Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger"

Transkript

1 Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger

2 Trots insatser minskar infektionerna inte i önskad takt Uppmätt förekomst av vårdrelaterade infektioner över tid 12% 11% 11,0% 10% 9% 9,7% 8,9% 9,6% 9,4% 9,2% 9,3% 8,9% 8,9% 9,0% 8,7% 8,9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% HT08 VT 09 HT 09 VT 10 HT 10 VT 11 HT11 VT12 HT12 VT13 HT13 VT14 Källa: PPM-VRI

3 Stora skillnader ses mellan förekomst av vårdrelaterade infektioner i olika landsting Östergötland Gävleborg Uppsala Stockholm Örebro Västerbotten Västra Götaland RIKET Region Skåne Blekinge Kronoberg Kalmar Dalarna Västernorrland Sörmland Jämtland Jönköping Norrbotten Värmland Halland Gotland Västmanland -49% 11,6 11,2 11,0 10,0 9,8 9,4 9,3 9,1 9,0 9,0 9,0 8,9 8,7 8,1 7,9 7,4 7,3 7,3 6,9 6,8 6,7 5,9 Not: Inkluderar data från samtliga mätningar 2012 och 2013 Källa: PPM-VRI

4 8 framgångsfaktorer

5 Ses som en viktig medskapare Patienten Professionen 2. Hygienriktlinjer ses som självklara 3. Riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt Mikro Organisationskultur 1. Vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla Operativ ledning 4. Goda lokalmässiga förutsättningar skapas 5. Konsekvent budskap och regelbunden återkoppling Meso 6. Städning ses som en viktig del Landstingsövergripande Landstingsledning Stödfunktioner 7. Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt 8. Fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler Makro

6 Lycka till!

7 Patientsäkerhetskonferensen Älvsjö /24

8 Film FILM

9 Varför är frågan viktig? Var tionde patient som är inlagd på sjukhus får en vårdrelaterad infektion. Varje år dör människor på grund av vårdrelaterade infektioner. Var tionde sjukhussäng är upptagen av en patient med en vårdrelaterad infektion. Sjukvården belastas varje år med ca extra vårddagar på grund av vårdrelaterade infektioner. Det kostar landstingen 6,5 miljarder kronor varje år, av en total kostnad på 270 miljarder. Minst 20 procent av infektionerna kan förebyggas.

10 Bilda team och utbilda Bilda team med alla yrkesgrupper Hygienutbilda alla Anställ ekonomibiträden/lokalvårdare på enheten

11 Analysera och utför Nulägesanalys Tydligare rutiner Checklista Handhygien Rent hos patienterna I vilken utsträckning elimineras en kontaminerande bakterie? Rotter, ML. Chapter 87 in hospital Epidemiology an infection controll, 2ed. Lippincott Wiliams & wilkins 1999

12 Följ upp och förbättra resultatet Hygienutbildad personal Fånga upp alla medarbetares erfarenheter Dokumentera och förändra arbetssättet om det behövs Återkoppla till alla medarbetare Kampen mot bakterier

13 Fråga Spelar teamet någon roll?

14 Här är städningen i fokus och lokalvårdarna en del av teamet- Städpersonalens upplevelse av kompetensutveckling Den 8:e nationella konferensen om patientsäkerhet september 2014 Stockholm Eva Edberg Vårdhygien

15 Bakgrund till förändrade städrutiner VRE-utbrott ESBL-utbrott

16 2008 inleddes ett stort förändringsarbete med hygien- och städrutiner. En ny vårdbyggnad Städpersonalen deltar i patientnära städning Kompetensutveckling Städkvalitet = samarbete

17 Årlig kompetensutveckling städenheten Basala hygienrutiner Workshop basala hygienrutiner Mikrobiologi del (grundläggande mikrobiologi) Mikrobiologi del (resistenta bakterier)

18 Workshop ett aktivt lärande

19 Viktig kunskap Mikrobiologi del ! Vi visar ofta mikroorganismer som små fula varelser. Men, det är inte detta vi möter i verkligheten! Målet med utbildningen var att förstå vad vi avser att städar bort.

20 Så här ser en mikroorganism egentligen ut!

21 Det är viktigt att jag förstår varför jag städar. Även på en yta som ser ren ut, kan det finnas smittämnen. Jag är alltid noga med att följa de städrutiner som vi har. Det blir en trygghet för mig i mitt jobb och samtidigt vet jag att jag gör mitt bästa för patienterna. Grace

22 Landstingets dag 2013 Landstinget Västmanland premierar 2013: Grace Thoumy Städerska Landstingsservice Landstingsgemensamma funktioner Den nominerade har på ett förtjänstfullt vis aktivt deltagit i städenhetens utvecklingsarbete med att tillsammans med vården och Vårdhygien utveckla städkvaliteten i landstinget. Hon har med fokus på patienterna bidragit till patientsäkerheten genom att med noggrannhet följa fastlagda städrutiner. Den nominerade har också medverkat i att inom städenheten kommunicera varför det är viktigt att städningen görs på ett visst sätt. Hon är en stor tillgång för Landstinget Västmanland.

23 Kompetensutveckling städenheten Bra och nyttig utbildning Det har varit bra kurser Inspirerande En trygghet att veta hur man gör vid t.ex utbrott av magsjuka

24 Kompetensutveckling städenheten Väldigt intressant och givande kurs. Spännande att få gå runt på mikrobiologen och se hur de arbetar

25 Kompetensutveckling städenheten Med den egna kunskapen upptäcker man att vårdpersonalen inte har samma kunskap eller inte följer samma rutiner

26 Kompetensutveckling städenheten Känner mig mer engagerad och trygg i arbetet genom att fått veta varför vi gör som vi gör

27 Kompetensutveckling städenheten En bra banankaka måste få receptet. Bra kurs väldigt intressant

28 Utbildning är basen för allt men man kan inte få personal att följa en instruktion om de inte förstår varför och inte minst vilka konsekvenser som kan uppstå om man inte gör som det står

29 Tack för uppmärksamheten!

30 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Scrub the hub, ett effektivt sätt att förebygga sepsis Patientsäkerhetskonferensen Älvsjö 24 sep 2014 Andreas Ohlin Barnkliniken USÖ

31 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nationell tävling i att presentera sin forskning på 3 min 9 regionala deltävlingar 1 Sverigefinal

32 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kateterassocierade infektioner Bakterier som tar sig in i blodet via en infart Det är ett stort kliniskt problem. Allvarligaste och femte vanligaste VRI. 0,8% av alla svenska patienter drabbas (PPM-VRI SKL) Är definitionsmässigt en vårdskada Lång vårdtid, dåligt immunförsvar och centrala infarter är viktiga riskfaktorer Man kan påverka incidensen genom att ändra hygienrutiner Checklistor och bundles är effektiva åtgärder (Kaplan 2011, Schulman 2001, Borghesi 2008, Pronovost 2006 mfl)

33 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Scrub the Hub Engelska: Skrubba injektionsventilen Man använder en alkohollösning och skrubbar injektionsmembranet på injektionsventilen i 15 sekunder. Det ger en desinfektion samt en mekanisk borttagning av bakterier. Den mekaniska rengöringen kan vara extra viktig för att ta bort KNS pga KNS förmåga att bilda biofilm (Kaplan 2011)

34 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Gällande rekommendationer Använd injektionsventiler med helt desinfektionsbara gummimembran. Kategori II (Att förebygga vårdrelaterade infektioner 2006 Socialstyrelsen ) Desinfektera trevägskran eller injektionsventilen. Injektionsventil desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/ml i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka. (CVK riktlinjer, Vårdhandboken) Använd injektionsventil och skrubba den för att minimera kontaminationsrisk. Category 1A (Guidelines for the prevention of Intravascular Catheter-Related Infections 2011CDC) För god funktion ska injektionsventilen inför användning gnuggas mekaniskt under 5-10 s med spritkompress. (Central Venkateterisering, Kliniska riktlinjer och Rekommendationer SFAI )

35 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Måste man bevisa att saker blir renare om man skrubbar dem? Scrub the Hub! Catheter Needleless Port Decontamination. Lockman, Justin; Heitmiller, Eugenie; Ascenzi, Judith; Berkowitz, Ivor Anesthesiology. 114(4):958, April DOI: /ALN.0b013e bd American Society of Anesthesiologists, Inc. Published by American Society of Anesthesiologists, Inc. 2

36 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metod Singlecenter icke randomiserad interventionsstudie med historiska kontroller Kontrollperiod (16,5 månader) Studieperiod (8,5 månader) Data på alla odlingar positiva för KNS samlades in från kliniskt mikrobiologiskt laboratorium USÖ för att utvärdera effekten Klinisk bedömning av sepsis/kontamination gjordes av blindad bedömare

37 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

38 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Resultat infektion/månad Kontroll 0,54 sepsis fall /månad Scrub 0 sepsis fall /månad Riskminskning 0,54 (0,19 0,90) fall/månad

39 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Studiens svagheter Icke randomiserad Singlecenter Patientmaterialet otillräckligt definierat Regression to mean

40 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kostnadseffektivt? Ett fall av sepsis förlänger vårdtiden med ungefär 1 vecka ( USD) Ett fall av sepsis hos vuxna kostar SEK Ett fall av sepsis kräver: 1-2 blododlingar 5 CRP mätningar 5 läkarbedömningar 100 ssk/bsk bedömningar antibiotika doser 3-4 infarter Ev lungrtg 0-20 dagar CPAP/respirator Om vi undviker 0,5 fall/månad betyder det en besparing på ca kr/månad vilket räcker till En heltid sjuksköterska (inkl soc avgifter) eller 297 l klorhexidinsprit

41 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Hur man ändrar ett beteende? 15 sek den 15 maj! Ingen träning eller utbildningsdag Räkna när du skrubbar Mät följsamheten Täta uppföljningar Facebookgrupp 500 medlemmar

42 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Take home message Vad väntar vi på? Väldigt mycket talar för att scrub the hub är effektivt. Används redan i stora delar av västvärlden Det har inga kända biverkningar Det är i stort sett gratis

43 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vet du om ditt sjukhus/enhet följer de riktlinjer som finns om infartshygien? Om riktlinjerna inte följs har, du makt eller möjlighet att åstadkomma en förändring? TACK!

44

45 "Mattband flergangs Miljoodling med hjalp av tryckplatta blodagar, mattband klara att anvandas. BVC Miljobakterier BVC Miljobakterier, enstaka Koagulasnegativa stafylococcer MVC Enstaka Gramnegativa bakterier MVC Enstaka S. aureus MVC Miljobakterier Forlossning Miljobakterier, enstaka Koagulasnegativa stafyloccocer Forlossning E coli, S. aureus Eget kontorsband Miljobakterier, enstaka Koagulasnegativa stafylococcer Vardhygien juni 2012 Lena Nilsson hygiensjukskoterska

46 The material of your item is PVC coated polyester fabrics. Best regards, Monika Buchwalsky Hoechstmass Balzer GmbH Wiesenstraße Sulzbach/Ts. Germany Tel.: Fax:

47

48

49 Lycka till!

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Patientsäkerhetsdagen

Patientsäkerhetsdagen 2010 Rapport från Patientsäkerhetsdagen 1 Kommunikation i fokus i fullsatt Folkets hus Temat för 2010 års patientsäkerhetsdag var bemötande och kommunikation. Landstingsdirektör Mona Boström konstaterade

Läs mer

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare:

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare: Författare: Camilla Larsson 2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar Rapportnummer: 2015:14 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Förord Att systematiskt följa

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer