Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå"

Transkript

1 Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå Inventering och utvärdering av surfplattor och applikationer Projekt genomfört med stöd från Hjälpmedelsinstitutet Gunilla Leander Persson Arbetsterapeut, barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten.

2 Bakgrund. Datateket på Kolbäckens barn- och ungdomshabilitering har funnits i snart 20 år. Arbetsterapeuten på Datateket träffar barn och ungdomar före läs- och skrivnivå. De har olika funktionshinder, både lätta och svåra rörelsehinder, lätt och svår utvecklingsstörning. Barnen/ungdomarna behöver specialanpassningar för att kunna använda dator och ofta behövs specialanpassade program. Det har under lång tid skett en stor utveckling inom datorområdet vilket har kommit dessa barn och ungdomar till del. De har fått stor hjälp i sin lek och utveckling tack vare de möjligheter som datorn ger. Genom utvecklingen av s k surfplattor öppnas nya möjligheter för målgruppen, utvecklingen går snabbt och utbudet blir stort och svårt att greppa. Surfplattorna är lätta och smidiga. Man kan sitta var som helst och ha dem t e i knäet och sedan stoppa ner plattan i ryggsäcken. Den nya tekniken ger barn och ungdomar med funktionshinder nya möjligheter. Sedan beror det på applikationerna hur användbara dom är. Man kan träna olika förmågor t e öga/handkoordination. Med rätt applikation kan barnet/ungdomen få pedagogisk träning och träna/använda språk och kommunicera. Det börjar även komma anpassade applikationer för personer med funktionshinder. För barnet/ungdomen som har svårt att berätta eller komma ihåg vad som hänt under dagen kan den inbyggda kameran användas genom att man tar foton på viktiga händelser under dagen. Det ger barnet/ungdomen ett visuellt stöd och en möjlighet att återberätta vad som hänt. Det är svårt för föräldrar och övriga i barnets/ungdomens nätverk att orientera sig i utbudet. Det är viktigt att man tittar närmare på det stora utbud som redan nu finns för att förhindra att man investerar mycket tid och pengar i apparater och applikationer som inte fungerar. Därför finns ett behov av inventering och utvärdering av surfplattor och applikationer för specifika målgrupper. En av dessa grupper är barn/ungdomar med funktionshinder före läs- och skrivnivå. Syfte. Att inventera vilka surfplattor som bäst passar barn/ungdomar. Att inventera vilka applikationer som kan stimulera barnens lek och utveckling. Att kunna ge råd och stöd till föräldrar och personal i hanterandet av surfplattor och applikationer. Genomförande. Förutom inventering av vad som finns på marknaden i form av plattor och applikationer har surfplattor provats av 6 barn/ungdomar under en period av ca 2 månader per barn. Vissa har filmats vid några tillfällen och nätverket kring barnet/ungdomen har fått utvärdera användandet av plattan skriftligt genom att svara på en enkät. Även olika skal och andra tillbehör har testats. En verksamhet som kallats Appotek har under projekttiden funnits på habiliteringen. Dit har man kunnat vända sig med frågor kring surfplattor och applikationer. Barn och förädrar har haft möjlighet att prova en surfplatta under ett besök på habiliteringen. Ca 30 barn/ungdomar har utnyttjat denna möjlighet. Appoteket har besökts av barn/ungdomar i alla åldrar och med varierande funktionshinder och på olika begåvningsnivåer. Vissa familjer har redan en surfplatta och behöver hjälp att hitta bra applikationer till sitt barn/ungdom, andra funderar på att köpa en platta men vill först se hur barnet/ungdomen kan hantera en sådan. 2

3 Under projekt tiden har även en blogg i ämnet erbjudits, där har man fått tips om olika applikationer och tips av teknisk art. Filmer på barn som deltagit i projektet har visats. Utvecklingen och utbudet av applikationer har under hela projekttiden följts via olika forum på Facebook. En föreläsning Är surfplattan något för mitt barn? har genomförts i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Den vände sig till föräldrar, nätverk och personal som arbetar med barn/ungdomar som befinner sig före läs- och skrivnivå. Sammanlagt har 75 personer tagit del av föreläsningen. Resultat. Först inventerades utbudet av plattor på marknaden. Jag fann att största andelen av plattor hade operativsystemet android och ios. Till ios-systemet finns en tillverkare och till androida systemet finns det flera tillverkare. Jag valde att köpa in en ios och en androidplatta först, storleksmässigt var skärmarna ganska likvärdiga 9,7 och 10. Androida systemet ser ungefär lika ut hos de olika tillverkarna. Jämsides provades dessa plattor och det söktes efter olika applikationer. Utvecklingen och utbudet av applikationer har under hela projekttiden följts via olika forum på Facebook och via olika bloggar. Efter en kort tid hittades betydligt flera applikationer till ios-systemet än till det androida. När ca 150 lämpliga applikationer hittats till ios så hade endast 50 applikationer hittats till den androida surfplattan. Dessutom har det varit svårt att få en skärmbild som är så bortskalad som möjligt på den androida plattan. Där kommer barnen lätt åt inställningar m m. Andra fördelar med ios-ipad är att det finns betydligt mera tillbehör till den, tillbehör främst i form av olika skyddande skal, vilket är mycket viktigt för målgruppen. Att det inte finns det utbudet till androida plattor kan bero på att de har olika tillverkare och därmed finns i många olika format. Dessutom verkar ios-applikationerna i dagsläget fungera bättre tekniskt sett än de androida. Eftersom de flesta som arbetar med personer med funktionshinder har valt att använda ipad så finns det betydligt flera forum m m där man kan få mycket hjälp och stöd i användandet. Nackdelen med ipad är däremot den höga inköpskostnaden. Dessa erfarenheter gjorde att jag efter en tid lade den androida surfplattan åt sidan och ägnade mig helt åt ipaden. ios-ipad Android Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar många applikationer begränsat antal applikationer avskalad skärmbild möjlig lättåtkomliga icke önskvärda knapplikationer dyr i inköp finns prisvärda varianter många bra få lämpliga tillbehör möjlighet till mycket information och stöd kring användandet tillbehör brist på information och stöd kring användandet 3

4 Över 600 applikationer köptes in och testades. De olika applikationernas karaktär har varit: Effektapplikationer, något händer då man på något sätt vidrör skärmen, ballonger smäller, fyrverkerier, ljus- eller ljudeffekter. Enklare applikationer, där man pekar på skärmen och något roligt händer. Pekböcker. Applikationer som tränar bokstäver, siffror, läsning skrivning, räkning, klockan, färger, former. Applikationer som tränar minne, koordination, begrepp, koncentration. Applikationer som kan användas som sysselsättning, mera spelbetonade. Applikationer där man lyssnar på eller skapar enkel musik, applikationer där man målar eller skapar på annat sätt. Applikationer som ger stöd i kommunikationen, ger stöd för minnet, som olika dagböcker. Applikationer som ger struktur åt vardagen, scheman, påminnelser. Flera olika skal till plattorna köptes in. Syftet med dessa var att skydda plattan vid transport och vid ovarsam hantering och att få den i ett bra läge så att användaren lätt kunde använda plattan. Produkt användning bild Otter Bo Ger ett skyddande skal, inget skydd av skärm vid användning men vid transport. Ställning för plattan då den står på bord. Griffin Surviver Ger ett skyddande skal, även skydd för skärmen. Big Grip Etra tjockt skyddande skal, inget skydd för skärmen. Ställning för plattan på bord Blue Grip Olika fästen från RAM Skyddande skal, inget skydd för skärmen. Grepp runt om. Möjlighet att fästa plattan med en kort eller lång arm vid ett bord eller en rullstol. 4

5 Bokstöd Är tänkt som bokstöd, men fungerar utmärkt för en platta. Går bra att vinkla i olika lägen. Resultatet av enkäten som besvarats av föräldrar och assistenter till barn/ungdomar som provat surfplattan i två månader finns att läsa i Bilaga 1. Sammanfattningsvis kan sägas att för flertalet har användandet av surfplatta varit mycket positivt. Man har främst sett en ökad finmotorisk förmåga, ökad koncentrationsförmåga i aktiviteten, ökat självständighet/ delaktighet i aktiviteten och ökat samspel med syskon och kamrater. På frågan om man anser att plattan kan stimulera barnets/ungdomens lek och utveckling svarar 5 av 6 positivt. Råd vid inköp och användning. Under projekttiden har framkommit en del erfarenheter att tänka på vid inköp och användandet av ipad för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar: Fundera på vilken storlek du behöver på ipaden, den finns i 16 GB, 32 GB, 64 GB. Det är en kostnadsfråga. Tänker ni använda kameran mycket så köp gärna en större platta. Visst kan man ta bort bilder och spara på datorn, men om man vill ha kvar bilderna i t e en kalender eller dagbok, då tar det stort utrymme. Vill man använda ipaden överallt och kunna komma åt Internet även överallt då krävs det ett sim-kort. En platta med plats för sim-kort kostar idag ca 1000 kronor mera än en platta utan kort. Något att tänka på innan köp. När man startar igång sin nya platta kan man om man vill välja en helt nytt mailadress t e gmail. Då har man den bara för sina kontakter som gäller just plattan. Använder barnet/ungdomen plattan själv ibland är det viktigt att göra begränsningar. Under inställningar - allmänt hittar man begränsningar. Man kan spärra möjligheten att installera applikationer, radera applikationer, internetåtkomst, köp inuti-program m m. För att få ordning på alla applikationer kan man sortera dessa i olika mappar och kalla dessa för t e matte, läsa, spel, pussel o s v. Genom att peka på en app-icon en liten stund så börjar alla iconer att svaja, nu kan man dra en icon på den andra och då skapas en mapp som man sedan döper efter önskemål. När man använt en applikation och går ur denna genom att trycka på hemknappen, då släcks applikationen ner men stängs inte av. Har man många applikationer som ligger i bakgrunden kan det dra etra kraft. Därför är det lämpligt att med jämna mellanrum stänga applikationerna helt. Det gör man genom att dubbelklicka på hemknappen, då syns alla applikationer som är på längst ner på skärmen. Peka nu på en av appiconerna några sekunder då kommer ett röd/vitt minustecken upp i vänstra hörnet på varje icon. Peka på minustecknet och applikationen är då avstängd helt. Rekommenderade Facebooksidor och bloggar. För att kunna följa utvecklingen av alla applikationer som kommer på marknaden finns olika Facebooksidor och bloggar. I dagsläget kan följande rekommenderas: 5 här recenseras applikationer lämpliga för förskolebarn.

6 är bloggen från detta projekt. recensioner av applikationer för undervisning och lärande. här finns länkar till sidor med tips om applikationer. en lista över applikationer som diskuterats på Facebooksidan Applikationer för särskolan. här hittar man många länkar till andra bloggar i ämnet. Facebooksidor som kan ge tips är: 6 Applikationer för särskolan Autismvänliga applikationer ipad i förskola och skola Sammanfattning. Utifrån nämnda orsaker kan idag surfplattor med systemet ios rekommenderas för barn/ungdomar med funktionshinder före läs- och skrivnivå. Ett stort antal appar finns för dessa barn/ungdomar inom olika ämnesområden. Projektet har gett ökad kunskap och möjligheten att ge råd och stöd till föräldrar och personal i hanterandet av surfplattor och applikationer. Fortsättning. Fortsättningen efter projektet blir att barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten kommer att erbjuda familjer och nätverk till barn och ungdomar som befinner sig före läs- och skriv nivå möjlighet att besöka Appoteket. På Appoteket kan man prova om en surfplatta är något för just det barnet/ungdomen. Man kan få tips om applikationer innan man köper. Det kommer att finns ett litet antal plattor som familjer kan låna hem en kortare tid för att ge barnet/ungdomen möjlighet att träna lite längre än man hinner under ett besök. Workshops kring appar kommer under 2013 erbjudas föräldrar och nätverk. En annan fortsättning är det projekt som redan har påbörjats Surfplatta vid handträning. Vi har sett vilka möjligheter en surfplatta ger för barn/ungdomar som behöver träna sin finmotorik. Även det projektet stöds av Hjälpmedelsinstitutet och beräknas klart till slutet av mars Utvecklingsmöjligheter. Under projekttiden har framkommit många behov som det ännu inte finns någon lösning på. Två direkta önskemål finns för framtiden: 1. Samarbete med apptillverkare. De speciella behov som finns hos barn och ungdomar med funktionshinder skulle behöva diskuteras, för att man ska kunna designa bra applikationer. 2. Tillgängliga instruktionsfilmer för de applikationer där man kan göra vissa förändringar i eller applikationer som man kan använda på annat sätt än tanken var från början. Dessa applikationer kräver ganska mycket tid och uthållighet för att förstå hur man kan använda. De flesta applikationer har ingen beskrivning hur de ska

7 7 användas och de flesta används olika om de inte kommer från samma tillverkare. En önskan vore att man kunde göra instruktionsfilmer som skulle finnas lättillgängliga på t e Youtube. Redan idag finns vissa gjorda av apptillverkarna själva, men de är ofta på engelska. Vissa applikationer använder man på annat sätt än tanken är från tillverkaren och då behövs en bra instruktion. Att skriva instruktioner så att alla förstår är mycket tidskrävande och svårt. Att göra en instruktionsvideo är något lättare och betydlig lättare att förstå. Att kunna erbjuda instruktionsfilmer skulle underlätta och spara tid för föräldrar och personal.

8 Bilaga 1. Utvärdering av användandet av surfplatta. 1. Hur många olika applikationer har barnet använt? har haft ca 60 applikationer på plattan har haft ca 210 applikationer att välja på tillgång till ca 30 applikationer. tillgång till ca 30 applikationer. Barn 5 tillgång till ca 10 applikationer. Barn 6 tillgång till ca 10 applikationer. 1-5 st 5-10 st 10 eller flera 2. Vilka applikationer har barnet gillat mest? Barn 5 Barn 6 Olika effektapplikationer, böcker, dagboksappen har varit helt underbar där han har kunnat berätta med bilder och filmer vad han har gjort. NalleMi 2, Baby Chef, Pepi bath, Pocket Pond, Hearts, DollHouse, My Playhome, Paint my Wings, Elfrid, By X-mas HD, Princess, Toca Kitchen, MakeUp Makers, Kids Beads, Bithday Party och många flera. Även att sortera, färglägga och pussel. Bilar, klockan Gillar det mesta, bygga klossar, Hjulen på bussen, memory musikapplikationer, Baby Chef. Baby Chef, Hjulen på bussen, Pussellådan. Spelappar, läs-, skriv- och matteappar, Machinarium. 3. Varför tror du att han/hon gillat dessa mest? Barn 5 Barn 6 Han gillar när det blinkar och låter. Tycker om att titta på sig själv. Att han kan lyssna på böcker tillsammans med sin lillebror. Gillar att inreda och skapa även spelen där man leker t.e. gör en tårta och äter upp den. Hon är en pysselflicka. Att köra med bilar, lasta, backa han har alltid gillat det. Gillar att konstruera, vill kunna klara sig själv, kunna välja, se snabbt resultat. Många val möjligheter. Han gillar spel på dator/ipad, det händer mycket olika saker. 8

9 4. Hur ofta har ditt barn använd surfplattan? 1-3 ggr/vecka 1 gång/dag Flera gånger/dag Barn 5 Barn 6 på skolan i hemmet 5. Har du sett om ditt barn har fått nya förmågor eller ökat någon förmåga med hjälp av surfplattan (t e ökat sin finmotoriska förmåga, ökat sin koncentrationsförmåga, ökat intresse för något speciellt, förbättrat sina kunskaper i matte, läsning/stavning/bokstäver o s v)? Barn 5 Barn 6 Har blivit mera aktiv med sina händer, mera precis i sina rörelser. Vill gärna rotera ut med armarna, men övat upp sig genom att måsta hålla ihop sina armar och trycka på plattan. Förbättrad finmotorik. Samarbetar med tumme och lillfinger. Skicklig att träffa av precis där hon vill. Noggrann och tålmodig. Vågar prova sig fram. Hennes minne är helt otroligt kommer ihåg var applikationerna finns och hur man ska göra. Användningen av plattan krockade med en period då han var trött. Ökad koncentration, finmotoriken ökat jättemycket, förståelsen av hur en app fungerar har ökat. Han har blivit mera motiverad att använda vänster pekfinger. Tränat finmotoriken samt att träna att koncentrera sig på uppgiften. För kort tid för att utvärdera tycker skolan, hemma har han blivit mera intresserad av spel som Kalle Kunskap. 6. Har ditt barns möjligheter till samspel med andra barn/vuna förändrats och i så fall hur? Barn 5 Barn 6 Har kunnat leka med sina klasskamrater på ett nytt sätt. Helt underbart att andra barn på skolan kommer fram och pratar, hans kusiner och lillebror ville gärna prata med honom. Vuna har också varit intresserade, vilket han tyckt varit jättekul. Andra barn mycket intresserade. Använder plattan helt själv eller med lillasyster eller assistent. Samspel fungerar bra. Vi tycker att det varit så bra för henne tillsammans med hennes syster så nu har vi skaffat en egen platta. Han lekspelade mest på egen hand, vuna inte ork för att jobba med utbildande spel. Kunnat kommunicera mera och göra sig förstådd. Mycket bus med brorsan. Kunnat spela och visa saker för andra. Inget svar. Han ber oss köpa appar. 9

10 7. Saknar du något när det gäller surfplattan, t e någon speciell app? Beskriv den i så fall här. Barn 5 Barn 6 Egentligen inte, han kommer att sakna sin ipad. Applikationerna borde ha blivit uppdaterade under tiden för mot slutet så började vissa stänga av sig själva. Det finns applikationer där man kan göra riktiga glassar och milkshake alltså inte tecknat. Inget svar. Mera minneskapacitet (p g a att mycket bilder och filmer tas med kameran).mera musik. Inget svar. Har även en egen ipad hemma där han nu laddad ner Kalle Kunskap. 8. Anser du att ditt barns lek och utveckling stimuleras av att han/hon får använda en surfplatta? Ja Nej Vet ej ja nej Vet ej Barn 5 Barn 6 10

Appar för lek, stimulans och samspel. Kommunikationskarnevalen 2012

Appar för lek, stimulans och samspel. Kommunikationskarnevalen 2012 Appar för lek, stimulans och samspel Kommunikationskarnevalen 2012 Annika Pilups, Specialpedagog Datateket Göteborg, Datateket Möter barn och ungdomar som ännu inte läser och skriver eller är i början

Läs mer

Appar för lek, stimulans och samspel. Fördel - nackdel. Att underlätta. Möjlighet att begränsa. Datateket

Appar för lek, stimulans och samspel. Fördel - nackdel. Att underlätta. Möjlighet att begränsa. Datateket Datateket Appar för lek, stimulans och samspel Förfrågan kring surfplatta kom från föräldrar innan den fanns i Sverige. Arbetat med surfplatta i 8 månader. Möter barn och ungdomar som ännu inte läser och

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem.

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. Katarina Eriksson ipad ipad +Äldre=sant Enkel beskrivning

Läs mer

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 I Tibro kommun har vi liksom många andra kommuner fastnat för Apples modell ipad för att ta del av handlingar inför och efter politiska möten.

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Fotokalendern. Funktioner:

Fotokalendern. Funktioner: Fotokalendern Fotokalendern har skapats för att ge personer med kommunikativ funktionsnedsättning möjlighet att vara delaktiga och aktiva i återberättande. Kalendern kan fungera som stöd för att knyta

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad Så totalraderar du din mobil eller surfplatta 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad. Säker radering av Iphone, Ipad och Android Såväl Iphone och Ipad som

Läs mer

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen Smarta telefoner, surfplattor och appar för kommunikation och kognition möjligheter och begränsningar Livets möjligheter 10 11 mars 2014 Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen 1 Detta

Läs mer

Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater

Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater Alla ska hoppa! Oktober 2015 Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater Samtalsapparater

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

Guide till SvD:s. digitala korsord

Guide till SvD:s. digitala korsord Guide till SvD:s digitala korsord Välkommen att prova SvD:s korsord digitalt. Du kan ha ett eller flera korsord i gång samtidigt och om ingen tävling pågår kan du även få ledtrådar och facit direkt på

Läs mer

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar Anna Holmquist Interaktionsdesigner Uppgift PTS (kommunikationsmyndigheten) Design för alla Surfplattor istället för andra hjälpmedel? Personer med

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

FOLKHÄLSAN SYD AB RESURSCENTRET/DATATEKET

FOLKHÄLSAN SYD AB RESURSCENTRET/DATATEKET ipad Användartips FOLKHÄLSAN SYD AB RESURSCENTRET/DATATEKET 09 315 5312 Sammanställning: Johan Palmén I denna guide finns samlat en del information som kan hjälpa till vid ipadanvändning. Guiden är sammansatt

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Surfplatta i förskolan

Surfplatta i förskolan Bakgrund I vår förskola så arbetar vi utifrån läroplanen som är vår lag. All personal som jobbar inom förskola i Sverige har skyldighet att följa dessa när man arbetar. Därför så utformar vi även vårt

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

Kom igång med din ipad

Kom igång med din ipad Kom igång med din ipad 12 mars 2012 Gunilla Celen 1 Lathund för ipad Lathund för ipad Lite tips så du kommer igång Starta upp: Håll inne den långsmala svarta knappen som sitter på kortsidan. Efter några

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Lärplatta/iPad/Surfplatta

Lärplatta/iPad/Surfplatta 130129 ipad träff Sofiero fsk Eva Nordin Laholm Skoldatatek Lärplatta/iPad/Surfplatta Kalendern är bra till planering, du kan lägga in påminnelser mm. Kamera/bilder till alla dina bilder/filmer du tar

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Surfplattor ipad och Android

Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Surfplattor ipad och Android Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Surfplattor ipad och Android 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Minnestöd, kognition, larm, ekonomi, kalender, läsa, skriva, räkna, skapa, prata, peka, spela, kommunikation,

Minnestöd, kognition, larm, ekonomi, kalender, läsa, skriva, räkna, skapa, prata, peka, spela, kommunikation, FRÅN TORGHANDEL 26 JAN 2012 Appar för särskolan 26 jan. 2012 Minnestöd, kognition, larm, ekonomi, kalender, läsa, skriva, räkna, skapa, prata, peka, spela, kommunikation, För nybörjare: Bra instruktionsfilmer

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13 Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014 Version 2014-08-13 Lärare/Mentor sköter utdelandet Kontrakt ska vara påskrivet av vårdnadshavare innan din ipad lämnas ut. Kontraktet behålls av

Läs mer

Detta är DART. Detta gör DART. Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel. Utbildar inom AKK-området Forskar och utvecklar inom AKKområdet

Detta är DART. Detta gör DART. Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel. Utbildar inom AKK-området Forskar och utvecklar inom AKKområdet Detta är DART Västra Sveriges Kommunikations- och dataresurscenter Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, SU Ligger på Kruthusgatan 17, granne med SPSM Team av administratör, arbetsterapeuter, datalingvist,

Läs mer

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Rutiner Ett barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål ska, om vårdnadshavare

Läs mer

assistapp.se/malmo Kalenderappar Appar (valfritt ladda ner) Fråga oss om mobilen som hjälpmedel AssistApp www.assistapp.se

assistapp.se/malmo Kalenderappar Appar (valfritt ladda ner) Fråga oss om mobilen som hjälpmedel AssistApp www.assistapp.se Webinarier Föreläsningar AssistApp www.assistapp.se GRATIS Månadsbrev Databas, kunskapsstöd Kurser www.assistapp.se assistapp.se/malmo Länkar till metoddokument från StoCKK mm (även: mini.nu/stockk ) Dokument

Läs mer

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0 Bygg din egen tidning med nya 7 Håll koll på dina sociala nätverk 7 Ett av de bästa sätten att läsa nyheter 7 Skicka din egen tidning till kompisarna. Sätt samman din egen tidning Med Flipboard skapar

Läs mer

Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express

Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express VAD ÄR EN DAISY-TALBOK? En Daisy-talbok innehåller texten i en tryckt bok som läses upp högt. Du kan flytta dig i en Daisy-talbok

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

IPAD I FÖRSKOLAN. Christina Danielsson

IPAD I FÖRSKOLAN. Christina Danielsson IPAD I FÖRSKOLAN Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se Org.nr: 212000-1892 Christina Danielsson Användarhandbok

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Anja Morell Logoped och enhetschef, DAHJM Dataresurscenter, Lund Fotograf: Anna-Mi Wendel Sjuläns temadag, Eskilstuna, 23 april 2015 Dagens

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare Smartphone iphone och Android

Studiehandledning för cirkelledare Smartphone iphone och Android Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare Smartphone iphone och Android 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson

Läs mer

Appar från förskolan i Lindesberg

Appar från förskolan i Lindesberg Appar från förskolan i Lindesberg ABC Lolas party: Tallbacken/Lilian N Uppmuntrar intresse för bokstäver, rolig och bra. 15 ABC Tiger: Skogsdungen/ Åsa och Maria Dra och släpp övning. Se första bokstaven

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.1 Sidan 2 av 10 Innehåll Att logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 18 januari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

TIPS PÅ APPAR för ipad med pedagogiskt fokus

TIPS PÅ APPAR för ipad med pedagogiskt fokus IdéTorget TIPS PÅ APPAR för ipad med pedagogiskt fokus (Inriktning mot yngre åldrar eller särskola) Maj 2012 uppdaterad oktober 2012 Sammanställt av Louise Plyme 1 Lek och Lär Förskolepedagogik Kids Games

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Handi. För att livet ska funka

Handi. För att livet ska funka Handi För att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig som behöver hjälp

Läs mer

Osäkert om surfplattor gynnar läsning

Osäkert om surfplattor gynnar läsning Osäkert om surfplattor gynnar läsning Datorn vinner mark i skolan. Allt fler elever lär sig läsa och skriva på en laptop eller surfplatta. Kan det stimulera dem att läsa böcker? Eller behövs inte litteratur

Läs mer

Handledning - Ipad. En enkel handledning för hur ni kommer igång med din ipad. Ingela Anderstrid 2013-09-05. e-samordnare

Handledning - Ipad. En enkel handledning för hur ni kommer igång med din ipad. Ingela Anderstrid 2013-09-05. e-samordnare Handledning - Ipad En enkel handledning för hur ni kommer igång med din ipad. Ingela Anderstrid e-samordnare Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se

Läs mer

Appar. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Johnny Andersson

Appar. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Johnny Andersson Specialpedagogiska skolmyndigheten Appar SPSM ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgångtill en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Kort version - Google Kalender för KullensPK

Kort version - Google Kalender för KullensPK Kort version - Google Kalender för KullensPK Datum: 2015-03-02 Sammanställt av Peter Ardemalm Innehållsförteckning Kort version - Google Kalender för KullensPK... 1 Så synkar du KullensPK i Google Kalender

Läs mer

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Om din utrustning Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Chromebooken är en Dell Chromebook 11. Chromebooken är

Läs mer

Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad

Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad 1 av 13 v. 1.7 Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad Innehåll Att använda appen... 2 Ifall appen laddar långsamt eller hänger sig... 9 Vid problem med uppkopplingen till kommunens nät... 10 Byte

Läs mer

Tips på appar med känslor Någonting

Tips på appar med känslor Någonting StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar med känslor Någonting En blandning av appar att Plats för bild i textruta använda när man vill prata om känslor Juli 2015 Känslor

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Tidshjälpmedel och kalender

Tidshjälpmedel och kalender Tidshjälpmedel och kalender Niki Agenda - En del elever behöver förbereda sig på hur (skol)dagen som ligger framför dem ser ut. I appen Niki Agenda kan man skapa ett visuellt stöd med bilder och färgkodning.

Läs mer

Appar med symboler, text och talsyntes och/eller ljud som kan användas som stöd för personer som inte kan uttrycka sig via tal.

Appar med symboler, text och talsyntes och/eller ljud som kan användas som stöd för personer som inte kan uttrycka sig via tal. TIPS PÅ AKK-APPAR för ipad, iphone och ipod Touch Appar med symboler, text och talsyntes och/eller ljud som kan användas som stöd för personer som inte kan uttrycka sig via tal. Dec 2014 Sammanställt av

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Vad är Insyn App? ipad App för läsning av de dokument som finns publicerade i Insyn på www.insynsverige.se. Stöd för anteckningar. Läsning Online och Offline.

Läs mer

Visit Connect. Inför mässan

Visit Connect. Inför mässan Visit Connect Visit Connect är ett system för att, med hjälp av smartphones och läsplattor med ios eller Android, enkelt kunna samla in kontaktuppgifter om besökare under en mässa. Detta kräver ett par

Läs mer

Tips och idéer för Ipad

Tips och idéer för Ipad Tips och idéer för Ipad Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Ipad Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas som pdf-dokument

Läs mer

Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN

Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN GRATIS PROGRAM ATT LADDA NER FRÅN INTERNET www.programcentrum.se www.wartoft.nu (zebran

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Appar för kommunikation. Mats Lundälv Maria Olsson Lage Persson

Appar för kommunikation. Mats Lundälv Maria Olsson Lage Persson Appar för kommunikation Mats Lundälv Maria Olsson Lage Persson DARTs arbete med appar Består just nu i att samla appar som handlar om kommunikation, t ex genom frågeformulär (gå gärna in på vår hemsida

Läs mer

Det finns två ipad:s på barnavdelningen där ni kan prova apparna.

Det finns två ipad:s på barnavdelningen där ni kan prova apparna. NYFIKEN PÅ BRA SPELAPPAR FÖR BARN? På Leksands bibliotek kan du gratis prova roliga och pedagogiska appar för barn testade, utvalda och rekommenderade av PappasAppar.se. Det finns två ipad:s på barnavdelningen

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

Utbildning i Meetings

Utbildning i Meetings Digitala handlingar till politiska samanträden VÄLKOMMEN! Elisabeth Jarborn, KLK/kansli Utbildning i Meetings Genomgång av Ipad och appar. Genomgång av Meetings. Kom ihåg att våga prova, plattan går inte

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari

ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari lite om mig ipad, kort överblick några användningsområden appar tillbehör resurser/hjälp övningar lite om mig Vad skrev Ina? "Min f.d.

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer