Nyheter och översikt 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter och översikt 2013"

Transkript

1 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden

2

3 Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du söker stöd?...5 Om du har tekniska problem...5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...5 Nyheter år En ny jordbrukspolitik...13 Viktiga datum...14 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd Jordbruksverkets webbplats...17 Så här gör du SAM-ansökan...20 Vanliga frågor och svar...26 Tvärvillkor...28 Korta fakta om stöden...29 Gårdsstödet...29 Miljöersättningar...30 Utvald miljö...33 Stöd för kvalitetscertifiering...33 Kompensationsbidrag...33 Nationellt stöd...34 Ersättning för extra djuromsorg för suggor...34 Ersättning för kastrering av grisar...34 Stöd till mervärden i jordbruket...34 Företagsstöd...35 Projektstöd...35 Sök stöd för att satsa på energi...36 Sverige det nya matlandet är en möjlighet för dig...36 Väx med skogen stöd till företagare...37 Kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk...37 Bevara och utveckla skogens mångfald...37 Öka arealen ädellövskog...37 Ordlista...38 Telefonnummer och adresser till länsstyrelserna...40 Alla regler var inte beslutade när den här broschyren trycktes. På hittar du alltid den senaste informationen. 3

4 Det här kan du läsa om i broschyren Den här broschyren är framförallt till för dig som söker stöd i SAM-ansökan. Här kan du läsa om årets nyheter för stöden till jordbruket. Du kan också läsa kort information om alla stöd som du kan söka. Det är viktigt att du läser om alla regler som gäller för de stöd du söker. Alla reglerna hittar du här: Här kan du få hjälp Vi på länsstyrelsen och Jordbruksverket kan hjälpa dig när du söker dina stöd i SAM Internet. Tänk på att börja med ansökan i god tid så att vi kan ge dig den hjälp som du behöver. www Läs på Jordbruksverkets webbplats På kan du läsa om alla regler för stöden. På hittar du SAM Internet och information som kan vara bra att ha när du söker dina stöd i SAM Internet. Där finns bland annat Guide till SAM Internet Besök länsstyrelsen eller gå på kurs Många länsstyrelser ordnar kurser och håller öppet hus för att hjälpa dig med SAM Internet. Då kan du direkt få svar på dina frågor. Kontakta din länsstyrelse för mer information. Ring till oss Ring till din länsstyrelse om du har frågor om stöden eller SAM-ansökan. Telefonnumret till din länsstyrelse hittar du på baksidan av broschyren. Från och med den 2 april kan du ringa till länsstyrelsen både på kvällar och helger. Tider och telefonnummer hittar du här: Ring till Jordbruksverkets kundtjänst på telefonnummer om du har frågor om det här: stödrätter miljöersättning för hotade husdjursraser ersättning för extra djuromsorg för suggor ersättning för kastrering av grisar Bor du i Örebro, Uppsala eller Västra Götalands län? Om du bor i Örebro, Uppsala eller Västra Götalands län ska du från och med i år ringa oavsett vilka frågor du har. Målet är att det ska leda till att du får hjälp snabbare och får bättre service. 4

5 Ställ frågor till oss på webben På Jordbruksverkets webbplats kan du ställa frågor till länsstyrelsen och Jordbruksverket om SAM Internet och SAM-ansökan. Det finns redan svar på många frågor. Om svaret på din fråga redan finns kommer svaret upp automatiskt när du ställer din fråga. Om du inte är nöjd med svaret skickar du din fråga till oss och så svarar vi på den. Den april mellan klockan är vi extra många som svarar på frågorna. Du kan ställa frågorna på under en flik som heter Fråga om SAM. Du hittar fliken längst till höger på webbplatsen. Är det första gången du söker stöd? Det finns särskild information för dig som ska söka stöd för första gången. Informationen hittar du här: Använd tjänsten Stödguiden där du kan se vilka stöd som du kan söka. Här hittar du Stödguiden: Om du har tekniska problem Om du har tekniska problem med SAM Internet ska du skicka ett meddelande till Jordbruksverket. Du skickar meddelandet på en sida som heter Teknisk support. Den sidan hittar du här: Ett tekniskt problem är om du till exempel inte kan logga in i SAM Internet. Vill du ha koll på vad som är på gång? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Anmäl dig som prenumerant här: Du kan också läsa nyheterna i mobiltelefonen. För att läsa nyheterna i mobiltelefonen måste du ladda ner vår app som heter Nyheter från Jordbruksverket. En app är ett program som du sparar i din mobiltelefon. Du kan bara spara appar i mobiltelefonen om du har en så kallad smartphone. Webbadresser som är bra att ha när du söker stöd Information om stödregler: SAM Internet och information om SAM-ansökan: Mina sidor: Stödguiden: Länsstyrelsernas gemensamma webbplats: Skogsstyrelsen: 5

6 Nyheter år april är sista dag för SAM-ansökan Sista dag för SAM-ansökan är den 18 april. Ny adress för att skicka papper till länsstyrelsen Om du behöver skicka papper till länsstyrelsen som gäller jordbrukarstöden, till exempel blanketter eller brev, ska du skicka dem till en ny adress. Du hittar den nya adressen på baksidan av broschyren. Papper som gäller företagsstöd och projektstöd ska du skicka till länsstyrelsens lokala postadress. I år är det lättare att se vilka block som har ändrats Vi granskar en stor del av jordbruksmarken varje år och ändrar blocken om de inte stämmer med verkligheten. I år blir det lättare att se i SAM Internet vilka block som vi har ändrat. Så här kan du se vilka block som vi har ändrat: De block som vi har ändrat markeras med röd färg i Block- och skifteslistan. Block- och skifteslistan finns till vänster om kartan i SAM Internet. Du kan också se en liten stjärna i början av raden. Precis som förra året kan du se de ändrade blocken i kartan. Runt de ändrade blocken finns det röda linjer. Det finns också en lista över vilka block som vi har ändrat. Den listan finns under knappen Rapporter som finns uppe i SAM Internets högra hörn. Nu kan du se om vi har ökat arealen på ett block som har ett åtagande för miljöersättning Det finns en ny rapport i SAM Internet där du kan se om du behöver öka arealerna på dina åtaganden på grund av att arealen på block har ändrats av Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Rapporten heter Block med ökad areal som har ett åtagande. I SAM Internet kan du öka arealen i ett åtagande under menyn Ange gröda och stöd. 6

7 Nyheter för miljöersättningen för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion Du får fortsätta att ta med värphöns som inte är ekologiskt uppfödda i din produktion Värphöns som inte är ekologiskt uppfödda och som är högst 18 veckor gamla får du ta med i certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion. Det här är ett undantag som har förlängts till och med den 31 december Även om värphönsen inte är ekologiskt uppfödda måste de ändå ha fötts upp enligt vissa av de regler som gäller för ekologisk djurhållning. Det gäller regler för utfodring och förebyggande hälsovård och veterinärvård. Foder till grisar och fjäderfä Grisar och fjäderfä ska från och med år 2012 födas upp på ekologiskt producerat foder. Ett undantag är att du till och med år 2014 får använda högst 5 procent konventionella proteinråvaror som foder till grisar och fjäderfä under ett helt år. Proteinråvaror är till exempel sojabönor, baljväxter och helsädesensilage. Om någon annan är registrerad hos certifieringsorganet Ett certifieringsorgan är till exempel SMAK. Är din produktion certifierad och du söker miljöersättning för certifierad ekologisk produktion? Är det en annan person, organisation eller företag som är registrerad hos certifieringsorganet? Då ska du skriva det personnumret eller organisationsnumret under Övriga uppgifter i SAM Internet. Om du inte gör det så vet vi inte att ditt företag är med i ett certifieringsorgan och då riskerar du att inte få hela miljöersättningen. 7

8 Nu kan du odla fler fånggrödor och få miljöersättning för minskat kväveläckage i vissa län Nu kan du även få miljöersättning för minskat kväveläckage när du odlar fånggrödorna vitsenap, oljerättika och rättika i vissa län. Det gäller de här länen: Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Gotland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Kalmar I de här länen ska du så grödan senast den 10 augusti. Du får bryta grödan tidigast den 10 oktober. Du kan fortfarande få miljöersättning för de här grödorna i Blekinge, Skåne och Hallands län och i stödområde 9 och 5m i Kalmar län. I de här länen ska du så grödan senast den 20 augusti och bryta grödan tidigast den 20 oktober. 8

9 Har du jordbruksmark i slättbygd i södra Sverige? Du som har jordbruksmark i stödområde 9 måste titta extra noga i SAM Internet i år. Stödområde 9 är slättbygder i södra Sverige. Vilket område det är kan du se på kartan till höger. Om du är osäker på om din mark ligger i stödområde 9 så kan du titta i SAM Internet. Du kan se om marken ligger i stödområde 9 i rapporten Sammanställning 2013 som finns under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn. Har du ingen jordbruksmark i stödområde 9 behöver du inte göra någonting. Blå områden är stödområde 9. 9

10 Därför ska du titta extra noga i SAM Internet För vissa landskapselement i stödområde 9 måste du följa tvärvillkoren. De här landskapselementen kallas tvärvillkorselement. Vi har tagit reda på var det finns tvärvillkorselement på din åkermark och lagt in dem på dina kartor i SAM Internet. Du ska kontrollera att de tvärvillkorselement som vi har lagt in på dina kartor i SAM Internet verkligen finns på din mark. Därför har vi tagit reda på var tvärvillkorselementen finns För några år sedan togs regeln bort om att du måste ha träda. När trädesarealen minskar kan miljön för fåglar, insekter och andra djur bli sämre. Tvärvillkorselementen blir därför viktiga miljöer för djuren. Eftersom det finns risk för att tvärvillkorselement tas bort finns det lagar och tvärvillkor om att de inte får förstöras eller tas bort. De här reglerna har funnits i några år. Om du förstör eller tar bort tvärvillkorselement får du avdrag på dina stöd. För att vi ska kunna veta att de inte förstörs eller tas bort behöver vi veta var de finns. För att du själv ska slippa rita in alla tvärvillkorselement på kartan så har vi gjort det åt dig. Så här har det gått till Vi har tagit reda på var tvärvillkorselementen finns genom att titta på olika typer av flygfoton. Eftersom det ibland kan vara svårt för oss att se skillnad på till exempel en stenmur och en häck på ett flygfoto så vill vi att du kontrollerar att det har blivit rätt. 10

11 Det här är tvärvillkorselement Småvatten som är helt omgivet av åkermark Småvattnet ska vara en vattensamling som är mindre än kvadratmeter, inklusive slänten som finns runt om. Det ska finnas en vattenspegel hela året eller så ska markytan vara fuktig. Tänk på att du inte får tippa i småvattnet. Stora lövträd som står ensamma på en åker och har en krona som är minst 5 meter bred De här träden brukar kallas solitärträd. Trädet ska stå minst 10 meter från kanten på åkern eller från ett annat tvärvillkorselement. Tänk på att det ska finnas en skyddszon runt trädet som är minst 2 meter bred, mätt från trädets stam, där du inte får jordbearbeta. Öppna diken som är anlagda och som ligger på en åker eller mellan två åkrar som ligger intill varandra Om diket ligger intill en betesmark, skog eller tomtmark räknas det inte. Om diket ligger utanför blocket ska det vara högst 5 meter mellan mitten på diket och kanten på åkern. Stenmurar som ligger på en åker eller mellan två åkrar som ligger intill varandra Om stenmuren ligger intill en betesmark, skog eller tomtmark räknas den inte. Om stenmuren ligger utanför blocket ska det vara högst 5 meter mellan mitten på stenmuren och kanten på åkern. Exempel En del av en stenmur eller ett dike ligger precis i kanten på åkern och en del av stenmuren eller diket ligger 6 meter från kanten på åkern. Då är det bara den del av stenmuren eller diket som ligger intill kanten och upp till 5 meter från kanten på åkern som är tvärvillkorselement. Det här ska du göra! Kontrollera att de tvärvillkorselement som vi har lagt in på dina kartor i SAM Internet verkligen finns på din mark. Kontrollera också om några tvärvillkorselement saknas i kartan. För att se tvärvillkorselementen ska du sätta en bock framför Visa tvärvillkorselement som finns i rutan Kartverktyg uppe till höger i kartan. Checklista Karta och skiften Åtagande Övriga uppgifter Översikt Block Skifte Ange gröda och stöd... Landskapselement Tvärvillkorselement Mät 0 m Block- och skifteslista Nr Gröda Areal Kartverktyg Block 1 Block 2 Block 3 Visa landskapselement Block 4 Visa tvärvillkorselement Visa mina block Visa mina skiften Visa flygfoto Visa ändrade block Visa kartblad Kartnummer: E : 1000

12 Så här visas de olika tvärvillkorselementen på kartan i SAM Internet: Öppet dike och stenmur Småvatten Träd som står ensamt Om tvärvillkorselementen finns i verkligheten behöver du inte göra någonting. Om det är något som är fel så ska du klicka på tvärvillkorselementet med datormusen och skriva vad det är som är fel. Det ska du göra om vi till exempel har ritat in en stenmur på kartan men i verkligheten är det en häck. Om du har tvärvillkorselement som du saknar på kartan ska du välja menyn Tvärvillkorselement och sedan Lägg till tvärvillkorselement. Därefter ska du klicka på det ställe i kartan där tvärvillkorselementet ligger och tala om vilken typ av tvärvillkorselement det är. Du kan få stöd för marken där tvärvillkorselementen finns Den mark där tvärvillkorselementen finns kan du få stöd för. Om en stenmur eller ett dike ligger 5 meter eller närmare från kanten på åkern kan du också få stöd för den marken. Du kan få stöd för marken fram till dikets eller stenmurens mitt. Söker du miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet i år? Tänk på att om du ska öka eller söka ett nytt åtagande för miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet i år måste du rita in de landskapselement du söker miljöersättning för i SAM Internet. Det gör du i menyn landskapselement. Om du redan har ritat in landskapselementen i år kan du se dem i kartan. Du ser dem genom att sätta en bock framför Visa landskapselement som du hittar i rutan Kartverktyg. Tänk på att ett landskapselement som du söker miljöersättning för också kan vara ett tvärvillkorselement. Om du har ökat eller sökt ett nytt åtagande i år ska till exempel samma stenmur vara inritad två gånger i kartan. En gång som tvärvillkorselement och en gång som landskapselement som du söker miljöersättning för. Om du söker ersättning för ett landskapselement inom miljöersättningen natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och landskapselementet även är ett tvärvillkorselement så behöver du sköta elementet enligt de regler som gäller för miljöersättningen. Om du inte söker den miljöersättningen behöver du inte sköta marken på något särskilt sätt. 12

13 En ny jordbrukspolitik EU planerar för en ny jordbrukspolitik. Nu jobbar Sverige tillsammans med de andra länderna inom EU med att ta fram nya stöd och nya regler. När den här broschyren trycktes var det osäkert när den nya jordbrukspolitiken ska börja gälla. Vi vet inte ännu när besluten om den nya jordbrukspolitiken kommer att fattas. Du kan läsa mer om den nya jordbrukspolitiken här: Det här är bra att känna till redan i år Avtala om arrende av mark Det är viktigt att ni som är arrendatorer eller markägare är överens om vem som ska bruka marken. Det bästa är om ni har ett skriftligt avtal. När den nya jordbrukspolitiken börjar kommer Jordbruksverkets register bara visa vem som har en stödrätt och vem som därmed kan använda den för att söka gårdsstöd. Vi kommer inte längre att registrera om du äger eller hyr en stödrätt. Det får du som lantbrukare själv hålla reda på. Om du hyr eller hyr ut en stödrätt måste du därför avtala om vem som ska ha stödrätterna när arrendet tar slut. Krav på att du måste ha sökt gårdsstöd tidigare år Om det bestäms att vi ska dela ut nya stödrätter kan det bli så att du måste ha sökt gårdsstöd något tidigare år för att få nya stödrätter. Detta år brukar kallas referensår. Om du startar ditt jordbruksföretag efter referensåret kan du i vissa fall få nya stödrätter även om du inte sökt gårdsstöd under referensåret. Om du köper ett företag eller arrenderar mark efter referensåret och säljaren eller markägaren sökte gårdsstöd under referensåret kan rätten att få nya stödrätter föras över till dig. Det måste i så fall finnas ett skriftligt avtal mellan parterna om att rätten att få nya stödrätter ska ingå i köpet eller arrendet. Om det är flera företag som köper ett företag så kan det blir så att det bara är ett av företagen som kan få rätten att få stödrätter. 13

14 Viktiga datum Här kan du se flera av de datum som är viktiga att komma ihåg när du söker stöd år april Sista dag att söka nationellt stöd i norra Sverige för produktion av mjölk, slaktsvin eller ägg om det är första gången som du söker. 18 april Sista dag för SAM-ansökan. Sista dag för att söka nya åtaganden för miljöersättningar och för att öka åtaganden som du har sedan tidigare. För att få gårdsstöd måste du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar senast den 18 april. Stödrätterna måste gälla för den region där marken ligger. Om du har mindre än 4 stödrätter är den 18 april sista dag för att ta emot stödrätter från någon annan för att du ska få gårdsstöd år Sista dag att söka stödrätter ur den nationella reserven. Sista dag att ansluta dig till ett system för kvalitetssäkring för att kunna få stödet för kvalitetscertifiering Sista dag för att ansluta dig till ett certifieringsorgan för att få den högre ersättningsnivån i miljöersättningen för certifierad ekologisk produktion. Sista dag för att söka miljöersättning för hotade husdjursraser. Sista dag för att söka ersättning för extra djuromsorg för suggor. 13 maj Om din SAM-ansökan kommer in efter den 18 april minskar ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Kommer ansökan in efter den 13 maj får du inga pengar alls. 14

15 15 juni Sista dag att öka arealen och ändra grödkod i din SAM-ansökan. När du har fått veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller ansökan får du inte längre ändra ansökan. Det betyder att sista dag för att ändra ansökan kan vara tidigare än den 15 juni. Läs mer om ändringar i SAM-ansökan på sidan 21. Sista dag för att skicka in din underskrift av SAM-ansökan om du loggar in i SAM Internet med användarnamn och lösenord. Om underskriften kommer in efter den 15 juni får du inga pengar. Om du har stödrätter för minst 4 hektar den 18 april kan du ta emot stödrätter från någon annan till och med den 15 juni. Den 15 juni måste du ha rätt att använda den mark som du söker gårdsstöd för och du ska ansvara för driften. Sista dag för att komplettera din ansökan med uppgift om certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning. Sista dag för att söka om att ta över en annan lantbrukares SAM-ansökan eller åtagande för miljöersättning om du ska ta över delar av ett jordbruksföretag. Tänk på att din SAM-ansökan ska ha kommit in senast den 18 april för att du ska få gårdsstöd för den areal som du tar över. Om du ska ta över ett helt företag kan du söka om att ta över den tidigare ägarens SAM-ansökan eller åtagande för miljöersättning fram till att länsstyrelsen fattar beslut om utbetalning av stöd. Om du odlar hampa ska du meddela länsstyrelsen senast den 15 juni vilka skiften som du har sått med vilken sort och vilken mängd utsäde du har använt. 30 juni Om du söker miljöersättning ska du så grödorna senast den 30 juni. Om du söker miljöersättning för miljöskyddsåtgärder ska din växtodlingsplan ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni. Om du odlar hampa ska etiketterna på utsädessäckarna ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni. 31 januari 2014 Sista dag att söka stöd till mervärden i jordbruket för aktiviteter som du gjort under år

16 Då betalar vi ut stöden Här kan du se när vi planerar att betala ut pengar. Vissa lantbrukare kan få sina pengar lite senare. Slutet av april år 2013 Utbetalning av stöd för kvalitetscertifiering för 2012 Mitten av oktober år 2013 Utbetalning av delar av miljöersättningen för 2013 Utbetalning av delar av kompensationsbidraget för 2013 Utbetalning av delar av ersättningen för extra djuromsorg för suggor för år December år 2013 Utbetalning av gårdsstödet för 2013 Slutbetalning av miljöersättningen för 2013 Slutbetalning av kompensationsbidraget för 2013 Slututbetalning av ersättningen för extra djuromsorg för suggor för år

17 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd Jordbruksverkets webbplats På hittar du aktuell information om alla stöd. Det finns flera tjänster som gör det enklare för dig På hittar du flera tjänster som du kan ha stor nytta av. Du hittar tjänsterna under rubriken Självservice (e-tjänster). Här är några exempel på tjänster som gör det enklare för dig. SAM INTERNET I SAM Internet gör du din SAM-ansökan och söker åtaganden för miljöersättningar. Du hittar SAM Internet här: MINA SIDOR Det här kan du göra på Mina sidor: föra över stödrätter till en annan person ändra till exempel telefonnummer och bankkonto hitta information om bland annat dina stödrätter och dina djur hitta information om dina ansökningar och utbetalningar av pengar. Du hittar Mina sidor här: STÖDGUIDEN I Stödguiden kan du se vilka stöd som du kan söka. Tala om var du bor och vad du producerar så visar Stödguiden information om de stöd som du kan söka. Du hittar Stödguiden här: CDB INTERNET CDB är ett register för alla nötkreatur. CDB betyder Centrala djurdatabasen. I CDB Internet kan du både journalföra och rapportera dina djur. Du hittar CDB Internet här: BESTÄLLNING AV MÄRKNINGSUTRUSTNING I Beställning av märkningsutrustning beställer du utrustning för att märka dina djur. Det är både billigare och enklare än att beställa på pappersblanketten. Du hittar Beställning av märkningsutrustning på under rubriken Självservice (e-tjänster). 17

18 e Logga in enkelt med e-legitimation Det är enkelt att logga in på alla våra tjänster om du har e-legitimation. Med e-legitimation visar du vem du är på internet. En e-legitimation motsvarar ditt ID-kort eller körkort. När du loggar in med e-legitimation slipper du hålla reda på alla olika lösenord. Du kan också använda din e-legitimation när du deklarerar, gör dina bankärenden på internet och när du använder andra tjänster hos företag, kommuner och landsting. När du söker dina stöd i SAM Internet slipper du skicka in din underskrift på papper om du loggar in med e-legitimation. Inom några år kommer du bara att kunna logga in med e-legitimation i SAM Internet. Då kommer lösenorden att försvinna. Så här skaffar du en e-legitimation Du skaffar en e-legitimation hos din bank eller från Telia. Du kan läsa mer här: Att skaffa en e-legitimation är enklare än du tror! Har du ett aktiebolag eller handelsbolag? Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt för att logga in med e-legitimation. Din e-legitimation är knuten till ditt personnummer. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på företagets organisationsnummer måste företaget godkänna det genom en fullmakt. Det gör du på blanketten Fullmakt E-tjänster. Du hittar blanketten här: 18

19 Du kan ge din konsult en fullmakt Om du ger din konsult en fullmakt kan konsulten använda våra tjänster på webbplatsen för att göra dina ärenden. På Mina sidor kan du ge någon en fullmakt. Du kan också ge någon en fullmakt genom att fylla i blanketten Fullmakt E-tjänster. Du hittar blanketten här: Ta reda på vilka tvärvillkor som gäller dig Miljöhusesyn hjälper dig att hålla koll på vilka tvärvillkor som gäller dig. Du hittar miljöhusesyn här: Du kan läsa om tvärvillkoren på sidan 28. Prenumerera på nyheter Vill du ha koll på vad som är på gång? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Du kan anmäla dig som prenumerant här: 19

20 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. I SAM Internet söker du stöden på ett säkert sätt med hjälp av datorn. Du söker de här stöden i SAM Internet: gårdsstöd miljöersättningar stöd för kvalitetscertifiering kompensationsbidrag nationellt stöd I SAM Internet söker du också nya åtaganden för miljöersättningar och ökar åtaganden som du redan har. Sista dag för SAM-ansökan 2013 är den 18 april. Du kan läsa om hur du gör din ansökan i SAM Internet i informationsbladet Så söker du stöd i SAM Internet. Det har du fått i SAM-utskicket. Om du inte vill göra din ansökan själv så finns det konsulter som kan hjälpa dig. Här hittar du SAM Internet Här hittar du SAM Internet: Där kan du lära dig hur SAM Internet fungerar genom att titta på film. Du kan också läsa om sådant som du behöver veta när du söker dina stöd. 20

21 Du kan ändra ansökan Du får öka arealen och ändra grödkod i din SAM-ansökan till och med 15 juni eller tills du får veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan. Det betyder att sista dag att öka arealen och ändra grödkod kan vara tidigare än den 15 juni. Ändra därför så snart som möjligt om det är något du behöver ändra. Du gör ändringarna i SAM Internet. Om du behöver ändra grödkod efter den 15 juni ska du kontakta din länsstyrelse. Du får minska arealerna i din ansökan när som helst eller tills du får veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan. På de skiften där länsstyrelsen inte hittar några fel kan du minska arealen även efter kontrollen. Tänk på att du inte får minska arealen på ett skifte om det här har hänt: Du har föreslagit att blockarealen ska öka och du har sökt stöd för den areal som du har föreslagit att blocket ska öka med. och Länsstyrelsen eller Jordbruksverket har inte godkänt ditt förslag om ändring av block. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du ändrar i SAM-ansökan: 21

22 Tänk på det här! Tänk på att du är ansvarig för alla uppgifter i din SAM-ansökan. Det gäller både de uppgifter som redan finns i SAM Internet och de uppgifter som du själv skriver in. Du som brukar marken kan söka Det är bara du som har rätt att bruka eller sköta marken den 15 juni som kan söka stöd. Två lantbrukare får inte söka stöd för samma mark. Sök stöd för rätt mark Den mark som du söker stöd för ska användas för jordbruksverksamhet. Marken som du får gårdsstöd för måste vara jordbruksmark under hela året. Sök inte stöd för mer än blockarealen. Om du gör det kan du få avdrag på dina stöd. Du riskerar också att få pengarna senare än andra lantbrukare. Du kan läsa mer om block och blockarealen i rutan på sidan 25. I SAM Internet ska du ta med mark som du söker stöd för och mark som helt säkert ger rätt till gårdsstöd även om du inte söker gårdsstöd för den. Den mark som du inte söker gårdsstöd för ska du ta med i ansökan för att vi ska känna till att den finns. Du hittar Sammanställning 2013 i SAM Internet I Sammanställning 2013 hittar du uppgifter om dina block, dina åtaganden för miljöersättning och dina stödrätter för gårdsstöd. Du hittar sammanställningen under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn. Checklista Karta och skiften Åtagande Övriga uppgifter Översikt Block Skifte Ange gröda och stöd... Landskapselement Block- och skifteslista Nr Gröda Areal Block 1 Skifte 1A Slätter och betesvall på åker 0,59 Block 2 Skifte 2A Havre 2,0 * Block 4 Block 7 Block 9 1 : 5000 * Block 10 Du måste ha minst 4 hektar Visa kartblad Skifte 10A Solros 0,82 Kartnummer: AA1 * Block 11 Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar Skifte 11A Matpotatis 3,28 för * Block att 899kunna få gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering och stöd till mervärden. Det måste du ha senast den 18 april. Mät 0 m Kartverktyg Visa landskapselement Visa mina block Visa flygfoto Visa ändrade block

23 Om du har fler stödrätter än mark Du måste använda varje stödrätt minst en gång vartannat år för att få behålla den. Du använder dina stödrätter när du får gårdsstöd utbetalt för dem. Om du har stödrätter som inte användes förra året kan du i SAM Internet ange om du vill använda de stödrätter som inte användes förra året. Det gör du under fliken Övriga uppgifter. Det måste du göra varje år som du vill att de ska användas. Kontrollera din ansökan innan du skickar in Kontrollera att arealerna och åtagandena stämmer innan du skickar in din ansökan. Titta också noga igenom rapporten som heter Mina fel och varningar. Du kan antingen öppna rapporten via knappen Rapporter uppe till höger i SAM Internet eller genom att klicka på fliken Översikt. Kom ihåg att skicka in sidan med din underskrift Om du loggar in med e-legitimation slipper du skicka in din underskrift på papper. Om du loggar in med användarnamn och lösenord måste du skriva ut sidan Underskrift av ansökan i SAM Internet Du ska sedan skriva under den och skicka den per post till länsstyrelsen. 23

24 Se till att blocken är rätt På ett block får det bara finnas jordbruksmark. När du gör SAM-ansökan ska du se till att de här uppgifterna som finns om blocken i SAM Internet stämmer med verkligheten: blockarealen blockens gränser vilken typ av mark det är på blocket, till exempel betesmark eller åkermark om marken ger rätt till gårdsstöd eller inte. Vi granskar cirka en tredjedel av jordbruksmarken i Sverige varje år genom att granska flygfoton och titta på marken på plats. Det gör vi för att vi ska kunna betala ut rätt summa pengar i stöd till dig. Vi ändrar blocken om de inte stämmer med flygfotot eller med hur marken såg ut på plats. Vi kan ändra det här: blockets gräns blockarealen vilken typ av mark det är på blocket, till exempel betesmark eller åkermark om marken ger rätt till gårdsstöd eller inte. Vi jobbar hela tiden med att blocken ska vara rätt men vi behöver din hjälp. Det är du som bäst känner till de senaste ändringarna på din mark. Tänk på att även om vi granskar marken så är det du som ansvarar för att uppgifterna om marken som finns i SAM-ansökan stämmer med verkligheten. Gå igenom de här frågorna! Har det byggts en väg på din mark? Har det byggts hus på din mark? Har skogen brett ut sig? Har du anlagt en ridbana på marken? Har marken ändrats på något annat sätt? Skiljer sig blockets gränser från hur det ser ut i verkligheten? Kommer något av det som står här ovanför att hända under år 2013? Om du har svarat ja på någon av frågorna ska du i SAM Internet föreslå att blocket ändras. 24

Nyheter och översikt 2014

Nyheter och översikt 2014 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Guide till SAM Internet 2011

Guide till SAM Internet 2011 Guide till SAM Internet 2011 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet 7 Skicka in din underskrift senast den 15 juni 7 Titta på film om SAM Internet 7 Chatta med oss 7 Nu kan

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Guide till SAM Internet 2010

Guide till SAM Internet 2010 Guide till SAM Internet 2010 SAM Internet är till för dig som vill söka jordbrukarstöd snabbt och enkelt med hjälp av datorn. Här kan du läsa om hur du söker stöd i SAM Internet. Du kan också läsa om nyheter

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

SAM Internet 2009 så här gör du!

SAM Internet 2009 så här gör du! så här gör du! Innehåll Kort om SAM-ansökan i SAM Internet Lättläst svenska.........4 SAM Internet enklare än du tror..........................6 Nyheter 2009...........................................8

Läs mer

Stöd till landsbygden

Stöd till landsbygden -så här gör du! Stöd till landsbygden Innehåll Kort om SAM-ansökan Lättläst svenska 4 Använd checklistan! 8 Vill du veta mer? 10 Nyheter 2011 12 Tänk på det här! 14 Sök i SAM Internet! 18 Sammanställningen

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättning för minskat kväveläckage Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(25) Texten är från 2010-08-10 JS6008 Version 3 Miljöersättning för minskat

Läs mer

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus EU-nyheter 2013 Emma Hjelm, HIR Malmöhus SAM 2013 18 april sista ansökningsdag SAMI öppnar 14 februari Utskick med lösenord: 14 februari Ändrade block är rödmarkerade i SAMI i år! Max tre ändringar per

Läs mer

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges

Läs mer

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 1(15) Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Ny jordbrukspolitik Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Gårdsstödet För vem? Aktiv brukare Tvingande negativlista (direktstödsförordningen) Ett minsta skötselkrav på jordbruksmark Småbrukare

Läs mer

Nyheter om EU-stöden

Nyheter om EU-stöden Nyheter om EU-stöden Jordbrukardag Alnarp 9 januari 2012 Emma Hjelm & Anders Adholm HIR Malmöhus AB Inför SAM-ansökan 2012 Några viktiga hållpunkter och datum 2012. Processen för återkrav av felaktigt

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar Sid 1 kompensationsbidrag, sid 2-11 miljöersättningar, sid 12-19 regionala prioriterade ersättningar, sid 19 ersättning

Läs mer

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(23) Texten är från 2010-03-12 JS8001 Version 2 Kompensationsbidrag 2(23)

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

Direktstöd 2015-2020

Direktstöd 2015-2020 Direktstöd 2015-2020 Direktstöd är de EU-finansierade jordbrukarstöden, utom ersättningarna i landsbygdsprogrammet. Från 2015 är direktstöden: Gårdsstöd Förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Nötkreatursstöd

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Gårdsstödet i korthet

Gårdsstödet i korthet Gårdsstödet 2008 Innehåll Gårdsstödet i korthet.............................. 4 Vill du veta mer?................................. 6 Nyheter........................................ 7 Undvik att få avdrag

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Lars Hansson Stödkommunikationsenheten Jordbruksverket Gårdsstöd oförändrat i grunden EU:s definitioner och villkor styr stödberättigandet Minst 4 hektar och 4 stödrätter

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2017 Ingemar Henningsson 0706628403 HIR Skåne Tillbakablick på 2016 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd (kurs 9,62) 70% oktober, 20% December resten Juni 17? Nya miljöstöd sena utbetalningar

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet

Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet 2016-10-04 Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet Den här informationen gäller dig som har sökt miljöersättning för betesmarker och slåtterängar under 2015 eller 2016. När du får ett brev från länsstyrelsen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet.

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet. Förgröningsstödet Sammanfattning av förgröningsstödet Det är tre villkor som ska uppfyllas: 1. Lantbrukare ska odla minst tre grödor på sin åkermark. Den största grödan får utgöra maximalt 75 % av arealen

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 9 Stödåtgärder 113 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2016 Ingemar Henningsson 070-6628403 HIR Skåne Tillbaka blick på 2015 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd det mesta under December (kurs 9,41) Gamla Miljöstöd delbetalning början

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Rå dgivning fö rgrö ning

Rå dgivning fö rgrö ning Rå dgivning fö rgrö ning Rådgivare: Datum för rådgivningen: Lantbrukare/företag: Checkpunkt Checklista FÖRGRÖNING Logga in i SAM Internet, ta fram karta och skiften, Förgröningsstöd. Fyll i vad som gäller

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr Förgröningsstödet Nyheter och bakgrund Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr britta.lundstrom@jordbruksverket.se Arbete som pågår Förenklingar på EU-nivå - Enkät om förgröningsstödet bland EU:s aktörer

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet.

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet. Export till SAM Internet 2015 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

Export till SAM Internet 2017 Manual senast ändrad Export till SAM Internet Att tänka på för vissa grödor

Export till SAM Internet 2017 Manual senast ändrad Export till SAM Internet Att tänka på för vissa grödor Export till SAM Internet 2017 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2014 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet

Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet Ersättning lämnas för skötsel av åkermarkens värdefulla lämningar och miljöer (landskapselement) som vittnar om den äldre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2012:539 Utkom från trycket den 31 juli 2012 utfärdad den 19 juli 2012. Regeringen

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk Teoridel Utförs i skolan Som förberedelse inför besöket på Fredriksdal och för att kunna redovisa resultaten av din uppgift för klassen, bör du

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Nyheter inför SAM 2012

Nyheter inför SAM 2012 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nyheter inför SAM 2012 Nr 1 2012 Landsbygden Den största nyheten inför SAM ansökan

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 9 Stödåtgärder 153 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Arealbaserade

Läs mer

Guide till Mina Sidor

Guide till Mina Sidor 2016/2017 Guide till Mina Sidor Läs mer om e-legitimation här. Hitta till Mina sidor När du vill logga in på Mina sidor gå till jordbruksverket.se och klicka på knappen med samma namn. Du kommer då vidare

Läs mer

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och miljöinvesteringar Linda Qvarnemark, Miljöersättningsenheten

Läs mer