. Allmän beskrivning Gyproc TRP bjälklag med Gyproc Golvgips

3.4. Bjälklag. Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt. Allmän beskrivning Gyproc TRP bjälklag med Gyproc Golvgips .6 Gyproc TRP bjälklag med Gyproc Golvgips Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt Allmän beskrivning Gyproc TRP bjälklag är en obrännbar konstruktion med låg egenvikt. Bjälklaget består av 2 lag

Läs mer

Akustisk dimensionering

Akustisk dimensionering Akustisk dimensionering 1 Eva Sjödahl, Akustiker, Tyréns AB, Malmö Byggprojektens olika skeden Program-/ Ramhandling Systemhandling / huvudhandling Bygghandlingar / förfrågningsunderlag Byggskedet Färdig

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

3.2. 248 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Enkelsidig delvis perforerad väggyta. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer.

3.2. 248 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Enkelsidig delvis perforerad väggyta. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Akustikvägg Datablad.8:101 Enkelsidig delvis perforerad väggyta Övre väggyta Nedre väggyta 2. Z-profil AVZ, se tabell nedan, c 300 mm 3. 45 mm stenull 4. Gipsskivor, se tabell nedan 5. Regel alt, c 450

Läs mer

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG NORGIPS TAK & BJÄLKLAG UNDERTAK - INNERTAK tak och bjälklag undertak med norgips gipsskivor Norgips gipsskivor monterade på ett underlag av stålprofiler eller träreglar är en idealisk lösning på de allra

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1.

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1. .1 Begrepp I detta avsnitt finns förklaringar till de viktigaste begreppen inom byggnadsakustiken. Ljud Ljud, så som vi normalt uppfattar det, är små fluktuationer hos lufttrycket. Buller är ett uttryck

Läs mer

3.1. 3.1.15:204 och :205 :202 3.1.15:203. 186 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Elevation och typsektion av vägg

3.1. 3.1.15:204 och :205 :202 3.1.15:203. 186 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Elevation och typsektion av vägg Gyproc DUROnomic Innerväggar med stålstomme Typdetalj.15:01 0 Elevation och typsektion av vägg.15:0 och :05 :0 1. Förstärkningsregel Gyproc GFR DUROnomic. 1,5 mm Gyproc Gipsskivor Elevation.15:0 Typsektion

Läs mer

6.2. 564 Gyproc Handbok 7 Gyproc Produkter. Stålprofiler. 6.2.1 Gyproc Stålprofiler. Reglar

6.2. 564 Gyproc Handbok 7 Gyproc Produkter. Stålprofiler. 6.2.1 Gyproc Stålprofiler. Reglar Stålprofiler .1 Gyproc Stålprofiler Reglar Gyproc ER ERGOnomic Skarvar regel i Gyproc Ergonomic-systemet. Regeln är försedd med två rektangulära hål för t.ex rördragning. Plåttjocklek: 0,56 mm Beteckning:

Läs mer

Ljudisolering 2. SDOF-system. Kraft förskjutning 2009-03-03. Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090. Ökandefrekvens.

Ljudisolering 2. SDOF-system. Kraft förskjutning 2009-03-03. Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090. Ökandefrekvens. Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090 SDOF-system Fjädern bestämmer Resonans Massan bestämmer Ökandefrekvens Kraft förskjutning 1 Vid låga frekvenser är ljudisoleringen funktion

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Båglängd. Böjning av torr gipsskiva. Böjning av fuktad gipsskiva

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Båglängd. Böjning av torr gipsskiva. Böjning av fuktad gipsskiva .16 Gyproc Böjda väggar Böjning av torr gipsskiva 6,5 mm Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo kan enkelt böjas i radier ner till 1500 1 mm direkt mot regelverket. 12,5 och 15,4 mm Gyproc Gipsskivor kräver betydligt

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

3.5 Undertak. Gyproc GK System. Gyproc Fribärande Undertak. Gyproc PS Undertak. Gyproc Innertak med trästomme. Gyproc Böjda Undertak

3.5 Undertak. Gyproc GK System. Gyproc Fribärande Undertak. Gyproc PS Undertak. Gyproc Innertak med trästomme. Gyproc Böjda Undertak Undertak I detta kapitel beskrivs följande Gyproc Undertak: Gyproc GK System Gyproc GK System är ett stålprofilbärverk för nedpendlat undertak. Stålprofilerna lämpar sig väl till platsbyggda undertak med

Läs mer

MINERIT mellanväggar med stålreglar

MINERIT mellanväggar med stålreglar MINERIT mellanväggar med stålreglar C På sid 7 kan väggtyp väljas med utgångspunkt från de brandoch ljudmässiga krav som gäller för det enskilda projektet. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar

Läs mer

Typdetaljer...413 414. Typdetaljer...415 416. Typdetaljer...417 419. Typdetaljer...420 427 Kalcineringsrisk bakom el-radiatorer och lysrör...

Typdetaljer...413 414. Typdetaljer...415 416. Typdetaljer...417 419. Typdetaljer...420 427 Kalcineringsrisk bakom el-radiatorer och lysrör... Installationer Installationer Innehåll.1 Inklädnad av ventilationskanaler Typdetaljer...413 414.11 Håltagning Typdetaljer...415 416.16 Inspektionsluckor Typdetaljer...417 419.21 Elektriska installationer

Läs mer

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410 Installationer Installationer Innehåll.1 Inklädnad av ventilationskanaler Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410.11 Håltagning Normal håltagning... 411 Förstärkning runt

Läs mer

Innerväggar. Guide för val av väggtyp

Innerväggar. Guide för val av väggtyp Innerväggar 18 Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger väggar. Fördelen med stål är att reglarna alltid blir räta och raka. Och att regelverket är lätt att bygga. Profilerna vrids

Läs mer

Kapitel 1 Innerväggar

Kapitel 1 Innerväggar Kapitel 1 Innerväggar Innerväggar 1.1 Stomsystem Gyproc XR Gyproc DUROnomic Gyproc XR är ett unikt system för hög ljudreduktion i lätta icke bärande innerväggar med Gyproc byggskivor. Den nya profilformen

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Gyproc ERGO stål. Marknadens lättaste lösning för innerväggar med stålstomme. Det ergonomiska och effektiva valet. Patenterad teknologinyhet!

Gyproc ERGO stål. Marknadens lättaste lösning för innerväggar med stålstomme. Det ergonomiska och effektiva valet. Patenterad teknologinyhet! Gyproc ERGO stål Marknadens lättaste lösning för innerväggar med stålstomme Patenterad teknologinyhet! Det ergonomiska och effektiva valet 2 Gyproc ER och R reglar, Gyproc SK och SKP skenor, och Gyproc

Läs mer

Gyptone Undertak Monteringsanvisning

Gyptone Undertak Monteringsanvisning Gyptone Undertak Monteringsanvisning GK-system Reflecting everyday life GK-systemet Profiler kapas vid behov med plåtsa. Skivorna lyfts på plats med skivlyft och fästs med skruv, typ Gyproc QSTR 25 Quick.

Läs mer

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 1 2012-03-28 Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ljudkrav... 3 Luftljudsisolering... 3 Stegljudsisolering... 4 Efterklangstid... 4 Buller från

Läs mer

6.2. 542 Gyproc Handbok 8 Gyproc Produkter. Stålprofiler. Standardskenor. Urklippt skena. Gyproc SK Skena Gyproc SK 55 Skena Gyproc SK 100 Skena

6.2. 542 Gyproc Handbok 8 Gyproc Produkter. Stålprofiler. Standardskenor. Urklippt skena. Gyproc SK Skena Gyproc SK 55 Skena Gyproc SK 100 Skena .1 Gyproc Stålprofiler Standardskenor Urklippt skena a 30 70 Gyproc SK Skena Gyproc SK 55 Skena Gyproc SK 100 Skena SK, SK 70 SK 95 SK /55, SK 70/55, SK 95/55, SK 120/55, SK 1/55, SK 160/55 SK /100, SK

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

3.1. Innerväggar. Bärande väggar utan krav på brandmotstånd. Konstruktionsdetaljer. Krav på golv och överliggande bjälklag.

3.1. Innerväggar. Bärande väggar utan krav på brandmotstånd. Konstruktionsdetaljer. Krav på golv och överliggande bjälklag. Gyproc DUROnomic Innerväggar med stålstomme Datablad.15:110 1200 mm breda gipsskivor på stålstomme 1 2 3 c 600 mm 3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor, 1200 mm breda Bjälklag: Nedböjning pga nyttig last ska ej

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Kortare efterklangstid, mindre fladdereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Gyptone Undertak Funktion och design

Gyptone Undertak Funktion och design Gyptone Undertak Funktion och design Reflecting everyday life 1 1 Reflecting everyday life För den dagliga användaren av en byggnad är undertaket en naturlig del av vardagen som ofta märks ifall det inte

Läs mer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för byggande av bostäder.

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

1.1 Väggstomme och monteringssätt. Stålreglar c 450 mm, XR, R/ER resp. GFR. Stålreglar c 600 mm, R, ER resp GFR

1.1 Väggstomme och monteringssätt. Stålreglar c 450 mm, XR, R/ER resp. GFR. Stålreglar c 600 mm, R, ER resp GFR Kapitel 1 1.1 Väggstomme och monteringssätt Längsmontering = Skivorna monteras på regel eller läkt längs skivans långkant. Tvärsmontering = Skivorna monteras på regel eller läkt tvärs skivans långkant.

Läs mer

Gyproc GN 13 Normal Standardgipsskiva Gyproc GNE 13 Normal Ergo 900-standardgipsskiva

Gyproc GN 13 Normal Standardgipsskiva Gyproc GNE 13 Normal Ergo 900-standardgipsskiva checklista 8.1 Checklista Krav Myndighetskrav Brandkrav Ljudkrav Stabilitetskrav Bärande konstruktion Vindlaste Inbrottsskydd Mekanisk åverkan Lufttäthet Våtrum Spacklingsbehandling Standardgipsskivor

Läs mer

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Skivmontering Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och regel till golv- och takskena När en skiva är klickad med skivan innan träs regel i spåret

Läs mer

RAPPORT 10154886.10 Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande

RAPPORT 10154886.10 Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande RAPPORT Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande RAPPORT Värdering av flanktransmission för Europeiskt Tekniskt Godkännande Kund Lättelement AB Höglandsvägen 9 SE-891 50 Örnsköldsvik

Läs mer

6.1. 12,5 mm. 900 mm. Skivor. Gyproc Normal och Normal Ergo. Gyproc Ytskiva Ergo. Produktbeteckning. Produktbeskrivning.

6.1. 12,5 mm. 900 mm. Skivor. Gyproc Normal och Normal Ergo. Gyproc Ytskiva Ergo. Produktbeteckning. Produktbeskrivning. .1 Gyproc Gipsskivor Gyproc Normal och Normal Ergo Gyproc Ytskiva Ergo 12,5 mm 12,5 mm 6,5 mm 900 / 1200 mm 900 mm 900 mm För invändig beklädnad av tak, väggar, pelare, balkar m.m. Gyproc Normal Ergo ger:

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

Produktkatalog. Gyproc Skruvar

Produktkatalog. Gyproc Skruvar Produktkatalog Gyproc Skruvar Korrosionshärdighet: Skruv som är märkt Förzinkad och avsedd att användas vid invändig eklädnad med gipsskivor är förzinkad lägst klass Zn 5. Förpackning: All Gyproc Quick

Läs mer

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ.

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ 8 ETT PELARBALKSYSTEM! Efterfrågan på träbaserade konstruktioner som alternativ till traditionella pelarbalksystem, ökar hela tiden.

Läs mer

Knauf Danogips Golvsystem

Knauf Danogips Golvsystem Knauf Danogips Golvsystem Knauf Danogips Golvsystem 02/2009 Bäst täckning på den svenska undergolvsmarknaden Golv är grunden till allt byggande. Utan golv, inga väggar, och ofta inget tak. Och därmed inget

Läs mer

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 2012-03-05 Tg-bevis nr 0436/98 Gyproc AB Ritningsförteckning för Gyproc THERMOnomic Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 Gyproc Handbok 8, upplaga 1 daterad April 2010.

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm Telefon 09 0 74 50 Telefax 09 0 74 59 Väggrupp Brandklass*) Icke brandklassad Ljudklass R w Väggrupp, c 450 och 600 mm, eller x mm Norgips Normalskiva Hålrum utfyllt med stenullsisolering*

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv!

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv! PANEL & LIST Gamla slitna tapeter och flagnande färg. Då är det på tiden att fräscha upp hemma. Vad är då bättre än att sätta upp träpanel. Panelen inte bara skyddar väggen mot stötar. Den piggar också

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak ERGOLITE Lätta gipsskivor Revolutionerande lätta gipsskivor För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc ErgoLite är resultatet av en ny unik teknologi som gör att vi kan tillverka gipsskivor

Läs mer

Stepisol. Ljuddämpande underlag för moderna golv

Stepisol. Ljuddämpande underlag för moderna golv Stepisol Ljuddämpande underlag för moderna golv Det finns inte längre någon ursäkt för störande ljud Grannfruns högklackade klapprande, tonårssonens malande trumsolon, barngruppens hysteriska dunslekar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall Ljudkravdokument 2011-11-09 Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 Uppdragsgivare: Aros Arkitekter AB gm Jörgen Winnberg Handläggare

Läs mer

PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST Gamla slitna tapeter och flagnande färg. Då är det på tiden att fräscha upp hemma. Vad är då bättre än att sätta upp träpanel. Panelen

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Ytterväggar. Inledning Gyproc THERMOnomic

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Ytterväggar. Inledning Gyproc THERMOnomic .11 Gyproc THERMOnomic Inledning Gyproc Thermonomic är beteckningen för ett sortiment stålprofiler och tillbehör för ytterväggar. Reglar och skenor är slitsade i livet för att minimera värmeledningen.

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

3.3. Ytterväggar. Vindskydd. Egenskaper. Allmänt. Regnskydd. Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva är en. Lufttäthet

3.3. Ytterväggar. Vindskydd. Egenskaper. Allmänt. Regnskydd. Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva är en. Lufttäthet .51 Gyproc Ytterväggar med trästomme Egenskaper Allmänt En yttervägg är en komplicerad konstruktion som består av flera olika produkter och material med olika funktioner i väggen. Ytterväggar ska uppfylla

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

GOLV. Produkter. 11 22 mm regelgolv Contifloor. 20 Flytande golv. 29 38 mm ljudgolv Compactfloor. 49 38 mm entresolgolv Fast floor

GOLV. Produkter. 11 22 mm regelgolv Contifloor. 20 Flytande golv. 29 38 mm ljudgolv Compactfloor. 49 38 mm entresolgolv Fast floor Produkter GOLV Med Byggelits undergolv lägger du grunden för ett bra byggande. Här finns ett gediget golvprogram med kvalitetsprodukter som klarar högt ställda krav. Den patentgodkända sponten gör att

Läs mer

3.3.51 Glasroc Ytterväggar med trästomme

3.3.51 Glasroc Ytterväggar med trästomme .51 Glasroc Ytterväggar med trästomme .51 Glasroc Ytterväggar med trästomme Innehåll Egenskaper...319 Ytterväggars brandtekniska klass...322 Ljudisolering...323 325 Väggar mot överglasad gård...326 327

Läs mer

Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka.

Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka. Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka. Gipsskivor med hög infästningsstyrka Tack vare en helt ny patenterad teknologi har vi tagit fram Gyproc Habito gipsskivor med revolutionerande

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Gäller fr o m den 1 mars 2012 Ackordsriktpunkt År 2012-03-01 150:- År.. År..

Läs mer

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtålig och ljudisolerande Gyproc Robust är en extra hård gipsskiva med en kraftig fiberarmerad gipskärna och yta av tjock kartong. Det gör

Läs mer

4.6 Materialegenskaper

4.6 Materialegenskaper Materialegenskaper .1 Produktegenskaper skivor 1. Gyproc Gipsskivor Toleranser och styrkor Produkter Gyproc GN 13 Normal Gyproc GNE 13 Normal Ergo Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo Gyproc GF 15 PROTECT F Gyproc

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Maj 2011 Ersätter jan 2009 Combinett Som typgodkänt regelgolv för skarvning på reglar sid 2 3 Hur enkelt som helst! Som typgodkänt regelgolv för skarvning mellan

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar. Justerbar i höjdled utan tillkapning

Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar. Justerbar i höjdled utan tillkapning Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar Justerbar i höjdled utan tillkapning Ny gipsvägg lätt, snabbt och enkelt Gyproc Flexi är ett helt nytt sätt att bygga gipsväggar. Idén är både enkel

Läs mer

AQUAROC. Aquaroc Invändiga lösningar. System för invändigt utsatta miljöer CEMENTSKIVA

AQUAROC. Aquaroc Invändiga lösningar. System för invändigt utsatta miljöer CEMENTSKIVA AQUAROC CEMENTSKIVA Aquaroc Invändiga lösningar System för invändigt utsatta miljöer Aquaroc Invändiga lösningar Gyproc erbjuder våtrumslösningar för offentliga miljöer där luftfuktigheten är hög och hårt

Läs mer

VÅRDLösningar för. Gyproc lättbyggnadsteknik. vårdbyggande. En del av framtidens hållbara byggande av vårdlokaler

VÅRDLösningar för. Gyproc lättbyggnadsteknik. vårdbyggande. En del av framtidens hållbara byggande av vårdlokaler VÅRDLösningar för vårdbyggande Gyproc lättbyggnadsteknik En del av framtidens hållbara byggande av vårdlokaler En guide med krav, rekommendationer och Gyproc lösningar för vårdbyggnader Ett naturligt element

Läs mer

Isover Piano. Full kontroll på ljudet!

Isover Piano. Full kontroll på ljudet! Isover Piano Full kontroll på ljudet! Stoppa ljudet i väggen! Lika enkelt som det låter. Utan Med Utan isolering - I en regelvägg utan isolering kommer ljudet att studsa (reflekteras) mellan skivorna i

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Kv Lancaster, Uddevalla. Nya biografsalonger Ljud och vibrationer

Kv Lancaster, Uddevalla. Nya biografsalonger Ljud och vibrationer Kv Lancaster, Uddevalla. Nya biografsalonger Ljud och vibrationer I detta dokument anges krav på ljud- och vibrationsmiljö som hyresgästen/biografen behöver säkerställa för att bedriva godtagbar verksamhet.

Läs mer

Friggebod av Träullit

Friggebod av Träullit Friggebod av Träullit Bygg med naturlagarna Träullit Friggebod Snabbt och enkelt montage med Träullit Byggelement Fasad, framsida Fasad, baksida Fasad, gavlar Generellt Friggebod om högst 15 m 2 får uppföras

Läs mer

Vind-/regnskydd Bilaga 1

Vind-/regnskydd Bilaga 1 Vind-/regnskydd Bilaga 1 Här kommer Hans Mårtenssons ritning och byggbeskrivning av ett ganska avancerat vindskydd Om du inte vill bygga exakt efter ritningen så tror vi i alla fall att du kan ha stor

Läs mer

Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar

Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar traditionell spackelskarv perfekt spackelskarv Planum har försänkta kanter på alla fyra sidor också de korta Perfekta fogar...snabbt Tak så släta som... Planum

Läs mer

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar .. Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar. Dimensionering Gyproc Thermonomic reglar och skenor är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränsen (f yk ) 0 MPa. Profilerna tillverkas av varmförzinkad

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Rev.nr 150219 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A1 Nockbalk

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Stegljudsisolering Byggisolering Sverige

Stegljudsisolering Byggisolering Sverige Stegljudsisolering Byggisolering Sverige Juni 2012 Innehåll En värld av steg... 3 Myndighetskrav avseende ljud i byggnader...4 PAROC Stenull Naturligt hållbar isolering... 6 Dimensionering, generellt...

Läs mer

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor .1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor Byggnader uppförda med lättbyggnadsteknik stabiliseras vanligtvis mot horisontella laster, vind eller snedställningskrafter, genom att utnyttja

Läs mer

Kapitel 3 Ytterväggar

Kapitel 3 Ytterväggar Kapitel 3 Ytterväggar Max 600 mm 3.1 Glasroc THERMOnomic Glasroc THERMOnomic är ett system för ytterväggar med stålprofiler och Glasroc GHU Hydro som vindskyddsskivor. Till systemet finns ett sortiment

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok. Undertak. En nivå och ett lag gipsskivor. 5.1 Gyproc GK-System

Gyproc Monteringshandbok. Undertak. En nivå och ett lag gipsskivor. 5.1 Gyproc GK-System Kapitel 5 Undertak 5.1 Gyproc GK-System En nivå och ett lag gipsskivor max 900 mm 1. Markera en vågrät linje för takhöjden. Märk upp linjer i taket för bärprofilerna med c-avstånd 900. Avståndet från väggen

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

+11,7 +11,7 BEF. BYGGNAD +12,1 SH+11,8 +10,0 +10,0 +9,5 SITUATIONSPLAN 1:500. Tillbyggnad av hus på Oaxen Anmälan till Träpriset 2012 2

+11,7 +11,7 BEF. BYGGNAD +12,1 SH+11,8 +10,0 +10,0 +9,5 SITUATIONSPLAN 1:500. Tillbyggnad av hus på Oaxen Anmälan till Träpriset 2012 2 Oaxen, en skärgårdsö i Himmelsfjärden, mitt i Södertäljeleden, är känd för sitt nedlagda kalkbrott och sin gourmetrestaurang. Kring cementfabriken växte det från 1800-talets mitt upp ett litet samhälle.

Läs mer