Nyheter och översikt 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter och översikt 2014"

Transkript

1 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden

2

3 Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?... 5 Nyheter år Viktiga datum...12 Då betalar vi ut stöden...14 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd Jordbruksverkets webbplats...15 Så här gör du SAM-ansökan...17 Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Så här använder du SAM Internet Tänk på det här! Vad är block och blockareal? Vanliga frågor och svar...30 Tvärvillkor...32 Korta fakta om stöden...34 Ordlista...38 Så här kan du kontakta oss...40 Alla regler var inte beslutade när den här broschyren trycktes. På hittar du alltid den senaste informationen. 3

4 Det här kan du läsa om i broschyren Den här broschyren är framför allt till för dig som söker stöd i SAM-ansökan. Här kan du läsa om årets nyheter för jordbrukarstöden och om hur du söker stöden i SAM Internet. Du kan också läsa en kort beskrivning av alla stöden. Det är viktigt att du läser om alla regler som gäller för de stöd du söker. Du hittar reglerna här: Här kan du få hjälp Vi på länsstyrelsen och Jordbruksverket kan hjälpa dig när du söker dina stöd i SAM Internet. Tänk på att börja med ansökan i god tid så att vi kan ge dig den hjälp som du behöver. www Läs på Jordbruksverkets webbplats På kan du läsa om alla regler för stöden. På hittar du SAM Internet. Där finns också filmer som visar hur du söker stöden i SAM Internet och broschyren Guide till SAM Internet På vår webbplats finns också en tjänst som heter Mina sidor. I Mina sidor kan du bland annat se olika uppgifter om din gård. Du kan också nå SAM Internet från Mina sidor.? Ställ frågor till oss på webben På Jordbruksverkets webbplats kan du ställa frågor till både länsstyrelsen och Jordbruksverket om SAM Internet och SAM-ansökan. Du kan ställa frågorna här: Du ställer frågorna under en flik som heter Fråga oss som finns längst till höger på webbplatsen. Besök länsstyrelsen eller gå på kurs Många länsstyrelser ordnar kurser och håller öppet hus för att hjälpa dig med SAM Internet. Då kan du direkt få svar på dina frågor. Kontakta din länsstyrelse för mer information. Ring till oss Ring till länsstyrelsen eller till Jordbruksverket om du har frågor om stöden eller SAM-ansökan. Telefonnumret till både länsstyrelsen och Jordbruksverket är Från och med den 17 mars kan du också ringa på kvällar och helger. Vilka tider som vi svarar i telefon hittar du här: 4

5 Om du har tekniska problem Om du har tekniska problem med SAM Internet ska du skicka ett meddelande till Jordbruksverket. Du skickar meddelandet på vår webbplats på en sida som heter Teknisk support. Den sidan hittar du här: Ett tekniskt problem är om du till exempel inte kan logga in i SAM Internet. Är det första gången du söker stöd? Det finns särskild information för dig som ska söka stöd för första gången. Informationen hittar du här: Stödguiden är ett hjälpmedel för dig att se vilka stöd som du kan söka. Här hittar du Stödguiden: Vill du ha koll på vad som är på gång? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Anmäl dig som prenumerant här: Du kan läsa nyheterna i din mobiltelefon om du har en så kallad smartphone. För att kunna läsa nyheter behöver du ladda ner en app. En app är ett program som du sparar i telefonen. För att läsa nyheterna i din mobiltelefon ska du ladda ner appen Nyheter Jordbruksverket. Webbadresser som är bra att ha när du söker stöd Information om stödregler: SAM Internet och information om SAM-ansökan: Mina sidor: Stödguiden: Länsstyrelsernas gemensamma webbplats: Miljöhusesyn: 5

6 Nyheter år Sista dag för SAM-ansökan är den 3 april 3 april är sista dag för SAM-ansökan Gemensamt telefonnummer till både länsstyrelsen och Jordbruksverket I år blir det enklare för dig att ringa till länsstyrelsen och Jordbruksverket eftersom vi nu har ett gemensamt telefonnummer. Ring om du vill prata med någon av oss. Om du bor i Västernorrlands eller Stockholms län ska du ringa ett annat telefonnummer. Du hittar telefonnumren på baksidan av broschyren. Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket I år får du inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket. Du loggar in i SAM Internet med din e-legitimation i stället. Du kan läsa mer om hur det fungerar i informationsbladet som heter Använd e-legitimation när du söker stöd i SAM Internet. Informationsbladet har du fått i SAM-utskicket. Du kan också läsa mer om e-legitimation här: Om du har e-legitimationen i mobiltelefonen kan du logga in på vilken dator som helst Nu kan du logga in i SAM Internet med en e-legitimation som du har i din mobiltelefon eller på din surfplatta. En sådan e-legitimation kallas för Mobilt BankID. Med Mobilt BankID kan du logga in i SAM Internet på vilken dator som helst. Du kan läsa mer här: Ibland kan du se varför ett block är ändrat Om vi har ändrat ett av dina block kan du ibland läsa en kommentar i SAM Internet om varför det är ändrat. Du hittar kommentaren under fliken Karta och skiften, menyn Block, Visa blockinformation. 6

7 För miljöersättningarna gäller det här i år Om du har ett åtagande för miljöersättningar som gäller till och med år 2014 eller längre ska du som vanligt söka utbetalning i SAM Internet. Det gäller även miljöersättningarna inom utvald miljö. Tänk på att även du som förlängde ditt åtagande i höstas måste söka utbetalning i SAM Internet 2014 för att du ska få pengarna. Du kan inte söka nya åtaganden i år förutom för våtmarker Eftersom det kommer nya miljöersättningar år 2015 kan du inte söka nya åtaganden för miljöersättningar eller för utvald miljö i år. Det enda undantaget är att du kan söka nya åtaganden för våtmarker som du har anlagt med en miljöinvestering. Om du har ett åtagande för våtmarker som gäller till och med år 2013 så kan du också förnya åtagandet med en ny period. Du kan inte förlänga några åtaganden för miljöersättningar I år kan du inte förlänga några åtaganden för miljöersättningar. Det kunde du bara göra i höstas för vissa miljöersättningar. Du kan bara öka åtaganden för miljöersättningar i vissa fall Grundregeln är att du inte kan öka några åtaganden för miljöersättningar i år men det finns ett undantag. Du kan öka ett åtagande om länsstyrelsen har kontrollerat din gård och de anser att du har mer areal eller fler landskapselement i verkligheten som uppfyller villkoren för ersättningen än vad du har i ditt åtagande. Om du vill öka ett åtagande ska du ange det i SAM Internet under fliken Övriga uppgifter och under rubriken Övriga upplysningar. Om du vill minska ett åtagande för miljöersättningar Du kan bara minska arealen i ett åtagande för miljöersättningar i undantagsfall, till exempel om arealen på blocket har minskat. Kontakta länsstyrelsen för att få reda på vad som gäller. Om du minskar arealen i ett åtagande kan du behöva betala tillbaka pengar som du tidigare har fått för marken. Om du inte ser ditt förlängda åtagande i SAM Internet Om du förlängde ett åtagande för miljöersättningar i höstas och du inte kan se det i SAM Internet så kan du ändå göra din ansökan som vanligt. Om du har fått ett beslut om förlängningen så gäller det även om åtagandet inte syns i SAM Internet. 7

8 Nyheter för miljöersättningen för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion Nu ska alla som har miljöersättning för certifierad ekologisk produktion och kretsloppsinriktad produktion följa vissa regler som gäller djurstallar. Reglerna gäller för alla oberoende av hur gamla dina djurstallar är. Det här är reglerna: Grundregeln är att du inte får hålla djuren bundna. Du får däremot hålla enskilda djur bundna under en begränsad tid om det behövs för djurens säkerhet. Om du har som mest 45 platser för bundna djur får du ha dem bundna om de minst 2 gånger i veckan går ut i en rastgård eller på lämplig mark utomhus. Stallbyggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ska uppfylla måttbestämmelserna som gäller för certifierad ekologisk produktion. Stallbyggnader för nötkreatur, får, getter och grisar behöver inte ha någon rastgård om djuren har möjlighet att vara utomhus på lämplig mark. Nötkreatur, får och getter ska kunna gå ut i en rastgård eller på lämplig mark utomhus så länge som möjligt både före och efter betesperioden. Tjurar som är äldre än ett år och som du håller i rastgård under betesperioden ska ha tillgång till en rastgård under hela året. Om du håller värphönor i byggnader som är byggda före den 24 augusti 1999 får du fortsätta att hålla högst sju hönor per kvadratmeter tillgänglig ströyta och våningsplan. Det ska finnas in- och utgångshål för fjäderfä. Hålen ska tillsammans vara minst 4 meter långa per 100 kvadratmeter byggnadsyta som fåglarna har tillgång till. Rastgårdar för fjäderfän ska till största delen vara täckta med växtlighet och det ska finnas skydd mot rovdjur. Om du inte kan följa reglerna så får du mindre pengar i miljöersättning. Om du inte heller följde reglerna förra gången som din gård blev kontrollerad kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar som du har fått under tidigare år. Miljöinvestering bara för rovdjursstängsel I år kan du inte söka ersättning för några miljöinvesteringar. Det enda undantaget är att du kan söka ersättning för stängsel mot rovdjur. Du kan läsa mer här: 8

9 Kom ihåg att det finns nya villkor för växtskyddsmedel Sedan år 2013 är det fler växtskyddsmedel än tidigare som kräver att du har en skyddszon när du sprutar utmed en sjö, å eller bäck. Om du behöver ha en skyddszon så står det på etiketten på förpackningen. Du som har miljöersättning för skyddszoner behöver ta reda på vilka regler som gäller för växtskyddsmedlet innan du sprutar. Du ska dra tillbaka din ansökan om utbetalning av miljöersättning för skyddszoner om växtskyddsmedlet kräver att du har en skyddszon. Tvärvillkorselement i stödområde 9 Du får inte ta bort eller förstöra vissa landskapselement i stödområde 9. De här landskapselementen kallas för tvärvillkorselement. Stödområde 9 är slättbygder i Götaland och Svealand. Förra året ritade vi in alla tvärvillkorselement i kartan i SAM Internet och du hade möjlighet att lämna synpunkter på det. Om det fortfarande är något som du inte tycker stämmer kan du tala om det för oss i SAM Internet. Om du har tvärvillkorselement i stödområde 9 så finns det en meny i SAM Internet som heter Tvärvillkorselement. Den finns under Karta och skiften. 9

10 Det kan bli avdrag på vissa stöd år 2014 Det finns risk för att pengarna i EU:s budget inte räcker i år. Då kan du få lite mindre pengar i gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering och i stöd till mervärden i jordbruket. Förra året fick du också lite mindre pengar på grund av det. Hur stort avdraget i så fall blir i år vet vi inte. Däremot försvinner det så kallade moduleringsavdraget för de här stöden i år. Företagsstöd och projektstöd år 2014 I år finns det nya företagsstöd och projektstöd som du kan söka. Företagsstöd är stöd som du kan söka om du vill utveckla ditt eget företag. Projektstöd kan du söka om du vill utveckla landsbygden tillsammans med andra. I år kan du söka företagsstöd för att investera i ett jordbruksföretag, trädgårdsföretag eller ett företag inom de samiska näringarna. I år kommer det också att finnas möjlighet att söka projektstöd för att dra bredband. Under de kommande åren kommer det att finnas fler företagsstöd och projektstöd. Vilka andra stöd som kommer att finnas visste vi inte när broschyren trycktes. När den här broschyren trycktes var mycket oklart, bland annat vid vilken tidpunkt som du kan börja söka stöden, vilka stöd som ska finnas och vilka regler som ska gälla för stöden. På vår webbplats finns senaste nytt. Du hittar informationen här: Anledningen till att mycket är oklart är att förhandlingarna inom EU har blivit försenade. När arbetet inom EU blir försenat blir arbetet i Sverige också försenat. 10

11 Har du sökt företagsstöd och projektstöd före år 2014? Om du har sökt företagsstöd eller projektstöd före år 2014 men ännu inte har sökt utbetalning så påverkas du inte av allt det nya. Följ ditt beslut och sök utbetalning i tid. Vill du engagera dig i din bygd? Om du vill engagera dig i din bygd kommer det att finnas möjlighet att jobba med lokal utveckling tillsammans med andra. Det kallas för lokalt ledd utveckling och det ersätter det som tidigare hette Leader. Inom lokalt ledd utveckling kan du söka projektstöd för att arbeta med utvecklingsprojekt inom landsbygd, fiske och vattenbruk. Dessa projektstöd kan du söka från och med år Du kan läsa mer här: Har du fiskodling eller kräftodling? Det kommer att finnas nya stöd att söka för dig som har fiskodling eller kräftodling. Läs mer här: Nya stöd år 2015 År 2015 kommer en ny jordbrukspolitik. Då ändras jordbrukarstöden mycket. Du kan läsa mer i broschyren Nya stöd år 2015 som du har fått i SAM-utskicket. Du kan också läsa mer här: 11

12 Viktiga datum De här datumen är viktiga att komma ihåg när du söker stöd i år. 15 februari Sista dag att söka utbetalning för ersättning för kastrering av grisar. Det finns 2 ansökningstillfällen varje år och det andra är senast den 15 augusti. 1 april Om det är första gången som du söker så är 1 april sista dag att söka nationellt stöd i norra Sverige för produktion av mjölk, slaktsvin eller ägg. 3 april Sista dag för SAM-ansökan. För att få gårdsstöd ska du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar senast den 3 april. Stödrätterna ska gälla för den region där marken ligger. Om du har mindre än 4 stödrätter är den 3 april sista dag för att ta emot stödrätter från någon annan för att du ska få gårdsstöd år Sista dag att söka stödrätter ur den nationella reserven. Sista dag att ansluta dig till ett system för kvalitetssäkring för att kunna få stödet för kvalitetscertifiering. Sista dag att ansluta dig till ett certifieringsorgan för att få den högre ersättningsnivån i miljöersättningen för certifierad ekologisk produktion. Sista dag att söka utbetalning för miljöersättning för hotade husdjursraser enligt det åtagande som du har sedan tidigare. Sista dag att söka utbetalning för ersättning för extra djuromsorg för suggor. 28 april Om din SAM-ansökan kommer in efter den 3 april minskar ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Om din SAM-ansökan kommer in efter den 28 april får du inga pengar alls. 12

13 15 juni Den 15 juni ska du ha rätt att använda den mark som du söker gårdsstöd för och du ska ansvara för driften. För punkterna här nedanför gäller den 16 juni eftersom den 15 juni är en söndag i år. Sista dag att öka arealen och ändra grödkod i din SAM-ansökan. När du har fått veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller ansökan får du inte längre ändra ansökan. Det betyder att sista dag för att ändra ansökan kan vara tidigare än den 16 juni. Läs mer om ändringar i SAM-ansökan på sidan 25. Sista dag att skicka in din underskrift av SAM-ansökan om du loggar in i SAM Internet med användarnamn och lösenord. Om underskriften kommer in efter den 16 juni får du inga pengar. Om du har stödrätter för minst 4 hektar den 3 april kan du ta emot stödrätter från någon annan till och med den 16 juni. Sista dag att komplettera din ansökan med uppgift om certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning. Sista dag att söka om att ta över en annan lantbrukares SAM-ansökan eller åtagande för miljöersättning om du ska ta över delar av ett jordbruksföretag. Tänk på att din SAM-ansökan ska ha kommit in senast den 3 april för att du ska få gårdsstöd för den areal som du tar över. Om du ska ta över ett helt företag kan du söka om att ta över den tidigare ägarens SAM-ansökan eller åtagande för miljöersättning fram till att länsstyrelsen fattar beslut om utbetalning av stöd. Om du odlar hampa ska du meddela länsstyrelsen senast den 16 juni vilka skiften som du har sått med vilken sort och hur mycket utsäde du har använt. 30 juni Om du söker miljöersättning ska du så grödorna senast den 30 juni. Om du söker miljöersättning för miljöskyddsåtgärder ska din växtodlingsplan ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni. Om du odlar hampa ska etiketterna på utsädessäckarna ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni. 15 augusti Sista dag att söka utbetalning för ersättning för kastrering av grisar. Nästa ansökningstillfälle är senast den 15 februari januari 2015 Sista dag att söka stöd till mervärden i jordbruket för aktiviteter som du gjort under år

14 Då betalar vi ut stöden Här kan du se när vi planerar att betala ut pengar. Vissa lantbrukare kan få sina pengar lite senare. Kom ihåg att meddela oss om du ändrar kontonummer. Det kan du göra i Mina sidor som du hittar på Jordbruksverkets webbplats eller på blanketten Anmälan ändring av kontonummer. Slutet av april år 2014 Utbetalning av stöd för kvalitetscertifiering för 2013 Mitten av oktober år 2014 eller senare När den här broschyren trycktes var det osäkert om vi kan göra en delutbetalning. Utbetalning av delar av miljöersättningen för 2014 Utbetalning av delar av kompensationsbidraget för 2014 Utbetalning av delar av ersättningen för extra djuromsorg för suggor för år 2014 December år 2014 Utbetalning av gårdsstödet för 2014 Slututbetalning av miljöersättningar för 2014 Slututbetalning av kompensationsbidraget för 2014 Slututbetalning av ersättningen för extra djuromsorg för suggor för år 2014 Vissa slututbetalningar för miljöersättningar, kompensationsbidraget och ersättningen för extra djuromsorg för suggor kommer att ske först i början av Exakt vilka ersättningar det blir visste vi inte när den här broschyren trycktes. 14

15 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd Jordbruksverkets webbplats På hittar du aktuell information om alla stöd. Det finns flera tjänster som gör det enklare för dig På hittar du flera tjänster som du kan ha stor nytta av. Du hittar tjänsterna under rubriken Självservice (e-tjänster). Här är några exempel på tjänster som gör det enklare för dig. SAM INTERNET I SAM Internet gör du din SAM-ansökan. Du hittar SAM Internet här: Du kan också nå SAM Internet från Mina sidor. MINA SIDOR Det här kan du göra i Mina sidor: nå flera av våra tjänster föra över stödrätter till en annan person ändra till exempel telefonnummer och bankkonto hitta information om bland annat dina stödrätter och dina djur hitta information om dina ansökningar och utbetalningar av pengar Du loggar in i Mina sidor med e-legitimation. Du hittar Mina sidor här: STÖDGUIDEN I Stödguiden kan du se vilka stöd som du kan söka. Tala om var du bor och vad du producerar så visar Stödguiden information om de stöd som du kan söka. Du hittar Stödguiden här: CDB INTERNET CDB är ett register för alla nötkreatur. CDB betyder Centrala djurdatabasen. I CDB Internet kan du både journalföra och rapportera dina djur. Du hittar CDB Internet här: Du kan också nå CDB Internet från Mina sidor. 15

16 BESTÄLLNING AV MÄRKNINGSUTRUSTNING I Beställning av märkningsutrustning beställer du utrustning för att märka dina djur. Det är både billigare och enklare än att beställa på pappersblanketten. Du hittar Beställning av märkningsutrustning på under rubriken Självservice (e-tjänster). Du kan också nå Beställning av märkningsutrustning från Mina sidor. Ta reda på vilka tvärvillkor som gäller dig Miljöhusesyn hjälper dig att hålla koll på vilka tvärvillkor som gäller dig. Du hittar miljöhusesyn här: Du kan läsa om tvärvillkoren på sidan 32. Prenumerera på nyheter Vill du ha koll på vad som är på gång? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Du kan anmäla dig som prenumerant här: 16

17 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats. Du kan söka de här stöden i SAM Internet: gårdsstöd miljöersättningar stöd för kvalitetscertifiering kompensationsbidrag nationellt stöd Om du inte vill göra din ansökan själv så finns det konsulter som kan hjälpa dig. Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Du kan fylla i ansökan vid flera tillfällen Du behöver inte göra din ansökan klar vid ett och samma tillfälle. Du kan när som helst välja att logga ut från SAM Internet och fortsätta vid ett senare tillfälle. Allt du fyller i sparas automatiskt. Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan Du kan högerklicka med datormusen på kartan i SAM Internet för att få fram de vanligaste funktionerna i menyerna Block och Skifte, till exempel Auto-rita skifte på block. Använd SAM Internets hjälpsystem När du gör din ansökan i SAM Internet kan du använda hjälpsystemet som på ett enkelt sätt förklarar hur SAM Internet fungerar. Hjälpsystemet visas med uppe till höger i SAM Internet. 17

18 Så här använder du SAM Internet 1. Gå till SAM Internet Gå till SAM Internet genom att skriva högst upp i webbläsarens adressfält. Du kommer då till sidan där du loggar in i SAM Internet. SAM Internet - Jordbruksverket Här skriver du in adressen. Skriv ditt sökord Startsida Landsbygdsutveckling Stöd Miljö och klimat Odling Djur Handel Tillsyn Konsument SAM Internet I SAM Internet söker du jordbrukarstöd. Den 3 februari klockan 10 öppnar SAM Internet för 2014 års ansökan. Självservice (e-tjänster) Rapporter, broschyrer och blanketter Mina sidor Du loggar in här Logga in med e-legitimation BankID Mobilt BankID Nordea Telia Logga in med lösenord Användarnamn och lösenord Har du frågor? Har du frågor om hur du gör din ansökan i SAM Internet kan du kontakta din länsstyrelse. Här loggar du in. Du kan också logga in i SAM Internet från Mina sidor. Mina sidor hittar du här: 2. Logga in Logga in med e-legitimation Du loggar in i SAM Internet med din e-legitimation. En e-legitimation är en elektronisk legitimation som du kan använda när du gör ärenden på internet. Du skaffar en e-legitimation hos din bank eller hos Telia. De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID. Läs gärna mer här: När du loggar in med e-legitimation kan du också skriva under ansökan med din e-legitimation. Då slipper du skicka in din underskrift på papper. Nytt för i år är att du kan välja att logga in med en e-legitimation som du har i din mobiltelefon eller på din surfplatta. En sådan e-legitimation kallas för Mobilt BankID. Med Mobilt BankID kan du logga in i SAM Internet på vilken dator som helst. 18

19 Logga in med lösenord Du kan också logga in med användarnamn och lösenord. Du kan använda samma lösenord som du använde sista gången du loggade in i SAM Internet Du kan också beställa ett nytt lösenord här: Tänk på att beställa lösenordet i god tid innan du ska göra din ansökan eftersom det tar några dagar innan du får lösenordet hem med posten. När du har loggat in i SAM Internet Du är nu inne i SAM Internet. Högst upp på sidan kan du se alla flikar där du sedan ska fylla i uppgifter. Om du sökte i SAM Internet förra året kommer det upp en ruta där du kan hämta uppgifter från förra årets ansökan. Här är alla flikar. Start Här kan du hämta uppgifter från förra årets ansökan. 19

20 Nyheter och översikt Redovisa block och skiften Du redovisar dina block och skiften under fliken Karta och Skiften. Om du sökte i SAM Internet förra året kan du hämta uppgifter både om dina block och dina skiften när du startar SAM Internet. Tänk på att du ändå behöver gå igenom din ansökan noggrant för att se om alla uppgifter fortfarande stämmer. Ibland behöver vi ändra blocken i SAM Internet och då behöver du ändra din ansökan. Blocken i din ansökan är markerade med gul färg både i kartan och i Block- och skifteslistan till vänster om kartan. Skiftena i din ansökan är markerade med grön färg både i kartan och i Block- och skifteslistan. Lägga till eller ta bort block Kontrollera först att all mark som du brukar eller sköter är markerad med gul eller grön färg i kartan. Då finns den också med i Block- och skifteslistan. Om ett block som du brukar eller sköter är markerat med grå färg i kartan ska du lägga till det så att det blir gult. För att lägga till block väljer du menyn Block och sedan Lägg till block som inte finns i min ansökan. 4 Här är menyn Block. Om du har sålt eller arrenderat ut mark till en annan lantbrukare ska du ta bort blocket från din ansökan. Först väljer du menyn Block och sedan Ta bort block som finns i min ansökan. Klicka OK och klicka sedan på det block som du vill ta bort. Om du har mark som ligger utanför dina kartblad i SAM Internet ska du kontakta din länsstyrelse. Du kan se alla dina kartblad genom att sätta en bock i rutan Visa kartblad i rutan Kartverktyg. 20

21 Nyheter och översikt 2014 Kontrollera blockarealen Kontrollera också att blockarealen och blockens gränser i SAM Internet stämmer med verkligheten. Om något inte stämmer ska du tala om att blocket ska ändras. Det gör du genom att markera blocket, välja menyn Block och sedan välja Föreslå ändring av block. Rita eller ändra skifte Om du ska söka stöd för blocket och det inte redan finns ett skifte på blocket så behöver du rita in ett skifte. Det är bara i väldigt få fall som det inte ska finnas skifte på ett block. Det är till exempel om du har betesmark eller slåtterängar som du inte kan få gårdsstöd för, utan bara miljöersättning. Du ritar ett skifte genom att markera blocket där skiftet ska ligga och sedan välja menyn Skifte. Där kan du välja mellan Auto-rita skifte på block eller Rita skifte på block. Enklast är det att auto-rita skiften. Då ritas automatiskt ett skifte på hela blocket. 4 Här är menyn Skifte. Du kan ändra skiften som du redan ritat. Det gör du genom att markera skiftet, välja menyn Skifte och sedan välja Ändra eller dela skifte. 21

22 Nyheter och översikt 2014 Redovisa vad du odlar och hur stort skiftet är Redovisa sedan vad du odlar på marken och hur stora dina skiften är. Det gör du genom att markera skiftet och sedan välja menyn Ange gröda och stöd. Då öppnas ett fönster där du klickar dig igenom fyra steg. I steg 1 fyller du i vad du odlar på dina skiften och hur stora dina skiften är. Om du är osäker på vilken gröda du ska fylla i kan du titta i grödkodslistan. Du hittar grödkodslistan här: Steg 2 behöver du bara fylla i om du söker utbetalning för vissa miljöersättningar. Du kan läsa mer på nästa sida i stycket Söka utbetalning för miljöersättning. Steg 3 behöver du bara fylla i om du söker nytt åtagande för våtmarker. I steg 4 kan du se vad du angett i de tidigare stegen. 4 Här är menyn Ange gröda och stöd. 22

23 4. Söka utbetalning för miljöersättning och öka åtaganden Söka utbetalning för miljöersättning För de här miljöersättningarna söker du utbetalning genom att ange en godkänd gröda och areal i steg 1 i menyn Ange gröda och stöd: vallodling bruna bönor på Öland miljöskyddsåtgärder För de här miljöersättningarna ska du förutom att fylla i steg 1 även sätta en bock i en ruta i steg 2 där det står att du söker utbetalning: minskat kväveläckage växtodling inom certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion För de här miljöersättningarna räcker det att du har ett åtagande och skickar in din SAM-ansökan: natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet betesmark och slåtterängar skyddszoner skötsel av våtmarker För djurhållning inom certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion ska du ange produktionsplatsnummer och antal djur under fliken Övriga uppgifter. För att få utbetalt för din ekologiska djurhållning måste du också söka utbetalning för ekologisk växtodling. Öka åtagande för miljöersättning I år är det bara i få fall som det är möjligt att öka ett åtagande. Du kan läsa mer om de fallen på sidan 7. Om du ska öka ett åtagande som du redan har så gör du det under Övriga upplysningar. Du hittar Övriga upplysningar under fliken Övriga uppgifter. 5. Fyll i dina uppgifter under fliken Övriga uppgifter Under fliken Övriga uppgifter ska du till exempel fylla i telefonnummer, antal djur, produktionsplatsnummer och kvalitetssäkringssystem för certifierad ekologisk produktion. Där ska du också ange om du vill använda stödrätter som inte användes förra året. 6. Kontrollera din ansökan under fliken Översikt Under fliken Översikt kan du se alla uppgifter som du fyllt i. När du går in under fliken öppnas rapporten Mina fel och varningar. Läs noga igenom och rätta felen. När du har rättat ett fel kan du uppdatera rapporten genom att klicka på knappen Uppdatera. 23

24 7. Skicka in ansökan När du är klar med ansökan skickar du den till länsstyrelsen via internet. Klicka på knappen Skicka in och följ sedan instruktionerna på skärmen. Här är knappen Skicka in. Om du loggat in med e-legitimation skriver du också under din ansökan med e-legtimationen. Om du loggat in med användarnamn och lösenord ska du skriva ut sidan Underskrift av ansökan i SAM Internet Skriv under sidan och skicka den till din länsstyrelse. Länsstyrelsen måste ha din underskrift senast den 15 juni. Eftersom den 15 juni i år är en söndag är det den 16 juni som gäller. Adressen till länsstyrelsen hittar du på baksidan av den här broschyren. När du har skickat in din ansökan i SAM Internet kommer det ett meddelande på skärmen som talar om att ansökan har kommit in till länsstyrelsen. Om meddelandet inte kommer upp på skärmen betyder det att din ansökan inte har kommit in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har mottagit din SAM-ansökan Ett meddelande kommer upp på skärmen när din ansökan har kommit in till länsstyrelsen. Namn: Personnummer: ID-nummer för elektroniskt dokument: Om du behöver kontakta Jordbruksverket angående signeringen kan du ange xxxxxxxxx så kan vi hjälpa dig mer effektivt. Vi rekommenderar att du skriver ut din kvittens och sparar den. Så här ser medelandet ut om du har skrivit under med e-legitimation. Du kan också kontrollera att din ansökan kommit in till länsstyrelsen genom att titta högst uppe i webbläsarfönstret. Där står antingen Inskickad ansökan eller Ansökan ej inskickad. 24

25 8. Ändra ansökan Om det behövs kan du ändra din ansökan efter att du skickat in den. Du startar SAM Internet som vanligt och klickar på knappen Ändra ansökan uppe till höger i SAM Internet. Knappen Ändra ansökan syns först när du har skickat in din ansökan första gången. Här är knappen Ändra ansökan. Sedan ändrar du din ansökan. Uppgifter som du har fyllt i tidigare och som fortfarande gäller ska du låta stå kvar. Kom ihåg att skicka in ändringarna. Du kan skicka in 3 gånger per dag. Om du loggar in med användarnamn och lösenord ska du skicka in en ny sida med underskrift varje gång du skickar in en ändring. I de här fallen får du ändra din ansökan Du får öka arealen och ändra grödkod i din SAM-ansökan till och med den 15 juni eller tills du får veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan. Det betyder att sista dag att öka arealen och ändra grödkod kan vara tidigare än den 15 juni. Ändra därför så snart som möjligt om det är något du behöver ändra. Du gör ändringarna i SAM Internet. Om du behöver ändra grödkod efter den 15 juni ska du kontakta din länsstyrelse. Eftersom den 15 juni i år är en söndag är det den 16 juni som gäller. Du får minska arealerna i din ansökan när som helst eller tills du får veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan. På de skiften där länsstyrelsen inte hittar några fel kan du minska arealen även efter kontrollen. Tänk på att du inte får minska arealen på ett skifte om det här har hänt: Du har föreslagit att blockarealen ska öka och du har sökt stöd för den areal som du har föreslagit att blocket ska öka med. och Länsstyrelsen eller Jordbruksverket har inte godkänt ditt förslag om ändring av block. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du ändrar i SAM-ansökan: 25

26 Tänk på det här! Tänk på att du är ansvarig för alla uppgifter i din SAM-ansökan. Det gäller både de uppgifter som redan finns i SAM Internet och de uppgifter som du själv skriver in. Du som brukar marken kan söka Det är bara du som har rätt att bruka eller sköta marken den 15 juni som kan söka stöd. Två lantbrukare får inte söka stöd för samma mark. Sök stöd för rätt mark Den mark som du söker stöd för ska användas för jordbruksverksamhet. Marken som du får gårdsstöd för måste vara jordbruksmark under hela året. Sök inte stöd för mer än blockarealen. Om du gör det kan du få avdrag på dina stöd. Du riskerar också att få pengarna senare än andra lantbrukare. Du kan läsa mer om block och blockarealen i rutan på sidan 29. I SAM Internet ska du ta med mark som du söker stöd för och mark som helt säkert ger rätt till gårdsstöd även om du inte söker gårdsstöd för den. Den mark som du inte söker gårdsstöd för ska du ta med i ansökan för att vi ska känna till att den finns. Du hittar Sammanställning 2014 i SAM Internet I Sammanställning 2014 hittar du uppgifter om dina block, dina åtaganden för miljöersättning och dina stödrätter för gårdsstöd. Du hittar sammanställningen under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn. Start Karta och skiften Åtagande Övriga uppgifter Översikt Block- och skifteslista Block Skifte Ange gröda och stöd... Mät 0 m 1 : 5000 Nr Gröda Areal Block 1 Kartverktyg Block 2 Skifte 2A Block 4 Block 5 Skifte 5A Block 6 Block 7 Skifte 7A Block 8 Visa landskapselement Visa mina block Visa flygfoto Visa ändrade block 2012 Visa kartblad Kartnummer: AA3 Du behöver ha minst 4 hektar Du behöver ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar för att kunna få gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering och stöd till mervärden. Det behöver du ha senast den 3 april

27 Om du har fler stödrätter än hektar mark Du måste använda varje stödrätt minst en gång vartannat år för att få behålla den. Du använder dina stödrätter när du får gårdsstöd utbetalt för dem. Om du har stödrätter som inte användes förra året kan du i SAM Internet ange om du vill använda de stödrätter som inte användes förra året. Det gör du under fliken Övriga uppgifter. Det måste du göra varje år som du vill att de ska användas. Kontrollera din ansökan innan du skickar in den Kontrollera att arealerna och åtagandena stämmer innan du skickar in din ansökan. Titta också noga igenom rapporten som heter Mina fel och varningar. Du kan antingen öppna rapporten via knappen Rapporter uppe till höger i SAM Internet eller genom att klicka på fliken Översikt. Kom ihåg att skicka in sidan med din underskrift Om du loggar in med användarnamn och lösenord ska du skriva ut sidan Underskrift av ansökan i SAM Internet Du ska sedan skriva under den och skicka den per post till länsstyrelsen. Det gäller inte dig som loggar in och skriver under med e-legitimation. Se till att blocken är rätt På ett block får det bara finnas jordbruksmark. När du gör SAM-ansökan ska du se till att de här uppgifterna som finns om blocken i SAM Internet stämmer med verkligheten: blockarealen blockens gränser vilken typ av mark det är på blocket, till exempel betesmark eller åkermark om marken ger rätt till gårdsstöd eller inte. Vi granskar cirka en tredjedel av jordbruksmarken i Sverige varje år genom att granska flygfoton och titta på marken på plats. Det gör vi för att vi ska kunna betala ut rätt summa pengar i stöd till dig. Vi ändrar blocken om de inte stämmer med flygfotot eller med hur marken såg ut på plats. Vi kan ändra det här: blockarealen blockens gränser vilken typ av mark det är på blocket, till exempel betesmark eller åkermark om marken ger rätt till gårdsstöd eller inte. Vi jobbar hela tiden med att blocken ska vara rätt men vi behöver din hjälp. Det är du som bäst känner till de senaste ändringarna på din mark. Tänk på att även om vi granskar marken så är det du som ansvarar för att uppgifterna om marken som finns i SAM-ansökan stämmer med verkligheten. 27

28 Gå igenom de här frågorna! Har det byggts en väg på din mark? Har det byggts hus på din mark? Har skogen brett ut sig? Har du anlagt en ridbana på marken? Har marken ändrats på något annat sätt? Skiljer sig blockets gränser från hur det ser ut i verkligheten? Kommer något av det som står här ovanför att hända under år 2014? Om du har svarat ja på någon av frågorna ska du i SAM Internet föreslå att blocket ändras. Gör så här! 1 För att se om alla uppgifter om blocket stämmer med verkligheten ska du titta noga på kartan i SAM Internet. Tänk på att du kan se ett flygfoto i SAM Internet. 2 Om uppgifterna om blocket i SAM Internet stämmer med verkligheten behöver du inte göra någonting. 3 Om du själv tycker att uppgifterna om blocket inte stämmer med verkligheten ska du i SAM Internet föreslå att blocket ska ändras och tala om varför det ska ändras. Det gör du genom att klicka på det aktuella blocket välja menyn Block och välja Föreslå ändring av block. Tänk på att du ska föreslå att blocket ska ändras både när arealen du kan söka stöd för ökar och när den minskar. Om arealen minskar på ett block där du har ett åtagande för miljöersättning behöver du också ändra ditt åtagande. Skriv i SAM Internet under fliken Övriga uppgifter, menyn Övriga upplysningar, varför du vill att åtagandet ska ändras. Tänk på att om du minskar arealen i åtagandet kan du bli tvungen att betala tillbaka de pengar som du har fått för den marken som du minskar åtagandet med. 28

29 Vad är block och blockareal? Jordbruksmarken är indelad i områden som kallas block. Blockarealen är den areal inom ett block som du kan få stöd för. Du kan inte söka stöd för mer areal än blockarealen. Har du till exempel byggnader, ridbanor, vägar eller marker som inte går att bruka ska marken inte ingå i blockarealen. Den marken kan du inte få stöd för. Tänk på att du kan ha block där du bara kan söka miljöersättning. Om du har sådana block kan du se det i din Sammanställning 2014 som finns i SAM Internet. Blockets gränser Blockets gränser är i de flesta fall fasta gränser som till exempel vägar, stenmurar, skog, hus, diken och sjöar. Församlingsgränser och gränser mellan stödområden är också blockgränser. Blockets gränser behöver inte följa fastighetsgränsen. En lantbrukare för varje block Det är bara en lantbrukare som kan ha mark inom ett block. Om du tar över mark från till exempel en granne och den marken ligger intill din mark ska du slå samman marken till ett block om det är samma typ av mark. Men om det till exempel finns ett dike mellan blocken ska det vara två block. 29

30 Vanliga frågor och svar Jag har inte fått något lösenord till SAM Internet. Vad ska jag göra? I år skickar vi inte ut några lösenord i SAM-utskicket. Du loggar in i SAM Internet med din e-legitimation. Du kan läsa mer om e-legitimation i informationsbladet som heter Använd e-legitimation när du söker stöd i SAM Internet. Informationsbladet har du fått i SAM-utskicket. Om du inte vill logga in med e-legitimation kan du logga in med lösenord i stället. Du kan använda samma lösenord som du använde sista gången du loggade in i SAM Internet Du kan också beställa ett nytt lösenord här: Tänk på att beställa lösenordet i god tid innan du ska göra din ansökan eftersom det tar några dagar innan du får lösenordet hem med posten. Hur gör jag för att få en e-legitimation? Du skaffar en e-legitimation hos din bank eller hos Telia. Du kan läsa mer här: Hur för jag över stödrätter? Det enklaste sättet att föra över stödrätter är att göra det på webben i tjänsten Mina sidor. Du hittar Mina sidor här: Om du för över stödrätter på webben är det liten risk att något blir fel. Dessutom blir överföringen klar direkt och du behöver inte vänta på att Jordbruksverket ska handlägga överföringen. För att logga in i Mina sidor behöver du ha en e-legitimation. Du kan också föra över stödrätter på blanketten Anmälan överföring av stödrätter Hur kan jag se om min ansökan om överföring av stödrätter har kommit in? I Jordbruksverkets tjänst Mina sidor kan du se när din ansökan om överföring av stödrätter har kommit in. Du hittar Mina sidor här: Vem kan söka stödrätter ur den nationella reserven? Du kan söka stödrätter ur den nationella reserven om du tillhör någon av de här grupperna: Du är jordägare och din mark har varit utarrenderad sedan 2002 eller tidigare och du brukar marken själv Du har redovisat nya eller utökade betesmarker eller slåtterängar i SAM-ansökan och marken är godkänd för gårdsstöd

31 Min mark finns på flera olika kartblad i SAM Internet. Var hittar jag alla kartblad? Du hittar alla dina kartblad i SAM Internet i en ruta som heter Kartverktyg. För att se dina egna kartblad när du flyttar runt i kartan kan du sätta en bock i rutan Visa kartblad. Jag har mer mark än förra året men den nya marken finns inte på några av mina kartblad. Vad ska jag göra? Kontakta din länsstyrelse så lägger de in den nya marken på ett nytt kartblad. Hur lägger jag till ett block till min ansökan? Alla block som du söker stöd för ska vara markerade med gul färg i kartan i SAM Internet. Gråa block som du vill söka stöd för ska du lägga till. 1. Klicka på menyn Block och välj Lägg till block som inte finns i min ansökan. 2. Välj ett av alternativen. 3. Klicka på OK. 4. Klicka på blocket i kartan. Hur ritar jag skiften i SAM Internet? 1. Markera blocket där du ska rita in skiftet genom att klicka på blocket. 2. Klicka på menyn Skifte. 3. Välj Auto-rita skifte på block. Då ritas ett skifte automatiskt in på hela blocket. Du kan ändra på det som ritats in genom att klicka på menyn Skifte igen och välja Ändra eller dela skifte. Du kan titta på en kort film om hur du ritar ett skifte. Du hittar filmen här: Hur delar jag ett skifte i SAM Internet? 1. Markera skiftet som du vill dela genom att klicka på skiftet. 2. Klicka på menyn Skifte och välj Ändra eller dela skifte. 3. Klicka på Dela skifte. 4. För muspekaren dit där du vill börja delningen och klicka med vänster musknapp. För sedan muspekaren dit där du vill avsluta delningen och dubbelklicka med vänster musknapp. Du ska börja och avsluta delningen utanför blocket. Tänk på att om du delar ett skifte ska du på nytt redovisa en gröda och en areal på båda skiftena. Du kan titta på en kort film om hur du delar ett skifte. Du hittar filmen här: 31

32 Tvärvillkor Tvärvillkoren är regler som du ska följa när du söker stöd. Reglerna handlar bland annat om hur du ska sköta dina djur och din mark. Det kan också handla om att du ska fylla i uppgifter om vad du gör på gården eller vad som händer på gården, till exempel ha en sprutjournal. Om du inte följer reglerna kan du få avdrag på de stöd som du har sökt. Tänk på att tvärvillkoren gäller för all jordbruksmark som du har även om du inte söker stöd för den. De flesta tvärvillkoren är inga nya regler utan de finns redan i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning. Undvik de vanligaste felen Så här undviker du de vanligaste felen. Håll åkermarken fri från sly och buskar. Om du ska röja sly och vill ändra ett blocks gränser ska du föreslå att blocket ändras först efter att du har röjt. Sök bara stöd för betesmarker där djur betar och för slåtterängar som slås. Röj om det behövs. Om du har nötkreatur ska du komma ihåg att rapportera alla ändringar till CDB inom 7 dagar. CDB är ett register för alla nötkreatur. Märk och journalför djuren rätt. Följ reglerna för hur du ska sköta dina djur och för hur dina djurstallar ska se ut. Du kan få rådgivning Du kan få rådgivning som är anpassad efter din gård. Här kan du läsa om vem som kan hjälpa dig med rådgivning om tvärvillkoren: Länsstyrelsen kontrollerar Länsstyrelsen kontrollerar att du följer tvärvillkoren. Om länsstyrelsen upptäcker fel kan det leda till att du får mindre pengar i stöd. Vill du veta mer? Du kan läsa mer om tvärvillkoren i Miljöhusesyn. Du hittar Miljöhusesyn här: Där kan du också ladda ner Miljöhusesyn. 32

33 33 Nyheter och översikt 2014

34 Korta fakta om stöden I den här broschyren kan du läsa kort information om varje stöd. Tänk på att det finns fler regler för stöden. På kan du läsa om alla reglerna. Där kan du också läsa om hur mycket pengar du kan få. Tycker du att det är många stöd att hålla reda på? Då kan du använda vår tjänst Stödguiden. Tala om var du bor och vad du producerar så visar Stödguiden information om de stöd som du kan söka. Du hittar Stödguiden här: Gårdsstödet Du kan få gårdsstöd för jordbruksmark som du brukar. Jordbruksmark är åkermark, betesmark och slåtteräng. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för behöver du ha en stödrätt. För att få gårdsstöd är huvudregeln att du ska ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar. Tänk på att du ska ha stödrätterna senast den 3 april år Om du har särskilda stödrätter som är värda mer än 100 euro behöver du inte ha någon mark. Då behöver du heller inte ha ett visst antal stödrätter. Tänk på att marken som du får gårdsstöd för ska vara jordbruksmark hela året. 34

35 Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Det finns flera olika miljöersättningar. För att få miljöersättning måste du ha ett åtagande som gäller i 5 år. Ett åtagande är en överenskommelse där du lovar att sköta din mark och dina djur enligt reglerna för den ersättning du söker så länge åtagandet gäller. Eftersom det kommer nya miljöersättningar år 2015 kan du inte söka nya åtaganden för miljöersättningar eller för utvald miljö i år. Det enda undantaget är att du kan söka nya åtaganden för våtmarker som du har anlagt med en miljöinvestering. Om du har ett åtagande för våtmarker som gäller till och med år 2013 så kan du också förnya åtagandet med en ny period. Om du har ett åtagande för miljöersättningar som gäller till och med år 2014 eller längre ska du som vanligt söka utbetalning i SAM Internet. De här miljöersättningarna kan du söka utbetalning för: Betesmarker och slåtterängar Vallodling Certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion Skötsel av våtmarker Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet Minskat kväveläckage Miljöskyddsåtgärder Skyddszoner Bruna bönor på Öland Hotade husdjursraser Utvald miljö Stöd för kvalitetscertifiering Du kan få stöd om du är med i ett godkänt system för att kvaliteten på dina jordbruksprodukter ska bli bättre. Här är några exempel på godkända system: KRAV ekologisk produktion enligt EU:s regler IP SIGILL ISO 9000 ISO ISO Tänk på att om du har grisar så kan du inte få stödet för kvalitetscertifiering om du bara är certifierad enligt IP SIGILL:s grundcertifiering för gris. 35

36 2013 Kompensationsbidrag Du kan få kompensationsbidrag i stödområden där det är svårare att odla. När du odlar vall, grönfoder, sköter betesmark eller har skyddszoner i stödområde 1 5:b och F kan du få kompensationsbidrag. För att få kompensationsbidrag för vall och betesmark ska du också ha nötkreatur, getter eller tackor. I stödområde 1 3 och F kan du få kompensationsbidrag för odling av potatis och spannmål. I stödområde 4:a kan du få kompensationsbidrag för odling av spannmål. Nationellt stöd Du som har produktion i stödområde 1 3 kan få nationellt stöd. Du kan få nationellt stöd för smågrisar, getter, potatis, bär, grönsaker, mjölk, slaktsvin eller ägg. Ersättning för extra djuromsorg för suggor Du kan få ersättning för extra djuromsorg för suggor om du har suggor eller betäckta gyltor. För att få ersättningen ska du bland annat vara med i det frivilliga salmonellaprogrammet och skydda dina grisar mot sjukdomar. För att få ersättningen måste du ha ett åtagande. Ett åtagande är en överenskommelse där du lovar att sköta dina djur i 5 år enligt reglerna för ersättningen. Ersättning för kastrering av grisar Du kan få ersättning för kastrering av grisar för att göra kastreringen så smärtfri som möjligt. Det finns vissa begränsningar för hur mycket pengar du kan få. Du kan söka ersättningen två gånger om året, senast den 15 februari eller den 15 augusti. 36

37 Stöd till mervärden i jordbruket Du kan få stöd till mervärden i jordbruket om du har haft kostnader för information eller reklam om dina jordbruksprodukter. Informationen eller reklamen ska handla om produkternas kvalitet, egenskaper eller hur produktionen har skett. Företagsstöd och projektstöd Från och med i år kommer det att finnas nya företagsstöd och projektstöd. Du kan läsa mer på sidan

38 Ordlista Här hittar du korta förklaringar till viktiga ord. Block Jordbruksmarken är indelad i områden som kallas block. Blockets gränser är i de flesta fall fasta gränser som till exempel vägar, stenmurar, skog, hus, diken och sjöar. På ett block kan det finnas ett eller flera skiften. Blockareal Blockarealen är den areal inom ett block som du kan få stöd för. E-legitimation En e-legitimation är en elektronisk legitimation som du kan använda på internet. Du kan till exempel använda den för att logga in på olika tjänster på internet och för att skriva under något på internet. E-legitimationen är personlig och motsvarar ditt ID-kort eller körkort. När du använder e-legitimationen för att skriva under något på internet kan man säga att e-legitimationen motsvarar din underskrift på papper. När du loggar in i SAM Internet med e-legitimation slipper du skicka in din underskrift på papper. Fånggröda En fånggröda är en gröda som du sår i eller efter skörd av huvudgrödan för att binda näringen. Exempel på fånggrödor är vallgräs och oljerättika. Jordbrukarstöd De här stöden kallas jordbrukarstöd: gårdsstöd miljöersättningar stöd för kvalitetscertifiering kompensationsbidrag nationellt stöd stöd för kvalitetscertifiering ersättning för extra djuromsorg stöd till mervärden utvald miljö Jordbruksmark Som jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng. Den mark som du söker stöd för ska användas för jordbruksverksamhet. 38

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Guide till SAM Internet 2011

Guide till SAM Internet 2011 Guide till SAM Internet 2011 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet 7 Skicka in din underskrift senast den 15 juni 7 Titta på film om SAM Internet 7 Chatta med oss 7 Nu kan

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Guide till Jordbruksverkets E-tjänst Ansökan Steg 1

Guide till Jordbruksverkets E-tjänst Ansökan Steg 1 Guide till Jordbruksverkets E-tjänst Ansökan Steg 1 Ansöker du för din egen organisations räkning eller en annan organisations räkning? Har du fullmakt att företräda den organisation som planerar att ansöka

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Guide till SAM Internet 2010

Guide till SAM Internet 2010 Guide till SAM Internet 2010 SAM Internet är till för dig som vill söka jordbrukarstöd snabbt och enkelt med hjälp av datorn. Här kan du läsa om hur du söker stöd i SAM Internet. Du kan också läsa om nyheter

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Arealbaserade

Läs mer

SAM Internet 2009 så här gör du!

SAM Internet 2009 så här gör du! så här gör du! Innehåll Kort om SAM-ansökan i SAM Internet Lättläst svenska.........4 SAM Internet enklare än du tror..........................6 Nyheter 2009...........................................8

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på www.jordbruksverket.se/

Läs mer

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges

Läs mer

I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet.

I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet. Förgröningstödet 2015 Allmänt OBS I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet. Beräkningen skall ses som ett

Läs mer

Allmänt. Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Allmänt. Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(58) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr: 4.1.16-12074/14 2015-06-01 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till Statens jordbruksverks nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar,

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL Uppdaterad 2016-05-18 MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL En guide steg för steg för dig som vill ansöka om musikskolekurs till ditt barn Orientering på sidan för musikskoleansökan Sidan 2 Inloggning samt ansökan

Läs mer

Omläggning till ekologisk grönsaksodling

Omläggning till ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Foto: Åsa Rölin Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Text

Läs mer

Stöd till landsbygden

Stöd till landsbygden -så här gör du! Stöd till landsbygden Innehåll Kort om SAM-ansökan Lättläst svenska 4 Använd checklistan! 8 Vill du veta mer? 10 Nyheter 2011 12 Tänk på det här! 14 Sök i SAM Internet! 18 Sammanställningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd; SFS 1999:29 Utkom från trycket den 23 februari 1999 utfärdad den 11 februari 1999. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Jordbruksverkets service till företagare

Jordbruksverkets service till företagare Dnr 07-13968/10 1(5) 2011-10-13 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Jordbruksverkets service till företagare Inledning Enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens jordbruksverk

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Tack för att du bidrar till att vi får bättre kunskap om trädgårdssektorn!

Tack för att du bidrar till att vi får bättre kunskap om trädgårdssektorn! Måste jag fylla i blanketten? Alla företag som år 2014 bedrivit yrkesmässig odling av trädgårdsväxter på en areal om minst 2 500 kvadratmeter friland eller 200 kvadratmeter växthus måste fylla i blanketten.

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan Innehåll 1 Allmänt om tillämpningen... 3 1.1 Krav på maskinvara... 3 1.2 Användarrättigheter

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap.

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap. Leader Sjuhärad LLU Vårt uppdrag enligt EU är att bidra till EUs 2020-mål om en smart, hållbar, inkluderande tillväxt. Det innebär att alla ansökningar skall prövas ur ett hållbarhetsperspektiv och att

Läs mer

Följer du den svenska lagstiftningen uppfyller du alltid tvärvillkoren.

Följer du den svenska lagstiftningen uppfyller du alltid tvärvillkoren. Tvärvillkor 2008 Tvärvillkoren gäller för dig som har sökt något av följande stöd: Gårdsstöd Kompensationsbidrag Miljöersättningar med en åtagandeperiod som börjar 2005 eller senare Handjursbidrag Stöd

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna.

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. INLOGGNING OCH KUNDTJÄNST ÄRENDEN OCH SAMTYCKEN NATURHÄNSYN Stig in i din skog: www.minskog.fi MinSkog.fi är Skogscentralens

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet

Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet 2016-10-04 Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet Den här informationen gäller dig som har sökt miljöersättning för betesmarker och slåtterängar under 2015 eller 2016. När du får ett brev från länsstyrelsen

Läs mer

svårare att jämföra med andra län som inte har fäbodar. Det behövs krafter för att klara av att hålla naturbetesmarker öppna i framtiden.

svårare att jämföra med andra län som inte har fäbodar. Det behövs krafter för att klara av att hålla naturbetesmarker öppna i framtiden. Minnesanteckningar 1 (10) Minnesanteckningar Betesseminarium Borlänge 21 maj 2014 Inledning Tobias Ekendahl, biträdande projektledare LIFE Foder & Fägring Tobias Ekendahl hälsar välkommen och berättar

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar 1 (7) 2014-04-01 Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar Det här är en guide till de olika funktionerna i Netpublicator. I appen Netpublicator finns en mer ingående lathund

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Omställning. av Åsa Rölin

Omställning. av Åsa Rölin LING PÅ D O S K A S N Ö R G EKOLOGISK Omställning av Åsa Rölin FRILAND Omställning - förutsättningar och strategi Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Foto framsida: Elisabeth Ögren En ekologisk

Läs mer

Acrobat version Du behöver ha Acrobat Pro installerat på din dator för att signera planer i Atlas. Däri finns funktion för certifiering/signering.

Acrobat version Du behöver ha Acrobat Pro installerat på din dator för att signera planer i Atlas. Däri finns funktion för certifiering/signering. Instruktioner för signering av kursplaner som Granskare 1. Reviderad kursplan signeras av Granskare 1. Nya kursplaner och utbildningsplaner signeras av Granskare 7. Reviderad utbildningsplan signeras av

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

E-tjänster för barnomsorg - så här enkelt är det. Guide

E-tjänster för barnomsorg - så här enkelt är det. Guide E-tjänster för barnomsorg - så här enkelt är det Guide... ett bättre sätt att leva Innehåll E-tjänster via webben! 3 E-legitimation 3 Ansökan via webben 4 Inloggning 5 Översikt 6 Ändra kontaktuppgifter

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Skapa kontrolluppgifter

Skapa kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter From v1 innehåller Xdesk lön även funktion för att skapa kontrolluppgifter för föregående år. Innan du väljer att arbeta med att skapa dina kontrolluppgifter, bör du kontrollera

Läs mer

och odling i typområden

och odling i typområden Inventering av fastigheter och odling i typområden 1 Programområde: Jordbruksmark Undersökningstyp: Inventering av fastigheter och odling i typområden Bakgrund och syfte med undersökningstypen Det övergripande

Läs mer

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1)

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) 1. LOGGA IN. VÄLJA RUM/KURS 4 3. SKRIVA IN INFORMATION OCH ÄNDRA PERSONLIGA UPPGIFTER. 4 4. ANVÄNDA HJÄLP-SYSTEMET 5 5. LÄSA MEDDELANDEN. 5 6. DELTA

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

Olika inloggningsalternativ

Olika inloggningsalternativ Vad är Fronter? Fronter är en virtuell byggnad som är indelad i olika rum. Varje rum är utrustat med de verktyg som krävs för samarbete och lärande i just det rummet. Rummets ägare bjuder in deltagare

Läs mer