SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live"

Transkript

1 SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl That q. may live 3 4~flJ~~ AØØ~~~j SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr Norrköping Tel: VER. 1.01,

2 4 - II ~I. 1 II.1 - ~ _.- 1~ - - _.- 1~ ~ ~. ~I.._I ~I «It _ SJÖFARTSVERKET

3 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sjöfarts verket 1. Inledning Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ansvarar Sjöfartsverket för sjö- och flygräddningstjänst. Enligt 4 kap 4 och 10 ska Sjöfartsverket upprätta program för sjö- och flygräddningstjänst. Enligt förordning ska program för sjö- och flygräddningstjänst innehålla: 1. Uppgifter om vilken förmåga Sj4fartsverket har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och 2. Uppgifter om samverkan med kommuner, statliga myndigheter och berörda organisationer. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser Sjöfarts verket har och avser att skaffa sig. 2. Internationella konventioner och nationella författningar Uppgifter och åligganden för sjö- och flygräddningstjänsten anges i följande svenska författningar och internationella konventioner: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Luftfartslag (2010:500) Luftfartsförordning (20 10:770) Transportstyrelsens föresksifter och allmänna råd om flygräddningstjänst (TSFS 2010:111) Sjölagen (1994:1009) Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet Riktlinjer i övrigt för sjö- och flygräddningstjänsten är enligt ICAO Annex 12 kapitel 3.1, vilket berör samarbete mellan stater, SOLAS, SARkonvention och JAMSAR-manual. 3. Omfattning Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningstjänsten inom svenskt territorium samt inom Sveriges ekonomiska zon. Utanför svenskt område leder Sjöfartsverket sjö- och flygräddningstjänsten över de delar av havet där Sverige förbundit sig genom avtal med grannländer. Detta område benämns svenskt SRR (Search and Rescue Region) vilket sammanfaller

4 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sjöfartsverket med svenskt HR (flyginformationsregion) med undantag för ett område kring Bornholm som ingår i dansk räddningsregion. Enligt 1 kap 3 lagen om skydd mot olyckor skall räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras pa ett effektivt sätt. Enligt 6 kap 7 lagen om skydd mot olyckor är statliga myndigheter och kommuner skyldiga att delta i en räddningsinsats om dessa har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar dess vanliga verksamhet. Ansvaret omfattar uppgifter enligt lagstiftningen för bade civil och militär sjö- och flygräddningstjänst. 4. Organisation av sjö- och flygräddningstjänst Sjö- och flygräddningstjänsten är organiserad som en egen avdelning inom Sjöfartsverket. Avdelningen bestås av tre enheter: Övergripande ledning som har till syfte att forma krav, målsättning och organisera den regionala SAR-verksamheten, Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) samt Sjöfartsverkets helikopterverksamhet. 5. Förmåga 5.1 Målsättning och ambitionsnivå Sjöfartsverkets malsättning är att genomföra och leda sjö- och flygräddningsinsatser 24 timmar om dygnet, året runt. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska Sjöfartsverket tillhandahålla en effektiv och behovsanpassad sjö- och flygräddningstjänst. Målsättningen för sjöräddningstjänst är att på svenskt territorialvatten - efter det att enheten larmats av JRCC - kunna undsätta en nödställd inom 60 minuter i 90 procent av alla fall med flyg- eller ytenhet da positionen är känd samt att vid efterf rskning kunna pabörja en spaningsinsats i fastställt insatsområde. På internationellt vatten - inom den svenska sjöräddningsregionen - gäller 90 minuter. Målsättningen inom flygräddningstjänst är att saknade luftfartyg med aktiverad ELT/PLB ska vara lokaliserade inom 90 minuter och utan aktiverad ELT/PLB inom 24 timmar efter fastställt nödläge i

5 Svenskt program för sjö- och flygräcldningstjänst - Sjöfarts verket 90 procent av alla fall. Ambitionen för undsättning är att denna ska kunna pabörjas omgående efter lokalisering. 6. Resurser 6.1 Sjö- och flygräddningscentral JRCC Sjö- och flygräddningsinsatserna leds från JRCC (Joint Rescue Co ordination Centre) som är lokaliserad i Göteborg. Inom JRCC finns det 28 medarbetare som har av Sjöfartsverket utfärdad delegering att arbeta som sjö- och flygräddningsledare vid JRCC. JRCC bemannas dygnet runt med minst fyra personer bestående av minst behörig räddningsledare för vardera sjö- och flygräddning samt minst tva assisterande räddningsledare med behörighet för båda räddningstjänsterna och/eller minst två biträdande räddningsledare. För att ytterligare förstärka JRCC stab vid omfattande insatser kan räddningsledare besluta om inkallande av förstärkning. Räddningsledaren har möjlighet att rekvirera tillgängliga lämpliga resurser som behövs för räddningsinsatserna. Vid JRCC finns ett kontinuerligt upprättat resursregister. 6.2 Räddningsresurser Sjö- och flygräddningsresurserna delas in i fyra olika SAR nivaer utifrån tillgänglighet (tid), kapacitet och kompetens; SAR nivå 1, SAR nivå 2 och SAR nivå 3 som är övriga räddningsresurser samt SAR nivå 4 där övriga resurser som finns tillgängliga utifrån en nationell förmåga i förhallande till målsättningen för Sjö- och flygräddningstjänstens. SAR nivå 1 är sjö- och flygräddningsresurser som har en planerad insatsberedskap pa 15 minuter, är utrustade, utbildade och övade för att genomföra efterforskning och lokalisering i svåra väderförhållanden, pejling av nödsändare samt genomföra undsättning med t.ex. vinsch, speciell SAR utrustning för ytbärgning samt innehar förstärkt första hjälputrustning. SAR nivå 2 är sjö- och flygräddningsresurser som är utrustade, utbildade och övade för att efterforska och lokalisera undsätta nödställda samt pejling av nödsändare.

6 Svenskt program för sjö- och flygräddningsijänst - Sjöfartsverket SAR mya 3 är övriga räddningsresurser som kan nyttjas för olika räddningstjänstuppgifter t.ex. efterforskning ochleller lokalisering inom sjö- och flygräddningstjänst. SAR nivå 4 övriga resurser är t.ex. andra myndigheter, organisationer, företag ochleller enskilda personer som besitter tillgångar eller resurser som behövs vid en räddningsinsats inom sjö- och flygräddningstjänst. 6.3 Flygande resurser 6.3.] SAR-helikoptrar (SAR nivå]) Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar finns i beredskap för sjö- och flygräddning på fem platser i landet Göteborg (Säve), Ronneby (Kallinge), Visby, Stockholm (Norrtälje) och Umeå. Samtliga 5 helikopterbaseringar har 15 minuter insatsberedskap. SAR helikoptrarna är i nuläget av typen Sikorsky S-76C I+ och besättningen består av tva piloter, en vinschoperatör och en ytbärgare. Med början av Q kommer nuvarande räddningshelikoptrar att bytas ut mot en ny typ AW 139 med förbättrad kapacitet och prestanda, bl.a. en sk allvädersförmåga. Det innebär att flygoperativa begränsningar i samband med isbildningsförhållanden reducerars väsentligt, vilket ger en ökad förmåge robusthet. Byte av räddningshelikoptersystemet planeras vara genomfört 2015 Q Polisflyget (SAR nivå 2) Rikskriminalpolisens helikoptrar EC-135 är baserade i Stockholm (Arlanda), Göteborg (Säve), Östersund (Frösön) samt i Boden. Baseringen i Stockholm står oftast i 5 minuters beredskap H24. Baseringen i Göteborg tjänstgör mellan ofta med beredskap nattetid mellan tjänstgöringspassen. Helikoptrarna är bl.a. utrustade med olika former av kommunikationsutrustning, sökutrustning och mörkerförmåga, NVD. Helikoptrarna i Boden och Östersund har även vinschmöjlighet. Enheterna är väl lämpade för spaning över land men även kustnära spaning kan genomföras. 1 polisflygets uppgifter ingår att utföra uppdrag åt räddningstjänsten Kustbevakningsflygei (SAR nivå 2) Kustbevakningen har tre Dash 8-Q300, baserade pa Skavsta. Enheterna kan pejla nödsändare, spana över hav med diverse sensorer och över land

7 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sj/4fartsverket med i huvudsak visuell spaning. De nya flygplanen har förbättrad flyg- och radarprestanda samt utökad förmaga att fälla räddningsutrustning. Flygplanen är väl lämpade som ACO-plattform. Kustbevakningsflyget opererar oftast H24 inom hela den svenska räddningsregionen. Medverkan i räddningsinsatser regleras i Kustbevakningens regleringsbrev Försvarsmaktens helikoptrar och flygplan (SAR- nivå 2 och nivå 3) Försvarsmaktens helikoptrar har ingen SAR-beredskap. PejI finns i Hkp 10, Hkp 14 och Hkp 15. Försvarsmaktens övriga helikoptrar kan i huvudsak nyttjas för visuell spaning över land. Försvarsmaktens övriga flygplan kan nyttjas för visuell spaning över både land och hav. En del av Försvarsmaktens tyngre helikoptrar är utrustade med vinsch Ambulanshelikoptrar (HEMS2, SAR nivå 3) Ambulanshelikoptrar som är kontrakterade av Landstingen finns baserade i Gällivare, Lycksele, Östersund, Stockholm/Gustavsberg, Visby samt Göteborg/Säve. Det finns även en ambulanshelikopter baserad vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (Ärna flygplats)som är kontrakterad av Akademiska sjukhuset i Uppsala. Samtliga ambulanshelikoptrar står normalt i 15 minuters beredskap dygnet runt. HEMS-helikoptrarna har bärbar pej lutrustning. Anmärkning angående olika helikoptrar. De helikoptrar som saknar vinsch kan ändå användas för undsättning på marken, under förutsättning att de kan landa. Samma sak gäller för t.ex. ambulanshelikoptrarna, som i vissa fall kan landa på färjor vid evakuering av patienter med förutsättning att färjan är utrustad med helikopterplatta Övriga flygande räddningsresurser (SAR nivå 3) 1 JRCC resursregister återfinns ett antal flygföretag med helikoptrar som vid ett efterforskningsuppdrag kan engageras för visuell spaning på kommersiella grunder. Se beskrivning av ACO funktionen, punkt HEMS Helicopter Emergency Medical Service

8 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sjöfartsverket 6.4 Sjögående resurser 6.4.] SSRS (SAR nivå 1) SSRS disponerar ca 190 specialdesignade sjöräddningsenheter och svävare fördelade över ett 67-tal sjöräddningsstationer utmed den svenska kusten samt i Vänern, Vättern och Mälaren (Hjälmaren och Kronoberg, Helgasjön). Insats ska kunna påbörjas omgående, dock senast inom 15 minuter. SSRS större enheter över 11 m är utrustade med pejl Kustbevakningens sjögående enheter (SAR nivå 2) Kustbevakningen har ca 120 sjögående enheter fördelat på 25 stationer utmed den svenska kusten samt i Vänern, Vättern och Mälaren. Enheterna är allt ifrån nödbogsersfartyg till snabba RIB-båtar samt svävare. Normalt patrullerar två storsjöbogserare, två miljöskyddsfartyg samt fyra till fem mindre enheter våra kuster. Dessa fartyg kan ha mindre snabbare enheter ombord som kan sjösättas omgående Sjöfartsverkets sjögående enheter (SAR nivå 2 och SAR nivå 3) Sjöfartsverket disponerar ca 160 tjänstefartyg runt Sveriges kust samt i Vänern och Mälaren. Enheterna är allt ifrån isbrytare som är mest verksamma på vintern, sjömätningsfartyg, lotsbatar till små arbetsbåtar som nyttjas för underhåll sommartid. Sjöfartsverket har även två hydrokoptrar och fem mindre svävare att tillgå. Ca 90 av dessa är lotsbåtar fördelade på 24 lotsstationer och finns längs med hela vår kust och i Vänern Försvarsmaktens sjögående enheter (SAR nivå 3) Försvarsmakten har ca 180 disponibla ytenheter runt Sveriges kust varav flertalet är stridsbåtar som snabbt kan förflytta sig längs vår kust. De har även minröjningsfartyg, bevakningsbåtar och trossbåtar som rör sig pa svenskt vatten. HMS Belos är Sveriges enda ubatsräddningsfartyg och finns tillgängligt genom Försvarsmakten Sjöpolisens sjögående enheter (SAR nivå 3) Sjöpolisen disponerar 12 ytenheter och är verksamma i Stockholms och Västra Götalands län. Under sommartid kan de öka antalet enheter med ett par stycken. Deras enheter är snabbgående och kan göra upp till 60 knop.

9 Svenskt program för sjö och flygräddningsijänst - Sjöfartsverket Kommunal räddningstjänst sjöga ende enheter (SAR nivå 3) Kommunal räddningstjänst har ca 180 batar utplacerade idag längs med Sveriges kust samt Vänern, Vättern och Mälaren. Det är mindre sjögaende enheter som är avsedda för att verka strandnära. De finns tillgängliga omgående via den kommunala insatsledaren Övriga sjögående räddningsresurser (SAR nivå 3) 1 JRCC resursregister återfinns ett antal rederier/företag/privatpersoner med sjögående enheter som vid ett efterforskningsuppdrag kan engageras för spaning/lokalisering m.m. på kommersiella grunder. 6.5 Vägburna resurser Flygplatsräddningstjänst (SAR nivå 2) 1 Sverige finns det totalt 56 flygplatser varav ett tiotal är öppna H24. Den som driver en flygplats tillhandahåller räddningstjänst för kommersiella flygtransporter. Det finns tränad personal samt utrustning, bilar inklusive bärbar pejl. Dessa resurser nyttjas även för lokalisering i närheten av flygplatsen. Omfattningen på flygplatsens räddningstjänst står i proportion till den största typen av luftfartyg som trafikerar flygplatsen Övriga vägburna räddningsre~urser (SAR niva 3) 1 JRCC resursregister återfinns uppgifter från Försvarsmakten, Polis, Kommunal räddningstjänst, ambulansen m.fl. som vid ett efterforskningsuppdrag kan engageras för spaning/lokalisering och undsättning. 6.6 Övriga resurser Sjö- och flygräddningstjänsten kan också vid behov av övriga resurser nyttja lämpliga resurser i samhället såsom handelsfartyg, kommersiella luftfartyg m.fl. Exempel på myndigheter och organisationer som förfogar över ytterligare resurser är kommunal räddningstjänst, polismyndigheten, militära förband, SOS Alarm AB, frivilligorganisationer, SMHI, massmedia m.fl.

10 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sjöfarisverket 7. Samverkan Sjö- och flygräddningstjänsten utförs i samverkan med lämpliga resurser från övriga statliga myndigheter, berörda organisationer, kommuner, privata organ samt grannländer. 7.1 Samverkan med grannländers sjö- flygräddningsorganisationer Etableringen av samarbetsavtalen för sjö- och flygräddningstjänst bedrivs gemensamt av Näringsdepartementet, UD och Sjöfartsverket. Avtalen tecknas både på regeringsnivå och på operativ myndighetsnivå av Sjöfartsverket. Regeringsavtalen innehåller bl.a. gränsdragningen mellan respektive lands ansvarsonwåden för sjö- och flygräddningstjänst - SRR (Search and Rescue Region) som bygger på s.k. FIR-gränser (Flight Information Region). De operativa avtalen som respektive ansvarig tecknar, beskriver hur det operativa samarbetet mellan länderna skall gå till, samt regler för att skapa möjlighet att vid behov kunna använda det andra landets resurser för SAR. Avtal finns med Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Norge och Danmark, d.v.s. samtliga Sveriges grannländer. Sjö- och flygräddningstjänsten ska säkerställa att samverkan och övningsverksamheten med grannländer efterlevs enligt de bilaterala samarbetsavtal som tecknats. Detta uppfylls i huvudsak genom medverkan i t.ex. Dynamic Mercy, SAREX m fl. 7.2 Nationell samverkan Som statlig räddningstjänstansvarig myndighet medverkar Sjöfartsverket i syfte att förbättra förutsättningarna för räddningstjänst samt effektivisera samverkan i: Centralt forum för att utveckla samordning och samverkan mellan räddningstjänstansvariga myndigheter (CRF: Centralt Räddningstjänst Forum) Samverkanskurser 1 12-radet, SOS Alarm AB samverkansorgan CSSF (Centrala Samrådsgruppen för Sjö- och flygräddning) RSS (Regional Samrådsgrupp för Sjöräddning) Forum för regional samverkan då specifika behov föreligger Utbildningar vid andra statliga räddningstjänstansvariga myndigheter samt samverkande organ.

11 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sjbfartsverket JRCC samverkar dagligen genom praktisk samverkan och övningsverksamhet med berörda myndigheter, organisationer, kommuner, privata organ samt grannländer. 7.3 Alarmeringstjänst Information om nödställda luftfartyg och fara som hotar lufttrafiken inkommer oftast till JRCC från flygtrafikledningsenheter. Information inkommer även via Cospas-Sarsat, allmänheten via 508 Alarm AB, polisen m.fl. Flygtrafikledningstjänsten ansvarar för alarmeringstjänst enligt TSFS 2010:111. JRCC och flygtraflkledningsenheter har behov av ett nära samarbete för att kvalitetssäksa rutiner vid larmförfaranden och efterforskningsuppgifter. Ett sätt att genomföra denna samverkan sker genom de regelbundna SAR seminarier som arrangeras av JRCC där samtliga flygtrafikledningsenheter inbjuds att delta. Sjofartsverket kommer att påbörjat ett arbete med att ta fram en Drifthandbok för sjö- och flygräddningstjänst. 7.4 Aircraft Co ordinator (ACO) Sjöfartsverket leder och genomför samverkansövningar för samhällets flygande räddningsenheter, den så kallade ACO-funktionen för att inhämta ny kunskap och höja kompetensen med syfte att klara avancerade samordningsuppgifter med flygande resurser i samhället. 7.5 SAR On Scene Co-ordinator (OSC) Sjöfartsverket genomför utbildning av enheter till OSC funktionen i syfte att, under ledning av räddningsledare, kunna utföra minutoperativ ledning som OSC vid en räddningsinsats inom sjö- och flygräddningstjänst. Inom JRCC finns ett resursregister vilka personer som utbildats inom OSC funktionen. 7.6 Mass Rescue Operation (MRO) Vid omfattande insatser eller händelser av speciell karaktär, t.ex. Mass Rescue Operation (MRO) har JRCC möjlighet att kalla in samverkansbefäl av olika slag. Det kan till exempel vara representanter för kommunal räddningstjänst, polisen, inspektör från Transportstyrelsen eller läkare.

12 Svenskt program för sjö- och Jlygräctclningstjänst - Sjöfartsverket Sjöfartsverket har tillsammans med samverkande myndigheter i Göteborgsregionen en överenskommelse om användande av samverkansbefäl vid omfattande insatser. Vid insatser som överstiger vardagshändelser är inriktningen att harmoniseralutveckla MRO med våra grannländers SAR system/förmåga. Med en gemensam MRO planering som skapar förutsättningar för att genom samverkan kunna on±änderta händelser av komplex eller osannolik karaktär, på speciellt utsatta platser och med utökade ledningsfunktioner, finns behov av förmågenivåer 1 reurser. 7.7 Räddningsinsatser till sjöss (RITS)-Maritime Incident Response Group (MIRG) Sjöfartsverket har tillsammans med Kustbevakningen - med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som samordnande part - avtal som reglerar medverkan från vissa kommuner i den statliga rädd ningstjänsten till sjöss. Insatsstyrkorna är ett komplement till fartygets egen organisation och omfattar rökdykning i livräddande syfte för att underlätta vid evakuering. Funktionen som internationellt benämns MIRG (på svenska Räddningsinsatser till sjöss RITS) är i första hand avsedd att användas i passagerarfastyg. De kommuner som tillhandahåller MIRG beredskap är Stockholm, Göteborg och Blekinge kommun. Helsingborg, Gotland och Härnösand/Kramfors kan bistå med MIRG. 1 tillägg till avtalen finns en instruktion för deltagande parter som bl.a. reglerar metodik och utrustning för RLFS. Norrköping den 31januari 2013, Stf si avdelningen Sjö- och flygrädd gst 7 Peter Stf C SAR-managementlhandläggare

13 Svenskt program för sjö- och flygrädclningstjänst - Sjöfartsverket Bilaga. Översiktlig sammanställning över SAR resurser Flygande enheter Myndighet/org. och typ SAR nivå Kommentarer Sjöfartsverkets SAR Hkp Kusibevakningsflyg 2 Efterforskning. rålla räddningsflotie Polis Hkp 2 Östersund/Boden kan ha vinsch FM tung Hkp 2 Eit fåtal är utrustade med vinsch FM Övriga Hkp och flygande enheter 3 HEMS 3 Vissaharhandpejl FFK 3 vissa flyg är utrustade med VHF Ovriga flygande 3 Sjögående enheter Myndighetlorg. och typ SAR nivå Kommentarer SSRS Kustbevakningen fartyg 2 Alla har pejl utom RIB Sjöfartsverkeis fartyg 2 och 3 En del fartyg har peji FN fartyg 3 Sjöpolisen fartyg 3 Kommunal rtj fartyg 3 Ovriga sjögående enheter 3 Ex. handelsfartyg Vägburna enheter Myndighetlorg. och typ SAR nivå Kommentarer Flygplatsräddningstjänst 2 Ovriga vägbuma enheter 3 FM, polis, kom-rtj, ambulans mm

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 2014-06-02 1 (6) CIRKULÄR 14:13 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Markus Planmo markus.planmo@skl.se 08-452 79 65 Kommunala räddningstjänster Kommunala räddningsnämnder SOS Alarm Samverkan mellan

Läs mer

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI Samarbetsplan för sjöräddning Del III, IV, V och VI Innehållsförteckning Planer för samarbete mellan sjöräddningstjänsten och passagerarfartyg... 1 1. Inledning... 1 2. Beskrivning av samarbetsplan...

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord:

Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord: Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Extern medverkan: räddningstjänst, helikopter, Sjöfartsverket, SAR, räddning, drunkning, livräddning Markus Planmo

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Sjöräddningstjänst Insatser 2014

Sjöräddningstjänst Insatser 2014 Sjöräddningstjänst Insatser Innehåll Sjöfartsverkets Sjöräddningstjänst... Uppdrag... Övergripande målsättning... Sammanfattning av sjöräddningsinsatser... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser

Läs mer

Sjöräddningstjänst Insatser 2015

Sjöräddningstjänst Insatser 2015 Sjöräddningstjänst Insatser Innehåll Sjöfartsverkets Sjöräddningstjänst... Uppdrag... Övergripande målsättning... Sammanfattning av sjöräddningsinsatser... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser

Läs mer

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp.

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp. Sjö- och flygräddningstjänst Beteckningar, förkortningar och begrepp. Aircraft Coordinator (ACO) En funktion som koordinerar flera flygande räddningsenheter i ett definierat område, där en sök- och räddningsoperation

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Sammanfattning. Ankom Stockholms läns landsting. töl2-lö«2_. l S Dnr...' Utredningens uppdrag

Sammanfattning. Ankom Stockholms läns landsting. töl2-lö«2_. l S Dnr...' Utredningens uppdrag Sammanfattning Ankom Stockholms läns landsting 2010-12- 2 2 l S Dnr...' töl2-lö«2_ 1 Utredningens uppdrag Helikopterutredningens uppdrag är att se över hur den offentliga sektorns användning av helikoptertjänster

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Extern medverkan: räddningstjänst, helikopter, Sjöfartsverket, SAR, räddning,

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Sjöräddning. Insatser Sjö- och flygräddning

Sjöräddning. Insatser Sjö- och flygräddning Sjöräddning Insatser Sjö- och flygräddning Innehåll Sammanfattning av verksamheten... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet)... Insatser där inga enheter varit

Läs mer

Sjöräddning. Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen

Sjöräddning. Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen Sjöräddning Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen Innehåll Sammanfattning av verksamheten... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet)... Insatser där inga

Läs mer

SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle

SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, duekitelefon 2009 05 27 Susanne Degerstedt, 011-19 1499 Närvarande: Frånvarande: Ulf Hallström, Sjöfartsverket, ordförande Anders Jönsson, Sjöräddningssällskapet

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA 2007-04-25 REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 113 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 113 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggare. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-47862 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 113 Tid 20 16-02-17 Plats Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggam. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-478 62 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 112 Tid 2014-12-16 Plats Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

Sjöräddning. Insatser Sammanställt av Sjöfart och Samhälle

Sjöräddning. Insatser Sammanställt av Sjöfart och Samhälle Sjöräddning Insatser 9 Sammanställt av Sjöfart och Samhälle Innehåll Sammanfattning av verksamheten 9... Årsöversikt för insatser 9... Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet)... Insatser

Läs mer

Redovisning av uppdrag om hur sjöräddningen bedrivs

Redovisning av uppdrag om hur sjöräddningen bedrivs 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Jan-Olof Selén, 011-19 13 40 Datum Vår beteckning 2003-11-03 1101-03-02435 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av

Läs mer

Rapport. Nordiskt samarbete Beredskapsflygplatser

Rapport. Nordiskt samarbete Beredskapsflygplatser Rapport Nordiskt samarbete Beredskapsflygplatser Titel: Rapport Nordiskt samarbete - Beredskapsflygplatser Utgivningsdatum: December 2014 Ärendenummer: TRV 2014/100032 Utgivare: Trafikverket Författare:

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:11

Regeringens proposition 2011/12:11 Regeringens proposition 2011/12:11 Säkerställande av sjö- och flygräddning Prop. 2011/12:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2011 Jan Björklund Catharina

Läs mer

ON SCENE CO-ORDINATOR

ON SCENE CO-ORDINATOR ON SCENE CO-ORDINATOR OSC RÄDDNINGSLEDARENS FÖRLÄNGDA ARM 2005-05-23 ON SCENE CO-ORDINATOR OSC RÄDDNINGSLEDARENS FÖRLÄNGDA ARM Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten Christer Waldegren

Läs mer

Sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter

Sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter Sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter handböcker för handläggning. Förord Denna vägledning om sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter har tagits fram av Socialstyrelsen och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:24 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:23 av Åke Holmström och Sara Frykman (kd) om kombinerad räddnings- och ambulanshelikopter Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Läs mer

SJÖRÄDDNING INSATSER

SJÖRÄDDNING INSATSER SJÖRÄDDNING INSATSER www.sjofartsverket.se STATISTIKEN ÅR ÄR FRÅN SJÖFARTSVERKETS SAR-LOGGAR, FRAMTAGEN AV SJÖRÄDDNINGSTJÄNSTEN OCH SJÖSÄKERHETSRÅDET YTTERLIGARE INFORMATION PER TELEFON -9 Sammanfattning

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 1. Allmänt Search and rescue Co-ordinator Meripelastustoimen johtaja SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 1. Allmänt Gränsbevakningsväsendet Gräns- och sjöbevakningsskolan PB 5 02151 Esbo

Läs mer

Efterspanings- och räddningstjänst för luftfart

Efterspanings- och räddningstjänst för luftfart TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Utfärdad: Träder i kraft: Giltighetstid: 2.10.2013 15.10.2013 Tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 121 i luftfartslagen (1194/2009).

Läs mer

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar. likopterorganisation r har under många år varit ett "kärt ämne" eller " het potatis" om man så vil L Sedan 1960-ta let har mi nst ett tiotal utredn i ngar av olika omfattning försökt förverki iga en djupgående

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Nöd & Karantänshamn 2016 Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Statligt vatten I statens ansvar för sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss omfattas även, enligt

Läs mer

UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR. 4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007

UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR. 4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007 UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR. 4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007 2008-03-26 UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR.4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007 Datum: 2008-03-26 601 78 Norrköping

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor; SFS 2008:1220 Utkom från trycket den 12 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0 Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0 Vilka har tagit fram riktlinjerna? Projekt Samverkan i Rakel Styrgrupp MSB (ordförande Per-Åke Mårtensson, Håkan Axelsson, Kurt Andersson) Socialstyrelsen

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

SJÖFARISVERKET Styrning och Planering

SJÖFARISVERKET Styrning och Planering SJÖFARISVERKET Styrning och Planering Handläggare, direkitelefon 2012 09 25 : Lena Gunnarsson, 010-47862 19 Deltagarförteckiiing sist CSSF nr 109 Tid 2012-09-14 Plats Arlanda Airport Conference 1. Mötets

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK INRIKESMINISTERIET STABEN FÖR GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK INRIKESMINISTERIET STABEN FÖR GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 INRIKESMINISTERIET STABEN FÖR GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET Gränsbevakningsväsendet Gräns- och sjöbevakningsskolan PB 5 02151 Esbo Nät version och uppdatering: www.raja.fi/meripelastusopas2006

Läs mer

AVTAL MELLAN REGERINGARNA I BARENTSREGIONEN OM SAMARBETE PÅ OMRÅDET FÖREBYGGANDE AV, BEREDSKAP FÖR OCH INSATSER VID NÖDSITUATIONER

AVTAL MELLAN REGERINGARNA I BARENTSREGIONEN OM SAMARBETE PÅ OMRÅDET FÖREBYGGANDE AV, BEREDSKAP FÖR OCH INSATSER VID NÖDSITUATIONER AVTAL MELLAN REGERINGARNA I BARENTSREGIONEN OM SAMARBETE PÅ OMRÅDET FÖREBYGGANDE AV, BEREDSKAP FÖR OCH INSATSER VID NÖDSITUATIONER Regeringarna i republiken Finland, Konungariket Norge, Ryska federationen

Läs mer

(3) SJÖFARTSVERKET ~0529 M.0235;

(3) SJÖFARTSVERKET ~0529 M.0235; di (3) SJÖFARTSVERKET ~0529 M.0235; Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet Redovisning av Sjöfartsverkets atgärder med anledning av SHK:s rapport om flygräddningsärende 1776, haveri Kebnekaise Statens

Läs mer

Betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10)

Betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10) 1 (10) Handläggare direkttelefon Planering och Normering Ulf Hallström, 011-19 11 11 Ert datum Försvarsdepartementet Maria Diamant 103 33 Stockholm Er beteckning Betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning

Läs mer

Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS)

Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS) FÖRSVARSMAKTEN Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS) Försvarsmaktens ledningsorganisation förändrad från 130115 FÖRSVARSMAKTENS ORGANISATION 2012 ÖVERBEFÄLHAVAREN GENERALDIREKTÖREN

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kustbevakningen; SFS 2007:853 Utkom från trycket den 27 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

statliga helikopterköp

statliga helikopterköp statliga helikopterköp För närvarande pågår leveranser, inköp och upphandlingar av nya helikoptrar i statlig tjänst för mångmiljardbelopp. Försvarsmakten kommer inom några år att ha mottagit 18 nya HKP

Läs mer

SBK-Nytt Nr: 3, 2015 Kallelse till Höstmöte torsdagen 24 september kl 18.30.

SBK-Nytt Nr: 3, 2015 Kallelse till Höstmöte torsdagen 24 september kl 18.30. SBK-Nytt Nr: 3, 2015 Kallelse till Höstmöte torsdagen 24 september kl 18.30. Foto: Stefan Green Ordförande har ordet Foto: Stefan Green Då var det snart dags igen! Gemensamma upptagningen närmar sig med

Läs mer

Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN

Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN Juni 2012 Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN Kustbevakningen arbetar för en hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss. Vi finns längs med hela Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar dygnet

Läs mer

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist verksamhetsstöd Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten

Läs mer

ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS

ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS 04-06-30 ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS En intern analys av sjöräddningsinsats

Läs mer

Huvudr. Insatsutvärdering. Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253

Huvudr. Insatsutvärdering. Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253 Huvudr Insatsutvärdering Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Lagstöd... 1 Bakgrund... 1 Syfte och mål... 1 Metod... 2 Avgränsningar...

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

45 mil söderut på Umeå flygplats är en av Sjöfartsverkets nyinköpta räddningshelikoptrar stationerad. Chef för helikopterenheten är Mowgli Halléhn.

45 mil söderut på Umeå flygplats är en av Sjöfartsverkets nyinköpta räddningshelikoptrar stationerad. Chef för helikopterenheten är Mowgli Halléhn. Övergripande kommentar: Det här programmet bygger på en felaktig premiss som går ut på att Sjöfartsverkets ansvar för att lokalisera i samband med flyggräddning måste ske i första hand med myndighetens

Läs mer

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 7 JUNI 2004 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSÄRENDE 3666 2004-05-11 SSRS RS FJÄLLBACKA/SCANPIX Av Christer Waldegren

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-18 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare ORGANISATION 26 kustbevakningsstationer inklusive en flygkuststation Huvudkontor i Karlskrona Två regionala ledningar med ständigt bemannade ledningscentraler i:

Läs mer

Betänkandet Maritim samverkan (SOU 2012:48)

Betänkandet Maritim samverkan (SOU 2012:48) SJOFARTSVERKET REMISSYTTRANDE 1(11) Handläggare, direkitelefon Ert datum Er beteckning Noomi Eriksson, 010-47848 19 Fö2012/I345/SSP Försvarsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog

Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog Landstingsdirektörens stab 2013-03-25 Dnr 2013/0316 Gunilla Skoog Landstingsstyrelsen Deltagande i nationell samordning och upphandling av ambulansverksamhet med flygplan (fixed wing) Ambulanstransporter

Läs mer

Olycksundersökning. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Olycksundersökning. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Olycksundersökning Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Händelse Plats Drunkningstillbud Dekarsön 2 (10) Dokumentinformation Diarienummer SOS ärendeummer: 11-273744-2 Insatsrapportnummer 2012A00488

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

MARINen. För säkerhet och fred.

MARINen. För säkerhet och fred. MARINen För säkerhet och fred. havet Havet länkar samman människor och förser oss med mat och försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via sjöfart väldigt viktig. 90 procent av Sveriges

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR. 8254 2001-07-01 EN ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS I ENLIGHET MED SJÖFARTSVERKET KVALITETSPROCESS. 2004-06-30 PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning Lag och förordning om skydd mot olyckor En sammanfattning Lag om skydd mot olyckor 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa

Läs mer

Utredning/Utvärdering och erfarenheter av SAR-fall 529, branden ombord passagerarfartyget Prinsesse Ragnhild den 8 juli 1999. Slutversion.

Utredning/Utvärdering och erfarenheter av SAR-fall 529, branden ombord passagerarfartyget Prinsesse Ragnhild den 8 juli 1999. Slutversion. Utredning/Utvärdering och erfarenheter av SAR-fall 529, branden ombord passagerarfartyget Prinsesse Ragnhild den 8 juli 1999. Slutversion. Inledning Utredningen har till syfte att beskriva, utvärdera och

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygräddningstjänst

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygräddningstjänst Utkom från trycket den 5 juli 2010 LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygräddningstjänst Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Grundläggande

Läs mer

Planering av Räddningssystem. TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige. Tobias Andersson Granberg

Planering av Räddningssystem. TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige. Tobias Andersson Granberg Planering av Räddningssystem TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige Respons- och räddningsaktörer Ambulanssjukvård Räddningstjänst Kommunal Statlig Polis SOS Alarm Frivilligorganisationer Enskilda

Läs mer

Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs

Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs samhällsskydd och beredskap 1 (7) Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs Inledning I takt med att antalet vindkraftverk på land och till havs ökar och då det dessutom planeras för

Läs mer

Region Gotlands synpunkter på eventuella nedskärningar av Kustbevakningen på Gotland

Region Gotlands synpunkter på eventuella nedskärningar av Kustbevakningen på Gotland LEDNINGSKONTORET ASB-enheten Christer Stoltz, tfn 0498-263246 Ärendenr RS 2014/90 Handlingstyp Synpunkter Datum 18 februari 2014 1 (5) Kustbevakningen Region Ost Björn Meijer s synpunkter på eventuella

Läs mer

Skogsbränder juni 2008. Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha

Skogsbränder juni 2008. Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha Skogsbränder juni 2008 Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha Förhistoria Skogsbrandgrupp tillsatt för att komma med förslag på utveckling av vår taktik och teknik våren 2008 Skogsbränder i Skån

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Torbjörn Pettersson 2010-03-01 Dnr: LiÖ 2010-268

BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Torbjörn Pettersson 2010-03-01 Dnr: LiÖ 2010-268 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Torbjörn Pettersson 2010-03-01 Dnr: LiÖ 2010-268 Hälso- och sjukvårdsnämnden Beslut om samverkansavtal mellan Landstinget Östergötland och Kommunförbundet Räddningstjänsten

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

NATIONELL SAMORDNING AV LUFTBUREN AMBULANSVERKSAMHET

NATIONELL SAMORDNING AV LUFTBUREN AMBULANSVERKSAMHET NATIONELL SAMORDNING AV LUFTBUREN AMBULANSVERKSAMHET SKL:s helikopterprojekt Uppdrag: Ta fram underlag för beslut om samverkan avseende luftburen ambulansverksamhet mellan landsting, stat och kommunal

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats 2012-02-15 1(12) Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 611 86 NYKÖPING Stora torget

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 7 1 (7) HSN 1305-0577 Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering,

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN skapa Föreskrift 1 (6) Utfärdad: 9.10.2015 Träder i kraft: 9.10.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 9, 57, 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: - FLYGNING

Läs mer

Programmeringsanvisningar för Blåljusorganisationer

Programmeringsanvisningar för Blåljusorganisationer Programmeringsanvisningar för Blåljusorganisationer Datum: 2012-10-02 Publ.nr: MSB 472 ISBN 978-91-7383-276-2 Diarienummer: 10194-2010 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Rakelverksamheten Tel

Läs mer

Slutrapport RL 2012:09

Slutrapport RL 2012:09 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2012:09 Olycka den 6 november 2008 med helikoptern SE-JNZ vid Sulsjön i Åre kommun, Jämtlands län. Dnr L-26/08 2012-03-14 För SHK:s del står var och en fritt att, med angivande

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD UTANFÖR YSTAD

SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD UTANFÖR YSTAD SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD UTANFÖR YSTAD SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD FRÅN SEGELBÅT EN INTERN ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS I ENLIGHET MED Ö Sjötrafikavdelningen Produktområde Sjöräddning

Läs mer