Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)"

Transkript

1 Slutrapport Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

2 Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta Inledning Granskad marknadsföring Internet Ombud Restauranger Utomhustavlor Events TV Tidningar Resultat Internet Ombud Restauranger Utomhustavlor TV Tidningar Reflektioner och slutord (28)

3 1. Inspektionsfakta Tillsyn vid: Tillsynsaktivitet: Inspektionsansvarig: AB Svenska Spel Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring Caroline Söderlind 2. Inledning Av regeringsbeslut om ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri enligt 45 lotterilagen, tillstånd att anordna poker på internet, tillstånd att anordna spel på värdeautomater och tillstånd att anordna kasinospel enligt kasinolagen den 13 juni 2013, (Fi2012/1723, Fi2013/2355, Fi2013/2356 och Fi2013/2354), framgår att villkoren för bolagets marknadsföring har skärpts. Lotteriinspektionen har bl.a. till uppgift att utöva tillsyn över att AB Svenska Spels marknadsföring av bolagets produkter uppfyller de villkor som anges i regeringens beslut. Som ett led i tillsynen ingår exempelvis att granska den marknadsföring som förekommit under en, av myndigheten, viss angiven tidsperiod. Den tillsynsaktivitet som denna rapport avser syftar till att bedöma om AB Svenska Spel har uppfyllt villkoren gällande marknadsföring i regeringsbesluten. Lotteriinspektionen har anmodat AB Svenska Spel att skicka in viss marknadsföring som förekommit under Marknadsföringen som begärts in har begränsats till månaderna juli och november och materialet har i efterhand granskats av myndigheten. En begränsning har även gjorts med avseende på produktutbudet där poker och jackpotspel samt trisskampanjer är vad som efterfrågats. Dessa avgränsningar har gjorts med anledning av tillgängliga resurser i förhållande till kvantiteten av marknadsföringen för år Begärt material kom, efter beviljat anstånd till den 21 januari 2014, in till myndigheten den 17 januari (28)

4 3. Granskad marknadsföring Värt att notera när det gäller granskad marknadsföring är att det antal som anges nedan avser antalet separata objekt som förekommit via respektive kanal under den aktuella månaden. Siffran som visas ger således ingen indikation om frekvensen för specifik marknadsföring inom perioden. 3.1 Internet Lotteriinspektionens begäran avseende marknadsföring på internet avsåg marknadsföring i form av annonser, banners, textlänkar och pop-ups. För marknadsföring via internet avsågs både interna och externa kanaler. Undantag gjordes för den marknadsföring som ingår i affiliateprogrammet via TradeDoubler. Undantag gjordes även för AB Svenska Spels egen hemsida. Begränsning gällande begärd marknadsföring gjordes även till AB Svenska Spels Poker samt bolagets produkter som erbjuder jackpot. Produkter som under juli marknadsfördes på internet var: Bingo (6 Facebook-annonser) Poker (1 speciell hemsida för kampanj, 1 film) Triss (1 animation) Produkter som under november marknadsfördes på internet var: Bingo (8 Facebook-annonser, 5 banners) Eurojackpot (2 animationer) Poker (1 film, 4 banners, 1 Spotify-jingel) Stryktipset (18 animationer) Triss (1 animation) 3.2 Ombud Lotteriinspektionens begäran avseende marknadsföring hos ombud avsåg marknadsföring i form av kommunikation som förmedlas på spelplatsen, såsom annonser, broschyrer, kuponger, informationshäften, affischer, program osv. Även eventuella give-aways inkluderades. Begränsning gällande begärd marknadsföring gjordes till AB Svenska Spels trisskampanjer samt bolagets produkter som erbjuder jackpot. Produkter som under juli marknadsfördes mot ombud var: Keno (1 informationshäfte, 2 affischer) 4(28)

5 Triss (2 informationshäften) Produkter som under juli marknadsfördes hos ombud mot kund var: Eurojackpot (3 affischer) Keno (8 affischer) Oddset (1 affisch) Produkter som under november marknadsfördes mot ombud var: Keno (1 informationshäfte) Stryktipset (1 informationshäfte) Triss (2 informationshäften) Produkter som under november marknadsfördes hos ombud mot kund var: Eurojackpot (3 affischer) Keno (7 affischer) Oddset (1 affisch) Stryktipset (5 affischer) 3.3 Restauranger Lotteriinspektionens begäran avseende marknadsföring på restauranger avsåg marknadsföring i form av kommunikation som förmedlas på spelplatsen, såsom annonser, broschyrer, kuponger, informationshäften, affischer, program osv. Även eventuella give-aways inkluderades. Begränsning gällande begärd marknadsföring gjordes till AB Svenska Spels produkter som erbjuder jackpot. Produkter som under juli marknadsfördes på restauranger var: Vegas (1 informationshäfte, 1 broschyr, 4 affischer) Produkter som under november marknadsfördes på restauranger var: Vegas (1 broschyr, 5 affischer) 3.4 Utomhustavlor Lotteriinspektionens begäran avseende marknadsföring på utomhustavlor avsåg marknadsföring i form av skyltar, affischer och digitala budskap, 5(28)

6 vilka omfattade exponering av AB Svenska Spels produktutbud och/eller huvudvarumärke. Med utomhustavlor avsågs här sådana som finns på arenor, allmänna platser och liknande, dvs. inte sådan marknadsföring som kan återfinnas hos ombud. AB Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol var det som under juli marknadsfördes på utomhustavlor: Casino Cosmpol (2 tavlor) Den produkt som under november marknadsfördes på utomhustavlor var: Eurojackpot (5 tavlor) 3.5 Events Lotteriinspektionen begärde initialt in marknadsföring gällande events. Med detta avsågs marknadsföring i form av sponsring av idrottsevenemang, allmänna mässor, festivaler, tävlingar och dylikt. Denna marknadsföring omfattade all form av exponering gällande AB Svenska Spels produktutbud och/eller huvudvarumärke. Dock konstaterades från myndighetens sida att det förelåg skäl för att marknadsföring vid events inte skulle sändas in, varför begäran i denna del återkallades. 3.6 TV Lotteriinspektionens begäran avseende marknadsföring i TV avsåg marknadsföring i form av reklamfilmer och produktplacering. Denna marknadsföring omfattade all form av exponering gällande AB Svenska Spels produktutbud och/eller huvudvarumärke. Produkter som under juli marknadsfördes i TV var: Eurojackpot (1 film) Keno (2 filmer) Triss (2 filmer) Produkter som under november marknadsfördes i TV var: Eurojackpot (1 film) Keno (2 filmer) Stryktipset (4 filmer) Triss (2 filmer) 6(28)

7 3.7 Tidningar Lotteriinspektionens begäran avseende marknadsföring i tidningar avsåg marknadsföring i form av annonsering och redaktionell exponering. Begränsning gällande begärd marknadsföring gjordes till AB Svenska Spels Poker samt bolagets produkter som erbjuder jackpot. Den produkt som under juli månad marknadsfördes i tidningar var: Poker (material fanns enligt uppgift från bolaget inte kvar) Produkter som under november marknadsfördes i tidningar var: Eurojackpot (1 annons) Poker (8 annonser) Stryktipset (1 annons) Triss (1 annons) 4. Resultat Det totala antalet marknadsföringsobjekt som granskats var 121 stycken (för översikt, se Bilaga 1). Materialet innefattade viss efterfrågad marknadsföring utförd av AB Svenska Spel under månaderna juli och november Av de 121 marknadsföringsobjekten var 93 stycken inte, eller var på gränsen till att inte vara, förenliga med villkoren. I 72 av dessa 93 fall kunde ett klart brott mot villkoren konstateras och i 21 fall kunde marknadsföringen anses vara på gränsen till att bryta mot villkoren. Med andra ord bryter över hälften av de granskade marknadsföringsobjekten mot de ändrade villkoren vad gäller marknadsföring. Enbart 28 stycken av de granskade objekten var utan anmärkning. 4.1 Internet Under juli marknadsfördes Bingo, Poker samt Triss på internet. AB Svenska Spels Poker har marknadsförts på internet i form av en speciell hemsida för kampanj och en film. Den speciella hemsidan för kampanj var utan anmärkning. Filmen däremot bröt troligtvis mot de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna poker över internet (Fi2013/2355). Anledningen var att medverkande i filmen med största sannolikhet var yngre än 25 år. Exempel på personer som visats i filmen: 7(28)

8 Enligt punkt 4 i nämnda villkor är det numera ett krav för marknadsföring av poker att denna marknadsföring inte får skildra barn eller ungdomar som inte fyllt 25 år. Av AB Svenska Spels marknadsföring för Bingo via Facebook bröt fem annonser mot de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri (Fi2012/1723). Anledningen var att ingen av dessa annonser angav numret till Stödlinjen, vilket enligt punkt 6.4 i nämnda villkor numera är ett krav för marknadsföring av lotteri. Även Trissanimationen bröt mot punkt 6.4 då kravet gällande Stödlinjen inte uppfyllts. Så här såg dessa annonser ut: 8(28)

9 Genom att utesluta information om Stödlinjen bröt även den sista annonsen för Bingo mot punkt 6.4 i. Vidare var annonsen också relativt tvivelaktigt ur synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar, vilket även detta går in under punkt 6.4. Annonsen marknadsförde ett spel med jackpott genom att informera om att storvinsten gått ut och ett av budskapen i den tillhörande texten löd Bingomiljonen är en av Sveriges absolut högsta online-bingo vinster genom tiderna.. Så här såg bilden i annonsen ut där storvinsten gått ut: Det fanns dessutom en klickbar länk i annonsen som ledde till en undersida för Svenska Spels Bingo. Eftersom marknadsföring på internet inte får ske med länk till bolagets webbsida där spelet anordnas bröt även detta mot punkt 6.4 i de ändrade villkoren. Denna annons bröt därmed dubbelt upp, och kunde även anses ha brutit trefaldigt, mot AB Svenska Spels nya villkor för marknadsföring gällande lotteri. En av de fem annonser nämnda ovan som bröt mot kravet att ange Stödlinjen bröt även mot länkningsvillkoret genom att annonsen hade en klickbar länk till en undersida för Bingon. Annonsen bröt således dubbelt upp mot bolagets nya villkor för marknadsföring av lotteri. För juli var ett objekt utan anmärkning vad gäller marknadsföring via internet. Gällande Bingo var ett av de insända inläggen på Facebook inte medräknat som ett objekt. Den bakomliggande anledningen var att inlägget inte var att anse som en annons då inget enskilt spel nämndes och ingen Bingo-logotyp visats. Fokus på innehållet var önskan om en trevlig helg med en bild på Visby. Under november marknadsfördes Bingo, Eurojackpot, Poker, Stryktipset samt Triss på internet. Marknadsföringen på internet av AB Svenska Spels Poker innefattade även i november samma film som under juli. Då medverkande i filmen med största sannolikhet var yngre än 25 år bröt denna film troligtvis mot de ändrade villkoren i tillstånd för bolaget att anordna poker över internet (Fi2013/2355). Enligt punkt 4 i villkoren är det numera ett krav att marknadsföring för poker inte får skildra barn eller ungdomar som inte fyllt 25 år. Se exempel från filmen ovan. 9(28)

10 Den Spotify-jingel som marknadsfört AB Svenska Spels Poker bröt även denna mot punkt 4 i de ändrade villkoren gällande marknadsföring av poker. Klassades jingeln som marknadsföring på internet bröt den mot kravet på att telefonnumret till Stödlinjen ska anges, vilket inte nämnts i reklamen. Vidare bröt den mot förbudet att länka till bolagets webbplats eller den webbplats på vilken pokerspelet anordnas då den exakta adressen till undersidan för Poker nämndes. Klassades jingeln däremot som radioreklam så bröt den mot de ändrade villkoren på så sätt att marknadsföring av Poker endast får ske i tidningar och på internet. Jingeln bröt med andra ord antingen dubbelt upp mot bolagets nya villkor för marknadsföring av poker, eller var inte tillåten över huvud taget. Vad gäller de fyra banners som avser Poker så var dessa utan anmärkning. Möjligtvis kunde de ha brutit mot förbudet mot länkning, nämnt ovan, men detaljer rörande eventuell klickbarhet har inte delgetts Lotteriinspektionen. Av AB Svenska Spels marknadsföring för Bingo via Facebook bröt fem annonser och fem banners mot de ändrade villkoren i tillstånd för bolaget att anordna lotteri (Fi2012/1723). Anledningen var att ingen av dessa annonser angav numret till Stödlinjen, vilket enligt punkt 6.4 i nämnda villkor numera är ett krav för marknadsföring av lotteri. Även Trissanimationen bröt mot punkt 6.4 då kravet gällande Stödlinjen inte uppfylldes. Så här såg animationen samt bilderna i Bingo-annonserna ut: 10(28)

11 Ytterligare två Facebook-annonser för Bingo bröt mot punkten 6.4 genom att inte ange numret till Stödlinjen. Dessutom fanns klickbara länkar i dessa annonser som ledde till en undersida för AB Svenska Spels Bingo och en mobil version för Oddset. Även detta bröt mot punkt 6.4 i de ändrade villkoren då marknadsföring av lotteri på internet inte får ske med länk till bolagets webbsida där spelet anordnas. Den annons som ledde till en av undersidorna för Bingo kunde även ses som relativt tvivelaktigt ur synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar. Detta är numera ett krav enligt punkt 6.4 och annonsen marknadsförde ett spel med jackpott genom att använda sig av budskapet Bullseye - Det vinstregnade Bingospelets Jackpot är strax uppe i hela kr.. Så här såg bilderna i annonserna ut: Annonserna bröt därmed dubbelt upp mot AB Svenska Spels nya villkor för marknadsföring av lotteri och den ena kunde även anses ha brutit trefaldigt mot villkoren. Vidare bröt ännu en Facebook-annons som avser Bingo mot punkt 6.4 genom att den inte angav numret till Stödlinjen. Denna annons kunde 11(28)

12 också anses relativt tvivelaktig ur synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar, vilket även detta går in under punkt 6.4. Budskapet löd JACKPOT KR Igår på övertid levererade HalloweenBingo ut en riktig ruskig summa till lycklig vinnare - Hela kr. Riktigt bra tycker vi på Bingoredaktionen! och annonsen marknadsförde således ett specifikt spel där jackpotten gått ut. Denna annons kunde därmed anses ha brutit dubbelt upp mot AB Svenska Spels nya villkor för marknadsföring av lotteri. Så här såg bilden i annonsen ut: Detsamma gäller de två animationerna för Eurojackpot, de bröt dels mot punkt 6.4 genom att de inte angav numret till Stödlinjen, samt hade ett innehåll som kunde anses relativt tvivelaktig ur synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar. Animationerna hade budskapet Nytt spel från Svenska Spel JACKPOT UPP TILL ca 500 MILJONER. Här är exempel från animationerna: 12(28)

13 Av AB Svenska Spels marknadsföring för Stryktipset bröt femton animationer mot de ändrade villkoren i tillstånd för bolaget att anordna lotteri (Fi2012/1723). Anledningen var att ingen av dessa animationer angav numret till Stödlinjen, vilket enligt punkt 6.4 i nämnda villkor numera är ett krav för marknadsföring av lotteri. Så här såg dessa animationer ut (notera att det visas fjorton animationer då två utöver format var identiska): 13(28)

14 Vidare kunde innehållet för de tre resterande animationerna för Stryktipset anses relativt tvivelaktig ur synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar. Budskapen löd 10 MILJONER I POTTEN. Denna annons kunde därmed anses ha brutit mot punkt 6.4 i AB Svenska Spels nya villkor för marknadsföring av lotteri. Så här såg animationerna ut: För november var inga av AB Svenska Spels objekt utan anmärkning vad gäller marknadsföring via internet. Vad avser Bingo var ett av de insända inläggen på Facebook inte medräknat som ett objekt. Detta då inlägget inte var att anse som en annons då inget enskilt spel nämnts och ingen Bingologotyp visats. Fokus på innehållet var Fars dag och en bild med en mustasch visades. Övergripande för juli och november bör nämnas att Lotteriinspektionen inte kunde uttala sig om huruvida AB Svenska Spels marknadsföring för lotteri bröt mot punkt 6.4 gällande länkning. Detta då denna information, med undantag för Bingo, inte fanns tillgänglig. Enligt kraven är det numera inte tillåtet att länka till bolagets webbsida där spelet anordnas. Resultat: 39 objekt bröt mot ändrade villkor 5 objekt bröt möjligtvis mot ändrade villkor 5 objekt var utan anmärkning 14(28)

15 4.2 Ombud Under juli marknadsfördes Eurojackpot, Keno samt Oddset mot kund hos ombud. Samtliga åtta affischer för Keno bröt mot de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri (Fi2012/1723). Anledningen var att ingen av dessa filmer angav numret till Stödlinjen, vilket enligt punkt 6.4 i villkoren numera är ett krav för marknadsföring av lotteri. Så här såg affischerna ut (notera att det för Keno enbart visas sju affischer då två utöver format var identiska) 15(28)

16 Även om det i marknadsföringen för Keno inte specifikt nämndes ordet jackpot kunde denna typ av marknadsföring ändå klassas som ett jackpoterbjudande. För två av affischerna ovan kunde det anses att jackpot marknadsfördes då budskapen i dessa var CHANS TILL 30 MILJONER VARJE KVÄLL! samt CHANS TILL 15 MILJONER VARJE KVÄLL!. Affischerna kunde därmed anses ha brutit dubbelt upp mot AB Svenska Spels nya villkor för marknadsföring av lotteri. Även affischen för Oddset samt de tre affischerna för Eurojackpot bröt mot punkt 6.4 genom att de inte angav Stödlinjen. Så här såg dessa affischer ut: 16(28)

17 Utöver affischen för Eurojackpot längst upp till höger kunde samtliga affischer ovan även anses relativt tvivelaktiga ur synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar. Detta med anledning av affischernas budskap, kr extra på Bomben!, SPELET MED DE STÖRSTA VINSTERNA! JACKPOT UPP TILL ca 500 MILJONER samt KÖP EN ANDEL OCH ÖKA DINA CHANSER JACKPOT UPP TILL ca 500 MILJONER. Precis som för Keno nämndes det i marknadsföringen för Oddset inte ordet jackpot men denna typ av marknadsföring kunde ändå klassas som ett jackpoterbjudande. Dessa budskap var inte i enlighet med punkt 6.4 i de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri (Fi2012/1723). Affischerna kunde därmed anses ha brutit dubbelt upp mot bolagets nya villkor för marknadsföring av lotteri. För juli var inga av AB Svenska Spels objekt utan anmärkning vad gäller marknadsföring mot kund hos ombud. Under november marknadsfördes Eurojackpot, Keno, Oddset samt Stryktipset mot kund hos ombud. En affisch för Stryktipset samt tre affischer för Keno bröt mot de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri (Fi2012/1723). Anledningen var att ingen av dessa filmer angav numret till Stödlinjen, vilket enligt punkt 6.4 i villkoren numera är ett krav för marknadsföring av lotteri. Så här såg affischerna ut (notera att det för Keno enbart visas två affischer då två affischer var identiska utöver format): 17(28)

18 Affischen för Oddset samt de tre affischerna för Eurojackpot kunde tänkas ha brutit mot de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri (Fi2012/1723). Det är punkt 6.4 i de ändrade villkoren som avses. Anledningen var att budskapen, kr extra på Bomben!, SPELET MED DE STÖRSTA VINSTERNA! JACKPOT UPP TILL ca 500 MILJONER, JACKPOT UPP TILL ca 500 MILJONER samt VECKANS JACKPOT ca XXX MILJONER, var relativt tvivelaktiga ur synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar. Som tidigare påpekats kunde det i Oddsets fall ha klassas som ett jackpoterbjudande trots att inte just ordet jackpot nämndes. Så här såg dessa affischer ut: 18(28)

19 Detta stämde också överrens med sex av affischerna för Keno där marknadsföringen kunde ses som ett jackpoterbjudande utan att det nämndes explicit. Budskapen i dessa affischer löd 1 MILJON EXTRA VARJE DAG, JUST NI 1 MILJON EXTRA samt JUST NU CHANS TILL 1 MILJON EXTRA VARJE DAG. Tre av dessa affischer har nämnts och visats på bild ovan då dessa även bröt mot kravet på att ange Stödlinjen. Så här såg resterande affischer ut (notera att det enbart visas två affischer då två affischer var identiska utöver format): 19(28)

20 Även tre affischer för Stryktipset kunde anses ha brutit mot punkt 6.4 i de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri (Fi2012/1723). Anledningen var att budskapet, JACKPOTKALAS 13 MILJONER var relativt tvivelaktigt ur synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar. Så här såg affischerna ut (notera att det enbart visas en affisch då de är identiska utöver format): För november var två av AB Svenska Spels objekt utan anmärkning vad gäller marknadsföring mot kund hos ombud. Dessa innefattade en affisch för Keno och en affisch för Stryktipset. Av det insända materialet vad avser ombud var nio objekt marknadsförda mot ombud. Dessa objekt har inte granskats eftersom denna form av marknadsföring inte regleras under de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri. Resultat: 16 objekt bröt mot ändrade villkor 10 objekt bröt möjligtvis mot ändrade villkor 2 objekt var utan anmärkning 4.3 Restauranger Under juli och november marknadsfördes enbart Vegas på restauranger. De objekt det handlade om var ett informationshäfte, två broschyrer samt nio affischer. Samtlig marknadsföring bröt mot de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna spel på värdeautomater 20(28)

21 (Fi2013/2356) då det enligt punkt 2 i de ändrade villkoren numera inte tillåtet att till konsument marknadsföra spel på värdeautomater. Så här såg informationshäftet och broschyrerna ut: Så här såg affischerna ut: 21(28)

22 Resultat: 12 objekt bröt mot ändrade villkor 4.4 Utomhustavlor Under juli marknadsfördes enbart dotterbolaget Casino Cosmopol på utomhustavlor. Dessa två utomhustavlor bröt mot punkt 3 i de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna kasinospel enligt kasinolagen (Fi2013/2354). Anledningen var att utomhustavlorna inte angav numret till Stödlinjen, vilket numera är ett krav för marknadsföring av kasino. Så här såg utomhustavlorna ut: 22(28)

23 Enligt punkt 3 i de ändrade villkoren för kasino får marknadsföring enbart ske i tidningar, på internet eller på spelplatsen. Det framgick inte var dessa utomhustavlor varit placerade, men det var rimligt att anta att dessa inte varit placerade på spelplatsen, vilket skulle inneburit ännu ett brott mot de ändrade villkoren. Vidare är det enligt punkt 3 inte tillåtet med påträngande eller uppsökande marknadsföring för kasino. Eftersom Lotteriinspektionen inte visste exakt var och hur dessa två utomhustavlor varit placerade var det svårt att uttala sig angående huruvida detta var att anses som eventuellt brott mot villkoren. Detta innebär med andra ord att dessa två utomhustavlor har brutit dubbelt upp och möjligtvis trefaldigt mot AB Svenska Spels nya villkor för marknadsföring av kasino. Under november marknadsfördes enbart Eurojackpot på utomhustavlor. Tre av dessa fyra utomhustavlor kunde tänkas ha brutit mot de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri (Fi2012/1723). Detta med anledning av att budskapet, som var detsamma i dessa tre, SPELET MED DE HÖGSTA VINSTERNA JACKPOT UPP TILL ca 500 MILJONER, var relativt tvivelaktigt ur synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar. Det är punkt 6.4 i de ändrade villkoren som avses. Så här såg dessa tre utomhustavlor ut: Precis som för kasino har en åtstramning av tidigare villkor gjorts gällande marknadsföring för lotteri. Detta innebär att marknadsföringen numera inte får vara påträngande eller uppsökande. Då Lotteriinspektionen inte visste exakt var och hur de fyra utomhustavlorna för Eurojackpot varit 23(28)

24 placerade var det svårt att uttala sig angående huruvida detta var att anses som eventuellt brott mot punkt 6.4 i villkoren. Det var således att anse att de sista två utomhustavlorna för november var utan anmärkning. Resultat: 2 objekt bröt mot ändrade villkor 3 objekt bröt möjligtvis mot ändrade villkor 2 objekt var utan anmärkning 4.5 TV Under juli marknadsfördes Eurojackpot, Keno samt Triss på TV. Tre av filmerna bröt mot de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri (Fi2012/1723). Anledningen var att ingen av dessa filmer angav numret till Stödlinjen, vilket enligt punkt 6.4 i villkoren numera är ett krav för marknadsföring av lotteri. Filmerna avsåg en vardera Eurojackpot, Keno och Triss. Detta är bilder på slutscenerna där Stödlinjen bör visats: 24(28)

25 Vidare hade filmen för Eurojackpot ett budskap som var relativt tvivelaktigt ur synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar. Med anledning av buskapet i filmen, FRIDAY S JACKPOT ca 382 MILLION SEK, kunde således denna film tänkas ha brutit dubbelt upp mot AB Svenska Spels nya villkor för marknadsföring av lotteri. För juli var två av AB Svenska Spels objekt utan anmärkning vad gäller marknadsföring via TV. Dessa innefattade en film gällande Triss och en film gällande Keno. Under november marknadsfördes Eurojackpot, Keno, Stryktipset samt Triss på TV. Med synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar hade även novembers film gällande Eurojackpot ett relativt tvivelaktigt budskap. Denna gång var budskapet SPELET MED OFATTBART HÖGA VINSTER VECKANS JACKPOT ca 99 MILJONER. Detta innebär att denna film kunde tänkas ha brutit mot punkt 6.4 i de ändrade villkoren. Se exempel från filmens budskap nedan: För november var resterande av AB Svenska Spels objekt utan anmärkning vad gäller marknadsföring via TV. Detta innefattade två filmer för Keno, fyra filmer för Stryktipset samt två filmer för Triss. Resultat: 3 objekt bröt mot ändrade villkor 1 objekt bröt möjligtvis mot ändrade villkor 10 objekt var utan anmärkning 4.6 Tidningar Marknadsföring i tidningar för juli månad innefattade enbart AB Svenska Spels Poker. Detta material fanns enligt uppgift från bolaget inte kvar och kunde således inte granskas. 25(28)

26 Under november marknadsfördes Eurojackpot, Poker, Stryktipset samt Triss i tidningar. De två tidningsannonserna gällande Eurojackpot och Stryktipset kunde tänkas ha brutit mot punkt 6.4 i de ändrade villkoren i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri (Fi2012/1723). Detta med anledning av att budskapet i dessa två var relativt tvivelaktigt ur synvinkeln att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar. För Eurojackpot var budskapet SPELET MED DE HÖGSTA VINSTERNA Veckans jackpot ca 170 miljoner. För Stryktipset var budskapet Jackpot 10,5 MILJONER Vi ses på lördag!. Så här såg dessa två tidningsartiklar ut: För november var resterande av AB Svenska Spels objekt utan anmärkning vad gäller marknadsföring via tidningar. Detta innefattade en artikel för Triss och åtta artiklar för Poker. Resultat: 2 objekt bröt möjligtvis mot ändrade villkor 9 objekt var utan anmärkning 5. Reflektioner och slutord En övergångsperiod där Svenska Spel ändrade rutiner, arbetssätt, policys och så vidare för att ha anpassat sin marknasföring enligt de nya skärpta villkoren var att räkna med. Bolaget fick information om dessa nya villkor i juni 2013, vilket betyder att siffrorna för november bör ha visat en nedåtgående trend jämfört med juli. Procentuellt stämde detta då 88 % av 26(28)

27 de granskade marknadsföringsobjekten var med anmärkning i juli och siffran för november var 48 %. Detta innebar en minskning på mer än 50 %, en tydlig förbättring från juli till november. Det största problemet med de objekt som granskats har återfunnits i kanalen internet, där kravet på att ange Stödlinjen inte uppfyllts. Noterbart var att marknadsföringsobjekt som möjligtvis bryter mot ändrade villkor gått från 3 % i juli till 23 % i november. Här visade resultatet en markant försämring från juli till november. Gällande de möjliga anmärkningarna så återfanns de främst i kanalen ombud, där anmodan att iakttaga särskild försiktighet i samband med marknadsföring av jackpottar inte uppfyllts. Värt att notera var även att marknadsföringsobjekt utan anmärkning ökat dramatisk under november jämfört med juli, från 9 % till 29 %. Resultatet tyder på att Svenska Spel anpassat sin marknadsföring enligt de nya skärpta villkoren. Avslutningsvis visade resultatet att totalt 60 % av de granskade marknadsföringsobjekten bröt mot de nya villkoren, totalt 17 % kunde anses bryta mot villkoren och totalt 23 % var utan anmärkning. 27(28)

28 Bilaga 1 Sammanställning över granskningen av Svenska Spels marknadsföring gällande månaderna juli och november Materialet för juli rörande tidningsannonsering fanns enligt uppgift från bolaget inte kvar. Kanal och månad Med anmärkning Möjlig anmärkning Utan anmärkning Internet JULI Internet NOV Ombud JULI Ombud NOV Restauranger JULI Restauranger NOV Utomhustavlor JULI Utomhustavlor NOV TV JULI TV NOV Tidningar JULI N/A N/A N/A Tidningar NOV Totalt Med anmärkning Möjlig anmärkning Utan anmärkning JULI 88 % 3 % 9 % NOVEMBER 48 % 23 % 29 % Sammanlagt 60 % 17 % 23 % 28(28)

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Spelregler Pick n Click

Spelregler Pick n Click Spelregler Pick n Click Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...3

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

2016-03-15 Diarienummer: 15Li1528. Tematillsyn ATG 2015 Marknadsföring 1(10)

2016-03-15 Diarienummer: 15Li1528. Tematillsyn ATG 2015 Marknadsföring 1(10) Tematillsyn ATG 2015 Marknadsföring 1(10) Innehållsförteckning 1 Inspektionsfakta... 3 2 Inledning... 3 3 Resultat... 4 3.1 Ombudstillsyn... 4 3.1.1 Kassalinjen... 4 3.1.1 Marknadsföring i kassalinjen

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Spelregler Keno och Kung Keno

Spelregler Keno och Kung Keno Spelregler Keno och Kung Keno Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Keno och Kung Keno...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel AB Svenska Spel 1(7) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Omsättning och avkastning av värdeautomatspel...

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

Vilken typ av nyheter intresserar dig främst? Nöje Olyckor och katastrofer Lokala nyheter Brott och rättegångar Löpsedeln/första sidan Serier Forskning och framsteg Utrikesnyheter Teknik Mode Sport Kultur

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Patrik Havermann Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 21 januari 2015. KOVFS 2015:1

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FREESPINSBLOCKET

VÄLKOMMEN TILL FREESPINSBLOCKET VÄLKOMMEN TILL FREESPINSBLOCKET Gratis Slots Gå med i den fantastiska gratis slotsupplevelse som spelas av miljontals på webben, iphone, Facebook, ipad, fönster och Android-telefon. Freespinsbloket erbjuder

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01)

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) 07-10-19 RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) Svenska Spel Svenska Spel 1 Inledning Svenska Spel ska utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

2013-06-13. Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri

2013-06-13. Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri lotteriinspekxk MOM REGERINGEN Finansdepartementet Regeringsbeslut 2013-06-13 AB Svenska Spel Dnr. Fi2012/1723 Fi2012/3929 Fi2012/4494 106 10 Stockholm Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. LOTTERIINSPEKTIONEN IP REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-19 Ink. 2014-12-29 DBtl Fi2014/3519 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från AB Trav och Galopp om

Läs mer

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn År 2014 1(37) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Verksamhetsövergripande tematillsyn... 7 3.1 Sammanfattning... 7 3.2 Reflektioner

Läs mer

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET 1 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 STRYKTIPSET 3 EUROPATIPSET 6 2 Från och med v. 33 2010 kommer den s.k. återbetalningen att

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2016-05-09

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2016-05-09 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

EN HANDBOK MED ALLT DU BEHÖVER VE TA

EN HANDBOK MED ALLT DU BEHÖVER VE TA EN HANDBOK MED ALLT DU BEHÖVER VE TA SYSTEMSPEL GER CHANS TILL FLER VINSTER DE OLIKA SYSTEMSPELEN Systemspel på Eurojackpot innebär att du spelar på fler nummer än normalt. Detta är ett enkelt sätt att

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Konfidentiell information - Får ej spridas externt! Vårkampanj 2015

Konfidentiell information - Får ej spridas externt! Vårkampanj 2015 Konfidentiell information - Får ej spridas externt! Vårkampanj 2015 Hejsan! Hoppas att allt går bra för er ute i hallarna nu när det är Superbingo. Här kommer vi på marknad med viktigt information som

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Lotter Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotterna...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Gemensamma Spelregler...

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

Så spelar du Keno. Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare

Så spelar du Keno. Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare Så spelar du Keno Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare Massor av vinster Så spelar du Keno Keno är spelet där du har chans att bli miljonär varje dag. Det handlar om att pricka in några av

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om marknadsföring, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, nyproduktion och överlåtelsehandlingar. Prövning av

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

egeringsbes 1 Jut DD 1 Villkor i tillrtånd för ÅB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband me d hästtävlingar 1 bilaga

egeringsbes 1 Jut DD 1 Villkor i tillrtånd för ÅB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband me d hästtävlingar 1 bilaga egeringsbes 1 Jut DD 1 REGERINGEN 2013-01-17 Fi2013/118 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Villkor i tillrtånd för ÅB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden. Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län

1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden. Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län 1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län Den 5 november går Vårdguiden ihop med den nationella motsvarigheten 1177 och blir 1177 Vårdguiden.

Läs mer

Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden

Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden Foto: My Sohlman Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden Vår vision är att bli bäst i Norden på det vi gör bäst. Webb-Tv inom ridsporten! Kontakta oss så skräddarsyr vi ett perfekt upplägg för

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 1 januari 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. LOTTERNAS UTFORMNING... 3 3. LOTTERIER... 4 4. FÖRDELNINGSDRAGNING...4 5. LOTTKÖP... 4

Läs mer

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 Om Luleå Hamnfestival Till Luleå Hamnfestival är alla välkomna. Ingen betalar entré. Det är musik, dans och teater i närapå varje gatuhörn.

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

We offer the viewer to choose whether it wants to see a commercial. Because the advertiser provides added value for the view.

We offer the viewer to choose whether it wants to see a commercial. Because the advertiser provides added value for the view. Vår idée THE MISSING LINK Ratataa startade med ett problem. Hur får man någon att titta på en reklamfilm frivilligt? Mycket i den nya mediavärlden har inte förändrats från hur det alltid varit. Reklam

Läs mer

BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/02785 2789 SAKEN TILLSTÅNDSHAVARNA BESLUT AVGIFT

BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/02785 2789 SAKEN TILLSTÅNDSHAVARNA BESLUT AVGIFT BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/02785 2789 SAKEN Sändningarna i 105,5 RIX FM Stockholm och 106,7 RIX FM Malmö, 2011-08- 01, kl. 06.00 14.00 och 104,0 RIX FM Östersund, 104,4 RIX FM Karlstad samt 105,6 RIX FM

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Granskning av fikamöten Jenny Soini & Arvid Riemer

Granskning av fikamöten Jenny Soini & Arvid Riemer Granskning av fikamöten Jenny Soini & Arvid Riemer Interjuver med politiker Vi har varit på ett fikamöte och intervjuade 3 stycken politiker. Fikamötet var den 15/1, på Stora Vallaskolan. De politiker

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Innehåll Påverkar förutsättningarna... 3 Skriva för skärmläsning eller papper... 3 Informationspaket... 3 Tätt mellan

Läs mer

Enligt beslut av Lotteriinspektionens styrelse den 7 juni 2005.

Enligt beslut av Lotteriinspektionens styrelse den 7 juni 2005. Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier som anordnas med stöd av 16 lotterilagen (1994:1000) registrering enligt 17 samt tillståndsfria lotterier enligt 19 och 20 lotterilagen. Enligt beslut av

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 342-2015 Lindex Sverige AB Nordstadstorget 6 plan 8 411 05 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Konsumentverket 2015 Ansvariga handläggare: Axel Frick och Otto

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

051222/AE. Regler för Bingo

051222/AE. Regler för Bingo 051222/AE Regler för Bingo Gäller fr o m den 22 december 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. BINGOBRICKA... 3 3. VINSTER... 4 4. SINGELSPEL OCH MULTISPEL 4 5. STEGEN. 4 6. INSATSER.....

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2011

Delårsrapport Januari - september 2011 Delårsrapport Januari - september DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet juli - september Nettospelintäkterna uppgick till 2 347 miljoner kronor (2 379), en

Läs mer

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2015-11-02

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2015-11-02 Spelregler Lotter Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotterna...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Gemensamma Spelregler...

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Tillämpliga regler... 3 1.2 Begrepp och definitioner... 3 1.3 Kontaktinformation... 4 1.4 Villkorens giltighet och ändring av

Läs mer

Allmänna råd för lotterier

Allmänna råd för lotterier Allmänna råd för lotterier Innehåll 1. Definitioner...3 1.1. Egentliga lotterier...3 2. Tillstånd...3 2.1. Ansökan...3 3. Registrering...3 3.1. Ansökan...3 Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier

Läs mer

Rapport spelansvarsverktyg

Rapport spelansvarsverktyg Rapport spelansvarsverktyg Tematillsyn SvS Poker 2015:2 Kartläggning spelansvarsverktyg 1(13) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Resultat... 4 3.1 Stor variation i satta

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 februari 2010 KLAGANDE TV4 AB Ombud: Advokat Rickard Wallentin JCA Skarp Advokatbyrå AB Box 7467 103 92 Stockholm MOTPART Granskningsnämnden för radio

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Iq Rapport 2013:1. Alkoholvarumärkens sponsring. svenska festivaler

Iq Rapport 2013:1. Alkoholvarumärkens sponsring. svenska festivaler Iq Rapport 2013:1 Alkoholvarumärkens sponsring Alkoholvarumärkens sponsring av svenska festivaler Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklamen samverkar i flera kanaler 4. Sponsring ett sätt att bygga varumärke

Läs mer

Nå dina kunder nära köp!

Nå dina kunder nära köp! Nå dina kunder nära köp! Vi hjälper dig att nå ditt mål Vill du få kunden att agera direkt, eller vill du profilera ditt varumärke? Oavsett vilket mål du har med din annonsering kan vi hitta en bra lösning

Läs mer

En anmälare är kritisk till att ett reklamavbrott i sändningen var placerat så att tittarna inte fick se när Schweiz gjorde mål mot Kanada i realtid.

En anmälare är kritisk till att ett reklamavbrott i sändningen var placerat så att tittarna inte fick se när Schweiz gjorde mål mot Kanada i realtid. 1/8 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/01159 SAKEN Hockey-VM: Schweiz- Kanada, TV4, 2013-05-05, kl. 16.10 19.00, en ishockeymatch; fråga om elektroniska företagsskyltar, inplacering av annonsavbrott, utformning

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 216 1 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 216 inkom totalt 887 kontakter till Stödlinjen, varav 484 var via telefonsamtal (55%) 234 via chattar (26%) och

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01. Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01. Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01 KÄRANDE Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN SVARANDE 1. Optikerförbundet, 802405-6882, Karlbergsvägen 22,

Läs mer