Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd"

Transkript

1 Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. Produkten som beskrivs i denna manual är upphovsrättsskyddad av Huawei Technologies Co., Ltd och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt återge, distribuera, modifiera, dekompilera, ta isär, avkoda, extrahera, bakåtutveckla, hyra ut, tilldela eller ge underlicens av nämnda programvara, om inte sådana restriktioner är tillåtna av gällande lagar eller om sådana åtgärder har godkänts av respektive upphovsrättsägare under licens. Varumärken och tillstånd HUAWEI och är varumärken som har registrerats av Huawei Technologies Co., Ltd. Andra varumärken, produkt-, tjänste- och företagsnamn som nämns är egendom som tillhör deras respektive ägare. 1

2 Meddelande Vissa av produktens funktioner och dess tillbehör som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran, kapacitet och inställningar i det lokala nätverket som kanske inte är aktiverade eller som kan vara begränsade av lokala nätverksoperatörer eller nätverksserviceleverantörer. Därför kanske inte beskrivningen här exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper. Huawei Technologies Co., Ltd förbehåller sig rättigheten att ändra eller modifiera all information och alla specifikationer som finns i denna manual utan föregående meddelande därom. Huawei Technologies Co., Ltd. ansvarar inte för legitimiteten och kvaliteten hos någon produkt som du laddar upp eller laddar ner via denna mobiltelefon, inkluderat, men inte begränsat till, text, bilder, musik, filmer och icke förinstallerad programvara som är skyddad av upphovsrätten. Du är själv ansvarig för eventuella konsekvenser av att installera eller använda tidigare nämnda produkter på denna mobiltelefon. INGEN GARANTI INNEHÅLLET I DENNA MANUAL MEDFÖLJER I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD GÄLLANDE LAGAR KRÄVER LÄMNAS INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, SOM GÖRS I FÖRHÅLLANDE TILL PRECISION, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DENNA MANUAL. HUAWEI TECHNOLOGIES CO, INC, SKALL I DEN MÅN GÄLLANDE LAG GODKÄNNER DETTA, INTE ANSVARA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA; TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, EJ HELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLORAD VINST, AFFÄR, INKOMST, DATA, ANSEENDE ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR. 2

3 Import-och exportbestämmelser Kunden skall följa gällande export- och importlagar, samt -bestämmelser och ska erhålla alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheterna för att exportera, återexportera eller importera produkten som nämns i denna manual, inkluderat programvara och tekniska data häri. 3

4 4

5 Säkerhetsföreskrifter Läs noga genom säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa korrekt användning av din trådlösa enhet. För detaljerad information, se avsnitt Varningar och försiktighetsåtgärder på sidan 79. Slå, kasta och ta inte hål på mobiltelefonen. Undvik att tappa,klämma och böja telefonen. Använd inte mobiltelefonen i fuktig omgivning, t.ex. badrummet. Förhindra att mobiltelefonen sänks ner i eller tvättas i vätska. Starta inte telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller när telefonen kan orsaka störningar eller fara. Använd inte telefonen när du kör. Följ alla regler och bestämmelser på sjukhus och vårdinrättningar. Stäng av telefonen i närheten av medicinska apparater. Stäng av telefonen i flygplan. Telefonen kan orsaka störningar av flygplanets styrsignaler. Stäng av telefonen i närheten av elektronik med hög precision. Telefonen kan påverka dessa enheters funktion. 5

6 Försök inte ta isär telefonen eller dess tillbehör. Endast kvalificerad personal får lov att utföra service eller reparation på telefonen. Placera inte telefonen eller dess tillbehör i närheten av starka elektromagnetiska fält. Placera inte magnetiska lagringsmedia i närheten av telefonen. Strålning från telefonen kan radera informationen på som finns på dessa. Placera inte telefonen där det är hög temperatur eller använd den på platser där det finns lättantändlig gas, t.ex. på bensinstationen. Håll telefonen och dess tillbehör på avstånd från barn. Låt inte barn använda telefonen utan vägledning. Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika risk för explosioner. Följ alla lagar eller bestämmelser angående användning av trådlös utrustning. Respektera andras privatliv och juridiska rättigheter vid användning av din trådlösa enhet. Följ strikt relevanta instruktioner i denna manual vid användning av USB-kabel. Annars kan telefonen eller datorn skadas. 6

7 Innehåll Kom igång Packningslista Vy över mobiltelefonen Sätta i och ta ur USIM-kortet eller SIM-kortet och microsd-kortet Starta Använda pekskärmen Hemskärmen Använda aktivitetslistan Använda telefonens microsd-kort som ett USB-minne Inställningar Samtalstjänst Ringa ett samtal Besvara ett samtal Andra operationer under ett samtal Använda samtalsloggen Använda flygplansläge Kontakter Visa dina kontakter Skapa en ny kontakt Lägga till kontakter från SIM-kortet Lägga till favoritkontakter Redigera kontaktinformationen Skapa en grupp Söka efter en kontakt Anpassa dina kontakter

8 2 Skriva text Lär känna tangentbordspanelen Skriva text, siffror eller symboler Inmatningsinställningar Meddelanden SMS och MMS E-post Gmail TM Google Talk TM Ansluta Nätverksanslutningar Använda webbläsaren Använda Bluetooth Använda telefonen som modem Synkronisera information Synkronisering - Inledning Använda Google Server för synkronisering Använda PC Suite för synkronisering Använda Roadsync TM för synkronisering Multimedia och kamera Musik Bild och video Kamera Spel Fler program Alarmklocka Kalender Räknare Filhanterare Inspelningsprogram YouTube TM Fler Google-tjänster Skapa ett Gmail TM -konto Använda Google Maps TM Android Market TM

9 Hantera din telefon Ställa in datum, tidszon och tid Displayinställningar Ringsignalsinställningar Telefontjänster Skydda mobiltelefonen Hantera minnet Återställa mobiltelefonen Uppgradera mobiltelefonens systemversion Tips för att spara batteri Varningar och försiktighetsåtgärder Elektronisk utrustning Medicinteknisk utrustning Potentiellt explosiva miljöer Trafiksäkerhet Driftmiljö Förhindra hörselskador Barnsäkerhet Tillbehör Batteri och laddare Rengöring och underhåll Nödsamtal Certifieringsinformation (SAR) Avfallshantering och återvinning Minskning av skadliga ämnen Uppfyllande av EU-krav Felsökning Index

10 4

11 Kom igång Packningslista Förpackningen med din mobiltelefon innehåller följande saker: Mobiltelefon Batteri Batterilock Laddare USB-kabel Headset CD-skiva med bruksanvisningen Snabbstartsguide 1

12 Kom igång Vy över mobiltelefonen Utseende Hörlur 2 Sekundär kamera 3 Volymkontroll 4 Avtryckare 5 Avsluta 6 Mikrofon 7 Hem/Tillbaka 8 Styrkula 9 MENY 10 Skicka 11 Anslutningar överst 12 Huvudkamera 13 Strömbrytare 14 microsd kortfack 15 Högtalare 16 Laddnings-/datauttag 17 Hörlursuttag 2

13 Huvudfunktioner Kom igång Strömbrytare Tryck för att starta mobiltelefonen. Tryck och håll intryckt för att öppna telefonens alternativmeny. Tryck för att låsa skärmen när mobiltelefonen är igång. Skicka Tryck för att gå till skärmen Call log. MENY Tryck för att öppna menyn för en aktiv skärm. Tryck och håll intryckt för att öppna tangentbordet för att göra en snabbsökning. Tryck för att låsa upp skärmen när skärmlåset är aktiverat. Styrkula Rulla för att navigera mellan valbara objekt på skärmen. Tryck för att välja ett markerat objekt eller åtgärd. Hem/Tillbaka Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm eller avsluta programmet som körs. Tryck och håll intryckt för att gå tillbaka till hemskärmen. Avsluta Tryck för att lägga på ett pågående samtal. Som standard, tryck för att återgå till hemskärmen. Du kan anpassa knapparnas funktioner genom att välja Settings > General info & option > End button behavior. Tips: När skärmen är låst, tryck på Power, MENU-knappen eller Home/Back-knappen för att aktivera skärmen. 3

14 Kom igång Sätta i och ta ur USIM-kortet eller SIM-kortet och microsd-kortet Sätta i USIM-kort eller SIM-kort Du kan sätta i ditt USIM-kort (USIM = UMTS Subscriber Identity Module) eller SIM-kort enligt följande bild Ta av batterilocket. 2. Sätt i USIM-kort eller SIM-kort. Sätta i batteriet Sätt i batteriet från a till b. Sätta i microsd-kortet Ta av gummiskyddet från microsd-kortfacket. Sätt i microsd-kortet i rätt riktning

15 Kom igång OBS! Sätt i microsd-kortet med guldkontakterna riktade uppåt. Vid normal användning ska inte microsd-kortet sättas i eller tas ur slumpmässigt. Ladda mobiltelefonen Läs följande instruktioner innan batteriet laddas: OBS! Om mobiltelefonens batteri inte används under en längre tid kanske inte mobiltelefonen kan startas medan batteriet laddas. Detta är normalt. Ladda batteriet en stund. Sedan kan mobiltelefonen startas och användas. Batteriet kan laddas upp men slits ut till slut. Om batteriet varar kortare tid än vanligt efter att det har laddats ska det bytas till ett batteri av samma typ. Laddningstiden beror på omgivningstemperaturen och batteriets ålder. När batteriets strömnivå är låg spelar telefonen en varningssignal och visar ett meddelande. När batteriets laddningsnivå är extremt låg stängs telefonen av automatiskt. Kontrollera att batteriet är korrekt isatt i telefonen innan det laddas. 1. Anslut USB-kabeln som levererades med mobiltelefonen till laddaren, som visas i a. 2. Anslut USB-kabeln till mobiltelefonen, som visas i b. Sätt därefter i laddarens kontakt i ett eluttag. 5

16 Kom igång Starta När USIM-/SIM-kort och batteri har satts i telefonen kan man starta telefonen och använda den. Starta och stänga av telefonen Starta telefonen 1. Tryck på Power för att starta telefonen. 2. När vissa program används första gången, uppmanas man att logga in på sitt Google TM -konto. Se Logga in på ditt Google TM -konto på sidan 6 för mer information. Stänga av telefonen 1. Tryck och håll Power intryckt för att öppna Phone options. 2. Peka på Power off. 3. Peka på OK när du uppmanas att stänga av telefonen. Logga in på ditt Google TM -konto 1. Tryck på Power för att starta telefonen. 2. När du använder vissa program första gången, uppmanas du att registrera ditt Google TM -konto. 3. När du har läst registeringsinformationen pekar du på Next. 4. Du uppmanas att logga in på ditt Google TM -konto. Om du inte har något konto, peka på Create, och följ sedan instruktionerna för att skapa ett konto. OBS! Innan du loggar in på eller skapar ditt konto, måste din telefon ha en aktiv dataanslutning. Se Starta dataanslutning på sidan 43 för mer information Om du har ett konto pekar du på Sign in för att skriva in ditt användarnamn eller lösenord. 6

17 Kom igång Tips: När du är inloggad kommer automatiskt informationen på ditt Google TM -konto att synkronisera med din telefon. Låsa och Låsa upp skärmen Låsa skärmen När telefonen är igång, tryck på Power för att låsa skärmen. När du inte gör något med telefonen under en viss tid låser telefonen automatiskt skärmen. Se Ställa in tiden innan skärmen stängs av på sidan 74 för mer information. OBS! När skärmen är låst kan du fortfarande ta emot meddelanden och samtal. Låsa upp skärmen Tryck på MENU, Home/Back eller Power för att väcka skärmen och lås därefter upp den på följande sätt: Tryck på MENU för att låsa upp skärmen. Följ instruktionerna på skärmen, knäpp uppåt för att låsa upp skärmen. Om du har ställt in ett skärmupplåsningsmönster, blir du ombedd att rita mönstret på skärmen för att låsa upp den. Se Skydda mobiltelefonen på sidan 77 för mer information. PIN-kod Om ditt SIM-kort har en PIN-kod blir du ombedd att ange PIN-koden för att använda telefonen. Se Skydda mobiltelefonen på sidan 77 för mer information OBS! PIN-koden kan ha levererats av din operatör tillsammans med ditt USIM-/SIM-kort. Om du blir av med den kontaktar du din operatör. 7

18 Kom igång Använda pekskärmen Beskrivning av åtgärder Din telefon stödjer följande åtgärder. Genom dessa åtgärder kan du utföra operationer på din telefon. Peka Peka och håll Snäpp Dra Peka på ett önskat objekt med fingret för att bekräfta ditt val och starta ett program. Peka och håll mot skärmen tills mobiltelefonen reagerar. Till exempel kan du peka och hålla mot skärmen för att öppna alternativmenyn för den aktiva skärmen i de flesta fall. Snäpp fingret vertikalt eller horisontellt över skärmen. Till exempel kan du dra fingret från vänster till höger för att växla mellan olika bilder. Peka och håll ditt önskade objekt med fingret. Dra sedan objektet till någon del av skärmen. Till exempel kan du dra för att flytta eller radera en ikon på hemskärmen. Tips: Om du pekar och håller vissa skärmar, visas menyalternativen. Rotera mobiltelefonen När du roterar mobiltelefonen anpassar skärmen sig efter rotationen. OBS! Du kan endast rotera mobiltelefonen moturs. 8

19 Hemskärmen Lär känna Hemskärmen Kom igång Rapportområde i statusfältet: visar rapportikoner för mobiltelefonen. 2 Statusområde i statusfältet: visar statusikoner för mobiltelefonen. 3 4 Visningsområde: peka på en ikon för att öppna tillhörande program. Programfliken: peka för att öppna och välja ett program. 9

20 Kom igång Statusikoner Roaming Ingen signal Data synkroniseras Bluetooth är på Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk GPS är på Ljud från Vibrationsläge GPRS ansluten EDGE ansluten 3G ansluten Batteriet fulladdat Batteriet laddas Signalstyrka Flygplansläge Larm inställt Ansluten till en annan Bluetooth-enhet Inget SIM-kort GPS är ansluten Högtalartelefon på Telefonen är tyst GPRS används EDGE används 3G används batterinivån låg batterinivån mycket låg 10

21 Rapportikoner Samtal pågår Vidarebefordra samtal till Missade samtal Nytt röstmeddelande Problem med inloggning/synk Laddar ner data Wi-Fi är på Kommande händelser Minnet är fullt* Samtal via Bluetooth-enhet Samtal väntar Kom igång Nytt direktmeddelande Nytt SMS/MMS Fler rapporter som inte visats Laddar upp data Ansluten till dator Låt spelas Datatjänst avaktiverad 11

22 Kom igång *Minnet är fullt Om mobiltelefonens minne blir fullt visar ikonen på rapportraden att att det inte finns tillräckligt utrymme. I så fall måste du frigöra telefonens minne. 1. Peka och håll mot rapportraden och snäpp fingret nedåt för att öppna rapportpanelen. 2. Peka på Low on space för att gå till filhanteringsskärmen på mobiltelefonen. Peka på ett program som inte behövs från avsnittet Manage applications för att avinstallera det. Peka på File Manager för att radera filer som inte behövs. Använda rapportpanelen Rapportpanelen rapporterar om nya meddelanden, kalenderhändelser, inställt larm och pågående aktiviteter som att samtal vidarebefordras eller aktuell samtalsstatus. Du kan även öppna rapportpanelen för att få reda på operatören för trådlöst nätverk eller öppna meddelande, påminnelse eller händelserapport. När en ikon för en ny rapport visas på Rapportpanelen i statusraden, peka och håll mot statusraden, för sedan fingret nedåt för att öppna rapportpanelen. Med rapportpanelen kan du göra följande operationer: Peka på en rapport för att öppna tillhörande program. Peka på Clear notifications för att ta bort alla rapporter. Peka och håll mot den nedre delen av panelen och för sedan fingret uppåt för att stänga meddelandepanelen. 12

23 Kom igång Använda programfliken I programfliken finns alla program på din telefon. Peka på programfliken och dra den uppåt för att öppna den. Peka på programfliken och dra den nedåt för att stänga den. Utökad Hemskärm Hemskärmen kan utökas till mer än skärmens bredd för att ge mer utrymme för att lägga till genvägar, widgets och mer. På hemskärmen för du fingret horisontellt över skärmen för att gå till vänster eller höger sida av den utökade hemskärmen. 13

24 Kom igång Lägga till en ikon på hemskärmen 1. Peka och håll mot ett tomt område på hemskärmen. 2. Alternativmenyn för Add to Home screen öppnas, välj sedan det objekt du vill lägga till på hemskärmen. Tips: Öppna programfliken, du kan peka på och hålla mot en programikon. När telefonen vibrerar släpper du ikonen på ett tomt område på hemskärmen. Flytta en ikon på hemskärmen 1. Peka och håll mot en ikon på hemskärmen tills att ikonen förstoras och telefonen vibrerar. 2. Dra ikonen, utan att lyfta fingret, till önskad position på skärmen och släpp den. Ta bort en ikon på hemskärmen 1. Peka och håll mot en ikon på hemskärmen tills att ikonen förstoras och telefonen vibrerar. 2. Dra ikonen, utan att lyfta fingret, till programfliken tills ikonen och programfliken blir röda och släpp den. Byta skrivbordsbild 1. Tryck på knappen MENU på hemskärmen och peka på Wallpaper. 2. Peka på Pictures eller Wallpaper gallery för att välja en bild. Peka på Pictures: Du kan krympa bilden innan den ställs in som skrivbordsbild. Peka sedan på Save. Peka på Wallpaper gallery: Du kan använda förinställda skrivbordsbilder. Peka sedan på Set wallpaper. 14

25 Skapa en mapp Kom igång 1. Tryck på knappen MENU på hemskärmen och peka på Add > Folders > New Folder. 2. Peka på den nya mappen på hemskärmen för att öppna den. 3. Peka och håll mot mappens titelrad för att döpa om den. Tips: Lägg till ikoner i mappen genom att peka och hålla mot en ikon på hemskärmen för att aktivera flyttläge, dra därefter ikonen till mappen. Använda aktivitetslistan Tryck och håll Power intryckt för att öppna telefonalternativ. Peka på Task List för att visa listan med sex program som nyligen har använts. Sedan kan du peka på ett önskat program för att öppna det. Använda telefonens microsd-kort som ett USB-minne För att enkelt överföra musik och bilder från datorn till telefonens microsd-kort kan du ställa in microsd-kortet som ett USB-minne. Använda telefonens microsd-kort som ett USB-minne 1. Öppna Application tab och peka sedan på Settings. 2. rulla ner längs skärmen, peka sedan på General info & option > USB Mass Storage. 15

26 Kom igång 3. Tryck in och håll knappen Home/Back intryckt för att återgå till hemskärmen. 4. Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln. Datorn identifierar microsd-kortet som en flyttbar disk. Nu kan du börja flytta filer mellan datorn och telefonens microsd-kort. OBS! Kom ihåg att ta bort alternativet USB Mass Storage när du har flyttat färdig filer mellan telefonen och datorn. Ta ur microsd-kortet när telefonen är igång Gör så här om du behöver ta ut microsd-kortet medan telefonen är igång. 1. Öppna Application tab och peka sedan på Settings. 2. Rulla ner längs skärmen, peka sedan på SD card & phone storage > Unmount SD card. 3. Ta ut microsd-kortet genom att följa instruktionerna tidigare i det här kapitlet. Inställningar Du kan styra och anpassa telefonens inställningar på skärmen Settings. Öppna skärmen Settings och gör något av följande: Öppna Application tab och peka sedan på Settings. Tryck på knappen MENU på hemskärmen och peka på Settings. 16 Wireless controls Call settings Konfigurera de trådlösa anslutningarna av mobiltelefonen, t.ex. WiFi och Bluetooth, aktivera flygplansläge eller ställa in alternativen för roaming, nätverk, m.m. Ställ in samtalstjänster som t.ex. röstmeddelanden, vidarebefordra samtal och samtals-id.

27 Kom igång Contacts settings Sound & display Hantera dina kontakter. Ställ in ringsignaler för samtal och rapporter eller ställ in skärmens ljusstyrka och timeouttid för skärmsläckaren. Data Välj vilka program som ska synchronization synkroniseras. Du kan även ställa in automatisk synkronisering av Gmail TM, kalender och kontakter. Security & location Applications SD card & phone storage Date & time Locale & text Välj vilken GPS-platskälla som ska användas, ställ in skärmens upplåsningsmönster eller aktivera SIM-kortslås. Hantera program och installera nya program. Kontrollera tillgängligt minneskort och telefonens minne, återställ telefonen till fabriksinställningar eller formatera microsd-kortet och uppdatera mobiltelefonen. Ställ in datum, tid, tidszon och datumeller tidsformat. Ställ in språk för operativsystemet och region. Du kan även ställa in alternativ för skärmtangentbordet. 17

28 Kom igång General info & option About phone Visa batteri- och användningsinfo, ställ in allmänna alternativ. Visa telefonens status, t.ex. nätverkstyp, signalstyrka, batterinivå och nätverkets namn. Du kan även visa juridisk information och programversion för din telefon. 18

29 Samtalstjänst Ringa ett samtal Det finns många sätt som du kan nå dina vänner och kontakter Dialer, Contacts eller Call log. OBS! Rör inte vid mikrofonen och högtalaren när du ringer eller svarar på ett samtal. Ringa upp med knappsatsen 1. Peka på Application tab > Dialer för att visa knappsatsen. 2. Slå det önskade telefonnumret på skärmen. 3. Tryck på knappen Send för att ringa upp numret

30 Samtalstjänst 1 Peka för att växla mellan Dialer, Call log, Contacts, Favorites, och Groups 2 Visa telefonnumret du anger. Du kan peka här för att slå numret du har matat in. 3 Peka för att ange numret. 4 Peka för att radera en efterföljande siffra eller ett nummer. Peka och håll för att radera hela numret. Ringa ett samtal via kontakter 1. Peka på Application tab > Contacts för att visa kontaktlistan. 2. Peka på önskad kontakt i listan. 3. Peka på Call för att ringa upp numret. Ringa ett samtal via Call log (Samtalslogg) 1. Peka på Application tab > Call log för att visa samtalsloggen. 2. Peka på önskad kontakt i listan. 3. Peka på Call för att ringa upp numret. Ringa ett samtal via Favorites 1. Peka på Application tab > Contacts för att visa kontaktlistan. 2. Peka på Favorites för att visa listan över favoriter. 3. Peka på önskad kontakt i listan. 4. Peka på Call för att ringa upp numret. 20

31 Samtalstjänst Besvara ett samtal När det ringer trycker du på knappen Send för att svara på samtalet och på End för att lägga på. När det ringer trycker du på Volume control för att stänga av högtalaren. Under ett samtal kan du peka på knappsatsfliken och snäppa upp för att öppna knappsatsen. När knappsatsen har varit öppen ett tag utan aktivitet låses skärmen automatiskt för att undvika oavsiktliga operationer. Du kan peka på ikonen på skärmen två gånger för att låsa upp skärmen. Avvisa ett samtal Tryck på End eller Home/Back för att avvisa ett samtal. Andra operationer under ett samtal Din mobiltelefon stödjer även extrafunktioner för att underlätta din kommunikation simple. Ringa ett konferenssamtal 1. Medan ett samtal pågår kan du trycka på knappen MENU och därefter peka på Add call. 2. Mata in telefonnumret till den person som du vill lägga till i konferenssamtalet och tryck på knappen Send. Eller peka på Call log, Contacts eller Favorites och välj nästa deltagare i konferenssamtalet i listan. Det första samtalet ställs automatiskt på vänt. 3. När telefonen ansluter till den andra konferenssamtalsdeltagaren trycker du på MENU och därefter på Merge calls för att starta konferenssamtalet. 4. Önskar du lägga till fler deltagare i konferenssamtalet, upprepas steg 1, 2 och 3. 21

32 Samtalstjänst 5. Under ett konferenssamtal trycker du på MENU och pekar på Manage conference för att släppa en konferenssamtalsdeltagare och prata privat med någon av de andra deltagarna. 6. Avsluta konferenssamtalet och koppla ifrån en samtalsdeltagare genom att trycka på End. Tips: Du kan även välja en deltagare i konferenssamtalet för privat konversation. OBS! Kontakta telefonoperatören för information om flerpartssamtal i ditt telefonnät. Använda andra funktioner Medan ett samtal pågår kan du trycka på MENU för att öppna samtalsoperationspanelen. Med knapparna på panelen kan du utföra önskade operationer. Medan ett samtal pågår kan du trycka på Home/Back för att återgå till hemskärmen och använda andra funktioner. Dessutom kan du trycka på End för att lägga på. Om du behöver återgå till samtalsskärmen igen så snäpper du rapportraden nedåt och pekar på Current Call. Använda samtalsloggen Fliken samtalslogg visar alla missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal. Peka på ett namn eller nummer i listan för att öppna en skärm som ger dig alternativ för vad du kan göra med kontakten. Eller peka och håll mot ett namn eller nummer i listan för att öppna alternativmenyn. 22

33 Samtalstjänst Använda flygplansläge I många länder säger lagen att du måste stänga av telefonen medan du är ombord på ett flygplan. Ett sätt att stänga av telefonfunktionen är att växla till flygplansläge. I flygplansläge är all trådlös radiokommunikation på telefonen avstängd, inkluderat telefonfunktionen, Bluetooth och Wi-Fi. Du kan aktivera eller avaktivera flygplansläge på följande sätt: Tryck och håll Power intryckt och peka sedan på Airplane mode. Peka på Application tab > Settings > Wireless controls > Airplane mode. 23

34 Samtalstjänst 24

35 Kontakter Med Contacts kan du spara och hantera sådan information som telefonnummer och adresser till dina kontakter. Du kan spara informationen i din telefon. Programmet Contacts gör det enkelt för dig att nå de personer du vill kontakta. Visa dina kontakter Peka på Application tab > Contacts. Tryck på knappen Send, och peka sedan på Contacts. Kontaktlistan visar namnen på dina kontakter, peka på en kontakt för att öppna skärmen kontaktinformation. Peka och håll mot en kontakt för att öppna alternativmenyn. Skapa en ny kontakt Gör så här för att lägga till en ny kontakt i mobiltelefonen: 1. Peka på Application tab > Contacts. Kontaktlistan visas. 2. Tryck på knappen MENU och peka sedan på Create contact. 3. Skriv in den information du vill spara för kontakten. Använd Trackball eller snäpp nedåt för att flytta mellan fälten. 4. När du har slutat, peka på Save eller tryck på MENU och peka sedan på Save för att spara kontakten. 25

36 Kontakter Lägga till kontakter från SIM-kortet Du kan lägga till kontakter som sparats på ditt SIM-kort i kontaktlistan i mobiltelefonen. 1. Peka på Application tab > Contacts. Kontaktlistan visas. 2. Tryck på MENU och peka sedan på Settings > Copy contacts from SIM. Vänta på att innehållet på SIM-kortet ska laddas. 3. Välj kontakten som ska läggas till och peka sedan på Next. Lägga till favoritkontakter Det är enklare att hantera kontakterna om man väljer en särskild grupp, till exempel att de kontakter med telefonnummer ska visas i kontaktlistan. 1. Peka och håll mot en kontakt i kontaktlistan för att öppna alternativmenyn. 2. Peka på Add to Favorites. Kontakten läggs till i kontaktlistan på fliken Favorites. En färgad stjärna visas också med kontaktnamnet på kontaktinformationsskärmen. Tips: Peka och håll mot kontakten på fliken Favorites och peka sedan på Remove from Favorites för att ta bort kontakten från fliken. 26 Redigera kontaktinformationen Du kan alltid göra ändrat till informationen du har lagrat för en kontakt. 1. Peka på kontakten som ska modifieras i kontaktlistan. 2. Tryck på knappen MENU och peka sedan på Edit contact.

37 Kontakter 3. Redigera kontaktinformationen och peka sedan på Save. Peka på Cancel för att ignorera alla ändringar du har gjort på kontaktinformationen. Skapa en grupp Det är enklare att hantera kontakterna om man väljer en särskild grupp, till exempel att de kontakter med telefonnummer ska visas i kontaktlistan. 1. Peka på Application tab > Contacts. 2. Växla till fliken Groups och peka sedan på Create group. 3. Skriv det namn du önskar för att spara gruppen. 4. Peka på Members för att lägga till medlemmar i gruppen. 5. Välj de kontakter som ska läggas till i gruppen och peka sedan på OK. Söka efter en kontakt Det finns flera sätt att hitta en kontakt när kontaktlistan är lång. Bläddra genom dina kontakter för att rulla på Trackball eller genom att snäppa fingret upp och ner längs skärmen. Snabba borströrelser i någon riktning snabbar på snäppningen. Peka på skärmen för att stoppa rullningen. Peka på söktextrutan på skärmen Contacts för att gå till sökskärmen. Tryck på MENU-knappen medan du är på skärmen Contacts och peka sedan på Search för att gå till sökskärmen. 27

Användarhandbok HUAWEI Ascend Y210

Användarhandbok HUAWEI Ascend Y210 Användarhandbok HUAWEI Ascend Y210 Välkommen till HUAWEI Innehåll 1 Läs detta innan du fortsätter...1 1.1 Säkerhetsföreskrifter... 1 1.2 Personlig information och datasäkerhet... 2 1.3 Juridisk information...

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 KNAPPAR OCH ANSLUTNINGAR 1 Mikrofon 2 Kamera på framsidan 3 Närhetssensor 4 Inställning av ljudvolym 5 Kameraknapp 6 Knapp för att avsluta samtal 7 Hemknapp

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum 1 Komma igång 1 Komma igång 3 2 Funktioner och appar 7 3 Tips och tricks 10 4 Index 14 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum Bakåt, håll ned för multitasker Volymkontroll

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

1. Kom igång 2. Knappar 3. Introduktion 4. Meny Svensk

1. Kom igång 2. Knappar 3. Introduktion 4. Meny Svensk 17 1. Kom igång 1.1. Installera SIM-kortet 1.2. Ladda telefonen 2. Knappar 3. Introduktion 3.1. Standby och skärm 3.2. Direktuppringning 4. Meny 4.1. Musikspelare 4.2. Ljudinspelning 4.3. Bluetooth 4.4.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504 Användarhandbok Xperia E C1505/C1504 Innehåll Xperia E Användarhandbok...6 Komma igång...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...9 Starta och stänga av telefonen...11 Skärmlås...11 Installationsguide...12

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0 IdeaTab A3000 Snabbstartsguide v1.0 Välkommen Frontkamera Volymknapp Läs den här guiden noga innan du börjar använda din IdeaTab. Guiden ger dig tips för hur du ställer in och använder din IdeaTab. Informationen

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905 Användarhandbok Xperia M 1904/C1905 Innehåll Komma igång...6 Android vad och varför?...6 Översikt...6 Montering...7 Starta och stänga av enheten...9 Låsa och låsa upp skärmen...9 Installationsguide...10

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Samsung

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

604 wifi. Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

604 wifi. Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. 604 wifi WIFI & Internet FUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 504/604 Användarmanual Version 1.2 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. Denna manual inehåller

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Användarhandbok. Välkommen till Huawei

Användarhandbok. Välkommen till Huawei HUAWEI W1 Användarhandbok Välkommen till Huawei 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Förord... 3 Kom igång... 4 Bekanta dig med telefonen... 4 Installation... 5 Ladda batteriet... 6 Tips för att spara

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Din HTC Desire Användarhandbok

Din HTC Desire Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Del 2 ARBETA MED DATORN

Del 2 ARBETA MED DATORN NY upplaga! Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA DIN MACINTOSH Del ARBETA MED DATORN. Adressbok... 56 5. ical... 59 6. Dashboard... 65 7. Dvd-spelare... 69 8. itunes... 7 9. iweb... 8 0. Automator... 9. Kompatibilitet

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Så här använder du Intelligent VOICE

Så här använder du Intelligent VOICE Så här använder du Intelligent VOICE Innehåll 1. Innan du börjar: Kompatibilitet med smartphone... 2 2. Multimedieenhetskonfiguration: Välja Smartphone OS... 3 3. Inställningar för Bluetooth-hopparning...

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Inledning... 1 Komma igång... 2

Inledning... 1 Komma igång... 2 1 Inledning... 1 Komma igång... 2 HUAWEI MediaPad yttre delar... 2 Sätta in SIM- och microsd-kort... 3 Ladda batteriet... 4 Försiktighetsåtgärder gällande batteriet.. 4 Slå på och av strömmen... 5 Gester...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Användarmanual för läsplattor

Användarmanual för läsplattor Användarmanual för läsplattor Allmän information Funktioner i läsplattan Denna information beskriver i korthet vissa allmänna funktioner som finns i din läsplatta. Vilo-/väckningsknappen När du håller

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Log in 2. Home 3. My online visitors 4. Active chat 5. Settings

Innehållsförteckning. 1. Log in 2. Home 3. My online visitors 4. Active chat 5. Settings ImBox Manual v.2.0 Innehållsförteckning 1. Log in 2. Home 3. My online visitors 4. Active chat 5. Settings 1. Log in Första gången du startar ImBox behöver du verifiera ditt användarnamn och lösenord.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv Lync 2013 för iphone Innehållsförteckning Lync 2013 i iphone... 3 Installera appen... 3 Lyncs huvud-vy... 5 Mer-knappen... 5 Status... 6 Snabbmeddelanden... 7 Skicka snabbmeddelande...

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer