39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201."

Transkript

1 Sven Wimnell : SNI Och antalet arbetsställen Inlagda i SW-klassifikationssystem. Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI, Svensk näringsgrens- indelning. Från SCBs Företagsregister Från område 106 på SWs hemsida. 12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN. November SNI 2002: Bransch. Från SCB på Internet SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg Näringsgrenarna i SNI 2007 fördelade på områdena i SW Klassifikationssystem för verksamheter. (100211)

2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI. Uppgifterna från SCBs Företagsregister 1999: Antal arbetsställen fördelat på näringsgren och storleksklass. Senast uppdaterad: Här fördelat på områden i Sven Wimnells klassifika-tionssystem. Uppgifterna gäller SNI-kod, näringsgren och antalet arbetsställen. 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv. O Arkiv Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning. O Folkbibliotek 1340 O Forsknings- och specialbib Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier. 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband. 105 Övergripande om forskning. 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter. 107 Övergripande filosofier om utbildning o d. 108 Övergripande samhällskunskap. Samhällsguiden. 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria. 11/19 Individernas inre verkligheter. 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d. 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d. 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik. 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d. 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d. 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 17 Individens moral och uppfattningar om moral. 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst. 2 Religiösa verksamheter o d 20 Övergripande religiösa verksamheter o d O Religiösa samfund Allmän religionsvetenskap 22/28 Kristna religioner 29 Icke kristna religioner o d

3 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 31 Statistik och demografi 32 Statsvetenskap 4 Sambandsforskningsverksamheter. 40 Systemvetenskap. Infostruktur Samband o samordning mellan olika verksamheter. 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik K Advokatbyråer m.m K Patentbyråer m.m. 294 L Åklagarväsendet 48 L Domstolar De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. L Stats- o kommunledande, lagstift o normerande organ Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) 36/39 Politiska krav och politiska planeringar: 36...om individernas kroppsliga förhållanden om utbildning o d om fysiska miljöer o ekonomiska verks om sociala miljöer, nöjen, sport o d O Politiska partier och organisationer Naturforsknings- och matematikverksamheter. 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap K Naturvetenskapl. FoU-institutioner Matematik 52 Astronomi, rymdforskning 53 Fysik o d 54 Kemi o d 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d 56 Paleontologi, arkeologi o d 57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 58 Botanik. 59 Zoologi

4 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks K Medicinska FoU-institutioner 782 L Myndigheter som adm hälso- o sjukvård 86 L Brandförsvaret 861 N Slutenvårdskliniker, sjukhem 909 N Hälso- och sjukvårdsmottagningar 5168 N Tandläkarmottagningar 3731 N Andra enheter f hälso- o sjukvård 6293 N Veterinärkliniker 813 O Begravningsbyråer m.m Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) K Tekniska FoU-institutioner 572 K Tvärvetenskapl FoU-inst med tyngdpunkt vid naturvetenskap o teknik 63 K Byggkonsultbyråer, tekniska konsultbyråer K Tekniska provnings-,analysföretag Biologisk produktion.jordbruk,skogsbruk,jakt, fiske od A 01 Jordbruk och serviceföretag till jordbruk A 02 Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk B 05 Fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag 1138 K Lantbruksvetenskapliga FoU-institutioner 60 L Myndigheter som adm jordbruk,skogsbruk,fiske Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering, restauranger. H Restauranger H Barer och pubar 60 H Personalmatsalar 483 H Cateringföretag för 19 H Centralkök för sjukhus 7 H Centralkök för skolor, omsorgs- o a inst. 138 H Övriga cateringföretag Organisation av boende, personalrum o d, hotell. H Hotell med restaurang utom konferensanläggn.1400 H Konferensanläggningar 321 H Hotell utan restaurang 531 H Vandrarhem m.m. 218 H Campingplatser m.m. 452 H Stugbyar m.m. 334 N Servicehus, servicelägenheter, ålderdomshem 2519 N Gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda 2659 N Hem för vård eller boende 903 N Flyktingförläggningar 50 N Inackorderingshem 137 N Hemtjänst, dagcentraler El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. E 40 El-, gas- och värmeverk 2316 E 41 Vattenverk 667 O 90 Reningsverk,avfallsanläggn.,renhållningsverk 1633 K Företag f bevakning o säkerhetstjänst, detektivbyråer 688 K Skorstensfejare 392

5 645 Användning av inventarier o d. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d). O Frisörsalonger O Skönhetssalonger 1226 O Inrättningar för kroppsvård 2887 O Övriga serviceföretag Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm. K70 Fastighetsbolag, fastighetsförvalt Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. K Städföretag 4611 K Sanerings- desinfektionsföretag 490 O Industri- o institutionstvätterier 183 O Konsumenttvätterier Personvård: barn, hemsjukvård, allmänt hushållsarbete. P Förvärvsarbete i hushåll 4 65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning K 72 Datakonsulter, dataservicebyråer även 66-68: K Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 486 K Kontorsservice- och översättnings byråer Opolitisk offentlig civil förvaltning. L Inspekterande, kontroll o tillståndsgivande myndigheter 225 L Stödmyndigheter till offentlig förvaltning 135 L Myndigheter som handlägger utrikesärenden 9 Q Internat organisationer, utländska ambassader o.d Militära verksamheter L Militära operativa ledningsmyndigheter 15 L Armén 88 L Marinen 13 L Flygvapnet 12 L Centrala militära myndigheter 69 L Civila försvaret och frivilligförsvaret Handelsverksamheter. G 50 Handel m o serv.verkst f motorfordon; bensinstationer Del. Serv.verkst. till 689. G Handel med lastbilar, bussar och specialbilar 323 G Handel med personbilar 3540 G Handel m husvagnar,husbilar 239 G Partih m reservd o tillbeh 865 G Detaljh m reservd o tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar 957 G Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder 634.Del. Reparationer till 689. G Bensinstationer 2826 G 51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon G 52 Detaljh, reparation hushålls- o personliga artiklar Del. Reparationer till 681. K 71 Uthyrningsfirmor Telekommunikationsverksamheter. I Nätdriftsstationer 1821 I Radiostationer 69 I Kabel-TV-företag 72

6 655 Förlagsverksamheter o d. DE Bokförlag DE Dagstidningsförlag 616 DE Annonstidningsförlag 152 DE Tidskriftsförlag 757 DE Fonogramutgivare DE Andra förlag Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. I 60 Landtransportföretag I 61 Rederier 816 I 62 Flygbolag 294 I 63 Serviceföretag t transport; resebyrå o transportförmedling 5442 I Posten 1398 I Budbils-, kurir-,andra postföretag 365 K Förpackningsfirmor Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter. J 65 Banker och andra kreditinstitut 4518 J 66 Försäkringsbolag 946 J 67 Serviceföretag till finansiell verks.2341 K Bokföringsbyråer, revisionsbyråer m.m K Holdingbolag 649 K Inkasso- o kreditkontrollbyråer 196 L Skatteförvaltningen o kronofogdemyndigheter 246 L Försäkringskassorna Allm.företagsekonomi,Arbetsförmedling o-marknad K Konsultbyråer avs företags organisation, information m.m K Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag 595 K Div övr företagsservicefirmor 2959 L Myndigheter som adm arbetsmarknadsprogram 162 L Myndigheter som adm andra näringslivsprogram 33 O Branschorganisationer 749 O Arbetsgivarorganisationer 185 O Yrkesorganisationer 202 O Arbetstagarorganisationer Marknadsförings- och reklamverksamheter od. K Marknads- o opinionsun K Reklambyråer 7953 K Annonsförmedlingsbyråer 505 K Direktreklamföretag 411 K Övr. marknadsföringsföretag 1360 K Mäss-, kongress- och dagkonferensarrangörer /68 Tillverkning av varor. 66 Tillverkning av kemivaror o d 661 Kemikalier. DG 24 Kemisk industri 930. Del om kemikalieindustri. 662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen. DF 23 Ind f stenkolsprod, raff, petroleumprod o kärnbränsle 59. Del om kärnbränsle. 663 Drycker, njutningsmedel. DA 15 Livsmedels- och dryckesvaruindustri Del om drycker. DA 16 Tobaksindustri Livsmedel. DA 15 Livsmedels- och dryckesvaruindustri Drycker till 663.

7 665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax. DF 23 Ind f stenkolsprodukter, raff, petroleumprod o kärnbränsle 59. Kärnbränsle till Glas och porslin, lergods, cement, betong. DI 26 Jord- och stenvaruind Färger. DG 24 Kemisk industri 930. Del om färgindustri Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar. DG 24 Kemisk industri 930. Delar om läkemedelsindustri och tvättmedels-och toalettmedelsindustri mm 669 Metaller od DJ 27 Stål- och metallverk Tillverkning av bearbetningsvaror o d 671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror. DJ 28 Industri f metallvaror utom maskiner o apparater Del om ädelvaror. G Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 145. Rep av ur till Enkla metallvaror av järn o stål Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn. DJ 28 Industri f metallvaror utom maskiner o apparater Utom ädelvaror. 674 Trävaror. DD 20 Ind f trä o varor av trä, kork, rotting, ej möbler Läder och skinn. DC 19 Garverier; ind f reseffekter, handväskor, skodon o.d Reseffekter etc till Pappersmassa, papper och pappersvaror. DE 21 Massa-, pappers-.pappersvaruind Garn, tråd, textilier. DB 17 Textilindustri Plast- och gummivaror. DH 25 Gummi- och plastvaruindustri Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror CA 10 Kolgruvor och torvindustri 146 CA 11 Ind för utv av råpetroleum o naturgas inkl serviceföret 20 CB 13 Metallmalmsgruvor 45 CB 14 Annan industri för mineralutvinning 631 DN 37 Återvinningsindustri Tillverkning av komplexvaror 681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik. 6DE Företag för reproduktion av ljudinspelningar 43 DE Företag för reproduktion av videoinspelningar 34 DE Företag f reproduktion av data o datorprogram 60 DL 30 Industri kontorsmaskiner,datorer 441 DL 32 Teleproduktindustri 647 DL 33 Ind f precisions-, medicinska o optiska instr; ur 2 098

8 G 52 Detaljh, reparation hushålls- o personliga artiklar Del. Handel till 653. G Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 145 Rep av guldsmedsvaror till 671. G Andra rep.verkst f hushållsartiklar o personl art 957 K Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 486 K Fotolaboratorier 368. Del. Även till Maskiner. DK 29 Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning Maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet o för el od DL 31 Annan elektroindustri G Reparationsverkstäder för elektriska hushålls- artiklar Möbler o d. DN 36 Möbelindustri; annan tillverkningsindustri Del. Annan industri till Skor,lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar. DC 19 Garverier; ind f reseffekter, handväskor, skodon o.d Del. Garverier o d till 675. G Skomakerier, klackbarer m.m Grafiska produkter, bokbindning o d. DE 22 Förlag; grafisk och annan reproduktionsindu- stri Förlag till 655. DE Dagstidningstryckerier 42 DE Tidskriftstryckerier 143 DE Boktryckerier,övr.tryckerier DE Bokbinderier o industri för trycksaksbehandling 253 DE Ind för sättning o annan framst av tryckoriginal 502 DE Annan grafisk industri Beklädnadsartiklar. DB 18 Beklädnadsind; pälsind Dekorationsartiklar, leksaker o d. DN 36 Möbelindustri; annan tillverkningsindustri Del. Möbler till Transportmedel. DM 34 Industri för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar 707 DM 35 Annan transportmedelsind G Bilserviceverkstäder, ej specialiserade 7753 G Bilplåt- och billackeringsverkstäder 1335 G Bilel-,bilelektronikverkstäder 307 G Däckserviceverkstäder 962 G Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder 634.Del. Handel till 653. G 50 Handel m o serv.verkst f motorfordon; bensinstationer Del. Handel till Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar F 45 Byggindustri F Entreprenörer för rivning av hus o markarbeten 6356 F Entreprenörer för markundersökning 35

9 F Husbyggnadsentreprenörer F Entreprenörer för andra byggnadsverk 414 F Byggnadsplåtslagerier 2401 F Övriga entreprenörer för takarbeten 330 F Väg- o markanläggningsentreprenörer 1360 F Vattenbyggnadsentreprenörer 134 F Andra bygg- och anläggningsentreprenörer 3046 F Elinstallationsfirmor 7697 F Isoleringsfirmor 337 F Rörfirmor 4422 F Ventilationsfirmor 1535 F Kyl- och frysinstallationsfirmor 294 F Övriga VVS-firmor 102 F Andra bygginstallationsfirmor 121 F Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 401 F Firmor för byggnads- och snickeriarbeten 2739 F Golv- och väggbeläggningsfirmor 2175 F Målerier 4972 F Glasmästerier 926 F Andra firmor för slutbehandling av byggnader 67 F Uthyrningsfirmor f bygg- o anläggn.maskin m förare Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 70 Allmänt om konst o kultur. 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer L Myndigheter som adm infrastruktur-program Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur K Arkitektkontor Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning O Museer och kulturminnesinst Konsthantverk,formgivning av bruksföremål.inredning K Andra formgivare /77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafik, tecken.77 Fotografi O Artister och producenter av konstnärliga etc alster 6597 K Byråer för grafisk formgivning och service 2552 K Porträttfotoateljéer 797 K Reklamfotoateljéer 824 K Press- och övriga fotografer 1136 K Fotolaboratorier 368. Del även Musik ( konserter o d 792) 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.sport Seder och bruk.

10 Film, radio, TV, offentliga fester mm. O Film-o videoproduktionsbol.1620 O Film- o videodistributionsbolag 111 O Biografer 311 O Radio- och TV-bolag 572 O Nöjesparker 120 O Dans-o andra nöjesarran. 568 O Botaniska trädgårdar, djurparker o naturreservat Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. O Teater o konserthusföretag o.d Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. O Diverse övriga arrangörer av rekreations- verksamhet Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips etc. O Spel- och vadhållningsföretag inkl ombud Sociala miljöer och sociala verksamheter Sociologi. Socialvård. Kriminologi. L Myndigheter som adm social verksamhet 302 L Myndigheter som adm kultur,miljö,boende m.m. 267 L Myndigheter som handlägger biståndsverks. 30 N Socialkontor 925 N Humanitära hjälporganisatio /7956 Sociala miljöer o verks. i olika fysiska miljöer L Kriminalvårdsanstalter 150 L Polisen Undervisning o d. K Samhällsvetenskapliga FoU-institutioner 121 K Humanistiska FoU-institutioner 150 K Tvärvetensk FoU-inst m tyngdpunkt sam.vet o humaniora 23 L Myndigheter som adm grundskola o gymnasie- skola 220 L Myndigheter som adm högskola och forskning 68 M 80 Utbildningsväsendet N Förskolor 9818 N Fritidshem,familjedaghem od Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d O Andra intresseorganisationer /799 Sport, idrott o d. O Skidsportanläggningar 61 O Golfbanor, golfklubbar 491 O Motorbanor 12 O Trav- och galoppbanor 110 O Sporthallar,idrottsplatser o andra sportanläggningar 1724 O Idrottsföreningar och professionella idrottare 3765 O Tävlingsstall 2324 O Sportskolor, båtklubbar m.m 464 O Sportarrangörer 171 O Sportadministratörer 499 O Ridskolor och uthyrningsstall 954 O Förvaltare av sportfiskevatten 122

11 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 9 Saklitterära verks.allmän geografi o historia. Biografi. 80 Språk. Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/ Litteraturvetenskap, litteraturhistoria. 812/819 motsvarar 82/89. 82/89 Skönlitteratur på olika språk 82 Engelsk skönlitteratur o d. 83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 84 Fransk skönlitteratur o d 85 Italiensk skönlitteratur o d 86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d 87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d 88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d 89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen L Informationsverk 48 O Nyhets- och bildbyråer Allmän geografi, reseskildringar.913/919 motsvarar 93/ Biografiska verksamheter, släkthistoria o d 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa 95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika 98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika 99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN. November SNI 2002: Bransch. Från SCB på Internet Avdelning A Jordbruk, jakt och skogsbruk 01 Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk 01.1 Växtodlare Jordbruksväxtodlare Spannmålsodlare m.fl Vallodlare Potatisodlare Sockerbetsodlare Odlare av jordbruksväxter, blandat Odlare av växter, blandat, mest jordbruksväxter Övriga odlare av jordbruksväxter Odlare av köks-, prydnads- och plantskoleväxter Odlare av köksväxter på friland Odlare av plantskoleväxter m.m. på friland Odlare av köksväxter i växthus Odlare av prydnadsväxter i växthus Odlare av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat Odlare av växter, blandat, mest köks -, prydnads- och plantskoleväxter Svampodlare m.fl Frukt- och bärodlare m.fl Frukt- och bärodlare Odlare av växter, blandat, mest frukt och bär Kryddväxtodlare m.fl.; bärplockare 01.2 Djurskötselföretag Nötkreatursföretag Mjölkproducenter Nötköttsproducenter Producenter av mjölk och nötkött, blandat Husdjursföretag, blandad drift, mest nötkreatur Uppfödare av får, getter, hästar och åsnor Fåruppfödare Getuppfödare Uppfödare av får och getter, blandat Husdjursföretag, blandad drift, mest får och getter Stuterier och andra hästuppfödare m.fl Svinuppfödare Smågrisuppfödare Slaktsvinsuppfödare Uppfödare av smågrisar och slaktsvin, blandat Husdjursföretag, blandad drift, mest svin Fjäderfäföretag Äggproducenter Slaktkycklingsuppfödare Fjäderfäföretag, blandad drift Husdjursföretag, blandad drift, mest fjäderfä Övriga fjäderfäföretag Andra djurskötselföretag Renskötare Pälsdjursuppfödare Bi-, mask- och andra smådjursuppfödare Uppfödare av sällskapsdjur Andra djuruppfödare 01.3 Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) Blandat jordbruk, mest växtodling Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel 01.4 Serviceföretag till jordbruk utom veterinärer Serviceföretag till växtodling

13 Serviceföretag till växtodling Serviceföretag till djurskötsel utom veterinärer Serviceföretag till djurskötsel utom veterinärer 01.5 Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag 01.9 Småbruk Småbruk Småbruk 02 Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk 02.0 Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk Skogsbruksföretag Skogsägare;producenter av skog på rot, leveransvirke mm Skogsvårdsföretag Avverkningsföretag Skogsfröplantager och skogsplantskolor Övriga skogsbruksföretag Serviceföretag till skogsbruk Virkesmätningsföreningar Övriga serviceföretag till skogsbruk Avdelning B Fiske 05 Fiskare, vattenbrukare inkl. serviceföretag 05.0 Fiskare, vattenbrukare inkl. serviceföretag Fiskare Trålfiskare, i saltvatten Övriga saltvattensfiskare Sötvattensfiskare Vattenbrukare Matfiskodlare Sättfiskodlare Kräftdjursodlare Blötdjursodlare Vattenväxtodlare Avdelning C Gruvor och mineralutvinningsindustri CA Gruvor och annan utvinningsindustri för energimineral 10 Kolgruvor och torvindustri 10.1 Stenkolsgruvor Stenkolsgruvor Stenkolsgruvor 10.2 Brunkolsgruvor Brunkolsgruvor Brunkolsgruvor 10.3 Torvindustri Torvindustri Torvindustri, för jordförbättringsändamål Torvindustri, för energiändamål 11 Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas inkl. serviceföretag 11.1 Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas 11.2 Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning 12 Uran- och toriumgruvor 12.0 Uran- och toriumgruvor Uran- och toriumgruvor Uran- och toriumgruvor CB Malmgruvor och annan utvinningsindustri för icke-energimineral 13 Metallmalmsgruvor 13.1 Järnmalmsgruvor Järnmalmsgruvor Järnmalmsgruvor

14 13.2 Andra metallmalmsgruvor Andra metallmalmsgruvor Andra metallmalmsgruvor 14 Annan industri för mineralutvinning 14.1 Stenbrott Byggnads- och prydnadsstensbrott Byggnads- och prydnadsstensbrott Kalk- och gipsstensbrott, dolomitbrott Kalk- och gipsstensbrott, dolomitbrott Skifferbrott Skifferbrott 14.2 Sand-, grus-, berg- och lertäkter Sand-, grus- och bergtäkter Sand-, grus- och bergtäkter Lertäkter Lertäkter 14.3 Brott för kemiska mineral Brott för kemiska mineral Brott för kemiska mineral 14.4 Industri för saltutvinning Industri för saltutvinning Industri för saltutvinning 14.5 Övrig gruv- och utvinningsindustri Övrig gruv- och utvinningsindustri Övrig gruv- och utvinningsindustri Avdelning D Tillverkningsindustri DA Livsmedels-, dryckesvaru- och tobakindustri 15 Livsmedels- och dryckesvaruindusti 15.1 Slakterier och köttvaruindustri Kreatursslakterier, köttstyckerier Kreatursslakterier Köttstyckerier Fjäderfäslakterier Fjäderfäslakterier Charkuterier och annan industri för köttvaror Charkuterier och annan industri för köttvaror 15.2 Fiskberedningsindustri Fiskberedningsindustri Fiskberedningsindustri 15.3 Frukt-, bär- och grönsaksindustri Potatisindustri Potatisindustri Juice- och saftindustri Juice- och saftindustri Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri 15.4 Olje- och fettvaruindustri Industri för råa oljor och fetter Industri för råa oljor och fetter Industri för raffinerade oljor och fetter Industri för raffinerade oljor och fetter Matfettsindustri Matfettsindustri 15.5 Mejerier och glassindustri Mejerier Ostindustri Annan mejerivaruindustri Glassindustri Glassindustri 15.6 Kvarnprodukt- och stärkelseindustri Kvarnproduktindustri Kvarnar Industri för frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter Stärkelseindustri

15 Stärkelseindustri 15.7 Industri för beredda djurfoder Industri för beredda fodermedel Industri för beredda fodermedel Industri för mat till sällskapsdjur Industri för mat till sällskapsdjur 15.8 Övrig livsmedelsindustri Bagerier Bagerier Knäckebröds- och kexindustri Knäckebrödsindustri Industri för kex och konserverade bakverk Sockerindustri Sockerindustri Choklad- och konfektindustri Sockerkonfektyrindustri Choklad- och chokladkonfektyrindustri Industri för pastaprodukter Industri för pastaprodukter Kaffe- och teindustri Kaffe- och teindustri Industri för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel Industri för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel Industri för homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat Industri för homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat Annan livsmedelsindustri Annan livsmedelsindustri 15.9 Dryckesvaruindustri Spritdrycksindustri Spritdrycksindustri Råspritsbrännerier Råspritsbrännerier Vinindustri Vinindustri Cider- och annan fruktvinindustri Cider- och annan fruktvinindustri Industri för andra icke-destillerade jästa drycker Industri för andra icke-destillerade jästa drycker Ölbryggerier Mälterier Mälterier Mineralvatten- och läskedrycksindustri Mineralvatten- och läskedrycksindustri 16 Tobaksindustri 16.0 Tobaksindustri Tobaksindustri Tobaksindustri DB Textil- och beklädnadsvaruindustri 17 Textilindustri 17.1 Garnindustri Bomullsgarnindustri o.d Bomullsgarnindustri o.d Kardgarnsindustri o.d Kardgarnsindustri o.d Kamgarnsindustri o.d Kamgarnsindustri o.d Lin- och jutegarnsindustri o.d Lin- och jutegarnsindustri o.d Industri för silkegarn Industri för silkegarn Sytrådsindustri Sytrådsindustri Annan garnindustri

16 Annan garnindustri 17.2 Väverier Bomullsväverier Bomullsväverier Kardgarnsväverier o.d Kardgarnsväverier o.d Kamgarnsväverier o.d Kamgarnsväverier o.d Sidenväverier o.d Sidenväverier o.d Andra väverier Andra väverier 17.3 Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk 17.4 Textilsömnadsindustri Textilsömnadsindustri Gardinindustri Sängkläders- och linnevaruindustri Industri för presenningar, tält, segel o.d Annan textilieindustri Mattindustri Mattindustri Tågvirkes- och bindgarnsindustri Tågvirkes- och bindgarnsindustri Industri för bondad duk Industri för bondad duk Övrig textilieindustri Industri för band och snörmakerier Diverse övrig textilieindustri 17.6 Trikåväverier Trikåväverier Trikåväverier 17.7 Trikåvaruindustri Strumpindustri Strumpindustri Tröjindustri Tröjindustri 18 Beklädnadsindustri 18.1 Läderbeklädnadsindustri Läderbeklädnadsindustri Läderbeklädnadsindustri 18.2 Iindustri för andra kläder och tillbehör Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder Industri för andra gång- och ytterkläder Industri för andra gång- och ytterkläder för män och pojkar Industri för andra gång- och ytterkläder för kvinnor och flickor Industri för underkläder, skjortor och blusar Industri för skjortor och underkläder för män och pojkar Industri för blusar och skjortor för kvinnor och flickor Industri för gördlar, bysthållare, korsetter o.d Industri för andra underkläder för kvinnor och flickor Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör 18.3 Pälsindustri Pälsindustri Pälsindustri DC Industri för läder och lädervaror 19 Garverier; industri för reseffekter, handväskor, skodon od 19.1 Garverier Garverier

17 Garverier 19.2 Industri för reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m Industri för reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m Industri för reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m Skoindustri Skoindustri Skoindustri DD Trävaruindustri 20 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 20.1 Sågverk och hyvlerier; träimpregneringsverk Sågverk och hyvlerier; träimpregneringsverk Sågverk Hyvlerier Träimpregneringsverk 20.2 Industri för fanér och träbaserade skivor Industri för fanér och träbaserade skivor Industri för fanér, kryssfanér och lamellträ Spånskiveindustri Träfiberskiveindustri 20.3 Industri för trähus och byggnadssnickerier Industri för trähus och byggnadssnickerier Industri för monteringsfärdiga trähus Industri för byggnads- och inredningssnickerier 20.4 Träförpackningsindustri Träförpackningsindustri Träförpackningsindustri 20.5 Övrig trävaruindustri samt industri för varor av kork, halm, rotting o.d Övrig trävaruindustri Övrig trävaruindustri Industri för varor av kork, halm, rotting o.d Industri för varor av kork, halm, rotting o.d. DE Massa-, pappers- och pappersvaruindustri; förlag och grafisk industri 21 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 21.1 Massa-, pappers- och pappindustri Massaindustri Industri för mekanisk eller halvkemisk massa Sulfatmassaindustri Sulfitmassaindustri Pappers- och pappindustri Tidnings- och journalpappersindustri Annan tryckpappersindustri Kraftpappers- och kraftpappindustri Övrig pappers- och pappindustri 21.2 Industri för pappers- och pappvaror Industri för wellpapp och pappers- och pappförpackningar Wellpappindustri Övrig industri för pappers- och pappförpackningar Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper Industri för skrivpapper, kuvert o.d Industri för skrivpapper, kuvert o.d Tapetindustri Tapetindustri Industri för andra pappers- och pappvaror Industri för andra pappers- och pappvaror 22 Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri 22.1 Förlag Bokförlag Bokförlag Tidningsförlag Dagstidningsförlag Annonstidningsförlag Tidskriftsförlag

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår Register: Industrins varuproduktion (IVP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Industrins varuproduktion (IVP) Kontaktperson: Caisa Bergman, tel: 019-17 64 46, e-post:

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Nå rätt befattningshavare och företag vi hjälper dig att hitta din målgrupp Varsågod, här är Paradguiden för 2014 ditt verktyg för att hitta nya kunder. Parad är vårt

Läs mer

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. http://wimnell.com/omr36-39x.pdf

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. http://wimnell.com/omr36-39x.pdf Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. http://wimnell.com/omr36-39x.pdf Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. http://wimnell.com/omr36-39x.pdf Innehåll: 7 Sven Wimnells hemsida. 7 Klassifikationssystem

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 2010 Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 25 jan Lastbilschaufför 53 Västernorrland Kör in i stillastående lastbil 49410 VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 28 jan Rekonditionerare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 1998:899 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09 SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09 SNI2007 Uppslagstext SNI2007 Uppslagstext sid 1 52290 3 parts logistik, transport 2015-01-09 sid 2 4 h föreningar 2015-01-09 sid 3 47713 47712 47772

Läs mer

Branschstruktur och definitioner

Branschstruktur och definitioner Branschstruktur och definitioner Industry Supersector Sector Subsector Definition 0001 Olja och gas 0500 Olja och gas 0530 Olje- och gasproducenter 0533 Prospektering och produktion Företag som arbetar

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar 2005

Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(71) Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar 2005 TK 1006 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

MMS SPOTKLASSIFICERING

MMS SPOTKLASSIFICERING MMS SPOTKLASSIFICERING Produktklass 1 Produktklass 2 Produktklass 3 10 LIVSMEDEL 1010 Mat 1011 Dryck 1012 Godis 1013 Tobak 101010 Mjukt & hårt bröd 101011 Kex; kakor; bullar; konditorivaror 101012 Bak

Läs mer

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter Energi- Energi-och koldioxidintensiteter för för 319 319 varor varor och och tjänster RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide.

Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide. Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide. (http://wimnell.com/omr40m.pdf) Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305 Innehåll:

Läs mer

sjukfrånvaro och sjuknärvaro Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär,

sjukfrånvaro och sjuknärvaro Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 2005:1 Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, sjukfrånvaro och sjuknärvaro I N F O R M A T I O N OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50 Orrefors 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 250 02 Antal födda 5 07 Döda 8 Födelsenetto -3 200 Inflyttade 79 0-19 år 20 150 20-44 47 45-64 11 100 65-w 1 Utflyttade

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2003

Hushållens utgifter (HUT) 2003 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 i bruk fr.o.m. 30.6.2010 30.6.2010 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2

Läs mer

Soliditet firar årets diamantföretag

Soliditet firar årets diamantföretag Soliditet firar årets diamantföretag Ratingfördelning i procent på samtliga Sveriges 934 522 aktiva företag 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3,13 Högsta kreditvärdighet AAA 18,34 god kreditvärdighet AA 50,27 Kreditvärdig

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 1(16) Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 2(16) INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 3 Leverans av uppgifter... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Ifyllande av blankettuppgifter...

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne RAPPORT Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 4 1 INLEDNING 6 2 VAD ÄR STRUKTUROMVANDLING? 7 3 PRODUKTIVITETENS

Läs mer