Försöka, hjälpas åt och samla tillsammans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försöka, hjälpas åt och samla tillsammans"

Transkript

1 EN RESERAPPORT OM KOOPERATIV HOS AFARER I ETIOPIEN Försöka, hjälpas åt och samla tillsammans Så lyder råden från afarkvinnorna i ett hantverks- och butikskooperativ utanför staden Mille till andra som vill starta kooperativ. De har själva tre års erfarenhet av att driva kooperativ och vägen har varit full av svårigheter som de har varit tvungna att lösa. Medlemmar i ett kvinnokooperativ. Foto: Ingela Björck Den här reserapporten handlar om hur afarer i Etiopien har startat kooperativ för att främja ekonomisk utveckling av sina hushåll och byar. Kooperativens mål är att svara mot behoven som finns i afarsamhället och metoden är att stärka samhället att utvecklas genom egen kraft och med egna medel. Jag besökte i januari 2011 ett tiotal kooperativa grupper i Afarområdet och samtalade med kooperativ-medlemmar, rådgivare och ledare för ett kooperativt projekt. Amina Musa var min tolk och medhjälpare och Ingela Björck har tagit många av fotografierna. Afarer Afarernas område är en triangel på Afrikas horn och sträcker sig över tre nuvarande landsgränser; Etiopien, Djibouti och Eritrea. Sedan urminnes tider har de levt där och försörjt sig som nomader på boskapshållning. Området är uppdelat i land som hör till de olika klanerna. Gästfriheten och generositeten är stor; om det är torka och missväxt i en klans område kommer andra klaner att dela med sig till de drabbade. De traditionella afariska lagarna värnar om miljön och man har utvecklat komplexa system för att förhindra överbetning och exploatering av naturtillgångarna. Samtal och samarbete är grundstenar i den afariska kulturen. Detta gör det lätt för dem att anpassa sig till utveckling. Den afariska oganisationen APDA (Afar Pastoralist Development Association) arbetar med utveckling av läskunnighet, skriftspråk, hälsovård och ekonomisk verksamhet. Den har 400 fältarbetare som når en tredjedel av afarerna och den stöds av ett 15-tal internationella biståndsorganisationer.

2 Kvinnornas roll i det patriarkala och muslimska afariska samhället är komplicerad. De arbetar hårt och tar hand om sina stora familjer. Kampanjer mot kvinnlig omskärelse har fått stort genomslag och kommer att på sikt minska det stora antalet förlossningskomplikationer. Den rika världens klimatpåverkan slår hårt mot afarerna, som själva tär oerhört lite på jordens resurser. Tio år med svår torka har decimerat hjordarna av boskap (får, getter, nötkreatur, åsnor och kameler) med över 50 %. De djur som överlever torkan är svaga och drabbas lätt av sjukdomar. De traditionella betesmarkerna hotas och begränsas av den etiopiska regeringens utförsäljning av land utmed Awash-floden till kommersiellt jordbruk (kinesiska sockerplantager mm). Detta förstör systemet av växelbetning mellan torra och mindre torra områden och orsakar erosion av känsliga jordar. Betesmarkerna förstörs också av en buske med giftiga taggar (Prosopis julanti) som på talet infördes som skogsråvara men som ohejdad har spridit sig över stora arealer och nu bidrar till att den naturliga skogen avverkas och bränns till kol. Ett annat hot mot afarernas betesmarker är inkräktande nomadstammar som med regeringens välvilliga inställning tränger in i området. En stor del av afarområdet består av öken och halvöken, med vulkanisk sten och sand. Marken passar därför bättre för nomadiserande boskapshållning än för jordbruk. Av ca 1,5 miljoner afarer bor drygt tio % i tätorter (enligt Wikipedia), men torka och konflikter gör att fler afarer lämnar sina traditionella områden och söker sig till tätorter. Här möter de ett marknadssystem som är nytt för dem och som de är oförberedda på. Deras egen kultur bygger på muntlig tradition och de är inte vana vid att lönearbeta eller spara pengar i bank. Städerna lockar med frestelser och männen kan sätta sprätt på hela hushållskassan på kaat -blad. Fattigdomen bland afarer har ökat de senaste åren och undernäring har blivit ett akut problem. Ekonomisk utveckling är nödvändig för afarerna. Att göra detta utan att förstöra den afariska kulturen är en utmaning som APDA axlar. Här kommer det kooperativa projektet in i bilden. Kooperativ Ett kooperativ är en demokratisk företagsform där varje medlem i gruppen äger en lika stor andel och tillsammans äger medlemmarna hela företaget. Det kooperativa projektet 2003/2004 dök tanken på att starta ett ekonomiskt utvecklingsprojekt upp hos APDA. Kooperativ var inte helt nytt i Afarområdet; en del försök hade gjorts av regeringen att ge startbidrag till kooperativ verksamhet, men de hade inte slagit vidare väl ut startade APDA det kooperativa projektet som har drivits tillsammans med Afarvänner i Sverige med ekonomiskt stöd av SIDA och Forum Syd. Syftet var att kartlägga möjligheter till ekonomisk utveckling, att bygga upp kompetens om kooperation inom APDA och inom nomadsamhället, att göra utbildning och samordning inom en kooperativ rörelse tillgängligt för afarerna och att bygga upp ett kooperativt resurscentrum. På tre år har projektet uppnått förbluffande resultat i ett område där de flesta människorna är analfabeter, inte har erfarenhet av marknadsekonomi och inte har någon tradition av att spara pengar.

3 Undervisning av kvinnliga kooperativ-medlemmar. Foto: Ingela Björck Grunden för projektet var en omfattande utbildning i att läsa, skriva och räkna samt kooperativ ekonomi: bokföring, ekonomisk planering, sparande, revision, affärsverksamhet, kooperativt regelverk etc. Utbildningen har bedrivits på flera nivåer och i flera led. En APDA-anställd utbildad ekonom med erfarenhet från community money system på den indiska landsbygden leder verksamheten. En grupp om 16 personer (elva män, fem kvinnor) har utbildats till kooperativa experter och håller kurser för kooperativens medlemmar. Bara under sex månader av projektet utbildades 714 kooperativmedlemmar varav 46 % var kvinnor. Utbildningsmanualer i en upplaga om 900 ex om att bilda och driva kooperativ och om att planera och driva affärsverksamhet har skrivits på afariska och med exempel som passar för nomader. Den kooperativa utvecklingen har förankrats i byarna genom lokala rådgivare. Klanledare har informerats och engagerats. De olika kooperativen har lärt sig och entusiasmerats av varandras verksamhet fanns kooperativ i elva woredas (områden); tillsammans 36 registrerade kooperativ med totalt 1660 medlemmar varav 45 % kvinnliga. Indirekt berörs ca 7000 personer (familjemedlemmar) av kooperativen personer (över 30 % kvinnor) har i gruppdiskussioner fått information om kooperativ utveckling. Kooperativen har bred verksamhet: butiker (både mobila och stationära), grönsaks/fruktodling, kvarnar, salthandel, djuruppfödning och djurhandel, banker för sparande och mikrolån, smörproduktion, honungsproduktion, hantverk, veterinärverksamhet etc Kooperativens mål är att svara mot behoven som finns i afarsamhället. I ett av kooperativen som vi besöker formulerar man sina mål så här: ha kunskap; ha rättvis prissättning och låga priser till byn/samhället, samarbeta med andra kooperativ, vara en modell för andra kooperativ. APDA har befäst ekonomisk utveckling som ett av sina viktiga arbetsområden och stärkt samarbetet med den regionala regeringens byrå för kooperativ utveckling. Ett kooperativt resurscentrum med tre kontorsrum har byggts på APDA:s område i Logia. Centret ska fungera som en bro mellan det afariska samhället och marknaden, samla och sprida information, utbilda och stötta, bygga nätverk mellan kooperativen och stimulera dem att bredda sin verksamhet.

4 I februari 2011 planerar APDA att anordna en mässa/workshop med representanter för banker, investerare, NGO:s, mikrofinans m fl och dessutom kommer 60 deltagare från kooperativen i de elva woredas att delta. Målet är att underlätta samarbete och nätverkande och att formulera visioner. Det kooperativa resurscentret i Logia. Kooperativens organisation Kooperativen i projektet har en enhetlig organisation: Den som blir medlem i föreningen betalar en registreringsavgift (varierar mellan kooperativen; t ex 40, 75 eller birr). Varje medlem köper en andel (t ex 300 birr, eller birr beroende på hur de har råd, eller 30 birr/månad). (1 birr = 0,39 svenska kronor. Wikipedia anger medellönen 2009 på etiopiska landsbygden till ungefär 800 birr och i större städer till 2600 birr). Stadgar reglerar verksamheten, t ex om upplösande av kooperativ. Varje kooperativ har en styrelse eller förvaltningskommitté (management committee) som driver verksamheten. Styrelsen består av sju medlemmar och där ingår ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör. Medlemmarna i styrelsen väljs på tre år och varje år hålls val. Styrelsen har möten ungefär varannan vecka. Man har också en övervakande kommitté (monitoring committee) med tre medlemmar, som övervakar styrelsens arbete. Allmänna medlemsmöten (general assembly) hålls regelbundet, t ex var 6:e månad, för att diskutera och planera verksamheten. Årlig revision (görs utan kostnad av regeringsrepresentant) är ett krav från regeringen.

5 Den afariska kooperativa verksamheten sex exempel: 1. HONUNG: Kooperativa bikupor. Foto: Ingela Björck. När jeepen stannar och vi är framme ser vi oss förvånade omkring. En ödslig svart och stenig slätt brer ut sig och på mitten finns en liten kulle, som kullen på en hatt med vida brätten. Det är torrt och hett, finns knappt någon växtlighet, bara enstaka acacia-träd och några torra örter här och där. Kan man verkligen producera honung här? När vi klättrat upp för kullen upptäcker vi två hyddor byggda av sten och inuti dem står bikuporna. Det är gula fyrkantiga trälådor staplade på varandra på höjden. Inuti finns trådramar med vaxkakor. Svarta bin flyger energiskt ut och in ur hyddorna. Honungskooperativet består av 23 kvinnor och 34 män. De har fått kuporna från regeringen men har själva byggt stenhyddorna och anlagt fält med växter som lockar och föder bin. Bina har hämtats från samhället/byn. Att driva kooperativ har biodlarna lärt sig på kurs hos APDA; sex medlemmar från kooperativet har fått utbildning. Att hålla bin och producera honung har de lärt sig av föräldrar och släktingar. De vet att för att lugna bin så att det är möjligt att jobba med dem så blåser man luft på dem. De vet att bin behöver vatten för att kunna producera honung av nektar; vattnet hämtas från floden. De vet att efter honungsskörden behöver bin få sockerlösning så att de inte svälter. Under lång tid innan honungen kan skördas måste bina skötas om och vaktas. Den förra honungsskörden blev stulen, därför vaktas kuporna nu hela tiden. Ren och oförfalskad (outblandad) honung är en attraktiv produkt. Den anses ha medicinska egenskaper vid sidan av de kulinariska. Kooperativets medlemmar vill sälja honungen och spara vinsten för att i framtiden kunna satsa på att köpa och sälja boskapsdjur. Ännu har man inte bestämt hur honungen ska säljas, det får bli där det bästa priset finns.

6 2. DAGLIGVARU-BUTIK: Muhammed Ali i den kooperativa butiken. Utmed genomfartsvägen i Asayita ligger en butik med dagligvaror. Bakom disken står Muhammed Ali, som är anställd av APDA för att arbeta i denna kooperativt ägda butik. Butiken förser 13 byar i området med varor. Det är svårt att ta sig ut till byarna eftersom vägarna är dåliga. Butiken fungerar också som kontor för kooperativet. Tidigare fick man klara sig utan butiks- och kontorslokal men sedan ett år tillbaka hyr kooperativet lokalen. Butiken är öppen varje dag men stänger tidigare på fredagar. Där säljs livsmedel (socker, bönor, linser m m), tvål, tvättmedel, batterier, pennor, cigaretter och andra dagligvaror. Det som säljer mest är livsmedel. Butiken bygger upp lagret allt eftersom pengar kommer in. Varorna hämtas från olika ställen, t ex från staden Nasaret i närheten, och lastas på bil eller kamel eller körs med häst och vagn. Ibland kommer handlare från Djibouti till Asayita och då passar kooperativet på att köpa varor till butiken. Butiken är mycket uppskattad av kunderna i byarna. Priset är lite billigare och dessutom transporteras varorna till byarna. Det är ca 50 medlemmar i kooperativet varav ca 20 är kvinnor. Av de sju i styrelsen är två kvinnor. Kassören sköter både kooperativets och butikens ekonomi. I alla byarna finns medlemmar som representerar sin by. Från början ville kooperativets medlemmar ägna sig åt djurhandel, men idén med butiken har slagit väl ut.

7 3. BANK FÖR SPARANDE OCH MIKROLÅN: Bokföring. Foto: Ingela Björck. Kooperativet har 35 medlemmar varav 15 kvinnliga. Banken började med sparande och nu kan man börja låna ut pengar till medlemmarna. De flesta lån tas av medlemmar som vill starta affärsverksamhet. Den som vill låna pengar för personliga problem, t ex sjukvård, måste betala tillbaka pengarna snabbare. För att en medlem ska få låna t ex 2500 birr måste han/hon först ha sparat 1000 birr och dessutom måste en annan medlem lämna en garanti på ytterligare 1000 birr. Dessa säkerheter minskar bankens risker. Ränta på 10 % av lånet betalas och går till kooperativet. Detta kan jämföras med de 7 % som etiopiska banker tar och där pengarna går till banken. 4. KAMELHANDEL: Kamelmarknad i Chifra.

8 Kameler är värdefulla djur som ägs gemensamt av klanen och inte får säljas eller slaktas utan medgivande från klanäldste. En kamelko säljs i princip inte alls eftersom hennes värde som mjölkproducent och avelsdjur är så stort. Ändå finns ett kooperativ som har som verksamhetsidé att köpa och sälja kameler. Man köper och säljer också getter och annan boskap. Djuren köps av byarna i området och drivs till marknader, t ex boskapsmarknaden i Chifra, där de säljs. Jag ställer frågor om kameler och får svar: Hur mycket kostar en kamel? Det kan vara väldigt olika, de kostar från 8000 birr och uppåt. Varför säljer folk en kamel? För att få pengar. Varför köper folk en kamel? För att använda den som lastdjur eller för att få mjölk. Säljer ni dem för export? Nej. Hur många kameler finns i området? Många; men ingen vet en siffra. Är det olika raser av kameler? Vet inte, men de har olika färger. 5. SMÖRFÖRSÄLJNING: Kooperativt getsmör. Kooperativet som sysslar med smörförsäljning har bedrivit sin verksamhet i två år. De är 48 medlemmar varav 13 kvinnliga. Alla sju i styrelsen är män. Förutom smörförsäljningen bedriver man djurhandel, bankverksamhet med mikrolån och planerar också att öppna en butik där smör och annat kan säljas. Smöret köper man ifrån byarna i området. Det är en kvinnosyssla att göra smör och getmjölk är det som är mest populärt som råvara. Då känner köparen på smaken att det är rent och outblandat smör.

9 Getmjölken behandlas på traditionellt sätt; först lämnas den över natten och på morgonen hälls den över i en liten säck av skinn och skakas tills mjölkfettet klumpar ihop sig och smör bildas. Smöret flyttas över i en hink och samlas under sisådär fem dagar. Sedan kokas smöret tillsammans med vetekorn som suger upp den mjölk som finns kvar i smöret och lägger sig på botten. Bottensatsen silas bort och det som är kvar är ett flytande smör som är mycket hållbart och inte behöver förvaras kylt. Kooperativet köper smöret och tappar upp det på plastdunkar som sedan säljs till kunder, oftast en familj. Vissa typer av plastdunkar är bättre än andra och ger ett hållbarare smör. 6. GRÖNSAKSODLING: Kvinnor som odlar grönsaker. Foto: Ingela Björck. Gränsen för hur långt vattnet från Awash-floden når är knivskarp och mycket tydlig. På ena sidan gränsen finns bara svarta stenar och naken, sandig jord. På den andra sidan väller växtligheten fram ur marken och allt är grönt. Marken ägs gemensamt av byn och det är fritt fram för dem som vill att efter klartecken från byäldste röja mark och odla. För att komma till odlingarna måste vi korsa floden på en liten flotte som dras fram och tillbaka med rep. Några tiotal meter längre bort ligger en krokodil i strandkanten. Kvinnoföreningen startades för två år sedan, har 30 medlemmar och ingår som en del i ett kooperativ. Kvinnorna odlar grönsaker och tillverkar också mattor och prydnadsföremål av gräs som de färgar. I deras grönsaksland finns tomater, lök, chili, potatis, dadelpalmer och teff sädesslaget som används för att göra nationalrätten ingeera, ett pannkaksliknande bröd. Snart vill de prova att odla ris också. Grönsakerna som skördas används i hushållen och säljs på marknad. Odlingarna försörjs med vatten från floden. Kvinnorna har själva grävt bevattningskanalerna och de har röjt marken från ogräs och buskar. De sköter odlingarna tillsammans och de turas om att hålla vakt, mot djur och människor som vill inkräkta. Genom erfarenhet lär de sig vad som fungerar bra. En säsong odlas tomater i en del av landet, och nästa säsong odlas chili i samma del. Växtföljden

10 anpassas för att förhindra skadedjur, men trots detta ställer en liten mask till problem och skadar tomaterna. Allting används fullt ut och inget går till spillo. Frön från tidigare skörd sparas för att användas till utsäde. Ogräs som rensas bort från landen buntas ihop och bärs hem till getterna i byn. På frågan om männen är stolta över deras arbete så ler kvinnorna och svarar att javisst, deras män uppmuntrar dem och hjälper dem ibland när det blir tungt. Kommentarer Under projektets gång har förankringen av den kooperativa rörelsen i afarsamhället ökat. Från början var de APDA-anställda/anknutna dominerande men nu verkar kooperativens medlemmar utgöras av pastoralisterna själva och APDA har en stöttande roll lite mer i bakgrunden. Med resurscentret kan APDA ägna kraft åt nätverkande och att utbilda, stötta, stimulera. Kooperativen verkar successivt stärka sin roll i klanerna och intresset från klanäldste ökar. De har sett att målet för kooperativen inte är att göra maximal vinst utan framför allt att tillgodose afarsamhället/byarnas behov. De praktiska svårigheterna är många och stora. Ett kooperativ förlorade alla sina djurstängsel i en översvämning, ett annat fick hela honungsskörden stulen, ett tredje fick sina mediciner och vacciner till djur förstörda för att kylkedjan inte höll. Torkan, dåliga vägar, uteblivna pengar från regeringen Exemplen är otaliga och det är svårt att föreställa sig hur mycket kraft som måste gå åt till att överkomma dessa motgångar, varav många är svåra att påverka och en del till och med del omöjliga att förutse. Från början ville många kooperativ arbeta med djuruppfödning och djurhandel men successivt har verksamheterna breddats och omfattar idag många olika områden. Detta är ett sätt att minska risken för bakslag. Kvinnorna har en utsatt situation i det afariska samhället. Analfabetismen är högst bland dem, kvinnosjukdomar (förlossningskomplikationer mm) drabbar dem hårt och de har tungt ansvar för barn och hushåll. Kooperativen har blivit en väg till utveckling för kvinnorna. De får lära sig läsa och skriva, får möjlighet att tjäna egna pengar och spara. De är intresserade, de arbetar hårt och de gör inte av med pengar (på kaat t ex). Kooperativen har stärkt kvinnornas självkänsla. Sparande och mikrolån kan underlätta för kvinnokooperativen att starta ny verksamhet, t ex köpa in råvaror för hantverk. Den regionala regeringen har genom sin byrå för kooperativ utveckling bidragit med utbildning i kooperation men förefaller ändå ha en svag roll i den kooperativa utvecklingen. Regeringen har aldrig varit här säger de kooperativa medlemmarna i byar som vi besökte. Årlig revision är ett krav på kooperativen men resursbrist hos regeringsbyrån gör att det tar lång tid att få revisionen gjord. Ofta måste kooperativen göra revisionen själva och byrån bara godkänner och undertecknar. APDA:s arbete och engagemang har varit förutsättningen för utvecklingen av en kooperativ rörelse i

11 afarområdet. På APDA anser man att stödet från Afarvänner i Sverige/Forum Syd/SIDA har varit mycket värdefullt. Besöken på kooperativen och samtalen med APDA:s ekonom Muhammed Ali Adu fick mig att känna stor respekt för det arbete som gjorts och görs. Utan tvekan fungerar kooperativen. Jag tycker att det är förbluffande och imponerande att APDA på så kort tid har lyckats bygga upp en kooperativ rörelse hos ett folk som till stor del är analfabeter, inte har kontakt med marknadsekonomi och inte är vana att spara pengar. Jag tror att det finns flera förklaringar till att man lyckats så bra. En är den kraftfulla satsningen på utbildning inom projektet, en annan är den stabila lokala förankringen i det afariska samhället. Ytterligare en förklaring är användningen av goda exempel för att skapa motivation och entusiasm. I afarernas traditionella kultur ingår samarbete, solidaritet, gemensamma diskussioner och att värna om det gemensamma allt detta passar väl in i en kooperativ rörelse. Mitt intryck är att den afariska kooperativa rörelsen har stora möjligheter att befästas och utvecklas och att den kan ge ett viktigt bidrag till afarernas utveckling och till matsäkerhet och matsuveränitet i Afarområdet. Afarerna lever mitt i två motriktade trender. Den ena trenden är de krafter som bygger upp afarernas tillvaro - kooperativ utveckling och andra framsteg som afarerna och APDA gör. Den andra trenden är effekterna av klimatförsämringen och den etiopiska regeringens söndrande politik. Förutsättningen för att afarerna ska kunna överleva som folk är att den uppbyggande trenden inte äts upp av den nedbrytande. Jag önskar att vi i västvärlden kunde ta starkare ställning för de uppbyggande krafterna. Uppsala 31 januari 2011 Kerstin de Verdier Källor: Muntlig information vid besök hos styrelse och medlemmar i ett tiotal kooperativ i Mille, Assayita och Logia (Etiopien). Samtal med Muhammed Ali Adu; ekonom och ansvarig för kooperativ och ekonomisk utveckling på APDA i Logia. Projektrapporter från Afarvänner i Sverige och Afar Pastoralist Development Association (APDA).

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar Minória Manuel pekar på åkern som blev dränkt då floden Zambezi svämmade över. Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar På åkern sjunker fötterna djupt ner i varm gyttja. Här och där finns fortfarande

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

Resa till en av emberafolkets byar i Chagres National Park, Panama Hanna Rönnbäck, Kostymattributör, Konsthantverkare

Resa till en av emberafolkets byar i Chagres National Park, Panama Hanna Rönnbäck, Kostymattributör, Konsthantverkare REDOVISNING AV BIDRAG INOM TEATER Resa till en av emberafolkets byar i Chagres National Park, Panama Hanna Rönnbäck, Kostymattributör, Konsthantverkare Tack för bidraget till min resa! Jag genomförde min

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år. Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato

Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år. Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato Presentation vid svensk-etiopiska föreningens höstmöte 2014 Höjd: upp till 10 m Vad är

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN ca1780-1890 Utkik Historia Gleerups 2016 red: Mikael C. Svensson Bellevueskolan Malmö INDUSTRIALISERINGEN Efter det här blir världen aldrig sig lik! Så har människor säkert sagt

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

1 av (8) Biståndsorganisationen Diakonia har skapat detta spel för att på ett lekfullt sätt sprida kunskap och förståelse om hållbar utveckling.

1 av (8) Biståndsorganisationen Diakonia har skapat detta spel för att på ett lekfullt sätt sprida kunskap och förståelse om hållbar utveckling. Spelet om hållbar utveckling Allt liv på jorden, inklusive människan, är på olika sätt beroende av naturen. Vi behöver t.ex. mat i form av växter vi odlar och äter. Vi behöver rent vatten, energi, ren

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

SBR - 2009 Lotta Fabricius Preben Kristiansen

SBR - 2009 Lotta Fabricius Preben Kristiansen 1 Honungsbin bor här i Sverige oftast i bikupor, som är deras hus. Husen kan se lite olika ut. Bina vet precis i vilket hus de bor. Hur kan de hitta rätt? 2 Hur många bin kan det bo i en bikupa under sommaren?

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

STADIGT kollektion. ett samarbete mellan IKEA. och sociala entreprenörer i Indien

STADIGT kollektion. ett samarbete mellan IKEA. och sociala entreprenörer i Indien STADIGT kollektion ett samarbete mellan IKEA och sociala entreprenörer i Indien STADIGT stödjer social utveckling STADIGT är den tredje i raden av handgjorda kollektioner som är resultatet av ett unikt

Läs mer

THE HONEYMANIA TM ISSUE. Discover Rich Moisture HONEYMANIATM PRESSRELEASE

THE HONEYMANIA TM ISSUE. Discover Rich Moisture HONEYMANIATM PRESSRELEASE THE HONEYMANIA TM ISSUE Discover Rich Moisture HONEYMANIATM PRESSRELEASE HONEYMANIA Nyhet EN NATURLIG KÄLLA TILL FUKT Upplev honungens naturligt underbara och fuktighetsbevarande egenskaper. I vår nya

Läs mer

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer Högstadium> Geografi > Översvämningar David Chancellor Minória Manuel står på en åker som var översvämmad för ett par veckor sedan. Nu har vattennivån sjunkit, men ställvis är vattnet fortfarande knähögt

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

FAKTABLAD. Så här får vi maten att räcka till alla!

FAKTABLAD. Så här får vi maten att räcka till alla! FAKTABLAD Så här får vi maten att räcka till alla! Så här får vi maten att räcka till alla! sida 2 Så här får vi maten att räcka till alla! Jorden är en blå planet. Endast en knapp tredjedel av jordens

Läs mer

Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering

Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering SLC 2 Gårdens beredskapsplanering I företagsverksamhet är det viktigt att kunna förutse och hantera risker i olika situationer. Ett finländskt

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Reserapport Uru-eu-wau-wau Teresa Soop, Miljöförbundet Jordens Vänner juli 2008

Reserapport Uru-eu-wau-wau Teresa Soop, Miljöförbundet Jordens Vänner juli 2008 Reserapport Uru-eu-wau-wau Teresa Soop, Miljöförbundet Jordens Vänner juli 2008 Det är alltid lika underbart att komma tillbaka till uru-eu-wau-waubyarna, med dessa människor som steg för steg närmar sig

Läs mer

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr *

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * Stenåldern * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * När det blev varmare smälte isen så sakta. Lite för varje år. Sten och grus var allt som fanns kvar när isen hade smält. Först började det växa

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial GENDER diskutera könsroller Handledarmaterial Till ledaren Det här materialet är tänkt att ge en inblick i kvinnans situation världen över. Genom att visa bildspelet och sedan ha diskussionsgrupper hoppas

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika,

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, EUROPA landskapet På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Antarktis, Oceanien och Europa). Europa är den näst minsta av dessa världsdelar. Europas natur är väldigt omväxlande.

Läs mer

DEL 2: KREATIV AVFOLKNING I EN JAPANSK BERGSBY. 2013-01-08 Av: LUR Konstnär

DEL 2: KREATIV AVFOLKNING I EN JAPANSK BERGSBY. 2013-01-08 Av: LUR Konstnär DEL 2: KREATIV AVFOLKNING I EN JAPANSK BERGSBY 2013-01-08 Av: LUR Konstnär Ristorkning Utöver Kamiyama Artist in residence arbetar Green valley på olika sätt med att göra Kamiyama till en mer attraktiv

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Katastrofriskreducering Hälsa, vatten och sanitet (WatSan) Ökade Försörjningsmöjligheter Kapacitetsutveckling

Katastrofriskreducering Hälsa, vatten och sanitet (WatSan) Ökade Försörjningsmöjligheter Kapacitetsutveckling 2 Återkommande naturkatastrofer som översvämningar, jordskred och torka, kombinerat med strukturella utvecklingsutmaningar bidrar till ökade sårbarheter bland befolkningen i Etiopien. Framförallt torka

Läs mer

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja Under regnperioden samlar Ses Saruns familj vatten i stora kärl. I kärlen lägger man fiskar så att vattnet ska hållas rent. Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja I de stora grå kärlen av lera finns

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND ! till arbetsformer med material Syftet med det rikliga olika kunskapskrav, och elevaktiv undervisning. tudiematerialet passar din undervisning och

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY I den här utställningen får du veta hur grisuppfödningen går till på Källunda Gård och hur vi arbetar för att grisarna ska ha det bra samtidigt som de kommer till nytta i jordbruket. På den här sidan ser

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Ljuset är på G! Klockan är 7.30 och vi rullar in mot Jönköping.

Ljuset är på G! Klockan är 7.30 och vi rullar in mot Jönköping. Ljuset är på G! Klockan är 7.30 och vi rullar in mot Jönköping. Solen! Men sedan har det mest småsnöat. På jobbet har det gått i full fart idag. Kameran har inte hängt med i farten. Årsmöte med Snapphanarna

Läs mer

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad 20 januari 2016 Maria Dirke Punkter Ekologiska Lantbrukarna Ekologisk produktion i Sverige Jordbrukspolitik, landsbygdsprogram Mål? Marknad eko Ekonomi

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Noll hunger och fattigdom

Noll hunger och fattigdom Noll hunger och fattigdom HUNGERPROJEKTET GHANA RAPPORT 2015 INLEDNING 2015 VAR ETT HISTORISKT ÅR. Ett år som många kommer att minnas för sina dystra rubriker. Över 60 miljoner människor befann sig på

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8. OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12. STÖDJER MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN / s.17 - s.18

HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8. OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12. STÖDJER MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN / s.17 - s.18 HEMTRAKT HANDGJORD KOLLEKTION FRÅN IKEA I SAMARBETE MED SOCIALA ENTREPRENÖRER I INDIEN SÄLJSTART: 19 FEBRUARI 2016 HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8 OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12 HUR

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

TRANOR. Gunvar till vänster och författaren till höger vid sina fina gömslen. 2014 Text och foto Bengt Eklöv Sida 1 av 6

TRANOR. Gunvar till vänster och författaren till höger vid sina fina gömslen. 2014 Text och foto Bengt Eklöv Sida 1 av 6 Det hela började med att jag på hemresor från tjänsteärenden i Malmö under min tid som datakonsult tog omvägen över Falköping och Bjurums kyrka för att i tidig gryning ta plats bland hundratals andra fågelskådare

Läs mer

Regler för biodling. och. produkter från bisamhällen

Regler för biodling. och. produkter från bisamhällen 0 Regler för biodling och produkter från bisamhällen för användning av Demeter, Biodynamisk och liknande märkning Reviderade juni 2014 Gäller fr.o.m. juli 2015 Järna 2015 Postadress: Skillebyholm, 153

Läs mer

Döda bergen Elevmaterial

Döda bergen Elevmaterial sidan 1 Kapitel 1 Min vän Mugul 1. Varför tror du att Aram inte vill att rövarna ska hitta kartan i hans ficka? 2. På sidan 12 säger Aram: Först vill jag att vi kommer överens om en sak. Om jag visar er

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

Smör. ALLT blir godare med

Smör. ALLT blir godare med Smör Folk har varit lite smör-rädda, men nu är fett hett igen och vår gula vän är tillbaka i köket. Ylva Porsklev berättar varför vi ska älska en av våra bästa smakförstärkare. ALLT blir godare med Av

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Lärarhandledning Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Bra att veta Målsättningen är att eleverna ska: - förstå hur marken som

Läs mer

Gröna skolgårdar, rapport 2013

Gröna skolgårdar, rapport 2013 Gröna skolgårdar, rapport 2013 Sinnenas trädgård, Förskolan Blomman Förskolan Blomman ligger i Nilstorp i Lund och består av två avdelningar. Det är en ganska liten men personlig förskola som har ett nära

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

4.2 Vad är träd bra för?

4.2 Vad är träd bra för? AGROFORESTRY 4.2 Vad är träd bra för? Dela upp eleverna i grupper och tilldela varje grupp varsin del av trädet som de får tillverka förslagsvis i papper eller kartong. Dela upp trädet i delarna; stammen,

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer.

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer. PENGARNA NÅR FRAM En stor del av överskottet från denna butik används i olika biståndsprojekt runt om i vår värld. Erikshjälpen och Pingst Jönköping arbetar tillsammans, men också var för sig och tillsammans

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser MJÖLKKRISEN: Många fler mjölkbönder kan få betydligt mer betalt när man producerar mjölk på ett hållbart sätt. Marknaden

Läs mer

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 GÅRDEN Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 Det är svårt att förstå om man inbillar sig att det alltid har sett ut som det nu gör. Det har inte alltid

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Vi startade kooperativ och lyckades! Vill ni starta företag... Vad skulle ni säga om ni kunde starta ett företag där ni blir delägare på lika villkor

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

Tal vid konferensen "Can the market work for nature" på Wiks slott

Tal vid konferensen Can the market work for nature på Wiks slott Startsidan för www.regeringen.se Hoppa till sidinnehållet Hoppa till sidmenyn Anpassa webbplatsen Lyssna Press Avancerat sök Sök Sök Här är du: Regeringen och Regeringskansliet Publikationer Så styrs Sverige

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer