SAM-ansökan så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben"

Transkript

1 SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

2 Information 2

3 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi inventerar jordbruksmark... 5 Din blockareal i SAM Internet kan ha minskat på grund av nytt koordinatsystem... 5 SAM Internet hjälper dig med villkoren för förgröningsstödet... 6 Du kan söka stödrätter ur den nationella reserven i SAM Internet... 6 I år kan du inte öka åtaganden som är knutna till särskilda block... 6 Du söker automatiskt utbetalning om du söker nytt åtagande eller kompensationsstöd... 6 Konsulter kan lämna kontaktuppgifter i SAM Internet... 7 Du behöver inte signera med e-legitimationen... 7 Du som använder lösenord behöver inte skicka in din underskrift... 7 Ny adress till din länsstyrelse... 7 Tänk på det här!... 8 Viktiga datum...10 Logga in i SAM Internet med e-legitimation...14 Kontrollera blocken och ändra om det behövs...15 Så gör du ansökan i SAM Internet...17 Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Gå till SAM Internet Logga in Sök åtagande som gäller för hela företaget under fliken Åtagande Redovisa block och skiften under fliken Karta och Skiften Lägg till eller ta bort block Kontrollera blockarealen Rita eller ändra skifte Redovisa gröda och areal på skiftet Sök åtagande som gäller för ett visst block och sök utbetalning för ersättningen Fyll i dina uppgifter under fliken Övriga uppgifter Kontrollera om du uppfyller villkoren för förgröningsstödet Kontrollera din ansökan under fliken Översikt Skicka in ansökan Ändra ansökan... 23

4 Information Här får du hjälp Det här kan du läsa om i broschyren Den här broschyren är till för dig som söker stöd i SAM-ansökan Här kan du bland annat läsa om nyheter i SAM Internet, viktiga datum för dig som söker stöd, hur du gör ansökan i SAM Internet och vad du ska tänka på när det gäller blocken. Broschyren trycktes innan EU-kommissionen godkänt landsbygdsprogrammet. Det innebär att de slutliga reglerna för stöden i landsbygdsprogrammet tyvärr kan skilja sig från det som står i broschyren. Vilka stöd som ingår i landsbygdsprogrammet kan du se på sidan 5 i broschyren Stöden 2015 ta reda på vad som gäller! Här kan du få hjälp Läs och ställ frågor på Jordbruksverkets webbplats På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om alla regler för stöden. Där kan du också ställa frågor till både länsstyrelsen och Jordbruksverket. Du kan ställa frågorna under en flik som heter Fråga oss. Besök länsstyrelsen eller gå på kurs Många länsstyrelser ordnar kurser eller håller öppet hus för att informera dig om stöden och hur du söker dem. Ring till oss Ring till länsstyrelsen eller till Jordbruksverket om du har frågor om jordbrukarstöden och SAM Internet. Veckorna innan sista dag för SAM-ansökan kan du också ringa på kvällar och helger. Vårt gemensamma telefonnummer är Om du bor i Västernorrlands län ska du ringa Håll koll på vad som är på gång Prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Anmäl dig som prenumerant här: Webbadresser som är bra att ha när du söker stöd Information om stödregler: SAM Internet och information om SAM-ansökan: Mina sidor: Stödguiden: Länsstyrelsernas gemensamma webbplats: Miljöhusesyn: 4

5 Innehåll Nyheter Nyheter i SAM Internet Här kan du läsa om några av nyheterna i SAM Internet. Eftersom det är flera nya stöd och regler i år så är det många nyheter i SAM Internet. Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat I år gör vi färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat. Om vi till exempel granskar dina block på nya flygfoton och upptäcker att det behöver göras en liten ändring på dina block, så gäller den ändringen först från nästa år. Små ändringar av blocken som du själv föreslår i SAM Internet, och som vi sedan godkänner, gäller dock redan i år. Vi inventerar jordbruksmark Hösten 2014 började vi inventera jordbruksmark och det fortsätter vi göra hela Vi inventerar för att det finns nya regler, bland annat för hur vi ska bedöma betesmarker. Det nya sättet att bedöma betesmarker gör att en del lantbrukare nu kan söka gårdsstöd för lite mer betesmark än vad de tidigare har kunnat göra. I SAM Internet kan du se de aktuella uppgifterna som vi har om dina block. Tänk på att det alltid är du som ansvarar för att den mark som du tar med i ansökan är godkänd för stöd. Läs mer om inventeringen här: Läs mer om det nya sättet att bedöma betesmark här: Din blockareal i SAM Internet kan ha minskat på grund av nytt koordinatsystem Vid årsskiftet började Jordbruksverket använda ett nytt koordinatsystem för att mäta jordbruksmarken i Sverige, SWEREF 99. Det nya systemet mäter marken på ett annat sätt än vad det gamla systemet gjorde. Den uppmätta arealen på jordbruksmarken i Sverige blir därför mindre. Det betyder att vissa lantbrukare får en mindre blockareal i våra system och därför kan söka stöd för en mindre areal än tidigare. För de flesta block som påverkas handlar det om en minskning på 0,01 hektar. Om något av dina block har minskat på grund av bytet till SWEREF 99 så minskar dina block och skiften automatiskt i kartan i SAM Internet. Det du behöver göra är att som vanligt skriva in arealen för varje skifte i menyn Ange gröda och stöd. Du kan se om ett block är ändrat på grund av bytet av koordinatsystem genom att i SAM Internet välja menyn Block och sedan välja Visa blockinformation. Där står det: Blocket är ändrat på grund av att Jordbruksverket bytt koordinatsystem till SWEREF 99. 5

6 Information Nyheter SAM Internet hjälper dig med villkoren för förgröningsstödet I SAM Internet kan du få hjälp att ta reda på om du uppfyller villkoren för förgröningsstödet. Först behöver du fylla i grödkod och areal på dina skiften och ange om skiftet ska vara en ekologisk fokusareal. Det gör du under fliken Karta och Skiften, i menyn Ange gröda och stöd. Om du har obrukade fältkanter behöver du också rita in dem i kartan. Det gör du i menyn Skifte. Sedan kan du öppna en ruta som visar om du uppfyller villkoren för förgröningsstödet utifrån de uppgifter som du har fyllt i. Rutan finns i menyn Förgröningsstöd. Du kan söka stödrätter ur den nationella reserven i SAM Internet Nu kan du söka stödrätter ur den nationella reserven i SAM Internet. Det gör du under fliken Övriga uppgifter. I år kan du inte öka åtaganden som är knutna till särskilda block I år går det inte att öka ett åtagande från som är knutet till ett särskilt block. Om du har ett åtagande för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar eller för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion, så visas de i en ruta som kommer upp efter att du loggat in i SAM Internet. Om du har mark som du vill lägga till i någon av de här ersättningarna så kan du söka ett nytt åtagande i den nya motsvarande ersättningen som införs i år. I rutan väljer du om du vill lägga till mark i någon av ersättningarna. Om du svarar att du vill lägga till mark så behöver du sedan fylla i fler uppgifter i menyn Ange gröda och stöd. Där behöver du söka ett nytt åtagande på alla skiften där du har ett åtagande sedan tidigare och du behöver också göra ökningen. Du kan också behöva fylla i uppgifter under fliken Åtagande. Om din ansökan om nytt åtagande inte blir godkänd så söker du automatiskt utbetalning för ditt gamla åtagande. Du söker automatiskt utbetalning om du söker nytt åtagande eller kompensationsstöd Om du söker ett nytt åtagande för en miljöersättning eller en ersättning för ekologisk produktion så söker du automatiskt utbetalning. I menyn Ange gröda och stöd, där du söker det nya åtagandet, kommer rutan om att söka utbetalning att vara ikryssad på förhand. I vissa fall kan du ta bort krysset så att du inte söker utbetalning. Även för kompensationsstödet finns det från och med i år en ruta om att söka utbetalning. Den rutan är också ikryssad på förhand och du kan ta bort krysset ifall du inte vill söka utbetalning. 6

7 Innehåll Nyheter Konsulter kan lämna kontaktuppgifter i SAM Internet Om till exempel en konsult eller en granne gör ansökan åt dig, kan personen skriva sina kontaktuppgifter under fliken Övriga uppgifter i SAM Internet. Om länsstyrelsen behöver kontakta någon om ansökan så kontaktar de den personen i stället för dig. Du behöver inte signera med e-legitimationen Du som loggar in i SAM Internet med e-legitimation behöver inte längre signera ansökan med e-legitimationen. Det räcker att du klickar på knappen Skicka in inne i SAM Internet. Du som använder lösenord behöver inte skicka in din underskrift Om du loggar in i SAM Internet med lösenord behöver du inte längre skicka in din underskrift på papper till länsstyrelsen. Det räcker att du klickar på knappen Skicka in inne i SAM Internet. Ny adress till din länsstyrelse I år är det ny adress om du ska skicka in papper om jordbrukarstöden till länsstyrelsen. Du hittar de nya adresserna på baksidan av den här broschyren. FE-numret är samma som tidigare men postnummer och postort har ändrats.

8 Information Tänk på det här! Tänk på det här! Här är några viktiga saker att tänka på för dig som söker jordbrukarstöd i år. Innan du gör din ansökan Skaffa e-legitimation, om du inte redan gjort det. Tänk på att om du ska göra ansökan på någon annan dator än din egen, till exempel hos länsstyrelsen, så behöver du ha Mobilt BankID. Läs mer om e-legitimation på sidan 14. Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du ge fullmakt från företaget så att du kan logga in i SAM Internet med din egen e-legitimation och göra ansökan åt företaget. Om någon annan ska göra ansökan åt dig behöver du ge personen fullmakt så att den kan logga in i SAM Internet med sin egen e-legitimation. Läs mer om fullmakter här: Om du inte vill logga in i SAM Internet med e-legitimation kan du använda det lösenord du använde sista gången du loggade in i SAM Internet år Tänk på att om du använder lösenordet från 2014 så behöver du välja ett nytt lösenord efter att du loggat in första gången. Om du behöver ett nytt lösenord, tänk på att beställa det i god tid. Du beställer lösenordet här: Om du är osäker på vilka stöd du kan söka kan du använda Stödguiden. Den finns här: Läs på om alla stöd som du har tänkt söka. Informationen finns här: När du gör din ansökan Kontrollera att alla uppgifter om blocken i SAM Internet stämmer. Om någon uppgift inte stämmer ska du föreslå att blocket ändras. I SAM Internet ska du ta med all mark som du söker stöd för. Marken som du söker stöd för ska användas för jordbruksverksamhet. Du ska också ta med mark som du inte söker stöd för men som skulle ge rätt till gårdsstöd. Marken som du inte söker stöd för ska du ta med för att vi ska känna till att den finns. Den marken ska finnas med som block i SAM Internet men du ska inte rita något skifte på blocket. Blocket ska alltså vara gult i kartan och finnas med i Block- och skifteslistan. 8

9 Tänk på Innehåll det här! Det är bara du som har rätt att bruka eller sköta marken den 15 juni som kan söka stöd. Du hittar rapporten Sammanställning 2015 i SAM Internet. I rapporten finns uppgifter om dina block, dina åtaganden för miljöersättning och dina stödrätter för gårdsstöd. Tänk på att stödrättsvärdena som visas i SAM Internet och på Mina sidor är värdena för år Först i september kan du se de preliminära värdena för år Tänk på att SAM Internet fungerar allra bäst i webbläsarna Internet Explorer 9 och 11, Firefox och Chrome. På sidorna kan du läsa om hur du gör din ansökan i SAM Internet. Det finns ett hjälpsystem som förklarar hur SAM Internet fungerar. Hjälpsystemet visas med inne i SAM Internet. Om du är osäker på vilken gröda du ska fylla i kan du titta i grödkodslistan. Den finns här: Skicka in din ansökan senast den 12 maj. Efter att du gjort din ansökan Om du behöver ändra något i din ansökan, tänk på att uppgifter som du fyllt i tidigare och som fortfarande gäller ska stå kvar. Om du ändrar något i ansökan, kom ihåg att skicka in dina ändringar. Den 15 juni är sista dag att göra vissa ändringar i SAM-ansökan. Läs mer på sidan 11 under rubriken 15 juni. Du som har sökt jordbrukarstöd kan få ett kontrollbesök på din gård. Läs om kontrollbesök här: 9

10 Viktiga datum Viktiga datum De här datumen är viktiga att komma ihåg för dig som söker jordbrukarstöd i år. 1 april Om det är första gången som du söker så är den 1 april sista dag att söka nationellt stöd i norra Sverige för produktion av mjölk, slaktsvin eller ägg för att du ska få utbetalt för det du producerade år maj Sista dag för SAM-ansökan. För att få gårdsstöd ska du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar senast den 12 maj. Om du har stödrätter för mindre än 4 hektar är 12 maj sista dag att ta emot stödrätter från någon annan för att du ska få gårdsstöd för Du måste ha mark i SAM-ansökan för alla dina stödrätter senast den 12 maj. De stödrätter du inte har mark för i SAM-ansökan slutar att gälla. Sista dag att söka stödrätter ur den nationella reserven. Sista dag att söka utbetalning för miljöersättning för hotade husdjursraser enligt det åtagande som du har sedan tidigare. Sista dag att söka utbetalning för ersättning för extra djuromsorg för suggor. Sista dag att ansluta din produktion till det företag som ska certifiera din produktion om du söker någon av ersättningarna för ekologisk produktion. Sista dag att ange minst 1 produktionsplatsnummer för de stöd där det behövs. Det är i stället den 15 juni som gäller om du har ett pågående åtagande för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion, vallodling eller hotade husdjursraser. 1 juni Under perioden 1 juni 31 juli måste du ha rätt antal grödor på din mark för att uppfylla villkoret i förgröningsstödet om minst 2 eller 3 grödor. 8 juni Om din SAM-ansökan kommer in efter den 12 maj minskar ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Om din SAM-ansökan kommer in efter den 8 juni får du inga pengar alls. 10

11 Viktiga datum 15 juni Den 15 juni ska du ha rätt att använda den mark som du söker gårdsstöd för och du ska ansvara för driften. Sista dag att öka arealen i SAM-ansökan. Den 15 juni är också sista dag att ändra grödkod om den nya grödkoden innebär att du söker mer stöd än vad du gjorde med den tidigare grödkoden. När du har fått veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan får du inte längre ändra din ansökan. Det betyder att sista dag att ändra kan vara tidigare än den 15 juni. Läs mer om ändringar här: Om du har minst 4 hektar mark och stödrätter för minst 4 hektar den 12 maj kan du ta emot stödrätter från någon annan till och med den 15 juni. Tänk på att efter den 12 maj går det i praktiken bara att köpa stödrätter om du tar över mark samtidigt. Det beror på att de stödrätter som lantbrukare inte har mark för i SAM-ansökan den 12 maj slutar att gälla. Därför blir det svårt att få tag i stödrätter. Sista dag att ansöka om att ta över en annan lantbrukares SAM-ansökan eller åtagande om du ska ta över delar av ett jordbruksföretag. Tänk på att din SAM-ansökan ska ha kommit in senast den 12 maj för att du ska få gårdsstöd för den areal som du tar över. Om du ska ta över ett helt företag kan du ansöka om att ta över den tidigare ägarens SAM-ansökan eller åtagande för miljöersättning fram till att länsstyrelsen fattar beslut om utbetalning av stöd. Tänk på att om du söker ett nytt åtagande för vallodling och ska ta över ett pågående åtagande för vallodling så är det viktigt att du ansöker om att ta över åtagandet senast den 15 juni. Det gäller också om du har ett åtagande för vallodling sedan tidigare och ska ta över ett nytt åtagande som en annan lantbrukare sökt i år. Att du ansöker senast den 15 juni är viktigt för att du ska kunna få miljöersättning utbetalt för 2015 för all areal vall som du tar över. Sista dag att ändra eller ange fler produktionsplatsnummer för de stöd där det behövs. Det är i stället den 31 juli som gäller om du har ett pågående åtagande för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion, vallodling eller hotade husdjursraser. Om du odlar hampa ska du meddela länsstyrelsen senast den 15 juni vilka skiften som du sår med vilken sort och hur mycket utsäde du använder. 11

12 Viktiga datum 30 juni Om du söker miljöersättning ska du så grödorna senast den 30 juni. Om du söker miljöersättning för miljöskyddsåtgärder ska din växtodlingsplan ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni. Om du odlar hampa ska etiketterna på utsädessäckarna ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni. 1 juli Om du har miljöersättning för betesmark och slåtterängar måste du slå dina slåtterängar under perioden 1 juli 31 oktober. 16 juli Om du har anmält träda som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet så får du inte bryta trädan förrän ett visst datum. När den här broschyren trycktes var det inte beslutat om det datumet ska vara den 16 juli eller den 1 augusti. Aktuell information om viktiga datum finns här: 1 augusti Tidigast den 1 augusti får du bryta dina kvävefixerande grödor om du har anmält dem som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet. Konservärtor får du skörda tidigare. 17 augusti Sista dag att söka utbetalning för ersättning för kastrering av grisar. Nästa tillfälle att söka är senast den 15 februari oktober Senast den 31 oktober ska du ha skött din jordbruksmark enligt de nya reglerna för gårdsstödet. Om du söker miljöersättning för vallodling ska du ha skördat eller låtit beta vallen senast den 31 oktober. Om du söker miljöersättning för betesmarker och slåtterängar ska du ha slagit och fört bort skörden eller låtit beta marken senast den 31 oktober. 1 november Om du sår in vallfrö i en huvudgröda på en ekologisk fokusareal får du bryta insådden tidigast den 1 november. 12

13 Viktiga datum När kommer pengarna? Vi planerar att betala ut det mesta av gårdsstödet, förgröningsstödet, stödet till unga jordbrukare och nötkreatursstödet i december. För miljöersättningarna och kompensationsstödet är det mer osäkert. Vi planerar att göra en delutbetalning av miljöersättningarna i december och en slututbetalning i början av år För kompensationsstödet blir utbetalningen troligtvis först i början av år Att vi betalar ut miljöersättningarna och kompensationsstödet senare än vanligt beror på att de stöden ingår i landsbygdsprogrammet och det kan godkännas av EU tidigast i sommar. Det är först när programmet är godkänt som länsstyrelsen kan behandla klart ansökningarna och göra kontroller för att sedan besluta om utbetalningar. För åtaganden för miljöersättning som du har sedan tidigare så kommer du att få utbetalt som vanligt under hösten. Vi förstår att det kan vara besvärligt att pengarna i vissa fall kommer senare än vanligt. Vi gör därför vad vi kan för att betala ut pengarna så fort som möjligt. På vår webbplats finns alltid den senaste informationen om när vi betalar ut stöden. Läs mer här: Meddela Jordbruksverket om du ändrar kontonummer Kom ihåg att meddela Jordbruksverket om du ändrar kontonummer. Det kan du göra på Mina sidor som finns på Jordbruksverkets webbplats eller på blanketten Anmälan kontonummer.

14 E-legitimation Logga in i SAM Internet med e-legitimation När du ska göra din ansökan i SAM Internet loggar du in med e-legitimation. En e-legitimation är en elektronisk legitimation som du till exempel kan använda för att logga in på olika tjänster på internet och för att skriva under något på internet. E-legitimationen skaffar du hos banken eller hos Telia. De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID. Med Mobilt BankID kan du logga in i SAM Internet på vilken dator som helst En vanlig e-legitimation fungerar bara på den dator som du har installerat den på. Om du ska använda SAM Internet på en annan dator, till exempel hos länsstyrelsen, ska du i stället skaffa Mobilt BankID. Det är en e-legitimation som du har i din mobiltelefon eller på din surfplatta. Tänk på att du måste ha med dig mobilen eller surfplattan och att de ska vara anslutna till internet. Det går däremot inte att använda SAM Internet direkt i mobiltelefonen eller på surfplattan. Om du har aktiebolag eller handelsbolag behöver du fullmakt från bolaget Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du fullmakt från bolaget för att kunna logga in med din e-legitimation på företagets organisationsnummer. Din e-legitimation är nämligen knuten till ditt personnummer. Om någon annan ska göra ansökan åt dig behöver du ge fullmakt Om någon annan person ska göra ansökan åt dig, till exempel en konsult, så måste du ge den personen fullmakt. Personen kan då logga in med sin egen e-legitimation och göra ansökan åt dig. Om du inte vill använda e-legitimation Du kan också logga in med användarnamn och lösenord. Du kan använda samma lösenord som du använde sista gången du loggade in i SAM Internet år Du kan också beställa ett nytt lösenord här: Tänk på att beställa lösenordet i god tid innan du ska göra din ansökan eftersom det tar några dagar innan du får ditt lösenord hem med posten. Läs mer om e-legitimation och fullmakter här: 14

15 Blocken Kontrollera blocken och ändra om det behövs Det är viktigt att du kontrollerar att uppgifterna om dina block i SAM Internet stämmer med verkligheten. Det behöver du göra även om du använder uppgifterna från förra årets ansökan. Om uppgifterna inte stämmer ska du föreslå att blocket ändras. Att uppgifterna stämmer är viktigt för att du ska få rätt summa pengar i stöd och för att du ska slippa avdrag på dina stöd. Det här behöver du kontrollera för varje block: Stämmer blockarealen? Stämmer blockens gränser? Är det rätt slags mark på blocket, till exempel betesmark eller åkermark? Ger marken rätt till gårdsstöd eller inte? Gör så här! 1. För att se om uppgifterna i SAM Internet stämmer ska du titta noga på kartan i SAM Internet. Använd flygfotot i SAM Internet så blir det lättare att se om blocken är rätt. 2. Om uppgifterna om blocken i SAM Internet stämmer med verkligheten behöver du inte göra någonting. 3. Om någon uppgift i SAM Internet inte stämmer ska du föreslå att blocket ändras. Här kan du läsa om hur du föreslår att ett block ska ändras: Det är framför allt när det skett förändringar på din mark ute i verkligheten som blocken i SAM Internet behöver ändras. På vår webbplats finns en lista på sådana förändringar. Listan kan vara till hjälp när du ska avgöra om något av dina block behöver ändras. Listan finns här: Kontrollera även de block som vi har ändrat Varje år granskar vi cirka en tredjedel av jordbruksmarken i Sverige genom att titta på flygfoton eller besöka marken på plats. Vi ändrar blocken om de inte stämmer med flygfotot eller med hur marken ser ut på plats. Om vi har ändrat ett block kan du se det i SAM Internet, i rapporten Ändrade block. Om du tycker att ändringen som vi har gjort inte stämmer ska du föreslå att blocket ändras igen. 15

16 Blocken Tänk på att även om vi granskar marken så är det du som ansvarar för att uppgifterna om marken i din SAM-ansökan stämmer med verkligheten. Vissa ändringar på dina block i SAM Internet kan bero på att vi inventerat din betesmark eller på att vi bytt koordinatsystem för våra kartor. Läs mer på sidan 5. Vad är block och skifte? Block Jordbruksmarken är indelad i områden som kallas block. Blockets gränser är i de flesta fall fasta gränser som till exempel vägar, stenmurar, skog, hus, diken och sjöar. På ett block kan det finnas ett eller flera skiften. Det är bara en enda lantbrukare som kan ha mark inom ett block. Skifte Ett skifte är ett område med jordbruksmark där en enda lantbrukare odlar en enda gröda. 16

17 SAM Internet Så gör du ansökan i SAM Internet Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet som är en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. Här hittar du kort information om SAM Internet. Mer information om hur du gör din ansökan i SAM Internet finns här: Mer information finns också inne i SAM Internets hjälpsystem. Hjälpsystemet visas med i SAM Internet. Du kan söka de här stöden i SAM Internet: gårdsstöd förgröningsstöd nötkreatursstöd stöd till unga jordbrukare miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion kompensationsstöd nationellt stöd Du kan också söka stödrätter ur den nationella reserven. Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Du kan fylla i ansökan vid flera tillfällen Du behöver inte göra din ansökan klar vid ett och samma tillfälle. Du kan när som helst logga ut från SAM Internet och fortsätta vid ett senare tillfälle. I vissa rutor finns en Spara-knapp som du ska klicka på så att det du fyller i sparas. I övriga fall sparas allt automatiskt som du fyller i. Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan Du kan högerklicka med datormusen på kartan i SAM Internet för att få fram de vanligaste funktionerna i menyerna Block och Skifte, till exempel Auto-rita skifte på block. 17

18 SAM Internet Du kan direkt se om du gör något fel När du gör din ansökan kan du ha rapporten Mina fel och varningar öppen. Då ser du direkt om du har gjort något fel i ansökan. När du har rättat felet uppdaterar du rapporten genom att klicka på knappen Uppdatera. Om varningen försvinner har du rättat felet. Du hittar rapporten under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn eller genom att klicka på fliken Översikt. Varningstexterna i rapporten inleds med ordet fel, varning eller observera. STOP!! Fel innebär att det inte går att skicka in ansökan innan du fyllt i uppgiften rätt. Varning innebär att det kan finnas brister i ansökan. Det går att skicka in ansökan utan att du ändrar något, men du bör kontrollera att dina uppgifter är rätt. Om du skickar in en ansökan som innehåller varningar finns det en risk att du går miste om stöd. Observera betyder att det finns viktig information som du kan behöva tänka på. Det är inte säkert att du berörs av den här informationen. 18

19 SAM Internet Så här gör du i SAM Internet Gå till SAM Internet Gå till SAM Internet genom att högst upp i webbläsarens adressfält skriva: Du kan också gå via Mina sidor som finns här: SAM Internet - Jordbruksverket Här skriver du in adressen. Skriv ditt sökord Startsida Landsbygdsutveckling Stöd Miljö och klimat Odling Djur Handel Tillsyn Konsument SAM Internet Självservice (e-tjänster) I SAM Internet söker du jordbrukarstöd. Den 16 mars öppnar SAM Internet för 2015 års ansökan. Du loggar in här Välj e-legitimation: BankID Mobilt BankID Nordea Telia Användarnamn och lösenord Här loggar du in. Rapporter, broschyrer och blanketter Har du frågor? Mina sidor Har du frågor om hur du gör din ansökan i SAM Internet kan du kontakta din länsstyrelse. Logga in Logga in med e-legitimation När du har loggat in i SAM Internet kommer det upp en ruta som visar om du har ett åtagande för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar eller för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion. Det är bara om du har minst ett av de här åtagandena som rutan kommer upp. Du kan läsa mer om den här rutan på sidan 6. Det kommer också upp en ruta där du kan hämta uppgifter från förra årets ansökan. 19

20 SAM Internet Sök åtagande som gäller för hela företaget under fliken Åtagande Åtaganden som inte är knutna till ett särskilt block Här ser du vilka åtaganden du har som inte är knutna till ett särskilt block. Du ser också vilka åtaganden du kan söka i år. Pågående åtaganden Miljöersättning för vallodling Giltig t.o.m Miljöersättning för miljöskyddsårgärder Giltig t.o.m Om du vill söka ett nytt åtagande för miljöersättning som gäller för hela företaget gör du det under fliken Åtagande. Redovisa block och skiften under fliken Karta och Skiften Block- och skifteslista Nr Gröda Areal Block 1 Skifte 1A Korn (vår) 0,50 Block 2 Skifte 2A Slåtter och betesvall på åker 2,81 Block 7 Skifte 7A Vete (vår) 0,30 Block 9 Skifte 9A Fågelåker 1,90 Block 10 Skifte 10A Spånadslin 0,82 Block Skifte Ange gröda och stöd... Här är alla menyer. Förgröningsstöd Lägg till eller ta bort block All mark som du brukar eller sköter ska vara markerad med gul eller grön färg i kartan. Då finns den också med i Block- och skifteslistan. Om det behövs ska du lägga till eller ta bort block. Det gör du under menyn Block. Om blocket är grönt betyder det att det finns ett skifte på blocket. Om du har mark som ligger utanför dina kartblad i SAM Internet ska du kontakta din länsstyrelse. Du kan se alla kartblad om du sätter en bock i rutan Visa kartblad i rutan Kartverktyg. 20

21 SAM Internet Kontrollera blockarealen Kontrollera att blockarealen och blockens gränser i SAM Internet stämmer med verkligheten. Om något inte stämmer ska du tala om att blocket ska ändras. Det gör du under menyn Block. Rita eller ändra skifte Om du ska söka stöd för blocket och det inte redan finns ett skifte på blocket så behöver du rita in ett skifte. Det är bara i väldigt få fall som det inte ska finnas skifte på ett block. Det är till exempel om du har betesmark eller slåtterängar som du inte kan få gårdsstöd för, utan bara miljöersättning. Du kan ändra skiften som du redan ritat. Du ritar och ändrar skiften i menyn Skifte. Markera först det block där du vill rita in skiftet eller markera det skifte du vill ändra. Redovisa gröda och areal på skiftet Redovisa vad du odlar på marken och hur stora dina skiften är. Det gör du under menyn Ange gröda och stöd. Markera först det aktuella skiftet. Du som inte söker miljöersättning eller någon ersättning för ekologisk produktion kan sedan klicka på knappen Spara och lämna menyn Ange gröda och stöd. I vissa fall behöver du först ange uppgifter för förgröningsstödet innan du sparar och går vidare. Sök åtagande som gäller för ett visst block och sök utbetalning för ersättningen När du har fyllt i vad du odlar i menyn Ange gröda och stöd, kan du se de åtaganden för miljöersättning som du redan har på blocket och de åtaganden för miljöersättning eller för ersättningar för ekologisk produktion som du kan söka. Om du väljer att söka ett nytt åtagande så är rutan för att söka utbetalning ikryssad på förhand. Tänk på att om du vill lägga till mark i en ersättning som du redan har ett åtagande för så måste du söka ett nytt åtagande som innehåller allt som finns i ditt nuvarande åtagande och även den mark som du vill lägga till. Det här kan du bara göra om du har ett åtagande för betesmarker och slåtterängar eller för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion. Om du har ett åtagande för miljöersättning sedan tidigare så kan du läsa här om hur du söker utbetalning för den miljöersättningen: 21

22 SAM Internet Fyll i dina uppgifter under fliken Övriga uppgifter Under fliken Övriga uppgifter ska du till exempel fylla i telefonnummer antal djur produktionsplatsnummer vilket företag som certifierar din produktion. Där kan du också söka stödet till unga jordbrukare och söka stödrätter ur den nationella reserven. Kontrollera om du uppfyller villkoren för förgröningsstödet Under fliken Karta och Skiften, menyn Förgröningsstöd, kan du öppna en ruta som hjälper dig att ta reda på om du uppfyller villkoren för förgröningsstödet. Kontrollera din ansökan under fliken Översikt Under fliken Översikt kan du se alla uppgifter som du har fyllt i. När du går in under fliken öppnas rapporten Mina fel och varningar. Läs noga igenom och rätta felen. När du rättat ett fel uppdaterar du rapporten genom att klicka på knappen Uppdatera. Skicka in ansökan Här är knappen Skicka in. Börja om Skicka in Rapporter Import/Export Hjälp Logga ut När du är klar med din ansökan skickar du den till länsstyrelsen via internet. Klicka på knappen Skicka in och följ sedan instruktionerna på skärmen. När du har skickat in din ansökan i SAM Internet visas ett meddelande på skärmen som talar om att ansökan har kommit in till länsstyrelsen. Om meddelandet inte visas har ansökan inte kommit in till länsstyrelsen. 22

23 SAM Internet Du kan också kontrollera att din ansökan kommit in till länsstyrelsen genom att titta högst uppe i webbläsarfönstret. Där står antingen Inskickad ansökan eller Ansökan ej inskickad. Du kan se hela din inskickade ansökan genom att klicka på knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn och sedan gå till rubriken Inskickad ansökan. Ändra ansökan Här är knappen Ändra ansökan. Ändra ansökan Börja om Skicka in Rapporter Import/Export Hjälp Logga ut Om det behövs kan du ändra din ansökan efter att du skickat in den. Starta SAM Internet som vanligt och klicka på knappen Ändra ansökan uppe till höger. Knappen Ändra ansökan syns först när du har skickat in din ansökan första gången. Om du ändrar något i ansökan, kom ihåg att skicka in dina ändringar. 23

24 Adresser till länsstyrelserna Här är adressen till länsstyrelsen om du ska skicka papper om jordbrukarstöden. Län Postadress Blekinge Länsstyrelsen i Blekinge län, FE 1 Dalarna Länsstyrelsen i Dalarnas län, FE 2 Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län, FE 3 Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborgs län, FE 4 Halland Länsstyrelsen i Hallands län, FE 5 Jämtland Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6 Jönköping Länsstyrelsen i Jönköpings län, FE 7 Kalmar Länsstyrelsen i Kalmar län, FE 8 Kronoberg Länsstyrelsen i Kronobergs län, FE 9 Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län, FE 10 Skåne Länsstyrelsen Skåne, FE 11 Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län, FE 12 Södermanland Länsstyrelsen i Södermanlands län, FE 13 Uppsala Länsstyrelsen i Uppsala län, FE 14 Värmland Länsstyrelsen i Värmlands län, FE 15 Västerbotten Länsstyrelsen i Västerbottens län, FE 16 Västernorrland Länsstyrelsen i Västernorrlands län, FE 17 Västmanland Länsstyrelsen i Västmanlands län, FE 18 Västra Götaland Länsstyrelsen i Västra Götalands län, FE 19 Örebro Länsstyrelsen i Örebro län, FE 20 Östergötland Länsstyrelsen i Östergötlands län, FE 21 Foto: Sid 1 och 7 Smålandsbilder.se, Sid 2 Birgitta Fluur, Sid 13 Shutterstock OVR335 Tryckt i februari 2015

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Nyheter och översikt 2014

Nyheter och översikt 2014 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Guide till SAM Internet 2011

Guide till SAM Internet 2011 Guide till SAM Internet 2011 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet 7 Skicka in din underskrift senast den 15 juni 7 Titta på film om SAM Internet 7 Chatta med oss 7 Nu kan

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Guide till SAM Internet 2010

Guide till SAM Internet 2010 Guide till SAM Internet 2010 SAM Internet är till för dig som vill söka jordbrukarstöd snabbt och enkelt med hjälp av datorn. Här kan du läsa om hur du söker stöd i SAM Internet. Du kan också läsa om nyheter

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

SAM Internet 2009 så här gör du!

SAM Internet 2009 så här gör du! så här gör du! Innehåll Kort om SAM-ansökan i SAM Internet Lättläst svenska.........4 SAM Internet enklare än du tror..........................6 Nyheter 2009...........................................8

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

Direktstöd 2015-2020

Direktstöd 2015-2020 Direktstöd 2015-2020 Direktstöd är de EU-finansierade jordbrukarstöden, utom ersättningarna i landsbygdsprogrammet. Från 2015 är direktstöden: Gårdsstöd Förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Nötkreatursstöd

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer

Rå dgivning fö rgrö ning

Rå dgivning fö rgrö ning Rå dgivning fö rgrö ning Rådgivare: Datum för rådgivningen: Lantbrukare/företag: Checkpunkt Checklista FÖRGRÖNING Logga in i SAM Internet, ta fram karta och skiften, Förgröningsstöd. Fyll i vad som gäller

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet.

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet. Export till SAM Internet 2015 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

Stöd till landsbygden

Stöd till landsbygden -så här gör du! Stöd till landsbygden Innehåll Kort om SAM-ansökan Lättläst svenska 4 Använd checklistan! 8 Vill du veta mer? 10 Nyheter 2011 12 Tänk på det här! 14 Sök i SAM Internet! 18 Sammanställningen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet

Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet 2016-10-04 Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet Den här informationen gäller dig som har sökt miljöersättning för betesmarker och slåtterängar under 2015 eller 2016. När du får ett brev från länsstyrelsen

Läs mer

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Lars Hansson Stödkommunikationsenheten Jordbruksverket Gårdsstöd oförändrat i grunden EU:s definitioner och villkor styr stödberättigandet Minst 4 hektar och 4 stödrätter

Läs mer

Export till SAM Internet 2017 Manual senast ändrad Export till SAM Internet Att tänka på för vissa grödor

Export till SAM Internet 2017 Manual senast ändrad Export till SAM Internet Att tänka på för vissa grödor Export till SAM Internet 2017 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet.

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet. Förgröningsstödet Sammanfattning av förgröningsstödet Det är tre villkor som ska uppfyllas: 1. Lantbrukare ska odla minst tre grödor på sin åkermark. Den största grödan får utgöra maximalt 75 % av arealen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 1(15) Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet Ska du använda växtskyddsmedel? Var med och ansök om pengar för vattenvård Utbetalning av jordbrukarstöd Felaktiga utbetalningar efter fältkontroll Mindre

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2014 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Foto: Nils-Erik Nordh Lena Niemi Hjulfors, klimatenheten, Jordbruksverket. lena.niemi@jordbruksverket.se Ny gemensam jordbrukspolitik 2015 Förändringar

Läs mer

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus EU-nyheter 2013 Emma Hjelm, HIR Malmöhus SAM 2013 18 april sista ansökningsdag SAMI öppnar 14 februari Utskick med lösenord: 14 februari Ändrade block är rödmarkerade i SAMI i år! Max tre ändringar per

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2017 Ingemar Henningsson 0706628403 HIR Skåne Tillbakablick på 2016 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd (kurs 9,62) 70% oktober, 20% December resten Juni 17? Nya miljöstöd sena utbetalningar

Läs mer

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr Förgröningsstödet Nyheter och bakgrund Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr britta.lundstrom@jordbruksverket.se Arbete som pågår Förenklingar på EU-nivå - Enkät om förgröningsstödet bland EU:s aktörer

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättning för minskat kväveläckage Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(25) Texten är från 2010-08-10 JS6008 Version 3 Miljöersättning för minskat

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Guide till Mina Sidor

Guide till Mina Sidor 2016/2017 Guide till Mina Sidor Läs mer om e-legitimation här. Hitta till Mina sidor När du vill logga in på Mina sidor gå till jordbruksverket.se och klicka på knappen med samma namn. Du kommer då vidare

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten?

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Gårdsstödet i korthet

Gårdsstödet i korthet Gårdsstödet 2008 Innehåll Gårdsstödet i korthet.............................. 4 Vill du veta mer?................................. 6 Nyheter........................................ 7 Undvik att få avdrag

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2016 Ingemar Henningsson 070-6628403 HIR Skåne Tillbaka blick på 2015 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd det mesta under December (kurs 9,41) Gamla Miljöstöd delbetalning början

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(23) Texten är från 2010-03-12 JS8001 Version 2 Kompensationsbidrag 2(23)

Läs mer

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (9) Instruktion för Rakel driftinformation i WIS Rakelanvändare får löpande driftinformation om Rakel och information om planerade och akuta driftstörningar

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Hotade husdjursraser miljöersättning

Hotade husdjursraser miljöersättning Hotade husdjursraser 2008 miljöersättning Nytt landsbygdsprogram 2007 2013................. 4 Innehåll Hotade husdjursraser............................. 4 Vem kan få ersättning?.......................

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer