SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live"

Transkript

1 SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl That q. may live 3 4~flJ~~ AØØ~~~j SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr Norrköping Tel: VER. 1.01,

2 4 - II ~I. 1 II.1 - ~ _.- 1~ - - _.- 1~ ~ ~. ~I.._I ~I «It _ SJÖFARTSVERKET

3 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sjöfarts verket 1. Inledning Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ansvarar Sjöfartsverket för sjö- och flygräddningstjänst. Enligt 4 kap 4 och 10 ska Sjöfartsverket upprätta program för sjö- och flygräddningstjänst. Enligt förordning ska program för sjö- och flygräddningstjänst innehålla: 1. Uppgifter om vilken förmåga Sj4fartsverket har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och 2. Uppgifter om samverkan med kommuner, statliga myndigheter och berörda organisationer. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser Sjöfarts verket har och avser att skaffa sig. 2. Internationella konventioner och nationella författningar Uppgifter och åligganden för sjö- och flygräddningstjänsten anges i följande svenska författningar och internationella konventioner: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Luftfartslag (2010:500) Luftfartsförordning (20 10:770) Transportstyrelsens föresksifter och allmänna råd om flygräddningstjänst (TSFS 2010:111) Sjölagen (1994:1009) Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet Riktlinjer i övrigt för sjö- och flygräddningstjänsten är enligt ICAO Annex 12 kapitel 3.1, vilket berör samarbete mellan stater, SOLAS, SARkonvention och JAMSAR-manual. 3. Omfattning Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningstjänsten inom svenskt territorium samt inom Sveriges ekonomiska zon. Utanför svenskt område leder Sjöfartsverket sjö- och flygräddningstjänsten över de delar av havet där Sverige förbundit sig genom avtal med grannländer. Detta område benämns svenskt SRR (Search and Rescue Region) vilket sammanfaller

4 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sjöfartsverket med svenskt HR (flyginformationsregion) med undantag för ett område kring Bornholm som ingår i dansk räddningsregion. Enligt 1 kap 3 lagen om skydd mot olyckor skall räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras pa ett effektivt sätt. Enligt 6 kap 7 lagen om skydd mot olyckor är statliga myndigheter och kommuner skyldiga att delta i en räddningsinsats om dessa har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar dess vanliga verksamhet. Ansvaret omfattar uppgifter enligt lagstiftningen för bade civil och militär sjö- och flygräddningstjänst. 4. Organisation av sjö- och flygräddningstjänst Sjö- och flygräddningstjänsten är organiserad som en egen avdelning inom Sjöfartsverket. Avdelningen bestås av tre enheter: Övergripande ledning som har till syfte att forma krav, målsättning och organisera den regionala SAR-verksamheten, Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) samt Sjöfartsverkets helikopterverksamhet. 5. Förmåga 5.1 Målsättning och ambitionsnivå Sjöfartsverkets malsättning är att genomföra och leda sjö- och flygräddningsinsatser 24 timmar om dygnet, året runt. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska Sjöfartsverket tillhandahålla en effektiv och behovsanpassad sjö- och flygräddningstjänst. Målsättningen för sjöräddningstjänst är att på svenskt territorialvatten - efter det att enheten larmats av JRCC - kunna undsätta en nödställd inom 60 minuter i 90 procent av alla fall med flyg- eller ytenhet da positionen är känd samt att vid efterf rskning kunna pabörja en spaningsinsats i fastställt insatsområde. På internationellt vatten - inom den svenska sjöräddningsregionen - gäller 90 minuter. Målsättningen inom flygräddningstjänst är att saknade luftfartyg med aktiverad ELT/PLB ska vara lokaliserade inom 90 minuter och utan aktiverad ELT/PLB inom 24 timmar efter fastställt nödläge i

5 Svenskt program för sjö- och flygräcldningstjänst - Sjöfarts verket 90 procent av alla fall. Ambitionen för undsättning är att denna ska kunna pabörjas omgående efter lokalisering. 6. Resurser 6.1 Sjö- och flygräddningscentral JRCC Sjö- och flygräddningsinsatserna leds från JRCC (Joint Rescue Co ordination Centre) som är lokaliserad i Göteborg. Inom JRCC finns det 28 medarbetare som har av Sjöfartsverket utfärdad delegering att arbeta som sjö- och flygräddningsledare vid JRCC. JRCC bemannas dygnet runt med minst fyra personer bestående av minst behörig räddningsledare för vardera sjö- och flygräddning samt minst tva assisterande räddningsledare med behörighet för båda räddningstjänsterna och/eller minst två biträdande räddningsledare. För att ytterligare förstärka JRCC stab vid omfattande insatser kan räddningsledare besluta om inkallande av förstärkning. Räddningsledaren har möjlighet att rekvirera tillgängliga lämpliga resurser som behövs för räddningsinsatserna. Vid JRCC finns ett kontinuerligt upprättat resursregister. 6.2 Räddningsresurser Sjö- och flygräddningsresurserna delas in i fyra olika SAR nivaer utifrån tillgänglighet (tid), kapacitet och kompetens; SAR nivå 1, SAR nivå 2 och SAR nivå 3 som är övriga räddningsresurser samt SAR nivå 4 där övriga resurser som finns tillgängliga utifrån en nationell förmåga i förhallande till målsättningen för Sjö- och flygräddningstjänstens. SAR nivå 1 är sjö- och flygräddningsresurser som har en planerad insatsberedskap pa 15 minuter, är utrustade, utbildade och övade för att genomföra efterforskning och lokalisering i svåra väderförhållanden, pejling av nödsändare samt genomföra undsättning med t.ex. vinsch, speciell SAR utrustning för ytbärgning samt innehar förstärkt första hjälputrustning. SAR nivå 2 är sjö- och flygräddningsresurser som är utrustade, utbildade och övade för att efterforska och lokalisera undsätta nödställda samt pejling av nödsändare.

6 Svenskt program för sjö- och flygräddningsijänst - Sjöfartsverket SAR mya 3 är övriga räddningsresurser som kan nyttjas för olika räddningstjänstuppgifter t.ex. efterforskning ochleller lokalisering inom sjö- och flygräddningstjänst. SAR nivå 4 övriga resurser är t.ex. andra myndigheter, organisationer, företag ochleller enskilda personer som besitter tillgångar eller resurser som behövs vid en räddningsinsats inom sjö- och flygräddningstjänst. 6.3 Flygande resurser 6.3.] SAR-helikoptrar (SAR nivå]) Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar finns i beredskap för sjö- och flygräddning på fem platser i landet Göteborg (Säve), Ronneby (Kallinge), Visby, Stockholm (Norrtälje) och Umeå. Samtliga 5 helikopterbaseringar har 15 minuter insatsberedskap. SAR helikoptrarna är i nuläget av typen Sikorsky S-76C I+ och besättningen består av tva piloter, en vinschoperatör och en ytbärgare. Med början av Q kommer nuvarande räddningshelikoptrar att bytas ut mot en ny typ AW 139 med förbättrad kapacitet och prestanda, bl.a. en sk allvädersförmåga. Det innebär att flygoperativa begränsningar i samband med isbildningsförhållanden reducerars väsentligt, vilket ger en ökad förmåge robusthet. Byte av räddningshelikoptersystemet planeras vara genomfört 2015 Q Polisflyget (SAR nivå 2) Rikskriminalpolisens helikoptrar EC-135 är baserade i Stockholm (Arlanda), Göteborg (Säve), Östersund (Frösön) samt i Boden. Baseringen i Stockholm står oftast i 5 minuters beredskap H24. Baseringen i Göteborg tjänstgör mellan ofta med beredskap nattetid mellan tjänstgöringspassen. Helikoptrarna är bl.a. utrustade med olika former av kommunikationsutrustning, sökutrustning och mörkerförmåga, NVD. Helikoptrarna i Boden och Östersund har även vinschmöjlighet. Enheterna är väl lämpade för spaning över land men även kustnära spaning kan genomföras. 1 polisflygets uppgifter ingår att utföra uppdrag åt räddningstjänsten Kustbevakningsflygei (SAR nivå 2) Kustbevakningen har tre Dash 8-Q300, baserade pa Skavsta. Enheterna kan pejla nödsändare, spana över hav med diverse sensorer och över land

7 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sj/4fartsverket med i huvudsak visuell spaning. De nya flygplanen har förbättrad flyg- och radarprestanda samt utökad förmaga att fälla räddningsutrustning. Flygplanen är väl lämpade som ACO-plattform. Kustbevakningsflyget opererar oftast H24 inom hela den svenska räddningsregionen. Medverkan i räddningsinsatser regleras i Kustbevakningens regleringsbrev Försvarsmaktens helikoptrar och flygplan (SAR- nivå 2 och nivå 3) Försvarsmaktens helikoptrar har ingen SAR-beredskap. PejI finns i Hkp 10, Hkp 14 och Hkp 15. Försvarsmaktens övriga helikoptrar kan i huvudsak nyttjas för visuell spaning över land. Försvarsmaktens övriga flygplan kan nyttjas för visuell spaning över både land och hav. En del av Försvarsmaktens tyngre helikoptrar är utrustade med vinsch Ambulanshelikoptrar (HEMS2, SAR nivå 3) Ambulanshelikoptrar som är kontrakterade av Landstingen finns baserade i Gällivare, Lycksele, Östersund, Stockholm/Gustavsberg, Visby samt Göteborg/Säve. Det finns även en ambulanshelikopter baserad vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (Ärna flygplats)som är kontrakterad av Akademiska sjukhuset i Uppsala. Samtliga ambulanshelikoptrar står normalt i 15 minuters beredskap dygnet runt. HEMS-helikoptrarna har bärbar pej lutrustning. Anmärkning angående olika helikoptrar. De helikoptrar som saknar vinsch kan ändå användas för undsättning på marken, under förutsättning att de kan landa. Samma sak gäller för t.ex. ambulanshelikoptrarna, som i vissa fall kan landa på färjor vid evakuering av patienter med förutsättning att färjan är utrustad med helikopterplatta Övriga flygande räddningsresurser (SAR nivå 3) 1 JRCC resursregister återfinns ett antal flygföretag med helikoptrar som vid ett efterforskningsuppdrag kan engageras för visuell spaning på kommersiella grunder. Se beskrivning av ACO funktionen, punkt HEMS Helicopter Emergency Medical Service

8 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sjöfartsverket 6.4 Sjögående resurser 6.4.] SSRS (SAR nivå 1) SSRS disponerar ca 190 specialdesignade sjöräddningsenheter och svävare fördelade över ett 67-tal sjöräddningsstationer utmed den svenska kusten samt i Vänern, Vättern och Mälaren (Hjälmaren och Kronoberg, Helgasjön). Insats ska kunna påbörjas omgående, dock senast inom 15 minuter. SSRS större enheter över 11 m är utrustade med pejl Kustbevakningens sjögående enheter (SAR nivå 2) Kustbevakningen har ca 120 sjögående enheter fördelat på 25 stationer utmed den svenska kusten samt i Vänern, Vättern och Mälaren. Enheterna är allt ifrån nödbogsersfartyg till snabba RIB-båtar samt svävare. Normalt patrullerar två storsjöbogserare, två miljöskyddsfartyg samt fyra till fem mindre enheter våra kuster. Dessa fartyg kan ha mindre snabbare enheter ombord som kan sjösättas omgående Sjöfartsverkets sjögående enheter (SAR nivå 2 och SAR nivå 3) Sjöfartsverket disponerar ca 160 tjänstefartyg runt Sveriges kust samt i Vänern och Mälaren. Enheterna är allt ifrån isbrytare som är mest verksamma på vintern, sjömätningsfartyg, lotsbatar till små arbetsbåtar som nyttjas för underhåll sommartid. Sjöfartsverket har även två hydrokoptrar och fem mindre svävare att tillgå. Ca 90 av dessa är lotsbåtar fördelade på 24 lotsstationer och finns längs med hela vår kust och i Vänern Försvarsmaktens sjögående enheter (SAR nivå 3) Försvarsmakten har ca 180 disponibla ytenheter runt Sveriges kust varav flertalet är stridsbåtar som snabbt kan förflytta sig längs vår kust. De har även minröjningsfartyg, bevakningsbåtar och trossbåtar som rör sig pa svenskt vatten. HMS Belos är Sveriges enda ubatsräddningsfartyg och finns tillgängligt genom Försvarsmakten Sjöpolisens sjögående enheter (SAR nivå 3) Sjöpolisen disponerar 12 ytenheter och är verksamma i Stockholms och Västra Götalands län. Under sommartid kan de öka antalet enheter med ett par stycken. Deras enheter är snabbgående och kan göra upp till 60 knop.

9 Svenskt program för sjö och flygräddningsijänst - Sjöfartsverket Kommunal räddningstjänst sjöga ende enheter (SAR nivå 3) Kommunal räddningstjänst har ca 180 batar utplacerade idag längs med Sveriges kust samt Vänern, Vättern och Mälaren. Det är mindre sjögaende enheter som är avsedda för att verka strandnära. De finns tillgängliga omgående via den kommunala insatsledaren Övriga sjögående räddningsresurser (SAR nivå 3) 1 JRCC resursregister återfinns ett antal rederier/företag/privatpersoner med sjögående enheter som vid ett efterforskningsuppdrag kan engageras för spaning/lokalisering m.m. på kommersiella grunder. 6.5 Vägburna resurser Flygplatsräddningstjänst (SAR nivå 2) 1 Sverige finns det totalt 56 flygplatser varav ett tiotal är öppna H24. Den som driver en flygplats tillhandahåller räddningstjänst för kommersiella flygtransporter. Det finns tränad personal samt utrustning, bilar inklusive bärbar pejl. Dessa resurser nyttjas även för lokalisering i närheten av flygplatsen. Omfattningen på flygplatsens räddningstjänst står i proportion till den största typen av luftfartyg som trafikerar flygplatsen Övriga vägburna räddningsre~urser (SAR niva 3) 1 JRCC resursregister återfinns uppgifter från Försvarsmakten, Polis, Kommunal räddningstjänst, ambulansen m.fl. som vid ett efterforskningsuppdrag kan engageras för spaning/lokalisering och undsättning. 6.6 Övriga resurser Sjö- och flygräddningstjänsten kan också vid behov av övriga resurser nyttja lämpliga resurser i samhället såsom handelsfartyg, kommersiella luftfartyg m.fl. Exempel på myndigheter och organisationer som förfogar över ytterligare resurser är kommunal räddningstjänst, polismyndigheten, militära förband, SOS Alarm AB, frivilligorganisationer, SMHI, massmedia m.fl.

10 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sjöfarisverket 7. Samverkan Sjö- och flygräddningstjänsten utförs i samverkan med lämpliga resurser från övriga statliga myndigheter, berörda organisationer, kommuner, privata organ samt grannländer. 7.1 Samverkan med grannländers sjö- flygräddningsorganisationer Etableringen av samarbetsavtalen för sjö- och flygräddningstjänst bedrivs gemensamt av Näringsdepartementet, UD och Sjöfartsverket. Avtalen tecknas både på regeringsnivå och på operativ myndighetsnivå av Sjöfartsverket. Regeringsavtalen innehåller bl.a. gränsdragningen mellan respektive lands ansvarsonwåden för sjö- och flygräddningstjänst - SRR (Search and Rescue Region) som bygger på s.k. FIR-gränser (Flight Information Region). De operativa avtalen som respektive ansvarig tecknar, beskriver hur det operativa samarbetet mellan länderna skall gå till, samt regler för att skapa möjlighet att vid behov kunna använda det andra landets resurser för SAR. Avtal finns med Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Norge och Danmark, d.v.s. samtliga Sveriges grannländer. Sjö- och flygräddningstjänsten ska säkerställa att samverkan och övningsverksamheten med grannländer efterlevs enligt de bilaterala samarbetsavtal som tecknats. Detta uppfylls i huvudsak genom medverkan i t.ex. Dynamic Mercy, SAREX m fl. 7.2 Nationell samverkan Som statlig räddningstjänstansvarig myndighet medverkar Sjöfartsverket i syfte att förbättra förutsättningarna för räddningstjänst samt effektivisera samverkan i: Centralt forum för att utveckla samordning och samverkan mellan räddningstjänstansvariga myndigheter (CRF: Centralt Räddningstjänst Forum) Samverkanskurser 1 12-radet, SOS Alarm AB samverkansorgan CSSF (Centrala Samrådsgruppen för Sjö- och flygräddning) RSS (Regional Samrådsgrupp för Sjöräddning) Forum för regional samverkan då specifika behov föreligger Utbildningar vid andra statliga räddningstjänstansvariga myndigheter samt samverkande organ.

11 Svenskt program för sjö- och flygräddningstjänst - Sjbfartsverket JRCC samverkar dagligen genom praktisk samverkan och övningsverksamhet med berörda myndigheter, organisationer, kommuner, privata organ samt grannländer. 7.3 Alarmeringstjänst Information om nödställda luftfartyg och fara som hotar lufttrafiken inkommer oftast till JRCC från flygtrafikledningsenheter. Information inkommer även via Cospas-Sarsat, allmänheten via 508 Alarm AB, polisen m.fl. Flygtrafikledningstjänsten ansvarar för alarmeringstjänst enligt TSFS 2010:111. JRCC och flygtraflkledningsenheter har behov av ett nära samarbete för att kvalitetssäksa rutiner vid larmförfaranden och efterforskningsuppgifter. Ett sätt att genomföra denna samverkan sker genom de regelbundna SAR seminarier som arrangeras av JRCC där samtliga flygtrafikledningsenheter inbjuds att delta. Sjofartsverket kommer att påbörjat ett arbete med att ta fram en Drifthandbok för sjö- och flygräddningstjänst. 7.4 Aircraft Co ordinator (ACO) Sjöfartsverket leder och genomför samverkansövningar för samhällets flygande räddningsenheter, den så kallade ACO-funktionen för att inhämta ny kunskap och höja kompetensen med syfte att klara avancerade samordningsuppgifter med flygande resurser i samhället. 7.5 SAR On Scene Co-ordinator (OSC) Sjöfartsverket genomför utbildning av enheter till OSC funktionen i syfte att, under ledning av räddningsledare, kunna utföra minutoperativ ledning som OSC vid en räddningsinsats inom sjö- och flygräddningstjänst. Inom JRCC finns ett resursregister vilka personer som utbildats inom OSC funktionen. 7.6 Mass Rescue Operation (MRO) Vid omfattande insatser eller händelser av speciell karaktär, t.ex. Mass Rescue Operation (MRO) har JRCC möjlighet att kalla in samverkansbefäl av olika slag. Det kan till exempel vara representanter för kommunal räddningstjänst, polisen, inspektör från Transportstyrelsen eller läkare.

12 Svenskt program för sjö- och Jlygräctclningstjänst - Sjöfartsverket Sjöfartsverket har tillsammans med samverkande myndigheter i Göteborgsregionen en överenskommelse om användande av samverkansbefäl vid omfattande insatser. Vid insatser som överstiger vardagshändelser är inriktningen att harmoniseralutveckla MRO med våra grannländers SAR system/förmåga. Med en gemensam MRO planering som skapar förutsättningar för att genom samverkan kunna on±änderta händelser av komplex eller osannolik karaktär, på speciellt utsatta platser och med utökade ledningsfunktioner, finns behov av förmågenivåer 1 reurser. 7.7 Räddningsinsatser till sjöss (RITS)-Maritime Incident Response Group (MIRG) Sjöfartsverket har tillsammans med Kustbevakningen - med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som samordnande part - avtal som reglerar medverkan från vissa kommuner i den statliga rädd ningstjänsten till sjöss. Insatsstyrkorna är ett komplement till fartygets egen organisation och omfattar rökdykning i livräddande syfte för att underlätta vid evakuering. Funktionen som internationellt benämns MIRG (på svenska Räddningsinsatser till sjöss RITS) är i första hand avsedd att användas i passagerarfastyg. De kommuner som tillhandahåller MIRG beredskap är Stockholm, Göteborg och Blekinge kommun. Helsingborg, Gotland och Härnösand/Kramfors kan bistå med MIRG. 1 tillägg till avtalen finns en instruktion för deltagande parter som bl.a. reglerar metodik och utrustning för RLFS. Norrköping den 31januari 2013, Stf si avdelningen Sjö- och flygrädd gst 7 Peter Stf C SAR-managementlhandläggare

13 Svenskt program för sjö- och flygrädclningstjänst - Sjöfartsverket Bilaga. Översiktlig sammanställning över SAR resurser Flygande enheter Myndighet/org. och typ SAR nivå Kommentarer Sjöfartsverkets SAR Hkp Kusibevakningsflyg 2 Efterforskning. rålla räddningsflotie Polis Hkp 2 Östersund/Boden kan ha vinsch FM tung Hkp 2 Eit fåtal är utrustade med vinsch FM Övriga Hkp och flygande enheter 3 HEMS 3 Vissaharhandpejl FFK 3 vissa flyg är utrustade med VHF Ovriga flygande 3 Sjögående enheter Myndighetlorg. och typ SAR nivå Kommentarer SSRS Kustbevakningen fartyg 2 Alla har pejl utom RIB Sjöfartsverkeis fartyg 2 och 3 En del fartyg har peji FN fartyg 3 Sjöpolisen fartyg 3 Kommunal rtj fartyg 3 Ovriga sjögående enheter 3 Ex. handelsfartyg Vägburna enheter Myndighetlorg. och typ SAR nivå Kommentarer Flygplatsräddningstjänst 2 Ovriga vägbuma enheter 3 FM, polis, kom-rtj, ambulans mm

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp.

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp. Sjö- och flygräddningstjänst Beteckningar, förkortningar och begrepp. Aircraft Coordinator (ACO) En funktion som koordinerar flera flygande räddningsenheter i ett definierat område, där en sök- och räddningsoperation

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggam. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-478 62 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 112 Tid 2014-12-16 Plats Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Redovisning av uppdrag om hur sjöräddningen bedrivs

Redovisning av uppdrag om hur sjöräddningen bedrivs 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Jan-Olof Selén, 011-19 13 40 Datum Vår beteckning 2003-11-03 1101-03-02435 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av

Läs mer

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar. likopterorganisation r har under många år varit ett "kärt ämne" eller " het potatis" om man så vil L Sedan 1960-ta let har mi nst ett tiotal utredn i ngar av olika omfattning försökt förverki iga en djupgående

Läs mer

SBK-Nytt Nr: 3, 2015 Kallelse till Höstmöte torsdagen 24 september kl 18.30.

SBK-Nytt Nr: 3, 2015 Kallelse till Höstmöte torsdagen 24 september kl 18.30. SBK-Nytt Nr: 3, 2015 Kallelse till Höstmöte torsdagen 24 september kl 18.30. Foto: Stefan Green Ordförande har ordet Foto: Stefan Green Då var det snart dags igen! Gemensamma upptagningen närmar sig med

Läs mer

SJÖFARISVERKET Styrning och Planering

SJÖFARISVERKET Styrning och Planering SJÖFARISVERKET Styrning och Planering Handläggare, direkitelefon 2012 09 25 : Lena Gunnarsson, 010-47862 19 Deltagarförteckiiing sist CSSF nr 109 Tid 2012-09-14 Plats Arlanda Airport Conference 1. Mötets

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Huvudr. Insatsutvärdering. Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253

Huvudr. Insatsutvärdering. Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253 Huvudr Insatsutvärdering Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Lagstöd... 1 Bakgrund... 1 Syfte och mål... 1 Metod... 2 Avgränsningar...

Läs mer

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR. 8254 2001-07-01 EN ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS I ENLIGHET MED SJÖFARTSVERKET KVALITETSPROCESS. 2004-06-30 PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ

Läs mer

Planering av Räddningssystem. TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige. Tobias Andersson Granberg

Planering av Räddningssystem. TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige. Tobias Andersson Granberg Planering av Räddningssystem TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige Respons- och räddningsaktörer Ambulanssjukvård Räddningstjänst Kommunal Statlig Polis SOS Alarm Frivilligorganisationer Enskilda

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

Programmeringsanvisningar för Blåljusorganisationer

Programmeringsanvisningar för Blåljusorganisationer Programmeringsanvisningar för Blåljusorganisationer Datum: 2012-10-02 Publ.nr: MSB 472 ISBN 978-91-7383-276-2 Diarienummer: 10194-2010 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Rakelverksamheten Tel

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 108 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 108 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist Handläggare. direkuelefon 2011 12 15 Lars Widell Deltagarförteckning sist CSSF nr 108 Mötets öppnande Lars Widell hälsade alla välkomna till mötet som senarelagts maa. flera prioriterade verksamhetsförändringar

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD UTANFÖR YSTAD

SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD UTANFÖR YSTAD SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD UTANFÖR YSTAD SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD FRÅN SEGELBÅT EN INTERN ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS I ENLIGHET MED Ö Sjötrafikavdelningen Produktområde Sjöräddning

Läs mer

Information från. Informationsbrev 14, den 13 juli 2015. Ökad samverkan för att rädda liv

Information från. Informationsbrev 14, den 13 juli 2015. Ökad samverkan för att rädda liv Ökad samverkan för att rädda liv Nu kan de kommunala räddningstjänsterna begära hjälp av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar utan att Sjöfartsverket ställer krav på ekonomisk ersättning. Det är resultatet

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Öva med FIA. Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer. Rebecca Stenberg. Emergency Response, Linköping University

Öva med FIA. Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer. Rebecca Stenberg. Emergency Response, Linköping University Öva med FIA Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer Rebecca Stenberg CARER - Center for Advanced Research in Emergency Response, Linköping University CARER, www.liu.se/forskning/carer 1

Läs mer

Bakgrund. Övergången från militära till civila räddningshelikoptrar. Norrlandsflygs finansiella ställning. Haverikommissionens rekommendationer

Bakgrund. Övergången från militära till civila räddningshelikoptrar. Norrlandsflygs finansiella ställning. Haverikommissionens rekommendationer Denna information har sammanställts med anledning av SVT:s granskning av Sjöfartsverkets upphandling av nya räddningshelikoptrar AW139 (Uppdrag Granskning). Informationen omfattar de viktigaste delarna

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

SOSUV:s studiebesök i Helsingfors 2011 10 26 27

SOSUV:s studiebesök i Helsingfors 2011 10 26 27 SOSUV:s studiebesök i Helsingfors 2011 10 26 27 Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård genomförde den 26-27 oktober en studieresa till Helsingfors. Syftet var att informera sig om hur man arbetar

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Version av den 1 juni 2012 1 (11) CENTRALA NORMER MED ANKNYTNING TILL MARINA STOROLYCKOR OCH FLERTYPSOLYCKOR

Version av den 1 juni 2012 1 (11) CENTRALA NORMER MED ANKNYTNING TILL MARINA STOROLYCKOR OCH FLERTYPSOLYCKOR Version av den 1 juni 2012 1 (11) CENTRALA NORMER MED ANKNYTNING TILL MARINA STOROLYCKOR OCH FLERTYPSOLYCKOR 1. Allmänt Sjöräddningstjänstens internationella förpliktelser fastställs utifrån internationella

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR SJÖRÄDDNINGEN AV RIKSDAGENS FÖRSVARSBESLUT

KONSEKVENSER FÖR SJÖRÄDDNINGEN AV RIKSDAGENS FÖRSVARSBESLUT KONSEKVENSER FÖR SJÖRÄDDNINGEN AV RIKSDAGENS FÖRSVARSBESLUT 2005-02-28 KONSEKVENSER FÖR SJÖRÄDDNINGEN AV RIKSDAGENS FÖRSVARSBESLUT SJÖFARTSVERKET 2005-02-28 601 78 NORRKÖPING Tel: 011-19 10 00 Fax: 011-19

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

www.destinationgotland.se

www.destinationgotland.se www.destinationgotland.se c:a 22.000 passagerare /dygn i systemet under högsommar 2 HSC GOTLANDIA II 1 23 juli 2009 Vädret på sträckan Visby - Nynäshamn Svaga vindar med dimbankar Gotland Gotland har 1336

Läs mer

Barkarby räddningscentral

Barkarby räddningscentral Artiklar och reportage ur Dagens Nyheter, den 23 april 1976 Text: Rolf Stengård, foto: Erik Stering Del 1 Barkarby räddningscentral De lyfter för att rädda liv Med hjälp av vinschar hissas en nödställd

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13 Avtal 2010-04-28 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET TILL FLYGPLATSER

TILLGÄNGLIGHET TILL FLYGPLATSER Dokumenttyp Beteckning Sida RAPPORT TSL 2009-519 1(35) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Annika Wallengren, 031-648002 2009-03-12 1.0 TILLGÄNGLIGHET TILL FLYGPLATSER för samhällsviktiga insatser

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt.

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt. ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011 [ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! FRO Sth anordnar i helgen 2011-05- 14 -- 2011-05-15

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Larmcentral Kalmar kommun

Larmcentral Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gert Friberg 2013-08-19 SFN 2012/0227 0480-45 75 21 Servicenämnden Larmcentral Kalmar kommun Förslag till beslut Brandkåren har utrett den kommunala

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Hantering av miljöskador i Sverige

Hantering av miljöskador i Sverige Hantering av miljöskador i Sverige Morgan Palmquist Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB +46(0)705-56 42 32 1. 2014-05-23 2. 2014-05-23 Disposition Inledning attityder, erfarenhet och bakgrund;

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl.

Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl. Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl. Ansvarig för Ringhalsberedskapens indikeringsverksamhet inom Rväst. lars-goran.bengtsson@rvast.se Räddningstjänsten Väst Ett

Läs mer

Text och foto: Daniel Karlsson

Text och foto: Daniel Karlsson 24 HKP 15 EN RAC Det ställs allt större krav på försvarsmaktens flexibilitet och möjlighet att agera internationellt. Detta kräver en ny generation materiel. Nu introduceras HKP 15 en modern multirollshelikopter

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Mötesprotokoll Stockholm 17 18 juni 2014

Mötesprotokoll Stockholm 17 18 juni 2014 Mötesprotokoll Stockholm 17 18 juni 2014 Deltagare: Per Firring Jensen, Jan Gert Olsen, Kari Jensen, Mikko Jääskeläinen, Kjell Wahlbeck, Jan Wisén, Bo Andersson, L-G Strandberg dag 1, Lasse Widell Sjöfartsverket

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Swedish Veterans Federation Member of the World Veterans Federation (WVF) Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på remiss Veteranutredningens slutbetänkande (SOU2014:27), Fö2014/908/MFI. ber att få lämna följande

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Program för efterforskning av försvunna personer Polismyndigheten Gotland

Program för efterforskning av försvunna personer Polismyndigheten Gotland Program för efterforskning av försvunna personer Polismyndigheten Gotland Utgivare: Polismyndigheten Gotland Box 1153, 621 22 VISBY. Tel: 114 14 Diarienr: A-236-2938/12 Utgåva 2 mars 2014 2 3 1 Inledning

Läs mer

Samhällsviktig verksamhet - Konsekvensbedömning av vulkanutbrott (3)

Samhällsviktig verksamhet - Konsekvensbedömning av vulkanutbrott (3) samhällsskydd och beredskap Konsekvensbedömning 3 1 (8) Avdelningen för samordning och insats Samhällsviktig verksamhet - Konsekvensbedömning av vulkanutbrott (3) Förändringar sedan konsekvensbedömning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Verksamhet, bemanning och plattformar i balans

Verksamhet, bemanning och plattformar i balans Verksamhet, bemanning och plattformar i balans Uppdraget Generaldirektören uppdrog åt CRS, CKRN och CKRS 202-06-4 att tillsammans ta fram förslag till: kriterier för fastställande av verksamhets-/operationsområden,

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Arbetsformer/ansvar Livräddande insatser Personanering (räddningstjönst) Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Resurser och förmåga En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015 Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Vi skapar trygghet! 2011-11-22 Dnr 103-1490/11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Förutsättningar...

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Yttrande över Redovisning av uppdrag internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft

Yttrande över Redovisning av uppdrag internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft Kommunstyrelsen 2012 03 12 51 133 Arbets och personalutskottet 2012 02 27 46 104 Dnr 12.52 20 marsks16 Yttrande över Redovisning av uppdrag internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Sammanfattning av det Årliga programmet 2010

Sammanfattning av det Årliga programmet 2010 Sammanfattning av det Årliga programmet 2010 Det årliga programmet 2010 godkändes av kommissionen den 15 december 2010. En reviderad version av programmet godkändes av kommissionen den 30 april 2012. Åtgärderna

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer