Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå"

Transkript

1 Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå Inventering och utvärdering av surfplattor och applikationer Projekt genomfört med stöd från Hjälpmedelsinstitutet Gunilla Leander Persson Arbetsterapeut, barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten.

2 Bakgrund. Datateket på Kolbäckens barn- och ungdomshabilitering har funnits i snart 20 år. Arbetsterapeuten på Datateket träffar barn och ungdomar före läs- och skrivnivå. De har olika funktionshinder, både lätta och svåra rörelsehinder, lätt och svår utvecklingsstörning. Barnen/ungdomarna behöver specialanpassningar för att kunna använda dator och ofta behövs specialanpassade program. Det har under lång tid skett en stor utveckling inom datorområdet vilket har kommit dessa barn och ungdomar till del. De har fått stor hjälp i sin lek och utveckling tack vare de möjligheter som datorn ger. Genom utvecklingen av s k surfplattor öppnas nya möjligheter för målgruppen, utvecklingen går snabbt och utbudet blir stort och svårt att greppa. Surfplattorna är lätta och smidiga. Man kan sitta var som helst och ha dem t e i knäet och sedan stoppa ner plattan i ryggsäcken. Den nya tekniken ger barn och ungdomar med funktionshinder nya möjligheter. Sedan beror det på applikationerna hur användbara dom är. Man kan träna olika förmågor t e öga/handkoordination. Med rätt applikation kan barnet/ungdomen få pedagogisk träning och träna/använda språk och kommunicera. Det börjar även komma anpassade applikationer för personer med funktionshinder. För barnet/ungdomen som har svårt att berätta eller komma ihåg vad som hänt under dagen kan den inbyggda kameran användas genom att man tar foton på viktiga händelser under dagen. Det ger barnet/ungdomen ett visuellt stöd och en möjlighet att återberätta vad som hänt. Det är svårt för föräldrar och övriga i barnets/ungdomens nätverk att orientera sig i utbudet. Det är viktigt att man tittar närmare på det stora utbud som redan nu finns för att förhindra att man investerar mycket tid och pengar i apparater och applikationer som inte fungerar. Därför finns ett behov av inventering och utvärdering av surfplattor och applikationer för specifika målgrupper. En av dessa grupper är barn/ungdomar med funktionshinder före läs- och skrivnivå. Syfte. Att inventera vilka surfplattor som bäst passar barn/ungdomar. Att inventera vilka applikationer som kan stimulera barnens lek och utveckling. Att kunna ge råd och stöd till föräldrar och personal i hanterandet av surfplattor och applikationer. Genomförande. Förutom inventering av vad som finns på marknaden i form av plattor och applikationer har surfplattor provats av 6 barn/ungdomar under en period av ca 2 månader per barn. Vissa har filmats vid några tillfällen och nätverket kring barnet/ungdomen har fått utvärdera användandet av plattan skriftligt genom att svara på en enkät. Även olika skal och andra tillbehör har testats. En verksamhet som kallats Appotek har under projekttiden funnits på habiliteringen. Dit har man kunnat vända sig med frågor kring surfplattor och applikationer. Barn och förädrar har haft möjlighet att prova en surfplatta under ett besök på habiliteringen. Ca 30 barn/ungdomar har utnyttjat denna möjlighet. Appoteket har besökts av barn/ungdomar i alla åldrar och med varierande funktionshinder och på olika begåvningsnivåer. Vissa familjer har redan en surfplatta och behöver hjälp att hitta bra applikationer till sitt barn/ungdom, andra funderar på att köpa en platta men vill först se hur barnet/ungdomen kan hantera en sådan. 2

3 Under projekt tiden har även en blogg i ämnet erbjudits, där har man fått tips om olika applikationer och tips av teknisk art. Filmer på barn som deltagit i projektet har visats. Utvecklingen och utbudet av applikationer har under hela projekttiden följts via olika forum på Facebook. En föreläsning Är surfplattan något för mitt barn? har genomförts i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Den vände sig till föräldrar, nätverk och personal som arbetar med barn/ungdomar som befinner sig före läs- och skrivnivå. Sammanlagt har 75 personer tagit del av föreläsningen. Resultat. Först inventerades utbudet av plattor på marknaden. Jag fann att största andelen av plattor hade operativsystemet android och ios. Till ios-systemet finns en tillverkare och till androida systemet finns det flera tillverkare. Jag valde att köpa in en ios och en androidplatta först, storleksmässigt var skärmarna ganska likvärdiga 9,7 och 10. Androida systemet ser ungefär lika ut hos de olika tillverkarna. Jämsides provades dessa plattor och det söktes efter olika applikationer. Utvecklingen och utbudet av applikationer har under hela projekttiden följts via olika forum på Facebook och via olika bloggar. Efter en kort tid hittades betydligt flera applikationer till ios-systemet än till det androida. När ca 150 lämpliga applikationer hittats till ios så hade endast 50 applikationer hittats till den androida surfplattan. Dessutom har det varit svårt att få en skärmbild som är så bortskalad som möjligt på den androida plattan. Där kommer barnen lätt åt inställningar m m. Andra fördelar med ios-ipad är att det finns betydligt mera tillbehör till den, tillbehör främst i form av olika skyddande skal, vilket är mycket viktigt för målgruppen. Att det inte finns det utbudet till androida plattor kan bero på att de har olika tillverkare och därmed finns i många olika format. Dessutom verkar ios-applikationerna i dagsläget fungera bättre tekniskt sett än de androida. Eftersom de flesta som arbetar med personer med funktionshinder har valt att använda ipad så finns det betydligt flera forum m m där man kan få mycket hjälp och stöd i användandet. Nackdelen med ipad är däremot den höga inköpskostnaden. Dessa erfarenheter gjorde att jag efter en tid lade den androida surfplattan åt sidan och ägnade mig helt åt ipaden. ios-ipad Android Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar många applikationer begränsat antal applikationer avskalad skärmbild möjlig lättåtkomliga icke önskvärda knapplikationer dyr i inköp finns prisvärda varianter många bra få lämpliga tillbehör möjlighet till mycket information och stöd kring användandet tillbehör brist på information och stöd kring användandet 3

4 Över 600 applikationer köptes in och testades. De olika applikationernas karaktär har varit: Effektapplikationer, något händer då man på något sätt vidrör skärmen, ballonger smäller, fyrverkerier, ljus- eller ljudeffekter. Enklare applikationer, där man pekar på skärmen och något roligt händer. Pekböcker. Applikationer som tränar bokstäver, siffror, läsning skrivning, räkning, klockan, färger, former. Applikationer som tränar minne, koordination, begrepp, koncentration. Applikationer som kan användas som sysselsättning, mera spelbetonade. Applikationer där man lyssnar på eller skapar enkel musik, applikationer där man målar eller skapar på annat sätt. Applikationer som ger stöd i kommunikationen, ger stöd för minnet, som olika dagböcker. Applikationer som ger struktur åt vardagen, scheman, påminnelser. Flera olika skal till plattorna köptes in. Syftet med dessa var att skydda plattan vid transport och vid ovarsam hantering och att få den i ett bra läge så att användaren lätt kunde använda plattan. Produkt användning bild Otter Bo Ger ett skyddande skal, inget skydd av skärm vid användning men vid transport. Ställning för plattan då den står på bord. Griffin Surviver Ger ett skyddande skal, även skydd för skärmen. Big Grip Etra tjockt skyddande skal, inget skydd för skärmen. Ställning för plattan på bord Blue Grip Olika fästen från RAM Skyddande skal, inget skydd för skärmen. Grepp runt om. Möjlighet att fästa plattan med en kort eller lång arm vid ett bord eller en rullstol. 4

5 Bokstöd Är tänkt som bokstöd, men fungerar utmärkt för en platta. Går bra att vinkla i olika lägen. Resultatet av enkäten som besvarats av föräldrar och assistenter till barn/ungdomar som provat surfplattan i två månader finns att läsa i Bilaga 1. Sammanfattningsvis kan sägas att för flertalet har användandet av surfplatta varit mycket positivt. Man har främst sett en ökad finmotorisk förmåga, ökad koncentrationsförmåga i aktiviteten, ökat självständighet/ delaktighet i aktiviteten och ökat samspel med syskon och kamrater. På frågan om man anser att plattan kan stimulera barnets/ungdomens lek och utveckling svarar 5 av 6 positivt. Råd vid inköp och användning. Under projekttiden har framkommit en del erfarenheter att tänka på vid inköp och användandet av ipad för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar: Fundera på vilken storlek du behöver på ipaden, den finns i 16 GB, 32 GB, 64 GB. Det är en kostnadsfråga. Tänker ni använda kameran mycket så köp gärna en större platta. Visst kan man ta bort bilder och spara på datorn, men om man vill ha kvar bilderna i t e en kalender eller dagbok, då tar det stort utrymme. Vill man använda ipaden överallt och kunna komma åt Internet även överallt då krävs det ett sim-kort. En platta med plats för sim-kort kostar idag ca 1000 kronor mera än en platta utan kort. Något att tänka på innan köp. När man startar igång sin nya platta kan man om man vill välja en helt nytt mailadress t e gmail. Då har man den bara för sina kontakter som gäller just plattan. Använder barnet/ungdomen plattan själv ibland är det viktigt att göra begränsningar. Under inställningar - allmänt hittar man begränsningar. Man kan spärra möjligheten att installera applikationer, radera applikationer, internetåtkomst, köp inuti-program m m. För att få ordning på alla applikationer kan man sortera dessa i olika mappar och kalla dessa för t e matte, läsa, spel, pussel o s v. Genom att peka på en app-icon en liten stund så börjar alla iconer att svaja, nu kan man dra en icon på den andra och då skapas en mapp som man sedan döper efter önskemål. När man använt en applikation och går ur denna genom att trycka på hemknappen, då släcks applikationen ner men stängs inte av. Har man många applikationer som ligger i bakgrunden kan det dra etra kraft. Därför är det lämpligt att med jämna mellanrum stänga applikationerna helt. Det gör man genom att dubbelklicka på hemknappen, då syns alla applikationer som är på längst ner på skärmen. Peka nu på en av appiconerna några sekunder då kommer ett röd/vitt minustecken upp i vänstra hörnet på varje icon. Peka på minustecknet och applikationen är då avstängd helt. Rekommenderade Facebooksidor och bloggar. För att kunna följa utvecklingen av alla applikationer som kommer på marknaden finns olika Facebooksidor och bloggar. I dagsläget kan följande rekommenderas: 5 här recenseras applikationer lämpliga för förskolebarn.

6 är bloggen från detta projekt. recensioner av applikationer för undervisning och lärande. här finns länkar till sidor med tips om applikationer. en lista över applikationer som diskuterats på Facebooksidan Applikationer för särskolan. här hittar man många länkar till andra bloggar i ämnet. Facebooksidor som kan ge tips är: 6 Applikationer för särskolan Autismvänliga applikationer ipad i förskola och skola Sammanfattning. Utifrån nämnda orsaker kan idag surfplattor med systemet ios rekommenderas för barn/ungdomar med funktionshinder före läs- och skrivnivå. Ett stort antal appar finns för dessa barn/ungdomar inom olika ämnesområden. Projektet har gett ökad kunskap och möjligheten att ge råd och stöd till föräldrar och personal i hanterandet av surfplattor och applikationer. Fortsättning. Fortsättningen efter projektet blir att barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten kommer att erbjuda familjer och nätverk till barn och ungdomar som befinner sig före läs- och skriv nivå möjlighet att besöka Appoteket. På Appoteket kan man prova om en surfplatta är något för just det barnet/ungdomen. Man kan få tips om applikationer innan man köper. Det kommer att finns ett litet antal plattor som familjer kan låna hem en kortare tid för att ge barnet/ungdomen möjlighet att träna lite längre än man hinner under ett besök. Workshops kring appar kommer under 2013 erbjudas föräldrar och nätverk. En annan fortsättning är det projekt som redan har påbörjats Surfplatta vid handträning. Vi har sett vilka möjligheter en surfplatta ger för barn/ungdomar som behöver träna sin finmotorik. Även det projektet stöds av Hjälpmedelsinstitutet och beräknas klart till slutet av mars Utvecklingsmöjligheter. Under projekttiden har framkommit många behov som det ännu inte finns någon lösning på. Två direkta önskemål finns för framtiden: 1. Samarbete med apptillverkare. De speciella behov som finns hos barn och ungdomar med funktionshinder skulle behöva diskuteras, för att man ska kunna designa bra applikationer. 2. Tillgängliga instruktionsfilmer för de applikationer där man kan göra vissa förändringar i eller applikationer som man kan använda på annat sätt än tanken var från början. Dessa applikationer kräver ganska mycket tid och uthållighet för att förstå hur man kan använda. De flesta applikationer har ingen beskrivning hur de ska

7 7 användas och de flesta används olika om de inte kommer från samma tillverkare. En önskan vore att man kunde göra instruktionsfilmer som skulle finnas lättillgängliga på t e Youtube. Redan idag finns vissa gjorda av apptillverkarna själva, men de är ofta på engelska. Vissa applikationer använder man på annat sätt än tanken är från tillverkaren och då behövs en bra instruktion. Att skriva instruktioner så att alla förstår är mycket tidskrävande och svårt. Att göra en instruktionsvideo är något lättare och betydlig lättare att förstå. Att kunna erbjuda instruktionsfilmer skulle underlätta och spara tid för föräldrar och personal.

8 Bilaga 1. Utvärdering av användandet av surfplatta. 1. Hur många olika applikationer har barnet använt? har haft ca 60 applikationer på plattan har haft ca 210 applikationer att välja på tillgång till ca 30 applikationer. tillgång till ca 30 applikationer. Barn 5 tillgång till ca 10 applikationer. Barn 6 tillgång till ca 10 applikationer. 1-5 st 5-10 st 10 eller flera 2. Vilka applikationer har barnet gillat mest? Barn 5 Barn 6 Olika effektapplikationer, böcker, dagboksappen har varit helt underbar där han har kunnat berätta med bilder och filmer vad han har gjort. NalleMi 2, Baby Chef, Pepi bath, Pocket Pond, Hearts, DollHouse, My Playhome, Paint my Wings, Elfrid, By X-mas HD, Princess, Toca Kitchen, MakeUp Makers, Kids Beads, Bithday Party och många flera. Även att sortera, färglägga och pussel. Bilar, klockan Gillar det mesta, bygga klossar, Hjulen på bussen, memory musikapplikationer, Baby Chef. Baby Chef, Hjulen på bussen, Pussellådan. Spelappar, läs-, skriv- och matteappar, Machinarium. 3. Varför tror du att han/hon gillat dessa mest? Barn 5 Barn 6 Han gillar när det blinkar och låter. Tycker om att titta på sig själv. Att han kan lyssna på böcker tillsammans med sin lillebror. Gillar att inreda och skapa även spelen där man leker t.e. gör en tårta och äter upp den. Hon är en pysselflicka. Att köra med bilar, lasta, backa han har alltid gillat det. Gillar att konstruera, vill kunna klara sig själv, kunna välja, se snabbt resultat. Många val möjligheter. Han gillar spel på dator/ipad, det händer mycket olika saker. 8

9 4. Hur ofta har ditt barn använd surfplattan? 1-3 ggr/vecka 1 gång/dag Flera gånger/dag Barn 5 Barn 6 på skolan i hemmet 5. Har du sett om ditt barn har fått nya förmågor eller ökat någon förmåga med hjälp av surfplattan (t e ökat sin finmotoriska förmåga, ökat sin koncentrationsförmåga, ökat intresse för något speciellt, förbättrat sina kunskaper i matte, läsning/stavning/bokstäver o s v)? Barn 5 Barn 6 Har blivit mera aktiv med sina händer, mera precis i sina rörelser. Vill gärna rotera ut med armarna, men övat upp sig genom att måsta hålla ihop sina armar och trycka på plattan. Förbättrad finmotorik. Samarbetar med tumme och lillfinger. Skicklig att träffa av precis där hon vill. Noggrann och tålmodig. Vågar prova sig fram. Hennes minne är helt otroligt kommer ihåg var applikationerna finns och hur man ska göra. Användningen av plattan krockade med en period då han var trött. Ökad koncentration, finmotoriken ökat jättemycket, förståelsen av hur en app fungerar har ökat. Han har blivit mera motiverad att använda vänster pekfinger. Tränat finmotoriken samt att träna att koncentrera sig på uppgiften. För kort tid för att utvärdera tycker skolan, hemma har han blivit mera intresserad av spel som Kalle Kunskap. 6. Har ditt barns möjligheter till samspel med andra barn/vuna förändrats och i så fall hur? Barn 5 Barn 6 Har kunnat leka med sina klasskamrater på ett nytt sätt. Helt underbart att andra barn på skolan kommer fram och pratar, hans kusiner och lillebror ville gärna prata med honom. Vuna har också varit intresserade, vilket han tyckt varit jättekul. Andra barn mycket intresserade. Använder plattan helt själv eller med lillasyster eller assistent. Samspel fungerar bra. Vi tycker att det varit så bra för henne tillsammans med hennes syster så nu har vi skaffat en egen platta. Han lekspelade mest på egen hand, vuna inte ork för att jobba med utbildande spel. Kunnat kommunicera mera och göra sig förstådd. Mycket bus med brorsan. Kunnat spela och visa saker för andra. Inget svar. Han ber oss köpa appar. 9

10 7. Saknar du något när det gäller surfplattan, t e någon speciell app? Beskriv den i så fall här. Barn 5 Barn 6 Egentligen inte, han kommer att sakna sin ipad. Applikationerna borde ha blivit uppdaterade under tiden för mot slutet så började vissa stänga av sig själva. Det finns applikationer där man kan göra riktiga glassar och milkshake alltså inte tecknat. Inget svar. Mera minneskapacitet (p g a att mycket bilder och filmer tas med kameran).mera musik. Inget svar. Har även en egen ipad hemma där han nu laddad ner Kalle Kunskap. 8. Anser du att ditt barns lek och utveckling stimuleras av att han/hon får använda en surfplatta? Ja Nej Vet ej ja nej Vet ej Barn 5 Barn 6 10

Appar för lek, stimulans och samspel. Fördel - nackdel. Att underlätta. Möjlighet att begränsa. Datateket

Appar för lek, stimulans och samspel. Fördel - nackdel. Att underlätta. Möjlighet att begränsa. Datateket Datateket Appar för lek, stimulans och samspel Förfrågan kring surfplatta kom från föräldrar innan den fanns i Sverige. Arbetat med surfplatta i 8 månader. Möter barn och ungdomar som ännu inte läser och

Läs mer

Appar för lek, stimulans och samspel. Kommunikationskarnevalen 2012

Appar för lek, stimulans och samspel. Kommunikationskarnevalen 2012 Appar för lek, stimulans och samspel Kommunikationskarnevalen 2012 Annika Pilups, Specialpedagog Datateket Göteborg, Datateket Möter barn och ungdomar som ännu inte läser och skriver eller är i början

Läs mer

Appar för lek, stimulans och samspel 121205

Appar för lek, stimulans och samspel 121205 Appar för lek, stimulans och samspel 121205 Annika Pilups, specialpedagog, Datateket Datateket Förfrågan kring surfplatta kom från föräldrar innan den fanns i Sverige. Arbetat med surfplatta ett och ett

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Appar vi arbetat med

Appar vi arbetat med Appar vi arbetat med Vårterminen 2013 Rönnbäcksskolan 5 juni 2013 ipad projekt Vt-2013 appar vi jobbat med, Sida 1 Choiceboard Creator Vi har använt denna app för att välja sång. Man kan ställa in så det

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem.

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. Katarina Eriksson ipad ipad +Äldre=sant Enkel beskrivning

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för lek och lär

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för lek och lär StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar för lek och lär Juni 2017 Innehåll Orsak och verkan... 3 Färg och form... 5 Sortera och kategorisera... 7 Pussel och memory...

Läs mer

Appar vi arbetat med. ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida "1

Appar vi arbetat med. ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida 1 Appar vi arbetat med ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida "1 Vårterminen 2013 Rönnbäcksskolan 2013 ipad projekt 2013 appar vi jobbat med. Nina Lundell Sida "2 Choiceboard Creator Vi

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 I Tibro kommun har vi liksom många andra kommuner fastnat för Apples modell ipad för att ta del av handlingar inför och efter politiska möten.

Läs mer

Detta är DART. Detta gör DART. Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel. Utbildar inom AKK-området Forskar och utvecklar inom AKKområdet

Detta är DART. Detta gör DART. Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel. Utbildar inom AKK-området Forskar och utvecklar inom AKKområdet Detta är DART Västra Sveriges Kommunikations- och dataresurscenter Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, SU Ligger på Kruthusgatan 17, granne med SPSM Team av administratör, arbetsterapeuter, datalingvist,

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad Så totalraderar du din mobil eller surfplatta 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad. Säker radering av Iphone, Ipad och Android Såväl Iphone och Ipad som

Läs mer

Detta gör DART. Tekniska hjälpmedel för kommunikation. Snacka om appar! Telefoner och surfplattor = appar som hjälpmedel

Detta gör DART. Tekniska hjälpmedel för kommunikation. Snacka om appar! Telefoner och surfplattor = appar som hjälpmedel Snacka om appar! Detta gör DART Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna Utbildar inom - AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) - Kommunikationsstöd - Tillgänglighet

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13 Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014 Version 2014-08-13 Lärare/Mentor sköter utdelandet Kontrakt ska vara påskrivet av vårdnadshavare innan din ipad lämnas ut. Kontraktet behålls av

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Guide till SvD:s. digitala korsord

Guide till SvD:s. digitala korsord Guide till SvD:s digitala korsord Välkommen att prova SvD:s korsord digitalt. Du kan ha ett eller flera korsord i gång samtidigt och om ingen tävling pågår kan du även få ledtrådar och facit direkt på

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Kom igång med din ipad

Kom igång med din ipad Kom igång med din ipad 12 mars 2012 Gunilla Celen 1 Lathund för ipad Lathund för ipad Lite tips så du kommer igång Starta upp: Håll inne den långsmala svarta knappen som sitter på kortsidan. Efter några

Läs mer

Att flippa ett klassrum

Att flippa ett klassrum Att flippa ett klassrum i grundskolan Del 1. Att ladda upp videoklipp på Youtube. Material 1. Kamera - ipad 2. IMovie. 3. Nätbaserad sida- Facebook, blogg. 4. Youtubekanal 5. Användbara appar i ditt flippande.

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

FOLKHÄLSAN SYD AB RESURSCENTRET/DATATEKET

FOLKHÄLSAN SYD AB RESURSCENTRET/DATATEKET ipad Användartips FOLKHÄLSAN SYD AB RESURSCENTRET/DATATEKET 09 315 5312 Sammanställning: Johan Palmén I denna guide finns samlat en del information som kan hjälpa till vid ipadanvändning. Guiden är sammansatt

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater

Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater Alla ska hoppa! Oktober 2015 Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater Samtalsapparater

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Ingrid Mattsson Müller, logoped

Ingrid Mattsson Müller, logoped App-seminarium 2012-05-09 Kognition När och varför kan en app vara bra? Beror på individuella behov och svårigheter med t.ex. Planering Komma ihåg avtalade tider Stöd i att förstå vad som ska hända Ordning

Läs mer

assistapp.se/malmo Kalenderappar Appar (valfritt ladda ner) Fråga oss om mobilen som hjälpmedel AssistApp www.assistapp.se

assistapp.se/malmo Kalenderappar Appar (valfritt ladda ner) Fråga oss om mobilen som hjälpmedel AssistApp www.assistapp.se Webinarier Föreläsningar AssistApp www.assistapp.se GRATIS Månadsbrev Databas, kunskapsstöd Kurser www.assistapp.se assistapp.se/malmo Länkar till metoddokument från StoCKK mm (även: mini.nu/stockk ) Dokument

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Surfplatta i förskolan

Surfplatta i förskolan Bakgrund I vår förskola så arbetar vi utifrån läroplanen som är vår lag. All personal som jobbar inom förskola i Sverige har skyldighet att följa dessa när man arbetar. Därför så utformar vi även vårt

Läs mer

Minnestöd, kognition, larm, ekonomi, kalender, läsa, skriva, räkna, skapa, prata, peka, spela, kommunikation,

Minnestöd, kognition, larm, ekonomi, kalender, läsa, skriva, räkna, skapa, prata, peka, spela, kommunikation, FRÅN TORGHANDEL 26 JAN 2012 Appar för särskolan 26 jan. 2012 Minnestöd, kognition, larm, ekonomi, kalender, läsa, skriva, räkna, skapa, prata, peka, spela, kommunikation, För nybörjare: Bra instruktionsfilmer

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar Anna Holmquist Interaktionsdesigner Uppgift PTS (kommunikationsmyndigheten) Design för alla Surfplattor istället för andra hjälpmedel? Personer med

Läs mer

Guide för appen Klassrum

Guide för appen Klassrum 1 (8) JENNY LARDE DIREKT: 0224-74 80 06 BARN OCH UTBILDNING Guide för appen Klassrum För att kunna använda appen Klassrum måste alla ipads som ska användas vara uppdaterade till minst ios 10.3. Alla måste

Läs mer

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Samsung

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål Studieteknik Studieteknik innebär hur man studerar och ska underlätta studierna. Målet är att lära sig så mycket som möjligt under den planerade tiden. Man blir effektiv, får kontroll och slipper stress!

Läs mer

ipad i Förskolan Förskolan Borgen 2011/2012 Det är roligt att lära sig

ipad i Förskolan Förskolan Borgen 2011/2012 Det är roligt att lära sig ipad i Förskolan Förskolan Borgen 2011/2012 Det är roligt att lära sig ipadprojekt Förskolan Borgen 2011/2012 Våren 2011 skrev Förskolan Borgen en ansökan om projektmedel för att köpa in ipads. Vi ville

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Habiliteringsprogram Transition BUH NLL

Habiliteringsprogram Transition BUH NLL Habiliteringsprogram Transition BUH NLL Berörda enheter Barn- och ungdomshabilitering NLL Syfte Vi tydliggör vårt utbud av råd, stöd och behandling för patient, medarbetare och samverkanspartners och genom

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

VÄLKOMNA! Mötet med elever i språklig sårbarhet/språkstörning. Innehåll idag

VÄLKOMNA! Mötet med elever i språklig sårbarhet/språkstörning. Innehåll idag VÄLKOMNA! Mötet med elever i språklig sårbarhet/språkstörning Innehåll idag Presentation av Lotsen Språkets delar Vad är språkstörning/språklig sårbarhet? Förhållningssätt, pedagogik, extra anpassningar,

Läs mer

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen Smarta telefoner, surfplattor och appar för kommunikation och kognition möjligheter och begränsningar Livets möjligheter 10 11 mars 2014 Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen 1 Detta

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Surfplattor ipad och Android

Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Surfplattor ipad och Android Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Surfplattor ipad och Android 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011 IdéTorget Manual Google kalender Skapa din kalender på Internet Uppdaterad oktober 2011 Googles kalender Att göra sin planering på en digital kalender har många fördelar. Det ger möjlighet att få hjälp

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Att styra dator med huvudmus - ett projekt 2002

Att styra dator med huvudmus - ett projekt 2002 Att styra dator med huvudmus - ett projekt 2002 Syfte; arbeta fram lämplig metodik och lämpligt tillvägagångssätt för att barn och ungdomar med svåra rörelsehinder ska kunna använda huvudmus som ett alternativt

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3 PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för elever och pedagoger Filmskapande i PhotoStory 3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Hämta programmet... 4 Steg 1 hämta och fixa dina bilder... 5 Steg 2 skriv

Läs mer

Veckobrev v 4 KOM IHÅG

Veckobrev v 4 KOM IHÅG Veckobrev v 4 KOM IHÅG APT på måndag. Förskolan stänger då klockan 16.00. Stjärnan I veckan har barnen bakat. Barnen får själva röra ihop degen och arbeta den. Då vi delade upp degen i mindre bitar fokuserade

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Förberedelser inför webbkursen!

Förberedelser inför webbkursen! Förberedelser inför webbkursen! För att du ska få en så bra kurs som möjligt är det viktigt att du läser igenom nedanstående instruktioner och förberedelser noga INNAN kursen. Vi kommer inte ha möjlighet

Läs mer

Handledning - Ipad. En enkel handledning för hur ni kommer igång med din ipad. Ingela Anderstrid 2013-09-05. e-samordnare

Handledning - Ipad. En enkel handledning för hur ni kommer igång med din ipad. Ingela Anderstrid 2013-09-05. e-samordnare Handledning - Ipad En enkel handledning för hur ni kommer igång med din ipad. Ingela Anderstrid e-samordnare Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson Lång handledning Jag läser om resor Eva Eriksson 1 Handledning till Jag läser om resor Bakgrund I mitten av 90-talet arbetade jag med läsinlärning på träningsskolan, ett mycket roligt och stimulerande

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Smartnoise brusterapi som hjälper din koncentration

Smartnoise brusterapi som hjälper din koncentration Smartnoise brusterapi som hjälper din koncentration Smartnoise är ett verktyg som utvecklats för att underlätta din förmåga till uppmärksamhet och koncentration med hjälp av brusljud. Studier från vår

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Fotokalendern. Funktioner:

Fotokalendern. Funktioner: Fotokalendern Fotokalendern har skapats för att ge personer med kommunikativ funktionsnedsättning möjlighet att vara delaktiga och aktiva i återberättande. Kalendern kan fungera som stöd för att knyta

Läs mer

Avdelningsplan! för! Solstrålen/! Regnbågen!

Avdelningsplan! för! Solstrålen/! Regnbågen! Avdelningsplan för Solstrålen/ Regnbågen Strumpans förskola Verksamhetsår 2015/2016 Grundfakta och förutsättningar 14 st barn på yngrebarns avdelningen Solstrålen. 27 st barn på äldrebarnsavdelningen Regnbågen.

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Papunet. Helpkidzlearn. Playkidsgames öva minnet.

Papunet. Helpkidzlearn. Playkidsgames öva minnet. Papunet En finsk leksida med olika övningar och där man kan välja olika nivåer. Vissa av övningarna går att styra med en eller två kontakter. Det går även att använda egna bilder i pusseldelen. http://papunet.net/spel

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Smartphone iphone och Android

Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Smartphone iphone och Android Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Smartphone iphone och Android 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet

Läs mer

Appar från förskolan i Lindesberg

Appar från förskolan i Lindesberg Appar från förskolan i Lindesberg ABC Lolas party: Tallbacken/Lilian N Uppmuntrar intresse för bokstäver, rolig och bra. 15 ABC Tiger: Skogsdungen/ Åsa och Maria Dra och släpp övning. Se första bokstaven

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

LifePuz Free för Android

LifePuz Free för Android Android version 1.0.3 Innehåll Beskrivning 3 Om LifePuz... 3 Med LifePuz kan du:... 3 Kostnad... 3 Registrering eller inloggning 4 Ny användare... 4 Inloggning... 4 Glömt lösenord... 5 Startsida 6 Kalender

Läs mer

Ella New Leaders Kommunikationsmanual. En introduktion till projektet New Leaders

Ella New Leaders Kommunikationsmanual. En introduktion till projektet New Leaders Ella New Leaders Kommunikationsmanual En introduktion till projektet New Leaders Syftet med New Leaders var att utveckla en metod som skulle kunna användas av organisationer i Europa som var intresserade

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer