SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne"

Transkript

1 OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östergötland Malmö Göteborg Region Örebro Norrbotten Skåne Stockholm Region Västra Götaland Umeå Värmland Västernorrland SVERIGE

2 INNEHÅLL I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2011 Central Sweden... 3 Östergötland... 5 Göteborg... 6 Malmö... 8 Norrbotten (i samarbete med Region Skåne)...10 Region Örebro...11 Skåne (Evenemang 1)...12 Skåne (Evenemang 2 i samarbete med Norrbotten)...13 Stockholm Region...14 Umeå...15 Värmland...16 Västernorrland...17 Västra Götaland...18 II. Oberoende partner - övriga organisationer/ sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Programmet Central Baltic INTERREG IV A / Stockholm

3 I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2011 Central Sweden (Baltic Sea Group) "Fixa din framtid" 4/10/2011 Falun Presentation Organisatör: Region Dalarna som en del av Central Sweden och Studenternas Näringslivsenhet (NLE) vid Högskolan Dalarna Carlos Rojas, samhällsentreprenör och grundare av bland annat Gringo, Latifeh och Miklo Carlos Rojas, samhällsentreprenör : Möjligheternas land är här, nu och överallt! New York, Stockholm eller kanske Dala-Floda? Med dagens teknik spelar det inte längre någon större roll var du faktiskt befinner dig geografiskt, det mesta finns ändå nära. Ett kreativt jobb, karriär och inspirerande möten kontra vacker miljö, låga boendekostnader och tid för familj och vänner - ingenting säger att du inte kan få båda delarna. Carlos Rojas, social entreprenör och grundare av bland annat Gringo, Latifeh och Miklo delar med sig av sina tankar om företagande och socialt entreprenörskap. Carlos talar också om kraften i att jobba lokalt, oavsett om det är i en Stockholmsförort eller på landsbygden i Dalarna. Seminariet kommer att hållas den 4 oktober 2011 kl på Högskolan Dalarna, Campus Falun och ges i samarbete med Studenternas Näringslivsenhet på Högskolan Dalarna. Adress: Högskolan Dalarna, Campus Falun Högskolegatan Falun Sweden Fixa din framtid! är en i raden av aktiviteter som anordnas av Studenternas Näringslivsenhet under vecka 40 med tema unga och jobb i Dalarna. Veckan avslutas med en arbetsmarknadsdag under namnet Propellern jobb för dig i Falun den 6/10. Sedan augusti 2011 driver Region Dalarna projektet Stanna i Dalarna för att få fler studenter att vilja bo och arbeta i Dalarna efter avslutade studier. 3

4 Studenter på Högskolan Dalarna 4

5 Östergötland (Baltic Sea Group) "Efterfrågan på arbetskraft i Östra Götaland fram till 2018" 24/11/2011 Linköping Seminarium Organisatör: Regionförbundet Östsam, Linköping Joakim Kärnborg, Regionförbundet Östsam Ulf Petterson, Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) Lena Lundström, Byggindustrier Annika Arpfors, Teknikföretagen Anna Skogens, Landstinget Inga-Lill Felizia, Vård och Omsorgscollege Björn Johansson, TYA Staffan Eklind, Logistikia : Östergötland är en region där tillväxten bromsas av dålig matchning på arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetslösheten är stor finns det stora rekryteringsbehov i flera branscher. Syftet med seminariet är att bidra till ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. En presentation av den regionala behovsanalysen, jobb, vilket vill du ha?, kommer att hållas av Regionförbundet Östsam. Därefter har deltagarna möjlighet att delta i en av fem workshops om kompetensbehov. Fokus kommer att ligga på följande branscher: el och energi, industri- och teknik, bygg, vård och omsorg eller transport och logistik. Studievägledare, flyktingsamordnare samt alla som jobbar med arbetsmarknadsfrågor i regionen. 5

6 Göteborg (Alliance for Clean Mobility) "Europa hemma i Göteborg" 15-17/11/2011 Göteborg Utställning och seminarium Organisatör: Göteborgs Stad Göteborgs Stad, Brysselkontoret Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Olle Ludvigsson, ledamot av Europaparlamentet (bekräftas senare) Lena EK, ledamot av Europaparlamentet (bekräftas senare) Pierre Schellekens, Europeiska kommissionen, Stockholm (bekräftas senare) Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Helen Odenljung, kommunalråd Tanken är att skapa en mötesplats både för tjänstemän och politiker som är engagerade i projekt som är delfinansierade av EU och för dem som ännu inte är engagerade men intresserade av att bli det. Mötesplatsen gör det möjligt att sprida våra erfarenheter till samtliga deltagare på Kvalitetsmässan både från Göteborg och övriga Sverige. Genom att använda oss av en monter som är uppbyggd som en lägenhet kan vi skapa rum utifrån olika tematiska ingångar exempelvis arbetsmarknad, miljö, integration, lärande osv., där projekt från Göteborg delfinansierade av EU presenteras. Tanken är att visa hur viktigt EU är för den enskilde medborgaren och presentera konkreta projekt som EU stödjer i Göteborg på ett påtagligt sätt. Den permanenta utställningen under de tre dagarna kommer att kompletteras med ett seminarium där de EU-finansierade projektens betydelse för stadens utveckling diskuteras. Under seminariet kommer även en sammanställning av alla EUfinansierade projekt i Göteborg att presenteras. Seminariet kommer att hållas i anslutning till montern och visa på vilket sätt EU bidrar till att utveckla lokala myndigheters arbete. Kvalitetsmässan, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling med ca 4000 deltagare, är en utmärkt arena för denna typ evenemang. Kvalitetsmässans syfte är att stimulera och stödja utvecklingen av verksamheter och samhälle i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Kvalitetsmässan samlar representanter från lokala, regionala och nationella myndigheter i Sverige samt representanter från näringslivet. Representanter från lokala och regionala myndigheter (tjänstemän och politiker) från hela Sverige Tjänstemän och politiker från Göteborg som är engagerade i utvecklingsprojekt delfinansierade av EU. Deltagare i Kvalietetsmässan, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling med ca 4000 deltagare. 6

7 7

8 Malmö (Baltic Sea Group) "EU Konferens Tillväxtstrategin EU 2020 regionalt och lokalt" 15/11/2011 Malmö Konferens Organisatör: Region Skåne, Malmö stad, med stöd från Tillväxtverket, Svenska ESF rådet, Interreg IVA sekretariatet Pontus Lindberg, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Experter från: (bekräftas senare) Malmö stad Region Skåne Tillväxtverket Svenska ESF rådet Interreg IVA-sekretariatet Region Sörmland Konferens med fokus på EU 2020 och innovationer, arbetsmarknad, miljö och transporter Europa 2020 kopplat till den framtida sammanhållningspolitiken och vikten av att implementera strategin på regional och lokal nivå. Exempel på projekt. Regionminister Anna-Karin Hatt (bekräftas senare). EU 2020 tydlig koppling Region Skånes OECD-studie. EU 2020 going local, Region Sörmland. Hur man bryter ner EU 2020 på lokal nivå. (Alla talare bekräftas senare) Miljö/energi, transporter. Projekt Interreg, ESF och ERUF (Malmö stad, bekräftas senare) Arbetsmarknad. Projekt Interreg, ESF och ERUF (Malmö stad, bekräftas senare Hälsa. Projekt Interreg, ESF och ERUF (Region Skåne, Malmö stad, bekräftas senare) Innovationer, seminarier i plenum. Knyter samman temaseminarierna. Hur kommer det danska ordförandeskapet att arbeta med EU 2020 och den framtida sammanhållningspolitiken? Representanter från städer och kommuner och näringslivet från hela regionen Skåne och Blekinge. Departement i Stockholm, universitet och Europeiska kommissionen. 8

9 9

10 Norrbotten (Active Regions in Cross-Border Cooperation) (I samarbete med Region Skåne) "Territoriellt samarbete och framtida gränsöverskridande hälso- och sjukvård: patientrörlighet" 21/11/2011 Luleå Geography matters Seminarium Organisatör: Norrbottens läns landsting Region Skåne Norrbottens läns landsting: Kent Ögren, styrelseordförande Region Skåne: Pia Kinhult, styrelseordförande EU-kommissionen: Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige Representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Socialdepartementet Norrbottens läns landsting Region Skåne Gränsregioner i Norge, Finland, Danmark Norrbotten och Skåne är båda gränsregioner i Sverige; Norrbotten längs upp i norr och Skåne längst ner i söder. De politiskt styrda organisationerna Norrbottens läns landsting och Region Skåne är regionala huvudmän ansvariga för hälso- och sjukvård, såväl i fråga om inköp som när det gäller att förse regionernas medborgare med sjukvård. Regionernas utmaningar ser lite olika ut beroende på det faktum att befolkningstätheten ser så olika ut i norra och södra Sverige, där Skåne har nära till storstadsregionen Köpenhamn, huvudstaden i Danmark. Att leverera sjukvård i glesbygd är en speciell utmaning; att vara tillgänglig för alla, var som helst och när som helst. Båda regionerna samarbetar med gränsregioner inom Sverige och med regionerna i angränsande länder i Finland, Norge och Danmark. Sammanfattningsvis: Seminarierna, ett i Norrbotten och ett i Skåne, kommer att fokusera på det nya EUdirektivet om patientrörlighet i sammanhanget territoriellt samarbete och hälso- och sjukvård. Hur kommer hälso- och sjukvårdsorganisationer att bemöta och anpassa sig till patientrörligheten och i framtiden dra nytta av territoriellt samarbete för att leverera sjukvård till EU-medborgarna? Regionpolitiker, experter, ledande tjänstemän inom hälso- och sjukvård från Norrbottens läns landsting och Region Skåne samt från grannregioner. 10

11 Region Örebro (The ERRIN Regional Partnership on Smart Specialisation) "Smart specialisering Möjligheter, risker och konsekvenser" 17/10/2011 Örebro Interaktiv workshop och paneldiskussion Organisatör: Entreprenörskapsforum tillsammans med Regionförbundet Örebro Seminariet genomförs av Entreprenörskapsforum tillsammans med Regionförbundet Örebro. Huvudtalare blir professor Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum. Vi kommer också att öppna upp för företagare och offentliga företrädare från bl.a. universitetet. Seminariet äger rum på Promotionbåten med 1500 personer. Företagare, representanter för offentlig sektor och politiker. Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum Varje år åker 1500 personer som representerar företag, offentlig sektor och organisationer från regionen ut på denna Promotionbåt. Allt är organiserat av Örebro Promotion. Syftet är att göra affärer, skapa förståelse och skapa nya affärskontakter. Information och diskussion om regionala konsekvenser av beslut av EU-kommissionen står också på agendan. Forskare, företagare, politiker och representanter från offentliga organisationer. 11

12 Skåne (Active Regions in Cross-Border Cooperation) (Evenemang 1) "Europa möjligheter för regional och lokal nivå" 15/11/2011 Malmö Debatt och temaseminarium Organisatör: Region Skåne/Avdelningen för regional utveckling, Malmö stad, Tillväxtverket, ESF-rådet, Region Blekinge Pontus Lindberg, ordförande regionala tillväxtnämnden Heidi Avellan, Political editor of Sydsvenskan Oscar Wåglund Söderström, Statssekreterare Representanter från Regionala EU-kontor i Bryssel Representant från Malmö stads EU-kontor i Bryssel (tbc) Detta lokala evenemang är en del av en stor EU-konferens som syftar till att belysa regionala och lokala strategier för implementering av EU 2020-strategin smart, uthållig tillväxt för alla i fråga om miljö/energi/transport och infrastruktur, arbetsmarknad och hälsa. Politiker, representanter från regionen, universitet och högskolor, kommuner, näringsdepartementet, arbetsmarknadens parter, projektägare, EU-kommissionen m. fl. 12

13 Skåne (Active Regions in Cross-Border Cooperation) (Evenemang 2 i samarbete med Norrbotten) "Territoriellt samarbete och framtida gränsöverskridande hälso- och sjukvård: patientrörlighet" 17/11/2011 Malmö Geography matters Seminarium Organisatör: Norrbottens läns landsting Region Skåne Norrbottens läns landsting: Kent Ögren, styrelseordförande Region Skåne: Pia Kinhult, styrelseordförande EU-kommissionen; Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige Representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Socialdepartementet Norrbottens läns landsting Region Skåne Gränsregioner i Norge, Finland, Danmark Norrbotten och Skåne är båda gränsregioner i Sverige; Norrbotten längs upp i norr och Skåne längst ner i söder. De politiskt styrda organisationerna Norrbottens läns landsting och Region Skåne är regionala huvudmän ansvariga för hälso- och sjukvård, såväl i fråga om inköp som när det gäller att förse regionernas medborgare med sjukvård. Regionernas utmaningar ser lite olika ut beroende på det faktum att befolkningstätheten ser så olika ut i norra och södra Sverige, där Skåne har nära till storstadsregionen Köpenhamn, huvudstaden i Danmark. Att leverera sjukvård i glesbygd är en speciell utmaning; att vara tillgänglig för alla, var som helst och när som helst. Båda regionerna samarbetar med gränsregioner inom Sverige och med regionerna i angränsande länder i Finland, Norge och Danmark. Sammanfattningsvis: Seminarierna, ett i Norrbotten och ett i Skåne, kommer att fokusera på det nya EUdirektivet om patientrörlighet i sammanhanget territoriellt samarbete och hälso- och sjukvård. Hur kommer hälso- och sjukvårdsorganisationer att bemöta och anpassa sig till patientrörligheten och i framtiden dra nytta av territoriellt samarbete för att leverera sjukvård till EU-medborgarna? Regionpolitiker, experter, ledande tjänstemän inom hälso- och sjukvård från Norrbottens läns landsting och Region Skåne samt från grannregioner. 13

14 Stockholm Region (Active Ageing in the EU 2020) "Silverekonomi och aktivt åldrande - Lokala och regionala aktörers roll" 15/09/2011 Stockholm Konferens Organisatör: Stockholmsregionens Europakontor AB Konferensen kommer att samla flera europeiska regioner för att diskutera potentialen i silverekonomin, vilket handlar främst om att se äldre människors ekonomiska potential. Den nya generationen äldre kan vara aktiva på arbetsmarknaden längre, är friska, köpstarka, socialt aktiva och förutses delta som volontärer och bidra till samhällsekonomin. För att kunna utnyttja potentialen idag runtom i Europa krävs dock att äldre personer inte marginaliseras, samt en förståelse för att äldre har en viktig roll att spela i samhället, att äldre inte är en homogen grupp utan en grupp med olika förutsättningar och att äldres deltagande i arbetskraften är viktig. Ska äldre personer kunna förbli aktiva längre på arbetsmarknaden behöver frågan bemötas med ett holistiskt synsätt och innefatta bland annat arbetsmarknadspolitik, livslångt lärande, folkhälsa, innovationsfrågor och äldreomsorg. Syftet med konferensen är att politiker och tjänstemän från europeiska regioner ska kunna utbyta erfarenheter och goda exempel på hur man på lokal och regional nivå kan bidra till att vända den demografiska utmaningen till potential. Konferensen är också en möjlighet att göra ett inspel i debatten och diskutera vad som görs på EU-nivå, nationell nivå, lokal nivå samt vilka ytterligare insatser som krävs. Beslutsfattare och tjänstemän från deltagande regioner i PEOPLE-projektet samt arbetsmarknadens parter, representanter från det civila samhället högskolor och universitet etc. 14

15 Umeå (European Capitals of Culture) "Kreativa näringar: Lokala kreativa näringar presenterar sig på olika sätt" 13/09/2011 Umeå Konferens Organisatör: Umeå 2014, Umeå kommun Förmiddag - Anna Olofsson, marknadschef, Umeå Näringslivsservice Eftermiddag Charlotte Lundkvist, enhetschef strategisk utveckling, Umeå Representanter från Krenova, LEIA Accelerator, DINO HumLAB, Creator, BIC Factory De kreativa näringarnas nordliga dimension. Krenova finansieras av Europeiska kommissionens regionala utvecklingsfond och är ett bra exempel på hur vi har försökt att utveckla plattformar för kreativa kluster och mikroföretag och små- och medelstora företag. De som presenteras är olika kluster i regionen, t.ex. Krenova och Creative Campus. Företrädare för invånarna i Umeå, universitet, frivilligsektorn och föreningssektorn, lokala myndigheter, lokal förvaltning samt en delegation från Flandern. 15

16 Värmland (C.R.E.A.T.E. Cities and Regions Efficiently Acting Together in Europe) "EU 2020 och den digitala agendan - regional utveckling och tillgång till bredband på landsbygden" 10/11/2011 Karlstad Presentation and debatt Organisatör: Region Värmland, West Sweden Bryssel Marcus Smedman, Infrastrukturstrateg, Region Värmland Anna Damm, EU-koordinator och investeringsfrämjare, Region Värmland Per BLixt, EU-kommissionen NN, Post och telestyrelsen Sabine Zimmerl-Berg, Säffle kommun Eva Glavenius. Karlstad Universitet Vi kommer att fokusera på Europa 2020 och fokusera på den digitala agendan. Där beskriver man utbyggnad av och tillgång till snabbt bredband som en viktig del i utvecklingen som skapar arbetsplatser och ger medborgarna tillgång till digitalt innehåll, ger möjlighet till att driva företag i glesbygden och andra fördelar för regionen. Där står Värmland inför en utmaning för att klara av de nationella målen i samband med den digitala agendan. Det lokala evenemanget ger oss möjlighet att se helheten, att det vi behöver göra i Värmland är del av en övergripande strategi som sträcker sig ifrån EU-nivå över den nationella nivån ner till den regionala nivån. Vår utgångspunkt är att belysa den digitala agendans betydelse för regional utveckling samt att titta konkret på vilka åtgärder som är planerade för att hjälpa den regionala nivån i genomförandet. Politiker och tjänstemän inom Region Värmland och de värmländska kommunerna, kommunens IT-chefer, EU-nätverket Värmland, forum för ledamöter, projektägare, klusterrepresentanter, näringslivsrepresentanter, representanter från byalag, media, allmän intresserad publik. 16

17 Västernorrland (Rural Transport Solutions) "Rural Transport Solutions" 20-21/10/2011 Sundsvall Geography matters Workshop Organisatör: Landstinget Västernorrland, Västernorrlands läns Trafik AB och Ånge kommun Henric Fuchs, Projektledare Rural Transport Solutions, Landstinget Västernorrland Henric Fuchs, Projektledare Rural Transport Solutions, Landstinget Västernorrland RTS projektledare kommer att hålla en workshop och en utställning på hotell Södra Berget i samband med Europaforum under titeln; Rural Transport Solutions/Transportlösningar i glesbygd. Målet är att komma i kontakt med och informera beslutsfattare och offentliga tjänstemän om verksamheten som pågår i projektet. Workshopen och utställningen sker oktober. Politiker och tjänstemän, företrädelsevis från de fyra nordligaste Norrlandslänen. 17

18 Västra Götaland (Alliance for Clean Mobility) "Hållbar tillväxt nödvändighet eller utopi?" 10/10/2011 Göteborg Debatt för allmänheten Organisatör: Europa Direkt Göteborgsregionen Ingemar Gustafsson, journalist, Camino Carl Schlyter, EU-parlamentet Stellan Tengroth, författare Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv Hur möter vi de miljö- och resursrelaterade utmaningar vi står inför? Kan grön teknik och effektiviseringar visa vägen mot en uthållig tillväxt, med förmåga att trygga våra behov och förväntningar när det gäller energiförsörjning, livsmedelsproduktion, transporter och generell levnadsstandard? Har den konstanta jakten på ekonomisk tillväxt och dess förverkligande ett pris, och i så fall vilket? Är ständig tillväxt ens möjlig i en värld med begränsade resurser, och med minskande tillgång till fossila energiresurser? Vilka alternativa vägar finns? Hur berörs den enskilde medborgaren av dessa utmaningar och de möjliga vägarna framåt? Vad kan göras från politiskt håll, nationellt och inom EU, och vilken roll kan näringslivet spela? Allmänheten 18

19 II. Oberoende partner - övriga organisationer/sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Programmet Central Baltic INTERREG IV A "Europa i min region: Vad görs med våra EU-pengar?" 17-30/10/2011 Stockholm Fotoutställning Organisatör: Programmet Central Baltic INTERREG IV A Det kommer inte att finnas några talare utan fotona kommer att visa projekt som finansieras av programmet Central Baltic INTERREG IV A Personal från det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Central Baltic INTERREG IV A kommer att finnas på plats på fotoutställningens första dag den 17 oktober, Det lokala evenemanget som arrangeras av programmet Central Baltic INTERREG IV A kommer att illustrera hur EU-medel används i form av en fotoutställning. Fotoutställningen kommer att visa upp projekt som finansieras av programmet Central Baltic INTERREG IV A genom att lyfta upp hur personer har påverkats i antingen sina personliga eller yrkesmässiga liv av projekten. Fotoutställningen kommer att visas på en offentlig plats under två veckor i oktober På fotoutställning kommer besökarna också att kunna hitta en broschyr som beskriver personliga projektberättelser, i textformat, från omkring 10 av de projekt som finansieras av programmet Central Baltic INTERREG IV A På fotoutställningens första dag kommer personal från det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Central Baltic INTERREG IV A att vara närvarande för att prata med besökare och för att försöka aktivera dem att tänka på vilka resultat programmet har uppnått genom de projekt som finansieras. Det kommer att finnas kaffe/te samt ett spel som de kan delta i. De som deltar i spelet får en kortlek. Under de resterande två veckorna kommer fotoutställningen att vara obemannad, men tillgänglig för alla som passerar. Målgruppen för fotoutställningen är allmänheten. Fotoutställningen visas på en offentlig plats som de flesta har tillgång till. De flesta besökarna kommer att vara studenter och anställda vid Stockholms universitet som passerar platsen på väg till universitetsbiblioteket, ett närliggande café eller till föreläsningssalarna. Men även personer som inte studerar eller arbetar vid universitetet har tillgång till platsen. Evenemanget kommer att marknadsföras på olika sätt genom allmänna kalendrar, på programmets webbplats och projekten kommer att uppmuntras att marknadsföra evenemanget via deras hemsida samt partnerorganisationernas webbplatser etc. 19

Central Sweden (Baltic Sea Group)

Central Sweden (Baltic Sea Group) OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östra Götaland Västra Götaland Stockholm Stockholm Region West Sweden Mid Sweden Gothenburg Malmö SVERIGE Partnership 1 North Sweden INDEX Central

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 East Sweden Region 3 Göteborg Stad 4 Malmö stad 5 Norrbottens läns landsting 6

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Göteborg Stad 3 Malmö stad 4 Region Skåne 5 Region Värmland 6 County of Västerbotten

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog

Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog Fakta om Norrköpings kommun 130 000 invånare, 57 000 förvärvsarbetande Fakta om Norrköpings kommun 6000 studenter vid Campus Norrköping Vård, omsorg och handel

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Upplägg Göran Henriksson, Västra Götalandsregionen Samling för social hållbarhet. Åtgärder för

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 KVALITETSMÄSSAN DEN 14 16 NOVEMBER 2017 SVENSKA

Läs mer

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Brysselnätverket 31 augusti 2017 Johanna Haward, EU-samordnare Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare Brysselkontoret Välkomna till Hässleholm och Brysselnätverksträff!

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet Pia Kinhult Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Skånes andel av Sveriges BNP ligger stabilt runt 12 procent för perioden 1980-2005 1985 1987 1989 1991 1993

Läs mer

Genomförande av Värmlandsstrategin

Genomförande av Värmlandsstrategin PM Sida 1(5) Datum 2015-11-30 Dnr RV 2013-626 Enheten för kommunikation Malin Wikner, 054-701 10 77 malin.wikner@regionvarmland.se Odd Råberg, 054-701 10 97 odd.raberg@regionvarmland.se Enheten för regional

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

nationell mötesplats för regionfrågan

nationell mötesplats för regionfrågan PÅ VÄG MOT Regioner 2015 nationell mötesplats för regionfrågan Regionfrågan lever. Från årsskiftet finns fyra folkvalda regioner med ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I slutet av

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Östgötaresan Moderaternas politikutveckling med rötterna i den östgötska myllan. En förnyad syn på regionfrågan

Östgötaresan Moderaternas politikutveckling med rötterna i den östgötska myllan. En förnyad syn på regionfrågan En förnyad syn på regionfrågan Nuläge och bakgrund Östergötland är ett flerkärnigt tillväxtområde med ett unikt läge mellan de tre större tillväxtregionerna. Vi ser att våra grannar kan tillföra Östergötland

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Verksamhetsrapport maj-sep 2013 Ordinarie föreningsstämma 31 maj Godkänd årsrapport 2012 och ansvarsfrihet åt styrelsen Stockholmsregionens

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Kommitténs uppdrag Regeringen tillsatte i juni 2015 en Parlamentarisk Landsbygdskommitté

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt Bohlin Huvudsekreterare:

Läs mer

Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten!

Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten! Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober 2016 Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten! Umeå är som ni förstås vet - residensstad i Västerbotten, en snabbt växande stad med idag 122 000 invånare.

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Umeå universitet den 25 maj Disposition 1. Region Västerbotten 2. Kompetensplattform Västerbotten med sammanhang 3. Arbetsmarknadens behov av utbildningar från

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

SKL:s kongressmål och prioritering

SKL:s kongressmål och prioritering SKL:s kongressmål och prioritering SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Dokumentation Jobbregionen seminarium tre

Dokumentation Jobbregionen seminarium tre Dokumentation Jobbregionen seminarium tre Falun 14 januari 2015 Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som kom in gällande viktiga frågor för kommande träff, samt av de reflektioner deltagarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten. Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt

Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten. Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Läs mer

Näringslivsträffar Umeå landsbygd 2015. Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, juni 2015

Näringslivsträffar Umeå landsbygd 2015. Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, juni 2015 Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, juni 2015 Input från näringslivsträff hösten 2014: Hur kan Umeå kommun bidra till goda förutsättningar för företagande på Umeå landsbygd? Underlätta att driva företag

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer