Nyheter och översikt 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter och översikt 2013"

Transkript

1 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden

2

3 Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du söker stöd?...5 Om du har tekniska problem...5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...5 Nyheter år En ny jordbrukspolitik...13 Viktiga datum...14 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd Jordbruksverkets webbplats...17 Så här gör du SAM-ansökan...20 Vanliga frågor och svar...26 Tvärvillkor...28 Korta fakta om stöden...29 Gårdsstödet...29 Miljöersättningar...30 Utvald miljö...33 Stöd för kvalitetscertifiering...33 Kompensationsbidrag...33 Nationellt stöd...34 Ersättning för extra djuromsorg för suggor...34 Ersättning för kastrering av grisar...34 Stöd till mervärden i jordbruket...34 Företagsstöd...35 Projektstöd...35 Sök stöd för att satsa på energi...36 Sverige det nya matlandet är en möjlighet för dig...36 Väx med skogen stöd till företagare...37 Kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk...37 Bevara och utveckla skogens mångfald...37 Öka arealen ädellövskog...37 Ordlista...38 Telefonnummer och adresser till länsstyrelserna...40 Alla regler var inte beslutade när den här broschyren trycktes. På hittar du alltid den senaste informationen. 3

4 Det här kan du läsa om i broschyren Den här broschyren är framförallt till för dig som söker stöd i SAM-ansökan. Här kan du läsa om årets nyheter för stöden till jordbruket. Du kan också läsa kort information om alla stöd som du kan söka. Det är viktigt att du läser om alla regler som gäller för de stöd du söker. Alla reglerna hittar du här: Här kan du få hjälp Vi på länsstyrelsen och Jordbruksverket kan hjälpa dig när du söker dina stöd i SAM Internet. Tänk på att börja med ansökan i god tid så att vi kan ge dig den hjälp som du behöver. www Läs på Jordbruksverkets webbplats På kan du läsa om alla regler för stöden. På hittar du SAM Internet och information som kan vara bra att ha när du söker dina stöd i SAM Internet. Där finns bland annat Guide till SAM Internet Besök länsstyrelsen eller gå på kurs Många länsstyrelser ordnar kurser och håller öppet hus för att hjälpa dig med SAM Internet. Då kan du direkt få svar på dina frågor. Kontakta din länsstyrelse för mer information. Ring till oss Ring till din länsstyrelse om du har frågor om stöden eller SAM-ansökan. Telefonnumret till din länsstyrelse hittar du på baksidan av broschyren. Från och med den 2 april kan du ringa till länsstyrelsen både på kvällar och helger. Tider och telefonnummer hittar du här: Ring till Jordbruksverkets kundtjänst på telefonnummer om du har frågor om det här: stödrätter miljöersättning för hotade husdjursraser ersättning för extra djuromsorg för suggor ersättning för kastrering av grisar Bor du i Örebro, Uppsala eller Västra Götalands län? Om du bor i Örebro, Uppsala eller Västra Götalands län ska du från och med i år ringa oavsett vilka frågor du har. Målet är att det ska leda till att du får hjälp snabbare och får bättre service. 4

5 Ställ frågor till oss på webben På Jordbruksverkets webbplats kan du ställa frågor till länsstyrelsen och Jordbruksverket om SAM Internet och SAM-ansökan. Det finns redan svar på många frågor. Om svaret på din fråga redan finns kommer svaret upp automatiskt när du ställer din fråga. Om du inte är nöjd med svaret skickar du din fråga till oss och så svarar vi på den. Den april mellan klockan är vi extra många som svarar på frågorna. Du kan ställa frågorna på under en flik som heter Fråga om SAM. Du hittar fliken längst till höger på webbplatsen. Är det första gången du söker stöd? Det finns särskild information för dig som ska söka stöd för första gången. Informationen hittar du här: Använd tjänsten Stödguiden där du kan se vilka stöd som du kan söka. Här hittar du Stödguiden: Om du har tekniska problem Om du har tekniska problem med SAM Internet ska du skicka ett meddelande till Jordbruksverket. Du skickar meddelandet på en sida som heter Teknisk support. Den sidan hittar du här: Ett tekniskt problem är om du till exempel inte kan logga in i SAM Internet. Vill du ha koll på vad som är på gång? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Anmäl dig som prenumerant här: Du kan också läsa nyheterna i mobiltelefonen. För att läsa nyheterna i mobiltelefonen måste du ladda ner vår app som heter Nyheter från Jordbruksverket. En app är ett program som du sparar i din mobiltelefon. Du kan bara spara appar i mobiltelefonen om du har en så kallad smartphone. Webbadresser som är bra att ha när du söker stöd Information om stödregler: SAM Internet och information om SAM-ansökan: Mina sidor: Stödguiden: Länsstyrelsernas gemensamma webbplats: Skogsstyrelsen: 5

6 Nyheter år april är sista dag för SAM-ansökan Sista dag för SAM-ansökan är den 18 april. Ny adress för att skicka papper till länsstyrelsen Om du behöver skicka papper till länsstyrelsen som gäller jordbrukarstöden, till exempel blanketter eller brev, ska du skicka dem till en ny adress. Du hittar den nya adressen på baksidan av broschyren. Papper som gäller företagsstöd och projektstöd ska du skicka till länsstyrelsens lokala postadress. I år är det lättare att se vilka block som har ändrats Vi granskar en stor del av jordbruksmarken varje år och ändrar blocken om de inte stämmer med verkligheten. I år blir det lättare att se i SAM Internet vilka block som vi har ändrat. Så här kan du se vilka block som vi har ändrat: De block som vi har ändrat markeras med röd färg i Block- och skifteslistan. Block- och skifteslistan finns till vänster om kartan i SAM Internet. Du kan också se en liten stjärna i början av raden. Precis som förra året kan du se de ändrade blocken i kartan. Runt de ändrade blocken finns det röda linjer. Det finns också en lista över vilka block som vi har ändrat. Den listan finns under knappen Rapporter som finns uppe i SAM Internets högra hörn. Nu kan du se om vi har ökat arealen på ett block som har ett åtagande för miljöersättning Det finns en ny rapport i SAM Internet där du kan se om du behöver öka arealerna på dina åtaganden på grund av att arealen på block har ändrats av Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Rapporten heter Block med ökad areal som har ett åtagande. I SAM Internet kan du öka arealen i ett åtagande under menyn Ange gröda och stöd. 6

7 Nyheter för miljöersättningen för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion Du får fortsätta att ta med värphöns som inte är ekologiskt uppfödda i din produktion Värphöns som inte är ekologiskt uppfödda och som är högst 18 veckor gamla får du ta med i certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion. Det här är ett undantag som har förlängts till och med den 31 december Även om värphönsen inte är ekologiskt uppfödda måste de ändå ha fötts upp enligt vissa av de regler som gäller för ekologisk djurhållning. Det gäller regler för utfodring och förebyggande hälsovård och veterinärvård. Foder till grisar och fjäderfä Grisar och fjäderfä ska från och med år 2012 födas upp på ekologiskt producerat foder. Ett undantag är att du till och med år 2014 får använda högst 5 procent konventionella proteinråvaror som foder till grisar och fjäderfä under ett helt år. Proteinråvaror är till exempel sojabönor, baljväxter och helsädesensilage. Om någon annan är registrerad hos certifieringsorganet Ett certifieringsorgan är till exempel SMAK. Är din produktion certifierad och du söker miljöersättning för certifierad ekologisk produktion? Är det en annan person, organisation eller företag som är registrerad hos certifieringsorganet? Då ska du skriva det personnumret eller organisationsnumret under Övriga uppgifter i SAM Internet. Om du inte gör det så vet vi inte att ditt företag är med i ett certifieringsorgan och då riskerar du att inte få hela miljöersättningen. 7

8 Nu kan du odla fler fånggrödor och få miljöersättning för minskat kväveläckage i vissa län Nu kan du även få miljöersättning för minskat kväveläckage när du odlar fånggrödorna vitsenap, oljerättika och rättika i vissa län. Det gäller de här länen: Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Gotland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Kalmar I de här länen ska du så grödan senast den 10 augusti. Du får bryta grödan tidigast den 10 oktober. Du kan fortfarande få miljöersättning för de här grödorna i Blekinge, Skåne och Hallands län och i stödområde 9 och 5m i Kalmar län. I de här länen ska du så grödan senast den 20 augusti och bryta grödan tidigast den 20 oktober. 8

9 Har du jordbruksmark i slättbygd i södra Sverige? Du som har jordbruksmark i stödområde 9 måste titta extra noga i SAM Internet i år. Stödområde 9 är slättbygder i södra Sverige. Vilket område det är kan du se på kartan till höger. Om du är osäker på om din mark ligger i stödområde 9 så kan du titta i SAM Internet. Du kan se om marken ligger i stödområde 9 i rapporten Sammanställning 2013 som finns under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn. Har du ingen jordbruksmark i stödområde 9 behöver du inte göra någonting. Blå områden är stödområde 9. 9

10 Därför ska du titta extra noga i SAM Internet För vissa landskapselement i stödområde 9 måste du följa tvärvillkoren. De här landskapselementen kallas tvärvillkorselement. Vi har tagit reda på var det finns tvärvillkorselement på din åkermark och lagt in dem på dina kartor i SAM Internet. Du ska kontrollera att de tvärvillkorselement som vi har lagt in på dina kartor i SAM Internet verkligen finns på din mark. Därför har vi tagit reda på var tvärvillkorselementen finns För några år sedan togs regeln bort om att du måste ha träda. När trädesarealen minskar kan miljön för fåglar, insekter och andra djur bli sämre. Tvärvillkorselementen blir därför viktiga miljöer för djuren. Eftersom det finns risk för att tvärvillkorselement tas bort finns det lagar och tvärvillkor om att de inte får förstöras eller tas bort. De här reglerna har funnits i några år. Om du förstör eller tar bort tvärvillkorselement får du avdrag på dina stöd. För att vi ska kunna veta att de inte förstörs eller tas bort behöver vi veta var de finns. För att du själv ska slippa rita in alla tvärvillkorselement på kartan så har vi gjort det åt dig. Så här har det gått till Vi har tagit reda på var tvärvillkorselementen finns genom att titta på olika typer av flygfoton. Eftersom det ibland kan vara svårt för oss att se skillnad på till exempel en stenmur och en häck på ett flygfoto så vill vi att du kontrollerar att det har blivit rätt. 10

11 Det här är tvärvillkorselement Småvatten som är helt omgivet av åkermark Småvattnet ska vara en vattensamling som är mindre än kvadratmeter, inklusive slänten som finns runt om. Det ska finnas en vattenspegel hela året eller så ska markytan vara fuktig. Tänk på att du inte får tippa i småvattnet. Stora lövträd som står ensamma på en åker och har en krona som är minst 5 meter bred De här träden brukar kallas solitärträd. Trädet ska stå minst 10 meter från kanten på åkern eller från ett annat tvärvillkorselement. Tänk på att det ska finnas en skyddszon runt trädet som är minst 2 meter bred, mätt från trädets stam, där du inte får jordbearbeta. Öppna diken som är anlagda och som ligger på en åker eller mellan två åkrar som ligger intill varandra Om diket ligger intill en betesmark, skog eller tomtmark räknas det inte. Om diket ligger utanför blocket ska det vara högst 5 meter mellan mitten på diket och kanten på åkern. Stenmurar som ligger på en åker eller mellan två åkrar som ligger intill varandra Om stenmuren ligger intill en betesmark, skog eller tomtmark räknas den inte. Om stenmuren ligger utanför blocket ska det vara högst 5 meter mellan mitten på stenmuren och kanten på åkern. Exempel En del av en stenmur eller ett dike ligger precis i kanten på åkern och en del av stenmuren eller diket ligger 6 meter från kanten på åkern. Då är det bara den del av stenmuren eller diket som ligger intill kanten och upp till 5 meter från kanten på åkern som är tvärvillkorselement. Det här ska du göra! Kontrollera att de tvärvillkorselement som vi har lagt in på dina kartor i SAM Internet verkligen finns på din mark. Kontrollera också om några tvärvillkorselement saknas i kartan. För att se tvärvillkorselementen ska du sätta en bock framför Visa tvärvillkorselement som finns i rutan Kartverktyg uppe till höger i kartan. Checklista Karta och skiften Åtagande Övriga uppgifter Översikt Block Skifte Ange gröda och stöd... Landskapselement Tvärvillkorselement Mät 0 m Block- och skifteslista Nr Gröda Areal Kartverktyg Block 1 Block 2 Block 3 Visa landskapselement Block 4 Visa tvärvillkorselement Visa mina block Visa mina skiften Visa flygfoto Visa ändrade block Visa kartblad Kartnummer: E : 1000

12 Så här visas de olika tvärvillkorselementen på kartan i SAM Internet: Öppet dike och stenmur Småvatten Träd som står ensamt Om tvärvillkorselementen finns i verkligheten behöver du inte göra någonting. Om det är något som är fel så ska du klicka på tvärvillkorselementet med datormusen och skriva vad det är som är fel. Det ska du göra om vi till exempel har ritat in en stenmur på kartan men i verkligheten är det en häck. Om du har tvärvillkorselement som du saknar på kartan ska du välja menyn Tvärvillkorselement och sedan Lägg till tvärvillkorselement. Därefter ska du klicka på det ställe i kartan där tvärvillkorselementet ligger och tala om vilken typ av tvärvillkorselement det är. Du kan få stöd för marken där tvärvillkorselementen finns Den mark där tvärvillkorselementen finns kan du få stöd för. Om en stenmur eller ett dike ligger 5 meter eller närmare från kanten på åkern kan du också få stöd för den marken. Du kan få stöd för marken fram till dikets eller stenmurens mitt. Söker du miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet i år? Tänk på att om du ska öka eller söka ett nytt åtagande för miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet i år måste du rita in de landskapselement du söker miljöersättning för i SAM Internet. Det gör du i menyn landskapselement. Om du redan har ritat in landskapselementen i år kan du se dem i kartan. Du ser dem genom att sätta en bock framför Visa landskapselement som du hittar i rutan Kartverktyg. Tänk på att ett landskapselement som du söker miljöersättning för också kan vara ett tvärvillkorselement. Om du har ökat eller sökt ett nytt åtagande i år ska till exempel samma stenmur vara inritad två gånger i kartan. En gång som tvärvillkorselement och en gång som landskapselement som du söker miljöersättning för. Om du söker ersättning för ett landskapselement inom miljöersättningen natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och landskapselementet även är ett tvärvillkorselement så behöver du sköta elementet enligt de regler som gäller för miljöersättningen. Om du inte söker den miljöersättningen behöver du inte sköta marken på något särskilt sätt. 12

13 En ny jordbrukspolitik EU planerar för en ny jordbrukspolitik. Nu jobbar Sverige tillsammans med de andra länderna inom EU med att ta fram nya stöd och nya regler. När den här broschyren trycktes var det osäkert när den nya jordbrukspolitiken ska börja gälla. Vi vet inte ännu när besluten om den nya jordbrukspolitiken kommer att fattas. Du kan läsa mer om den nya jordbrukspolitiken här: Det här är bra att känna till redan i år Avtala om arrende av mark Det är viktigt att ni som är arrendatorer eller markägare är överens om vem som ska bruka marken. Det bästa är om ni har ett skriftligt avtal. När den nya jordbrukspolitiken börjar kommer Jordbruksverkets register bara visa vem som har en stödrätt och vem som därmed kan använda den för att söka gårdsstöd. Vi kommer inte längre att registrera om du äger eller hyr en stödrätt. Det får du som lantbrukare själv hålla reda på. Om du hyr eller hyr ut en stödrätt måste du därför avtala om vem som ska ha stödrätterna när arrendet tar slut. Krav på att du måste ha sökt gårdsstöd tidigare år Om det bestäms att vi ska dela ut nya stödrätter kan det bli så att du måste ha sökt gårdsstöd något tidigare år för att få nya stödrätter. Detta år brukar kallas referensår. Om du startar ditt jordbruksföretag efter referensåret kan du i vissa fall få nya stödrätter även om du inte sökt gårdsstöd under referensåret. Om du köper ett företag eller arrenderar mark efter referensåret och säljaren eller markägaren sökte gårdsstöd under referensåret kan rätten att få nya stödrätter föras över till dig. Det måste i så fall finnas ett skriftligt avtal mellan parterna om att rätten att få nya stödrätter ska ingå i köpet eller arrendet. Om det är flera företag som köper ett företag så kan det blir så att det bara är ett av företagen som kan få rätten att få stödrätter. 13

14 Viktiga datum Här kan du se flera av de datum som är viktiga att komma ihåg när du söker stöd år april Sista dag att söka nationellt stöd i norra Sverige för produktion av mjölk, slaktsvin eller ägg om det är första gången som du söker. 18 april Sista dag för SAM-ansökan. Sista dag för att söka nya åtaganden för miljöersättningar och för att öka åtaganden som du har sedan tidigare. För att få gårdsstöd måste du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar senast den 18 april. Stödrätterna måste gälla för den region där marken ligger. Om du har mindre än 4 stödrätter är den 18 april sista dag för att ta emot stödrätter från någon annan för att du ska få gårdsstöd år Sista dag att söka stödrätter ur den nationella reserven. Sista dag att ansluta dig till ett system för kvalitetssäkring för att kunna få stödet för kvalitetscertifiering Sista dag för att ansluta dig till ett certifieringsorgan för att få den högre ersättningsnivån i miljöersättningen för certifierad ekologisk produktion. Sista dag för att söka miljöersättning för hotade husdjursraser. Sista dag för att söka ersättning för extra djuromsorg för suggor. 13 maj Om din SAM-ansökan kommer in efter den 18 april minskar ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Kommer ansökan in efter den 13 maj får du inga pengar alls. 14

15 15 juni Sista dag att öka arealen och ändra grödkod i din SAM-ansökan. När du har fått veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller ansökan får du inte längre ändra ansökan. Det betyder att sista dag för att ändra ansökan kan vara tidigare än den 15 juni. Läs mer om ändringar i SAM-ansökan på sidan 21. Sista dag för att skicka in din underskrift av SAM-ansökan om du loggar in i SAM Internet med användarnamn och lösenord. Om underskriften kommer in efter den 15 juni får du inga pengar. Om du har stödrätter för minst 4 hektar den 18 april kan du ta emot stödrätter från någon annan till och med den 15 juni. Den 15 juni måste du ha rätt att använda den mark som du söker gårdsstöd för och du ska ansvara för driften. Sista dag för att komplettera din ansökan med uppgift om certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning. Sista dag för att söka om att ta över en annan lantbrukares SAM-ansökan eller åtagande för miljöersättning om du ska ta över delar av ett jordbruksföretag. Tänk på att din SAM-ansökan ska ha kommit in senast den 18 april för att du ska få gårdsstöd för den areal som du tar över. Om du ska ta över ett helt företag kan du söka om att ta över den tidigare ägarens SAM-ansökan eller åtagande för miljöersättning fram till att länsstyrelsen fattar beslut om utbetalning av stöd. Om du odlar hampa ska du meddela länsstyrelsen senast den 15 juni vilka skiften som du har sått med vilken sort och vilken mängd utsäde du har använt. 30 juni Om du söker miljöersättning ska du så grödorna senast den 30 juni. Om du söker miljöersättning för miljöskyddsåtgärder ska din växtodlingsplan ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni. Om du odlar hampa ska etiketterna på utsädessäckarna ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni. 31 januari 2014 Sista dag att söka stöd till mervärden i jordbruket för aktiviteter som du gjort under år

16 Då betalar vi ut stöden Här kan du se när vi planerar att betala ut pengar. Vissa lantbrukare kan få sina pengar lite senare. Slutet av april år 2013 Utbetalning av stöd för kvalitetscertifiering för 2012 Mitten av oktober år 2013 Utbetalning av delar av miljöersättningen för 2013 Utbetalning av delar av kompensationsbidraget för 2013 Utbetalning av delar av ersättningen för extra djuromsorg för suggor för år December år 2013 Utbetalning av gårdsstödet för 2013 Slutbetalning av miljöersättningen för 2013 Slutbetalning av kompensationsbidraget för 2013 Slututbetalning av ersättningen för extra djuromsorg för suggor för år

17 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd Jordbruksverkets webbplats På hittar du aktuell information om alla stöd. Det finns flera tjänster som gör det enklare för dig På hittar du flera tjänster som du kan ha stor nytta av. Du hittar tjänsterna under rubriken Självservice (e-tjänster). Här är några exempel på tjänster som gör det enklare för dig. SAM INTERNET I SAM Internet gör du din SAM-ansökan och söker åtaganden för miljöersättningar. Du hittar SAM Internet här: MINA SIDOR Det här kan du göra på Mina sidor: föra över stödrätter till en annan person ändra till exempel telefonnummer och bankkonto hitta information om bland annat dina stödrätter och dina djur hitta information om dina ansökningar och utbetalningar av pengar. Du hittar Mina sidor här: STÖDGUIDEN I Stödguiden kan du se vilka stöd som du kan söka. Tala om var du bor och vad du producerar så visar Stödguiden information om de stöd som du kan söka. Du hittar Stödguiden här: CDB INTERNET CDB är ett register för alla nötkreatur. CDB betyder Centrala djurdatabasen. I CDB Internet kan du både journalföra och rapportera dina djur. Du hittar CDB Internet här: BESTÄLLNING AV MÄRKNINGSUTRUSTNING I Beställning av märkningsutrustning beställer du utrustning för att märka dina djur. Det är både billigare och enklare än att beställa på pappersblanketten. Du hittar Beställning av märkningsutrustning på under rubriken Självservice (e-tjänster). 17

18 e Logga in enkelt med e-legitimation Det är enkelt att logga in på alla våra tjänster om du har e-legitimation. Med e-legitimation visar du vem du är på internet. En e-legitimation motsvarar ditt ID-kort eller körkort. När du loggar in med e-legitimation slipper du hålla reda på alla olika lösenord. Du kan också använda din e-legitimation när du deklarerar, gör dina bankärenden på internet och när du använder andra tjänster hos företag, kommuner och landsting. När du söker dina stöd i SAM Internet slipper du skicka in din underskrift på papper om du loggar in med e-legitimation. Inom några år kommer du bara att kunna logga in med e-legitimation i SAM Internet. Då kommer lösenorden att försvinna. Så här skaffar du en e-legitimation Du skaffar en e-legitimation hos din bank eller från Telia. Du kan läsa mer här: Att skaffa en e-legitimation är enklare än du tror! Har du ett aktiebolag eller handelsbolag? Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt för att logga in med e-legitimation. Din e-legitimation är knuten till ditt personnummer. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på företagets organisationsnummer måste företaget godkänna det genom en fullmakt. Det gör du på blanketten Fullmakt E-tjänster. Du hittar blanketten här: 18

19 Du kan ge din konsult en fullmakt Om du ger din konsult en fullmakt kan konsulten använda våra tjänster på webbplatsen för att göra dina ärenden. På Mina sidor kan du ge någon en fullmakt. Du kan också ge någon en fullmakt genom att fylla i blanketten Fullmakt E-tjänster. Du hittar blanketten här: Ta reda på vilka tvärvillkor som gäller dig Miljöhusesyn hjälper dig att hålla koll på vilka tvärvillkor som gäller dig. Du hittar miljöhusesyn här: Du kan läsa om tvärvillkoren på sidan 28. Prenumerera på nyheter Vill du ha koll på vad som är på gång? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Du kan anmäla dig som prenumerant här: 19

20 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. I SAM Internet söker du stöden på ett säkert sätt med hjälp av datorn. Du söker de här stöden i SAM Internet: gårdsstöd miljöersättningar stöd för kvalitetscertifiering kompensationsbidrag nationellt stöd I SAM Internet söker du också nya åtaganden för miljöersättningar och ökar åtaganden som du redan har. Sista dag för SAM-ansökan 2013 är den 18 april. Du kan läsa om hur du gör din ansökan i SAM Internet i informationsbladet Så söker du stöd i SAM Internet. Det har du fått i SAM-utskicket. Om du inte vill göra din ansökan själv så finns det konsulter som kan hjälpa dig. Här hittar du SAM Internet Här hittar du SAM Internet: Där kan du lära dig hur SAM Internet fungerar genom att titta på film. Du kan också läsa om sådant som du behöver veta när du söker dina stöd. 20

21 Du kan ändra ansökan Du får öka arealen och ändra grödkod i din SAM-ansökan till och med 15 juni eller tills du får veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan. Det betyder att sista dag att öka arealen och ändra grödkod kan vara tidigare än den 15 juni. Ändra därför så snart som möjligt om det är något du behöver ändra. Du gör ändringarna i SAM Internet. Om du behöver ändra grödkod efter den 15 juni ska du kontakta din länsstyrelse. Du får minska arealerna i din ansökan när som helst eller tills du får veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan. På de skiften där länsstyrelsen inte hittar några fel kan du minska arealen även efter kontrollen. Tänk på att du inte får minska arealen på ett skifte om det här har hänt: Du har föreslagit att blockarealen ska öka och du har sökt stöd för den areal som du har föreslagit att blocket ska öka med. och Länsstyrelsen eller Jordbruksverket har inte godkänt ditt förslag om ändring av block. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du ändrar i SAM-ansökan: 21

22 Tänk på det här! Tänk på att du är ansvarig för alla uppgifter i din SAM-ansökan. Det gäller både de uppgifter som redan finns i SAM Internet och de uppgifter som du själv skriver in. Du som brukar marken kan söka Det är bara du som har rätt att bruka eller sköta marken den 15 juni som kan söka stöd. Två lantbrukare får inte söka stöd för samma mark. Sök stöd för rätt mark Den mark som du söker stöd för ska användas för jordbruksverksamhet. Marken som du får gårdsstöd för måste vara jordbruksmark under hela året. Sök inte stöd för mer än blockarealen. Om du gör det kan du få avdrag på dina stöd. Du riskerar också att få pengarna senare än andra lantbrukare. Du kan läsa mer om block och blockarealen i rutan på sidan 25. I SAM Internet ska du ta med mark som du söker stöd för och mark som helt säkert ger rätt till gårdsstöd även om du inte söker gårdsstöd för den. Den mark som du inte söker gårdsstöd för ska du ta med i ansökan för att vi ska känna till att den finns. Du hittar Sammanställning 2013 i SAM Internet I Sammanställning 2013 hittar du uppgifter om dina block, dina åtaganden för miljöersättning och dina stödrätter för gårdsstöd. Du hittar sammanställningen under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn. Checklista Karta och skiften Åtagande Övriga uppgifter Översikt Block Skifte Ange gröda och stöd... Landskapselement Block- och skifteslista Nr Gröda Areal Block 1 Skifte 1A Slätter och betesvall på åker 0,59 Block 2 Skifte 2A Havre 2,0 * Block 4 Block 7 Block 9 1 : 5000 * Block 10 Du måste ha minst 4 hektar Visa kartblad Skifte 10A Solros 0,82 Kartnummer: AA1 * Block 11 Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar Skifte 11A Matpotatis 3,28 för * Block att 899kunna få gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering och stöd till mervärden. Det måste du ha senast den 18 april. Mät 0 m Kartverktyg Visa landskapselement Visa mina block Visa flygfoto Visa ändrade block

23 Om du har fler stödrätter än mark Du måste använda varje stödrätt minst en gång vartannat år för att få behålla den. Du använder dina stödrätter när du får gårdsstöd utbetalt för dem. Om du har stödrätter som inte användes förra året kan du i SAM Internet ange om du vill använda de stödrätter som inte användes förra året. Det gör du under fliken Övriga uppgifter. Det måste du göra varje år som du vill att de ska användas. Kontrollera din ansökan innan du skickar in Kontrollera att arealerna och åtagandena stämmer innan du skickar in din ansökan. Titta också noga igenom rapporten som heter Mina fel och varningar. Du kan antingen öppna rapporten via knappen Rapporter uppe till höger i SAM Internet eller genom att klicka på fliken Översikt. Kom ihåg att skicka in sidan med din underskrift Om du loggar in med e-legitimation slipper du skicka in din underskrift på papper. Om du loggar in med användarnamn och lösenord måste du skriva ut sidan Underskrift av ansökan i SAM Internet Du ska sedan skriva under den och skicka den per post till länsstyrelsen. 23

24 Se till att blocken är rätt På ett block får det bara finnas jordbruksmark. När du gör SAM-ansökan ska du se till att de här uppgifterna som finns om blocken i SAM Internet stämmer med verkligheten: blockarealen blockens gränser vilken typ av mark det är på blocket, till exempel betesmark eller åkermark om marken ger rätt till gårdsstöd eller inte. Vi granskar cirka en tredjedel av jordbruksmarken i Sverige varje år genom att granska flygfoton och titta på marken på plats. Det gör vi för att vi ska kunna betala ut rätt summa pengar i stöd till dig. Vi ändrar blocken om de inte stämmer med flygfotot eller med hur marken såg ut på plats. Vi kan ändra det här: blockets gräns blockarealen vilken typ av mark det är på blocket, till exempel betesmark eller åkermark om marken ger rätt till gårdsstöd eller inte. Vi jobbar hela tiden med att blocken ska vara rätt men vi behöver din hjälp. Det är du som bäst känner till de senaste ändringarna på din mark. Tänk på att även om vi granskar marken så är det du som ansvarar för att uppgifterna om marken som finns i SAM-ansökan stämmer med verkligheten. Gå igenom de här frågorna! Har det byggts en väg på din mark? Har det byggts hus på din mark? Har skogen brett ut sig? Har du anlagt en ridbana på marken? Har marken ändrats på något annat sätt? Skiljer sig blockets gränser från hur det ser ut i verkligheten? Kommer något av det som står här ovanför att hända under år 2013? Om du har svarat ja på någon av frågorna ska du i SAM Internet föreslå att blocket ändras. 24

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2010 SAM-ansökan 2010 Ledaren Spännande nyheter i landsbygdsprogrammet! När detta läses har förhoppningsvis

Läs mer

Aktiv Landsbygd. SAM 2012 Slutspurt Svärtaåprojektet Möjligheternas landsbygd INFORMATION TILL LANTBRUK OCH LANDSBYGD. Nummer 1 mars 2012

Aktiv Landsbygd. SAM 2012 Slutspurt Svärtaåprojektet Möjligheternas landsbygd INFORMATION TILL LANTBRUK OCH LANDSBYGD. Nummer 1 mars 2012 Aktiv Landsbygd Nummer 1 mars 2012 SAM 2012 Slutspurt Svärtaåprojektet Möjligheternas landsbygd INFORMATION TILL LANTBRUK OCH LANDSBYGD 2012 Aktiv Landsbygd nr 1 1 INNEHÅLL LEDARE Att tänka på när du anmäler

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Jordbiten. Tema EU-stöd. Nr 1 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jordbiten. Tema EU-stöd. Nr 1 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2014 Tema EU-stöd Ledaren Ökad tillgänglighet och ständiga förbättringar Sedan 2011 arbetar vår organisation

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

LandsbygdsNytt Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna

LandsbygdsNytt Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna LandsbygdsNytt Nr 4 2011 Årgång 10 Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna Foto: Lina Norrlund Ur innehållet: Nästa år är det SAM Internet som gäller Djurskydd Har du utegångsdjur? Lammrally

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2009 Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Noggrann hygien ger hög kvalitet

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2014 Tema Samverkan Ledaren Samverkan ett måste för landsbygden Vi har under föregående Landsbygdsprogram

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Foto: Petter Gustafsson HÅLLBAR

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Säker hästhantering. Värmland. Gårdsreportage: Trav och foder på Ås gård. Tränarens bästa tips! >> sid 4

Säker hästhantering. Värmland. Gårdsreportage: Trav och foder på Ås gård. Tränarens bästa tips! >> sid 4 Länsstyrelsens tidning för lantbrukare i Värmland - Nummer 3/2013 Värmland Säker hästhantering Tränarens bästa tips! >> sid 4 Dags att förlänga ditt miljöstödsåtagande SID 2 Gårdsreportage: Trav och foder

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s.

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s. Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 3 /2010 Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11 Växtföljden påverkar bördigheten s.

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Brist på svensk ekomjölk sid 13 Större skörd med bioångning sid 14 Spa för hästar ett projekt i tiden sid 6-7

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer