Sjöräddning. Insatser Sammanställt av Sjöfart och Samhälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöräddning. Insatser Sammanställt av Sjöfart och Samhälle"

Transkript

1 Sjöräddning Insatser 9 Sammanställt av Sjöfart och Samhälle

2

3 Innehåll Sammanfattning av verksamheten 9... Årsöversikt för insatser 9... Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet)... Insatser där inga enheter varit engagerade... Larmorsak och verklig orsak... Larmorsak Objekt saknas... Larmorsak Observerat drivande båt/föremål... Larmorsak Observerade raketer, ljussken... Larmorsak Annan orsak... Larmorsak Dykeriolycka... Larmorsak Isolycka... GMDSS statistik... Insatser per objekt... 7 Insatser för handelsfartyg... 7 Insatser för fiskefartyg... 8 Insatser för fritidsbåtar... 9 Insatser för personer utan farkost... Insatser för övriga objekt... Insatser för okända objekt... Klassning av inkomna ärenden... Statistik för respektive Search and rescue (SAR) område... Bottenvikens SAR område... Norra Bottenhavets SAR område... Södra Bottenhavets SAR område... 8 Stockholms SAR område... Bråvikens SAR område... Landsorts SAR område... Gotlands SAR område... Kalmarsunds SAR område... 8 Hanöbuktens SAR område... Öresunds SAR område...

4 Kattegatts SAR område... Skagerraks SAR område... Vänerns SAR område... 8 Vätterns SAR område... Mälarens SAR område... Sverigeöversikt med närbilder på Stockholm, Göteborg och Malmö... TeleMedical Olyckor med dödlig utgång inom sjöräddningscentralens ansvarsområde...

5 Sammanfattning av verksamheten 9 För den operativa ledningen av sjö och flygräddningsinsatser inom den svenska sjö och flygräddningsregionen finns Sjöfartsverkets räddningscentral Joint Rescue Co ordination Centre (JRCC) belägen i Göteborg. Antalet sjöräddningsinsatser har under året uppgått till fall. I 8 fall har sjöräddningsenheter engagerats och 78 har genomförts utan engagerade enheter. Av samtliga fall har i inledningsskedet 7 klassats som beredskap, 88 som ovisshet och 9 som nöd. Resterande ärenden har klassats som NIL eller sjuktransporter från fartyg. Det totala antalet enheter som deltagit i sjöräddningsuppdragen har uppgått till 97 st. Sjöräddningen har även lämnat bistånd till kommunal räddningstjänst och till grannländernas sjöräddningstjänster. Dessutom har sjöräddningscentralen JRCC förmedlat 9 läkarråd mellan fartyg och Sahlgrenska Sjukhuset. Sjöräddningens målsättning för 9 har varit att man på svenskt territorialvatten, då positionen är känd, ska kunna undsätta den nödställda inom minuter i 9 procent av alla fall. På internationellt vatten inom den svenska sjöräddningsregionen gäller 9 minuter i 9 procent av alla fall. Under 9 uppnåddes målet för sjöräddningstjänsten på nationellt vatten i 9 procent av fallen, vilket är procent bättre än den givna målsättningen som fastställdes 8. Undsättningen av nödställda på internationellt vatten uppfylldes med 9 procent, vilket är i enlighet med den givna målsättningen för sjöräddningstjänsten.

6 Årsöversikt för insatser 9 Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet) Diagram : Totala antalet objekt (t ex handelsfartyg, fritidsbåt) mellan Fritidsbåt Handelsfartyg Fiskefartyg Övriga objekt Diagram : Antal insatser per månad

7 Diagram: : Antal insatser per objekt Av insatserna för handelsfartyg var 9 insatser Sjuktransport från fartyg. För fritidsbåtar berörde 7 insatser till mindre båtar, segelbrädor etc. Eka/Jolle Kanot Gummibåt Segelbräda 7 insatser insatser insatser insatser Bakom varje typ av objekt finns en mer detaljerad statistik. Där redovisas vad som döljer sig bakom objekt Övrigt. 7

8 Diagram : Antal insatser per verklig orsak 9 Maskin/propellerhaveri 88 Grundstötning Sjuktransport från fartyg Annan orsak NIL Drivande båt/föremål Utebl kontakt med land Okänt/ej funnet Hårt väder/utsatt läge 9 Läckage Kantring/slagsida Isolycka Roderhaveri Man över bord Brand Osäker position Falskt/oavsiktligt Diverse i propellern Bränslebrist Rigghaveri Sjunkande Kollision Dykolycka

9 Diagram : Antal insatser per SAR område år 7 9 Bottenvikens SAR omr 9 Norra Bottenhavets SAR omr Södra Bottenhavets SAR omr 8 Stockholms SAR omr Bråvikens SAR omr 8 9 Landsorts SAR omr 8 7 Gotlands SAR omr 9 9 Kalmarsunds SAR omr 7 Hanöbuktens SAR omr Öresunds SAR omr Kattegatts SAR omr 9 Skagerracks SAR omr 9 8 Vänerns SAR omr 9 7 Vätterns SAR omr Mälarens SAR omr Övriga Finland Lettland Danmark Litauen Nordatlanten, Stora sjöarna, Kari. Sydatlanten 9

10 Diagram : Antal fall olika organisationer medverkat i under Sjöfartsverket SSRS KBV Kommun/landsting FM RPS Övriga Diagram :7 Antal ytenheter som medverkat från olika organisationer Sjöfartsverket SSRS KBV Kommun/landsting FM RPS Övriga

11 Diagram :8 Antal flygande enheter som medverkat från olika organisationer 9 Sjöfartsverket KBV Kommun/Landsting FM RPS Övriga Dessutom har sex internationellaa enheter deltagit i olika insatser varav en var ytenhet och fem flygande enheter.

12 Insatser där inga enheter varit engagerade Insatser där inga enheter varit engagerade redovisas bara totalt. I statistiken per objekttyp och per område ingår inte dessa insatser. De finns däremot med i sammanställningen Larmorsak och verklig orsak. Diagram. Antal insatser utan engagerade enheter per objekt Diagram : Antal insatser utan engagerade enheter per månad 9

13 Diagram : Antal insatser utan engagerade enheter per verklig orsak 9 Utebliven kontakt med land NIL Annan orsak Isolycka Sjuktransport från fartyg Falskt/oavsiktligt Okänt/ej funnet Maskin/propellerhaveri Grundstötning Drivande båt/föremål Dykolycka Brand Läckage Man över bord Rigghaveri Sjunkande Bränslebrist 7 7 Det finns sex fall Sjuktransport från fartyg där inte någon enhet varit engagerad. Man har begärt sjuktransport från fartyg, men det har sedan visats sig att den snabbaste eller säkraste transportsättet iland är att fartyget devierar till en hamn eller går sin normala rutt till destinationen, där en ambulans kan möta upp.

14 Larmorsak och verklig orsak samtliga fall Larmorsak är den orsak, som larmaren uppger, när han får kontakt med sjöräddningen. Verklig orsak är den orsak, som räddningsledaren med facit i hand kan ange när fallet avslutas. Objekt den/det som är i nöd I majoriteten av fallen är det objektet själv, som larmar. I nästan samtliga av dessa fall överensstämmer larmorsak och verklig orsak. När det gäller larmorsak Objekt saknas, Observerat drivande båt/föremål och Observerade raketer, ljussken är det alltid tredje man som larmar. Nedan kommer det redovisas vad dessa larmorsakers verkliga orsak slutligen rapporterats som. Larmorsak Objekt saknas Totalt hade sjöräddningscentralen inkomna larm med larmorsak Objekt saknas. Utebliven kontakt med land, dvs. de saknade hade av olika anledningar inte informerat om förseningen. 8 NIL De saknade var inte ute i någon båt utan befann sig på land Okänt/ej funnet Falskt/oavsiktligt larm 9 Annan orsak. Grundstötning Maskin/propellerhaveri Kantring/slagsida Man över bord Osäker position Drivande båt/föremål Bränslebrist Rigghaveri Larmorsak Observerat drivande båt/föremål Totalt hade sjöräddningscentralen larm med larmorsak Observerat drivande båt/föremål. 7 Drivande båt/föremål Okänt/ej funnet Falskt/oavsiktligt larm Annan orsak Maskin/propellerhaveri Man över bord Bränslebrist Utebliven kontakt med land Hårt väder/utsatt läge NIL

15 Larmorsak Observerade raketer, ljussken Totalt hade sjöräddningen 8 larm med larmorsak Observerade raketer, ljussken Maskin/propellerhaveri Rigghaveri Annan orsak 9 Okänt/ej funnet falskt/oavsiktligt NIL Larmorsak Annan orsak Totalt hade sjöräddningen 8 inkomna larm som bedömts tillhöra kategorin Annan orsak Annan orsak: är sjöräddning men då något hänt eller då fara hotar på annat sätt än vad som täcks i övriga larmorsaker ex, brohoppare och simmare. Larmorsak Dykeriolycka Totalt under 9 hade sjöräddningscentralen 9 larm om dykeriolycka varav den verkliga orsaken i 7 fall även rapporterades som dykeriolyckor. Ett larm var falskt/oavsiktligt och ett NIL. I ett fall omkom den nödställde Larmorsak Isolycka Totalt under 9 hade sjöräddningscentralen larm om Isolycka varav den verkliga orsaken i 9 av fallen var isolycka, fall okänt/ej funnet och fall NIL.

16 GMDSS-statistik Diagram : Fördelning per system 9 Skarpa Oavsiktliga 8 7 EPIRB DSC Inmarsat Jämförelse för samtliga system under åren 9 Skarpa Oavsiktliga GMDSS larmen inkluderar larm på svenskt vatten samt larm i angränsande vatten, där man samverkat i räddningsinsatsen. De inkluderar även larm från svenska fartyg över hela världen. EPIRB larm var skarpa och för 8 var den verkliga orsaken Falskt/Oavsiktligt, Okänt/Ej funnet eller NIL. De skarpa larmen gällde en svensk fiskebåt som förliste på sydkusten, ett norskt handelsfartyg som förliste vid Kosteröarna, Lettisk fiskebåt som förliste på danskt vatten samt en svensk fritidsbåt som råkar i svårigheter mellan New Zeeland och Fiji. DSC larm var skarpa. För övriga 7 ärenden var den verkliga orsaken Falskt/Oavsiktligt, Okänt/Ej funnet eller NIL. De skarpa larmen gällde en tysk segelbåt som grundstötte utanför Kristianopel, ett svenskt fartyg med vatteninträngning i södra Östersjön, en svensk fritidsbåt med problem utanför Göteborg, en svensk fritidsbåt som haft brand ombord liggandes till kaj samt en svensk fritidsbåt med man över bord på danskt vatten. Samtliga larm via Inmarsat var av typen Falskt/Oavsiktligt, Okänt/Ej funnet eller NIL. Larm via Inmarsat för förmedling av läkarråd (telemedical) är ej medtagna i årets statistik.

17 Insatser per objekt Insatser för handelsfartyg Diagram : Antal insatser för objekt handelsfartyg Diagram : Antal insatser för handelsfartyg per månad Diagram : Antal insatser för handelsfartyg fördelat på verklig orsak 9 Sjuktransport från fartyg Falskt/oavsiktligt Man över bord Grundstötning Annan orsak Utebliven kontakt med land Sjunkande Obs drivande båt/föremål Hårt väder/utsatt läge Läckage

18 Insatser för fiskefartyg Diagram : Antal insatser för fiskefartyg Diagram : Antal insatser för fiskefartyg per månad 9 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Diagram : Antal insatser för objekt fiskefartyg fördelat på verklig orsak 9 Sjuktransport från fartyg Man över bord Grundstötning Läckage Obs drivande båt/föremål Maskin/propellerhaveri Hårt väder/utsatt läge Sjunkande

19 Insatser för fritidsbåtar Diagram : Antal insatser för fritidsbåtar Diagram : Antal insatser för fritidsbåtar per månad Diagram : Antal insatser för fritidsbåtar fördelat på verklig orsak 9 Maskin/propellerhaveri Grundstötning Drivande båt/föremål Utebliven kontakt med land NIL Hårt väder/utsatt läge Läckage Annan orsak Kantring/slagsida Roderhaveri Sjuktransport från fartyg Okänt/ej funnet Osäker position Brand Man över bord Diverse i propellern Rigghaveri Bränslebrist Kollision Falskt/oavsiktligt Sjunkande

20 Insatser för personer utan farkost Diagram 7: Antal insatser för objekt Person Diagram 7: Antal insatser för objekt Person per månad 9 7 Diagram 7: Antal insatser för objekt Person fördelat på verklig orsak 9 Annan orsak Isolycka 8 Utebliven kontakt med land Okänt/ej funnet 9 NIL 9 Dykerikolycka 7 Sjuktransport från fartyg Man över bord Obs drivande båt/föremål Sjunkande Bränslebrist Falskt/oavsiktligt

21 Insatser för övriga objekt Diagram 8: Antal insatser för objekt Övrigt Diagram 8: Antal insatser för objekt Övrigt per månad Diagram 8: Antal insatser för objekt Övrigt fördelat på verklig orsak 9 Obs drivande båt/föremål Okänt/ej funnet NIL Hårt väder/utsatt läge Läckage Falskt/oavsiktligt Annan orsak Maskin/propellerhaveri Isolycka

22 Insatser för okända objekt Diagram 9: Antal insatser för objekt okänt Diagram 9: Antal insatser för objekt okänt per månad Diagram 9: Antal insatser för objekt Okänt på larmorsak 9 Okänt/ej funnet 8 NIL Annan orsak 7 Falskt/oavsiktligt

23 Klassning av inkomna ärenden När ett larm når räddningscentralen görs en klassning av ärendets angelägenhetsgrad. Detta innebär alternativen nöd, beredskap, ovisshet och NIL. Under ärendets gång kan situationen förändras till det sämre eller bättre vilket föranleder en ny klassning. I denna del av statistiken redovisas hur de olika larmen klassats hos JRCC från början och hur de slutligen klassats. På detta vis kan det överblickas hur många larm om nödläge som kommit in och hur stor andelen av övriga larm med lägre angelägenhetsgrad är. Diagram : Fördelning av klassning för Sjöräddning och efterforskning. alla objekt Ovisshet Beredskap Nöd NIL Totalt Ursprunglig klassning Slutlig klassning Diagram : Fördelning av klassning för Sjöräddning och efterforskning. fritidsbåtar Ovisshet Beredskap Nöd NIL Totalt Ursprunglig klassning Slutlig klassning

24 Statistik för respektive Search and rescue (SAR)- område Bottenvikens SAR område Karta : Bottenvikens SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser per objekt i Bottenvikens SAR område 9

25 Diagram : Antal insatser per månad i Bottenvikens SAR område Diagram : Antal insatser i Bottenvikens SAR område fördelat på verklig orsak 9 Grundstötning Obs drivande båt/föremål Maskin/propellerhaveri Utebliven kontakt med land Kantring/slagsida Läckage NIL Brand Man över bord Osäker position Rigghaveri Bränslebrist Isolycka Sjuktransport från fartyg Annan orsak

26 Norra Bottenhavets SAR område Karta : Norra Bottenhavets SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser per objekt i Norra Bottenhavets SAR område 9 8

27 Diagram : Antal insatser per månad i Norra Bottenhavets SAR område 9 8 Diagram : Antal insatser i Norra Bottenhavets SAR område fördelat på verklig orsak 9 Maskin/propellerhaveri 8 Okänt/ej funnet Obs drivande båt/föremål Grundstötning NIL Utebliven kontakt med land Läckage Hårt väder/utsatt läge Roderhaveri Rigghaveri Sjunkande Sjuktransport från fartyg Annan orsak

28 Södra Bottenhavets SAR område Karta : Södra Bottenhavets SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser för objekt i Södra Bottenhavets SAR område

29 Diagram : Antal insatser per månad i Södra Bottenhavets SAR område 9,,,,, Diagram : Antal insatser i Södra Bottenhavets SAR område fördelat på verklig orsak 9 Grundstötning Maskin/propellerhaveri Utebliven kontakt med land Sjuktransport från fartyg Diverse i propellern Isolycka Annan orsak Okänt/ej funnet,,,,, 9

30 Stockholms SAR område Karta : Stockholms SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser per objekt i Stockholms SAR område 9

31 Diagram : Antal insatser per månad i Stockholms SAR område Diagram : Antal insatser i Stockholms SAR område fördelat på verklig orsak 9 Sjuktransport från fartyg Maskin/propellerhaveri Grundstötning Annan orsak Utebliven kontakt med land Okänt/ej funnet Drivande båt/föremål Läckage NIL Isolycka Hårt väder/utsatt läge Kantring/slagsida Man över bord Kollision Osäker position Bränslebrist Brand Rigghaveri Diverse i propellern Roderhaveri Dykeriolycka Falskt/oavsiktligt Sjunkande

32 Bråvikens SAR område Karta : Bråvikens SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser per objekt i Bråvikens SAR område 9

33 Diagram : Antal insatser per månad i Bråvikens SAR område 9 8 Diagram : Antal insatser i Bråvikens SAR område fördelat på verklig orsak 9 Grundstötning 8 Maskin/propellerhaveri Osäker position Roderhaveri Okänt/ej funnet Utebliven kontakt med land NIL Brand Kollision Sjuktransport från fartyg Annan orsak Isolycka 7 8 9

34 Landsorts SAR område Karta : Landsorts SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser per objekt i Landsorts SAR område 9

35 Diagram : Antal insatser per månad i Landsorts SAR område Diagram : Antal insatser i Landsorts SAR område fördelat på verklig orsak 9 Maskin/propellerhaveri Annan orsak Grundstötning NIL Okänt/ej funnet Utebliven kontakt med land Läckage Man över bord Osäker position Hårt väder/utsatt läge Roderhaveri Rigghaveri Sjuktransport från fartyg 7

36 Gotlands SAR område Karta 7: Gotlands SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram 7: Antal insatser per objekt i Gotlands SAR område 9 9 7

37 Diagram 7: Antal insatser per månad i Gotlands SAR område 9 8 Diagram 7: Antal insatser i Gotlands SAR område fördelat på verklig orsak 9 Sjuktransport från fartyg 8 Grundstötning Maskin/propellerhaveri Falskt/oavsiktligt Utebliven kontakt med land Läckage Rigghaveri Annan orsak Kantring/slagsida NIL Osäker position Hårt väder/utsatt läge Roderhaveri Okänt/ej funnet

38 Kalmarsunds SAR område Karta 8: Kalmarsunds SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram 8: Antal insatser per objekt i Kalmarsunds SAR område 9 8

39 Diagram 8: Antal insatser per månad i Kalmarsunds SAR område 9 Diagram 8: Antal insatser i Kalmarsunds SAR område fördelat på verklig orsak 9 Grundstötning Maskin/propellerhaveri 8 NIL Obs drivande båt/föremål Utebliven kontakt med land Annan orsak Brand Kantring/slagsida Läckage Man över bord Roderhaveri Sjuktransport från fartyg Falskt/oavsiktligt Kollision Osäker position Bränslebrist 8 9

40 Hanöbuktens SAR område Karta 9: Hanöbuktens SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram 9: Antal insatser per objekt i Hanöbuktens SAR område 9 8

41 Diagram 9: Antal insatser per månad i Hanöbuktens SAR område Diagram 9:: Antal insatser i Hanöbuktens SAR område fördelat på verklig orsak 9 Maskin/propellerhaveri 8 Grundstötning Okänt/ej funnet Obs drivande båt/föremål Sjuktransport från fartyg Annan orsak NIL Läckage Hårt väder/utsatt läge Sjunkande Falskt/oavsiktligt Brand Utebliven kontakt med land Kantring/slagsida Man över bord Isolycka 7 8 9

42 Öresunds SAR område Karta : Öresunds SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser per objekt i Öresunds SAR område 9 8 8

43 Diagram : Antal insatser på månad i Öresunds SAR område Diagram : Antal insatser i Öresunds SAR område fördelat på verklig orsak 9 Maskin/propellerhaveri Grundstötning Hårt väder/utsatt läge Annan orsak NIL Drivande båt/föremål 8 Okänt/ej funnet 7 Kantring/slagsida Utebliven kontakt med land Roderhaveri Sjuktransport från fartyg Brand Läckage Sjunkande Falskt/oavsiktligt Dykeriolycka Man över bord Bränslebrist

44 Kattegatts SAR område Karta : Kattegatts SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser per objekt i Kattegatts SAR område 9 7 9

45 Diagram : Antal insatser per månad i Kattegatts SAR område Diagram : Antal insatser i Kattegatts SAR område fördelat på verklig orsak 9 Maskin/propellerhaveri 8 Grundstötning Obs drivande båt/föremål Hårt väder/utsatt läge Sjuktransport från fartyg Annan orsak NIL Läckage 7 Okänt/ej funnet 7 Kantring/slagsida Diverse i propellern Osäker position Utebliven kontakt med land Roderhaveri Man över bord Falskt/oavsiktligt Brand Rigghaveri Dykeriolycka

46 Skagerraks SAR område Karta : Skagerraks SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser per objekt i Skagerraks SAR område 9 8

47 Diagram : Antal insatser per månad i Skagerraks SAR område Diagram : Antal insatser i Skagerraks SAR område fördelat på verklig orsak 9 Maskin/propellerhaveri Grundstötning NIL Sjuktransport från fartyg Utebliven kontakt med land Läckage 9 Annan orsak 9 Obs drivande båt/föremål 8 Hårt väder/utsatt läge 7 Diverse i propellern 7 Roderhaveri Brand Kantring/slagsida Rigghaveri Bränslebrist Okänt/ej funnet Falskt/oavsiktligt Kollision Man över bord Dykeriolycka Osäker position Sjunkande Isolycka 7

48 Vänerns SAR område Karta : Vänerns SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser per objekt i Vänerns SAR område 9 8

49 Diagram : Antal insatser per månad i Vänerns SAR område Diagram : Antal insatser i Vänerns SAR område fördelat på verklig orsak 9 Maskin/propellerhaveri 9 Grundstötning Kantring/slagsida NIL Utebliven kontakt med land Hårt väder/utsatt läge Sjuktransport från fartyg Annan orsak Läckage Man över bord Sjunkande Osäker position Isolycka Okänt/ej funnet

50 Vätterns SAR område Karta : Vätterns SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser i Vätterns SAR område 9

51 Diagram : Antal insatser i Vätterns SAR område Diagram : Antal insatser i Vätterns SAR område fördelat på verklig orsak 9 Drivande båt/föremål NIL Maskin/propellerhaveri Annan orsak Kantring/slagsida Grundstötning Utebliven kontakt med land Roderhaveri Man över bord Sjuktransport från fartyg Okänt/ej funnet,,,,,

52 Mälarens SAR område Karta : Mälarens SAR område med markerade ärenden från 9 Diagram : Antal insatser per objekt i Mälarens SAR område 9

53 Diagram : Antal insatser per månad i Mälarens SAR område Diagram : Antal insatser i Mälarens SAR område fördelat på verklig orsak 9 Isolycka Maskin/propellerhaveri 8 Okänt/ej funnet 7 NIL Obs drivande båt/föremål Utebliven kontakt med land Grundstötning Man över bord Annan orsak Bränslebrist Brand Hårt väder/utsatt läge Kantring/slagsida Läckage Osäker position Sjunkande Sjuktransport från fartyg 8

54 Sverigeöversikt med närbilder på Stockholm, Göteborg och Malmö Karta : Hela Sverige med markerade ärenden från 9

55 Karta 7: Stockholm med markerade ärenden från 9

56 Karta 8: Göteborg med markerade ärenden från 9

57 Karta 9: Karta över Malmö/Öresund med markerade ärenden från 9 7

58 TeleMedical 9 Diagram : Antal läkarråd via radio per år mellan Under 9 förmedlades 9 läkarråd. I 78 fall förmedlades läkarråd till besättningsmän och i fall för passagerare. Diagram : Fördelning mellan fartyg med svensk och utländsk flaggg 9 Utländska % Svenska 7% 8

59 Diagram : Antal läkarråd till besättning och passagerare från geografisk position KAT N Sjö MED N ATL S ATL INDISKA STILLA Östersjön Kattegatt Nordsjön Medelhavet Nordatlanten Sydatlanten Indiska Stilla havet oceanen Bottenhavet Skagerrack Engelska kanalen Stora sjöarna Persiska viken Bottenviken Öresund/ Bälten Karibien Röda havet 9

60 TeleMedical Geografisk spridning

61 Olyckor med dödlig utgång inom sjöräddningscentralens ansvarsområde Antalet omkomna/saknade inom sjöräddningens ansvarsområde har uppgått till personerr 9 vilket är en ökning från 8 då antalet var 8 omkomna och 7 var antalet. En del av ökningen beror på den tragiska förlisningen av Langeland där sex sjömän följde med fartyget till botten, tre kajakolyckor med dödlig utgång varav två skedde på norrlandskustenn av långfärdskanotister, fem badolyckor under sommaren och tre isolyckor inträffade under vintersäsongen. Under året förolyckades också fem personer i samband med fiske. Omkomna/saknade 9 8 Avlidna

62

Sjöräddning. Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen

Sjöräddning. Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen Sjöräddning Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen Innehåll Sammanfattning av verksamheten... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet)... Insatser där inga

Läs mer

Sjöräddning. Insatser Sjö- och flygräddning

Sjöräddning. Insatser Sjö- och flygräddning Sjöräddning Insatser Sjö- och flygräddning Innehåll Sammanfattning av verksamheten... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet)... Insatser där inga enheter varit

Läs mer

Sjöräddningstjänst Insatser 2014

Sjöräddningstjänst Insatser 2014 Sjöräddningstjänst Insatser Innehåll Sjöfartsverkets Sjöräddningstjänst... Uppdrag... Övergripande målsättning... Sammanfattning av sjöräddningsinsatser... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser

Läs mer

Sjöräddningstjänst Insatser 2015

Sjöräddningstjänst Insatser 2015 Sjöräddningstjänst Insatser Innehåll Sjöfartsverkets Sjöräddningstjänst... Uppdrag... Övergripande målsättning... Sammanfattning av sjöräddningsinsatser... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser

Läs mer

SJÖRÄDDNING INSATSER

SJÖRÄDDNING INSATSER SJÖRÄDDNING INSATSER www.sjofartsverket.se STATISTIKEN ÅR ÄR FRÅN SJÖFARTSVERKETS SAR-LOGGAR, FRAMTAGEN AV SJÖRÄDDNINGSTJÄNSTEN OCH SJÖSÄKERHETSRÅDET YTTERLIGARE INFORMATION PER TELEFON -9 Sammanfattning

Läs mer

Sjöräddningstjänst Insatser 2013

Sjöräddningstjänst Insatser 2013 Sjöräddningstjänst Insatser Sida Innehåll Sjöfartsverkets Sjöräddningstjänst... Uppdrag... Övergripande målsättning... Sammanfattning av sjöräddningsinsatser... Årsöversikt för insatser... Totalt antal

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI Samarbetsplan för sjöräddning Del III, IV, V och VI Innehållsförteckning Planer för samarbete mellan sjöräddningstjänsten och passagerarfartyg... 1 1. Inledning... 1 2. Beskrivning av samarbetsplan...

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2015

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2015 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 122 människor drunknade Många barnolyckor, flest sedan 2002 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 122 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Nöd & Karantänshamn 2016 Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Statligt vatten I statens ansvar för sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss omfattas även, enligt

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA 2007-04-25 REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER

Läs mer

Rapportering av olyckor och tillbud - hur används statistiken i det proaktiva säkerhetsarbetet. Linda Eliasson Patrik Jönsson Charlotte Billgren

Rapportering av olyckor och tillbud - hur används statistiken i det proaktiva säkerhetsarbetet. Linda Eliasson Patrik Jönsson Charlotte Billgren Rapportering av olyckor och tillbud - hur används statistiken i det proaktiva säkerhetsarbetet Linda Eliasson Patrik Jönsson Charlotte Billgren Innehåll Varför är rapportering viktig Ny rapporteringsföreskrift

Läs mer

Antalet drunkningsolyckor ökade under året. 95 människor drunknade

Antalet drunkningsolyckor ökade under året. 95 människor drunknade Drunkningsolyckor Antalet drunkningsolyckor ökade under året 95 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 95 personer omkommit i drunkningsolyckor under. Det

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Behövs det en lag om flytväst. 135 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - 100 - 50 -

Behövs det en lag om flytväst. 135 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - 100 - 50 - Drunkningsolyckor 200 Behövs det en lag om flytväst 35 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets sammanställning har 35 personer omkommit i vatten- och isolyckor under 200. Det är 2 fler

Läs mer

137 människor drunknade 2014

137 människor drunknade 2014 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER MÅNGA BADOLYCKOR BLAND ÄLDRE 137 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 137 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS

ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS 04-06-30 ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS En intern analys av sjöräddningsinsats

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter

Sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter Sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter handböcker för handläggning. Förord Denna vägledning om sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter har tagits fram av Socialstyrelsen och

Läs mer

För första gången under människor drunknade 2009 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning

För första gången under människor drunknade 2009 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning Drunkningsolyckor 200 För första gången under 100 2 människor drunknade 200 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 2 personer omkommit i drunkningsolyckor under 200. Det är 25

Läs mer

Olycksundersökning. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Olycksundersökning. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Olycksundersökning Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Händelse Plats Drunkningstillbud Dekarsön 2 (10) Dokumentinformation Diarienummer SOS ärendeummer: 11-273744-2 Insatsrapportnummer 2012A00488

Läs mer

UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR. 4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007

UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR. 4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007 UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR. 4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007 2008-03-26 UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR.4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007 Datum: 2008-03-26 601 78 Norrköping

Läs mer

Statens haverikommission SHK

Statens haverikommission SHK Statens haverikommission SHK Utreder olyckor inom områden som: Flyg, Tåg, Militära, Yrkestrafik, Övriga olyckor och Sjöfart. Rikard Sahl Utredare - yrkesmässig sjöfart Sjökapten, verksam inom sjöfart sedan

Läs mer

Redovisning av uppdrag om hur sjöräddningen bedrivs

Redovisning av uppdrag om hur sjöräddningen bedrivs 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Jan-Olof Selén, 011-19 13 40 Datum Vår beteckning 2003-11-03 1101-03-02435 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av

Läs mer

Lägsta antalet någonsin. 103 människor drunknade 2007 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning

Lägsta antalet någonsin. 103 människor drunknade 2007 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning Drunkningsolyckor Lägsta antalet någonsin 0 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 0 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är 2 färre än under

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2001-06-13 HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1 januari

Läs mer

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp.

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp. Sjö- och flygräddningstjänst Beteckningar, förkortningar och begrepp. Aircraft Coordinator (ACO) En funktion som koordinerar flera flygande räddningsenheter i ett definierat område, där en sök- och räddningsoperation

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 113 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 113 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggare. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-47862 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 113 Tid 20 16-02-17 Plats Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare ORGANISATION 26 kustbevakningsstationer inklusive en flygkuststation Huvudkontor i Karlskrona Två regionala ledningar med ständigt bemannade ledningscentraler i:

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10)

Betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10) 1 (10) Handläggare direkttelefon Planering och Normering Ulf Hallström, 011-19 11 11 Ert datum Försvarsdepartementet Maria Diamant 103 33 Stockholm Er beteckning Betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Svenska hushåll 1960 och 1975

Svenska hushåll 1960 och 1975 DELPROV DTK DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR Svenska hushåll 1960 och 1975 Antalet hushåll i olika storlekar 1960 (streckad linje) och 1975 (heldragen linje). Andelen hushåll i olika storlekar 1960 och 1975.

Läs mer

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING KAPITTEL 3 OPERATIVT SAMARBEIDE Antall sider: 62 Denne side er nr. 42 3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING 3.5.1 Samordnad flygövervakning inom ramen för Köpenhamnsavtalet Allmänt Inom ramen för Köpenhamnsavtalet

Läs mer

Förbättringsarbete Faster Kvartal 1-2 2008

Förbättringsarbete Faster Kvartal 1-2 2008 Förbättringsarbete Faster Kvartal - Sjöfartsverket... R, E, SoS, SoU... Sjötrafikavdelningen... Sjöfartsinspektionen... Farledsavdelningen... Sjöfartsverket Antal och Delaktighet D: Antal förbättringsförslag

Läs mer

Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 2014-06-02 1 (6) CIRKULÄR 14:13 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Markus Planmo markus.planmo@skl.se 08-452 79 65 Kommunala räddningstjänster Kommunala räddningsnämnder SOS Alarm Samverkan mellan

Läs mer

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl That q. may live 3 4~flJ~~ AØØ~~~j SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr 1199-13-01359 601 78 Norrköping Tel: 0771 630000 VER. 1.01, 2013-01-31

Läs mer

ON SCENE CO-ORDINATOR

ON SCENE CO-ORDINATOR ON SCENE CO-ORDINATOR OSC RÄDDNINGSLEDARENS FÖRLÄNGDA ARM 2005-05-23 ON SCENE CO-ORDINATOR OSC RÄDDNINGSLEDARENS FÖRLÄNGDA ARM Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten Christer Waldegren

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggam. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-478 62 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 112 Tid 2014-12-16 Plats Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kustbevakningen; SFS 2007:853 Utkom från trycket den 27 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Oexploderat. Träffar du på ammunition, minor eller. Träffar du på ammunition, minor eller

Oexploderat. Träffar du på ammunition, minor eller. Träffar du på ammunition, minor eller Varning! Oexploderat Träffar du på ammunition, minor eller senapsgas, kontakta omedelbart JRCC på VHF kanal 16 eller ring SOS Alarm 112. Träffar du på ammunition, minor eller senapsgas, kontakta JRCC på

Läs mer

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 7 JUNI 2004 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSÄRENDE 3666 2004-05-11 SSRS RS FJÄLLBACKA/SCANPIX Av Christer Waldegren

Läs mer

Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord:

Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord: Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Extern medverkan: räddningstjänst, helikopter, Sjöfartsverket, SAR, räddning, drunkning, livräddning Markus Planmo

Läs mer

RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV KUSTTRAFIKCERTIFIKAT MODELL)

RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV KUSTTRAFIKCERTIFIKAT MODELL) RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV KUSTTRAFIKCERTIFIKAT MODELL) Provfrågorna behandlar det maritima VHF-systemet och dess bruk. Examen består av en del som gäller säkerhetstrafik (A-delen) och en allmän del

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs

Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs samhällsskydd och beredskap 1 (7) Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs Inledning I takt med att antalet vindkraftverk på land och till havs ökar och då det dessutom planeras för

Läs mer

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2003-06-18 HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1

Läs mer

RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV (LRC)

RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV (LRC) RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV (LRC) 1 (10p) Vilka internationella signaler/uttryck (t.ex. mayday, prudonce etc.) används i telefonitrafiken vid följande situationer? En man har fallit överbord från fartyget

Läs mer

Fartygskatastrof vid Böttö

Fartygskatastrof vid Böttö Utdrag ur NY TID onsdagen den 30 augusti 1950 Fartygskatastrof vid Böttö Nio militärer omkom Bogserbåt gick runt 20 i kamp för livet. En fruktansvärd tragedi utspelades utanför Böttö i stormen på tisdagskvällen

Läs mer

Tumlaren (Phocoena phocoena) är den enda arten bland valarna som regelbundet förekommer i svenska vatten. På 1950-talet var tumlaren fortfarande en

Tumlaren (Phocoena phocoena) är den enda arten bland valarna som regelbundet förekommer i svenska vatten. På 1950-talet var tumlaren fortfarande en Tumlare i sikte? Tumlaren (Phocoena phocoena) är den enda arten bland valarna som regelbundet förekommer i svenska vatten. På 1950-talet var tumlaren fortfarande en vanlig syn längs västkusten och vattnen

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

TRANSPORTSTYRELSENS SJÖSÄKERHETSÖVERSIKT 2012 TRANSPORTSTYRELSENS SJÖSÄKERHETSÖVERSIKT 2012

TRANSPORTSTYRELSENS SJÖSÄKERHETSÖVERSIKT 2012 TRANSPORTSTYRELSENS SJÖSÄKERHETSÖVERSIKT 2012 TRANSPORTSTYRELSENS SJÖSÄKERHETSÖVERSIKT 2012 1 TRANSPORTSTYRELSENS SJÖSÄKERHETSÖVERSIKT 2012 2 TRANSPORTSTYRELSENS FLYGSÄKERHETSÖVERSIKT 2011 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen sjofart@transportstyrelsen.se

Läs mer

Efterspanings- och räddningstjänst för luftfart

Efterspanings- och räddningstjänst för luftfart TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Utfärdad: Träder i kraft: Giltighetstid: 2.10.2013 15.10.2013 Tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 121 i luftfartslagen (1194/2009).

Läs mer

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: SJÖFARTSSÄKERHET Ämnet sjöfartssäkerhet behandlar den teknik och de metoder som används på fartyg för att förhindra och hantera nödsituationer ombord. Ämnet behandlar även arbetsmiljö och skydd av den

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

+ ARBETSINTYG FÖR LOTTFISKARE SOM SLUTAT ATT FISKA

+ ARBETSINTYG FÖR LOTTFISKARE SOM SLUTAT ATT FISKA ARBETSINTYG FÖR LOTTFISKARE SOM SLUTAT ATT FISKA för medlem i Handelsanställdas a-kassa som bedrivit fiske som företagare. 516000 Obs! Blanketten läses maskinellt. Var vänlig texta. Läs informationstexten

Läs mer

Övningsprov för Förarintyg

Övningsprov för Förarintyg 1 Övningsprov för Förarintyg Förarintygsprovet fem delar ska kunna klaras på 1 timma och 30 minuter. Det krävs 60 % av poängen på varje del för ett godkänt resultat Sjökortsuppgifterna är på sjökoren 616

Läs mer

Jordklotet GRUNDBOKEN sid. 4

Jordklotet GRUNDBOKEN sid. 4 Jordklotet GRUNDBOKEN sid. 4 Jorden är rund - Jordgloben - Nordpolen och Sydpolen 1. Här ska du rita en egen jordglob med kontinenter och oceaner. Rita även in Nordpolen och Sydpolen. Måla din jordglob

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 557 2015-07-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Norrköping 2003-05-19. Inledning.

Norrköping 2003-05-19. Inledning. Norrköping 2003-05-19 Utredning och utvärdering av SAR-fall med ärendenr. 7833, sjöräddningsinsatserna i samband med man överbord (PIW)-olycka från segelbåten "Argon" 2002-07-02 under havskappseglingen

Läs mer

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg 1 (32) Utfärdad: 27.2.2014 Träder i kraft: 1.3.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 23 1 mom. och 83 Upphäver: Trafiksäkerhetsverkets

Läs mer

Version av den 1 juni 2012 1 (11) CENTRALA NORMER MED ANKNYTNING TILL MARINA STOROLYCKOR OCH FLERTYPSOLYCKOR

Version av den 1 juni 2012 1 (11) CENTRALA NORMER MED ANKNYTNING TILL MARINA STOROLYCKOR OCH FLERTYPSOLYCKOR Version av den 1 juni 2012 1 (11) CENTRALA NORMER MED ANKNYTNING TILL MARINA STOROLYCKOR OCH FLERTYPSOLYCKOR 1. Allmänt Sjöräddningstjänstens internationella förpliktelser fastställs utifrån internationella

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Facit till kunskapskontroll sid. 66

Facit till kunskapskontroll sid. 66 Facit till kunskapskontroll sid. 66 Svar på VHF-frågor i Radiokommunikation till Sjöss VHF/SRC Anm: Till vissa av svaren lämnas hänvisning till källa för den som vill söka mer information. Använda förkortningar:

Läs mer

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Säl och havsörn i miljöövervakningen Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Övervakning av effekter på populationer Studier av beståndsutveckling för gråsäl,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka vid Tubbared, på Lv 554 mellan Bollebygd och Hindås Larmnummer

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSÖVNING 2000

SJÖRÄDDNINGSÖVNING 2000 ÖVNING AV SAMORDNING AV INSATSER VID DYKOLYCKA En dykare räddad 2000-04-17 ÖVNING AV SAMORDNING AV INSATSER VID DYKOLYCKA Vår beteckning: DYKÖVNING 2000 SAR-handläggare Johan Gahnström Övningsledare Kai

Läs mer

Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS

Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-23 154 Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS 2017-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanfattning. Ankom Stockholms läns landsting. töl2-lö«2_. l S Dnr...' Utredningens uppdrag

Sammanfattning. Ankom Stockholms läns landsting. töl2-lö«2_. l S Dnr...' Utredningens uppdrag Sammanfattning Ankom Stockholms läns landsting 2010-12- 2 2 l S Dnr...' töl2-lö«2_ 1 Utredningens uppdrag Helikopterutredningens uppdrag är att se över hur den offentliga sektorns användning av helikoptertjänster

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

Verksamhet, bemanning och plattformar i balans

Verksamhet, bemanning och plattformar i balans Verksamhet, bemanning och plattformar i balans Uppdraget Generaldirektören uppdrog åt CRS, CKRN och CKRS 202-06-4 att tillsammans ta fram förslag till: kriterier för fastställande av verksamhets-/operationsområden,

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 555 2015-07-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:24 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:23 av Åke Holmström och Sara Frykman (kd) om kombinerad räddnings- och ambulanshelikopter Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR. 8254 2001-07-01 EN ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS I ENLIGHET MED SJÖFARTSVERKET KVALITETSPROCESS. 2004-06-30 PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ

Läs mer

Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007

Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007 Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007 Helgi Jensson Forstöðumaður framkv.- og eftirlitssviðs November 2007 Innehåll Lagar och regler Syfte Definitioner Tillämpning Situationen i Island

Läs mer

Förslag till Kontrollprogram för kollisionsrisk fartyg-vindkraftpark för vindkraftpark Skottarevet i Kattegatt utanför Falkenberg

Förslag till Kontrollprogram för kollisionsrisk fartyg-vindkraftpark för vindkraftpark Skottarevet i Kattegatt utanför Falkenberg RAPPORT Titel Förslag till Kontrollprogram för kollisionsrisk fartyg-vindkraftpark för vindkraftpark Skottarevet i Kattegatt utanför Falkenberg Rapport 2005 3757-2 Projektledare Jessica Johansson Uppdragsgivare/Kontaktman

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:4 14.3.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2008 Övernattningarna ökade i februari Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer