INFO-GUIDE För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. Uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14"

Transkript

1 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster Uppdaterad OBS! Tillhör fastigheten!

2 Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn 3 Köp eller försäljning av bostadsrätt 4 Viktiga telefonnummer 5 Styrelsen 6 Var hittar man information? 7 Parkering 8 Sophantering 9 Bygglov 10 Tomt och trädgårdsskötsel 11 2

3 Välkommen till Solvädersbyn Här hittar du grundläggande information om hur det fungerar i Brf Solvädersbyn samt information om vart du ska vända dig om du vill ha mera information Bostadsrättsföreningens stadgar När du köper din bostadsrätt medföljer Brf Solvädersbyns stadgar. Där hittar du information om bostadsrättsägarens rättigheter och skyldigheter. Det kan röra frågor om att söka bygglov eller huruvida vem som är betalningsansvarig i olika försäkringsfrågor. Att äga en bostadsrätt och att hyra en lägenhet skiljer sig åt på många sätt. Som hyresgäst har du inget eget ansvar för att reparera eller bekosta underhållet av din bostad. Som bostadsrättsägare är det bara du som reparerar och bekostar underhållet inomhus. Skador på golv, väggar, tak, tvättmaskinen, kyl, frys, element m.m. som slutar fungera är ditt ansvar. Det finns ett undantag och det är varmvattenberedaren. Den tillhör föreningen och fel på den ska anmälas till föreningen som anlitar en entreprenör för att se över felet Ekonomisk plan I den ekonomiska planen finns kalkyler för underhåll av solvädersbyn, vad som ingår i din hyra och andra siffror som kan vara intressanta att känna till. Försäkring Tänk på att din vanliga hemförsäkring ska kompletteras med en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Prata med ditt försäkringsbolag. Tänk även på att föreningens försäkring inte gäller för till och utbyggnader. Besiktningspapper och bygglovsansökningar Har huset blivit besiktigat bör det finnas papper på det. Har huset blivit ombyggt eller tillbyggt ska det finnas bygglov. Dessa papper tillhör huset och ska följa med när huset byter ägare. Vattenmätarställning Du betalar för din faktiska vattenförbrukning. Vattenmätarställningen ska lämnas in till föreningen en gång om året Läs av mätarställningen vid in/utflyttning. 3

4 Köp eller försäljning av bostadsrätt När ett hus ska byta ägare finns det vissa rutiner som man måste följa. Det krävs för att ägarbytet ska bli giltigt. Det kan hända att köparen inte blir godkänd av banken, eller av bostadsrättsföreningen. Det skulle innebära att ägarbytet blir ogiltigt och att köpet går tillbaka. Var därför noga med att följa alla rutiner som beskrivs nedan samt alla berörda instanser har gått igenom ägarbytet. Rutiner vid husförsäljning/överlåtelse 1. När du hittat en köpare tänk på att du har upplysningsplikt. Det betyder att du är skyldig att upplysa köparen om eventuella fel och brister i lägenheten. Planerar föreningen reparationer eller ombyggnader som kan ha betydande inverkan på månadsavgiften ska du även informera om det. 2. Kontakta styrelsen i god tid (minst en månad) innan beräknad tidpunkt för överlåtelsen. 3. Styrelsen i bostadsrättsföreningen skall godkänna köparen/köparna som medlemmar. Först tar föreningen en kreditupplysning på köparen, om krediten är god kan köpare beviljas inträde i föreningen. Om så inte är fallet kan köparen inte beviljas medlemskap och får därmed inte heller köpa bostadsrätten. 4. Fyll i överlåtelseavtalen som ska undertecknas av både säljare och dess maka/make eller av samtliga sammanboende och köpare. Överlåtelsen lämnas till Styrelsen. 5. Bostadsrättsföreningen kan i vissa fall komma att göra en tillsyn av lägenheten. Både säljaren och köparen bör vara med. Bostadsrättsföreningen har rättighet att anmärka på underhåll av våtrum, diskmaskins- och elinstallationer, som kan vara till skada för fastigheten. Köparen har skyldighet att undersöka lägenhetens skick. Lägenheten säljs i befintligt skick! 4

5 Viktiga telefonnummer SOS 112 Polisen Akuta problem nätter och helger: Securitas Föreningslokalen/kontoret Fax nr Adress Solvädersbyn 50 E-post: Hemsida: Parkering, Parkeringstjänst i väst AB Journummer Parkering Primär fastighetsförvaltning AB Gunnar Mossberg (Park&Natur) (gäller snöröjningsskador) Felanmälan Dagtid kl SOS alarm för akuta fel nattetid Numret ska användas "vid fara för liv eller stor materiell skada". Om någon ringer och felanmäler stopp i handfat så skickar SOS en entreprenör som åtgärdar felet. Då blir det mycket dyrt och detta får den boende betala via faktura från styrelsen. 5

6 Styrelsen Styrelsen Styrelsen består av: ordförande, sekreterare, kassör, två ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter. Styrelsen väljs vid årsstämman som vi brukar ha i början av Maj. Styrelsen kan antigen väljas om i sin helhet kompletteras eller helt väljas om. Valberedning Det finns en valberedning som under året eller inför årsstämman tar fram lämpliga kandidater till styrelsearbetet. Alla som vill kan anmäla sitt intresse till valberedningen. Styrelsen kan informera om vilka som sitter i valberedningen men är annars inte involverad i valberedningens arbete. Vad styrelsen gör Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Det innebär bland annat att styrelsen ska se till att bokföringen och den övriga administrationen sköts och att föreningens kapital förvaltas på ett säkert sätt. Det ska finnas rutiner för redovisning och handhavande föreningens pengar och kontroll av detta. På årsstämman ska föreningens medlemmar rösta om inkomna motioner. angående föreningen, Styrelsen ska se till att de beslut som fattas på föreningens årsstämma genomförs. Styrelsen behöver inte utföra alla arbetsuppgifter själv men ansvaret ligger alltid på styrelsen. Teknisk förvaltning Bostadsrättsförenig köper fastighetsskötartjänst via JAPI som tar hand om våra soprum och allmänna sysslor i byn, klippning av grönområdena samt städning. Om du har åsikter om något som behövs göras så kontaktar du styrelsen Primär fastighetsförvaltning AB Primär fastighetsförvaltning AB sköter den ekonomiska förvaltningen. I den ingår bland annat: bokföring, bokslut, årsredovisning, inkassering av hyror, fakturabetalningar, kontrolluppgifter, deklaration mm. 6

7 Var hittar man information? Föreningen på Internet Brf Solvädersbyn har en e-postadress som du kan använda för att nå styrelsen. E-post adressen är: Solvädersbyn har en egen hemsida: På hemsidan kan du hitta information om byn och hämta dokument. Informationen som finns på hemsidan kommer att finnas tillgänglig på kontoret i skriftlig form för dem som inte använder dator och Internet. Anslagstavlan På föreningslokalen sitter en anslagstavla Soltavlan där information om byn sätts upp. Där hittar du viktiga telefonnummer och lite allmän information om föreningen. Där hittar man även information om vad som är på gång. Soltavlan är till för alla medlemmar i byn. Är ni intresserade av att sälja något, har tappat bort något, eller har något annat meddelande kan ni lämna det i brevlådan på föreningslokalen. Notera att meddelandet ska sättas upp på anslagstavlan, så sätts det upp så snart brevlådan tömts. Information i föreningslokalen Varje onsdag mellan håller styrelsen föreningslokalen öppen för medlemmar. Då finns det någon där för att ta emot och svara på frågor från medlemmar i byn. Styrelsen består av medlemmar och kan därför inte alltid svara på alla frågor på en gång. Allmänt om information Det är styrelsens ansvar att alla frågor som kommer in till styrelsen behandlas och besvaras. I en bostadsrätt sammanträder styrelsen vanligtvis en gång i månaden. På mötet tas beslut rörande in och utträde av medlemmar, beslut om bygglov, beslut om försäkringsfrågor mm. Det innebär att handläggningstiden av ärenden som kräver ett styrelsebeslut tar tid. Ärenden där andra myndigheter är inblandade, t ex gatukontoret, försäkringskontor mm. tar ännu längre då ett beslut ibland måste invänta viss information i ärendet. 7

8 Parkering Parkeringsplatser och parkeringskort Debitering för parkering sker i förskott månadsvis på hyresavin. Uppsägningstid för parkeringsplatserna är 1 månad. Borttappat kort måste anmälas för spärr omgående. Ett ersättningskort kostar 150 kr. Besökparkeringarna är till för gäster som har parkeringbiljett. Parkeringsautomat finns på första infarten in till byn en bit in på gatan. Lastbilar, husvagnar, båtar, släpkärror samt avställda fordon får ej ställas upp på parkeringsplatserna. Markering av parkeringsplats får ej ske med sprayfärg, endast lösa skyltar. Ordningsregler för fordon inom området Solvädersbyn Parkering av fordon på gårdarna eller på tomten är förbjuden. Fordonstrafik på gårdarna är endast tillåten vid i och urlastning, så snart lastningen är färdig körs fordonet ut från gården (max 20 min). Fordonstrafik på gårdarna är förbjudet efter kl Tvättning av bilar inom Solvädersbyn är förbjudet. Parkeringskort måste sitta väl synligt i framrutan så att parkeringsbolaget kan se det. Parkeringskort som helt eller delvis är täckt av andra lappar kan medföra att blir bötfällt. Maxhastighet inom området är 30 km/h. Parkeringsautomat Det finns en parkeringsautomat vid första infarten till byn. Parkeringsavgiften är 2kr/tim 8

9 Sophantering Hushållssopor (Restavfall) Sopor slängs i närmaste soprum. Notera att endast hushållsavfall får slängas i soprummen. Det finns två typer av soprum i Solvädersbyn. Soprum där du öppnar dörren för och slänger dina sopor i en av kärlen innanför. Vi har haft problem med att soporna hamnat utanför backarna samt att grovsopor slängts i det vanliga soprummet. Det har medfört extra kostnader och obehag för boende i området. Den andra typen av soprum är de med ett sopinkast på utsidan Tidningsrum Det finns tidningssoprum för tidningar och reklampapper. De finns bredvid de vanliga soprummen. Här får endast tidningspapper slängas. Grovsopor Grovsopor, elapparatur, miljöfarligt avfall och trädgårdsavfall skall bortfraktas av bostadsrättsägaren själv till en återvinningscentral. Det finns flera nämnda i telefonkatalogen. Återvinningsstationer Närmaste återvinningsstation finns på Friskväderstorget. Du som sopsorterar har möjlighet att slänga papp, wellpapp, tidningar, färgat och klart glas, metall hårdplast och batterier där. Returburkar och flaskor kan man panta inne på Willys. Kompost Det finns ingen kompost i Solvädersbyn men det finns en önskan om att vi ska ha det. Alla som vill vara med i arbetet med att ta fram förslag om en kompost är välkomna att kontakt styrelsen. 9

10 Bygglov Vårdplikt underhållsskyldighet och förbättringar När du köper en bostadsätt är du ansvarig för det inre underhållet av den. Bostadsrätten köps i befintligt skick och det är du som bostadsrättsägare som ska ersätta vitvaror som går sönder, och reparera samt underhålla tak, väggar, eller annan inrednings som behöver det. Det ingår i vårdplikten och du har också en skyldighet att hålla din lägenhet samt den mark som tillhör bostadsrätten i gott skick. Det innebär att måla om och tapetsera inomhus och utomhus att klippa gräs och skotta snö i den mån det behövs Större förändringar av bostadsrätten För att göra större förändringar i bostadsrätten inomhus och utomhus måste bostadsrättsägaren först få ett tillstånd från föreningen. Med större förändringar menas: Ingrepp i bärande konstruktioner. Ändring av befintliga ledningar för avlopp eller vatten, t ex vid en installation av ett vattenutkast på utsidan av huset från befintliga vattenledningar. Samt elledningar där förändringen även omfattar stamledningar. Tillbyggnader utomhus såsom staket, altan, förändringar vid entrén med mera påverkar områdets utseende. Förutom ett tillstånd från föreningen krävs grannarnas samtycke samt i vissa fall även bygglov från kommunen. Ansökningen ska vara utförlig och klart visa hur byggnationen ska se ut när den är färdig, samt visa att den görs fackmannamässigt. Ansökningen ska lämnas skriftligen till föreningslokalen och måste även besvaras skriftligen. Tänk på att styrelsen vanligen sammanträder en gång i månaden varför det kan vara bra att vara ute i god tid. Det finns flera skäl till att du måste söka ett bygglov innan du bygger. Det finns regler i bygglagen för hur man får bygga på sin tomt innan man måste söka bygglov hos kommunen. Om dessa lagar inte följs kan föreningen få betala böter för de byggnader som saknar tillstånd. Brf Solvädersbyn har en enhetlig arkitektur som vi försöker bevara, vilket gör att nya byggnader ska smälta in i nuvarande miljö. Dessutom kan felaktiga konstruktioner orsaka skador på husen som inte täcks av någon försäkring om de inte har bygglov. Detta blir då en kostnad för föreningen som alla får vara med att betala. 10

11 Skötsel av tomt och trädgård Ventilation till krypgrunden I nederkanten av huset i själva grunden sitter några ventilationsgaller. De här ventilationshålen ser till att det blir ett luftutbyte under huset. Det gör att den fukt som kommer från marken samt den kondens som samlas på undersidan av huset kan vädras ut. Om ventilationsgallren blockeras sker inget luftutbyte och det kan på några år bildas mögel på trästommen under huset. Det leder i sin tur till att grundstommen under huset förstörs samt att huset får mögelskador. För att undvika detta är det viktigt att inget blockerar ventilationsgallren. Tomt/trädgård Tänk på att trädgårdarna ger det första intrycket av området. Tomten/uteplatsen får inte vara en uppläggningsplats för skräp m.m. utan ska hållas i ordning samt eventuella staket/häckar ska hållas vårdade. Detta höjer värdet på både hus och område. Ni har även skyldighet att hålla snöfritt/ogräsfritt/trimmat 1 meter utanför tomtgränsen Plantering intill huset Odling i växthus eller drivhus i anslutning till husväggen är inte tillåten. Husväggen innanför plast och glasbyggnationer blir fuktig och kan börja ruttna eller mögla. Planteringar, rabatter, buskar med mer som står intill huset gör att fukt samlas vid husväggen. Det kan medföra skador på huset i form att fukt, röt och mögelangrepp. Se till att det finns ett utrymme mellan buskar och väggen för att undvika problem. Spaljéer som sitter på husväggen bör sitta en bit ut för att låta luft passera mellan växt och husvägg. Spaljéerna kommer att behöva flyttas när husen ska målas om. En del spaljéer med tillhörande växter går att vika ner när man ska måla om, andra kanske man behöver ta bort helt. Olämpliga växter och planteringar Vissa växter som t ex murgröna ger allvarliga skador på träet. Murgröna får inte planteras så att den växer på husväggen. Det är inte heller lämpligt att plantera gran och körsbärsträd på tomten. Dessa träd har ett rotsystem som allvarligt skadar avloppssystem. 11

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se VÄLKOMMEN till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se ~ 1 ~ Innehåll Vårt område... 2 Om att bo i bostadsrätt... 2 A-Ö, praktiska frågor om vår förening... 3 Områdeskarta... 11 Rabattkuponger

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen.

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen. Detta häfte innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer