Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen?"

Transkript

1 Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Under de första 3-4 årtiondena av 1900-talet gjordes stora framsteg inom näringsforskningen. Man upptäckte då bl a de flesta av våra vitaminer och det gjordes en rad experiment kring kostens betydelse för sjukdom och hälsa. En av de mest framstående forskarna på området var Sir Robert McCarrison, en engelsk militärläkare som bl a var ansvarig för det indiska centret för näringslära i Coonoor. Under 1920 och 1930-talet skrev han en rad vetenskapliga artiklar i ämnet kost och hälsa och presenterade sina rön i många muntliga framföranden. Hans arbete var så framgångsrikt att det engelska läkaresällskapet startade en speciell sektion för näringslära Nedan är en översättning av hans tal då sektionen bildades, vilket hölls vid det årliga mötet inom British Medical Association. Det är en sammanfattning av hans arbete inom ämnet kost och hälsa och visar på hur fundamentalt avgörande kosten är för att hålla oss friska. Så här säger McCarrison. Detta är ett historiskt ögonblick. Bildandet av sektionen för näringslära är ett erkännande från sällskapet att kunskapen om näringsämnenas betydelse är en integrerad del av den medicinska vetenskapen. Den nyaste av sektioner, men inte den minst betydande. Snart kommer den dagen då näringslära inte bara är något man ängar sig åt då och då utan det kommer att bli ett ämnesområde som ständigt gör sig påmint. För med den snabba utveckling som idag finns inom området så kommer näringsläran snart att vara grundfundamentet för rationell sjukvård. Förhoppningsvis kommer inte den här sektionens arbete i framtiden att vara begränsat till de medicinska aspekterna av fysiologi, biokemi och patologi utan också vara en del av lantbruks- och veterinärvetenskapen. Trots att näringsläran är en ny vetenskap har den redan omslutit alla delar av medicinen. Det passar därför bra att i min föreläsning ta upp hur näringsläran har betydelse för alla de andra 19 sektionerna som är en del av detta årsmöte. Men hur förhåller sig egentligen den traditionella medicinska vetenskapen till näringslära? För att kunna svara på den frågan måste vi först definiera medicinsk vetenskap och näringslära. Ser vi i en allmän uppslagsbok så definieras medicinsk vetenskap såsom vetenskapen och förmågan att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Alltså inte enbart hur man behandlar sjukdomar. Det viktiga är den första delen, förebygga, står före behandla och bota. Den medicinska vetenskapen är egentligen vetenskapen om hur man håller sig frisk. 1

2 Och vad är då näringslära eller näringsfysiologi? Det är de fundamentala funktionerna i kroppen som vår hälsa är beroende av. Det är inte bara kunskapen om näringsämnena i maten som det står i en del lexikon. Mat är vad som krävs för att få näring, näringslära är hur vi utnyttjat den den serie av processer som sker för att kroppen skall kunna utnyttja näringen i maten. Den består i hur vi tar upp maten i kroppen genom kemisk nedbrytning och assimilering samt vår metabolism, dvs hur den ger oss energi för att hålla värmen, röra våra muskler och sköta de interna kroppsliga processerna. Men näringslära är också hur vi använder näringsämnena för att bygga upp och reparera det kroppen består av och hur man tar vara på det avfall som produceras. En av de primära processerna inom näringsläran är således att bilda och upprätthålla funktionen för alla kroppens olika organ. Och då hälsa är det tillstånd i kroppen då alla organ och processer i kroppen funktionerar optimalt är det med andra ord hålla oss friska genom att upprätthålla alla kroppens funktioner i perfekt ordning. Näringens huvudsyfte är således att på ett tillfredställande sätt se till så att alla kroppens funktioner fungerar så att det inte förekommer några störningar, dvs det vi kallar för sjukdom. Det är så förhållandet är mellan hälsa och sjukdom ämnet på dagens föreläsning och svaret på frågan; hur förhåller sig näringslära till den medicinska vetenskapen? Tidigare kunskap inom näringslära visade på sambandet mellan energiinnehållet i vår mat i relation till våra kroppsliga aktiviteter. Den visade också på hur viktigt proteinet är som en del av vår näringstillförsel. Men det är bara under de senaste åren vi har fått klart för oss hur viktigt det är med andra essentiella komponenter, såsom vitaminer och mineraler, för att upprätthålla de vitala funktionerna. Dessa studier har lett till en helt ny syn på orsaken till sjukdom, något som kan summeras enligt följande: fel föda fel näringsämnen felaktig funktion felaktig struktur dålig hälsa sjukdom. Det är den här nya kunskapen inom näringsläran, och inte vårt behov av energi, som idag har betydelse. Som vi alla vet så består näringsläran av en rad faktorer: maten i sig och hur den produceras, nödvändig syresättning av blodet och kroppens vävnader, hur effektiva processerna är för matsmältning, upptaget i kroppen, cirkulationen och utsöndring. Faktorer som har betydelse för dessa processer är tillräckligt med motion, vila och sömn, avsaknad av stress och överdrivna negativa känsloyttringar, god hygien, solljus och ärftliga faktorer. Det absolut viktigaste är dock att födan har en sådan sammansättning att den ger alla de essentiella ämnena så att alla processer i kroppen skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt. Likaså kan bristen eller tillförsel i felaktiga proportioner, av något eller några av de essentiella ämnena, påverka processer i kroppen som gör problemen ännu värre, och på så vis skapa en ond cirkel. Ensidig föda kan ge upphov till försämring av de processer som ingår i matsmältning, näringsupptag och ämnesomsättningen inne i cellerna. Otillräcklig syresättning av blodet och vävnad kan t ex bero på felaktig föda. Oro och upprördhet kan vara orsakad av felaktig föda. Defekter i sammansättingen av dieten kan ge upphov till oönskade effekter vid överexponering av solljus. Mat är den helt avgörande faktorn när det gäller hur människans näringsfysiologi fungerar. Det är grundstommen till hälsan; den viktigaste faktorn när det gäller att bekämpa våra sjukdomar. Nu framstår frågan: Vilka är då de ämnen som påverkar vår fysiologi och var kommer de ifrån? De är så vitt man vet idag (1936), syre, vatten, och nedbrytningsprodukter av protein, fett och kolhydrater 2

3 samt mineraler och vitaminer. Förmodligen finns det andra ämnen, vem vet? Vad som egentligen är viktigast är att se på de råvaror, intagna i lämpliga proportioner, som med säkerhet ger de bästa näringsmässiga förutsättningarna och därmed hälsa hos människorna. Förutom rikligt med vatten är dess matvaror: 1. En bra blandning av fulkornsprodukter eller bra fullkornsbröd 2. Mjölk och mjölkprodukter såsom smör, ost, surmjölk och kärnmjölk 3. Ägg 4. Bladgrönsaker 5. Rotfrukter potatis, morötter etc 6. Baljväxter 7. Frukt 8. Kött Att dessa matvaror tillför alla de beståndsdelar, kända och okända, som behövs för ett hälsosamt liv är uppenbart genom att de är ingredienser i nationaldieten hos vissa folkslag i norra Indien vars fysik och hälsa, hos dem som äter dieten till fullo, är oöverträffad på jorden,. Likaså genom det faktum att albinoråttor som får motsvarande diet kan upprätthålla en fullkomlig hälsa. De flesta av dessa matvaror är nu betraktade som hälsomat av den moderna näringsforskningen något som dessa folkslag kände till för hundratals år sedan. Om mat är grunden till hälsa så är de nämnda ingredienserna dess grundstenar. Om man äter dem i rätt proportioner finns de ingen anledning att fundera på hur mycket man får i sig av det ena eller andra näringsfaktorn. Dessa födoämnen tillför alla näringsfaktorer i rätt proportioner i förhållande till varandra. Detta förutsätter dock att de är producerade på en jord som inte är utarmad på de för växterna nödvändiga näringsämnen som t ex jod, vilket tillförs människan via växterna eller djuren som betat på marken. Vi är liksom de andra djuren på jorden produkter av markens växtlighet. Rätt sammansättning av födan är viktig under alla livets skeden, men absolut viktigas är den under uppväxten. Det är då kroppens alla beståndsdelar utvecklas och byggs upp. Många av de brister i struktur eller funktion som då kan uppstå av felaktig föda kommer senare i livet att kunna vara orsaken till sjukdom. Så långt näringens generella betydelse för medicinen. Som kontrast kan vi blicka på dess specifika betydelse för bakteriologi och internmedicin. Vi kan börja med näringsläran i förhållande till infektioner. För inte så länge sedan tog Clausen upp den frågan till kritisk granskning. Hans generella slutsats var enligt följande. Motståndskraft mot infektioner har mycket att göra med den diet man äter. Ett litet underskott på vitamin A eller vitamin C ger definitivt sämre motståndskraft mot infektioner. I vissa fall kan brist på något av B-vitaminerna ge samma effekt. En brist på Vitamin D kan som så inte öka infektionsrisken, men om man samtidigt har lite låg nivå av Vitamin A blir konsekvenserna värre. Det är högst troligt att en marginell brist på något vitamin ger en sämre motståndskraft mot infektioner. Det bör påpekas att förutom vitaminer så kan brist på proteiner och vissa mineraler, främst kalcium, vara en viktig orsak till sämre motståndskraft mot infektioner. 3

4 När det gäller internmedicin kan förhållandet näringslära och sjukdomar bäst illustreras av hur det påverkar matsmältningen och de endokrina körtlarnas funktion. Den förra, en högst specialiserad mekanism som skall se till så att kroppen kan få tillgång till alla de näringsämnen den behöver, och den senare också en högst specialiserad mekanism som är designad att kontrollera och koordinera en stor mängd kemiska reaktioner av vilken hela näringsläran består. Om vi först studerar hur matsmältningen påverkas av dåligt sammansatt föda lite närmare så ska vi se att det är en mycket viktig faktor för uppkomst av sjukdomar. Detta upptäcktes främst via försök med apor som matades med föda med flertalet brister lågt innehåll av vitaminer och mineraler och mycket kolhydrater. Något som är ganska vanligt i den mänskliga dieten. Det viktiga för en frisk matsmältningskanal är tillräckligt med vatten, protein, vitaminer och mineraler. Att diskutera vattnets betydelse för en bra matsmältning behöver vi inte lägga tid på. När det gäller proteiner, och dess beståndsdelar aminosyrorna, så är de viktiga för att kroppen skall kunna bilda alla de enzymer som är nödvändiga för att bryta ner maten. Likaså är en tillräcklig tillförsel av aminosyror viktig för att katalytiska ämnen såsom glutation, adrenalin, tyroxin och insulin skall kunna framställas i kroppen. Vad gäller mineraler så räcker det med att påpeka att de är beståndsdelar i alla celler, inklusive de som finns i matsmältningskanalen. Dess funktion är att styra cellernas permeabilitet, musklernas sammandragning och känsligheten hos nerverna. Likaså är de viktiga beståndsdelar i magsafterna. Ett tillräckligt tillskott av dess är därför en grundläggande förutsättning för en väl fungerande mage och tarm. Vitaminerna A, B-komplexet, och C har alla en avgörande betydelse struktur och funktion av matsmältningskanalen. Brist på vitamin B1 (Tiamin) gör t ex att magsäcken förlorar sin sammandragningsförmåga vilket i sin tur sätter ner aptiten samt sekretionen av magsaft och förmågan att tömma magen så att födan kan föras vidare i tarmsystemet. Brist på vitamin B2 (Riboflavin) försvagar epitelet i matsmältningskanalen. Brist på vitamin A gör att vi lättare får inflammation och infektion i tarmen, vilket förstärks vid brist på vitamin C och B-komplexet. Brist på vitamin C kan också orsaka blodstockningar och svulster. Experiment på djur har tydligt visat att dessa brister skapar uttänjd magsäck, gastrit, magsår och inflammationer i både tunn- och tjocktarm. Det faktum att ca 25 % av människorna i det här landet har dessa problem och samtidigt en diet som har stora brister på dessa ämnen är också ett tydligt bevis. Ser vi vidare på hur felaktigt sammansatt föda påverkar våra endokrina körtlar så är binjurarnas funktion beroende av vitamin A och B. Ser vi på sköldkörteln så är den beroende av tillräcklig tillförsel av jod och flertalet vitaminer och protein, men påverkas också negativt av för mycket fett och kalcium. Bukspottkörteln utarmas av en diet rik på kolhydrater och med brist på vitaminer. Likaså kan reproduktionsförmågan bli sämre beroende på vissa näringsbrister i födan. Redan för många år sedan påpekade jag hur ensidig föda med brister på vissa ämnen kan påverka hormonproduktionen och signalerna i de sympatiska nerverna. Detta leder följaktligen till bristande funktion hos de körtlar som styr och reglerar en normal ämnesomsättning. För femton år sedan skrev jag följande: Jag vill speciellt uppmärksamma de brister som finns i felaktigt sammansatt föda på matsmältningen och de endokrina körtlarna som har betydelse för de metabola processerna. Effekterna av detta är grunden för alla de sjukliga tillstånd som finns i matsmältningskanalen och diffusa tillstånd av obehag som så många lider av idag, något vi haft 4

5 mycket liten kunskap tidigare. Jag upprepar det citatet idag med eftertryck eftersom dess sanningshalt åtskilliga gånger stärkts under de år som gått sen dess. Sambanden mellan näringslära och obstetrik och gynekologi är många. Det bör räcka att enbart ge några exempel. Se bara på de svårigheter engelska sjukan och benvävnadsuppmjukning ger vid en förlossning. Förhållandet mellan de vi äter, och då framförallt fett, mineraler och vitaminer, till fertilitet, graviditeten och amningen. Förhållandet mellan linolensyra (omega 6) när det gäller att förbättra fertiliteten och hur viktigt det är med fett för att överföra vitamin A genom moderkakan till fostret. Hur viktigt det är med tillräckligt med vitamin A, B och C och kalcium, fosfor, magnesium och järn till en gravid eller ammande kvinna. Likaså tillräckligt med vitamin D och E samt jod. Vitamin E är speciellt viktigt för att förhindra spontana aborter. Brist på vitamin A kan mer specifikt ge förhårdnader i slidväggen, förlängd graviditet, besvärlig förlossning, blödningar i livmodern, störningar i moderkakans tillväxt, blödningar och vävnadsdöd i livmodern symptom som i sin tur kan orsaka olika typer av infektioner eller inflammationer. Det är sant man hittills bara studerat detta i experiment med råttor, men det är högst troligt att motsvarande problem uppkommer hos kvinnor. Det intressanta är också att dessa problem uppstår hos råttor även när de inte har så allvarliga brister av vitamin A att de orsakar xerophthalmia (oförmåga att producera tårar), ett symtom som bara uppkommer vid alvarligt vitamin A brist. Alla ovan beskrivna symptom visar på hur viktigt det är att alla presumtiva mödrar och gravida, samt ammande kvinnor, får en väl balanserad föda. Något som faktiskt är lika viktigt för barnet som för modern. När det gäller kirurgi så kommer behovet säkerligen att minska om människor får hjälp av läkarvetenskapen att äta en bättre sammansatt kost. Det gäller speciellt den kirurgi som berör våra inre organ. Men på samma sätt som kirurgin tog stora kliv framåt beroende på Listers upptäckt av de antiseptiska metoderna så kommer hela läkarvetenskapen att utvecklas i positiv riktning genom de senaste rönen inom näringsläran. Vad gäller kirurgi bör det också påpekas hur viktigt en rätt sammansatt kost är för läkning av kirurgiska ingrepp, frakturer och kroniska ben och ledbesvär. Ser vi sedan på anatomi och dess förhållande till näringslära så är det givet att ben och vävnadsstruktur har stor betydelse av vad vi äter. Den kunskap som nu finns när de gäller de förändringar som sker i vävnader beroende på felaktig föda är minst lika viktig som den tidigare kunskapen man lärde ut om hur normal vävnad ser ut. Fysiologi och biokemi är nära sammanbundna med läran om näringsämnenas betydelse för hälsan, man kan säga att det är delar av den. När det gäller biokemin så är dess uppgift att identifiera de olika näringsfaktorerna och framställa dem. Något man lyckats bra med. Men i det virrvarr av vitaminer och andra biokemiska näringsfaktorer finns dock risken att den vanlige läkaren inte förstår att det enda han behöver göra är att råda sina patienter att äta de olika födoämnena som tidigare nämnts, i rätt proportioner och i det skick som naturen framställt dem. På så vis kommer naturen själv att ge svar på hur mycket vitaminer, mineraler och ändra näringsfaktorer kroppen behöver på ett mycket säkrare sätt än vad någon biokemist kan säga. Nu är det kanske på sin plats att säga några ord om nomenklaturen när det gäller vitaminerna. Man brukar fortfarande benämna dem som extra kostfaktorer eller som ämnen som motverkar olika bristsjukdomar. Det är dags att frigöra dem från dessa begränsande deskriptiva benämningar. De är nämligen inga extra faktorer utan de är essentiella ämnen och inte på något sätt underordnade de övriga ämnena i födan. De är ämnen som är oumbärliga i varje steg av näringsläran. Det gäller allt 5

6 ifrån att reglera aptiten till upptaget av näringen i kroppen och dess celler till utförseln av restprodukter från ämnesomsättningen. Substanser som är så viktiga, att om man inte får tillräckligt av dem, så kan inte normala strukturer eller funktioner i kroppens organ eller andra delar upprätthållas. De är lika viktiga för kroppen som motoroljan är för en bil. Det är sant att de också är botemedel mot den ena eller andra bristsjukdomen, men de har, vilket jag påpekat för många år sedan, många fler och viktigare funktioner än att förhindra lidandet från dessa sjukdomar. Det största problemet med det gamla sättet att tänka är att man förleds att tro att det inte kan finnas någon brist på vitamin A om man inte har xerophthalmia eller att det inte kan finnas någon brist på vitamin B1 om man inte har beri-beri osv. Man ser det hela som svart eller vitt. Men det är låga nivåer i födan eller det dåliga upptaget eller utnyttjandet i kroppen, och inte den fullständiga avsaknaden, som orsakar de mest frekventa problemen för människors hälsa. Näringslära har också ett nära samband med psykologi och neurologi. Holt skriver; Den snabba tillväxten av hjärnan och nervsystemet utsätter det växande barnet för stor mottaglighet för störningar i nervsystemet om det finns brister i dieten. De flesta av de neuroser som uppstår i barndomen är beroende på felaktig näring. Huvudvärk, sömnlöshet, danssjuka, vanliga spasmer och hysteriska utfall och en rad andra symptom kan man komma tillrätta med genom att ändra på de matvanor som egentligen är grundorsaken till problemen. Förhållandet mellan diet och intelligens eller efterblivenhet hos skolbarn, den mentala kapaciteten och pellagra, det ömsesidiga beroendet mellan fysisk och psykisk hälsa är andra exempel där dieten och psykologisk medicin hänger ihop. Det är nu helt klarlagt att brist på vitaminerna A, B1 och B2 har viktiga funktioner när det gäller utvecklingen av ett väl fungerande nervsystem. Ett slående exempel på detta är de försök jag gjort på cellkulturer i Nutrition Research Laboratories i Coonoor. Där kunde man se att embryonal nervvävnad inte växte till sig i plasma från djur som berövats antigen vitamin A eller vitamin B. De problem man kunde se hos nervvävnaden var olika former av degenerering. Andra klara exempel på hur nervfunktionen påverkas av vitaminbrist är de nervförändringar man ser hos personer med pellagra och beri-beri. Ortopederna har kopplingar till näringslära då många av de bensjukdomar vi har beror på felaktig diet. Det gäller allt från engelska sjukan och osteoporos till hur snabbt benbrott läker. Näringslära har också starka kopplingar till de sjukdomar som berör öron-näsa-hals. Det gäller främst de förändringar som sker av slemhinnan vid underskott på vitamin A. Dessa förändringar gör att försvaret mot infektioner minskar så att man betydligt lättare blir sjuk i öroninflammation och halsfluss. Det är också allmänt känt att undernärda och försvagade barn lättare får infektioner i öronnäsa-hals. Det är i princip omöjligt att ha sådana barn på en vårdavdelning i en eller två veckor utan at de får snuva, ont i halsen, öroninflammation, bronkit eller lunginflammation, skriver Holt. Något som får en att minnas de mörka åren vad gäller kirurgin och alla dess följdinfektioner som fanns före introduktionen av Listers läror. Dessa barn har också ofta uppsvällda halsmandlar, något jag också observerat i mina experiment med undernärda råttor. När det gäller tuberkulos och kosten så kommer jag alltid att tänka på sanatoriet i byn Papworth. Inte ett enda barn som föddes där under sanatoriets 20 åriga existens fick tuberkulos. Ändå är dessa barn söner och döttrar till föräldrar som alla hade tuberkulos och därmed i ständig kontakt med dem. Detta har åstadkommits genom att barnen fått fullgod näring, vilket gjort dem motståndskraftiga 6

7 mot infektioner, samt att de kunnat undvika höga doser infektiöst material då anläggningen var försedd med ett rikligt antal för ändamålet avsedda spottkoppar. Det finns alltså ett starkt samband mellan infektioner och inflammationer i luftvägarna och felaktig näring. Det visar inte minst de försök som gjorts på råttor där de fått äta den typ av mat som förtärs av personer i England och Wales där var tionde person har frekventa sådana problem. Det är då främst brist på vitamin A som är orsaken till detta. När det gäller huden och dess åkommor är finns också et starkt samband med felaktig näring: lätt undernäring, vätskebrist, proteinbrist, brist på vissa mineraler (främst järn, fosfor, kalcium och jod) samt vitamin brist (främst A, B och C) orsakar ofta problem med detta organ och kringliggande vävnad. De symptom som uppkommer är torrt och oelastiskt skin, förhårdnader, slapphet, rynkor, dålig hårväxt, risigt hår, håravfall, dålig sårläkning, dålig ärrvävnad, eksem, seborré och en rad andra åkommor beroende på dålig funktion hos hudcellerna. Det är främst i form av behandling av sjukdomar som näringsläran kommer att ha sin största betydelse. Tidigare när läkare gav råd om kosten så gällde det att förhindra att vissa känsliga organ inte tog mer skada. Nu börjar de tänka mer hur kosten generellt kan förbättra hälsotillståndet för patienten, säger McLaster. Det är i första hand hela patienten som måste behandlas och inte den specifika sjukdomen, och vid den typen av behandling finns det inget som är viktigare än fullgod näring. Det är bara att se på vad fulvärdig kost har gjort för behandlingen av tyfus, magsår, njurinflammation, högt blodtryck, diabetes, tuberkulos, kronisk artrit, eklampsi, mm. Något som uppnåtts genom en total förändring i kosten så att patienterna fått en fullvärdig kost med alla de vitaminer och mineraler som behövs för att upprätthålla och återskapa frisk vävnad i kroppen. Genom en fullvärdig kost kan patienterna, med några få undantag, läka sig själv. Här kommer alltså den nya kunskapen om näringslära till läkarens hjälp så att patienterna kan ges de bästa kostråden för snabbast läkning. Det finns många exempel på hur fullvärdig kost hjälpt människor som levt i missär. Ett av de tydligaste exemplen är de som miss McMillan nämnde i sin bok The Nursery School när hon beskriver hur illa medfarna barn från slummen genom en förbättrad kost och omvårdnad på förskolan i Dentford blivit av med engelska sjukan, bronkit, inflammationer i öron och näsa, svullna lymfkörtlar eller karies. Efter att blivit väl närda i ett par år hade i princip alla blivit av med de krämpor de hade då de började på förskolan. Genom sådana vittnesmål har vi definitivt kunnat visa på orsaken till dessa sjukdomar. Tyvärr vet vi också att det finns en stor andel av befolkningen som inte ser till att de får en fullvärdig kost eller ens vet om vad de skall äta för att få en tyvärr något som kännetecknar vår värld idag. Det är dock fel att tro att det bara är fattigdom som gör att folk inte får i sig rätt näring. Ett överflöd av mat är ingen garanti för att man inte skall få näringsbrist eftersom det finns en rad faktorer såsom fördomar, okunskap och gamla vanor, ofta hindrar människor från att göra de hälsosamma valen när det gäller födan. För att komma åt problemet måste vi läkare snarast utbilda oss själva så vi kan sprida kunskap åt gemene man. Om vi inte har utrymme i vår läroplan, låt oss då istället ersätta en del av den kunskap som idag lärs ut kring sjukdomar med kunskaper om hälsan, och då främst näringslära, vilken är hälsans grund. Jag är nu framme vid den sista av läkaresällskapets sektioner medicinsk historia. I hela den medicinska historien finns inget kapitel som är mer fyllt med hopp och som är så inspirerande, när det 7

8 gäller människans framtida hälsa, än det om näringslära. Den första delen av kapitlet beskriver hur felaktigt sammansatt föda kan orsaka skörbjugg och beri-beri. Därefter följer historien om vitaminernas upptäckt och hur mineralerna och andra näringsfaktorer har betydelse för en normal utveckling av människans hälsa. Tålmodig forskning som gett grunddata ur vilken slutsatser har dragits varpå nya fakta sedan har kompletterat bilden. Det är så forskning bedrivs, det är på så vis som forskningen inom näringslära har bedrivits. Av Major-General Sir Robert McCarrison, C.I.E., M.D., D.Sc., LL.D., F.R.C.P., I.M.S., Read in opening a discussion in the Section of Nutrition at the Annual Meeting of the British Medical Association, Oxford, 1936 Översatt av Pehr-Johan Fager, maj 2011 Publicerad i British Medical Journal den 26 september,

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08 VITAMINER MINERALER IGU Idrottsliga Gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Dagens program Vitaminer & mineralers funktion Behöver idrottare tillskott? Antioxidanter Fria radikaler kostråd

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA

MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA Läs mer: http://www.1177.se/skane/tema/kroppen/matsmaltning-ochurinvagar/matsmaltningsorganen/?ar=true http://www.slv.se/grupp1/mat-ochnaring/kostrad/

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Näringsämnena och matspjälkning

Näringsämnena och matspjälkning Näringsämnena och matspjälkning Näringsämnen De tre näringsämnen som vi behöver störst mängd av är: - Kolhydrater - Fett - Proteiner Näringsämnena behövs för att bygga upp cellerna och för att ge energi.

Läs mer

2. I vilken enhet(er) mäter man energi i mat? Kcal- Kilokalorier (KJ- kilojoule)

2. I vilken enhet(er) mäter man energi i mat? Kcal- Kilokalorier (KJ- kilojoule) Instuderingsfrågor inför provet åk 8 ht -16 Kost och hälsa S 15-20 1. Vad behöver din kropp energi till? För att alla funktioner i kroppen ska fungera, t ex andas, hjärtslag, tänka, hormonproduktion, matspjälkning,

Läs mer

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp BIOLOGI Vår fantastiska kropp 6.1 Celler i samarbete Allt liv är uppbyggt av celler. Vissa organismer består av en enda cell, andra av flera miljarder celler. Människokroppen består av tiotusentals miljarder

Läs mer

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin Vitaminer Har du koll på vad alla vitaminer egentligen innehåller?. Vet du vad du matar till ditt djur?. Är du säker på att den får i sig allt? Varför är den hängig, tjurig eller seg på att läka? OBS!

Läs mer

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå Människokroppen Matspjälkningen Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå www.lektion.se Vad ska du äta och varför? Kolhydrater Vår främsta energikälla. Kroppens bränsle, härifrån får vi den energi vi

Läs mer

Föreläsning av Shyam Sundar Goswami (II.34) Varför fasta? Redigerad av Basile P Catoméris

Föreläsning av Shyam Sundar Goswami (II.34) Varför fasta? Redigerad av Basile P Catoméris 1 Föreläsning av Shyam Sundar Goswami (II.34) Varför fasta? Redigerad av Basile P Catoméris Människans kropp upprätthåller en känslig balans mellan dess ämnesomsättning och eliminering av restprodukter.

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13 Teori Kost och Kondition År 6 ht -13 KOST OCH KONDITION l Din kropp behöver regelbundet mat för att du ska må bra och orka med skola, fritids och eftermiddagsaktiviteter. Om du äter tre huvudmål per dag

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

OCH~ ~------------------- FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT FORSVAR. 146 Människan

OCH~ ~------------------- FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT FORSVAR. 146 Människan FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT OCH~ FORSVAR NÄR DU HAR ARBETAT MED AVSNITTET FÖDA, MATSPJÄLKNINCi, TRANSPORT OCH FÖRSVAR KAN DU redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen

Läs mer

Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com

Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Människans byggstenar Män Mineralämnen: ca 5% Kolhydrater: ca 1% Fetter: ca 15% Proteiner: ca 17% Vatten:

Läs mer

Matglädje! Människans byggstenar. Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com.

Matglädje! Människans byggstenar. Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com. Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Människans byggstenar Män F Mineralämnen: ca 5% Kolhydrater: ca 1% Fetter: ca 15% Proteiner: ca 17%

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Bra mat för seniorer

Bra mat för seniorer Bra mat för seniorer Tips på hur du bör äta för att må bra på äldre dar. Vacker, god och energirik mat är bra mat! Ät den mat du tycker om! Variera livsmedelsvalet! Behov av mat för äldre Med ökad ålder

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen.

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. FORSKNING På spaning bland tarmludd & vita blodkroppar Tarmen, dess bakterier och

Läs mer

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig?

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt

Läs mer

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till Maten Vi översvämmas av tips och råd från experter om vad och hur mycket vi ska äta. Men experterna är inte alltid överens. Därför behöver du veta mera om olika näringsämnen, hur de tas upp i kroppen och

Läs mer

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7 Mat, måltider & hälsa Årskurs 7 Med alla näringsämnen Det finns 6 stycken näringsämnen: - Kolhydrater - Protein Engerigivande. Vi behöver - Fett ganska mycket av dessa. - Vitaminer - Mineraler Ej engerigivande.

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Molybden (Mb) Brist på molybden kan resultera i strupcancer, karies, impotens och depression, trötthet och förvirring.

Molybden (Mb) Brist på molybden kan resultera i strupcancer, karies, impotens och depression, trötthet och förvirring. Molybden (Mb) Molybden (Mb) Molybden är ett essentiellt spårämne och en viktig del i det enzym som svarar för upptag av järn i kroppen. Molybden upptas av tarmen för vidare transport till blodet. Ämnet

Läs mer

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv?

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Viktiga faktorer för att du ska må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Ingen behöver svälta i Sverige Undernäring = Felnäring = För lite mat Felaktigt sammansatt Antalet

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Äta för att prestera. Jeanette Forslund, dietist

Äta för att prestera. Jeanette Forslund, dietist Äta för att prestera Jeanette Forslund, dietist Kroppen behöver bra mat för att: Prestera och orka, fysiskt och mentalt Återhämta sig Bygga muskler Förebygga skador Läka skador Hålla ett intakt immunförsvar

Läs mer

Caroline Zakrisson [Kurs] [Datum]

Caroline Zakrisson [Kurs] [Datum] Mål att uppnå För stå hur männniskans kropp är uppbyggd i stora drag. Förstå sambandet mellan maten du äter och hur din kropp fungerar. Förstå hjärnans och nervernas betydelse för att vi minns, lär oss

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Ge din häst mer livsglädje

Ge din häst mer livsglädje Ge din häst mer livsglädje Det bästa från naturen Hästar med en hälsosam och ett starkt immunförsvar har sällan hälsosamma problem. Hästar i naturen äter ofta upp mot 60 olika växter varje dag och rör

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

Agenda. Näringslära Kosttillskott Frågor

Agenda. Näringslära Kosttillskott Frågor Agenda Näringslära Kosttillskott Frågor Näringslära Vad behöver kroppen? Kolhydrater, kostfibrer Proteiner Fett Annat vi behöver Vatten, mineraler, vitaminer Kolhydrater Kolhydrater är gemensamt namn för

Läs mer

Osteopaten. hittar orsaken till besvären

Osteopaten. hittar orsaken till besvären Osteopaten hittar orsaken till besvären Det är inte alltid självklart att besvärens ursprung finns just där det gör ont. Osteopater, är en yrkesgrupp som jobbar med att gå på djupet med klienternas problem,

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet sänker era kostnader större vinst förutsättningar Tre gånger snabbare återhämtning med beprövad

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar Mat för att hålla sig frisk på äldre dar vad säger forskningen och vilka rekommendationer finns? Anja Saletti, leg dietist, PhD anja.saletti@pubcare.uu.se Innehåll Rekommendationer skillnader frisk, skör,

Läs mer

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA henneiizi Varför behöver man kosttillskott? Det går naturligtvis att få i sig alla ämnen som man behöver genom kosten, men studier har visat att det är få som faktiskt

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Choklad innehåller en

Choklad innehåller en Choklad Info K akaobönan Jämfört med kaffe och te som nästan inte har något näringsvärde alls är kakaobönan mycket energirik. Kakaobönan innehåller: 50% fett 20-25% kolhydrater 15-20% protein 1,5% teobromin

Läs mer

Hormonkörtlar Uppgift-Känslor

Hormonkörtlar Uppgift-Känslor Hormonsystemet Hormonkörtlar Uppgift-Känslor Hypotalamus Sammankopplare Transformerare Spirituell Tallkottskörteln Tidshållare Ledsen Mystisk Hypofysen Organiserare Oförutsägbar Vis Sköldkörteln Energigivare

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar.

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Det räcker inte att träna hårt! Prestation ÄTA- TRÄNA VILA Mat och dryck Vi behöver vila och återhämtning. Muskler Immunförsvar Nervsystemet Men

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Mat och ha lsa. Under dessa veckor kommer vi att arbeta lite extra med följande syften ur LGR 11:

Mat och ha lsa. Under dessa veckor kommer vi att arbeta lite extra med följande syften ur LGR 11: Hem- och konsumentkunskap åk 8 Hortlax skola Mat och ha lsa De närmaste veckorna kommer det övergripande temat på hem- och konsumentkunskapen att handla om Mat och hälsa. Du kommer att få lära dig mer

Läs mer

Utvecklingsstörning och åldrande. Monica Björkman

Utvecklingsstörning och åldrande. Monica Björkman Utvecklingsstörning och åldrande Monica Björkman Livslängden kan bero på orsaken till utvecklingsstörningen: Förväntad livslängd vid Downs syndrom 1929 9 år 1947 12 15 år 1961 mer än 18 år 1995 mer än

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem Kroppen Cirkulation Skelett Muskler Nervsystem Hormonsystem Kroppen Skelett: Muskelfästen, skydd, stöd Muskler: Rörelse, inre transport Cirkulation: Ämnestransport, skydd, temperaturreglering Nervsystem:

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer Dietist sedan 2006 Driver Dietistkonsult Norr sedan 2008 2 bloggar http://blogg.halsa2020.se/dietistbloggen/ www.dietistkonsult.nu Föreläsningar, kostrådgivning

Läs mer

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa.

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Rekommenderade njutningar För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Lätta upp måltiden och minska på vikten med hjälp av bröd 1 skiva bröd innehåller i medeltal 60

Läs mer

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR Kost och hälsa Vad behöver kroppen för att hålla sig frisk? Varför behöver kroppen mat? FÖDA S. 146-152 Vatten Kolhydrater Fetter Proteiner Vitaminer Mineraler

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Susanne Glimne Med material från Marika Wahlberg Stress Definition Kroppens, psykets och hjärnans reaktioner på olika typer av påfrestningar, utmaningar och krav När kraven i t

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

Det dolda sockret Lärarhandledning

Det dolda sockret Lärarhandledning Det dolda sockret Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Pedagogisk planering Elev år 5

Pedagogisk planering Elev år 5 Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de

Läs mer

Den allra första cellen bakteriecellen prokaryot cell

Den allra första cellen bakteriecellen prokaryot cell Celler- Byggstenar för allt levande Allt levande från de minsta bakterier till enorma växter och djur är uppbyggt av små byggstenar som kallas celler. Alltså allt som lever består av en eller flera celler.

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes.

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Allergi eller intollerans? 1. Födoämnesallergi/matallergi 2. Matintolerans/överkänslighet Skillnaden mellan dessa är att vid födoämnesallergi/matallergi

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och

Läs mer

www.vomoghundemat.se

www.vomoghundemat.se www.vomoghundemat.se Vom og Hundemat är ett norskproducerat färskfoder för hund. Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer