Svenska Mässan, Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Mässan, Göteborg"

Transkript

1 20 APRIL Svenska Mässan, Göteborg

2 VÄLKOMMEN TILL SWEDISH MARITIME DAY Idag manifesterar vi den svenska maritima näringen. Vårt konferensprogram speglar näringens bredd och många utvecklingsområden. Bland våra talare finns infrastrukturminister Anna Johansson, andra rikspolitiker, nationella näringsföreträdare, representanter från branschorganisationer och myndigheter samt forskare. Swedish Maritime Day vill synliggöra den maritima näringens konkurrenskraft och viktiga utvecklingsfrågor samt visa hur ett starkt samspel mellan företag, akademi och politik kan utveckla den. Ett centralt tema är hur vi stärker konkurrenskraften i befintliga och nya svenska maritima företag samtidigt som vi också värnar och tar vara på den marina naturresursen och havsmiljön. Efter det gemensamma förmiddagsprogrammet kan du själv sy ihop ditt eftermiddagsprogram. Vad är du mest intresserad av? Vill du lyssna på föredrag och diskussioner inom ditt specialområde eller besöka andra programspår och ta del av intressanta ämnen där? Det går lätt att byta programspår i de båda pauserna. Besök också vår utställning och möt representanter från företag, organisationer och myndigheter med olika typer av maritim verksamhet och anknytning. Utställningen är vår stora mötesplats där du kan bygga ditt maritima nätverk. När konferensprogrammet är klart för dagen samlas vi i utställningen för ett gemensamt mingel. Om du anmält dig till middagen avslutas dagen i restaurang Imagine. Där delas också Swedish Maritime Days Innovationspris ut, liksom Sjömatsfrämjandets pris Årets Skarpsill. På plats finns också Nyléns festorkester som underhåller. Vi hoppas du får en trevlig, intressant och givande maritim dag, Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen (28 medarrangörer står bakom Swedish Maritime Day du ser vilka på baksidan. I år är Sjöfartsforum huvudarrangör och Västra Götalandsregionen huvudfinansiär.) Du finner deltagarlistan och en presentation av alla SMDs talare på webbplatsen

3 Våra sponsorer 2015 Huvudsponsor: Guld: Silver: Mediapartner:

4

5 DEN MARITIMA NÄRINGEN EN SVENSK BASNÄRING I UTVECKLING Sverige är en kustnation och svensk maritim kompetens är erkänt stark. Våra vattenvägar, möjligheten till kustturism, fiske, marina livsmedel och t ex energi från havet är ovärderliga tillgångar. Svensk maritim teknologi ligger långt framme internationellt och om det fanns sammanställda siffror kring de maritima industriföretagen skulle dessa visa ett tydligt bidrag till en viktig svensk re-industrialisering. Svenska rederiföretag är världsledande inom sina segment och långt framme i den tekniska utvecklingen, inte minst inom miljö- och energieffektivitet. Rederierna fungerar som näringsgeneratorer och ett ombordjobb innebär direkt flera jobb iland. Handelsflottan har dessutom en viktig roll i tider av kris eller ofred. Hamnarna är handelsnoder och infrastrukturtillgångar i transportkedjan. Ett ökat utnyttjande av vattenvägen och hamnarna längs kusten där godset går närmare mottagaren med fartyg innan det omlastas till en landtransport främjar hållbarheten i det svenska transportsystemet. Kustturismen är en nationell och internationell attraktion. Naturen, båtlivet, skärgårdstrafiken, maten, fritidsfisket och övernattningsmöjligheterna ger upplevelser för turisten, och jobb och värden för samhället. Området sjömat går en intressant resurs- och miljöeffektiv utveckling till mötes och svensk kunskap inom offshore, inklusive förnybar energi från havet, är stark. Maritim kompetens och samspelet med akademi och maritim teknologi är avgörande för tillväxten, men även för utvecklingen inom den offentliga sektorn med t ex Sjöfartsverkets, Kustbevakningens och Försvarsmaktens verksamheter. Varven är avgörande för reparation och underhåll av såväl kommersiella som statliga fartyg och här pågår dessutom en spännande utveckling inom ubåtsindustrin. Vår svenska maritima forskning ligger i framkant och akademi, näringsliv och offentlig sektor arbetar i aktiv samverkan. Idag är svensk maritim näring i stark utveckling och de olika verksamhetsområdena knyts alltmer samman. Alla har vattnet gemensamt, vissa som vattenväg, andra som naturresurs. Fartyget/båten/fritidsbåten är redskap i olika typer av trafik eller tjänst och inom alla områden är marin eller maritim kompetens och teknologi centrala. Vi vill stärka den maritima kompetensen och utveckla den svenska maritima basnäringen med fler jobb och nya verksamheter. Då behövs långsiktiga förutsättningar och en aktiv samverkan med politik och myndigheter. Den svenska maritima näringen, offentlig sektor och akademin bidrar till både samhällsnytta och ett viktigt värdeskapande för Sverige.

6 MARITIMA VERKSAMHETER SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA OCH KONKURRENSKRAFT Den maritima näringen, offentlig sektor och akademi bildar tillsammans ett nationellt maritimt kluster. Det består av sju olika delar maritim teknologi, transport, resurser från havet, maritim service, fritid och turism, offentlig sektor samt forskning och utbildning. Definitionen kommer från EU som ser maritim klusterutveckling som viktig för framtiden. Inom det nationella maritima klustret är delarna beroende av varandra och har påverkan på varandra. Vissa delar har starkare kopplingar än andra, men när näringsutvecklingen påverkas gynnsamt sker en utveckling inom alla delar. Maritim teknologi Detta maritima branschområde består av företag som konstruerar, tillverkar, reparerar eller säljer produkter och tjänster till maritima aktörer. Här finns båt- och fartygstillverkning, fritidsbåtsindustrin, teknik- och underleverantörer, systemleverantörer, varv, reparationsvarv och varuägare. Transport Branschområdet täcker olika typer av sjöfart transocean, när- och kustsjöfart och inlandssjöfart och hamn- och terminalverksamhet. Här finns rederiföretag, hamnföretag och terminaloperatörer. Detta branschområde har en speciellt stor påverkan på utvecklingen inom maritim service och t ex maritim teknologi. Resurser från havet I detta område ingår fisket och marina livsmedel, bio- och förnybar energi som vind-, våg-, tidvatten-, och strömkraft, olje- och gasutvinning, offshoreindustrin, och råvaror. Maritim service Maritim service är det område som påverkas mest när verksamheterna i andra områden utvecklas eller går tillbaka. Här finns bank, finans och försäkring, advokatkontor, klassificeringssällskap, besiktningsföretag, skeppsmäklare (köp- och försäljning, befraktning och skeppsklarering), management- och bemanningsbolag, konsultföretag, speditörer, logistikaktörer, bunkerföretag m fl. Fritid och turism Området är stort och täcker färjetrafiken, kryssningsverksamheten, skärgårdstrafiken, kanalturismen, kust- och skärgårdsturismen inkl restaurangbesök och övernattning, fritidsfisket och t ex fritidsbåtssektorn med marinor och småbåtshamnar.

7 Offentlig sektor Inom den offentliga sektorn finns ett stort antal departement och myndigheter med marina och maritima ansvarsområden. Några av dessa är Näringsdepartementet (Sjöfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen), Försvarsdepartementet (Försvarsmakten/ Marinen), Justitiedepartementet (Kustbevakningen), Havs- och vattenmyndigheten, Arbetsmarknadsdepartementet samt Miljö- och energidepartementet. Intresseorganisationer, föreningar, stiftelser, näringslivsorganisationer, fackföreningar m fl ingår också i området. Forskning och utbildning Denna del omfattar utbildning med gymnasie- och universitetsutbildningar (sjöfart och transport, logistik, havsforskning), forskningsinstitutioner, samverkansarenor (Lighthouse), forskningsföretag och konsultverksamhet inom teknik, utbildning, kompetenförsörjning och t ex infrastruktur. Några av de större aktörerna är KTH, Chalmers, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Havsmiljöinstitutet och World Maritime University (WMU).

8 Havet är en av våra viktigaste naturresurser. Det är en källa till energi, mat och rekreation, och dessutom en viktig infrastrukturtillgång. Ett friskt och levande hav är en förutsättning för att de maritima näringarna ska kunna utvecklas och vara lönsamma. Havsmiljön är grunden för levande kustnäringar. Nyttjandet av havet måste därför ske på ett sådant sätt att en god havsmiljö säkerställs, idag och i framtiden. Olika aspekter av hur vi förvaltar havet finns därför med i alla delar av programmet.

9 EN HELDAG MED FOKUS PÅ HAVSMILJÖ OCH MARITIMA BRANSCHOMRÅDEN Registrering och kaffe Utställningen öppnar Förmiddagsprogrammet gemensamt för alla Förmiddagens moderatorer är Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen. Förmiddagsprogrammet lyfter fram näringspolitiken. Vi diskuterar näringens utvecklingsmöjligheter och de politiska utmaningarna. Inledningstalare Anna Johansson, infrastrukturminister (S) Kommentarer Karin Svensson Smith, ordförande trafikutskottet, riksdagen (MP) Lars Hjälmered, vice ordförande näringsutskottet, riksdagen (M) Birgitta Losman, regionråd Västra Götalandsregionen (MP) Paneldiskussion Mikael Laurin, vd Laurin Maritime AB, vice ordförande Sveriges Redareförening Åsa Ranung, chef WWFs vattenenhet Bengt Gunnarsson, vd Camparus AB Dan Löfgren, näringslivsutvecklare Norrtälje Kommun, ordförande Stockholm Archipelago Roger Berg, head of technology management, Saab Kockums AB Kerstin Johannesson, professor Göteborgs universitet Future of the ocean economy Barrie Stevens, head of International Future Programme, OECD Lunch i utställningsytan Eftermiddagsprogrammet fyra parallella programspår Detaljprogram för respektive programspår enligt efterföljande sidor. Två kaffepauser à 30 minuter ryms inom programmet Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Prisutdelning Best Poster Awards Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan) Kvällsaktiviteten äger rum i restaurang Imagine, 29:e vån, Gothia Towers tredje torn. Middag med maritima förtecken där Nyléns Festorkester underhåller och överraskar. Kvällens höjdpunkt Swedish Maritime Days Innovationspris och Sjömatsfrämjandets Årets Skarpsill.

10 Programspår 1 SJÖFART ENTREPRENÖRSKAP, ENERGIEFFEKTIVITET OCH NYA AFFÄRER Svenska rederier ligger långt framme i sitt utvecklingsarbete för ökad energieffektivisering. Men hur långt är det mellan drömmarna om den miljöneutrala sjöfarten och den finansiella verkligheten? För att förbättra miljön måste också hela logistik-/värdekedjan ta i frågeställningen. Hur långt är det kvar till samsyn och vill transportköparna vara med på resan? Sjöfarten har betydelse för hela Sverige. Vad har Luleå, Ystad och Mälardalsregionen gemensamt? Kan småskalighet bli en styrka när mer gods på köl efterfrågas? Dröm och verklighet, var finns pengarna? Moderatorer: Irene Fällström, Sveriges Redareförening och Magnus Wikander, SSPA Sweden AB Inledningsanförande om redarens syn på ökande krav på förbättrad miljöprestanda Mikael Laurin, Laurin Maritime AB Vad kostar det att vara först på banan investerarnas syn på miljövänligare sjöfart Stefan Gattberg, Pareto Securities AB Hur ser transportköpare på saken, hur påverkas de och hur påverkar de sina transporter till att bli mer hållbara Ola Möllersten, DHL PAUS Smart sjöfart vem ska sitta vid rodret? Moderator: Tryggve Ahlman, Sveriges Redareförening MonaLisa hamnar även i hamnarna ger ökad konkurrenskraft Ulf Siwe, Sjöfartsverket Vad vinner företagen och vad kostar det att medverka i större EU finanserade forskningsprojekt fördelar, nackdelar och möjligheter! Peter Grundevik, SSPA Sweden AB Aktiv användning av havsplaneringen hur utvecklar havsplanering och sjöfart varandra? Linus Hammar, Havs- och vattenmyndigheten / Lilitha Pongolini, Word Maritime University PAUS Mer gods på köl kan vi väcka björnar som sover? Moderatorer: Irene Fällström och Magnus Wikander Gods på köl. Är det att föredra? Johan Woxenius, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Kan hamnarna underlätta för att öka mängden gods på köl? Niklas Nordström, Luleå kommun (S) / Björn Boström, Ystad Hamn Logistik AB / Carola Alzén, Mälarhamnar AB Logistik på vatten inom Sverige Ragnar Johansson, Svenska Orient Linien AB / Eric Hjalmarsson, SUN Line Shipping AB Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

11 Programspår 2 OFFSHORE UTVECKLING OCH AFFÄRSMÖJLIGHETER Oljeindustrin pressas av sjunkande råoljepriser medan elpriset i Sverige påverkas av ökande mängd vindkraftsel. Hur ser den framtida energisektorn ut och vilka möjligheter innebär det för svensk industri? Vid seminariet ger företrädare för såväl storföretag som små och medelstora företag sin syn på utvecklingen Inledning Moderatorn för eftermiddagens alla programblock, John-Rune Nielsen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, inleder Industriell tillväxt Svensk raffinaderiutveckling Petter Holland, Preem AB Vindkraft till sjöss Göran Loman, Vattenfall BA Wind PAUS Hinder och möjligheter Möjligheter för svensk förnybar energi till havs Pierre Ingmarsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lättvikt för offshore Acke Dahlman, Bassøe Technology Planering av havet att ge plats för energi och allt annat Tomas Andersson, Havs- och vattenmyndigheten PAUS Svenska erfarenheter Svensk industri för vindkraft offshore Billy Gustafsson, Blekinge Technetwork Offshore supply vessels David Kristensson, Northern Offshore Services Svensk kompetens hett så det smälter i Arktis Jonas Vedsmand, VTS Offshore Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

12 Programspår 3 HÅLLBART FISKE, BIOTEKNIK OCH SMART SJÖMAT Hållbar bioteknik och smart sjömat tar avstamp i de mångfacetterade frågeställningarna kring ett uthålligt fiske. Hur påverkas exempelvis fisket av det kommande utkastförbudet och är selektiva redskap enbart av godo? Hur skapar vi ett värde ur biflöden från fisket och fiskberedningsindustrierna? Och kan vi konsumenter tänka oss att äta mer av icke-traditionella fisk- och skaldjursarter? Arter, som idag är underutnyttjade eller sorteras bort? Spåret innehåller både presentationer och paneldebatt med politiker, fiskeribranschen, myndigheter och forskare på plats Uthålligt fiske vad är det? Moderator: Erland Lundqvist, Samförvaltning Norra Bohuslän Fiskeripolitik: effekter av överlåtbara fiskemöjligheter, utkastförbud och koppling till havsplaneringen Bengt Kåmark, Havs- och vattenmyndigheten Pelagiskt fiske uthålligt och lönsamt Björn Lindblad, Swedish Pelagic Federation Identifikation av beståndstruktur för uthålligt fiske Carl André, Göteborgs universitet Paneldiskussion Talarna och Inger Näslund, WWF, Jan-Olof Larsson, riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet (S) PAUS Blå bioteknik förädlar havets resurser Moderator: Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet Vad menar vi med blå ekonomi? Åsa Ranung, WWFs vattenenhet Sustainable exploitation of marine biomass in Norway Ragnhild Whitaker, NOFIMA Testanläggning för marin bioteknik möjligheter för utveckling av en ny bransch Mia Dahlström, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut MareValue en mer lönsam och uthållig svensk fiskbransch genom smartare användning av biprodukter Friederike Ziegler, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut PAUS Innovativ sjömat: nya arter, nya produkter Moderator: Karin Fagerståhl, Svensk Fisk Odling av tigerräka i Sverige produktionsteknik, lönsamhet och marknad Matilda Olstorpe, Vegafish AB Sillen en underutnyttjad art Thord Lundqvist, Fisk idag AB Innovativ produktutveckling inom fiskhandeln från säljare till kock Alexander Freiholtz, Fiskhuset Pristagare av Årets Skarpsill Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

13 Programspår 4 KUSTTURISMENS PROFILBÄRARE SKÄRGÅRDEN, MATEN OCH MÄNNISKAN Kustturismens viktigaste tillgångar är skärgården och havet, maten och människan. Med dessa tillgångar kan vi utveckla långsiktigt hållbara produkter och skapa erbjudanden och kommunikation som stärker kustturismen och sätter Sverige på kartan som ett attraktivt besöksmål både för våra egna invånare och för besökare från andra länder. Förutsättningen är dock ett rent och friskt hav, rena kuster, gott värdskap och fungerande spelregler för de aktörer som ska verka i våra kustregioner Havet och skärgården Hur tar vi hand om den miljö som besöksnäringen bjuder in omvärlden att besöka och uppleva? Moderator: Elsie Hellström, Tillväxt Norra Bohuslän Vinnande branscher med ett rent och friskt hav Åsa Ranung, WWFs vattenenhet Bevara och utveckla en skärgård för alla Lena Nyberg, Skärgårdsstiftelsen Paneldiskussion om det offentligas roll för hav och kust Elsie Hellström, Åsa Ranung, Lena Nyberg samt Eva Rosenhall och Johanna Eriksson, Havs- och vattenmyndigheten PAUS Maten som maritim upplevelse Har Sverige förutsättningar för matitima matupplevelser och hur kvalitetssäkrar vi leveranserna? Moderator: Jill Axelsson Pabst, Turistrådet Västsverige Maten som internationell reseanledning Ami Hovstadius, Visit Sweden Nya funktionsbaserade föreskrifter för mindre fartyg Daniel Hellström och Jan Borgman, Transportstyrelsen PAUS Människan, den lokala kulturbäraren Människorna på kusten kan levandegöra berättelserna och göra upplevelsen verklig Moderator: Lena Mossberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Guider ger liv åt vår kulturhistoria Cia Säll, SweGuide Guiden har många ansikten och roller Simon Jaktlund, Östersund Kite mm Ny universitetsutbildning för guider startar i höst Johannes Daun, Göteborgs universitet Sammanfattning av dagen Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

14 UTSTÄLLARE Våra UTSTÄLLARE 2015 Högskolecentrum Bohuslän

15 SPF SWEDISH PELAGIC FEDERATION PRODUCENTORGANISATION

16 BP Vattenautomat BP Dist. till vägg= 1 m BP Dist. till vägg= 1 m BP Dist. till vägg= 1 m BP Dist. till vägg= 1 m BP UTSTÄLLARE och MÄSSPLAN Utställare Monter Advokatfirman Lindahl Atlantic Container Line Beijer Electronics Automation AB Blue Peter AB Blå skatt Certex Chalmers Tekniska Högskola... 8 Clean North Sea Shipping Clinton Marine Survey AB DHI Sverige AB Entreprenörsarenan... 2 Fiskarföreningen Norden... 5 Havs- och vattenmyndigheten Högskolecentrum Bohuslän... 6 Kristinehamns Turbin AB Lighthouse... 1 LMIS AB Marinspect Safety & Rigging AB Maritima klustret i Västsverige MCT Brattberg AB Medins Havs och Vattenkonsulter Miko Marine MMT Sweden AB Näringsdepartementet Utställare Monter Phoenix Contact AB... 3 Ramböll Saab TransponderTech AB Scanunit AB... 4 Sjöfartsforum Shipgaz Training Sjöfartsverket SKF Sotenäs kommun SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 15 Stena AB Swedish Pelagic Federation PO... 7 Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Göteborgs universitet Transportstyrelsen TTS Marine AB Univar AB Uson Marine AB WAGO Vattenbrukscentrum Väst, Göteborgs universitet... 9 Volvo Penta / Imatec Wärtsilä Garderob Registrering Entré F4+F5 F3 F2 F1 6x3 6x3 6x3 6x F4+F5 F3 F2 F Programspår 1: rum F4+F5 Programspår 2: rum F1 Programspår 3: rum F3 Programspår 4: rum F2

17 BP F4+F5 Posterutställare Cecilia Tullberg, Chalmers Kan fiskolja härskna under matspjälkningen? Jämförelse mellan human- och grisbaserade in vitro modeller Fredrik Ahlgren, Linnéuniversitetet och Francesco Baldi, Chalmers Operational Energy Efficiency a joint venture Jennie Folkunger, World Maritime University Brace for impact - invasive in the arctic Lillie Cavonius, Chalmers Quantification of total fatty acids in microalgae Jenny Veide Vilg, Chalmers Seafarm at Chalmers University of Technology Johannes Palm, Chalmers MooDy: The hp-adaptive mooring solver Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän Planering för maritima näringar, Blå ÖP och Maritim näringslivsstrategi Andreas Hansen, Göteborgs universitet Outdoor recreation in coastal areas monitoring qualities and managing BP conflicts. The case of Kosterhavet National Park Jenny Egardt, Göteborgs universitet Är fritidsbåtar i Kosterhavet en källa till TBT i naturhamnarna? 6x3 Dist. till vägg= 1 m Posterutställare Vattenautomat Garderob Registrering Entré BP

18 Vi omöjliggör omöjligheterna. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern. Vi accelererar kunskap och forskning till innovationer, konkurrenskraft och en hållbar maritim tillväxt. Säker och tillförlitlig över hela världen HMI:er för marina applikationer Det kompletta automationssystemet från en enda leverantör från industriell anslutning till styrsystem Trendsättande teknik för säker och effektiv dataöverföring Systemering av styrningen på fartyg förändras väldigt fort i riktningen mot fullt integrerbara automationssystem. Som systempartner inom den marina industrin erbjuder Phoenix Contact ett automationssystem som uppfyller kundens önskemål enkelt, ekonomiskt och tillförlitligt. Produktutbudet från Phoenix Contact omfattar högkvalitativa komponenter, mjukvarubibliotek & mjukvaror, och service som förenklar integrationen. Systemfördelar: Marina godkännanden, Flexibla Redundanta nätverk & styrsystem, industriella protokoll, öppna modulära system, platsbesparande. Hårdvaran baseras på standarder, god diagnostik, Snabb uppstart, Ethernetsäkerhet och en komplett leverantör av systemkomponenterna. För mer information ring eller besök phoenixcontact.se PHOENIX CONTACT 2014

19 WE ARE HIRING! JOIN OUR JETLAG CLUB

20 NUMMER 10, 22 NOVEMBER 2013 PRIS 90 SEK REPORTAGE Med vår jobbtjänst hittar du rätt. Sjöfartstidningens rekryteringstjänst hjälper dig att effektivt nå ut till potentiella medarbetare. Med vår sajt, våra nyhetsbrev och vår tidning får du en sammanlagd räckvidd på sjöfartsproffs, varje vecka. Vill du veta mer? Maila eller ring så förklarar han allt. Titanic återuppstår A Finländsk designbyrå har underlag redo för offertrundan. sidan 14 B C Ett samtal med Maria Sturgis Nyutnämnd skandinavisk marknadschef på Maersk Line. sidan 56 Tom Hanks är Captain Phillips Kapningen av Maersk Alabama i ny amerikansk actionfilm. sidan 60 Framgångskonceptet Idag finns en Promenade på flera stora kryssningsfartyg, men originalet finns på Silja Serenade. SIDAN 34 Annonsera på sjöfartstidningen.se/jobb

21 RoRo equipment Side loading systems Hatch covers Marine cranes Access equipment cruise Deck machinery Global service solutions FRAMTIDEN FÖDS I MÅNGA OLIKA MILJÖER I Västra Götaland har ett gott liv många uttryck. Vår uppgift handlar om både hälso- och sjukvård och hållbar regional utveckling. Men också om att jämna vägen. Idag ligger Västra Götaland på Europatoppen inom kreativitet och forskning. Ambitionerna för framtiden är inte mindre. Därför stödjer vi utbild ning, entreprenörskap, inno vations kraft och forskning. Till exempel inom maritim vetenskap, fordonsindustrin, medicin och miljö teknik. Allt samverkar för att forma det goda livet. Vi arbetar för ökad sjöfart, en stark och väl etablerad maritim basnäring och ett nationellt maritimt kluster i samverkan. Bli medlem och stöd vårt arbete. Det Maritima Manifestet är måldokumentet för den svenska sjöfartsutvecklingen. Sverige behöver sjöfarten och ett ökat utnyttjande av vattenvägen. Vatten är vägen! Läs, ladda ner eller beställ ett exemplar på Sjöfartsforums webbplats. Sjöfartsforum är en ideell intresseförening med drygt 100 medlemmar stora och små företag, föreningar, branschorganisationer, akademi och myndigheter. Läs mer på: maritimeforum.se

22 EGNA ANTECKNINGAR

23

24 SWEDISH MARITIME DAY 2015 Arrangeras av: SPF SWEDISH PELAGIC FEDERATION PRODUCENTORGANISATION S wedocean SWEDISH OCEAN INDUSTRY GROUP

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Näringsdepartementet 1

Näringsdepartementet 1 2017-01-26 Näringsdepartementet 1 En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö Näringsdepartementet Ida Björklund 2 Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen 2017-01-26 Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen EN SVENSK MARITIM BASNÄRING Anna Hammagren, Fullpage Communications AB Havet som naturresurs Havet som vattenväg -det hållbara

Läs mer

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm DEN MARITIMA STRATEGIPROCESSEN Redovisning av fokusgrupperna Konkurrensvillkor och Hållbar värdetillväxt Sjöfartsforum

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

8/4 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

8/4 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG SWEDISH MARITIME DAY 2014 8/4 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG SPONSORER GULD SILVER BRONS Högskolecentrum Bohuslän MEDIAPARTNERS 2 SWEDISH MARITIME DAY 2014 INNEHÅLL Program... 5 Förmiddagssession... 6 Kvällsprogram...

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår

Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår Program 08.00 Registrering öppnar 09:00 Förmiddagskaffet framdukat 10:00 Moderatorerna hälsar Välkommen!! Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen Nationell maritim

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

tema: havsmiljö INBJUDAN till MIA-dagen 15 november 2011 Ge dina idéer luft under vingarna!

tema: havsmiljö INBJUDAN till MIA-dagen 15 november 2011 Ge dina idéer luft under vingarna! tema: havsmiljö INBJUDAN till MIA-dagen 15 november 2011 Ge dina idéer luft under vingarna! får vi fresta med en forskare Har du idéer eller utvecklingsplaner för dina produkter eller tjänster, men kommer

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Översiktsplan med maritim näringslivsstrategi

Översiktsplan med maritim näringslivsstrategi Blå ÖP Översiktsplan med maritim näringslivsstrategi Erfarenheter/kunskap genom tidigare samarbeten: Strategisk plan för besöksnäringen TILLVÄXT BOHUSLÄN - NOBO Länsstyrelsen Västerbotten Inspirationsdag

Läs mer

Program. Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår

Program. Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår Program 08.00 Registrering öppnar 09:00 Förmiddagskaffet framdukat 10:00 Moderatorerna hälsar Välkommen!! Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen Nationell maritim

Läs mer

VÄLKOMNA! För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen Nu sätter vi igång en gemensam kust- och havsplanering! Göteborg 20 januari 2014

VÄLKOMNA! För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen Nu sätter vi igång en gemensam kust- och havsplanering! Göteborg 20 januari 2014 VÄLKOMNA! För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen Nu sätter vi igång en gemensam kust- och havsplanering! Göteborg 20 januari 2014 Dagens Program 8.30 9.30 Morgonfika och registrering 9.30 9.45

Läs mer

4 kommuner i gemensamt arbete

4 kommuner i gemensamt arbete 4 kommuner i gemensamt arbete Tillväxt Norra Bohuslän är en samarbetsplattform. Gemensamt arbete baserat på gemensamma frågor. Blå ÖP med Maritim näringslivsstrategi Var gör vi vad, på havet? Hållbart

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev juni, 2014

Sjöfartsforums nyhetsbrev juni, 2014 Sjöfartsforums nyhetsbrev juni, 2014 I DETTA NYHETSBREV: - Ett maritimt valmanifest; fyra punkter för att stärka sjöfarten som trafikslag och näring - 30 seminarier och aktiviteter på den Maritima Mötesplatsen

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Staffan Jacobsson, Chalmers tekniska högskola Stefan Ivarsson, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut OECD Europas elproduktion 2013

Läs mer

Regionresan 2016 Västra Götaland, Göteborg augusti

Regionresan 2016 Västra Götaland, Göteborg augusti Regionresan 2016 Västra Götaland, Göteborg 23-26 augusti Regionresan är ett tillfälle då regionala beslutsfattare tillsammans reser utanför Västerbottens gränser för att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor.

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2014

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2014 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2014 I DETTA NYHETSBREV: - Den effektiva hamnen en viktig pusselbit för en konkurrenskraftig sjöfart - Näringsdepartementets arbete med en maritim strategi har identifierat

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Blå ÖP med MariIm näringslivsstrategi

Blå ÖP med MariIm näringslivsstrategi Blå ÖP med MariIm näringslivsstrategi Var gör vi vad, på havet? Hållbart ny6ja vår gemensamma resurs! E# samarbete mellan Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner samt Länsstyrelsen i Västra Götaland

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 För fjärde året i rad har Sjöfartsforums verksamhet till stor del dominerats av det maritima strategiarbetet. Sju fokusgrupper, med

Läs mer

Sjöfarten i fokus på Almedalsveckans Maritima Mötesplatsen

Sjöfarten i fokus på Almedalsveckans Maritima Mötesplatsen Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 4, 2013 INNEHÅLL Maritim Mötesplats under Almedalsveckan Maritimt mingel och eftersnack med gästtalare Piratproblematiken ämne hos Riksdagens Maritima Nätverk Swedish Maritime

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Vänern som maritimt område den fortsatta processen

Vänern som maritimt område den fortsatta processen Lägesrapport 2010-01-22 Fotograf: Stefan Svensson Vänern som maritimt område den fortsatta processen Vid sitt möte den 22 januari beslutade Styrgruppen för Vänersamarbetet att föreslå sina organisationer

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Kunskap och innovation

Kunskap och innovation Den maritima strategiprocessen Kunskap och innovation förutsättningar för hållbar värdetillväxt Björn Södahl Lighthouse Medverkande i fokusgruppen Jan Bergstrand - Tafikverket Rickard Bergqvist - GU Handels;

Läs mer

Marint centrum. där havet är en tillgång

Marint centrum. där havet är en tillgång Marint centrum där havet är en tillgång Program 10 FEB 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Forskningsstudien ECOSIMP i ett Simrishamnsperspektiv, Thomas Palo 13.30 14.00 Rapport från Innovatten, Marint Centrum

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Den maritima näringen i Västra Götaland JOSEFIN BORG CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Den maritima näringen i Västra Götaland JOSEFIN BORG CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Den maritima näringen i Västra Götaland JOSEFIN BORG CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2014 Sammanfattning Denna rapport är en kartläggning av den maritima näringen i Västra Götaland. Eftersom den maritima näringen

Läs mer

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi,

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi, Hvad er det som gør, at der er så gode relationer mellem erhverv og forskning i Sverige med fokus på transportområdet og kan Danmark lære noget af det? Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan

Läs mer

Västsvensk Subsea. Nätverk för västsvenska företag verksamma inom Subsea-området.

Västsvensk Subsea. Nätverk för västsvenska företag verksamma inom Subsea-området. Västsvensk Subsea Västsvensk Subsea Nätverk för västsvenska företag verksamma inom Subsea-området. Subsea avser utrustning, teknik och metoder som används för att utveckla offshoreindustrin inom olja,

Läs mer

Skånes Energiting 2007

Skånes Energiting 2007 Skånes Energiting 2007 Tid: 19 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Skånes Energiting är en mötesplats för energi- och miljöintresserade med spännande utbyte av idéer och åsikter.

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM 2009 VÄLKOMMEN ATT DELTA I DESIGN OPEN 2009 Ett designäventyr som ger spänning, kunskap och färdighet. Vi vill öka intresset för design. På

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum Det femte trafikslaget Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum De tekniska föreskrifterna är på plats vad händer

Läs mer

Testbädd för vattenbruk

Testbädd för vattenbruk Testbädd för vattenbruk TEMA: BLUE GROWTH - Havet och framtida möjligheter Vattenbrukscentrum Väst Susanne Eriksson Vad är vattenbruks-centrum Väst? En centrumbildning på GU, med stöd av VGR. Huvudsyfte:

Läs mer

HAV 2014 Örnsköldsvik 22-23 september 2014

HAV 2014 Örnsköldsvik 22-23 september 2014 HAV 2014 Örnsköldsvik 22-23 september 2014 BLÅ EKONOMI OCH BLÅ TILLVÄXT Johan Magnusson Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske Bakgrund Finansiell och ekonomisk kris Utmaningar

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft Remiss 2017-03-21 M2017/00518/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Johan Leymann Tel: 08-405 98 53 johan.leymann@regeringskansliet.se Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Mia Dahlström Sjögren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Photo: Lena Holmberg Photo: Photo: Kristina Kristina Sundell Sundell Vi som arbetar med detta

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Maritim strategi för Västra Götaland. Wether Islands in Bohuslan - Photo Lisa Nestorson

Maritim strategi för Västra Götaland. Wether Islands in Bohuslan - Photo Lisa Nestorson Maritim strategi för Västra Götaland Wether Islands in Bohuslan - Photo Lisa Nestorson Innehållsförteckning Bakgrund 4 Maritim strategi för Västra Götaland avgränsningar 6 Syftet med en maritim strategi

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

Framtidskuster för människa och miljö

Framtidskuster för människa och miljö Framtidskuster för människa och miljö Hur ser ekonomisk tillväxt ut som är skonsam mot både människa och miljö? Framtidskuster är ett projekt där forskare, tjänstemän och näringsliv arbetar tillsammans

Läs mer

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg Nordens största ytskyddskonferens! 4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg www.ytskydd.com Fler än 70 föreläsare. Mer än 1000 års erfarenhet! Ytskydd 2015 nu med ökat fokus på case från verkligheten Betong

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012

REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012 REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012 Fartygsforum 2012 genomfördes den 13-14 oktober i Göteborg. Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg, ett tillfälle för ideella aktörer

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Kan marin energi bli kommersiellt gångbar?

Kan marin energi bli kommersiellt gångbar? Program seminarium 2, 6 oktober: Seminarium om tillförseln av energi tekniker för el- och värmeproduktion Kan marin energi bli kommersiellt gångbar? Heije Westberg - CTO heije.westberg@minesto.com Innehåll

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 2017

Forskningsstrategi 2015 2017 Forskningsstrategi 2015 2017 Sveriges Redareförening antog våren 2006 en Forskningspolicy som anger inom vilka områden som föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Ingrid Lundberg Volvo Logistics Eric Nilsson Next Part Johan Axiö Sjöfartsverket Emil Fasten Trafikverket Ola Hjärtström Norrköpings Hamn och Stuveri Stig-Göran

Läs mer

Mediakit med annonsprislista & utgivningsplan 2013

Mediakit med annonsprislista & utgivningsplan 2013 Mediakit med annonsprislista & utgivningsplan 2013 Ett spännande tjugohundratretton! Äntligen kan vi erbjuda sjöfartsnäringen den tidning, den webbplats och det nyhetsbrev som den förtjänar. Vi har vässat

Läs mer

Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden

Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess 2009 2013 Vägen mot en etablerad svensk maritim näring, och en politiskt beslutad, maritim strategi Från frustration till aktion Det är dags nu!!! Sverige

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Välkomna till två konferensdagar den 26 och 27 okt på Lundqvist och Lindqvist, Stockholm!

Välkomna till två konferensdagar den 26 och 27 okt på Lundqvist och Lindqvist, Stockholm! INBJUDAN Välkomna till två konferensdagar den 26 och 27 okt på Lundqvist och Lindqvist, Stockholm! Klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot mot människor och miljön och mot fortsatt ekonomiskt välstånd

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Erika Rosander, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi Utmaningsdriven innovation #ViUdi www.vinnova.se/udi Överblick, återblick, framåtblick Vi ger möjligheten att våga testa nytt innan det blir lönsamt 2632 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI

Läs mer

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 För tredje året i rad kommer Luleå kommun att delta under Almedalsveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Representanter från Luleå kommun deltar

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017

TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017 TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017 ÖVERSIKT UTBLICK 08.15 2017 DET FINNS INGEN SNABB OCH ENKEL VÄG TILL HÅLLBARHET. ÖVERGÅNGEN KRÄVER EN GEMENSAM ANSTRÄNGNING FRÅN SÅVÄL BESLUTSFATTARE, FÖRETAG OCH ALLMÄNHET. VID

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt Bohlin Huvudsekreterare:

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Tema IS maritimt mingel i Stockholm 29 augusti

Tema IS maritimt mingel i Stockholm 29 augusti Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2013 INNEHÅLL Tema IS, maritimt mingel i Stockholm 29 augusti Världssjöfartens Dag 26 september, gröna utmaningar för en blå näring Stor aktivitet på den Maritima Mötesplatsen

Läs mer