hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13"

Transkript

1 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Höstens kursprogram sid 6-7 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor sid Dessutom alltid i hetluft: månadens ledare, kalendarium, klubben, frågor och svar.

2 Urban Orzolek & Petra Dahlstraöm Rapport från förbundsrådet maj som tittade in i framtiden Under middagen den första dagen, 27 maj, delades priser ut till Årets raket, Årets värvare och Årets stordåd. Mer om detta hittar ni lite längre fram i tidningen (sid 8). Andra dagen ägnades bland annat åt en framtidsdiskussion. I grupper fick förbundsrådets ledamöter diskutera vilka trender i framtiden som de ser kan påverka Unionen och vilka konsekvenser de kan få för arbetsmarknaden i stort och för Unionen som fackförbund. Syftet med framtidsdiskussionen, som kommer att fortsätta, är att den ska ses som en start på arbetet med ett nytt handlingsprogram som ska tas fram till kongressen Bland annat fick rådet ta ställning till hur yttre skeenden i omvärlden såsom globalisering, nya anställningsformer och flexibel arbetsmarknad kan komma att påverka fackligt medlemskap men också saker som händer nationellt. Vad innebär det för Unionen att a-kassan är statlig? Nästa förbundsstyrelsemöte: 24/8 Omslagsbild: Anna-Lena Lundqvist Politikerträff på AstraZeneca 24 maj, 2010 Att vara trovärdig En del tror att Unionen är ett opolitiskt förbund. Inget kan vara mer fel. Vi är och ska vara ett fackförbund som har uppfattningar och påverkar i politiska frågor. Däremot och det är mycket viktigt är vi partipolitiskt obundna. Vi har inga kopplingar till något politiskt parti. När vi förtroendevalda agerar så gör vi det enbart utifrån det som är bäst för Unionens medlemmar i deras jobb. Inför valrörelsen har förbundsstyrelsen lagt några förslag som vi vill att de politiska partierna lyssnar på. Det behövs satsningar även från samhället för att det ska blir mer kompetensutveckling, t ex genom ett skattegynnat sparande i företagen. Det behövs även mer praktik för de många unga vuxna som idag har svårt att få jobb. Jag hoppas också att politikerna inser att rehabiliteringen för de sjuka inte fungerar den garanti man pratar om är definitivt ingen garanti i verkligheten. Att de som hamnar i arbetslöshet ska ha en dräglig inkomst tills de får nytt jobb borde vara en självklarhet. Målet 80 % av inkomsten för minst 80 % av de arbetslösa är rimligt i ett land som värnar om social trygghet för medborgarna. Och för att färre ska riskera arbetslöshet behövs satsningar på forskning som stärker näringslivets tillväxt och innovationsförmåga. Det här är politiska frågor där partierna har olika uppfattningar. Just därför är det viktigt att vi i Unionen kan få partierna att lyssna på våra förslag, höra våra argument och förhoppningsvis ta intryck av dem. Då tar vi vår uppgift på allvar, nämligen att ta tillvara medlemmarnas intressen av att det blir fler och bättre jobb och ett bra arbetsliv. I Sverige är de flesta tjänstemän fackligt organiserade. Det gör oss unika jämfört med de flesta andra länder. Jag är övertygad om att en av de viktigaste förklaringarna är just att vi alltid har slagit vakt om vårt partipolitiska oberoende. Än mer övertygad är jag om att morgondagens medlemmar i allt högre grad förväntar sig att det fack man går med i ska företräda deras intressen strikt utifrån behoven i arbetslivet utan att ta någon som helst partipolitisk hänsyn. Då är vi trovärdiga företrädare för medlemmarna och värda att lyssna på inte minst för partierna. Därför ska vi fortsätta att vara tydligt partipolitiskt obundna men också tydliga i våra åsikter. Du kommer förhoppningsvis att märka det även under valrörelsen. Peter Hellberg 1:a vice ordförande i Unionen hetluft Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Hanna Brandt-González, , Redaktör/formgivare Paola Felicetti, Mikael Lundström, Fotografier Lena Granefelt, m fl Illustrationer Klas Fahlén, m fl Upplaga ex. Tryck Edita Västra Aros Nästa nummer september/oktober 2010 ISSN Unionen strejkvarslar inom buss- och färjetrafiken Delade arbetspass har börjat införas inom flera branscher. Det har blivit särskilt utbrett inom färjetrafiken och finns även inom busstrafiken. Missnöjet bland de anställda är stort och oftast finns inga valmöjligheter för dem. Unionen varslar om arbetsnedläggelse på fem företag inom buss- och färjetrafiken. Förhandlingarna strandade den 10 maj och arbetsgivarna har därefter avvisat Unionens förslag om medling. Varslet omfattar arbetsplatser på elva orter och träder i kraft måndag 7 juni kl om inte parterna lyckats träffa avtal innan dess. Unionen vill ha avtalsregler som gör att de anställdas arbetsdag hålls samman och inte delas upp i flera arbetspass. Fungerande privatliv omöjligt - Vi ser att allt fler medlemmar tvingas att stycka upp sin arbetsdag i flera arbetspass. Unionen frågar ut politiker i Almedalen Hur vill du jobba imorgon? är frågan som Unionen ställer till politiker och beslutsfattare i årets upplaga av Almedalen. Tillväxt med nya jobb eller bara ekonomisk tillväxt? Ska ni höja a-kassan till nivå med sjukförsäkringen eller ska sjuka människor fortsatt ha det tufft ekonomiskt? Hur ska vi bedöma människor som är på väg tillbaka till arbetet - one size fits all eller vill vi att de ska bedömas individuellt? Hur fångar vi upp alla dessa tusentals ungdomar som Man jobbar till exempel fyra timmar, har ett uppehåll på fem och jobbar sedan ytterligare fyra timmar. Det är orimligt och omöjliggör ett bra privatliv. De allra flesta ser det som alldeles självklart att arbetet ska kunna förenas med föräldraskap med möjlighet att hämta barnen på dagis och med att kunna umgås med vänner. Men tydligen inte arbetsgivarna, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert. Låst 13 timmar - få betalt för 8 - I praktiken innebär delade arbetspass att man kan vara låst tretton timmar, men bara få betalt för åtta, fortsätter Niklas Hjert. Arbetet går att organisera så att arbetsdagen hålls samman. Vi vill att parterna i avtalet ska slå fast att sammanhållen arbetsdag ska vara huvudprincipen. Omfattning Varslet omfattar i princip allt tjänstemannaarbete, bland annat incheckning av passagerare och trafikledning, på Busslink, Nobina, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line på följande orter: Stockholm, Umeå, Sandviken, Borlänge, Falun, Rättvik, Leksand, Mora, Göteborg, Varberg och Lyckeby (Karlskrona). Varslet riktar sig mot Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Bussarbetsgivarna inom Transportgruppen där cirka 1700 medlemmar i Unionen arbetar varav ett hundratal omfattas av varslet. Frågor och svar om konflikten hittar du på unionen.se. idag inte har gått ut gymnasiet och vars möjligheter att komma in på arbetsmarknaden blivit än tuffare? Hur får vi snurr på kompetensutvecklingen i företag under både låg- och högkonjunktur och hur tar vi vara på innovationskraften i samhället så att nya jobb skapas? Hur vill du jobba imorgon? är frågan som Unionen kommer att ställa till politiker och beslutsfattare i årets upplaga av politikerveckan. Den 4-8 juli är Unionen på plats med seminarier, debatter, lunchduell, het stol och en förbundsordförande som passar på att besöka gotländska arbetsplatser. UNIONENS POLITIK 2010 Unionen om sjukförsäkringen: Sjukförsäkringen har haft åtskilliga brister och många människor har befunnit sig i sjukskrivning för länge. Unionen menar att det behövs ett helhetsperspektiv och ett humant perspektiv i vår sjukförsäkring. En långsiktigt hållbar sjukförsäkring kräver en samsyn från hela samhället. Unionen kräver att det satsas mer på förebyggande arbetsmiljöarbete och att rehabiliteringsgarantin måste bli en garanti. Unionen vill se en sjukförsäkring som skapar trygghet, förutsägbarhet och rättssäkerhet. Unionen om innovationspolitik: Under efterkrigstiden har Sverige framstått som en kvalificerad och innovativ industrination med ett stort utbyte med omvärlden. Sverige har också varit en av världens främsta välfärdsnationer med god tillgång till utbildning, vård och omsorg för alla medborgare. I den globala konkurrensen kommer det dock att krävas allt mer av oss för att behålla och utveckla vår konkurrenskraftiga näringsliv. Det handlar om att skapa och locka till sig rätt resurser för att kunna producera innovativt och konkurrenskraftiga varor och tjänster. Politiken kan stödja eller försvåra en sådan utveckling. Unionen kräver att det tas fram en nationell innovationsstrategi och att teknisk och naturvetenskaplig forskning prioriteras med särskild inriktning mot de stora utmaningarna - energi, klimat och hälsa. Unionen om arbetsmarknadspolitik: Även om Sverige finns i en allt starkare ekonomisk återhämtningsfas kommer det att dröja innan arbetslösheten minskar. Arbetsmarknadspolitiken ska vara tillväxtorienterad och ta sikte på att underlätta för de som blir uppsagda genom en rimlig nivå på a-kassan. Unionen kräver att en utbildningsgaranti införs för alla upp till 24 år som inte fullbordat en gymnasieutbildning. Vi har inte råd att stänga ute unga människor från arbetsmarknaden. Unionen kräver också att villkoren för ungdomar i jobbgarantin förbättras. Det är viktigt att Sverige satsar på kvalificerad arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. Unionen om a-kassan: Under en lång tid har de svenska löntagarna betraktat produktivitetsutveckling och strukturomvandling som något positivt - det gör att livskraftiga företag expanderar medan företag med låg produktivitet slås ut. Denna förnyelseprocess leder till arbetslöshet men det har accepterats under förutsättning att samhället samtidigt ställt upp med en aktiv arbetsmarknadspolitik med fungerande trygghetssystem som till exempel en generös a-kassa. Därför kräver Unionen att a-kassan som legat på samma nivå för länge kommer upp i nivå med sjukförsäkringen. Som ett långsiktigt mål för arbetslöshetsförsäkringen anser Unionen att det är rimligt att 80% av de yrkesverksamma garanteras 80% av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet. Läs hela det politiska programmet på unionen.se.. hetluft 4/ hetluft 4/10

3 OPINIONSBILDNING Arbetsplatsträffar med politiker ska lyfta regionala frågor Unionen Göteborg vill få fart på tillväxten i regionen och lyfta Unionens frågor inför valet I maj bjöd regionstyrelsen in politiker från riksdag och region till AstraZeneca i Mölndal för att diskutera regionala angelägenheter. Och besöket gjorde intryck på de inbjudna politikerna. Kärnan i Unionens program är fler och bättre jobb. Det är det vi jobbar för. Rent konkret, på ett företag som AstraZeneca, blir frågan snabbt en fråga om kompetens. Formen för förmiddagen var blockvisa möten på en timme där Unionen och politikerna diskuterade frågorna kompetens samt den svenska modellen. Mellan dessa två möten höll Peter Nyström, Site Manager på AstraZeneca i Mölndal ett föredrag om de utmaningar hans företag står inför här i Sverige. AstraZeneca står för 30% av Sveriges nettoexport samtidigt är det som säljs från Sverige endast 1% av företagets totala försäljning. Siffrorna visar tydligt hur beroende Sverige är av att Astra- Zeneca vill vara kvar och fortsätta att satsa 25% av sin forskningsbudget här. Samtidigt som behovet är stort (Peter Nyström gav exempel på kvalificerade tjänster som är utlysta just nu) finns det inte tillräckligt med ungdomar i Sverige som vill satsa på en karriär som forskare. Ekvationen går inte riktigt ihop. Det blev avstampet till en intressant diskussion med många inpass och frågor från politikerna. AstraZeneca i Mölndal erbjuder just nu möjlighet för inflyttning för dem som blivit uppsagda i Lund och en av företagets forskningsanläggningar i Storbritannien som också läggs ner. Hur viktigt är det att man som anställd trivs i regionen? Hur får vi de unga att vilja satsa på forskning? Hur skapar vi ett bättre innovationsklimat? Vad är det som lockar i regionen? I Unionens egna möten diskuterade vi också kompetens, utifrån Unionens valfrågor Dragningen landade i frågan om att vara anställningsbar hela livet. Kenneth Lund från Unionen gav ett eget exempel. För att testa vad arbetsgivaren egentligen tycke om hans kompetens sökte han en likadan tjänst som den han redan hade. För Vems ansvar är det att individen har rätt kompetens? Kenneth gick det bra, men för många av Unionens medlemmar som blir uppsagda är detta en kärnfråga. Vems ansvar är det att individen har rätt kompetens? Vi tog också tillfället i akt och berättade för politikerna om våra intryck av avtalsrörelsen. Björn Ekblom som var föredragande för regionstyrelsen hade pratat med Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef, och kunde visa hur avtalsrörelsen gått mycket trögt i år, med klara exempel på förhandlingsovilja och uppsagda avtal. På mötet fanns också Mikael Hansson från Unionen på AstraZeneca som sitter i förbundsstyrelsen och Mona Johansson och Anders Holger-Nilsson som sitter i förhandlingsdelegationer. Detta gav extra tyngd när frågan ställdes till politikerna: Jobbar ni för att den svenska modellen ska bevaras? Det blev en del skruvande på stolarna innan diskussionen kom igång på just den här frågan, som sedan blev mycket givande och intressant. Ytterligare en sak som bidrog till att bygga broar mellan politikerna och Unionen var att vi gav en uppdatering på frågan om ett tjänsteforskningsinstitut i Borås. Tanken väcktes av förbundsekonomen Hans Björkman i rapporten Utveckla Västra Götaland Nu ligger en full utredning med i det förslag på en tjänsteinnovationsstrategi som presenteras av Näringslivsdepartementet i Stockholm 14 juni. Vi bjöd även in politikerna att komma och diskutera frågan i Almedalen 7 juli då Unionen håller ett seminarium. Just detta att vi finns på plats i viktiga frågor, på politikernas arenor, spelar roll. Det här var första gången som Unionen Göteborg tog ett helhetsgrepp på opinionsbildning gentemot politiker i en specifik fråga, anpassad till både ett värdföretag och Unionens politiska program. Exakt vilket Mimmi von Troil (M) v. ordf i Regionutvecklingsnämnden resultat som blir av en enda träff är svårt att mäta även om de omedelbara reaktionerna var mycket positiva. Regionstyrelsen kommer att utveckla idén och fortsätta bjuda in till diskussion. Nästa politikerträff blir i höst, då på ett annat företag i vår region och med ett annat tema. Text och bild: Anna Smedgård, Unionen Göteborg Hans Rothenberg (M) Riksdagsledamot Pierre Svensson, Unionens regionchef i Göteborg Karin Engdahl (S) Regionråd Rosie Rothstein (FP) Ledamot i Regionutvecklingsnämnden Siw Wittgren-Ahl (S) Riksdagsledamot Sören Carlsson, suppleant i Unionen Göteborgs regionstyrelse och ordförande i klubben på Volvo PV, presenterade tankarna bakom ett Handels- och tjänsteinnovationsinstitut i Borås. Så tyckte politikerna om mötet: Karin Engdahl (S) Regionråd - Jätteintressant möte. Unionen har många beröringspunkter med mig som politiker. Jag fick med mig många tankar om hur viktigt det är att få unga intresserade av naturvetenskap och att förmedla känslan för detta redan på låg- och mellanstadiet. Siw Wittgren-Ahl (S) Riksdagsledamot - Det är alltid bra att möta facken och särskilt tjänstemannaorganisationerna som vi av hävd inte har haft så mycket kontakt med. Att också höra AstraZeneca berätta om kompetensutveckling väcker idéer om hur vi kan arbeta tillsammans för att väva samman kluster i Västsverige. Jag funderar på om vi kanske borde starta en forskarskola för barn, upplagd lite som musikskolan? Hans Rothenberg (M) Riksdagsledamot - Bra. Förutsättningslöst och prestigelöst. Bra också att få sammanhanget med AstraZeneca. Jag tar främst med mig öppenheten från i dag. Att den svenska modellen är något som ska utvecklas, inte k-märkas. Mimmi von Troil (M) v. ordf i Regionutvecklingsnämnden - Det här var verkligen början till en dialog om gemensamt ansvar. De tre delarna (fackförbund, företag och politiker) fanns med och utmaningen om hur vi löser det här tillsammans på bästa vis för regionen. Jag funderar på om vi kunde ha ännu specifikare tema nästa gång, och gå ännu mer på djupet? Rosie Rothstein (FP) Ledamot i Regionutvecklingsnämnden - Jätteintressant att koppla våra regionala synpunkter till teman här idag. Det är viktigt med en stark region och internationalisering. Jag hoppas också på en fortsättning med ännu mer regionspecifika frågor. hetluft 4/ hetluft 4/10

4 KURSER 2010 KURSER UNIONENS KURSPROGRAM Ta chansen att utvecklas! Under hösten 2010 kommer Unionen att erbjuda dig som är förtroendevald en rad kurser och verktyg som stöd i din utveckling i rollen som förtroendevald. Du har väl gått den fackliga grundutbildningen? På din region arrangeras många aktiviteter och all grundutbildning du behöver för ditt uppdrag. På unionen.se finner du detaljerad information om kurserna i just din region. I vårt gemensamma utbud finns: Facklig grundutbildning för klubb och arbetsplatsombud Aktivt lönearbete Omorganisation MBL/LAS i praktiken Träningsläger för förhandlare Kurs för valberedare Bättre arbetsmiljö, en grundkurs i arbetsmiljö (BAM) På unionen.se finns också en mängd verktyg, information och nya webbkurser för dig att nyttja utifrån din situation, på det sätt och när du behöver det. I Ställ frågan får du en snabb interaktiv övning i att värva medlemmar, se mer nedan! Och glöm inte bort att du kan nyttja förbundets karriärtjänster för att få stöd i utvecklingen av ditt förtroendemannaskap. Till alla förtroendevalda i landet erbjuds också ett antal nationella kurser som kan ge dig fördjupning och ny inspiration efter ett tag i förtroendemannarollen. Läs mer på unionen.se/fortroendevald. Nationella kurser Valberedare på regionsnivå På den här kursen får du aktivt arbeta med uppdraget som valberedare. Vi går igenom vad de olika uppdragen inom regionen innebär och vad du ska tänka på när du rekryterar kandidater. Kursen är inte f-märkt, vilket innebär att du inte får gå kursen med bibehållen lön. Målgrupp Valberedare på regionnivå. Förkunskaper Erfarenhet från eget fackligt arbete. Tid Kursen, som är på 2 dagar, genomförs vid ett tillfälle, den 1-2/9 Anmälningsdag Sista anmälningsdag är den 16/6 Plats Djurönäset, Stockholm. Kostnad Unionen står för kostnader för resa, kost och logi. Traktamente utgår ej. Information För mer information ring Cathy Håkansson Projekt i fackliga former Utbildningen dig en helhetssyn i arbetet med uppdrag och projektarbete. Rollen som ledare står i fokus och tyngdpunkten är lagd på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet. Hela arbetsmetoden behandlas och vi kommer även att arbeta med Unionens projektmodell. Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Målgrupp Förtroendevald som vill prova nya fackliga arbetsformer. Förkunskaper Du ska ha kunskaper som motsvarar någon av våra fackliga grundkurser och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Tid Kursen, som är på tre + tre dagar, genomförs 2-4/11 samt 30/11 2/12 Anmälningsdag Sista anmälningsdag är den 24 augusti. Plats Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Kostnad Unionen står för kostnader för resa, kost och logi. Traktamente utgår ej. Information För mer information ring Anette Larsson på Denna kurs vänder sig i första hand till dig som tillhör region Öst och Småland. Träningsläger för förhandlare På den här kursen tränar du på att förhandla. Du tränar och utvecklar din roll som förhandlare och tar ett helhetsgrepp på förhandlingsarbetet. Du får också lösa ett antal förhandlingssituationer. Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Målgrupp Förtroendevald som arbetar med förhandlingsfrågor. Förkunskaper Du ska ha kunskaper som motsvarar någon av våra fackliga grundkurser och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Tid Kursen, som är på tre dagar, genomförs november på Djurönäset i Stockholm. Anmälningsdag Sista anmälningsdag är den 14/9 Plats Djurönäset, Stockholm. Kostnad Unionen står för kostnader för resa, kost och logi. Traktamente utgår ej. Information För mer information ring Anette Larsson på Webbkurser Facklig grundkurs på webben Facklig grundkurs på webben är för dig som nyligen har fått uppdrag i klubbstyrelsen men inte har möjlighet att åka iväg på kurs. Kursen sker helt på distans via vår virtuella lärmiljö där du får handledning, diskuterar med andra kursdeltagare och tar del av kursens innehåll. Allt som krävs är tillgång till en dator med bredbandsuppkoppling. Målgrupp Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald. Förkunskaper Inga förkunskaper krävs. Tid Kursen tar ca 15 timmar att gå igenom, Kurstillfälle 1: 22/9 3/11, sista anmälningsdag 13/9, Kurstillfälle 2: 10/11 22/12, sista anmälningsdag 1/11. Inga kostnader tillkommer. Kursen kräver tillgång till Dator med ljudkort, högtalare eller hörlurar Bredbanduppkoppling eller motsvarande Internet Explorer och möjlighet att köra active x kontroll på datorn. Mer Information hittar du på unionen.se/fortroendevald Ställ frågan Webbkurs i miniformat om medlemsvärvning Kursen är ett stöd för dig som är förtroendevald som vill bli bättre på att värva medlemmar. På kursen får du möjlighet att träna på mötet med potentiella medlemmar, undvika återvändsgränder i samtalet, fundera på de bästa argumenten och hur du bemöter vanliga invändningar. Så att du på ett enkelt och naturligt sätt kan avsluta samtalet med frågan: Vill du bli medlem? Kursen tar cirka 30 minuter att gå igenom, kursen hittar du på unionen.se/ fortroendevald. Förhandla lön Webbkurs i miniformat som ger tips inför årets löneförhandlingar Kursen är ett stöd för dig som är förtroendevald och löneförhandlare. På kursen får du tips på förberedelser innan löneförhandlingen, hur argument kan bemötas och vad som ska göras när förhandlingen är klar. Kursen tar cirka 30 minuter att gå igenom, kursen hittar du på unionen.se/ fortroendevald. Aktuella broschyrer Arbetsplatsombud med informationsmandat Välkommen som valberedare i klubben Fackligt inflytande i internationella företag möjligheter och visioner Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat Välkommen som valberedare i klubben Fackligt inflytande i internationella företag - möjligheter och visioner hetluft 4/ hetluft 4/10

5 FÖRTROENDEVALD EUROPAFACKET Guldnappen har slagit rekord i antal nomineringar Bland annat med hjälp av annonsering på Facebook har Guldnappen på kort tid lyckats få in fler nomineringar, närmare 50 stycken, vilket är mer än priset tidigare fått in efter det att nomineringstiden tagit slut. Majoriteten av alla nomineringar har kommit in via unionen.se. Hela 20 nomineringar kommer från Stockholm, 8 från Göteborg, 6 från Sydväst och 4 från Östra Sörmland/Gotland. Resterande är spridda över landet. Nu jobbar arbetsguppen för Guldnappen för fullt med att få in en bra kandidat från varje region (19 stycken). Regionernas kandidater ska slutligen tävla mot varandra om att vinna Guldnappen. Tidigare har kollektivavtal varit ett krav för att både bli nominerad och för att få själva priset. Det gäller i år med - i alla fall för att kamma hem priset. Däremot kan alla företag i år - med eller utan kollektivavtal - bli nominerade. På så vis får Unionen in många spännande och kreativa lösningar för föräldrar och arbetsgivare. Med andra ord - föräldravänliga arbetsplatser med eller utan kollektivavtal är värda att uppmärksammas. Svenska folket jobbar när de är sjuka Som regionalt skyddsombud på tjänstemannaförbundet Unionen är jag i kontakt med hundratals företag varje år för att stötta dem i förebyggande arbetsmiljöarbete. Jag bistår också många medlemmar som behöver hjälp i rehabiliteringsprocessen. Jag är av den bestämda uppfattningen att det svenska folket arbetar när de är sjuka och att detta är en av orsakerna till att långtidssjukskrivningarna ökat, inte att ökningar skulle bero på fusk, säger Said Andersson, ombudsman och regionalt skyddsombud i Unionen Göteborg i sin artikel på SVT:s sajt Debatt. Förtroendevalda prisades för fina insatser Madelene Jawmyr, Emma Roslund- Johansson och Lena Figoni. De är pristagarna som har utmärkt sig och blivit utnämnda till 2010 års raket, stordåd och värvare. På Unionens förbundsråd den 27 maj delade förbundet för första gången ut utmärkelserna årets stordåd, årets värvare och årets raket till förtroendevalda. Priserna har tagits fram för att uppmärksamma och synliggöra några av Unionens över förtroendevalda som har gjort speciella insatser i dessa kategorier. Årets stordåd syftar till att belöna företrädarskap, mod, kompetens och/eller idoghet i Unionens tjänst utöver det vanliga. Årets raket syftar till att uppmärksamma unga förtroendevalda som visar mod och engagemang och årets värvare går till en duktig rekryterare med värvningsresultat utöver det vanliga. Årets raket 2010, Madelene Jawmyr, Reffekt AB (från Kollega.se) Grattis till utmärkelsen. Vad betyder det här priset för dig? - Det betyder jättemycket. Ibland kan jag känna att man jobbar som i en liten bubbla här på företaget och att ens ansträngningar inte syns så mycket utåt. Det är nog vanligt bland många förtroendevalda, så jag blev otroligt glad när Unionen ringde och talade om att jag vunnit. Vad utmärker en bra klubbordförande? - Att vara inkännande och odla relationerna mellan facket och arbetsgivaren är väl en av de viktigaste sakerna. Sedan tycker jag också att det är väsentligt att klubbordförande inte ska bli klubben. När det händer något ska alla vara involverade och jag själv inte sitta ensam på all information. Jag vill att alla ska kunna så mycket som möjligt. Berätta om ditt jobb på Reffekt. - Det är ett callcenterföretag som arbetar med utgående försäljning och inkommande kundtjänst. Jag svarar i telefon och på mejl. Jag blev klubbordförande för bara ett år sedan och hade då endast facklig erfarenhet genom att jag suttit med som styrelseledamot i ett år. Under en vecka lägger jag ner cirka sex till åtta timmar på fackligt arbete. I bland blir det stressigt men det gäller att planera och det finns ingen facklig motvilja från arbetsgivarens håll. Årets Stordåd 2010, Emma Roslund- Johansson - IKANO Bank Vad är det som har hänt på din arbetsplats som engagerade dig till att agera? - Ikano Bank genomgick en ganska omfattande omorganisation under hösten 2009, 25 personer varslades och 35 tjänster flyttades från Älmhult till Lund. Tillsammans med vår klubbordförande, Susanne Håkansson (Unionenklubben IKEA/Ikano) fick vi efter förhandlingar ner antalet personer som blev uppsagda. De som fick sluta fick generösa uppsägningsvillkor. Hur känns det att få utmärkelsen årets stordåd 2010 i Unionen? - Det har inte riktigt sjunkit in ännu, men självklart är jag stolt över utmärkelsen. Det är dock blandade känslor eftersom motiveringen till utmärkelsen bottnar i en händelse som hade stor påverkan på mina kollegor och arbetsplats. Trots det är jag glad att kunna ha bidragit till en så bra lösning som möjligt för alla inblandade. Har du några tips till andra förtroendevalda som tar strid för medlemmarnas bästa? - Förtroendevalda spelar en jätteviktig roll på arbetsplatsen trots att det inte alltid märks eller syns vad vi gör. Det viktigaste är att man ställer sig på medlemmarnas sida och är tillgänglig och påläst när det väl gäller. För sin egen del kan det vara skönt att ha någon att ventilera problem och lösningar, vare sig det är en annan förtroendevald eller en ombudsman på Unionen. Det är också viktigt att ha en bra dialog med företaget. Till sist vad gör du på sommarsemestern? - I sommar åker jag och familjen på bilsemester i Frankrike! Årets värvare 2010, Lena Figoni, Telia Sonera Göteborg Hur känns det att få utmärkelsen årets Värvare 2010 i Unionen? - Det känns självklart jättebra för mig, men det är lika roligt för vår klubb Unionen-Tele, det var faktiskt min första känsla när jag fick veta. Visst går en stor del av min fritid åt till detta men jag anser att det är så oerhört viktigt för oss och för vår framtid. Har du några tips till andra förtroendevalda för att få fart på värvningen? Vad har fungerat bra för er? - Vi syns mycket och det är viktigt. Ärlighet. Lova inte guld och gröna skogar utan var tydlig med allt. Hjälp medlemmen med all pappersexercis, då får du hur många medlemmar som helst. Till sist vad gör du på sommarsemestern? - Jobbar så fler av mina kollegor kan ta semester. Kom nyss hem från en 3 månaders semesterresa i Thailand så jag ska inte klaga men måste erkänna att jag längtar till 2011 då det blir Thailand igen. Ansvarsfulla företag bidrar till tillväxten Genom att ta ansvar och fatta kloka beslut kan det ansvarsfulla företaget ta vara på de goda förutsättningar som finns och skapa både hållbar lönsamhet, tillväxt och trygga och utvecklande jobb. Ansvarsfulla företag är företag som ser verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv. De företag som investerar i sin personal, i forskning, affärsutveckling och andra intäktshöjande åtgärder är i längden mer lönsamma än företag som endast fokuserar på kostnadsbesparingar och högsta möjliga avkastning varje år. Vi tycker att företagen själva har ett stort ansvar och kan fatta kloka beslut som leder till långsiktig framgång, säger Emma Tjärnback, förbundsekonom på Unionen. I debatten skyller företagen ofta ifrån sig och kräver åtgärder från Policy för företagens sociala ansvar Unionen har tagit fram en policy för förtroendevalda i arbetet med CSR-frågor. Samlingsbegreppet CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp för frågor om mänskliga rättigheter, miljö och grundläggande arbetsvillkor. Enligt en definition från 2002 beskriver EU CSR på följande sätt: CSR är ett koncept genom vilket företag, på en frivillig basis, integrerar sociala och miljömässiga hänsynstaganden i sin affärsverksamhet och i sin samverkan med sin omgivning. Företagens sociala ansvar blev särskilt aktuellt för ett par år sedan till följd av ökad strukturomvandling och en rad företagsskandaler. politiker eller att de anställda måste vara mer flexibla och acceptera försämrade villkor för att företagens ska behålla sin konkurrenskraft. Varför är det viktigt för företag att ta ett brett ansvar? Företagen fokuserar alltför ofta endast på att maximera avkastningen till ägarna. De bör ta större hänsyn till andra intressenter som de anställda, sina kunder, leverantörer och det omgivande samhället. Ett företag som agerar ansvarsfullt är i längden mer framgångsrikt och lönsamt, vilket dessutom innebär att aktieägarna får en god avkastning, säger Emma Tjärnback och menar att en sådan arbetsgivare också har lättare att rekrytera personal. Vad gör Unionen åt detta? Vi lyfter dessa frågor, både internationellt, i den nationella debatten, regionalt och ute på företagen. Företagen är relativt oemotsagda i deras sätt att styra företagen, menar Emma Tjärnback. Man hänvisar till aktieägarnas krav och den ännu mer diffusa marknaden. Men Unionen kan visa på alternativa perspektiv som i längden ger framgångsrika företag och med det fler, trygga och utvecklande jobb. Dessutom kan förtroendevalda, och inte minst våra bolagsstyrelserepresentanter, aktivt använda sitt fackliga inflytande till att driva långsiktiga utvecklingsfrågor i företagen. De strategiska beslut som fattas av styrelse och ledning har konsekvenser för de anställda. Genom att hålla koll på, ifrågasätta och bidra i strategiska diskussioner kan det lokala facket ge ett bredare perspektiv. Den kunskap som de anställda har som är ute i verksamheten är värdefull för ledningen, säger Emma Tjärnback. Idag finns ett allt mer ökat tryck på företagen att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen de verkar. Unionen har tagit fram en policy för förtroendevada i arbetet med CSR-frågor. Policyn grundar sig på resultat av granskningar av uppförandekoder hos 16 industriföretag och tre företag inom handeln som Unionen fått fram. Resultaten av granskningarna visar att det är nödvändigt att både verka för globala ramavtal och att följa upp att företagens uppförandekoder även innehåller fackliga rättigheter. Det krävs minimikrav för företagens uppförandekoder och sociala ansvar och Unionen anser också att uppförandekoderna ska gälla både för företagens anställda och för företagens leverantörer och underleverantörer. En uppförandekod är skriftliga regler för företags verksamhet. Uppförandekoden antas av företaget själv och är ett frivilligt åtagande. Oftast har uppförandekoder antagits i samband med att konsument- och mänskorättsorganisationer samt fackföreningar har uppmärksammat grava missförhållanden. På engelska kallas uppförandekoder bland annat för Codes of Conduct eller Codes of Practice. Läs policyn på unionen.se! Europafacket varnar för ny depression Europafacket kräver att ett extra socialt toppmöte sammankallas för att parterna på arbetsmarknaden ska få ge sin syn på de nya kraftiga nedskärningar som Spanien, Portugal och andra euroländer tvingats till för att hålla spekulanterna på finansmarknaderna stången. EU har tagit till så hårda tag att det kan leda till en ny stor depression, varnar Europafacket. Nytt EU-skydd för strejkrätten efter Lavaldomen Det är politikerna, inte domstolen, som i fortsättningen måste klargöra hur utstationeringsdirektivet ska tillämpas. Det säger förre EU-kommissionären Mario Monti i en rapport med anledning av Viking- och Lavaldomarna. För att stilla fackets oro för att strejkrätten hotas behövs det en ny artikel i EU:s lagstiftning om att strejkrätten inte inskränks av reglerna på den inre marknaden. Politikerna måste anstränga sig att hitta en balans mellan de ekonomiska friheterna och löntagarnas rättigheter, säger Monti. Het arbetstidsfråga sköts upp Frågan om arbetstiderna för yrkesförare skulle ha avgjorts i Europaparlamentet denna vecka. Striden gäller främst om egenföretagarna ska tvingas följa bestämmelserna eller inte. För närvarande omfattas de av direktivet av hälso- och trafiksäkerhetsskäl. Ett förslag från EUkommissionen om att undanta dem från direktivet röstades ner i parlamentets sysselsättningsutskott nyligen. Nu ska frågan avgöras i plenum nästa månad. Källa: hetluft 4/ hetluft 4/10

6 VÄRVNING FRÅGA/SVAR Vi bearbetar alla nyanställda Gunilla Andersson, Unionens klubbordförande på AkzoNobel i Malmö. - Vår klubb har funnits i många år och har en viktig social funktion på arbetsplatsen. Det är kompisgängen som är med i Unionen och därför blir det också tryck på nya människor som kommer hit att vara med, säger Gunilla Andersson som sedan många år är ordförande i Unionenklubben på AkzoNobel i Malmö. Personligt brev till alla nyanställda Tidigare hade Unionenklubben på Akzo- Nobel inte riktigt koll på vilka som nyanställdes men för tio år sedan förbättrades rutinerna och klubben kunde börja bearbeta de nyanställda. - Vi skickar ut ett personligt brev till alla nyanställda där vi hälsar dem välkomna till jobbet, till avdelningen och, förhoppningsvis, till klubben, säger Gunilla Andersson. - I brevet berättar vi också lite om klubbens bakgrund, vem som är deras kontaktombud och skyddsombud. Och så avslutar jag alltid med att hälsa dem välkomna till mig på expeditionen dit de gärna får komma med frågor. - Vi skickar även med en inträdesansökan till Unionen och lite give-aways. Blir de sedan medlemmar i Unionen så får de antingen en blomstercheck eller en biocheck. Kontaktombudet involveras tidigt Samtidigt som Gunilla Andersson skickar Hallå där! Unionenklubben på AkzoNobel Hallå där Gunilla Andersson, klubbordförande på AkzoNobel i Malmö! Vad är det ni gör för att lyckas så bra med värvningen av nya medlemmar? ett personligt brev till den nyanställde får kontaktombudet en signal om att ny person är på väg in till ombudets avdelning. Är den nyanställde inte medlem så ställer vi frågan: Vill du bli medlem? - På så vis släpper vi dem aldrig, de bearbetas hela tiden, förklarar Gunilla Andersson och flikar in att även de nyanställda som redan är medlemmar i Unionen får samma välkomstbrev och en blomstercheck eller biocheck. - Det är viktigt att alla välkomnas ordentligt till klubben, säger hon och summerar klubbens framtagna rekryteringspolicy i en mening: Alla nyanställda som finns inom vårt organisationsområde ska vi ha in i Unionen. Så är det bara. Vi är ett draglok för de andra klubbarna - På senare tid försöker vi fånga upp nyanställda direkt eftersom vi känner av konkurrensen från både Sveriges ingenjörer och Ledarna som också finns representerade hos oss. Men de klubbarna är varken speciellt aktiva eller engagerade i verksamheten. - Vi är helt klart ett draglok för dem, hävdar Gunilla Andersson. Hög organisationsgrad av tradition Av tradition har AkzoNobel en hög organisationsgrad av fackligt anslutna bland de anställda. Totalt har klubben 243 medlemmar i Malmö. - Vi är sju i styrelsen och elva kontaktombud på olika avdelningar vilket gör att det finns fackliga förtroendevalda väldigt tajt runt omkring. Sedan är det en fördel menar Gunilla Andersson att många tycker att det är roligt att vara med både i Unionen och i klubben. Det smittar av sig på andra. Etablerad klubb med lokal förankring - Vi brukar säga till nyanställda att vill de ha facklig hjälp och service så ska de välja Unionen, berättar Gunilla Andersson. Vi har en hel del dubbelanslutna men de flesta väljer faktiskt att ha oss som fackliga företrädare. - De känner att vi har störst lokal förankring eftersom vår klubb är så aktiv. Vi har också bra kontakt med företaget och en etablerad verksamhet vilket är viktigt vid förhandlnigar. - Företagsledningen vänder sig också ofta till oss eftersom så många av de anställda är med i Unionenklubben. Ändå är det med viss oro som Gunilla Andersson ser på stundande generationsskifte som AkzoNobel står inför. - Vi har större avgång än inflöde av nya medlemmar och därför är det viktigt att varenda en som kommer hit går med i vår klubb annars tappar vi i trovärdighet gentemot företaget om vi inte kan säga att vi representerar alla anställda. Även VD är med i klubben I Unionenklubben på AkzoNobel är även många av företagets chefer medlemmar. Här återfinns allt från hr-chef, marknadschef till självaste VD. - Vår VD var tidigare medlem i Sif och senare Unionen och han vill helt enkelt inte släppa den kontakten. Dessutom är alla chefer öppna medlemmar vilket betyder att de väljer att vara med i klubben på samma premisser som alla andra. FAKTA OM AKZONOBEL Med en omsättning på 137 mdr kronor (2009) är Akzo- Nobel världens största färgföretag. I Sverige har AkzoNobel ca anställda på ett 20-tal platser. Totalt har AkzoNobel medarbetare i mer än 80 länder Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller företaget ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier (Källa: akzonobel.com.se) Unionenklubben på AkzoNobel i Malmö har 243 medlemmar.? Fråga: Jag är förtroendevald i en klubbstyrelse där jag upplever att vi har hamnat i en situation där vi inte driver några frågor, utan mest agerar i förhandlingar som arbetsgivaren kallar till. Hur kan vi komma igång med att driva ett aktivt fackligt arbete?! Svar: Tid är en förutsättning för att kunna driva ett aktivt fackligt arbete. Ni bör diskutera med arbetsgivaren när det gäller tiden ni behöver för era förtroendeuppdrag. Utgå från Förtroendemannalagens 6, som säger att ni har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga arbetet. Det är viktigt att ha i åtanke att ni har blivit valda till förtroendeuppdraget av era medlemmar. Därför är det av största värde att ta reda på vilka frågor medlemmarna vill att ni ska driva. Personlig kommunikation är oftast bäst, gärna i vardagliga situationer som i fikarummet. Komplettera gärna med andra lämpliga forum, speciellt om det är en större arbetsplats eller flera arbetsplatser. T.ex enkäter, mail, chattforum eller något annat som passar just era förutsättningar. När ni fångat upp några frågor som medlemmarna är intresserade av kan ni utifrån det kalla till medlemsmöte där ni fastställer vad ert uppdrag från medlemmarna är och vilka frågor ni ska driva. Ni i styrelsen kan också ha förslag på vilka frågor ni vill driva, men det är viktigt att ni försäkrar er om att ni har era medlemmars stöd innan ni agerar. Ofta har era medlemmar dessutom kunskap att tillföra som underlättar för er att argumentera bättre i diskussionen med arbetsgivaren. När ni vet vilken eller vilka frågor ni ska driva kan ni förbereda er genom att diskutera och fördela uppgifter inom styrelsen utifrån frågor som exempelvis: Hur får vi mer sakkunskap i frågan? Vem tar reda på vad som reglerar frågan i lag och avtal? Har vi utifrån det möjlighet att driva frågan? Hur gör vi det på bästa sätt? Vem inom Unionen kan vi kontakta för rådgivning? Behöver någon i styrelsen utbildning? Vem kommunicerar med medlemmarna? Både under och efter förhandling med arbetsgivaren bör styrelsen se till att ha en god kommunikation med medlemmarna. Information till medlemmarna är viktigt eftersom det visar att ni företräder dem i deras frågor, på deras uppdrag, vilket skapar större intresse, engagemang och förtroende för klubbens arbete. hetluft 4/ hetluft 4/10

7 Posttidning B Fel på adressen? Logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionens medlemsregister, Returadress: Stockholm September Unionens utbildningar och föreläsningar. Mer information och anmälan hittar du på unionen.se. Kom igång med klubbarbete! 7 Har ni bildat ny klubb eller är ni många nya i klubbstyrelsen? Vi hjälper er att komma igång med klubbarbetet. Vi ser gärna att ni kommer flera från klubben. Tid: kl Plats: Berga Allé 1 i Helsingborg. Ledarskap för mellanchefer 7 I en unik nysatsning för Unionens chefsmedlemmar startar vi nu en hel serie med träffar och seminarier. Tillsammans med XMentor AB jobbar vi med en långsiktig kompetensutveckling för dig som ledare. Stort fokus kommer vi särskilt att ha på situationen och svårigheten med att vara mellanchef. Tid: kl Plats: Clarion Hotel Plaza, våning 5, Västra Torggatan 2, Karlstad Kurs för representanter i bolags- Syftet med kursen är att 13styrelse stärka dig i rollen som bolagsstyrelserepresentant och ge vägledning i hur du mer aktivt kan delta i styrelsens arbete. Vi varvar teori med diskussioner och träning i strategiskt fackligt arbete, med företagsutveckling som mål. Tid: 2 dgr, Plats: Grythtyttan, Bergslagen. Mingelkväll för unga medlemmar 14Kom på våra populära mingelkvällar för trevlig samvaro och träffa andra medlemmar för att utbyta erfarenhet och kunskap med varandra! Tid: kl Plats: Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde. Ta inget för givet - om vikten 15 av kollektivavtal Vad handlar anställningsvillkoren om och vilken skillnad gör ett kollektivavtal? Vi går igenom spelreglerna på arbetsplatsen. Tid: kl Plats: Axel Danielssons väg 195, Malmö. Actio inom retorik - Att tala med 16 hela kroppen Ett seminarium för alla chefsmedlemmar. Hur skapar vi förtroende hos den vi pratar med? Begrepp som ethos, pathos och logos får sin förklaring och vi får veta vad vi bör tänka på för att vårt kroppsspråk och tonfall ska överensstämma med det budskap vi önskar förmedla. Tid: kl Plats: Packhusplatsen 3, Göteborg Att söka jobb 22Att söka jobb är att marknadsföra sig. Hur skriver du ett bra personligt brev och en snygg cv och hur förbereder du dig inför en anställningsintervju? Under en informationsspäckad kväll får du råd och tips som ökar dina förutsättningar att lyckas med ditt jobbsökande. Tid: kl Plats: Packhusplatsen 3, Göteborg. Lossa säkerhetsbältena! En 22förläsning med Maria Lundqvist Maria Lundqvist är en Guldbagge-belönad artist med succéer som Himlens hjärta, Heartbreak Hotel, Sally och Singin in the rain.lossa säkerhetsbältena! är en föreläsning med mycket humor och värme. Tid: kl Plats: Folkan, Österlånggatan 1-3, Borås. 29 PU-samtalet Ditt utvecklingssamtal är en viktig del av din kompetensutveckling och långsiktiga löneutveckling på företaget. Så förbered dig på bästa sätt för att få maximal nytta av ditt utvecklingssamtal! Tid: kl Plats: Packhusplatsen 3, Göteborg

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Innehållsförteckning Grattis du är förtroendevald 2 Kursguide 3 Facklig grundkurs 4 Omorganisation - MBL/LAS

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012 Spetsa kompetensen utbildningar för förtroendevalda 2012 1 Grattis! Du är förtroendevald! Att vara förtroendevald och representera medlemmarna är både en rolig och betydelsefull uppgift. Därför är det

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

En human och konkurrenskraftig

En human och konkurrenskraftig VAL 2010 En human och konkurrenskraftig arbetslinje Inriktningen är antagen av Förbundsstyrelsen våren 2010 I syfte att uppnå hög sysselsättning, hög produktivitet, trygghet i omställning och goda arbetsvillkor

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Nära dig. Det gränslösa arbetslivet. En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. En tidning till. I detta nummer: Nr: 3-2013

Nära dig. Det gränslösa arbetslivet. En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. En tidning till. I detta nummer: Nr: 3-2013 Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Det gränslösa arbetslivet En tidning till Nr: 3-2013 För många tjänstemän är jobbet bara ett pektryck bort. Mobiler och bärbara datorer har

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen 2015 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Nycklar i framgångsrik kommunikation...5 Facklig grundkurs för förtroendevalda...6

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2015 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Nycklar i framgångsrik kommunikation...5 Facklig grundkurs för förtroendevalda...6

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Facklig utbildning 2014. För klubbarnas förtroendevalda i Unionen Bergslagen

Facklig utbildning 2014. För klubbarnas förtroendevalda i Unionen Bergslagen Facklig utbildning 2014 För klubbarnas förtroendevalda i Unionen Bergslagen Välkommen till ett nytt utbildningsår! Unionens kurser är mötesplatser för kunskap, gemenskap och inspiration. Här får du nya

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer