39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201."

Transkript

1 Sven Wimnell : SNI Och antalet arbetsställen Inlagda i SW-klassifikationssystem. Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI, Svensk näringsgrens- indelning. Från SCBs Företagsregister Från område 106 på SWs hemsida. 12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN. November SNI 2002: Bransch. Från SCB på Internet SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg Näringsgrenarna i SNI 2007 fördelade på områdena i SW Klassifikationssystem för verksamheter. (100211)

2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI. Uppgifterna från SCBs Företagsregister 1999: Antal arbetsställen fördelat på näringsgren och storleksklass. Senast uppdaterad: Här fördelat på områden i Sven Wimnells klassifika-tionssystem. Uppgifterna gäller SNI-kod, näringsgren och antalet arbetsställen. 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv. O Arkiv Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning. O Folkbibliotek 1340 O Forsknings- och specialbib Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier. 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband. 105 Övergripande om forskning. 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter. 107 Övergripande filosofier om utbildning o d. 108 Övergripande samhällskunskap. Samhällsguiden. 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria. 11/19 Individernas inre verkligheter. 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d. 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d. 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik. 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d. 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d. 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 17 Individens moral och uppfattningar om moral. 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst. 2 Religiösa verksamheter o d 20 Övergripande religiösa verksamheter o d O Religiösa samfund Allmän religionsvetenskap 22/28 Kristna religioner 29 Icke kristna religioner o d

3 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 31 Statistik och demografi 32 Statsvetenskap 4 Sambandsforskningsverksamheter. 40 Systemvetenskap. Infostruktur Samband o samordning mellan olika verksamheter. 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik K Advokatbyråer m.m K Patentbyråer m.m. 294 L Åklagarväsendet 48 L Domstolar De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. L Stats- o kommunledande, lagstift o normerande organ Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) 36/39 Politiska krav och politiska planeringar: 36...om individernas kroppsliga förhållanden om utbildning o d om fysiska miljöer o ekonomiska verks om sociala miljöer, nöjen, sport o d O Politiska partier och organisationer Naturforsknings- och matematikverksamheter. 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap K Naturvetenskapl. FoU-institutioner Matematik 52 Astronomi, rymdforskning 53 Fysik o d 54 Kemi o d 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d 56 Paleontologi, arkeologi o d 57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 58 Botanik. 59 Zoologi

4 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks K Medicinska FoU-institutioner 782 L Myndigheter som adm hälso- o sjukvård 86 L Brandförsvaret 861 N Slutenvårdskliniker, sjukhem 909 N Hälso- och sjukvårdsmottagningar 5168 N Tandläkarmottagningar 3731 N Andra enheter f hälso- o sjukvård 6293 N Veterinärkliniker 813 O Begravningsbyråer m.m Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) K Tekniska FoU-institutioner 572 K Tvärvetenskapl FoU-inst med tyngdpunkt vid naturvetenskap o teknik 63 K Byggkonsultbyråer, tekniska konsultbyråer K Tekniska provnings-,analysföretag Biologisk produktion.jordbruk,skogsbruk,jakt, fiske od A 01 Jordbruk och serviceföretag till jordbruk A 02 Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk B 05 Fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag 1138 K Lantbruksvetenskapliga FoU-institutioner 60 L Myndigheter som adm jordbruk,skogsbruk,fiske Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering, restauranger. H Restauranger H Barer och pubar 60 H Personalmatsalar 483 H Cateringföretag för 19 H Centralkök för sjukhus 7 H Centralkök för skolor, omsorgs- o a inst. 138 H Övriga cateringföretag Organisation av boende, personalrum o d, hotell. H Hotell med restaurang utom konferensanläggn.1400 H Konferensanläggningar 321 H Hotell utan restaurang 531 H Vandrarhem m.m. 218 H Campingplatser m.m. 452 H Stugbyar m.m. 334 N Servicehus, servicelägenheter, ålderdomshem 2519 N Gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda 2659 N Hem för vård eller boende 903 N Flyktingförläggningar 50 N Inackorderingshem 137 N Hemtjänst, dagcentraler El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. E 40 El-, gas- och värmeverk 2316 E 41 Vattenverk 667 O 90 Reningsverk,avfallsanläggn.,renhållningsverk 1633 K Företag f bevakning o säkerhetstjänst, detektivbyråer 688 K Skorstensfejare 392

5 645 Användning av inventarier o d. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d). O Frisörsalonger O Skönhetssalonger 1226 O Inrättningar för kroppsvård 2887 O Övriga serviceföretag Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm. K70 Fastighetsbolag, fastighetsförvalt Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. K Städföretag 4611 K Sanerings- desinfektionsföretag 490 O Industri- o institutionstvätterier 183 O Konsumenttvätterier Personvård: barn, hemsjukvård, allmänt hushållsarbete. P Förvärvsarbete i hushåll 4 65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning K 72 Datakonsulter, dataservicebyråer även 66-68: K Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 486 K Kontorsservice- och översättnings byråer Opolitisk offentlig civil förvaltning. L Inspekterande, kontroll o tillståndsgivande myndigheter 225 L Stödmyndigheter till offentlig förvaltning 135 L Myndigheter som handlägger utrikesärenden 9 Q Internat organisationer, utländska ambassader o.d Militära verksamheter L Militära operativa ledningsmyndigheter 15 L Armén 88 L Marinen 13 L Flygvapnet 12 L Centrala militära myndigheter 69 L Civila försvaret och frivilligförsvaret Handelsverksamheter. G 50 Handel m o serv.verkst f motorfordon; bensinstationer Del. Serv.verkst. till 689. G Handel med lastbilar, bussar och specialbilar 323 G Handel med personbilar 3540 G Handel m husvagnar,husbilar 239 G Partih m reservd o tillbeh 865 G Detaljh m reservd o tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 957 G Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder 634.Del. Reparationer till 689. G Bensinstationer 2826 G 51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon G 52 Detaljh, reparation hushålls- o personliga artiklar Del. Reparationer till 681. K 71 Uthyrningsfirmor Telekommunikationsverksamheter. I Nätdriftsstationer 1821 I Radiostationer 69 I Kabel-TV-företag 72

6 655 Förlagsverksamheter o d. DE Bokförlag DE Dagstidningsförlag 616 DE Annonstidningsförlag 152 DE Tidskriftsförlag 757 DE Fonogramutgivare DE Andra förlag Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. I 60 Landtransportföretag I 61 Rederier 816 I 62 Flygbolag 294 I 63 Serviceföretag t transport; resebyrå o transportförmedling 5442 I Posten 1398 I Budbils-, kurir-,andra postföretag 365 K Förpackningsfirmor Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter. J 65 Banker och andra kreditinstitut 4518 J 66 Försäkringsbolag 946 J 67 Serviceföretag till finansiell verks.2341 K Bokföringsbyråer, revisionsbyråer m.m K Holdingbolag 649 K Inkasso- o kreditkontrollbyråer 196 L Skatteförvaltningen o kronofogdemyndigheter 246 L Försäkringskassorna Allm.företagsekonomi,Arbetsförmedling o-marknad K Konsultbyråer avs företags organisation, information m.m K Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag 595 K Div övr företagsservicefirmor 2959 L Myndigheter som adm arbetsmarknadsprogram 162 L Myndigheter som adm andra näringslivsprogram 33 O Branschorganisationer 749 O Arbetsgivarorganisationer 185 O Yrkesorganisationer 202 O Arbetstagarorganisationer Marknadsförings- och reklamverksamheter od. K Marknads- o opinionsun K Reklambyråer 7953 K Annonsförmedlingsbyråer 505 K Direktreklamföretag 411 K Övr. marknadsföringsföretag 1360 K Mäss-, kongress- och dagkonferensarrangörer /68 Tillverkning av varor. 66 Tillverkning av kemivaror o d 661 Kemikalier. DG 24 Kemisk industri 930. Del om kemikalieindustri. 662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen. DF 23 Ind f stenkolsprod, raff, petroleumprod o kärnbränsle 59. Del om kärnbränsle. 663 Drycker, njutningsmedel. DA 15 Livsmedels- och dryckesvaruindustri Del om drycker. DA 16 Tobaksindustri Livsmedel. DA 15 Livsmedels- och dryckesvaruindustri Drycker till 663.

7 665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax. DF 23 Ind f stenkolsprodukter, raff, petroleumprod o kärnbränsle 59. Kärnbränsle till Glas och porslin, lergods, cement, betong. DI 26 Jord- och stenvaruind Färger. DG 24 Kemisk industri 930. Del om färgindustri Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar. DG 24 Kemisk industri 930. Delar om läkemedelsindustri och tvättmedels-och toalettmedelsindustri mm 669 Metaller od DJ 27 Stål- och metallverk Tillverkning av bearbetningsvaror o d 671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror. DJ 28 Industri f metallvaror utom maskiner o apparater Del om ädelvaror. G Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 145. Rep av ur till Enkla metallvaror av järn o stål Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn. DJ 28 Industri f metallvaror utom maskiner o apparater Utom ädelvaror. 674 Trävaror. DD 20 Ind f trä o varor av trä, kork, rotting, ej möbler Läder och skinn. DC 19 Garverier; ind f reseffekter, handväskor, skodon o.d Reseffekter etc till Pappersmassa, papper och pappersvaror. DE 21 Massa-, pappers-.pappersvaruind Garn, tråd, textilier. DB 17 Textilindustri Plast- och gummivaror. DH 25 Gummi- och plastvaruindustri Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror CA 10 Kolgruvor och torvindustri 146 CA 11 Ind för utv av råpetroleum o naturgas inkl serviceföret 20 CB 13 Metallmalmsgruvor 45 CB 14 Annan industri för mineralutvinning 631 DN 37 Återvinningsindustri Tillverkning av komplexvaror 681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik. 6DE Företag för reproduktion av ljudinspelningar 43 DE Företag för reproduktion av videoinspelningar 34 DE Företag f reproduktion av data o datorprogram 60 DL 30 Industri kontorsmaskiner,datorer 441 DL 32 Teleproduktindustri 647 DL 33 Ind f precisions-, medicinska o optiska instr; ur 2 098

8 G 52 Detaljh, reparation hushålls- o personliga artiklar Del. Handel till 653. G Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 145 Rep av guldsmedsvaror till 671. G Andra rep.verkst f hushållsartiklar o personl art 957 K Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 486 K Fotolaboratorier 368. Del. Även till Maskiner. DK 29 Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning Maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet o för el od DL 31 Annan elektroindustri G Reparationsverkstäder för elektriska hushålls- artiklar Möbler o d. DN 36 Möbelindustri; annan tillverkningsindustri Del. Annan industri till Skor,lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar. DC 19 Garverier; ind f reseffekter, handväskor, skodon o.d Del. Garverier o d till 675. G Skomakerier, klackbarer m.m Grafiska produkter, bokbindning o d. DE 22 Förlag; grafisk och annan reproduktionsindu- stri Förlag till 655. DE Dagstidningstryckerier 42 DE Tidskriftstryckerier 143 DE Boktryckerier,övr.tryckerier DE Bokbinderier o industri för trycksaksbehandling 253 DE Ind för sättning o annan framst av tryckoriginal 502 DE Annan grafisk industri Beklädnadsartiklar. DB 18 Beklädnadsind; pälsind Dekorationsartiklar, leksaker o d. DN 36 Möbelindustri; annan tillverkningsindustri Del. Möbler till Transportmedel. DM 34 Industri för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar 707 DM 35 Annan transportmedelsind G Bilserviceverkstäder, ej specialiserade 7753 G Bilplåt- och billackeringsverkstäder 1335 G Bilel-,bilelektronikverkstäder 307 G Däckserviceverkstäder 962 G Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder 634.Del. Handel till 653. G 50 Handel m o serv.verkst f motorfordon; bensinstationer Del. Handel till Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar F 45 Byggindustri F Entreprenörer för rivning av hus o markarbeten 6356 F Entreprenörer för markundersökning 35

9 F Husbyggnadsentreprenörer F Entreprenörer för andra byggnadsverk 414 F Byggnadsplåtslagerier 2401 F Övriga entreprenörer för takarbeten 330 F Väg- o markanläggningsentreprenörer 1360 F Vattenbyggnadsentreprenörer 134 F Andra bygg- och anläggningsentreprenörer 3046 F Elinstallationsfirmor 7697 F Isoleringsfirmor 337 F Rörfirmor 4422 F Ventilationsfirmor 1535 F Kyl- och frysinstallationsfirmor 294 F Övriga VVS-firmor 102 F Andra bygginstallationsfirmor 121 F Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 401 F Firmor för byggnads- och snickeriarbeten 2739 F Golv- och väggbeläggningsfirmor 2175 F Målerier 4972 F Glasmästerier 926 F Andra firmor för slutbehandling av byggnader 67 F Uthyrningsfirmor f bygg- o anläggn.maskin m förare Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 70 Allmänt om konst o kultur. 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer L Myndigheter som adm infrastruktur-program Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur K Arkitektkontor Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning O Museer och kulturminnesinst Konsthantverk,formgivning av bruksföremål.inredning K Andra formgivare /77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafik, tecken.77 Fotografi O Artister och producenter av konstnärliga etc alster 6597 K Byråer för grafisk formgivning och service 2552 K Porträttfotoateljéer 797 K Reklamfotoateljéer 824 K Press- och övriga fotografer 1136 K Fotolaboratorier 368. Del även Musik ( konserter o d 792) 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.sport Seder och bruk.

10 Film, radio, TV, offentliga fester mm. O Film-o videoproduktionsbol.1620 O Film- o videodistributionsbolag 111 O Biografer 311 O Radio- och TV-bolag 572 O Nöjesparker 120 O Dans-o andra nöjesarran. 568 O Botaniska trädgårdar, djurparker o naturreservat Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. O Teater o konserthusföretag o.d Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. O Diverse övriga arrangörer av rekreations- verksamhet Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips etc. O Spel- och vadhållningsföretag inkl ombud Sociala miljöer och sociala verksamheter Sociologi. Socialvård. Kriminologi. L Myndigheter som adm social verksamhet 302 L Myndigheter som adm kultur,miljö,boende m.m. 267 L Myndigheter som handlägger biståndsverks. 30 N Socialkontor 925 N Humanitära hjälporganisatio /7956 Sociala miljöer o verks. i olika fysiska miljöer L Kriminalvårdsanstalter 150 L Polisen Undervisning o d. K Samhällsvetenskapliga FoU-institutioner 121 K Humanistiska FoU-institutioner 150 K Tvärvetensk FoU-inst m tyngdpunkt sam.vet o humaniora 23 L Myndigheter som adm grundskola o gymnasie- skola 220 L Myndigheter som adm högskola och forskning 68 M 80 Utbildningsväsendet N Förskolor 9818 N Fritidshem,familjedaghem od Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d O Andra intresseorganisationer /799 Sport, idrott o d. O Skidsportanläggningar 61 O Golfbanor, golfklubbar 491 O Motorbanor 12 O Trav- och galoppbanor 110 O Sporthallar,idrottsplatser o andra sportanläggningar 1724 O Idrottsföreningar och professionella idrottare 3765 O Tävlingsstall 2324 O Sportskolor, båtklubbar m.m 464 O Sportarrangörer 171 O Sportadministratörer 499 O Ridskolor och uthyrningsstall 954 O Förvaltare av sportfiskevatten 122

11 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 9 Saklitterära verks.allmän geografi o historia. Biografi. 80 Språk. Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/ Litteraturvetenskap, litteraturhistoria. 812/819 motsvarar 82/89. 82/89 Skönlitteratur på olika språk 82 Engelsk skönlitteratur o d. 83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 84 Fransk skönlitteratur o d 85 Italiensk skönlitteratur o d 86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d 87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d 88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d 89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen L Informationsverk 48 O Nyhets- och bildbyråer Allmän geografi, reseskildringar.913/919 motsvarar 93/ Biografiska verksamheter, släkthistoria o d 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa 95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika 98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika 99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN. November SNI 2002: Bransch. Från SCB på Internet Avdelning A Jordbruk, jakt och skogsbruk 01 Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk 01.1 Växtodlare Jordbruksväxtodlare Spannmålsodlare m.fl Vallodlare Potatisodlare Sockerbetsodlare Odlare av jordbruksväxter, blandat Odlare av växter, blandat, mest jordbruksväxter Övriga odlare av jordbruksväxter Odlare av köks-, prydnads- och plantskoleväxter Odlare av köksväxter på friland Odlare av plantskoleväxter m.m. på friland Odlare av köksväxter i växthus Odlare av prydnadsväxter i växthus Odlare av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat Odlare av växter, blandat, mest köks -, prydnads- och plantskoleväxter Svampodlare m.fl Frukt- och bärodlare m.fl Frukt- och bärodlare Odlare av växter, blandat, mest frukt och bär Kryddväxtodlare m.fl.; bärplockare 01.2 Djurskötselföretag Nötkreatursföretag Mjölkproducenter Nötköttsproducenter Producenter av mjölk och nötkött, blandat Husdjursföretag, blandad drift, mest nötkreatur Uppfödare av får, getter, hästar och åsnor Fåruppfödare Getuppfödare Uppfödare av får och getter, blandat Husdjursföretag, blandad drift, mest får och getter Stuterier och andra hästuppfödare m.fl Svinuppfödare Smågrisuppfödare Slaktsvinsuppfödare Uppfödare av smågrisar och slaktsvin, blandat Husdjursföretag, blandad drift, mest svin Fjäderfäföretag Äggproducenter Slaktkycklingsuppfödare Fjäderfäföretag, blandad drift Husdjursföretag, blandad drift, mest fjäderfä Övriga fjäderfäföretag Andra djurskötselföretag Renskötare Pälsdjursuppfödare Bi-, mask- och andra smådjursuppfödare Uppfödare av sällskapsdjur Andra djuruppfödare 01.3 Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) Blandat jordbruk, mest växtodling Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel 01.4 Serviceföretag till jordbruk utom veterinärer Serviceföretag till växtodling

13 Serviceföretag till växtodling Serviceföretag till djurskötsel utom veterinärer Serviceföretag till djurskötsel utom veterinärer 01.5 Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag 01.9 Småbruk Småbruk Småbruk 02 Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk 02.0 Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk Skogsbruksföretag Skogsägare;producenter av skog på rot, leveransvirke mm Skogsvårdsföretag Avverkningsföretag Skogsfröplantager och skogsplantskolor Övriga skogsbruksföretag Serviceföretag till skogsbruk Virkesmätningsföreningar Övriga serviceföretag till skogsbruk Avdelning B Fiske 05 Fiskare, vattenbrukare inkl. serviceföretag 05.0 Fiskare, vattenbrukare inkl. serviceföretag Fiskare Trålfiskare, i saltvatten Övriga saltvattensfiskare Sötvattensfiskare Vattenbrukare Matfiskodlare Sättfiskodlare Kräftdjursodlare Blötdjursodlare Vattenväxtodlare Avdelning C Gruvor och mineralutvinningsindustri CA Gruvor och annan utvinningsindustri för energimineral 10 Kolgruvor och torvindustri 10.1 Stenkolsgruvor Stenkolsgruvor Stenkolsgruvor 10.2 Brunkolsgruvor Brunkolsgruvor Brunkolsgruvor 10.3 Torvindustri Torvindustri Torvindustri, för jordförbättringsändamål Torvindustri, för energiändamål 11 Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas inkl. serviceföretag 11.1 Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas 11.2 Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning 12 Uran- och toriumgruvor 12.0 Uran- och toriumgruvor Uran- och toriumgruvor Uran- och toriumgruvor CB Malmgruvor och annan utvinningsindustri för icke-energimineral 13 Metallmalmsgruvor 13.1 Järnmalmsgruvor Järnmalmsgruvor Järnmalmsgruvor

14 13.2 Andra metallmalmsgruvor Andra metallmalmsgruvor Andra metallmalmsgruvor 14 Annan industri för mineralutvinning 14.1 Stenbrott Byggnads- och prydnadsstensbrott Byggnads- och prydnadsstensbrott Kalk- och gipsstensbrott, dolomitbrott Kalk- och gipsstensbrott, dolomitbrott Skifferbrott Skifferbrott 14.2 Sand-, grus-, berg- och lertäkter Sand-, grus- och bergtäkter Sand-, grus- och bergtäkter Lertäkter Lertäkter 14.3 Brott för kemiska mineral Brott för kemiska mineral Brott för kemiska mineral 14.4 Industri för saltutvinning Industri för saltutvinning Industri för saltutvinning 14.5 Övrig gruv- och utvinningsindustri Övrig gruv- och utvinningsindustri Övrig gruv- och utvinningsindustri Avdelning D Tillverkningsindustri DA Livsmedels-, dryckesvaru- och tobakindustri 15 Livsmedels- och dryckesvaruindusti 15.1 Slakterier och köttvaruindustri Kreatursslakterier, köttstyckerier Kreatursslakterier Köttstyckerier Fjäderfäslakterier Fjäderfäslakterier Charkuterier och annan industri för köttvaror Charkuterier och annan industri för köttvaror 15.2 Fiskberedningsindustri Fiskberedningsindustri Fiskberedningsindustri 15.3 Frukt-, bär- och grönsaksindustri Potatisindustri Potatisindustri Juice- och saftindustri Juice- och saftindustri Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri 15.4 Olje- och fettvaruindustri Industri för råa oljor och fetter Industri för råa oljor och fetter Industri för raffinerade oljor och fetter Industri för raffinerade oljor och fetter Matfettsindustri Matfettsindustri 15.5 Mejerier och glassindustri Mejerier Ostindustri Annan mejerivaruindustri Glassindustri Glassindustri 15.6 Kvarnprodukt- och stärkelseindustri Kvarnproduktindustri Kvarnar Industri för frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter Stärkelseindustri

15 Stärkelseindustri 15.7 Industri för beredda djurfoder Industri för beredda fodermedel Industri för beredda fodermedel Industri för mat till sällskapsdjur Industri för mat till sällskapsdjur 15.8 Övrig livsmedelsindustri Bagerier Bagerier Knäckebröds- och kexindustri Knäckebrödsindustri Industri för kex och konserverade bakverk Sockerindustri Sockerindustri Choklad- och konfektindustri Sockerkonfektyrindustri Choklad- och chokladkonfektyrindustri Industri för pastaprodukter Industri för pastaprodukter Kaffe- och teindustri Kaffe- och teindustri Industri för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel Industri för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel Industri för homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat Industri för homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat Annan livsmedelsindustri Annan livsmedelsindustri 15.9 Dryckesvaruindustri Spritdrycksindustri Spritdrycksindustri Råspritsbrännerier Råspritsbrännerier Vinindustri Vinindustri Cider- och annan fruktvinindustri Cider- och annan fruktvinindustri Industri för andra icke-destillerade jästa drycker Industri för andra icke-destillerade jästa drycker Ölbryggerier Mälterier Mälterier Mineralvatten- och läskedrycksindustri Mineralvatten- och läskedrycksindustri 16 Tobaksindustri 16.0 Tobaksindustri Tobaksindustri Tobaksindustri DB Textil- och beklädnadsvaruindustri 17 Textilindustri 17.1 Garnindustri Bomullsgarnindustri o.d Bomullsgarnindustri o.d Kardgarnsindustri o.d Kardgarnsindustri o.d Kamgarnsindustri o.d Kamgarnsindustri o.d Lin- och jutegarnsindustri o.d Lin- och jutegarnsindustri o.d Industri för silkegarn Industri för silkegarn Sytrådsindustri Sytrådsindustri Annan garnindustri

16 Annan garnindustri 17.2 Väverier Bomullsväverier Bomullsväverier Kardgarnsväverier o.d Kardgarnsväverier o.d Kamgarnsväverier o.d Kamgarnsväverier o.d Sidenväverier o.d Sidenväverier o.d Andra väverier Andra väverier 17.3 Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk 17.4 Textilsömnadsindustri Textilsömnadsindustri Gardinindustri Sängkläders- och linnevaruindustri Industri för presenningar, tält, segel o.d Annan textilieindustri Mattindustri Mattindustri Tågvirkes- och bindgarnsindustri Tågvirkes- och bindgarnsindustri Industri för bondad duk Industri för bondad duk Övrig textilieindustri Industri för band och snörmakerier Diverse övrig textilieindustri 17.6 Trikåväverier Trikåväverier Trikåväverier 17.7 Trikåvaruindustri Strumpindustri Strumpindustri Tröjindustri Tröjindustri 18 Beklädnadsindustri 18.1 Läderbeklädnadsindustri Läderbeklädnadsindustri Läderbeklädnadsindustri 18.2 Iindustri för andra kläder och tillbehör Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder Industri för andra gång- och ytterkläder Industri för andra gång- och ytterkläder för män och pojkar Industri för andra gång- och ytterkläder för kvinnor och flickor Industri för underkläder, skjortor och blusar Industri för skjortor och underkläder för män och pojkar Industri för blusar och skjortor för kvinnor och flickor Industri för gördlar, bysthållare, korsetter o.d Industri för andra underkläder för kvinnor och flickor Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör 18.3 Pälsindustri Pälsindustri Pälsindustri DC Industri för läder och lädervaror 19 Garverier; industri för reseffekter, handväskor, skodon od 19.1 Garverier Garverier

17 Garverier 19.2 Industri för reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m Industri för reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m Industri för reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m Skoindustri Skoindustri Skoindustri DD Trävaruindustri 20 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 20.1 Sågverk och hyvlerier; träimpregneringsverk Sågverk och hyvlerier; träimpregneringsverk Sågverk Hyvlerier Träimpregneringsverk 20.2 Industri för fanér och träbaserade skivor Industri för fanér och träbaserade skivor Industri för fanér, kryssfanér och lamellträ Spånskiveindustri Träfiberskiveindustri 20.3 Industri för trähus och byggnadssnickerier Industri för trähus och byggnadssnickerier Industri för monteringsfärdiga trähus Industri för byggnads- och inredningssnickerier 20.4 Träförpackningsindustri Träförpackningsindustri Träförpackningsindustri 20.5 Övrig trävaruindustri samt industri för varor av kork, halm, rotting o.d Övrig trävaruindustri Övrig trävaruindustri Industri för varor av kork, halm, rotting o.d Industri för varor av kork, halm, rotting o.d. DE Massa-, pappers- och pappersvaruindustri; förlag och grafisk industri 21 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 21.1 Massa-, pappers- och pappindustri Massaindustri Industri för mekanisk eller halvkemisk massa Sulfatmassaindustri Sulfitmassaindustri Pappers- och pappindustri Tidnings- och journalpappersindustri Annan tryckpappersindustri Kraftpappers- och kraftpappindustri Övrig pappers- och pappindustri 21.2 Industri för pappers- och pappvaror Industri för wellpapp och pappers- och pappförpackningar Wellpappindustri Övrig industri för pappers- och pappförpackningar Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper Industri för skrivpapper, kuvert o.d Industri för skrivpapper, kuvert o.d Tapetindustri Tapetindustri Industri för andra pappers- och pappvaror Industri för andra pappers- och pappvaror 22 Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri 22.1 Förlag Bokförlag Bokförlag Tidningsförlag Dagstidningsförlag Annonstidningsförlag Tidskriftsförlag

Konglomerat 00000 Konglomerat

Konglomerat 00000 Konglomerat B00 Konglomerat 00000 Konglomerat B01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill (Lantbruk och trädgård) 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill 011 Växtodling 0111 Odling av jordbruksväxter

Läs mer

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän. Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän. Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas Uppdraget En översiktlig kartläggning av elinstallatörerna (registrerade) och yrkesmän (ej

Läs mer

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter kön och bransch (5-siffrig SNI2007) efter region, Bransch och tid 2007 2008 2009 2010 06 Jönköpings

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter kön och bransch (5-siffrig SNI2007) efter region, Bransch och tid 2007 2008 2009 2010 06 Jönköpings Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter kön och bransch (5-siffrig SNI2007) efter region, Bransch och tid 2007 2008 2009 2010 06 Jönköpings län 01.110 odlare av spannmål (utom ris), baljväxter och

Läs mer

Antal arbetsställen november 2014 fördelat på näringsgren (SNI-kod) och storleksklass

Antal arbetsställen november 2014 fördelat på näringsgren (SNI-kod) och storleksklass Antal arbetsställen november 2014 fördelat på näringsgren (SNI-kod) och storleksklass SNI 00000 Okänd 7 171 626 44 7 841 01110 Odlare av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 8 927 655 84 18 5

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Struktur för Svensk näringsgrensindelning 2007

Struktur för Svensk näringsgrensindelning 2007 Struktur för Svensk näringsgrensindelning 2007 * = del av A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 01 JORDBRUK OCH JAKT SAMT SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL 01.1 Odling av ett- och tvååriga växter 01.11 Odling av

Läs mer

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(136) Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2004 AM0103 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007. 8 Nycklar

Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007. 8 Nycklar Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Nycklar 8 Nycklar Förändringarna mellan SNI 2002 och SNI 2007 presenteras i nycklar där man kan urskilja fyra typer av förhållanden: 1) 1 till 1: en näringsgren

Läs mer

Register: Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Register: Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) Register: Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) Kontaktperson: Louise Stener, tel:

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Inrikeshandelsstatistik Kontaktperson: Daniel Lennartsson, tel: 019-17 64 29, e-post:

Läs mer

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Inrikeshandelsstatistik Kontaktperson: Daniel Lennartsson, tel: 019-17 64 29, e-post:

Läs mer

Första tid 2000K3 Referenstid kvartal

Första tid 2000K3 Referenstid kvartal Register: Konjunkturstatistik över vakanser (KV) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Konjunkturstatistik över vakanser Kontaktperson: Fredrik Rahm, tel: 019-17 65 97,

Läs mer

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår Register: Industrins varuproduktion (IVP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Industrins varuproduktion (IVP) Kontaktperson: Caisa Bergman, tel: 019-17 64 46, e-post:

Läs mer

Näringsgrensindelningen 2008. A Jordbruk, skogsbruk och fiske. 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Näringsgrensindelningen 2008. A Jordbruk, skogsbruk och fiske. 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill Näringsgrensindelningen 2008 A Jordbruk, skogsbruk och fiske 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 011 Odling av ett- och tvååriga växter 012 Odling av fleråriga växter 013 Odling av plantskoleväxter

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Vinstmarginaler i företag ledda av kvinnor och män. PM om Företagarnas analys av vinstmarginaler i förhållande till vd:s kön aktat uppkommen kritik

Vinstmarginaler i företag ledda av kvinnor och män. PM om Företagarnas analys av vinstmarginaler i förhållande till vd:s kön aktat uppkommen kritik Vinstmarginaler i företag ledda av kvinnor och män PM om Företagarnas analys av vinstmarginaler i förhållande till vd:s kön aktat uppkommen kritik René Bongard och Henrik Sjöholm mars 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt AM 63 SM 1204 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2012 Short-term employment 3rd quarter of 2012 I korta drag Antalet anställda i privat sektor ökade Totalt antal anställda ökade med 0,9

Läs mer

Samordning av ledningssystem och Lean Production

Samordning av ledningssystem och Lean Production Swerea IVF-rapport 13002 Samordning av ledningssystem och Lean Production 203 telefonintervjuer med verkstadsindustrins miljöchefer 2013-04-22 Mats Zackrisson, Martin Kurdve Om Swerea IVF Swerea IVF är

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

Great Sweden Media AB ska bedriva följande verksamheter: Bilaga 04 - Komplett lista med branschkoder. Inramade verksamheter är samlade verksamheter.

Great Sweden Media AB ska bedriva följande verksamheter: Bilaga 04 - Komplett lista med branschkoder. Inramade verksamheter är samlade verksamheter. Sida: 1 Great Sweden Media AB ska bedriva följande verksamheter: Bilaga 04 - Komplett lista med branschkoder. Inramade verksamheter är samlade verksamheter. Branschkod Beskrivning JORDBRUK Odling, inköp

Läs mer

SNI-indelning. Sida 1

SNI-indelning. Sida 1 SNI 01.110 01.120 01.131 01.132 01.133 01.134 01.135 01.140 01.150 01.160 01.191 01.199 01.210 01.220 01.230 01.240 01.250 01.260 01.270 01.280 01.290 01.301 01.302 01.410 Bransch Odling av spannmål (utom

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN SNI 2007 Detaljgrupp (femsiffernivå)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN SNI 2007 Detaljgrupp (femsiffernivå) A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 02.200 Drivning 10.721 Knäckebrödstillverkning 01.110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 02.300 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Branschstrukturen Västerbottens län

Branschstrukturen Västerbottens län Branschstrukturen Västerbottens län Stor manlig överrepresentationen i byggindustrin och jord- och skogsbrukssektorn - Störst andel kvinnor finns inom hotell och restaurangbranschen samt parti- och detaljhandeln

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn FoU och innovationer i Sverige 2009 Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn Agenda 1. Bakgrund 2. FoU i Sverige 3. SCB:s undersökningar av FoU 4. Analys av statliga anslag till forskning och utveckling

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Den här rapporten bygger på en fast tabell där aktivitetsartutökad hämtats från SNI92 och SNI2002 2003-04-30.

Den här rapporten bygger på en fast tabell där aktivitetsartutökad hämtats från SNI92 och SNI2002 2003-04-30. Nyckel SNI - SNI sida 1 Den här rapporten bygger på en fast tabell där aktivitetsartutökad hämtats från SNI och SNI 2003-04-30. 01111 Spannmålsodling m.m. ([minst 67%]; även raps och rybs, ärtor, frövall

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

Utlandsägda företag 2005

Utlandsägda företag 2005 Utlandsägda företag 2005 Innehåll Sammanfattning... 2 Definition av utlandsägda företag... 3 Skillnader mellan olika statistikkällor... 4 Resultat från undersökningen... 5 Tabellförteckning... 13 Fakta

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT Utredare Karin Berntsson Telefon 036-10 57 40 E-post karin.berntsson@jonkoping.se Webbsida www.jonkoping.se/statistik Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2000 2012 Rapporten redovisar förändringar

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Kompletterad med branschspecifika kommentarer Uppdragsnummer 1178014000 Uppdrag Del av arbetet med att nå god status för alla vattenförekomster

Läs mer

Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1

Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1 Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag,

Läs mer

Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.

Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt. Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt. Innehåll Sid 2 SverigeDirekt.Ämnesområden - det offentliga Sveriges webbplatser sorterade efter ämnesområden. 2 Ett principförslag

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

AKU-statstik: deltidsarbetslösa

AKU-statstik: deltidsarbetslösa AKU-statstik: deltidsarbetslösa Redovisat i 100-tal År Deltidsarbetslösa (1-34 tim/v) Deltidsarbetande (1-34 tim/v) Samtliga anställda (1-97 tim/v) Män Tot Män Kvinnor Tot Män Kvinnor Tot Kvinnor År 2000

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

INLEDNING. Täckningsår: 1966-1996.

INLEDNING. Täckningsår: 1966-1996. INLEDNING TILL Meddelanden i samordningsfrågor / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1966-1996. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1966-1996. 1966-1982:3 med parallelltitelpåengelska:

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 2 Födda och döda samt

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Avdelning A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK

Avdelning A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 26 Avdelning A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 01 JORDBRUK, JAKT OCH SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL Aktivitets- och branschindelningen för 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill är samordnad med

Läs mer

SCB-rapportens innehåll.

SCB-rapportens innehåll. Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://web.telia.com/~u86119282/omr40zb.pdf) SCB har i november 2005 publicerat: Trender och prognoser 2005. Befolkningen, utbildningen,

Läs mer

Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge

Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge Rapport utarbetad i samverkan mellan regionförbunden i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län samt Arbetsförmedlingens analysavdelning, 2011-2012

Läs mer

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri Industrins nettoexportvärde per bransch översiktligt fördelad per län Nettoexport Mkr Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland Skogsbaserad industri 8 000 9 600 1 000 2 700 3

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Regionala Regionala räkenskaper EU-räkenskaper del IV Företagsinvesteringar i Stockholms län Stockholmsregionen 1998 2008 1998-2008 2000-2012 LS 1103-0497 ISBN: 978-91-85795-56-7 Förfrågningar: Cecilia

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 5 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

Läs mer

MARKNADSANALYS FÖR BYGGSEKTORN INDUSTRIFAKTA AB NOVEMBER

MARKNADSANALYS FÖR BYGGSEKTORN INDUSTRIFAKTA AB NOVEMBER STATSKONTORET MARKNADSANALYS FÖR BYGGSEKTORN INDUSTRIFAKTA AB NOVEMBER 2008 2 INNEHÅLL Metodik och källor... 3 1. Import av byggmaterial... 4 1.1 Import- och exportvärden per varugrupp 2002-2007... 5 1.2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken; SFS 2015:154 Utkom från trycket den 24 mars 2015 utfärdad den 12 mars

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Stina Åsling, tel: 019-17 62

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

S2005:003. Utlandsägda företag

S2005:003. Utlandsägda företag S2005:003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 3 Summary 5 Utlandsägda företag

Läs mer

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter.

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. Innehåll Sid 3 Om klassifikationssystemet för verksamheter. 4 Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem. Hur

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Annika Gustafsson tfn 016 544 23 08 annika.gustafsson@energimyndigheten.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Annika Gustafsson tfn 016 544 23 08 annika.gustafsson@energimyndigheten. EN 23 SM 1301 Industrins årliga energianvändning 2011 Slutliga uppgifter Energy use in manufacturing industry, 2011 Final data I korta drag Energianvändningen inom industrin minskar Under år 2011 minskade

Läs mer

(050206: Sid 3 kompletterad. Nya versioner av SNI+SSYK sid117-)

(050206: Sid 3 kompletterad. Nya versioner av SNI+SSYK sid117-) Sven Wimnell: sammanställning 041112 ändrad 050121: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen?

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen? Om undersökningen Syfte och användning Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den svenska industrin producerat

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Forskning och utveckling 2013

Forskning och utveckling 2013 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) Uppgifterna i avsnitt

Läs mer