Nyheter och översikt 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter och översikt 2013"

Transkript

1 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden

2

3 Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du söker stöd?...5 Om du har tekniska problem...5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...5 Nyheter år En ny jordbrukspolitik...13 Viktiga datum...14 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd Jordbruksverkets webbplats...17 Så här gör du SAM-ansökan...20 Vanliga frågor och svar...26 Tvärvillkor...28 Korta fakta om stöden...29 Gårdsstödet...29 Miljöersättningar...30 Utvald miljö...33 Stöd för kvalitetscertifiering...33 Kompensationsbidrag...33 Nationellt stöd...34 Ersättning för extra djuromsorg för suggor...34 Ersättning för kastrering av grisar...34 Stöd till mervärden i jordbruket...34 Företagsstöd...35 Projektstöd...35 Sök stöd för att satsa på energi...36 Sverige det nya matlandet är en möjlighet för dig...36 Väx med skogen stöd till företagare...37 Kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk...37 Bevara och utveckla skogens mångfald...37 Öka arealen ädellövskog...37 Ordlista...38 Telefonnummer och adresser till länsstyrelserna...40 Alla regler var inte beslutade när den här broschyren trycktes. På hittar du alltid den senaste informationen. 3

4 Det här kan du läsa om i broschyren Den här broschyren är framförallt till för dig som söker stöd i SAM-ansökan. Här kan du läsa om årets nyheter för stöden till jordbruket. Du kan också läsa kort information om alla stöd som du kan söka. Det är viktigt att du läser om alla regler som gäller för de stöd du söker. Alla reglerna hittar du här: Här kan du få hjälp Vi på länsstyrelsen och Jordbruksverket kan hjälpa dig när du söker dina stöd i SAM Internet. Tänk på att börja med ansökan i god tid så att vi kan ge dig den hjälp som du behöver. www Läs på Jordbruksverkets webbplats På kan du läsa om alla regler för stöden. På hittar du SAM Internet och information som kan vara bra att ha när du söker dina stöd i SAM Internet. Där finns bland annat Guide till SAM Internet Besök länsstyrelsen eller gå på kurs Många länsstyrelser ordnar kurser och håller öppet hus för att hjälpa dig med SAM Internet. Då kan du direkt få svar på dina frågor. Kontakta din länsstyrelse för mer information. Ring till oss Ring till din länsstyrelse om du har frågor om stöden eller SAM-ansökan. Telefonnumret till din länsstyrelse hittar du på baksidan av broschyren. Från och med den 2 april kan du ringa till länsstyrelsen både på kvällar och helger. Tider och telefonnummer hittar du här: Ring till Jordbruksverkets kundtjänst på telefonnummer om du har frågor om det här: stödrätter miljöersättning för hotade husdjursraser ersättning för extra djuromsorg för suggor ersättning för kastrering av grisar Bor du i Örebro, Uppsala eller Västra Götalands län? Om du bor i Örebro, Uppsala eller Västra Götalands län ska du från och med i år ringa oavsett vilka frågor du har. Målet är att det ska leda till att du får hjälp snabbare och får bättre service. 4

5 Ställ frågor till oss på webben På Jordbruksverkets webbplats kan du ställa frågor till länsstyrelsen och Jordbruksverket om SAM Internet och SAM-ansökan. Det finns redan svar på många frågor. Om svaret på din fråga redan finns kommer svaret upp automatiskt när du ställer din fråga. Om du inte är nöjd med svaret skickar du din fråga till oss och så svarar vi på den. Den april mellan klockan är vi extra många som svarar på frågorna. Du kan ställa frågorna på under en flik som heter Fråga om SAM. Du hittar fliken längst till höger på webbplatsen. Är det första gången du söker stöd? Det finns särskild information för dig som ska söka stöd för första gången. Informationen hittar du här: Använd tjänsten Stödguiden där du kan se vilka stöd som du kan söka. Här hittar du Stödguiden: Om du har tekniska problem Om du har tekniska problem med SAM Internet ska du skicka ett meddelande till Jordbruksverket. Du skickar meddelandet på en sida som heter Teknisk support. Den sidan hittar du här: Ett tekniskt problem är om du till exempel inte kan logga in i SAM Internet. Vill du ha koll på vad som är på gång? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Anmäl dig som prenumerant här: Du kan också läsa nyheterna i mobiltelefonen. För att läsa nyheterna i mobiltelefonen måste du ladda ner vår app som heter Nyheter från Jordbruksverket. En app är ett program som du sparar i din mobiltelefon. Du kan bara spara appar i mobiltelefonen om du har en så kallad smartphone. Webbadresser som är bra att ha när du söker stöd Information om stödregler: SAM Internet och information om SAM-ansökan: Mina sidor: Stödguiden: Länsstyrelsernas gemensamma webbplats: Skogsstyrelsen: 5

6 Nyheter år april är sista dag för SAM-ansökan Sista dag för SAM-ansökan är den 18 april. Ny adress för att skicka papper till länsstyrelsen Om du behöver skicka papper till länsstyrelsen som gäller jordbrukarstöden, till exempel blanketter eller brev, ska du skicka dem till en ny adress. Du hittar den nya adressen på baksidan av broschyren. Papper som gäller företagsstöd och projektstöd ska du skicka till länsstyrelsens lokala postadress. I år är det lättare att se vilka block som har ändrats Vi granskar en stor del av jordbruksmarken varje år och ändrar blocken om de inte stämmer med verkligheten. I år blir det lättare att se i SAM Internet vilka block som vi har ändrat. Så här kan du se vilka block som vi har ändrat: De block som vi har ändrat markeras med röd färg i Block- och skifteslistan. Block- och skifteslistan finns till vänster om kartan i SAM Internet. Du kan också se en liten stjärna i början av raden. Precis som förra året kan du se de ändrade blocken i kartan. Runt de ändrade blocken finns det röda linjer. Det finns också en lista över vilka block som vi har ändrat. Den listan finns under knappen Rapporter som finns uppe i SAM Internets högra hörn. Nu kan du se om vi har ökat arealen på ett block som har ett åtagande för miljöersättning Det finns en ny rapport i SAM Internet där du kan se om du behöver öka arealerna på dina åtaganden på grund av att arealen på block har ändrats av Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Rapporten heter Block med ökad areal som har ett åtagande. I SAM Internet kan du öka arealen i ett åtagande under menyn Ange gröda och stöd. 6

7 Nyheter för miljöersättningen för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion Du får fortsätta att ta med värphöns som inte är ekologiskt uppfödda i din produktion Värphöns som inte är ekologiskt uppfödda och som är högst 18 veckor gamla får du ta med i certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion. Det här är ett undantag som har förlängts till och med den 31 december Även om värphönsen inte är ekologiskt uppfödda måste de ändå ha fötts upp enligt vissa av de regler som gäller för ekologisk djurhållning. Det gäller regler för utfodring och förebyggande hälsovård och veterinärvård. Foder till grisar och fjäderfä Grisar och fjäderfä ska från och med år 2012 födas upp på ekologiskt producerat foder. Ett undantag är att du till och med år 2014 får använda högst 5 procent konventionella proteinråvaror som foder till grisar och fjäderfä under ett helt år. Proteinråvaror är till exempel sojabönor, baljväxter och helsädesensilage. Om någon annan är registrerad hos certifieringsorganet Ett certifieringsorgan är till exempel SMAK. Är din produktion certifierad och du söker miljöersättning för certifierad ekologisk produktion? Är det en annan person, organisation eller företag som är registrerad hos certifieringsorganet? Då ska du skriva det personnumret eller organisationsnumret under Övriga uppgifter i SAM Internet. Om du inte gör det så vet vi inte att ditt företag är med i ett certifieringsorgan och då riskerar du att inte få hela miljöersättningen. 7

8 Nu kan du odla fler fånggrödor och få miljöersättning för minskat kväveläckage i vissa län Nu kan du även få miljöersättning för minskat kväveläckage när du odlar fånggrödorna vitsenap, oljerättika och rättika i vissa län. Det gäller de här länen: Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Gotland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Kalmar I de här länen ska du så grödan senast den 10 augusti. Du får bryta grödan tidigast den 10 oktober. Du kan fortfarande få miljöersättning för de här grödorna i Blekinge, Skåne och Hallands län och i stödområde 9 och 5m i Kalmar län. I de här länen ska du så grödan senast den 20 augusti och bryta grödan tidigast den 20 oktober. 8

9 Har du jordbruksmark i slättbygd i södra Sverige? Du som har jordbruksmark i stödområde 9 måste titta extra noga i SAM Internet i år. Stödområde 9 är slättbygder i södra Sverige. Vilket område det är kan du se på kartan till höger. Om du är osäker på om din mark ligger i stödområde 9 så kan du titta i SAM Internet. Du kan se om marken ligger i stödområde 9 i rapporten Sammanställning 2013 som finns under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn. Har du ingen jordbruksmark i stödområde 9 behöver du inte göra någonting. Blå områden är stödområde 9. 9

10 Därför ska du titta extra noga i SAM Internet För vissa landskapselement i stödområde 9 måste du följa tvärvillkoren. De här landskapselementen kallas tvärvillkorselement. Vi har tagit reda på var det finns tvärvillkorselement på din åkermark och lagt in dem på dina kartor i SAM Internet. Du ska kontrollera att de tvärvillkorselement som vi har lagt in på dina kartor i SAM Internet verkligen finns på din mark. Därför har vi tagit reda på var tvärvillkorselementen finns För några år sedan togs regeln bort om att du måste ha träda. När trädesarealen minskar kan miljön för fåglar, insekter och andra djur bli sämre. Tvärvillkorselementen blir därför viktiga miljöer för djuren. Eftersom det finns risk för att tvärvillkorselement tas bort finns det lagar och tvärvillkor om att de inte får förstöras eller tas bort. De här reglerna har funnits i några år. Om du förstör eller tar bort tvärvillkorselement får du avdrag på dina stöd. För att vi ska kunna veta att de inte förstörs eller tas bort behöver vi veta var de finns. För att du själv ska slippa rita in alla tvärvillkorselement på kartan så har vi gjort det åt dig. Så här har det gått till Vi har tagit reda på var tvärvillkorselementen finns genom att titta på olika typer av flygfoton. Eftersom det ibland kan vara svårt för oss att se skillnad på till exempel en stenmur och en häck på ett flygfoto så vill vi att du kontrollerar att det har blivit rätt. 10

11 Det här är tvärvillkorselement Småvatten som är helt omgivet av åkermark Småvattnet ska vara en vattensamling som är mindre än kvadratmeter, inklusive slänten som finns runt om. Det ska finnas en vattenspegel hela året eller så ska markytan vara fuktig. Tänk på att du inte får tippa i småvattnet. Stora lövträd som står ensamma på en åker och har en krona som är minst 5 meter bred De här träden brukar kallas solitärträd. Trädet ska stå minst 10 meter från kanten på åkern eller från ett annat tvärvillkorselement. Tänk på att det ska finnas en skyddszon runt trädet som är minst 2 meter bred, mätt från trädets stam, där du inte får jordbearbeta. Öppna diken som är anlagda och som ligger på en åker eller mellan två åkrar som ligger intill varandra Om diket ligger intill en betesmark, skog eller tomtmark räknas det inte. Om diket ligger utanför blocket ska det vara högst 5 meter mellan mitten på diket och kanten på åkern. Stenmurar som ligger på en åker eller mellan två åkrar som ligger intill varandra Om stenmuren ligger intill en betesmark, skog eller tomtmark räknas den inte. Om stenmuren ligger utanför blocket ska det vara högst 5 meter mellan mitten på stenmuren och kanten på åkern. Exempel En del av en stenmur eller ett dike ligger precis i kanten på åkern och en del av stenmuren eller diket ligger 6 meter från kanten på åkern. Då är det bara den del av stenmuren eller diket som ligger intill kanten och upp till 5 meter från kanten på åkern som är tvärvillkorselement. Det här ska du göra! Kontrollera att de tvärvillkorselement som vi har lagt in på dina kartor i SAM Internet verkligen finns på din mark. Kontrollera också om några tvärvillkorselement saknas i kartan. För att se tvärvillkorselementen ska du sätta en bock framför Visa tvärvillkorselement som finns i rutan Kartverktyg uppe till höger i kartan. Checklista Karta och skiften Åtagande Övriga uppgifter Översikt Block Skifte Ange gröda och stöd... Landskapselement Tvärvillkorselement Mät 0 m Block- och skifteslista Nr Gröda Areal Kartverktyg Block 1 Block 2 Block 3 Visa landskapselement Block 4 Visa tvärvillkorselement Visa mina block Visa mina skiften Visa flygfoto Visa ändrade block Visa kartblad Kartnummer: E : 1000

12 Så här visas de olika tvärvillkorselementen på kartan i SAM Internet: Öppet dike och stenmur Småvatten Träd som står ensamt Om tvärvillkorselementen finns i verkligheten behöver du inte göra någonting. Om det är något som är fel så ska du klicka på tvärvillkorselementet med datormusen och skriva vad det är som är fel. Det ska du göra om vi till exempel har ritat in en stenmur på kartan men i verkligheten är det en häck. Om du har tvärvillkorselement som du saknar på kartan ska du välja menyn Tvärvillkorselement och sedan Lägg till tvärvillkorselement. Därefter ska du klicka på det ställe i kartan där tvärvillkorselementet ligger och tala om vilken typ av tvärvillkorselement det är. Du kan få stöd för marken där tvärvillkorselementen finns Den mark där tvärvillkorselementen finns kan du få stöd för. Om en stenmur eller ett dike ligger 5 meter eller närmare från kanten på åkern kan du också få stöd för den marken. Du kan få stöd för marken fram till dikets eller stenmurens mitt. Söker du miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet i år? Tänk på att om du ska öka eller söka ett nytt åtagande för miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet i år måste du rita in de landskapselement du söker miljöersättning för i SAM Internet. Det gör du i menyn landskapselement. Om du redan har ritat in landskapselementen i år kan du se dem i kartan. Du ser dem genom att sätta en bock framför Visa landskapselement som du hittar i rutan Kartverktyg. Tänk på att ett landskapselement som du söker miljöersättning för också kan vara ett tvärvillkorselement. Om du har ökat eller sökt ett nytt åtagande i år ska till exempel samma stenmur vara inritad två gånger i kartan. En gång som tvärvillkorselement och en gång som landskapselement som du söker miljöersättning för. Om du söker ersättning för ett landskapselement inom miljöersättningen natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och landskapselementet även är ett tvärvillkorselement så behöver du sköta elementet enligt de regler som gäller för miljöersättningen. Om du inte söker den miljöersättningen behöver du inte sköta marken på något särskilt sätt. 12

13 En ny jordbrukspolitik EU planerar för en ny jordbrukspolitik. Nu jobbar Sverige tillsammans med de andra länderna inom EU med att ta fram nya stöd och nya regler. När den här broschyren trycktes var det osäkert när den nya jordbrukspolitiken ska börja gälla. Vi vet inte ännu när besluten om den nya jordbrukspolitiken kommer att fattas. Du kan läsa mer om den nya jordbrukspolitiken här: Det här är bra att känna till redan i år Avtala om arrende av mark Det är viktigt att ni som är arrendatorer eller markägare är överens om vem som ska bruka marken. Det bästa är om ni har ett skriftligt avtal. När den nya jordbrukspolitiken börjar kommer Jordbruksverkets register bara visa vem som har en stödrätt och vem som därmed kan använda den för att söka gårdsstöd. Vi kommer inte längre att registrera om du äger eller hyr en stödrätt. Det får du som lantbrukare själv hålla reda på. Om du hyr eller hyr ut en stödrätt måste du därför avtala om vem som ska ha stödrätterna när arrendet tar slut. Krav på att du måste ha sökt gårdsstöd tidigare år Om det bestäms att vi ska dela ut nya stödrätter kan det bli så att du måste ha sökt gårdsstöd något tidigare år för att få nya stödrätter. Detta år brukar kallas referensår. Om du startar ditt jordbruksföretag efter referensåret kan du i vissa fall få nya stödrätter även om du inte sökt gårdsstöd under referensåret. Om du köper ett företag eller arrenderar mark efter referensåret och säljaren eller markägaren sökte gårdsstöd under referensåret kan rätten att få nya stödrätter föras över till dig. Det måste i så fall finnas ett skriftligt avtal mellan parterna om att rätten att få nya stödrätter ska ingå i köpet eller arrendet. Om det är flera företag som köper ett företag så kan det blir så att det bara är ett av företagen som kan få rätten att få stödrätter. 13

14 Viktiga datum Här kan du se flera av de datum som är viktiga att komma ihåg när du söker stöd år april Sista dag att söka nationellt stöd i norra Sverige för produktion av mjölk, slaktsvin eller ägg om det är första gången som du söker. 18 april Sista dag för SAM-ansökan. Sista dag för att söka nya åtaganden för miljöersättningar och för att öka åtaganden som du har sedan tidigare. För att få gårdsstöd måste du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar senast den 18 april. Stödrätterna måste gälla för den region där marken ligger. Om du har mindre än 4 stödrätter är den 18 april sista dag för att ta emot stödrätter från någon annan för att du ska få gårdsstöd år Sista dag att söka stödrätter ur den nationella reserven. Sista dag att ansluta dig till ett system för kvalitetssäkring för att kunna få stödet för kvalitetscertifiering Sista dag för att ansluta dig till ett certifieringsorgan för att få den högre ersättningsnivån i miljöersättningen för certifierad ekologisk produktion. Sista dag för att söka miljöersättning för hotade husdjursraser. Sista dag för att söka ersättning för extra djuromsorg för suggor. 13 maj Om din SAM-ansökan kommer in efter den 18 april minskar ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Kommer ansökan in efter den 13 maj får du inga pengar alls. 14

15 15 juni Sista dag att öka arealen och ändra grödkod i din SAM-ansökan. När du har fått veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller ansökan får du inte längre ändra ansökan. Det betyder att sista dag för att ändra ansökan kan vara tidigare än den 15 juni. Läs mer om ändringar i SAM-ansökan på sidan 21. Sista dag för att skicka in din underskrift av SAM-ansökan om du loggar in i SAM Internet med användarnamn och lösenord. Om underskriften kommer in efter den 15 juni får du inga pengar. Om du har stödrätter för minst 4 hektar den 18 april kan du ta emot stödrätter från någon annan till och med den 15 juni. Den 15 juni måste du ha rätt att använda den mark som du söker gårdsstöd för och du ska ansvara för driften. Sista dag för att komplettera din ansökan med uppgift om certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning. Sista dag för att söka om att ta över en annan lantbrukares SAM-ansökan eller åtagande för miljöersättning om du ska ta över delar av ett jordbruksföretag. Tänk på att din SAM-ansökan ska ha kommit in senast den 18 april för att du ska få gårdsstöd för den areal som du tar över. Om du ska ta över ett helt företag kan du söka om att ta över den tidigare ägarens SAM-ansökan eller åtagande för miljöersättning fram till att länsstyrelsen fattar beslut om utbetalning av stöd. Om du odlar hampa ska du meddela länsstyrelsen senast den 15 juni vilka skiften som du har sått med vilken sort och vilken mängd utsäde du har använt. 30 juni Om du söker miljöersättning ska du så grödorna senast den 30 juni. Om du söker miljöersättning för miljöskyddsåtgärder ska din växtodlingsplan ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni. Om du odlar hampa ska etiketterna på utsädessäckarna ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni. 31 januari 2014 Sista dag att söka stöd till mervärden i jordbruket för aktiviteter som du gjort under år

16 Då betalar vi ut stöden Här kan du se när vi planerar att betala ut pengar. Vissa lantbrukare kan få sina pengar lite senare. Slutet av april år 2013 Utbetalning av stöd för kvalitetscertifiering för 2012 Mitten av oktober år 2013 Utbetalning av delar av miljöersättningen för 2013 Utbetalning av delar av kompensationsbidraget för 2013 Utbetalning av delar av ersättningen för extra djuromsorg för suggor för år December år 2013 Utbetalning av gårdsstödet för 2013 Slutbetalning av miljöersättningen för 2013 Slutbetalning av kompensationsbidraget för 2013 Slututbetalning av ersättningen för extra djuromsorg för suggor för år

17 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd Jordbruksverkets webbplats På hittar du aktuell information om alla stöd. Det finns flera tjänster som gör det enklare för dig På hittar du flera tjänster som du kan ha stor nytta av. Du hittar tjänsterna under rubriken Självservice (e-tjänster). Här är några exempel på tjänster som gör det enklare för dig. SAM INTERNET I SAM Internet gör du din SAM-ansökan och söker åtaganden för miljöersättningar. Du hittar SAM Internet här: MINA SIDOR Det här kan du göra på Mina sidor: föra över stödrätter till en annan person ändra till exempel telefonnummer och bankkonto hitta information om bland annat dina stödrätter och dina djur hitta information om dina ansökningar och utbetalningar av pengar. Du hittar Mina sidor här: STÖDGUIDEN I Stödguiden kan du se vilka stöd som du kan söka. Tala om var du bor och vad du producerar så visar Stödguiden information om de stöd som du kan söka. Du hittar Stödguiden här: CDB INTERNET CDB är ett register för alla nötkreatur. CDB betyder Centrala djurdatabasen. I CDB Internet kan du både journalföra och rapportera dina djur. Du hittar CDB Internet här: BESTÄLLNING AV MÄRKNINGSUTRUSTNING I Beställning av märkningsutrustning beställer du utrustning för att märka dina djur. Det är både billigare och enklare än att beställa på pappersblanketten. Du hittar Beställning av märkningsutrustning på under rubriken Självservice (e-tjänster). 17

18 e Logga in enkelt med e-legitimation Det är enkelt att logga in på alla våra tjänster om du har e-legitimation. Med e-legitimation visar du vem du är på internet. En e-legitimation motsvarar ditt ID-kort eller körkort. När du loggar in med e-legitimation slipper du hålla reda på alla olika lösenord. Du kan också använda din e-legitimation när du deklarerar, gör dina bankärenden på internet och när du använder andra tjänster hos företag, kommuner och landsting. När du söker dina stöd i SAM Internet slipper du skicka in din underskrift på papper om du loggar in med e-legitimation. Inom några år kommer du bara att kunna logga in med e-legitimation i SAM Internet. Då kommer lösenorden att försvinna. Så här skaffar du en e-legitimation Du skaffar en e-legitimation hos din bank eller från Telia. Du kan läsa mer här: Att skaffa en e-legitimation är enklare än du tror! Har du ett aktiebolag eller handelsbolag? Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt för att logga in med e-legitimation. Din e-legitimation är knuten till ditt personnummer. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på företagets organisationsnummer måste företaget godkänna det genom en fullmakt. Det gör du på blanketten Fullmakt E-tjänster. Du hittar blanketten här: 18

19 Du kan ge din konsult en fullmakt Om du ger din konsult en fullmakt kan konsulten använda våra tjänster på webbplatsen för att göra dina ärenden. På Mina sidor kan du ge någon en fullmakt. Du kan också ge någon en fullmakt genom att fylla i blanketten Fullmakt E-tjänster. Du hittar blanketten här: Ta reda på vilka tvärvillkor som gäller dig Miljöhusesyn hjälper dig att hålla koll på vilka tvärvillkor som gäller dig. Du hittar miljöhusesyn här: Du kan läsa om tvärvillkoren på sidan 28. Prenumerera på nyheter Vill du ha koll på vad som är på gång? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Du kan anmäla dig som prenumerant här: 19

20 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. I SAM Internet söker du stöden på ett säkert sätt med hjälp av datorn. Du söker de här stöden i SAM Internet: gårdsstöd miljöersättningar stöd för kvalitetscertifiering kompensationsbidrag nationellt stöd I SAM Internet söker du också nya åtaganden för miljöersättningar och ökar åtaganden som du redan har. Sista dag för SAM-ansökan 2013 är den 18 april. Du kan läsa om hur du gör din ansökan i SAM Internet i informationsbladet Så söker du stöd i SAM Internet. Det har du fått i SAM-utskicket. Om du inte vill göra din ansökan själv så finns det konsulter som kan hjälpa dig. Här hittar du SAM Internet Här hittar du SAM Internet: Där kan du lära dig hur SAM Internet fungerar genom att titta på film. Du kan också läsa om sådant som du behöver veta när du söker dina stöd. 20

21 Du kan ändra ansökan Du får öka arealen och ändra grödkod i din SAM-ansökan till och med 15 juni eller tills du får veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan. Det betyder att sista dag att öka arealen och ändra grödkod kan vara tidigare än den 15 juni. Ändra därför så snart som möjligt om det är något du behöver ändra. Du gör ändringarna i SAM Internet. Om du behöver ändra grödkod efter den 15 juni ska du kontakta din länsstyrelse. Du får minska arealerna i din ansökan när som helst eller tills du får veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan. På de skiften där länsstyrelsen inte hittar några fel kan du minska arealen även efter kontrollen. Tänk på att du inte får minska arealen på ett skifte om det här har hänt: Du har föreslagit att blockarealen ska öka och du har sökt stöd för den areal som du har föreslagit att blocket ska öka med. och Länsstyrelsen eller Jordbruksverket har inte godkänt ditt förslag om ändring av block. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du ändrar i SAM-ansökan: 21

22 Tänk på det här! Tänk på att du är ansvarig för alla uppgifter i din SAM-ansökan. Det gäller både de uppgifter som redan finns i SAM Internet och de uppgifter som du själv skriver in. Du som brukar marken kan söka Det är bara du som har rätt att bruka eller sköta marken den 15 juni som kan söka stöd. Två lantbrukare får inte söka stöd för samma mark. Sök stöd för rätt mark Den mark som du söker stöd för ska användas för jordbruksverksamhet. Marken som du får gårdsstöd för måste vara jordbruksmark under hela året. Sök inte stöd för mer än blockarealen. Om du gör det kan du få avdrag på dina stöd. Du riskerar också att få pengarna senare än andra lantbrukare. Du kan läsa mer om block och blockarealen i rutan på sidan 25. I SAM Internet ska du ta med mark som du söker stöd för och mark som helt säkert ger rätt till gårdsstöd även om du inte söker gårdsstöd för den. Den mark som du inte söker gårdsstöd för ska du ta med i ansökan för att vi ska känna till att den finns. Du hittar Sammanställning 2013 i SAM Internet I Sammanställning 2013 hittar du uppgifter om dina block, dina åtaganden för miljöersättning och dina stödrätter för gårdsstöd. Du hittar sammanställningen under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn. Checklista Karta och skiften Åtagande Övriga uppgifter Översikt Block Skifte Ange gröda och stöd... Landskapselement Block- och skifteslista Nr Gröda Areal Block 1 Skifte 1A Slätter och betesvall på åker 0,59 Block 2 Skifte 2A Havre 2,0 * Block 4 Block 7 Block 9 1 : 5000 * Block 10 Du måste ha minst 4 hektar Visa kartblad Skifte 10A Solros 0,82 Kartnummer: AA1 * Block 11 Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar Skifte 11A Matpotatis 3,28 för * Block att 899kunna få gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering och stöd till mervärden. Det måste du ha senast den 18 april. Mät 0 m Kartverktyg Visa landskapselement Visa mina block Visa flygfoto Visa ändrade block

23 Om du har fler stödrätter än mark Du måste använda varje stödrätt minst en gång vartannat år för att få behålla den. Du använder dina stödrätter när du får gårdsstöd utbetalt för dem. Om du har stödrätter som inte användes förra året kan du i SAM Internet ange om du vill använda de stödrätter som inte användes förra året. Det gör du under fliken Övriga uppgifter. Det måste du göra varje år som du vill att de ska användas. Kontrollera din ansökan innan du skickar in Kontrollera att arealerna och åtagandena stämmer innan du skickar in din ansökan. Titta också noga igenom rapporten som heter Mina fel och varningar. Du kan antingen öppna rapporten via knappen Rapporter uppe till höger i SAM Internet eller genom att klicka på fliken Översikt. Kom ihåg att skicka in sidan med din underskrift Om du loggar in med e-legitimation slipper du skicka in din underskrift på papper. Om du loggar in med användarnamn och lösenord måste du skriva ut sidan Underskrift av ansökan i SAM Internet Du ska sedan skriva under den och skicka den per post till länsstyrelsen. 23

24 Se till att blocken är rätt På ett block får det bara finnas jordbruksmark. När du gör SAM-ansökan ska du se till att de här uppgifterna som finns om blocken i SAM Internet stämmer med verkligheten: blockarealen blockens gränser vilken typ av mark det är på blocket, till exempel betesmark eller åkermark om marken ger rätt till gårdsstöd eller inte. Vi granskar cirka en tredjedel av jordbruksmarken i Sverige varje år genom att granska flygfoton och titta på marken på plats. Det gör vi för att vi ska kunna betala ut rätt summa pengar i stöd till dig. Vi ändrar blocken om de inte stämmer med flygfotot eller med hur marken såg ut på plats. Vi kan ändra det här: blockets gräns blockarealen vilken typ av mark det är på blocket, till exempel betesmark eller åkermark om marken ger rätt till gårdsstöd eller inte. Vi jobbar hela tiden med att blocken ska vara rätt men vi behöver din hjälp. Det är du som bäst känner till de senaste ändringarna på din mark. Tänk på att även om vi granskar marken så är det du som ansvarar för att uppgifterna om marken som finns i SAM-ansökan stämmer med verkligheten. Gå igenom de här frågorna! Har det byggts en väg på din mark? Har det byggts hus på din mark? Har skogen brett ut sig? Har du anlagt en ridbana på marken? Har marken ändrats på något annat sätt? Skiljer sig blockets gränser från hur det ser ut i verkligheten? Kommer något av det som står här ovanför att hända under år 2013? Om du har svarat ja på någon av frågorna ska du i SAM Internet föreslå att blocket ändras. 24

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 9 Stödåtgärder 113 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk Teoridel Utförs i skolan Som förberedelse inför besöket på Fredriksdal och för att kunna redovisa resultaten av din uppgift för klassen, bör du

Läs mer

Nyheter inför SAM 2012

Nyheter inför SAM 2012 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nyheter inför SAM 2012 Nr 1 2012 Landsbygden Den största nyheten inför SAM ansökan

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Syfte- att bidra till miljömålen

Syfte- att bidra till miljömålen Greppa Näringen -ett redskap för åtgärder Stina Olofsson, Jordbruksverket Kristianstad 2010-12-02 Syfte- att bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan Ingen övergödning Giftfri miljö Foto: Stina Olofsson

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-8210/14 UTREDNING 2015-01-07 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift A Allmänt I den här föreskriften kommer det att finnas samlade

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2002:971 Utkom från trycket den 13 december 2002 utfärdad den 28 november

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i Författare Bunnvik C. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (9) Instruktion för Rakel driftinformation i WIS Rakelanvändare får löpande driftinformation om Rakel och information om planerade och akuta driftstörningar

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras 195 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten Företagsstöd - affärsplan? Söker du tagsstöd måste du i

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

En bisyssla som ger mervärden och viktiga ekosystemtjänster s. 8. no 1:2015. Vad gäller för stödrätter? Förgröningsstödet vad är det?

En bisyssla som ger mervärden och viktiga ekosystemtjänster s. 8. no 1:2015. Vad gäller för stödrätter? Förgröningsstödet vad är det? Nytt inom lantbruk och landsbygd i Norrbottens län och Västerbottens län no 1:2015 En bisyssla som ger mervärden och viktiga ekosystemtjänster s. 8 Vad gäller för stödrätter? Förgröningsstödet e-legitimation

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats 11 Ekologisk produktion 199 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

Mjölkkvoter gäller från 2008

Mjölkkvoter gäller från 2008 Mjölkkvoter gäller från 2008 Innehåll Viktiga datum under kvotåret....................... 4 Vad är mjölkkvoter?............................... 5 Två regioner............................... 5 Tilläggsavgift..............................

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

MILJÖEKONOMI 8 april 2015 Jordbrukspolitiken kan bli mer träffsäker

MILJÖEKONOMI 8 april 2015 Jordbrukspolitiken kan bli mer träffsäker MILJÖEKONOMI 8 april 2015 Jordbrukspolitiken kan bli mer träffsäker Björn Carlén Konjunkturinstitutet 2014 års rapport fokuserar på jordbruksstödens träffsäkerhet 1. Redogör för rapporten Miljö, ekonomi

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11 ANVÄNDARMANUAL för Förflyttningsrapportering av grisar via fil Version 2006-08-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer