SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne"

Transkript

1 OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östergötland Malmö Göteborg Region Örebro Norrbotten Skåne Stockholm Region Västra Götaland Umeå Värmland Västernorrland SVERIGE

2 INNEHÅLL I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2011 Central Sweden... 3 Östergötland... 5 Göteborg... 6 Malmö... 8 Norrbotten (i samarbete med Region Skåne)...10 Region Örebro...11 Skåne (Evenemang 1)...12 Skåne (Evenemang 2 i samarbete med Norrbotten)...13 Stockholm Region...14 Umeå...15 Värmland...16 Västernorrland...17 Västra Götaland...18 II. Oberoende partner - övriga organisationer/ sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Programmet Central Baltic INTERREG IV A / Stockholm

3 I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2011 Central Sweden (Baltic Sea Group) "Fixa din framtid" 4/10/2011 Falun Presentation Organisatör: Region Dalarna som en del av Central Sweden och Studenternas Näringslivsenhet (NLE) vid Högskolan Dalarna Carlos Rojas, samhällsentreprenör och grundare av bland annat Gringo, Latifeh och Miklo Carlos Rojas, samhällsentreprenör : Möjligheternas land är här, nu och överallt! New York, Stockholm eller kanske Dala-Floda? Med dagens teknik spelar det inte längre någon större roll var du faktiskt befinner dig geografiskt, det mesta finns ändå nära. Ett kreativt jobb, karriär och inspirerande möten kontra vacker miljö, låga boendekostnader och tid för familj och vänner - ingenting säger att du inte kan få båda delarna. Carlos Rojas, social entreprenör och grundare av bland annat Gringo, Latifeh och Miklo delar med sig av sina tankar om företagande och socialt entreprenörskap. Carlos talar också om kraften i att jobba lokalt, oavsett om det är i en Stockholmsförort eller på landsbygden i Dalarna. Seminariet kommer att hållas den 4 oktober 2011 kl på Högskolan Dalarna, Campus Falun och ges i samarbete med Studenternas Näringslivsenhet på Högskolan Dalarna. Adress: Högskolan Dalarna, Campus Falun Högskolegatan Falun Sweden Fixa din framtid! är en i raden av aktiviteter som anordnas av Studenternas Näringslivsenhet under vecka 40 med tema unga och jobb i Dalarna. Veckan avslutas med en arbetsmarknadsdag under namnet Propellern jobb för dig i Falun den 6/10. Sedan augusti 2011 driver Region Dalarna projektet Stanna i Dalarna för att få fler studenter att vilja bo och arbeta i Dalarna efter avslutade studier. 3

4 Studenter på Högskolan Dalarna 4

5 Östergötland (Baltic Sea Group) "Efterfrågan på arbetskraft i Östra Götaland fram till 2018" 24/11/2011 Linköping Seminarium Organisatör: Regionförbundet Östsam, Linköping Joakim Kärnborg, Regionförbundet Östsam Ulf Petterson, Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) Lena Lundström, Byggindustrier Annika Arpfors, Teknikföretagen Anna Skogens, Landstinget Inga-Lill Felizia, Vård och Omsorgscollege Björn Johansson, TYA Staffan Eklind, Logistikia : Östergötland är en region där tillväxten bromsas av dålig matchning på arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetslösheten är stor finns det stora rekryteringsbehov i flera branscher. Syftet med seminariet är att bidra till ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. En presentation av den regionala behovsanalysen, jobb, vilket vill du ha?, kommer att hållas av Regionförbundet Östsam. Därefter har deltagarna möjlighet att delta i en av fem workshops om kompetensbehov. Fokus kommer att ligga på följande branscher: el och energi, industri- och teknik, bygg, vård och omsorg eller transport och logistik. Studievägledare, flyktingsamordnare samt alla som jobbar med arbetsmarknadsfrågor i regionen. 5

6 Göteborg (Alliance for Clean Mobility) "Europa hemma i Göteborg" 15-17/11/2011 Göteborg Utställning och seminarium Organisatör: Göteborgs Stad Göteborgs Stad, Brysselkontoret Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Olle Ludvigsson, ledamot av Europaparlamentet (bekräftas senare) Lena EK, ledamot av Europaparlamentet (bekräftas senare) Pierre Schellekens, Europeiska kommissionen, Stockholm (bekräftas senare) Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Helen Odenljung, kommunalråd Tanken är att skapa en mötesplats både för tjänstemän och politiker som är engagerade i projekt som är delfinansierade av EU och för dem som ännu inte är engagerade men intresserade av att bli det. Mötesplatsen gör det möjligt att sprida våra erfarenheter till samtliga deltagare på Kvalitetsmässan både från Göteborg och övriga Sverige. Genom att använda oss av en monter som är uppbyggd som en lägenhet kan vi skapa rum utifrån olika tematiska ingångar exempelvis arbetsmarknad, miljö, integration, lärande osv., där projekt från Göteborg delfinansierade av EU presenteras. Tanken är att visa hur viktigt EU är för den enskilde medborgaren och presentera konkreta projekt som EU stödjer i Göteborg på ett påtagligt sätt. Den permanenta utställningen under de tre dagarna kommer att kompletteras med ett seminarium där de EU-finansierade projektens betydelse för stadens utveckling diskuteras. Under seminariet kommer även en sammanställning av alla EUfinansierade projekt i Göteborg att presenteras. Seminariet kommer att hållas i anslutning till montern och visa på vilket sätt EU bidrar till att utveckla lokala myndigheters arbete. Kvalitetsmässan, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling med ca 4000 deltagare, är en utmärkt arena för denna typ evenemang. Kvalitetsmässans syfte är att stimulera och stödja utvecklingen av verksamheter och samhälle i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Kvalitetsmässan samlar representanter från lokala, regionala och nationella myndigheter i Sverige samt representanter från näringslivet. Representanter från lokala och regionala myndigheter (tjänstemän och politiker) från hela Sverige Tjänstemän och politiker från Göteborg som är engagerade i utvecklingsprojekt delfinansierade av EU. Deltagare i Kvalietetsmässan, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling med ca 4000 deltagare. 6

7 7

8 Malmö (Baltic Sea Group) "EU Konferens Tillväxtstrategin EU 2020 regionalt och lokalt" 15/11/2011 Malmö Konferens Organisatör: Region Skåne, Malmö stad, med stöd från Tillväxtverket, Svenska ESF rådet, Interreg IVA sekretariatet Pontus Lindberg, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Experter från: (bekräftas senare) Malmö stad Region Skåne Tillväxtverket Svenska ESF rådet Interreg IVA-sekretariatet Region Sörmland Konferens med fokus på EU 2020 och innovationer, arbetsmarknad, miljö och transporter Europa 2020 kopplat till den framtida sammanhållningspolitiken och vikten av att implementera strategin på regional och lokal nivå. Exempel på projekt. Regionminister Anna-Karin Hatt (bekräftas senare). EU 2020 tydlig koppling Region Skånes OECD-studie. EU 2020 going local, Region Sörmland. Hur man bryter ner EU 2020 på lokal nivå. (Alla talare bekräftas senare) Miljö/energi, transporter. Projekt Interreg, ESF och ERUF (Malmö stad, bekräftas senare) Arbetsmarknad. Projekt Interreg, ESF och ERUF (Malmö stad, bekräftas senare Hälsa. Projekt Interreg, ESF och ERUF (Region Skåne, Malmö stad, bekräftas senare) Innovationer, seminarier i plenum. Knyter samman temaseminarierna. Hur kommer det danska ordförandeskapet att arbeta med EU 2020 och den framtida sammanhållningspolitiken? Representanter från städer och kommuner och näringslivet från hela regionen Skåne och Blekinge. Departement i Stockholm, universitet och Europeiska kommissionen. 8

9 9

10 Norrbotten (Active Regions in Cross-Border Cooperation) (I samarbete med Region Skåne) "Territoriellt samarbete och framtida gränsöverskridande hälso- och sjukvård: patientrörlighet" 21/11/2011 Luleå Geography matters Seminarium Organisatör: Norrbottens läns landsting Region Skåne Norrbottens läns landsting: Kent Ögren, styrelseordförande Region Skåne: Pia Kinhult, styrelseordförande EU-kommissionen: Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige Representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Socialdepartementet Norrbottens läns landsting Region Skåne Gränsregioner i Norge, Finland, Danmark Norrbotten och Skåne är båda gränsregioner i Sverige; Norrbotten längs upp i norr och Skåne längst ner i söder. De politiskt styrda organisationerna Norrbottens läns landsting och Region Skåne är regionala huvudmän ansvariga för hälso- och sjukvård, såväl i fråga om inköp som när det gäller att förse regionernas medborgare med sjukvård. Regionernas utmaningar ser lite olika ut beroende på det faktum att befolkningstätheten ser så olika ut i norra och södra Sverige, där Skåne har nära till storstadsregionen Köpenhamn, huvudstaden i Danmark. Att leverera sjukvård i glesbygd är en speciell utmaning; att vara tillgänglig för alla, var som helst och när som helst. Båda regionerna samarbetar med gränsregioner inom Sverige och med regionerna i angränsande länder i Finland, Norge och Danmark. Sammanfattningsvis: Seminarierna, ett i Norrbotten och ett i Skåne, kommer att fokusera på det nya EUdirektivet om patientrörlighet i sammanhanget territoriellt samarbete och hälso- och sjukvård. Hur kommer hälso- och sjukvårdsorganisationer att bemöta och anpassa sig till patientrörligheten och i framtiden dra nytta av territoriellt samarbete för att leverera sjukvård till EU-medborgarna? Regionpolitiker, experter, ledande tjänstemän inom hälso- och sjukvård från Norrbottens läns landsting och Region Skåne samt från grannregioner. 10

11 Region Örebro (The ERRIN Regional Partnership on Smart Specialisation) "Smart specialisering Möjligheter, risker och konsekvenser" 17/10/2011 Örebro Interaktiv workshop och paneldiskussion Organisatör: Entreprenörskapsforum tillsammans med Regionförbundet Örebro Seminariet genomförs av Entreprenörskapsforum tillsammans med Regionförbundet Örebro. Huvudtalare blir professor Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum. Vi kommer också att öppna upp för företagare och offentliga företrädare från bl.a. universitetet. Seminariet äger rum på Promotionbåten med 1500 personer. Företagare, representanter för offentlig sektor och politiker. Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum Varje år åker 1500 personer som representerar företag, offentlig sektor och organisationer från regionen ut på denna Promotionbåt. Allt är organiserat av Örebro Promotion. Syftet är att göra affärer, skapa förståelse och skapa nya affärskontakter. Information och diskussion om regionala konsekvenser av beslut av EU-kommissionen står också på agendan. Forskare, företagare, politiker och representanter från offentliga organisationer. 11

12 Skåne (Active Regions in Cross-Border Cooperation) (Evenemang 1) "Europa möjligheter för regional och lokal nivå" 15/11/2011 Malmö Debatt och temaseminarium Organisatör: Region Skåne/Avdelningen för regional utveckling, Malmö stad, Tillväxtverket, ESF-rådet, Region Blekinge Pontus Lindberg, ordförande regionala tillväxtnämnden Heidi Avellan, Political editor of Sydsvenskan Oscar Wåglund Söderström, Statssekreterare Representanter från Regionala EU-kontor i Bryssel Representant från Malmö stads EU-kontor i Bryssel (tbc) Detta lokala evenemang är en del av en stor EU-konferens som syftar till att belysa regionala och lokala strategier för implementering av EU 2020-strategin smart, uthållig tillväxt för alla i fråga om miljö/energi/transport och infrastruktur, arbetsmarknad och hälsa. Politiker, representanter från regionen, universitet och högskolor, kommuner, näringsdepartementet, arbetsmarknadens parter, projektägare, EU-kommissionen m. fl. 12

13 Skåne (Active Regions in Cross-Border Cooperation) (Evenemang 2 i samarbete med Norrbotten) "Territoriellt samarbete och framtida gränsöverskridande hälso- och sjukvård: patientrörlighet" 17/11/2011 Malmö Geography matters Seminarium Organisatör: Norrbottens läns landsting Region Skåne Norrbottens läns landsting: Kent Ögren, styrelseordförande Region Skåne: Pia Kinhult, styrelseordförande EU-kommissionen; Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige Representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Socialdepartementet Norrbottens läns landsting Region Skåne Gränsregioner i Norge, Finland, Danmark Norrbotten och Skåne är båda gränsregioner i Sverige; Norrbotten längs upp i norr och Skåne längst ner i söder. De politiskt styrda organisationerna Norrbottens läns landsting och Region Skåne är regionala huvudmän ansvariga för hälso- och sjukvård, såväl i fråga om inköp som när det gäller att förse regionernas medborgare med sjukvård. Regionernas utmaningar ser lite olika ut beroende på det faktum att befolkningstätheten ser så olika ut i norra och södra Sverige, där Skåne har nära till storstadsregionen Köpenhamn, huvudstaden i Danmark. Att leverera sjukvård i glesbygd är en speciell utmaning; att vara tillgänglig för alla, var som helst och när som helst. Båda regionerna samarbetar med gränsregioner inom Sverige och med regionerna i angränsande länder i Finland, Norge och Danmark. Sammanfattningsvis: Seminarierna, ett i Norrbotten och ett i Skåne, kommer att fokusera på det nya EUdirektivet om patientrörlighet i sammanhanget territoriellt samarbete och hälso- och sjukvård. Hur kommer hälso- och sjukvårdsorganisationer att bemöta och anpassa sig till patientrörligheten och i framtiden dra nytta av territoriellt samarbete för att leverera sjukvård till EU-medborgarna? Regionpolitiker, experter, ledande tjänstemän inom hälso- och sjukvård från Norrbottens läns landsting och Region Skåne samt från grannregioner. 13

14 Stockholm Region (Active Ageing in the EU 2020) "Silverekonomi och aktivt åldrande - Lokala och regionala aktörers roll" 15/09/2011 Stockholm Konferens Organisatör: Stockholmsregionens Europakontor AB Konferensen kommer att samla flera europeiska regioner för att diskutera potentialen i silverekonomin, vilket handlar främst om att se äldre människors ekonomiska potential. Den nya generationen äldre kan vara aktiva på arbetsmarknaden längre, är friska, köpstarka, socialt aktiva och förutses delta som volontärer och bidra till samhällsekonomin. För att kunna utnyttja potentialen idag runtom i Europa krävs dock att äldre personer inte marginaliseras, samt en förståelse för att äldre har en viktig roll att spela i samhället, att äldre inte är en homogen grupp utan en grupp med olika förutsättningar och att äldres deltagande i arbetskraften är viktig. Ska äldre personer kunna förbli aktiva längre på arbetsmarknaden behöver frågan bemötas med ett holistiskt synsätt och innefatta bland annat arbetsmarknadspolitik, livslångt lärande, folkhälsa, innovationsfrågor och äldreomsorg. Syftet med konferensen är att politiker och tjänstemän från europeiska regioner ska kunna utbyta erfarenheter och goda exempel på hur man på lokal och regional nivå kan bidra till att vända den demografiska utmaningen till potential. Konferensen är också en möjlighet att göra ett inspel i debatten och diskutera vad som görs på EU-nivå, nationell nivå, lokal nivå samt vilka ytterligare insatser som krävs. Beslutsfattare och tjänstemän från deltagande regioner i PEOPLE-projektet samt arbetsmarknadens parter, representanter från det civila samhället högskolor och universitet etc. 14

15 Umeå (European Capitals of Culture) "Kreativa näringar: Lokala kreativa näringar presenterar sig på olika sätt" 13/09/2011 Umeå Konferens Organisatör: Umeå 2014, Umeå kommun Förmiddag - Anna Olofsson, marknadschef, Umeå Näringslivsservice Eftermiddag Charlotte Lundkvist, enhetschef strategisk utveckling, Umeå Representanter från Krenova, LEIA Accelerator, DINO HumLAB, Creator, BIC Factory De kreativa näringarnas nordliga dimension. Krenova finansieras av Europeiska kommissionens regionala utvecklingsfond och är ett bra exempel på hur vi har försökt att utveckla plattformar för kreativa kluster och mikroföretag och små- och medelstora företag. De som presenteras är olika kluster i regionen, t.ex. Krenova och Creative Campus. Företrädare för invånarna i Umeå, universitet, frivilligsektorn och föreningssektorn, lokala myndigheter, lokal förvaltning samt en delegation från Flandern. 15

16 Värmland (C.R.E.A.T.E. Cities and Regions Efficiently Acting Together in Europe) "EU 2020 och den digitala agendan - regional utveckling och tillgång till bredband på landsbygden" 10/11/2011 Karlstad Presentation and debatt Organisatör: Region Värmland, West Sweden Bryssel Marcus Smedman, Infrastrukturstrateg, Region Värmland Anna Damm, EU-koordinator och investeringsfrämjare, Region Värmland Per BLixt, EU-kommissionen NN, Post och telestyrelsen Sabine Zimmerl-Berg, Säffle kommun Eva Glavenius. Karlstad Universitet Vi kommer att fokusera på Europa 2020 och fokusera på den digitala agendan. Där beskriver man utbyggnad av och tillgång till snabbt bredband som en viktig del i utvecklingen som skapar arbetsplatser och ger medborgarna tillgång till digitalt innehåll, ger möjlighet till att driva företag i glesbygden och andra fördelar för regionen. Där står Värmland inför en utmaning för att klara av de nationella målen i samband med den digitala agendan. Det lokala evenemanget ger oss möjlighet att se helheten, att det vi behöver göra i Värmland är del av en övergripande strategi som sträcker sig ifrån EU-nivå över den nationella nivån ner till den regionala nivån. Vår utgångspunkt är att belysa den digitala agendans betydelse för regional utveckling samt att titta konkret på vilka åtgärder som är planerade för att hjälpa den regionala nivån i genomförandet. Politiker och tjänstemän inom Region Värmland och de värmländska kommunerna, kommunens IT-chefer, EU-nätverket Värmland, forum för ledamöter, projektägare, klusterrepresentanter, näringslivsrepresentanter, representanter från byalag, media, allmän intresserad publik. 16

17 Västernorrland (Rural Transport Solutions) "Rural Transport Solutions" 20-21/10/2011 Sundsvall Geography matters Workshop Organisatör: Landstinget Västernorrland, Västernorrlands läns Trafik AB och Ånge kommun Henric Fuchs, Projektledare Rural Transport Solutions, Landstinget Västernorrland Henric Fuchs, Projektledare Rural Transport Solutions, Landstinget Västernorrland RTS projektledare kommer att hålla en workshop och en utställning på hotell Södra Berget i samband med Europaforum under titeln; Rural Transport Solutions/Transportlösningar i glesbygd. Målet är att komma i kontakt med och informera beslutsfattare och offentliga tjänstemän om verksamheten som pågår i projektet. Workshopen och utställningen sker oktober. Politiker och tjänstemän, företrädelsevis från de fyra nordligaste Norrlandslänen. 17

18 Västra Götaland (Alliance for Clean Mobility) "Hållbar tillväxt nödvändighet eller utopi?" 10/10/2011 Göteborg Debatt för allmänheten Organisatör: Europa Direkt Göteborgsregionen Ingemar Gustafsson, journalist, Camino Carl Schlyter, EU-parlamentet Stellan Tengroth, författare Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv Hur möter vi de miljö- och resursrelaterade utmaningar vi står inför? Kan grön teknik och effektiviseringar visa vägen mot en uthållig tillväxt, med förmåga att trygga våra behov och förväntningar när det gäller energiförsörjning, livsmedelsproduktion, transporter och generell levnadsstandard? Har den konstanta jakten på ekonomisk tillväxt och dess förverkligande ett pris, och i så fall vilket? Är ständig tillväxt ens möjlig i en värld med begränsade resurser, och med minskande tillgång till fossila energiresurser? Vilka alternativa vägar finns? Hur berörs den enskilde medborgaren av dessa utmaningar och de möjliga vägarna framåt? Vad kan göras från politiskt håll, nationellt och inom EU, och vilken roll kan näringslivet spela? Allmänheten 18

19 II. Oberoende partner - övriga organisationer/sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Programmet Central Baltic INTERREG IV A "Europa i min region: Vad görs med våra EU-pengar?" 17-30/10/2011 Stockholm Fotoutställning Organisatör: Programmet Central Baltic INTERREG IV A Det kommer inte att finnas några talare utan fotona kommer att visa projekt som finansieras av programmet Central Baltic INTERREG IV A Personal från det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Central Baltic INTERREG IV A kommer att finnas på plats på fotoutställningens första dag den 17 oktober, Det lokala evenemanget som arrangeras av programmet Central Baltic INTERREG IV A kommer att illustrera hur EU-medel används i form av en fotoutställning. Fotoutställningen kommer att visa upp projekt som finansieras av programmet Central Baltic INTERREG IV A genom att lyfta upp hur personer har påverkats i antingen sina personliga eller yrkesmässiga liv av projekten. Fotoutställningen kommer att visas på en offentlig plats under två veckor i oktober På fotoutställning kommer besökarna också att kunna hitta en broschyr som beskriver personliga projektberättelser, i textformat, från omkring 10 av de projekt som finansieras av programmet Central Baltic INTERREG IV A På fotoutställningens första dag kommer personal från det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Central Baltic INTERREG IV A att vara närvarande för att prata med besökare och för att försöka aktivera dem att tänka på vilka resultat programmet har uppnått genom de projekt som finansieras. Det kommer att finnas kaffe/te samt ett spel som de kan delta i. De som deltar i spelet får en kortlek. Under de resterande två veckorna kommer fotoutställningen att vara obemannad, men tillgänglig för alla som passerar. Målgruppen för fotoutställningen är allmänheten. Fotoutställningen visas på en offentlig plats som de flesta har tillgång till. De flesta besökarna kommer att vara studenter och anställda vid Stockholms universitet som passerar platsen på väg till universitetsbiblioteket, ett närliggande café eller till föreläsningssalarna. Men även personer som inte studerar eller arbetar vid universitetet har tillgång till platsen. Evenemanget kommer att marknadsföras på olika sätt genom allmänna kalendrar, på programmets webbplats och projekten kommer att uppmuntras att marknadsföra evenemanget via deras hemsida samt partnerorganisationernas webbplatser etc. 19

Central Sweden (Baltic Sea Group)

Central Sweden (Baltic Sea Group) OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östra Götaland Västra Götaland Stockholm Stockholm Region West Sweden Mid Sweden Gothenburg Malmö SVERIGE Partnership 1 North Sweden INDEX Central

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Göteborg Stad 3 Malmö stad 4 Region Skåne 5 Region Värmland 6 County of Västerbotten

Läs mer

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 East Sweden Region 3 Göteborg Stad 4 Malmö stad 5 Norrbottens läns landsting 6

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Dagens presentation Henric Fuchs, Projektledare, Landstinget Västernorrland Dagens presentation c:a 25 minuter Kort presentation av mig själv och projektet RTS

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7)

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Bakgrund Med två signaturer den 22 februari 2012 markerades startskottet för arbetet mot en regional Skånsk digital agenda. I pennorna höll regionstyrelsens ordförande

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 11 november 2014 på Campus Norrköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till förändringar!

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Enklare Öppnare Effektivare

Enklare Öppnare Effektivare Enklare Öppnare Effektivare INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2013 Inbjudan till utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2013 Framväxten av e-samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer