Tillväxt i Lidköping Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren och benchmarking med Grupp24 och Hela landet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet"

Transkript

1 Tillväxt i Lidköping Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Martin Ström Robin Svensén

2 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Inledning sid. 4 Del 1. Lönesummeutveckling sid. 5 Tillväxt i total lönesumma sid. 6 Tillväxt i olika branscher sid. 8 Kommentarer avseende olika branschers tillväxt och storlek Reflektioner Del 2. Företagsutveckling sid. 26 Antal företag, arbetsställen och nyaktiverade företag per tusen invånare i åldern år Kommentarer avseende utvecklingen av antal företag, arbetsställen och nyaktiverade företag Del 3. Bilagor sid. 32 Bilaga 1. Branscher och SNI2007 Bilaga 2. Förändrade statusregler för registrering i företagsregistret 2

3 Sammanfattning av rapporten Tillväxten i total lönesumma i Lidköping och Hela landet ökade under Grupp 24s tillväxt låg åter på mer normala nivåer efter att under 2013 ha haft en topp på över 9% tillväxt. Utvecklingen visar tydligt att det råder högkonjunktur och att inflationen ligger på historiskt låga nivåer Samtliga aggregerade sektorer ( Städer ) växer i Lidköping. Särskilt starkt utvecklades Besöks- och handelsstaden medan Tjänstestaden går svagast. Variationen inom Industristaden i Lidköping är stor, med å ena sidan en kraftigt växande lönesumma i Transportmedelsindustri och å andra sidan Grafisk industri och Kemisk industri med en stor negativ utveckling av reallönesumman. Liksom föregående år är den sammantagna tillväxten lägre i Lidköping än i Grupp 24 och Hela landet och mätt som ackumulerad tillväxt sedan 1996 ligger Lidköping en bit efter. På längre sikt (senaste 4 åren) fortsätter Tjänstestaden och Vård & skola och Handels- och besöksstaden i Lidköping att ta andelar av den totala lönesumman medan Industristaden och Transportstaden förlorar andelar. Statistiken antyder att omvandlingen av svensk industri till en mer tjänsteberoende och tjänstorienterad näring fortsätter, såväl i Lidköping som i Grupp 24 och Hela landet. Lidköping har fler företag per invånare än Grupp 24 och färre än riksgenomsnittet. Inte mycket har hänt sedan föregående år när det gäller antal företag, arbetsställen och nyaktiva företag per invånare vare sig i Lidköping, Grupp 24 eller Hela landet. 3

4 Inledning Tyréns AB har i många år haft uppdraget att analysera tillväxten i Lidköping jämfört med hela landet och en grupp om 24 kommuner. Tillväxten indikeras genom uppföljning av lönesummans utveckling i olika branscher i Lidköping jämfört med hela landet och gruppen om 24 kommuner. Därtill följs utvecklingen av antal företag och arbetsställen upp. Denna rapport avser utvecklingen till och med 2014 och är en uppföljning av tidigare års rapporter. Gruppen om 24 kommuner (kallad Grupp 24) är följande : Alingsås Motala Enköping Nyköping Falkenberg Nässjö Hässleholm Oskarshamn Karlshamn Trelleborg Karlskoga Uddevalla Karlskrona Varberg Katrineholm Vänersborg Kristianstad Värnamo Kristinehamn Västervik Köping Ystad Landskrona Ängelholm I Del 1 redovisas tillväxten i total lönesumma, tillväxten i olika branscher samt branschernas andel av total lönesumma år Avslutningsvis så jämförs i indexerade diagram med år 1996 som basår utvecklingen i övergripande branschgrupper benämnda Industristaden, Transportstaden, Handelsoch besöksstaden, Tjänstestaden samt Vård, omsorg och skola. I Del 2 redovisas utvecklingen av antal företag och arbetsställen i Lidköping, Grupp 24 och Hela landet. Utvecklingen kommenteras löpande. 4

5 Lönesummeutveckling

6 Real tillväxt Den reala tillväxten efter finanskrisen 2009 har varit relativt låg i Sverige ökade dock tillväxten i Hela landet från 2,7 till 3,8% Även Lidköping uppvisar ökad tillväxt. Det senaste året ökade lönesumman från 1,3 till 2,9 % efter att ha minskat svagt tre år i följd. Grupp 24 uppvisade förra året en mycket stark tillväxt var tillväxten åter på mer normal nivå. Procent 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Real tillväxt i total lönesumma (år jämfört med föregående år) 1,0 0, Hela landet Grupp 24 Lidköping 6

7 Tillväxt i olika branscher

8 Tillväxt i olika branscher: Lidköping LIDKÖPING tillväxt (%) tillväxt (%) tillväxt (%) tillväxt (%) tillväxt (SNI 2007) (%) tillväxt (SNI 2007) (%) tillväxt (SNI 2007) (%) Andel av total lönesumma 2000 (%) (SNI 2007) Andel av total lönesumma 2005 (%) (SNI 2007) Andel av total lönesumma 2010 (%) (SNI 2007) Andel av total lönesumma 2014 (%) (SNI 2007) INDUSTRISTADEN Transportmedelsindustri 9,0 5,6 2,5-10,2-23,0 19,8 28,5 2,2 2,1 0,9 0,9 Livsmedelsindustri 0,8 10,8 3,3 0,2-2,0-0,3-0,5 7,5 7,0 7,0 6,4 Industri för el och teleprodukter 0,1 5,7-14,8-8,0 3,6-19,3-7,5 0,3 0,2 5,3 3,7 Grafisk industri -1,5 1,7-2,7 0,1 7,3 5,5-14,8 1,3 0,9 1,0 0,9 Maskinindustri -0,7 3,7 2,7-2,8-0,9-11,3 2,8 12,1 10,7 4,0 3,6 Plastvaruindustri -3,4 2,2 0,3-1,7 10,1-3,7-2,3 2,9 2,7 2,4 2,2 Kemisk industri 53,8-37,8 11,0 23,5 2,9 14,4-14,9 0,0 0,1 0,1 0,1 Trä och porslinsindustri -5,4-3,6-2,4 3,3 2,4 0,1 8,2 3,7 3,5 1,8 1,9 Övrig tillverkningsindustri -4,1 5,1 5,2 11,9 6,2-2,9 6,4 1,3 0,5 0,6 0,7 Jordbruk och fisk 2,0-4,4 0,4 10,3 3,7 9,2 0,6 1,0 0,8 0,8 0,9 Byggverksamhet -4,7 4,9 7,1 4,7 4,2-4,6 5,3 5,9 6,5 7,6 7,8 Summa -1,4 3,7 2,5-0,1 1,8-5,3 1,1 38,2 35,0 31,4 29,3 TRANSPORTSTADEN Partihandel 1,6 3,1 3,1 0,5-3,1-0,9 2,7 4,3 4,6 4,8 4,4 Resor och transporter -3,5 7,5 3,6 1,3-4,9 3,5 3,4 3,7 3,8 3,6 3,5 Handel och service av motorfordon -4,2 6,2 2,9 5,1 2,8 0,9 6,5 1,9 2,1 1,6 1,7 Telekom, nätoperatörer och post -1,6-0,6-3,4-4,1-2,9-1,1-14,0 1,1 0,8 0,6 0,5 Energi och VA -3,5 5,3 6,7 6,1 13,0-7,1 4,2 0,5 0,6 0,8 0,8 Summa -1,5 4,6 3,0 1,6-1,7 0,3 2,7 11,4 11,9 11,5 10,9 HANDELS- OCH BESÖKSSTADEN Hotell och restaurang 0,2 6,3 2,0-0,6-12,9 3,9 7,2 1,1 1,1 2,3 2,0 Detaljhandel -0,8 4,8 5,2 7,1 8,8-0,7 8,1 3,7 4,0 4,5 5,0 Intresseorganisationer 2,3 5,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 0,0 - Rekreation, kultur och sport -0,7 2,1 3,9 8,1 3,7 12,1 4,3 0,7 0,8 0,7 0,8 Annan serviceverksamhet -1,5 5,2 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 Summa -0,2 4,9 4,0 5,0 1,9 1,7 7,5 6,9 7,5 7,5 7,8 TJÄNSTESTADEN Datakonsulter 7,6 30,5 7,8 1,6-4,5-9,5 18,0 0,9 0,8 1,0 1,0 Forskning och utveckling 10,2-1,1-14,5-46,6-67,4-40,8-6,4 0,3 0,7 0,1 0,0 Finansiella tjänster -3,8 2,9 0,3 1,1-0,8-2,0 8,4 1,7 1,4 1,3 1,3 Fastighetsförvaltning -0,7 2,0 5,6 4,6 0,7 9,9-1,3 1,0 1,3 1,4 1,4 Offentlig förvaltning 1,7 2,8 2,4 1,9 2,0 4,3 0,1 6,8 6,8 6,2 6,1 Andra företagstjänster -0,5 10,6 9,3 8,4 5,4 14,5-1,0 3,8 4,6 8,4 9,7 Summa 0,6 5,6 4,6 4,8 2,4 8,4 0,7 14,4 15,5 18,5 19,5 VÅRD, OMSORG OCH SKOLA Vård, omsorg och skola -0,4 3,5 3,3 4,5 2,4 4,0 5,0 29,1 30,0 31,1 32,5 Summa -0,4 3,5 3,3 4,5 2,4 4,0 5,0 29,1 30,0 31,1 32,5 Industristaden -1,4 3,7 2,5-0,1 1,8-5,3 1,1 38,2 35,0 31,4 29,3 Tjänstestaden 0,6 5,6 4,6 4,8 2,4 8,4 0,7 14,4 15,5 18,5 19,5 Transportstaden -1,5 4,6 3,0 1,6-1,7 0,3 2,7 11,4 11,9 11,5 10,9 Handels- och besöksstaden -0,2 4,9 4,0 5,0 1,9 1,7 7,5 6,9 7,5 7,5 7,8 Vård, omsorg och skola -0,4 3,5 3,3 4,5 2,4 4,0 5,0 29,1 30,0 31,1 32,5 SUMMA -0,8 4,1 3,2 2,8 1,7 1,3 2,9 100,0 100,0 100,0 100,0 8

9 Tillväxt i olika branscher: Grupp 24 GRUPP 24 tillväxt (%) tillväxt (%) tillväxt (%) tillväxt (%) tillväxt (%) (SNI 2007) tillväxt (%) (SNI 2007) tillväxt (%) (SNI 2007) Andel av total lönesumma 2000 (%) (SNI 2007) Andel av total lönesumma 2005 (%) (SNI 2007) Andel av total lönesumma 2010 (%) (SNI 2007) Andel av total lönesumma 2014 (%) (SNI 2007) INDUSTRISTADEN Transportmedelsindustri -1,2 5,4 0,3 3,7-1,9 10,9 3,0 4,5 4,1 2,9 2,8 Livsmedelsindustri 0,6 2,7-0,3 0,6-0,8 1,5 0,9 2,3 2,1 2,1 1,8 Industri för el och teleprodukter -2,7 9,8-3,6 3,1-4,1 19,8 0,2 3,7 2,4 3,7 3,6 Grafisk industri -2,7 1,0-2,7-2,9-4,7 7,4-2,0 1,5 1,1 1,1 0,9 Maskinindustri -3,0 1,7 2,1 2,1 7,0-0,6 1,4 6,8 6,0 2,8 2,7 Plastvaruindustri -1,4 2,2 1,9 3,8 1,9 3,6-0,8 1,4 1,2 1,1 1,0 Kemisk industri -0,9 5,5 0,8 1,5 0,3 2,5 3,6 1,2 1,2 1,0 0,8 Trä och porslinsindustri -5,5 1,9 3,0-0,5-1,3-1,8-0,5 3,8 3,8 2,7 2,3 Övrig tillverkningsindustri -5,2 2,1-0,9 0,0-0,4 1,4 2,9 1,4 1,0 1,0 0,8 Jordbruk och fisk -3,7 0,8 1,6 4,9-2,0 2,3 4,6 1,1 1,1 1,1 1,0 Byggverksamhet -4,9 4,7 5,9 8,4 4,0 5,1 4,5 5,8 6,6 7,8 8,0 Summa -3,2 3,6 1,8 3,7 0,8 5,7 2,2 33,4 30,6 27,3 25,7 TRANSPORTSTADEN Partihandel -1,4 5,2 3,4 6,3 3,2 5,5 5,0 4,6 4,6 5,0 4,9 Resor och transporter -2,4 5,1 3,5 1,8-1,5 4,8 3,1 4,2 4,3 4,3 4,0 Handel och service av motorfordon -3,6 5,3 3,9 8,7 2,7 6,7 3,6 1,9 2,1 1,9 1,9 Telekom, nätoperatörer och post -2,7 2,4-1,7 4,6-1,7 24,8 0,4 1,8 1,6 1,0 1,1 Energi och VA -0,9 1,7 2,0 9,2 8,1 9,4 4,5 1,6 1,6 1,8 1,9 Summa -2,1 4,4 2,7 5,5 2,0 7,3 3,8 14,1 14,2 14,1 13,8 HANDELS- OCH BESÖKSSTADEN Hotell och restaurang -4,0 5,9 5,6 8,7 4,7 7,9 6,3 1,2 1,3 2,4 2,6 Detaljhandel -2,2 4,1 3,8 6,7 2,2 8,1 4,4 4,2 4,5 4,8 4,8 Intresseorganisationer 0,5 3,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 0,0 - Rekreation, kultur och sport -0,9 4,8 3,2 8,7 5,9 11,0 3,5 0,8 0,8 0,8 0,8 Annan serviceverksamhet -4,1 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 - Summa -2,0 4,2 3,7 7,5 3,3 8,3 4,9 7,7 8,1 8,0 8,1 TJÄNSTESTADEN Datakonsulter 7,8 17,0 3,2 11,3 3,1 12,5 6,9 1,4 1,4 1,4 1,5 Forskning och utveckling 2,0 7,5 9,9-13,2-34,5 2,1 4,3 0,4 0,3 0,4 0,2 Finansiella tjänster -2,5 3,0 2,3 1,0-0,9 2,2 3,2 1,8 1,7 1,7 1,5 Fastighetsförvaltning 0,1 2,5 4,9 6,1-2,1 12,4 2,5 1,3 1,5 1,4 1,4 Offentlig förvaltning -1,4 1,2 1,1 10,5 3,2 23,3 0,5 4,5 4,4 3,8 4,2 Andra företagstjänster -0,7 8,6 7,2 10,3 4,6 10,0 4,1 5,5 6,2 10,1 10,8 Summa -0,8 5,5 4,4 8,8 2,4 12,2 3,3 14,9 15,5 18,8 19,7 VÅRD, OMSORG OCH SKOLA Vård, omsorg och skola -0,5 3,7 2,7 7,2 2,8 11,6 4,5 30,0 31,6 31,8 32,6 Summa -0,5 3,7 2,7 7,2 2,8 11,6 4,5 30,0 31,6 31,8 32,6 Industristaden -3,2 3,6 1,8 3,7 0,8 5,7 2,2 33,4 30,6 27,3 25,7 Tjänstestaden -0,8 5,5 4,4 8,8 2,4 12,2 3,3 14,9 15,5 18,8 19,7 Transportstaden -2,1 4,4 2,7 5,5 2,0 7,3 3,8 14,1 14,2 14,1 13,8 Handels- och besöksstaden -2,0 4,2 3,7 7,5 3,3 8,3 4,9 7,7 8,1 8,0 8,1 Vård, omsorg och skola -0,5 3,7 2,7 7,2 2,8 11,6 4,5 30,0 31,6 31,8 32,6 SUMMA -1,9 4,1 2,7 6,4 2,1 9,3 3,6 100,0 100,0 100,0 100,0 9

10 Tillväxt i olika branscher: hela landet HELA LANDET tillväxt (%) tillväxt (%) tillväxt (%) tillväxt (%) (SNI 2007) tillväxt (%) (SNI 2007) tillväxt (%) (SNI 2007) tillväxt (%) (SNI 2007) Andel av total lönesumma 2000 (%) (SNI 2007) Andel av total lönesumma 2005 (%) (SNI 2007) Andel av total lönesumma 2010 (%) (SNI 2007) Andel av total lönesumma 2014 (%) (SNI 2007) INDUSTRISTADEN Transportmedelsindustri -0,7 3,4 2,8 4,9 1,8 1,9 3,9 2,8 2,9 2,3 2,3 Livsmedelsindustri -0,8 2,6 0,2 0,8 2,0 0,1 1,1 1,7 1,5 1,3 1,2 Industri för el och teleprodukter -0,2 7,3-3,1-0,5 0,7-1,2-0,1 3,4 2,5 3,9 3,5 Grafisk industri -3,1 0,5-1,0-2,2 0,8-0,9 1,3 1,5 1,2 1,8 1,5 Maskinindustri -2,2 1,6 2,9 1,8 3,8-1,4 1,2 4,8 4,5 1,6 1,6 Plastvaruindustri -3,0 2,5 1,9 2,0 0,5-2,6 1,4 0,7 0,6 0,5 0,5 Kemisk industri 2,1 9,6 1,4-2,4-0,3-1,9-2,2 1,4 1,4 1,1 0,9 Trä och porslinsindustri -4,3 0,7 1,9 1,1 0,0-1,0 0,2 4,0 3,7 2,5 2,2 Övrig tillverkningsindustri -3,4 4,4-1,0-1,7-3,1-2,6 0,8 1,1 0,7 0,8 0,7 Jordbruk och fisk -6,7 1,5 2,7 3,9-1,9 1,0 3,7 0,8 0,8 0,8 0,7 Byggverksamhet -4,9 4,4 5,8 7,3 4,7 2,5 4,2 5,1 5,6 6,4 6,7 Summa -2,8 3,3 2,2 2,6 1,9 0,3 2,0 27,3 25,4 23,1 21,8 TRANSPORTSTADEN Partihandel -1,3 4,2 2,5 5,0 4,4 1,7 3,6 5,9 5,6 5,4 5,5 Resor och transporter -2,3 5,4 2,9 1,9-0,1 0,7 2,0 4,8 4,6 4,4 4,1 Handel och service av motorfordon -2,8 5,5 3,7 7,1 3,1 2,5 4,6 1,6 1,8 1,5 1,5 Telekom, nätoperatörer och post -2,7 2,1-0,8-1,0-2,5 2,6 2,0 2,1 1,9 1,5 1,4 Energi och VA -1,4 1,8 3,8 8,0 5,1 6,5 4,9 1,0 1,0 1,2 1,2 Summa -2,0 4,2 2,4 3,8 2,2 2,0 3,2 15,4 14,9 14,0 13,8 HANDELS- OCH BESÖKSSTADEN Hotell och restaurang -2,2 4,4 5,0 8,1 4,6 4,4 5,0 1,5 1,5 2,7 2,9 Detaljhandel -2,3 5,2 3,5 5,0 2,5 2,9 4,4 4,1 4,3 4,5 4,5 Intresseorganisationer 0,5 2,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 Rekreation, kultur och sport 0,7 4,9 3,4 5,4 4,2 4,0 3,5 1,4 1,6 1,1 1,1 Annan serviceverksamhet -3,0 5,7 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 Summa -1,3 4,4 3,5 6,1 3,4 3,6 4,5 8,7 9,2 8,3 8,5 TJÄNSTESTADEN Datakonsulter 6,0 21,1 2,2 6,0 2,3 2,4 6,4 3,4 3,4 3,2 3,4 Forskning och utveckling 0,9 4,1 1,4-13,5-19,8-0,9 2,9 1,0 0,9 0,6 0,5 Finansiella tjänster -0,1 7,2 3,0 3,1-0,5 2,2 4,6 3,4 3,3 3,4 3,3 Fastighetsförvaltning 0,9 1,8 4,5 5,5 0,5 7,8 3,8 1,5 1,6 1,5 1,6 Offentlig förvaltning -0,6 2,4 2,1 5,1 4,5 3,4 1,6 4,3 4,5 4,4 4,4 Andra företagstjänster -0,5 10,4 5,8 7,7 5,7 3,1 4,7 8,5 8,7 13,1 13,9 Summa 0,1 8,5 3,8 5,7 3,3 3,1 4,3 22,2 22,4 26,2 27,0 VÅRD, OMSORG OCH SKOLA Vård, omsorg och skola -0,6 3,6 2,8 5,8 3,4 4,5 4,8 26,4 28,0 28,4 28,9 Summa -0,6 3,6 2,8 5,8 3,4 4,5 4,8 26,4 28,0 28,4 28,9 Industristaden -2,8 3,3 2,2 2,6 1,9 0,3 2,0 27,3 25,4 23,1 21,8 Tjänstestaden 0,1 8,5 3,8 5,7 3,3 3,1 4,3 22,2 22,4 26,2 27,0 Transportstaden -2,0 4,2 2,4 3,8 2,2 2,0 3,2 15,4 14,9 14,0 13,8 Handels- och besöksstaden -1,3 4,4 3,5 6,1 3,4 3,6 4,5 8,7 9,2 8,3 8,5 Vård, omsorg och skola -0,6 3,6 2,8 5,8 3,4 4,5 4,8 26,4 28,0 28,4 28,9 SUMMA -1,4 4,7 2,9 4,8 2,9 2,7 3,8 100,0 100,0 100,0 100,0 10

11 Tillväxt senaste året Real tillväxt i lönesumma senaste året ( ) (SNI 2007) Hela landet Grupp 24 Lidköping INDUSTRISTADEN Transportmedelsindustri 3,9 3,0 28,5 Livsmedelsindustri 1,1 0,9-0,5 Industri för el och teleprodukter -0,1 0,2-7,5 Grafisk industri 1,3-2,0-14,8 Maskinindustri 1,2 1,4 2,8 Plastvaruindustri 1,4-0,8-2,3 Kemisk industri -2,2 3,6-14,9 Trä och porslinsindustri 0,2-0,5 8,2 Övrig tillverkningsindustri 0,8 2,9 6,4 Jordbruk och fisk 3,7 4,6 0,6 Byggverksamhet 4,2 4,5 5,3 Summa 2,0 2,2 1,1 TRANSPORTSTADEN Partihandel 3,6 5,0 2,7 Resor och transporter 2,0 3,1 3,4 Handel och service av motorfordon 4,6 3,6 6,5 Telekom, nätoperatörer och post 2,0 0,4-14,0 Energi och VA 4,9 4,5 4,2 Summa 3,2 3,8 2,7 HANDELS- OCH BESÖKSSTADEN Hotell och restaurang 5,0 6,3 7,2 Detaljhandel 4,4 4,4 8,1 Intresseorganisationer 0,0 0,0 0,0 Rekreation, kultur och sport 3,5 3,5 4,3 Annan serviceverksamhet 0,0 0,0 0,0 Summa 4,5 4,9 7,5 TJÄNSTESTADEN Datakonsulter 6,4 6,9 18,0 Forskning och utveckling 2,9 4,3-6,4 Finansiella tjänster 4,6 3,2 8,4 Fastighetsförvaltning 3,8 2,5-1,3 Offentlig förvaltning 1,6 0,5 0,1 Andra företagstjänster 4,7 4,1-1,0 Summa 4,3 3,3 0,7 VÅRD, OMSORG OCH SKOLA Vård, omsorg och skola 4,8 4,5 5,0 Summa 4,8 4,5 5,0 Industristaden 2,0 2,2 1,1 Tjänstestaden 4,3 3,3 0,7 Transportstaden 3,2 3,8 2,7 Handels- och besöksstaden 4,5 4,9 7,5 Vård, omsorg och skola 4,8 4,5 5,0 SUMMA 3,8 3,6 2,9 Grön = störst tillväxt per grupp Röd = minst tillväxt per grupp Lönesumman i Hela landet ökade mest i Vård, omsorg och skola samt i Handelsstaden mellan 2013 och Samtliga städer hade en tillväxt på över 2%. De enskilda branscher som ökade mest i Hela landet var Hotell och restaurang samt Datakonsulter Även i Lidköping var tillväxten starkast inom Handels- och besöksstaden och Vård, omsorg och skola. Totalt sett var tillväxten något lägre i Lidköping än i Hela landet och Grupp 24. De enskilda branscherna som växte mest i Lidköping var Transportmedelsindustrin och Datakonsulter. Särskilt transportmedelsindustrin uppvisar en kraftigare tillväxt än jämförelsegrupperna. Backade mest gjorde Grafisk industri och Kemisk industri. Grupp 24 (inkl Lidköping) följer i stort Hela landets utveckling detta år efter att förra året ha växt väldigt kraftigt 11

12 Tillväxt i olika branscher Hela landet Index 230 Real tillväxt i lönesumma Hela landet (Basår 1996 = 100) Ackumulerat sedan 1996 har Tjänstestaden vuxit mest. Det senaste året har Vård och skola ökat snabbast Industristaden Tjänstestaden Transportstaden Besöksstaden Vård och skola SUMMA 12

13 Tillväxt i olika branscher Grupp 24 Index 230 Real tillväxt i lönesumma Hela landet (Basår 1996 = 100) Uppgången fortsätter i Grupp 24. Snabbast ökade Vård och skola. Långsammast växte i år Tjänstestaden Industristaden Tjänstestaden Transportstaden Besöksstaden Vård och skola SUMMA 13

14 Tillväxt i olika branscher - Lidköping Index Real tillväxt i lönesumma Lidköping (Basår 1996 = 100) I Lidköping har Tjänstestaden haft hög tillväxt sedan början på 2000-talet avstannade dock tillväxten efter att ökat mycket snabbt under Transportstaden pekar svagt uppåt efter några års svag utveckling Industristaden Tjänstestaden Transportstaden Besöksstaden Vård och skola SUMMA 14

15 Tillväxt i olika branscher - Industristaden Index Real tillväxt i lönesumma Industristaden (Basår 1996 = 100) Tillväxten i Industristaden är ungefär densamma i Lidköping som i Grupp24 och Hela landet men Lidköpings tapp under 2013 var stort. Enskilda företags utveckling slår förstås kraftigare på kommunnivå än på aggregerad gruppnivå och utvecklingen mellan år ska därför betraktas med försiktighet Hela landet Grupp 24 Lidköping 15

16 Tillväxt i olika branscher - Tjänstestaden Index Real tillväxt i lönesumma Tjänstestaden (Basår 1996 = 100) Lidköpings tjänstestad uppvisar en avstannande tillväxtkurva i år medan kurvan i Grupp 24 har gått ikapp Hela landet Hela landet Grupp 24 Lidköping 16

17 Tillväxt i olika branscher - Transportstaden Index Real tillväxt i lönesumma Transportstaden (Basår 1996 = 100) Lidköpings Transportstad tappar något jämfört med Hela landet och Grupp Hela landet Grupp 24 Lidköping 17

18 Tillväxt i olika branscher - Besöksstaden Index Real tillväxt i lönesumma Besöksstaden (Basår 1996 = 100) Även 2014 utvecklas Lidköpings besöksnäring starkare än i Grupp24 och Hela landet. Tillväxten är klart starkare än de senaste fyra åren Hela landet Grupp 24 Lidköping 18

19 Tillväxt i olika branscher Vård & Skola Index Real tillväxt i lönesumma Vård & Skola (Basår 1996 = 100) Vård, omsorg och skola fortsätter utvecklas starkt I Grupp 24 har tillväxttakten avtagit något sedan föregående år Hela landet Grupp 24 Lidköping 19

20 Tillväxt i samtliga branscher Total Lönesumma Index Real tillväxt i total lönesumma (Basår 1996 = 100) Den totala lönesumman i Lidköping utvecklas något svagare än i Hela landet och Grupp 24, men takten är ändå i paritet med dessa Hela landet Grupp 24 Lidköping 20

21 Kommentarer avseende olika branschers tillväxt, Lidköping 2013 sker förändringar, då Industristaden backar med 5,3 % eller 86 mkr Tjänstestaden ökar med 8,4 % eller 79 mkr Vård och skola ökar med 4 % eller 64 mkr 2014 ökar samtliga städers lönesummor i absoluta tal. Störst ökningar Besöksstaden ökar med 7% eller 28,7 mkr Vård och skola ökade med 5% eller 82,6 mkr Totalt växte lönesumman med 2,9 % år 2014 jämfört med 1,3 % år 2013 och 1,7 % år Lönesumma per "Stad" i Lidköping, 2013 och 2014, kr Besöksstaden Transportstaden Tjänstestaden Industristaden Vård och skola 21

22 Kommentarer avseende olika branschers storlek och långsiktig utveckling, Lidköping Vård och skola fortsätter att öka sin andel av total lönesumma (31,9 till 32,5%) och Industristaden fortsätter minska sin andel Tjänstestadens andel har de senaste åren ökat men minskar 2014, dock ytterst lite. Transportstaden och Besöksstaden ligger relativt still på 11 % respektive 8 % Sammantaget kan konstateras att inga större förskjutningar när det gäller städernas andel av total lönesumma har skett sedan Den långsiktiga nationella trenden mot en tillväxt i tjänster, handel och besöksnäring samt vård, skola omsorg fortsätter medan industrins utveckling är mer trevande. På nationell nivå finns dock uppenbara tendenser mot en tjänstefiering av industrin, inte bara när det gäller varorna som produceras utan även när det gäller outsourcing av viss verksamhet till företag som levererar tjänster och inhyrning av personal. Att industristadens lönesumma som andel av den totala lönesumman i kommunen minskar behöver därför inte betyda att det går dåligt för industriföretagen utan kan lika väl handla om en strukturomvandling och växling av branschtillhörigheter. 22

23 Utveckling antal företag, arbetsställen och nyaktiverade företag Del 2: Företagsutveckling

24 Antal företag per tusen invånare Sedan 2010 följs antalet företag per 1000 invånare i Hela landet och i Lidköping åt. Under 2014 ökade antalet svagt i alla tre grupperna, dock ligger Grupp 24 på en lägre nivå. * Statusreglerna för företagsregistreringar ändrades under 2010 och 2011, vilket medfört en ökning av antalet företag och antalet arbetsställen i Sverige. Se bilaga 2 Del 2: Företagsutveckling 24

25 Antal arbetsställen per tusen invånare Antal Antal arbetsställen per tusen invånare i åldern år ( ) Del 2: Företagsutveckling Grupp 24 Lidköping Hela landet Utvecklingen av antal arbetsställen per 1000 invånare följer antal företag per 1000 invånare. 25

26 Antal nyaktiverade företag per tusen invånare Nyaktiverade företag är ett mått på hur många företag som startats. Nyaktiverade företag är företag / arbetsställen som blivit moms- och/eller arbetsgivarregistrerade och/eller f-skattregistrerade. Bland de nyaktiverade förekommer också ombildningar, omstartade företag och förbisedda företagsregistreringar. ( Något färre företag per invånare nyaktiverades i Lidköping över perioden I Hela landet var utvecklingen motsatt men svag och i Grupp 24 hände just ingenting. Nivån verkar ha stabilisterat sig på en hög nivå i Lidköping, även om denna nivå är lägre än i Hela landet som helhet. * Den höga toppen 2011 beror på Företagsregistrets förändrade definitioner. Se Bilaga 2. Del 2: Företagsutveckling 26

27 Sammanställning företagande Lidköping ligger fortfarande högre än Grupp 24 och något lägre än riksgenomsnittet när det gäller antal företag och arbetsställen per invånare. Inte mycket har hänt sedan föregående år. Det som sticker ut är det minskande antalet nyaktiva företag i absoluta tal vilket antyder en något minskande befolkning i åldern år. ANTAL FÖRETAG PER 1000 INVÅNARE ÅR Grupp Lidköping Hela landet ANTAL ARBETSSTÄLLEN PER 1000 INVÅNARE ÅR Grupp Lidköping Hela landet ANTAL NYAKTIVA FÖRETAG PER 1000 INVÅNARE ÅR Grupp Lidköping Hela landet ANTAL NYAKTIVA FÖRETAG Lidköping Del 2: Företagsutveckling

28 Antal företag, arbetsställen och genomsnittligt antal nyaktiva företag Hela landet Grupp 24 Lidköping Antal företag 1995 Antal företag 2014 Total tillväxt i antal företag ,3% 91,2% 77,1% Antal arbetsställen 1995 Antal arbetsställen 2014 Total tillväxt i antal arbetsställen ,7% 79,9% 74,6% Antal nyaktiva företag 1995 Antal nyaktiva företag 2014 Genomsnittligt antal nyaktiva företag per år Del 2: Företagsutveckling

29 Del 3: Bilagor Bilagor

30 Bilaga 1: Information om SNI-omläggning 2008 (från SNI 2002 till SNI 2007) En ny standard för branschindelning av det svenska näringslivet började införas från och med år SNI 2007 är en svensk variant av den nya versionen av EU:s näringsgrensindelning, kallad NACE Rev. 2. Ett generellt problem vid införande av en ny näringsgrensindelning är konflikten mellan en strävan att bättre belysa de förändringar som skett i näringslivsstrukturen och vikten av att i så stor utsträckning som möjligt kunna behålla någorlunda intakta tidsserier. Dessutom är internationell samordning viktig för att kunna göra rättvisande länderjämförelser. Näringslivsstrukturen ser dock ut på olika sätt i olika länder, vilket medför att dessa har delvis olika intressen. Med nödvändighet leder så skilda önskemål till att kompromisser måste göra i olika avseenden. (Källa: scb.se) På grund av den nya standarden är de SNI-grupperna som aggregerades till branscher ändrade. Det innebär att vilka företag som ingår i vilken bransch kan ha genomgått en betydande förändring mellan 2007 och Sådana förändringar förekommer i mindre skala varje år. Eftersom serierna redovisas i indexerad form innebär detta dock ej något brott i tidsserien då 2008 jämfört med 2007 enligt gamla SNI och 2009 jämförs med 2008 enligt nya SNI. Den direkta påverkan SNI-omläggningen har är att de olika branschernas andelar av den totala lönesumman får ett brott mellan 2007 och Det är även möjligt att man framöver ser ett trendbrott i tillväxt 2007 som har sin grund i SNI-omläggningen. 30

31 Bilaga 1: Branscher i SNI2007 Benämning SNI2007 kod SNI2007 namn Transportmedelsindustri Livsmedelsindustri Industri för el och teleprodukter Grafisk industri Maskinindustri Plastvaruindustri Kemisk industri Basindustri Övrig tillverkningsindustri Jordbruk och fisk Byggverksamhet Partihandel Resor och transporter Handel och service av motorfordon Telekom, nätoperatörer och post Energi och VA INDUSTRISTADEN 16 Transportmedelsindustri 3 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 15 Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och andra maskiner och apparater 7 Grafisk och annan reproduktionsindustri 29 Förlag; film-, video och TV- programföretag; radio- och TV- bolag 14 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 11 Gummi- och plastvaruindustri 9 Industri för baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form 10 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 2 Gruvor och mineralutvinningsindustri 5 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 6 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 8 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 12 Industri för andra icke- metalliska mineraliska produkter 13 Stål- och metallverk 4 Textil-, beklädnads-, läder - och lädervaruindustri 17 Övrig tillverkningsindustri 1 Jordbruk, skogsbruk och fiske 22 Byggindustri TRANSPORTSTADEN 24 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 26 Transport- och magasineringsföretag exkl. post- och kurirföretag 23 Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 27 Post- och kurirföretag 30 Telekommunikationsbolag 19 El-, gas- och värmeverk 20 Vatten- och reningsverk Avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar; anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och vatten samt 21 annan verksamhet för föroreningsbekämpning HANDELS- OCH BESÖKSSTADEN Hotell och restaurang 28 Hotell och restauranger Detaljhandel 25 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar Intresseorganisationer - Rekreation, kultur och sport 50 Enheter för kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet - Datakonsulter Forskning och utveckling Finansiella tjänster Fastighetsförvaltning Offentlig förvaltning Andra företagstjänster Vård, omsorg och skola TJÄNSTESTADEN 31 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d., informationstjänstföretag 39 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 32 Banker och andra kreditinstitut 33 Försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder 34 Serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet 35 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 45 Civila myndigheter och försvaret 18 Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater 36 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 37 Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt företags organisation 38 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 40 Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d. 41 Andra specialiserade konsultföretag inkl. veterinärkliniker 42 Uthyrningsfirmor 43 Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d. 44 Rese-, bevaknings-, fastighetsservice- och kontorstjänstföretag m.m. 51 Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster VÅRD, OMSORG OCH SKOLA 46 Utbildningsväsendet 47 Enheter för hälso- och sjukvård 48 Vårdhem och bostäder med omsorg 49 Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor 31

32 Bilaga 2. Förändrade statusregler för registrering i företagsregistret I april 2010 och i juni 2011 genomfördes förändringar i statusreglerna i företagsregistret, vilket medfört en kraftig ökning i antalet nyregistrerade företag. I denna bilaga beskrivs de förändrade reglerna i SCB:s ord, uppdelat under reglerna som gällde före april 2010, från april 2010 och från juni De förändrade reglerna innebär att Antalet nyaktiva företag per 1000 invånare i sin nuvarande definition inte är någon optimal indikator på nyföretagande. Det går att hitta bättre indikatorer på nyföretagande. Statusregler före lyftet i april 2010 Verksam Registrerad för moms och/eller arbetsgivare och/eller F-skatt i momsbefriad bransch Ekonomiskt stor betydelse som ej uppfyller ovanstående regler Ej verksam aldrig varit registrerad för moms, arbetsgivare och F-skatt i momsbefriad bransch har varit registrerad i någon av ovanstående men är nu avregistrerad icke företag (ambassader, privatarbetsgivare som felaktigt av SKV satts till typ 101) 70+ utan registrerad firma och anställda företag med utländsk adress (16502) Källa: SCB Företagsregist ret 32 Del 3: Bilagor

33 Forts. Bilaga 2 Utökad population efter lyftet maj 2010 Totallyft beställdes från SKV (Skatteverket) privatarbetsgivare (typ 112, 113 personliga assistenter) 70+, 16- utan registrerad firma och anställda utländska fysiska personer med verksamhet i Sverige (16302) konkursbon utflyttade svenska fysiker tidigare inte aviserade företag till SCB vi borde ha fått Statusregler efter återställning (juni 2011) Verksam Registrerad för moms och/eller arbetsgivare och/eller F-skatt oavsett bransch Ekonomiskt stor betydelse som ej uppfyller ovanstående regler Ej verksam aldrig varit registrerad för moms, arbetsgivare och F-skatt oavsett bransch har varit registrerad i någon av ovanstående men är nu avregistrerad icke företag (ambassader, privatarbetsgivare (typ 101, 112, 113)) Källa: SCB Företagsregist ret Populationsökningen från Lyftet maj 2010 kvarstår 33 Del 3: Bilagor

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP)

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Kontaktperson: Kristian Söderholm, tel:

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Investeringsenkäten. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (34) NV0801. Innehåll

Investeringsenkäten. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (34) NV0801. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (34) Investeringsenkäten 2015 NV0801 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet

Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Syftet med studien Undersöka för inkomstbortfall för hela socialförsäkringen när

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 TECH DAY, MALMÖ 21 SEPTEMBER 2016 Anders Axelsson (Region Skåne) & Johan Ståhl (Teknikcollege) Industrins utveckling och framtid Strukturomvandling och förändrat samspel

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade AM 63 SM 1303 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2013 Short-term employment 2nd quarter of 2013 I korta drag Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin Totalt antal anställda

Läs mer

Löner i privat sektor, mars 2007

Löner i privat sektor, mars 2007 Löner i privat sektor, mars 2007 Krister B Andersson Maj 2007 Sammanfattning Innehåll 1 Innehåll Sidan SAMMANFATTNING GENOMSNITTLIG LÖN OCH LÖNEUTVECKLING SAMT ÖVERTID...2 ALLMÄN KOMMENTAR...2 GENOMSNITTSLÖNER

Läs mer

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt AM 63 SM 1204 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2012 Short-term employment 3rd quarter of 2012 I korta drag Antalet anställda i privat sektor ökade Totalt antal anställda ökade med 0,9

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2002-2003 16-w år Näringsgren 2002 2003 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

Statistik Konkurser offentliga ackord

Statistik Konkurser offentliga ackord Statistik 2014:02 Konkurser och offentliga ackord 2013 Konkurser och offentliga ackord 2013 Bankruptcies and hearings on compositions without bankruptcy 2013 Innehållsförteckning Contents Sammanfattning...

Läs mer

Tabeller från SCB:s Företagsbuss mars 2003

Tabeller från SCB:s Företagsbuss mars 2003 Tabell 1a. Redovisning i antal Hur skulle ett svenskt deltagande i EMU påverka Ditt företags förutsättningar att driva verksamhet i Sverige? Förbättras Förbättras Vara Försämras Försämras Vet Ej avsevärt

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Korrigering av uppgifter i Statistiskt meddelande

Läs mer

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån Konsten att bedöma ett företag! SCB:s branschnyckeltal omfattar drygt 40 nyckeltal utvecklade i samarbete med BAS-kontogruppen Omfattar ca 600 branscher Visar median- och kvartilvärden för varje bransch

Läs mer

Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012

Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012 INVESTERINGAR, FOU och IT 2014 Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012 Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012 Statistiska centralbyrån 2014 Innovation activity in Swedish enterprises

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Antalet anställda inom handelsbranschen ökade. Offentlig sektor ökade 1,3 procent. Dolan Haddad, SCB, tfn ,

Antalet anställda inom handelsbranschen ökade. Offentlig sektor ökade 1,3 procent. Dolan Haddad, SCB, tfn , AM 63 SM 1403 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2014 Short-term employment 2nd quarter of 2014 I korta drag Antalet anställda inom handelsbranschen ökade Totalt antal anställda ökade

Läs mer

Innovationsverksamhet i Sverige 2010-2012 UF0315

Innovationsverksamhet i Sverige 2010-2012 UF0315 ES/IFI 2013-12-18 1(24) Innovationsverksamhet i Sverige 2010-2012 UF0315 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Statistik över regional företagsverksamhet 2015

Statistik över regional företagsverksamhet 2015 Företag 26 Statistik över regional företagsverksamhet Nyland fortfarande populärt år Enligt Statistikcentralen fanns det 36 företag i Finland år. Antalet arbetsställen var totalt 392. Arbetsställena sysselsatte,4

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta 215 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Branschfördelning Sida 2 Nystartade företag Könsfördelning Startade per

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2005

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(27) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat (AKI) 2005 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Färre anställda inom tillverkningsindustrin. Fler anställda i offentlig sektor. Linn Eriksson, SCB, tfn ,

Färre anställda inom tillverkningsindustrin. Fler anställda i offentlig sektor. Linn Eriksson, SCB, tfn , AM 63 SM 1202 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 1:a kvartalet 2012 Short-term employment 1st quarter of 2012 I korta drag Färre anställda inom tillverkningsindustrin Totalt antal anställda ökade med

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005 Uppsala Riket Gotland Västra Götaland Jämtland Halland Södermanland Västmanland Östergötland Västerbotten Gävleborg Dalarna Norrbotten

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Vinstmarginaler i företag ledda av kvinnor och män. PM om Företagarnas analys av vinstmarginaler i förhållande till vd:s kön aktat uppkommen kritik

Vinstmarginaler i företag ledda av kvinnor och män. PM om Företagarnas analys av vinstmarginaler i förhållande till vd:s kön aktat uppkommen kritik Vinstmarginaler i företag ledda av kvinnor och män PM om Företagarnas analys av vinstmarginaler i förhållande till vd:s kön aktat uppkommen kritik René Bongard och Henrik Sjöholm mars 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

S2009:001. Konkurser och offentliga ackord 2008

S2009:001. Konkurser och offentliga ackord 2008 S2009:001 Konkurser och offentliga ackord 2008 Bankruptcies and hearings on compositions without bankruptcy 2008 Konkurser och offentliga ackord 2008 Bankruptcies and hearings on compositions without

Läs mer

S2004:005. Konkurser april juni 2004

S2004:005. Konkurser april juni 2004 S2004:005 Konkurser april juni 2004 Bancruptcies April June 2004 Konkurser april juni 2004 Bancruptcies April June 2004 Innehållsförteckning Contents Konkurser januari juni 2004 2 Tabellförteckning List

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

FRÄMJA KVINNORS FÖ- RETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS

FRÄMJA KVINNORS FÖ- RETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS Avsedd för Region Dalarna Dokumenttyp Rapport Datum Juli 2012 FRÄMJA KVINNORS FÖ- RETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS Datum 2012/07/02 Utfört av Marcus

Läs mer

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm Skåne Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning REGLAB, Stockholm Arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget Målgrupper Regionala politiker Departement & Myndigheter Näringslivet & arbetsmarknadens

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län 24 februari Lars Berglund 2017-02-24 Nulägesanalys och Näringslivsanalys 3 Nulägesanalys Befolkning Utbildningsnivå Inkomster Bostadsbestånd Bredband

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi. Daniel Lind, chefsekonom, Unionen

Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi. Daniel Lind, chefsekonom, Unionen Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi Daniel Lind, chefsekonom, Unionen Bakgrund,45 "Total industri": industrin och företagsnära tjänster (SNI 71-74), nominella förädlingsvärden,4,35

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan Priser och kostnader 2016 Producentprisindexen 2016, september Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Producentpriserna för industrin steg med 3,6 procent från november året innan

Producentpriserna för industrin steg med 3,6 procent från november året innan Priser och kostnader 2017 Producentprisindexen 2017, november Producentpriserna för industrin steg med procent från november året innan Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1

Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1 Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag,

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn FoU och innovationer i Sverige 2009 Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn Agenda 1. Bakgrund 2. FoU i Sverige 3. SCB:s undersökningar av FoU 4. Analys av statliga anslag till forskning och utveckling

Läs mer

En kort presentation av Tjörns näringsliv

En kort presentation av Tjörns näringsliv En kort presentation av Tjörns näringsliv Allmänt om Tjörn Kommunen har ungefär 15 000 invånare, men man räknar med en befolkningsökning de kommande åren då man har förberett för en ökad bebyggelse på

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 juli - 31 december 2013. Rapport 2014:4

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 juli - 31 december 2013. Rapport 2014:4 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 juli - 31 december Rapport 2014:4 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige Från den

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

573,2 miljoner. i inkomstskatt och arbetsgivaravgifter

573,2 miljoner. i inkomstskatt och arbetsgivaravgifter Samhällsekonomiska effekter av näringslivet i Åre Kommun: Åre Län: Jämtland Antal invånare: 10 555 1 Antal förvärvsarbetande i privat sektor: 3 772 2 Störst bransch: Hotell- och logiverksamhet (733 personer)

Läs mer

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014.

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Hälsoinnovation i Halland

Hälsoinnovation i Halland Hälsoinnovation i Halland Ett statistiskt kunskapsunderlag Sysselsättning Utbildningsnivå Specialisering Geografisk lokalisering Ekonomisk utveckling Källa: SCB & SIMPLER (Bisnode) En Rapport från Region

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket Trelleborgs Hamn Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket November 2015 Hamnens betydelse för jobben 3 1 872 direkt sysselsatta i Trelleborgs Hamn 2 520 indirekta jobb kopplade till hamnen

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2014 Rapport 2014:7 Halvårsrapport januari - juni 2014 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Småföretagens betydelse fördelade på storleksklass, 2010

Småföretagens betydelse fördelade på storleksklass, 2010 Rapport från Företagarna februari 2011 Förord... 2 Sveriges sstruktur... 3 Småen dominerar samtliga branscher... 4 Småen en viktig arbetsgivare... 5 Tjänsteen dominerar... 6 Nyare ofta enskilda firmor...

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 NORRA STATION, HÄSSLEHOLM 20 JUNI 2016 Anders Axelsson Analytiker, Region Skåne Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Visar tillgång och efterfrågan för 60 utbildningsgrupper

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer