Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd"

Transkript

1 Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. Produkten som beskrivs i denna manual är upphovsrättsskyddad av Huawei Technologies Co., Ltd och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt återge, distribuera, modifiera, dekompilera, ta isär, avkoda, extrahera, bakåtutveckla, hyra ut, tilldela eller ge underlicens av nämnda programvara, om inte sådana restriktioner är tillåtna av gällande lagar eller om sådana åtgärder har godkänts av respektive upphovsrättsägare under licens. Varumärken och tillstånd HUAWEI och är varumärken som har registrerats av Huawei Technologies Co., Ltd. Andra varumärken, produkt-, tjänste- och företagsnamn som nämns är egendom som tillhör deras respektive ägare. 1

2 Meddelande Vissa av produktens funktioner och dess tillbehör som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran, kapacitet och inställningar i det lokala nätverket som kanske inte är aktiverade eller som kan vara begränsade av lokala nätverksoperatörer eller nätverksserviceleverantörer. Därför kanske inte beskrivningen här exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper. Huawei Technologies Co., Ltd förbehåller sig rättigheten att ändra eller modifiera all information och alla specifikationer som finns i denna manual utan föregående meddelande därom. Huawei Technologies Co., Ltd. ansvarar inte för legitimiteten och kvaliteten hos någon produkt som du laddar upp eller laddar ner via denna mobiltelefon, inkluderat, men inte begränsat till, text, bilder, musik, filmer och icke förinstallerad programvara som är skyddad av upphovsrätten. Du är själv ansvarig för eventuella konsekvenser av att installera eller använda tidigare nämnda produkter på denna mobiltelefon. INGEN GARANTI INNEHÅLLET I DENNA MANUAL MEDFÖLJER I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD GÄLLANDE LAGAR KRÄVER LÄMNAS INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, SOM GÖRS I FÖRHÅLLANDE TILL PRECISION, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DENNA MANUAL. HUAWEI TECHNOLOGIES CO, INC, SKALL I DEN MÅN GÄLLANDE LAG GODKÄNNER DETTA, INTE ANSVARA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA; TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, EJ HELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLORAD VINST, AFFÄR, INKOMST, DATA, ANSEENDE ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR. 2

3 Import-och exportbestämmelser Kunden skall följa gällande export- och importlagar, samt -bestämmelser och ska erhålla alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheterna för att exportera, återexportera eller importera produkten som nämns i denna manual, inkluderat programvara och tekniska data häri. 3

4 4

5 Säkerhetsföreskrifter Läs noga genom säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa korrekt användning av din trådlösa enhet. För detaljerad information, se avsnitt Varningar och försiktighetsåtgärder på sidan 79. Slå, kasta och ta inte hål på mobiltelefonen. Undvik att tappa,klämma och böja telefonen. Använd inte mobiltelefonen i fuktig omgivning, t.ex. badrummet. Förhindra att mobiltelefonen sänks ner i eller tvättas i vätska. Starta inte telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller när telefonen kan orsaka störningar eller fara. Använd inte telefonen när du kör. Följ alla regler och bestämmelser på sjukhus och vårdinrättningar. Stäng av telefonen i närheten av medicinska apparater. Stäng av telefonen i flygplan. Telefonen kan orsaka störningar av flygplanets styrsignaler. Stäng av telefonen i närheten av elektronik med hög precision. Telefonen kan påverka dessa enheters funktion. 5

6 Försök inte ta isär telefonen eller dess tillbehör. Endast kvalificerad personal får lov att utföra service eller reparation på telefonen. Placera inte telefonen eller dess tillbehör i närheten av starka elektromagnetiska fält. Placera inte magnetiska lagringsmedia i närheten av telefonen. Strålning från telefonen kan radera informationen på som finns på dessa. Placera inte telefonen där det är hög temperatur eller använd den på platser där det finns lättantändlig gas, t.ex. på bensinstationen. Håll telefonen och dess tillbehör på avstånd från barn. Låt inte barn använda telefonen utan vägledning. Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika risk för explosioner. Följ alla lagar eller bestämmelser angående användning av trådlös utrustning. Respektera andras privatliv och juridiska rättigheter vid användning av din trådlösa enhet. Följ strikt relevanta instruktioner i denna manual vid användning av USB-kabel. Annars kan telefonen eller datorn skadas. 6

7 Innehåll Kom igång Packningslista Vy över mobiltelefonen Sätta i och ta ur USIM-kortet eller SIM-kortet och microsd-kortet Starta Använda pekskärmen Hemskärmen Använda aktivitetslistan Använda telefonens microsd-kort som ett USB-minne Inställningar Samtalstjänst Ringa ett samtal Besvara ett samtal Andra operationer under ett samtal Använda samtalsloggen Använda flygplansläge Kontakter Visa dina kontakter Skapa en ny kontakt Lägga till kontakter från SIM-kortet Lägga till favoritkontakter Redigera kontaktinformationen Skapa en grupp Söka efter en kontakt Anpassa dina kontakter

8 2 Skriva text Lär känna tangentbordspanelen Skriva text, siffror eller symboler Inmatningsinställningar Meddelanden SMS och MMS E-post Gmail TM Google Talk TM Ansluta Nätverksanslutningar Använda webbläsaren Använda Bluetooth Använda telefonen som modem Synkronisera information Synkronisering - Inledning Använda Google Server för synkronisering Använda PC Suite för synkronisering Använda Roadsync TM för synkronisering Multimedia och kamera Musik Bild och video Kamera Spel Fler program Alarmklocka Kalender Räknare Filhanterare Inspelningsprogram YouTube TM Fler Google-tjänster Skapa ett Gmail TM -konto Använda Google Maps TM Android Market TM

9 Hantera din telefon Ställa in datum, tidszon och tid Displayinställningar Ringsignalsinställningar Telefontjänster Skydda mobiltelefonen Hantera minnet Återställa mobiltelefonen Uppgradera mobiltelefonens systemversion Tips för att spara batteri Varningar och försiktighetsåtgärder Elektronisk utrustning Medicinteknisk utrustning Potentiellt explosiva miljöer Trafiksäkerhet Driftmiljö Förhindra hörselskador Barnsäkerhet Tillbehör Batteri och laddare Rengöring och underhåll Nödsamtal Certifieringsinformation (SAR) Avfallshantering och återvinning Minskning av skadliga ämnen Uppfyllande av EU-krav Felsökning Index

10 4

11 Kom igång Packningslista Förpackningen med din mobiltelefon innehåller följande saker: Mobiltelefon Batteri Batterilock Laddare USB-kabel Headset CD-skiva med bruksanvisningen Snabbstartsguide 1

12 Kom igång Vy över mobiltelefonen Utseende Hörlur 2 Sekundär kamera 3 Volymkontroll 4 Avtryckare 5 Avsluta 6 Mikrofon 7 Hem/Tillbaka 8 Styrkula 9 MENY 10 Skicka 11 Anslutningar överst 12 Huvudkamera 13 Strömbrytare 14 microsd kortfack 15 Högtalare 16 Laddnings-/datauttag 17 Hörlursuttag 2

13 Huvudfunktioner Kom igång Strömbrytare Tryck för att starta mobiltelefonen. Tryck och håll intryckt för att öppna telefonens alternativmeny. Tryck för att låsa skärmen när mobiltelefonen är igång. Skicka Tryck för att gå till skärmen Call log. MENY Tryck för att öppna menyn för en aktiv skärm. Tryck och håll intryckt för att öppna tangentbordet för att göra en snabbsökning. Tryck för att låsa upp skärmen när skärmlåset är aktiverat. Styrkula Rulla för att navigera mellan valbara objekt på skärmen. Tryck för att välja ett markerat objekt eller åtgärd. Hem/Tillbaka Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm eller avsluta programmet som körs. Tryck och håll intryckt för att gå tillbaka till hemskärmen. Avsluta Tryck för att lägga på ett pågående samtal. Som standard, tryck för att återgå till hemskärmen. Du kan anpassa knapparnas funktioner genom att välja Settings > General info & option > End button behavior. Tips: När skärmen är låst, tryck på Power, MENU-knappen eller Home/Back-knappen för att aktivera skärmen. 3

14 Kom igång Sätta i och ta ur USIM-kortet eller SIM-kortet och microsd-kortet Sätta i USIM-kort eller SIM-kort Du kan sätta i ditt USIM-kort (USIM = UMTS Subscriber Identity Module) eller SIM-kort enligt följande bild Ta av batterilocket. 2. Sätt i USIM-kort eller SIM-kort. Sätta i batteriet Sätt i batteriet från a till b. Sätta i microsd-kortet Ta av gummiskyddet från microsd-kortfacket. Sätt i microsd-kortet i rätt riktning

15 Kom igång OBS! Sätt i microsd-kortet med guldkontakterna riktade uppåt. Vid normal användning ska inte microsd-kortet sättas i eller tas ur slumpmässigt. Ladda mobiltelefonen Läs följande instruktioner innan batteriet laddas: OBS! Om mobiltelefonens batteri inte används under en längre tid kanske inte mobiltelefonen kan startas medan batteriet laddas. Detta är normalt. Ladda batteriet en stund. Sedan kan mobiltelefonen startas och användas. Batteriet kan laddas upp men slits ut till slut. Om batteriet varar kortare tid än vanligt efter att det har laddats ska det bytas till ett batteri av samma typ. Laddningstiden beror på omgivningstemperaturen och batteriets ålder. När batteriets strömnivå är låg spelar telefonen en varningssignal och visar ett meddelande. När batteriets laddningsnivå är extremt låg stängs telefonen av automatiskt. Kontrollera att batteriet är korrekt isatt i telefonen innan det laddas. 1. Anslut USB-kabeln som levererades med mobiltelefonen till laddaren, som visas i a. 2. Anslut USB-kabeln till mobiltelefonen, som visas i b. Sätt därefter i laddarens kontakt i ett eluttag. 5

16 Kom igång Starta När USIM-/SIM-kort och batteri har satts i telefonen kan man starta telefonen och använda den. Starta och stänga av telefonen Starta telefonen 1. Tryck på Power för att starta telefonen. 2. När vissa program används första gången, uppmanas man att logga in på sitt Google TM -konto. Se Logga in på ditt Google TM -konto på sidan 6 för mer information. Stänga av telefonen 1. Tryck och håll Power intryckt för att öppna Phone options. 2. Peka på Power off. 3. Peka på OK när du uppmanas att stänga av telefonen. Logga in på ditt Google TM -konto 1. Tryck på Power för att starta telefonen. 2. När du använder vissa program första gången, uppmanas du att registrera ditt Google TM -konto. 3. När du har läst registeringsinformationen pekar du på Next. 4. Du uppmanas att logga in på ditt Google TM -konto. Om du inte har något konto, peka på Create, och följ sedan instruktionerna för att skapa ett konto. OBS! Innan du loggar in på eller skapar ditt konto, måste din telefon ha en aktiv dataanslutning. Se Starta dataanslutning på sidan 43 för mer information Om du har ett konto pekar du på Sign in för att skriva in ditt användarnamn eller lösenord. 6

17 Kom igång Tips: När du är inloggad kommer automatiskt informationen på ditt Google TM -konto att synkronisera med din telefon. Låsa och Låsa upp skärmen Låsa skärmen När telefonen är igång, tryck på Power för att låsa skärmen. När du inte gör något med telefonen under en viss tid låser telefonen automatiskt skärmen. Se Ställa in tiden innan skärmen stängs av på sidan 74 för mer information. OBS! När skärmen är låst kan du fortfarande ta emot meddelanden och samtal. Låsa upp skärmen Tryck på MENU, Home/Back eller Power för att väcka skärmen och lås därefter upp den på följande sätt: Tryck på MENU för att låsa upp skärmen. Följ instruktionerna på skärmen, knäpp uppåt för att låsa upp skärmen. Om du har ställt in ett skärmupplåsningsmönster, blir du ombedd att rita mönstret på skärmen för att låsa upp den. Se Skydda mobiltelefonen på sidan 77 för mer information. PIN-kod Om ditt SIM-kort har en PIN-kod blir du ombedd att ange PIN-koden för att använda telefonen. Se Skydda mobiltelefonen på sidan 77 för mer information OBS! PIN-koden kan ha levererats av din operatör tillsammans med ditt USIM-/SIM-kort. Om du blir av med den kontaktar du din operatör. 7

18 Kom igång Använda pekskärmen Beskrivning av åtgärder Din telefon stödjer följande åtgärder. Genom dessa åtgärder kan du utföra operationer på din telefon. Peka Peka och håll Snäpp Dra Peka på ett önskat objekt med fingret för att bekräfta ditt val och starta ett program. Peka och håll mot skärmen tills mobiltelefonen reagerar. Till exempel kan du peka och hålla mot skärmen för att öppna alternativmenyn för den aktiva skärmen i de flesta fall. Snäpp fingret vertikalt eller horisontellt över skärmen. Till exempel kan du dra fingret från vänster till höger för att växla mellan olika bilder. Peka och håll ditt önskade objekt med fingret. Dra sedan objektet till någon del av skärmen. Till exempel kan du dra för att flytta eller radera en ikon på hemskärmen. Tips: Om du pekar och håller vissa skärmar, visas menyalternativen. Rotera mobiltelefonen När du roterar mobiltelefonen anpassar skärmen sig efter rotationen. OBS! Du kan endast rotera mobiltelefonen moturs. 8

19 Hemskärmen Lär känna Hemskärmen Kom igång Rapportområde i statusfältet: visar rapportikoner för mobiltelefonen. 2 Statusområde i statusfältet: visar statusikoner för mobiltelefonen. 3 4 Visningsområde: peka på en ikon för att öppna tillhörande program. Programfliken: peka för att öppna och välja ett program. 9

20 Kom igång Statusikoner Roaming Ingen signal Data synkroniseras Bluetooth är på Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk GPS är på Ljud från Vibrationsläge GPRS ansluten EDGE ansluten 3G ansluten Batteriet fulladdat Batteriet laddas Signalstyrka Flygplansläge Larm inställt Ansluten till en annan Bluetooth-enhet Inget SIM-kort GPS är ansluten Högtalartelefon på Telefonen är tyst GPRS används EDGE används 3G används batterinivån låg batterinivån mycket låg 10

21 Rapportikoner Samtal pågår Vidarebefordra samtal till Missade samtal Nytt röstmeddelande Problem med inloggning/synk Laddar ner data Wi-Fi är på Kommande händelser Minnet är fullt* Samtal via Bluetooth-enhet Samtal väntar Kom igång Nytt direktmeddelande Nytt SMS/MMS Fler rapporter som inte visats Laddar upp data Ansluten till dator Låt spelas Datatjänst avaktiverad 11

22 Kom igång *Minnet är fullt Om mobiltelefonens minne blir fullt visar ikonen på rapportraden att att det inte finns tillräckligt utrymme. I så fall måste du frigöra telefonens minne. 1. Peka och håll mot rapportraden och snäpp fingret nedåt för att öppna rapportpanelen. 2. Peka på Low on space för att gå till filhanteringsskärmen på mobiltelefonen. Peka på ett program som inte behövs från avsnittet Manage applications för att avinstallera det. Peka på File Manager för att radera filer som inte behövs. Använda rapportpanelen Rapportpanelen rapporterar om nya meddelanden, kalenderhändelser, inställt larm och pågående aktiviteter som att samtal vidarebefordras eller aktuell samtalsstatus. Du kan även öppna rapportpanelen för att få reda på operatören för trådlöst nätverk eller öppna meddelande, påminnelse eller händelserapport. När en ikon för en ny rapport visas på Rapportpanelen i statusraden, peka och håll mot statusraden, för sedan fingret nedåt för att öppna rapportpanelen. Med rapportpanelen kan du göra följande operationer: Peka på en rapport för att öppna tillhörande program. Peka på Clear notifications för att ta bort alla rapporter. Peka och håll mot den nedre delen av panelen och för sedan fingret uppåt för att stänga meddelandepanelen. 12

23 Kom igång Använda programfliken I programfliken finns alla program på din telefon. Peka på programfliken och dra den uppåt för att öppna den. Peka på programfliken och dra den nedåt för att stänga den. Utökad Hemskärm Hemskärmen kan utökas till mer än skärmens bredd för att ge mer utrymme för att lägga till genvägar, widgets och mer. På hemskärmen för du fingret horisontellt över skärmen för att gå till vänster eller höger sida av den utökade hemskärmen. 13

24 Kom igång Lägga till en ikon på hemskärmen 1. Peka och håll mot ett tomt område på hemskärmen. 2. Alternativmenyn för Add to Home screen öppnas, välj sedan det objekt du vill lägga till på hemskärmen. Tips: Öppna programfliken, du kan peka på och hålla mot en programikon. När telefonen vibrerar släpper du ikonen på ett tomt område på hemskärmen. Flytta en ikon på hemskärmen 1. Peka och håll mot en ikon på hemskärmen tills att ikonen förstoras och telefonen vibrerar. 2. Dra ikonen, utan att lyfta fingret, till önskad position på skärmen och släpp den. Ta bort en ikon på hemskärmen 1. Peka och håll mot en ikon på hemskärmen tills att ikonen förstoras och telefonen vibrerar. 2. Dra ikonen, utan att lyfta fingret, till programfliken tills ikonen och programfliken blir röda och släpp den. Byta skrivbordsbild 1. Tryck på knappen MENU på hemskärmen och peka på Wallpaper. 2. Peka på Pictures eller Wallpaper gallery för att välja en bild. Peka på Pictures: Du kan krympa bilden innan den ställs in som skrivbordsbild. Peka sedan på Save. Peka på Wallpaper gallery: Du kan använda förinställda skrivbordsbilder. Peka sedan på Set wallpaper. 14

25 Skapa en mapp Kom igång 1. Tryck på knappen MENU på hemskärmen och peka på Add > Folders > New Folder. 2. Peka på den nya mappen på hemskärmen för att öppna den. 3. Peka och håll mot mappens titelrad för att döpa om den. Tips: Lägg till ikoner i mappen genom att peka och hålla mot en ikon på hemskärmen för att aktivera flyttläge, dra därefter ikonen till mappen. Använda aktivitetslistan Tryck och håll Power intryckt för att öppna telefonalternativ. Peka på Task List för att visa listan med sex program som nyligen har använts. Sedan kan du peka på ett önskat program för att öppna det. Använda telefonens microsd-kort som ett USB-minne För att enkelt överföra musik och bilder från datorn till telefonens microsd-kort kan du ställa in microsd-kortet som ett USB-minne. Använda telefonens microsd-kort som ett USB-minne 1. Öppna Application tab och peka sedan på Settings. 2. rulla ner längs skärmen, peka sedan på General info & option > USB Mass Storage. 15

26 Kom igång 3. Tryck in och håll knappen Home/Back intryckt för att återgå till hemskärmen. 4. Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln. Datorn identifierar microsd-kortet som en flyttbar disk. Nu kan du börja flytta filer mellan datorn och telefonens microsd-kort. OBS! Kom ihåg att ta bort alternativet USB Mass Storage när du har flyttat färdig filer mellan telefonen och datorn. Ta ur microsd-kortet när telefonen är igång Gör så här om du behöver ta ut microsd-kortet medan telefonen är igång. 1. Öppna Application tab och peka sedan på Settings. 2. Rulla ner längs skärmen, peka sedan på SD card & phone storage > Unmount SD card. 3. Ta ut microsd-kortet genom att följa instruktionerna tidigare i det här kapitlet. Inställningar Du kan styra och anpassa telefonens inställningar på skärmen Settings. Öppna skärmen Settings och gör något av följande: Öppna Application tab och peka sedan på Settings. Tryck på knappen MENU på hemskärmen och peka på Settings. 16 Wireless controls Call settings Konfigurera de trådlösa anslutningarna av mobiltelefonen, t.ex. WiFi och Bluetooth, aktivera flygplansläge eller ställa in alternativen för roaming, nätverk, m.m. Ställ in samtalstjänster som t.ex. röstmeddelanden, vidarebefordra samtal och samtals-id.

27 Kom igång Contacts settings Sound & display Hantera dina kontakter. Ställ in ringsignaler för samtal och rapporter eller ställ in skärmens ljusstyrka och timeouttid för skärmsläckaren. Data Välj vilka program som ska synchronization synkroniseras. Du kan även ställa in automatisk synkronisering av Gmail TM, kalender och kontakter. Security & location Applications SD card & phone storage Date & time Locale & text Välj vilken GPS-platskälla som ska användas, ställ in skärmens upplåsningsmönster eller aktivera SIM-kortslås. Hantera program och installera nya program. Kontrollera tillgängligt minneskort och telefonens minne, återställ telefonen till fabriksinställningar eller formatera microsd-kortet och uppdatera mobiltelefonen. Ställ in datum, tid, tidszon och datumeller tidsformat. Ställ in språk för operativsystemet och region. Du kan även ställa in alternativ för skärmtangentbordet. 17

28 Kom igång General info & option About phone Visa batteri- och användningsinfo, ställ in allmänna alternativ. Visa telefonens status, t.ex. nätverkstyp, signalstyrka, batterinivå och nätverkets namn. Du kan även visa juridisk information och programversion för din telefon. 18

29 Samtalstjänst Ringa ett samtal Det finns många sätt som du kan nå dina vänner och kontakter Dialer, Contacts eller Call log. OBS! Rör inte vid mikrofonen och högtalaren när du ringer eller svarar på ett samtal. Ringa upp med knappsatsen 1. Peka på Application tab > Dialer för att visa knappsatsen. 2. Slå det önskade telefonnumret på skärmen. 3. Tryck på knappen Send för att ringa upp numret

30 Samtalstjänst 1 Peka för att växla mellan Dialer, Call log, Contacts, Favorites, och Groups 2 Visa telefonnumret du anger. Du kan peka här för att slå numret du har matat in. 3 Peka för att ange numret. 4 Peka för att radera en efterföljande siffra eller ett nummer. Peka och håll för att radera hela numret. Ringa ett samtal via kontakter 1. Peka på Application tab > Contacts för att visa kontaktlistan. 2. Peka på önskad kontakt i listan. 3. Peka på Call för att ringa upp numret. Ringa ett samtal via Call log (Samtalslogg) 1. Peka på Application tab > Call log för att visa samtalsloggen. 2. Peka på önskad kontakt i listan. 3. Peka på Call för att ringa upp numret. Ringa ett samtal via Favorites 1. Peka på Application tab > Contacts för att visa kontaktlistan. 2. Peka på Favorites för att visa listan över favoriter. 3. Peka på önskad kontakt i listan. 4. Peka på Call för att ringa upp numret. 20

31 Samtalstjänst Besvara ett samtal När det ringer trycker du på knappen Send för att svara på samtalet och på End för att lägga på. När det ringer trycker du på Volume control för att stänga av högtalaren. Under ett samtal kan du peka på knappsatsfliken och snäppa upp för att öppna knappsatsen. När knappsatsen har varit öppen ett tag utan aktivitet låses skärmen automatiskt för att undvika oavsiktliga operationer. Du kan peka på ikonen på skärmen två gånger för att låsa upp skärmen. Avvisa ett samtal Tryck på End eller Home/Back för att avvisa ett samtal. Andra operationer under ett samtal Din mobiltelefon stödjer även extrafunktioner för att underlätta din kommunikation simple. Ringa ett konferenssamtal 1. Medan ett samtal pågår kan du trycka på knappen MENU och därefter peka på Add call. 2. Mata in telefonnumret till den person som du vill lägga till i konferenssamtalet och tryck på knappen Send. Eller peka på Call log, Contacts eller Favorites och välj nästa deltagare i konferenssamtalet i listan. Det första samtalet ställs automatiskt på vänt. 3. När telefonen ansluter till den andra konferenssamtalsdeltagaren trycker du på MENU och därefter på Merge calls för att starta konferenssamtalet. 4. Önskar du lägga till fler deltagare i konferenssamtalet, upprepas steg 1, 2 och 3. 21

32 Samtalstjänst 5. Under ett konferenssamtal trycker du på MENU och pekar på Manage conference för att släppa en konferenssamtalsdeltagare och prata privat med någon av de andra deltagarna. 6. Avsluta konferenssamtalet och koppla ifrån en samtalsdeltagare genom att trycka på End. Tips: Du kan även välja en deltagare i konferenssamtalet för privat konversation. OBS! Kontakta telefonoperatören för information om flerpartssamtal i ditt telefonnät. Använda andra funktioner Medan ett samtal pågår kan du trycka på MENU för att öppna samtalsoperationspanelen. Med knapparna på panelen kan du utföra önskade operationer. Medan ett samtal pågår kan du trycka på Home/Back för att återgå till hemskärmen och använda andra funktioner. Dessutom kan du trycka på End för att lägga på. Om du behöver återgå till samtalsskärmen igen så snäpper du rapportraden nedåt och pekar på Current Call. Använda samtalsloggen Fliken samtalslogg visar alla missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal. Peka på ett namn eller nummer i listan för att öppna en skärm som ger dig alternativ för vad du kan göra med kontakten. Eller peka och håll mot ett namn eller nummer i listan för att öppna alternativmenyn. 22

33 Samtalstjänst Använda flygplansläge I många länder säger lagen att du måste stänga av telefonen medan du är ombord på ett flygplan. Ett sätt att stänga av telefonfunktionen är att växla till flygplansläge. I flygplansläge är all trådlös radiokommunikation på telefonen avstängd, inkluderat telefonfunktionen, Bluetooth och Wi-Fi. Du kan aktivera eller avaktivera flygplansläge på följande sätt: Tryck och håll Power intryckt och peka sedan på Airplane mode. Peka på Application tab > Settings > Wireless controls > Airplane mode. 23

34 Samtalstjänst 24

35 Kontakter Med Contacts kan du spara och hantera sådan information som telefonnummer och adresser till dina kontakter. Du kan spara informationen i din telefon. Programmet Contacts gör det enkelt för dig att nå de personer du vill kontakta. Visa dina kontakter Peka på Application tab > Contacts. Tryck på knappen Send, och peka sedan på Contacts. Kontaktlistan visar namnen på dina kontakter, peka på en kontakt för att öppna skärmen kontaktinformation. Peka och håll mot en kontakt för att öppna alternativmenyn. Skapa en ny kontakt Gör så här för att lägga till en ny kontakt i mobiltelefonen: 1. Peka på Application tab > Contacts. Kontaktlistan visas. 2. Tryck på knappen MENU och peka sedan på Create contact. 3. Skriv in den information du vill spara för kontakten. Använd Trackball eller snäpp nedåt för att flytta mellan fälten. 4. När du har slutat, peka på Save eller tryck på MENU och peka sedan på Save för att spara kontakten. 25

36 Kontakter Lägga till kontakter från SIM-kortet Du kan lägga till kontakter som sparats på ditt SIM-kort i kontaktlistan i mobiltelefonen. 1. Peka på Application tab > Contacts. Kontaktlistan visas. 2. Tryck på MENU och peka sedan på Settings > Copy contacts from SIM. Vänta på att innehållet på SIM-kortet ska laddas. 3. Välj kontakten som ska läggas till och peka sedan på Next. Lägga till favoritkontakter Det är enklare att hantera kontakterna om man väljer en särskild grupp, till exempel att de kontakter med telefonnummer ska visas i kontaktlistan. 1. Peka och håll mot en kontakt i kontaktlistan för att öppna alternativmenyn. 2. Peka på Add to Favorites. Kontakten läggs till i kontaktlistan på fliken Favorites. En färgad stjärna visas också med kontaktnamnet på kontaktinformationsskärmen. Tips: Peka och håll mot kontakten på fliken Favorites och peka sedan på Remove from Favorites för att ta bort kontakten från fliken. 26 Redigera kontaktinformationen Du kan alltid göra ändrat till informationen du har lagrat för en kontakt. 1. Peka på kontakten som ska modifieras i kontaktlistan. 2. Tryck på knappen MENU och peka sedan på Edit contact.

37 Kontakter 3. Redigera kontaktinformationen och peka sedan på Save. Peka på Cancel för att ignorera alla ändringar du har gjort på kontaktinformationen. Skapa en grupp Det är enklare att hantera kontakterna om man väljer en särskild grupp, till exempel att de kontakter med telefonnummer ska visas i kontaktlistan. 1. Peka på Application tab > Contacts. 2. Växla till fliken Groups och peka sedan på Create group. 3. Skriv det namn du önskar för att spara gruppen. 4. Peka på Members för att lägga till medlemmar i gruppen. 5. Välj de kontakter som ska läggas till i gruppen och peka sedan på OK. Söka efter en kontakt Det finns flera sätt att hitta en kontakt när kontaktlistan är lång. Bläddra genom dina kontakter för att rulla på Trackball eller genom att snäppa fingret upp och ner längs skärmen. Snabba borströrelser i någon riktning snabbar på snäppningen. Peka på skärmen för att stoppa rullningen. Peka på söktextrutan på skärmen Contacts för att gå till sökskärmen. Tryck på MENU-knappen medan du är på skärmen Contacts och peka sedan på Search för att gå till sökskärmen. 27

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810 ASUS Fonepad Bruksanvisning SW8810 SW8810 Första utgåvan December 2013 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd

Läs mer

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna.

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0 Användarhandbok Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. SWDT643442-643442-0815050637-007 Innehåll Välkommen till BlackBerry!...

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: ipad i överblick 8 ipad-översikt 10 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 11 Vilo-/väckningsknapp 11 Hemknapp 12 Volymknappar

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: I överblick 9 Översikt 10 Knappar 12 Mikro-SIM-kortsfack 13 Hemskärmen 17 Multi-Touch-skärm 18 Tangentbord på skärmen 25 Kapitel 2: Komma

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: iphone i överblick 8 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 10 Knappar 13 Statussymboler 14 SIM-kort 15 Kapitel

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

2 Användarmanual TrekStor Liro Color

2 Användarmanual TrekStor Liro Color 2 Användarmanual TrekStor Liro Color Innehåll Förpackningens innehåll... 3 Enhetens kontroller... 3 Sätta på och stänga av... 4 Hemskärm... 5 Hur man laddar TrekStor Liro Color... 6 Att ansluta TrekStor

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer