Program. Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program. Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår"

Transkript

1 Program Registrering öppnar 09:00 Förmiddagskaffet framdukat 10:00 Moderatorerna hälsar Välkommen!! Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen Nationell maritim strategi med mål för Sverige Ingela Bendrot, statssekreterare, Näringsdepartementet EU:s långsiktiga maritima politik Isabella Lövin, Europaparlamentet (mp) Samtal: Hur kan det maritima klustret bidra till tillväxt och hållbar utveckling, Ingela Bendrot, Isabella Lövin med moderatorerna 11:00 Hur påverkar politiken - reflektioner från en klusterpanel med bl.a. Axel Wenblad, utredare statlig havsplanering, f d gd Fiskeriverket Erika Rosander, Skärgårdsstrategin, Stockholm Visitor's Board Anders Boman, ordförande i Sveriges Redareförening 12:00 Lunch i utställningen Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår 13:00 Eftermiddagens program i sex parallella seminariespår startar. Marinteknik i utveckling Sjöfart och samhällsnytta Offshore i tillväxt Hållbar bioteknik och smart sjömat Maritim turism: soft adventure på export Havsförvaltning till nytta för alla Två pauser ryms inom passet 18:00 Middag med medelhavsbuffé i Restaurang Estrad.

2 MARINTEKNIK I UTVECKLING Spåret tar utgångspunkt i sjöfartens aktuella behov och utmaningar. De tre sessionerna fokuserar på teknikens möjligheter att begränsa sjöfartens miljöpåverkan, hur beslutstödssystem kan öka sjösäkerhet, energi- och transporteffektivitet samt på hur lättviktskonstruktioner används i marina tillämpningar. Förhoppningen är att ge åhörarna inblick i framstående teknik och teknikanvändning som idag gör praktisk nytta och att dessutom ge en glimt av aktuell forskning på väg mot morgondagens teknik PAUS Sjöfarten och miljön i världshaven: Handlar det bara om barlastvatten eller finns det mera? Moderator: Olof Lindén, World Maritime University Barlastvatten invasiva marina arter, barlastvattenkonventionen, forskning & framsteg Josefin Madjidan, World Maritime University Forskning och barlastvatten Lena Granhag, Chalmers Tekniska Högskola Innovation för minimal miljöpåverkan Patrik Mossberg, Rederiet Marinvest AB. 14:30 Beslutstödsystem för ökad sjösäkerhet samt energi- och transporteffektivitet Moderator: Magnus Wikander, SSPA Forskning inom beslutstödsystem för ökad sjösäkerhet, energi och transporteffektivitet Lars Markström och Peter Grundevik, SSPA Ruttoptimering med avseende på väder Mikael Palmquist, Seaware och Lukas Skoglund KTH Beslutsstödsystem baserat på performanceuppföljning Jesper Lögdström, Performance Manager, Wallenius Marine 16:00 Lättviktskonstruktioner i marina tillämpningar Moderator: Magnus Burman, KTH Lättviktskonstruktioner i marina tillämpningar Magnus Burman, KTH Kompositkatamaraner här och nu! Bertil Pevantus, Styrsöbolagen och Tor Øyvin Aa, Brødrene Aa I framtiden väver vi 3Dstrukturer Stefan Hallström, KTH 18:00 Medelhavsbuffé och nätverkande i Restaurang Estrad..

3 SJÖFART OCH SAMHÄLLSNYTTA I detta spår står rederierna, sjöfartsutvecklingen samt hamnen, trafiken och systemen i fokus. Vi tittar på den svenska rederikartan med svensk spetskompetens och hur forskning och utveckling påverkar förnyelsen av sjöfarten. Svensk sjöfartsutveckling sätts i ett nordiskt perspektiv - hur driver den norska maritima strategin Stö kurs 2020 på norsk sjöfartsutveckling och vad kan vi lära från våra nordiska grannländer? EU har pekat ut centrala hamnar, men hur påverkar det vilken väg godset kommer att ta? Blir Sea Traffic Management det paradigmskifte som många tror? Och Vänersjöfarten, kan vi bara betrakta den som en sjöfartsfråga när dess påverkan på näringslivet, sysselsättningen och industrin är så stor? Fokus rederi och maritim kompetens Moderatorer: Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Irene Fällström Sveriges Redareförening Hur ser den svenska rederikartan ut och var finns spetskompetensen? Irene Fällström, Kommunikationschef, Sveriges Redareförening Svensk flagg i aktern - varför då och vad betyder det? Björn Blomqvist, VD, Rederiaktiebolaget Eckerö Vilken roll spelar forskningen för förnyelsen av sjöfarten? Bengt-Olof Petersen, Föreståndare, Lighthouse 14:30 Fokus näringsutveckling Moderatorer: Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Irene Fällström Sveriges Redareförening Global shipping in Nordic countries - var står svensk sjöfart i en nordisk jämförelse? René Taudal Paulsen, Associated Professor, Copenhagen Business School, Danmark Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Vad betyder detta för oss? En diskussion 16:00 Fokus hamn, trafik och transportsystemet Moderatorer: Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Irene Fällström Sveriges Redareförening Vart går godset - vilken betydelse får centrala hamnar? Magnus Kårestedt VD, Göteborgs Hamn AB Sjöfarten på Vänern - en sysselsättnings-, industri- och näringsfråga Kent Folkesson (C), Kommunfullmäktige Lidköpings kommun Sea Traffic Management paradigmskifte för sjöfarten Ulf Siwe, Projektkommunikatör, Stab forskning och Innovation, Sjöfartsverket 18:00 Medelhavsbuffé och nätverkande i Restaurang Estrad.

4 OFFSHORE I TILLVÄXT Här speglar vi utmaningar och möjligheter för svensk industri att delta i den mycket kraftiga expansion som sker inom offshoreområdet. Utbyggnad av olje- och gasindustrin i vårt omedelbara närområde slår nya rekord och en redan överhettad marknad letar såväl arbetskraft som tjänster och produkter. Samtidigt planeras för storsatsningar mot havsbaserad förnybar energi. Svensk industri gör betydande insatser inom offshoreindustrin men skulle kunna delta mycket mer. Sessionen kommer att beskriva vad som görs och vad som skulle kunna göras. Offshore i tillväxt: Behov och utmaningar Moderator: Tommy Hertzberg, SP Olja och gasutvinning på norsk sockel: behov och teknik Paul Pedersen, Administrerende direktør, SINTEF NBL Utvecklingsbehov för svensk vindkraft offshore Charlotte Bergqvist, Director wpd Offshore, WPD Scandinavia AB 14:30 Svenska möjligheter för olja-gas industri Moderator: Tommy Hertzberg, SP Svensk offshore subsea teknik Roger Berg, R&D Manager, ThyssenKrupp Utmaningar för olja-gasutvining i arktis Åke Rohlen, Partner Arctic Marine Solutions AB Aker Solutions bild av offshoreutveckling Jesper Siljeäng, VD Aker Solutions Sverige 16:00 Tillväxt inom offshore förnybar energi Moderator: Tommy Hertzberg, SP Blekinge offshore; Sveriges största industriprojekt Anders Nilsson VD, Blekinge Offshore Svensk utveckling och teknik Stefan Ivarsson, Managing Director, Scandinavian Wind Utveckling av offshore renewables i Danmark Morten Basse Jensen, Director Renewables, Kluster Offshoreenergy.dk 18:00 Medelhavsbuffé och nätverkande i Restaurang Estrad.

5 HÅLLBAR BIOTEKNIK OCH SMART SJÖMAT Nyttiga musslor för människa och miljö Moderator: Maria Åberg, Orkla Foods Sverige Möjligheter för svenska musslor till konsumenten Bengt Gunnarsson, Sveriges Skaldjursodlares Producentorganisation Fodermussla till musselmjöl för hållbart vattenbruk Odd Lindahl, Kungliga Vetenskapsakademien Miljömusselodling i Östersjön - en framtid? Carl Hamilton, Regionförbundet Östsam Prisbelönad musselrätt - vad är receptet? Mats Swensson, Saltea AB 14:30 Fisk till middag? Självklart! Moderator: Maria Åberg, Orkla Foods Sverige Varifrån kommer fisken vi äter? Anders Grimwall, Havsmiljöinstitutet Biomassaproduktion för miljöns bästa Mikael Holm, Leröy Sverige AB Landbaserad fiskodling för framtiden Anders Kiessling, Sveriges lantbruksuniversitet Fisk så mycket mer än bara filé! Ingrid Undeland, Chalmers Tekniska Högskola 16:00 Sjömaten och den medvetna konsumenten Moderator: Maria Åberg, Orkla Foods Sverige Handel och konsumenttrender - vad efterfrågas? Anders Strålman, Axfood AB Aquaculture Stewardship Council certification of farmed seafood Esther Luiten, Commercial Manager, ASC (In english). Sjömat Quiz: 20 frågor om fiskodling - vad kan du om fisken du äter?? Kristina Snuttan Sundell, Vattenbrukscentrum Väst, Göteborgs universitet 18:00 Medelhavsbuffé och nätverkande i Restaurang Estrad.. Den moderna konsumentens krav på lättillgänglig, god, hälsosam och miljövänlig mat från havet innebär stora utmaningar. Men det ger också utrymme för innovativa idéer och tillväxtmöjligheter. I denna session deltar forskare, myndigheter och industrin för att lyfta fiske- och odlingsfrågor, biotekniska lösningar och konsumentperspektivet på sjömat. Sessionen avslutas med 20 frågor till publiken. Du kan vara med och bevisa att sjömat är smart mat!

6 MARITIM TURISM: SOFT ADVENTURE PÅ EXPORT. Den nationella satsningen på nya exportmogna destinationer har pekat ut skärgårdarna i Stockholm och Bohuslän med stor potential. Vilka krav och förväntningar ställs på besöksnäringen och vilket ansvar har samhället som både vill utveckla och bevara våra känsliga kustmiljöer? Har vi den potential som krävs i hård internationell konkurrens? Ta del av internationella omdömen, lyssna på framgångsrika företag inom Soft Adventure samt möt politiker som vill röja hinder för tillväxt. Kustturismen potential Moderator: Anders Svedberg, Västsvenska Turistrådet Kustturism på export Johan Engström, Affärsutvecklare, Västsvenska Turistrådet Potential of Swedish Coastal Tourism Chris Doyle, Executive Director Europe, Adventure Travel Trade Ass. 14:30 Maritime soft adventure Moderator: Johan Engström, Västsvenska Turistrådet Exempel på framgångar och motgångar Lars Marstone, Lysekil Ostron och Musslor Christin Appelqvist, Soten Sea Vision Ingela Holgersson, Skärgårdsidyllen AB, Grebbestad 16:00 Hinderröjning - samhällets ansvar Moderator: Lena Mossberg, Centrum för Turism Samtal med beslutsfattare och myndigheter Dennis Bederoff, Tillväxtverket. Rune Wikström (m) Riksdagsledamot TBC Clas-Åke Sörkvist (c), Kommunstyrelsens ordförande, Tanums kommun Miguel Odhner (s), Kommunalråd, Kungälvs kommun Politisk avsiktsförklaring om besöksnäring i en kustregion. Clas-Åke Sörkvist, Miguel Odhner och 20 kommunalråd i Bohuslän undertecknar gemensam avsiktsförklaring. 18:00 Medelhavsbuffé och nätverkande i Restaurang Estrad..

7 HAVSFÖRVALTNING TILL NYTTA FÖR ALLA. Vem bestämmer över havet och hur görs avväganden mellan olika intressen? Vem har nytta av en god havsmiljö och vem är det som är ansvarig för att vi når dit? Och måste vi ha samma målbild för att kunna jobba tillsammans? Det finns många användare av våra hav och därmed också olika synsätt på hur vår havsmiljö ska användas och tas om hand. I denna session ger vi inblick i hur Sverige arbetar med att sätta mål för havsmiljön, hur de bestäms, vem som bestämmer dem samt vad målen är värda. Vi kommer att visa på några goda exempel där vinst och miljö går hand i hand och diskutera möjligheten att tjäna pengar genom att investera i en bättre miljö. Framtida användning av havet Moderatorer: Jessica Hjerpe Olausson från Hav och Vattenmyndigheten och Lena Gipperth från Havsmiljöinstitutet Vem sätter målen för miljön och vad är de värda? Stefan Edman, Författare Vad betyder miljön för min bransch? Pia Berglund, Sveriges Redareförening Vad är samhällsvärdet på en god miljö? Mattias Rust WWF 14:30 Havsplanering Moderatorer: Jessica Hjerpe Olausson från Hav och Vattenmyndigheten och Lena Gipperth från Havsmiljöinstitutet Havsplanering i Europa Sylvian Gambert, EU kommissionen DG MARE in English Havsplanering som ett verktyg Tomas Andersson Hav och Vattenmyndigheten Havsplanering som verktyg för regional utveckling Peter Askman, Region Skåne 16:00 Vinst för miljön och ekonomin - går det att förena? Moderatorer: Jessica Hjerpe Olausson från Hav och Vattenmyndigheten och Lena Gipperth från Havsmiljöinstitutet Att investera i miljön Tomas Haglund, Accenture Samhället påverkar havet - hur beskriver vi detta? Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet. Rubrik TBC Allan Larsson, Forum Östersjön 18:00 Medelhavsbuffé och nätverkande i Restaurang Estrad.

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION.

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION. Hela programmet 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN Det är dags att komma ifatt resten av EU. Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi sid 2 Foto: Robban Andersson, Scanpix Distribueras med Dagens

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Havsfrågor och fiske Skydda havens framtid för ökat välstånd När vi förvaltar våra hav måste vi vara smartare än någonsin tidigare 2 I N S Y N I E U P O L I T I K E N INNEHÅLL En smart

Läs mer

Vägen fortsätter fram t!

Vägen fortsätter fram t! FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept.

Läs mer

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm PROGRAM 2015 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning,

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION EN DOKUMENTATION LOKALEKONOMI 2014 Göteborg 2014 arrangerades fyra regionala Lokalekonomidagar över hela landet. Det här är en dokumentation från konferensen i Göteborg, Västra Götalands län. På bilden

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

KuNsKap Och INNOVatION

KuNsKap Och INNOVatION KuNsKap Och INNOVatION - förutsättningar för en hållbar tillväxt Satsning, styrning och samverkan för optimal utväxling N OV E M B E R 2 012 Högt på agendan i Sverige, Europa och i resten av världen står

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

Senior Världs Konferensen

Senior Världs Konferensen PROGRAM Senior Världs Konferensen 2015 21-22 april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1 Det fanns

Läs mer

Framtidens näringsliv

Framtidens näringsliv Framtidens näringsliv vilka krav ställer det på den fysiska planeringen? TemaPM: Näringslivsdialog Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne 1 Markanvändning, tillgänglighet

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA 2014 www.drivhuset.se/uppsala VD HAR ORDET Inte sällan får jag frågan vad tror du om min affärsidé? Och det är alltid lika lätt att svara på: en spännande idé med

Läs mer