Årsmöte Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg"

Transkript

1 Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

2 A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag... 6 Utlåtande över motion A02 Fröföretag... 7 A03 Motion angående utbildade undersköterskor... 8 Utlåtande över motion A03 Utbildade undersköterskor... 9 A04 Mycket kompetens är osynlig i företaget...10 Utlåtande över motion A04 Mycket kompetens är osynlig i företaget...11 A05 Anställningsformerna som låser fast ungdomar Utlåtande över motion A05 Anställningsformer...13 A06 Integration ett förslag till incitamentsprogram...14 Utlåtande över motion A06 Integration ett förslag till incitamentsprogram...15 A07 Påskyndad integration inom Stockholms län...16 A08 Låt myndigheterna flytta till förorten...17 A09 Företagarcentrum i ytterstaden...18 Utlåtande över motionerna A07 Påskyndad integration inom Stockholms län, A08 Låt myndigheterna flytta till förorten och A09 Företagarcentrum i ytterstaden...19 A10 Motion ang fallskärmsavtal och pensionsförmåner Utlåtande över motion A10 Fallskärmsavtal och pensionsförmåner...22 A11 Granska JUG (Jobb och utvecklingsgarantin) Utlåtande över motion A11 Granska JUG (Jobb- och utvecklingsgarantin)...24 A12 Översyn av lagstiftningen avseende arbetstillstånd mm Utlåtande över motion A12 Översyn av lagstiftningen avseende arbetstillstånd m m...27 A13 Sagan om det reformerade jobbcentrat Utlåtande över motion A13 Sagan om det reformerade jobbcentrat...30 A14 Förändra Samhall...31 Utlåtande över motion A14 Förändra Samhall...33 A15 Motion om kränkande särbehandling i arbetslivet Utlåtande över motion A15 Kränkande särbehandling i arbetslivet...36 A16 Arbete åt alla? Utlåtande över motion A16 Arbete åt alla?...38 B01 Nya regler för hyressättning Utlåtande över motion B01 Nya regler för hyressättning...40 B02 Bygg bort trångboddheten...41 B03 Det måste byggas. Då måste vi bygga. Nu! Utlåtande över motioner B02 Bygg bort trångboddheten och B03 Det måste byggas. Då måste vi bygga. NU!...43 B04 Våga bygga högre

3 B05 Socialdemokratiskt program för parker och grönområden B06 Ta ett helhetsgrepp om stadsplaneringen i Stockholm Utlåtande över motion B04 Våga bygga högre, B05 Socialdemokratiskt program för parker och grönområden och B06 Ta ett helhetsgrepp om stadsplaneringen i Stockholm...48 B07 Se till fler får bo Utlåtande över motion B07 Se till fler får bo...51 C01 Långsiktighet i budgetarbetet Utlåtande över motion C01 Långsiktighet i budgetarbetet...54 C02 Motion om fastighetssk...55 Utlåtande över motion C02 Fastighetssk...56 C03 Motion om bibehålla nuvarande skefrihet för förmögenheter Utlåtande över motion C03 Bibehålla nuvarande skefrihet för förmögenheter...58 C04 Enhetlig bokmoms Utlåtande över motion C04 Enhetlig bokmoms...61 C05 Motion om sanktioner mot förtroendevalda C06 Motion om förbättrad revision Utlåtande över motion C05 Sanktioner mot förtroendevalda och C06 Förbättrad revision...64 D01 Psykologer bör anslutas till försäkringskassan Utlåtande över motion D01 Psykologer bör anslutas till försäkringskassan...67 D02 Surrogatmödrar D03 Möjliggör surrogatmödraskap Utlåtande över motion D02 och D03 Surrogatmödraskap...71 D04 Motion om LSS och främjandet av hälsan för synskadade Utlåtande över motion D04 Motion om LSS och främjandet av hälsan för synskadade...75 D05 Motion om hälsan i den nya sammanhängande staden D06 Motion om lyfta folkhälsopolitiken även i opposition D07 Motion för ökat lokalt folkhälsoarbete i Stockholm D08 Allmän hjärtkontroll för personer som är 70 år och äldre...81 Utlåtande över motion D05 Om hälsan i den nya sammanhängande staden, D06 Om lyfta folkhälsopolitiken även i opposition, D07 För ökat lokalt folkhälsoarbete i Stockholm samt D08 Allmän hjärtkontroll för personer som är 70 år och äldre...82 D09 Motion angående tandhälsa D10 En tandvårdsreform värd namnet Utlåtande över motion D09 Tandhälsa och D10 En tandvårdsreform värd namnet

4 A01 Jobb och tillväxt Vårt parti har för andra valet i rad lidit ett nederlag, bl a för vi inte uppfas som trovärdiga vad gäller jobb och tillväxt. I Stockholm har vi under den gångna valperioden lagt ner ett omfande arbete på utveckla vår politik för arbete och tillväxt. Arbetarkommunens styrelse har mottagit rapporterna Världens bästa stad driva företag och vara anställd i (Johan Lundberg m. fl.) och En ny Stockholmsanda för jobb och utveckling (Göran Johnsson, Lars-Olof Pettersson m fl). Dessa rapporter har emellertid inte fått något genomslag i vårt lokala arbete eller i valrörelsen. Det är nu hög tid förslagen i rapporterna prioriteras och förs ut genom våra representanter i styrelser och nämnder i kommuner, landsting och riksdag. Vi måste arbeta så vi uppfas som ett parti för företagande och entreprenörskap. Vi föreslår årsmötet uppdra åt styrelsen ta ställning till rapporternas förslag och uppdra åt våra representanter i kommun, landsting och riksdag i sitt arbete föra fram och söka förverkliga relevanta delar av ovan nämnda utredningsförslag. Socialdemokratiska småföretagarföreningen Olle Hammarström Tillstyrkt på medlemsmöte 29 november Socialdemokratiska småföretagarföreningen c/o Olle Hammarström Bastugatan Stockholm 4

5 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt Socialdemokratiska småföretagarföreningen har i en motion yrkat, uppdra åt styrelsen ta ställning till rapporternas förslag och uppdra åt våra representanter i kommun, landsting och riksdagen i sitt arbete föra fram och förverkliga relevanta delar av ovan nämnda utredningsförslag. Inledningsvis delar distriktsstyrelsen den analys väljarna upplevde vår politik för jobb och tillväxt som inte lika kraftfull som alliansens. Vi delar dock inte bedömningen det är de två rapporter som presenteras till partidistriktet som bör vara grunden för hur vi ska arbeta med jobb- och tillväxtfrågor i framtiden. Det första programmet Världens bästa stad driva företag och vara anställd i var en del av valanalysen inför 2006 års val. Den drog på sig en del kritik men låg ändå till grund för valanalysen Det andra programmet En ny Stockholmsanda för jobb och utveckling, eller mer populärt jobbkommissionens rapport, låg till grund för vårt valmanifest. Distriktsstyrelsen har efter årsmötet 2010 tills en styrelseintern arbetsgrupp med rubriken Hur vinner vi framtiden? Rapporten, som har behandlats vid ett styrelsesammanträde, innehåller bl a jobboch tillväxtfrågor. Programmet kommer slutbehandlas i distriktsstyrelsen under våren De program som motionären hänvisar till är material som ligger till grund för tidigare val. Däremot är det viktigt ta med sig de goda förslagen som finns i materialet. Enligt styrelsens uppfning har detta också tagits tillvara i det nya programmet. Men förutom detta har vi väga in vår egen valanalys och partiets centrala valanalys i frågan om hur vi ska formulera en framtida politik för jobb- och tillväxt. Distriktsstyrelsen ser fram emot en bra och spänstig deb kring dessa frågor. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta anse motionen besvarad BESLUT 5

6 A02 Motion om fröföretag Det finns ett antal små fröföretag som marknadsför och säljer unika och lokala fröer i små kvantiteter. Nu diskuteras enligt krav från EU påföra dessa företag en registeringsavgift som kan blir mycket kostsam för dessa små men viktiga fröföretag. De fröer som är aktuella säljs i små kvantitet och avgiften skulle kunna innebära dessa fröer försvinner från marknaden. De små och lokala fröerna är viktiga och kommer bli ännu viktigare för den utveckling som behövs av nya utsäden. Om de lokala frösorterna försvinner, försvinner intressanta och i högsta grad levande genpoler. Nu finns visserligen fröer från många av våra nordiska hushållsväxter i genbanken i Lund och på Svalbard, men det räcker inte. En levande genpol är en guldgruva för utvecklingen av nya fröer. Jag vill de små fröföretagen som marknadsför och säljer unika och lokala frösorter befrias från registeringsavgift, men om detta inte går får en kraftigt neds avgift. Gunnar Björkman Sköndal Styrelsen i Sköndals stadsdelsförening har den 30 november 2010 behandlat motionen och beslutat sända in den som sin egen. 6

7 Utlåtande över motion A02 Fröföretag Sköndals socialdemokratiska stadsdelförening har i en motion yrkat, små fröföretag som marknadsför och säljer unika och lokala frösorter befrias från registreringsavgift, men om detta inte går, får en kraftigt neds avgift. Inledningsvis är det lätt dela motionärens synpunkt. Men det finns ett antal frågetecken som behöver rätas ut. Det som diskuterades i deben var det undantag som man haft sedan slutet av 1980-talet, och undantaget motiverades med många av de så kallade bevarande- och amatörsorter som finns i Norden ibland ger dålig skörd bl a på grund av klimat. Det har nu kommit ett nytt direktiv för bevarande och amatörsorter. Direktivet ska genomföras genom föreskrifter från Jordbruksverket. Verket har lämnat ett förslag på hur dessa föreskrifter ska se ut, detta har sedan lämnats ut på remiss. Man föreslog bl a en registreringsavgift. Något belopp preciserades inte, men i media så uppgavs det skulle vara ett belopp om kronor. Jordbruksverket har sedan förstått detta belopp inte är rimligt. Det är viktigt det inom hela EU finns utsäde som kan garantera sortäkthet och groddbarhet. Extra viktigt är just gamla och traditionella sorter kan garanteras äktheten. Detta är inte minst viktigt för unika och lokala frösorter. Partiets ståndpunkt vad gäller den här typen av registrering, tillsyn och granskning, är företag eller medborgare ska betala vad det kostar. Det är därför inte rimligt göra undantag för detta. När det gäller företag så brukar principen vara hur kommersiellt viktigt registreringen är för företaget. T ex en ny frösort eller utsäde som ska ha ett stort kommersiellt värde i framtiden bör ha en högra registreringsavgift. En frösort eller utsäde med relativt lågt kommersiellt värde, som man nog kan betrakta det som motionären tar upp, bör ha en låg avgift. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta bifalla motionen BESLUT 7

8 A03 Motion angående utbildade undersköterskor Inom äldrevården och hemtjänsten finns utbildade undersköterskor. De är kunniga men har anställts som vårdbiträden och får då inte använda sin kompetens. Undersköterskan förlorar sin yrkeskunnighet som hon/han har utbildning för och tappar i kompetens. Varför man anställer på det här sättet är svårt förstå. Men faktum är man gör det. Om det är för hålla nere lönerna, så är det slöseri med kompetens. Det är bättre anställa undersköterskan med rätt titel, som då kan utföra det han/hon är utbildade för. Dessutom finns det då en möjlighet avlasta sjuksköterskan. De skulle då kunna bli ett team vilket skulle ge bättre och tryggare vård i omsorgen om våra gamla och sjuka. Därför yrkar jag Att socialdemokraterna påverkar kommunerna när man anställer undersköterskor så ska de kallas för det och ha lön efter kompetens. Fanny Gustafsson Motionen antogs som föreningens egen av Skärholmens Socialdemokratiska stadsdelsförenings föreningsmöte den 23 november Motionen behandlad och antagen på klubbens möte den 20 november Skärholmens socialdemokratiska kvinnoklubb Liliane Svensson, ordförande Motionen fick föreningens stöd som vore den vår egen på styrelsemöte den 29 november Sätra Socialdemokratiska Stadsdelsförening Dennis Färnlund, v. ordförande 8

9 Utlåtande över motion A03 Utbildade undersköterskor Att arbeta inom äldrevård och hemtjänst är viktiga och svåra jobb. Det krävs utbildning av olika slag beroende på arbetsuppgift och ansvarsområde. Det är viktigt kommunen vid rekrytering faktiskt söker personal med rätt sorts kompetens till jobbet. Men det är också viktigt kommunen uppmärksammar vilken kompetens som behövs till vilket jobb och inte kräver för låg eller för hög utbildningsnivå till olika tjänster. Det är bara genom sätta ihop kompetenser som kan komplettera varandra som vården och omsorgen blir riktigt bra och värdig. Vi socialdemokrater verkar idag i riksdagen för lägsta utbildningsnivå i äldreomsorg ska vara undersköterskeutbildning. I Stockholms stad verkar fullmäktigegruppen för denna förändring ska komma till stånd redan utan en lagstiftning kommer på plats. Styrelsen anser dock inte anställda automatiskt ska få lön efter vad de är utbildade till utan vad de är anställda som. Om en person är anställd som biträde ska detta reflekteras i arbetsuppgifter, ansvar och lönenivå. Om en undersköterska efterfrågas ska detta reflekteras på samma sätt. Styrelsen delar därför inte motionärens uppfning en person automatiskt ska få lön för det man är utbildad till utan lönen ska motsvara den befning man arbetar på. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta avslå motionen BESLUT 9

10 A04 Mycket kompetens är osynlig i företaget Det finns forsknings- och utvecklingsprojekt inom folkhälsoområdet som har handlat om förbättra arbetsmiljön för bl a yrkesförare (buss och lastbil). En genomgående iakttagelse vid dessa projekt har varit den osynliga kompetensen. Förarna löser många uppgifter dagligen när de kör och när de möter kunder/passagerare. Förarna ökar sin kompetens när de arbetar men de gör det för sig själva. Det finns mycket få tillfällen under arbetstiden förmedla och diskutera den kompetens var och en bygger upp. Man kan i och för sig prata om det på kafferasten eller när man äter lunch. Men det blir förstås styckevis och delt. Ett exempel är följande saxat ur en rapport om bussförare: Ibland kan man i förväg ana passagerare är irriterade eller de kommer bli det. Då finns det en del sätt försöka förhindra situationen förvärras. Jag märkte det var stora förseningar på stan. Dom hade dragit in turen före mig i värsta morgonrusningen och då förstod jag nu skulle jag nästan få skällning vid varje hållplats. Så jag var ju beredd. Så fort jag öppnade dörrarna lutade jag mig framåt och sa jag ber tusen gånger om ursäkt, men herregud vilka problem vi haft idag på morron i bussgaraget. Det är sjukskrivningar och vård av sjukt barn och chaufförerna kunde tyvärr inte komma, och jag har kört allt vad jag har kunnat för ni skall kunna komma i tid till jobbet. Det var reportrar på Sveriges Radio som kom på vid Odenplan och då säger den ena hörru du, jag har tänkt skälla här och undra vad det är för service, men man kan ju inte bli förbannad när du är på så bra humör. Ett annat exempel handlar om säga ifrån: Ofta är passagerare arga över bussen är sen. En förare brukar säga: jag är lika arg själv. Kanske får det personen tänka till lite över vad bussföraren är arg över och vad förseningen beror på. Ett annat sätt är ha en förklarande hållning och t.ex. säga: det har varit köer hela vägen. Det gäller också anpassa svaret till vem det är man pratar med. De erfarna förarna har en repertoar av olika svar och kommentarer som de kan använda i olika situationer beroende på deras eget humör och passagerarens ityd: Men ibland låter jag dom skälla av sig å sen när dom är färdiga och blir tysta så säger jag är du färdig nu ja - bra då kan vi åka, istället för man svarar dom och retar upp sig. Men det där kommer efter ett tag när man jobbat ett bra tag. Det var ju inte dom första åren man gjorde så, då var man ju lite hetlevrad men sen lär man sig det och då blir dom så snopna och då skäms dom. I projekten gjordes försök intressera chefer på företagen ordna en sorts utbildning där erfarna, kompetenta förare skulle möta de oerfarna, som började ställas inför många arbetsuppgifter som inte ingick i förarutbildningen. Det var mycket svårt övertyga cheferna om upplåta arbetstid för prata. Andra projekt har varit inriktade mot hot- och våldssituationer i andra yrken. Även här fanns det anställda som var bra på bemöta och hantera hotfulla klienter. Andra anställda kunde däremot komma i konflikt med vissa klienter. De som kunde komma ur de hotfulla situationerna hade en inställning som kan sammanfas med de var ödmjuka (lyssnade på klienterna) och samtidigt målmedvetna (de gjorde sitt arbete). Men kompetensen hade dessa anställda förvärvat på egen hand och det fanns inga system för reflektera kring kompetensen tillsammans med andra arbetskamrater. Det är viktigt skapa system för synliggöra och utveckla individuell kompetens. Det skulle medföra ett bättre arbetsliv både en bättre arbetsmiljö, som påverkar hälsan positivt och en högre effektivitet. 10

11 Jag yrkar Stockholms arbetarekommuns årsmöte beslutar 1. den dolda kompetensen i arbetslivet uppmärksammas och får genomslag på arbetslivets organisation 2. partiet samarbetar med de fackliga organisationerna i denna fråga 3. partiet väcker frågan i kommuner och landsting som arbetsgivare om hur man ska skapa system för göra den dolda kompetensen i arbetslivet till en mer accepterad och en mer tillgänglig kompetens. Hans Brunnberg Motionen antagen som föreningens egen på medlemsmöte med S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa den 17 november/ Margareta Persson Utlåtande över motion A04 Mycket kompetens är osynlig i företaget I motion A04 yrkas det den dolda kompetensen i arbetslivet uppmärksammas och får genomslag på arbetslivets organisation. Att inte uppmärksamma och använda sig av den kompetens som finns hos de anställda är ett resursslöseri som arbetsgivarna inte har råd med. Här är bl.a. mentorskap en väg gå. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta bifalla motionen BESLUT 11

12 A05 Anställningsformerna som låser fast ungdomar. Samhället är i mångt och mycket utformat efter tillsvidareanställningar, och år 2008 saknade över hälften av de arbetande mellan en fast anställning. Se till exempel möjligheten skaffa sig en egen bostad, binda upp sig på ett abonnemang och ta lån. Även den fackliga rörelsen är mer tilltalande för tillsvidareanställda, varför till exempel gå med i Hotell- och restaurangfacket om du inte alls vet huruvida du ens jobbar inom den branschen nästa månad? Detsamma gäller A-kassan som du kvalificerar dig till efter en nio månaders anställning. Många unga hoppar ofta runt mellan olika vikariat, timanställningar, provanställningar och visstidsanställningar och kan då inte ta del av denna. Framför allt så är det många unga som inte ens väljer gå med i en A-kassa då de inte vet hur länge de får behålla sitt jobb. Att samhället är utformat efter tillsvidareanställningar är inte konstigt, den trygghet i vara anställd och veta man har jobb även nästa månad är viktigt inte bara för kunna skaffa sig en bostad eller liknande, även för våga bilda familj, våga planera in en resa eller en utbildning. SSU Stockholm anser tillsvidareanställningen med alla dess fördelar måste komma fler unga till del, det är inte rimligt man i åratal efter man avslutat sin utbildning inte ska kunna planera sitt liv längre än en månad framåt. Detta självklart i takt med fackföreningsrörelsen och de gemensamma systemen måste utvecklas för passa olika människors livssituationer. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att Stockholms Arbetarekommun beslutar verka för tillsvidareanställning ska utgöra den huvudsakliga anställningsformen. Att Stockholms Arbetarekommun beslutar verka för på sikt ska möjliga anställningsformer vara provanställning, vikariat och tillsvidare anställning. Att Stockholms Arbetarekommun ska verka för det blir enklare kvalificera sig till A-kassan. Stockholms Arbetarekommun ska verka för tillsvidareanställning ska utgöra den huvudsakliga anställningsformen i Stockholms stad och Stockholms Läns Landsting. Motionen antogs på SSU Stockholms distriktsstyrelsemöte den 1 december

13 Utlåtande över motion A05 Anställningsformer Utgångspunkten i lagen om anställningsskydd (LAS) är alla anställningar är tills vidare, sedan finns det ett antal olika tidsbegränsade anställningar, allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, provanställning och för arbetstagare som fyllt 67 år. Denna del i lagen är semidispositiv, vilket innebär man kan kollektivavtala om andra former av tillfälliga anställningar, vilket skett i de flesta branscher. Det ökade antalet visstidsanställningar är inte bara ett problem för den enskilde utan också för hela löntagarkollektivet och hela samhället. Anställningstryggheten undergrävs, den fackliga organiseringen försvåras och både löntagarna och samhället gör stora välfärdsförluster. På arbetsplatserna är visstidsanställda utlämnade till arbetsgivarnas godtycke för forts anställning. Det skapar rädsla och tystnad i arbetslivet. Osäkra anställningar medför också mindre inflytande på arbetsplatsen, mindre kompetensutveckling och sämre löneutveckling. Upprepade visstidsanställningar innebär också återkommande perioder av arbetslöshet, låga inkomster, ekonomisk stress och ovisshet om framtiden. För unga människor innebär det exempelvis svårigheter teckna kontrakt på hyreslägenhet och svårighet få lån för köpa t.ex. en bostad. Unga tvingas bo kvar längre hos föräldrarna och inträdet i vuxenlivet försenas. En vikarie är tänkt vara en person som ersätter en bestämd viss person under en bestämd tid. Poängen med vikariat är det finns ett personsamband. Vikariat har utvecklats från ha varit en anställningsform med koppling till en viss ledig arbetstagare eller en viss ledig befning till det görs en abstrakt bedömning där det är oklart om vikarien alls ersätter en frånvarande person, eller om vikariat används för täcka upp för vakanser eller tillfälliga arbetsanhopningar. Det är oacceptabelt vikariatsformen missbrukas på detta sätt. En vikarie är tänkt vara en person som ersätter en bestämd viss person under en bestämd tid. Poängen med vikariat är det finns ett personsamband. Vikariat har utvecklats från ha varit en anställningsform med koppling till en viss ledig arbetstagare eller en viss ledig befning till det görs en abstrakt bedömning där det är oklart om vikarien alls ersätter en frånvarande person, eller om vikariat används för täcka upp för vakanser eller tillfälliga arbetsanhopningar. Det är oacceptabelt vikariatsformen missbrukas på detta sätt. Förändringen som införs i samband med den nya lärlingsanställningen där provanställning tillåts i upp till 18 månader ska avskaffas och provanställningen ska inte kunna vara längre än 6 månader. När det gäller inträdesvillkoret till A-kassan innebär det nuvarande inträdesvillkoret den som har oregelbundna och tillfälliga anställningar har näst intill omöjligt ta sig in i systemet. En stor grupp, framför allt unga med visstidsanställningar, stängs därmed ute från möjligheten få inkomstrelaterad ersättning. Det ska vara möjligt tillgodoräkna sig all arbetad tid oberoende av tidsperioder och intervaller. Då ökar förutsättningarna för fler ta del av försäkringsskyddet. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta bifalla motionen BESLUT 13

14 A06 Integration ett förslag till incitamentsprogram För vara trovärdig i vår strävan vilja välkomna flera invandrare från andra länder och få till stånd en större förståelse och empati för dem flyktingar som söker sig till Sverige är det nödvändigt etablera ett större personligt engagemang från varje enskild medborgare. För politiker, finns det en viktig uppgift och skyldighet bana väg och ge de förutsättningar som gör det lättare för dem som verkligen står för en god integration kunna fullfölja sina intentioner på ett praktiskt sätt. Att man inte bara pratar utan också i handling vill visa man vill och fysiskt kan skapa de förutsättningar som ska finnas som samhällsinstitution för hjälpa de flyktingar som beviljats uppehållstillstånd och medborgarskap för lättare kunna integreras i vårt samhälle och det tillsammans. I ett syfte förstärka ordet samhälle till dess rätta och valör, innebörd och definition. Samhörighet, intigration och solidaritet som ska och bör gå hand i hand med socialdemokratisk politik. Jag vill Stockholms arbetarekommun verkar för införa följande incitamentsprogram. Eftersom god integration går hand i hand med personligt engagemang föreslår jag politiker på såväl riksnivå och regional nivå underlättar mötet mellan etablerade svenskar som vill hjälpa sina medmänniskor genom personligt möte. Jag föreslår man inrättar integrationscentra centralt i varje region eller förslagsvis på kommunal nivå, där intresserade medborgare kan anmäla sig som mentor och som kan paras ihop med nyligen invandrade adept som behöver hjälp etablera sig i samhället, både på det teoretiska såsom det praktiska planet. Detta är utvecklande både för den som är mentor såsom för adepten och därigenom skapar en större förståelse och ödmjukhet för båda parterna. Frågeställningar väcks utvecklas. Information tar man reda på diskuterar problemen löser man genom dialog problemställning - diskussion dialog med myndigheter alternativa lösningar diskuteras och beslut kan förstås och fas. Det är detta som är socialdemokrati för mig och det kan man uppnå med ökad kommunikation oss emellan för skapa solidaritet vänskap och skapa lika möjlighet för alla. Därför är det vår uppgift genom politiska beslut underlätta denna process hitta former och vägar hitta sätt där folk kan mötas och diskutera. Detta gäller inte bara integrationspolitiken, det gäller även etablera mötesplatser för ungdomar, äldre, och även där yngre och äldre möts på ett bra sätt där man kan lära av varandra och ha trevligt tillsammans, för den som vill, och det är vi som ska ge dem den möjligheten. Lennart Ekblom Mälarhöjden-Axelsbergs socialdemokratiska förening har vid medlemsmöte den 16 november 2010 beslutat sända in motionen som enskild. 14

15 Utlåtande över motion A06 Integration ett förslag till incitamentsprogram Motionen berör politiska förslag som rör integration och motverka den strukturella rasism som präglar det svenska samhället. Styrelsen fick av representantskapets årsmöte 2010 i uppdrag skriva ett politiskt program för stoppa den strukturella rasismen samt ett integrationspolitiskt program. Detta arbete är i startgroparna när detta motionssvar skrivs. Programmen kommer behandlas av representantskapet under kommande verksamhetsår. Eftersom ett omfande programarbete pågår, anser styrelsen det är i dessa program som Socialdemokraterna i Stockholm ska lägga fast sin politiska riktning gällande integration och motverkande av strukturell rasism. Styrelsen hoppas motionärerna vill vara med och delta i den diskussion som kommer följa i spåren av det kommande arbetet. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta anse motionen besvarad BESLUT 15

16 A07 Påskyndad integration inom Stockholms län 1. Bakgrund För den som promenerar i Stockholm längs Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Klarabergsviadukten framgår det tydligt många av de 261 statliga myndigheter har ett säte i dessa kvarter. För inte nämna offentliga/statliga institut, aktiebolag och andra offentliga organisationer. Vissa myndigheter har högre hyreskostnader än pers o- nalkostnader! Många privata aktiebolag har flyttat ut från Stockholm City med huvu d- delen av sina medarbetare på huvudkontoret och behåller endast mindre ytor i City. Jämför SEB i Rissne, Ericsson i Kista. 2. Motivering: För uppnå en integration i samhället krävs handling och inte bara ord. Genom successivt flytta ut statliga bolag och myndigheter till invandrartäta områden som Hjulsta, Rinkeby, Tensta, Botkyrka, Skärholmen med flera orter och kommuner i Stor- stockholmsområdet kommer stora fördelar uppnås. 3. Bedömning, konsekvensanalys Konsekvenserna av ett sådant beslut kan vara: Fler arbetstillfällen i dessa orter/kommuner Inte bara invandrare som flyttar in. Krav på standardhöjning av bostäder. Det multikulturella samhället blir verklighet i förorten genom en etablering av statliga arbetsplatser. Jmf utflyttning till Visby, Östersund och Kristinehamn m fl. Lägre lokalkostnader för företagen i City genom efterfrågan minskar Minskad belastning på kollektivtrafiken, alla ska inte in till City, många ska ut till förorten. Lägre lokalkostnader för staten Mindre miljöbelastning Några negativa konsekvenser kan inte ses. 4. Yrkande Med hänsyn till ovanstående yrkar jag arbetarekommunen beslutar Statliga, landstingskommunala och kommunala myndigheter, institutioner, bolag och organisationer successivt flyttas från Stockholm City till invandrartäta områden i Stockholms län och övriga landet Motionen och beslutet översänds till kommunfullmäktige-, landstingsfullmäktige- och riksdagsgruppen. Stockholm , Magnus Wicén Kungsholmens Socialdemokratiska förening Motionen antagen som egen av Kungsholmens (S) förenings medlemsmöte den 16 november Inger Segelström, Ordförande 16

17 A08 Låt myndigheterna flytta till förorten 2004 flyttade den statliga konst- och designhögskolan Konstfack från Valhallavägen på Östermalm till Telefonplan i Midsommarkransen. Detta var en lyckad flytt i många avseenden. Att flytta större myndigheter från innerstaden till förorten innebär sannolikt ett lyft för den senare: närvaron av en stor arbetsplats från offentlig sektor markerar förorten som en integrerad del av staden och inte som en avsöndrad sovstad. Den höjer förortens status, som ju allmänt anses vara lägre än innerstadens (jfr Per Wirténs nyutkomna bok Där jag kommer från. Kriget mot förorten ) och den drar till sig infrastruktur (butiker, serviceinrättningar, bankomat, kommunikationer ), dvs den genererat nya arbetstillfällen i den lokala omgivningen. Vad är det för en evig lag som säger alla större myndigheter måste vara belägna i innerstaden? Jag föreslår mot bakgrund av ovanstående Att Att socialdemokraterna verkar för större offentliga myndigheter flyttar till Stockholms olika förorter. förslaget med tillstyrkan överlämnas till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen och riksdagsgruppen Milly Namiro Darlson Engelbrekts socialdemokratiska förening. Motionen antagen vid möte med Engelbrekts socialdemokratiska förening som föreningens egen. Birgit Marklund-Beijer Ordf. 17

18 A09 Företagarcentrum i ytterstaden Under många år har stadsdelar som Rinkeby, Akalla och Husby förlorat arbetsplatser. Arbetsförmedlingar, Försäkringskassan, stadsdelsförvaltningen och andra organisationer har flyttat. Ett av våra löften i valrörelsen var flytta tillbaka verksamheter till dessa områden. Vi vet hur viktigt det är för dessa områden det finns arbetsplatser i området. Både för det ger ett underlag till restauranger och butiker men också för stadsdelarna inte ska bli ännu mer isolerade. Det är en bra ambition vi har och som vi ska hålla fast vid, men det finns flera alternativ. Vi Socialdemokrater bör driva frågan våra kommunala fastighetsägare ska använda fastigheter i dessa stadsdelar för driva företagarcentrum. Förutom ha lokaler, t ex i form av kontorshotell, kan man ha lokaler där representanter för olika myndigheter har möjlighet hyra in sig för på det sättet samla kunskap kring företagande på ett ställe. Om det finns kontorshotell med rimliga hyror ger man människor en större möjlighet förverkliga sina idéer för starta eget men också för bygga nätverk med andra företagare osv. Syftet med detta är enkelt. Att öka förutsättningen för människor starta företag, öka antal företag och öka antalet arbetstillfällen. Vi vill: - Att Stockholms Arbetarekommun antar motionen som sin egen - Att Stockholms Arbetarekommun skickar motionen till kommunfullmäktigegruppen och de driver frågan om företagarcentrum i ytterstaden Mia Päärni Antagen på Husby socialdemokratiska föreningens medlemsmöte 22/

19 Utlåtande över motionerna A07 Påskyndad integration inom Stockholms län, A08 Låt myndigheterna flytta till förorten och A09 Företagarcentrum i ytterstaden Motion A07 kräver myndigheter och institutioner flyttas till förorter i Stockholm men också till Stockholms län och övriga landet. Motion A08 föreslår Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för offentliga institutioner och myndigheter ska flytta till förorter i Stockholm. Motion A09 för fram krav på företagarcentrum ska öppnas i ytterstaden. Det är viktigt det finns arbetsplatser i alla delar av Stockholm. Arbetsplatser skapar möjlighet för människor slippa pendla så långt till sitt arbete. En annan viktig aspekt på det ska finnas arbetsplatser i olika områden är det leder till bättre underlag för närservice. Helt enkelt är det så efterfrågan på allt från lunchrestauranger och frisörer till matvaruhandel och klädbutiker blir större med ett ökat antal arbetsplatser. Att staden ser till det finns grundläggande service som vårdcentral, bibliotek eller medborgarkontor där de faktiskt gör som mest nytta är därför självklart för oss socialdemokrater. Utvecklingen i flera förortsområden går i helt fel riktning. Den nuvarande moderatledda majoriteten i Stockholms stadshus har fört en politik som lett till det är färre arbetsplatser i ytterstaden. Det har man gjort genom faktiskt flytta t ex stadsdelsförvaltningskontor men också genom försäljningen av centrumanläggningar till Boultbee som ledde till kraftigt höjda hyror i flera av ytterstadscentrumen. Att stöda ny och småföretagande i ytterstadsområdena i Stockholm skulle vara en viktig insats för göra Stockholm till en stad med fler arbetstillfällen i hela staden. En del av det arbetet skulle kunna göras genom etablera den typ av stöd insatser som föreslås i motion A09. Arbetarkommunens styrelse delar motionärens uppfning men med tillägget motionen A08 också skickas till den socialdemokratiska landstingsgruppen. Styrelsen anser dock inte vi på samma sätt ska verka för myndigheter och institutioner flyttas till övriga landet. Det är viktigt arbetstillfällena blir fler på många ställen i Sverige men under många år så har myndigheter och institutioner flyttats ut från Stockholm till övriga landet. Detta trots det vid flera tillfällen inte fanns några verksamhetsmässiga skäl till detta. Om verksamhetsmässiga skäl föreligger ska självklart myndigheter m m kunna flyttas ut i alla olika delar av landet. Det är viktigt verka för vi faktiskt arbetar för en blandad arbetsmarknad stärks i alla delar av staden. Styrelsen anser därför det är viktigt verka för föra ut verksamheter i alla delar av staden. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta bifalla -sats 2 i motion A07 samt motionerna A08 och A09 avslå -sats 1 i motion A07 BESLUT 19

20 A10 Motion ang fallskärmsavtal och pensionsförmåner Med en viss regelbundenhet återkommer fall där frikostiga villkor för ledande personers fallskärmsavtal, garantilöner och pensioner står i strid mot vad folk i allmänhet uppfar som anständigt. De stora skillnaderna blir särskilt stötande i en period när de allmänna pensionerna sänks, arbetslösheten ökar och villkoren i arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring skärps. Det är förvånande denna kritik ännu inte omss i tydligare förebyggande regler. Några viktiga grundläggande krav för ett nytt regelverk borde vara: - Öppenhet - Tydliga beslut - Sunda redovisningsprinciper Därtill borde det vara en självklarhet pension betraktas som uppskjuten lön och kostnader för pension redovisas i samband med lön. Bakgrund Löneskillnader skall vara sakligt motiverade det är ett grundläggande krav på svensk arbetsmarknad. Detta återspeglas i både lag och avtal. Jämställdhetslagen föreskriver lönekartläggningar skall göras för man skall uppdaga löneskillnader mellan könen som saknar sakligt motiv. Tvist om omotiverade löneskillnader kan drivas i domstol. Många kollektivavtal innehåller därtill tydliga kriterier för lönesättning. Jämställdhetslagens krav om lönekartläggning liksom kollektivavtalen omfar samtlig personal, utom högsta ledningen. Lön och löneförmåner för högsta ledningen skall dock redovisas i årsredovisningen, enligt årsredovisningslagen. Pensionspremier för högsta ledningen redovisas i årsredovisningen, men avtal om uppsägningslön, garantilön och pension kan därtill innehålla omfande ersättningar som skall betalas under många år framöver, dvs. lång tid efter den sittande styrelsen avgått. Dessa förmåner formuleras ofta som den berörde skall få en viss procent av sin tidigare lön. I större företag finns ofta en ersättningskommitté som diskuterar VD:s lön och förmåner. När förslaget framläggs för styrelsen sker det vanligen som en anmälan, utan diskussion före godkännandet. När pensionsvillkoren är förmånsbaserade är de ekonomiska konsekvenserna mer svåröverskådliga än då en tydlig pensionspremie anges som procent av lön eller arvode. Förmånsbaserade pensioner, procent på slutlön eller procent på lönen de sista fem åren före pension, var tidigare vanligt i kollektivavtalade pensioner. Denna princip har dock visat sig skapa generande höga kostnader när den tillämpas för chefer och företagsledning. Det är inte ovanligt kostnaden för garantilöneåtaganden och pension blir flerdubbelt större än lönekostnaden. Uppsägningstid regleras normalt i lagen om anställningsskydd och i kollektivavtal. Ledande personer, som inte omfas av kollektivavtal, ingår istället avtal där arbetsgivaren ges rätt säga upp utan saklig grund i utbyte mot en längre uppsägningstid. Arbetsdomstolen har aldrig dömt ut ett högre skadestånd än två årslöner för uppsägning utan saklig grund och denna praxis återspeglas i gängse avtal. I normalfallet erhåller en VD därför högst två årslöner i avgångsersättning. Öppenhet En systematisk öppenhet kring avtal om uppsägningstid, garantilön och pensionsvillkor krävs för förebygga situationer där frikostiga villkor framstår som oavsiktligt tillkomna eller inslag i en anda där personer med likartad bakgrund i hemlighet gynnar varandra. Öppenhet om kostnaden för dessa åtaganden gör det också mindre intressant träffa uppgörelser om tidigare pensionsålder, garantilön eller förmånspension för kompensera för en försåtligt redovisat lägre lön. 20

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ARBETE... 9 MOTION NR 1... 10 Ang. Trygga jobb... 10 MOTION NR 2... 10 Ang. Trygga jobb...

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN REGISTER REGISTER A-kassan (AKA)... 2 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)... 13 Arbetsmiljö och hälsa (AH)... 21 Arbetstidsfrågor (AT)... 31 Avtals- och medlemsförsäkringar

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Vad gör myndigheterna för integrationen?

Vad gör myndigheterna för integrationen? Vad gör myndigheterna för integrationen? En analys av sex strategiska myndigheters regleringsbrev och årsredovisningar Fredrik Rakar Avdelningen för Samhällsanalys Integrationsverket INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer