6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet"

Transkript

1 6 6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet program Stockholmsmässan Älvsjö september 2011 Nollvision d e t k r ä v s i n t e bara m å l utan även visioner för att få en säkrare vård och omsorg. För att minska vårdskadorna måste vi alla arbeta tillsammans med patienten och närstående. Därför är huvudtemat på 2011 års patient säkerhetskonferens hur en nollvision för vårdskador kan motivera alla i arbetet för en ökad patientsäkerhet. Den nya patient säkerhetslagen stödjer detta arbete. h u v u d ta l a r e blir d r. chris h ay e s Han är intensivvårdsläkare i Kanada och har en le dande befattning inom patientsäkerhet och kvalitet. Han arbetar med forskning och ut veckling inom patientsäkerhetskultur, tvär professionellt teamarbete, implementering av bättre praxis och hur organisationen kan stödja säkerhet och kvalitet. Arrangörer: I samverkan med:

2 Måndag 12 september 2011 m o d e r at o r: Eva Nilsson Bågenholm Välkomna Inledning Huvudtalare Eva Nilsson Bågenholm, Nationell äldresamordnare Lars Andåker, VD, Patientförsäkringen LÖF Chris Hayes, intensivvårdsläkare, Toronto, Kanada Ansvar i vården Hur blir delarna en helhet? Samtal med Yvonne, närstående till en patient som avled av en hjärntumör för två år sedan Lunch, postrar, utställning Parallella program seminarium 1: Ökad medverkan av patienter och närstående seminarium 2: Ledning och styrning seminarium 3: e-hälsa från teknik till nytta seminarium 4a: Bättre liv för sjuka äldre m i n i k u r s 1: Team minikurs 2: Patientsäkerhet i kommunen Kaffe, postrar, utställning Parallella program seminarium 1: Ökad medverkan av patienter och närstående (ny omgång) seminarium 2: Ledning och styrning (ny omgång) seminarium 3: e-hälsa från teknik till nytta (ny omgång) seminarium 4b: Politiker debatterar patientsäkerhet minikurs 1: Team (forts.) minikurs 2: Patientsäkerhet i kommunen (forts.) Lätt mingelbuffé

3 Tisdag 13 september 2011 m o d e r at o r: Eva Nilsson Bågenholm Ingen sikkerhet i Gaza Erik Fosse, professor, Oslo och Mads Gilbert, professor, Tromsø, Norge Parallella program seminarium 5: Teamarbete för en säkrare vård s e m i n a r i u m 6: Minska vårdrelaterade infektioner och användning av antibiotika seminarium 7: Förebygg läkemedelsfel seminarium 8: Förebygg undernäring minikurs 3: Grunderna i patientsäkerhet minikurs 4: Säker primärvård m i n i k u r s 5: Patientsäkerhetskultur Kaffe, postrar, utställning Parallella program seminarium 5: Teamarbete för en säkrare vård (ny omgång) s e m i n a r i u m 6: Minska vårdrelaterade infektioner och användning av antibiotika (ny omgång) seminarium 7: Förebygg läkemedelsfel (ny omgång) seminarium 8: Förebygg undernäring (ny omgång) minikurs 3: Grunderna i patientsäkerhet (forts. från fm) minikurs 4: Säker primärvård (forts. från fm) minikurs 5: Patientsäkerhetskultur (forts. från fm) Lunch, postrar, utställning Måste man vara frisk för att må bra? Jonas Helgesson, föreläsare, författare och ståuppare Avslutning Håkan Sörman, VD, Sveriges Kommuner och Landsting

4 seminarium 1 ö k a d m e d v e r k a n a v patienter o c h n ä r s t å e n d e Hur svårt kan det vara? Jolanta Gizynska, sjuksköterska, njurmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna En patientsäker rökpaus Göran Modin, chefsläkare, Akademiska sjukhuset Hur kan patienten själv minska risken för vårdskador? Ulf Segerberg, chefläkare, Västerbottens läns landsting Patientsäkerhet ur ett sällsynt perspektiv Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Stockholm m o d e r at o r: Olle Svensson, professor, verksamhetschef, Norrlands Universitetssjukhus seminarium 2 ledning och styrning Senaste nytt från Socialstyrelsen Patientsäkerhetsberättelsen och andra nyttigheter Anders Tegnell, avdelningschef, Avdelningen för Kunskapsstyrning, Per-Anders Sunesson avdelningschef, Tillsynsavdelningen, Socialstyrelsen Säker vård alla gånger Agneta Jansmyr, landstingsdirektör, Landstinget i Jönköpings län Hur styr vi vården för att nå ökad patientmakt? Måns Belfrage, chefläkare, Capio S:t Görans sjukhus AB Värdeskapande flöden för en säker och effektiv hantering av patientdata hur kan vi optimera de administrativa rutinerna? Katarina Lindahl, enhetschef, Barn- och ungdomscentrum, Malmö m o d e r at o r: Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Östergötland seminarium 3 e-hälsa från teknik till nytta e-utbildning i basala hygienrutiner en ren patientsäkerhetsfråga! Fanny Bergman, hygiensjuksköterska, Susanne Wiklund, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Stockholms län Rätt information på rätt tid och rätt plats Är NPÖ på rätt väg? Inger Nordin Olsson, läkare, inspektör, Socialstyrelsen, Tillsyn Region Mitt Örebro Strama(re) antibiotikaordinationer med Infektionsverktyget Ingemar Qvarfordt, överläkare, Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kan utebliven vård leda till vårdskador? Rapport från SKaPa, kvalitetsregister inom tandvården. Jörgen Paulander, övertandläkare, Folktandvården Värmland m o d e r at o r: Nils Schönström, Med Dr leg läk, Center för ehälsa i samverkan seminarium 4a bättre liv för sjuka äldre Alla steget före Resultat nationellt och lokalt från Senior alert och Svenska Palliativregistret Ejja Häman Aktell, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting Full fart framåt! Marie Håkansson, verksamhetschef, Hälso- & sjukvårdsenheten Gnesta Kommun Våra förebyggande arbetssätt gör skillnad! Anette Frisk, sjuksköterska, Landstinget Gävleborg Palliativa ombud en metod som ger ringar på vattnet. Maria Olsson, konsultsjuksköterska, Palliativt Rådgivningsteam i Kalmar Län Diskussion och frågor Greger Fransson, Svenska Palliativregistret, Jesper Ekberg, Senior alert m o d e r at o r: Maj Rom, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting seminarium 4b politiker debatterar patientsäkerhet Deltagare: Lena Hallengren, riksdagsledamot, Stockholm (S) Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande, landstingets kansli, Kalmar (S) Anders Andersson, riksdagsledamot, ledamot av socialutskottet samt Nordiska rådets välfärdsutskott (KD) Pia Kinhult, regionråd, Region Skåne (M) Mats Eriksson, regionråd, Hälso- o sjukvårdsstyrelsens ordförande, Region Halland (M) m o d e r at o r: Göran Stiernstedt, direktör, Sveriges Kommuner och Landsting seminarium 5 teamarbete f ö r en s ä k r a r e v å r d Teamarbete för säkerhets skull! Conny Karlsson, Case manager, Nå Ut-teamet, Psykiatri Sahlgrenska Teamträning på IVA Lisbet Meurling, bitr. överläkare, anestesi- och Intensivvårdsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Patientsäkerhet i den skarpa änden Erfarenheter av att införa CRM som arbetssätt på Astrid Lindgrens barnsjukhus Kiku Pukk Härenstam, ST-läkare pediatrik, forskare inom patientsäkerhet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Teamsamverkan vad gäller barnmisshandel och sexuella övergrepp Barnahus, Linköping med representanter från barnahus, barn- och ungdomskliniken, rättsläkare, socialtjänsten och polis/åklagare m o d e r at o r: Anna Blommengren, bitr. chefsjuksköterska, NIVA, Karolinska Universitetssjukhuset seminarium 6 m i n s k a v å r d r e l at e r a d e infektioner och användning av antibiotika Jakten på den objudne slangkryparen Ebba Fridh, specialistläkare och Malin Leidzén, barnsjuksköterska, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Så gjorde VI för att minska risk för UVI Jan Persson, avdelningschef och Anneli Larsson, bitr. avd. chef, ortopedavd. 6, Karlskoga lasarett Passera operation utan infektion dokument inifrån Camilla Olsson, sjuksköterska, Ingela Lorentzon, kvalitetssamordnare, Sahlgrenska Universitets sjukhuset, Kirurgkliniken, Östra sjukhuset Koll på infektionerna sparar antibiotika Ann Edner, överläkare, Ph.D., Lilla Erstagården Barn- och ungdomshospice, Stockholm m o d e r at o r: Mats Erntell, smittskyddsläkare, Region Halland seminarium 7 förebygg läkemedelsfel Kan läkemedelsförväxlingar minskas genom ändrad design? Johanna Palmqvist, vårdutvecklare, anestesikliniken, Södersjukhuset Att göra rätt från början och att alltid lära ska vara lätt... Synnöve Lindemalm, barnläkare, klinisk farmakolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Säker vård alla gånger Malin Holmqvist, klinisk apotekare, Landstinget i Jönköpings län Piller huller om buller eller Rätt på lätt sätt Gunnel Tenbrink, sjuksköterska, vårdkoordinator, psykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus Uppföljning och utvärdering av läkemedel i ordinärt boende i Övertorneå kommun Rita Simu, sjuksköterska, Övertorneå vårdcentral m o d e r at o r: Sten Landahl, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland seminarium 8 f ö r e b y g g u n d e r n ä r i n g CAST:s arbete med nutrition Marie Wikström, chefssjuksköterska, CAST, Karolinska Universitetssjukhuset MuMs! Implementera riktlinjer för att öka patientsäkerheten Marianne Sellgren, uppdragsstrateg, sjuksköterska, Kontoret för hälsa, vård och omsorg, Uppsala kommun och Anja Saletti, PhD, leg. dietist, Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala Universitet Teamwork och uppföljning minskar undernäringsrisk och ökar patientsäkerhet hos äldre i Norrtälje kommun Maggie Page Rodebjer, BSc RD, leg. dietist, projektledare område kost & nutrition i Norrtälje kommun Mål i mun missas ofta Inger Wårdh, tandläkare, docent, Karolinska institutet m o d e r at o r: Elisabet Rothenberg, leg dietist, med dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

5 m i n i k u r s 1 Team Alla i sjukvården jobbar i team och samarbetar med andra människor. Ändå framförs det ständigt att personalen i vården måste bli bättre på ledarskap, kommunikation och teamarbete för att höja patientsäkerheten. Men finns det olika typer av samarbete? Finns det samarbete som är mer eller mindre säkert, mer eller mindre ändamålsenligt i olika arbetsmiljöer? Den här minikursen handlar om olika typer av arbetsgrupper, team och högpresterande lag, och om hur grupper kan samarbeta säkrare i det patientnära vårdarbetet. Chris Hayes, intensivvårdsläkare, Toronto, Kanada Carl-Johan Wallin, överläkare, CAMST, Karolinska universitetssjukhuset Barbro Fridén, divisionschef, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Susanne Kvarnström, doktorand i socialt arbete vid Hälsohögskolan, Jönköping m o d e r at o r: Carl-Johan Wallin minikurs 2 Patientsäkerhet i kommunen Hög säkerhet i den kommunala verksamheten är allas ansvar! Men för att du som medarbetare och arbetsledare ska kunna medverka aktivt i säkerhetsarbetet krävs kunskap. Kunskap om såväl identifierade riskområden där skador oftast inträffar som om de verktyg och metoder som används för att undvika att den enskilda individen skadas. Denna minikurs ger grundläggande kännedom inom säkerhetsområdet och riktar sig främst till dig som arbetar inom den kommunala vård och omsorgen. Annica Öhrn, risksamordnare, Landstinget i Östergötland Eva-Lena Ahlberg, verksamhetsutvecklare, patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Gisela Gréen, vård- och omsorgschef, Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning, Malmö stad Karin Boijertz, enhetschef, Sociala Resursförvaltningen, Malmö stad m o d e r at o r: Annica Öhrn minikurs 4 Säker primärvård Under kursen presenteras ett utbildningsmaterial om patientsäkerhet riktat direkt till primärvården. Materialet består av fyra DVD-filmer och varje film stöds av ett fördjupningsmaterial. Filmerna kompletteras med gruppdiskussioner. Ämnen som berörs är särskilda risker i primärvården, fällor och fel i diagnostik, säkerhetskultur, kommunikation, säker läkemedelsbehandling och ledarskap för säker vård. Kursen riktar sig främst till allmänmedicinare, distriktssköterskor och andra intresserade av primärvård. Jon Ahlberg, chefläkare, Patientförsäkringen LÖF Kristina Hesslund, ordförande Distriktssköterskeföreningen Inger Rising, distriktssköterska, Medicinskt sakkunnig/omvårdnad, patientsäkerhet och kvalitet, Stockholms läns landsting Eva Jaktlund, ordförande Svensk Förening för Allmänmedicin Patrik Midlöv, docent, distriktsläkare, Tåbelunds vårdcentral Carina Svensson, patientsäkerhetsexpert m o d e r at o r: Jon Ahlberg minikurs 5 Patientsäkerhetskultur Att utveckla säkerhet kan tyckas enkelt: Följ bara lagar, rutiner och riktlinjer. Är det verkligen så? Vad döljer sig under ytan i vår vardag? Hur påverkar våra förhållningssätt och attityder möjligheten att arbeta säkert? I denna minikurs kommer vi tillsammans undersöka olika perspektiv av vårdens patientsäkerhetskultur. Chris Hayes, intensivvårdsläkare, Toronto, Kanada Marion Lindh, sakkunnig i kvalitet och patientsäkerhetsfrågor, Stockholms läns landsting Marita Danielsson, intensivvårdssjuksköterska/verksamhetsutvecklare, patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland m o d e r at o r: Marion Lindh minikurs 3 Grunderna i patientsäkerhet Strukturerad journalgranskning och analyser av risker och avvikelser visar oss vilka brister som finns i vården. På denna grundläggande interaktiva minikurs i patientsäkerhet tar vi upp ett antal metoder och verktyg som hjälper oss i vårt arbete med att förbättra patientsäkerheten. Vi ger också exempel på hur vi kan gå från ord till handling och göra patienterna till kraftfulla partners i arbetet för en säkrare och bättre vård. Hans Rutberg, chefläkare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Carin Ericsson, verksamhetsutvecklare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Urban Nylén, överläkare, Med Dr, Staben för Kvalitet och Patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset AnnSofie Sommer, chefläkare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Representant från akademin m o d e r at o r: Hans Rutberg

6 praktisk information Tid och plats Konferensen äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö den september Registrering kan ske från kl den 12 september då även kaffe serveras. Konferensanmälan Anmälan görs online på: För anmälan online krävs en e-postadress. För dig som inte har e-postadress eller har frågor kontakta SKL Kurs och konferens. Bekräftelse och vägbeskrivning skickas ut via e-post. Namnskylt och faktura via post. Konferensavgift t o m 1 juli efter 1 juli Hela konferensen Dagkort 12 sept Dagkort 13 sept (Samtliga priser är exkl. moms) Lunch, kaffe, mingelbuffé och dokumentation ingår. Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåstas till annan person. Avanmälan och namnbyte ska ske skriftligt till SKL Kurs och konferens. Hotellbokning Ett antal rum på hotell i centrala Stockholm, samt i närheten av Stockholmsmässan, är förbokade för deltagarna i konferensen. I anmälan finns en förteckning av dessa hotell samt en kod som uppges vid bokningstillfället med hotellet. Observera att all bokning och betalning sker direkt till hotellet. Önskas faktura måste detta uppges till hotellet vid bokningstillfället. De förbokade rummen går att boka fram till och med den 10 augusti SL-kort Möjlighet finns att vid anmälan köpa ett 2-dagars SL-kort till mycket förmånligt pris. Gäller dygnet runt på buss, tunnelbana och pendeltåg (ej flygbuss eller Arlanda Express). Information om konferensen Programinnehåll Projektledare Petra Hasselqvist Tel: E-post: Praktisk information: Projektadministratör Gill Wingbo Tel: E-post: Information om anmälan, hotell och betalning Kurs och konferens Tel E-post: Arrangörer: I samverkan med:

Hippokrates. Patientsäkerhet. LÖF & PSR slås samman nya fullmakter och skadeanmälningsblanketter. boka in i almanackan redan idag!

Hippokrates. Patientsäkerhet. LÖF & PSR slås samman nya fullmakter och skadeanmälningsblanketter. boka in i almanackan redan idag! ETT NYHETSBREV FRÅN PATIENTFÖRSÄKRINGEN Hippokrates Nr 8 2009 10 december Redaktörer: Jon Ahlberg, Helena Idenäs, Agneta Peterz och Torbjörn Schultz LÖF & PSR slås samman nya fullmakter och skadeanmälningsblanketter

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet. Dokumentation

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet. Dokumentation 6 6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet tema nollvision Dokumentation 2011 Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 Vill ni ha fler exemplar? Kontakta petra.hasselqvist@skl.se Ni kan även ladda ner

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

20-21 september 2010

20-21 september 2010 Smärta hos barn med särskilda behov 20-21 september 2010 Måndagen den 20 september 8.30 10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00 10.10 Välkommen! 10.10 10.40 Föräldrarnas roll när barn genomgår en perifer

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

12/03/12 SVENSKA HYGIENPRISET SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? Goda exempel

12/03/12 SVENSKA HYGIENPRISET SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? Goda exempel SVERIGES VIKTIGASTE PRIS SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? SVENSKA HYGIENPRISET Goda exempel 1 Svensk förening för Vårdhygien (SFVH) Delas ut av Svensk förening för Vårdhygien

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 58 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 TALARE Nya Karolinska Solna Anna-Karin Oscarsson Södersjukhuset Eva Tillman Locum Maria Östholm

Läs mer

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro Projektorganisation Projektledning Mette Axelsen Preben Bendtsen Maria Branting Elgstrand Hans Gilljam Lars Hagberg Margareta Kristenson Sven Larsson Ingrid Larsson Kerstin Nordstrand Annica Sohlström

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 HISTORIK MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 Senior alert som register påbörjades den 1 april samma år som ett nationellt och webbaserat register. Vid

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens ehälsoenhet Inbjuder för 19:e året i följd till Dagar om lagar Det är nu 10 år sedan Ylva Johansson presenterade sin nya IT-policy som skulle medge ökat informationsutbyte

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer

Memeologens inspirationsdagar 16 17 september 2010 Umeå Folkets Hus

Memeologens inspirationsdagar 16 17 september 2010 Umeå Folkets Hus Memeologens inspirationsdagar 16 17 september 2010 Umeå Folkets Hus Memeologen välkomnar alla medarbetare, ledare och politiker från landsting, kommuner och privata vårdsektorn till två dagar fyllda med

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 18:e året i följd till. Dagar om lagar

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 18:e året i följd till. Dagar om lagar SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens ehälsoenhet Inbjuder för 18:e året i följd till Dagar om lagar Nyheter i lagstiftning och andra regelverk som påverkar IT, journalföring och övrig administration

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

verksamhetschef i vården

verksamhetschef i vården verksamhetschef i vården inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 KEYNOTE SPEAKER Peter Graf Divisionschef Healthcare Aleris AB SPEcIELLT INbjUDEN christer Olsson Föreläsare Utvecklingspoolen

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02 1 (5) Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon 0522-69 7047 camilla.a.karlsson@uddevalla.se Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust Närvarande Gunilla Dimsjö, enhetschef, Uddevalla

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Akut sjuka barn 2012

Akut sjuka barn 2012 Är ni fler från arbetsplatsen som vill gå? Anmäl minst 4 deltagare och få 15 % i grupprabatt! Akut sjuka barn 2012 Att bedöma det svårt sjuka barnet vitalparametrar i olika åldrar Akuta allergiska reaktioner

Läs mer

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Ögonsjukvård 2014 Ögonrådgivning per telefon lär dig de mest förekommande frågorna och problemen Lär dig allt om OCT grunder undersökning, tolkning av bilder och värden Senaste inom glaukom modern glaukomhandläggning

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Världen förändras och vi med den Svensk sjukvård i världsklass i avseendet medicinska resultat Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Världen förändras

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård!

Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för fjärde året i rad! Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård! Patientsäkerhet - hur identifiera brister i akutsjukvården

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE Datum 1 (5) MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE TID: tisdagen, den 25 februari, klockan 13:00 16:00 PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset NÄRVARO: Ledamöter och ersättare: Laila Sand, PRO

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar Barn i primärvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 oktober 2011 TALARE Sachsska Barnsjukhuset Natalia Ballardini Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lena Grahnquist Vårdcentralen Mariefred Carina

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Västra Götalandsregionen, Regionarkivet Göteborg inbjuder för 17:de året i följd till Dagar om lagar Nya organisationer,system och re er 5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 DAGAR OM

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Nordisk konferens 8-9 september 2010 på Ågrenska

Nordisk konferens 8-9 september 2010 på Ågrenska Dystrofia myotonika Nordisk konferens 8-9 september 2010 på Ågrenska Ågrenska på Lilla Amundön, i Göteborgs södra skärgård, inbjuder till två dagars konferens om Dystrofia myotonika. Dystrofi a myotonika

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer