6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet"

Transkript

1 6 6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet program Stockholmsmässan Älvsjö september 2011 Nollvision d e t k r ä v s i n t e bara m å l utan även visioner för att få en säkrare vård och omsorg. För att minska vårdskadorna måste vi alla arbeta tillsammans med patienten och närstående. Därför är huvudtemat på 2011 års patient säkerhetskonferens hur en nollvision för vårdskador kan motivera alla i arbetet för en ökad patientsäkerhet. Den nya patient säkerhetslagen stödjer detta arbete. h u v u d ta l a r e blir d r. chris h ay e s Han är intensivvårdsläkare i Kanada och har en le dande befattning inom patientsäkerhet och kvalitet. Han arbetar med forskning och ut veckling inom patientsäkerhetskultur, tvär professionellt teamarbete, implementering av bättre praxis och hur organisationen kan stödja säkerhet och kvalitet. Arrangörer: I samverkan med:

2 Måndag 12 september 2011 m o d e r at o r: Eva Nilsson Bågenholm Välkomna Inledning Huvudtalare Eva Nilsson Bågenholm, Nationell äldresamordnare Lars Andåker, VD, Patientförsäkringen LÖF Chris Hayes, intensivvårdsläkare, Toronto, Kanada Ansvar i vården Hur blir delarna en helhet? Samtal med Yvonne, närstående till en patient som avled av en hjärntumör för två år sedan Lunch, postrar, utställning Parallella program seminarium 1: Ökad medverkan av patienter och närstående seminarium 2: Ledning och styrning seminarium 3: e-hälsa från teknik till nytta seminarium 4a: Bättre liv för sjuka äldre m i n i k u r s 1: Team minikurs 2: Patientsäkerhet i kommunen Kaffe, postrar, utställning Parallella program seminarium 1: Ökad medverkan av patienter och närstående (ny omgång) seminarium 2: Ledning och styrning (ny omgång) seminarium 3: e-hälsa från teknik till nytta (ny omgång) seminarium 4b: Politiker debatterar patientsäkerhet minikurs 1: Team (forts.) minikurs 2: Patientsäkerhet i kommunen (forts.) Lätt mingelbuffé

3 Tisdag 13 september 2011 m o d e r at o r: Eva Nilsson Bågenholm Ingen sikkerhet i Gaza Erik Fosse, professor, Oslo och Mads Gilbert, professor, Tromsø, Norge Parallella program seminarium 5: Teamarbete för en säkrare vård s e m i n a r i u m 6: Minska vårdrelaterade infektioner och användning av antibiotika seminarium 7: Förebygg läkemedelsfel seminarium 8: Förebygg undernäring minikurs 3: Grunderna i patientsäkerhet minikurs 4: Säker primärvård m i n i k u r s 5: Patientsäkerhetskultur Kaffe, postrar, utställning Parallella program seminarium 5: Teamarbete för en säkrare vård (ny omgång) s e m i n a r i u m 6: Minska vårdrelaterade infektioner och användning av antibiotika (ny omgång) seminarium 7: Förebygg läkemedelsfel (ny omgång) seminarium 8: Förebygg undernäring (ny omgång) minikurs 3: Grunderna i patientsäkerhet (forts. från fm) minikurs 4: Säker primärvård (forts. från fm) minikurs 5: Patientsäkerhetskultur (forts. från fm) Lunch, postrar, utställning Måste man vara frisk för att må bra? Jonas Helgesson, föreläsare, författare och ståuppare Avslutning Håkan Sörman, VD, Sveriges Kommuner och Landsting

4 seminarium 1 ö k a d m e d v e r k a n a v patienter o c h n ä r s t å e n d e Hur svårt kan det vara? Jolanta Gizynska, sjuksköterska, njurmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna En patientsäker rökpaus Göran Modin, chefsläkare, Akademiska sjukhuset Hur kan patienten själv minska risken för vårdskador? Ulf Segerberg, chefläkare, Västerbottens läns landsting Patientsäkerhet ur ett sällsynt perspektiv Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Stockholm m o d e r at o r: Olle Svensson, professor, verksamhetschef, Norrlands Universitetssjukhus seminarium 2 ledning och styrning Senaste nytt från Socialstyrelsen Patientsäkerhetsberättelsen och andra nyttigheter Anders Tegnell, avdelningschef, Avdelningen för Kunskapsstyrning, Per-Anders Sunesson avdelningschef, Tillsynsavdelningen, Socialstyrelsen Säker vård alla gånger Agneta Jansmyr, landstingsdirektör, Landstinget i Jönköpings län Hur styr vi vården för att nå ökad patientmakt? Måns Belfrage, chefläkare, Capio S:t Görans sjukhus AB Värdeskapande flöden för en säker och effektiv hantering av patientdata hur kan vi optimera de administrativa rutinerna? Katarina Lindahl, enhetschef, Barn- och ungdomscentrum, Malmö m o d e r at o r: Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Östergötland seminarium 3 e-hälsa från teknik till nytta e-utbildning i basala hygienrutiner en ren patientsäkerhetsfråga! Fanny Bergman, hygiensjuksköterska, Susanne Wiklund, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Stockholms län Rätt information på rätt tid och rätt plats Är NPÖ på rätt väg? Inger Nordin Olsson, läkare, inspektör, Socialstyrelsen, Tillsyn Region Mitt Örebro Strama(re) antibiotikaordinationer med Infektionsverktyget Ingemar Qvarfordt, överläkare, Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kan utebliven vård leda till vårdskador? Rapport från SKaPa, kvalitetsregister inom tandvården. Jörgen Paulander, övertandläkare, Folktandvården Värmland m o d e r at o r: Nils Schönström, Med Dr leg läk, Center för ehälsa i samverkan seminarium 4a bättre liv för sjuka äldre Alla steget före Resultat nationellt och lokalt från Senior alert och Svenska Palliativregistret Ejja Häman Aktell, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting Full fart framåt! Marie Håkansson, verksamhetschef, Hälso- & sjukvårdsenheten Gnesta Kommun Våra förebyggande arbetssätt gör skillnad! Anette Frisk, sjuksköterska, Landstinget Gävleborg Palliativa ombud en metod som ger ringar på vattnet. Maria Olsson, konsultsjuksköterska, Palliativt Rådgivningsteam i Kalmar Län Diskussion och frågor Greger Fransson, Svenska Palliativregistret, Jesper Ekberg, Senior alert m o d e r at o r: Maj Rom, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting seminarium 4b politiker debatterar patientsäkerhet Deltagare: Lena Hallengren, riksdagsledamot, Stockholm (S) Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande, landstingets kansli, Kalmar (S) Anders Andersson, riksdagsledamot, ledamot av socialutskottet samt Nordiska rådets välfärdsutskott (KD) Pia Kinhult, regionråd, Region Skåne (M) Mats Eriksson, regionråd, Hälso- o sjukvårdsstyrelsens ordförande, Region Halland (M) m o d e r at o r: Göran Stiernstedt, direktör, Sveriges Kommuner och Landsting seminarium 5 teamarbete f ö r en s ä k r a r e v å r d Teamarbete för säkerhets skull! Conny Karlsson, Case manager, Nå Ut-teamet, Psykiatri Sahlgrenska Teamträning på IVA Lisbet Meurling, bitr. överläkare, anestesi- och Intensivvårdsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Patientsäkerhet i den skarpa änden Erfarenheter av att införa CRM som arbetssätt på Astrid Lindgrens barnsjukhus Kiku Pukk Härenstam, ST-läkare pediatrik, forskare inom patientsäkerhet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Teamsamverkan vad gäller barnmisshandel och sexuella övergrepp Barnahus, Linköping med representanter från barnahus, barn- och ungdomskliniken, rättsläkare, socialtjänsten och polis/åklagare m o d e r at o r: Anna Blommengren, bitr. chefsjuksköterska, NIVA, Karolinska Universitetssjukhuset seminarium 6 m i n s k a v å r d r e l at e r a d e infektioner och användning av antibiotika Jakten på den objudne slangkryparen Ebba Fridh, specialistläkare och Malin Leidzén, barnsjuksköterska, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Så gjorde VI för att minska risk för UVI Jan Persson, avdelningschef och Anneli Larsson, bitr. avd. chef, ortopedavd. 6, Karlskoga lasarett Passera operation utan infektion dokument inifrån Camilla Olsson, sjuksköterska, Ingela Lorentzon, kvalitetssamordnare, Sahlgrenska Universitets sjukhuset, Kirurgkliniken, Östra sjukhuset Koll på infektionerna sparar antibiotika Ann Edner, överläkare, Ph.D., Lilla Erstagården Barn- och ungdomshospice, Stockholm m o d e r at o r: Mats Erntell, smittskyddsläkare, Region Halland seminarium 7 förebygg läkemedelsfel Kan läkemedelsförväxlingar minskas genom ändrad design? Johanna Palmqvist, vårdutvecklare, anestesikliniken, Södersjukhuset Att göra rätt från början och att alltid lära ska vara lätt... Synnöve Lindemalm, barnläkare, klinisk farmakolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Säker vård alla gånger Malin Holmqvist, klinisk apotekare, Landstinget i Jönköpings län Piller huller om buller eller Rätt på lätt sätt Gunnel Tenbrink, sjuksköterska, vårdkoordinator, psykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus Uppföljning och utvärdering av läkemedel i ordinärt boende i Övertorneå kommun Rita Simu, sjuksköterska, Övertorneå vårdcentral m o d e r at o r: Sten Landahl, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland seminarium 8 f ö r e b y g g u n d e r n ä r i n g CAST:s arbete med nutrition Marie Wikström, chefssjuksköterska, CAST, Karolinska Universitetssjukhuset MuMs! Implementera riktlinjer för att öka patientsäkerheten Marianne Sellgren, uppdragsstrateg, sjuksköterska, Kontoret för hälsa, vård och omsorg, Uppsala kommun och Anja Saletti, PhD, leg. dietist, Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala Universitet Teamwork och uppföljning minskar undernäringsrisk och ökar patientsäkerhet hos äldre i Norrtälje kommun Maggie Page Rodebjer, BSc RD, leg. dietist, projektledare område kost & nutrition i Norrtälje kommun Mål i mun missas ofta Inger Wårdh, tandläkare, docent, Karolinska institutet m o d e r at o r: Elisabet Rothenberg, leg dietist, med dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

5 m i n i k u r s 1 Team Alla i sjukvården jobbar i team och samarbetar med andra människor. Ändå framförs det ständigt att personalen i vården måste bli bättre på ledarskap, kommunikation och teamarbete för att höja patientsäkerheten. Men finns det olika typer av samarbete? Finns det samarbete som är mer eller mindre säkert, mer eller mindre ändamålsenligt i olika arbetsmiljöer? Den här minikursen handlar om olika typer av arbetsgrupper, team och högpresterande lag, och om hur grupper kan samarbeta säkrare i det patientnära vårdarbetet. Chris Hayes, intensivvårdsläkare, Toronto, Kanada Carl-Johan Wallin, överläkare, CAMST, Karolinska universitetssjukhuset Barbro Fridén, divisionschef, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Susanne Kvarnström, doktorand i socialt arbete vid Hälsohögskolan, Jönköping m o d e r at o r: Carl-Johan Wallin minikurs 2 Patientsäkerhet i kommunen Hög säkerhet i den kommunala verksamheten är allas ansvar! Men för att du som medarbetare och arbetsledare ska kunna medverka aktivt i säkerhetsarbetet krävs kunskap. Kunskap om såväl identifierade riskområden där skador oftast inträffar som om de verktyg och metoder som används för att undvika att den enskilda individen skadas. Denna minikurs ger grundläggande kännedom inom säkerhetsområdet och riktar sig främst till dig som arbetar inom den kommunala vård och omsorgen. Annica Öhrn, risksamordnare, Landstinget i Östergötland Eva-Lena Ahlberg, verksamhetsutvecklare, patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Gisela Gréen, vård- och omsorgschef, Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning, Malmö stad Karin Boijertz, enhetschef, Sociala Resursförvaltningen, Malmö stad m o d e r at o r: Annica Öhrn minikurs 4 Säker primärvård Under kursen presenteras ett utbildningsmaterial om patientsäkerhet riktat direkt till primärvården. Materialet består av fyra DVD-filmer och varje film stöds av ett fördjupningsmaterial. Filmerna kompletteras med gruppdiskussioner. Ämnen som berörs är särskilda risker i primärvården, fällor och fel i diagnostik, säkerhetskultur, kommunikation, säker läkemedelsbehandling och ledarskap för säker vård. Kursen riktar sig främst till allmänmedicinare, distriktssköterskor och andra intresserade av primärvård. Jon Ahlberg, chefläkare, Patientförsäkringen LÖF Kristina Hesslund, ordförande Distriktssköterskeföreningen Inger Rising, distriktssköterska, Medicinskt sakkunnig/omvårdnad, patientsäkerhet och kvalitet, Stockholms läns landsting Eva Jaktlund, ordförande Svensk Förening för Allmänmedicin Patrik Midlöv, docent, distriktsläkare, Tåbelunds vårdcentral Carina Svensson, patientsäkerhetsexpert m o d e r at o r: Jon Ahlberg minikurs 5 Patientsäkerhetskultur Att utveckla säkerhet kan tyckas enkelt: Följ bara lagar, rutiner och riktlinjer. Är det verkligen så? Vad döljer sig under ytan i vår vardag? Hur påverkar våra förhållningssätt och attityder möjligheten att arbeta säkert? I denna minikurs kommer vi tillsammans undersöka olika perspektiv av vårdens patientsäkerhetskultur. Chris Hayes, intensivvårdsläkare, Toronto, Kanada Marion Lindh, sakkunnig i kvalitet och patientsäkerhetsfrågor, Stockholms läns landsting Marita Danielsson, intensivvårdssjuksköterska/verksamhetsutvecklare, patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland m o d e r at o r: Marion Lindh minikurs 3 Grunderna i patientsäkerhet Strukturerad journalgranskning och analyser av risker och avvikelser visar oss vilka brister som finns i vården. På denna grundläggande interaktiva minikurs i patientsäkerhet tar vi upp ett antal metoder och verktyg som hjälper oss i vårt arbete med att förbättra patientsäkerheten. Vi ger också exempel på hur vi kan gå från ord till handling och göra patienterna till kraftfulla partners i arbetet för en säkrare och bättre vård. Hans Rutberg, chefläkare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Carin Ericsson, verksamhetsutvecklare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Urban Nylén, överläkare, Med Dr, Staben för Kvalitet och Patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset AnnSofie Sommer, chefläkare, Patientsäkerhetsenheten, Landstinget i Östergötland Representant från akademin m o d e r at o r: Hans Rutberg

6 praktisk information Tid och plats Konferensen äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö den september Registrering kan ske från kl den 12 september då även kaffe serveras. Konferensanmälan Anmälan görs online på: För anmälan online krävs en e-postadress. För dig som inte har e-postadress eller har frågor kontakta SKL Kurs och konferens. Bekräftelse och vägbeskrivning skickas ut via e-post. Namnskylt och faktura via post. Konferensavgift t o m 1 juli efter 1 juli Hela konferensen Dagkort 12 sept Dagkort 13 sept (Samtliga priser är exkl. moms) Lunch, kaffe, mingelbuffé och dokumentation ingår. Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåstas till annan person. Avanmälan och namnbyte ska ske skriftligt till SKL Kurs och konferens. Hotellbokning Ett antal rum på hotell i centrala Stockholm, samt i närheten av Stockholmsmässan, är förbokade för deltagarna i konferensen. I anmälan finns en förteckning av dessa hotell samt en kod som uppges vid bokningstillfället med hotellet. Observera att all bokning och betalning sker direkt till hotellet. Önskas faktura måste detta uppges till hotellet vid bokningstillfället. De förbokade rummen går att boka fram till och med den 10 augusti SL-kort Möjlighet finns att vid anmälan köpa ett 2-dagars SL-kort till mycket förmånligt pris. Gäller dygnet runt på buss, tunnelbana och pendeltåg (ej flygbuss eller Arlanda Express). Information om konferensen Programinnehåll Projektledare Petra Hasselqvist Tel: E-post: Praktisk information: Projektadministratör Gill Wingbo Tel: E-post: Information om anmälan, hotell och betalning Kurs och konferens Tel E-post: Arrangörer: I samverkan med:

Patientsäkerhetsdagen

Patientsäkerhetsdagen 2010 Rapport från Patientsäkerhetsdagen 1 Kommunikation i fokus i fullsatt Folkets hus Temat för 2010 års patientsäkerhetsdag var bemötande och kommunikation. Landstingsdirektör Mona Boström konstaterade

Läs mer

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna - Redovisning av den medicinska rätten under medverkan av representanter från lagstiftaren, myndigheter, intresseorganisationer, vårdgivare och yrkesutövare samt

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet ANNONS Dagens tema från: Vårdförbundet NR 4/6 Samtal för seniorhälsa 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Hälsosamtal förstärker det friska I GÖTEBORG välkomnar

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Text och foto: Stina Elg HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Patientsäkerhetskultur vad är det?

Patientsäkerhetskultur vad är det? Patientsäkerhetskultur vad är det? Svenska akademins ordlista: Mänsklig verksamhet inom ett visst områden eller en viss tid ex vetenskap,litteratur,konst Systematisk odling av tex växter Slutsats Med mänskliga

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011 bkn_111_4_cover.qxd:bkn 7/18/11 9:47 PM Page 1 nr.4/2011 Tema Akutpediatrik Utbildning på kliniska träningscentra i Sverige Hur undviks läkemedelsmisstag på barnakuten? Deltagarrekord på Barnveckan IFC_sanofipasteur_annonsA4_F.qxd:Layout

Läs mer

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Allt fler nattklubbar för äldre FOTO: HANNA KLARASSON ONSDAG 21 NOVEMBER 2018 SVERIGES STÖRSTA VÅRDTIDNING LÖSNUMMER MÅN-TOR 40 KR

Läs mer

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast Pulsen Munnen är kroppens spegel som visar hur man mår SID 10 11 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2013 CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS SID 4 5 HOPP FÖR HÄLSAN Många ringer 1177 för råd

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer