Cisco IP-telefonen 7905G/7912G Användarhandbok för Cisco CallManager

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cisco IP-telefonen 7905G/7912G Användarhandbok för Cisco CallManager"

Transkript

1 Cisco IP-telefonen 7905G/7912G Användarhandbok för Cisco CallManager Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax: Textens artikelnummer:

2 SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION AVSEENDE PRODUKTERNA I DENNA HANDBOK KAN ÄNDRAS UTAN ATT DET MEDDELAS. ALLA UTTALANDEN, ALL INFORMATION OCH ALLA REKOMMENDATIONER I DENNA HANDBOK ANSES VARA KORREKTA MEN PRESENTERAS UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD. ANVÄNDARE MÅSTE TA FULLT ANSVAR FÖR SIN ANVÄNDNING AV ALLA PRODUKTER. PROGRAMVARULICENSEN OCH DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR DEN MEDFÖLJANDE PRODUKTEN FINNS I DET INFORMATIONSPAKET SOM LEVERERADES TILLSAMMANS MED PRODUKTEN OCH INKLUDERAS HÄR NEDAN SOM REFERENS. KONTAKTA DIN CISCO-REPRESENTANT FÖR ATT FÅ ETT EXEMPLAR OM DU INTE HITTAR PROGRAMVARULICENSEN ELLER DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. Följande information gäller FCC-efterföljelsen för Klass A-apparater: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla begränsningarna för digitala apparater av Klass A i enlighet med specifikationerna i del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att tillhandahålla skäligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installerats och använts i enlighet med bruksanvisningarna kan den orsaka skadlig interferens i radiokommunikationer. Det är troligt att användning av denna utrustning i ett bostadsområde orsakar skadliga störningar och det krävs då att användare korrigerar störningarna på egen bekostnad. Följande information gäller FCC-efterföljelsen för Klass A-apparater: Utrustningen som beskrivs i denna handbok genererar och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras i enlighet med Ciscos installationsinstruktioner kan det orsaka störningar i radio- och TV-mottagning. Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla begränsningarna för digitala apparater av Klass B i enlighet med specifikationerna i del 15 av FCC-reglerna. Dessa specifikationer har uppställts för att ge tillräckligt skydd mot sådana störningar vid heminstallationer. Det kan emellertid inte garanteras att störningar inte kommer att inträffa i vissa fall. Om utrustningen modifieras utan Ciscos skriftliga tillstånd kan det resultera i att utrustningen inte längre uppfyller FCC-kraven för digitala apparater av Klass A eller B. I så fall kan det hända att din rättighet att använda utrustningen begränsas av FCC-bestämmelserna och det kan krävas att du korrigerar eventuell störning i radio- eller TV-kommunikationer på egen bekostnad. Du kan avgöra huruvida din utrustning orsakar störningar genom att stänga av den. Om störningarna upphör orsakades de antagligen av Cisco-utrustningen eller något i dess mottagarapparatur. Om utrustningen orsakar störningar vid radio- och TV-mottagning, försök åtgärda störningarna genom att göra något av följande: Flytta TV:n eller radioantennen tills störningen upphör. Flytta utrustningen från ena till andra sidan av TV:n eller radion. Flytta utrustningen längre bort från TV:n eller radion. Anslut utrustningen till ett annat uttag som befinner sig i en annan strömkrets jämfört med TV:n och radion. (Du skall alltså säkerställa att utrustningen och TV-apparaten eller radion befinner sig i strömkretsar som regleras av olika överspänningsskydd eller säkringar.) Ändringar i denna produkt som inte godkänts av Cisco kan ogiltigförklara FCC-godkännandet och upphäva din befogenhet att använda produkten. Cisco-implementeringen av komprimering av TCP-huvud är en anpassning av ett program som utvecklats av University of California, Berkeley (UCB), USA, som en del av UCB:s offentliga domänversion av UNIX-operativsystemet. Med ensamrätt. Copyright 1981, Regents of the University of California. OAKTAT ALLA ANDRA GARANTIER HÄRI, TILLHANDAHÅLLS ALLA DOKUMENTFILER OCH PROGRAMVARA FRÅN DESSA LEVERANTÖRER "I BEFINTLIGT SKICK" MED ALLA FEL. CISCO OCH OVANNÄMNDA LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DEM FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH UTAN KRÄNKNING, ELLER EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR FRÅN AGERINGSFÖRFARANDE, ANVÄNDNING ELLER HANDELSPRAXIS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL CISCO ELLER DESS LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR INDIREKTA ELLER SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, VINSTFÖRLUSTER ELLER FÖRLUST AV ELLER SKADA I DATA SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DENNA HANDBOK, ÄVEN OM CISCO ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE OM ATT DET FINNS RISK FÖR SÅDANA SKADOR. CCIP, CCSP, logotypen för Cisco Arrow, märket för Cisco Powered Network, logotypen för Cisco Systems Verified, Cisco Unity, Follow Me Browsing, FormShare, iq Net Readiness Scorecard, Networking Academy och ScriptShare är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc., Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient och iquick Study är servicemärken som tillhör Cisco Systems, Inc. Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCNA, CCNP, Cisco, logotypen för Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco

3 IOS, logotypen för Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, logotypen för Cisco Systems, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherSwitch, Fast Step, GigaStack, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iq Expertise, logotypen för iq logo, LightStream, MGX, MICA, logotypen för Networkers, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, RateMUX, Registrar, SlideCast, SMARTnet, StrataView Plus, Stratm, SwitchProbe, TeleRouter, TransPath och VCO är registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder. Alla andra varumärken som omnämns i detta dokument eller på denna webbplats tillhör respektive ägare. Användning av ordet partner betyder inte att det föreligger någon bolagsrelation mellan Cisco och något annat företag. (0303R) Copyright 2003 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

4

5 INNEHÅ LL Förord ix Om denna handbok ix Relaterad dokumentation x Inskaffa dokumentation x Cisco.com x Beställa dokumentation xi Kommentarer om dokumentationen xi Skaffa teknisk hjälp xii Cisco.com xii Ciscos tekniska servicecenter (TAC) xiii Webbplatsen Cisco TAC xiii Cisco TAC Escalation Center xiv Hämta ytterligare publikationer och information Dokumentkonventioner xvi xv KAPITEL 1 Cisco IP-telefonen en introduktion 1-1 Ansluta Cisco IP-telefonen 1-2 Steg 1: Anslut telefonen till nätverket 1-5 Steg 2: Anslut telefonluren 1-6 Steg 3: Anslut telefonen till strömmen 1-6 Steg 4: Slutför startprocessen 1-6 Cisco IP-telefonens olika knappar och delar 1-7 Använda meny- och förfråganknapparna 1-9 Vad är programstyrda knappar? 1-9 v

6 Innehåll Hur väljer jag ett menyalternativ? 1-10 Ange tecken på LCD-skärmen 1-10 Använda telefonluren och högtalartelefonen 1-10 Använda telefonluren 1-11 Använda högtalartelefonen 1-11 Justera telefonlurshållaren 1-12 Använda Cisco-IP-telefonens menyer 1-13 Anpassa din telefon från webbsidorna för användaralternativ 1-13 Logga in till webbsidorna för användaralternativ 1-14 Ändra standardspråket för webbsidorna för användaralternativ 1-14 KAPITEL 2 Anpassa telefoninställningar 2-1 Justera volymen för telefonluren, högtalartelefonen och ringsignalen 2-1 Justera telefonlursvolymen 2-2 Justera högtalartelefonens volym 2-2 Justera ringsignalens volym 2-3 Anpassa ringsignalens ljud 2-4 Ändra LCD-skärmens kontrast 2-5 KAPITEL 3 Ringa ett samtal och andra grundläggande telefonuppgifter 3-1 Ringa telefonsamtal 3-2 Ringa ett samtal 3-2 Besvara ett samtal 3-3 Använda Samtal väntar 3-3 Avsluta ett samtal 3-4 Använda förfrågan 3-4 Överföra samtal till en annan anknytning 3-5 Ringa upp senast uppringda nummer igen 3-5 Lagra och hämta ett samtal med Parkera samtal 3-5 vi

7 Innehåll Besvara samtal på en annan anknytning med samtalshämtning 3-6 Hämta samtal inom din grupp 3-7 Hämta samtal utanför din grupp 3-7 Vidarebefordra samtal till annan telefon 3-8 Ställa in vidarebefordran av samtal 3-9 Ställa in vidarebefordran av samtal från din telefon 3-9 Ange vidarebefordran av samtal från dator 3-10 Avbryta vidarebefordran av samtal 3-11 Ställa in snabbval 3-12 Ringa konferenssamtal 3-13 Ringa ett konferenssamtal 3-13 Ta bort den som sist ringde upp i ett konferenssamtal 3-14 Använda MeetMe-konferenser 3-14 Etablera en MeetMe-konferens 3-14 Delta i en MeetMe-konferens 3-15 Använda röstmeddelande 3-15 Installera röstmeddelandefunktionen 3-15 Komma åt röstmeddelanden 3-16 Använda telefonloggarna 3-16 Visa och ringa upp från telefonloggar 3-16 Ta bort poster i telefonloggar 3-17 BILAGA A Felsöka din telefon A-1 Komma åt konfigurationsdata om nätverket A-1 Komma åt statusdata A-2 Komma åt telefonens modellinformation A-3 I NDEX vii

8 Innehåll viii

9 Förord Detta förord omfattar följande avsnitt: Om denna handbok, sidan ix Relaterad dokumentation, sidan x Inskaffa dokumentation, sidan x Skaffa teknisk hjälp, sidan xii Hämta ytterligare publikationer och information, sidan xv Dokumentkonventioner, sidan xvi Om denna handbok Använd den här handboken när du ska utföra grundläggande och avancerade arbetsuppgifter på Cisco IP-telefon 7905G eller Cisco IP-telefon 7912G som körs i ett Cisco CallManager-telefonsystem. Denna handbok är uppställd enligt följande: Kapitel Kapitel 1, Cisco IP-telefonen en introduktion Kapitel 2, Anpassa telefoninställningar Innehåll Installationsanvisningar för telefonen, en översikt över telefonen, information om webbsidorna för användaralternativ Information om hur du konfigurerar volym-, kontrast- och andra telefoninställningar. ix

10 Relaterad dokumentation Förord Kapitel Kapitel 3, Ringa ett samtal och andra grundläggande telefonuppgifter Bilaga A, Felsöka din telefon Innehåll Procedurer för hur du utför grundläggande telefonuppgifter såsom att ringa samtal och komma åt röstmeddelanden Procedurer som du kan använda för att felsöka telefonen Relaterad dokumentation För mer information, se följande dokument: At a Glance Cisco IP Phone 7905G Denna broschyr innehåller grundläggande installationsinstruktioner och den finns i samma låda som Cisco IP-telefonen 7905G. At a Glance Cisco IP Phone 7912G Denna broschyr innehåller grundläggande installationsinstruktioner och den finns i samma låda som Cisco IP-telefonen 7912G. Quick Reference Cisco IP Phone 7905G/7912G Detta kort i fickformat innehåller grundinstruktioner och kan beställas separat. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco IP Phone 7900 Series Detta dokument tillhandahåller efterföljelse av internationella myndigheters bestämmelser, säkerhets- och lagstadgad information för Cisco IP-telefonmodeller i 7900-serien. Inskaffa dokumentation Cisco erbjuder flera sätt att få dokumentation, teknisk hjälp och andra tekniska resurser. Följande avsnitt förklarar hur du hämtar teknisk information från Cisco Systems. Cisco.com Du kan nå den mest aktuella Cisco-dokumentationen på webben på denna URL-adress: x

11 Förord Inskaffa dokumentation Du kan nå Ciscos webbplats på denna URL: Du kan nå Ciscos internationella webbplatser från denna URL: Beställa dokumentation På denna URL kan du finna instruktioner för hur du beställer dokumentation: Du kan beställa Cisco-dokumentation på följande sätt: Registrerade Cisco.com-användare (Cisco Direct-kunder) kan beställa Cisco-produktdokumentation från Networking Products MarketPlace: Ej registrerade Cisco.com-användare kan beställa dokumentation genom en lokal säljrepresentant genom att ringa Ciscos företagshuvudkontor (i Kalifornien, USA), telefonnummer eller från andra ställen i Nordamerika genom att ringa NETS (6387). Kommentarer om dokumentationen Du kan skicka kommentarer elektroniskt på Cisco.com. På hemsidan för Cisco Documentation klickar du på Feedback längst upp på sidan. Du kan skicka kommentarer via e-post till Du kan skicka kommentarer per post genom att använda svarskortet (om det finns ett sådant) innanför dokumentets framsida eller skriva till följande adress: Cisco Systems Attn: Customer Document Ordering 170 West Tasman Drive San Jose, CA , USA Vi ser fram emot att ta del av dina kommentarer. xi

12 Skaffa teknisk hjälp Förord Skaffa teknisk hjälp Cisco tillhandahåller Cisco.com som omfattar webbplatsen Cisco Technical Assistance Center (TAC) som är inledningen till all teknisk hjälp. Kunder och partners får online-dokumentation, felsökningstips och konfigurationsexempel från webbplatsen Cisco TAC. Cisco.com-registrerade användare har fullständig åtkomst till de tekniska supportresurserna på webbplatsen Cisco TAC, inklusive TAC-verktyg och -hjälpprogram. Cisco.com Cisco.com erbjuder en rad olika interaktiva tjänster i nätverksformat. Med dessa kan du komma åt Cisco-information, nätverkslösningar, tjänster, program och resurser när som helst, var du än befinner dig. Cisco.com tillhandahåller en rad olika funktioner och tjänster som hjälper dig med dessa uppgifter: Skapa mer effektiva verksamhetsprocesser och förbättra produktivitet Lösa tekniska frågor med online-support Hämta och testa programvarupaket Beställa Cisco-utbildningsmaterial och -produkter Anmäla dig till online-program för utvärdering av färdigheter, utbildning och certifiering Om du vill ha anpassad information och service kan du anmäla dig på Cisco.com genom att gå till denna URL-adress: xii

13 Förord Skaffa teknisk hjälp Ciscos tekniska servicecenter (TAC) Webbplatsen Cisco TAC Ciscos tekniska servicecenter (TAC) finns tillgängligt för alla kunder som behöver teknisk hjälp med en produkt, teknologi eller lösning från Cisco. Det finns två tillgängliga supporttyper: webbplatsen för Cisco TAC (tekniskt servicecenter) och Cisco TAC Escalation Center. Vilken typ av support du väljer beror på problemets prioritet och villkoren i servicekontrakten, när så gäller. Vi kategoriserar Cisco TAC-förfrågningar enligt hur brådskande de är: Prioritetsnivå 4 (P4) Du behöver information eller hjälp avseende Ciscos produktfunktioner, produktinstallation eller grundläggande produktkonfiguration. Det har liten eller ingen effekt på din verksamhet. Prioritetsnivå 3 (P3) Nätverkets driftprestanda är försämrade, men flertalet affärsverksamheter är fortfarande i funktion. Du och Cisco är villiga att avsätta resurser under normala arbetstider för att återställa tjänsten till tillfredsställande nivåer. Prioritetsnivå 2 (P2) Driften för ett befintligt nätverk är avsevärt försämrad eller så är viktiga aspekter av dina affärsverksamheter negativt påverkade av Cisco-produkternas otillräckliga prestanda. Du och Cisco kommer att avsätta heltidsresurser under normala arbetstider för att åtgärda situationen. Prioritetsnivå 1 (P1) Ett befintligt nätverk är "nere" eller så finns det en anmärkningsvärd inverkan på dina affärsverksamheter. Du och Cisco kommer att avsätta alla nödvändiga resurser dygnet runt för att åtgärda situationen. Webbplatsen Cisco TAC tillhandahåller dokument och verktyg online som hjälper till att felsöka och lösa tekniska problem i Ciscos produkter och teknologi. Du kan komma åt webbplatsen för Ciscos tekniska servicecenter (TAC) från följande URL-adress: xiii

14 Skaffa teknisk hjälp Förord Cisco TAC Escalation Center Alla kunder, partners och återförsäljare som har ett giltigt Cisco-servicekontrakt har fullständig tillgång till de tekniska supportresurser som finns på webbplatsen för Ciscos tekniska servicecenter (TAC). Vissa tjänster på webbplatsen Cisco TAC kräver ett inloggnings-id och lösenord för Cisco.com. Om du har ett giltigt servicekontrakt, men saknar inloggnings-id eller lösenord, så registrerar du dig på denna URL-adress: Om du är en Cisco.com-registrerad användare, och inte kan lösa dina tekniska problem genom att använda webbplatsen för Cisco TAC, kan du öppna ett s.k. case eller ärende online på denna URL-adress: Om du har Internet-åtkomst rekommenderar vi att du öppnar P3- och P4-ärenden online så att du kan beskriva situationen i detalj och bifoga alla nödvändiga filer. Cisco TAC Escalation Center tar hand om problem på prioritetsnivå 1 och prioritetsnivå 2. Dessa klassificeringar allokeras när allvarlig nätverksförsämring har en avsevärd effekt på verksamhetens drift. När du kontaktar TAC Escalation Center med ett P1- eller P2-problem öppnar en Cisco TAC-ingenjör automatiskt ett ärende. Du kan få en katalog med avgiftsfria telefonnummer för Ciscos tekniska servicecenter för ditt land genom att gå till följande URL: Innan du ringer ska du kontrollera med ditt nätverksoperationscenter och avgöra vilken nivå med Cisco-supporttjänster som ditt företag har rätt till: exempelvis SMARTnet, SMARTnet Onsite eller NSA (Network Supported Accounts). När du ringer centret ber vi dig ha ditt serviceavtalsnummer och ditt produktserienummer tillgängliga. xiv

15 Förord Hämta ytterligare publikationer och information Hämta ytterligare publikationer och information Information om Ciscos produkter, tekniker och nätverkslösningar finns att få från olika onlineresurser och tryckta resurser. Cisco Product Catalog beskriver de nätverksprodukter som Cisco Systems erbjuder såväl som beställnings- och kundsupporttjänster. Du får åtkomst till Cisco Product Catalog på denna URL: Cisco Press publicerar en rad olika nätverkspublikationer. Cisco föreslår dessa titlar för nya och erfarna användare: Internetworking Terms and Acronyms Dictionary, Internetworking Technology Handbook, Internetworking Troubleshooting Guide och Internetworking Design Guide. För aktuella titlar och annan information från Cisco Press, gå till Cisco Press online på denna URL: Tidskriften Packet är Ciscos kvartalspublikation som tillhandahåller senaste nätverkstrender, teknologigenombrott och Ciscos produkter och lösningar som bistår branschens yrkespersoner när det gäller att få ut det mesta av sin nätverksinvestering. I tidskriften ingår tips för installation och felsökning av nätverk, konfigurationsexempel, kundärendestudier, vägledningar och utbildning, certifieringsinformation och länkar till flera online-resurser som innehåller mer detaljerad information. Du kan komma åt tidskriften Packet på denna URL: iq Magazine är Ciscos tidskrift som publiceras varannan månad och som innehåller senaste information om Internets verksamhetsstrategier för chefer. Du kan komma åt iq Magazine på denna URL: Internet Protocol Journal är en kvartalstidskrift som publiceras av Cisco Systems för ingenjörer som är inblandade i utformningen, utvecklingen och driften av offentliga och privata Internet och intranät. Du kan komma åt Internet Protocol Journal på denna URL: protocol_journal.html xv

16 Dokumentkonventioner Förord Utbildning Cisco erbjuder nätverksutbildning i världsklass. Aktuella erbjudanden inom nätverksutbildning finns på följande URL: _list.html Dokumentkonventioner Detta dokument använder följande konventioner: Anm. Innebörd: läsaren bör iakttaga. Anmärkningar innehåller praktiska förslag eller referenser till material som inte ingår i publikationen. Viktigt Innebörd: läsaren bör vara försiktig. I den här situationen kan du göra något som skulle kunna resultera i skada på utrustningen eller förlust av data om du inte är försiktig. xvi

17 Förord Dokumentkonventioner Varning VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna varningssymbol betyder fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanligt förfarande för att förebygga skador. Om du vill se översättningar av de varningar som visas i denna publikation, läs de översatta säkerhetsvarningar som medföljde denna enhet. Obs! SPARA DESSA INSTRUKTIONER Obs! Denna dokumentation ska användas i kombination med den specifika produktinstallationshandboken som levererades med produkten. Se installationshandboken, konfigurationshandboken eller annan bifogad, ytterligare dokumentation för ytterligare detaljer. Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. To see translations of the warnings that appear in this publication, refer to the translated safety warnings that accompanied this device. Note: SAVE THESE INSTRUCTIONS Note: This documentation is to be used in conjunction with the specific product installation guide that shipped with the product. Please refer to the Installation Guide, Configuration Guide, or other enclosed additional documentation for further details. xvii

18 Dokumentkonventioner Förord Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Voor een vertaling van de waarschuwingen die in deze publicatie verschijnen, dient u de vertaalde veiligheidswaarschuwingen te raadplegen die bij dit apparaat worden geleverd. Opmerking BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. Opmerking Deze documentatie dient gebruikt te worden in combinatie met de installatiehandleiding voor het specifieke product die bij het product wordt geleverd. Raadpleeg de installatiehandleiding, configuratiehandleiding of andere verdere ingesloten documentatie voor meer informatie. Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa ruumiinvammaan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista onnettomuuksien ehkäisykeinoista. Tässä asiakirjassa esitettyjen varoitusten käännökset löydät laitteen mukana toimitetuista ohjeista. Huomautus SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Huomautus Tämä asiakirja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä tuotteen mukana tulleen asennusoppaan kanssa. Katso lisätietoja asennusoppaasta, kokoonpano-oppaasta ja muista mukana toimitetuista asiakirjoista. xviii

19 Förord Dokumentkonventioner Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant causer des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers posés par les circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions d'avertissements figurant dans cette publication, consultez les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil. Remarque CONSERVEZ CES INFORMATIONS Remarque Cette documentation doit être utilisée avec le guide spécifique d'installation du produit qui accompagne ce dernier. Veuillez vous reporter au Guide d'installation, au Guide de configuration, ou à toute autre documentation jointe pour de plus amples renseignements. Warnung WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu einer Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der Arbeit an irgendeinem Gerät beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen Stromkreisen verbundenen Gefahren und der Standardpraktiken zur Vermeidung von Unfällen bewusst. Übersetzungen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Warnhinweise sind im Lieferumfang des Geräts enthalten. Hinweis BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSANWEISUNGEN AUF Hinweis Dieses Handbuch ist zum Gebrauch in Verbindung mit dem Installationshandbuch für Ihr Gerät bestimmt, das dem Gerät beiliegt. Entnehmen Sie bitte alle weiteren Informationen dem Handbuch (Installations- oder Konfigurationshandbuch o. Ä.) für Ihr spezifisches Gerät. xix

20 Dokumentkonventioner Förord Figyelem! FONTOS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK Ez a figyelmezetõ jel veszélyre utal. Sérülésveszélyt rejtõ helyzetben van. Mielõtt bármely berendezésen munkát végezte, legyen figyelemmel az elektromos áramkörök okozta kockázatokra, és ismerkedjen meg a szokásos balesetvédelmi eljárásokkal. A kiadványban szereplõ figyelmeztetések fordítása a készülékhez mellékelt biztonsági figyelmeztetések között található. Megjegyzés ÕRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT! Megjegyzés Ezt a dokumentációt a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóval együtt kell használni. További tudnivalók a mellékelt Üzembe helyezési útmutatóban (Installation Guide), Konfigurációs útmutatóban (Configuration Guide) vagy más dokumentumban találhatók. Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Per le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento, vedere le avvertenze di sicurezza che accompagnano questo dispositivo. Nota CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI Nota La presente documentazione va usata congiuntamente alla guida di installazione specifica spedita con il prodotto. Per maggiori informazioni, consultare la Guida all'installazione, la Guida alla configurazione o altra documentazione acclusa. xx

21 Förord Dokumentkonventioner Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette varselssymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan forårsake personskade. Før du utfører arbeid med utstyret, bør du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretssystemer, og du bør være kjent med vanlig praksis for å unngå ulykker. For å se oversettelser av advarslene i denne publikasjonen, se de oversatte sikkerhetsvarslene som følger med denne enheten. Merk TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Merk Denne dokumentasjonen skal brukes i forbindelse med den spesifikke installasjonsveiledningen som fulgte med produktet. Vennligst se installasjonsveiledningen, konfigureringsveiledningen eller annen vedlagt tilleggsdokumentasjon for detaljer. Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA Este símbolo de aviso significa perigo. O utilizador encontra-se numa situação que poderá ser causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos envolvidos no manuseamento de circuitos eléctricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Para ver traduções dos avisos incluídos nesta publicação, consulte os avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo. Nota GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES Nota Esta documentação destina-se a ser utilizada em conjunto com o manual de instalação incluído com o produto específico. Consulte o manual de instalação, o manual de configuração ou outra documentação adicional inclusa, para obter mais informações. xxi

22 Dokumentkonventioner Förord Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Vea las traducciones de las advertencias que acompañan a este dispositivo. Nota GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Nota Esta documentación está pensada para ser utilizada con la guía de instalación del producto que lo acompaña. Si necesita más detalles, consulte la Guía de instalación, la Guía de configuración o cualquier documentación adicional adjunta. xxii

23 Förord Dokumentkonventioner xxiii

24 Dokumentkonventioner Förord xxiv

25 KAPITEL 1 Cisco IP-telefonen en introduktion En Cisco IP-telefon är en telefon med många funktioner. Den tillhandahåller dessutom röstkommunikation över samma datanätverk som din dator använder. På många sätt fungerar denna telefon som en traditionell analog telefon som ger dig möjlighet att ringa och ta emot telefonsamtal. Den stöder också funktioner som du har kommit att förvänta dig av en telefon såsom snabbval, återuppringning och konferenssamtal. I denna handbok ger vi råd och anvisningar med vars hjälp du lär dig att använda telefonens olika funktioner och tjänster. Detta kapitel innehåller följande avsnitt: Ansluta Cisco IP-telefonen, sidan 1-2 Cisco IP-telefonens olika knappar och delar, sidan 1-7 Använda meny- och förfråganknapparna, sidan 1-9 Vad är programstyrda knappar?, sidan 1-9 Hur väljer jag ett menyalternativ?, sidan 1-10 Ange tecken på LCD-skärmen, sidan 1-10 Använda telefonluren och högtalartelefonen, sidan 1-10 Varning Läs installationsinstruktionerna innan du kopplar systemet till strömkällan. 1-1

26 Ansluta Cisco IP-telefonen Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Ansluta Cisco IP-telefonen Det mest troliga är att systemadministratören eller -teknikern ansluter din nya Cisco IP-telefon till företagets IP-telefoninätverk. Om så inte är fallet kan du enkelt ansluta den själv. Anslut telefonen genom att utföra procedurerna i följande avsnitt: Steg 1: Anslut telefonen till nätverket, sidan 1-5 Steg 2: Anslut telefonluren, sidan 1-6 Steg 3: Anslut telefonen till strömmen, sidan 1-6 Steg 4: Slutför startprocessen, sidan 1-6 Se figur Figur 1-1 eller Figur 1-2 för att hitta portarna på telefonens baksida. 1-2

27 Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Ansluta Cisco IP-telefonen Figur 1-1 Kabelanslutningar för Cisco IP-telefonen 7905G Nätverksport (10BASE-T) Ansluter telefonen till Ethernet-porten vid din arbetsstation 2 Telefonlursport Ansluter telefonluren till telefonen 3 Likströmsadapterport (48VDC) Ansluter nätaggregatkontakten till telefonen 4 Nätaggregat med likströmsutkontakt (om sådan medföljer) Ansluter till växelströmskabeln 5 Växelströmskabel med vägguttagskontakt (om sådan medföljer) Ansluter nätaggregatet till ett standardströmuttag 1-3

28 Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Ansluta Cisco IP-telefonen Figur 1-2 Kabelanslutningar för Cisco IP-telefonen 7912G Nätverksport (10BASE-T, 100BASE-T) Ansluter telefonen till Ethernet-porten vid din arbetsstation. 2 Åtkomstport (10BASE-T, 100BASE-T) Ansluter telefonen till Ethernet-porten i en skrivbordsdator 3 Telefonlursport Ansluter telefonluren till telefonen 4 Likströmsadapterport (48VDC) Ansluter nätaggregatkontakten till telefonen 5 Nätaggregat med likströmsutkontakt (om sådan medföljer) Ansluter till växelströmskabeln 6 Växelströmskabel med vägguttagskontakt (om sådan medföljer) Ansluter nätaggregatet till ett standardströmuttag 1-4

29 Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Ansluta Cisco IP-telefonen Innan du börjar Bekräfta att du har klartecken från systemadministratören att ansluta Cisco IP-telefonen till nätverket. Viktigt Om du avser att förse din telefon med ström lokalt (i stället för att ta emot ström genom Ethernet-anslutningen) ska du endast använda ett Cisco 48-volts nätaggregat avsett för en Cisco IP-telefon. Varning Undvik elektriska stötar genom att inte koppla säkerhetskretsar med extra låg spänning (SELV-kretsar) till kretsar med telefonnätspänning (TNV-kretsar). LAN-portar innehåller SELV-kretsar och WAN-portar innehåller TNV-kretsar. Vissa LAN- och WAN-portar är försedda med RJ-45-kontakter. Iaktta försiktighet vid anslutning av kablar. Steg 1: Anslut telefonen till nätverket För Cisco IP-telefonen 7905G använder du den Ethernet-kabel som inkluderas med telefonen för att ansluta nätverksporten på telefonens baksida till Ethernet-porten på din arbetsplats. För Cisco IP-telefonen 7912G ansluter du din Cisco IP-telefon till företagets IP-telefoninätverk genom att använda en av följande metoder, beroende på hur din arbetsplats är inställd. Om du inte är säker på vilken metod du ska använda kontaktar du systemadministratören. Direkt nätverksanslutning För denna metod behöver du minst en tillgänglig Ethernet-port på din arbetsplats. Använd den Ethernet-kabel som inkluderas med telefonen för att ansluta nätverksporten på telefonens baksida till Ethernet-porten på din arbetsplats. Delad nätverksanslutning Använd denna metod om du har en enda Ethernet-port på din arbetsplats och skrivbordsdatorn redan är ansluten till den. Koppla först bort Ethernet-kabeln från datorn och anslut den till nätverksporten på telefonens baksida. Använd sedan den Ethernet-kabel som inkluderas med telefonen för att ansluta åtkomstporten på telefonens baksida till din skrivbordsdator. Din Cisco IP-telefon delar nu nätverksanslutning med din dator. 1-5

30 Ansluta Cisco IP-telefonen Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Steg 2: Anslut telefonluren Anslut telefonluren till telefonlursporten. Se till att den ände av sladden som har den längre sektionen utan spiral är den som ansluts till telefonenheten. Steg 3: Anslut telefonen till strömmen Om systemadministratören levererat Cisco IP-telefonen med ett Cisco-nätaggregat ansluter du nätaggregatkontakten till likströmsadapterporten på telefonens baksida. Använd sedan nätkabeln när du ansluter nätaggregatet till ett standarduttag på din arbetsplats. Om systemadministratören har levererat telefonen utan nätaggregat får telefonen troligtvis ström genom Ethernet-anslutningen. Följande varningar gäller när du använder den externa strömförsörjningsenheten med Cisco IP-telefonen: Varning Denna produkt är beroende av byggnadens installation för kortslutningsskydd (överström). Se till att du använder en säkring eller överspänningsskydd som inte överskrider 120V, 15A i USA (240V, 10A utanför USA) på fasledare (alla strömbärande ledare). Varning Enheten är avsedd att fungera med jordade elnät (TN-system). Varning Kontakten i vägguttaget måste alltid vara tillgänglig eftersom den representerar den huvudsakliga frånkopplingsenheten. Steg 4: Slutför startprocessen När du anslutit Cisco IP-telefonen till strömkällan påbörjas startprocessen. Efter flera minuter visar telefonens LCD-skärm en neutral "redo"-skärm. Informationen på skärmen kan variera men en skärm som är redo visar vanligtvis datum och tid, din anknytning och tillgängliga programstyrda knappar. Starten är klar och du kan använda telefonen. 1-6

31 Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Cisco IP-telefonens olika knappar och delar Cisco IP-telefonens olika knappar och delar Se Figur 1-3 för att identifiera de olika knapparna på och delarna av Cisco IP-telefonen 7905G eller 7912G. Figur 1-3 Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G 1 LCD-skärmen Visar sådana funktioner som tid, datum, telefonnummer, personidentifiering, samtalsstatus och flikar för programstyrda knappar. 2 Cisco IP-telefonens serietyp Anger vilken Cisco IP-telefonserie telefonen tillhör. 1-7

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 5 september 2007 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr Användarhandbok Modellnr Äkta IP-PBX KX-NS1000 Tack för att du köpt denna Panasonic-produkt. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. Se speciellt

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer