Hur fungerar IP-telefoni?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur fungerar IP-telefoni?"

Transkript

1 Hur fungerar IP-telefoni? Niklas Hillgren, Karl-Johan Lundberg, Fredrik Pettersson, Daniel Torstensson och Emil Wallin. Linköpings universitet Linköping

2 Sammanfattning Voice over IP (VoIP) är ett begrepp man hör ofta idag. Vissa relaterar det till chattprogram, andra till datorspel och vissa använder det som vanlig telefoni. Men vad är egentligen VoIP och hur fungerar det? Hur har det utvecklats över tiden? VoIP är röstkommunikation över ett paketbaserat nätverk (exempelvis internet). För att skicka röstdata över internet krävs att ljudet kodas och packeteras. Detta görs med olika standarder och protokoll. Vid sidan av instant messenger -klienter har även mer spelarorienterade VoIP-klienter blivit populära, för att enkelt kunna kommunicera under spelandets gång. VoIP har sina rötter i ARPANET, men inte förrän på slutet av 90-talet blev det allmänt känt och använt. Det är idag, med hjälp av en brygga, möjligt att ringa från en (Vo)IP-telefon till en telefon kopplad till det traditionella telefonnätet.

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Metod och källor Struktur Historia Kodning Protokoll Internet Protocol Transmission Control Protocol User Datagram Protocol Session Initiation Protocol Real-Time Transport Protocol Olika typer av IP-telefoni Användningsområden och möjligheter inom VoIP Exempel på olika VoIP-klienter Slutdiskussion Nackdelar Fördelar Dagsläge och framtidsutsikter...8 Referenser...9 Tryckta referenser...9 Elektroniska referenser...9

4

5 1. Inledning Idag är internet vida utbrett över världen och för många känns det som en självklarhet att kunna utnyttja internets olika funktioner i vardagen. Det värderas högt att smidigt och enkelt kunna söka efter information, skicka e-post eller dela filer med varandra. Något som också ses som en självklarhet är att kunna kommunicera över det vanliga telefonnätet. På senare tid har det även kommit att bli populärt med så kallad IP-telefoni. Det vill säga telefoni som istället för det traditionella telefonnätet (Public Switched Telephone Network, PSTN) utnyttjar internet för att förmedla ett samtal. Vid sidan av populära forum, communitys (sammanslutningar av personer som diskuterar gemensamma intressen) och välanvända instant messenger -klienter börjar även VoIP applikationer som Skype eller Ventrilo bli allt mer vanligt förekommande Syfte Rapportens syfte är att ge en uppfattning av vad Voice over IP (VoIP) innebär, dvs ge en inblick i hur det fungerar. Frågor som rapporten lyfter fram är: Hur har VoIP utvecklas över tiden? Vilka klienter används normalt idag och vad är det för skillnad på dem? Hur fungerar protokollen som används för att samtala inom VoIP? På vilket sätt kodar man röstdatan som skickas? Vilka möjligheter finns det inom VoIP gentemot det traditionella telefonnätet? 1.2. Metod och källor Denna rapport är en litteraturstudie. Rapporten är skriven i olika ämnesområden som svarar på frågorna ovan. Vi lyfter fram en jämförelse mellan VoIP program tack vare egna erfarenheter av användande utav sådan mjukvara Struktur I rapporten används Voice over IP (VoIP) och IP-Telefoni som synonymer. Rapporten inleds med historik och bearbetar sedan de olika tekniska områdena som behövs för att kunna inse VoIP:s för- och nackdelar. Rapporten följer processen från användare till användare, från mun till öra. Rapporten tar upp VoIP:s användningsområden och möjligheter. Rapporten avslutas med en slutdiskussion angående för- och nackdelar. 2. Historia Internettelefonin öppnades för allmänheten 1995, när det israeliska företaget VocalTec presenterade InternetPhone, som gjorde det möjligt för folk att prata med varandra över internet. Detta var ett stort genombrott och i slutet av året fanns det tio leverantörer av mjukvara för ip-telefoni över internet. Man lyckades 1996 ringa en vanlig telefon från en dator via en slags brygga (Post & Telestyrelsen, 2003). IP-telefoni har dock funnits mycket längre än så. Advanced Research Projects Agency (ARPA) skapas 1958 som organ I det amerikanska försvarsdepartementet och J.C.R. Licklider blir oktober 1962 den första chefen för ARPA:s utvecklingsprogram inom dataområdet. Han började skriva om konceptet "Intergalactical Network", där alla i hela världen skulle kunna koppla upp sig och hämta information var som helst. Larry Roberts och Thomas Marill skapar 1965 världens första Wide 1

6 Area Network (WAN), som finansieras av ARPA. Det bevisade misstankarna om att telefonlinjerna visserligen kan användas att skicka data över, men de är ineffektiva och dyra. Man insåg även att paketförmedlande nätverk är effektivare än en äldre teknik som kallas kretskopplade nätverk (Computer History Museum, 2006). Teorin bakom paketförmedlande nätverk stod Paul Baran för i början av 60-talet, men utvecklades oberoende igen av Donald Davies. En fördel med denna teknik är att om en komponent i nätverket slutar svara kan signalen bara välja en annan väg och ändå komma fram. Eftersom systemet skulle bli helt decentraliserat skulle halva systemet fortsätta fungera även om andra halvan gick ner. Barans och Davies av varandra oberoende arbeten var väldigt lika, båda hade t ex den gemensamma paketstorleken 1024 bit. Davies var dock den som fick namnge metoden (packet switching network), vilket var tur då Baran i början kallade den "distributed adaptive message block switching" (Stewart, 1999). I början möttes metoden med skepsis, inte minst bland telebolagen. Men det visade sig snabbt att den var mycket snabbare och billigare än ett kretskopplat nätverk och det var en av de upptäckterna som skulle göra internet möjligt i framtiden (Stewart, 1999). På en konferens i Michigan 1967 kommer man överens om att koppla upp datorerna via Interface Message Processors (IMP), och detta kom att bli de första routrarna. ARPANET, som nätet kom att heta, bestod av flera hopkopplade noder som i sin tur hade ett antal klienter var. Man hade 1969 lyckats koppla ihop fyra noder, som befann sig på varsitt universitet (UCLA, UCSB, SRI och Utahs universitet) (Computer History Museum, 2006). En av ARPANET:s viktigaste uppgift redan då var att möjliggöra röstkommunikation i realtid. Bob Kahn och Vint Cerf gjorde 1974 en konstruktionsplan över Transmission Control Protocol (TCP). Danny Cohen ansåg att TCP visserligen var väldigt säker, men skulle bli för långsamt för röstkommunikation så han och hans kollegor utvecklade Network Voice Protocol (NVP). Detta var två viktiga händelser, för de båda protokollen skulle forma grunden för den teknik vi använder än idag. I augusti samma år lyckades man överföra röstmeddelanden i realtid mellan Lincoln Lab och Information Science Institute, men kvaliteten var dålig. Några månader senare lyckades samma experiment över ARPANET. Protokollet som användes var NVP. Man kom 1977 överens om att separera TCP och IP för att utveckla UDP, som skulle komma att ta över NVP:s roll (Gray, 2005). I Israel växte under sena 90-talet IP-telefonin snabbt. En tjänst vid namn DeltaThree startades 1997 i syfte att låta ryska immigranter ringa hem billigt. Med denna tjänst kunde man ringa över IPnätet mellan två vanliga telefoner. Tjänsten blev internationellt känd och ett amerikanskt bolag började använda den tekniken för att erbjuda samtal till Sydamerika. I Sverige har bl a Glocalnet och Bredbandsbolaget erbjudit IP-telefoni. Att det har blivit populärt på senare tid beror framför allt på att det är billigt, men nu när konkurrensen om telefoni har blivit hård i Europa har även de priserna sänkts (Post- och Telestyrelsen, 2003). 3. Kodning Det som händer när man använder sig av IP-telefoni är att avsändarens röst först omvandlas till digitala koder, dessa koder skickas sedan i paket över internet till mottagaren. Det finns väldigt många olika standarder för kodning av digitalt ljud. G.711 är den vanligaste ljudkodningen vid röstkommunikation. G.711 blev en standard år 1972 och kan användas av alla VoIP-klienter (Hersent, 2005). Den främsta fördelen med denna kodning är att röstkvaliten blir mycket bra, men något som kan ses som en nackdel är att överföringen av data sker i 64 kbit/s, som av många anses ta upp för mycket bandbredd. G.711 använder sig av två olika sätt att koda signalen, A-law och μ-law. En av skillnaderna mellan dessa olika sätt är ljudfrekvensen på ljudet som överförs. A-law används i hela världen bortsett ifrån Nordamerika och Japan som använder sig av μ-law (Hersent, 2005). Därför förklaras A-law i detta arbete eftersom det är den vanligaste. 2

7 Det som händer när man pratar i en mikrofon är att den omvandlar och avbildar ljudvågorna till analoga elektriska signaler. Dessa signaler skickas till en A/D-omvandlare (Analog/Digital) i datorn som omvandlar dem till digitala koder. A/D-omvandlaren sitter i datorns ljudkort. När en analog signal omvandlas till digital så måste den samplas. Med sampling menas att man mäter värdet på signalvågen ett visst antal gånger per sekund. Vid kodning med G.711 ger varje mätning ett värde på en skala mellan -12 och +12. Mätningen av värdet på signalvågen sker 8000 gånger per sekund, alltså med en samplingsfrekvens på 8kHz. Denna samplingsfrekvens är tillräcklig när man ska sampla en mänsklig röst, men vid musikinspelning krävs en mycket högre samplingsfrekvens för att uppnå önskad kvalitet. Nu tittar man på en millisekund av signalvågen, alltså 8 samplingar, dessa kommer att kodas till 8 koder och bli ett paket redo att skickas (Hersent, 2005). En kodad sampling, som består av 8 bitar, kommer att få följande utseende: S E2 E1 E0 M3 M2 M1 M0 Där S är sign bit, E är exponent value och M är mantissa value. S representerar om värdet på samplingen är positiv eller negativ, 0 betyder positiv och 1 betyder negativ. Detta krävs för att representera negativa tal eftersom samplingsvärdet, som kan variera mellan -12 och 12, skrivs på binärform. E representerar vilken sampling mellan 0 och 7 det är i paketet. M representerar vilket värde samplingen har. Så om vi exempelvis har koden så är första siffran 0. Denna siffra, som anger S- värdet, innebär att värdet är positivt. E2, E1 och E0 anger därefter att det är den första samplingen i paketet. Denna har enligt M3, M2, M1 och M0 värdet 5 (0101 på binär form). Alltså har hela samplingen värdet +5. När ett paket väl har sänts och kommit fram till mottagaren sker samma process, fast omvänd. Ljuddatan packas upp och kodas tillbaka i en D/A-omvandlare (Digital/Analog) och genererar olika frekvenser i högtalaren. 4. Protokoll För att kunna förstå hur IP-telefoni (VoIP) fungerar krävs insikt i hur själva anslutningen mellan de samtalande parterna fungerar. Här förklaras några grundläggande tekniker som används för att transportera tal i realtid över nätverk. Här behandlas Internet Protocol (IP) och andra protokoll som används vid transporten Internet Protocol Internet Protocol (IP) är ett protokoll som används i paketbaserade nätverk för att hantera uppgifter om adresser samt dirigering av dessa paket (Lindecrantz, 2007). Informationen som skickas via dessa nätverk delas upp i små paket, vilka adresseras och skickas till samma mål. Paketen, som är oberoende av varandra under transporten, kan ta vilken väg som helst genom nätverket. Paketen är korta sekvenser av bytes som, förutom datainnehållet, innehåller ett sidhuvud (header) som beskriver paketets tänkta destination och annan nödvändig information så att routrar (speciella nätverksenheter som används för diregering av paket) kan skicka vidare paketet åt rätt håll (Goralski, 2000). IP har sedan första versionen förfinats under åren och kan idag ses som en pålitlig teknik för dataöverföring (Lindecrantz, 2007). Internet baseras i huvudsak på version 4 (IPv4) som är allmänt utbredd. Eftersom denna version använts i över tjugo år används IP och IPv4 ofta som synonymer (Savorić, 2004). En IP(v4)-adress har en storlek på 32 bitar (Savorić, 2004). Antalet unika adresser är alltså 2 32 stycken. Antalet lediga IP(v4)-adresser börjar dock redan ta slut. Därför är arbetet i full gång med en ny version med större adressrymd (Lindecrantz, 2007). IP version 6 (IPv6) har utvecklats som en 3

8 möjlig efterföljare till IPv4 med en adresstorlek på 128 bitar (Savorić, 2004). Antalet unika adresser blir då utökat till så mycket som stycken. Även om IPv6 ännu inte är vida utbredd i dagens internet likt IPv4, så har många routrar anpassats så att protokollen fungerar parallellt (Savorić, 2004). Enligt modellen Open Systems Interconnection (OSI-modellen) kan man dela in kommunikation mellan datorsystem i olika lager (nivåer). Varje lager har en tydlig uppgift samt innehåller ett antal olika tekniker och protokoll för att hantera kommunikationen. (Lindecrantz, 2007). Närmast användaren finns applikationslagret som använder sig av det underliggande transportlagret. Detta lager utnyttjar i sin tur exempelvis IP som är en del av nätverkslagrets olika protokoll (Zimmermann, 1980). Nedan visas de lager, med tillhörande protokoll, som används inom VoIP. Applikationslager SIP Transportlager TCP, UDP, RTP Nätverkslager IP Figur 1 Exempel på protokoll som används inom VoIP (indelade i lager enligt OSI-modellen). Session Initiation Protocol (SIP) är ett protokoll som tillhör enligt OSI-modellen tillhör applikationslagret. SIP använder sig av underliggande protokoll i transportlagret för att identifiera och hantera olika anslutningar (Lindecrantz, 2007). Transmission Control Protocol (TCP) och User Datagram Protocol (UDP) är två olika protokoll som tillhör transportlagret (Zimmermann, 1980). Dessa protokoll använder sig av IP i det underliggande nätverkslagret för att kunna paketera, adressera och synkronisera datapaket (Lindecrantz, 2007). TCP och UDP behövs också för att kontrollera att transporten sker på ett tillförlitligt sätt eftersom IP inte bryr sig om det aktuella nätverkets tillförlitlighet (Goralski, 2000) Transmission Control Protocol Transmission Control Protocol (TCP) möjliggör sändande och mottagande av data i två riktningar samtidigt. TCP är alltså ett transportprotokoll med så kallad full-duplex (Savorić, 2004). Dessutom är TCP ett felkorrigerande protokoll. TCP garanterar att de paket som skickas kommer fram samt att de kommer fram i den följd de skickats. TCP fokuserar alltså på en kvalitet som i många sammanhang mycket önskvärd, framförallt vid traditionell filöverföring. En nackdel med denna fullt felkorrigerande och pålitliga metod är att den medför längre överföringstider och kräver större resurser. Det medför att TCP inte är helt optimalt för tal i realtid eftersom alla förseningar i paketöverföringen kommer uppfattas som störningar i ljudströmmen (Lindecrantz, 2007) User Datagram Protocol User Datagram Protocol (UDP) är inte felkorrigerande som TCP. UDP garanterar inte ens att alla paket kommer fram. UDP fokuserar på snabbhet istället. Överföring av taldata sker ofta med UDP eftersom det vid överföring av tal inte är lika viktigt att alla paket kommer fram som vid exempelvis fildelning. Det viktiga är ju att de paket som kommer fram når sin destination på kortast möjliga tid. Allt för att undvika fördröjningar och störningar. Om ett paket inte kommer fram är det ingen idé att skicka det igen som med TCP. Alla paket som inte kommer fram inom en rimlig tid kastas helt enkelt för att optimera överföringstiden (Lindecrantz, 2007). Även om UDP själv inte garanterar att alla paket kommer fram kan naturligtvis olika applikationer hantera felkorrigering om pålitlig dataöverföring med UDP trots allt skulle vara önskvärd. 4

9 4.4. Session Initiation Protocol Session Initiation Protocol (SIP) är ett protokoll som används för att hantera och kontrollera anslutningar mellan olika VoIP-applikationer. Det utvecklades från början av Internet Engineering Task Force (IETF) och har idag vuxit till en standard för samtalshantering inom VoIP. En stor fördel är att SIP kan utnyttja Uniform Resource Indicators (URI:s) för att identifiera och ansluta till en specifik användare. Ett telefonnummer kan med denna metod representeras med text istället för siffror, vilket är ytterst smidigt eftersom Domain Name System (DNS) och e-postadresser redan använder denna representation (Lindecrantz, 2007). Tack vare SIP behöver användaren alltså inte lägga någon tid på att lära in olika sifferkombinationer till viktiga kontakter utan istället använda sig av mer logisk adressering. Dessutom kan du nås på samma adress var du än befinner dig i världen, så länge du har tillgång till internet. SIP har fler smidiga funktioner som exempelvis stöd för närvarohantering. Protokollet gör det alltså möjligt för applikationer att känna av och visa om en viss användare är tillgängligt eller inte. Applikationen kan ge användaren möjlighet att själv ange sin status. Detta är mycket vanligt bland så kallade Instant Messenger -klienter och finns ofta som möjlighet i mjukvarutelefoner. Denna möjlighet att se sina kontakters tillgänglighet och visa sin egen status är förstås mycket uppskattad (Lindecrantz, 2007) Real-Time Transport Protocol Real-Time Transport Protocol (RTP) är ytterligare ett protokoll som används inom VoIP. Protokollet är utvecklat av IETF och använder sig av flera anslutningar med UDP för en optimerad transport av realtidsdata (Lindecrantz, 2007). 5. Olika typer av IP-telefoni För att ringa med IP-telefoni kan man antingen använda ett datorprogram, det kräver då att man har mikrofon och högtalare inkopplade till sin dator. Vanligt är också att använda en extern telefon. Då använder man en IP-telefon eller en traditionell telefon ansluten via en adapter. Man kan även använda olika IP-telefoniprogram (softphones) på en modern mobiltelfon. Då kan man ringa med hjälp av trådlöst internet istället för det vanliga GSM- eller 3G-nätet. När man talar om fast IP-telefoni menar man en anslutning som används i samma syfte som traditionell telefoni. Dessa tjänster erbjuds ofta av bredbandsleverantörer som en extra tjänst. Detta beror på att de uppgraderat sina nät för att kunna hantera både internet, telefoni och kabel-tv. Med fast IP-telefoni kan man ringa till vanliga telefonnummer och man har ett eget nummer som man kan nås på. Det går att ringa nödsamtal och lokalisera varifrån man ringer. Det går inte att ta med sig telefonen till en annan anslutning. Denna tjänst behöver inte innehålla en vanlig internetanslutning och kan därför lämpa sig för användare som vill ta del av IP-telefonins fördelar, så som billigare samtalskostnader, utan att behöva krångla med datorer (Post & Telestyrelsen, 2006). Nomadisk IP-telefoni är en tjänst som levereras över en redan befintlig internetanslutning. Man kan därför flytta med sig sin telefon till vilken internetanslutning man vill. Därför har leverantören ingen kontroll över var användaren befinner sig geografisk. Det går att ringa ut från en dylik tjänst till det vanliga telefonnätet (PSTN). Något som diskuteras frekvent kring IP-telefoni är möjligheten att ringa nödnummer (exempelvis 112 eller 911). Det är framförallt problematiskt att lokalisera var den nödställde befinner sig då denne ringer med IP-telefoni. Vissa typer av nomadisk IP-telefoni låter dock användaren själv ange adressuppgifter om var denne befinner sig. Dessa uppgifter kan då användas av larmcentralerna för att lokalisera den som ringer och koppla denne till rätt alarmeringscentral. En nomadisk tjänst som inte kan nå nödnummer är enligt lagens mening inte en telefonitjänst (Post & Telestyrelsen, 2006). En sista kategori är VoIP-tjänster som inte erbjuder möjligheten att ringa till eller bli uppringd av det fasta telenätet. Dessa kan bara kommunicera med varandra (Post & Telestyrelsen, 2006). 5

10 6. Användningsområden och möjligheter inom VoIP Det finns en rad större användningsområden för IP-telefoni jämfört med traditionell telefoni. Här behandlas ett urval som är relevanta. För att kunna ringa till både användare inom VoIP-nätet och till vanliga traditionella telefonnummer måste en brygga skapas mellan VoIP-nätet och det traditionella telefonnätet PSTN. Att ringa inom VoIP är oftast helt gratis medan leverantörer ofta tar betalt för tjänsten att ringa från VoIP till PSTN. Då man marknadsför IP-telefoni idag, lägger man framförallt fram argumentet att det ska bli billigare att ringa, men VoIP har även andra utvecklingsmöjligheter. Många funktioner inom VoIP är än så länge bara i ett tidigt stadium och vissa integrationslösningar har inte sett dagens ljus. Under de senaste tio åren har VoIP vuxit fram på marknaden och om ett företag idag ska bygga ut sin infrastruktur så investerar de oftast i IP-baserad teknik. Det som lockar företag till att investera i VoIP är att dom kan använda samma teknik/hårdvara som redan används i ett befintligt företagsnätverk. Företagen ställer dock krav på att tjänster som konferenssamtal, vidarekoppling, återuppringning och liknande traditionella tjänster ska fungera för att de ska investera i tekniken. För företag finns då möjligheten att använda en IP-baserad växel. Dessa ger enkelt och billigt tillgång till system som förut endast var tillgängliga för större och mer etablerade företag (Lindecrantz, 2007). En Personal Bransch Exchange (PBX) är en privat, traditionell telefonväxel sammankopplad med PSTN. Med en PBX kan man bland annat hantera funktioner som vidarekoppling, samtalsgrupper, mötesrum, återuppringningar och menysystem. En IP-PBX har samma funktionalitet som en vanlig PBX, men är baserad på IP-teknik. Med en IP-PBX kan man hantera och prioritera olika samtal samt bestämma hur de ska kopplas vidare. Man kan också anordna en gruppkonversation, dvs. att koppla ett samtal till flera personer samtidigt, vilket är en välanvänd och mycket uppskattad tjänst. Detta styrs via mjukvara (som kommunicerar med IP-PBX:en). Med mjukvara kan kan man hantera problem med långa telefonköer. Man kan även låta den som befinner sig i telefonkön lyssna på musik eller olika typer av informationsmeddelanden. Fördefinerade välkomstmeddelanden eller menysystem där användaren själv får välja ärende och navigera genom menysystemet med hjälp av telefonen (röststyrt eller med knappsats) är också tjänster som hanteras med mjukvara (Lindecrantz, 2007). Med hjälp av Session Initiation Protocol (SIP) ges en möjlighet att sätta en status på din närvaro. Precis som på instant messenger -program kan man enkelt konfigurera IP-telefonens status angående användarens tillgänglighet. Denna status kan sedan avläsas av andra användares IPtelefoner. SIP ger en mobilitet som tidigare inte varit möjligt, med hjälp av en internet uppkoppling kan du ringa till vem som helst till samma samtalskostnad med ditt egna unika telefonnummer (Lindecrantz, 2007). 7. Exempel på olika VoIP-klienter Olika typer av VoIP-klienter har olika användargränssnitt. Här jämförs den populära klienten Skype med mer spelarorienterade applikationer så som Ventrilo och TeamSpeak. Skype är en nomadisk IPtelefonitjänst som med hjälp av olika tilläggstjänster möjliggör samtal till nummer i det traditionella telefonnätet (PSTN). Ett PSTN-nummer kan även kopplas till användarens eget konto, vilket gör att användaren kan nås från traditionella telefoner kopplade till PSTN. Författarna har tidigare erfarenhet av Ventrilo och TeamSpeak (båda med liknande användargränssnitt) som inte erbjuder möjligheten att ringa till eller från PSTN. Ventrilo och TeamSpeak riktar sig framför allt till spelare av olika onlinespel där det är viktigt att kunna kommunicera samtidigt som man spelar. Då har röstkommunikation stora fördelar över textmeddelanden eftersom man har händerna fria till att spela. För att kunna utnyttja dessa applikationer behöver man ansluta till en server. Då kan en grupp spelare enkelt ansluta till samma server och samtala. Det är därför mycket värdefullt för sammanslutningar av spelare att skaffa en gemensam server för detta behov. På servern kan man sedan skapa 6

11 rum eller kanaler som användarna kan ansluta till. Olika rum har olika behörighetsnivåer att tala med andra rum. Vanligast är att man endast talar med dem som befinner sig i samma rum. Det vill säga att två opponerande lag kan vara anslutna till samma server och spela emot varandra, eftersom lagen då kan befinna sig i skilda rum. Skype och annan IP-telefoni liknar mer traditionell telefoni för användaren. Man ringer upp en specifik person istället för att ansluta till en server. Du behöver inte själv hitta en server att ansluta till. Skype ansluter automatiskt till en kontrollserver som kontrollerar att man har rätt användarnamn och lösenord. Sedan öppnas en direkt anslutning mellan sändare och mottagare, så kallad peer-to-peer - teknik eller kortare P2P-teknik (Baset, 2004). Denna process underlättar användandet för den vanlige användaren, men ger dock färre valmöjligheter för den mer avancerade användaren. Istället för de spelarorienterade applikationernas olika rum och kanaler använder Skype en kontaktlista (som användaren själv skapar och upprätthåller). Kontaktlistan visar användarens kontakters tillgänglighet (status) och används för att ringa upp dem. Även om det inte är Skypes huvudsakliga användningsområde så är det möjligt att vara fler än två deltagare i ett och samma samtal. En fördel i Ventrilo är att serveradministratören kan välja kodning av ljudet (så kallad codec) och då bestämma hur mycket bandbredd som ska användas. Dessutom har användaren möjlighet att i programmet själv konfigurera vilka drivrutiner som ska användas och vilken ljudkvalitet som önskas. Andra fördelar med Ventrilo och TeamSpeak är att användaren kan välja att använda en push-to-talk -knapp. Alltså en knapp som hålls in då man vill prata, ungefär som på en komradio. Då kan sändaren välja när han vill att mottagaren ska höra vad denne säger. Då slipper man ett ständigt eventuellt bakgrundsbrus från mikrofoner. I Skype imiteras istället ett vanligt telefonsamtal, därför hörs hela tiden båda parters mikrofoner. En annan skillnad är att tillverkarna av mer spelarorienterade applikationer inte har lagt ner särskilt stor energi på att göra utseendet snyggt. De är användarvänliga, men kanske inte lika visuellt tilltalande. Applikationerna erbjuder dessutom många funktioner för att inte begränsa användarvänligheten trots att man inte har möjlighet att växla till applikationen medan man spelar. Skype däremot har ett mer genomarbetat användargränssnitt vad gäller det visuella, men det förväntas att användaren själv håller reda på exempelvis kontakters tillgänglighet vilket kräver mer eller mindre ständig uppsikt över programmet. 8. Slutdiskussion Här behandlas främst olika för- och nackdelar med VoIP, men också hur VoIP används i dagsläget samt hur dess framtid kan tänkas se ut Nackdelar Den största nackdelen med IP-telefoni är att det ibland inte går att lokalisera var man befinner sig när man ringer. Detta krävs för att man ska bli kopplad rätt när man ringer ett nödnummer (exempelvis 112 eller 911). Av denna anledning rekomenderas inte VoIP-lösningar som inte stödjer nödsamtal som enda telefonalternativ för ett hushåll (Post & Telestyrelsen, 2006). Om användaren eller internetleverantören får strömavbrott dör förvisso inte hela internet, men utan ström kan VoIP inte utnyttjas eftersom ström inte fås genom telefonlinan som vid traditionell telefoni. Alltså förekommer det en större risk för störningar i form av strömavbrott vid användning av VoIP Fördelar Den största fördelen med att skicka röstmeddelanden över internet istället för via telefonledningarna är att det blir billigare för användaren, givet att man inte betalar sitt internet baserat på trafik. Det kräver förvisso viss investering i hårdvara samt i en internetanslutning. Eftersom detta finns att tillgå 7

12 nästan överallt i dagens samhälle kan man ringa billigt var man än befinner sig (Schueneman, 2007). Med VoIP kan man utnyttja samma teknik/hårdvara för både data och röstströmmar vilket bidrar till lägre kostnader för både företag och privatanvändare (Lindecrantz, 2007). Eftersom man skickar röstmeddelandena digitalt över paketbaserade nätverk kan man enkelt, med exempelvis en webbkamera kopplad till datorn, skicka videoströmmar med samma teknik. Detta förenklar videokonferenser. För företag finns möjligheten att använda en IP-PBX (växel). Dessa ger mindre företag tillgång till system som förut endast var tillgängliga för större och mer etablerade företag. Nu kan även mindre företag, och kanske även privatpersoner, utnyttja kösystem, menysystem, väntemusik, samtalsprioritering och liknande (Lindecrantz, 2007) Dagsläge och framtidsutsikter Att IP-telefonin har kommit för att stanna är klart. Om det helt kommer ta över marknaden är svårt att säga. Skype har i juli 2007 ca 220 miljoner användare, vilket är en ökning på 94 % sedan året innan. 30 % av kunderna är företag, och denna del blir allt viktigare. Många företag som t ex Nokia lägger dessutom in Skypes program i sina mobiltelefoner och datorer. Under andra kvartalet (2007) fördubblades Skypes omsättning till 90 miljoner kronor (Leijonhufvud, 2007). Google, som för ett tag sedan startade Google Talk, har just köpt upp Grand Central Communications. De har utvecklat en mjukvara som man kan anknyta till t ex mobilen eller hemtelefonen och använda dessa via datorn eller en vanlig telefon. Exakt vad Google ska göra med sitt nyförvärv är oklart, men troligen ska det på något sätt inkluderas i Google Talk (E24, 2007). VoIP:s breda användningsområde samt möjligheten att integrera tekniken i redan befintliga företagsnätverk gör det tilltalande för företag eftersom det minskar företagets kostnader. Ju fler företag som får upp ögonen för denna fördel, ju mer kommer VoIP att växa. I takt med att infrastrukturen byggs ut kommer dessutom fler och fler männsikor ha tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband. Användaren kommer då, precis som vid användning av det traditionella telefonnätet, kunna koppla telefonen direkt in i väggen. Detta kommer förmodligen kommer att gynna VoIP:s utveckling. 8

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI. En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI. En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv P E R A N D E R S S O N, J O H A N J I L B O R N, C H R I S T I A

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Om.SE och Webbstjärnan Om.SE (www.iis.se).se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation

Läs mer

Hänger högskolan med i Internet?

Hänger högskolan med i Internet? Hänger högskolan med i Internet? En studie av hur tre svenska tekniska högskolor svarat upp mot Internet-utmaningen Jan Odhnoff och Inga Hamngren Observatorietrapport 47/2002 IT-kommissionen 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Vad är Bitcoin? Björn Segendorf* Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Bitcoin är en så kallad virtuell valuta och har konstruerats

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

MOBILTELEFONENS HISTORIA

MOBILTELEFONENS HISTORIA MOBILTELEFONENS HISTORIA Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 6 oktober 2004 Västerås Författare: Martin Rydberg Peter Winbo mrg02002@student.mdh.se pwo02001@student.mdh.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem

Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem Filosofie magisteruppsats inom Informatik Författare: Handledare: Jönköping, juni

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Fredrik Wass. Domännamn. allt du vill veta om din adress på nätet

Fredrik Wass. Domännamn. allt du vill veta om din adress på nätet Fredrik Wass Domännamn allt du vill veta om din adress på nätet Fredrik Wass Domännamn allt du vill veta om din adress på nätet Domännamn.SE:s Internetguide, nr 24 Version 1.0 2011 Fredrik Wass Texten

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer