SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne"

Transkript

1 OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östergötland Malmö Göteborg Region Örebro Norrbotten Skåne Stockholm Region Västra Götaland Umeå Värmland Västernorrland SVERIGE

2 INNEHÅLL I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2011 Central Sweden... 3 Östergötland... 5 Göteborg... 6 Malmö... 8 Norrbotten (i samarbete med Region Skåne)...10 Region Örebro...11 Skåne (Evenemang 1)...12 Skåne (Evenemang 2 i samarbete med Norrbotten)...13 Stockholm Region...14 Umeå...15 Värmland...16 Västernorrland...17 Västra Götaland...18 II. Oberoende partner - övriga organisationer/ sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Programmet Central Baltic INTERREG IV A / Stockholm

3 I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2011 Central Sweden (Baltic Sea Group) "Fixa din framtid" 4/10/2011 Falun Presentation Organisatör: Region Dalarna som en del av Central Sweden och Studenternas Näringslivsenhet (NLE) vid Högskolan Dalarna Carlos Rojas, samhällsentreprenör och grundare av bland annat Gringo, Latifeh och Miklo Carlos Rojas, samhällsentreprenör : Möjligheternas land är här, nu och överallt! New York, Stockholm eller kanske Dala-Floda? Med dagens teknik spelar det inte längre någon större roll var du faktiskt befinner dig geografiskt, det mesta finns ändå nära. Ett kreativt jobb, karriär och inspirerande möten kontra vacker miljö, låga boendekostnader och tid för familj och vänner - ingenting säger att du inte kan få båda delarna. Carlos Rojas, social entreprenör och grundare av bland annat Gringo, Latifeh och Miklo delar med sig av sina tankar om företagande och socialt entreprenörskap. Carlos talar också om kraften i att jobba lokalt, oavsett om det är i en Stockholmsförort eller på landsbygden i Dalarna. Seminariet kommer att hållas den 4 oktober 2011 kl på Högskolan Dalarna, Campus Falun och ges i samarbete med Studenternas Näringslivsenhet på Högskolan Dalarna. Adress: Högskolan Dalarna, Campus Falun Högskolegatan Falun Sweden Fixa din framtid! är en i raden av aktiviteter som anordnas av Studenternas Näringslivsenhet under vecka 40 med tema unga och jobb i Dalarna. Veckan avslutas med en arbetsmarknadsdag under namnet Propellern jobb för dig i Falun den 6/10. Sedan augusti 2011 driver Region Dalarna projektet Stanna i Dalarna för att få fler studenter att vilja bo och arbeta i Dalarna efter avslutade studier. 3

4 Studenter på Högskolan Dalarna 4

5 Östergötland (Baltic Sea Group) "Efterfrågan på arbetskraft i Östra Götaland fram till 2018" 24/11/2011 Linköping Seminarium Organisatör: Regionförbundet Östsam, Linköping Joakim Kärnborg, Regionförbundet Östsam Ulf Petterson, Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) Lena Lundström, Byggindustrier Annika Arpfors, Teknikföretagen Anna Skogens, Landstinget Inga-Lill Felizia, Vård och Omsorgscollege Björn Johansson, TYA Staffan Eklind, Logistikia : Östergötland är en region där tillväxten bromsas av dålig matchning på arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetslösheten är stor finns det stora rekryteringsbehov i flera branscher. Syftet med seminariet är att bidra till ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. En presentation av den regionala behovsanalysen, jobb, vilket vill du ha?, kommer att hållas av Regionförbundet Östsam. Därefter har deltagarna möjlighet att delta i en av fem workshops om kompetensbehov. Fokus kommer att ligga på följande branscher: el och energi, industri- och teknik, bygg, vård och omsorg eller transport och logistik. Studievägledare, flyktingsamordnare samt alla som jobbar med arbetsmarknadsfrågor i regionen. 5

6 Göteborg (Alliance for Clean Mobility) "Europa hemma i Göteborg" 15-17/11/2011 Göteborg Utställning och seminarium Organisatör: Göteborgs Stad Göteborgs Stad, Brysselkontoret Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Olle Ludvigsson, ledamot av Europaparlamentet (bekräftas senare) Lena EK, ledamot av Europaparlamentet (bekräftas senare) Pierre Schellekens, Europeiska kommissionen, Stockholm (bekräftas senare) Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Helen Odenljung, kommunalråd Tanken är att skapa en mötesplats både för tjänstemän och politiker som är engagerade i projekt som är delfinansierade av EU och för dem som ännu inte är engagerade men intresserade av att bli det. Mötesplatsen gör det möjligt att sprida våra erfarenheter till samtliga deltagare på Kvalitetsmässan både från Göteborg och övriga Sverige. Genom att använda oss av en monter som är uppbyggd som en lägenhet kan vi skapa rum utifrån olika tematiska ingångar exempelvis arbetsmarknad, miljö, integration, lärande osv., där projekt från Göteborg delfinansierade av EU presenteras. Tanken är att visa hur viktigt EU är för den enskilde medborgaren och presentera konkreta projekt som EU stödjer i Göteborg på ett påtagligt sätt. Den permanenta utställningen under de tre dagarna kommer att kompletteras med ett seminarium där de EU-finansierade projektens betydelse för stadens utveckling diskuteras. Under seminariet kommer även en sammanställning av alla EUfinansierade projekt i Göteborg att presenteras. Seminariet kommer att hållas i anslutning till montern och visa på vilket sätt EU bidrar till att utveckla lokala myndigheters arbete. Kvalitetsmässan, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling med ca 4000 deltagare, är en utmärkt arena för denna typ evenemang. Kvalitetsmässans syfte är att stimulera och stödja utvecklingen av verksamheter och samhälle i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Kvalitetsmässan samlar representanter från lokala, regionala och nationella myndigheter i Sverige samt representanter från näringslivet. Representanter från lokala och regionala myndigheter (tjänstemän och politiker) från hela Sverige Tjänstemän och politiker från Göteborg som är engagerade i utvecklingsprojekt delfinansierade av EU. Deltagare i Kvalietetsmässan, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling med ca 4000 deltagare. 6

7 7

8 Malmö (Baltic Sea Group) "EU Konferens Tillväxtstrategin EU 2020 regionalt och lokalt" 15/11/2011 Malmö Konferens Organisatör: Region Skåne, Malmö stad, med stöd från Tillväxtverket, Svenska ESF rådet, Interreg IVA sekretariatet Pontus Lindberg, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Experter från: (bekräftas senare) Malmö stad Region Skåne Tillväxtverket Svenska ESF rådet Interreg IVA-sekretariatet Region Sörmland Konferens med fokus på EU 2020 och innovationer, arbetsmarknad, miljö och transporter Europa 2020 kopplat till den framtida sammanhållningspolitiken och vikten av att implementera strategin på regional och lokal nivå. Exempel på projekt. Regionminister Anna-Karin Hatt (bekräftas senare). EU 2020 tydlig koppling Region Skånes OECD-studie. EU 2020 going local, Region Sörmland. Hur man bryter ner EU 2020 på lokal nivå. (Alla talare bekräftas senare) Miljö/energi, transporter. Projekt Interreg, ESF och ERUF (Malmö stad, bekräftas senare) Arbetsmarknad. Projekt Interreg, ESF och ERUF (Malmö stad, bekräftas senare Hälsa. Projekt Interreg, ESF och ERUF (Region Skåne, Malmö stad, bekräftas senare) Innovationer, seminarier i plenum. Knyter samman temaseminarierna. Hur kommer det danska ordförandeskapet att arbeta med EU 2020 och den framtida sammanhållningspolitiken? Representanter från städer och kommuner och näringslivet från hela regionen Skåne och Blekinge. Departement i Stockholm, universitet och Europeiska kommissionen. 8

9 9

10 Norrbotten (Active Regions in Cross-Border Cooperation) (I samarbete med Region Skåne) "Territoriellt samarbete och framtida gränsöverskridande hälso- och sjukvård: patientrörlighet" 21/11/2011 Luleå Geography matters Seminarium Organisatör: Norrbottens läns landsting Region Skåne Norrbottens läns landsting: Kent Ögren, styrelseordförande Region Skåne: Pia Kinhult, styrelseordförande EU-kommissionen: Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige Representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Socialdepartementet Norrbottens läns landsting Region Skåne Gränsregioner i Norge, Finland, Danmark Norrbotten och Skåne är båda gränsregioner i Sverige; Norrbotten längs upp i norr och Skåne längst ner i söder. De politiskt styrda organisationerna Norrbottens läns landsting och Region Skåne är regionala huvudmän ansvariga för hälso- och sjukvård, såväl i fråga om inköp som när det gäller att förse regionernas medborgare med sjukvård. Regionernas utmaningar ser lite olika ut beroende på det faktum att befolkningstätheten ser så olika ut i norra och södra Sverige, där Skåne har nära till storstadsregionen Köpenhamn, huvudstaden i Danmark. Att leverera sjukvård i glesbygd är en speciell utmaning; att vara tillgänglig för alla, var som helst och när som helst. Båda regionerna samarbetar med gränsregioner inom Sverige och med regionerna i angränsande länder i Finland, Norge och Danmark. Sammanfattningsvis: Seminarierna, ett i Norrbotten och ett i Skåne, kommer att fokusera på det nya EUdirektivet om patientrörlighet i sammanhanget territoriellt samarbete och hälso- och sjukvård. Hur kommer hälso- och sjukvårdsorganisationer att bemöta och anpassa sig till patientrörligheten och i framtiden dra nytta av territoriellt samarbete för att leverera sjukvård till EU-medborgarna? Regionpolitiker, experter, ledande tjänstemän inom hälso- och sjukvård från Norrbottens läns landsting och Region Skåne samt från grannregioner. 10

11 Region Örebro (The ERRIN Regional Partnership on Smart Specialisation) "Smart specialisering Möjligheter, risker och konsekvenser" 17/10/2011 Örebro Interaktiv workshop och paneldiskussion Organisatör: Entreprenörskapsforum tillsammans med Regionförbundet Örebro Seminariet genomförs av Entreprenörskapsforum tillsammans med Regionförbundet Örebro. Huvudtalare blir professor Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum. Vi kommer också att öppna upp för företagare och offentliga företrädare från bl.a. universitetet. Seminariet äger rum på Promotionbåten med 1500 personer. Företagare, representanter för offentlig sektor och politiker. Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum Varje år åker 1500 personer som representerar företag, offentlig sektor och organisationer från regionen ut på denna Promotionbåt. Allt är organiserat av Örebro Promotion. Syftet är att göra affärer, skapa förståelse och skapa nya affärskontakter. Information och diskussion om regionala konsekvenser av beslut av EU-kommissionen står också på agendan. Forskare, företagare, politiker och representanter från offentliga organisationer. 11

12 Skåne (Active Regions in Cross-Border Cooperation) (Evenemang 1) "Europa möjligheter för regional och lokal nivå" 15/11/2011 Malmö Debatt och temaseminarium Organisatör: Region Skåne/Avdelningen för regional utveckling, Malmö stad, Tillväxtverket, ESF-rådet, Region Blekinge Pontus Lindberg, ordförande regionala tillväxtnämnden Heidi Avellan, Political editor of Sydsvenskan Oscar Wåglund Söderström, Statssekreterare Representanter från Regionala EU-kontor i Bryssel Representant från Malmö stads EU-kontor i Bryssel (tbc) Detta lokala evenemang är en del av en stor EU-konferens som syftar till att belysa regionala och lokala strategier för implementering av EU 2020-strategin smart, uthållig tillväxt för alla i fråga om miljö/energi/transport och infrastruktur, arbetsmarknad och hälsa. Politiker, representanter från regionen, universitet och högskolor, kommuner, näringsdepartementet, arbetsmarknadens parter, projektägare, EU-kommissionen m. fl. 12

13 Skåne (Active Regions in Cross-Border Cooperation) (Evenemang 2 i samarbete med Norrbotten) "Territoriellt samarbete och framtida gränsöverskridande hälso- och sjukvård: patientrörlighet" 17/11/2011 Malmö Geography matters Seminarium Organisatör: Norrbottens läns landsting Region Skåne Norrbottens läns landsting: Kent Ögren, styrelseordförande Region Skåne: Pia Kinhult, styrelseordförande EU-kommissionen; Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige Representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Socialdepartementet Norrbottens läns landsting Region Skåne Gränsregioner i Norge, Finland, Danmark Norrbotten och Skåne är båda gränsregioner i Sverige; Norrbotten längs upp i norr och Skåne längst ner i söder. De politiskt styrda organisationerna Norrbottens läns landsting och Region Skåne är regionala huvudmän ansvariga för hälso- och sjukvård, såväl i fråga om inköp som när det gäller att förse regionernas medborgare med sjukvård. Regionernas utmaningar ser lite olika ut beroende på det faktum att befolkningstätheten ser så olika ut i norra och södra Sverige, där Skåne har nära till storstadsregionen Köpenhamn, huvudstaden i Danmark. Att leverera sjukvård i glesbygd är en speciell utmaning; att vara tillgänglig för alla, var som helst och när som helst. Båda regionerna samarbetar med gränsregioner inom Sverige och med regionerna i angränsande länder i Finland, Norge och Danmark. Sammanfattningsvis: Seminarierna, ett i Norrbotten och ett i Skåne, kommer att fokusera på det nya EUdirektivet om patientrörlighet i sammanhanget territoriellt samarbete och hälso- och sjukvård. Hur kommer hälso- och sjukvårdsorganisationer att bemöta och anpassa sig till patientrörligheten och i framtiden dra nytta av territoriellt samarbete för att leverera sjukvård till EU-medborgarna? Regionpolitiker, experter, ledande tjänstemän inom hälso- och sjukvård från Norrbottens läns landsting och Region Skåne samt från grannregioner. 13

14 Stockholm Region (Active Ageing in the EU 2020) "Silverekonomi och aktivt åldrande - Lokala och regionala aktörers roll" 15/09/2011 Stockholm Konferens Organisatör: Stockholmsregionens Europakontor AB Konferensen kommer att samla flera europeiska regioner för att diskutera potentialen i silverekonomin, vilket handlar främst om att se äldre människors ekonomiska potential. Den nya generationen äldre kan vara aktiva på arbetsmarknaden längre, är friska, köpstarka, socialt aktiva och förutses delta som volontärer och bidra till samhällsekonomin. För att kunna utnyttja potentialen idag runtom i Europa krävs dock att äldre personer inte marginaliseras, samt en förståelse för att äldre har en viktig roll att spela i samhället, att äldre inte är en homogen grupp utan en grupp med olika förutsättningar och att äldres deltagande i arbetskraften är viktig. Ska äldre personer kunna förbli aktiva längre på arbetsmarknaden behöver frågan bemötas med ett holistiskt synsätt och innefatta bland annat arbetsmarknadspolitik, livslångt lärande, folkhälsa, innovationsfrågor och äldreomsorg. Syftet med konferensen är att politiker och tjänstemän från europeiska regioner ska kunna utbyta erfarenheter och goda exempel på hur man på lokal och regional nivå kan bidra till att vända den demografiska utmaningen till potential. Konferensen är också en möjlighet att göra ett inspel i debatten och diskutera vad som görs på EU-nivå, nationell nivå, lokal nivå samt vilka ytterligare insatser som krävs. Beslutsfattare och tjänstemän från deltagande regioner i PEOPLE-projektet samt arbetsmarknadens parter, representanter från det civila samhället högskolor och universitet etc. 14

15 Umeå (European Capitals of Culture) "Kreativa näringar: Lokala kreativa näringar presenterar sig på olika sätt" 13/09/2011 Umeå Konferens Organisatör: Umeå 2014, Umeå kommun Förmiddag - Anna Olofsson, marknadschef, Umeå Näringslivsservice Eftermiddag Charlotte Lundkvist, enhetschef strategisk utveckling, Umeå Representanter från Krenova, LEIA Accelerator, DINO HumLAB, Creator, BIC Factory De kreativa näringarnas nordliga dimension. Krenova finansieras av Europeiska kommissionens regionala utvecklingsfond och är ett bra exempel på hur vi har försökt att utveckla plattformar för kreativa kluster och mikroföretag och små- och medelstora företag. De som presenteras är olika kluster i regionen, t.ex. Krenova och Creative Campus. Företrädare för invånarna i Umeå, universitet, frivilligsektorn och föreningssektorn, lokala myndigheter, lokal förvaltning samt en delegation från Flandern. 15

16 Värmland (C.R.E.A.T.E. Cities and Regions Efficiently Acting Together in Europe) "EU 2020 och den digitala agendan - regional utveckling och tillgång till bredband på landsbygden" 10/11/2011 Karlstad Presentation and debatt Organisatör: Region Värmland, West Sweden Bryssel Marcus Smedman, Infrastrukturstrateg, Region Värmland Anna Damm, EU-koordinator och investeringsfrämjare, Region Värmland Per BLixt, EU-kommissionen NN, Post och telestyrelsen Sabine Zimmerl-Berg, Säffle kommun Eva Glavenius. Karlstad Universitet Vi kommer att fokusera på Europa 2020 och fokusera på den digitala agendan. Där beskriver man utbyggnad av och tillgång till snabbt bredband som en viktig del i utvecklingen som skapar arbetsplatser och ger medborgarna tillgång till digitalt innehåll, ger möjlighet till att driva företag i glesbygden och andra fördelar för regionen. Där står Värmland inför en utmaning för att klara av de nationella målen i samband med den digitala agendan. Det lokala evenemanget ger oss möjlighet att se helheten, att det vi behöver göra i Värmland är del av en övergripande strategi som sträcker sig ifrån EU-nivå över den nationella nivån ner till den regionala nivån. Vår utgångspunkt är att belysa den digitala agendans betydelse för regional utveckling samt att titta konkret på vilka åtgärder som är planerade för att hjälpa den regionala nivån i genomförandet. Politiker och tjänstemän inom Region Värmland och de värmländska kommunerna, kommunens IT-chefer, EU-nätverket Värmland, forum för ledamöter, projektägare, klusterrepresentanter, näringslivsrepresentanter, representanter från byalag, media, allmän intresserad publik. 16

17 Västernorrland (Rural Transport Solutions) "Rural Transport Solutions" 20-21/10/2011 Sundsvall Geography matters Workshop Organisatör: Landstinget Västernorrland, Västernorrlands läns Trafik AB och Ånge kommun Henric Fuchs, Projektledare Rural Transport Solutions, Landstinget Västernorrland Henric Fuchs, Projektledare Rural Transport Solutions, Landstinget Västernorrland RTS projektledare kommer att hålla en workshop och en utställning på hotell Södra Berget i samband med Europaforum under titeln; Rural Transport Solutions/Transportlösningar i glesbygd. Målet är att komma i kontakt med och informera beslutsfattare och offentliga tjänstemän om verksamheten som pågår i projektet. Workshopen och utställningen sker oktober. Politiker och tjänstemän, företrädelsevis från de fyra nordligaste Norrlandslänen. 17

18 Västra Götaland (Alliance for Clean Mobility) "Hållbar tillväxt nödvändighet eller utopi?" 10/10/2011 Göteborg Debatt för allmänheten Organisatör: Europa Direkt Göteborgsregionen Ingemar Gustafsson, journalist, Camino Carl Schlyter, EU-parlamentet Stellan Tengroth, författare Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv Hur möter vi de miljö- och resursrelaterade utmaningar vi står inför? Kan grön teknik och effektiviseringar visa vägen mot en uthållig tillväxt, med förmåga att trygga våra behov och förväntningar när det gäller energiförsörjning, livsmedelsproduktion, transporter och generell levnadsstandard? Har den konstanta jakten på ekonomisk tillväxt och dess förverkligande ett pris, och i så fall vilket? Är ständig tillväxt ens möjlig i en värld med begränsade resurser, och med minskande tillgång till fossila energiresurser? Vilka alternativa vägar finns? Hur berörs den enskilde medborgaren av dessa utmaningar och de möjliga vägarna framåt? Vad kan göras från politiskt håll, nationellt och inom EU, och vilken roll kan näringslivet spela? Allmänheten 18

19 II. Oberoende partner - övriga organisationer/sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Programmet Central Baltic INTERREG IV A "Europa i min region: Vad görs med våra EU-pengar?" 17-30/10/2011 Stockholm Fotoutställning Organisatör: Programmet Central Baltic INTERREG IV A Det kommer inte att finnas några talare utan fotona kommer att visa projekt som finansieras av programmet Central Baltic INTERREG IV A Personal från det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Central Baltic INTERREG IV A kommer att finnas på plats på fotoutställningens första dag den 17 oktober, Det lokala evenemanget som arrangeras av programmet Central Baltic INTERREG IV A kommer att illustrera hur EU-medel används i form av en fotoutställning. Fotoutställningen kommer att visa upp projekt som finansieras av programmet Central Baltic INTERREG IV A genom att lyfta upp hur personer har påverkats i antingen sina personliga eller yrkesmässiga liv av projekten. Fotoutställningen kommer att visas på en offentlig plats under två veckor i oktober På fotoutställning kommer besökarna också att kunna hitta en broschyr som beskriver personliga projektberättelser, i textformat, från omkring 10 av de projekt som finansieras av programmet Central Baltic INTERREG IV A På fotoutställningens första dag kommer personal från det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Central Baltic INTERREG IV A att vara närvarande för att prata med besökare och för att försöka aktivera dem att tänka på vilka resultat programmet har uppnått genom de projekt som finansieras. Det kommer att finnas kaffe/te samt ett spel som de kan delta i. De som deltar i spelet får en kortlek. Under de resterande två veckorna kommer fotoutställningen att vara obemannad, men tillgänglig för alla som passerar. Målgruppen för fotoutställningen är allmänheten. Fotoutställningen visas på en offentlig plats som de flesta har tillgång till. De flesta besökarna kommer att vara studenter och anställda vid Stockholms universitet som passerar platsen på väg till universitetsbiblioteket, ett närliggande café eller till föreläsningssalarna. Men även personer som inte studerar eller arbetar vid universitetet har tillgång till platsen. Evenemanget kommer att marknadsföras på olika sätt genom allmänna kalendrar, på programmets webbplats och projekten kommer att uppmuntras att marknadsföra evenemanget via deras hemsida samt partnerorganisationernas webbplatser etc. 19

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Copyright: Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner och landsting och Vinnova

Copyright: Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner och landsting och Vinnova Den innovativa kommunen lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning kan beställas från www.skl.se/publikationer Beställning kan också göras på tel: 020-31 32 30, fax: 020-313240 Pris: 1-4 ex: 200

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport INNEHÅLL INLEDNING 3 1. SAMMANFATTNING, OBSERVATIONER OCH REKOMMENDATIONER 4 2. UTVECKLING AV De kulturella och kreativa Näringarna OCH EU 2020. 7 2.1 De

Läs mer