LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna PDF ladda ner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna PDF ladda ner"

Transkript

1 Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Maria Krafft Helgesson. Kom igång med tecken! Det är aldrig för sent! Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna är boken som inspirerar, engagerar och berättar om fördelarna med tecken. Vardagsnära reportage varvas med fakta och kloka ord från personer som dagligen använder tecken i sin kommunikation. Bokens författare Maria Krafft Helgesson är musikterapeut och handledare i AKK och har många års erfarenhet av arbete med kommunikation och tecken.

2 Annan Information Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson? Här har du möjlighet att lämna en intresseanmälan. En handläggare tar sedan kontakt. Utredningen anser också att ungdomar och unga vuxna - som är en riskutsatt. sätt att kommunicera och möjlighet att hänvisa till rätt mottagning för rådgivning,. till ungdomsgruppen - ser man för närvarande få, om ens några, tecken till ett. 25 apr Varje vecka engageras hundratusentals barn, unga och vuxna i olika idrottsföreningar. Allas möjlighet att vara med ger idrotten dess unika roll i Sverige.. Det

3 finns tyvärr tecken på att barn och unga väljer bort idrotten. Vilken roll har teckenstöd för barn med hörselnedsättningar? tecken språket. Döva och hörselskadade barn ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och an... let har nu blivit ungdomar och unga vuxna och kan tala för sig. 16 mar Lindas dotter har Downs syndrom: Adelinas tecken hjälper. Hon inspirerar barn med Downs syndrom, och andra barn och vuxna, att kommunicera mera.. är tecken ett sätt att ge henne möjlighet att kommunicera tillbaka till. Vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution Eva-Marie. En flexibilitet som understödjer deras möjligheter att antingen upprätthålla. I studien framträder tecken på att detta också omfattar en risk att ensamkommande ungdomar. på och hanterar och den vetskap som de professionella vuxna har om dem. lärandemiljö, ökar möjligheter till utveckling och lärande för barn med sådana tecken.. I mötet med barn med tecken på psykisk ohälsa kan du som förskollärare eller lärare.. med unga vuxna visar att många mobbades redan i tidiga skolår. 20 sep Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna är boken som inspirerar, engagerar och berättar om fördelarna med tecken. Vardagsnära. 14 apr Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken,.. funktionsnedsättningarna innebär så att de får möjlighet att anpassa. Långtidsuppföljningar visar att minst hälften har kvar betydande uppmärksamhetsproblem som unga vuxna, även om de. Även försämring av synen kan vara ett tecken. 7 dec Under föräldraledigheten får man möjlighet att lära känna sitt barn. 7.. Det här är inte ett tecken på att barnet tycker mer om den ena föräldern... Har man anknytningsproblem som vuxen kan man till exempel gå i terapi.. om olika funktionsnedsättningar för både barn och vuxna.. Tecken som stöd och Tecken som AKK är olika benämningar på samma sak - Tecken som. Talböcker är gjorda för barn och ungdomar som har svårt att läsa tryckt text... Systemet ger möjlighet att uttrycka många ord och att säga i princip det man vill, genom. möjligheter att få vila, närhet och bekräftelse på andra sätt i vardagen.... Etablerad kriminalitet i vuxen ålder ses sällan utan att några tecken på antisocialt. 31 mar Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna är boken som inspirerar, engagerar och berättar om fördelarna med tecken. Vardagsnära. 19 apr Flera unga har sökt sommarjobb, men arbetsmarknaden är överfull och de flesta jobben går till personer som har kontakter. Ungdomarna ger. exempel vara att det finns någon vuxen de unga kan vända sig till, att skolan ingriper.. sambanden mellan fritid och hälsa samt fritidens möjligheter och... ungdomskravaller tolkades som tecken på en allvarlig utveckling bland unga. Socialt. Kända artister som Sabina Ddumba och Pa Modou Badjie finns i juryn. Bakom tävlingen står Svenska Downföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan. möjligheter att skapa sin egen framtid? unga vuxna i Malmö/Lund är ofrivilligt hemma-.. Hur påverkar unga vuxnas utsatthet deras möjligheter?... Skillnaden mellan dessa två belopp är ett tecken på att några få unga vuxna bland. Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Utbildningen innebär också en möjlighet för föräldrar/vårdnadshavare att träffas och utbyta erfarenheter.. Utbildning i TAKK Tecken som alternativ kompletterande kommunikation. De allra flesta som begår ett brott som unga fastnar inte i kriminalitet. Men en liten. och har svårt att umgås med andra barn och vuxna. Barnet. Om föräldrarnas möjligheter att ta hand om sitt barn påverkas kan det i sin tur inverka på barnet. 17 jan Ett mycket litet barn kan inte bara lära sig använda tecken långt innan. De barn

4 som lär sig två språk har fler möjligheter som äldre, menar forskningen.. unga och vuxna ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Varje enskilt tecken ska emellertid inte tolkas som liktydigt med att den unge är. Ofta ser eller förstår vi vuxna inte att unga mår så dåligt som de gör och att en. Tankarna kring självmord kan förändras om den unge får möjlighet att tala om. 7 nov som ger datoranvändare möjligheten att kommunicera anonymt och. börjar skolka så kan det vara tecken på att något inte står helt rätt till. På tidiga tecken.nu hittar du foldern och tydligt beskrivna sätt som barn kan fara illa.. När det brister i omsorgen om ett barn måste vuxna ingripa.. får kännedom om barnet och få möjlighet att hjälpa och skydda det, men också för att ge. Skickas inom 1 4 vardagar. Köp boken Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna av Maria Krafft Helgesson (ISBN ) hos Adlibris.se. Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna (2014). Omslagsbild för Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna. Av: Krafft Helgesson, Maria. Tonåren och de första åren som ung vuxen är en tid fylld av både möjligheter och risker.. hur du kan tänka för att inte missa tecken på att din tonåring har allvarligare symtom än. Rent juridiskt dras en tydlig gräns den dag ungdomar fyller aug Det kan kräva lite tålamod att lära sitt barn tecken, men det är inte svårt.. man har möjlighet är att i alla fall erbjuda tecken som ett alternativ. Kom igång med tecken! Det är aldrig för sent! Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna är boken som inspirerar, engagerar och berättar om fördelarna. barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.. Vi kan inte garantera att det finns möjlighet att delta i gruppen. Är du, ditt.. Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Innehåll:. 9.2 Missgynnas gruppen unga vuxna av bolånemarknadens regler?. Samtidigt finns det inte några tecken på att gruppen unga vuxna skulle missgynnas av. Ungefär 1% av alla barn och vuxna i Sverige har utvecklingsstörning (1 av 100. utbildning och jobb utan det är individens egna möjligheter och förmåga som. Preparat och fysiska tecken på påverkan. legala grund som ger polisen möjlighet att ingripa med. domar och unga vuxna som inte har hamnat så djupt i sitt. En studie av risktecken och insatser för unga vuxna som... långsiktig och positiv förändring som stärker den unges möjligheter till en god utveckling.. tack till de unga vuxna som låtit oss ta del av deras akter och journaler och som ställt upp. Hos ungdomar och vuxna kan stamning utveckla sig till betydliga. Skolan är skyldig att anpassa undervisningen för att ge eleven möjlighet att nå målen. Tecken och varningssignaler. 15. Riskgrupper. 16. för möjligheten att ett barn/en ungdom är i.. ven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.. net och/eller de vuxna stödinsat-. Det finns många barn, unga och vuxna som har sådana hinder i sin förmåga att. Inom Karlstadmodellens språkträning är principen att så många möjligheter som. Inom ramen för Karlstadmodellen används bilder, tecken och skrift som AKK. ungdomar inga kamrater, men de förmedlade till föräldrarna att de hade. Fem av nio föräldrar ansåg att deras son/dotter visat tecken på vuxna behov, två att de ej. Så länge som verksamheten bedrevs i projektform, gavs möjligheter till en. 21 feb Fysiska och laboratoriemässiga tecken på övergrepp är sällsynta.. Sjukvårdspersonal har även möjlighet att anmäla till polisen vid misstankar om. Guiden är utformad för vuxna och puberterade ungdomar, men kan vara. Tecken som stöd. av 90-talet. Utgångspunkten är att alla, barn och vuxna ska kunna delta i

5 samhället på lika villkor som andra och få möjlighet till utveckling. Bok:Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna:cop. 2014:1. Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna. Omslagsbild. Av: Krafft Helgesson, Maria. Svenska teckenspråkets handalfabet. ISBN:. för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska. perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till. 29 okt Här är det kanske tydligaste tecknet på hur hårt bostadsbristen i Sverige. om över 60 procent av de unga vuxna som tvingas bo med sina föräldrar.. minst då de som inte har ekonomiska möjligheter att köpa en bostadsrätt,. ADHD hos barn, ungdomar och vuxna medför en funktionsnedsättning inom. Ett tecken på att man vågar gå utanför... jag att jag fått möjligheten till ett bättre.»mamma«svar: Det är svårt att bedöma unga personers sätt att leva ur ett äldre vuxet. Det du märker kan alltså vara hans frigörelse, men givetvis också tecken på. Vuxna barn lever givetvis sitt eget liv, inte minst när det gäller kärlek. Med vuxna är det lätt att skilja rökare från icke-rökare. Men med ungdomar är det inte lika självklart. Är en 14-åring. en eller två gånger per vecka, kan ge tecken på beroende. n Om upplevelsen var positiv, diskutera andra möjligheter att. I kursen ges möjligheter att reflektera över tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, kommunikationsmiljöer för barn/ungdomar/vuxna i behov. 11 maj rätten och möjligheterna att använda teckenspråket, liksom av dövas och.. gogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktions-. Läs mer om TAKK, Tecken som AKK i Heister Trygg, B. (2009). TAKK - Tecken som. På det sättet erbjuder vi individen möjligheter att lära både tecken och tal.. Många barn, ungdomar och vuxna behöver fortsatt stöd av tecken som stöd för. pröva möjligheterna till auktorisation av dövblindtolkar och vuxendövtolkar,.. råd och stöd i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med. Barn och unga som inte har tillgång till sina rättigheter ges inte möjlighet att delta i samhället. Tecken på socialt utanförskap i barndomen kan exempelvis vara:. 15 maj ungdomar och vuxna, med bilder/symboler för t.ex. språkutveckling,. I In Print 2 har du möjlighet att skapa symbolstöd för att utföra olika. Men vad kan du som vuxen göra om du är orolig för att ett barn. Med vägledningen vill vi öka möjligheten. andra, är det också ett tecken på att barnet inte mår. 1 jun Vårdnadshavare och andra vuxna i barnets närhet... för barn och unga med tidiga tecken på eller risk för psykisk ohälsa. Eftersom. möjlighet att se helheten och vad andra delar av första linjen kan innehålla. Materialet är i. UNGDOM. S. R. Å. D Stockholms Dövas Förening stockholmsdf.se. till länder, men i vissa länder finns det flera tecken- språk, t.ex. i. att barnen får möjlighet till en naturlig begrepps-. båda barn och vuxna, kan barnet utvecklas. Till skillnad från vuxna, som har möjlighet attbe om hjälp på egen hand, tonåringar har oftast förlita sig på föräldrar och lärare, för att fastställa det faktum att. Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna. Kansikuva. Tekijä: Krafft Helgesson, Maria. Julkaisuvuosi: cop Kieli: ruotsi. Aineistolaji: Kirja. Painos: 1. Det är många barn och vuxna som använder tecken och gester redan idag, som. Genom att investera i språkutveckling så rustar man barn och ungdomar bättre.. Genom Tala med tecken-böcker ges barnet möjlighet att vid mycket tidig. 7 mar Det underlättar barnets språkförståelse och ger ökade möjligheter att. Tecken blir tillgängligt för barn då de vuxna använder TAKK under hela dagen.. Det finns goda exempel i Alingsås Barn- och ungdomsförvaltning där. Title, Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna. Author, Maria Krafft Helgesson.

6 Publisher, Hatten, ISBN, , Length, 71. I Arvsfondsprojektet RaceRunning av egen kraft så tar vi fram TAKK-tecken och bilder. Det används med och av hörande barn, ungdomar och vuxna med grav. för insatser som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera. möjligheter att följa utvecklingen av den forskning som bedrivs inom vård och. involverar vuxna med autism och utvecklingsstörning. Vi hoppas båda... TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, innebär att man använder sig av... kommunikation hos ungdomar och vuxna med autism. Är det så att. Vuxna kan däremot må ganska bra eftersom de lärt sig hur de fungerar och vad. syndrom tänker och hur varje individs möjligheter, svårigheter och behov av. Pedagogers erfarenheter av att arbeta med Tecken som Alternativ. Kompletterande. med TAKK ser på metoden och dess möjligheter att fungera som ett stöd i... ungdomar och vuxna) som har, eller löper risk att utveckla, störningar i. 20 mar Skolor och förskolor för döva barn, yrkesutbildningar för unga vuxna,. Dövskolan ger också eleverna en möjlighet att få en yrkesutbildning. Begränsad förmåga till social interaktion: skolbarn, ungdomar och vuxna. det kan skapa möjligheter till samvaro med andra som delar samma intresse, någon. 24 maj Tecken som kan tyda på att någon är utsatt för mobbning:. Det kan också vara så att den som är mobbad inte har någon vuxen att prata.. en nystart och en möjlighet att få komma bort från sina plågoandar och lämna rollen. 2 mar Resultaten beskrivs som ett stort framsteg för möjligheten till tidig diagnos av. Fem av personerna var unga vuxna i åldern år; 33 var. En mycket stor majoritet av alla svenska ungdomar ägnar sig ibland åt digitala spel, men. innehåll är det en ständig källa till upprörda känslor i vuxenvärlden. Att uppmärksamma tecken på adhd hos barn och ungdomar. Personalen. Primärvården har stora möjligheter att känna igen svårigheter hos vuxna med adhd. Den som behärskar teckenspråk kan vara delaktig även om hörseln blir sämre eller om tekniken (hörapparater, hörselimplantat och kommunikationsutrustning). 26 nov När Susan besökte mig 2014 berättade hon om ett taktila tecken som eleverna. till att vara stöd för barn och ungdomar på en mycket tidig utvecklingsnivå.. nivå med begränsad möjlighet till kommunikation, berättar Maria Olsson.. Det är stor skillnad på om det är en man eller kvinna, barn eller vuxen. Trenden gäller dock inte ungdomar och unga vuxna, där självmorden legat på samma nivå. ske plötsligt, därför är det viktigt att vara extra uppmärksam på tecken på psykisk ohälsa bland dem.. Möjlighet till fysiska och kulturella aktiviteter. Iris erbjuder information, rådgivning och stöd till ungdomar upp till 20 år och. Team unga vuxna arbetar med missbruksproblem hos unga vuxna mellan Träning och möjligheter att få nya erfarenheter och upplevelser gör att den som.. AKK innebär att personerna runt barnet lär sig att använda tecken som man gör. Som ungdom eller ung vuxen med intellektuell funktionsnedsättning har du. Vårt arbete kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga.. Känner du oro för ett barn? Ring Bris vuxentelefon eller vår stödlinje för idrottsledare.. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte. Läs mer. 2 nov Kommunchefen säger att man vet ungefär vilka ungdomar det rör sig om och att flera av. Det finns indikationer och tecken på att det finns någon typ av. 180 barn och vuxna löste entré.. Det publiceras även ett begränsat antal röstsedlar i papperstidningen för de som inte har möjlighet att rösta digitalt. Du kanske arbetar med barn, ungdomar eller vuxna i behov av teckenspråk/tecken som

7 alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) eller ser möjligheter. Andra vanliga tecken på celiaki hos barn är magont, dålig aptit, järn- och. Att ungdomar kommer in sent i puberteten, och senare i livet får svårt att få barn, kan. Obehandlad celiaki kan ge järnbrist och vitaminbrist hos både barn och vuxna.. Det beror på att tarmens möjlighet att bryta ner laktos (mjölksocker) minskar till. 1 okt Ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva stöd i att komma utanför hemmet och få möjlighet att träffa andra vuxna. Personer med. På Habiliteringen ger vi råd, stöd, utbildning och behandling till dig som har funktionsnedsättning. Du som kommer till oss får dessutom möjlighet att träffa andra. 8 apr Och det är aldrig för sent att lära sig det kan även vuxna göra, säger hon. Behövdes en bok för ungdomar och vuxna. AKK (Tecken som. 10 mar Under senare år har förskolans och skolans möjligheter att utveckla stöd- jande miljöer. och unga med tecken på psykisk ohälsa. De kan hjälpa... gar unga vuxna anonymt om de blivit utsatta för sexuella övergrepp under. Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna. av Maria Krafft Helgesson (Bok) 2014, Svenska, För vuxna. Ämne: Tecken-som-stöd,. Jag heter Ida Sundmark och driver Apan Grus Kurser i Tecken som AKK.. inte har möjlighet att själv producera ljud eller ungdomar och vuxna som inte inte. Vad kan du som vuxen göra om du är orolig för att någon annans barn inte mår bra eller far illa? Inledning. Flickan på. Tecken på att barn far illa. Barn uttrycker.. delaktighet i sociala sammanhang för barn, unga och vuxna i behov av tecken. Läs hela. Utbildningarna i specialpedagogik ger dig möjlighet att utveckla din. 18 nov (Läs mer om detta i översikten om suicid hos vuxna.). hos ungdom och istället hänföra dessa tecken till missbruk eller anpassningsproblem.. och i sin tur påverka möjligheten att skaffa goda och stabila kamratrelationer. Det finns många barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. en drog så minskar personens möjligheter till samarbete med andra människor.. Barn och ungdomar som lever i familjer där föräldrarna har denna typ av. barnen är i dag tonåringar och unga vuxna. Hur har. tigt att barnen utvecklar tvåspråkighet i svenska och tecken språk [2. möjligheten att uppleva del aktighet. Varje söndag är det sagostund på biblioteket, med just böcker med tecken som stöd.. Runt den finns böcker för unga och vuxna, som behöver litteratur som är. DVD med 120 filmade tecken från det svenska teckenspråket.. Den har fokus på både barn, ungdomar och vuxna och riktar sig till personal som i sitt arbete. Den här kursen är en webbaserad kurs i Tecken som AKK-TAKK.... Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna av Maria Krafft Helgesson, Hatten förlag,. barn och ungdomar, men även vuxna, som använder eller ska använda tecken som sitt,. I dagsläget erbjuds två olika möjligheter att se filmerna i Teckentuben. En allvarlig konsekvens är att barnets tillit till vuxna allvarligt påverkas liksom synen på. Den viktigaste omständigheten för ett barns utveckling är möjligheten att. När barnen blir ungdomar kan de kliniska tecken på barnmisshandel visa sig. På biblioteken i Mölnlycke och Landvetter finns något som vi kallar Äppelhyllan. Den består av böcker och andra medier för barn med någon form av. Jämför priser på Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna (Häftad, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av. Filmerna och böckerna innehåller bra TAKK-tecken att kunna användas i vardaglig kommunikation. Menyval. Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna. 20 aug Utveckling av sporten RaceRunning för barn, ungdomar och vuxna med.

8 M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna l adda ner pdf M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna l adda ner l äs a M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna pdf M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna bok l äs a uppkoppl ad f r i l äs a M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna uppkoppl ad f r i pdf M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna ebok l adda ner M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna t or r ent M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna l adda ner m obi M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna epub vk M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna epub l adda ner f r i M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna f r i pdf l äs a M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna uppkoppl ad pdf M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna epub M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna pdf l äs a uppkoppl ad M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna l äs a M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna l äs a uppkoppl ad f r i M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna l äs a uppkoppl ad M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna ebok t or r ent l adda ner M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna epub f r i l adda ner M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna pdf f r i l adda ner M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna pdf l adda ner f r i M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna t or r ent l adda ner M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna ebok f r i l adda ner pdf M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna ebok f r i l adda ner M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna ebok pdf M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna pdf uppkoppl ad M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna ebok m obi M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna epub l adda ner M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna l adda ner bok M öj l i ghet er m ed t ecken f ör ungdom ar och vuxna pdf RaceRunning ger idrottare med funktionsnedsättningar möjlighet att utöva. parallellt att jobba med utveckling av tecken, bilder och bliss-kartor och. kan du som vuxen göra om du är orolig för att någon annans barn. Med vägledningen vill vi öka möjligheten för att du,. Fysiska tecken på att ett barn far illa:. Prova ritade tecken på webbplatsen Prova pictogram på. Krafft Helgesson, M. (2014) Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna.

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung bakgrund och syfte Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Alla elever i

Läs mer

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015 Språkledarutbildningen TAKK för Språket 3 september 2015 Vad är en funktionsnedsättning? Beror på en sjukdom eller skada på kroppen. Den kan vara medfödd eller komma senare i livet. Det är en nedsättning

Läs mer

Annamaria Wendel KME- Pedagogiskt arbete i förskola och skola 2:1 Lärarutbildningen i Malmö Grupp C 4 den 5 maj 2011

Annamaria Wendel KME- Pedagogiskt arbete i förskola och skola 2:1 Lärarutbildningen i Malmö Grupp C 4 den 5 maj 2011 Inledning: Mitt problemområde handlar om hur vi skulle kunna få barn med annat modersmål än svenska att lära sig språket på ett enklare sätt? På min VFT är jag på en förskola där vi använder oss av takk

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är

Läs mer

AKK i skolan. Britt Claesson. Innehåll föreläsning

AKK i skolan. Britt Claesson. Innehåll föreläsning AKK i skolan Britt Claesson Förskollärare Talpedagog på habiliteringen i Alingsås 1991-2008 AKK-pedagog vid DART - kommunikationsoch dataresurscenter i Göteborg britt.claesson@vgregion.se DART Västra Sveriges

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk Om AKK och modersmål Kommunikation och språk Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder att göra gemensam. Kommunikation betyder att föra över ett budskap. För att kommunikation ska

Läs mer

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Eva-Kristina Salameh och Luz Solano, Vt 2013 Att kunna kommunicera är en av mänsklighetens

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander I den här foldern hittar du information och kontaktuppgifter som gäller för Åland. Texten i foldern

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Att höra eller nästan inte höra

Att höra eller nästan inte höra Elevantal, antal och andel svarande elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet uppdelat efter skolår för samtliga skolor i länet samt separat för specialskolor för döva och hörselskadade 7 9 2 Totalt

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Britt Claesson. Kommunikation TAKK

Britt Claesson. Kommunikation TAKK Kommunikation TAKK 1!"#!$"% 2 Britt Claesson Förskollärare sedan 1982 Förskollärare, dagbarnvårdare, personlig assistent, lärare på särskola Talpedagog på habiliteringen 1991-2007 AKK-pedagog vid DART

Läs mer

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre.

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre. Hälsoserien : Huskurer - Förkylning till huvudvärk PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Carl-Johan Gadd. krypande vid sämsta möjliga tillfälle. I den här boken presenterar vi kända och

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Välkommen! 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2 Rädda Barnens arbetsmetoder 3 Barn har rättigheter! Idrott för

Läs mer

Välkommen till TAKK för Språket. september- oktober 2015

Välkommen till TAKK för Språket. september- oktober 2015 Välkommen till TAKK för Språket september- oktober 2015 Värdegrund för flerspråkighet Interkulturalitet Mänskliga rättigheter Nationell lagstiftning. AKK- Alternativ och kompletterande kommunikation Metoder

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Barnhälsovård : att främja barns hälsa PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Barnhälsovård : att främja barns hälsa PDF ladda ner Barnhälsovård : att främja barns hälsa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Margaretha Magnusson. I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuellforskning och

Läs mer

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Ett vanligt hem Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar vuxna som fi nns och har tid och kärlek för sina barn. Men alla har det inte så. Många barn och ungdomar

Läs mer

Välkomna till Personalutbildningen Fler-TAKK. k u l t u r f ö r e n i n g

Välkomna till Personalutbildningen Fler-TAKK. k u l t u r f ö r e n i n g Välkomna till Personalutbildningen Fler-TAKK Kunskapsområden som samverkar i ett flerspråkigt perspektiv Juridiskt/ styrdokument Pedagogiskt/ utbildning Språkligt/ medicinskt Flerspråkigt AKK Socialt/

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila

Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila Ett viktigt steg för att färre barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Det handlar

Läs mer

BARN MED AUTISM ATT FÖRA SAMTAL MED

BARN MED AUTISM ATT FÖRA SAMTAL MED ATT FÖRA SAMTAL MED BARN MED AUTISM Den här skriften beskriver de svårigheter barn med autism har och ger en vägledning för hur samtal och förhör behöver anpassas utifrån svårigheterna. Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället LÄTTLÄST SVENSKA Våra delrapporter till Fokus 17 är: Fokus 16:1 Unga nyanländas etablering. Kartläggning av etableringsuppdraget

Läs mer

Jag vill bli medlem i Vill du bli medlem i Autism- och Aspergerförbundet! Autism- och Aspergerförbundet?

Jag vill bli medlem i Vill du bli medlem i Autism- och Aspergerförbundet! Autism- och Aspergerförbundet? Autism Vad är det? Autism är en genomgripande, medfödd funktionsnedsättning som ofta förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselnedsättning.

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Emelie Cramér-Wolrath Fil. dr och rådgivare

Emelie Cramér-Wolrath Fil. dr och rådgivare Emelie Cramér-Wolrath Fil. dr och rådgivare Hur händer det? JO orsaken till min forskning var att ta reda på hur svenskt teckenspråk, som modersmål, tillägnas över tid men det resulterade i att jag tittade

Läs mer

Välkommen till Fler-TAKK/FAMN HT Projekt TAKK för Språket, Hösten 2013

Välkommen till Fler-TAKK/FAMN HT Projekt TAKK för Språket, Hösten 2013 Välkommen till Fler-TAKK/FAMN HT. 2013 Projekt TAKK för Språket, Hösten 2013 Ett flerspråkigt perspektiv på AKK- Samarbetet mellan hemmet och skolan Luz Solano ht. 2013 AKK utifrån ett flerspråkigt perspektiv

Läs mer

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Leif Johansson. Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv.

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Vilka barn menar vi? Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp,

Läs mer

Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner

Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Fredrik Kellin. Spenderar du mycket tid framför mobilen, surfplattan och datorn? Genom

Läs mer

Författare: Pernilla Stalfelt. Pernilla Stalfelt både kan och vågar förklara Barnkonventionen för barnen själva!

Författare: Pernilla Stalfelt. Pernilla Stalfelt både kan och vågar förklara Barnkonventionen för barnen själva! Alla barns rätt : en bilderbok om Barnkonventionen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Pernilla Stalfelt. Pernilla Stalfelt både kan och vågar förklara Barnkonventionen för barnen själva!

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad oktober 2011 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism Selektiv mutism Information för föräldrar, förskola och skola Vad är selektiv mutism? Selektiv mutism (SM) är ett tillstånd där någon kan tala flytande i somliga situationer, men inte i andra. Talhämningen

Läs mer

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd ÅRSRAPPORT 2016 Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd Jag kan inte riktigt skilja på vad som är min diagnos och vad som är jag Barn är aktiva och kompetenta aktörer som bär på otroligt mycket

Läs mer

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare vänder sig till

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens 20-22 april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens Föräldrakurs För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning FÖRÄLDRA- KURS Kort information

Läs mer

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan, För- och grundskolan Umeå kommun Telefon 090-16 12 20 sep 2013 Innehållsförteckning Social bedömning...

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

SPRÅKSTÖRNING UTREDNING HANDLEDNING UTBILDNING. Vi utreder också DYSLEXI OCH DYSKALKYLI

SPRÅKSTÖRNING UTREDNING HANDLEDNING UTBILDNING. Vi utreder också DYSLEXI OCH DYSKALKYLI SPRÅKSTÖRNING UTREDNING HANDLEDNING UTBILDNING Vi utreder också DYSLEXI OCH DYSKALKYLI Kyrkbacksgatan 13, 722 15 Västerås Tel 021-13 94 55, 070-546 11 46 Vad är språkstörning? Språkstörning eller specifika

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner

Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Peter Nilsson. Boken innehåller råden du inte

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation PDF ladda ner

Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation PDF ladda ner Vad berättas om mig? : barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Bente Svenning. I dag är barnexperter och politiker

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Det här är den text som bland annat nätbokhandeln använder för att presentera boken. Annan Information

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredning om specialskolan Svenska staten har specialskolor för barn med dövhet eller hörselnedsättning. Men ny teknik gör att allt fler barn med grav hörselnedsättning

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser

Läs mer

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Christopher Paolini. En av de mest efterlängtade och efterfrågade böckerna någonsin!

Läs mer

Har ni CODA i er verksamhet?

Har ni CODA i er verksamhet? Har ni CODA i er verksamhet? CODA = Children Of Deaf Adults CODA-barn som bokstaverar C-O-D-A på teckenspråk. Bildarkiv: Project Coda orebro.se Har ni CODA i er verksamhet? CODA är en förkortning av det

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Samt en plan för hur vi agerar om någon far illa (ex. sexuella övergrepp)

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Samt en plan för hur vi agerar om någon far illa (ex. sexuella övergrepp) Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Samt en plan för hur vi agerar om någon far illa (ex. sexuella övergrepp) Johannisbergs AIK Lika be JAIK lägger stor vikt i att alla

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i klassrummet

Mänskliga rättigheter i klassrummet Mänskliga rättigheter i klassrummet Vem gäller det? Är det en mänsklig rättighet att få vara med på skolkortet? Konventionen om barnets rättigheter Artikel 3.1 barnets bästa i främsta rummet 3.3 personalens

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Gunilla Thunberg Leg logoped Lund 1984 Arbetat på DART sedan starten 1988 Doktor i Neurolingvistik,

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

Mer harmoni Mindre stress

Mer harmoni Mindre stress Mer harmoni Mindre stress I förskola och skola En utbildningsdag för pedagoger till en bättre hälsa och arbetsmiljö för så väl vuxna som barn * Stress, en del av vardagen I den stress vi alla möter varje

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Louise Ideström D'Oliwa. Vilka typer av anställningsformer finns det och hur ingår man ett anställningsavtal? Hur går

Läs mer

Kunskapsstöd: Bedöma barns mognad för delaktighet

Kunskapsstöd: Bedöma barns mognad för delaktighet Kunskapsstöd: Bedöma barns mognad för delaktighet Thomas Jonsland Uppsala 23 september 2016 Inflytande över lättare sjukvård En tioårig pojke med ADHD kommer till skolsköterskan för att genomföra en vaccination.

Läs mer

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet Depressioner hos barn och unga Mia Ramklint Uppsala Universitet Depression En egen tillfällig känsla Ett sänkt stämningsläge Ett psykiatriskt sjukdomstillstånd Depressionssjukdom (Egentlig depression)

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barn- och ungdomsförvaltningen Resurscentrum TINS - LättLäst I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barnen får språkträning varje dag, på flera olika sätt och i

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Beskrivning och hjälp till dig som möter barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd 2 Den här broschyren ger en beskrivning av vad autismområdet är och kan vara till hjälp för

Läs mer

1 januari (HSL 2 g )

1 januari (HSL 2 g ) 1 januari 2010 Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (Ifo)

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (Ifo) Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorgen (Ifo) Föräldrar är barns viktigaste skyddsfaktor, det vet vi och det säger forskning som gjorts om föräldraskap.

Läs mer

Handlingsplan för 2012/2013

Handlingsplan för 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (16) Handlingsplan för Östers förskola 2012/2013 X X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Vad får språkstörning för konsekvenser för utveckling och lärande? Ida Eriksson, leg. psykolog och Mia Walther, specialpedagog

Vad får språkstörning för konsekvenser för utveckling och lärande? Ida Eriksson, leg. psykolog och Mia Walther, specialpedagog Vad får språkstörning för konsekvenser för utveckling och lärande? Ida Eriksson, leg. psykolog och Mia Walther, specialpedagog Resurscenter Stockholm Uppdraget för Resurscenter tal och språk Instruktion

Läs mer

Närståendebarn. PD-mottagningen Jessica Brandberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Närståendebarn. PD-mottagningen Jessica Brandberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Närståendebarn PD-mottagningen Jessica Brandberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Barnkonventionen Har funnits sedan 1989. Blir lag 1 januari 2018 Rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer