hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13"

Transkript

1 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Höstens kursprogram sid 6-7 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor sid Dessutom alltid i hetluft: månadens ledare, kalendarium, klubben, frågor och svar.

2 Urban Orzolek & Petra Dahlstraöm Rapport från förbundsrådet maj som tittade in i framtiden Under middagen den första dagen, 27 maj, delades priser ut till Årets raket, Årets värvare och Årets stordåd. Mer om detta hittar ni lite längre fram i tidningen (sid 8). Andra dagen ägnades bland annat åt en framtidsdiskussion. I grupper fick förbundsrådets ledamöter diskutera vilka trender i framtiden som de ser kan påverka Unionen och vilka konsekvenser de kan få för arbetsmarknaden i stort och för Unionen som fackförbund. Syftet med framtidsdiskussionen, som kommer att fortsätta, är att den ska ses som en start på arbetet med ett nytt handlingsprogram som ska tas fram till kongressen Bland annat fick rådet ta ställning till hur yttre skeenden i omvärlden såsom globalisering, nya anställningsformer och flexibel arbetsmarknad kan komma att påverka fackligt medlemskap men också saker som händer nationellt. Vad innebär det för Unionen att a-kassan är statlig? Nästa förbundsstyrelsemöte: 24/8 Omslagsbild: Anna-Lena Lundqvist Politikerträff på AstraZeneca 24 maj, 2010 Att vara trovärdig En del tror att Unionen är ett opolitiskt förbund. Inget kan vara mer fel. Vi är och ska vara ett fackförbund som har uppfattningar och påverkar i politiska frågor. Däremot och det är mycket viktigt är vi partipolitiskt obundna. Vi har inga kopplingar till något politiskt parti. När vi förtroendevalda agerar så gör vi det enbart utifrån det som är bäst för Unionens medlemmar i deras jobb. Inför valrörelsen har förbundsstyrelsen lagt några förslag som vi vill att de politiska partierna lyssnar på. Det behövs satsningar även från samhället för att det ska blir mer kompetensutveckling, t ex genom ett skattegynnat sparande i företagen. Det behövs även mer praktik för de många unga vuxna som idag har svårt att få jobb. Jag hoppas också att politikerna inser att rehabiliteringen för de sjuka inte fungerar den garanti man pratar om är definitivt ingen garanti i verkligheten. Att de som hamnar i arbetslöshet ska ha en dräglig inkomst tills de får nytt jobb borde vara en självklarhet. Målet 80 % av inkomsten för minst 80 % av de arbetslösa är rimligt i ett land som värnar om social trygghet för medborgarna. Och för att färre ska riskera arbetslöshet behövs satsningar på forskning som stärker näringslivets tillväxt och innovationsförmåga. Det här är politiska frågor där partierna har olika uppfattningar. Just därför är det viktigt att vi i Unionen kan få partierna att lyssna på våra förslag, höra våra argument och förhoppningsvis ta intryck av dem. Då tar vi vår uppgift på allvar, nämligen att ta tillvara medlemmarnas intressen av att det blir fler och bättre jobb och ett bra arbetsliv. I Sverige är de flesta tjänstemän fackligt organiserade. Det gör oss unika jämfört med de flesta andra länder. Jag är övertygad om att en av de viktigaste förklaringarna är just att vi alltid har slagit vakt om vårt partipolitiska oberoende. Än mer övertygad är jag om att morgondagens medlemmar i allt högre grad förväntar sig att det fack man går med i ska företräda deras intressen strikt utifrån behoven i arbetslivet utan att ta någon som helst partipolitisk hänsyn. Då är vi trovärdiga företrädare för medlemmarna och värda att lyssna på inte minst för partierna. Därför ska vi fortsätta att vara tydligt partipolitiskt obundna men också tydliga i våra åsikter. Du kommer förhoppningsvis att märka det även under valrörelsen. Peter Hellberg 1:a vice ordförande i Unionen hetluft Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Hanna Brandt-González, , Redaktör/formgivare Paola Felicetti, Mikael Lundström, Fotografier Lena Granefelt, m fl Illustrationer Klas Fahlén, m fl Upplaga ex. Tryck Edita Västra Aros Nästa nummer september/oktober 2010 ISSN Unionen strejkvarslar inom buss- och färjetrafiken Delade arbetspass har börjat införas inom flera branscher. Det har blivit särskilt utbrett inom färjetrafiken och finns även inom busstrafiken. Missnöjet bland de anställda är stort och oftast finns inga valmöjligheter för dem. Unionen varslar om arbetsnedläggelse på fem företag inom buss- och färjetrafiken. Förhandlingarna strandade den 10 maj och arbetsgivarna har därefter avvisat Unionens förslag om medling. Varslet omfattar arbetsplatser på elva orter och träder i kraft måndag 7 juni kl om inte parterna lyckats träffa avtal innan dess. Unionen vill ha avtalsregler som gör att de anställdas arbetsdag hålls samman och inte delas upp i flera arbetspass. Fungerande privatliv omöjligt - Vi ser att allt fler medlemmar tvingas att stycka upp sin arbetsdag i flera arbetspass. Unionen frågar ut politiker i Almedalen Hur vill du jobba imorgon? är frågan som Unionen ställer till politiker och beslutsfattare i årets upplaga av Almedalen. Tillväxt med nya jobb eller bara ekonomisk tillväxt? Ska ni höja a-kassan till nivå med sjukförsäkringen eller ska sjuka människor fortsatt ha det tufft ekonomiskt? Hur ska vi bedöma människor som är på väg tillbaka till arbetet - one size fits all eller vill vi att de ska bedömas individuellt? Hur fångar vi upp alla dessa tusentals ungdomar som Man jobbar till exempel fyra timmar, har ett uppehåll på fem och jobbar sedan ytterligare fyra timmar. Det är orimligt och omöjliggör ett bra privatliv. De allra flesta ser det som alldeles självklart att arbetet ska kunna förenas med föräldraskap med möjlighet att hämta barnen på dagis och med att kunna umgås med vänner. Men tydligen inte arbetsgivarna, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert. Låst 13 timmar - få betalt för 8 - I praktiken innebär delade arbetspass att man kan vara låst tretton timmar, men bara få betalt för åtta, fortsätter Niklas Hjert. Arbetet går att organisera så att arbetsdagen hålls samman. Vi vill att parterna i avtalet ska slå fast att sammanhållen arbetsdag ska vara huvudprincipen. Omfattning Varslet omfattar i princip allt tjänstemannaarbete, bland annat incheckning av passagerare och trafikledning, på Busslink, Nobina, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line på följande orter: Stockholm, Umeå, Sandviken, Borlänge, Falun, Rättvik, Leksand, Mora, Göteborg, Varberg och Lyckeby (Karlskrona). Varslet riktar sig mot Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Bussarbetsgivarna inom Transportgruppen där cirka 1700 medlemmar i Unionen arbetar varav ett hundratal omfattas av varslet. Frågor och svar om konflikten hittar du på unionen.se. idag inte har gått ut gymnasiet och vars möjligheter att komma in på arbetsmarknaden blivit än tuffare? Hur får vi snurr på kompetensutvecklingen i företag under både låg- och högkonjunktur och hur tar vi vara på innovationskraften i samhället så att nya jobb skapas? Hur vill du jobba imorgon? är frågan som Unionen kommer att ställa till politiker och beslutsfattare i årets upplaga av politikerveckan. Den 4-8 juli är Unionen på plats med seminarier, debatter, lunchduell, het stol och en förbundsordförande som passar på att besöka gotländska arbetsplatser. UNIONENS POLITIK 2010 Unionen om sjukförsäkringen: Sjukförsäkringen har haft åtskilliga brister och många människor har befunnit sig i sjukskrivning för länge. Unionen menar att det behövs ett helhetsperspektiv och ett humant perspektiv i vår sjukförsäkring. En långsiktigt hållbar sjukförsäkring kräver en samsyn från hela samhället. Unionen kräver att det satsas mer på förebyggande arbetsmiljöarbete och att rehabiliteringsgarantin måste bli en garanti. Unionen vill se en sjukförsäkring som skapar trygghet, förutsägbarhet och rättssäkerhet. Unionen om innovationspolitik: Under efterkrigstiden har Sverige framstått som en kvalificerad och innovativ industrination med ett stort utbyte med omvärlden. Sverige har också varit en av världens främsta välfärdsnationer med god tillgång till utbildning, vård och omsorg för alla medborgare. I den globala konkurrensen kommer det dock att krävas allt mer av oss för att behålla och utveckla vår konkurrenskraftiga näringsliv. Det handlar om att skapa och locka till sig rätt resurser för att kunna producera innovativt och konkurrenskraftiga varor och tjänster. Politiken kan stödja eller försvåra en sådan utveckling. Unionen kräver att det tas fram en nationell innovationsstrategi och att teknisk och naturvetenskaplig forskning prioriteras med särskild inriktning mot de stora utmaningarna - energi, klimat och hälsa. Unionen om arbetsmarknadspolitik: Även om Sverige finns i en allt starkare ekonomisk återhämtningsfas kommer det att dröja innan arbetslösheten minskar. Arbetsmarknadspolitiken ska vara tillväxtorienterad och ta sikte på att underlätta för de som blir uppsagda genom en rimlig nivå på a-kassan. Unionen kräver att en utbildningsgaranti införs för alla upp till 24 år som inte fullbordat en gymnasieutbildning. Vi har inte råd att stänga ute unga människor från arbetsmarknaden. Unionen kräver också att villkoren för ungdomar i jobbgarantin förbättras. Det är viktigt att Sverige satsar på kvalificerad arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. Unionen om a-kassan: Under en lång tid har de svenska löntagarna betraktat produktivitetsutveckling och strukturomvandling som något positivt - det gör att livskraftiga företag expanderar medan företag med låg produktivitet slås ut. Denna förnyelseprocess leder till arbetslöshet men det har accepterats under förutsättning att samhället samtidigt ställt upp med en aktiv arbetsmarknadspolitik med fungerande trygghetssystem som till exempel en generös a-kassa. Därför kräver Unionen att a-kassan som legat på samma nivå för länge kommer upp i nivå med sjukförsäkringen. Som ett långsiktigt mål för arbetslöshetsförsäkringen anser Unionen att det är rimligt att 80% av de yrkesverksamma garanteras 80% av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet. Läs hela det politiska programmet på unionen.se.. hetluft 4/ hetluft 4/10

3 OPINIONSBILDNING Arbetsplatsträffar med politiker ska lyfta regionala frågor Unionen Göteborg vill få fart på tillväxten i regionen och lyfta Unionens frågor inför valet I maj bjöd regionstyrelsen in politiker från riksdag och region till AstraZeneca i Mölndal för att diskutera regionala angelägenheter. Och besöket gjorde intryck på de inbjudna politikerna. Kärnan i Unionens program är fler och bättre jobb. Det är det vi jobbar för. Rent konkret, på ett företag som AstraZeneca, blir frågan snabbt en fråga om kompetens. Formen för förmiddagen var blockvisa möten på en timme där Unionen och politikerna diskuterade frågorna kompetens samt den svenska modellen. Mellan dessa två möten höll Peter Nyström, Site Manager på AstraZeneca i Mölndal ett föredrag om de utmaningar hans företag står inför här i Sverige. AstraZeneca står för 30% av Sveriges nettoexport samtidigt är det som säljs från Sverige endast 1% av företagets totala försäljning. Siffrorna visar tydligt hur beroende Sverige är av att Astra- Zeneca vill vara kvar och fortsätta att satsa 25% av sin forskningsbudget här. Samtidigt som behovet är stort (Peter Nyström gav exempel på kvalificerade tjänster som är utlysta just nu) finns det inte tillräckligt med ungdomar i Sverige som vill satsa på en karriär som forskare. Ekvationen går inte riktigt ihop. Det blev avstampet till en intressant diskussion med många inpass och frågor från politikerna. AstraZeneca i Mölndal erbjuder just nu möjlighet för inflyttning för dem som blivit uppsagda i Lund och en av företagets forskningsanläggningar i Storbritannien som också läggs ner. Hur viktigt är det att man som anställd trivs i regionen? Hur får vi de unga att vilja satsa på forskning? Hur skapar vi ett bättre innovationsklimat? Vad är det som lockar i regionen? I Unionens egna möten diskuterade vi också kompetens, utifrån Unionens valfrågor Dragningen landade i frågan om att vara anställningsbar hela livet. Kenneth Lund från Unionen gav ett eget exempel. För att testa vad arbetsgivaren egentligen tycke om hans kompetens sökte han en likadan tjänst som den han redan hade. För Vems ansvar är det att individen har rätt kompetens? Kenneth gick det bra, men för många av Unionens medlemmar som blir uppsagda är detta en kärnfråga. Vems ansvar är det att individen har rätt kompetens? Vi tog också tillfället i akt och berättade för politikerna om våra intryck av avtalsrörelsen. Björn Ekblom som var föredragande för regionstyrelsen hade pratat med Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef, och kunde visa hur avtalsrörelsen gått mycket trögt i år, med klara exempel på förhandlingsovilja och uppsagda avtal. På mötet fanns också Mikael Hansson från Unionen på AstraZeneca som sitter i förbundsstyrelsen och Mona Johansson och Anders Holger-Nilsson som sitter i förhandlingsdelegationer. Detta gav extra tyngd när frågan ställdes till politikerna: Jobbar ni för att den svenska modellen ska bevaras? Det blev en del skruvande på stolarna innan diskussionen kom igång på just den här frågan, som sedan blev mycket givande och intressant. Ytterligare en sak som bidrog till att bygga broar mellan politikerna och Unionen var att vi gav en uppdatering på frågan om ett tjänsteforskningsinstitut i Borås. Tanken väcktes av förbundsekonomen Hans Björkman i rapporten Utveckla Västra Götaland Nu ligger en full utredning med i det förslag på en tjänsteinnovationsstrategi som presenteras av Näringslivsdepartementet i Stockholm 14 juni. Vi bjöd även in politikerna att komma och diskutera frågan i Almedalen 7 juli då Unionen håller ett seminarium. Just detta att vi finns på plats i viktiga frågor, på politikernas arenor, spelar roll. Det här var första gången som Unionen Göteborg tog ett helhetsgrepp på opinionsbildning gentemot politiker i en specifik fråga, anpassad till både ett värdföretag och Unionens politiska program. Exakt vilket Mimmi von Troil (M) v. ordf i Regionutvecklingsnämnden resultat som blir av en enda träff är svårt att mäta även om de omedelbara reaktionerna var mycket positiva. Regionstyrelsen kommer att utveckla idén och fortsätta bjuda in till diskussion. Nästa politikerträff blir i höst, då på ett annat företag i vår region och med ett annat tema. Text och bild: Anna Smedgård, Unionen Göteborg Hans Rothenberg (M) Riksdagsledamot Pierre Svensson, Unionens regionchef i Göteborg Karin Engdahl (S) Regionråd Rosie Rothstein (FP) Ledamot i Regionutvecklingsnämnden Siw Wittgren-Ahl (S) Riksdagsledamot Sören Carlsson, suppleant i Unionen Göteborgs regionstyrelse och ordförande i klubben på Volvo PV, presenterade tankarna bakom ett Handels- och tjänsteinnovationsinstitut i Borås. Så tyckte politikerna om mötet: Karin Engdahl (S) Regionråd - Jätteintressant möte. Unionen har många beröringspunkter med mig som politiker. Jag fick med mig många tankar om hur viktigt det är att få unga intresserade av naturvetenskap och att förmedla känslan för detta redan på låg- och mellanstadiet. Siw Wittgren-Ahl (S) Riksdagsledamot - Det är alltid bra att möta facken och särskilt tjänstemannaorganisationerna som vi av hävd inte har haft så mycket kontakt med. Att också höra AstraZeneca berätta om kompetensutveckling väcker idéer om hur vi kan arbeta tillsammans för att väva samman kluster i Västsverige. Jag funderar på om vi kanske borde starta en forskarskola för barn, upplagd lite som musikskolan? Hans Rothenberg (M) Riksdagsledamot - Bra. Förutsättningslöst och prestigelöst. Bra också att få sammanhanget med AstraZeneca. Jag tar främst med mig öppenheten från i dag. Att den svenska modellen är något som ska utvecklas, inte k-märkas. Mimmi von Troil (M) v. ordf i Regionutvecklingsnämnden - Det här var verkligen början till en dialog om gemensamt ansvar. De tre delarna (fackförbund, företag och politiker) fanns med och utmaningen om hur vi löser det här tillsammans på bästa vis för regionen. Jag funderar på om vi kunde ha ännu specifikare tema nästa gång, och gå ännu mer på djupet? Rosie Rothstein (FP) Ledamot i Regionutvecklingsnämnden - Jätteintressant att koppla våra regionala synpunkter till teman här idag. Det är viktigt med en stark region och internationalisering. Jag hoppas också på en fortsättning med ännu mer regionspecifika frågor. hetluft 4/ hetluft 4/10

4 KURSER 2010 KURSER UNIONENS KURSPROGRAM Ta chansen att utvecklas! Under hösten 2010 kommer Unionen att erbjuda dig som är förtroendevald en rad kurser och verktyg som stöd i din utveckling i rollen som förtroendevald. Du har väl gått den fackliga grundutbildningen? På din region arrangeras många aktiviteter och all grundutbildning du behöver för ditt uppdrag. På unionen.se finner du detaljerad information om kurserna i just din region. I vårt gemensamma utbud finns: Facklig grundutbildning för klubb och arbetsplatsombud Aktivt lönearbete Omorganisation MBL/LAS i praktiken Träningsläger för förhandlare Kurs för valberedare Bättre arbetsmiljö, en grundkurs i arbetsmiljö (BAM) På unionen.se finns också en mängd verktyg, information och nya webbkurser för dig att nyttja utifrån din situation, på det sätt och när du behöver det. I Ställ frågan får du en snabb interaktiv övning i att värva medlemmar, se mer nedan! Och glöm inte bort att du kan nyttja förbundets karriärtjänster för att få stöd i utvecklingen av ditt förtroendemannaskap. Till alla förtroendevalda i landet erbjuds också ett antal nationella kurser som kan ge dig fördjupning och ny inspiration efter ett tag i förtroendemannarollen. Läs mer på unionen.se/fortroendevald. Nationella kurser Valberedare på regionsnivå På den här kursen får du aktivt arbeta med uppdraget som valberedare. Vi går igenom vad de olika uppdragen inom regionen innebär och vad du ska tänka på när du rekryterar kandidater. Kursen är inte f-märkt, vilket innebär att du inte får gå kursen med bibehållen lön. Målgrupp Valberedare på regionnivå. Förkunskaper Erfarenhet från eget fackligt arbete. Tid Kursen, som är på 2 dagar, genomförs vid ett tillfälle, den 1-2/9 Anmälningsdag Sista anmälningsdag är den 16/6 Plats Djurönäset, Stockholm. Kostnad Unionen står för kostnader för resa, kost och logi. Traktamente utgår ej. Information För mer information ring Cathy Håkansson Projekt i fackliga former Utbildningen dig en helhetssyn i arbetet med uppdrag och projektarbete. Rollen som ledare står i fokus och tyngdpunkten är lagd på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet. Hela arbetsmetoden behandlas och vi kommer även att arbeta med Unionens projektmodell. Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Målgrupp Förtroendevald som vill prova nya fackliga arbetsformer. Förkunskaper Du ska ha kunskaper som motsvarar någon av våra fackliga grundkurser och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Tid Kursen, som är på tre + tre dagar, genomförs 2-4/11 samt 30/11 2/12 Anmälningsdag Sista anmälningsdag är den 24 augusti. Plats Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Kostnad Unionen står för kostnader för resa, kost och logi. Traktamente utgår ej. Information För mer information ring Anette Larsson på Denna kurs vänder sig i första hand till dig som tillhör region Öst och Småland. Träningsläger för förhandlare På den här kursen tränar du på att förhandla. Du tränar och utvecklar din roll som förhandlare och tar ett helhetsgrepp på förhandlingsarbetet. Du får också lösa ett antal förhandlingssituationer. Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Målgrupp Förtroendevald som arbetar med förhandlingsfrågor. Förkunskaper Du ska ha kunskaper som motsvarar någon av våra fackliga grundkurser och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Tid Kursen, som är på tre dagar, genomförs november på Djurönäset i Stockholm. Anmälningsdag Sista anmälningsdag är den 14/9 Plats Djurönäset, Stockholm. Kostnad Unionen står för kostnader för resa, kost och logi. Traktamente utgår ej. Information För mer information ring Anette Larsson på Webbkurser Facklig grundkurs på webben Facklig grundkurs på webben är för dig som nyligen har fått uppdrag i klubbstyrelsen men inte har möjlighet att åka iväg på kurs. Kursen sker helt på distans via vår virtuella lärmiljö där du får handledning, diskuterar med andra kursdeltagare och tar del av kursens innehåll. Allt som krävs är tillgång till en dator med bredbandsuppkoppling. Målgrupp Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Tid Kursen tar ca 15 timmar att gå igenom, Kurstillfälle 1: 22/9 3/11, sista anmälningsdag 13/9, Kurstillfälle 2: 10/11 22/12, sista anmälningsdag 1/11. Inga kostnader tillkommer. Kursen kräver tillgång till Dator med ljudkort, högtalare eller hörlurar Bredbanduppkoppling eller motsvarande Internet Explorer och möjlighet att köra active x kontroll på datorn. Mer Information hittar du på unionen.se/fortroendevald Ställ frågan Webbkurs i miniformat om medlemsvärvning Kursen är ett stöd för dig som är förtroendevald som vill bli bättre på att värva medlemmar. På kursen får du möjlighet att träna på mötet med potentiella medlemmar, undvika återvändsgränder i samtalet, fundera på de bästa argumenten och hur du bemöter vanliga invändningar. Så att du på ett enkelt och naturligt sätt kan avsluta samtalet med frågan: Vill du bli medlem? Kursen tar cirka 30 minuter att gå igenom, kursen hittar du på unionen.se/ fortroendevald. Förhandla lön Webbkurs i miniformat som ger tips inför årets löneförhandlingar Kursen är ett stöd för dig som är förtroendevald och löneförhandlare. På kursen får du tips på förberedelser innan löneförhandlingen, hur argument kan bemötas och vad som ska göras när förhandlingen är klar. Kursen tar cirka 30 minuter att gå igenom, kursen hittar du på unionen.se/ fortroendevald. Aktuella broschyrer Arbetsplatsombud med informationsmandat Välkommen som valberedare i klubben Fackligt inflytande i internationella företag möjligheter och visioner Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat Välkommen som valberedare i klubben Fackligt inflytande i internationella företag - möjligheter och visioner hetluft 4/ hetluft 4/10

5 FÖRTROENDEVALD EUROPAFACKET Guldnappen har slagit rekord i antal nomineringar Bland annat med hjälp av annonsering på Facebook har Guldnappen på kort tid lyckats få in fler nomineringar, närmare 50 stycken, vilket är mer än priset tidigare fått in efter det att nomineringstiden tagit slut. Majoriteten av alla nomineringar har kommit in via unionen.se. Hela 20 nomineringar kommer från Stockholm, 8 från Göteborg, 6 från Sydväst och 4 från Östra Sörmland/Gotland. Resterande är spridda över landet. Nu jobbar arbetsguppen för Guldnappen för fullt med att få in en bra kandidat från varje region (19 stycken). Regionernas kandidater ska slutligen tävla mot varandra om att vinna Guldnappen. Tidigare har kollektivavtal varit ett krav för att både bli nominerad och för att få själva priset. Det gäller i år med - i alla fall för att kamma hem priset. Däremot kan alla företag i år - med eller utan kollektivavtal - bli nominerade. På så vis får Unionen in många spännande och kreativa lösningar för föräldrar och arbetsgivare. Med andra ord - föräldravänliga arbetsplatser med eller utan kollektivavtal är värda att uppmärksammas. Svenska folket jobbar när de är sjuka Som regionalt skyddsombud på tjänstemannaförbundet Unionen är jag i kontakt med hundratals företag varje år för att stötta dem i förebyggande arbetsmiljöarbete. Jag bistår också många medlemmar som behöver hjälp i rehabiliteringsprocessen. Jag är av den bestämda uppfattningen att det svenska folket arbetar när de är sjuka och att detta är en av orsakerna till att långtidssjukskrivningarna ökat, inte att ökningar skulle bero på fusk, säger Said Andersson, ombudsman och regionalt skyddsombud i Unionen Göteborg i sin artikel på SVT:s sajt Debatt. Förtroendevalda prisades för fina insatser Madelene Jawmyr, Emma Roslund- Johansson och Lena Figoni. De är pristagarna som har utmärkt sig och blivit utnämnda till 2010 års raket, stordåd och värvare. På Unionens förbundsråd den 27 maj delade förbundet för första gången ut utmärkelserna årets stordåd, årets värvare och årets raket till förtroendevalda. Priserna har tagits fram för att uppmärksamma och synliggöra några av Unionens över förtroendevalda som har gjort speciella insatser i dessa kategorier. Årets stordåd syftar till att belöna företrädarskap, mod, kompetens och/eller idoghet i Unionens tjänst utöver det vanliga. Årets raket syftar till att uppmärksamma unga förtroendevalda som visar mod och engagemang och årets värvare går till en duktig rekryterare med värvningsresultat utöver det vanliga. Årets raket 2010, Madelene Jawmyr, Reffekt AB (från Kollega.se) Grattis till utmärkelsen. Vad betyder det här priset för dig? - Det betyder jättemycket. Ibland kan jag känna att man jobbar som i en liten bubbla här på företaget och att ens ansträngningar inte syns så mycket utåt. Det är nog vanligt bland många förtroendevalda, så jag blev otroligt glad när Unionen ringde och talade om att jag vunnit. Vad utmärker en bra klubbordförande? - Att vara inkännande och odla relationerna mellan facket och arbetsgivaren är väl en av de viktigaste sakerna. Sedan tycker jag också att det är väsentligt att klubbordförande inte ska bli klubben. När det händer något ska alla vara involverade och jag själv inte sitta ensam på all information. Jag vill att alla ska kunna så mycket som möjligt. Berätta om ditt jobb på Reffekt. - Det är ett callcenterföretag som arbetar med utgående försäljning och inkommande kundtjänst. Jag svarar i telefon och på mejl. Jag blev klubbordförande för bara ett år sedan och hade då endast facklig erfarenhet genom att jag suttit med som styrelseledamot i ett år. Under en vecka lägger jag ner cirka sex till åtta timmar på fackligt arbete. I bland blir det stressigt men det gäller att planera och det finns ingen facklig motvilja från arbetsgivarens håll. Årets Stordåd 2010, Emma Roslund- Johansson - IKANO Bank Vad är det som har hänt på din arbetsplats som engagerade dig till att agera? - Ikano Bank genomgick en ganska omfattande omorganisation under hösten 2009, 25 personer varslades och 35 tjänster flyttades från Älmhult till Lund. Tillsammans med vår klubbordförande, Susanne Håkansson (Unionenklubben IKEA/Ikano) fick vi efter förhandlingar ner antalet personer som blev uppsagda. De som fick sluta fick generösa uppsägningsvillkor. Hur känns det att få utmärkelsen årets stordåd 2010 i Unionen? - Det har inte riktigt sjunkit in ännu, men självklart är jag stolt över utmärkelsen. Det är dock blandade känslor eftersom motiveringen till utmärkelsen bottnar i en händelse som hade stor påverkan på mina kollegor och arbetsplats. Trots det är jag glad att kunna ha bidragit till en så bra lösning som möjligt för alla inblandade. Har du några tips till andra förtroendevalda som tar strid för medlemmarnas bästa? - Förtroendevalda spelar en jätteviktig roll på arbetsplatsen trots att det inte alltid märks eller syns vad vi gör. Det viktigaste är att man ställer sig på medlemmarnas sida och är tillgänglig och påläst när det väl gäller. För sin egen del kan det vara skönt att ha någon att ventilera problem och lösningar, vare sig det är en annan förtroendevald eller en ombudsman på Unionen. Det är också viktigt att ha en bra dialog med företaget. Till sist vad gör du på sommarsemestern? - I sommar åker jag och familjen på bilsemester i Frankrike! Årets värvare 2010, Lena Figoni, Telia Sonera Göteborg Hur känns det att få utmärkelsen årets Värvare 2010 i Unionen? - Det känns självklart jättebra för mig, men det är lika roligt för vår klubb Unionen-Tele, det var faktiskt min första känsla när jag fick veta. Visst går en stor del av min fritid åt till detta men jag anser att det är så oerhört viktigt för oss och för vår framtid. Har du några tips till andra förtroendevalda för att få fart på värvningen? Vad har fungerat bra för er? - Vi syns mycket och det är viktigt. Ärlighet. Lova inte guld och gröna skogar utan var tydlig med allt. Hjälp medlemmen med all pappersexercis, då får du hur många medlemmar som helst. Till sist vad gör du på sommarsemestern? - Jobbar så fler av mina kollegor kan ta semester. Kom nyss hem från en 3 månaders semesterresa i Thailand så jag ska inte klaga men måste erkänna att jag längtar till 2011 då det blir Thailand igen. Ansvarsfulla företag bidrar till tillväxten Genom att ta ansvar och fatta kloka beslut kan det ansvarsfulla företaget ta vara på de goda förutsättningar som finns och skapa både hållbar lönsamhet, tillväxt och trygga och utvecklande jobb. Ansvarsfulla företag är företag som ser verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv. De företag som investerar i sin personal, i forskning, affärsutveckling och andra intäktshöjande åtgärder är i längden mer lönsamma än företag som endast fokuserar på kostnadsbesparingar och högsta möjliga avkastning varje år. Vi tycker att företagen själva har ett stort ansvar och kan fatta kloka beslut som leder till långsiktig framgång, säger Emma Tjärnback, förbundsekonom på Unionen. I debatten skyller företagen ofta ifrån sig och kräver åtgärder från Policy för företagens sociala ansvar Unionen har tagit fram en policy för förtroendevalda i arbetet med CSR-frågor. Samlingsbegreppet CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp för frågor om mänskliga rättigheter, miljö och grundläggande arbetsvillkor. Enligt en definition från 2002 beskriver EU CSR på följande sätt: CSR är ett koncept genom vilket företag, på en frivillig basis, integrerar sociala och miljömässiga hänsynstaganden i sin affärsverksamhet och i sin samverkan med sin omgivning. Företagens sociala ansvar blev särskilt aktuellt för ett par år sedan till följd av ökad strukturomvandling och en rad företagsskandaler. politiker eller att de anställda måste vara mer flexibla och acceptera försämrade villkor för att företagens ska behålla sin konkurrenskraft. Varför är det viktigt för företag att ta ett brett ansvar? Företagen fokuserar alltför ofta endast på att maximera avkastningen till ägarna. De bör ta större hänsyn till andra intressenter som de anställda, sina kunder, leverantörer och det omgivande samhället. Ett företag som agerar ansvarsfullt är i längden mer framgångsrikt och lönsamt, vilket dessutom innebär att aktieägarna får en god avkastning, säger Emma Tjärnback och menar att en sådan arbetsgivare också har lättare att rekrytera personal. Vad gör Unionen åt detta? Vi lyfter dessa frågor, både internationellt, i den nationella debatten, regionalt och ute på företagen. Företagen är relativt oemotsagda i deras sätt att styra företagen, menar Emma Tjärnback. Man hänvisar till aktieägarnas krav och den ännu mer diffusa marknaden. Men Unionen kan visa på alternativa perspektiv som i längden ger framgångsrika företag och med det fler, trygga och utvecklande jobb. Dessutom kan förtroendevalda, och inte minst våra bolagsstyrelserepresentanter, aktivt använda sitt fackliga inflytande till att driva långsiktiga utvecklingsfrågor i företagen. De strategiska beslut som fattas av styrelse och ledning har konsekvenser för de anställda. Genom att hålla koll på, ifrågasätta och bidra i strategiska diskussioner kan det lokala facket ge ett bredare perspektiv. Den kunskap som de anställda har som är ute i verksamheten är värdefull för ledningen, säger Emma Tjärnback. Idag finns ett allt mer ökat tryck på företagen att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen de verkar. Unionen har tagit fram en policy för förtroendevada i arbetet med CSR-frågor. Policyn grundar sig på resultat av granskningar av uppförandekoder hos 16 industriföretag och tre företag inom handeln som Unionen fått fram. Resultaten av granskningarna visar att det är nödvändigt att både verka för globala ramavtal och att följa upp att företagens uppförandekoder även innehåller fackliga rättigheter. Det krävs minimikrav för företagens uppförandekoder och sociala ansvar och Unionen anser också att uppförandekoderna ska gälla både för företagens anställda och för företagens leverantörer och underleverantörer. En uppförandekod är skriftliga regler för företags verksamhet. Uppförandekoden antas av företaget själv och är ett frivilligt åtagande. Oftast har uppförandekoder antagits i samband med att konsument- och mänskorättsorganisationer samt fackföreningar har uppmärksammat grava missförhållanden. På engelska kallas uppförandekoder bland annat för Codes of Conduct eller Codes of Practice. Läs policyn på unionen.se! Europafacket varnar för ny depression Europafacket kräver att ett extra socialt toppmöte sammankallas för att parterna på arbetsmarknaden ska få ge sin syn på de nya kraftiga nedskärningar som Spanien, Portugal och andra euroländer tvingats till för att hålla spekulanterna på finansmarknaderna stången. EU har tagit till så hårda tag att det kan leda till en ny stor depression, varnar Europafacket. Nytt EU-skydd för strejkrätten efter Lavaldomen Det är politikerna, inte domstolen, som i fortsättningen måste klargöra hur utstationeringsdirektivet ska tillämpas. Det säger förre EU-kommissionären Mario Monti i en rapport med anledning av Viking- och Lavaldomarna. För att stilla fackets oro för att strejkrätten hotas behövs det en ny artikel i EU:s lagstiftning om att strejkrätten inte inskränks av reglerna på den inre marknaden. Politikerna måste anstränga sig att hitta en balans mellan de ekonomiska friheterna och löntagarnas rättigheter, säger Monti. Het arbetstidsfråga sköts upp Frågan om arbetstiderna för yrkesförare skulle ha avgjorts i Europaparlamentet denna vecka. Striden gäller främst om egenföretagarna ska tvingas följa bestämmelserna eller inte. För närvarande omfattas de av direktivet av hälso- och trafiksäkerhetsskäl. Ett förslag från EUkommissionen om att undanta dem från direktivet röstades ner i parlamentets sysselsättningsutskott nyligen. Nu ska frågan avgöras i plenum nästa månad. Källa: hetluft 4/ hetluft 4/10

6 VÄRVNING FRÅGA/SVAR Vi bearbetar alla nyanställda Gunilla Andersson, Unionens klubbordförande på AkzoNobel i Malmö. - Vår klubb har funnits i många år och har en viktig social funktion på arbetsplatsen. Det är kompisgängen som är med i Unionen och därför blir det också tryck på nya människor som kommer hit att vara med, säger Gunilla Andersson som sedan många år är ordförande i Unionenklubben på AkzoNobel i Malmö. Personligt brev till alla nyanställda Tidigare hade Unionenklubben på Akzo- Nobel inte riktigt koll på vilka som nyanställdes men för tio år sedan förbättrades rutinerna och klubben kunde börja bearbeta de nyanställda. - Vi skickar ut ett personligt brev till alla nyanställda där vi hälsar dem välkomna till jobbet, till avdelningen och, förhoppningsvis, till klubben, säger Gunilla Andersson. - I brevet berättar vi också lite om klubbens bakgrund, vem som är deras kontaktombud och skyddsombud. Och så avslutar jag alltid med att hälsa dem välkomna till mig på expeditionen dit de gärna får komma med frågor. - Vi skickar även med en inträdesansökan till Unionen och lite give-aways. Blir de sedan medlemmar i Unionen så får de antingen en blomstercheck eller en biocheck. Kontaktombudet involveras tidigt Samtidigt som Gunilla Andersson skickar Hallå där! Unionenklubben på AkzoNobel Hallå där Gunilla Andersson, klubbordförande på AkzoNobel i Malmö! Vad är det ni gör för att lyckas så bra med värvningen av nya medlemmar? ett personligt brev till den nyanställde får kontaktombudet en signal om att ny person är på väg in till ombudets avdelning. Är den nyanställde inte medlem så ställer vi frågan: Vill du bli medlem? - På så vis släpper vi dem aldrig, de bearbetas hela tiden, förklarar Gunilla Andersson och flikar in att även de nyanställda som redan är medlemmar i Unionen får samma välkomstbrev och en blomstercheck eller biocheck. - Det är viktigt att alla välkomnas ordentligt till klubben, säger hon och summerar klubbens framtagna rekryteringspolicy i en mening: Alla nyanställda som finns inom vårt organisationsområde ska vi ha in i Unionen. Så är det bara. Vi är ett draglok för de andra klubbarna - På senare tid försöker vi fånga upp nyanställda direkt eftersom vi känner av konkurrensen från både Sveriges ingenjörer och Ledarna som också finns representerade hos oss. Men de klubbarna är varken speciellt aktiva eller engagerade i verksamheten. - Vi är helt klart ett draglok för dem, hävdar Gunilla Andersson. Hög organisationsgrad av tradition Av tradition har AkzoNobel en hög organisationsgrad av fackligt anslutna bland de anställda. Totalt har klubben 243 medlemmar i Malmö. - Vi är sju i styrelsen och elva kontaktombud på olika avdelningar vilket gör att det finns fackliga förtroendevalda väldigt tajt runt omkring. Sedan är det en fördel menar Gunilla Andersson att många tycker att det är roligt att vara med både i Unionen och i klubben. Det smittar av sig på andra. Etablerad klubb med lokal förankring - Vi brukar säga till nyanställda att vill de ha facklig hjälp och service så ska de välja Unionen, berättar Gunilla Andersson. Vi har en hel del dubbelanslutna men de flesta väljer faktiskt att ha oss som fackliga företrädare. - De känner att vi har störst lokal förankring eftersom vår klubb är så aktiv. Vi har också bra kontakt med företaget och en etablerad verksamhet vilket är viktigt vid förhandlnigar. - Företagsledningen vänder sig också ofta till oss eftersom så många av de anställda är med i Unionenklubben. Ändå är det med viss oro som Gunilla Andersson ser på stundande generationsskifte som AkzoNobel står inför. - Vi har större avgång än inflöde av nya medlemmar och därför är det viktigt att varenda en som kommer hit går med i vår klubb annars tappar vi i trovärdighet gentemot företaget om vi inte kan säga att vi representerar alla anställda. Även VD är med i klubben I Unionenklubben på AkzoNobel är även många av företagets chefer medlemmar. Här återfinns allt från hr-chef, marknadschef till självaste VD. - Vår VD var tidigare medlem i Sif och senare Unionen och han vill helt enkelt inte släppa den kontakten. Dessutom är alla chefer öppna medlemmar vilket betyder att de väljer att vara med i klubben på samma premisser som alla andra. FAKTA OM AKZONOBEL Med en omsättning på 137 mdr kronor (2009) är Akzo- Nobel världens största färgföretag. I Sverige har AkzoNobel ca anställda på ett 20-tal platser. Totalt har AkzoNobel medarbetare i mer än 80 länder Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller företaget ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier (Källa: akzonobel.com.se) Unionenklubben på AkzoNobel i Malmö har 243 medlemmar.? Fråga: Jag är förtroendevald i en klubbstyrelse där jag upplever att vi har hamnat i en situation där vi inte driver några frågor, utan mest agerar i förhandlingar som arbetsgivaren kallar till. Hur kan vi komma igång med att driva ett aktivt fackligt arbete?! Svar: Tid är en förutsättning för att kunna driva ett aktivt fackligt arbete. Ni bör diskutera med arbetsgivaren när det gäller tiden ni behöver för era förtroendeuppdrag. Utgå från Förtroendemannalagens 6, som säger att ni har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga arbetet. Det är viktigt att ha i åtanke att ni har blivit valda till förtroendeuppdraget av era medlemmar. Därför är det av största värde att ta reda på vilka frågor medlemmarna vill att ni ska driva. Personlig kommunikation är oftast bäst, gärna i vardagliga situationer som i fikarummet. Komplettera gärna med andra lämpliga forum, speciellt om det är en större arbetsplats eller flera arbetsplatser. T.ex enkäter, mail, chattforum eller något annat som passar just era förutsättningar. När ni fångat upp några frågor som medlemmarna är intresserade av kan ni utifrån det kalla till medlemsmöte där ni fastställer vad ert uppdrag från medlemmarna är och vilka frågor ni ska driva. Ni i styrelsen kan också ha förslag på vilka frågor ni vill driva, men det är viktigt att ni försäkrar er om att ni har era medlemmars stöd innan ni agerar. Ofta har era medlemmar dessutom kunskap att tillföra som underlättar för er att argumentera bättre i diskussionen med arbetsgivaren. När ni vet vilken eller vilka frågor ni ska driva kan ni förbereda er genom att diskutera och fördela uppgifter inom styrelsen utifrån frågor som exempelvis: Hur får vi mer sakkunskap i frågan? Vem tar reda på vad som reglerar frågan i lag och avtal? Har vi utifrån det möjlighet att driva frågan? Hur gör vi det på bästa sätt? Vem inom Unionen kan vi kontakta för rådgivning? Behöver någon i styrelsen utbildning? Vem kommunicerar med medlemmarna? Både under och efter förhandling med arbetsgivaren bör styrelsen se till att ha en god kommunikation med medlemmarna. Information till medlemmarna är viktigt eftersom det visar att ni företräder dem i deras frågor, på deras uppdrag, vilket skapar större intresse, engagemang och förtroende för klubbens arbete. hetluft 4/ hetluft 4/10

7 Posttidning B Fel på adressen? Logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionens medlemsregister, Returadress: Stockholm September Unionens utbildningar och föreläsningar. Mer information och anmälan hittar du på unionen.se. Kom igång med klubbarbete! 7 Har ni bildat ny klubb eller är ni många nya i klubbstyrelsen? Vi hjälper er att komma igång med klubbarbetet. Vi ser gärna att ni kommer flera från klubben. Tid: kl Plats: Berga Allé 1 i Helsingborg. Ledarskap för mellanchefer 7 I en unik nysatsning för Unionens chefsmedlemmar startar vi nu en hel serie med träffar och seminarier. Tillsammans med XMentor AB jobbar vi med en långsiktig kompetensutveckling för dig som ledare. Stort fokus kommer vi särskilt att ha på situationen och svårigheten med att vara mellanchef. Tid: kl Plats: Clarion Hotel Plaza, våning 5, Västra Torggatan 2, Karlstad Kurs för representanter i bolags- Syftet med kursen är att 13styrelse stärka dig i rollen som bolagsstyrelserepresentant och ge vägledning i hur du mer aktivt kan delta i styrelsens arbete. Vi varvar teori med diskussioner och träning i strategiskt fackligt arbete, med företagsutveckling som mål. Tid: 2 dgr, Plats: Grythtyttan, Bergslagen. Mingelkväll för unga medlemmar 14Kom på våra populära mingelkvällar för trevlig samvaro och träffa andra medlemmar för att utbyta erfarenhet och kunskap med varandra! Tid: kl Plats: Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde. Ta inget för givet - om vikten 15 av kollektivavtal Vad handlar anställningsvillkoren om och vilken skillnad gör ett kollektivavtal? Vi går igenom spelreglerna på arbetsplatsen. Tid: kl Plats: Axel Danielssons väg 195, Malmö. Actio inom retorik - Att tala med 16 hela kroppen Ett seminarium för alla chefsmedlemmar. Hur skapar vi förtroende hos den vi pratar med? Begrepp som ethos, pathos och logos får sin förklaring och vi får veta vad vi bör tänka på för att vårt kroppsspråk och tonfall ska överensstämma med det budskap vi önskar förmedla. Tid: kl Plats: Packhusplatsen 3, Göteborg Att söka jobb 22Att söka jobb är att marknadsföra sig. Hur skriver du ett bra personligt brev och en snygg cv och hur förbereder du dig inför en anställningsintervju? Under en informationsspäckad kväll får du råd och tips som ökar dina förutsättningar att lyckas med ditt jobbsökande. Tid: kl Plats: Packhusplatsen 3, Göteborg. Lossa säkerhetsbältena! En 22förläsning med Maria Lundqvist Maria Lundqvist är en Guldbagge-belönad artist med succéer som Himlens hjärta, Heartbreak Hotel, Sally och Singin in the rain.lossa säkerhetsbältena! är en föreläsning med mycket humor och värme. Tid: kl Plats: Folkan, Österlånggatan 1-3, Borås. 29 PU-samtalet Ditt utvecklingssamtal är en viktig del av din kompetensutveckling och långsiktiga löneutveckling på företaget. Så förbered dig på bästa sätt för att få maximal nytta av ditt utvecklingssamtal! Tid: kl Plats: Packhusplatsen 3, Göteborg

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer