VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

3 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet Styrelse och personal...4 Idrottsservice Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott Idrott och skola Elitidrott Anslag SDF...18 Lokalt Aktivitetsstöd...19 Stipendier och utmärkelser Ekonomi...22 Anteckning

4 FÖRORD STYRELSE & PERSONAL ORDFÖRANDEN HAR ORDET årets uppländska lag. Upplands Idrottsförbund delade ut ett pris till minne av förbundets grundare, Sixtus Jansson. Denne officer hade för vana att dokumentera idrotten som den såg ut då och priset till hans minne gick till en idrottstjej som på ett föredömligt sätt i bild dokumenterat förberedelser, träning, resor och tävling. Priset gick till Therese Lundqvist för sin dokumentation av sin sport Skeet/lerduveskytte. Men en omfattande vardaglig verksamhet har också bedrivits. I februari 2012 genomförde styrelsen och idrottsförbundets ledningsgrupp en planeringskonferens i ett mycket kylslaget Österby (-30 grader) Den planeringsinriktningen ligger fast för Av betydelse i arbetet var utvecklingen av elitidrottsverksamheten såväl i Uppsala kommun som i övriga kommuner i länet. En dialog med de ansvariga i kommunerna och i landstinget för Uppsala län har genomförts var ett jubileumsår. Vi hade inte bara 100 årsminnet av solskensolympiaden i Stockholm I dess kölvatten bildades flera idrottsföreningar och organisationer, däribland Upplands Idrottsförbund. I maj månad genomfördes en heldagsövning med olika idrotter på Vaksala torg och på kvällen bjöds det på middag med ledare från ett stort antal distriktsförbund och representanter från såväl länsstyrelsen och landstinget samt ett antal kommuner som ingår i distriktet. Dessutom erhöll Upplands Idrottsförbund ett stipendium för de insatser som görs för att nå ut till dem som inte vanligtvis förknippas med idrotten, nämligen äldre och sjuka. Tack vare aktiviteten Fysisk aktivitet på recept har ett antal personer kommit i gång och börjat röra på sig. Förhoppningsvis kan därmed också medicineringen minskas och hälsoläget förbättras. Vårt arbete har även uppmärksammats på andra sätt under året, bl a har Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna gemensamt tilldelats Landstingets folkhälsopris 2012, vilket är mycket glädjande och samtidigt ett bevis på att vårt arbete både är synligt och märks, men även att det arbete vi gör är viktigt i ett större sammanhang. 100-årsjubileet nådde sin kulmen i samband med idrottsgalan i början av december i Fyrishov, ett flertal priser delades ut till välförtjänta idrottstjejer och grabbar. Bland pristagarna kan nämnas Jennie Johansson som fick priset som bästa kvinnliga idrottare och Storvreta innebandylag som fick priset som Riksidrottsmötet i Uppsala våren 2011 beslutade att bolagiseringsfrågan skulle utredas ytterligare, dvs huruvida ett slopande av 51%-regeln skulle genomföras. Ett arbete har bedrivits och det föreligger nu ett förslag som innebär att varje specialförbund bör få avgöra detta. Fortfarande råder delade meningar och frågan om Upplands Idrottsförbund skulle bolagisera någon del av sin verksamhet har diskuterats på en regional konferens i Uppsala. I ljuset av pågående diskussioner har vi beslutat att följa den fortsatta debatten och tills vidare inte ta upp frågan till beslut. En annan fråga som är lika betydelsefull är huruvida konkurrerande organisationer skall få arrangera tävlingar. Här har Marknadsdomstolen uttalat att konkurrens skall råda, varför den rätten nu finns. Dock kvarstår många oklarheter skall privata aktörer få arrangera tävlingar om svenska mästerskapet? Innebär det att konkurrerande ligor skall kunna göra anspråk på begreppet SM-serie. Hur skall landslag tas ut för internationellt spel. Min uppfattning är att endast specialförbund skall kunna genomföra tävlingar om Svenska mästerskap och att det är specialförbundet som är kompetent att ta ut ett landslag. En tredje fråga är huruvida idrottsföreningar skall momsbeläggas. Denna fråga är inte avgjord och finansminister Anders Borg har förklarat sig beredd att driva detta så att ideella idrottsföreningar skall kunna undantas från momsbeskattning. Här är det sannolikt för tidigt att dra någon slutsats mot bakgrund av Konkurrensverkets och Marknadsdomstolens bedömning. 2

5 Under året har frågan om framtidens idrottsförening diskuterats med RF och SISU Riks samt de nya trender som finns inom idrotten, framför allt den så kallade spontanidrotten. Uppland och ytterligare sju distrikt har under året i samarbete med SISU Riks bedrivit ett kvalitetsarbete för att möjliggöra ett ökat fokus för vårt fortsatta utbildningsarbete. Verksamheten har i huvudsak fullgjorts enligt plan. Dock har på grund av långsamhet i de ekonomiska redovisningssystemen ett i november beräknat överskott på 1 miljon kronor i mars 2013 återredovisats som ett underskott på 1,4 miljoner, vilket styrelsen ser mycket allvarligt på! Redovisningsfirman Grant Thornton har på styrelsens uppdrag genomfört en djupanalys och konstaterat att intäkterna för 2012 var alltför positivt beräknade medan kostnaderna inte minskat i motsvarande grad. För 2013 har styrelsen ställt ett krav på ett överskott motsvarande 1,5 miljoner kronor samt skall bättre strukturer utvecklas för att omgående möta eventuella avvikelser i den planerade budgeten. Thomas Tjäder Ordförande Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 3

6 STYRELSE & PERSONAL Vår styrelse består av en ordförande och sju ledamöter. Upplands Idrottsförbund har 44 personer anställda inklusive ledningen. Den 21 april hölls Upplands Idrottsförbunds årsstämma. Styrelse Thomas Tjäder, ordförande Per-Arne Backman, ledamot Malin Hartman, ledamot Stefan Jontell, ledamot Anne-Cathrine Karlsson, ledamot Pyry Niemi, ledamot Lena Olsson, ledamot Mattias Edlund, ledamot Ulla Edlund, ledamot / avgått maj 2012 Valberedning Bengt Larsson, sammankallande Margareta Johansson Anders Styf Hans Lundborg Jackie Widlund Årsstämma Den 21 april genomfördes Upplands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas årsstämma med ett 40-tal deltagare på hotell Clarion Hotel Gillet. I samband med årsstämman invigdes idrottsförbundets 100-årsutställning som del i vårt 100-årsjubileum. Revisorer Tomas Lindgren Lars Bergman Anna Debrén (Personlig ersättare) Berth-Arne Bengtsson (Personlig ersättare) Ledning Dag Söderberg, idrottschef Anders Björnlund, ekonomichef Anki Käll, HR-chef Peter Englund, verksamhets- och utvecklingschef Förbundet antog under stämman en stadgeändring som innebar att vi övergav revisionskommittén för att istället ha två revisorer per organisation (DF respektive SISU). Två synpunkter dök upp i samband med att verksamhetsplanen presenterades: Man ville ha en förenklad LOK-stödshantering då rapporteringskraven idag inte är samordnade mellan staten och kommunerna, vilket kan vara administrativt påfrestande då samma uppgifter måste lämnas på flera ställen. Orienteringsförbundet ville ha fler satsningar i kommunerna utanför Uppsala, något som Dag Söderberg menade redan finns i verksamhetsplanen. Slutligen presenterade Dag Söderberg ett förslag till en förenkling av SDF-anslag som har arbetats fram och diskuterats i regionen. 4

7 IDROTTSSERVICE IDROTTSSERVICE Idrottsservice ger råd och stöd, både externt till förbund och föreningar och internt till olika verksamheter och medarbetare. Under 2012 arbetade vi med tryckeri, konferens, avtal, juridiskt stöd, banktjänster, skattestöd, försäkringar, föreningsportalen och IdrottOnline. Vi fortsatte även arbetet med antidoping samt utveckling och upprustning av anläggningar. Tryckeri Vi erbjöd tryckning av grafiska produkter med olika typer av efterbehandling såsom skärning, stansning, hålning, falsning och laminering. Konferensservice Vi erbjöd tre lokaler för uthyrning. En stor lokal med utrymme för cirka 70 personer i biosittning samt 45 i skolsittning. De två mindre rymmer 16 respektive 12 personer i sammanträdessittning. Dessutom finns videokonferensanläggning att hyra. Vi hyrde framför allt ut lokalerna till Specialdistriktsförbund (SDF) och idrottsföreningar, men även till andra organisationer. Konferenslokalerna har teknisk utrustning i form av PC med kanon/projektor, trådlöst nätverk, högtalare och whiteboard. Vi kan också erbjuda lunch och fika. Avtal Vi hade avtal med ett antal företag som erbjöd rabatterade produkter och tjänster till alla förbund och föreningar som tillhör Upplands Idrottsförbund. Våra samarbetspartners under året var: Resia resebyrå, Clarion Hotel Gillet, Scandic Hotels i Uppsala, Goda Mackan och LS Kontorsservice. Under året tecknades ett nytt avtal med MABI Hyrbilar. Juridik och bank Förbund och föreningar har haft möjlighet att ställa frågor i Idrottsjuridik eller banktjänster. De frågor vi själva inte kunnat svara på har hänvisat till RF. Skatt Samarbetet med Skatteverket har fungerat bra. Förbund och föreningar kunde ställa frågor om skatter och avgifter direkt till DF:s kontaktperson eller till skatteverkets kontaktperson för regionen. Försäkringar Genom RF:s avtal med Folksam kunde förbund och föreningar få information och service om idrottens försäkringar. IdrottOnline Vi erbjöd förbund och föreningar information om och utbildning i IdrottOnline. LOK-stödssupporten fanns även i år och antalet samtal ökade jämfört med året innan. Idrottspolitiskt program För att främja en god, tillåtande och tillgänglig fysisk miljö för alla invånare i Uppsala län samverkar vi med många aktörer med representanter från landstinget, kommuner och näringsliv. Syftet är att verka för anläggningar, miljöer och utbud som inspirerar och engagerar människor i alla åldrar att utöva vardaglig fysisk aktivitet samt att skapa och bibehålla goda levnadsvanor i allmänhet. Vi har ett väl utvecklat samarbete med Landstinget och arbetar utifrån ett Idrottspolitiskt program, vilket utgör grunden för de verksamhetsstöd som landstinget beviljar till idrotten i Uppsala län. Inkludera mera Inkludera mera är ett ESF-projekt som genomförs under tillsammans med fyra andra idrottsdistrikt, Örebro, Östergötland, Södermanland och Västmanland, och genomsyrar hela upplandsidrotten, från förbund ända ner till förening. Syftet är att arbeta för ett klimat som är tillåtande och stödjande på våra arbetsplatser. Alla deltagande distrikt har en lokal arbetsgrupp som består av en representant från varje lokalt team. De lokala arbetsgrupperna träffades i december för att gemensamt starta ett kompetensutvecklingsarbete med syfte att bli än mer bekanta med idrottens egen värdegrund Idrotten vill. I och med denna dag lades grunden för hur vi i samband med under APT 2013 ska engagera och skapa delaktighet och gemensamt bygga en väl förankrad värdegrund, ett förhållningssätt för organisationen, dess medarbetare och för arbetsplatsen. I Uppland, precis som i de övriga distrikten, påbörjades den aktiva fasen i samband med det gemensamma internat som genomfördes i slutet av september i Yxnerum i Östergötland. 130 personer deltog och fick bland annat lyssna till föreläsningar om likabehandling, värdegrund samt hedersrelaterat förtryck och våld. 5

8 IDROTTSERVICE Föreningsportalen Föreningsportalen startades upp under inledningen av 2012 och är ett serviceorgan för uppländska förbund och föreningar. Genom Föreningsportalen kan vi, förutom full kansliservice, erbjuda kanslifunktioner inom bokföring, redovisning och medlemsfakturor, bidragshantering, lokalbokningar, utbildningar samt webbdesign. Under året har vi bl. a. jobbat med personalinventering för att ge tydligare roller för en fortsatt utveckling samt arbetat aktivt med Inkludera Mera. Vi har även arbetat fram Leaderprojektet som med hjälp av Föreningsportalen ska ge oss bättre förutsättningar att vara ett stöd i landsbygden. Idrottslyftet tillgänglighet Som en del i vår satsning på barn- och ungdomsidrotten fördelade vi under kronor, tre gånger mer än under 2011, mellan 14 föreningar för att öka tillgången och tillgängligheten till våra idrottsanläggningar och -miljöer. De föreningar som tilldelades medel var: Örbyhus GK, Knivsta CK, Fribergs GK, Hallsta IK, Enköpings GK, KK Mälarpiraterna, Arlanda Amerikansk Fotbollsförening, Almunge Länna Skytteförening, Skutskärs IF Bandyförening, Närtuna Gottröra Skytteförening, Uppsala Tennisklubb, Håbo Ridklubb och Livets Ord IF. Även Norrskedika IF fick en idrottshall godkänd, men backade ut när de insåg att de inte fick stöd till driftkostnaderna. Ett gott exempel på vad som kan göras med hjälp av medel från Idrottslyftet tillgänglighet är Skutskärs IP som under oktober månad började läggas om till en konstfrusen bandyplan med invigning redan i januari Tack vare detta har nu Skutskärsborna en säkrare möjlighet till skridskois under vinterhalvåret. I maj hölls den årliga anläggningskonferensen i Uppsala med tema energi och klimat. Den här gången stod Uppsala Tennisklubb som värd, där bl. a. Svenska Skidförbundet informerade om sina anläggningar. Totalt deltog 45 personer från alla 10 kommunerna. Idrottslyftet Tillgänglighet Förening Örbyhus GK Knivsta CK Fribergs GK Hallsta IK Enköpings GK Arlanda Amerikansk Fotbollsförening Almunge Länna Skytteförening Skutskärs IF Bandyförening Närtuna Gottröra Skytteförening Uppsala Tennisklubb Håbo Ridklubb Livets Ord IF Anläggning Korthålsbana Utbildningslokal Övningsgreen Konstgräsplan Juniorövningsgreen Träningslokal Skytteanläggning Konstfrusen Isbana Skyttebanor 4 st utomhusbanor Utevolt Idrottshall Antidoping Antal förebyggande A-prov var under året 25 stycken, en ökning från förra årets 18. Övriga nationella och internationella prov uppgick till 157. Totalt togs 182 prov i Uppland, vilken är en ökning med 12 procent jämfört med förra året. De uppländska proverna motsvarade cirka 4,6 procent av de prover som togs i Sverige. Under året har Rimbo Tennisklubb och IF Friskis & Svettis i Uppsala, Norrtälje och Enköping arbetat med Vaccinera Klubben. 6

9 Bilder: Nya skjutbanor hos Almunge Länna Skytteförening, ny konstfrusen bandyplan på Skutskärs IP och rörelseglädje på Idrottsföreningen Barn o Ungdom Sprattel i Norrtälje. 7

10 JUBILEUMSÅRET ÅR JUBILEUMSÅRET år Jubeliumsåret 2012 Upplands Idrottsförbund firade 100 verksamhetsår under Förbundet bildades den 17 mars 1912 på Hotell Hörnan i Uppsala och förbundets grundare och förste ordförande var Sixtus Janson. Detta har uppmärksammats mycket under 2012, med flera olika arrangemang och satsningar. Jubileumsutställningen En utställning gjordes med skärmar av bilder och text från 100 år av uppländsk idrott. Utställningen har vandrat runt i hela Uppland under året, och varit ett mycket populärt besöksmål. Utställningen visades första gången i samband med distriktsstämman den 21 april, och vandrade sedan runt till Relationsdagen, Jubileumsmottagningen på UKK, Olympic Day i Knivsta, Heby Bibliotek, Norrtälje Sportcentrum, Enköpings Bibliotek, Kulturnatten, Uppsala Stadsbibliotek, Knivstas nya kommunhus, Olympic Day i Märsta, Skutskär och Östhammar och till slut framtidskonventet Idrott och Framtid i Fyrishov. Jubileumsfonden Med anledning av 100-årsjubileet beslutade förbundet att instifta en jubileumsfond för att uppmärksamma skickliga ledare och aktiva, som jobbar för en utveckling av idrotten i Uppland. Detta sker genom en årlig utdelning av stipendier, som ska delas ut till lovande verksamhets-, organisationsledare och aktiva idrottsutövare. I samband med vårt stora jubileumsfirande den 12 maj mottog förbundet bidrag på kronor till fonden. Fina bidrag som kommer väl till pass. Mottagning och stipendieutdelning Den 12 maj firade förbundet sitt 100-årsjubileum med en mottagning på Uppsala Konsert och Kongress (UKK) i Uppsala. Representanter från förbund och föreningar kom och minglade med styrelsen och uppvaktade med gåvor till jubileumsfonden och andra fonder, samt blommor, tavlor, diplom och fina telegram. Parallellt med detta passade förbundet på att dela ut årets stipendier. Förbundets ordförande Thomas Tjäder delade ut dessa till föreningar, ungdomar och ledare som gjort fina framsteg under året. uppbackning av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och dess projekt Olympic Day (läs annan artikel). Historiska dokument och bilderbok Under året skaffades ett webbaserat verktyg, e-magin, som gör det möjligt att bläddra i böcker och söka efter speciell information i böckerna genom att ange sökord på sin dator eller surfplatta. Samarbetet sker tillsammans med Upplands Idrottshistoriska förening som ansvarar att fylla platsen med spännande historiskt innehåll. Premiär för de första dokumenten skedde i samband med Idrottsplats Vaksala Torg den 12 maj. En bilderbok med historiska bilder från 1912 och fram till våra dagar har också tagits fram. Bildresan går i temat förr och nu. Kulturnatten 2012 var också det första året som Upplands Idrottsförbund var med under Kulturnatten i Uppsala. Jubileumsutställningen togs åter fram och visades i samband med detta arrangemang. Även en styrketävling arrangerades, där det var många som passade på att testa sin handstyrka under dagen och kvällen. Idrott och Framtid Jubileumsåret avslutades inomhus i Fyrishov. Här arrangerades konventet Idrott och Framtid. Ett digert program sattes samman med skickliga föreläsare i form av bland annat framtidsanalytikern Troed Troedsson, Mats Enquist (Svenska Elitfotboll), Erik Strand (RF) och underhållaren Jacke Sjödin som kåserade om lycka. Utöver detta anordades flera fina uppvisningar där Gottsunda Teater gästade och gav sin föreställning Artiklarna som handlar om Barnkonventionen. En annan höjdpunkt var paneldebatten som leddes av Stig-Björn Ljunggren. Han frågade ut en panel som bland annat bestod av Storvretas sportchef Kim Knudsen, landstingsrådet Erik Weiman och Malin Hartman från Upplands Idrottsförbund och SISU. Idrottsplats, Vaksala torg Det hände mycket den 12 maj. På Vaksala torg var det full aktivitet med prova-på ,,idrotter och så kallade superstartävlingar. Evenemanget hade också stark 8

11 IDROTTSGALA IDROTTSGALA Upplands Idrottsgala Den 6 december anordnades Upplands Idrottsgala av Sportwire på Fyrishov. Under årets gala instiftades Sixtus Janson priset, vilket delades ut av Upplands Idrottsförbund. Priset instiftades för att hedra Sixtus Janson, Upplands Idrottsförbunds grundare, och delas ut till en idrottare som likt Sixtus Janson dokumenterat sin idrott genom bilder och filmer. Årets vinnare av priset var OS-skytten Therese Lundqvist, Uppsala JSK, för hennes spännande dokumentation av en OS-skytts vardag. Även Fair Play-priset delades ut av Upplands Idrottsförbund. Vinnaren i kategorin var Martin Degeryd, Bälinge IF Fotboll, för hans goda ledaregenskaper både på och utanför planen, hans positiva inställning och engagemang för idrotten, föreningen och kamraterna. Som vinnare av priset nominerades han även för Riksidrottsförbundets Fair Play pris. Bilder: Idrott och Framtid på Fyrishov 17/11. 9

12 MOTIONSIDROTT MOTIONSIDROTT Inom motionsidrotten arbetar vi för en bättre folkhälsa, både för barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi ingår i ett flertal nätverk, lotsar människor som har fått Fysisk Aktivitet på Recept (FaR ) till lämpliga aktiviteter och vi driver flera projekt. Fysisk Aktivitet på Recept (FaR ) Under 2012 ökade inflödet av nya recept med 45% till 830 stycken. Inom landstingen pågår ett omfattande arbete med att implementera Socialstyrelsens nya riktlinjer om en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I dessa är användandet av FaR en av de rekommenderade arbetsmetoderna för att hjälpa patienterna till en mer aktiv livsstil. Upplandsmodellen med friskvårdslotsar är unik i sitt slag i landet. Uppdraget under 7 år har gett oss erfarenheter som efterfrågas, såväl inom vårt eget som från andra landsting och FaR -nätverk. Till exempel har Upplands Idrottsförbunds hälsopedagoger under året bjudits in för att föreläsa om arbetsmodellen på Folkhälsostämman i Stockholm, på GiH samt på Uppsala universitet. Upplands Idrottsförbund har deltagit aktivt i Primärvårdens projekt för att utarbeta metoder för att förskriva FaR till barn och ungdomar. Ca 5% av inkomna recept avser idag personer under 18 år. TioHundra förvaltningen (kommun och landsting i samverkan) i Norrtälje har under året köpt friskvårdslotsning från Upplands Idrottsförbund. Det har varit intressant och lärorikt att arbeta med dessa frågor i en, för oss, ny förvaltning. Under året har vår uppdragsgivare Primärvården sammanställt en rapport som bygger på statistik från friskvårdslotsningen. I den kan man se att friskvårdslotsningen bidrar till en ökning av patienternas motivation samt att det sker en ökning av patienternas självskattade hälsa. Även Upplands Idrottsförbund har sammanställt en rapport. Den beskriver hur vi genomfört uppdraget, och de erfarenheter som gjorts, under perioden 2009 till möjligheten att erbjuda personer som ordinerats FaR en plats i lag Friskvårdslotsen. Mitt i livet 50+ Mitt i livet 50+ är ett projekt som genomförts utifrån sökta och erhållna medel från RF med målgruppen personer 50+. Deltagarna fick under kursen utföra aktiviteter i grupp, lära sig mer om föreningskunskap samt laga mat ihop vid ett tillfälle. 22 personer anmälde sig till kursen och 17 av dem genomförde den. Kursen pågick under augusti till november, och deltagarna fick prova på bl. a. golf, gympa, simning och bugg. Sex föreningar deltog i satsningen; Olandsbygdens GK, Friskis & Svettis, Valö GK, Gimo Simsällskap, Almo BK och Olands Bugg & Swing. Under nationella uppmärksamhetsveckan i oktober, vars syfte är att belysa vikten av ett friskare Sverige med fokus på matvanor och fysisk aktivitet, genomfördes ett antal arrangemang i distriktet. Hälsopedagogoger från Upplands Idrottsförbund fanns med som aktiva utförare på såväl Äldremässan på Uppsala Konsert och Kongress, som föreläsare på temat Hälsofrämjande fysisk aktivitet i Enköping samt på Fyrishov för att sprida och synliggöra budskapet, Ett friskare Sverige. I samband med detta lanserades ett nytt produktkort med kortfattad info om webbportalen motioniuppland.se. Lanseringen av produktkortet i samband med aktiv närvaro av hälsopedagogerna bidrog till en markant ökning av besökare till webbportalen. Utbudet av friskvårdsaktörer ökar ständigt. I aktivitetskatalogen finns nu ungefär 200 friskvårdsaktörer, en stor del idrottsföreningar, men också privata aktörer. För att katalogen ska vara till nytta och glädje för allmänheten lanserades den under året på En stor och lyckad motionssatsning genomfördes för tredje året av OK Linné: Hitta Ut. Den har varit mycket uppskattad och friskvårdslotsarna hade 10

13 MOTIONSIDROTT Olympic Day Olympic Day är ett mycket populärt event för barn som är nyfikna på idrott. Här får barn i åldern 8-11 år prova på olika idrotter. Allt går under olympisk flagg och det är pampigt värre med både invigning och utmarsch. Tillsammans med Svenska Olympiska Kommittén (SOK), kommunerna och lokala idrottsföreningar, arrangerade vi idrottsaktiviteter där deltagarna fick befinna sig i ett olympiskt sammanhang.. Projekt Olympic Day gick vidare och arrangerades på fyra platser i Uppland under Först ut var Uppsala den 12 maj i samband med Upplands Idrottsförbunds jubileumsdag. Olympic Day genomfördes i Uppsala, Knivsta, Skutskär, Östhammar och Märsta. Totalt var 83 idrottsföreningar med totalt 173 ideella ledare engagerade och 632 barn deltog! Flertalet av Sveriges idrottsstjärnor verkar också tycka att det är kul att jobba med Olympic Day. Under året har kända idrottsmän varit med, de som deltog var: Danijela Rundqvist - Ishockey Nathalie Larsson - Skytte Lars Lewén - Skicross Johanna Sjöberg - Simning Johanna Bergdahl - Fäktning Lassi Karonen - Rodd Alexandra Engen - Cykel Jalmar Sjöberg - Brottning Pim-Pim Johansson - Tennis Markus Oscarsson - Kanot Vid respektive Olympic Day fanns också möjlighet för föräldrar att lyssna på en föreläsning med någon av olympierna. Totalt lyssnade 137 föräldrar på Lassi Karonen, Nathalie Larsson och Marcus Oskarsson. Ansvarig för Olympic Day vid Upplands Idrottsförbund är Eva Dovebris, som sköter program, anmälningar och mycket annat med stort engagemang. Drive In Uppsala Drive In Uppsala är ett mångfaldsprojekt som Sirius Fotboll från och med 2012 har klivit in som projektansvarig i. Vi har därmed tagit steget ned till att bli mer av en stödpartner, vilket är helt i enlighet med vårt basuppdrag att stödja föreningars verksamhet och projekt. Vår roll är numera att utbilda och rekrytera lokala ledare samt att kvalitetssäkra verksamheten. Projektet genomfördes under 2012 i Gottsunda Sporthall, på fredagar och lördagar mellan klockan 19 och 23. Från och med 2012 var det endast fotboll som utövades då det var den aktiviteten som ungdomarna ville delta i. I genomsnitt låg deltagandet på ca 97 deltagare per helg. Drive In Uppsala fick även besök av nattvandrare, journalister, Sirius A-lagsspelare, före detta landslagsspelaren Petter Hansson, äldre syskon och föräldrar till deltagarna. Kioskpolicy Kioskpolicy är ett projekt där föreningen tar fram en policy för hur de ska arbeta med mat och dryck i sin cafeteria eller kiosk. När policyn är klar får föreningen ett ekonomiskt bidrag, ett diplom och ett startkit. Under året har två föreningar, Träningshus 1 och Gimo Hockey och Fotboll gått i mål med sina policydokument och blivit tilldelade ett ekonomiskt bidrag, ett diplom och ett startkit. Vi har erbjudit konceptet genom vår utbildningskatalog men tyvärr har inga fler föreningar gett sig in i projektet. Alla SISU-konsulenter har träffat vår utbildare Jenny Stålhammar för att diskutera hur vi skulle kunna göra konceptet mer attraktivt. 11

14 IDROTT OCH SKOLA IDROTT OCH SKOLA Genom att arbeta med samverkan mellan idrott och skola vill vi lägga grunden för ett livslångt idrottande. Vi arbetar med Idrottslyftet, regeringens satsning på barn och ungdomsidrott samt projekt och satsningar för barn och ungdomar från förskoleklass till gymnasiet. Idrottslyftet skolsamverkan Från och med 2012 övergick Idrottslyftet från att arbeta över läsår till kalenderår. Under Idrottslyftets femte år tilldelades vi kronor för att arbeta med samverkan mellan idrott och skola. Det totala sökta beloppet var dock kronor, vilket visar på att det finns ett stort behov av Idrottslyftet Skolsamverkan. Totalt deltog 164 skolor, varav 34 gymnasieskolor, från samtliga kommuner. 118 föreningar från hela Uppland arbetade i samverkan med skolorna tjejer och killar deltog i verksamheten. Barn i åldern 7-12 år stod för en stor del med totalt deltagare fördelat på deltagartillfällen. Idrottslyftet skolsamverkan driver även fyra fasta projekt: Idrottsfritids, Camp Roslagen, Sportis och High School Challenge. I samband med 100-årsjubiléet hölls en stor informationsdag om Idrottslyftets första fem år samt visioner för perioden i Fyrishov. Vi har samverkat med Barnombudsmannen i Uppsala som har haft både föreläsningar och varit ute och träffat barn i olika projekt och där arbetat med värderingsövningar. Idrottsfritids Idrottsfritids genomfördes på runt 35 skolor per termin i ca 55 grupper med barn i varje fördelat över samtliga kommuner i Uppland. Ett 60-tal föreningar per termin hjälpte till att driva Idrottsfritids. Vad som kunde provas på skiljde sig från ort till ort beroende på vad som fanns tillgängligt, men totalt erbjöds ca 40 olika idrotter. Under 2012 producerades en Idrottsfritidsfilm med syftet att nå ut mer tydligt till skola, föräldrar och deltagare. Det verkar ha gett ett positivt genomslag och fler skolor och föreningar har nu visat intresse. Sportis Sportis genomför vi i samarbete med Uppsala kommun och lokala idrottsföreningar. Från och med i år är, utöver mellanstadieelever, även barn i årskurs tre välkomna. Under året har vi jobbat för en tydligare verksamhet med högre kvalitet genom att bland annat säkra utbildning för ledare och att öka samarbetet med alla inblandade parter. Vi har även jobbat med att synka Sportis med andra barn- och ungdomsprojekt såsom Olympic Day. Sportis fanns under året i Gottsunda, Gränby, Järlåsa, Nyby, Stenhagen, Sävja, Valsätra och Vänge. Stenhagen var en av årets nya arenor och fick en mycket bra start med 120 deltagare per tillfälle. Flest deltagare hade Sävja med 140 barn per vecka. Totalt deltog cirka 420 barn varje vecka i Sportis, vilket var en ökning med 20 procent jämfört med året innan. Målet på 550 barn nåddes dock inte riktigt. Totalt fanns tio idrotter att välja mellan: Badminton, basket, bollspel, cirkus, dans, fotboll, innebandy, handboll, judo, mix, modern femkamp, racketsport. Bollsporter är fortsatt populärt rent generellt även om det varierar mellan arenorna. 15 olika föreningar genomförde aktiviteterna och ledarna genomgick ledarskapsutbildningen Lekpasset genom SISU Idrottsutbildarna. Idrottskul Idrottskul är ett samarbete med Uppsala kommun där vi erbjuder alla barn mellan 6 och 9 år i Uppsala kommun att gratis prova på skridsko och slalom. Ledarna kommer från Sirius Bandy och Upsala Slalomklubb. Totalt deltog ca barn i Idrottskul, 700 i slalom och i bandy. Vid idrottsfritidsavslutningarna hade barnen chansen att träffa rallykartläsaren Tina Thörner eller gå på en inspirationskonsert på Fyrishov med barnartisten Sara Silversara Edvardsson. Även barnombudsmannen har varit ute på skolorna och haft olika värderingsövningar. 12

15 IDROTT OCH SKOLA Sports4Life I år kunde eleverna välja bland 13 skolor i Uppsala kommun: Björkvallsskolan, Brantingskolan, Eriksbergsskolan, Gottsundaskolan, Gränbyskolan, Kunskapsskolan, Kunskapsskolan Norra, Stenhagenskolan, Tiundaskolan, Vaksalaskolan, Valsätraskolan, Von Bahrs skola, Västra Stenhagenskolan och Katarinaskolan. I Sigtuna kommun fanns Sports4Life på Ekillaskolan, S:t Olofs skola och Valstaskolan, samma skolor som förra året. Sports4Life på Alsikeskolan i Knivsta kommun har vuxit till en av våra större skolor sett till antalet elever med vald idrottsprofil. De idrotter som fanns att välja på i Uppsala kommun var: Alpint, amerikansk fotboll, badminton, bandy, baseball, basket, bordtennis, bowling, budo, cheerleading, dans, fotboll, friidrott, fäktning, golf, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, judo, konståkning, modern femkamp, ridsport, segling, simning, squash, tennis och volleyboll. Andra aktiviteter som eleverna kunde välja var aerobics, kondition, styrka- och rörelselek och äventyr. I Sigtuna fanns amerikansk fotboll, basket, fotboll, handboll, innebandy, ishockey och ridsport. I Knivsta har eleverna haft möjlighet att välja bland amerikansk fotboll, basket, handboll, fotboll, innebandy och orientering. Inför läsåret 2012/13 inledde Upplands Idrottsförbund och Sports4Life ett samarbete med Ultimate Performance AB, projektet bär namnet: Stark, snabb och skadefri Upplandsungdom. Syftet med detta projekt är att skapa starka, snabba och skadefria ungdomar med primärt fokus på skadefri vilket i sin tur leder till stark och snabb. Det innebär att samtliga elever med vald idrottsprofil erbjuds möjligheter att genomföra rörlighets- och stabilitetstester. Totalt gick 611 elever på Sports4Life i Uppsala kommun, 220 elever i Sigtuna kommun och 86 elever i Knivsta kommun. Traditionsenligt arrangerade vi kick-offer för elever, lärare och tränare, en på Fyrishov i januari och en på Studenternas IP i augusti. Informationskvällar hölls i samband med skolornas så kallade öppna hus i januari och februari där även våra större idrotter (innebandy och fotboll) deltog. 13

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Protokoll nr: 4/2011. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 20 juni 2011. Tid: kl. 17.00-19.00. Boulehallen, Visborg.

Protokoll nr: 4/2011. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 20 juni 2011. Tid: kl. 17.00-19.00. Boulehallen, Visborg. Protokoll nr: 4/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 20 juni 2011 Tid: kl. 17.00-19.00 Lokal: Boulehallen, Visborg Paragrafer: 1-10 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Cecilia

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE OM SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes

Läs mer

En kort återblick 2014

En kort återblick 2014 En kort återblick 2014 Bilda - Utbilda - Utveckla - Stödja - Leda - Företräda Med breddidrott och god folkhälsa som grund bidrar Upplandsidrotten till utvecklingen av Sveriges elitidrott 2014 har varit

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

IGU s policy 2008-01-23. IGU s ledord för utveckling. Bäst helhet vinner Du och din omgivning Effektiva vanor Elda inte för kråkorna

IGU s policy 2008-01-23. IGU s ledord för utveckling. Bäst helhet vinner Du och din omgivning Effektiva vanor Elda inte för kråkorna Vad är IGU? Vad står vi för? Vad gör IGU? Hur gör IGU? Golfinriktningarna i Uppsala Frågor / vinn-vinn IGU Idrottsliga gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala IGU s policy Vår policy utgår

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Protokoll nr: 10. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2010-11-15. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 117-129

Protokoll nr: 10. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2010-11-15. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 117-129 Protokoll nr: 10 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2010-11-15 Tid: kl.17.00-19.00 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 117-129 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Barbro Wettersten Bert-Ola Wallin

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Foto omslag: Peter Holgersson, Bildbyrån Foto sid: 3. Amir Beganovic, Bildbyrån 6: Nils Jakobsson, Bildbyrån 8: Nils Jakobsson, Bildbyrån 9: Johanna Lundberg, Bildbyrån 12: Joel

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Idrottsprogrammet ELIT

Idrottsprogrammet ELIT Idrottsprogrammet ELIT Är du en elitsatsande idrottstalang? Då är det här du ska tillbringa dina år på gymnasiet. Tillgängliga idrottskurser (hos IGU) Specialidrott Träningslära, Näringslära, Ledarskap

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2015-05-18. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 57-68

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2015-05-18. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 57-68 Protokoll nr: 5 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2015-05-18 Tid: kl.17.00-19.00 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 57-68 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Anders Allard Eva Widing

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Om fskf Bildades 1966 och är en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Protokoll nr: 6. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2013-06-17. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Rävhagens vandrarhem.

Protokoll nr: 6. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2013-06-17. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Rävhagens vandrarhem. Protokoll nr: 6 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2013-06-17 Tid: kl.17.00-19.00 Lokal: Rävhagens vandrarhem Paragrafer: 66-77 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Barbro Wettersten, mötesordf.

Läs mer

Idrottsgymnasiet. Gotland

Idrottsgymnasiet. Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Satsar du mycket tid och kraft på ditt idrottande? Då kan Idrottsgymnasiet Gotland vara något för dig! Syftet med idrottsgymnasiet är att elever ska få

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig

Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig december 2016 Sid 1 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019: Regionalt

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig

Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig oktober 2016 Sid 1 fskf Föreningen storstockholms kultur och fritidschefer Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019: Regionalt

Läs mer

Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg. Ola Jodal

Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg. Ola Jodal Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg Ola Jodal Ola.Jodal@vgidrott.se, 0709-265844 Bakgrund Bakgrund ur idrottens perspektiv Idrotten behöver ett bra alternativ för de som slutar gymnasiet (efter RIG

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Sportis. Idrottskola med barn i centrum

Sportis. Idrottskola med barn i centrum Sportis Idrottskola med barn i centrum 1 Bra barnidrott är när barnen trivs, har roligt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 2 Idrottsskolan Sportis En idrottskola eller Sportis som vi väljer

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Dokumentation Rakt på sak

Dokumentation Rakt på sak Dokumentation Rakt på sak Under utvecklingsträffen den 25 26 mars genomfördes ett erfarenhetsutbyte med hjälp av metoden Rakt på sak. Nedan följer en sammanställning av vad som framkom. Under respektive

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Om fskf Bildades 1966 och är en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt

Läs mer

BP 2020 SURF. Aktiviteter för alla åldrar. Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc

BP 2020 SURF. Aktiviteter för alla åldrar. Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc BP 2020 SURF Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc Aktiviteter för alla åldrar Skanör-Falsterbo blir en ort som många vill bo och vara i => vi skapar plattform för ett levande samhälle

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem.

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Verksamhetsidé för Svensk Triathlon Svensk Triathlon erbjuder en aktiv livsstil genom varierande träning och utmanande tävlingar

Läs mer

Protokoll nr: 3. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2015-03-16. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 27-38

Protokoll nr: 3. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2015-03-16. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 27-38 Protokoll nr: 3 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2015-03-16 Tid: kl.17.00-19.00 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 27-38 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Eva Widing Roger Wärn

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

IGU. Arlanda gymnasiet. -Med kunskap och engagemang mot dina mål! IGU Idrottsliga gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala

IGU. Arlanda gymnasiet. -Med kunskap och engagemang mot dina mål! IGU Idrottsliga gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala IGU nu även på Arlanda gymnasiet IGU Idrottsliga gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Vad är IGU? Vad gör IGU? Hur gör IGU? Ansökan hösten 2008? Mål med kvällen 1 IGU s policy Vår policy

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014

Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014 Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014 1905 Uppsalaserien Uppsala AIK 10 8 2 0 38-18 18 IF Heimdal 10 7 2 1 24-7 16 IFK Uppsala 2 10 6 0 4 18-21 12 IF Sleipner 10 3 1 6 6-16 7 Uppsala AIK 2 10 2 1 7 7-30 5

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger.

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger. Lagkänsla. I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Välkommen till Norrtälje Sportcentrum! Nästan oavsett vilken som är din favoritsport kan vi lova dig en riktigt

Läs mer

Idrottsgymnasiet. Gotland

Idrottsgymnasiet. Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Satsar du mycket tid och kraft på ditt idrottande? Då kan Idrottsgymnasiet Gotland vara något för dig! Syftet med idrottsgymnasiet är att elever ska få

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Bolagsstyrelse ** Styrgrupp

Bolagsstyrelse ** Styrgrupp Organisation under planoch byggperioden Prtojektgrupper Bolagsstyrelse ** Medlemmar IFK Strömsund Projektledare Styrgrupp *** IFK Strömsund HS Sektioner Referensgrupp * Övriga huvudintressenter Idrottsverksamhet

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Söderhamns Gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 -- 2012-12-31 1. Fakta om verksamhetsåret Styrelse På föreningens årsmöte den 3/3

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Ett sammanfattande citat från fotboll

Ett sammanfattande citat från fotboll Idrottslyftet 2013 Ett sammanfattande citat från fotboll Efter att i dagarna tagit in goda exempel från alla distrikt för att framöver åka ut och göra reportage så är jag oerhört imponerad av allt bra

Läs mer

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 Förord Förbundsmötet 2004 antog programmet Fäktningen inför framtiden efter en bred remissverksamhet

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-05-19. Tid: kl.16.00-18.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-05-19. Tid: kl.16.00-18.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65 Protokoll nr: 5 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2014-05-19 Tid: kl.16.00-18.00 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 55-65 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Roger Wärn Mona Snäckerström

Läs mer