Sorter för grönytor i. Sverige klimatförändringar. naturresurser. Lagar. restriktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sorter för grönytor i. Sverige. 2013 klimatförändringar. naturresurser. Lagar. restriktioner"

Transkript

1 Sorter för grönytor i naturresurser Sverige Lagar klimatförändringar restriktioner

2 Resultat från sortprovning i programmen SCANTURF och SCANGREEN De nordiska länderna har lång tradition av sortprovning av grönytegräs, men på grund av minskade resurser från offentliga myndigheter blev den officiella sortprovningen avslutad eller kraftigt reducerad runt millenieskiftet. I stället startade Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) 2003 programmet SCANGREEN med sortprovning på greener med på 3 5 mm. Två år senare startade firmorna SCANTURF som är ett gemensamt nordiskt program för grönytegräs som klipps på mm, och där det också ingår försök med simulerat slitage på fotbollsplaner. Skötsel och registrering i SCANTURF och SCANGREEN har i stort sett varit oförändrade sedan programmet startades för 8 10 år sedan. Den viktigaste ändringen är att det fr.o.m 2011 används cylinderklippare med en på maximalt 20 mm i alla SCANTURF-försök utan slitage. I båda serierna pågår försöken i fyra år, insåningsåret plus tre gräsmatteår. Sedan starten 2002 och 2005 har antalet försöksplatser ökat i SCANGREEN som huvudsakligen finansieras av STERF, medan de har reducerats i SCANTURF som uteslutande finansieras via firmornas registreringsavgifter. Ursprungligen var det i båda programmen en uppdelning av Norden i en nordlig (huvudsakligen kontinental) klimatzon och en sydlig (huvudsakligen kustnära) klimatzon. Den viktigaste skillnaden mellan dessa zoner är faran för vinterskador. I dag är denna uppdelning kvar i SCANGREEN, där det i de nuvarande försöken ( ) är två försöksplatser i varje zon (figur 1). I SCANTURF har man däre gått över till att betrakta de nordiska länderna som en klimatzon med tre försöksplatser. Det beror på att firmorna anser att den totala förbrukningen i Norden är för liten för att upprätthålla två zoner. Bioforsk Turfgrass Research Group i Norge har sedan 2012 varit ansvarig koordinator för båda programmen. Denna rapport är ämnad för svenska köpare och innehåller därför resultat från SCANTURF och båda klimazonerna i SCANGREEN. Figur 1: Kartan över Norden med nuvarande () försöksplatser i SCANGREEN och SCANTURF. Den röda linjen visar indelningen av Norden i en nordlig och en sydlig klimatzon.

3 Hur tolkas tabellerna? Vi vill tydliggöra att denna rapport handlar om sorter av olika gräs och inte arter av olika gräs. Varje tabell skall därför läsas var för sig och man kan inte jämföra olika arter eller användningsområden. Läsare som inte känner till de olika arternas egenskaper eller användningsområden hänvisas till Gräsguiden 2012 som i en svensk version kan laddas ner från SCANTURF-tabellerna innehåller inte bara sorter som är testade efter att programmet startade 2005, utan också sorter som testades i tidigare nationella sortförsöksserier eller i försök på Östra Ljungby naturbruksgymnasium i Skåne, men som fortfarande finns på marknaden. Sammanställningen av tabellerna från olika länder har varit möjlig då kontrollsorterna i stort sett varit desamma i alla försök. Vid avvikelser mellan resultat från de olika länderna har ett genomsnitt beräknats. Då observationerna inte var desamma i alla försöksserier innehåller tabellerna en del tomma celler. Sorter som tagits bort eller inte längre marknadsförs har uteslutits från tabellerna. Både SCANTURF- och SCANGREENtabellerna innehåller ett huvudavsnitt och ett avsnitt med nya sorter där provningen ännu inte är avslutad. Resultaten för nya sorter är f.n. preliminära och därför mer osäkra. Tabellerna i denna rapport är också tillgängliga på och org. På internet är det möjligt att sortera ut sorterna efter det betyg som läsaren lägger mest vikt vid. I denna tryckta version är sorterna ordnade efter avtagande helhetsintryck och därefter efter avtagande täthet. Läsaren bör tänka på att sorterna överst i listorna inte nödvändigtvis är de bästa för alla ändamål. Sortägare/representant Sortägare eller är angiven för varje sort i tabellerna och kontaktupplysningar är listade på sista sidan. Många ägare/representanter har flera säljkanaler på marknaden och en komplett översikt över agenter/distributörer ligger utanför detta arbete. Tabellerna uppger vilka sorter som är tillgängliga och läsare som är ute efter av en bestämd sort kan kontakta sortägare/representant för att få veta vem som är närmaste distributör. Förklaring till karaktärerna är en sammanfattning av alla andra betyg och visar sortens visuella intryck på rutor utan systematiskt slitage. I listorna från SCANTURF uppges helhetsintrycket både som ett genomsnitt för alla försök oberoende av (10 40 mm) och som ett genomsnitt för de försök som är klippta på mm höjd (kortklippt gräsmatta/fairway). Skalan går från 1 till 9, där 9 är bäst helhetsintryck. Slitagetolerans visar täckning av gräs och generellt intryck efter intensivt användande av slitagemaskin som simulerar fotbollspel. Skalan går från 1 till 9, där 9 är störst slitagetolerans. Skottäthet är ett utryck för antal skott per arealenhet. Skalan går från 1 till 9, där 9 är tätast gräsmatta (flest skott). visar hur smala bladen är, med andra ord gräsmattans finbladighet. Skalan går från 1 till 9, där 9 innebär smalast blad. Färg (genetisk ) visar hur mörkt grön en är för gräs som inte är påverkade av sjukdomar, torka eller andra typer av stress. Skalan går från 1 till 9, där 9 är mörkast. ( i vinterdvala) beskriver hur friskt (grönt) gräset är när det inte är i på vintern. Skalan går från 1 till 9, där 9 är mest friskt grönt och 1 är fullständigt brunt/visset. omfattar tolerans alla förhållanden som kan leda till vinterskador, antingen det är hård frost, långvarigt snötäcke, uttorkning, istäcke, smältvatten eller övervintringssjukdomar. Betyget går från 1 till 9, där 9 har bäst övervintringsförmåga. är baserad på höjdmätningar och visar behovet av klippning. uppges i förhållande till en kontrollsort som har relativtalet 100. specifika sjukdomar. I SCANGREEN-tabellen uppges ibland resistens för specifika sjukdomar. På grund av att det inte alltid finns en diagnos och att det därför kan vara osäkert vilken sjukdom som är den primära orsaken, finner man alltid ett samlingsbetyg för Sjukdomsresistens. övervintringssjukdomar som trådklubba eller rosa snömögel ingår inte i denna tabell, utan i stället ingår de i bedömningen av övervintringsförmåga. I SCANTURF-tabellernea uppges resistens tre av de vanligaste sjukdomarna i Norden, nämligen rosa snömögel/microdochium-fläck (Microdochium nivale), rödtrådssjuka (Laetisaria fuciformis) och rost (Puccinia och Uromyces sp.). Skalan för sjukdomsresistens går från 1 till 9, där 9 innebär störst resistens.

4 SEKTION I: SCANTURF Sorter för gräsmattor och sportytor klippta på mm höjd a) Ängsgröe / Poa pratensis / smooth meadowgrass / Kentucky bluegrass mm mm Slitagetolerans, gräsmatta och fotbollsplan under växtsäsongen rost svensk representant Testprogram / period Linares Euro Grass Ja SCANTURF north Julius DLF-Trifolium Ja FIN , NO , SE Limousine Euro Grass Ja NO , , , Ø.Ljungby , SCANTURF , , and Kaitos DLF-Trifolium Nej SCANTURF Golden RAGT / Barenbrug Nej Ø. Ljungby Nugget Yvette DLF-Trifolium Ja NO , Ø. Ljungby , SCANTURF Cocktail DLF-Trifolium Ja DK , NO , SE Mozart DLF-Trifolium Ja SCANTURF Parsifal Euro Grass Ja DK Limerick Euro Grass Ja DK Larus Lantmännen SW Seed Nej SCANTURF Langara Scandinavian Seed Ja Ø. Ljungby Comet Scandinavian Seed Nej Ø. Ljungby (SR 2284) Dolfine DLF-Trifolium Ja DK Conni DLF-Trifolium Ja Ø. Ljungby , SCANTURF , , Bartender Barenbrug Ja NO , SCANTURF Orfeo Euro Grass Ja Ø. Ljungby , FIN , SE

5 10-40 mm mm Slitagetolerans, gräsmatta och fotbollsplan under växtsäsongen rost svensk representant Testprogram / period Julia DLF-Trifolium Ja SE , NO Eva Lantmännen SW Seed Nej NO Miracle DLF-Trifolium Ja NO , Ø. Ljungby , SCANTURF Gamma Lantmännen SW Seed Nej NO Baronial Barenbrug Ja NO Panduro DLF-Trifolium Ja SE Opal Lantmännen SW Seed Nej NO , Broadway DLF-Trifolium Ja NO , DK Baron Barenbrug Ja NO , FIN Geronimo DLF-Trifolium Ja Ø. Ljungby Evora DLF-Trifolium Ja FIN , SE

6 SCANTURF (forts.) b) Engelskt rajgräs / Lolium perenne / perennial ryegrass mm mm Slitagetolerans, gräsmatta och fotbollsplan rödtrådssjuka rost Testprogram / period Aberimp Scandinavian Seed Ja SE , Ø.Ljungby Bargold Barenbrug Ja Ø. Ljungby , SCANTURF , , Greenway DLF-Trifolium Ja DK Greenfair DLF-Trifolium Ja DK , SE Vesuvius Euro Grass Ja Ø.Ljungby ; SCANTURF , Ragtime RAGT / Ja Ø.Ljungby Barenbrug Greensky DLF-Trifolium Ja SCANTURF Libero Euro Grass Ja SCANTURF Verdi RAGT / Ja SE Barenbrug Bareuro Barenbrug Ja NO , SCANTURF Proor Euro Grass Ja SCANTURF Dickens DLF-Trifolium Ja SCANTURF Quintus Euro Grass Ja NO Loggia Saatzucht Ja Ø.Ljungby Steinach Gallius Euro Grass Ja DK Mondial DLF-Trifolium Ja NO , Bizet DLF-Trifolium Ja SCANTURF Esquire DLF-Trifolium Ja SCANTURF

7 10-40 mm mm Slitagetolerans, gräsmatta och fotbollsplan rödtrådssjuka rost Testprogram / period Leon Euro Grass Ja NO , Ø.Ljungby SW Corvus Lantmännen SW Nei NO Seed Liromeo Euro Grass Ja DK Greenglide DLF-Trifolium Ja DK Taya DLF-Trifolium Ja DK , NO , Ø.Ljungby Platinum DLF-Trifolium Ja NO Cassiopeia DLF-Trifolium Ja DK Ronja Lantmännen SW Seed Abernile Scandinavian Seed Nei NO , SCANTURF and Ja Ø. Ljungby Clementine DLF-Trifolium Ja SCANTURF Cyrena DLF-Trifolium Ja SCANTURF Double DLF-Trifolium Ja SCANTURF

8 SCANTURF (forts.) c) Rödsvingel utan utlöpare / Festuca rubra ssp. commutata / chewings fescue mm mm under växtsäsongen rödtrådssjuka Testprogram / period Greensleeves DLF-Trifolium Ja SCANTURF Rosetti DLF-Trifolium Ja SCANTURF Musica RAGT / Barenbrug Ja Ø.Ljungby , SCANTURF Wagner DLF-Trifolium Ja SCANTURF Legende DLF-Trifolium Ja SCANTURF Bargreen Barenbrug Ja SE , SCANTURF Bardiva Barenbrug Ja SCANTURF Libori Euro Grass Ja SCANTURF south , Ø.Ljungby Barlineus Barenbrug Nej SCANTURF Capriccio DLF-Trifolium Ja SCANTURF Frida Euro Grass Ja NO Nadia Euro Grass Ja NO , SE Olivia Euro Grass Ja NO Blenheim DLF-Trifolium Ja NO Calliope DLF-Trifolium Ja FIN , SE , NO , SCANTURF Maritza DLF-Trifolium Ja NO , DK Charme Euro Grass Ja SCANTURF Raymond DLF-Trifolium Ja NO Barsonate Barenbrug Nej SCANTURF Excellence Euro Grass Ja SCANTURF

9 10-40 mm mm under växtsäsongen rödtrådssjuka Testprogram / period Raisa Euro Grass Ja DK , SE , FIN , Ø.Ljungby SW Cygnus Lantmännen SW Seed Ja NO Liroyal Euro Grass Ja DK , SE Wilma Lantmännen SW Seed Salut Saatz. Stein/ Scand Seed Ja NO , , , SE , SCANTURF , Ja Ø.Ljungby Lucinda Euro Grass Ja DK Casanova DLF-Trifolium Ja SE , NO Nikky DLF-Trifolium Ja SCANTURF Valetta DLF-Trifolium Nej SCANTURF

10 SCANTURF (forts.) d) Rödsvingel med korta utlöpare / Festuca rubra ssp. litoralis (trichophylla) / slender creeping red fescue mm mm under växtsäsongen rödtrådssjuka Testprogram / period Finesto Euro Grass Ja SCANTURF south Valdora DLF-Trifolium Ja SCANTURF south Baroyal Barenbrug Ja FIN Cezanne DLF-Trifolium Ja SE , DK, , Ø.Ljungby Amarone DLF-Trifolium Ja DK Niola Euro Grass Ja SCANTURF south Seabreeze GT Everris Ja SCANTURF north Barcrown Barenbrug Ja SE , , , DK , SCANTURF , and , Ø.Ljungby Reggae RAGT / Barenbrug Borluna Saatzucht Steinach Ja Ø.Ljungby Ja Ø.Ljungby Libano Euro Grass Ja DK Helena DLF-Trifolium Ja DK , SCANTURF south Joppa Scandinavian Seed Ja SE , Ø.Ljungby Smirna DLF-Trifolium Ja SE , DK Lovisa Lantmännen SW Seed Nej SE , , NO, Beudin DLF-Trifolium Ja SCANTURF

11 e) Rödsvingel med långa utlöpare / Festuca rubra ssp. rubra / strong creeping red fescue mm mm under växtsäsongen rödtrådssjuka Testprogram / period Rossinante DLF-Trifolium Ja DK Frigg Graminor Ja NO , SCANTURF north and Klett Graminor Ja NO Celianna DLF-Trifolium Ja SCANTURF south Salsa Barenbrug Ja SE Chopin DLF-Trifolium Ja FIN , SE Bossanova RAGT / Barenbrug Ombretta (Shadow II) Ja Ø.Ljungby Everris Ja SCANTURF north Ryder Euro Grass Ja DK Herald DLF-Trifolium Ja NO , FIN Camilla Euro Grass Ja FIN Corail DLF-Trifolium Ja FIN Clemens DLF-Trifolium Ja SCANTURF Maxima I DLF-Trifolium Ja NO , DK Litango Euro Grass Ja SCANTURF north Livision Euro Grass Ja Ø.Ljungby Swing RAGT / Barenbrug Polka RAGT / Barenbrug Ja Ø.Ljungby Ja Ø.Ljungby Heidrun DLF-Trifolium Ja SCANTURF

12 SCANTURF (forts.) f) Rödven / Agrostis capillaris / browntop / colonial bentgrass mm mm under växtsäsongen Testprogram / period Leirin Graminor Ja SCANTURF north , NO Bardot Barenbrug Ja SCANTURF north , NO , Nor Graminor Ja SCANTURF north , NO , Jorvik DLF-Trifolium Ja NO Barking Barenbrug Ja NO Tracenta DLF-Trifolium Ja NO

13 SEKtion II: SCANGREEN SOUTH Sorter för greener klippta på 3 5 mm höjd för Danmark och längs kusterna i södra Sverige och södra Norge a) Rödsvingel utan utlöpare / Festuca rubra ssp. commutata / chewings fescues Sjukdomsresistens mod rödtrådssjuka Testperiod Musica RAGT / Ja , Barenbrug Barswing Barenbrug Ja Greensleeves DLF-Trifolium Ja Calliope DLF-Trifolium Ja Blenheim DLF-Trifolium Ja Maritza DLF-Trifolium Ja Charme Hunsballe Frø Ja Bellaire DLF-Trifolium Ja Bargreen Barenbrug Ja Excellence Euro Grass Ja SW Cygnus Lantmännen SW Ja Seed Barlineus Barenbrug Nej Caldris DLF-Trifolium Nej Dolly Barenbrug Nej Nikky DLF-Trifolium Ja LøRc Graminor Nej Bodega RAGT / Ja Barenbrug Bargreen II Barenbrug Ja LøRc Graminor Nej Valetta DLF-Trifolium Nej LøRc Graminor Nej

14 SCANGREEN SOUTH (forts.) b) Rödsvingel med korta utlöpare / Festuca rubra ssp. litoralis (trichophylla) / slender creeping red fescue Sjukdomsresistens under växtsäsongen rödtrådssjuka Testperiod Finesto Euro Grass Ja Viktorka Barenbrug Ja Cezanne DLF Trifolium Ja , , Barcrown Barenbrug Ja Baroyal Barenbrug Ja Amarone DLF Trifolium Ja Corrida DLF Trifolium Ja Niola Euro Grass Ja Nigella DLF Trifolium Nej Beudin DLF Trifolium Ja Isolde DLF Trifolium Nej Joppa Scandinavian Seed Ja

15 SCANGREEN South (forts.) c) Rödven / Agrostis capillaris / browntop / colonial bentgrass Sjukdomsresistens under växtsäsongen rödtrådssjuka Testperiod Greenspeed DLF Trifolium Ja Aberroyal Scandinavian Seed Ja Jorvik DLF Trifolium Ja , , Denso DLF Trifolium Ja Barking Barenbrug Ja Bardot Barenbrug Ja Leirin Graminor Ja , , Nor Graminor Ja PSGNBC Seed Research of Nej Oregon DLFATE DLF Trifolium Nej Galina DLF Trifolium Nej Agrostic castellana PSG7DB Seed Research of Oregon Nej

16 SCANGREEN South (forts.) d) Krypven / Agrostis stolonifera / creeping bentgrass Sjukdomsresistens under växtsäsongen rödtrådssjuka Testperiod Independence DLF Trifolium Ja , , Declaration RAGT / Barenbrug Ja Runner DLF Trifolium Nej Nordlys Graminor Nej Penn G Weibulls Horto Ja MacKenzie Euro Grass Ja CY DLF Trifolium Ja Penn A TEMPOVERDE Ja Bengal Barenbrug Ja Penn G TEMPOVERDE Ja Penn G TEMPOVERDE Ja SR Weibulls Horto Ja Penn A TEMPOVERDE Ja L RAGT / Barenbrug Ja , Penncross TEMPOVERDE Ja Alpha RAGT / Barenbrug Ja OO Weibulls Horto Ja Focus Seed Research of Nej (1-GMC) Oregon Cobra Nova DLF Trifolium Ja Tiger Shark Scandinavian Seed Nej Teeone (T1) RAGT / Barenbrug Ja SR Barenbrug Nej Tyee Weibulls Horto Ja

17 SCANGREEN SOUTH (forts.) e) Brunven / Agrostis canina / velvet bentgrass Sjukdomsresistens rödtrådssjuka Testperiod Villa DLF-Trifolium Ja , , Avalon Weibulls Horto Ja Legendary DLF-Trifolium Ja Vesper Weibulls Horto Ja PSG7PC Seed Research of Oregon Nej f) Kärrgröe och trampgröe /Poa trivialis och Poa supina / rough meadowgrass and prostrate meadowgrass / rough bluegrass and supina bluegrass Sjukdomsresistens Testperiod Poa trivialis Quasar Weibulls Horto Nej Race Horse Scandinavian Seed Ja Poa trivialis Dark Horse Scandinavian Seed Ja Poa supina Supranova Eurogreen Ja

18 SCANGREEN SOUTH (forts.) g) Engelskt rajgräs / Lolium perenne / perennial ryegrass Sjukdomsresistens Testperiod Chardin DLF-Trifolium Ja , Ligala Euro Grass Ja Monroe DLF-Trifolium Ja Madrid DLF-Trifolium Ja Mascot DLF-Trifolium Nej Bargold Barenbrug Ja Columbine DLF-Trifolium Ja

19 SEKtiON III: SCANGREEN NORTH Sorter för greener klippta på 3 5 mm höjd för Finland, Island, norra Sverige och Norge samt södra Sveriges och Norges inland a) Rödsvingel utan utlöpare / Festuca rubra ssp. commutata / chewings fescue Sjukdomsresistens Testperiod Musica RAGT /Barenbrug Ja Greensleeves DLF-Trifolium Ja Charme Euro Grass Ja Barswing Barenbrug Ja Bargreen Barenbrug Ja Excellence Euro Grass Ja Blenheim DLF-Trifolium Ja Maritza DLF-Trifolium Ja Calliope DLF-Trifolium Ja SW Cygnus Lantmännen SW Ja Seed Bellaire DLF-Trifolium Ja Caldris DLF-Trifolium Nej Dolly Barenbrug Nej LøRc Graminor Nej Valetta DLF-Trifolium Nej Barlineus Barenbrug Nej Bargreen II Barenbrug Ja LøRc0010 6,3 6,0 7,2 6,4 4,5 5,6 6,8 6,8 68 Graminor Nej Nikky DLF-Trifolium Ja Bodega RAGT /Barenbrug Ja LøRc Graminor Nej

20 SCANGREEN NORTH (forts.) b) Rödsvingel med korta utlöpare / Festuca rubra ssp. litoralis (trichophylla) / slender creeping red fescue Sjukdomsresistens Testperiod Baroyal Barenbrug Ja Cezanne DLF-Trifolium Ja , Viktorka Barenbrug Ja Finesto Euro Grass Ja Amarone DLF-Trifolium Ja Niola Euro Grass Ja Corrida DLF-Trifolium Ja Barcrown Barenbrug Ja Nigella DLF-Trifolium Nej Beudin DLF-Trifolium Ja Joppa Scandinavian Seed Ja Isolde DLF-Trifolium Nej

21 SCANGREEN NORTH (forts.) c) Rödven / Agrostis capillaris / browntop / colonial bentgrass Sjukdomsresistens Testperiod Jorvik DLF-Trifolium Ja , , Leirin DLF-Trifolium Ja , , Bardot Barenbrug Ja Nor DLF-Trifolium Ja Barking Barenbrug Ja Denso DLF-Trifolium Ja Aberroyal Scandinavian Seed Ja Greenspeed DLF-Trifolium Ja PSGNBC Seed Research of Nej Oregon Galina DLF-Trifolium Nej DLFATE DLF-Trifolium Nej Agrostis castellana PSG7DB Seed Research of Oregon Nej

22 SCANGREEN NORTH (forts.) d) Krypven / Agrostis stolonifera / creeping bentgrass Sjukdomsresistens Testperiod Nordlys Graminor Nej Penncross TEMPOVERDE Ja CY DLF-Trifolium Ja Penn G Everris Ja Independence DLF-Trifolium Ja , , L RAGT / Barenbrug Ja , SR Weibulls Horto Ja Penn A TEMPOVERDE Ja Penn G TEMPOVERDE Ja Runner DLF-Trifolium Nej MacKenzie Euro Grass Ja Penn A TEMPOVERDE Ja Penn G TEMPOVERDE Ja Alpha RAGT / Barenbrug Ja Bengal Barenbrug Ja Declaration RAGT / Barenbrug Ja Teeone (T1) RAGT / Barenbrug Ja Cobra Nova DLF-Trifolium Ja Focus Seed Research of Nej (1-GMC) Orgeon Tiger Shark Scandinavian Seed Nej OO Weibulls Horto Ja SR Barenbrug Nej Tyee Weibulls Horto Ja

23 SCANGREEN NORTH (forts.) e) Brunven / Agrostis canina / velvet bentgrass Sjukdomsresistens Testperiod Villa DLF-Trifolium Ja , , Vesper Weibulls Horto Ja Legendary DLF-Trifolium Ja Avalon Weibulls Horto Ja PSG7PC Seed Research of Oregon f) Kärrgröe och trampgröe / Poa trivialis og Poa supina / rough meadowgrass and prostrate meadowgrass / rough bluegrass and supina bluegrass Sjukdomsresistens Testperiod Poa trivialis Race Horse Scandinavian Seed Ja Quasar Weibulls Horto Nej Poa trivialis Dark Horse Scandinavian Seed Ja Poa supina Supranova Eurogreen Ja

24 SCANGREEN NORTH (forts.) g) Engelskt rajgräs / Lolium perenne / perennial ryegrass Sjukdomsresistens Testperiod Chardin DLF-Trifolium Ja , Madrid DLF-Trifolium Ja Monroe DLF-Trifolium Ja Ligala Euro Grass Ja Mascot DLF-Trifolium Nej Columbine DLF-Trifolium Ja

25 svenska representanter Namn Adress Kontaktperson Telefon Barenbrug Stationsstraat 40, NL-6515 AB Nijmegen DLF-TRIFOLIUM Ny Østergade 9, DK-4000 Roskilde Eurogreen Industriestrasse 83-85, D Betzdorf Euro Grass B.V. Weissenburger Strasse 5, D Lippstadt Everris International P.O. Box 40, NL-4190 CA Geldermalsen Graminor Hommelstadvegen 60, NO-2322 Ridabu Lantmännen SW Seed Boplatsgatan 8B, SE Malmö Saatzucht Steinach Wittelsbacherstraße 15, D Steinach Scandinavian Seed Box 840, SE Lidköping TEMPOVERDE srl Via Gregoria 3, Carmagnola TO Italy Weibulls Horto AB Herrestadsvägen 24 SE Hammenhög Arthur Wolleswinkel Vibeke Meyer Harald Nonn Ole Sams Falkenberg Simon Taylor Hans Jacob Lund Ingvar Andersson Gabiele Thurner Sven Olof Bernhoff /52 Gaude Agostino ag.tempoverde.it Bengt Hansson

26 ...

27 Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) är de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse. STERF levererar kunskap som är färdig att använda direkt i banskötseln, i dialog med myndigheter och av myndigheter, i ett trovärdigt arbete med miljö och hållbar utveckling. STERF prioriterar forskning och utveckling inom: Växtskydd - kontroll av sjukdomar och ogräs Effektiv och hållbar användning av vatten Gräsets övervintring Multifunktionella golfanläggningar Läs om projekt, prioriterade områden och forskningsprogram på sterf.golf.se

28 Författare: Trygve S. Aamlid Bioforsk Turfgrass Research Group, Norge Översättning: Magnus Barth Nilla Nilsdotter-Linde Adress: Box 84, SE Danderyd BesÖksadress: Kevingestrand 20 Tlf.: INTERNET: sterf.golf.se STERF. Layout: Karin schmidt Photo front page : Fairway variety trial at Landvik, December Photo: Ove Hetland

CTRF. Gräsarter och sorter för tufft vinterklimat. Introduktion. Sammanfattning. Handbook turf grass winter survival

CTRF. Gräsarter och sorter för tufft vinterklimat. Introduktion. Sammanfattning. Handbook turf grass winter survival Handbook turf grass winter survival Gräsarter och sorter för tufft vinterklimat Introduktion Tanken med detta faktablad är att hjälpa dig när du ska välja de bästa arterna och sorterna i samband med att

Läs mer

RÄSFRÖ. Blandningar Naturområden...124 Villa- och parkytor...125 Sportytor...125 Golf...126

RÄSFRÖ. Blandningar Naturområden...124 Villa- och parkytor...125 Sportytor...125 Golf...126 Blandningar Naturområden...124 Villa- och parkytor...125 Sportytor...125 Golf...126...127 Brunven...127 Kärrgröe...128 Vitgröe...128 Rena sorter...126...126...127...127 Fårsvingel...127 Hårdsvingel...127

Läs mer

Gröna lösningar 2015

Gröna lösningar 2015 Gräsfrö 2015 Gröna lösningar 2015 INNEHÅLL Val av blandning 3 Utveckling Vad klarar gräsarterna? 4 Varför är sortförsöken viktiga? 5 4turf 6 AXCELLA 7 Mikroklöver 8 iseed 10 Gräsfrö Vinnarsorter 11 Stadion

Läs mer

Gräs till parker och fotbollsplaner

Gräs till parker och fotbollsplaner Faktablad Integrerat Växtskydd Gräs till parker och fotbollsplaner Rätt gräs till rätt miljö Växter som tillhör samma art har inte identisk arvsmassa men de är tillräckligt lika för att kunna befrukta

Läs mer

Gräs till golfbanor. Rätt gräs till rätt miljö. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning

Gräs till golfbanor. Rätt gräs till rätt miljö. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning Faktablad Integrerat Växtskydd Gräs till golfbanor Rätt gräs till rätt miljö Växter som tillhör samma art har inte identisk arvsmassa men de är tillräckligt lika för att kunna befrukta varandra och bilda

Läs mer

Val av gräs till golfbanor

Val av gräs till golfbanor Faktablad - Integrerat växtskydd Val av gräs till golfbanor Reviderat mars 2016 I ruffen skall bollen vara synlig, men samtidigt skall gräset kunna konkurrera med ogräs. Detta handlar oftast mer om jordart

Läs mer

Gräsguiden 2015. Gräs till grönytor i Norden

Gräsguiden 2015. Gräs till grönytor i Norden Gräsguiden 2015 Gräs till grönytor i Norden FÖrord Baserat på mer än 30 års utprovning av gräsarter och sorter utgavs STERFS gräsguide Gräs till grönytor i Norden första gången i september 2012. Denna

Läs mer

STERF DEN NORDISKA FORSKNINGSSTIFTELSEN FÖR GOLFANLÄGGNINGEN

STERF DEN NORDISKA FORSKNINGSSTIFTELSEN FÖR GOLFANLÄGGNINGEN STERF DEN NORDISKA FORSKNINGSSTIFTELSEN FÖR GOLFANLÄGGNINGEN PROGRAM Vad är STERF? Dagens prioriterade ämnesområden Nya försök Pågående försök syfte Avslutade försök resultat Sammanfattning VAD ÄR STERF?

Läs mer

TRAMPGRÖE - slitagemästaren! Av Trygve S. Aamlid och Agnar Kvalbein, NIBIO Turfgrass Research Group. Översättning: Boel Sandström.

TRAMPGRÖE - slitagemästaren! Av Trygve S. Aamlid och Agnar Kvalbein, NIBIO Turfgrass Research Group. Översättning: Boel Sandström. TRAMPGRÖE - slitagemästaren! Av Trygve S. Aamlid och Agnar Kvalbein, NIBIO Turfgrass Research Group. Översättning: Boel Sandström. Popular Scientific Articles - STERF, November 2016 Denna text är skriven

Läs mer

Nordisk sortguide för gräs till grönytor, 2007

Nordisk sortguide för gräs till grönytor, 2007 Bioforsk FOKUS Vol. 2 Nr. 18 2007 Nordisk sortguide för gräs till grönytor, 2007 Rekommenderade sorter för green, fairway/tee, gräsmatta, fotbollsplan och extensiv gräsmark baserat på försöksresultat 1985-2006

Läs mer

Gräsfrö blandningar G R Ä S F R Ö. Naturområden

Gräsfrö blandningar G R Ä S F R Ö. Naturområden G Gräsfrö blandningar Vitgröe ngsgröe Eng. rajgräs Weibulls Horto erbjuder marknaden ett toppsortiment av rena sorter och blandningar från olika växtförädlingsföretag som är anpassade till nordiska förhållanden.

Läs mer

Välj rätt gräs! Modern banskötsel, nov Trygve S. Aamlid

Välj rätt gräs! Modern banskötsel, nov Trygve S. Aamlid Välj rätt gräs! Modern banskötsel, nov. 2012 Trygve S. Aamlid Other Bioforsk units Wendy Waalen Agnar Kvalbein Tanja Espevig Trygve S. Aamlid Landvik Evolutionen har gjort gräsfamiljen (Gramineae) til

Läs mer

Arter och sorter av ven (Agrostis) och vitgröe (Poa annua) för greener i Skandinavien

Arter och sorter av ven (Agrostis) och vitgröe (Poa annua) för greener i Skandinavien Projektarbete för distanskursen Gräs för golfbanor Arter och sorter av ven (Agrostis) och vitgröe (Poa annua) för greener i Skandinavien Erik Svärd, Boel Pettersson, Bengt Hansson, Carl-Jan von Bergen,

Läs mer

PotenTial för. Brunven. på golfgreener i Norden

PotenTial för. Brunven. på golfgreener i Norden PotenTial för Brunven på golfgreener i Norden Bild 1. Brunvenens blad och planta. Foto: Agnar Kvalbein. brunven Botaniska fakta och användningsområde Brunven (Agrostis canina L.) är en flerårig gräsart

Läs mer

Vinterarbete och reetablering på våren

Vinterarbete och reetablering på våren SGF: Modern banskötsel, Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, November 2016 Vinterarbete och reetablering på våren agnar.kvalbein@nibio.no The Turfgrass Research Group Tatsiana Espevig Agnar Kvalbein

Läs mer

Vilka svampbekämpningsmedel skall vi använda hösten 2013 och hur många bekämpningar är nödvändiga?

Vilka svampbekämpningsmedel skall vi använda hösten 2013 och hur många bekämpningar är nödvändiga? Bekämpning av övervintringssvampar: Vilka svampbekämpningsmedel skall vi använda hösten 2013 och hur många bekämpningar är nödvändiga? Av Trygve S. Aamlid 1, Tatsiana Espevig 1 och Boel Sandström 2 1 Bioforsk

Läs mer

på golfgreener Kan alternativa medel som mikrobiologiska preparat eller alginater ersätta kemiska bekämpningsmedel?

på golfgreener Kan alternativa medel som mikrobiologiska preparat eller alginater ersätta kemiska bekämpningsmedel? Kan alternativa medel som mikrobiologiska preparat eller alginater ersätta kemiska bekämpningsmedel? Snömögel och fusarioser på golfgreener Av Trygve S. Aamlid1, Bioforsk Turfgrass Research Group, Norge,

Läs mer

a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination

a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2016:12 30 november 2016 Sida Page A-I Ansökningar om växtförädlarrätt Applications for Protection A-II Sortbenämningar Variety Denominations

Läs mer

Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring

Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring Anläggningsseminar, 25 november 2014, Oslo Maria Strandberg, STERF 4 Planetens hållbara gränser Stockholm Resilience

Läs mer

Projektledare och kontaktperson

Projektledare och kontaktperson Successful reestablishment of golf greens following winter damages Projektledare och kontaktperson Wendy Waalen, Bioforsk Turfgrass Research Group, Bioforsk Øst Apelsvoll, N-2849 Kapp, Telephone +47 45286790,

Läs mer

Kamp mot tramp. Nilla Nilsdotter-Linde 1, Eva Salomon 2, Niklas Adolfsson 2 och Eva Spörndly 3

Kamp mot tramp. Nilla Nilsdotter-Linde 1, Eva Salomon 2, Niklas Adolfsson 2 och Eva Spörndly 3 Kamp mot tramp Nilla Nilsdotter-Linde 1, Eva Salomon 2, Niklas Adolfsson 2 och Eva Spörndly 3 1 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Inst. för växtproduktionsekologi 2 JTI Institutet för jordbruks- och

Läs mer

CTRF. ÅTERETABLERING efter vinterskador. Introduktion. Sammanfattning HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL

CTRF. ÅTERETABLERING efter vinterskador. Introduktion. Sammanfattning HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL ÅTERETABLERING efter vinterskador Introduktion Vinterskador kan förekomma på alla ytor på golfbanan, men generellt är gräs som klipps lågt mest utsatt. Detta faktablad

Läs mer

Utvärdering av lokalt greengräsförsök i Dalarna

Utvärdering av lokalt greengräsförsök i Dalarna Utvärdering av lokalt greengräsförsök i Dalarna 2006-2008 Micke Lagestam Samuelsdals GK Innehåll Innehåll...2 Bakgrund och fakta...3 Syfte och mål...4 Geografiskt läge och klimatfakta...4 Greenuppbyggnad...4

Läs mer

A-III Återtagna ansökningar om växtförädlarrätt 4 Withdrawal of Applications for Protection

A-III Återtagna ansökningar om växtförädlarrätt 4 Withdrawal of Applications for Protection INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2017:1 2 januari 2017 Sida Page A-I A-II Ansökningar om växtförädlarrätt Applications for Protection Sortbenämningar Variety s (UPOV) a. Förslag

Läs mer

Officiella provningsplatser vallsorter från 2013

Officiella provningsplatser vallsorter från 2013 Sortprovning i olika vallarter Växjö möte den 4 december 2014 Magnus Halling, SLU, Uppsala Officiella provningsplatser vallsorter från 2013 Hedemora a Uppsala Fast basplats Extra basplats Rådde, HS Tenhult

Läs mer

Bevattning. Inget liv utan vatten. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning

Bevattning. Inget liv utan vatten. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning Faktablad Integrerat Växtskydd Bevattning Inget liv utan vatten Foto: Agnar Kvalbein Sammanfattning Plantans vattenförbrukning regleras av det vatten som avdunstar genom porerna på bladens ovansida. Minskad

Läs mer

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Golfbaneskötsel Hjo 2012 AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Arbetsområde 1 Göran Hansson Skåne, del av Halland Arbetsområde 2 Mikael Frisk Gotland, Öland, Blekinge,

Läs mer

Mönstrad Gräsmatta. Planering och förberedelser. ASLÖG, Marica Ohlsson 3 april 2007

Mönstrad Gräsmatta. Planering och förberedelser. ASLÖG, Marica Ohlsson 3 april 2007 ASLÖG, Marica Ohlsson 3 april 2007 Mönstrad Gräsmatta Att mönstra gräsmattan genom att använda olika sorters grässorter var en idé jag fick medan jag ritade på huset och trädgården som min sambo och jag

Läs mer

Gräsfrö. Färdigt Gräs. Gödsel & Skötsel. Maskiner. Blomsterlök. Utbildningar

Gräsfrö. Färdigt Gräs. Gödsel & Skötsel. Maskiner. Blomsterlök. Utbildningar Gräsfrö Färdigt Gräs Gödsel & Skötsel Maskiner Blomsterlök Utbildningar Grönytegräs är vår nisch! 2009 Beställning Snabb leverans Order som mottages före 12.00 skall under normala omständigheter blir levererade

Läs mer

kommer att minska problemen med is i dessa områden.

kommer att minska problemen med is i dessa områden. Handbook turf grass winter survival Isbränna När ska isen krossas? Foto: Olav Noteng, Byneset Golf Inledning Istäcke orsakar mer dött gräs i Norden än någon annan vinterskada. Is förekommer oftast i övergången

Läs mer

Val av gräs till parker, sportytor och landskapsområden. Gräsarter. Faktablad - Integrerat växtskydd. Reviderat mars 2016.

Val av gräs till parker, sportytor och landskapsområden. Gräsarter. Faktablad - Integrerat växtskydd. Reviderat mars 2016. Faktablad - Integrerat växtskydd Val av gräs till parker, sportytor och landskapsområden Reviderat mars 2016 Gräsarter Plantor som tillhör samma art har inte identiskt arvsmaterial, men de är lika nog

Läs mer

Återetablering efter vinterskador Agnar Kvalbein, Wendy Waalen och Trygve S. Aamlid, NIBIO samt Carl-Johan Lönnberg, SGF

Återetablering efter vinterskador Agnar Kvalbein, Wendy Waalen och Trygve S. Aamlid, NIBIO samt Carl-Johan Lönnberg, SGF Återetablering efter vinterskador Agnar Kvalbein, Wendy Waalen och Trygve S. Aamlid, NIBIO samt Carl-Johan Lönnberg, SGF Artikeln är en översättning från Gressforum nr 1/2017 Vitgröe eller andra gräsarter

Läs mer

Gräsplantans anpassning till vinterstress

Gräsplantans anpassning till vinterstress SGF: Modern banskötsel Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, November 2016 Gräsplantans anpassning till vinterstress agnar.kvalbein@nibio.no The Turfgrass Research Group Tatsiana Espevig Agnar Kvalbein

Läs mer

Modern banskötsel. Ny kunskap. Beprövad erfarenhet

Modern banskötsel. Ny kunskap. Beprövad erfarenhet 2 3 1 4 5 Modern banskötsel Ny kunskap Beprövad erfarenhet Modern banskötsel Formar Framtiden Anleggsseminar 1 mars 2011 Maria Strandberg maria.strandberg@golf.se Utmaningar Klimatförändringar Begränsade

Läs mer

Behovsanpassad gödsling från teori till praktik Tom Ericsson, SLU

Behovsanpassad gödsling från teori till praktik Tom Ericsson, SLU Behovsanpassad gödsling från teori till praktik Tom Ericsson, SLU Min golfverksamhet firar i år 10-års jubileum! Fullerö golfbana 2003-2004 Effects of demand driven fertilization on growth, appearance,

Läs mer

a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination

a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2016:1 2 februari 2016 Sida Page A-I A-II A-III Ansökningar om växtförädlarrätt Applications for Protection Sortbenämningar Variety Denominations

Läs mer

är lönsamt för golfen

är lönsamt för golfen Sammanställt av Maria Strandberg, scandinavian turf and environment research foundation (STERF) Forskning är lönsamt för golfen klimatförändringar naturresurser En sammanfattning av STERF:s årsredovisning

Läs mer

Rapport från STERFS seminarium Best management practises for velvet bentgrass on golf course putting greens, Hyvinkää, Finland 16-18 juni 2010

Rapport från STERFS seminarium Best management practises for velvet bentgrass on golf course putting greens, Hyvinkää, Finland 16-18 juni 2010 Rapport från STERFS seminarium Best management practises for velvet bentgrass on golf course putting greens, Hyvinkää, Finland 16-18 juni 2010 Boel Pettersson 2010-08-04 Inledning Trots flygstrejk, följt

Läs mer

Grönyta 2014 KOMPLETT SORTIMENT FÖR PROFESSIONELL GRÖNYTESKÖTSEL

Grönyta 2014 KOMPLETT SORTIMENT FÖR PROFESSIONELL GRÖNYTESKÖTSEL rönyta 2014 OMLE SORIMEN ÖR ROESSIONELL RÖNYESÖSEL Weibulls Horto AB Så mycket mer! Weibulls Horto AB ägs Norgro A/S som är en del av elleskjöpet. Vi erbjuder ett brett sortiment till rönyta ark & Mark,

Läs mer

Vart tar bränslet vägen?

Vart tar bränslet vägen? Vart tar bränslet vägen? Karin Blombäck, forskare SLU Bränsleförbrukningen har blivit en allt tyngre utgiftspost på de flesta banorna och i takt med både ökande bränslekostnader och ökande sparkrav finns

Läs mer

Vinterskador forekommer på 70 % av alla golfbanor i Norden

Vinterskador forekommer på 70 % av alla golfbanor i Norden Overvintring och tidig vårtillväxt på golfbanor Vinterskador forekommer på 70 % av alla golfbanor i Norden x Grenland GK Trygve S. Aamlid Foto: Bjørn Molteberg Foto: Petter Marum x x Holtsmark GK, våren

Läs mer

Tillväxtreglering. på nordiska golfbanor

Tillväxtreglering. på nordiska golfbanor Tillväxtreglering med Primo MAXX på nordiska golfbanor Trygve S. Aamlid Peter Edman FÖrord Sommaren 2011 blev Syngentas tillväxtreglerande medel Primo MAXX godkänt för användning på Svenska golfbanor.

Läs mer

Gödsling. Lätt i teorin, svårt i praktiken. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning

Gödsling. Lätt i teorin, svårt i praktiken. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning Faktablad Integrerat Växtskydd Gödsling Lätt i teorin, svårt i praktiken Foton: Agnar Kvalbein Sammanfattning Växter behöver näringsämnen i exakt det förhållande som motsvarar växtcellernas sammansättning.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 04.05.2001 KOM(2001) 244 slutlig 2001/0099 (CNS) Förslag RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av

Läs mer

Utvärdering av lokalt greengräsförsök i Dalarna och egna erfarenheter av brunven

Utvärdering av lokalt greengräsförsök i Dalarna och egna erfarenheter av brunven Utvärdering av lokalt greengräsförsök i Dalarna och egna erfarenheter av brunven Examensarbete HGU 2006 Micke Lagestam Samuelsdals GK Innehåll Innehåll...2 Frågeställning...4 Vilket gräs passar bäst -

Läs mer

GRÖNYTOR 2012 www.skanefro.se

GRÖNYTOR 2012 www.skanefro.se GRÖNYTOR 2012 PERSONAL GRÖNYTOR VI HJÄLPER DIG MED RÄTT GRÄSVAL! Det lönar sig att kontakta oss. Jörgen Nilsson Försäljning/Rådgivning 0414-41 25 21 070-516 14 09 jorgen.nilsson@skanefro.se Per Andersson

Läs mer

Nuläge för nordiskt PPP Prebreeding. växtförädling

Nuläge för nordiskt PPP Prebreeding. växtförädling Nuläge för nordiskt PPP Prebreeding och SLUs program för växtförädling SUF 19 maj 2016 Anders Nilsson Växtförädling i rapporter om Forskning Formas om Växtskyddsforskning för hållbarhet och konkurrenskraft

Läs mer

CTRF. HÄRDNING OCH VINTERSTRESS Vad är det som skadar golfgreener? Gräs som tål vinter. Sammanfattning HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL

CTRF. HÄRDNING OCH VINTERSTRESS Vad är det som skadar golfgreener? Gräs som tål vinter. Sammanfattning HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL HÄRDNING OCH VINTERSTRESS Vad är det som skadar golfgreener? Sammanfattning Många olika förhållanden kan ge vinterskador. Snömögelsvampar är aktiva vid låga temperaturer,

Läs mer

Vänliga Hälsningar, Johan Rydberg VD / Försäljningschef Weibulls Horto AB

Vänliga Hälsningar, Johan Rydberg VD / Försäljningschef Weibulls Horto AB rönyta 2015 Hej, Välkomna till en ny säsong och till vår nya grafiska design. Med ljusa och fräscha färger vill vi förmedla att vi är en modern och affärsmässig samarbetspartner. Vi har bidragit med kunskap

Läs mer

Riskbedömning av skandinaviska isolat av Sclerotinia homoeocarpa vid olika klimat.

Riskbedömning av skandinaviska isolat av Sclerotinia homoeocarpa vid olika klimat. AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap Riskbedömning av skandinaviska isolat av Sclerotinia homoeocarpa vid olika klimat. Anita Ejderdun 2015 Examensarbete,

Läs mer

Forskning Formar Framtiden

Forskning Formar Framtiden 2 3 1 4 5 Forskning Formar Framtiden DGA:s utbildningsvecka 2010 Maria Strandberg maria.strandberg@golf.se Utmaningar Klimatförändringar Begränsade naturresurser Lagar och restriktioner Opinion och politiskt

Läs mer

Att Sköta rödsvingel. ny forskning och greenkeepers erfarenheter

Att Sköta rödsvingel. ny forskning och greenkeepers erfarenheter Att Sköta rödsvingel Guidelines baserade på ny forskning och greenkeepers erfarenheter inledning Denna handbok för skötsel av rödsvingel är baserad på resultat från forskningsprojektet FESCUE-GREEN: Optimal

Läs mer

Vad menar vi med vinterförhållanden?

Vad menar vi med vinterförhållanden? Handbook turf grass winter survival Vinterspel på sommargreener Tidig vår på Peuramaa Golf, Finland. Foto: Agnar Kvalbein. Inledning Golfarna diskuterar när det är rätt att tillfälligt stänga banan och

Läs mer

Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och grannländer

Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och grannländer Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och grannländer SUFs sommarmöte den 29 juni 2012 Växjö 2008 Norden stora regionala klimatskillnader! 1 Sverige samverkan samhälle och lantbruk Lång tradition

Läs mer

A-I Ansökningar om växtförädlarrätt 4 Applications for Protection. a. Förslag till sortbenämningar 4 Proposed Variety Denominations

A-I Ansökningar om växtförädlarrätt 4 Applications for Protection. a. Förslag till sortbenämningar 4 Proposed Variety Denominations INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2015:12 7 januari 2016 Sida Page A-I Ansökningar om växtförädlarrätt 4 Applications for Protection A-II Sortbenämningar Variety s (UPOV) a. Förslag

Läs mer

Laddade seminariedagar i Skövde

Laddade seminariedagar i Skövde Laddade seminariedagar i Skövde Banskötselkonferensen i Skövde i slutet av september bjöd på tre laddade seminariedagar. Den som tagit sig till Billingehus på årets sista riktiga sommardagar fi ck lön

Läs mer

Kärrgröe i Norrland?

Kärrgröe i Norrland? Kärrgröe i Norrland? Christer Hedlund Bodens Gk. Sammanfattning I mitt projektarbete har jag skrivit om våra försök att så greener med Kärrgröe. Jag har sökt svar på ett antal frågeställningar som jag

Läs mer

Organiskt material och vätmedel minskar utlakningen av svampmedel Av Mats Larsbo (SLU), Nick Jarvis (SLU) och Trygve Aamlid (Bioforsk)

Organiskt material och vätmedel minskar utlakningen av svampmedel Av Mats Larsbo (SLU), Nick Jarvis (SLU) och Trygve Aamlid (Bioforsk) Kunskap färdig att använda Organiskt material och vätmedel minskar utlakningen av svampmedel Av Mats Larsbo (SLU), Nick Jarvis (SLU) och Trygve Aamlid (Bioforsk) En grupp forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

Snabbare etablering med argrow än med Wallco

Snabbare etablering med argrow än med Wallco Gödsel vid etablering av krypvensgreener: Snabbare etablering med argrow än med Wallco Av Trygve S. Aamlid, Agnar Kvalbein och Trond Pettersen, NIBIO Turfgrass Research Group, Norge Översättning Boel Sandström,

Läs mer

Sista dag för anmälan till DUS-station. vår 2 Finland, EVIRA 1 mars 1 april 3,0 kg vippor. grobarhet Vår 2 Estland, grobarhet Vår 2 Estland,

Sista dag för anmälan till DUS-station. vår 2 Finland, EVIRA 1 mars 1 april 3,0 kg vippor. grobarhet Vår 2 Estland, grobarhet Vår 2 Estland, Uppdaterad 13 februari 2012 Art Cirka kostnad Typ Antal växtsäsonger DUSprovningsstation Sista dag för anmälan till DUS-station Sista dag för leverans av utsäde till DUS-station Mängd utsäde till DUS-station

Läs mer

Abiotiska skador. Vad är en abiotisk skada? Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning

Abiotiska skador. Vad är en abiotisk skada? Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning Faktablad Integrerat Växtskydd Abiotiska skador Abiotiske skader Abiotiske skader Abioottiset vioitukset Skaðar af ólífrænum (áþreifanlegum) orsökum Abitotic damage Foto: Boel Petterson. Vad är en abiotisk

Läs mer

CTRF. Höstförberedelser av greener för bättre vinteröverlevnad. Inledning. Sammanfattning. Handbook turf grass winter survival

CTRF. Höstförberedelser av greener för bättre vinteröverlevnad. Inledning. Sammanfattning. Handbook turf grass winter survival Handbook turf grass winter survival Höstförberedelser av greener för bättre vinteröverlevnad Inledning Om gräset på greenerna överlever vintern avgörs först och främst av väderförhållandena och som regel

Läs mer

A-III Återtagna ansökningar om växtförädlarrätt 4 Withdrawal of Applications for Protection

A-III Återtagna ansökningar om växtförädlarrätt 4 Withdrawal of Applications for Protection INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2015:2 5 mars 2015 Sida Page AI Ansökningar om växtförädlarrätt Applications for Protection AII Sortbenämningar Variety s (UPOV) a. Förslag till

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Sortprovning av jordgubbar i ekologisk odling i norr

Bibliografiska uppgifter för Sortprovning av jordgubbar i ekologisk odling i norr Bibliografiska uppgifter för Sortprovning av jordgubbar i ekologisk odling i norr Författare Öberg E. Utgivningsår 29 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk

Läs mer

Behovsanpassad gödsling. från teori till praktik

Behovsanpassad gödsling. från teori till praktik Behovsanpassad gödsling från teori till praktik Författarna till gödslingshandboken är från vänster; Tom Ericsson, Karin Blombäck och Agnar Kvalbein. Om Gödslingshandboken Denna handbok är en sammanfattning

Läs mer

Banskötsel Gunnarns GK

Banskötsel Gunnarns GK Banskötsel Gunnarns GK Utgåva.9 År.2017 ALLMÄNT Gunnarns GK:s mål är att underhålla och förbättra banan på ett hållbart sätt med god standard för spelarna genom att ha kompetent personal, ideellt arbete

Läs mer

Primo MAXX Verkningssätt

Primo MAXX Verkningssätt Primo MAXX Nu har tillväxtregleraren Primo MAXX blivit godkänt av Kemikalieinspektionen, för användning på Svenska golfbanor. Primo har används under ca 20 år, på tusentals banor i USA och Canada. Användning

Läs mer

Resan mot rödsvingelgreener

Resan mot rödsvingelgreener Resan mot rödsvingelgreener Examensarbete HGU 2011 Henrik Gustavsson 2013-07-15 Innehållsförteckning Innledning sid 3 Tillvägagångssätt sid 4-5 Resultat sid 6 Slutsats sid 7 Inledning Längst ut på halvön

Läs mer

Grönyta & Trädgård 2017

Grönyta & Trädgård 2017 Grönyta & Trädgård 2017 Välkommen till Grönyta & Trädgård 2017 2016 har varit förändringarnas år. Vi har satt nytt format på broschyren, gjort tydligare sortimentpresentationer och uppgraderat våra fröblandningar

Läs mer

växtförädling i Sverige och i Norden KSLA den 20 april 2012

växtförädling i Sverige och i Norden KSLA den 20 april 2012 Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och i Norden Anders Nilsson KSLA den 20 april 2012 Växjö 2008 Norden stora regionala klimatskillnader! kill Sverige samverkan samhälle och lantbruk Lång

Läs mer

Övervintring I höstvete, Hur kan vi förutse detta om vi råkar veta hur vädret blir?

Övervintring I höstvete, Hur kan vi förutse detta om vi råkar veta hur vädret blir? 215 4 22 Övervintring I höstvete, Hur kan vi förutse detta om vi råkar veta hur vädret blir? Henrik Eckersten Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala g m -2 år -1 7 6 5 Det är lätt, om vi

Läs mer

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Enligt Lgr 11 och kursplanen i geografi ska eleverna ha kunskaper om namngeografi, känna till namn och lägen på Sveriges landskap, samt orter, berg, hav

Läs mer

Utvärdering av vinterskador i vitgröe- och krypvengreener

Utvärdering av vinterskador i vitgröe- och krypvengreener Utvärdering av vinterskador i vitgröe- och krypvengreener D.D Minner, fil. doc. F.J. Valverde, Doktorand Iowa State University Översättning: Robert Martin En viss grad av vinterskada sker varje år på greener

Läs mer

Tillväxtreglering med Primo MAXX på nordiska golfbanor

Tillväxtreglering med Primo MAXX på nordiska golfbanor Tillväxtreglering med Primo MAXX på nordiska golfbanor Trygve S. Aamlid och Peter Edman Bild 1.Klippning av Vitgröe green som användes i Primo MAXX försöken på Bioforsk, Landvik. Foto: Trygve S. Aamlid.

Läs mer

Hur behåller vi klövern frisk i vallen? Ann-Charlotte Wallenhammar

Hur behåller vi klövern frisk i vallen? Ann-Charlotte Wallenhammar Hur behåller vi klövern frisk i vallen? Ann-Charlotte Wallenhammar Hushålllningsällskapet/ HS Konsult AB Örebro Greppa Näringen Linköping 21 november 2013 Disposition Genomgång av sjukdomar och symtom

Läs mer

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR av Per-Anders Andersson, HS Jönköping och Magnus Halling, SLU Uppsala På 4 försöksplatser under totalt 12 försöksår inom Animaliebältet och

Läs mer

Under några innehållsrika dagar i september har

Under några innehållsrika dagar i september har Välkommen till ELMIA PARK 2013! Under några innehållsrika dagar i september har du chansen att delta på en mängd aktiviteter och samtidigt ta del av nyheter och erbjudanden från grönytebranschens alla

Läs mer

Ekologisk sortprovning av vallgräs Organic variety testing of forage grass varieties

Ekologisk sortprovning av vallgräs Organic variety testing of forage grass varieties FORSKNINGSPLAN 2009-2011 Bilaga 1 ansökan SJV 20091101 Ekologisk sortprovning av vallgräs Organic variety testing of forage grass varieties Magnus Halling Forskningsledare, Sveriges lantbruksuniversitet,

Läs mer

Vårsådd av fånggrödor i höstvete av Anders Olsson, HIR-rådgivare, Hushållningssällskapet Malmöhus

Vårsådd av fånggrödor i höstvete av Anders Olsson, HIR-rådgivare, Hushållningssällskapet Malmöhus Vårsådd av fånggrödor i höstvete av Anders Olsson, HIR-rådgivare, Hushållningssällskapet Malmöhus Inledning Intresset för fånggrödor fortsätter att öka. Fjolårets försök visade att det är viktigt att så

Läs mer

Vitgröe. Bekjemping eller kultivering? Vitgröe. (Poa annua): Vän eller fiende? Trygve S. Aamlid Ogräs eller kulturgräs? Innehåll

Vitgröe. Bekjemping eller kultivering? Vitgröe. (Poa annua): Vän eller fiende? Trygve S. Aamlid Ogräs eller kulturgräs? Innehåll Vitgröe Vitgröe (Poa annua): Vän eller fiende? Trygve S. Aamlid Ogräs eller kulturgräs? Bioforsk Turfgrass Research Group Norge Innehåll Bekjemping eller kultivering? Morfologiske kjennetegn hos Poa annua

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2000 Nr 1129 1137 INNEHÅLL Nr Sidan 1129 Republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj... 3033

Läs mer

Robotens och andra gräsklipparmaskiners utveckling och framtida potential i hemträdgården

Robotens och andra gräsklipparmaskiners utveckling och framtida potential i hemträdgården The image part with relationship ID rid10 was not found in the file. Robotens och andra gräsklipparmaskiners utveckling och framtida potential i hemträdgården The robot and other grass cutting machinery

Läs mer

5. GRÄS 5:1 GRÄSETS UPPBYGGNAD

5. GRÄS 5:1 GRÄSETS UPPBYGGNAD 5. GRÄS 5:1 GRÄSETS UPPBYGGNAD Gräsplantan Botaniskt utgör gräsen en egen familj, Poaceae, eller med ett gammalt namn Gramineae. Sammanlagt finns det mer än 6 000 arter inom gräsfamiljen. Gräsen är enhjärtbladiga

Läs mer

Viking kr kr 6000 kr 8000 kr

Viking kr kr 6000 kr 8000 kr Robotgräsklippare (Sid 1/4) Teckenförklaring: Ja Nej Uppgift saknas Tillverkare Robomow Viking Biltema Worx Modell MS1000 MI 632 LMR24 Landroid 2.0 Pris, cirka 15000 kr 20000 kr 6000 kr 8000 kr Samlat

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 51/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2004 tills vidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 51/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2004 tills vidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 51/04 Datum Dnr 23.6.2004 2978/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2004 tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista

Läs mer

Net innehåll: 5 L L158389 SWED/7P PPE 341244

Net innehåll: 5 L L158389 SWED/7P PPE 341244 L158389 SWED/7P PPE 341244 Reg nr 5004. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. Riskupplysningar och skyddsanvisningar Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter

Läs mer

Lantmännens växtförädling i havre

Lantmännens växtförädling i havre Lantmännens växtförädling i havre SUFs årsmöte 21 maj 2014 Alf Ceplitis, Lantmännen Lantbruk 130 år av växtförädling W Weibull AB 1870 Sveriges Utsädesförening 1886 Allmänna Svenska Utsädes Aktiebolaget

Läs mer

Ekologiskt utsäde av vallfrö 2004, kan vi leva upp till kravet?

Ekologiskt utsäde av vallfrö 2004, kan vi leva upp till kravet? Ekologiskt utsäde av vallfrö 2004, kan vi leva upp till kravet? (Organic seed production of herbage legumes and fodder grasses 2004, can we meet the demand?) Thorsten Rahbek Pedersen Jordbruksverket Box

Läs mer

A-I Ansökningar om växtförädlarrätt 4 Applications for Protection. a. Förslag till sortbenämningar 4 Proposed Variety Denominations

A-I Ansökningar om växtförädlarrätt 4 Applications for Protection. a. Förslag till sortbenämningar 4 Proposed Variety Denominations INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2016:4 1 april 2016 Sida Page A-I Ansökningar om växtförädlarrätt 4 Applications for Protection A-II Sortbenämningar Variety Denominations (UPOV)

Läs mer

A-I Ansökningar om växtförädlarrätt 4 Applications for Protection. a. Förslag till sortbenämningar 4 Proposed Variety Denominations

A-I Ansökningar om växtförädlarrätt 4 Applications for Protection. a. Förslag till sortbenämningar 4 Proposed Variety Denominations INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2017:5 31 mars 2017 Sida Page A-I Ansökningar om växtförädlarrätt 4 Applications for Protection A-II A-III Sortbenämningar Variety s (UPOV) a.

Läs mer

Groblad (Plantago major) Tusensköna (Bellis perennis) Krypnarv (Sagina procumbens) Lär känna dina vanliga ogräs. Faktablad Integrerat växtskydd

Groblad (Plantago major) Tusensköna (Bellis perennis) Krypnarv (Sagina procumbens) Lär känna dina vanliga ogräs. Faktablad Integrerat växtskydd Faktablad Integrerat växtskydd Groblad (Plantago major) Tusensköna (Bellis perennis) Krypnarv (Sagina procumbens) Reviderat april 2016 Lär känna dina vanliga ogräs Groblad. Foto: Anne Mette Dahl Jensen

Läs mer

Poa annua har vi något val?

Poa annua har vi något val? Poa annua har vi något val? Åtgärder för att hindra att Poa annua konkurrerar ut andra arter på greener Erik Dahl Magnus Ljungman Marcus Olsson Per Bengtsson Projektarbete: Gräs för golfbanor 2009-2010

Läs mer

Hur kan vi, och med vilka metoder kan vi bäst och mest effektivt minska frystorkeproblemen?

Hur kan vi, och med vilka metoder kan vi bäst och mest effektivt minska frystorkeproblemen? Specialarbete HGU 2003 Av: Johan Widell Hur kan vi, och med vilka metoder kan vi bäst och mest effektivt minska frystorkeproblemen? Ett vanligt förekommande problem med golfbaneskötsel i vårat klimat är

Läs mer

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28 Här står 28 SGA-mästerskapet 2008: slaget i höst Den 22 september möts SGA:s medlemmar i det årliga och mycket prestigefyllda slaget om vem som är organisationens golfkung/drottning. Tre av Stockholmsregionens

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

Vallväxter - egenskaper som säkrar övervintring under moderna vintrar

Vallväxter - egenskaper som säkrar övervintring under moderna vintrar Vallväxter - egenskaper som säkrar övervintring under moderna vintrar överförbart till vete och raps? Mats Höglind, Bioforsk Många typer av vinterstress vilka sortegenskaper är viktiga i instabilt klimat?

Läs mer

G&R Bladet. Yrkesprodukter för skötsel av utemiljön

G&R Bladet. Yrkesprodukter för skötsel av utemiljön G&R Bladet Yrkesprodukter för skötsel av utemiljön Innehåll: Korallalg Zeolit Blodmjöl Kalisulfat Urea Köttmjöl Järn ph 7,5 NATUR-ALG Korallalgbaserad naturgödsel för hela trädgården Finkornig, långtidsverkande,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 10 september 2002 Nr 776 779 INNEHÅLL Nr Sidan 776 Statsrådets förordning om ändring av 13 äktenskapsförordningen... 3807 777 Jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

REDUCERING AV MASK PÅ FAIRWAY

REDUCERING AV MASK PÅ FAIRWAY REDUCERING AV MASK PÅ FAIRWAY Magnus Koinberg HGU 2008 2010-07-16 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Om masken Metoder Försöksrutor Tillvägagångssätt Resultat Bilder Utvärdering Sammantattning

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer