Årsmöte Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg"

Transkript

1 Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

2 A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag... 6 Utlåtande över motion A02 Fröföretag... 7 A03 Motion angående utbildade undersköterskor... 8 Utlåtande över motion A03 Utbildade undersköterskor... 9 A04 Mycket kompetens är osynlig i företaget...10 Utlåtande över motion A04 Mycket kompetens är osynlig i företaget...11 A05 Anställningsformerna som låser fast ungdomar Utlåtande över motion A05 Anställningsformer...13 A06 Integration ett förslag till incitamentsprogram...14 Utlåtande över motion A06 Integration ett förslag till incitamentsprogram...15 A07 Påskyndad integration inom Stockholms län...16 A08 Låt myndigheterna flytta till förorten...17 A09 Företagarcentrum i ytterstaden...18 Utlåtande över motionerna A07 Påskyndad integration inom Stockholms län, A08 Låt myndigheterna flytta till förorten och A09 Företagarcentrum i ytterstaden...19 A10 Motion ang fallskärmsavtal och pensionsförmåner Utlåtande över motion A10 Fallskärmsavtal och pensionsförmåner...22 A11 Granska JUG (Jobb och utvecklingsgarantin) Utlåtande över motion A11 Granska JUG (Jobb- och utvecklingsgarantin)...24 A12 Översyn av lagstiftningen avseende arbetstillstånd mm Utlåtande över motion A12 Översyn av lagstiftningen avseende arbetstillstånd m m...27 A13 Sagan om det reformerade jobbcentrat Utlåtande över motion A13 Sagan om det reformerade jobbcentrat...30 A14 Förändra Samhall...31 Utlåtande över motion A14 Förändra Samhall...33 A15 Motion om kränkande särbehandling i arbetslivet Utlåtande över motion A15 Kränkande särbehandling i arbetslivet...36 A16 Arbete åt alla? Utlåtande över motion A16 Arbete åt alla?...38 B01 Nya regler för hyressättning Utlåtande över motion B01 Nya regler för hyressättning...40 B02 Bygg bort trångboddheten...41 B03 Det måste byggas. Då måste vi bygga. Nu! Utlåtande över motioner B02 Bygg bort trångboddheten och B03 Det måste byggas. Då måste vi bygga. NU!...43 B04 Våga bygga högre

3 B05 Socialdemokratiskt program för parker och grönområden B06 Ta ett helhetsgrepp om stadsplaneringen i Stockholm Utlåtande över motion B04 Våga bygga högre, B05 Socialdemokratiskt program för parker och grönområden och B06 Ta ett helhetsgrepp om stadsplaneringen i Stockholm...48 B07 Se till fler får bo Utlåtande över motion B07 Se till fler får bo...51 C01 Långsiktighet i budgetarbetet Utlåtande över motion C01 Långsiktighet i budgetarbetet...54 C02 Motion om fastighetssk...55 Utlåtande över motion C02 Fastighetssk...56 C03 Motion om bibehålla nuvarande skefrihet för förmögenheter Utlåtande över motion C03 Bibehålla nuvarande skefrihet för förmögenheter...58 C04 Enhetlig bokmoms Utlåtande över motion C04 Enhetlig bokmoms...61 C05 Motion om sanktioner mot förtroendevalda C06 Motion om förbättrad revision Utlåtande över motion C05 Sanktioner mot förtroendevalda och C06 Förbättrad revision...64 D01 Psykologer bör anslutas till försäkringskassan Utlåtande över motion D01 Psykologer bör anslutas till försäkringskassan...67 D02 Surrogatmödrar D03 Möjliggör surrogatmödraskap Utlåtande över motion D02 och D03 Surrogatmödraskap...71 D04 Motion om LSS och främjandet av hälsan för synskadade Utlåtande över motion D04 Motion om LSS och främjandet av hälsan för synskadade...75 D05 Motion om hälsan i den nya sammanhängande staden D06 Motion om lyfta folkhälsopolitiken även i opposition D07 Motion för ökat lokalt folkhälsoarbete i Stockholm D08 Allmän hjärtkontroll för personer som är 70 år och äldre...81 Utlåtande över motion D05 Om hälsan i den nya sammanhängande staden, D06 Om lyfta folkhälsopolitiken även i opposition, D07 För ökat lokalt folkhälsoarbete i Stockholm samt D08 Allmän hjärtkontroll för personer som är 70 år och äldre...82 D09 Motion angående tandhälsa D10 En tandvårdsreform värd namnet Utlåtande över motion D09 Tandhälsa och D10 En tandvårdsreform värd namnet

4 A01 Jobb och tillväxt Vårt parti har för andra valet i rad lidit ett nederlag, bl a för vi inte uppfas som trovärdiga vad gäller jobb och tillväxt. I Stockholm har vi under den gångna valperioden lagt ner ett omfande arbete på utveckla vår politik för arbete och tillväxt. Arbetarkommunens styrelse har mottagit rapporterna Världens bästa stad driva företag och vara anställd i (Johan Lundberg m. fl.) och En ny Stockholmsanda för jobb och utveckling (Göran Johnsson, Lars-Olof Pettersson m fl). Dessa rapporter har emellertid inte fått något genomslag i vårt lokala arbete eller i valrörelsen. Det är nu hög tid förslagen i rapporterna prioriteras och förs ut genom våra representanter i styrelser och nämnder i kommuner, landsting och riksdag. Vi måste arbeta så vi uppfas som ett parti för företagande och entreprenörskap. Vi föreslår årsmötet uppdra åt styrelsen ta ställning till rapporternas förslag och uppdra åt våra representanter i kommun, landsting och riksdag i sitt arbete föra fram och söka förverkliga relevanta delar av ovan nämnda utredningsförslag. Socialdemokratiska småföretagarföreningen Olle Hammarström Tillstyrkt på medlemsmöte 29 november Socialdemokratiska småföretagarföreningen c/o Olle Hammarström Bastugatan Stockholm 4

5 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt Socialdemokratiska småföretagarföreningen har i en motion yrkat, uppdra åt styrelsen ta ställning till rapporternas förslag och uppdra åt våra representanter i kommun, landsting och riksdagen i sitt arbete föra fram och förverkliga relevanta delar av ovan nämnda utredningsförslag. Inledningsvis delar distriktsstyrelsen den analys väljarna upplevde vår politik för jobb och tillväxt som inte lika kraftfull som alliansens. Vi delar dock inte bedömningen det är de två rapporter som presenteras till partidistriktet som bör vara grunden för hur vi ska arbeta med jobb- och tillväxtfrågor i framtiden. Det första programmet Världens bästa stad driva företag och vara anställd i var en del av valanalysen inför 2006 års val. Den drog på sig en del kritik men låg ändå till grund för valanalysen Det andra programmet En ny Stockholmsanda för jobb och utveckling, eller mer populärt jobbkommissionens rapport, låg till grund för vårt valmanifest. Distriktsstyrelsen har efter årsmötet 2010 tills en styrelseintern arbetsgrupp med rubriken Hur vinner vi framtiden? Rapporten, som har behandlats vid ett styrelsesammanträde, innehåller bl a jobboch tillväxtfrågor. Programmet kommer slutbehandlas i distriktsstyrelsen under våren De program som motionären hänvisar till är material som ligger till grund för tidigare val. Däremot är det viktigt ta med sig de goda förslagen som finns i materialet. Enligt styrelsens uppfning har detta också tagits tillvara i det nya programmet. Men förutom detta har vi väga in vår egen valanalys och partiets centrala valanalys i frågan om hur vi ska formulera en framtida politik för jobb- och tillväxt. Distriktsstyrelsen ser fram emot en bra och spänstig deb kring dessa frågor. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta anse motionen besvarad BESLUT 5

6 A02 Motion om fröföretag Det finns ett antal små fröföretag som marknadsför och säljer unika och lokala fröer i små kvantiteter. Nu diskuteras enligt krav från EU påföra dessa företag en registeringsavgift som kan blir mycket kostsam för dessa små men viktiga fröföretag. De fröer som är aktuella säljs i små kvantitet och avgiften skulle kunna innebära dessa fröer försvinner från marknaden. De små och lokala fröerna är viktiga och kommer bli ännu viktigare för den utveckling som behövs av nya utsäden. Om de lokala frösorterna försvinner, försvinner intressanta och i högsta grad levande genpoler. Nu finns visserligen fröer från många av våra nordiska hushållsväxter i genbanken i Lund och på Svalbard, men det räcker inte. En levande genpol är en guldgruva för utvecklingen av nya fröer. Jag vill de små fröföretagen som marknadsför och säljer unika och lokala frösorter befrias från registeringsavgift, men om detta inte går får en kraftigt neds avgift. Gunnar Björkman Sköndal Styrelsen i Sköndals stadsdelsförening har den 30 november 2010 behandlat motionen och beslutat sända in den som sin egen. 6

7 Utlåtande över motion A02 Fröföretag Sköndals socialdemokratiska stadsdelförening har i en motion yrkat, små fröföretag som marknadsför och säljer unika och lokala frösorter befrias från registreringsavgift, men om detta inte går, får en kraftigt neds avgift. Inledningsvis är det lätt dela motionärens synpunkt. Men det finns ett antal frågetecken som behöver rätas ut. Det som diskuterades i deben var det undantag som man haft sedan slutet av 1980-talet, och undantaget motiverades med många av de så kallade bevarande- och amatörsorter som finns i Norden ibland ger dålig skörd bl a på grund av klimat. Det har nu kommit ett nytt direktiv för bevarande och amatörsorter. Direktivet ska genomföras genom föreskrifter från Jordbruksverket. Verket har lämnat ett förslag på hur dessa föreskrifter ska se ut, detta har sedan lämnats ut på remiss. Man föreslog bl a en registreringsavgift. Något belopp preciserades inte, men i media så uppgavs det skulle vara ett belopp om kronor. Jordbruksverket har sedan förstått detta belopp inte är rimligt. Det är viktigt det inom hela EU finns utsäde som kan garantera sortäkthet och groddbarhet. Extra viktigt är just gamla och traditionella sorter kan garanteras äktheten. Detta är inte minst viktigt för unika och lokala frösorter. Partiets ståndpunkt vad gäller den här typen av registrering, tillsyn och granskning, är företag eller medborgare ska betala vad det kostar. Det är därför inte rimligt göra undantag för detta. När det gäller företag så brukar principen vara hur kommersiellt viktigt registreringen är för företaget. T ex en ny frösort eller utsäde som ska ha ett stort kommersiellt värde i framtiden bör ha en högra registreringsavgift. En frösort eller utsäde med relativt lågt kommersiellt värde, som man nog kan betrakta det som motionären tar upp, bör ha en låg avgift. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta bifalla motionen BESLUT 7

8 A03 Motion angående utbildade undersköterskor Inom äldrevården och hemtjänsten finns utbildade undersköterskor. De är kunniga men har anställts som vårdbiträden och får då inte använda sin kompetens. Undersköterskan förlorar sin yrkeskunnighet som hon/han har utbildning för och tappar i kompetens. Varför man anställer på det här sättet är svårt förstå. Men faktum är man gör det. Om det är för hålla nere lönerna, så är det slöseri med kompetens. Det är bättre anställa undersköterskan med rätt titel, som då kan utföra det han/hon är utbildade för. Dessutom finns det då en möjlighet avlasta sjuksköterskan. De skulle då kunna bli ett team vilket skulle ge bättre och tryggare vård i omsorgen om våra gamla och sjuka. Därför yrkar jag Att socialdemokraterna påverkar kommunerna när man anställer undersköterskor så ska de kallas för det och ha lön efter kompetens. Fanny Gustafsson Motionen antogs som föreningens egen av Skärholmens Socialdemokratiska stadsdelsförenings föreningsmöte den 23 november Motionen behandlad och antagen på klubbens möte den 20 november Skärholmens socialdemokratiska kvinnoklubb Liliane Svensson, ordförande Motionen fick föreningens stöd som vore den vår egen på styrelsemöte den 29 november Sätra Socialdemokratiska Stadsdelsförening Dennis Färnlund, v. ordförande 8

9 Utlåtande över motion A03 Utbildade undersköterskor Att arbeta inom äldrevård och hemtjänst är viktiga och svåra jobb. Det krävs utbildning av olika slag beroende på arbetsuppgift och ansvarsområde. Det är viktigt kommunen vid rekrytering faktiskt söker personal med rätt sorts kompetens till jobbet. Men det är också viktigt kommunen uppmärksammar vilken kompetens som behövs till vilket jobb och inte kräver för låg eller för hög utbildningsnivå till olika tjänster. Det är bara genom sätta ihop kompetenser som kan komplettera varandra som vården och omsorgen blir riktigt bra och värdig. Vi socialdemokrater verkar idag i riksdagen för lägsta utbildningsnivå i äldreomsorg ska vara undersköterskeutbildning. I Stockholms stad verkar fullmäktigegruppen för denna förändring ska komma till stånd redan utan en lagstiftning kommer på plats. Styrelsen anser dock inte anställda automatiskt ska få lön efter vad de är utbildade till utan vad de är anställda som. Om en person är anställd som biträde ska detta reflekteras i arbetsuppgifter, ansvar och lönenivå. Om en undersköterska efterfrågas ska detta reflekteras på samma sätt. Styrelsen delar därför inte motionärens uppfning en person automatiskt ska få lön för det man är utbildad till utan lönen ska motsvara den befning man arbetar på. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta avslå motionen BESLUT 9

10 A04 Mycket kompetens är osynlig i företaget Det finns forsknings- och utvecklingsprojekt inom folkhälsoområdet som har handlat om förbättra arbetsmiljön för bl a yrkesförare (buss och lastbil). En genomgående iakttagelse vid dessa projekt har varit den osynliga kompetensen. Förarna löser många uppgifter dagligen när de kör och när de möter kunder/passagerare. Förarna ökar sin kompetens när de arbetar men de gör det för sig själva. Det finns mycket få tillfällen under arbetstiden förmedla och diskutera den kompetens var och en bygger upp. Man kan i och för sig prata om det på kafferasten eller när man äter lunch. Men det blir förstås styckevis och delt. Ett exempel är följande saxat ur en rapport om bussförare: Ibland kan man i förväg ana passagerare är irriterade eller de kommer bli det. Då finns det en del sätt försöka förhindra situationen förvärras. Jag märkte det var stora förseningar på stan. Dom hade dragit in turen före mig i värsta morgonrusningen och då förstod jag nu skulle jag nästan få skällning vid varje hållplats. Så jag var ju beredd. Så fort jag öppnade dörrarna lutade jag mig framåt och sa jag ber tusen gånger om ursäkt, men herregud vilka problem vi haft idag på morron i bussgaraget. Det är sjukskrivningar och vård av sjukt barn och chaufförerna kunde tyvärr inte komma, och jag har kört allt vad jag har kunnat för ni skall kunna komma i tid till jobbet. Det var reportrar på Sveriges Radio som kom på vid Odenplan och då säger den ena hörru du, jag har tänkt skälla här och undra vad det är för service, men man kan ju inte bli förbannad när du är på så bra humör. Ett annat exempel handlar om säga ifrån: Ofta är passagerare arga över bussen är sen. En förare brukar säga: jag är lika arg själv. Kanske får det personen tänka till lite över vad bussföraren är arg över och vad förseningen beror på. Ett annat sätt är ha en förklarande hållning och t.ex. säga: det har varit köer hela vägen. Det gäller också anpassa svaret till vem det är man pratar med. De erfarna förarna har en repertoar av olika svar och kommentarer som de kan använda i olika situationer beroende på deras eget humör och passagerarens ityd: Men ibland låter jag dom skälla av sig å sen när dom är färdiga och blir tysta så säger jag är du färdig nu ja - bra då kan vi åka, istället för man svarar dom och retar upp sig. Men det där kommer efter ett tag när man jobbat ett bra tag. Det var ju inte dom första åren man gjorde så, då var man ju lite hetlevrad men sen lär man sig det och då blir dom så snopna och då skäms dom. I projekten gjordes försök intressera chefer på företagen ordna en sorts utbildning där erfarna, kompetenta förare skulle möta de oerfarna, som började ställas inför många arbetsuppgifter som inte ingick i förarutbildningen. Det var mycket svårt övertyga cheferna om upplåta arbetstid för prata. Andra projekt har varit inriktade mot hot- och våldssituationer i andra yrken. Även här fanns det anställda som var bra på bemöta och hantera hotfulla klienter. Andra anställda kunde däremot komma i konflikt med vissa klienter. De som kunde komma ur de hotfulla situationerna hade en inställning som kan sammanfas med de var ödmjuka (lyssnade på klienterna) och samtidigt målmedvetna (de gjorde sitt arbete). Men kompetensen hade dessa anställda förvärvat på egen hand och det fanns inga system för reflektera kring kompetensen tillsammans med andra arbetskamrater. Det är viktigt skapa system för synliggöra och utveckla individuell kompetens. Det skulle medföra ett bättre arbetsliv både en bättre arbetsmiljö, som påverkar hälsan positivt och en högre effektivitet. 10

11 Jag yrkar Stockholms arbetarekommuns årsmöte beslutar 1. den dolda kompetensen i arbetslivet uppmärksammas och får genomslag på arbetslivets organisation 2. partiet samarbetar med de fackliga organisationerna i denna fråga 3. partiet väcker frågan i kommuner och landsting som arbetsgivare om hur man ska skapa system för göra den dolda kompetensen i arbetslivet till en mer accepterad och en mer tillgänglig kompetens. Hans Brunnberg Motionen antagen som föreningens egen på medlemsmöte med S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa den 17 november/ Margareta Persson Utlåtande över motion A04 Mycket kompetens är osynlig i företaget I motion A04 yrkas det den dolda kompetensen i arbetslivet uppmärksammas och får genomslag på arbetslivets organisation. Att inte uppmärksamma och använda sig av den kompetens som finns hos de anställda är ett resursslöseri som arbetsgivarna inte har råd med. Här är bl.a. mentorskap en väg gå. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta bifalla motionen BESLUT 11

12 A05 Anställningsformerna som låser fast ungdomar. Samhället är i mångt och mycket utformat efter tillsvidareanställningar, och år 2008 saknade över hälften av de arbetande mellan en fast anställning. Se till exempel möjligheten skaffa sig en egen bostad, binda upp sig på ett abonnemang och ta lån. Även den fackliga rörelsen är mer tilltalande för tillsvidareanställda, varför till exempel gå med i Hotell- och restaurangfacket om du inte alls vet huruvida du ens jobbar inom den branschen nästa månad? Detsamma gäller A-kassan som du kvalificerar dig till efter en nio månaders anställning. Många unga hoppar ofta runt mellan olika vikariat, timanställningar, provanställningar och visstidsanställningar och kan då inte ta del av denna. Framför allt så är det många unga som inte ens väljer gå med i en A-kassa då de inte vet hur länge de får behålla sitt jobb. Att samhället är utformat efter tillsvidareanställningar är inte konstigt, den trygghet i vara anställd och veta man har jobb även nästa månad är viktigt inte bara för kunna skaffa sig en bostad eller liknande, även för våga bilda familj, våga planera in en resa eller en utbildning. SSU Stockholm anser tillsvidareanställningen med alla dess fördelar måste komma fler unga till del, det är inte rimligt man i åratal efter man avslutat sin utbildning inte ska kunna planera sitt liv längre än en månad framåt. Detta självklart i takt med fackföreningsrörelsen och de gemensamma systemen måste utvecklas för passa olika människors livssituationer. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att Stockholms Arbetarekommun beslutar verka för tillsvidareanställning ska utgöra den huvudsakliga anställningsformen. Att Stockholms Arbetarekommun beslutar verka för på sikt ska möjliga anställningsformer vara provanställning, vikariat och tillsvidare anställning. Att Stockholms Arbetarekommun ska verka för det blir enklare kvalificera sig till A-kassan. Stockholms Arbetarekommun ska verka för tillsvidareanställning ska utgöra den huvudsakliga anställningsformen i Stockholms stad och Stockholms Läns Landsting. Motionen antogs på SSU Stockholms distriktsstyrelsemöte den 1 december

13 Utlåtande över motion A05 Anställningsformer Utgångspunkten i lagen om anställningsskydd (LAS) är alla anställningar är tills vidare, sedan finns det ett antal olika tidsbegränsade anställningar, allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, provanställning och för arbetstagare som fyllt 67 år. Denna del i lagen är semidispositiv, vilket innebär man kan kollektivavtala om andra former av tillfälliga anställningar, vilket skett i de flesta branscher. Det ökade antalet visstidsanställningar är inte bara ett problem för den enskilde utan också för hela löntagarkollektivet och hela samhället. Anställningstryggheten undergrävs, den fackliga organiseringen försvåras och både löntagarna och samhället gör stora välfärdsförluster. På arbetsplatserna är visstidsanställda utlämnade till arbetsgivarnas godtycke för forts anställning. Det skapar rädsla och tystnad i arbetslivet. Osäkra anställningar medför också mindre inflytande på arbetsplatsen, mindre kompetensutveckling och sämre löneutveckling. Upprepade visstidsanställningar innebär också återkommande perioder av arbetslöshet, låga inkomster, ekonomisk stress och ovisshet om framtiden. För unga människor innebär det exempelvis svårigheter teckna kontrakt på hyreslägenhet och svårighet få lån för köpa t.ex. en bostad. Unga tvingas bo kvar längre hos föräldrarna och inträdet i vuxenlivet försenas. En vikarie är tänkt vara en person som ersätter en bestämd viss person under en bestämd tid. Poängen med vikariat är det finns ett personsamband. Vikariat har utvecklats från ha varit en anställningsform med koppling till en viss ledig arbetstagare eller en viss ledig befning till det görs en abstrakt bedömning där det är oklart om vikarien alls ersätter en frånvarande person, eller om vikariat används för täcka upp för vakanser eller tillfälliga arbetsanhopningar. Det är oacceptabelt vikariatsformen missbrukas på detta sätt. En vikarie är tänkt vara en person som ersätter en bestämd viss person under en bestämd tid. Poängen med vikariat är det finns ett personsamband. Vikariat har utvecklats från ha varit en anställningsform med koppling till en viss ledig arbetstagare eller en viss ledig befning till det görs en abstrakt bedömning där det är oklart om vikarien alls ersätter en frånvarande person, eller om vikariat används för täcka upp för vakanser eller tillfälliga arbetsanhopningar. Det är oacceptabelt vikariatsformen missbrukas på detta sätt. Förändringen som införs i samband med den nya lärlingsanställningen där provanställning tillåts i upp till 18 månader ska avskaffas och provanställningen ska inte kunna vara längre än 6 månader. När det gäller inträdesvillkoret till A-kassan innebär det nuvarande inträdesvillkoret den som har oregelbundna och tillfälliga anställningar har näst intill omöjligt ta sig in i systemet. En stor grupp, framför allt unga med visstidsanställningar, stängs därmed ute från möjligheten få inkomstrelaterad ersättning. Det ska vara möjligt tillgodoräkna sig all arbetad tid oberoende av tidsperioder och intervaller. Då ökar förutsättningarna för fler ta del av försäkringsskyddet. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta bifalla motionen BESLUT 13

14 A06 Integration ett förslag till incitamentsprogram För vara trovärdig i vår strävan vilja välkomna flera invandrare från andra länder och få till stånd en större förståelse och empati för dem flyktingar som söker sig till Sverige är det nödvändigt etablera ett större personligt engagemang från varje enskild medborgare. För politiker, finns det en viktig uppgift och skyldighet bana väg och ge de förutsättningar som gör det lättare för dem som verkligen står för en god integration kunna fullfölja sina intentioner på ett praktiskt sätt. Att man inte bara pratar utan också i handling vill visa man vill och fysiskt kan skapa de förutsättningar som ska finnas som samhällsinstitution för hjälpa de flyktingar som beviljats uppehållstillstånd och medborgarskap för lättare kunna integreras i vårt samhälle och det tillsammans. I ett syfte förstärka ordet samhälle till dess rätta och valör, innebörd och definition. Samhörighet, intigration och solidaritet som ska och bör gå hand i hand med socialdemokratisk politik. Jag vill Stockholms arbetarekommun verkar för införa följande incitamentsprogram. Eftersom god integration går hand i hand med personligt engagemang föreslår jag politiker på såväl riksnivå och regional nivå underlättar mötet mellan etablerade svenskar som vill hjälpa sina medmänniskor genom personligt möte. Jag föreslår man inrättar integrationscentra centralt i varje region eller förslagsvis på kommunal nivå, där intresserade medborgare kan anmäla sig som mentor och som kan paras ihop med nyligen invandrade adept som behöver hjälp etablera sig i samhället, både på det teoretiska såsom det praktiska planet. Detta är utvecklande både för den som är mentor såsom för adepten och därigenom skapar en större förståelse och ödmjukhet för båda parterna. Frågeställningar väcks utvecklas. Information tar man reda på diskuterar problemen löser man genom dialog problemställning - diskussion dialog med myndigheter alternativa lösningar diskuteras och beslut kan förstås och fas. Det är detta som är socialdemokrati för mig och det kan man uppnå med ökad kommunikation oss emellan för skapa solidaritet vänskap och skapa lika möjlighet för alla. Därför är det vår uppgift genom politiska beslut underlätta denna process hitta former och vägar hitta sätt där folk kan mötas och diskutera. Detta gäller inte bara integrationspolitiken, det gäller även etablera mötesplatser för ungdomar, äldre, och även där yngre och äldre möts på ett bra sätt där man kan lära av varandra och ha trevligt tillsammans, för den som vill, och det är vi som ska ge dem den möjligheten. Lennart Ekblom Mälarhöjden-Axelsbergs socialdemokratiska förening har vid medlemsmöte den 16 november 2010 beslutat sända in motionen som enskild. 14

15 Utlåtande över motion A06 Integration ett förslag till incitamentsprogram Motionen berör politiska förslag som rör integration och motverka den strukturella rasism som präglar det svenska samhället. Styrelsen fick av representantskapets årsmöte 2010 i uppdrag skriva ett politiskt program för stoppa den strukturella rasismen samt ett integrationspolitiskt program. Detta arbete är i startgroparna när detta motionssvar skrivs. Programmen kommer behandlas av representantskapet under kommande verksamhetsår. Eftersom ett omfande programarbete pågår, anser styrelsen det är i dessa program som Socialdemokraterna i Stockholm ska lägga fast sin politiska riktning gällande integration och motverkande av strukturell rasism. Styrelsen hoppas motionärerna vill vara med och delta i den diskussion som kommer följa i spåren av det kommande arbetet. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta anse motionen besvarad BESLUT 15

16 A07 Påskyndad integration inom Stockholms län 1. Bakgrund För den som promenerar i Stockholm längs Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Klarabergsviadukten framgår det tydligt många av de 261 statliga myndigheter har ett säte i dessa kvarter. För inte nämna offentliga/statliga institut, aktiebolag och andra offentliga organisationer. Vissa myndigheter har högre hyreskostnader än pers o- nalkostnader! Många privata aktiebolag har flyttat ut från Stockholm City med huvu d- delen av sina medarbetare på huvudkontoret och behåller endast mindre ytor i City. Jämför SEB i Rissne, Ericsson i Kista. 2. Motivering: För uppnå en integration i samhället krävs handling och inte bara ord. Genom successivt flytta ut statliga bolag och myndigheter till invandrartäta områden som Hjulsta, Rinkeby, Tensta, Botkyrka, Skärholmen med flera orter och kommuner i Stor- stockholmsområdet kommer stora fördelar uppnås. 3. Bedömning, konsekvensanalys Konsekvenserna av ett sådant beslut kan vara: Fler arbetstillfällen i dessa orter/kommuner Inte bara invandrare som flyttar in. Krav på standardhöjning av bostäder. Det multikulturella samhället blir verklighet i förorten genom en etablering av statliga arbetsplatser. Jmf utflyttning till Visby, Östersund och Kristinehamn m fl. Lägre lokalkostnader för företagen i City genom efterfrågan minskar Minskad belastning på kollektivtrafiken, alla ska inte in till City, många ska ut till förorten. Lägre lokalkostnader för staten Mindre miljöbelastning Några negativa konsekvenser kan inte ses. 4. Yrkande Med hänsyn till ovanstående yrkar jag arbetarekommunen beslutar Statliga, landstingskommunala och kommunala myndigheter, institutioner, bolag och organisationer successivt flyttas från Stockholm City till invandrartäta områden i Stockholms län och övriga landet Motionen och beslutet översänds till kommunfullmäktige-, landstingsfullmäktige- och riksdagsgruppen. Stockholm , Magnus Wicén Kungsholmens Socialdemokratiska förening Motionen antagen som egen av Kungsholmens (S) förenings medlemsmöte den 16 november Inger Segelström, Ordförande 16

17 A08 Låt myndigheterna flytta till förorten 2004 flyttade den statliga konst- och designhögskolan Konstfack från Valhallavägen på Östermalm till Telefonplan i Midsommarkransen. Detta var en lyckad flytt i många avseenden. Att flytta större myndigheter från innerstaden till förorten innebär sannolikt ett lyft för den senare: närvaron av en stor arbetsplats från offentlig sektor markerar förorten som en integrerad del av staden och inte som en avsöndrad sovstad. Den höjer förortens status, som ju allmänt anses vara lägre än innerstadens (jfr Per Wirténs nyutkomna bok Där jag kommer från. Kriget mot förorten ) och den drar till sig infrastruktur (butiker, serviceinrättningar, bankomat, kommunikationer ), dvs den genererat nya arbetstillfällen i den lokala omgivningen. Vad är det för en evig lag som säger alla större myndigheter måste vara belägna i innerstaden? Jag föreslår mot bakgrund av ovanstående Att Att socialdemokraterna verkar för större offentliga myndigheter flyttar till Stockholms olika förorter. förslaget med tillstyrkan överlämnas till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen och riksdagsgruppen Milly Namiro Darlson Engelbrekts socialdemokratiska förening. Motionen antagen vid möte med Engelbrekts socialdemokratiska förening som föreningens egen. Birgit Marklund-Beijer Ordf. 17

18 A09 Företagarcentrum i ytterstaden Under många år har stadsdelar som Rinkeby, Akalla och Husby förlorat arbetsplatser. Arbetsförmedlingar, Försäkringskassan, stadsdelsförvaltningen och andra organisationer har flyttat. Ett av våra löften i valrörelsen var flytta tillbaka verksamheter till dessa områden. Vi vet hur viktigt det är för dessa områden det finns arbetsplatser i området. Både för det ger ett underlag till restauranger och butiker men också för stadsdelarna inte ska bli ännu mer isolerade. Det är en bra ambition vi har och som vi ska hålla fast vid, men det finns flera alternativ. Vi Socialdemokrater bör driva frågan våra kommunala fastighetsägare ska använda fastigheter i dessa stadsdelar för driva företagarcentrum. Förutom ha lokaler, t ex i form av kontorshotell, kan man ha lokaler där representanter för olika myndigheter har möjlighet hyra in sig för på det sättet samla kunskap kring företagande på ett ställe. Om det finns kontorshotell med rimliga hyror ger man människor en större möjlighet förverkliga sina idéer för starta eget men också för bygga nätverk med andra företagare osv. Syftet med detta är enkelt. Att öka förutsättningen för människor starta företag, öka antal företag och öka antalet arbetstillfällen. Vi vill: - Att Stockholms Arbetarekommun antar motionen som sin egen - Att Stockholms Arbetarekommun skickar motionen till kommunfullmäktigegruppen och de driver frågan om företagarcentrum i ytterstaden Mia Päärni Antagen på Husby socialdemokratiska föreningens medlemsmöte 22/

19 Utlåtande över motionerna A07 Påskyndad integration inom Stockholms län, A08 Låt myndigheterna flytta till förorten och A09 Företagarcentrum i ytterstaden Motion A07 kräver myndigheter och institutioner flyttas till förorter i Stockholm men också till Stockholms län och övriga landet. Motion A08 föreslår Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för offentliga institutioner och myndigheter ska flytta till förorter i Stockholm. Motion A09 för fram krav på företagarcentrum ska öppnas i ytterstaden. Det är viktigt det finns arbetsplatser i alla delar av Stockholm. Arbetsplatser skapar möjlighet för människor slippa pendla så långt till sitt arbete. En annan viktig aspekt på det ska finnas arbetsplatser i olika områden är det leder till bättre underlag för närservice. Helt enkelt är det så efterfrågan på allt från lunchrestauranger och frisörer till matvaruhandel och klädbutiker blir större med ett ökat antal arbetsplatser. Att staden ser till det finns grundläggande service som vårdcentral, bibliotek eller medborgarkontor där de faktiskt gör som mest nytta är därför självklart för oss socialdemokrater. Utvecklingen i flera förortsområden går i helt fel riktning. Den nuvarande moderatledda majoriteten i Stockholms stadshus har fört en politik som lett till det är färre arbetsplatser i ytterstaden. Det har man gjort genom faktiskt flytta t ex stadsdelsförvaltningskontor men också genom försäljningen av centrumanläggningar till Boultbee som ledde till kraftigt höjda hyror i flera av ytterstadscentrumen. Att stöda ny och småföretagande i ytterstadsområdena i Stockholm skulle vara en viktig insats för göra Stockholm till en stad med fler arbetstillfällen i hela staden. En del av det arbetet skulle kunna göras genom etablera den typ av stöd insatser som föreslås i motion A09. Arbetarkommunens styrelse delar motionärens uppfning men med tillägget motionen A08 också skickas till den socialdemokratiska landstingsgruppen. Styrelsen anser dock inte vi på samma sätt ska verka för myndigheter och institutioner flyttas till övriga landet. Det är viktigt arbetstillfällena blir fler på många ställen i Sverige men under många år så har myndigheter och institutioner flyttats ut från Stockholm till övriga landet. Detta trots det vid flera tillfällen inte fanns några verksamhetsmässiga skäl till detta. Om verksamhetsmässiga skäl föreligger ska självklart myndigheter m m kunna flyttas ut i alla olika delar av landet. Det är viktigt verka för vi faktiskt arbetar för en blandad arbetsmarknad stärks i alla delar av staden. Styrelsen anser därför det är viktigt verka för föra ut verksamheter i alla delar av staden. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta bifalla -sats 2 i motion A07 samt motionerna A08 och A09 avslå -sats 1 i motion A07 BESLUT 19

20 A10 Motion ang fallskärmsavtal och pensionsförmåner Med en viss regelbundenhet återkommer fall där frikostiga villkor för ledande personers fallskärmsavtal, garantilöner och pensioner står i strid mot vad folk i allmänhet uppfar som anständigt. De stora skillnaderna blir särskilt stötande i en period när de allmänna pensionerna sänks, arbetslösheten ökar och villkoren i arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring skärps. Det är förvånande denna kritik ännu inte omss i tydligare förebyggande regler. Några viktiga grundläggande krav för ett nytt regelverk borde vara: - Öppenhet - Tydliga beslut - Sunda redovisningsprinciper Därtill borde det vara en självklarhet pension betraktas som uppskjuten lön och kostnader för pension redovisas i samband med lön. Bakgrund Löneskillnader skall vara sakligt motiverade det är ett grundläggande krav på svensk arbetsmarknad. Detta återspeglas i både lag och avtal. Jämställdhetslagen föreskriver lönekartläggningar skall göras för man skall uppdaga löneskillnader mellan könen som saknar sakligt motiv. Tvist om omotiverade löneskillnader kan drivas i domstol. Många kollektivavtal innehåller därtill tydliga kriterier för lönesättning. Jämställdhetslagens krav om lönekartläggning liksom kollektivavtalen omfar samtlig personal, utom högsta ledningen. Lön och löneförmåner för högsta ledningen skall dock redovisas i årsredovisningen, enligt årsredovisningslagen. Pensionspremier för högsta ledningen redovisas i årsredovisningen, men avtal om uppsägningslön, garantilön och pension kan därtill innehålla omfande ersättningar som skall betalas under många år framöver, dvs. lång tid efter den sittande styrelsen avgått. Dessa förmåner formuleras ofta som den berörde skall få en viss procent av sin tidigare lön. I större företag finns ofta en ersättningskommitté som diskuterar VD:s lön och förmåner. När förslaget framläggs för styrelsen sker det vanligen som en anmälan, utan diskussion före godkännandet. När pensionsvillkoren är förmånsbaserade är de ekonomiska konsekvenserna mer svåröverskådliga än då en tydlig pensionspremie anges som procent av lön eller arvode. Förmånsbaserade pensioner, procent på slutlön eller procent på lönen de sista fem åren före pension, var tidigare vanligt i kollektivavtalade pensioner. Denna princip har dock visat sig skapa generande höga kostnader när den tillämpas för chefer och företagsledning. Det är inte ovanligt kostnaden för garantilöneåtaganden och pension blir flerdubbelt större än lönekostnaden. Uppsägningstid regleras normalt i lagen om anställningsskydd och i kollektivavtal. Ledande personer, som inte omfas av kollektivavtal, ingår istället avtal där arbetsgivaren ges rätt säga upp utan saklig grund i utbyte mot en längre uppsägningstid. Arbetsdomstolen har aldrig dömt ut ett högre skadestånd än två årslöner för uppsägning utan saklig grund och denna praxis återspeglas i gängse avtal. I normalfallet erhåller en VD därför högst två årslöner i avgångsersättning. Öppenhet En systematisk öppenhet kring avtal om uppsägningstid, garantilön och pensionsvillkor krävs för förebygga situationer där frikostiga villkor framstår som oavsiktligt tillkomna eller inslag i en anda där personer med likartad bakgrund i hemlighet gynnar varandra. Öppenhet om kostnaden för dessa åtaganden gör det också mindre intressant träffa uppgörelser om tidigare pensionsålder, garantilön eller förmånspension för kompensera för en försåtligt redovisat lägre lön. 20

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010 Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare under livet. Den rikaste tiondelen

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E Stockholm 1998-09-17 sidan 1(1) Rapport om partiernas syn på arbetsrätten Det har blivit modernt att försämra Efter en genomgång av partiernas valmanifest kan man konstatera,

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 16 december 2011 FRÅGA LAS OCH MBL Hösten 2004 får Tomas en provanställning i en butik som tillhör en detaljhandelskedja i

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 11 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1 Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande Arbetsmarknadsfrågor behandlar i detta betänkande 5 motioner om arbetsmarknadsfrågor. Motion I motion 2014:2A3Fr, Utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

REMISSVAR Rnr 105.06. Till Näringsdepartementet. Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m m N2006/12113/ARM

REMISSVAR Rnr 105.06. Till Näringsdepartementet. Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m m N2006/12113/ARM Lilla Nygatan 14 Box 2206 2007-01-26 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 105.06 Till Näringsdepartementet Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Jobben Utmaningen Framtiden

Jobben Utmaningen Framtiden Socialdemokraterna 2011-06-14 Jobben Utmaningen Framtiden Norrbotten möjligheternas län 2 (7) Missmatch på arbetsmarknaden i Norrbotten Just nu sker en bred uppgång på arbetsmarknaden i Norrbotten. Konjunkturen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011

Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Dagordningen punkt 14 Bakgrund och motiv

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5826-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 4 juli 2014 i mål nr

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (i lydelse från och med den 1 augusti 2000) Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt anställningsstöd. Förordning (1999:717).

Läs mer