6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet"

Transkript

1 6 6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet program Stockholmsmässan Älvsjö september 2011 Nollvision d e t k r ä v s i n t e bara m å l utan även visioner för att få en säkrare vård och omsorg. För att minska vårdskadorna måste vi alla arbeta tillsammans med patienten och närstående. Därför är huvudtemat på 2011 års patient säkerhetskonferens hur en nollvision för vårdskador kan motivera alla i arbetet för en ökad patientsäkerhet. Den nya patient säkerhetslagen stödjer detta arbete. h u v u d ta l a r e blir d r. chris h ay e s Han är intensivvårdsläkare i Kanada och har en le dande befattning inom patientsäkerhet och kvalitet. Han arbetar med forskning och ut veckling inom patientsäkerhetskultur, tvär professionellt teamarbete, implementering av bättre praxis och hur organisationen kan stödja säkerhet och kvalitet. Arrangörer: I samverkan med:

2 Måndag 12 september 2011 m o d e r at o r: Eva Nilsson Bågenholm Välkomna Inledning Huvudtalare Eva Nilsson Bågenholm, Nationell äldresamordnare Lars Andåker, VD, Patientförsäkringen LÖF Chris Hayes, intensivvårdsläkare, Toronto, Kanada Ansvar i vården Hur blir delarna en helhet? Samtal med Yvonne, närstående till en patient som avled av en hjärntumör för två år sedan Lunch, postrar, utställning Parallella program seminarium 1: Ökad medverkan av patienter och närstående seminarium 2: Ledning och styrning seminarium 3: e-hälsa från teknik till nytta seminarium 4a: Bättre liv för sjuka äldre m i n i k u r s 1: Team minikurs 2: Patientsäkerhet i kommunen Kaffe, postrar, utställning Parallella program seminarium 1: Ökad medverkan av patienter och närstående (ny omgång) seminarium 2: Ledning och styrning (ny omgång) seminarium 3: e-hälsa från teknik till nytta (ny omgång) seminarium 4b: Politiker debatterar patientsäkerhet minikurs 1: Team (forts.) minikurs 2: Patientsäkerhet i kommunen (forts.) Lätt mingelbuffé

3 Tisdag 13 september 2011 m o d e r at o r: Eva Nilsson Bågenholm Ingen sikkerhet i Gaza Erik Fosse, professor, Oslo och Mads Gilbert, professor, Tromsø, Norge Parallella program seminarium 5: Teamarbete för en säkrare vård s e m i n a r i u m 6: Minska vårdrelaterade infektioner och användning av antibiotika seminarium 7: Förebygg läkemedelsfel seminarium 8: Förebygg undernäring minikurs 3: Grunderna i patientsäkerhet minikurs 4: Säker primärvård m i n i k u r s 5: Patientsäkerhetskultur Kaffe, postrar, utställning Parallella program seminarium 5: Teamarbete för en säkrare vård (ny omgång) s e m i n a r i u m 6: Minska vårdrelaterade infektioner och användning av antibiotika (ny omgång) seminarium 7: Förebygg läkemedelsfel (ny omgång) seminarium 8: Förebygg undernäring (ny omgång) minikurs 3: Grunderna i patientsäkerhet (forts. från fm) minikurs 4: Säker primärvård (forts. från fm) minikurs 5: Patientsäkerhetskultur (forts. från fm) Lunch, postrar, utställning Måste man vara frisk för att må bra? Jonas Helgesson, föreläsare, författare och ståuppare Avslutning Håkan Sörman, VD, Sveriges Kommuner och Landsting

4 seminarium 1 ö k a d m e d v e r k a n a v patienter o c h n ä r s t å e n d e Hur svårt kan det vara? Jolanta Gizynska, sjuksköterska, njurmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna En patientsäker rökpaus Göran Modin, chefsläkare, Akademiska sjukhuset Hur kan patienten själv minska risken för vårdskador? Ulf Segerberg, chefläkare, Västerbottens läns landsting Patientsäkerhet ur ett sällsynt perspektiv Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Stockholm m o d e r at o r: Olle Svensson, professor, verksamhetschef, Norrlands Universitetssjukhus seminarium 2 ledning och styrning Senaste nytt från Socialstyrelsen Patientsäkerhetsberättelsen och andra nyttigheter Anders Tegnell, avdelningschef, Avdelningen för Kunskapsstyrning, Per-Anders Sunesson avdelningschef, Tillsynsavdelningen, Socialstyrelsen Säker vård alla gånger Agneta Jansmyr, landstingsdirektör, Landstinget i Jönköpings län Hur styr vi vården för att nå ökad patientmakt? Måns Belfrage, chefläkare, Capio S:t Görans sjukhus AB Värdeskapande flöden för en säker och effektiv hantering av patientdata hur kan vi optimera de administrativa rutinerna? Katarina Lindahl, enhetschef, Barn- och ungdomscentrum, Malmö m o d e r at o r: Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Östergötland seminarium 3 e-hälsa från teknik till nytta e-utbildning i basala hygienrutiner en ren patientsäkerhetsfråga! Fanny Bergman, hygiensjuksköterska, Susanne Wiklund, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Stockholms län Rätt information på rätt tid och rätt plats Är NPÖ på rätt väg? Inger Nordin Olsson, läkare, inspektör, Socialstyrelsen, Tillsyn Region Mitt Örebro Strama(re) antibiotikaordinationer med Infektionsverktyget Ingemar Qvarfordt, överläkare, Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kan utebliven vård leda till vårdskador? Rapport från SKaPa, kvalitetsregister inom tandvården. Jörgen Paulander, övertandläkare, Folktandvården Värmland m o d e r at o r: Nils Schönström, Med Dr leg läk, Center för ehälsa i samverkan seminarium 4a bättre liv för sjuka äldre Alla steget före Resultat nationellt och lokalt från Senior alert och Svenska Palliativregistret Ejja Häman Aktell, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting Full fart framåt! Marie Håkansson, verksamhetschef, Hälso- & sjukvårdsenheten Gnesta Kommun Våra förebyggande arbetssätt gör skillnad! Anette Frisk, sjuksköterska, Landstinget Gävleborg Palliativa ombud en metod som ger ringar på vattnet. Maria Olsson, konsultsjuksköterska, Palliativt Rådgivningsteam i Kalmar Län Diskussion och frågor Greger Fransson, Svenska Palliativregistret, Jesper Ekberg, Senior alert m o d e r at o r: Maj Rom, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting seminarium 4b politiker debatterar patientsäkerhet Deltagare: Lena Hallengren, riksdagsledamot, Stockholm (S) Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande, landstingets kansli, Kalmar (S) Anders Andersson, riksdagsledamot, ledamot av socialutskottet samt Nordiska rådets välfärdsutskott (KD) Pia Kinhult, regionråd, Region Skåne (M) Mats Eriksson, regionråd, Hälso- o sjukvårdsstyrelsens ordförande, Region Halland (M) m o d e r at o r: Göran Stiernstedt, direktör, Sveriges Kommuner och Landsting seminarium 5 teamarbete f ö r en s ä k r a r e v å r d Teamarbete för säkerhets skull! Conny Karlsson, Case manager, Nå Ut-teamet, Psykiatri Sahlgrenska Teamträning på IVA Lisbet Meurling, bitr. överläkare, anestesi- och Intensivvårdsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Patientsäkerhet i den skarpa änden Erfarenheter av att införa CRM som arbetssätt på Astrid Lindgrens barnsjukhus Kiku Pukk Härenstam, ST-läkare pediatrik, forskare inom patientsäkerhet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Teamsamverkan vad gäller barnmisshandel och sexuella övergrepp Barnahus, Linköping med representanter från barnahus, barn- och ungdomskliniken, rättsläkare, socialtjänsten och polis/åklagare m o d e r at o r: Anna Blommengren, bitr. chefsjuksköterska, NIVA, Karolinska Universitetssjukhuset seminarium 6 m i n s k a v å r d r e l at e r a d e infektioner och användning av antibiotika Jakten på den objudne slangkryparen Ebba Fridh, specialistläkare och Malin Leidzén, barnsjuksköterska, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Så gjorde VI för att minska risk för UVI Jan Persson, avdelningschef och Anneli Larsson, bitr. avd. chef, ortopedavd. 6, Karlskoga lasarett Passera operation utan infektion dokument inifrån Camilla Olsson, sjuksköterska, Ingela Lorentzon, kvalitetssamordnare, Sahlgrenska Universitets sjukhuset, Kirurgkliniken, Östra sjukhuset Koll på infektionerna sparar antibiotika Ann Edner, överläkare, Ph.D., Lilla Erstagården Barn- och ungdomshospice, Stockholm m o d e r at o r: Mats Erntell, smittskyddsläkare, Region Halland seminarium 7 förebygg läkemedelsfel Kan läkemedelsförväxlingar minskas genom ändrad design? Johanna Palmqvist, vårdutvecklare, anestesikliniken, Södersjukhuset Att göra rätt från början och att alltid lära ska vara lätt... Synnöve Lindemalm, barnläkare, klinisk farmakolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Säker vård alla gånger Malin Holmqvist, klinisk apotekare, Landstinget i Jönköpings län Piller huller om buller eller Rätt på lätt sätt Gunnel Tenbrink, sjuksköterska, vårdkoordinator, psykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus Uppföljning och utvärdering av läkemedel i ordinärt boende i Övertorneå kommun Rita Simu, sjuksköterska, Övertorneå vårdcentral m o d e r at o r: Sten Landahl, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland seminarium 8 f ö r e b y g g u n d e r n ä r i n g CAST:s arbete med nutrition Marie Wikström, chefssjuksköterska, CAST, Karolinska Universitetssjukhuset MuMs! Implementera riktlinjer för att öka patientsäkerheten Marianne Sellgren, uppdragsstrateg, sjuksköterska, Kontoret för hälsa, vård och omsorg, Uppsala kommun och Anja Saletti, PhD, leg. dietist, Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala Universitet Teamwork och uppföljning minskar undernäringsrisk och ökar patientsäkerhet hos äldre i Norrtälje kommun Maggie Page Rodebjer, BSc RD, leg. dietist, projektledare område kost & nutrition i Norrtälje kommun Mål i mun missas ofta Inger Wårdh, tandläkare, docent, Karolinska institutet m o d e r at o r: Elisabet Rothenberg, leg dietist, med dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

5 m i n i k u r s 1 Team Alla i sjukvården jobbar i team och samarbetar med andra människor. Ändå framförs det ständigt att personalen i vården måste bli bättre på ledarskap, kommunikation och teamarbete för att höja patientsäkerheten. Men finns det olika typer av samarbete? Finns det samarbete som är mer eller mindre säkert, mer eller mindre ändamålsenligt i olika arbetsmiljöer? Den här minikursen handlar om olika typer av arbetsgrupper, team och högpresterande lag, och om hur grupper kan samarbeta säkrare i det patientnära vårdarbetet. Chris Hayes, intensivvårdsläkare, Toronto, Kanada Carl-Johan Wallin, överläkare, CAMST, Karolinska universitetssjukhuset Barbro Fridén, divisionschef, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Susanne Kvarnström, doktorand i socialt arbete vid Hälsohögskolan, Jönköping m o d e r at o r: Carl-Johan Wallin minikurs 2 Patientsäkerhet i kommunen Hög säkerhet i den kommunala verksamheten är allas ansvar! Men för att du som medarbetare och arbetsledare ska kunna medverka aktivt i säkerhetsarbetet krävs kunskap. Kunskap om såväl identifierade riskområden där skador oftast inträffar som om de verktyg och metoder som används för att undvika att den enskilda individen skadas. Denna minikurs ger grundläggande kännedom inom säkerhetsområdet och riktar sig främst till dig som arbetar inom den kommunala vård och omsorgen. Annica Öhrn, risksamordnare, Landstinget i Östergötland Eva-Lena Ahlberg, verksamhetsutvecklare, patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Gisela Gréen, vård- och omsorgschef, Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning, Malmö stad Karin Boijertz, enhetschef, Sociala Resursförvaltningen, Malmö stad m o d e r at o r: Annica Öhrn minikurs 4 Säker primärvård Under kursen presenteras ett utbildningsmaterial om patientsäkerhet riktat direkt till primärvården. Materialet består av fyra DVD-filmer och varje film stöds av ett fördjupningsmaterial. Filmerna kompletteras med gruppdiskussioner. Ämnen som berörs är särskilda risker i primärvården, fällor och fel i diagnostik, säkerhetskultur, kommunikation, säker läkemedelsbehandling och ledarskap för säker vård. Kursen riktar sig främst till allmänmedicinare, distriktssköterskor och andra intresserade av primärvård. Jon Ahlberg, chefläkare, Patientförsäkringen LÖF Kristina Hesslund, ordförande Distriktssköterskeföreningen Inger Rising, distriktssköterska, Medicinskt sakkunnig/omvårdnad, patientsäkerhet och kvalitet, Stockholms läns landsting Eva Jaktlund, ordförande Svensk Förening för Allmänmedicin Patrik Midlöv, docent, distriktsläkare, Tåbelunds vårdcentral Carina Svensson, patientsäkerhetsexpert m o d e r at o r: Jon Ahlberg minikurs 5 Patientsäkerhetskultur Att utveckla säkerhet kan tyckas enkelt: Följ bara lagar, rutiner och riktlinjer. Är det verkligen så? Vad döljer sig under ytan i vår vardag? Hur påverkar våra förhållningssätt och attityder möjligheten att arbeta säkert? I denna minikurs kommer vi tillsammans undersöka olika perspektiv av vårdens patientsäkerhetskultur. Chris Hayes, intensivvårdsläkare, Toronto, Kanada Marion Lindh, sakkunnig i kvalitet och patientsäkerhetsfrågor, Stockholms läns landsting Marita Danielsson, intensivvårdssjuksköterska/verksamhetsutvecklare, patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland m o d e r at o r: Marion Lindh minikurs 3 Grunderna i patientsäkerhet Strukturerad journalgranskning och analyser av risker och avvikelser visar oss vilka brister som finns i vården. På denna grundläggande interaktiva minikurs i patientsäkerhet tar vi upp ett antal metoder och verktyg som hjälper oss i vårt arbete med att förbättra patientsäkerheten. Vi ger också exempel på hur vi kan gå från ord till handling och göra patienterna till kraftfulla partners i arbetet för en säkrare och bättre vård. Hans Rutberg, chefläkare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Carin Ericsson, verksamhetsutvecklare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Urban Nylén, överläkare, Med Dr, Staben för Kvalitet och Patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset AnnSofie Sommer, chefläkare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Representant från akademin m o d e r at o r: Hans Rutberg

6 praktisk information Tid och plats Konferensen äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö den september Registrering kan ske från kl den 12 september då även kaffe serveras. Konferensanmälan Anmälan görs online på: För anmälan online krävs en e-postadress. För dig som inte har e-postadress eller har frågor kontakta SKL Kurs och konferens. Bekräftelse och vägbeskrivning skickas ut via e-post. Namnskylt och faktura via post. Konferensavgift t o m 1 juli efter 1 juli Hela konferensen Dagkort 12 sept Dagkort 13 sept (Samtliga priser är exkl. moms) Lunch, kaffe, mingelbuffé och dokumentation ingår. Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåstas till annan person. Avanmälan och namnbyte ska ske skriftligt till SKL Kurs och konferens. Hotellbokning Ett antal rum på hotell i centrala Stockholm, samt i närheten av Stockholmsmässan, är förbokade för deltagarna i konferensen. I anmälan finns en förteckning av dessa hotell samt en kod som uppges vid bokningstillfället med hotellet. Observera att all bokning och betalning sker direkt till hotellet. Önskas faktura måste detta uppges till hotellet vid bokningstillfället. De förbokade rummen går att boka fram till och med den 10 augusti SL-kort Möjlighet finns att vid anmälan köpa ett 2-dagars SL-kort till mycket förmånligt pris. Gäller dygnet runt på buss, tunnelbana och pendeltåg (ej flygbuss eller Arlanda Express). Information om konferensen Programinnehåll Projektledare Petra Hasselqvist Tel: E-post: Praktisk information: Projektadministratör Gill Wingbo Tel: E-post: Information om anmälan, hotell och betalning Kurs och konferens Tel E-post: Arrangörer: I samverkan med:

5:e Nationella konferensen om. Bättre kommunikation kan stoppa vårdskador!

5:e Nationella konferensen om. Bättre kommunikation kan stoppa vårdskador! 5 5:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet VIKTIGT MEDDELANDE! Bättre kommunikation kan stoppa vårdskador! Bristande kommunikation i vården är ett stort problem för patientsäkerheten. Därför har vi

Läs mer

Hippokrates. Patientsäkerhet. LÖF & PSR slås samman nya fullmakter och skadeanmälningsblanketter. boka in i almanackan redan idag!

Hippokrates. Patientsäkerhet. LÖF & PSR slås samman nya fullmakter och skadeanmälningsblanketter. boka in i almanackan redan idag! ETT NYHETSBREV FRÅN PATIENTFÖRSÄKRINGEN Hippokrates Nr 8 2009 10 december Redaktörer: Jon Ahlberg, Helena Idenäs, Agneta Peterz och Torbjörn Schultz LÖF & PSR slås samman nya fullmakter och skadeanmälningsblanketter

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Möt utmaningarna: Skapa en effektiv vårdkedja

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Nationellt ramverk för patientsäkerhet Nationellt ramverk för patientsäkerhet Bakgrund SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet. Dokumentation

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet. Dokumentation 6 6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet tema nollvision Dokumentation 2011 Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 Vill ni ha fler exemplar? Kontakta petra.hasselqvist@skl.se Ni kan även ladda ner

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

20-21 september 2010

20-21 september 2010 Smärta hos barn med särskilda behov 20-21 september 2010 Måndagen den 20 september 8.30 10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00 10.10 Välkommen! 10.10 10.40 Föräldrarnas roll när barn genomgår en perifer

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender Loka Brunn 28-29 november 2016 Hej! Välkommen till årets Diabetesdagar i Mellansverige!

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Hygiendagar Västerås 2018

Hygiendagar Västerås 2018 08.00-12.30 Registrering Hygiendagar Västerås 2018 Tisdagen den 20 mars, förmiddag 09.00 12.00 Det vårdhygieniska teamet som attraktiv samarbetspartner 09.00 09.10 Välkomna, introduktion 09.10 09.50 Att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Välkommen till ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Många av de förändringar som görs i vård och omsorg leder till förbättringar som ger förutsättningar

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Geriatrik 2011 inspirerande och unika dagar för sjuksköterskan inom äldrevården!

Geriatrik 2011 inspirerande och unika dagar för sjuksköterskan inom äldrevården! Geriatrik 2011 inspirerande och unika dagar för sjuksköterskan inom äldrevården! Gå 4 betala för 3! Det normala åldrandet, smärta och läkemedelshantering Alzheimers sjukdom, akut konfusion och BPSD Nutrition

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser hösten 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med D Det är viktigt med spetskompetens i demensvården för att behålla, utveckla

Läs mer

nationell mötesplats för regionfrågan

nationell mötesplats för regionfrågan PÅ VÄG MOT Regioner 2015 nationell mötesplats för regionfrågan Regionfrågan lever. Från årsskiftet finns fyra folkvalda regioner med ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I slutet av

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

PATIENTSÄKERHET I PSYKIATRIN

PATIENTSÄKERHET I PSYKIATRIN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2012 TALARE FRÅN Linköpings universitet Lars-Håkan Thorell PRAKTIKFALL FRÅN Norrlands Universitetssjukhus Stig Söderberg Chefsläkare Beroendecentrum

Läs mer

optimerad operationsplanering 2013 Nya rutiner och arbetssätt: Patientflöden Resursutnyttjande Vårdproduktion Lyssna till Sveriges bästa sjukhus

optimerad operationsplanering 2013 Nya rutiner och arbetssätt: Patientflöden Resursutnyttjande Vårdproduktion Lyssna till Sveriges bästa sjukhus inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2013 SPEcIELLT INbJUDEN Per brunkwall Vårdlogistikexpert F.d. verksamhetschef, Ängelholms sjukhus PRAKTIKFALL FRÅN Inger Bryman Emma Svensson Vinnare av

Läs mer

Hygiendagar Västerås 2017

Hygiendagar Västerås 2017 Hygiendagar Västerås 2017 10.00-11.30 Registrering 11.30-12.30 Lunch 12.30-12.45 Inledning - Välkomna Tisdagen den 4 april 12.45 14.15 Höggradigt rent och ren rutin solklart eller höggradigt förvirrat?

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

ehälsodag & Hearing Förverkligad vision eller fortsatt frustration hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?

ehälsodag & Hearing Förverkligad vision eller fortsatt frustration hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård? ehälsodag & Hearing Förverkligad vision eller fortsatt frustration hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård? Fredagen den 9 december 2016 kl. 9 16.45 Mötet arrangeras av Svenska

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Infektionssjukvård 2010

Infektionssjukvård 2010 Gå 4 betala för 3! Infektionssjukvård 2010 Tuberkulos smittspridning, diagnostik och multiresistens HIV utveckling, behandling och senaste forskningen! Omvårdnad om den isolerade patienten Sepsis kliniska

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2012

Studiedagar Conventum, Örebro 2012 Studiedagar Conventum, Örebro 2012 Onsdagen den 18 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Hur hittar vi vårdrelaterade

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård Planering och hantering av Vårdplatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Vinnare av Guldskalpellen 2010 Centrallasarettet Västerås Eva Strand Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-09-07 10:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert

Läs mer

12/03/12 SVENSKA HYGIENPRISET SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? Goda exempel

12/03/12 SVENSKA HYGIENPRISET SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? Goda exempel SVERIGES VIKTIGASTE PRIS SVERIGES VIKTIGASTE PRIS! OS- guld? VM- medalj? EM- silver? SVENSKA HYGIENPRISET Goda exempel 1 Svensk förening för Vårdhygien (SFVH) Delas ut av Svensk förening för Vårdhygien

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

MULTISJUKA ÄLDRE 2014

MULTISJUKA ÄLDRE 2014 VÅRD OCH OMSORG I SAMVERKAN inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 mars 2014 SÄRSKILT INBJUDNA TALARE Socialdepartementet Eva Nilsson Bågenholm Nationell äldresamordnare Socialstyrelsen Marianne

Läs mer

Infektionsambassadör. Vad är det?

Infektionsambassadör. Vad är det? Välkomna! Infektionsambassadör Vad är det? Infektionsambassadör Ni kan bidra till utveckling och god medicinsk kvalité 4 Värdegrund: Ständigt bättre patienten alltid först! Andra sjukdomar Undernäring/brister

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet?

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Patientsäkerhet ANNELI JÖNSSON UNIV.ADJUNKT, SJUKSKÖTERSKA, DOKTORAND Operationsborr kvar i fot i två år För knappt två år sedan opererades en 75-årig kvinna i foten för artros, men blev aldrig bra. Härom

Läs mer

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 PRAKTIKFALL FRÅN SKL Carola Teirfolk, Projektkoordinator Hedersomnämnd på Guldskalpellen 2013 Sollentuna Psykiatriska Mottagning Birgitta Westerberg,

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 HISTORIK MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 Senior alert som register påbörjades den 1 april samma år som ett nationellt och webbaserat register. Vid

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Varför undervisar jag om patientsäkerhet?

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Varför undervisar jag om patientsäkerhet? Patientsäkerhet ANNELI JÖNSSON UNIV.ADJUNKT, SJUKSKÖTERSKA, DOKTORAND Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Nationellt och internationell satsning Medicinska fakulteten: Att succesivt på ett strukturerat

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 58 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne

Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne År 2015 2016-02-28, Jens Enoksson, regional chefläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Lena Hellberg 3 februari 2012 En säkrare vård 100 000 undvikbara vårdskador varje år. 3 000 som leder till dödsfall. 350 dödsfall

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro Projektorganisation Projektledning Mette Axelsen Preben Bendtsen Maria Branting Elgstrand Hans Gilljam Lars Hagberg Margareta Kristenson Sven Larsson Ingrid Larsson Kerstin Nordstrand Annica Sohlström

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

REVISIONSKONFERENSEN 2017

REVISIONSKONFERENSEN 2017 Revisionskonferens för landsting och regioner i Karlstad den 29-30 augusti 2017 REVISIONSKONFERENSEN 2017 Revisionen i Landstinget i Värmland, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inbjuder

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Infektionssjukvård 2012

Infektionssjukvård 2012 Nytt för i år parallella föreläsningar för dig som undersköterska och sjuksköterska! Infektionssjukvård 2012 Sepsis aktuell behandling av patienter med svår sepsis och septisk chock HIV, Hepatit och Tuberkulos

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Anm ra 5 be en o s 0 kr c

Anm ra 5 be en o s 0 kr c Anmäl dig senast 24 oktober och spara 500 kr! KOL & Astma Senaste nytt inom forskning och aktuell behandling! Spirometri utförande, tolkning och diagnostisering! Så bygger du upp en fungerande Astma- och

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar

Läs mer