LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik PDF ladda ner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik PDF ladda ner"

Transkript

1 Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Magnus Hermansson Adler. Historieundervisningens byggstenar är en grundläggande bok i historiedidaktik. Boken rymmer en mängd konkreta exempel på hur eleverna tillsammans med läraren kan lära sig historia på ett spännande, kreativt och kritiskt sätt. Alla exempel grundas i en tydlig didaktisk teori som visar hur eleverna kan uppfylla läroplanernas, kurs- och ämnesplanernas krav. Läs mer Elever lär sig att förstå historien och dess kopplingar till samtiden på olika sätt. Därför är det viktigt att läraren behärskar en bred repertoar av metoder för att kunna möta deras behov. Bokens röda tråd är den metodiska variation som är en avgörande kompetens i lärarens framtida yrkesutövning. Till varje avsnitt i boken finns rekommenderad litteratur för fördjupning. Dessutom är boken kopplad till en idébank på internet, med metodiska uppslag och övningar för F 3, 4 6, 7 9 samt gymnasiet. Denna bok bygger framför allt på den tidigare upplagan av Historieundervisningens byggstenar men innehåller också avsnitt från författarens bok Framtidens historia. Boken riktar sig i första hand till lärarstuderande med historia på utbildningsprogrammen för F 3, 4 6, 7-9 samt gymnasiet. För redan aktiva lärare i grundskolan och gymnasiet lämpar sig boken som ett fortbildningsmaterial.

2 Om författarna Magnus Hermansson Adler är universitetslektor i ämnesdidaktik med särskild inriktning mot historia vid Göteborgs universitet. Han är lärarutbildare sedan 1989, med en bakgrund som både grundskollärare och gymnasielärare. Han har också givit ut flera läroböcker i religionskunskap och samhällskunskap för grundskola och gymnasium under författarnamnet Magnus Hermansson.

3 Annan Information Jämför priser på Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik (Häftad, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår. Historieundervisningens byggstenar. grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. av Magnus Hermansson Adler (Bok) 2009, Svenska, För vuxna. Källa: Hermansson, Adler 2004 Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Ludvigsson, David (2009) vilken historia. Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Magnus Hermansson Adler. Häftad. Liber, Köp begagnad Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik av Magnus Hermansson Adler hos Studentapan snabbt,. 4 jan Hermansson Adler, Magnus (2009), Historieundervisningens byggstenar. Grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Stockholm: Liber. 2 Skolverket 1. 3 Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, Liber, Stockholm 2009, s. ha utvecklat grundläggande kännedom om arbetssätt och me- toder för hur kunskaper i. Hermansson Adler, Magnus: Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, Stockholm Lindkvist, Thomas. 5 sep visa grundläggande ämneskunskaper i geografi, historia, religion och. 4. med utgångspunkt i ämnesdidaktisk forskning, kursplanerna och med ett. Pedagogik. Historieundervisningens byggstenar : grundläggande. 1 Dessa databaser, förutom Danmarks pedagogiska bibliotiek, är respektive lands nationella.. Historieundervisningens byggstenar: grundläggande. Magnus Hermansson-Adler, Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. (Sthlm, Liber 2004.) Urval efter lärarens. tillämpa ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper i förhållande till eleverns behov. Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik.

4 ( ) Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik I denna grundläggande bok i. Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A. diskutera, analysera samt göra ämnesdidaktiska ställningstaganden i relation till de.. Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar en grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik Liber, senaste upplagan, 224 sidor. Lärobok i. 11 aug Hermansson Adler, Magnus Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. 3. uppl.: Stockholm: Liber. 9 jan Han har även varit inblandad i den tidigare forskningen om museipedagogik.... ämnesdidaktik, 2. uppl., Liber, Stockholm, s Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. s. Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, , 200:- The Nation in History, , 100:- Hermansson Adler, Magnus, (författare); Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik / Magnus Hermansson. Grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik.. är den första upplagan av Historieundervisningens byggstenar kom ut 2004, hade det länge saknats en bok. Ämnesdidaktik Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar:grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009 Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora Karin L. Eriksson. Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. 18 apr Det pratas mycket om nya pedagogiska och didaktiska metod för hur vi.. Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 2. uppl., Liber, Stockholm, Tidigare forskning har visat att historieundervisningens tyngdpunkt i de nordiska. specifika ämnesdidaktiska studier, där hänsyn tas till just vilka delar av skol- systemet.. De behöver också organiseras för att fungera som byggstenar i en.. vad som kan betraktas som grundläggande fakta eller förmågor, i dessa ämnen. 28 okt Läromedelsanalys Läromedelsanalys - Styrdokument - Presentation av läromedlet Koll på Medeltiden - Vår analys - Kompletterande läromedel Hos CDON.COM finner du ett brett urval av aktuella och populära böcker inom Pedagogik. Handla över 600 kr och leveransen skickas fraktfritt till dig. Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik by Magnus Hermansson Adler( Book ) 6 editions published between [grundläggande övningar i källkritik]. Av: Eskilsson. Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning. Av: Wickman. 19 dec PEDAGOGIK OCH FACTIONI våra arkiv finns dokument som återger politiska beslut,. 2009, Historieundervisningens byggstenar: grundläggandepedagogik o... byggstenar: grundläggandepedagogik och ämnesdidaktik,. 25 nov förstå sammanhang och visa grundläggande insikter kring historiska.. Historieundervisningens byggstenar.. pedagogik och ämnesdidaktik. Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv,. Titel: Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. -Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen.. Titel: Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, Historieundervisningens byggstenar är en grundläggande bok i. Tekniken finns i vår vardag och vår historia, den påverkar och hjälper oss dagligen i allra

5 högsta grad. Men är vi alltid medvetna om tekniken? Och är den alltid. 16 okt Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik (2014), M. Hermansson Adler, 170kr (oanvänd) Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och. undervisa om det ofattbara: en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i. 13 okt Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik - Magnus Hermansson Adler ISBN: pris:. 8 jan Köp Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik av Magnus Hermansson Adler hos Bokus.com. Historieundervisningens byggstenar. grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. av Magnus Hermansson Adler (Bok) 2004, Svenska, För vuxna. Historieundervisningens byggstenar är en grundläggande bok i historiedidaktik. Boken rymmer en. byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. I sin bok Historieundervisningens byggstenar; grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik har Magnus Hermansson Adler (2014) skrivit om vikten av att vara. Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, Hermansson Adler, Magnus, 2004,, Talbok med text, Talbok. Historiebruk. olika pedagogiska och ämnesdidaktiska svårigheter som kunde vara... Magnus (2014), Historieundervisningens byggstenar: Grundläggande pedagogik och. Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik av Hermansson Adler, Magnus. Pris från 65,00 kr. 1 sep forntiden fram till 1900-talet, dels i historieundervisningens villkor, inklusive historiedidaktisk.. Hermansson Adler, Magnus (2009), Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. 2 uppl. Ämnesdidaktik historia alternativt ekonomi - 15 hp - Kursplan.. (2004), Historieundervisningens byggstenar: Grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik av Adler, Magnus Hermansson. Pris från 150,00 kr. Hermansson-Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, Stockholm 2009 (valda delar). Lindkvist. 16 nov Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar. Grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Liber 2004 (eller senare. Historieundervisningens byggstenar-grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Stockholm: Liber Lahdenperä, Pirjo (2004) Interkulturell pedagogik i teori. 17 okt grundläggande kunskaper om ämnesdidaktik som.. Historieundervisningens byggstenar - grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. 21 nov Adler, Hermansson, Magnus (2004) Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Liber AB. s. 141 Föreläsningen bygger på boken "Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik" och visar praktiskt och teoretiskt hur. Titel: Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och. -Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen.. Titel: Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik Historieundervisningens byggstenar är en grundläggande bok i. Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Liber, (I urval.) - Phillips, Ian Teaching History. Developing as a.

6 Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k l adda ner bok Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k ebok f r i l adda ner Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k l adda ner l äs a Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k uppkoppl ad f r i pdf Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k epub Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k pdf l äs a Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k pdf Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k ebok f r i l adda ner pdf Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k epub l adda ner f r i Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k ebok pdf Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k pdf uppkoppl ad Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k pdf l äs a uppkoppl ad Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k ebok l adda ner Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k ebok t or r ent l adda ner Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k t or r ent l adda ner Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k l äs a uppkoppl ad Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k l adda ner pdf Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k ebok m obi Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k bok l äs a uppkoppl ad f r i Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k l äs a Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k epub f r i l adda ner Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k epub l adda ner l äs a Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k uppkoppl ad pdf Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k l adda ner m obi Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k pdf f r i l adda ner Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k l äs a uppkoppl ad f r i Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k f r i pdf Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k pdf l adda ner f r i Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k epub vk Hi s t or i eunder vi s ni ngens byggs t enar : gr undl äggande pedagogi k och äm nes di dakt i k t or r ent Estetisk pedagogik och lärande [Talbok (CD-R)] : processer i bildskapandet, delaktighet och erkännand, TALBOK.. Historieundervisningens byggstenar [Talbok (CD-R)] : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik / Magn, TALBOK DAISY.. of little gardens Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik Barnen Grendahl hjälper polisen Kristin Lavransdotter. Historieundervisningens byggstenar - grundläggande pedagogik och. Publicerad vid, Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik. Referenslitteratur (ej obligatorisk). Magnus Hermansson Adler (2013), Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, [294. I Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik diskuterar. Magnus Hermansson Adler den narrativa historiens funktioner. Skapa en grundläggande kunskap för att koppla samman dåtid och nutid. Syfte för. 2 Hermansson Adler Magnus, Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, Liber 2004 S Hermansson Adler. Tidsresan Lek och fantasi som pedagogisk metod. Litteratur. Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. 28 apr Syftet med det pedagogiska utvecklingsprojektet Satisfaction var att: utforska... Adler Hermansson, Magnus 2009, Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, Stockholm: Liber.

Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori PDF ladda ner

Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori PDF ladda ner Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Jan Hartman. Det vetenskapliga arbetet och dess resultat blir alltmer betydelsefulla i det

Läs mer

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp History BA (B), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Institutionen för individ och samhälle Kurskod SOG202. SO för grundlärare F-3: Individ, samhälle, tid och rum, 15 högskolepoäng

Institutionen för individ och samhälle Kurskod SOG202. SO för grundlärare F-3: Individ, samhälle, tid och rum, 15 högskolepoäng KURSPLAN Kursens mål Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och insikter i de samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, religion, historia och

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Caminando 1 Lärobok inkl ljud, fjärde upplagan PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Caminando 1 Lärobok inkl ljud, fjärde upplagan PDF ladda ner Caminando 1 Lärobok inkl ljud, fjärde upplagan PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Elisabet Waldenström. Caminando - nya upplagan är komplett! Caminando står för trygghet och kvalitet

Läs mer

Skollagen (2010:800) : med lagen om införande av skollagen (2010:801) PDF ladda ner

Skollagen (2010:800) : med lagen om införande av skollagen (2010:801) PDF ladda ner Skollagen (2010:800) : med lagen om införande av skollagen (2010:801) PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. skollagen (2010:801). Annan Information skollagen (2010:801).. Skollagen (2010:800)

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. SO-Serien Historia Ämnesbok e-bok DAISY PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. SO-Serien Historia Ämnesbok e-bok DAISY PDF ladda ner SO-Serien Historia Ämnesbok e-bok DAISY PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Elisabeth Ivansson. Hela SO-serien är uppdaterad för Lgr11. SO-serien Historia presenterar historien kronologiskt

Läs mer

Historia IV - 30 hp - Kursplan

Historia IV - 30 hp - Kursplan Historia IV - 30 hp - Kursplan Kurskod: ÄHIB51 Nivå: Grundnivå Ämnesgrupp: Historia (HI2) Ämne/områdeskod: Historia (HIA) Utbildningsområde: Humanistiska området 100% Huvudområde: Historia VFU-andel: -

Läs mer

ämnesdidaktiska kunskaper som tydligt uttrycks i intentionerna i den nya lärarutbildningen.

ämnesdidaktiska kunskaper som tydligt uttrycks i intentionerna i den nya lärarutbildningen. Ämnesdidaktik - en undervisningskonst PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Agneta Bronäs. ämnesdidaktiska kunskaper som tydligt uttrycks i intentionerna i den nya lärarutbildningen. Författarna,

Läs mer

Matematikundervisningens dilemman : hur lärare kan hantera lärandets komplexitet PDF ladda ner

Matematikundervisningens dilemman : hur lärare kan hantera lärandets komplexitet PDF ladda ner Matematikundervisningens dilemman : hur lärare kan hantera lärandets komplexitet PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Madeleine Löwing. I sin uppmärksammade doktorsavhandling, Matematikundervisningens

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 PDF ladda ner

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 PDF ladda ner Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Skolverket. Skolverket har reviderat läroplanen med skrivningar om digitalisering.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Mathematics inside the black box bedömning för lärande i matematikklassrummet PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Mathematics inside the black box bedömning för lärande i matematikklassrummet PDF ladda ner Mathematics inside the black box bedömning för lärande i matematikklassrummet PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Jeremy Hodgen. Hur bedömer lärare elevens kunskaper? Hur anpassar lärarna

Läs mer

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare vänder sig till

Läs mer

Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori PDF ladda ner

Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori PDF ladda ner Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Maj Carlsson Asplund. I Det lekande lärande barnet beskriver författarna sitt arbete med

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Teknikdidaktik i förskolan PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Teknikdidaktik i förskolan PDF ladda ner Teknikdidaktik i förskolan PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Veronica Bjurulf. Teknikdidaktik ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Matte Direkt Borgen Grundbok 6B Ny upplaga PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Matte Direkt Borgen Grundbok 6B Ny upplaga PDF ladda ner Matte Direkt Borgen Grundbok 6B Ny upplaga PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Synnöve Carlsson. kvar: den enkla och tydliga strukturen, möjligheten att låta eleven arbeta utifrån sin

Läs mer

Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning PDF LÄSA ladda ner

Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning PDF LÄSA ladda ner Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Inger Karlefors. Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar

Läs mer

Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt PDF ladda ner

Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt PDF ladda ner Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Synnøve Haugen. Boken om toddlare, de minsta barnen i förskolan, som genom författarens

Läs mer

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ulrika Ekblad. I Språkvägen A bygger alla övningar och texter på ett språk som behövs i vardagslivet.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Perspektiv på historien 50p PDF LÄSA ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Perspektiv på historien 50p PDF LÄSA ladda ner Perspektiv på historien 50p PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lars Nyström. Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta

Läs mer

Psykologi : vetenskap eller galenskap? (Elevpaket Bok + digital produkt) PDF LÄSA ladda ner

Psykologi : vetenskap eller galenskap? (Elevpaket Bok + digital produkt) PDF LÄSA ladda ner Psykologi : vetenskap eller galenskap? (Elevpaket Bok + digital produkt) PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Mikael Lundgren. Psykologi - vetenskap eller galenskap? presenterar de

Läs mer

Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp 1 (8) Kursplan för: Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp Civics Ba, Perspective of Society, 15 credits, Continuing Education for Teachers, 15

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Språkporten Lärarpärm PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Språkporten Lärarpärm PDF ladda ner Språkporten 1 2 3 - Lärarpärm PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Monika Åström. Denna lärarpärm innehåller bl.a. facit till bokens uppgifter, en mängd extra övningar samt förslag på skriftliga

Läs mer

Metod för teknologer : examensarbete enligt 4-fasmodellen PDF ladda ner

Metod för teknologer : examensarbete enligt 4-fasmodellen PDF ladda ner Metod för teknologer : examensarbete enligt 4-fasmodellen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Pär Blomkvist. uppsats av god kvalitet. Boken är relevant för alla typer av uppsatser och

Läs mer

Delkurs 1, Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A, 7,5hp

Delkurs 1, Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A, 7,5hp Delkurs 1, Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A, 7,5hp Geografi : Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber [utdrag, 15 sidor] [256 sidor i urval] Mikkelsen,

Läs mer

Att undervisa om religion och vetenskap : med grund i ämnesplanen i religionskunskap PDF LÄSA ladda ner

Att undervisa om religion och vetenskap : med grund i ämnesplanen i religionskunskap PDF LÄSA ladda ner Att undervisa om religion och vetenskap : med grund i ämnesplanen i religionskunskap PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Olof Franck. Den nya ämnesplanen i religionskunskap lyfter

Läs mer

Matematik X Lärarguide - med bedömningsstöd och extramaterial PDF LÄSA ladda ner

Matematik X Lärarguide - med bedömningsstöd och extramaterial PDF LÄSA ladda ner Matematik X Lärarguide - med bedömningsstöd och extramaterial PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lennart Undvall. Med Matematik XYZ kan alla lyckas med matematiken på sin nivå. Nu

Läs mer

Matematik X Lärarguide - med bedömningsstöd och extramaterial PDF ladda ner

Matematik X Lärarguide - med bedömningsstöd och extramaterial PDF ladda ner Matematik X Lärarguide - med bedömningsstöd och extramaterial PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lennart Undvall. Med Matematik XYZ kan alla lyckas med matematiken på sin nivå. Nu kommer

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Matte Direkt Borgen Grundbok 4A Ny upplaga PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Matte Direkt Borgen Grundbok 4A Ny upplaga PDF ladda ner Matte Direkt Borgen Grundbok 4A Ny upplaga PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Margareta Picetti. kvar: den enkla och tydliga strukturen, möjligheten att låta eleven arbeta utifrån sin

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Nybörjarsvenska lärobok PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Nybörjarsvenska lärobok PDF ladda ner Nybörjarsvenska lärobok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ulla Göransson. Nybörjarsvenska är ett heltäckande studiematerial för grundkurser i svenska som andraspråk och främmande språk.

Läs mer

Perspektiv på historien 1b Kommentarer till övningar PDF ladda ner

Perspektiv på historien 1b Kommentarer till övningar PDF ladda ner Perspektiv på historien 1b Kommentarer till övningar PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Kerstin Martinsdotter. OBS! Detta kommentarshäfte är till Perspektiv på historien 1b upplaga 1.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. BB1 Elkompetens Övningsbok PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. BB1 Elkompetens Övningsbok PDF ladda ner BB1 Elkompetens Övningsbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Paul Håkansson. läromedel i ellära, de teoretiska krav som Elsäkerhetsverket ställer för att utfärda behörighetsbevis för

Läs mer

Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner

Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gunnar Eriksson. I denna nya kraftigt omarbetade upplagan är alla förändringar

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok PDF LÄSA ladda ner. Författare: Lena Alfredsson. Vilket arbetssätt föredrar du?

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok PDF LÄSA ladda ner. Författare: Lena Alfredsson. Vilket arbetssätt föredrar du? Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lena Alfredsson. Vilket arbetssätt föredrar du? Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Escalade 1 Lärarhandledning PDF ladda ner. Författare: Birgitta Tillman.

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Escalade 1 Lärarhandledning PDF ladda ner. Författare: Birgitta Tillman. Escalade 1 Lärarhandledning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Birgitta Tillman. Skolår 8-9 Escalade 1 är ett intresseväckande material för nybörjare i franska på gymnasiet. Läromedlet

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa PDF ladda ner

Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa PDF ladda ner Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. I moderna samhällen flödar texter och bilder. De är resultat av kommunikation

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Ekonomistyrning : beslut och handling - övningsbok PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Ekonomistyrning : beslut och handling - övningsbok PDF ladda ner Ekonomistyrning : beslut och handling - övningsbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Göran Andersson. Ekonomistyrning, beslut och handling är en bok som har sina rötter i boken Kalkyler

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Stepping Stone Delkurs 4 Lärarhandledning 4:e uppl PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Stepping Stone Delkurs 4 Lärarhandledning 4:e uppl PDF ladda ner Stepping Stone Delkurs 4 Lärarhandledning 4:e uppl PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Kerstin Tuthill. Stepping Stone är en populär serie basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning,

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Från skollag till vardagsarbete. Grundskolan PDF LÄSA ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Från skollag till vardagsarbete. Grundskolan PDF LÄSA ladda ner Från skollag till vardagsarbete. Grundskolan PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Roger J Danielsson. Boken ger värdefull handledning och svar på hur man kan gå till väga och vad man

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyelsebyråkrater PDF ladda ner

Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyelsebyråkrater PDF ladda ner Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyelsebyråkrater PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Martin Fransson. Hur kan den svenska offentliga sektorn bli ännu bättre, mer

Läs mer

Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan PDF ladda ner

Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan PDF ladda ner Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Jenny Berglund. Religionskunskapen i skolan ska behandla de stora världsreligionerna, sekulära

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Synpunkt 2 PDF LÄSA ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Synpunkt 2 PDF LÄSA ladda ner Synpunkt 2 PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anders Henriksson. Synpunkt är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Det finns möjlighet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION L6SO10 Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6, 30 högskolepoäng Social Science for Teachers Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Verkstadshandboken Övningshäfte PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Verkstadshandboken Övningshäfte PDF ladda ner Verkstadshandboken Övningshäfte PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Nils-Olof Eriksson. uppdatering. Den nya upplagan innehåller nya aktuella standarder, där utgåva anges, samt annan ny

Läs mer

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students Kursplan HI1015 Historia II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 History II for Teacher Students 30 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Målet med kursen är att den studerande

Läs mer

30 högskolepoäng, Grundnivå (ÄHIB11) Utbildningsområden: Humanistiska området, 50% Samhällsvetenskapliga området, 50%

30 högskolepoäng, Grundnivå (ÄHIB11) Utbildningsområden: Humanistiska området, 50% Samhällsvetenskapliga området, 50% Sida 1 av 5 Historia l 30 högskolepoäng, Grundnivå (ÄHIB11) Dnr: U2014-242-1129 Kursplan Nivå: Grundnivå Ämnesgrupp: Historia (HI2) Ämne/områdeskod: Historia (HIA) Utbildningsområden: Humanistiska området,

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Synpunkt 1a1 PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Synpunkt 1a1 PDF ladda ner Synpunkt 1a1 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anders Henriksson. med styrdokumenten i Gy 2011. Det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter. Synpunkt naturkunskap

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anna Collins. grammatiken i tydliga regler och med enkla exempel. Humoristiska bilder och omväxlande övningar

Läs mer

Pedagogik GR (A), Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola, 7,5 hp Education Ba, Science for Teachers in Pre-school, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Författare: Jan-Eric Thelin. Läromedlet är en fortsättning till Datorteknik 1A. Det skrivet för att ge en bred och djup kunskap inom datorteknik.

Författare: Jan-Eric Thelin. Läromedlet är en fortsättning till Datorteknik 1A. Det skrivet för att ge en bred och djup kunskap inom datorteknik. Dator- och Nätverksteknik V2014 - Arbetsbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Jan-Eric Thelin. Läromedlet är en fortsättning till Datorteknik 1A. Det skrivet för att ge en bred och djup

Läs mer

Samhällskunskap GR (A), Samhällsorientering för F-3. Ingår i Lärarlyftet II, 15 hp

Samhällskunskap GR (A), Samhällsorientering för F-3. Ingår i Lärarlyftet II, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Samhällskunskap GR (A), Samhällsorientering för F-3. Ingår i Lärarlyftet II, 15 hp Civics Ba, Perspective of Society, 15 Credits, Continuing Education for Teachers Allmänna data om

Läs mer

Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten PDF ladda ner

Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten PDF ladda ner Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. litteratur och andra texter. I boken behandlas litteraturbaserade examensarbeten,

Läs mer

Skolämnen i digital förändring - En medieekologisk undersökning PDF ladda ner

Skolämnen i digital förändring - En medieekologisk undersökning PDF ladda ner Skolämnen i digital förändring - En medieekologisk undersökning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Den digitala kulturen påverkar skolan på många sätt. Vad händer till exempel när skolans

Läs mer

Matte Direkt Borgen Grundbok 5B Ny upplaga PDF LÄSA ladda ner

Matte Direkt Borgen Grundbok 5B Ny upplaga PDF LÄSA ladda ner Matte Direkt Borgen Grundbok 5B Ny upplaga PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Pernilla Falck. MatteBorgen 4-6 är nu reviderad och anpassad till Lgr 11. Allt som tidigare uppskattas

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Reparationskurs Engelska Kop pärm PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Reparationskurs Engelska Kop pärm PDF ladda ner Reparationskurs Engelska Kop pärm PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Karin Holmberg. 9 och gå vidare till gymnasiestudier, samt de elever som följer gymnasiets Introduktionsprogram. Reparationskurs

Läs mer

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar,

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Språkstart NO - NO för nyanlända PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Språkstart NO - NO för nyanlända PDF ladda ner Språkstart NO - NO för nyanlända PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Annica Hedin. Med Språkstart lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina undervisning genom

Läs mer

Samhällskunskap GR (A), Samhällsorientering för åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet II, 15 hp

Samhällskunskap GR (A), Samhällsorientering för åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet II, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Samhällskunskap GR (A), Samhällsorientering för åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet II, 15 hp Civics Ba, Perspective of Society, 15 Credits, Continuing Education for Teachers Allmänna data

Läs mer

Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik PDF ladda ner

Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik PDF ladda ner Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Pia Mattsson. Denna lilla bok ger en konkret, kortfattad och lättillgänglig introduktion

Läs mer

Läs en mönstertext. Arbeta utifrån frågor för att förstå de typiska särdragen för texttypen.

Läs en mönstertext. Arbeta utifrån frågor för att förstå de typiska särdragen för texttypen. Skrivsuccé åk 5 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Pär Sahlin. Skrivsuccé åk 4-6 I Skrivsuccé möter eleverna olika texttyper. Varje kapitel tar upp en texttyp och eleverna lär sig om

Läs mer

Märken och människor : om marknadssymboler som kulturella resurser PDF ladda ner

Märken och människor : om marknadssymboler som kulturella resurser PDF ladda ner Märken och människor : om marknadssymboler som kulturella resurser PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anders Bengtsson. Vilken roll spelar märken i människors konsumtion? Vad menas med

Läs mer

Institutionen för individ och samhälle Kurskod SOG200. SO för grundlärare 4-6: Historia och religion, 15 högskolepoäng

Institutionen för individ och samhälle Kurskod SOG200. SO för grundlärare 4-6: Historia och religion, 15 högskolepoäng KURSPLAN Kursens mål Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper för undervisning i ämnena historia och religionskunskap i årskurserna 4-6. Lärandemål

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Kalle Kunskap och den mystiska ordtjuven PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Kalle Kunskap och den mystiska ordtjuven PDF ladda ner Kalle Kunskap och den mystiska ordtjuven PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Daniel Edfeldt. iväg för att försöka hitta den mystiska ordtjuven. Lyssna på sagan i din dator eller i din

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2015-10-21 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte Tid: 2015-10-21 kl. 09:00 Plats: Malin Lennartssons tjänsterum (H330), Hus F

Läs mer

Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat PDF ladda ner

Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat PDF ladda ner Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Hans-Åke Scherp. Som lärare och skolledare går det att agera

Läs mer

Historia Ib, inriktning 7-9, 30 högskolepoäng History Ib, with Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 7-9, Basic Course, 30 Credits

Historia Ib, inriktning 7-9, 30 högskolepoäng History Ib, with Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 7-9, Basic Course, 30 Credits 1(6) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Historia Ib, inriktning 7-9, 30 högskolepoäng History Ib, with Specialisation

Läs mer

Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete PDF ladda ner

Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete PDF ladda ner Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Staffan Johansson. Vård, skola och omsorg utgör

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Stepping Stone Delkurs 4 4:e uppl Elevbok PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Stepping Stone Delkurs 4 4:e uppl Elevbok PDF ladda ner Stepping Stone Delkurs 4 4:e uppl Elevbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Birgitta Dalin. vuxenutbildning, nyanlända på grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram. Serien är anpassad

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. SOL 4000 Horisont 9 Elevbok PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. SOL 4000 Horisont 9 Elevbok PDF ladda ner SOL 4000 Horisont 9 Elevbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Leif Berg. Horisont SOL-alternativet för dig som vill arbeta ämnesöverskridande och tematisk! I Horisont är alla elevböcker

Läs mer

Fritidshemmet : fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan PDF ladda ner

Fritidshemmet : fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan PDF ladda ner Fritidshemmet : fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ann S. Pihlgren. Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor

Läs mer

Mittpunkt Religionskunskap 1 - Elevpaket (Bok + digital produkt) PDF ladda ner

Mittpunkt Religionskunskap 1 - Elevpaket (Bok + digital produkt) PDF ladda ner Mittpunkt Religionskunskap 1 - Elevpaket (Bok + digital produkt) PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Bengt Tollstadius. Mittpunkt Religionskunskap 1 sätter den enskilde eleven i centrum.

Läs mer

Språkvägen sfi C Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner

Språkvägen sfi C Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner Språkvägen sfi C Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ulrika Ekblad. Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Här får eleverna

Läs mer

Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp 1 (9) Kursplan för: Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp Civics Ba, Perspective of Society, 30 credits, Continuing Education for Teachers. Allmänna

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Dnr: 2015/2092 3.1.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper 1GN018 Samhällsorienterande ämnen för lärare i årskurs 4 6, 30 högskolepoäng Social Sciences for teaching

Läs mer

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Åke Magnusson. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Ekerlids) hemsida,

Läs mer

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Leif Johansson. Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv.

Läs mer

Krypto betyder hemligt språk. I boken får eleverna lära sig att skriva på några olika hemliga språk.

Krypto betyder hemligt språk. I boken får eleverna lära sig att skriva på några olika hemliga språk. Maximatik : krypto PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anna Palbom. Maximatik - utmaningar i avancerad matematik på ett enkelt sätt Extraböcker för duktiga, intresserade och snabba elever

Läs mer

Att förstå externredovisning - faktabok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner

Att förstå externredovisning - faktabok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner Att förstå externredovisning - faktabok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gunnar Eriksson. I denna nya kraftigt omarbetade upplagan är alla förändringar

Läs mer

Zick Zack ; Sökrummet åk 4-6 Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner

Zick Zack ; Sökrummet åk 4-6 Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner Zick Zack ; Sökrummet åk 4-6 Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Linda Spolén. utmanar och utvecklar - både dig som lärare och dina elever. Materialet

Läs mer

Tankar - Digitalt klasspaket (Digital produkt) - Filosofi för gymnasiet PDF ladda ner

Tankar - Digitalt klasspaket (Digital produkt) - Filosofi för gymnasiet PDF ladda ner Tankar Digitalt klasspaket (Digital produkt) Filosofi för gymnasiet PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Christer Fäldt. Filosofi är ett oerhört stort ämne, kanske det största som finns.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Stepping Stone Delkurs 1 och 2 Elevbok PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Stepping Stone Delkurs 1 och 2 Elevbok PDF ladda ner Stepping Stone Delkurs 1 och 2 Elevbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Birgitta Dalin. Stepping Stone är en populär serie basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning,

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Fritidshem vägledning : pedagogiskt förhållningssätt PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Fritidshem vägledning : pedagogiskt förhållningssätt PDF ladda ner Fritidshem vägledning : pedagogiskt förhållningssätt PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lars Andersson. Fritidshem Vägledning - pedagogiskt förhållningssätt Fritidshemmets inre liv är

Läs mer

Ernst August och Tullan Hedén : Götaverken, konsten, omvärlden och familjen : berättat för Karin Stark PDF ladda ner

Ernst August och Tullan Hedén : Götaverken, konsten, omvärlden och familjen : berättat för Karin Stark PDF ladda ner Ernst August och Tullan Hedén : Götaverken, konsten, omvärlden och familjen : berättat för Karin Stark PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Karin Stark. Ernst August och Tullan Hedén gifte

Läs mer

Komparativ politik - Institutioner och beteende PDF LÄSA ladda ner

Komparativ politik - Institutioner och beteende PDF LÄSA ladda ner Komparativ politik - Institutioner och beteende PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Carsten Anckar. Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder

Läs mer

Historia Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng History Ib, with a Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 30 Credits

Historia Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng History Ib, with a Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 30 Credits 1(6) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Historia Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng History Ib,

Läs mer

Delkurs 4, Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B, 7,5hp

Delkurs 4, Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B, 7,5hp Delkurs 4, Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B, 7,5hp Historia : Hattie, John (2012) Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur [ca 220 Carlgren, Ingrid (2015). Kunskapskulturer

Läs mer

Till Språkvägen finns även en omfattande lärarhandledning med stort kopieringsunderlag.

Till Språkvägen finns även en omfattande lärarhandledning med stort kopieringsunderlag. Språkvägen sfi B Elevbok PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ulrika Ekblad. samma text ur många olika infallsvinklar. Varje tema inleds alltid med en tankekarta i bilder. Till alla

Läs mer

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

KURSPLAN Historia för ämneslärare, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Historia för ämneslärare, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Historia för ämneslärare, 1-30 hp, 30 högskolepoäng History for Subject Teachers, 1-30 credits, 30 credits Kurskod: LH1K15 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-25 Reviderad av: Utbildningsledare

Läs mer

Civics Ba, Perspective of Society, 15 credits, Continuing Education for Teachers, 15 Credits

Civics Ba, Perspective of Society, 15 credits, Continuing Education for Teachers, 15 Credits 1 (5) Course Syllabus: Civics Ba, Perspective of Society, 15 credits, Continuing Education for Teachers, 15 Credits General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Matte Direkt Borgen 6A Läxbok PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Matte Direkt Borgen 6A Läxbok PDF ladda ner Matte Direkt Borgen 6A Läxbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Margareta Picetti. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Sanoma Utbildning) hemsida, där det kan

Läs mer

Historia 1 50p - Digitalt klasspaket (Digital produkt) - Då, nu och sedan PDF ladda ner

Historia 1 50p - Digitalt klasspaket (Digital produkt) - Då, nu och sedan PDF ladda ner Historia 1 50p Digitalt klasspaket (Digital produkt) Då, nu och sedan PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ingvar Ededal. Historia 1 då, nu och sedan bygger vidare på grundskolans historiekurs

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Språkporten Bas Lärarpärm PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Språkporten Bas Lärarpärm PDF ladda ner Språkporten Bas Lärarpärm PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Monika Åström. I Språkporten Bas lärarpärm finns bl.a. facit till textboken, en mängd extra övningar med fri Annan Information

Läs mer

Digital dokumentation och språkutveckling : kreativitet med läroplan och PDF LÄSA ladda ner

Digital dokumentation och språkutveckling : kreativitet med läroplan och PDF LÄSA ladda ner Digital dokumentation och språkutveckling : kreativitet med läroplan och platt@ PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Tobias Gyllensvärd. språkutveckling. Boken visar hur lärplattan

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Arbetsbok till Människokroppen PDF LÄSA ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Arbetsbok till Människokroppen PDF LÄSA ladda ner Arbetsbok till Människokroppen PDF LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Egil Haug. Människans fysiologi är ofattbart komplicerad. Vi har fyrtiotusen miljarder självständiga celler som

Läs mer

Torbjörnsson, Tomas (2015). Geografiämnets didaktik i Jan Wiklund och Tomas Torjörnsson Geografi 4-6 lärarbok. Falköping: Capensis Förlag [21 sidor]

Torbjörnsson, Tomas (2015). Geografiämnets didaktik i Jan Wiklund och Tomas Torjörnsson Geografi 4-6 lärarbok. Falköping: Capensis Förlag [21 sidor] Geografi Carlgren, Ingrid (2015). Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. Göteborg: Daidalos [256 sidor i urval] Artiklar: Fridfeldt, Anders & Molin, Lena (2010). Modern geografi i skola och gymnasium

Läs mer

Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp Education A, Physical Education and Health, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Barnhälsovård : att främja barns hälsa PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Barnhälsovård : att främja barns hälsa PDF ladda ner Barnhälsovård : att främja barns hälsa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Margaretha Magnusson. I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuellforskning och

Läs mer