Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet"

Transkript

1 EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter på skiftena en ekonomisk sammanställning i form av en utskrift Tilläggs modul Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet OBS Om du ändrar förutsättningar på SAM Internet, skall du alltid läsa ut en ny XML fil och göra beräkningarna på nytt. Växtodlingsplanen Förutsättningar. Du skall ha alla fält i SAM ansökan i din vo-plan med samma arealer som i SAM ansökan. Har du inte fälten tidigare i voplanen, kan du importera dessa från XML från SAMI. OBS du skall aldrig läsa in XML i vo-planen om du planerat insatser på fältkorten, alla dessa uppgifter raderas då Förutsättningarna i växtodlingsplanen finns under VOplan, Myndigheter, EU stöd. Eller välj Och därefter fliken Myndigheter Här kontrollerar du att areal (1) på skiftet stämmer. Att fält som inte är med i EU ansökan är satta som passiva (2) text brun på raden. Att regionen (3) till vilken fältet tillhör är rätt. Att grödkoder (4) är rätt (speciellt 50 och 51), samt att vårbearbetning och fånggröda (5) är markerat rätt. Vilken region ett fält tillhör ser du lättast i rapporten från SAM Internet som heter sammanställning 2013 Om du inte ser kolumnen Region, högerklickar du i tabellen och väljer kolumnuppsättning. I tabellen som öppnar markerar du att även kolumn Region skall visas På fliken Ekologiskt skall även de fält som söks eko ersättning (6) vara markerade Sida 1

2 EU modul driftsenhetsuppgifter Välj EU och driftsenhet Här finns de uppgifter och åttagande som går på tvärs på EU ansökan för driftsenheten. Uppgifterna är en kombination över uppgifter hämtade från XML från SAMI och manuellt kompletterande uppgifter. Det går också att ändra uppgifter som är hämtade från SAMI, om du vill simulera en annan ansökan För att läsa in uppgifter från XML väljer du Gårdsuppgifter import I nästa bild som visas letar du upp, markerar denna och väljer OK. En XML som är utläst från SAM Internet heter alltid sami_export följt av kundnummer och årtal. En XML fil genererad i Näsgård för export till SAM Internet heter alltid kundens organisationsnummer. Sida 2

3 Uppgifter om block närmast brukningscentrum, ändra användning och ej blockbundna stöd hämtas från SAMI och är markerade om stödtypen finns. OBS. Finns markering för utvald miljö, skall du manuellt skriva in värdena för dessa på varje enskilt block under blockuppgifter I rutan för Värde av certifiering anger du själv värdet i svenska kronor Certifierad ekologisk produktion och övrig kvalitetsäkring hämtas från XML I modulering kan du själv ange en annan moduleringsprocent än programmets standardvärde. Beräkning sker då med den angivna procentsatsen på värde över 5000 Som standard räknar programmet med 10% modulering mellan och 14% över Under valuta kurs lägger du in uppgifter om valutasäkring. Antal och till vilket värde du pris säkrat dessa. Värdet på detta presenteras på utskriften Som standard räknar programmet med en valuta kurs på 8,5000 svenska kronor för 1,0000 euro. Denna kan du inte ändra Nationella stöd hämtas från XML Sida 3

4 Miljöskyddsåtgärder hämtas från XML. Beräkning sker efter rörlig ersättning Totalt värde för alla särskilda stödrätter anger du här manuellt. Du beräknar också totala värdet på alla våtmarker och skriver in här. Kreatur 6-24 månader och över 24 månader anges manuellt här. Uppgifter för tackor och getter hämtas från XML Uppgifter för certifierad ekologisk och nationellt stöd för suggor hämtas från XML. Suggor extra djuromsorg anges manuellt Uppgifter för slaktsvin, värphöns och slaktkycklingar hämtas från XML. Ny import av XML Om du väljer att läsa in driftsenhetsuppgifter igen från XML ersätts alla uppgifter från, utom de uppgifter som du manuellt måste lägga in som t.ex. antal nötkreatur Sida 4

5 Blockuppgifter och blockbundna stöd Information om block och blockbundna stöd finns på fliken Blockuppgifter För att läsa in uppgifter från XML väljer du Blockuppgifter import I nästa bild som visas letar du upp, markerar denna och väljer OK. Import sker som standard till det år (1) som XML tillhör (hämtas från ) Det går att manuellt ändra att uppgifterna skall läsas in ett annat år. Nya block (2) som skall läsas in visas som gula rader. Om mer än en fil eller läses in på nytt visas tidigare inlästa block (3) som vita rader Import kan ske på 3 olika sätt Skriv över alla block (1) alla tidigare block raderas och ersätts med de nya blocken. Ersätt existerande block (2) de block som finns i XML ersätter samma block om de finns i listan tidigare. Däremot raderas inte block som inte finns med i XML. Tillfoga endast block som inte finns redan (3). Alla block i XML läggs till som inte finns tidigare i tabellen Sida 5

6 Första delen av tabellen visar Blockidentitet, blockareal, stödområde samt blocktyp (vanligt block eller miljöblock) Nästa del visar de block där som finns ekologiska åttagande och vilken areal åttagandet är på. Nästa del visar de block där som finns skyddszons åttagande och vilken areal åttagandet är på. Därefter kommer alla åttaganden som berör Betesmarker. Därefter alla åttaganden som berör Slåtterängar. Sida 6

7 Under Natur och kulturmiljöer är alla uppgifter sammanställda som berör detta. Under utvald miljö skall du manuellt ange antal hektar samt ersättning per hektar för respektive stöd. I de fallen som stöden är kopplade till speciella grödkoder (t.ex. fågelåker) skall detta finnas på blocket i vo-planen Lägga till nya blockuppgifter Förutsättningar Om kunden övertagit åttagande kommer inte dessa med i XML, utan du måste manuellt lägga till dessa i tabellen. Välj Skapa (1) en tom rad infogas (2) längs ned. I denna rad anger du uppgifterna direkt för blocket. Stödrättigheter Information om stödrätter finns på fliken Stödrättigheter För att läsa in uppgifter från XML väljer du Stödrätts import Sida 7

8 I nästa bild som visas letar du upp, markerar denna och väljer OK. Import sker som standard till det år (1) som XML tillhör (hämtas från ) Det går att manuellt ändra att uppgifterna skall läsas in ett annat år. Nya stödrätter (2) som skall läsas in visas som gula rader. Om mer än en fil eller läses in på nytt visas tidigare inlästa stödrätter (3) som vita rader Import kan ske på 3 olika sätt Skriv över alla stödrätter (1) alla tidigare stödrätter raderas och ersätts med de nya stödrätterna. Ersätt existerande stödrätter (2) de stödrätter som finns i XML ersätter samma stödrätter om de finns i listan tidigare. Däremot raderas inte stödrätter som inte finns med i XML. Tillfoga endast Stödrätter som inte finns redan (3). Alla stödrätter i XML läggs till som inte finns tidigare i tabellen Det är från dessa uppgifter gårdsstödet räknas fram. OBS. Programmet räknar fram ett snittvärde för stödrätterna och använder detta vid beräkningen. Finns det för många stödrätter bör du manuellt redigera antalet och totalvärdet på de som inte används det aktuella året Sida 8

9 Lägga till fler stödrätter Välj Skapa (1) en tom rad infogas (2) längs ned. I denna rad anger du uppgifterna direkt för stödrättigheterna. Finns stödrättigheterna på en kund som du har XML fil för, kan du välja att importera dessa därifrån. Korrigera användningen av stödrätter Om det är en hel grupp med stödrätter som inte skall användas, sätter du 0,00 i areal (1) för den gruppen. Om det är en del av gruppen anger du den areal och totalvärde (2) som skall räknas på för gruppen Utskriften Oavsett vilken flik du har öppen kan du ta fram utskriften genom att välja Visa utskrift. Första delen visar: Gårdsstöd (obs att det är beräknat på genomsnitt på använda stödrätter) Använd beräknad växelkurs (När växelkursen är fastställd visas denna växelkurs) Värde på certifiering Avdrag för modulering Därefter en rad för valuta säkring Nästa grupp visar: Kompensationsbidrag Nationella stöd Sida 9

10 Nästa grupp visar värde för miljöersättningar En summering görs för ersättningarna Därefter en grupp som visar planerade utbetalningsdatum Sida 10

11 Checklista Är arealerna i vo-plan samma som i SAMI Är region rätt för varje skifte (vo-plan/myndighet/eu stöd) Är grödkoder korrekt, speciellt 50 och 51 (vo-plan/myndighet/eu stöd) Är fånggröda/vårbearbetning markerade. (vo-plan/myndighet/eu stöd) Är fält som söks eko ersättning för markerade (vo-plan/myndighet/ekologiskt) Är värde för certifiering angivet (EU/driftsenhet) Om utvald miljö finns, är dessa hektar och värde angivet för respektive stödtyp (EU/blockuppgifter) Om särskilda stödrätter finns, är värdet för dessa angivet (EU/driftsenhet) Om våtmarker finns, är sammanlagda värdet för alla våtmarker angivet (EU/driftsenhet) Om nötkreatur finns är de angivna (EU/driftsenhet) Om stöd söks för suggor extra djuromsorg, är antalet suggor angivna (EU/driftsenhet) Blockuppgifter är alla block med och alla stödbundna åttagande (EU/blockuppgifter) Är alla stödrätter med och korrigerade enligt användning (EU/stödrätter) Sida 11

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning Näsgård Mobile TID Generellt Näsgård Mobile TID är en tilläggsmodul och måste användas tillsammans med Näsgård Online modul i PC program. Näsgård Mobile TID kan användas separat eller tillsammans med Näsgård

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Information om SIE och DMS Service Order System (SoS)

Information om SIE och DMS Service Order System (SoS) Information om SIE och DMS Service Order System (SoS) Vad är SIE? SIE står för Standard import och export och är en teknisk standard för informationsutbyte mellan ett system och bokföringssystemet. Det

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer