Kulturskolan och skolan 14 januari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturskolan och skolan 14 januari 2013"

Transkript

1 Kulturskolan och skolan Göteborg 14 januari 2013 Kulturskola 2030 göteborg 1

2 Kulturskolan och skolan GöteborG 14 januari 2013 En kulturskola för alla umeå 20 februari 2013 Kulturskolan och samhällsbygget malmö 5 mars 2013 Kulturskolan och proffsen visby 13 mars 2013 Pedagogiska strategier och kompetenser för framtiden uppsala 8 april 2013

3 Välkommen till Kulturskola 2030! För att utforma framtidens kulturskola har SKL Sveriges Kommuner och Landsting och SMoK Sveriges Musik- och kulturskoleråd tagit initiativ till ett treårigt utvecklingsarbete; Kulturskola Syftet är att synliggöra på vilket sätt en offentligt finansierad pedagogisk kulturverksamhet bör vara utformad, innehållsmässigt och organisatoriskt, för att möta barns och ungdomars kulturutövande. De svenska kulturskolorna finansierade uteslutande av kommunerna utgör tillsammans den största offentliga kultursatsningen för barn och ungdom. Nästan en halv miljon barn och ungdomar möter varje vecka kulturskolans pedagoger går på sin fritid varje vecka på en kurs. Minst till skulle göra det om det fanns plats för dem. Välkommen att ta del av och bidra till framtidens kulturskola! I fokus för Kulturskola 2030 står tre områden. Musik- och kulturskolan som en verksamhet på barns och ungdomars fritid. Musik- och kulturskolans samverkan med för-, grund-, sär- och gymnasieskolan. Musik- och kulturskolans samverkan med det professionella kulturlivet. Kulturskola 2030 inbjuder till fem nationella konferenser våren 2013 med ovanstående teman. Programuppläggen ser olika ut på varje ort. Samtliga konferenser lyfter också för SMoK aktuella projekt och frågor som inflytande och delaktighet, genusneutrala arbetssätt och samverkan med föreningar. Inger Carlonberg Ordförande Sveriges Musik- och kulturskoleråd Gunilla Glasare Avdelningsdirektör Sveriges Kommuner och Landsting till programmet

4 Schema Registrering och morgonfika Välkommen! Lokal H1/H2 Om Kulturskola 2030 Unga berättar om kulturskolan Därför måste vi prata om inflytande, jämställdhet, samverkan och kulturskolan och skolan Parallella seminarier och workshops inom ditt valda spår Välj ett av följande spår att följa under dagen: Lokal G1 Lokal G2 Lokal G3 Lokal H1/H2 Spår 1 Om vi fick bestämma Spår 2 På lika villkor Spår 3 Samverkan eller konkurrens kulturskolan och studieförbunden Spår 4 Kulturskola och skola Lunch Parallella seminarier och workshops inom ditt valda spår Eftermiddagsfika Gemensam återsamling Lokal H1/H2 Reflektioner och glimtar från dagen Slut! 4 Kulturskola 2030 göteborg

5 Spår 1 2 Spår 1 Om vi fick bestämma Spår 2 På lika villkor Det här är spåret för dig som vill ha inspiration, kunskap och metoder för ungas ökade inflytande och delaktighet samt för de kulturskolor som är med i projektet Om vi fick bestämma. Det här är spåret för dig som vill veta mer om genus och jämställdhet samt för de kulturskolor som är med i projektet På lika villkor. Spåret ges i samverkan med föreningen IMPRA. Crossing Boarders Hur når och behåller vi en bred målgrupp? Fritids- och kultursektorn är väldigt uppdelad utifrån ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsskillnader m.m. Hur kan vi skapa verksamheter där alla kan bli välkomna på riktigt inte bara de som redan hittar till oss? Metoden Jämställdhetseffekten visar på levande exempel och handfasta tips. Ida Östensson, Crossing Boarders Forskning är väl ingen konst Forskare och konstnärer möts i ett klassrum och med utgångspunkt i forskningens innehåll skapar barnen, tillsammans med konstnären, ett konstverk. Ett sätt att presentera samtida konst och aktuell forskning i en estetisk lärprocess. Arne Berggren, Kulturverket Umeå Jämställdhet, genus och normkritik Karin Kjellberg, ASTRID-Dialogen Genusneutral musikundervisning Josef Eriksson, IMPRA och Sundsvalls kulturskola Popkollo varför musikläger för bara tjejer? Åsa Johnsén, Riksorganisationen Popkollo Alla vill se en skillnad men inget händer Anna Lundqvist, IMPRA och Trollhättans kulturskola Det lagom ofärdiga handlingsutrymmet Om delaktighet, medskapande och interaktivitet när barn och vuxna gör musik tillsammans. I workshopen testkör ni digitala verktyg för ljudskapande och framför en konsert på Ipads med orkester-appar som förskolebarn designat. Unsworn Industries och Rösträtt LABB. Kulturskola 2030 göteborg 5

6 Spår 3 4 Spår 3 Samverkan eller konkurrens kulturskolan och studieförbunden Det här är spåret för dig som vill veta mer om och diskutera studieförbundens och kulturskolornas olika roller och verksamheter. Introduktion, SMoK och SKL Studieförbunden Sveriges största kulturarena Anna-Carin Bylund, bitr. generalsekreterare Folkbildningsrådet Vilka barn och ungdomar deltar varken i kulturskolornas eller i studieförbundens verksamhet? Johan Kellokumpu och Frank Jonelid, Studiefrämjandet. En bakgrundsbeskrivning utifrån ett nationellt perspektiv och en presentation av Studiefrämjandets musikverksamhet i Växjö. Konkreta exempel på samverkan och konkurrens SMoK ger exempel från kulturskolor i landet Håkan Sandh, Verksamhetschef SMoK Kulturens kulturlivets eget studieförbund Sofia Nygren och Christoffer Lundström, Kulturens Bildningsverksamhet Panelsamtal kring samverkan och konkurrens Alla medverkande. Moderator: Torgny Sandgren, Nordiska ministerrådet Spår 4 Kulturskola och skola Det här är spåret för dig som vill vara med och forma framtidens kulturskola med särskilt fokus på kopplingen till för-, grund- och gymnasieskolan. Hur ser samverkan ut idag? SMoK ger en översikt av kulturskolans samarbete med skolans verksamheter. Håkan Sandh, Verksamhetschef SMoK Bollnäs hur arbetar kulturskolan där? Vi får en inblick i hur en kulturskola konkret arbetar i samverkan med olika skolformer. Skapande skola Inom Skapande skola verkar både professionella konstnärer och pedagoger/lärare från kulturskolorna. Båda ibland förmedlade till skolan via kulturskolan. Vilken roll kan kulturskolan ha inom den sorts Skapande skola vi möter 2030? Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet Framtiden är här I en kreativ workshop utforskar och reflekterar vi olika scenarios för kulturskolans samverkan med för-, grundoch gymnasieskola. Processledare: Maria Lekenstam Möjligheter och modeller Panelsamtal med framtidsspaning om hur kulturskolan och skolan kan och inte kan mötas. Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet, Inger Carlonberg, SMoK, Arne Berggren, Kulturverket, Helena Proos, SKLs kultur- och fritidsberedning samt oppositionsråd i Enköping, mfl. Moderator: Louise Andersson, Kulturexpert SKL 6 Kulturskola 2030 göteborg

7 Om SMoKs projekt Om vi fick bestämma När barn och ungdomar ges ökad delaktighet och inflytande kan också Kulturskolan förnyas och förbättras. Men hur? Kulturskolor från hela Sverige prövar metoder och modeller i lokala projekt med utgångspunkt i Barnkonventionen. Projektet drivs av SMoK i samverkan med LSU. Samarbetsparter är Demokratiakademin, Kulturskolan Stockholm och PASCAL intryck påtryck uttryck avtryck. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. Start hösten Sektor 1 är den offentliga sektorn. Sektor 3 är en organisation för det civila samhället föreningar och andra organisationer. När dessa samverkar så blir det 1+3. I projektet har 10 kulturskolor deltagit och diskuterat samverkan ur olika perspektiv. Samarbetsparter är SMoK, Sektor 3, KFUM och Fritidsforum med finansiering från Ungdomsstyrelsen. Kulturskola på lika villkor Det behövs en ökad medvetenhet om ett genusneutralt arbetssätt inom kulturskolan. Det behöver också utvecklas nya arbetssätt och ny metodik för att undvika att i framtiden snubbla i genusfällorna. Kulturskolor deltar med lokala projekt som kan handla om en spridning av inriktningar; utbildning i könsneutral pedagogik och alternativa sätt att rekrytera. I projektet samverkar SMoK med föreningen IMPRA. Start hösten Kulturskola 2030 göteborg 7

8 Föreläsare och workshopledare Anna Carin Bylund Biträdande generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Anna Lundqvist Jazzmusiker och kompositör bosatt i Göteborg. Ordförande i föreningen IMPRA och i Musiker-förbundet avd 20. Arbetar med sång och jazz på N3 kulturskola i Trollhättan. Leder projektet Kulturskola på lika villkor tillsammans med SMoK. Arne Berggren Rektor, pedagog och f.d. teaterregissör. Verksamhetschef vid Kulturverket i Umeå som han bildade Kulturverket arbetar efter två metoder Barn säger åt proffsen vad de ska göra samt Forskning är väl ingen konst. Oväntade möten och kultur krockar har lett till nya scenuttryck och blivit bl.a. Bloggopera, Hockeymusikal, Turbodans och Osynlig mat. Christoffer Lundström Verksamhetsutvecklare på Kulturens Bildningsverksamhet. Frank Jonelid Musikhandläggare, Studiefrämjandet i Växjö. Helena Proos Ledamot i SKLs kultur- och fritidsberedning samt oppositionsråd i Enköping. Håkan Sandh Verksamhetschef för SMoK. Ida Östensson Jämställdhetskämpen som startat lokala och nationella föreningar med syfte att integrera tjejer i skateboardkulturen. Ida har jobbat inom många fritids- och kultursektorer och sett att samma problem upprepade sig på samtliga ställen: handfasta gemensamma metoder för jämställdhet och inkludering saknades. Ida startade därför Crossing Boarders 2010 för att råda bot på detta. Inger Carlonberg Ordförande i SMoK samt rektor för kulturskolan i Solna. Ingrid Hammarberg Ordförande i kommunstyrelsens utskott för kultur- och internationella frågor i Bollnäs. Johan Kellokumpu Utvecklingsledare på Studiefrämjandets riksförbund med huvudansvar för Kultur och Samhälle. Tidigare tjänsteman på Kulturförvaltningen i Stockholm där han arbetade med ungdomskulturfrågor. Josef Eriksson Josef Eriksson är gitarrpedagog med inriktining mot jazz och improvisation vid Sundsvalls Kulturskola, där han arbetar aktivt med normkritiska och genusteoretiska perspektiv som verktyg till förståelse och förändring. Fick 2010 Musikaliska Akademins pedagogpris. 8 Kulturskola 2030 göteborg

9 Karin Kjellberg Musiklärare, logonom, författare, föreläsare och utbildare inom genus- och jämställdhetsfrågor. Lotta Brilioth Biörnstad Koordinator för barn och ungdomskulturfrågor på Kulturrådet. Louise Andersson SKLs expert på kulturområdet. Har arbetat med området sedan mitten av 90-talet på lokal, regional och statlig nivå med barnkultur, pedagogik, utställningar, samtidskonst och internationell omvärldsbevakning. Malin Pärlenskog Kulturskolechef i Bollnäs. Maria Lekenstam Lärare, verksamhetsutvecklare och egenföretagare med inriktning på kreativitet. Styrketränar organisationer, team och ledare i sitt företag Spirera. Sofia Nygren Verksamhetsutvecklare på Kulturens Bildningsverksamhet. Susanne Froms Rektor för Arbrå grundskola i Bollnäs. Unga Berättar Kulturskolan Stockholm Vid konferenserna visas digitala berättelser som gjorts av ungdomar från musik- och kulturskolor runt om i landet. Mediepedagoger från Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm, har coachat ungdomarna. Med medier som verktyg vill Unga Berättar stärka ungas delaktighet och eget skapande. Unsworn Industries och Rösträtt LABB Unsworn Industries är en interaktionsdesign- och innovationsstudio baserad i Malmö som skapar och anpassar teknik, system och tjänster för mänskliga behov, begär och beteenden. I samarbete med förskolor i Skåne, Rösträtt och MEDEA, centrumbildning för kollaborativa medier vid Malmö högskola driver Unsworn projektet Rösträtt LABB där barns inflytande styr utvecklingen av nya interaktiva verktyg för musicerande och musiklyssnande. Åsa Johnsén Har en bakgrund som arrangör och bokare på Rockparty och Hultsfredsfestivalen. Hon är också en av grundarna till Popkollo ett musikläger för tjejer som startades i Hultsfred I dag jobbar Åsa som verksamhetsansvarig på Riksorganisationen Popkollo som har medlemmar och driver det egna bokningsbolaget Evil Ace Productions. Torgny Sandgren Rådgivare på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. Arbetade tidigare på Ungdomsstyrelsen. Kulturskola 2030 göteborg 9

10 Det praktiska Tid och plats Kulturskola 2030 äger rum i Göteborg den 14 januari Svenska Mässan, Mässans gata 20. Program Programmet för vårens samtliga konferenser finns tillgängligt på Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra i programpunkter. Anmälan Anmäl dig on-line på Sista anmälningsdag är den 20 december Antalet deltagare är begränsat till 500 personer. Konferensavgift Konferensen kostar 700 kronor, för anställda på kulturskolor 300 kronor. Avgiften inkluderar lunch och kaffe. Hotellbokning Du bokar själv ditt boende men vi kan rekommendera Gothia Towers där du som konferensbesökare har rabatt. Referera till Kulturskola 2030 för att ta del av erbjudandet. Bekräftelse Bekräftelse på ditt deltagande får du direkt per e-post när du anmäler dig on-line. Vid incheckning på konferensdagen får du namnskylt och program. Fakturering Fakturering sker till den fakturamottagare som angivits och skickas ca 1 2 veckor efter att vi mottagit din anmälan. Avbokningar måste ske senast en vecka innan konferensen. Efter det debiteras hela konferenskostnaden. Kontakt Om programmet: Sofia Balic, tel , Håkan Sandh, tel , Praktiska frågor: Frida Niblaeus, tel Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) Sveriges Musik- och Kulturskoleråd bildades 1997 som en intresseorganisation vars medlemmar består av landets kommuner representerade av den lokala musik- eller kulturskolan. För närvarande är drygt 90 procent av landets kommuner medlemmar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. SKL arbetar med medlemsstöd, utvecklingsarbete och intressebevakning på det kulturpolitiska området. 10 Kulturskola 2030 göteborg

11 Hotellerbjudande Till dig som ska på konferensen Kulturskola 2030 den 14 januari 2013 Passa på att njuta av en skön hotellvistelse natten före konferensen. Eller efter. Eller varför inte både och? Smidigare blir det inte eftersom Gothia Towers är Svenska Mässans hotell och ligger precis vägg i vägg med din konferens. Som deltagare till SMoK-konferensen kan du boka ett enkelrum för 1195 kr eller dubbelrum för 1395 kr. Priset är inklusive moms, gäller per natt och i mån av plats den januari Vår goda frukostbuffé ingår alltid i priset. Vänligen referera till Kulturskola 2030 vidbokningstillfället för att ta del av erbjudandet. Välkommen! BOKA Kulturskola 2030 göteborg 11

12

Lust bryter klass. Jämställt ledarskap. Regionala kulturplaner. Stefan Gunnarsson: Kulturskolan har betytt. fantastiskt mycket

Lust bryter klass. Jämställt ledarskap. Regionala kulturplaner. Stefan Gunnarsson: Kulturskolan har betytt. fantastiskt mycket nr 3.2015 en tidning från KULTURSKOLERÅDET Stefan Gunnarsson: Kulturskolan har betytt Lust bryter klass Gustav Fridolin sjunger ut fantastiskt mycket Jämställt ledarskap Så fixar du det! Regionala kulturplaner

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Nordanstig. Kultur och hälsa. Kultur och idrott sid 8. Dansdidaktik. We are the world. Musikfabriken sid 19. Nr 6 Dec 2012. sid 7. sid 12.

Nordanstig. Kultur och hälsa. Kultur och idrott sid 8. Dansdidaktik. We are the world. Musikfabriken sid 19. Nr 6 Dec 2012. sid 7. sid 12. Kultur och hälsa sid 7 Kultur och idrott sid 8 We are the world sid 10 Nr 6 Dec 2012 Nordanstig sid 12 Dansdidaktik sid 12 Musikfabriken sid 19 SLAGKRAFTIG KULTURTIDNING Kan man lita på en politiker? Många

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Fiskarna sjunger sid 14. Vår Teater sid 4. Teaterlärare. Palatset sid 16. Rolf Knutsson sid 21. Harry Oliver sid 12. Nr 5 Sep 2011.

Fiskarna sjunger sid 14. Vår Teater sid 4. Teaterlärare. Palatset sid 16. Rolf Knutsson sid 21. Harry Oliver sid 12. Nr 5 Sep 2011. Vår Teater sid 4 Teaterlärare sid 8 Harry Oliver sid 12 Nr 5 Sep 2011 Fiskarna sjunger sid 14 Palatset sid 16 Rolf Knutsson sid 21 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G BLIR DU LÖNSAM, LILLE VÄN?

Läs mer

ADRESS NBV:s lokaler på Postgatan 5, cirka 15 minuter från Göteborgs Centralstation. Länk till karta

ADRESS NBV:s lokaler på Postgatan 5, cirka 15 minuter från Göteborgs Centralstation. Länk till karta Välkomna Vi är stolta över att kunna presentera ett mycket bra program på årets rikskonferens Detta tack vare att vi är så många inom Popkollo som har så mycket att dela med oss av och tack vare er, alla

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G Vi kollar kulturbudgeten sid 3-5 Smockan 10 år sid 7-15 Jazz i radion sid 16-17 Nr 5 OKT 2007 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker V:a Götaland sid 20-25 Tinnitus ett växande

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014 FSKF Kurs- och verksamhetsprogram 2014 ALLMÄNT Kurs 14000 Kurs 14001 Kurs 14002 Kurs 14003 Kombinerad chefsträff och årsmöte i Nynäshamn (chefsträff

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event IM RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event Inkludering - Engagemang- Förväntningar- Framtidssyn Varmt Välkommen önskar vi dig till en ny givande, spännande och aktuell Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

En konferens om musik, genus och jämställdhet. info och anmälan: Föreläsningar, paneldebatter, musikinslag!

En konferens om musik, genus och jämställdhet. info och anmälan: Föreläsningar, paneldebatter, musikinslag! En konferens om musik, genus och jämställdhet Föreläsningar, paneldebatter, musikinslag! Musik- och Teatermuseet, Sibyllegatan 2 i Stockholm. info och anmälan: www.statensmusikverk.se/jamstalldhetsprojektet

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Förskolan Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer