Cisco IP-telefonen 7905G/7912G Användarhandbok för Cisco CallManager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cisco IP-telefonen 7905G/7912G Användarhandbok för Cisco CallManager"

Transkript

1 Cisco IP-telefonen 7905G/7912G Användarhandbok för Cisco CallManager Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax: Textens artikelnummer:

2 SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION AVSEENDE PRODUKTERNA I DENNA HANDBOK KAN ÄNDRAS UTAN ATT DET MEDDELAS. ALLA UTTALANDEN, ALL INFORMATION OCH ALLA REKOMMENDATIONER I DENNA HANDBOK ANSES VARA KORREKTA MEN PRESENTERAS UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD. ANVÄNDARE MÅSTE TA FULLT ANSVAR FÖR SIN ANVÄNDNING AV ALLA PRODUKTER. PROGRAMVARULICENSEN OCH DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR DEN MEDFÖLJANDE PRODUKTEN FINNS I DET INFORMATIONSPAKET SOM LEVERERADES TILLSAMMANS MED PRODUKTEN OCH INKLUDERAS HÄR NEDAN SOM REFERENS. KONTAKTA DIN CISCO-REPRESENTANT FÖR ATT FÅ ETT EXEMPLAR OM DU INTE HITTAR PROGRAMVARULICENSEN ELLER DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. Följande information gäller FCC-efterföljelsen för Klass A-apparater: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla begränsningarna för digitala apparater av Klass A i enlighet med specifikationerna i del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att tillhandahålla skäligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installerats och använts i enlighet med bruksanvisningarna kan den orsaka skadlig interferens i radiokommunikationer. Det är troligt att användning av denna utrustning i ett bostadsområde orsakar skadliga störningar och det krävs då att användare korrigerar störningarna på egen bekostnad. Följande information gäller FCC-efterföljelsen för Klass A-apparater: Utrustningen som beskrivs i denna handbok genererar och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras i enlighet med Ciscos installationsinstruktioner kan det orsaka störningar i radio- och TV-mottagning. Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla begränsningarna för digitala apparater av Klass B i enlighet med specifikationerna i del 15 av FCC-reglerna. Dessa specifikationer har uppställts för att ge tillräckligt skydd mot sådana störningar vid heminstallationer. Det kan emellertid inte garanteras att störningar inte kommer att inträffa i vissa fall. Om utrustningen modifieras utan Ciscos skriftliga tillstånd kan det resultera i att utrustningen inte längre uppfyller FCC-kraven för digitala apparater av Klass A eller B. I så fall kan det hända att din rättighet att använda utrustningen begränsas av FCC-bestämmelserna och det kan krävas att du korrigerar eventuell störning i radio- eller TV-kommunikationer på egen bekostnad. Du kan avgöra huruvida din utrustning orsakar störningar genom att stänga av den. Om störningarna upphör orsakades de antagligen av Cisco-utrustningen eller något i dess mottagarapparatur. Om utrustningen orsakar störningar vid radio- och TV-mottagning, försök åtgärda störningarna genom att göra något av följande: Flytta TV:n eller radioantennen tills störningen upphör. Flytta utrustningen från ena till andra sidan av TV:n eller radion. Flytta utrustningen längre bort från TV:n eller radion. Anslut utrustningen till ett annat uttag som befinner sig i en annan strömkrets jämfört med TV:n och radion. (Du skall alltså säkerställa att utrustningen och TV-apparaten eller radion befinner sig i strömkretsar som regleras av olika överspänningsskydd eller säkringar.) Ändringar i denna produkt som inte godkänts av Cisco kan ogiltigförklara FCC-godkännandet och upphäva din befogenhet att använda produkten. Cisco-implementeringen av komprimering av TCP-huvud är en anpassning av ett program som utvecklats av University of California, Berkeley (UCB), USA, som en del av UCB:s offentliga domänversion av UNIX-operativsystemet. Med ensamrätt. Copyright 1981, Regents of the University of California. OAKTAT ALLA ANDRA GARANTIER HÄRI, TILLHANDAHÅLLS ALLA DOKUMENTFILER OCH PROGRAMVARA FRÅN DESSA LEVERANTÖRER "I BEFINTLIGT SKICK" MED ALLA FEL. CISCO OCH OVANNÄMNDA LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DEM FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH UTAN KRÄNKNING, ELLER EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR FRÅN AGERINGSFÖRFARANDE, ANVÄNDNING ELLER HANDELSPRAXIS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL CISCO ELLER DESS LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR INDIREKTA ELLER SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, VINSTFÖRLUSTER ELLER FÖRLUST AV ELLER SKADA I DATA SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DENNA HANDBOK, ÄVEN OM CISCO ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE OM ATT DET FINNS RISK FÖR SÅDANA SKADOR. CCIP, CCSP, logotypen för Cisco Arrow, märket för Cisco Powered Network, logotypen för Cisco Systems Verified, Cisco Unity, Follow Me Browsing, FormShare, iq Net Readiness Scorecard, Networking Academy och ScriptShare är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc., Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient och iquick Study är servicemärken som tillhör Cisco Systems, Inc. Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCNA, CCNP, Cisco, logotypen för Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco

3 IOS, logotypen för Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, logotypen för Cisco Systems, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherSwitch, Fast Step, GigaStack, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iq Expertise, logotypen för iq logo, LightStream, MGX, MICA, logotypen för Networkers, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, RateMUX, Registrar, SlideCast, SMARTnet, StrataView Plus, Stratm, SwitchProbe, TeleRouter, TransPath och VCO är registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder. Alla andra varumärken som omnämns i detta dokument eller på denna webbplats tillhör respektive ägare. Användning av ordet partner betyder inte att det föreligger någon bolagsrelation mellan Cisco och något annat företag. (0303R) Copyright 2003 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

4

5 INNEHÅ LL Förord ix Om denna handbok ix Relaterad dokumentation x Inskaffa dokumentation x Cisco.com x Beställa dokumentation xi Kommentarer om dokumentationen xi Skaffa teknisk hjälp xii Cisco.com xii Ciscos tekniska servicecenter (TAC) xiii Webbplatsen Cisco TAC xiii Cisco TAC Escalation Center xiv Hämta ytterligare publikationer och information Dokumentkonventioner xvi xv KAPITEL 1 Cisco IP-telefonen en introduktion 1-1 Ansluta Cisco IP-telefonen 1-2 Steg 1: Anslut telefonen till nätverket 1-5 Steg 2: Anslut telefonluren 1-6 Steg 3: Anslut telefonen till strömmen 1-6 Steg 4: Slutför startprocessen 1-6 Cisco IP-telefonens olika knappar och delar 1-7 Använda meny- och förfråganknapparna 1-9 Vad är programstyrda knappar? 1-9 v

6 Innehåll Hur väljer jag ett menyalternativ? 1-10 Ange tecken på LCD-skärmen 1-10 Använda telefonluren och högtalartelefonen 1-10 Använda telefonluren 1-11 Använda högtalartelefonen 1-11 Justera telefonlurshållaren 1-12 Använda Cisco-IP-telefonens menyer 1-13 Anpassa din telefon från webbsidorna för användaralternativ 1-13 Logga in till webbsidorna för användaralternativ 1-14 Ändra standardspråket för webbsidorna för användaralternativ 1-14 KAPITEL 2 Anpassa telefoninställningar 2-1 Justera volymen för telefonluren, högtalartelefonen och ringsignalen 2-1 Justera telefonlursvolymen 2-2 Justera högtalartelefonens volym 2-2 Justera ringsignalens volym 2-3 Anpassa ringsignalens ljud 2-4 Ändra LCD-skärmens kontrast 2-5 KAPITEL 3 Ringa ett samtal och andra grundläggande telefonuppgifter 3-1 Ringa telefonsamtal 3-2 Ringa ett samtal 3-2 Besvara ett samtal 3-3 Använda Samtal väntar 3-3 Avsluta ett samtal 3-4 Använda förfrågan 3-4 Överföra samtal till en annan anknytning 3-5 Ringa upp senast uppringda nummer igen 3-5 Lagra och hämta ett samtal med Parkera samtal 3-5 vi

7 Innehåll Besvara samtal på en annan anknytning med samtalshämtning 3-6 Hämta samtal inom din grupp 3-7 Hämta samtal utanför din grupp 3-7 Vidarebefordra samtal till annan telefon 3-8 Ställa in vidarebefordran av samtal 3-9 Ställa in vidarebefordran av samtal från din telefon 3-9 Ange vidarebefordran av samtal från dator 3-10 Avbryta vidarebefordran av samtal 3-11 Ställa in snabbval 3-12 Ringa konferenssamtal 3-13 Ringa ett konferenssamtal 3-13 Ta bort den som sist ringde upp i ett konferenssamtal 3-14 Använda MeetMe-konferenser 3-14 Etablera en MeetMe-konferens 3-14 Delta i en MeetMe-konferens 3-15 Använda röstmeddelande 3-15 Installera röstmeddelandefunktionen 3-15 Komma åt röstmeddelanden 3-16 Använda telefonloggarna 3-16 Visa och ringa upp från telefonloggar 3-16 Ta bort poster i telefonloggar 3-17 BILAGA A Felsöka din telefon A-1 Komma åt konfigurationsdata om nätverket A-1 Komma åt statusdata A-2 Komma åt telefonens modellinformation A-3 I NDEX vii

8 Innehåll viii

9 Förord Detta förord omfattar följande avsnitt: Om denna handbok, sidan ix Relaterad dokumentation, sidan x Inskaffa dokumentation, sidan x Skaffa teknisk hjälp, sidan xii Hämta ytterligare publikationer och information, sidan xv Dokumentkonventioner, sidan xvi Om denna handbok Använd den här handboken när du ska utföra grundläggande och avancerade arbetsuppgifter på Cisco IP-telefon 7905G eller Cisco IP-telefon 7912G som körs i ett Cisco CallManager-telefonsystem. Denna handbok är uppställd enligt följande: Kapitel Kapitel 1, Cisco IP-telefonen en introduktion Kapitel 2, Anpassa telefoninställningar Innehåll Installationsanvisningar för telefonen, en översikt över telefonen, information om webbsidorna för användaralternativ Information om hur du konfigurerar volym-, kontrast- och andra telefoninställningar. ix

10 Relaterad dokumentation Förord Kapitel Kapitel 3, Ringa ett samtal och andra grundläggande telefonuppgifter Bilaga A, Felsöka din telefon Innehåll Procedurer för hur du utför grundläggande telefonuppgifter såsom att ringa samtal och komma åt röstmeddelanden Procedurer som du kan använda för att felsöka telefonen Relaterad dokumentation För mer information, se följande dokument: At a Glance Cisco IP Phone 7905G Denna broschyr innehåller grundläggande installationsinstruktioner och den finns i samma låda som Cisco IP-telefonen 7905G. At a Glance Cisco IP Phone 7912G Denna broschyr innehåller grundläggande installationsinstruktioner och den finns i samma låda som Cisco IP-telefonen 7912G. Quick Reference Cisco IP Phone 7905G/7912G Detta kort i fickformat innehåller grundinstruktioner och kan beställas separat. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco IP Phone 7900 Series Detta dokument tillhandahåller efterföljelse av internationella myndigheters bestämmelser, säkerhets- och lagstadgad information för Cisco IP-telefonmodeller i 7900-serien. Inskaffa dokumentation Cisco erbjuder flera sätt att få dokumentation, teknisk hjälp och andra tekniska resurser. Följande avsnitt förklarar hur du hämtar teknisk information från Cisco Systems. Cisco.com Du kan nå den mest aktuella Cisco-dokumentationen på webben på denna URL-adress: x

11 Förord Inskaffa dokumentation Du kan nå Ciscos webbplats på denna URL: Du kan nå Ciscos internationella webbplatser från denna URL: Beställa dokumentation På denna URL kan du finna instruktioner för hur du beställer dokumentation: Du kan beställa Cisco-dokumentation på följande sätt: Registrerade Cisco.com-användare (Cisco Direct-kunder) kan beställa Cisco-produktdokumentation från Networking Products MarketPlace: Ej registrerade Cisco.com-användare kan beställa dokumentation genom en lokal säljrepresentant genom att ringa Ciscos företagshuvudkontor (i Kalifornien, USA), telefonnummer eller från andra ställen i Nordamerika genom att ringa NETS (6387). Kommentarer om dokumentationen Du kan skicka kommentarer elektroniskt på Cisco.com. På hemsidan för Cisco Documentation klickar du på Feedback längst upp på sidan. Du kan skicka kommentarer via e-post till Du kan skicka kommentarer per post genom att använda svarskortet (om det finns ett sådant) innanför dokumentets framsida eller skriva till följande adress: Cisco Systems Attn: Customer Document Ordering 170 West Tasman Drive San Jose, CA , USA Vi ser fram emot att ta del av dina kommentarer. xi

12 Skaffa teknisk hjälp Förord Skaffa teknisk hjälp Cisco tillhandahåller Cisco.com som omfattar webbplatsen Cisco Technical Assistance Center (TAC) som är inledningen till all teknisk hjälp. Kunder och partners får online-dokumentation, felsökningstips och konfigurationsexempel från webbplatsen Cisco TAC. Cisco.com-registrerade användare har fullständig åtkomst till de tekniska supportresurserna på webbplatsen Cisco TAC, inklusive TAC-verktyg och -hjälpprogram. Cisco.com Cisco.com erbjuder en rad olika interaktiva tjänster i nätverksformat. Med dessa kan du komma åt Cisco-information, nätverkslösningar, tjänster, program och resurser när som helst, var du än befinner dig. Cisco.com tillhandahåller en rad olika funktioner och tjänster som hjälper dig med dessa uppgifter: Skapa mer effektiva verksamhetsprocesser och förbättra produktivitet Lösa tekniska frågor med online-support Hämta och testa programvarupaket Beställa Cisco-utbildningsmaterial och -produkter Anmäla dig till online-program för utvärdering av färdigheter, utbildning och certifiering Om du vill ha anpassad information och service kan du anmäla dig på Cisco.com genom att gå till denna URL-adress: xii

13 Förord Skaffa teknisk hjälp Ciscos tekniska servicecenter (TAC) Webbplatsen Cisco TAC Ciscos tekniska servicecenter (TAC) finns tillgängligt för alla kunder som behöver teknisk hjälp med en produkt, teknologi eller lösning från Cisco. Det finns två tillgängliga supporttyper: webbplatsen för Cisco TAC (tekniskt servicecenter) och Cisco TAC Escalation Center. Vilken typ av support du väljer beror på problemets prioritet och villkoren i servicekontrakten, när så gäller. Vi kategoriserar Cisco TAC-förfrågningar enligt hur brådskande de är: Prioritetsnivå 4 (P4) Du behöver information eller hjälp avseende Ciscos produktfunktioner, produktinstallation eller grundläggande produktkonfiguration. Det har liten eller ingen effekt på din verksamhet. Prioritetsnivå 3 (P3) Nätverkets driftprestanda är försämrade, men flertalet affärsverksamheter är fortfarande i funktion. Du och Cisco är villiga att avsätta resurser under normala arbetstider för att återställa tjänsten till tillfredsställande nivåer. Prioritetsnivå 2 (P2) Driften för ett befintligt nätverk är avsevärt försämrad eller så är viktiga aspekter av dina affärsverksamheter negativt påverkade av Cisco-produkternas otillräckliga prestanda. Du och Cisco kommer att avsätta heltidsresurser under normala arbetstider för att åtgärda situationen. Prioritetsnivå 1 (P1) Ett befintligt nätverk är "nere" eller så finns det en anmärkningsvärd inverkan på dina affärsverksamheter. Du och Cisco kommer att avsätta alla nödvändiga resurser dygnet runt för att åtgärda situationen. Webbplatsen Cisco TAC tillhandahåller dokument och verktyg online som hjälper till att felsöka och lösa tekniska problem i Ciscos produkter och teknologi. Du kan komma åt webbplatsen för Ciscos tekniska servicecenter (TAC) från följande URL-adress: xiii

14 Skaffa teknisk hjälp Förord Cisco TAC Escalation Center Alla kunder, partners och återförsäljare som har ett giltigt Cisco-servicekontrakt har fullständig tillgång till de tekniska supportresurser som finns på webbplatsen för Ciscos tekniska servicecenter (TAC). Vissa tjänster på webbplatsen Cisco TAC kräver ett inloggnings-id och lösenord för Cisco.com. Om du har ett giltigt servicekontrakt, men saknar inloggnings-id eller lösenord, så registrerar du dig på denna URL-adress: Om du är en Cisco.com-registrerad användare, och inte kan lösa dina tekniska problem genom att använda webbplatsen för Cisco TAC, kan du öppna ett s.k. case eller ärende online på denna URL-adress: Om du har Internet-åtkomst rekommenderar vi att du öppnar P3- och P4-ärenden online så att du kan beskriva situationen i detalj och bifoga alla nödvändiga filer. Cisco TAC Escalation Center tar hand om problem på prioritetsnivå 1 och prioritetsnivå 2. Dessa klassificeringar allokeras när allvarlig nätverksförsämring har en avsevärd effekt på verksamhetens drift. När du kontaktar TAC Escalation Center med ett P1- eller P2-problem öppnar en Cisco TAC-ingenjör automatiskt ett ärende. Du kan få en katalog med avgiftsfria telefonnummer för Ciscos tekniska servicecenter för ditt land genom att gå till följande URL: Innan du ringer ska du kontrollera med ditt nätverksoperationscenter och avgöra vilken nivå med Cisco-supporttjänster som ditt företag har rätt till: exempelvis SMARTnet, SMARTnet Onsite eller NSA (Network Supported Accounts). När du ringer centret ber vi dig ha ditt serviceavtalsnummer och ditt produktserienummer tillgängliga. xiv

15 Förord Hämta ytterligare publikationer och information Hämta ytterligare publikationer och information Information om Ciscos produkter, tekniker och nätverkslösningar finns att få från olika onlineresurser och tryckta resurser. Cisco Product Catalog beskriver de nätverksprodukter som Cisco Systems erbjuder såväl som beställnings- och kundsupporttjänster. Du får åtkomst till Cisco Product Catalog på denna URL: Cisco Press publicerar en rad olika nätverkspublikationer. Cisco föreslår dessa titlar för nya och erfarna användare: Internetworking Terms and Acronyms Dictionary, Internetworking Technology Handbook, Internetworking Troubleshooting Guide och Internetworking Design Guide. För aktuella titlar och annan information från Cisco Press, gå till Cisco Press online på denna URL: Tidskriften Packet är Ciscos kvartalspublikation som tillhandahåller senaste nätverkstrender, teknologigenombrott och Ciscos produkter och lösningar som bistår branschens yrkespersoner när det gäller att få ut det mesta av sin nätverksinvestering. I tidskriften ingår tips för installation och felsökning av nätverk, konfigurationsexempel, kundärendestudier, vägledningar och utbildning, certifieringsinformation och länkar till flera online-resurser som innehåller mer detaljerad information. Du kan komma åt tidskriften Packet på denna URL: iq Magazine är Ciscos tidskrift som publiceras varannan månad och som innehåller senaste information om Internets verksamhetsstrategier för chefer. Du kan komma åt iq Magazine på denna URL: Internet Protocol Journal är en kvartalstidskrift som publiceras av Cisco Systems för ingenjörer som är inblandade i utformningen, utvecklingen och driften av offentliga och privata Internet och intranät. Du kan komma åt Internet Protocol Journal på denna URL: protocol_journal.html xv

16 Dokumentkonventioner Förord Utbildning Cisco erbjuder nätverksutbildning i världsklass. Aktuella erbjudanden inom nätverksutbildning finns på följande URL: _list.html Dokumentkonventioner Detta dokument använder följande konventioner: Anm. Innebörd: läsaren bör iakttaga. Anmärkningar innehåller praktiska förslag eller referenser till material som inte ingår i publikationen. Viktigt Innebörd: läsaren bör vara försiktig. I den här situationen kan du göra något som skulle kunna resultera i skada på utrustningen eller förlust av data om du inte är försiktig. xvi

17 Förord Dokumentkonventioner Varning VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna varningssymbol betyder fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanligt förfarande för att förebygga skador. Om du vill se översättningar av de varningar som visas i denna publikation, läs de översatta säkerhetsvarningar som medföljde denna enhet. Obs! SPARA DESSA INSTRUKTIONER Obs! Denna dokumentation ska användas i kombination med den specifika produktinstallationshandboken som levererades med produkten. Se installationshandboken, konfigurationshandboken eller annan bifogad, ytterligare dokumentation för ytterligare detaljer. Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. To see translations of the warnings that appear in this publication, refer to the translated safety warnings that accompanied this device. Note: SAVE THESE INSTRUCTIONS Note: This documentation is to be used in conjunction with the specific product installation guide that shipped with the product. Please refer to the Installation Guide, Configuration Guide, or other enclosed additional documentation for further details. xvii

18 Dokumentkonventioner Förord Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Voor een vertaling van de waarschuwingen die in deze publicatie verschijnen, dient u de vertaalde veiligheidswaarschuwingen te raadplegen die bij dit apparaat worden geleverd. Opmerking BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. Opmerking Deze documentatie dient gebruikt te worden in combinatie met de installatiehandleiding voor het specifieke product die bij het product wordt geleverd. Raadpleeg de installatiehandleiding, configuratiehandleiding of andere verdere ingesloten documentatie voor meer informatie. Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa ruumiinvammaan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista onnettomuuksien ehkäisykeinoista. Tässä asiakirjassa esitettyjen varoitusten käännökset löydät laitteen mukana toimitetuista ohjeista. Huomautus SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Huomautus Tämä asiakirja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä tuotteen mukana tulleen asennusoppaan kanssa. Katso lisätietoja asennusoppaasta, kokoonpano-oppaasta ja muista mukana toimitetuista asiakirjoista. xviii

19 Förord Dokumentkonventioner Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant causer des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers posés par les circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions d'avertissements figurant dans cette publication, consultez les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil. Remarque CONSERVEZ CES INFORMATIONS Remarque Cette documentation doit être utilisée avec le guide spécifique d'installation du produit qui accompagne ce dernier. Veuillez vous reporter au Guide d'installation, au Guide de configuration, ou à toute autre documentation jointe pour de plus amples renseignements. Warnung WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu einer Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der Arbeit an irgendeinem Gerät beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen Stromkreisen verbundenen Gefahren und der Standardpraktiken zur Vermeidung von Unfällen bewusst. Übersetzungen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Warnhinweise sind im Lieferumfang des Geräts enthalten. Hinweis BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSANWEISUNGEN AUF Hinweis Dieses Handbuch ist zum Gebrauch in Verbindung mit dem Installationshandbuch für Ihr Gerät bestimmt, das dem Gerät beiliegt. Entnehmen Sie bitte alle weiteren Informationen dem Handbuch (Installations- oder Konfigurationshandbuch o. Ä.) für Ihr spezifisches Gerät. xix

20 Dokumentkonventioner Förord Figyelem! FONTOS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK Ez a figyelmezetõ jel veszélyre utal. Sérülésveszélyt rejtõ helyzetben van. Mielõtt bármely berendezésen munkát végezte, legyen figyelemmel az elektromos áramkörök okozta kockázatokra, és ismerkedjen meg a szokásos balesetvédelmi eljárásokkal. A kiadványban szereplõ figyelmeztetések fordítása a készülékhez mellékelt biztonsági figyelmeztetések között található. Megjegyzés ÕRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT! Megjegyzés Ezt a dokumentációt a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóval együtt kell használni. További tudnivalók a mellékelt Üzembe helyezési útmutatóban (Installation Guide), Konfigurációs útmutatóban (Configuration Guide) vagy más dokumentumban találhatók. Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Per le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento, vedere le avvertenze di sicurezza che accompagnano questo dispositivo. Nota CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI Nota La presente documentazione va usata congiuntamente alla guida di installazione specifica spedita con il prodotto. Per maggiori informazioni, consultare la Guida all'installazione, la Guida alla configurazione o altra documentazione acclusa. xx

21 Förord Dokumentkonventioner Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette varselssymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan forårsake personskade. Før du utfører arbeid med utstyret, bør du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske kretssystemer, og du bør være kjent med vanlig praksis for å unngå ulykker. For å se oversettelser av advarslene i denne publikasjonen, se de oversatte sikkerhetsvarslene som følger med denne enheten. Merk TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Merk Denne dokumentasjonen skal brukes i forbindelse med den spesifikke installasjonsveiledningen som fulgte med produktet. Vennligst se installasjonsveiledningen, konfigureringsveiledningen eller annen vedlagt tilleggsdokumentasjon for detaljer. Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA Este símbolo de aviso significa perigo. O utilizador encontra-se numa situação que poderá ser causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos envolvidos no manuseamento de circuitos eléctricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Para ver traduções dos avisos incluídos nesta publicação, consulte os avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo. Nota GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES Nota Esta documentação destina-se a ser utilizada em conjunto com o manual de instalação incluído com o produto específico. Consulte o manual de instalação, o manual de configuração ou outra documentação adicional inclusa, para obter mais informações. xxi

22 Dokumentkonventioner Förord Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Vea las traducciones de las advertencias que acompañan a este dispositivo. Nota GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Nota Esta documentación está pensada para ser utilizada con la guía de instalación del producto que lo acompaña. Si necesita más detalles, consulte la Guía de instalación, la Guía de configuración o cualquier documentación adicional adjunta. xxii

23 Förord Dokumentkonventioner xxiii

24 Dokumentkonventioner Förord xxiv

25 KAPITEL 1 Cisco IP-telefonen en introduktion En Cisco IP-telefon är en telefon med många funktioner. Den tillhandahåller dessutom röstkommunikation över samma datanätverk som din dator använder. På många sätt fungerar denna telefon som en traditionell analog telefon som ger dig möjlighet att ringa och ta emot telefonsamtal. Den stöder också funktioner som du har kommit att förvänta dig av en telefon såsom snabbval, återuppringning och konferenssamtal. I denna handbok ger vi råd och anvisningar med vars hjälp du lär dig att använda telefonens olika funktioner och tjänster. Detta kapitel innehåller följande avsnitt: Ansluta Cisco IP-telefonen, sidan 1-2 Cisco IP-telefonens olika knappar och delar, sidan 1-7 Använda meny- och förfråganknapparna, sidan 1-9 Vad är programstyrda knappar?, sidan 1-9 Hur väljer jag ett menyalternativ?, sidan 1-10 Ange tecken på LCD-skärmen, sidan 1-10 Använda telefonluren och högtalartelefonen, sidan 1-10 Varning Läs installationsinstruktionerna innan du kopplar systemet till strömkällan. 1-1

26 Ansluta Cisco IP-telefonen Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Ansluta Cisco IP-telefonen Det mest troliga är att systemadministratören eller -teknikern ansluter din nya Cisco IP-telefon till företagets IP-telefoninätverk. Om så inte är fallet kan du enkelt ansluta den själv. Anslut telefonen genom att utföra procedurerna i följande avsnitt: Steg 1: Anslut telefonen till nätverket, sidan 1-5 Steg 2: Anslut telefonluren, sidan 1-6 Steg 3: Anslut telefonen till strömmen, sidan 1-6 Steg 4: Slutför startprocessen, sidan 1-6 Se figur Figur 1-1 eller Figur 1-2 för att hitta portarna på telefonens baksida. 1-2

27 Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Ansluta Cisco IP-telefonen Figur 1-1 Kabelanslutningar för Cisco IP-telefonen 7905G Nätverksport (10BASE-T) Ansluter telefonen till Ethernet-porten vid din arbetsstation 2 Telefonlursport Ansluter telefonluren till telefonen 3 Likströmsadapterport (48VDC) Ansluter nätaggregatkontakten till telefonen 4 Nätaggregat med likströmsutkontakt (om sådan medföljer) Ansluter till växelströmskabeln 5 Växelströmskabel med vägguttagskontakt (om sådan medföljer) Ansluter nätaggregatet till ett standardströmuttag 1-3

28 Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Ansluta Cisco IP-telefonen Figur 1-2 Kabelanslutningar för Cisco IP-telefonen 7912G Nätverksport (10BASE-T, 100BASE-T) Ansluter telefonen till Ethernet-porten vid din arbetsstation. 2 Åtkomstport (10BASE-T, 100BASE-T) Ansluter telefonen till Ethernet-porten i en skrivbordsdator 3 Telefonlursport Ansluter telefonluren till telefonen 4 Likströmsadapterport (48VDC) Ansluter nätaggregatkontakten till telefonen 5 Nätaggregat med likströmsutkontakt (om sådan medföljer) Ansluter till växelströmskabeln 6 Växelströmskabel med vägguttagskontakt (om sådan medföljer) Ansluter nätaggregatet till ett standardströmuttag 1-4

29 Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Ansluta Cisco IP-telefonen Innan du börjar Bekräfta att du har klartecken från systemadministratören att ansluta Cisco IP-telefonen till nätverket. Viktigt Om du avser att förse din telefon med ström lokalt (i stället för att ta emot ström genom Ethernet-anslutningen) ska du endast använda ett Cisco 48-volts nätaggregat avsett för en Cisco IP-telefon. Varning Undvik elektriska stötar genom att inte koppla säkerhetskretsar med extra låg spänning (SELV-kretsar) till kretsar med telefonnätspänning (TNV-kretsar). LAN-portar innehåller SELV-kretsar och WAN-portar innehåller TNV-kretsar. Vissa LAN- och WAN-portar är försedda med RJ-45-kontakter. Iaktta försiktighet vid anslutning av kablar. Steg 1: Anslut telefonen till nätverket För Cisco IP-telefonen 7905G använder du den Ethernet-kabel som inkluderas med telefonen för att ansluta nätverksporten på telefonens baksida till Ethernet-porten på din arbetsplats. För Cisco IP-telefonen 7912G ansluter du din Cisco IP-telefon till företagets IP-telefoninätverk genom att använda en av följande metoder, beroende på hur din arbetsplats är inställd. Om du inte är säker på vilken metod du ska använda kontaktar du systemadministratören. Direkt nätverksanslutning För denna metod behöver du minst en tillgänglig Ethernet-port på din arbetsplats. Använd den Ethernet-kabel som inkluderas med telefonen för att ansluta nätverksporten på telefonens baksida till Ethernet-porten på din arbetsplats. Delad nätverksanslutning Använd denna metod om du har en enda Ethernet-port på din arbetsplats och skrivbordsdatorn redan är ansluten till den. Koppla först bort Ethernet-kabeln från datorn och anslut den till nätverksporten på telefonens baksida. Använd sedan den Ethernet-kabel som inkluderas med telefonen för att ansluta åtkomstporten på telefonens baksida till din skrivbordsdator. Din Cisco IP-telefon delar nu nätverksanslutning med din dator. 1-5

30 Ansluta Cisco IP-telefonen Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Steg 2: Anslut telefonluren Anslut telefonluren till telefonlursporten. Se till att den ände av sladden som har den längre sektionen utan spiral är den som ansluts till telefonenheten. Steg 3: Anslut telefonen till strömmen Om systemadministratören levererat Cisco IP-telefonen med ett Cisco-nätaggregat ansluter du nätaggregatkontakten till likströmsadapterporten på telefonens baksida. Använd sedan nätkabeln när du ansluter nätaggregatet till ett standarduttag på din arbetsplats. Om systemadministratören har levererat telefonen utan nätaggregat får telefonen troligtvis ström genom Ethernet-anslutningen. Följande varningar gäller när du använder den externa strömförsörjningsenheten med Cisco IP-telefonen: Varning Denna produkt är beroende av byggnadens installation för kortslutningsskydd (överström). Se till att du använder en säkring eller överspänningsskydd som inte överskrider 120V, 15A i USA (240V, 10A utanför USA) på fasledare (alla strömbärande ledare). Varning Enheten är avsedd att fungera med jordade elnät (TN-system). Varning Kontakten i vägguttaget måste alltid vara tillgänglig eftersom den representerar den huvudsakliga frånkopplingsenheten. Steg 4: Slutför startprocessen När du anslutit Cisco IP-telefonen till strömkällan påbörjas startprocessen. Efter flera minuter visar telefonens LCD-skärm en neutral "redo"-skärm. Informationen på skärmen kan variera men en skärm som är redo visar vanligtvis datum och tid, din anknytning och tillgängliga programstyrda knappar. Starten är klar och du kan använda telefonen. 1-6

31 Kapitel 1 Cisco IP-telefonen en introduktion Cisco IP-telefonens olika knappar och delar Cisco IP-telefonens olika knappar och delar Se Figur 1-3 för att identifiera de olika knapparna på och delarna av Cisco IP-telefonen 7905G eller 7912G. Figur 1-3 Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G 1 LCD-skärmen Visar sådana funktioner som tid, datum, telefonnummer, personidentifiering, samtalsstatus och flikar för programstyrda knappar. 2 Cisco IP-telefonens serietyp Anger vilken Cisco IP-telefonserie telefonen tillhör. 1-7

Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager

Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7902G för Cisco CallManager Licens och garanti Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1-408

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Cisco CallManager Attendant Användarhandbok

Cisco CallManager Attendant Användarhandbok Cisco CallManager Attendant Användarhandbok Version 1.2(1) Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1-408-526-4000 Fax: +1-408-526-4100

Läs mer

Anpassa Cisco IP-telefonen på webben

Anpassa Cisco IP-telefonen på webben Telefonhandbok Anpassa Cisco IP-telefonen på webben Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 800 408 526 4000 +1-800 553 NETS

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Cisco CallManager Attendant Console Användarhandbok

Cisco CallManager Attendant Console Användarhandbok Cisco CallManager Attendant Console Användarhandbok Version 1.1(1) Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1-408 526-4000 +1-800-553-NETS

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager

Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager Med licens och garanti Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1)

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Unified Communications 2 Självbetjäningsinställningar för Unified Communications 2 Telefoner

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.

Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7. QUICK START GUIDE Tilläggsprogram för telefonval för Microsoft Office Communicators samtalskontrollsfunktion för Cisco Unified Presence Release 7.0(3) Översikt 2 Tilläggsprogram för telefonval 2 Välja

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1)

Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1) Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1) Cisco Unified Contact Center Express Maj 2012 Huvudkontor Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0

Användarhandbok för Cisco Unified Presence Release 8.0 Först publicerad: February 24, 2010 Senast ändrad: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1

Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Användarhandbok för Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator version 7.1 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Cisco IP Manager Assistant Användarhandbok

Cisco IP Manager Assistant Användarhandbok Telefonhandbok Cisco IP Manager Assistant Användarhandbok MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408

Läs mer

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK TM Calisto P240-M USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Cisco IP-telefon 8800-serien för tredje parts samtalskontroll, användarguide

Cisco IP-telefon 8800-serien för tredje parts samtalskontroll, användarguide Cisco IP-telefon 8800-serien för tredje parts samtalskontroll, användarguide Först publicerad: January 29, 2016 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Användarguide CX600 med MS Lync 2010 Redigerad Polycom CX600 IP Phone User Guide

Användarguide CX600 med MS Lync 2010 Redigerad Polycom CX600 IP Phone User Guide Användarguide CX600 med MS Lync 2010 Redigerad 2012-09-05 Polycom CX600 IP Phone User Guide Välkommen till en ny värld med Microsoft Lync 2010 uppdatering av telefon- och kommunikationsmjukvara. Med Lyncs

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Cisco CallManager Attendant Användarhandbok

Cisco CallManager Attendant Användarhandbok Cisco CallManager Attendant Användarhandbok Version 1.3(1) Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1-408 526-4000 +1-800-553-NETS

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien. IP Phone 1110 Business Communications Manager

Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien. IP Phone 1110 Business Communications Manager Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien IP Phone 1110 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Dokumentnummer: NN40050-118-SW Datum: Augusti

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX7300

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Användarmanual Cisco-telefon 150404 Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning Med Weblink Unified 2.0 erhålls en rad tjänster och funktioner,

Läs mer

Anvä ndärguide fö r BluStär Agent

Anvä ndärguide fö r BluStär Agent Anvä ndärguide fö r BluStär Agent Innehåll 1. Vad är Solidus och BluStar Agent?... 2 2. Hur loggar jag in i BluStar Agent?... 2 3. Hur gör jag för att besvara ett inkommande samtal?... 4 4. Hur gör jag

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 TRUT 56K UB MODEM Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust 56K UB Modem. Det krävs en viss erfarenhet av datorer för att kunna installera

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer