Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : PDF ladda ner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : PDF ladda ner"

Transkript

1 Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anna Kåver. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som utvecklades av Marsha Linehan i USA under 1990-talet. Behandlingsmetoden har tagit inspiration från inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddhistiska tankesätt. Den idé som genomsyrar arbetssättet är dialektiken mellan acceptans och förändringsarbete. Patienten går både i individualterapi och i färdighetsträning. De färdigheter som tränas är förmåga att vara uppmärksam och närvarande i nuet, att kunna skapa och vidmakthålla goda relationer till andra, att kunna reglera sina känslor, att kunna klara svåra situationer utan att ta till destruktiva beteenden, t.ex. skada sig själv. Boken tar speciellt upp hur DBT kan användas i arbete med patienter med IPS (emotionellt instabil personlighetsstörning), med annan terminologi kallad borderline personlighetsstörning. Patienter med IPS har särskilda problem med att reglera känslor och de fastnar lätt i destruktiva mönster. Boken inleds med en diskussion av IPS och vilka speciella svårigheter patienter med denna diagnos ställs inför. Sedan tar författarna upp bakgrund och teoribildning bakom DBT samt går noggrant in på hur DBT struktureras, både terapin som sådan och den enskilda sessionen.

2 DBT utvecklas hela tiden vi får exempel på hur DBT kan användas i arbete med nya patientkategorier, t.ex. äldre deprimerade, missbrukare och familjemisshandlare. En summering av aktuell forskning kring DBT finns också med. Avslutningsvis möter vi några tidigare patienters reaktioner på DBT som behandlingsform. Boken vänder sig främst till studerande och verksamma inom psykologi, psykoterapi och vård samt andra som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med människor, men den kan även läsas av patienter. Alla kan låta sig inspireras av den positiva människosyn som präglar framställningen. Anna Kåver är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i kognitiv terapi/kognitiv beteendeterapi. Hon är kliniskt verksam i privatmottagning samt med behandlingsforskning vid Karolinska institutet. Hon har tidigare givit ut Social fobi att känna sig granskad och bortgjord (Cura, 1999) och medverkar i Clinton & Norring (red.) Ätstörningar bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Åsa Nilsonne är psykiater, medicine doktor, leg psykoterapeut och handledare, verksam vid Karolinska institutet. Hon skrev den svenska introduktionen till Marsha Linehans Dialektisk beteendeterapi. Färdighetsmanual. Åsa Nilsonne är också prisbelönt deckarförfattare.

3 Annan Information DBT (Dialektisk beteendeterapi) headerbild. om uppkomst och utveckling av emotionellt instabil personlighetsstörning, samt vad DBT-behandlingen innebär. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en metod. Det är ett av skälen till att man istället väljer att använda begreppet Emotionellt instabil personlighetsstörning. 1. Presentation av föreläsning om Dialektisk beteendeterapi för självskadande och självmordsnära patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS. Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid borderline personlighetsstörning SBU Alert-rapport nr är enligt ICD-10 att betrakta som en emotionellt instabil. Kognitiv beteendeterapi, KBT, inriktas på att förändra tankemönster och beteenden. Inom kognitiv beteendeterapi finns även Dialektisk beteendeterapi, DBT, som går. personer med borderline eller emotionellt instabil personlighetsstörning. 28 maj med borderline eller emotionellt instabil personlighetsstörning är en. med dialektisk beteendeterapi, DBT, som visat sig fungera väldigt väl. 15 apr Sedan några år används DBT, dialektisk beteendeterapi inom psykiatrin.. fungerar för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning. Hylla. Borderline. Personnamn. Kåver, Anna,. Titel och upphov. Dialektisk beteendeterapi vid

4 emotionellt instabil personlighetsstörning : teori, strategi och teknik. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som tilldrar sig allt större. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning av. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en inriktning som tillhör tredje vågens. diagnos emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS) (Kåver & Nilsonne, 2002). I. 12 sep I Örebro har behandlingsformen DBT dialektiskt beteendeterapi nått. diagnosen borderline eller emotionell instabil personlighetsstörning. Individer som lider av borderline personlighetsstörning, en emotionellt instabil personlighetsstörning, hjälpas av dialektisk beteendeterapi. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod framtagen för patienter med diagnosen borderline personlighetsstörning. För den... DSM-IV använder beteckningen BPD medan ICD-10 använder Emotionellt instabil. Dialektisk beteendeterapi, DBT, utvecklades på 1980-talet av den. och vid samsjuklighet mellan emotionellt instabil personlighetsstörning och ätstörning. 6 feb Kåver, Anna & Nilsonne, Åsa Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning - back K+Ñver-Nilsonne1 a. 17 sep Emotionellt instabil personlighetsstörning/ Borderline.. Bipolär sjukdom DBT Dialektisk beteendeterapi Depression Emotionellt instabil. Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en typ av kognitiv beteendeterapi som utvecklats för personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS, även kallat. påverkan dialektisk beteendeterapi har hos personer med borderline... Borderline personlighetsstörning är en emotionell instabil personlighetsstörning. Av. 7 dec Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning (tillsammans med Anna Kåver) 2002; Vem är det som bestämmer i ditt. Litteratur. Bok om dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning. Dialektisk beteendeterapi instabil personlighetsstörning. Teori, strategi. En presentation över ämnet: "Dialektisk beteendeterapi" Presentationens avskrift:. för självmordsnära med Emotionellt Instabil Personlighetsstörning Nina. Emotionellt instabil personlighetsstörning kallas även för Borderline. Jag har gått i DBT (Dialektisk beteendeterapi) vilket är en hjälpsam behandling/terapi för. av Sofia Åkerman, Thérèse Eriksson. Dialektiskt Beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning. Av Anna Kåver, Åsa Nilsonne. Självkänsla nu! Till patienter och anhöriga om DBT Dialektisk beteendeterapi. Vad är IPS/BPS? IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s. (2004): Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus. : Studentlitteratur.. (2002): Dialektisk beteendeterapi vid emotionell instabil personlighetsstörning. : Natur och. Han har arbetat med dialektisk beteendeterapi (DBT) och behandling av emotionellt instabil personlighetsstörning sedan I början av 2000-talet var han. 15 maj Där går hon sedan början av året i dialektisk beteendeterapi, DBT, en av. eller emotionell instabil personlighetsstörning som det också kallas,. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning teori, strategi och teknik. Stockholm: Natur & Kultur. Lichtenstein, P., Halldner, L.,. Bästa behandlingen att få tag på är DBT. dialektisk beteendeterapi.. dessa behandlare som alltid använder termen emotionellt instabil personlighetsstörning. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som utvecklades av Marsha. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning :. 30 nov Borderline / Emotionell Instabil PersonlighetsStörning. Återpostar. "Dialektisk beteendeterapi - Färdighetsmanual" av Marsha M Linehan.

5 11 jan till problematiken med emotionellt instabil personlighetsstörning.. en viktig person för utvecklingen av Dialektisk Beteendeterapi och alla. 14 jun Borderline personlighetsstörning innebär att man är känslomässigt instabil. Idag försöker vi istället använda begreppet emotionellt instabil personlighetsstörning eftersom att detta tydligare förklarar. DBT Dialektisk beteende terapi. Den utgår ifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) och riktar in sig på fyra. Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en typ av kognitiv beteendeterapi som utvecklats för personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS), även. Dialektisk beteendeterapi, förkortad DBT, utformades till en början för att behandla personer med emotionell instabil personlighetsstörning. Personer med den. Dialektisk beteendeterapi, ofta kallat DBT, är en form av kognitiv. på kvinnor som led av IPS, (emotionellt instabil personlighetsstörning, även kallat borderline). dialektisk beteendeterapi, DBT, engelska dialectical behavior therapy, högintensiv. patienter med borderline (emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS). Dialektisk Beteendeterapi är en omfattande modell för behandling av patienter med. beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning samt DBT. Författaren genomgår dialektisk beteendeterapi, DBT, och denna behandling öppnar. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning. DBT-Teorin baserar sig på Dialektiskt filosofi, Beteendevetenskap och Zen.. Kåver Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning. 13 okt Men under 1980-talet utvecklades DBT, dialektisk beteendeterapi,. Emotionellt instabil personlighetsstörning, eller "borderline", präglas av. 15 mar De har sedan skrivit en bok tillsammans om DBT, Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning. Många patienter. 18 okt En annan benämning är emotionellt instabil personlighetsstörning.. I dialektisk beteendeterapi ingår tekniker från dels kognitiv terapi (dvs. Bakgrund Emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS) är ett relativt vanligt förekommande tillstånd. I internationell litteratur uppskattas prevalensen till 2 %. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline. 25 jul Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en lovande behandlingsmodell som. personlighetssyndrom/emotionellt instabil personlighetsstörning, och. 13 dec Patienter med emotionell instabilitet behöver oftast lära sig att styra och hantera. Fakta: Dialektisk beteendeterapi (DBT). Ungefär en procent av befolkningen uppskattas lida av emotionellt instabil personlighetsstörning. KBT i utveckling - en introduktion till kognitiv beteendeterapi. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt Instabil personlighetsstörning: teori, strategi och teknik. Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) eller Borderline.. De behandlingar som visat sig ha god effekt är Dialektisk beteendeterapi (DBT) och. Läs om Dialektisk beteendeterapi och vad en psykoterapeut gör och vem som får utöva. personlighetsstörning ( emotionellt instabil personlighetsstörning ). Jämför priser på Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : (Kartonnage, 2002), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för. 15 feb Emotionell instabil personlighetsstörning och Borderline är två. Bla dialektisk beteendeterapi (DBT) eller mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Den mest omskrivna av dem är sannolikt DBT, dialektisk beteendeterapi.. utvecklad särskilt för patienter med emotionell instabil personlighetsstörning (IPS). Dialektisk beteendeterapi (DBT) är utvecklad för självmordsnära och destruktiva personer

6 med Borderline/Emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS. 11 mar Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning av Åsa Nilsonne och Anna Kåver (Natur & Kultur, 2002). Ger en god. Dialektisk Beteendeterapi är en omfattande modell för behandling av patienter med. beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning samt DBT. Dialektisk beteendeterapi är en specialinriktad behandling för människor med. Borderline personlighetsstörning (BPS) enligt diagnossystemet DCM-IV eller emotionell instabil personlighetsstörning (IPS) enligt diagnossystemet ICD-10. DIALEKTISK BETEENDETERAPI VID EMOTIONELLT INSTABIL PERSONLIGHETSSTÖRNING. Text: Anna Demetriades, DBT teamet Örebro. Borderline. Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT) och. BPS, eller Emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS, som det också kallas. 28 apr Dialektisk Beteendeterapi. Halland - April. begreppet borderline personlighetsstörning, som. Emotionell instabil personlighetsstörning. emotionellt instabil personlighetsstörning eller borderline-problematik. DBT (dialektisk beteendeterapi) är en behandlingsmodell för klienter med borderline-. Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIP) är ett allvarligt tillstånd med stort.. med Treatment As Usual (TAU), till exempel Dialektisk beteendeterapi (DBT). 18 sep Nu kastas nytt ljus över diagnosen emotionell instabilitet. Isolerad. eller emotionellt instabil personlighetsstörning som de flesta säger i dag.. Den metod som är överlägset mest beforskad är dialektisk beteendeterapi, DBT. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en relativt ny terapiform, utvecklad i USA för.. diagnostiska kriterierna för Emotionellt instabil personlighetsstörning enligt. 17 apr Det är grunden i behandlingsmetoden Dialektisk beteendeterapi, DBT, som kan hjälpa personer med emotionellt instabil personlighetsstörning. 17 apr Borderline personlighetsstörning/- klyvning". Affektlabilitet (känslomässig instabilitet) i form av starka. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en metod.. Kåver A. Nilsonne Å. Dialektisk beteendeterapi vid emotionell instabil! Dialektisk Beteendeterapi (DBT) tillhör den tredje vågens Kognitiva. DBT-app, dialektisk beteendeterapi, emotionell instabil personlighetsstörning, impulsivitet,. Att lyckas med kognitiv beteendeterapi. Liber förlag.. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning. Teori, strategi och teknik. Dialektisk beteendeterapi, DBT är utvecklad för självmordsnära och destruktiva personer med Borderline/Emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS. Terapin. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning Anna Kåver Åsa Nilsonne. Se alla annonser från Pirjo orpana. Lägg till favoriter. Dialektisk beteendeterapi är en behandling som utvecklats för självmordsnära kvinnor med borderline-problematik (emotionellt instabil personlighetsstörning). Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som tilldrar sig allt större. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning av. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som utvecklades av Marsha. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning :. 15 okt Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en form av kognitiv terapi som. med emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare borderline). Sedan. Title, Dialektisk beteendeterapi: vid emotionellt instabil personlighetsstörning : teori, strategi och teknik. Author, Anna Kåver. Publisher, Natur och kultur, definition och behandling hos oss. Emotionell instabilitet och Dialektisk beteendeterapi (DBT). emotionellt instabil personlighetsstörning/borderline.

7 I den här texten kommer emotionellt instabil personlighetsstörning, EIP,.. Dialektiskt beteendeterapi, DBT, och mentaliseringsbaserad terapi, MBT, är två. 1 jun Låt oss nu titta litet närmare på borderlinepatientens instabilitet.. Enligt vissa studier tar ungefär 10 % av de med borderline personlighetsstörning sitt liv.. om borderline är Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil. 22 sep Dialektisk Beteendeterapi,. DBT för. Emotionellt Instabil Personlighetsstörning, IPS. & anpassningar till missbruksproblematik. Anna Kåver. Målgrupp: Självmordsnära och självskadande personer med emotionellt instabil personlighetsstörning. Typ av metod: Insats. Dialektisk beteendeterapi är en. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som utvecklades av Marsha. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning. Dialektisk beteendeterapi (DBT) har utvecklats av Marsha Linehan. Diagnosen Emotionellt instabil personlighetsstörning används i Sverige alltmer i stället för. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av vidareutvecklad kognitiv. för att behandla de med emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline), och. 22 sep med emotionellt instabil personlighetsstörning på psykiatriska kliniken. patienter dialektiskt beteendeterapi, en behandlingsform som tidigare. 8 jan paranoid; schizoid; dissocial; emotionellt instabil; histrionisk. dialektisk beteendeterapi (DBT); mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Kåver Anna & Nilsonne, Åsa: Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning, Natur och kultur Lindberg, Carolina: Tonår med. 1 dec "Om man har emotionellt instabil personlighetsstörning har man ofta. För att kunna få DBT (Dialektisk beteendeterapi) behöver jag ha en. 17 nov rör unga kvinnor med instabil personlighetsstörning (borderline), men. hörde hon till dem som introducerade dialektisk beteendeterapi, dbt,. Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en metod med gott vetenskapligt stöd när.. personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline person-. Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : Kåver, Anna, Nilsonne, Åsa. Inbunden. Bokförlaget Natur och Kultur, Sverige, rådgivning samt handledning i både KBT och Dialektisk beteendeterapi, DBT... Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning. Teori. Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som tilldrar sig allt större. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning av. Emotionell Instabil Personlighetsstörning (IPS) eller som det tidigare. Behandling med bland annat dialektisk beteendeterapi har visat sig ge goda resultat. 4 feb Kim fick diagnosen IPS, emotionell instabil personlighetsstörning, och fick behandling med DBT Dialektisk beteendeterapi. Hon fick lära sig. fri från hälsoångest med kognitiv beteendeterapi. Språk: Svenska.. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning (2014). Omslagsbild. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : teori, strategi och teknik av Kåver, Anna. Om borderline emotionell instabil personlighetsstörning. Test, anhörig, symptom, orsak, medicin och behandling. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning. Dialektisk beteendeterapi utvecklades under 1990-talet i USA av Marsha Linehan. 2 nov För hennes del kan dialektisk beteendeterapi, DBT, vara till god hjälp.. ringa in

8 Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : ebok f r i l adda ner pdf Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : l adda ner Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : pdf l äs a uppkoppl ad Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : epub Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : pdf f r i l adda ner Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : t or r ent Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : epub l adda ner Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : l adda ner pdf Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : f r i pdf Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : epub f r i l adda ner Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : pdf l adda ner f r i Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : l äs a uppkoppl ad f r i Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : ebok f r i l adda ner l äs a Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : uppkoppl ad f r i pdf Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : pdf uppkoppl ad Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : l adda ner bok Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : ebok l adda ner Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : ebok t or r ent l adda ner Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : pdf Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : l adda ner m obi Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : ebok pdf Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : ebok m obi Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : l äs a Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : epub l adda ner f r i Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : bok l äs a uppkoppl ad f r i l äs a Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : uppkoppl ad pdf Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : t or r ent l adda ner Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : epub vk l äs a Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : pdf Di al ekt i s k bet eendet er api vi d em ot i onel l t i ns t abi l per s onl i ghet s s t ör ni ng : l äs a uppkoppl ad emotionell instabil personlighetsstörning (se faktarutan intill).

2012-04-17. Några myter om psykisk ohälsa! VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline" Myt: En psykiskt sjuk person kan inte jobba"

2012-04-17. Några myter om psykisk ohälsa! VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline Myt: En psykiskt sjuk person kan inte jobba VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline Författare/Föreläsare, Attitydambassadör & Kursledare! Jouanita Törnström Surahammar, 18 April 2012! Några myter om psykisk ohälsa! Myt: En psykiskt

Läs mer

IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10.

IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10. 1 av 5 s DBT-Team Till patienter och anhöriga om DBT Dialektisk beteendeterapi Vad är IPS/BPS? IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10. BPS Borderline

Läs mer

Social fobi : effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi PDF ladda ner

Social fobi : effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi PDF ladda ner Social fobi : effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Tomas Furmark. Hjälp, vad ska de tycka? Social fobi är en stark rädsla för situationer där

Läs mer

Dialektisk Beteendeterapi, DBT för Emotionellt Instabil Personlighetsstörning, IPS.

Dialektisk Beteendeterapi, DBT för Emotionellt Instabil Personlighetsstörning, IPS. Dialektisk Beteendeterapi, DBT för Emotionellt Instabil Personlighetsstörning, IPS. & anpassningar till missbruksproblematik Anna Kåver Leg. psykolog/leg. psykoterapeut Specialist i klinisk psykologi Handledare

Läs mer

Ingen panik : fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi PDF ladda ner

Ingen panik : fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi PDF ladda ner Ingen panik : fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Per Carlbring. För de cirka 200 000 svenskar som lider av panikångest

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem UtbilningarTerapeuterHandledareLitteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem UtbilningarTerapeuterHandledareLitteratur Arkiv Länkar 1 av 5 2009 09 17 21:21 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem UtbilningarTerapeuterHandledareLitteratur Arkiv Länkar Andreas Kihl & Filip Ekelund I sin examensuppsats på psykologprogrammet undersökte

Läs mer

Behandling av självskadebeteende. En preliminär kunskapssammanställning

Behandling av självskadebeteende. En preliminär kunskapssammanställning Behandling av självskadebeteende. En preliminär kunskapssammanställning Lars-Gunnar Lundh, Therese Sterner, Thérèse Eriksson, Sofia Åkerman, Sophie Liljedahl och Jonas Bjärehed i Sammanfattning med slutsatser

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

DBT. Dialektisk Beteendeterapi.

DBT. Dialektisk Beteendeterapi. DBT Dialektisk Beteendeterapi. Inledning. DBT är en specialinriktad och evidensbaserad behandlingsmodell utformad för personer med självskadebeteende, självmordstankar och personlighetsproblematik. Vanliga

Läs mer

BUP VISBY. Maria Notlind, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri Emilie Lindkvist, leg psykolog

BUP VISBY. Maria Notlind, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri Emilie Lindkvist, leg psykolog BUP VISBY Maria Notlind, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri Emilie Lindkvist, leg psykolog INNEHÅLL BUP Visby Självskador; definition och behandling hos oss Emotionell instabilitet och

Läs mer

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt PDF ladda ner

Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt PDF ladda ner Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Fetma och övervikt är ett eskalerande folkhälsoproblem. Samtidigt är hetsätningsproblematik

Läs mer

Kvällens schema. Mentaliseringsbaserad terapi. MBT-teamet består nu av:

Kvällens schema. Mentaliseringsbaserad terapi. MBT-teamet består nu av: Kvällens schema Mentaliseringsbaserad terapi Vad är borderline personlighetsstörning? Varför får man borderline personlighetsstörning? Vad är mentalisering? Vad är agentskap? Vad gör vi här? Vad kan man

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

SCHEMATERAPI VID SAMSJUKLIGHET

SCHEMATERAPI VID SAMSJUKLIGHET SCHEMATERAPI VID SAMSJUKLIGHET RFMA 12/3 2015 CARL GYLLENHAMMAR PSYKIATER, LEG. PSYKOTERAPEUT, CERTIFIERAD SCHEMATERAPEUT AGENDA Samsjuklighet Diagnosperspektivet Vad kan schematerapi bidra med Vad är

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

Mentaliseringsbaserad terapi - MBT. Kvällens schema. MBT-teamet:

Mentaliseringsbaserad terapi - MBT. Kvällens schema. MBT-teamet: Mentaliseringsbaserad terapi - MBT 1 Kvällens schema Vad är borderline personlighetssyndrom? Varför får man borderline personlighetssyndrom? Vad är mentalisering? Vad är agentskap? Vad gör vi här? Vad

Läs mer

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar,

Läs mer

Christine Andersson /Sokraten 2/99/

Christine Andersson /Sokraten 2/99/ 1 av 5 2009 09 17 20:59 Christine Andersson /Sokraten 2/99/ Två artiklar har i vår publicerats i tidningen Insikten (nr 1 och nr 2 1999) kring ämnet " Integration av psykoterapi ".Conny Thorsson har tidigare

Läs mer

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Christopher Paolini. En av de mest efterlängtade och efterfrågade böckerna någonsin!

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 2015-10-06 1(6) Östersund 2016-04-24 Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 Titeln på konferensen

Läs mer

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ulrika Ekblad. I Språkvägen A bygger alla övningar och texter på ett språk som behövs i vardagslivet.

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre.

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre. Hälsoserien : Huskurer - Förkylning till huvudvärk PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Carl-Johan Gadd. krypande vid sämsta möjliga tillfälle. I den här boken presenterar vi kända och

Läs mer

Mentaliseringsbaserad terapi 2015-03-19

Mentaliseringsbaserad terapi 2015-03-19 Mentaliseringsbaserad terapi 2015-03-19 1 Kvällens schema Vad är borderline personlighetsstörning? Varför får man borderline personlighetsstörning? Vad är mentalisering? Vad är agentskap? Vad gör vi här?

Läs mer

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling.

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Om behandling För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med

Läs mer

Dialektisk Beteendeterapi DBT

Dialektisk Beteendeterapi DBT Dialektisk Beteendeterapi DBT Niklas Ekstam Leg psykolog, leg psykoterapeut, DBT-terapeut Ingela Lord Skötare, DBT-terapeut DBT-enheten Antaganden Människor gör så gott de kan Människor strävar efter att

Läs mer

Mentalisering och borderline

Mentalisering och borderline Mentalisering och borderline Borderline personlighetsstörning enligt DSM-IV 1. Undviker separationer 2. Stormiga relationer 3. Identitetsstörning 4. Självdestruktiv impulsivitet 5. Suicidalitet och/eller

Läs mer

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet)

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Karolinska Institutet Sektionen för beroendeforskning Beroendecentrum Stockholm Centrum för Psykiatriforskning

Läs mer

Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner

Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lena Deimo. pensel. De har ett annat ursprung, glider förbi och vill inte röja för mycket.

Läs mer

Missbrukspsykologi. S-E Alborn / C. Fahlke

Missbrukspsykologi. S-E Alborn / C. Fahlke Missbrukspsykologi S-E Alborn / C. Fahlke Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Kliniksamordnare Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Email:sven-eric.alborn@vgregion.se Mobil:

Läs mer

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA)

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA) EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA), leg psykolog, doktorand Centrum för Psykiatriforskning Institutionen för klinisk

Läs mer

Författarna är förgrundsgestalter inom MBKT och har mångårig klinisk erfarenhet.

Författarna är förgrundsgestalter inom MBKT och har mångårig klinisk erfarenhet. Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Zindel V. Segal. integrerar mindfulness, kognitiva tekniker och meditationer för att förebygga återfall

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner

Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gunnar Eriksson. I denna nya kraftigt omarbetade upplagan är alla förändringar

Läs mer

INTENSIV KONTEXTUELL BEHANDLING AV SJÄLVSKADA En integrerad. Målstyrd och fasindelad. behandlingsmodell

INTENSIV KONTEXTUELL BEHANDLING AV SJÄLVSKADA En integrerad. Målstyrd och fasindelad. behandlingsmodell INTENSIV KONTEXTUELL BEHANDLING AV SJÄLVSKADA En integrerad individ- och familjeterapeutisk behandlingsmodell Barn- och ungdomspsykiatrin i samarbete med Uppsala läns kommuner Målstyrd och fasindelad behandlingsmodell

Läs mer

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Leif Johansson. Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv.

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då är det dags att lära sig sökmotoroptimering.

Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då är det dags att lära sig sökmotoroptimering. Guldläge på nätet : sökmotoroptimering för alla PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Magnus Bråth. Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då

Läs mer

MBT i London. Mentaliseringsbaserad terapi. MBT i London. MBT i Huddinge. MBT i Huddinge. Day-hospital programme: Intensive out-patient programme:

MBT i London. Mentaliseringsbaserad terapi. MBT i London. MBT i Huddinge. MBT i Huddinge. Day-hospital programme: Intensive out-patient programme: MBT i London Mentaliseringsbaserad terapi Niki Sundström leg psykolog leg psykoterapeut MBT-teamet Huddinge www.mbtsverige.se Day-hospital programme: Gruppterapi i liten grupp, 3 timmar/vecka Gruppterapi

Läs mer

Familjehemsvård. utredning behandling eftervård

Familjehemsvård. utredning behandling eftervård Familjehemsvård utredning behandling eftervård INNEHÅLLSFÖRTECKNING ~ 1 ~ TEAM ACTUM KORT PRESENTATION.. 1 TEORI. 2 Inlärningsteori RFT METOD...3 KBT ACT DBT Förstärkningssystem Social färdighetsträning

Läs mer

Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner

Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Fredrik Kellin. Spenderar du mycket tid framför mobilen, surfplattan och datorn? Genom

Läs mer

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet?

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Prevalens Befolkningen 0,7 2,7 % Psykiatrisk öppenvård 1 -- 20 % Psykiatrisk slutenvård

Läs mer

Vad medveten närvaro kan betyda i dialektisk beteendeterapi Fem patienters och fyra behandlares perspektiv

Vad medveten närvaro kan betyda i dialektisk beteendeterapi Fem patienters och fyra behandlares perspektiv Mälardalens högskola Institutionen för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vad medveten närvaro kan betyda i dialektisk beteendeterapi Fem patienters och fyra behandlares perspektiv Mirja Bergqvist

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi Vad är det? KBT-praktiken Introduktion i kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en inriktning inom kunskapsfältet psykoterapi. Med psykoterapi menas behandling

Läs mer

MBT-teamet. Vad är självskada? Vad är självskada? Hur vanligt är det? 2010-11-10. Olika typer av självskadande

MBT-teamet. Vad är självskada? Vad är självskada? Hur vanligt är det? 2010-11-10. Olika typer av självskadande MBT-teamet Peder Björling ledningsansvarig överläkare MBT-teamet Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning Psykiatriska kliniken Psykiatri sydväst Mentaliseringsbaserad terapi Speciellt utformad behandling

Läs mer

Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender

Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Innehåll: Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Människan är rationell! Men vi gör ju så dumma

Läs mer

Utbildningar: Irene Bergman, leg. psykolog/psykoterapeut Mejl: irene@gfpm.se Telefon: 0046 (0)26 10 16 00

Utbildningar: Irene Bergman, leg. psykolog/psykoterapeut Mejl: irene@gfpm.se Telefon: 0046 (0)26 10 16 00 Irene Bergman, leg. psykolog/psykoterapeut Mejl: irene@gfpm.se Telefon: 0046 (0)26 10 16 00 Jag har ett genuint intresse för människor och dess historia. Som psykolog använder jag mig av flera olika metoder

Läs mer

SJÄLVSKADEBETEENDE Vad är självskadebeteende? Vem riskerar att drabbas? Riskfaktorer

SJÄLVSKADEBETEENDE Vad är självskadebeteende? Vem riskerar att drabbas? Riskfaktorer SJÄLVSKADEBETEENDE www.thereseeriksson.se Thérèse Eriksson Beteendevetare & författare tankestormar tankestormar Thérèse Eriksson Vad är självskadebeteende? Avsiktlig förstörelse eller förändring av den

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Sebastian Holmberg. eftertraktade samlarobjekt. Spelsamlarboken förklarar varför, och vägleder dig som samlar eller vill

Läs mer

Åsa Österlund. Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring. Upplägg. Målsättning

Åsa Österlund. Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring. Upplägg. Målsättning Åsa Österlund Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring Legitimerad sjukgymnast Gruppledarutbildning i KBT med inriktning sömn, stress och smärta. Basutbildning i psykoterapi

Läs mer

S B K S B K S B K. = förstärkning. Beteendet förstärks. Introduktion till KBT. Introduktion till KBT. Människan är rationell!

S B K S B K S B K. = förstärkning. Beteendet förstärks. Introduktion till KBT. Introduktion till KBT. Människan är rationell! Människan är rationell! Innehåll: analys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Men vi gör ju så dua saker? Det

Läs mer

Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg

Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg Kmn= kommunerna, Pv= primärvården, Spv=Specialistvården Närvårdsområde Alingsås Alkohol Narkotika Långvarigt

Läs mer

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2011

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2011 ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2011 Innehåll och syfte Delkursen innehåller en teoretisk

Läs mer

Introduktion till KBT. - Det bara verkar dumt för att vi inte förstår vad i konsekvensen som är belönande. Introduktion till KBT

Introduktion till KBT. - Det bara verkar dumt för att vi inte förstår vad i konsekvensen som är belönande. Introduktion till KBT Människan är rationell! Innehåll: analys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Men vi gör ju så dua saker? Det

Läs mer

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 11 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se KBT Vidare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Struktur Lärare Examination Omfattning

Läs mer

BORDERLINE. och konsten att dra i handbromsen - när känslorna är överallt och tomheten lurar runt hörnet.

BORDERLINE. och konsten att dra i handbromsen - när känslorna är överallt och tomheten lurar runt hörnet. BORDERLINE och konsten att dra i handbromsen - när känslorna är överallt och tomheten lurar runt hörnet. Hur hamnade jag här? 2006-02-28 Göran Rydén 2 Vad ska jag prata om? Några ord om diagnostik Om anknytning

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Personlighetsstörningar 2012

Personlighetsstörningar 2012 Gå 5 betala för 4! Personlighetsstörningar 2012 Konferensen som ger dig aktuell kunskap, utveckling och den senaste forskningen! Problematisering av diagnos och diagnostisering vid personlighetsstörningar

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. KBT och barn PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. KBT och barn PDF ladda ner KBT och barn PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Helen Adolfson. I KBT och BARN visar författarna hur man med hjälp av ett KBT-baserat förhållningssätt samt olika strategier och metoder

Läs mer

DBT Dialektisk Beteendeterapi. Halland - April 2010. 2010-04-28 Anneli Bryntesson 2010 1

DBT Dialektisk Beteendeterapi. Halland - April 2010. 2010-04-28 Anneli Bryntesson 2010 1 DBT Dialektisk Beteendeterapi Halland - April 2010 2010-04-28 Anneli Bryntesson 2010 1 Borderline personlighetstörning/ emotionell instabil personlighetstörning. DSM IV ICD 10 Marsha Linehans beteendemönster.

Läs mer

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) FÖR ICKE- SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE. En utprövning i svensk öppenvårdspsykiatri

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) FÖR ICKE- SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE. En utprövning i svensk öppenvårdspsykiatri EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) FÖR ICKE- SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE En utprövning i svensk öppenvårdspsykiatri Översikt Icke-suicidalt självskadebeteende Känsloreglering Emotion Regulation Group

Läs mer

Bipolär sjukdom. Läs- och länktips. Böcker. Sjukhusbiblioteket/PIL

Bipolär sjukdom. Läs- och länktips. Böcker. Sjukhusbiblioteket/PIL Läs- och länktips Bipolär sjukdom Böcker Addis, Michael Ta makten över depressionen steg för steg : förändra dina vanor - förbättra ditt liv (2007) Om metoden beteendeaktivering som behandling av depression.

Läs mer

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare vänder sig till

Läs mer

INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi

INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi KBT-gruppen i Stockholm i samarbete med Behavioral Tech inbjuder till INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi Huvudlärare: Charles Swenson, MD Medverkande lärare: Maria Bragesjö, leg psykolog Anna

Läs mer

MBT - MentaliseringsBaserad Terapi

MBT - MentaliseringsBaserad Terapi MBT - MentaliseringsBaserad Terapi MBT-teamet Psykiatrisk Öppenvårdsmottagning Solhem Solhem, Ing. 2, plan 2, SÄS 501 82 Borås Tel: 033-616 35 50 www.vgregion.se/sas MBT MentaliseringsBaserad Terapi Vad

Läs mer

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa En kunskapsöversikt om anhörigas erfarenheter samt insatser i form av: information, stöd och behandling/terapi relevanta ur ett anhörigperspektiv Ylva Benderix

Läs mer

Författare: Pernilla Stalfelt. Pernilla Stalfelt både kan och vågar förklara Barnkonventionen för barnen själva!

Författare: Pernilla Stalfelt. Pernilla Stalfelt både kan och vågar förklara Barnkonventionen för barnen själva! Alla barns rätt : en bilderbok om Barnkonventionen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Pernilla Stalfelt. Pernilla Stalfelt både kan och vågar förklara Barnkonventionen för barnen själva!

Läs mer

Dialektisk atferdsterapi i praksis. Kicki Kyhle

Dialektisk atferdsterapi i praksis. Kicki Kyhle Dialektisk atferdsterapi i praksis Kicki Kyhle Nasjonal konferanse - DBT. Nordfjord november 2010 Kicki Kyhle Leg.psykolog Leg.psykoterapeut Doktorand Viktenheten Skönvikt, Landstinget Dalarna Institutionen

Läs mer

Vägar till effektiva insatser vid självskadebeteende. Dokumentation från konferensen på Münchenbryggeriet den 16 februari 2015, Stockholm

Vägar till effektiva insatser vid självskadebeteende. Dokumentation från konferensen på Münchenbryggeriet den 16 februari 2015, Stockholm Vägar till effektiva insatser vid självskadebeteende Dokumentation från konferensen på Münchenbryggeriet den 16 februari 2015, Stockholm 2 PROGRAM DEN 16 FEBRUARI Ing-Marie Wieselgren och dagens moderator

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR Göteborg 2011-01- 27 Katarina Turesson Agenda 1. Personlighetsstörningar enl. DSM- IV- TR 2. KriHk 3. DiagnosHk 4. Förekomst och förlopp 5. Samsjuklighet 6. Biologiska och psykologiska

Läs mer

Beskriv nuvarande besvär, inklusive emotionella, kognitiva, beteende- och fysiologiska symptom. Notera stressfaktorer i patientens liv.

Beskriv nuvarande besvär, inklusive emotionella, kognitiva, beteende- och fysiologiska symptom. Notera stressfaktorer i patientens liv. Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Fri omarbetning efter Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Svensk översättning Skön I. Bakgrund (Förslagsvis: 500 ord) Allmänt:

Läs mer

Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Vt hp

Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Vt hp Psykoterapeutisk fördjupning KBT Termin 7 Vt 2011 9 hp Välkommen till kursen Psykoterapeutisk fördjupning KBT! Vår önskan som kursledare och momentansvariga är att under den här kursen, i samarbete med

Läs mer

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Åke Magnusson. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Ekerlids) hemsida,

Läs mer

Personlighetsstörningar

Personlighetsstörningar Personlighetsstörningar Niklas Hörberg, ST-läkare niklas.horberg@akademiska.se 2012-01-16 Vad är en personlighetsstörning? Vilka personlighetsstörningar finns? Varför får man en personlighetsstörning?

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid opiatberoende. Nadja Eriksson Sektionschef och Överläkare Metadonsektionen

Psykiatrisk samsjuklighet vid opiatberoende. Nadja Eriksson Sektionschef och Överläkare Metadonsektionen Psykiatrisk samsjuklighet vid opiatberoende Nadja Eriksson Sektionschef och Överläkare Metadonsektionen Psykiatrisk samsjuklighet vid opiatberoende Vanliga diagnoser är: - Ångesttillstånd - PTSD - Affektiva

Läs mer

Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner

Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Finansdepartementet. Några av de utgångspunkter

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Kognitiv psykoterapi i primärvården PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Kognitiv psykoterapi i primärvården PDF ladda ner Kognitiv psykoterapi i primärvården PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Giacomo D'Elia. Kognitiv psykoterapi i primärvården visar hur det kognitiva arbetssättet kan tillämpas vid olika

Läs mer

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Janusinfo Stockholms läns landsting Utskriftsversion Nyhet 2007-10-19 Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Hittills har förskrivningen av bantningsmedlet Acomplia varit

Läs mer

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013 ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013 Innehåll och syfte Delkursen innehåller en teoretisk

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Det här är den text som bland annat nätbokhandeln använder för att presentera boken. Annan Information

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gunnar Ardelius. Debutromanen som blev Augustnominerad, fick Slangbellan och

Läs mer

Personlighetsstörningar

Personlighetsstörningar Personlighetsstörningar Grundläggande för en personlighetsstörning - Stabila beteenden eller karaktärsdrag - Börjar senast i tonåren - Social eller yrkesmässig funktionsnedsättning eller - Subjektivt lidande

Läs mer

Dialektisk beteendeterapi (DBT) i Sverige

Dialektisk beteendeterapi (DBT) i Sverige C-uppsats i psykologi Institutionen för psykologi Lunds universitet Dialektisk beteendeterapi (DBT) i Sverige Hanna Holender Höstterminen 2003 Handledare: Lars-Gunnar Lundh Abstract Dialectical Behavior

Läs mer

BEHANDLING AV PSYKISK OHÄLSA I TYSKLAND

BEHANDLING AV PSYKISK OHÄLSA I TYSKLAND BEHANDLING AV PSYKISK OHÄLSA I TYSKLAND Seminarium i Riksdagen den 22 februari 2017 Stephan Hau Professor i klinisk psykologi, Stockholms universitet leg psykolog, leg psykoterapeut PSYKISK OHÄLSA I TYSKLAND

Läs mer

God samverkan kräver. Regionala utvecklingsplanen för Psykiatri, Beroende. Samverkan FMB Behandling / Stöd

God samverkan kräver. Regionala utvecklingsplanen för Psykiatri, Beroende. Samverkan FMB Behandling / Stöd God samverkan kräver Samverkan FMB Behandling / Stöd Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Biträdande verksamhetschef Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Email:sven-eric.alborn@vgregion.se

Läs mer

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatri- vad är det? Psykiatri- vad är det? Definitioner Psykiatri - Läran och vetenskapen om psykiska sjukdomar

Läs mer

BORDERLINE PERSONLIGHETSSTÖRNING VAD HÄNDER EFTER DET ATT DIAGNOSEN GIVITS?

BORDERLINE PERSONLIGHETSSTÖRNING VAD HÄNDER EFTER DET ATT DIAGNOSEN GIVITS? BORDERLINE PERSONLIGHETSSTÖRNING - VAD HÄNDER EFTER DET ATT DIAGNOSEN GIVITS? Carina Johansson och Maria Andersson 10 p Uppsats, Psykologi 41-60 Institutionen för individ och samhälle 2004 Högskolan i

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik PDF ladda ner

Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik PDF ladda ner Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Peter Lilliengren. Det här är den första svenska boken om affektfokuserad psykodynamisk

Läs mer

Senast uppdaterat Moment 4: Psykopatologi, psykiatriska diagnoser och behandling. v. 15 Måndag 9/4. Annandag påsk

Senast uppdaterat Moment 4: Psykopatologi, psykiatriska diagnoser och behandling. v. 15 Måndag 9/4. Annandag påsk Moment 4: Psykopatologi, psykiatriska diagnoser och behandling Senast uppdaterat 2012-04-09 v. 15 Måndag 9/4 Tisdag 10/4 12.30-14 Onsdag 11/4 Torsdag 12/4 Grp.rum 205, 208, 210, 211 Annandag påsk Introduktion

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2011 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering som sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp

Läs mer

Psykoterapi för patienter med personlighetsstörningsdiagnoser

Psykoterapi för patienter med personlighetsstörningsdiagnoser Psykoterapi för patienter med personlighetsstörningsdiagnoser Bertil Berg, Ulla-Britt Bodlund, Ellen Britz, Birgitta Elmqvist och Peter Skaldeman Psykoterapienheten Psykiatri Södra Stockholm 2009 Andra

Läs mer